ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace"

Transkript

1 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka

2 2 OBSAH 1. Základní údaje Slovo úvodem Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích Rozsah činnosti organizace v roce Hlavní činnost organizace Zimní stadion Krytý plavecký bazén Jiráskovo koupaliště Stadion Hamra Hospodářská činnost organizace Hospodaření organizace v roce Výsledek hospodaření za rok Hospodářský výsledek Závazné limity pro rok Mzdový limit Přepočtený stav pracovníků Dotace zřizovatele Odpisový plán Stavy a čerpání fondů Úprava plánu pro rok Plnění plánu nákladů Plnění plánu příjmů Porovnání roku 2014 s rokem 2009 až Ekonomické přehledy Rozdělení dotace roku 2014 na střediska Náklady na jednu hodinu provozu v roce Hospodaření organizace v letech Dotace MÚ v letech Závěr 29

3 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zpracovatel: Sportovní zařízení města Náchoda, příspěvková organizace Sídlo: Pražská 178, Náchod IČ: Poštovní adresa: Pražská 178, Náchod Telefon: Fax: URI: Zpracovatel byl zřízen jako příspěvková organizace Města Náchoda zřizovací listinou dne

4 Organizační struktura k

5 5 2. SLOVO ÚVODEM Organizaci zřídilo Městské zastupitelstvo svým usnesením ze dne 12. září 1996 pod číslem III., které také schválením zřizovací listiny organizace vymezilo její činnost a určilo pravidla užívání a hospodaření s majetkem. Smyslem vlastního zřízení (k ) a provozování naší organizace je poskytování široké škály možností sportovního vyžití občanům z Náchoda a okolí ve sportovních zařízeních v majetku Města Náchoda. Jedná se o organizaci příspěvkovou, jejíž činnost je dotována z rozpočtu Města Náchoda. Tento model organizace byl převzat ze zahraničí a Náchod byl jedním z prvních měst v ČR, která přešla na tento systém řízení a financování městských sportovišť. V činnosti organizace převažuje poskytování služeb a to jak pro širokou veřejnost, tak i pro různé typy subjektů. Spolupracujeme se sportovními kluby, občanskými sdruženími, zdravotními pojišťovnami, firmami, organizacemi a soukromými podnikateli. Při poskytování služeb se snažíme garantovat dostupnost cen všem sociálním skupinám obyvatel a zejména klademe důraz na dobrou kvalitu těchto služeb. Neméně důležitá je i spolupráce se zahraničními klienty zejména v letních měsících. Činnost organizace má velmi široký záběr ve věkové skladbě klientů uspokojujeme potřeby od kojeneckého věku až po věk seniorský. Návštěvníkům jednotlivých zařízení poskytujeme v různých formách možnost vyžití rekreačního, zdravotně relaxačního a sportovního. V posledních patnácti letech zabezpečujeme v různých formách (přednášky, besedy, semináře, půjčování odborné literatury) pro své klienty i výchovné a výukové programy. Důležitou oblastí činnosti organizace je péče o majetek svěřený nám k provozování Městem Náchod. Organizace z provozních prostředků zabezpečuje běžnou údržbu a podílí se na realizaci investiční údržby financované Městem Náchod a realizované odborem investic a rozvoje města Městského úřadu. Doplňkovou činností organizace je činnost hospodářská, která organizaci zabezpečuje další příjmy vymezené zřizovací listinou. Tyto příjmy podléhají zdanění. Organizace je provozně rozčleněna do jednotlivých středisek a to zimní stadion (ZS), krytý plavecký bazén (PB), Jiráskovo koupaliště (JK) a stadion Hamra (HH). Jiráskovo koupaliště bylo znovu začleněno do organizační struktury k Vesměs se jedná o sezónní provozy s velkými nároky na organizační zabezpečení jejich chodu. Snažíme se dobrou organizací práce maximálně využívat své pracovníky pro různá střediska dle provozních potřeb. V hospodaření organizace se projevuje velká energetická náročnost jednotlivých zařízení a dále i náročnost na personální zabezpečení celotýdenních provozů s vysokým počtem provozních hodin. Objevují se problémy související se stárnutím a opotřebením zařízení zejména u plaveckého bazénu a stadionu Hamra. Situace se zlepšila u zimního stadionu, který prošel v roce 2005 rozsáhlou rekonstrukcí a každoročně jsou investovány další prostředky. Jiráskovo koupaliště nám bylo předáno po rekonstrukci, kterou prošlo v letech 2006 a Na plaveckém bazénu proběhlo do roku 2014 několik dílčích rekonstrukcí technologických zařízení, která byla v havarijním stavu. V dalších letech bude nutné dále investovat nemalé finanční prostředky. V roce 2015 oslaví plavecký bazén již 25 let od zahájení provozu. Velkým problémem je nevyhovující stadion Hamra, který by potřeboval celkovou rekonstrukci.

6 6 3. ÚDAJE O MAJETKU, POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH Majetek Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve výpůjčce a s majetkem předaným zřizovatelem k hospodaření. Majetek ve výpůjčce dle zřizovací listiny tvoří zejména budovy a stavby, ve kterých je činnost organizace prováděna. Organizace má ve výpůjčce od zřizovatele tento majetek: budovu plaveckého bazénu, budovu zimního stadionu, sportovní areál Hamra, skatepark, Jiráskovo koupaliště a 2 umělecká díla (sochy B. Bendy na JK). Majetek daný do výpůjčky na základě zřizovací listiny, vedený na podrozvahových účtech, má hodnotu ,29 Kč a majetek vedený v operativní evidenci má hodnotu ,66 Kč. Odepisování majetku: Majetek ve výpůjčce organizace neodepisuje. Příspěvková organizace odepisuje movitý majetek předaný zřizovatelem k hospodaření. Od roku 2012 organizace odepisuje novou rolbu a vzduchotechniku na plaveckém bazénu. Majetek se odepisuje z ocenění pořizovací cenou a to postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání je vyjádřen ve vazbě na čas. Metoda odepisování je stanovena vnitřním předpisem. Pohledávky Stav pohledávek k činil ,- Kč. Z výše uvedené částky činily pohledávky po lhůtě splatnosti ,- Kč. Pohledávkami po lhůtě splatnosti byly neuhrazené faktury firmy Hotel Service Plus s.r.o. za vodu spotřebovanou v hotelu na zimním stadionu ,- Kč. Jana Srubjanová dlužila za kiosek na koupališti ,- Kč (z roku 2012). TJ Kraso dlužilo 5.000,- Kč za pronájem tělocvičny (uhrazeno v lednu 2015). FK Náchod dlužilo za využívání stadionu Hamra ,- Kč. Dále dlužila po lhůtě splatnosti Jana Bernardová 3.600,- Kč za kiosek na zimním stadionu (uhrazeno v lednu 2015), Vladimíra Hakličková ,- za kiosek na koupališti (dluh je vymáhán prostřednictvím právní kanceláře). HC Náchod dlužilo za pronájem klubovny, VIP a připojení k internetu 2.900,- (uhrazeno v lednu 2015). Veškeré pohledávky jsou řádně upomínány. Závazky Stav závazků k činil ,- Kč. Žádný závazek nebyl k po lhůtě splatnosti. Dále k byl 2 neuhrazené dobropisy ve výši ,83 Kč RWE Energo vrácení zálohy za páru na zimním stadionu a stadionu Hamra. Celkem tedy závazky činily minus ,83 Kč.

7 7 4. ROZSAH ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2014 Sportovní zařízení města Náchoda poskytují služby v areálech zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu (zde působí i Centrum péče o matku a dítě ), Jiráskova koupaliště a stadionu Hamra, což je spolu s péčí o tyto areály hlavní činností organizace. Doplňkovou činností je činnost hospodářská, v rámci které jsou zajišťovány reklamy, pronajímání některých vymezených nebytových prostor, prodej plavek, plaveckých pomůcek a CD s fotkami dětí plavajících v Centru Hlavní činnost organizace Jednotlivá střediska organizace mají sezónní provoz. To je dáno charakterem služeb jimi poskytovaných. V roce 2014 poskytovala střediska své služby v těchto časových úsecích: zimní stadion a krytý plavecký bazén a stadion Hamra a Jiráskovo koupaliště Z hlediska využívání jednotlivých zařízení je nutno zdůraznit jejich důležitost pro život města Náchoda. Nejenže je zabezpečováno využívání školami v rámci školních osnov, ale i velmi důležité využívání dětmi a mládeží v mimoškolní době. Co největší zapojení dětí a mládeže do mimoškolní sportovní činnosti snižuje kriminalitu ve městě, úspěšně pomáhá v boji proti drogám a zabezpečuje tělesný rozvoj nové generace. Město Náchod věnuje velkou pozornost oblasti sportu a vytváří dobré podmínky pro realizaci jak školních tak i mimoškolních sportovních aktivit dětí a mládeže. Město Náchod finančně podporuje sportovní aktivity dětí a mládeže různými formami. Jedná se o financování školských zařízení ve městě, která pak využívají v rámci školní výuky i mimoškolních kroužků naše zařízení. Dále o dotaci naší organizaci a v neposlední řadě i o finanční prostředky rozdělované jednotlivým sportovním oddílům a klubům působícím na území města a využívajícím zimní stadion, krytý plavecký bazén a stadion Hamra. Jedná se o kluby HC Náchod, TJ Kraso Náchod, BK Náchod, Škola bruslení, TJ Delfín Náchod a FK Náchod. U těchto klubů pokračovalo Město Náchod v modelu financování hodin, využívaných pro tréninky v objektech Sportovních zařízení města Náchoda, přímo z rozpočtu Města. V roce 2014 se jednalo o částku ,- Kč. I v roce 2014 byly sportovním klubům rozdělovány finanční prostředky z loterií a sázek. Využívání sportovních zařízení je důležité i pro občany v produktivním věku, neboť napomáhá k potlačování četných civilizačních chorob, k regeneraci sil a v případě onemocnění i k rehabilitaci. I naši senioři využívají služby zejména krytého plaveckého bazénu. V roce 2014 pokračovala činnost Centra péče o matku a dítě, které bylo založeno v září Je zde pečováno o děti již od prenatálního období až do 6 let věku. Náročný na organizaci je souběh různých činností na bazénu a nutnost zajištění podmínek plavání dětí do 3 let věku v návaznosti na platnou legislativu.

8 8 V roce 2013 získalo Město Náchod prestižní titul Náchod Evropské město sportu roku Zimní stadion Rozsah provozu zimního stadionu je koncipován na základě požadavků odběratelů a finančních možností organizace. V roce 2014 se nám podařilo zajistit využití stadionu s ledovou plochou již od , kdy zde proběhla soustředění domácích krasobruslařů (TJ Kraso) a hokejistů (HC Náchod). Dále v srpnu proběhla další soustředění BK Hradec Králové, BK Nová Paka, HC Nový Bydžov a dalších. Zimní stadion využívá široká škála návštěvníků. Pro bruslení škol, v rámci tělesné výchovy, jsou vyhrazeny dopolední hodiny. V roce 2014 pokračovala výuka bruslení pro mateřské a základní školy vedená trenérkou p. Janou Paslerovou v rámci projektu Hrátky na ledě. Tento projekt vyvolal mezi školami velký ohlas a přihlášených dětí stále přibývá. V časných odpoledních hodinách navštěvují ledovou plochu i školní družiny z náchodských základních škol. Velký podíl na využívání stadionu mají domácí oddíly a to hokejisté HC Náchod, krasobruslaři TJ Kraso Náchod a rychlobruslaři BK Náchod. V rámci jejich činnosti se na zimním stadionu odehrávají i zápasy ledního hokeje a krasobruslařské a rychlobruslařské závody. Je velmi náročné, vzhledem k rozdílným nárokům na úpravu ledové plochy pro hokej, krasobruslení a rychlobruslení, vyhovět všem požadavkům domácích klubů. V tomto ohledu je náš zimní stadion v ČR ojedinělý, neboť se zde během jednoho dne vystřídají tréninky všech těchto oddílů. Nezastupitelné místo v činnosti mají i školy bruslení. Vedle již zmíněných

9 9 Hrátek na ledě pro školy působí na zimním stadionu i víkendová Škola bruslení, která je zařazena do jednotného financování sportovních klubů. Dále v rámci grantu Ve zdravém těle zdravý duch působí škola bruslení vedená trenéry HC Náchod. Bruslení pro veřejnost se koná v sobotu a v neděli od 14 do 16 hodin a večerní bruslení v sobotu od 17 do 19 hodin. Možnost zrušení veřejného bruslení z důvodu konání zápasů hokeje připadá na sobotu. Návštěvníci jsou o případném zrušení bruslení informováni na vývěskách stadionu a na www stránkách organizace. V době školních prázdnin je bruslení veřejnosti naopak rozšiřováno, o čemž je veřejnost informována také výše uvedeným způsobem. Pro veřejnost uspořádala Agentura Veronika ve spolupráci s naší organizací dne velmi úspěšný Pohádkový karneval na ledě. Další velkou skupinou návštěvníků jsou nadšenci hrající lední hokej jen tak pro radost a tělesnou kondici a soutěžící mezi sebou v amatérské lize. Od roku 2012 tuto ligu organizuje HC Náchod ve spolupráci se zřizovatelem. I v roce 2014 byl zimní stadion v sezóně dobře využíván. Provozní doba začínala denně mezi 6. až 8. hodinou a končila mezi 21. až 23. hodinou. V roce 2014 se v mezisezóně uskutečnily 2 významné a úspěšné akce. Ve dnech to bylo Mistrovství ČR finále v Mažoretkovém sportu a dne Koncert Lucie Bílé. V mezisezóně byly realizovány investiční akce z rozpočtu Města v objemu 587,4 tis. Kč. Jednalo se zejména o II. etapu zdrojové vody, nátěry části opláštění haly, výměnu oken a dveří vstupního schodiště, výměnu okna strojovny, opravu rozvodu požární vody. Řešena byla i otázka snižování provozních nákladů. Velmi významnou akcí je využívání vody z vlastního vrtu. V průběhu roku 2014 se podařilo, po složitých jednáních a schvalovacích řízeních, získat povolení pro využívání vody z vrtu jako pitné pro objekt zimního stadionu. Počínaje dnem je provoz zimního stadionu zásobován výhradně vlastní vodou. Fakturováno VaK je tedy stočné po odečtení odparu z ledové plochy a chladicí věže, vodné a stočné za hotel. V roce 2014 se podařilo realizovat dvě další úsporná opatření a to získávání zpětného tepla ze stávajícího zdroje chladu a z kompresorové stanice. Tato opatření si vyžádala vstupní investici cca 200 tis. Kč. Přesto, že tato úsporná opatření byla realizována až v posledním čtvrtletí roku 2014, významným způsobem již ovlivnila spotřebu tepla na zimním stadionu. Dále naše organizace zabezpečovala běžnou údržbu stadionu nutnou pro bezporuchový chod technologického zařízení a běžný provoz stadionu opravy strojovny chlazení, zejména opravu a revize obou kompresorů, opravu osvětlení v hale, opravu záložní rolby, malování šaten a přilehlých prostor, opravu sedaček v hale, skříněk a věšáků v šatnách. V platnosti je výhled investičních akcí pro roky , který specifikuje nutné rekonstrukce, opravy, údržbu a pořízení vybavení důležitého pro bezproblémový provoz zimního stadionu. V roce 2014 přetrvávaly problémy s novou rolbou OKAY ELEKTRA Již bylo podáno celkem šest reklamací celé řady závad. V současné době celou záležitost řeší právní zástupce Města. Byly vypracovány znalecké posudky, které konstatují, že vady jsou způsobné výrobcem rolby a vylučují ekonomický, bezproblémový a bezporuchový provoz stroje. Zimní stadion je členem Sdružení zimních stadionů. Z pravidelné účasti na konferencích sdružení jsou čerpány nové informace potřebné pro provoz stadionu.

10 Krytý plavecký bazén Rozsah provozu krytého plaveckého bazénu musí především respektovat povinnost zabezpečit výuku plavání obsaženou ve výchovných a vzdělávacích programech základních škol. Proto je pravidelná odstávka bazénu situována do dvou měsíců letních prázdnin. Se školním rokem také souvisí i mimoškolní aktivity dětí a mládeže, v bazénu je to zejména činnost oddílu TJ Delfín. V době letních prázdnin většina lidí odjíždí na dovolené a v bazénu probíhá pravidelná údržba a sanitace zařízení před dalším školním rokem. Ve dnech školního vyučování využívá plavecký bazén na základě smlouvy od 7:30 do 12:00 až 13:00 hodin Plavecká škola (za rok 2014 celkem 840,5 hodiny), která zabezpečuje povinné i nepovinné kurzy plavání pro žáky mateřských, základních škol a středních škol a různé plavecké kurzy. V tomto smyslu má plavecký bazén regionální působnost. Od září 2011 došlo k poklesu počtu žáků ve výuce plavecké školy vzhledem k menšímu počtu dětí absolvujících nepovinné kurzy. V roce 2014 se podařilo pokles zastavit a plavecká škola využila o 35 hodin bazénu více než v roce V bazénu působí domácí plavecký oddíl TJ Delfín (za rok 2014 využil celkem 477,5 hodin), který trénuje každý všední den v odpoledních hodinách. V rámci jeho činnosti jsou zde pořádány i různé plavecké závody. Mezi nejvýznamnější každoročně patří tradiční Modrá stuha. V roce 2014 proběhla a Historie tohoto závodu sahá až do roku 1940 a od roku 1999 byl tento závod rozšířen i o závod hendikepovaných dětí. Závody o cenu Rytíře Hrona proběhly V roce 2014 pokračovala činnost Centra péče o matku a dítě. V seznamu členů je zaregistrováno k rodin. I zde byl zaznamenán pokles návštěvnosti způsobený finanční situací mladých rodin s dětmi. Činnost Centra zahrnuje program pro děti a rodiče do 6 let věku dítěte. Zabýváme se cvičením a plaváním pro gravidní ženy, plaváním kojenců od 3 do 6 měsíců věku (ve speciálních vanách), plaváním kojenců a batolat od 6 měsíců do 3 let a od roku 2000 pracujeme i s věkovou kategorií od 3 do 6 let. Dále zabezpečujeme masáže pro gravidní, dětské švédské masáže, spolupracujeme s kolektivem odborníků lékařů, psychologů, záchranářů, kteří nám realizují výukový, výchovný a poradenský program pro rodiče dětí. Realizací projektu Centra se nám v Náchodě podařilo ucelit plaveckou výchovu. Velký podíl na využívání bazénu má samozřejmě široká veřejnost. Ta má možnost plavat denně s tím, že provozní doba uspokojuje požadavky jak všech věkových vrstev obyvatel, tak respektuje i rozmanitost rozložení pracovní doby návštěvníků. Každý pracovní den zahajuje bazén ranním plaváním pro veřejnost od 5:30 hodin a končí mezi 21. až 23. hodinou. Ve dnech pracovního volna začínáme mezi 8. až 9. hodinou ranní a končíme mezi 18. až 21. hodinou. Bazén si pronajímají i organizace a podnikatelé pro své zaměstnance (v roce 2014 to bylo 127,5 hodin), aby jim umožnili aktivní odpočinek po práci. Je zde organizováno i několik tradičních akcí pro veřejnost, např. kondiční plavání pod dohledem zdravotní sestry a nudiplavání. Již od prosince 2011 úspěšně organizujeme rehabilitační plavání pod vedením fyzioterapeutky. Tuto aktivitu hradí i některé zdravotní pojišťovny. Nemalý význam pro regeneraci sil mají i další služby zde poskytované a to saunování a masáže. Naši těžce tělesně postižení spoluobčané mají vyhrazenou bezplatnou hodinu týdně. Další aktivitou jsou hodiny aquaaerobiku. V roce 2014 byly pořádány 2 hodiny týdně. Možnost tohoto účinného cvičení ve vodě využívají především ženy

11 11 různých věkových kategorií. Ženy také mají v oblibě cvičení kalanetiky a pilates, které v roce 2014 mohly navštěvovat 1 x týdně. Pokračovaly i oblíbené kurzy tantrajógy. Celostátní trend snižování návštěvnosti při plavání veřejnosti se začal projevovat od roku 1999 i u nás. Na celkovém počtu návštěvníků plaveckého bazénu se do roku 2003 neprojevil pouze díky rozšiřování činnosti Centra péče o matku a dítě. Poslední tři roky se podařilo návštěvnost ustálit na stejných hodnotách. Přehled návštěvnosti krytého plaveckého bazénu v letech rok celková návštěvnost denní průměr provozních dnů V roce 2014 bylo z celkového počtu návštěvníků dětí zařazených ve výuce Plavecké školy a dětí z plaveckého oddílu TJ Delfín Náchod. V rámci Centra péče o matku a dítě navštívilo bazén dětí do 6 let. Ke zvýšení návštěvnosti bazénu bychom potřebovali realizovat celkovou modernizaci. Bazén po 24 letech již těžko konkuruje moderním zařízením. V roce 2015 oslaví plavecký bazén významné výročí 25 let od otevření. V mezisezóně je v krytém plaveckém bazénu každoročně prováděna běžná údržba zařízení k zabezpečení bezporuchového chodu v další sezóně. Vzhledem k tomu, že celých 10 měsíců provozu není bazén vypouštěn, je nutné v letní odstávce provést kompletní očistu a dezinfekci bazénových van a celé technologie. Dále je prováděna celková sanitace zázemí včetně vymalování všech prostor. Intenzivně je řešena otázka snižování provozních nákladů, zejména v oblasti spotřeby energií a postupně jsou rekonstruovány technologické celky. Nejvýznamnější akcí roku 2014 bylo dokončení II. etapy zdrojové vody. Ve strojovně plaveckého bazénu byla instalována technologie zpracování vody z vrtu (včetně potřebné akumulace) u zimního stadionu. Tento vrt dodává bazénovou vodu pro plavecký bazén a pitnou a technologickou vodu pro zimní stadion. Dále byla v závěru roku realizována akce zpětné získávání tepla pro ohřev čerpané vody z vrtu, která si vyžádala vstupní investici téměr 150 tis. Kč. Toto opatření by mělo dosáhnout denní úspory nákladů na teplo ve výši 400,- Kč. V současné době je snižování energetické náročnosti jedinou cestou, jak zachovat stávající výši dotace.

12 12 To ovšem vyžaduje nemalé investice do modernizace objektu a technologie. V roce 2014 byly v plaveckém bazénu realizovány údržbové investiční akce zabezpečované Městem Náchod v rozsahu 436,5 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci osvětlení dětských šaten, výměnu oběhového čerpadla, výměnu saunových topidel, instalaci indukčních průtokoměrů, rekonstrukci hromosvodu, opravu schodiště pro imobilní osoby. Pro rok 2015 jsou v požadavku na investiční údržbu obsaženy nezbytně nutné akce pro zajištění sanace havarijních stavů a akce pro zajištění nutných oprav. Je snaha postupně realizovat akce v souladu se schváleným výhledem investičních akcí pro roky , který specifikuje nutné rekonstrukce, opravy, údržbu a pořízení vybavení důležitého pro bezproblémový provoz plaveckého bazénu. Krytý plavecký bazén je členem Asociace bazénů a saun ČR (ABAS) a Asociace pracovníků v regeneraci ČR (APR) a aktivně se podílíme na činnosti těchto organizací. Centrum péče o matku a dítě je členem Aliance dětského plavání Jiráskovo koupaliště Provozování Jiráskova koupaliště převzala naše organizace od zřizovatele po rozsáhlé rekonstrukci k Provoz v sezóně 2014 byl zahájen dne a sezóna trvala do , tj. 77 provozních dnů (v roce 2013 to bylo 76 dnů). Počasí bylo v letních měsících velmi nepříznivé. Nevydařil se červen a ani prázdninový srpen. V roce 2014 pouze ve 2 provozních dnech navštívilo koupaliště více než osob a 33 provozních dnů bylo bez návštěvnosti vlivem špatného počasí. Koupaliště navštívilo v sezóně 2014 celkem 13,1 tis. osob, což je 47,3 % návštěvnosti roku 2013, kdy se letní počasí opravdu vydařilo. Přehled návštěvnosti Jiráskova koupaliště v letech rok červen červenec srpen září celkem Průměrná denní návštěvnost v sezóně 2014 byla pouze 170 osob. V zájmu dosažení úspor nákladů na provoz koupaliště je třeba omezit předprázdninový provoz v červnu, kdy je návštěvnost, i při příznivém počasí, velmi nízká. Denní náklad na energie a chemii pro úpravu vody (bez ostatních nákladů) činí cca 6-7 tis. Kč i při nulové návštěvnosti. Bohužel ihned reagovat na počasí a zahájit okamžitě provoz není možné. Koupaliště se napouští 5-6 dní. V roce 2015 navrhneme zřizovateli stanovení pevného termínu otevření koupaliště od Koupaliště i v roce 2014 využívali návštěvníci ze sousedního Polska. V roce 2014 realizovalo Město Náchod na Jiráskově koupališti investiční akce v hodnotě 345,4 tis. Kč. Jednalo se o opravu propadlé dlažby, odvodnění

13 13 ploch u hřiště, výměnu čerpadel atrakcí, chlorace a zdrojové vody, instalaci automatického dopouštění vody, výměnu části plastových mřížek. Před zahájením sezóny 2014 byla na koupališti provedena celá řada údržbových prací. Vymalování vstupního objektu a všech WC, nátěry, údržba zeleně v celém areálu, příprava technologie, vyčištění akumulačních jímek, oprava dětských hřišť v areálu. V průběhu jarních měsíců bylo provedeno vyčištění a nátěry bazénů a brodítek. Opět se projevilo odlupování vrchního nátěru a stěrky a proto ani oprava a nový nátěr není definitivním řešením problémů s povrchem bazénů. V roce 2015 bude třeba před sezónou provést opravu dna velkého bazénu odbornou firmou a aplikovat nový nátěr jako v roce Po dosavadních zkušenostech a prověření všech možností se jako jediné definitivní řešení jeví vyvložkování bazénových van nerezem. V průběhu 2 let bude třeba řešit objekt původních dřevěných šaten, který je v havarijním stavu. Zatím je tento prostor využíván jako sklad pro koupaliště zejména pro zimní uložení vybavení koupaliště. Tento objekt je ve velmi špatném stavu a bude jej třeba sanovat. Na místě tohoto objektu by měl vzniknout nový objekt, který by sloužil jak pro návštěvníky koupaliště, tak jako technické zázemí koupaliště. Na koupališti zcela chybí teplé sprchy pro návštěvníky a bezpečnostní skříňky pro úschovu cenností, což patří k běžnému vybavení ostatních letních koupališť. Za zvážení stojí i vybudování 2. podlaží s ubytovací kapacitou, která by doplnila služby restaurace. Pro rok 2015 je opět v návrhu plánu investic zahrnut požadavek na vypracování projektové dokumentace Stadion Hamra Provoz stadionu Hamra je každoročně zahájen začátkem dubna a končí v listopadu v závislosti na počasí. V letních prázdninových měsících je provoz omezen, neboť stadion nevyužívají školy a oddíly a je prováděna rekonstrukce travnatého hřiště. Ve dnech školního vyučování je stadion využíván zejména náchodskými školami a to jak základními, tak i středními v rámci hodin tělesné výchovy a činnosti sportovních kroužků. Stadion využívají členové FK Náchod pro tréninky dětí do 15 let. Dále zde trénuje atletická skupina SKP Hvězda Pardubice. Stadion využívají i členové dalších sportovních klubů. Nelze opomenout ani využívání veřejností, která může bezplatně stadion užívat každou středu a pátek odpoledne od 15 hodin. Stadion si mohou pronajmout i organizace a soukromníci pro zájmovou sportovní činnost a pořádání různých sportovních akcí. Stadion využívají i Hasiči Náchod pro pořádání soutěží v hasičském sportu. V roce 2014 byl stadion Hamra plně vytížen ve dnech školního vyučování od 7 do 18 hodin a to školami a mladými fotbalisty FK. V této době dochází k nadměrnému zatěžování travnaté plochy. V sezóně 2014 se na stadion vrátilo pořádání zápasů dětských kategorií FK Náchod. V roce 2014 byla z prostředků Města Náchoda hrazena rekonstrukce travnaté plochy ve výši 174,6 tis. Kč pro zlepšení jejího stavu. Požadavek na tuto částku je zahrnut i v návrhu plánu na rok Provedení je nezbytné pro udržení kvality trávníku. Tato částka by nebyla čerpána v případě, že bude schválena dotace MŠMT na celkovou rekonstrukci stadionu, o kterou zřizovatel požádá. Provoz skateparku korespondoval v roce 2014 s provozem stadionu. Zde

14 14 ale v prázdninových měsících nedochází k omezení provozu a ukončení provozu bývá až koncem listopadu. V roce 2014 byl zajištěn dozor 3 hodiny denně. Tím se velmi omezil vandalismus a do skateparku se ve zvýšené míře vrátily děti. V roce 2014 bylo doplněno vybavení skateparku o dřevěný přístřešek pro návštěvníky, který je ochrání před nepřízní počasí. Celkově je stav stadionu velmi neuspokojivý. Je naprostou nutností provést celkovou rekonstrukci. Zřizovatel požádá o dotaci MŠMT pro rok Zpracovaný projekt rekonstrukce řeší mimo rekonstrukci fotbalového hřiště a atletické dráhy, rekonstrukci tribuny pro diváky a také zbudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem na stávajícím hřišti pro házenou. V projektu byla dána přednost přírodnímu trávníku před umělým. Uživatelé doporučují změnu v projektu a to u atletické dráhy přesunout start a cíl do prostoru před tribunu. Je vypracovaná i dokumentace rekonstrukce zázemí šaten a technického zázemí včetně vybudování bytu správce. Po rekonstrukci bude nezbytné vytvořit pracovní místo správce, který bude zajišťovat bezproblémový chod stadionu Hospodářská činnost organizace Rozsah působení v této oblasti je organizaci přesně vymezen ve zřizovací listině. Jedná se o činnost doplňující činnost hlavní, pro kterou byla organizace zřízena. Tato oblast podléhá zdanění. V rámci hospodářské činnosti organizace zajišťuje reklamy formou pronajímání vývěsních ploch na provozovaných objektech či uvnitř nich nebo formou vysílání místním rozhlasem v jednotlivých zařízeních. Zájem o tuto formu reklamy v roce 2014 nadále stagnoval. Dále organizace pronajímá vybrané nebytové prostory. Na zimním stadionu je pronajat kiosek, na plaveckém bazénu bufet a na Jiráskově koupališti buňka, kde je poskytováno občerstvení pro návštěvníky těchto zařízení. Na plaveckém bazénu je dále pronajat nebytový prostor v přístavbě Oblastnímu spolku ČČK Náchod, kde je zřízena místnost první pomoci a sklad záchranářských prostředků a kancelář TJ Delfín Náchod. Dále jsou pronajímány masérny pro poskytování masérských služeb. Na zimním stadionu a Hamrech je pronajímána klubovna, na plaveckém bazénu a zimním stadionu tělocvična. Ve všech jmenovaných zařízeních jsou pronajímána i místa pro umístění nápojových automatů. Od roku 2009 je naše organizace držitelem živnostenského listu pro velkoobchod a maloobchod. V rámci hospodářské činnosti se zabýváme prodejem plavek, zejména pro potřeby Centra péče o matku a dítě, a prodejem plaveckých pomůcek. Dále pro členy Centra pořizujeme záznam z plavání a rodičům prodáváme CD nosiče.

15 5. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE Výsledek hospodaření za rok Hospodářský výsledek Výsledek hospodaření organizace za rok 2014 byl ve výši ,12 Kč: hlavní činnost organizace 0 hospodářská činnost vykázala zisk ve výši 4 mmnfffř ,12 Kč Vzledem k dobrému hospodaření organizace v hlavní činnosti byl vrácen zřizovateli nedočerpaný příspěvek ve výši ,77 Kč. Hodnocení roku 2014: Celkově lze říci, že hospodaření naší organizace v roce 2014 bylo v souladu s upraveným plánem, který reagoval na provozní situaci organizace v průběhu roku. Náklady v roce 2014 činily 94,5 % roku 2013, příjmy organizace činily 95,7 % roku Dotace pro rok 2014 činila 100,5 % roku Graf vývoje celkových nákladů a příjmů organizace za léta Náklady , , , , , , ,7 Příjmy , , , , , , ,7 [ tis. Kč ] [ rok ] Náklady Příjmy

16 Závazné limity pro rok Mzdový limit Limit mzdových prostředků pro rok 2014 byl zřizovatelem stanoven v soustavě ukazatelů rozpočtu organizace. Vzhledem k sezónnosti jednotlivých středisek není možné přesně stanovit limit mzdových prostředků. V rámci vnitřních úsporných opatření se podařilo ušetřit ve mzdách oproti původnímu plánu ,- Kč. V závěru roku byl zřizovatel požádán o snížení mzdového limitu o tuto částku. Rada Města žádost dne schválila svým usnesením č. 132/3682/14. Limit mezd stanovený pro rok ,- Kč Snížení ML usnesení RM č. 5/172/ ,- Kč Limit mezd ,- Kč Čerpání mzdového limitu v roce ,- Kč Použití fondu odměn.. 0,- Kč Přepočtený stav pracovníků Je druhým závazným limitním ukazatelem naší organizace. Přepočtený stav pracovníků (bez dohod): limit na rok pracovníků skutečnost pracovníků úspora pracovníků... 4 pracovníci Tabulka srovnání přepočteného stavu pracovníků za roky rok limit pracovníků skutečnost úspora ,00 11,00 5, ,00 11,00 4, ,00 12,00 3, ,00 11,00 4,00 Organizace fyzicky zaměstnávala k (včetně dohod) celkem 55 pracovníků.

17 Dotace zřizovatele Dotace zřizovatele je dalším limitním ukazatelem. Dotace pro rok 2014 byla stanovena ve výši ,- Kč. V průběhu roku 2014 došlo ke zvýšení dotace o ,- Kč na opravy a údržbu (schváleno usnesením RM č. 156/4297/14 z ). Dotace nebyla plně vyčerpána a zřizovateli byla vrácena částka ,77 Kč. Vyčerpaná dotace byla řádně vyúčtována Odpisový plán Zřizovatel závazně stanovuje organizaci i účetní odpisový plán. Pro rok 2014 byl tento ukazatel stanoven ve výši ,- Kč. V průběhu roku 2014 došlo k nákupu bazénového podvodního vysavače a zřizovatel byl požádán o úpravu odpisového plánu. RM dne usnesením č. 162/4430/14 zvýšila odpisový plán o 6.360,- Kč. Odpisový plán byl tedy upraven na ,- Kč. Na položce odpisy je vedena částka ,- Kč dotace Královéhradeckého kraje na odpisy rolby a vzduchotechniky. Z toho důvodu je v tabulkové části položka odpisů ve výši 547 tis. Kč Stavy a čerpání fondů Stavy fondů organizace (v tis. Kč) fond odměn 2,38 2,38 FKSP 8,89 9,49 fond rezervní 17,27 62,88 fond reprodukce majetku 316,28 347,87 Fond odměn nebyl v roce 2014 použit. FKSP je tvořen základním přídělem z ročního objemu mezd a čerpán v souladu s platnou vyhláškou dle interní směrnice organizace (příspěvek na stravování, kulturní akce a příspěvek na penzijní připojištění). Rezervní fond byl povýšen o výsledek hospodaření z roku 2013 ve výši ,16 Kč. Fond reprodukce majetku je tvořen z měsíčních odpisů v souladu se schváleným odpisovým plánem. Jeho vývoj v průběhu roku je tedy pohyblivý. Celkové roční odpisy činily ,- Kč,- Kč. V roce 2014 nařídil zřizovatel odvod z fondu ve výši ,- Kč. V roce 2014 byl použit Investiční fond zřizovatele ve výši ,- Kč na nákup automatického podvodního bazénového vysavače pro krytý plavecký bazén

18 18 (usnesení RM č. 142/3923/14 z ). Dále byl použit fond rezerv a rozvoje ve výši ,- na údržbu a opravy zimního stadionu a ,- na údržbu a opravy koupaliště (usnesení RM č. 156/4297/14 ze dne ). Rezervní fond a fond reprodukce majetku slouží organizaci k pokrytí mimořádných potřeb, zejména v oblasti oprav a údržby, které se vyskytnou v průběhu roku a není s nimi počítáno v rozpočtu. V případě, že by zřizovatel tyto prostředky zapojil do rozpočtu a o tuto částku snížil dotaci, neměla by organizace žádnou možnost řešení mimořádných potřeb. Vzhledem k velkým technologickým celkům strojoven a strojnímu vybavení se každý rok objeví neočekávané závady, které je nutné neprodleně odstranit vzhledem k nutnosti zajištění provozu Úprava plánu pro rok 2014 Při sestavování plánu organizace není ještě možné odhadnout vývoj kupní síly, vývoj inflace, pohyb cen energií, vliv klimatických podmínek atd. Nemůžeme přesně odhadnout ani průběh sezóny na střediscích, jejichž provoz je závislý na objednávkách pronajímatelů. Na začátku roku, po schválení městského rozpočtu, je plán rozepsán do jednotlivých položek. Dle vývoje v průběhu roku je pak prováděna úprava plánu s tím, že je nutné dodržet závazné ukazatele a to výši dotace, schválený mzdový limit, přepočtený počet pracovníků a odpisový plán. Tento postup je zachováván každoročně a nejinak tomu bylo i v roce Původní plán tedy byl upraven v době, kdy již byla známa situace na jednotlivých zařízeních a dal se přesněji odhadnout vývoj příjmů i nákladů. (tis. Kč) Položky Původní plán Upravený plán pro rok 2014 Náklady celkem , ,0 Z toho: spotřeba materiálu 450,0 828,0 spotřeba energií 5 500, ,0 opravy, udržování 600,0 940,0 mzdy 4 950, ,0 zákonné pojištění 1 485, ,0 ostatní náklady 1 976, ,0 Příjmy celkem 8 279, ,0 Z toho: správa 3,0 1,0 Dotace MÚ: Dotace KÚ: zimní stadion 2 370, ,0 plavecký bazén 4 670, ,0 koupaliště 1 130,0 661,0 stadion Hamra 106,0 130,0 Provozní 6 682, ,0 Investiční 0,0 150,0 Příjmy vč. dotace , ,0

19 Plnění plánu nákladů k (tis. Kč) (tis. Kč) Nákladová položka Plán Skutečnost [%] SPRÁVA Spotřeba materiálu 60,0 58,2 97,0 Spotřeba energií 0,0 0,0 0,0 Opravy a udržování 10,0 10,1 101,0 Ostatní služby 470,0 465,9 99,1 Mzdy 482,0 481,7 99,9 Zákonné pojištění 161,0 161,1 100,1 Odpisy 0,0 0,0 0,0 Jiné ostatní náklady 50,0 44,9 89,8 Ostatní náklady 15,0 14,7 98,0 Celkem 1 248, ,6 99,1 ZIMNÍ STADION Spotřeba materiálu 230,0 222,2 96,6 Spotřeba energií 1 820, ,4 94,5 Opravy a udržování 250,0 249,0 99,6 Ostatní služby 280,0 280,9 100,3 Mzdy 1 332, ,7 100,0 Zákonné pojištění 417,0 417,1 100,0 Odpisy 365,0 364,8 99,9 Jiné ostatní náklady 22,0 21,8 99,1 Ostatní náklady 70,0 65,7 93,9 Celkem 4 786, ,6 97,6 KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN Spotřeba materiálu 390,0 384,6 98,6 Prodané zboží 25,0 20,6 82,4 Spotřeba energií 2 858, ,5 97,2 Opravy a udržování 330,0 329,0 99,7 Ostatní služby 190,0 184,0 96,8 Mzdy 2 575, ,3 100,0 Zákonné pojištění 751,0 750,7 100,0 Odpisy 200,0 200,4 100,2 Jiné ostatní náklady 3,0 2,0 66,7 Ostatní náklady 75,0 72,8 97,1 Celkem 7 397, ,9 98,7

20 20 (tis. Kč) (tis. Kč) Nákladová položka Plán Skutečnost [%] JIRÁSKOVO KOUPALIŠTĚ Spotřeba materiálu 115,0 113,8 99,0 Spotřeba energií 250,0 242,2 96,9 Opravy a udržování 260,0 257,9 99,2 Ostatní služby 140,0 135,9 97,1 Mzdy 303,0 302,9 100,0 Zákonné pojištění 51,0 50,9 99,8 Odpisy 7,0 6,8 97,1 Jiné ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 Ostatní náklady 26,0 25,8 99,2 Celkem 1 152, ,2 98,6 STADION HAMRA Spotřeba materiálu 33,0 32,5 98,5 Spotřeba energií 10,0 8,0 80,0 Opravy a udržování 90,0 90,5 100,6 Ostatní služby 20,0 19,7 98,5 Mzdy 96,0 96,1 100,1 Zákonné pojištění 11,0 10,5 95,5 Odpisy 2,0 2,0 100,0 Jiné ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 Ostatní náklady 2,0 2,1 105,0 Celkem 264,0 261,4 99,0 ORGANIZACE CELKEM Spotřeba materiálu 828,0 811,3 98,0 Prodané zboží 25,0 20,6 82,4 Spotřeba energií 4 938, ,1 96,2 Opravy a udržování 940,0 936,5 99,6 Ostatní služby 1 100, ,4 98,8 Mzdy 4 788, ,7 100,0 Zákonné pojištění 1 391, ,3 99,9 Odpisy 574,0 574,0 100,0 Jiné ostatní náklady 75,0 68,7 91,6 Ostatní náklady 188,0 181,1 96,3 Celkem , ,7 98,4 Komentář: Skutečné čerpání nákladů ukázalo reálnost úpravy plánu. V úpravě plánu nákladů se promítly vlivy: realizace úsporných opatření v oblasti energií, klimatické podmínky, růst nákladů související zejména se zvyšováním cen některých vstupů, zvýšená potřeba oprav a údržby zařízení. Čerpání nákladů na materiál bylo ve velké míře ovlivněno provozní údržbou jednotlivých zařízení prováděnou vlastními pracovníky. V položce spotřeba energií se projevila úsporná opatření realizovaná v průběhu roku 2014 a také mírná zima začátkem i koncem roku.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 V Náchodě dne 25. února 2013 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Technické služby VM s.r.o.

Technické služby VM s.r.o. Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2010 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Prezentace společnosti Výhled fungování střediska Polárka 2.4.2013 Ing. Petr Slunský Motto společnosti Cílem společnosti je spokojený zákazník, který se rád vrací. Motem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Technické služby VM s.r.o.

Technické služby VM s.r.o. Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2012 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03 Strana 1 / 5 ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 Kontroloval: ekonomka Anna Hnízdilová 3.3.2009

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 11. 3. 2014 1 1. Rozpočet organizace v roce 2013 Provozní

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více