Oslav s Míšou 50 let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oslav s Míšou 50 let"

Transkript

1 Statut a pravidla soutěže Oslav s Míšou 50 let Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Oslav s Míšou 50 let, která je společná pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům v České a Slovenské republice. Pořadatelem soutěže je Rust, Klemperer, s. r. o., se sídlem Jugoslávská 620/29, Praha 2, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen pořadatel ). Technický servis SMS soutěže zajišťuje: BARRACUDA BS, spol. s r. o., se sídlem Na Jezerce 1 199/7, Praha 4, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen servisní společnost ). Objednatelem soutěže v České republice je společnost UNILEVER ČR, spol. s r. o., se sídlem Thámova 18, Praha 8, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196, a ve Slovenské republice společnost Unilever Slovensko, spol. s r. o., se sídlem Cintorínska 3/B, Bratislava 1, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka 5998/B (dále jen objednatelé ). Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu objednatele a pořadatele. Pravidla obecná: Soutěž probíhá v době od do (dále jen doba konání soutěže ) na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen místo konání soutěže ). Na území České republiky a Slovenské republiky probíhá jedna společná soutěž. V místech, kde bude soutěž probíhat, budou vystaveny propagační materiály soutěže. Soutěž se vztahuje jen na vybrané zmrzlinové výrobky objednatele uváděné na trh pod obchodní značkou Míša Míša 55ml tvarohový, meruňkový, jahodový (na dřívku); Míša 900ml tvaroh, tvaroh-kakao, tvaroh-jahoda (vanička); Míša Multipack MIX 5 ks tvaroh, jahoda, meruňka; Míša Multipack tvaroh 5 ks, které jsou prodávány v soutěžním balení a obsahují unikátní soutěžní kód (dále jen soutěžní výrobky ). POZOR, Míša kelímek není zahrnut do soutěže. Účast v soutěži je podmíněna nákupem soutěžních výrobků na území České nebo Slovenské republiky a odesláním tří kódů (každý soutěžní výrobek na dřívku obsahuje 1 kód, soutěžní výrobek v podobě vaničky pak obsahuje 3 kódy) v době konání soutěže (dále jen soutěžní nákup ). Účastník soutěže si soutěžní kódy a účtenku/účtenky za daný soutěžní nákup / dané soutěžní nákupy pečlivě uschová za účelem prokázání uskutečnění soutěžního nákupu a vydání výhry; účastní-li se soutěže opakovaně, uschová si všechny kódy a účtenky, na jejichž základě se soutěže účastnil. Příklad: Účastník soutěže nakoupí 6x Míšu na dřívku a 1x vaničku. Celkem tak získá 9 kódů. Jsou uskutečněny 2 soutěžní nákupy. Účastník si tedy uschová obě 2 účtenky a 6 kódů a může celkem poslat 3 soutěžní vstupy. Účastník soutěže se může soutěže účastnit opakovaně, vždy se 3 novými soutěžními kódy ze soutěžních výrobků. Prostřednictvím jednoho telefonního čísla může být odeslán libovolný počet soutěžních vstupů (ať už přímo přes SMS, nebo prostřednictvím vyplnění tel. čísla na webovém

2 formuláři), avšak vždy s novými soutěžními kódy. Identické soutěžní vstupy nelze posílat prostřednictvím více telefonních čísel. Každý soutěžní kód lze v soutěži použít pouze jednou. Zaslané soutěžní vstupy mohou obsahovat pouze platné soutěžní kódy. Mechanika soutěže Výhry: Pořadatel vložil do soutěže tyto výhry (počet výher je společný pro Českou a Slovenskou republiku): 122 hlavních výher v podobě zážitků pobyt na horské chatě (40x), vodácký víkend (41x) nebo let balónem (41x). Hlavní výhru si budou moci výherci vybírat do vyčerpání daného typu. Pokud jedna z cen bude již vyčerpána, soutěžící si bude moci vybrat ze zbývajících dvou atd. Každý den se soutěží o jednu hlavní výhru. Popis hlavních výher je uveden v Příloze vedlejších výher v podobě lístků do kina, prvních 50 soutěžících každý den vyhrává lístek do kina Cinema City pro Českou republiku (5 050x) a Bratislavu (600x), Cinemax pro Slovenskou republiku kromě Bratislavy (450x). Popis vedlejších výher je uveden v Příloze. Garantovanou výhru v podobě animovaného přání, spořiče obrazovky počítače a tapety na displej mobilního telefonu a obrazovku počítače, vyhrávají účastníci soutěže, kteří nevyhráli hlavní ani vedlejší výhru a jejichž platný soutěžní vstup bude při současném splnění všech podmínek soutěže doručen v době konání soutěže. Každý účastník může v rámci soutěže získat 1 výhru denně (hlavní nebo vedlejší), maximálně však 1 hlavní a 4 vedlejší výhry za celou soutěž. Garantovanou výhru získává každý, kdo nevyhraje hlavní ani vedlejší výhru. Výhra let balonem podléhá daňové povinnosti. Zapojení do soutěže pomocí SMS nebo webového formuláře: Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní SMS zprávy a vstupy odeslané v rámci soutěže prostřednictvím webových stránek (společně jen soutěžní vstupy ) doručené během doby konání soutěže v době od 8 hodin do 22 hodin (doba provozu SMS centra a doba možného vkládání kódů do webového formuláře). Všechny soutěžní vstupy zaslané v rámci soutěže se řadí dle času jejich doručení do jednoho centrálního systému servisní společnosti, která zajišťuje technický servis soutěže. Účastník se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek doručí v době provozu SMS centra soutěžní SMS zprávu ve tvaru: MISA*KOD1*KOD2*KOD3*JMENO*PRIJMENI*PSC. Na číslo v České republice, cena 1 SMS zaslané z České republiky je 6 Kč včetně DPH. Na číslo 6661 ve Slovenské republice, cena 1 SMS zaslané ze Slovenské republiky je 0,201 včetně DPH. SMS nesmí obsahovat znaky s diakritikou. Příklad SMS ve správném tvaru: MISA*ABC45*D67EF*GH89J*JIRI*ZACEK* SMS služby v České republice a Slovenské republice technicky zajišťuje BARRACUDA BS, spol. s r. o. Technická podpora pro Českou republiku , a pro Slovenskou republiku , Soutěžní SMS zprávy lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (Vodafone, T-Mobile, O2) a v SR (Orange, T-Mobile, O2). SMS zprávy odeslané z

3 potlačených (skrytých) čísel, z internetu, z pevných linek nebo jakýmkoli jiným způsobem, který vylučuje identifikaci telefonního čísla odesílatele, nebudou do soutěže zařazeny. Účastník se může do soutěže zapojit i tím, že za dodržení výše uvedených podmínek doručí v době možného vkládání kódů do webového formuláře soutěžní vstup prostřednictvím webového formuláře na stránce nebo kde vyplní veškeré požadované údaje: tři soutěžní kódy, jméno, příjmení, PSČ, číslo mobilního telefonu a ovou adresu (pro zaslání kódu pro vyzvednutí případné výhry a pro zaslání přehledu soutěžních účastí). Soutěžní vstupy zaslané prostřednictvím webového formuláře musejí obsahovat platné telefonní číslo splňující náležitosti dle předchozího odstavce a ovou adresu. IP adresy a telefonní čísla, ze kterých budou odeslány napodobeniny soutěžního kódu (smyšlený soutěžní kód), budou v systému zablokovány a ze soutěže bez dalšího vyřazeny. Ze soutěže budou vyloučeny soutěžní vstupy obsahující unikátní soutěžní kódy již dříve platně doručené do systému, soutěžní vstupy doručené v jiném než předepsaném tvaru, soutěžní vstupy, jež budou doručeny jako neúplné, soutěžní vstupy obsahující neúplné a/nebo smyšlené soutěžní kódy, soutěžní vstupy doručené mimo dobu platnosti soutěže, dobu provozu SMS centra a dobu možného vkládání kódů do webového formuláře, soutěžní vstupy doručené ze zahraničního nebo nestandardního telefonního čísla, případně odeslané prostřednictvím či pomocí pevné linky, jakož i soutěžní vstupy, které jakýmkoliv jiným způsobem odporují těmto pravidlům. Jak získat hlavní výhru: Každý soutěžní den se soutěží o jednu hlavní výhru. Pro účely výběru hlavní výhry jsou soutěžní kódy rozděleny do 122 sérií. Každé sérii odpovídá jedna hlavní výhra. Hlavní výhru vyhrávají účastníci soutěže, jejichž platný soutěžní vstup obsahující alespoň 1 platný soutěžní kód z neobsazené série bude doručen jako první v daný soutěžní den. Příslušná série je tím vyřazena ze soutěže o hlavní výhru (obsazena) a při opětovném použití kteréhokoli z jejích kódů již nevyhrává hlavní výhru. Pokud v daný soutěžní den není doručen žádný platný soutěžní vstup obsahující alespoň 1 kód z neobsazené série, stává se výhercem soutěžící, jehož platný soutěžní vstup obsahující pouze kódy z obsazených sérií byl v daný soutěžní den v době konání soutěže doručen jako první. Ze soutěže bude v takovém případě vyřazena ta neobsazená série, z níž bylo do konce daného soutěžního dne použito soutěžícími nejvíce kódů. Účastník, který odeslal platný soutěžní vstup ve správném tvaru, dostává zpětnou SMS zprávu, která ho informuje o získání či nezískání hlavní výhry. V případě získání hlavní výhry obdrží účastník www adresu, kde si může svoji výhru vybrat. Do dvou pracovních dnů pak obdrží výherce hlavní výhry SMS s kontaktním telefonem na společnost zajišťující výhru (zážitek) a s kódem pro prokázání nároku na hlavní výhru. V případě soutěžní SMS zprávy doručené mimo dobu provozu SMS centra, účastník soutěže dostává zprávu, že SMS nebyla zařazena do soutěže a je oprávněn uplatnit ji v jiný den v době provozu SMS centra. V případě soutěžního vstupu zaslaného prostřednictvím webového formuláře dostává soutěžící informaci o získání či nezískání výhry ihned na www stránce, kde si zároveň může v případě hlavní výhry svoji výhru vybrat. Po ověření nároku na výhru obdrží výherce hlavní výhry SMS nebo s kontaktním telefonem na společnost zajišťující cenu (zážitek) a s kódem pro prokázání nároku na hlavní výhru. Soutěžící, kteří nemají přístup na web, může využít telefonický kontakt uvedený ve zpětné SMS zprávě, kde si vybere výhru a získá kód pro prokázání nároku na výhru. Soutěžící, který zaslal soutěžní vstup prostřednictvím webového formuláře, obdrží navíc minimálně 1x týdně em sumarizaci jeho nových soutěžních vstupů. Účastník soutěže je povinen pro prokázání oprávněného nároku na výhru zaslat do 14 dnů od doručení výzvy pořadatele na adresu BARRACUDA BS, spol. s r. o., Topolová 2 963/12, Praha 10 soutěžní kódy a kopii účtenky od soutěžního nákupu (účastnil-li se soutěže opakovaně, pak kopie všech účtenek a všech soutěžní kódů, na jejichž základě se soutěže účastnil). Pokud účastník soutěže v uvedené lhůtě nezašle soutěžní kódy a doklad/doklady o uskutečnění soutěžního nákupu splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže vyřazen a na jeho místo

4 nastupuje účastník, jehož soutěžní vstup byl doručen jako další v pořadí. Následující pořadí doručených soutěžních vstupů nebude v této souvislosti upravováno. S výhercem bude dohodnut způsob předání hlavní výhry poté, co servisní společnost obdrží soutěžní kódy a kopii účtenky (v případě opakované účasti všech účtenek) prokazující soutěžní nákup a kontaktní údaje výherce (jméno, příjmení, telefon, adresu) a pořadatel ověří nárok na hlavní výhru. Výherce doručí soutěžní kódy a kopii účtenky/účtenek na adresu BARRACUDA BS, spol. s r. o., Topolová 2 963/12, Praha 10. V případě pochybností je výherce povinen na výzvu pořadatele do 3 dnů od doručení výzvy pořadatele zaslat originál předmětné účtenky na adresu BARRACUDA BS, spol. s r. o., Topolová 2 963/12, Praha 10. Jak získat vedlejší výhru: Vedlejší výhru (lístek do kina) vyhrávají účastníci soutěže, jejichž platné soutěžní vstupy budou doručeny mezi prvními 50 (počet výherců může být vyšší v souvislosti s přesunutím vedlejších výher z předchozího soutěžního dne) každý soutěžní den v době konání soutěže a které nevyhrály hlavní cenu, a to až do vyčerpání počtu vedlejších výher. Není přitom rozhodující, jestli jsou zaslané kódy z obsazené nebo neobsazené série. Pokud v některý soutěžní den nebude vyčerpáno všech 50 vedlejších výher, přesouvají se zbývající výhry na následující soutěžní den. Výherci z České republiky získávají lístek do Kina Cinema City. Výherci ze Slovenské republiky si mohou zvolit jako vedlejší výhru buď lístek do kina Cinema City v Bratislavě, nebo lístek do kina Cinemax pro zbytek Slovenskou republiku kromě Bratislavy. Výherci vedlejší výhry z České republiky obdrží prostřednictvím SMS kód, se kterým se prokáží na pokladně kteréhokoli kina ze sítě Cinema City v České republice, kde jim bude výhra předána. Výherci vedlejší výhry ze Slovenské republiky si mohou zvolit jako vedlejší výhru buď lístek do kina Cinema City (3 kina v Bratislavě), nebo lístek do kina Cinemax (kina v 10 městech Slovenské republiky kromě Bratislavy). Výherci, kteří zaslali soutěžní vstup prostřednictvím SMS, mohou provést volbu buď na stránkách v sekci Výhry, nebo odesláním SMS ve tvaru MISA CINEMACITY nebo MISA CINEMAX (cena SMS se řídí aktuálním tarifem odesílatele). Poté obdrží prostřednictvím SMS kód, se kterým se prokáží na pokladně vybraného kina ze zvolené sítě kin, kde jim bude výhra předána. Výherci, kteří zaslali soutěžní vstup prostřednictvím webového formuláře, provedou volbu sítě kin na www stránkách ihned po zobrazení zprávy o výhře. Poté obdrží prostřednictvím u kód, se kterým se prokáží na pokladně vybraného kina ze zvolené sítě kin, kde jim bude výhra předána. Účastník soutěže je povinen pro prokázání oprávněného nároku na výhru zaslat do 14 dnů od doručení výzvy pořadatele na adresu BARRACUDA BS, spol. s r. o., Topolová 2 963/12, Praha 10 soutěžní kódy a kopii účtenky od soutěžního nákupu (účastnil-li se soutěže opakovaně, pak všechny soutěžní kódy a kopie všech účtenek, na jejichž základě se soutěže účastnil). Pokud účastník soutěže v uvedené lhůtě nezašle soutěžní kódy a doklad/doklady o uskutečnění soutěžního nákupu splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže vyřazen a na jeho místo nastupuje účastník, jehož soutěžní vstup byl doručen jako další v pořadí. Následující pořadí doručených soutěžních vstupů nebude v této souvislosti upravováno. Jak získat garantovanou výhru: Garantované výhry budou po ověření nároku na výhru zasílány výhercům, kteří zadali soutěžní vstup prostřednictvím soutěžní SMS zprávy, formou odpovědní SMS obsahující unikátní kód a odkaz na www stránku, kde si mohou výhru po zadání kódu stáhnout. Účastníkům, kteří zadali soutěžní vstup prostřednictvím webového formuláře, bude umožněno stáhnout výhru přímo na www stránce. Pro pozdější stažení garantované výhry bude výherci zaslán kód na jeho ovou adresu. Doplňující informace k získání výher: V případě opakované účasti výherce v soutěži bude výhra výherci předána pouze v případě doložení všech kódů a účtenek prokazujících uskutečnění soutěžních nákupů.

5 Výhry budou výhercům předány nejpozději do 2 měsíců po skončení soutěže. Údaje o výhercích (pro ČR jméno, příjmení a PSČ bydliště, pro SR příjmení a PSČ bydliště) budou každý den uveřejněny na webové stránce nebo Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Všeobecná ustanovení: Účastníkem soutěže se může stát pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky; soutěž je určena pro konečné spotřebitele, soutěže se nemohou účastnit podnikatelé a právnické osoby. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společností objednatelů, pořadatele, servisní společnosti a dalších subjektů podílejících se na přípravě soutěže a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít pořadatel či objednatel oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost doručení soutěžního vstupu jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými, na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel a objednatelé vylučují veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Účastník bere na vědomí a souhlasí s použitím všech jím v rámci této soutěže poskytnutých osobních údajů jméno, příjmení, adresa, telefon a případně ovou adresu (dále jen údaje ) pro účely vyhodnocení soutěže a doručení výher pořadatelem, objednatelem nebo servisní společností, jakož i zasílání obchodních sdělení v rámci soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., resp. zákona č. 351/2011 Z. z. Po skončení soutěže budou osobní údaje zlikvidovány. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. K uvedeným osobním údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., resp. 10, 20 zák. č. 428/2002 Z. z., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese objednatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící projevit zdarma zasláním zprávy na V předmětu zprávy musí soutěžící uvést slovo NEZASÍLAT. Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu. Výhry nelze ani alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České nebo Slovenské republiky. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit z důvodu, že nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo objednatel akce použít na jiné účely dle vlastního uvážení. Soutěžící ze Slovenské republiky bere na vědomí, že výhra let balonem podléhá dani z příjmů ve smyslu ustanovení 8 odst. 1 písm. i) a 9 odst. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z příjmů v platném znění a výherce je povinný ji uhradit v souladu s příslušnými právními předpisy. Pořadatel ani objednatel neodpovídají za případné porušení daňové povinnosti a/nebo povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce.

6 Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci; v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována. Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň po dohodě s objednatelem oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru. Úplná pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na nebo Informace o soutěži je možné získat i na infolince č (Česká republika) nebo na č (Slovenská republika). Tento statut je vyhotoven ve 2 exemplářích, přičemž pořadatel soutěže i objednatel soutěže obdrží po jednom z nich. Přílohu těchto pravidel tvoří popis hlavních výher. Popis hlavních výher: Příloha Statutu a pravidel soutěže Oslav s Míšou 50 let Celkem bude v soutěži rozděleno 122 hlavních výher počet výher je společný pro Českou a Slovenskou republiku. Výherce hlavní výhry je oprávněn si zvolit svou výhru z výher dostupných k okamžiku výběru. Bude-li některá z výher již vyčerpána, může zvolit pouze některou ze zbývajících výher. Výherce uplatní výhru u dodavatele vybrané výhry v termínu , nebudeli do konce tohoto termínu dohodnuto s dodavatelem jinak, v opačném případě nárok na výhru zaniká. Podrobnosti týkající se čerpání výhry domluví výherce přímo s dodavatelem dané výhry. Výhra let balonem podléhá daňové povinnosti. Vodácký víkend (2 varianty) 1) Víkend (pátek až neděle) pro 4 osoby na jedné z českých řek: Vltava, Sázava, Lužnice Výhra zahrnuje vypůjčení sportovního vybavení včetně lodí (plastové kánoe), pádel, plovacích vest, vodotěsných sudů, neoprenových bot a nepromokavých bund, poplatky za stanování, snídaně na tábořišti formou bufetu, přepravu osobních věcí během programu a sportovního instruktora, na žádost také zapůjčení stanů; nezahrnuje dopravu do místa startu programu a z místa konce programu, případnou přepravu veřejnou dopravou v průběhu programu a přepravu účastníků během programu; ubytování ve vlastních stanech. Dodavatel: Sport-S, s. r. o., se sídlem Blatenská 2 327/113, Chomutov, IČ: , 2) Víkend (pátek až neděle) pro 4 osoby na řece Hron Výhra zahrnuje vypůjčení sportovního vybavení raft Colorado v kompletní výbavě (4x pádlo, 4x vesta, 2x sud na věci, 1x pumpa), poplatky za stanování a dopravu zpět z místa konce programu do místa srazu v kampu Rybárik, na žádost také zapůjčení stanů; nezahrnuje dopravu do místa startu programu ani jinou další přepravu během programu; ubytování ve vlastních stanech. Dodavatel: In Motion, s. r. o., se sídlem Riečka 102, Riečka, IČ: ,

7 Let balónem Hodinový let horkovzdušným balónem až pro 4 osoby v jedné z uvedených lokalit: okolí Prahy Konopiště, Slapy, Karlštejn, Český ráj, Liberec, Karlovy Vary, Pardubice, Tábor, Jihlava, Telč, Brno, Zlín, Olomouc, Pálava, Uherské Hradiště, Rožnov pod Radhoštěm, Bratislava, Nitra, Košice. Let balónem zajišťuje profesionální provozovatel s dlouholetou tradicí, kromě samotného letu je součástí výhry doprava balónu na místo startu, doprava pasažérů po letu z místa přistání zpět na místo startu, křest prvoletců, přípitek sektem a křestní list, pojištění pasažérů během letu. Balóny startují ráno mezi hod. a večer kolem 19 hod. v závislosti na aktuálním počasí; o uskutečnění letu rozhoduje pilot; v balónu lze fotit, filmovat i telefonovat vlastními přístroji; celková hmotnost účastníků nesmí přesáhnout 250 kg. Dodavatel: AVIATIK SERVIS, společnost s r. o., se sídlem Šeránkova 311/4, Brno, okres Brnoměsto, IČ: , Daň z příjmů pro výherce ze Slovenské republiky činí u této výhry 75,24. Pobyt na horské chatě (3 varianty) 1) Penzion Samohel Víkendový pobyt (2 noci) pro 4 osoby v Penzionu Samohel v Rokytnici nad Jizerou Výhra zahrnuje ubytování v maximálně 2x 2lůžkovém pokoji na 2 noci, polopenzi, bazén a 1 hod. vířivky; nezahrnuje gastronomické služby nad rámec polopenze, spotřebu nápojů a potravin v minibarech, náklady na telefonní hovory z pokoje a použití internetu. Check in od 14:00 hod., check out do 10:00 hod. Dodavatel: Mgr. Jan Samohel, místem podnikání Dolní Rokytnice 153, Rokytnice nad Jizerou, IČ: , 2) Penzion Sluneční Dvůr Víkendový pobyt (2 noci) pro 4 osoby v Penzionu Sluneční Dvůr, Bayerisch Eisenstein Výhra zahrnuje ubytování v maximálně 2x 2lůžkovém pokoji na 2 noci, polopenzi, parkování a 1 hod. kuželky; nezahrnuje gastronomické služby nad rámec polopenze, spotřebu nápojů a potravin v minibarech, náklady na telefonní hovory z pokoje a použití internetu. Check in od 16:00 hod., check out do 10:00 hod. Dodavatel: Petr Kounovský, místem podnikání Bayerisch Eisenstein, Sonnenhof 1, DE-94252, IČ: , 3) Penziónu Medvedica Tatranská Štrba Víkendový pobyt (2 noci) pro 4 osoby v Penziónu Medvedica Tatranská Štrba Výhra zahrnuje ubytování v maximálně 2x 2lůžkovém pokoji na 2 noci, polopenzi, wifi připojení, dětské hřiště, hřiště pro míčové sport, kryté ohniště, gril, stolní tenis, posilovnu; nezahrnuje gastronomické služby nad rámec polopenze. Dodavatel: Penzion Medvedica, s. r. o., se sídlem Podhorská 536/6, Šuňava Vyšná Šuňava, IČ: , Popis vedlejších výher: Celkem bude v soutěži rozděleno vedlejších výher počet výher je společný pro Českou a Slovenskou republiku. Výherce vedlejší výhry ze Slovenské republiky je oprávněn si zvolit svou výhru z výher dostupných k okamžiku výběru. Bude-li některá z výher již vyčerpána, může zvolit pouze zbývající výhru. Výherce uplatní výhru u dodavatele vybrané výhry v termínu , nebude-li do konce tohoto termínu dohodnuto s dodavatelem jinak, v opačném případě nárok na výhru zaniká. V České republice může výherce navštívit jakékoli kino Cinema City. Ve Slovenské republice může výherce navštívit následující kina Cinema City v Bratislavě:

8 Aupark, Einsteinova 20, Bratislava, Eurovea, Pribinova 8, Bratislava, Polus, Vajnorská 100, Bratislava nebo následující kina Cinemax: BANSKÁ BYSTRICA, EUROPA SHOPPING CENTER, Na Troskách 25, DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta 5692/20, KOŠICE, OC OPTIMA, Moldavská cesta 32, NITRA, Chrenovská ulica 1661/30, POPRAD, Dlhé Hony 4587/1, PREŠOV, Vihorlatská 2A, SKALICA, Mallého ulica 55, TRENČÍN, gen. M.R. Štefánika 426, TRNAVA, Ul. F.Urbánka 11, ŽILINA, Prielohy 979,

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj lístky na Kabát (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání!

Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání! Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový gril LotusGrill!

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový gril LotusGrill! Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový gril LotusGrill! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ).

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ). Pravidla soutěže Soutěž AVON pochod 2013 Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel znalostně-tipovací marketingové soutěže s názvem Soutěž AVON pochod 2013 (dále jen soutěž"). Tato úplná pravidla závazně

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen "elektronický účet").

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen elektronický účet). Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnostního programu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnostní program"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla")

Pravidla soutěže Galerie zbloudilých vánočních dárků (dále jen Pravidla) Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla") Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Soutěž"), která probíhá

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod. Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže o členskou Elite Card a letenky (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené

Více

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Promo akce Vyhraj poukázku do TEPfaktoru. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o osobní automobil Opel Corsa a dalších 49 cen (dále jen

Více

Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte pračku Whirlpool

Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte pračku Whirlpool 1. Pořadatel a administrátor Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte pračku Whirlpool Pořadatelem propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte

Více

Fotografie a texty pouţité v aplikaci soutěţícími procházejí schvalovací procedurou a mohou být bez udání důvodu odstraněny z galerie.

Fotografie a texty pouţité v aplikaci soutěţícími procházejí schvalovací procedurou a mohou být bez udání důvodu odstraněny z galerie. STATUT A PRAVIDLA SOUTĚŢE Dove Beauty Magazín Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěţe Dove Beauty Magazine (dále jen soutěţ ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz. Pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Obecná ustanovení GODS, s.r.o. se sídlem Šenovská 43, 180 00 Praha 8; IČ 45 78 79 56 (dále jen Pořadatel ), vyhlašuje na stránkách www.applikace.cz (dále Soutěžní

Více

Pravidla marketingové soutěže Dejte grilování šťávu

Pravidla marketingové soutěže Dejte grilování šťávu Pravidla marketingové soutěže Dejte grilování šťávu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže Dejte grilování šťávu (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE [Boss/Trollbeads Příběhy jedinečné jako vy.] 1. ORGANIZÁTOR: obchodní společnost FAnn Retail, a.s., Brno, Jandáskova 24/1957, okres Brno-město, PSČ 621 00, IČ: 27674291, spisová

Více

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Stručná pravidla 1. Každý, kdo na Lékárna.cz nakoupí v období od 15. do 21. dubna 2014 alespoň za 700 Kč a zaplatí svůj nákup platební kartou, okamžitou

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

Pravidla a podmínky soutěže mklub druhé kolo

Pravidla a podmínky soutěže mklub druhé kolo Pravidla a podmínky soutěže mklub druhé kolo Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže mklub druhé kolo (dále jen Soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Podrobná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky LIPTOV dovolenou na Slovensku v hodnotě 16 666 Kč!

Podrobná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky LIPTOV dovolenou na Slovensku v hodnotě 16 666 Kč! Podrobná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky LIPTOV dovolenou na Slovensku v hodnotě 16 666 Kč! Soutěž bude probíhat na území České republiky v období od 30. 3. do 26. 4. 2015 výhradně prostřednictvím

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Úplná pravidla soutěže ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ S AIRWAVES!

Úplná pravidla soutěže ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ S AIRWAVES! Úplná pravidla soutěže ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ S AIRWAVES! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj s Airwaves! (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

4. Mechanika soutěže: a) Soutěž probíhá na web stránkách www.letkamchces.cz a www.letkamchces.sk.

4. Mechanika soutěže: a) Soutěž probíhá na web stránkách www.letkamchces.cz a www.letkamchces.sk. Vánoční kampaň Za víčka leť kamkoli chceš Pravidla soutěže Preambule Každý oprávněný spotřebitel (dále jen soutěžící ), který si v době trvání akce zakoupí láhev, na které je uveden soutěžní kód, získá

Více

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! úplné znění pravidel Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny (dále

Více

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a,

Více

Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu.

Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu. Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu. Česká republika Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi a.s. (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi a.s. (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi a.s. (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi

Více

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Staň se tváří PEN (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je Jan Becher Karlovarská Becherovka, a. s., T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary,

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Obecné informace 1) Organizátor kampaně: pro ČR Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Vyhrajte let naslepo s Českými aeroliniemi

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Vyhrajte let naslepo s Českými aeroliniemi

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung

Podrobná pravidla kampaně Samsung Podrobná pravidla kampaně Samsung Kup chladničku Samsung a získej až 4000 Kč zpět za další nákup vybraných produktů Samsung! Obecné informace 1) Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak,

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE PRO ČESKOU REPUBLIKU DO LONDÝNA S BUBBLEOLOGY!!

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE PRO ČESKOU REPUBLIKU DO LONDÝNA S BUBBLEOLOGY!! PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE PRO ČESKOU REPUBLIKU DO LONDÝNA S BUBBLEOLOGY!! 1. POŘADATEL: Pořadatelem soutěže na území České republiky je společnost BubbleStar CZ s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141,

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru (dále Soutěž Topserial-Vraždy) o 40 časopisů TOP seriál Anglické

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) (dále jen termín konání soutěže )

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) (dále jen termín konání soutěže ) SOUTĚŽNÍ ŘÁD reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) Termín konání soutěže: od 17. 4. 2015 12:00:00, do 6. 5. 2015 23:59:59. (dále jen termín konání soutěže ) Vyhlašovatel a organizátor

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

Statut a úplná pravidla soutěže

Statut a úplná pravidla soutěže Statut a úplná pravidla soutěže Úvodní ustanovení Smyslem tohoto statutu jsou pravidla soutěže Objednejte okna a dveře OTHERM PRAHA s.r.o. a soutěžte o exotickou dovolenou (dále jen soutěž). Tento status

Více

Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013

Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže 1. Soutěž O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEMX NA HITRÁDIU (dále jen soutěž ) probíhá na internetových

Více

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu Tchibo Česká republika, v aplikaci serveru Facebook.com (dále jen FB ), na stránkách

Více

1: Soutěž probíhá od 7. 7. 2015 do 9. 9. 2015 včetně (dále jen doba trvání soutěže ). Ukončení přesně v 15:00 hodin 9.9.2015.

1: Soutěž probíhá od 7. 7. 2015 do 9. 9. 2015 včetně (dále jen doba trvání soutěže ). Ukončení přesně v 15:00 hodin 9.9.2015. Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. #P8NocniSvet I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže #P8NocniSvet (dále jen soutěž ) je společnost : Huawei Technologies (Czech)

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

Úplná pravidla soutěže Campus Square Procestuj se Campusem do Evropy

Úplná pravidla soutěže Campus Square Procestuj se Campusem do Evropy Úplná pravidla soutěže Campus Square Procestuj se Campusem do Evropy Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Campus Square Procestuj se Campusem do Evropy (dále jen soutěž ). Tato

Více

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7 Pravidla soutěže platná od 5. 2015 do 3 5. 2015. Strana 1 ze 7 Popis soutěže Marketingová soutěž KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ (dále jen Soutěž ) slouží k podpoře registrací a k marketingové propagaci

Více

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Chytré léto 1. Vyhlašovatel soutěže: Pořadatelem soutěže s názvem Chytré léto (dále jako soutěž ) je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, sídlo Praha

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Úplná pravidla Testuj Rapida

Úplná pravidla Testuj Rapida Úplná pravidla Testuj Rapida Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Testuj Rapida (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ).

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ). 1. Úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti (dále

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Pravidla spotřebitelské soutěže VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ v prodejnách společníků COOP MORAVA, s. r. o.

Pravidla spotřebitelské soutěže VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ v prodejnách společníků COOP MORAVA, s. r. o. Pravidla spotřebitelské soutěže VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ v prodejnách společníků COOP MORAVA, s. r. o. 1. Pořadatel soutěže 1.1. Pořadatelem spotřebitelské soutěže VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ je společnost COOP MORAVA,

Více

Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem

Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem Pořadatelé, soutěžící, téma soutěže, účel soutěže: 1. Oficiálním pořadatelem je Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky, v. v. i.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! XII. Mléčné výrobky (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol.

Více

Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Kozel slaví 140. výročí a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Kozel slaví 140. výročí se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto statutu (dále jen statut ), která vyznačují

Více

Fajn lyžák na Klínovci pravidla soutěže

Fajn lyžák na Klínovci pravidla soutěže Fajn lyžák na Klínovci pravidla soutěže I. Organizátor soutěže 1. Organizátorem soutěže je: MEDIA MARKETING SERVICES a.s. IČ: 27604942 jednající Danielem Sedláčkem, předsedou představenstva zapsaná v obchodním

Více

Článek I. Obecná ustanovení

Článek I. Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PREMIUM SMS SLUŢEB, HLASOVÝCH A AUDIOTEXTOVÝCH SLUŢEB A INTERNETOVÝCH STRÁNEK (dále jen obchodní podmínky nebo také VOP PRSMS ) Článek I. Obecná ustanovení 1.

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž s logem Vím, co jím a vyhraj! (dále

Více

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž je vyhlášena na dobu od 17. 10. 2013 od 14:00 do 14. 11. 2013 do 23:59 (dále jen doba konání soutěže ).

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž je vyhlášena na dobu od 17. 10. 2013 od 14:00 do 14. 11. 2013 do 23:59 (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Nenaboř to 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je společnost Scholz&Friends, s.r.o., se sídlem Zlatnická 1582/10, Praha 1, 110 00, Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE. Spotřebitelská soutěž VYHRAJ LÍSTKY KAŹDÝ DEN NA MS IIHF 2015 V LEDNÍM HOKEJI

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE. Spotřebitelská soutěž VYHRAJ LÍSTKY KAŹDÝ DEN NA MS IIHF 2015 V LEDNÍM HOKEJI STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž VYHRAJ LÍSTKY KAŹDÝ DEN NA MS IIHF 2015 V LEDNÍM HOKEJI Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže. Tento statut je jediným

Více

5: Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže s libovolným počtem soutěžních příspěvků v rámci svého soutěžního profilu.

5: Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže s libovolným počtem soutěžních příspěvků v rámci svého soutěžního profilu. Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Agentská hra I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Agentská hra (dále jen soutěž ) je společnost : Huawei Technologies (Czech)

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Taneční soutěž Coca-Cola Cup 2014/2015 na Facebooku. Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Taneční soutěž Coca-Cola Cup na Facebooku (dále jen soutěž ),

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více