Strategický plán města České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán města České Budějovice"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem

2 1. Charakteristika respondentů dotazníkového šetření V rámci dotazníkového šetření Strategický plán města České Budějovice byli dotazováni nejen občané, ale také návštěvníci krajské metropole. Celkový počet návštěvníků města, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření byl 116. Více jak dvě třetiny dotázaných tvořili muži (68,42 %) a necelou jednu třetinu ženy (31,58 %). Věková struktura dotazovaného vzorku byla následující - největší zastoupení měla věková skupina návštěvníků v produktivním věku - od 26ti do 60ti let, kterých bylo 70,18 %, druhou nejfrekventovanější věkovou skupinou byla věková kategorie od 19ti do 25ti let. Návštěvníci nad 61 let byli zastoupeni ve 12,28 % případů. Nejčastěji zastoupeným typem vzdělání v našem vzorku bylo středoškolské vzdělání, které ukončilo 42,86 % respondentů. Vysokoškoláci byli zastoupeni také ve více jak dvou pětinách případů (41,07 %). Návštěvníci - absolventi učňovských oborů tvořili 12,50 % dotázaných a ukončené základní vzdělání má 3,57 % respondentů. Návštěvníci města oslovení v dotazníkovém šetření zastávají v práci nejčastěji pozici zaměstnance. Tuto skutečnost uvedly téměř tři pětiny respondentů (58,62 %). Asi jedna pětina z nich (20,69 %) podniká, desetina je v důchodu (10,34 %), 6,90 % studuje a 3,45 % z respondentů byly ženy na mateřské dovolené. Pohlaví Žena 31,58% Muž 68,42% Kolik je Vám let? 61 a více 12,28% Do 18ti let 0,00% ,54% ,18% Strana 2 z 14 celkem

3 Dosažené vzdělání Vysokoškolské 41,07% Základní 3,57% Vyučení 12,50% Středoškolské 42,86% Nezaměstnaný, v domácnosti 0,00% V důchodu 10,34% Vaše zaměstnání Na mateřské dovolené 3,45% Student 6,90% Podnikatel 20,69% Zaměstnanec 58,62% Bydliště-Stát Velká Británie 10,00% USA 3,33% Švýcarsko 10,00% ČR 43,33% Rakousko 10,00% Peru 1,67% Německo 13,33% Maďarsko 1,67% Itálie 3,33% Francie 3,33% Více jak dvě pětiny dotazovaných návštěvníků byly z České republiky (43,33 %). Nejčastěji zastoupenými návštěvníky ze zahraničí byli Němci (13,33 %). V případě Rakouska, Velké Británie a Švýcarska byla každá z těchto zemí zastoupena shodně 10% podílem. Podíl návštěvníků z Francie, Itálie a USA byl v každé z uvedených zemí kolem tří procent. Další zaoceánskou zemí, která se v našem vzorku objevila bylo Peru (1,67%). Strana 3 z 14 celkem

4 Třetina českých návštěvníků Budějovic, kteří se účastnili dotazníkového šetření, pochází z hlavního města Prahy. Z přerovského okresu bylo 16,67 % a 12,50 % z Brna a okolí. Občané z Chomutovska jsou zastoupeni podílem 8,33 %. Návštěvníci z okresů Karviná, Ostrava, Mělník, Cheb, Chrudim, Rakovník a Zlín jsou zastoupeni shodně ve 4,17% případů. Bydliště - ČR (podle okresu) Přerov 16,67% Rakovník 4,17% Zlín 4,17% Brno 12,50% Cheb 4,17% Chomutov 8,33% Chrudim 4,17% Praha 33,33% Ostrava 4,17% Mělník 4,17% Karviná 4,17% 2. Důvody a okolnosti pobytu ve městě Třetina z dotázaných už nejméně jednou město navštívila, dvě třetiny oslovených návštěvníků uvedly, že jsou v jihočeském krajském městě poprvé. Průměrná délka pobytu byla 3 dny, ale většinou převažovaly pobyty kratší nejčastěji dvoudenní. U návštěvníků, kteří už Č. Budějovice opakovaně navštívili je průměrný počet 2,44 návštěvy. Tyto návštěvy se opakují průměrně jednou za 7 let a 4 měsíce (7,38 roku). Více než tři pětiny respondentů (61,40 %) uvádějí, že důvodem jejich návštěvy je turistika nebo rekreace. Více než pětina (22,81 %) v této souvislosti uvádí jako důvod, proč přicestovali do města, služební cestu a 15,79 % Č. Budějovicemi pouze projíždí. Pokud by nás zajímal způsob dopravy, který si naši respondenti zvolili pro cestu do Č. Budějovic, pak byl nejčastějším dopravním prostředkem automobil, který použili více než tři pětiny dotázaných (61,40 %). Služeb Českých drah využila více než čtvrtina návštěvníků (26,32 %). Autobusem přicestovalo 8,77 %. Na kole přijelo 3,51 % dotázaných. 1. Navštívil jste někdy předtím České Budějovice? Počet návštěv 33,33% Jsem tu poprvé 66,67% Strana 4 z 14 celkem

5 2. Důvodem Vaší návštěvy je Projíždím 15,79% Služební cesta 22,81% Rekreace / jsem turista návštěvník 61,40% 3. Do Českých Budějovic jste přicestoval Vlakem 26,32% Na kole 3,51% Jinak jak? 0,00% Autobusem 8,77% Osobním automobilem 61,40% Jedna třetina dotázaných (33,90 %) uvedla, že jsou na návštěvě města sami bez doprovodu rodiny nebo přátel, další necelá třetina (32,20 %) respondentů byla v Českých Budějovicích s rodinou. Více než čtvrtina dotázaných (28,81%) má naplánován pobyt s přáteli. V 5,08 % případech je uváděn jiný stav jako spolunávštěvníci jsou uváděni kolegové z práce, nebo účastníci zájezdu. Drtivá většina návštěvníků by chtěla svoji návštěvu ve městě České Budějovice zopakovat podíl těchto respondentů je 96,36 %. Strana 5 z 14 celkem

6 4. Jste tu? S kamarády 28,81% Jiný případ 5,08% Sám 33,90% S rodinou 32,20% 15. Chtěl/a byste město České Budějovice navštívit znovu? Ne 3,64% Ano 96,36% 3. Celkové hodnocení města Pozitivní stránky Jako nejatraktivnější místo Českých Budějovic se v hodnocení návštěvníků nejčastěji objevuje historické centrum města, náměstí, kašna. Na tom se shodly více jak dvě pětiny dotázaných (41,51 %). Blízkost a dostupnost ostatních památek v regionu oceňuje 18,87 % respondentů tedy necelá pětina. Zhruba stejný počet (17,92 %) návštěvníků uvádí jako jeden z kladů města okolní přírodu. Služby jako sportovní vyžití, fitness, wellness, masáže, kadeřnictví, pedikúra, které jsou ve městě k dispozici se líbí 9,43 % oslovených návštěvníků města. Kulturní nabídku ohodnotilo kladně 5,66 % respondentů, možnosti nákupu pak 3,77 %. Dopravní dostupnost města se v hodnocení pozitivních stránek města objevuje v 1,89 % případů, podíl 0,94 % připadá na ostatní klady města (většinou se týkají ubytování). Strana 6 z 14 celkem

7 6. Co osobně považujete za největší přednost města, co se Vám na něm líbí? Něco jiného? Kultura / kulturní nabídka Blízkost ostatních památek v regionu Okolní příroda Dopravní dostupnost Možnost nákupu (nákupní centra) Služby (sportovní vyžití, fitness, w ellness, masáže, kadeřnictví, pedikúra apod.) 0,94% 5,66% 18,87% 17,92% 1,89% 3,77% 9,43% Historické centrum 41,51% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00 % Negativní stránky V rámci hodnocení negativ ze strany návštěvníků jihočeské metropole se jako nejdůležitější jeví dvě připomínky. Jedna směřuje na nedořešenou dopravní situaci přímo městě i jeho okolí špatná průjezdnost, zácpy, napojení na dálnici, obchvat). Je zřejmé, že tato připomínka byla vznášena především ze strany těch, kteří do města přicestovali automobilem. Druhá zásadní připomínka se týkala čistoty města. V obou případech jsou tyto slabé stránky kritizovány 31,25 % respondentů. Na nedostatečnou bezpečnost ve městě si stěžuje 17,19 % dotázaných. 9,38 % uvádí jiné aspekty města, které se jim nelíbí, nejčastěji se v této souvislosti objevují opravy budov ve městě, potíže s orientací (názvy ulic, překlady názvů památek, orientační šipky atd.) nebo nedostatek informací o městě na obou nádražích. Strana 7 z 14 celkem

8 7. Co osobně považujete za největší nedostatek města, co se Vám na něm nelíbí? Jiné služby (něco zcela jiného?) Stravování Ubytování Ceny za služby a zboží Kultura / kulturní nabídka 9,38% 7,81% 0,00% 1,56% 1,56% Čistota města Bezpečnost ve městě Doprava 17,19% 31,25% 31,25% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 4. Hodnocení služeb Ubytování Všichni respondenti využili některého z ubytovacích zařízení ve městě (hotel, penzion). Téměř tři čtvrtiny (72,73 %) dotázaných byly s poskytovanými službami spokojeny. Čtvrtina (25,45 %) z nich hodnotila stav ubytovacích služeb jako ucházející. 1,82 % respondentů postrádala v nabídce ubytovacích služeb ve městě botel. 8. Kde jste ubytováni V ubytovacích zařízeních (hotel, penzion) 100,00% Strana 8 z 14 celkem

9 9. S ubytováním jste? Stav je ucházející 25,45% Nespokojen/a 0,00% Chybí mi tento typ ubytování 1,82% Velmi spokojen/a 72,73% Informace o pobytu Informace, týkající se pobytu v Českých Budějovicích čerpali respondenti především z internetu ten využily více jak tři pětiny z dotázaných (60,81 %). Informace obsažené v tištěných materiálech a publikacích použilo 17,57 % respondentů. Na doporučení přátel nebo známých přijelo do Budějovic 8,11 % návštěvníků. Cestovní kanceláře byly zdrojem informací pro 6,76 % účastníků šetření a stejný podíl respondentů uvedl jiný zdroj informací (Infocentra, Czech Tourist Bureau, informace na recepci hotelu). 16. Kde získáváte turistické informace o městě a službách pro turisty? doporučení známých 8,11% Jiné 6,76% cestovní kanceláře 6,76% tištěné materiály, publikace 17,57% internet 60,81% Informace pro turisty Služeb některého z turistických informačních center využilo více než 80 % dotázaných návštěvníků města. Drtivá většina respondentů využila služeb Turistického informačního centra města na náměstí Přemysla Otakara II. Více než polovina (53,49 %) z nich hodnotila služby, které jsou turistickými informačními centry poskytovány jako ucházející. Zcela spokojena byla více než třetina návštěvníků (34,88 %) a 11,63 % v dotazníku vyjádřilo nespokojenost s poskytovanými službami v centrech. V komentářích k této otázce se jako nejčastější výtky objevují nedostatečné jazykové znalosti a kvalifikace zaměstnanců informačních center pro turisty. Strana 9 z 14 celkem

10 10. Jak jste spokojeni se službami Turistického informačního centra? Nespokojen/a 11,63% Velmi spokojen/a 34,88% Stav je ucházející 53,49% Doprava v rámci města Návštěvníci města volí jako nejefektivnější způsob dopravy po městě chůzi, uvedlo to případě 46,25 % dotázaných. Osobní automobil, který je druhým v pořadí nejfrekventovanějších dopravních prostředků v rámci města, využívá 23,75 % respondentů. Těšně za osobní automobilovou dopravou je využití hromadné veřejné dopravy tu preferuje 22,50 % návštěvníků. Služeb taxi využívá v této souvislosti 5 % dotázaných a 2,50 % se po městě dopravuje na kole. 11. Ve městě se dopravujete? Taxi 5,00% Osobním automobilem 23,75% Na kole 2,50% Pěšky 46,25% Hromadnou dopravou 22,50% Hodnocení dopravy ve městě V hodnocení dopravní situace ve městě se nejčastěji objevuje odpověď nedokážu posoudit, kterou uvádí 42,31 % respondentů. To a velmi často uváděný pěší způsob dopravy je možná důvodem, proč je dopravní situace hodnocena relativně velmi shovívavě. Asi pětina návštěvníků (21,15 %) uvedla, že je s dopravou ve městě velmi spokojena. Jako ucházející je stav dopravy hodnocen v 19,23 % případů a pouze 17,31 % uvedlo, že jim současná situace v dopravě vadí. V komentářích k této otázce se častěji vyskytuje kritika průjezdnosti města, špatné dopravní značení a uzavírky komunikací. Strana 10 z 14 celkem

11 12. Jak byste zhodnotili dopravu ve městě Jsem nespokojen/a 17,31% Jsem velmi spokojen/a 21,15% Nedokážu posoudit 42,31% Stav je ucházející 19,23% Volný čas V hodnocení volnočasových aktivit se projevuje to, že návštěvníci města většinou jezdí do Českých Budějovic za památkami a přírodou a samotná nabídka města pro volný čas je pro ně zajímavá až jako doplněk. Proto se v tomto bloku otázek velmi často objevuje odpověď nedokáži posoudit. Lze to však považovat za předzvěst mezery v informovanosti návštěvníků o nabídce volnočasových aktivit ve městě. Kulturní nabídka Kulturní nabídka ve městě je hodnocena veskrze kladně. Téměř tři pětiny dotázaných ji hodnotí jako velmi dobrou (21,28 %) nebo ucházející (38,30 %). Na nedostatek kulturního vyžití si stěžuje pouze 2,13 % dotázaných. Podíl respondentů, kteří uvedli, že nemají dostatek informací k posouzení kulturní nabídky byl 38,30 %. 13. Možnosti trávení volného času jsou podle Vašich zkušeností. kultura Nedokáži posoudit 38,30% Velmi dobré 21,28% Špatné 2,13% Ucházející 38,30% Sportovní aktivity Nejčastější odpovědí, která se tohoto způsobu trávení volného času týká, je nedokáži posoudit tak odpověděla více jak polovina dotázaných celkem 51,06 %. Jako velmi dobré hodnotí možnosti sportovního vyžití 23,40 % respondentů. Stejný počet shledává tuto nabídku ucházející. 2,13 % návštěvníků uvádí, že možnosti sportovního vyžití ve městě jsou podle nich špatné. Strana 11 z 14 celkem

12 13. Možnosti trávení volného času jsou podle Vašich zkušeností. sportovní vyžití Velmi dobré 23,40% Nedokáži posoudit 51,06% Špatné 2,13% Ucházející 23,40% Nákupy Více než čtyři pětiny dotázaných hodnotí kladně možnosti nakupování v krajském městě. Z toho 31,91 % hodnotí možnosti nákupu jako velmi dobré. Hodnocení ucházející se objevuje v téměř polovině případů celkem takto odpovědělo 48,94 % respondentů. 14,89 % návštěvníků uvedlo, že danou situaci není schopno posoudit a 4,26 % považuje nabídku nákupních center a obchodů za nedostatečnou. 13. Možnosti trávení volného času jsou podle Vašich zkušeností. nákupy Nedokáži posoudit 14,89% Špatné 4,26% Velmi dobré 31,91% Ucházející 48,94% Jiné možnosti trávení volného času v rámci návštěvy bohužel nebyly respondenty konkretizovány. Více jak tři pětiny uvádí, že nemá dostatek informací a nedokáže tyto možnosti posoudit. Jako velmi dobré je označuje 12,50 % dotázaných a jako ucházející 25,00 % respondentů. Strana 12 z 14 celkem

13 13. Možnosti trávení volného času jsou podle Vašich zkušeností. jiné Velmi dobré 12,50% Nedokáži posoudit 62,50% Špatné 0,00% Ucházející 25,00% Nejdůležitější investice ve městě Pokud by respondenti - návštěvníci Českých Budějovic - byli v situaci, kdy by mohli rozhodnout o realizaci třech podle nich nejdůležitějších investic v rámci města, jejich rozhodnutí by byla následující: Více než polovina navrhovaných investic (51,22 %) by se týkala řešení dopravní situace ve městě. Nejčastěji je uvedena investice do dopravy obecně a investice do lepšího dopravního a orientačního značení. Následují investice do kvality silnic a chodníků. Jako další témata pro investice se stejně často objevují nutnost častějšího dopravního spojení (bohužel není specifikováno, zda v rámci města MHD, nebo spojení města s okolím), zlepšení služeb MHD (celkové zlepšení služeb a chybějící cizojazyčné informace o poskytovaných službách a tarifech) a parkování ve městě. Čistota města by měla být cílem investic podle 9,76 % dotázaných, nejčastěji se opakujícími připomínkami jsou čistota a úklid ulic a s tím související chování některých majitelů psů. Investice v centru města si přeje 9,76 % respondentů. Opakovaně se objevuje téma nedostatku zeleně v centru. Dostupnost informací je podle 7,32 % dopovědí nedostatečná. Cílem investic by měly být především překlady týkající se názvů a účelu veřejných služeb a služeb obecně (sportoviště, MHD tarifní info, jídelní lístky apod.) Část těchto investic by měla směřovat do zlepšení internetových stránek o městě. Investice na opravy budov se objevují v 4,88 % odpovědí, nejčastěji jsou směřovány na opravy a čistotu fasád domů. Lepší možnosti nakupování by uvítalo 4,88 % respondentů, jedná se zde především o rozšíření sortimentu a možnosti použití platebních karet. Strana 13 z 14 celkem

14 14. Pokud byste měl/a rozhodnout o třech nejdůležitějších investicích, které by město České Budějovice mělo realizovat pro zatraktivnění turistické nabídky, které by to byly? Nakupování Opravy budov Dostupnost informací Centrum města Čistota Ostatní 4,88% 4,88% 7,32% 9,76% 9,76% 12,20% Doprava 51,22% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Strana 14 z 14 celkem

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Monitoring návštěvnosti JMK

Monitoring návštěvnosti JMK Monitoring návštěvnosti JMK Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Ing. Martin Šauer, Ph.D. Katedra regionální ekonomie a správy 1 Struktura původu respondentů n = 2 080 zahraniční 17,6 % domácí 82,4 % Rusko

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Profil návštěvníka města Olomouce

Profil návštěvníka města Olomouce Profil návštěvníka města Olomouce -VÝZKUMNÁ ZPRÁVA- Autoři: Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Mgr. Miroslav Rončák Ing. Vladimír Hobza Katedra rekreologie,, UPOZORNĚNÍ: ÚDAJE OBSAŽENÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU MAJETKEM

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy zima 06/07 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

Program rozvoje města Beroun na období

Program rozvoje města Beroun na období Výsledky dotazníkového šetření obyvatel 2017 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ Souhrnné vyhodnocení je součástí analytické části programu rozvoje. V průběhu června a července 2017 se uskutečnilo dotazníkové šetření

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Porovnání léto léto 6 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda Parametry projektu Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce.

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. DOTAZNÍK PRO OBČANY Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. Program rozvoje obce Josefův Důl Protože je

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k Příloha Vyhodnocení: Dotazníkové šetření MEZI OBČANY OBCE POSTŘEKOV jako přílohy k Strategii rozvoje obce Postřekov na období let 2015-2025 Dotazníkové šetření mezi občany proběhlo v období měsíce listopad

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ Šetření mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Profil návštěvníka města Olomouce: Trendy

Profil návštěvníka města Olomouce: Trendy Profil návštěvníka města Olomouce: Trendy 2017 2018 Katedra rekreologie Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Tř. Míru 117 771 11 Olomouc 2018 Zpracovali: Univerzita Palackého v Olomouci

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ Průzkum mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č.

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č. otázka č. celkový počet odpovědí na danou otázku více než 3 odpovědi odpověď č.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 523 1 x 182 260 72 7 1 x x x x x x x 2. 1246 14 4 308 60 149 175 61 204 56 76 119 24 x x 3.

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Monitoring návštěvníků léto 25 Vyhodnocení průzkumu prováděného agenturou Gfk Group ARC Mikulov, Gfk Group,

Více

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2008 1 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků v

Více

Příloha č. 34 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 34 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014-2020 Příloha č. 34 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Popis zapojení veřejnosti a partnerů do přípravy

Více

Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost. Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne

Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost. Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne 12. 4. 2016. Dotazníkový průzkum byl zpracován na základě metodického doporučení Ministerstva pro místní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký Příjezdový cestovní ruch 2009 až 2015 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Aleš Hozdecký Systém statistických projektů MMR MMR ČR realizuje prostřednictvím Integrovaného operačního

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Celkem bylo rozdáno 192 dotazníků občanům obce Osíčko (ve věku nad 18 let), odevzdáno bylo 84 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 43, 8 %. 1.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN PRO MĚSTO TIŠNOV PRO OBDOBÍ

STRATEGICKÝ PLÁN PRO MĚSTO TIŠNOV PRO OBDOBÍ Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově Projekt č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002911 STRATEGICKÝ PLÁN PRO MĚSTO TIŠNOV PRO OBDOBÍ 2021 2025 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBYVATEL Od konce

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ OD OBČANŮ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ OD OBČANŮ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ OD OBČANŮ Respondenti vyplnili celkem 72 dotazníků, z toho 46 tištěných a 26 elektronických dotazníků. Návratnost z hlediska počtu obyvatel starších 15 let, kterým byl dotazník prioritně

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

5. Ve které části Blatce bydlíte

5. Ve které části Blatce bydlíte Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje obce Blatec pro období 2015 2025. Zpracování tohoto dokumentu je pro správný rozvoj naší obce nezbytné, ať

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost

Více

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Dotazníkové šetření pro potřeby zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor občanů na kvalitu

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Občané o vztazích ČR s některými zeměmi prosinec 2018

Občané o vztazích ČR s některými zeměmi prosinec 2018 Tisková zpráva Občané o vztazích ČR s některými zeměmi prosinec 2018 Jak už se zhruba od poloviny minulého desetiletí stalo dobrou tradicí, výrazně nejpříznivěji ze všech okolních, jakož i jiných zemí,

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 Studie dělby přepravní práce

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Vážení spoluobčané, u příležitosti tvorby strategického plánu rozvoje města zjišťuje Městský úřad v Mníšku pod Brdy Vaše názory na spokojenost

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Rozvojový dokument - výsledky

Rozvojový dokument - výsledky , Rozvojový dokument - výsledky Vyhodnocení dotazníku pro přípravu a tvorbu programu rozvoje obce (Strategický rozvojový dokument obce 2019 2024) I. Základní údaje 1. Počet vydaných dotazníků: 768 kusů

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Obsah 1 CÍL A METODA VÝZKUMU... 2 2 POPIS VZORKU... 3 3 POPIS NÁVŠTĚVY REGIONU... 9 4 DŮVODY POBYTU V REGIONU... 232 5 TYPOLOGIE NÁVŠTĚVNÍKŮ... 287 6 HODNOCENÍ VYBAVENOSTI REGIONŮ A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB...

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava. Vypracoval: Ondřej Klička

Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava. Vypracoval: Ondřej Klička Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava Vypracoval: Ondřej Klička Dotazníkové šetření provedeno za účelem vytvoření integrované strategie rozvoje území MAS Svitava na období 24 22 dle potřeb, námětů

Více

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra.

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Městys Slavětín otazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Vážení občané městyse Slavětína a části Kystra, obracíme se na Vás s dotazníkem, abychom zjistili,

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Květen CI2, o. p. s. Zdroj: Wikipedie MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V KRNOVĚ, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

Květen CI2, o. p. s. Zdroj: Wikipedie MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V KRNOVĚ, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Květen 2017 CI2, o. p. s. Zdroj: Wikipedie MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V KRNOVĚ, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Cíle průzkumu... 3 Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Tisková zpráva. Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR únor /6

Tisková zpráva. Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR únor /6 Tisková zpráva Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR únor 201 S fungováním demokracie v naší zemi jsou spokojeny tři pětiny občanů, což je nejvíce za celé sledované

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: ANKETA SRPEN 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 3. VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO PRŮZKUMU... 4 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ...

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více