Strategický plán města České Budějovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán města České Budějovice"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem

2 1. Charakteristika respondentů dotazníkového šetření V rámci dotazníkového šetření Strategický plán města České Budějovice byli dotazováni nejen občané, ale také návštěvníci krajské metropole. Celkový počet návštěvníků města, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření byl 116. Více jak dvě třetiny dotázaných tvořili muži (68,42 %) a necelou jednu třetinu ženy (31,58 %). Věková struktura dotazovaného vzorku byla následující - největší zastoupení měla věková skupina návštěvníků v produktivním věku - od 26ti do 60ti let, kterých bylo 70,18 %, druhou nejfrekventovanější věkovou skupinou byla věková kategorie od 19ti do 25ti let. Návštěvníci nad 61 let byli zastoupeni ve 12,28 % případů. Nejčastěji zastoupeným typem vzdělání v našem vzorku bylo středoškolské vzdělání, které ukončilo 42,86 % respondentů. Vysokoškoláci byli zastoupeni také ve více jak dvou pětinách případů (41,07 %). Návštěvníci - absolventi učňovských oborů tvořili 12,50 % dotázaných a ukončené základní vzdělání má 3,57 % respondentů. Návštěvníci města oslovení v dotazníkovém šetření zastávají v práci nejčastěji pozici zaměstnance. Tuto skutečnost uvedly téměř tři pětiny respondentů (58,62 %). Asi jedna pětina z nich (20,69 %) podniká, desetina je v důchodu (10,34 %), 6,90 % studuje a 3,45 % z respondentů byly ženy na mateřské dovolené. Pohlaví Žena 31,58% Muž 68,42% Kolik je Vám let? 61 a více 12,28% Do 18ti let 0,00% ,54% ,18% Strana 2 z 14 celkem

3 Dosažené vzdělání Vysokoškolské 41,07% Základní 3,57% Vyučení 12,50% Středoškolské 42,86% Nezaměstnaný, v domácnosti 0,00% V důchodu 10,34% Vaše zaměstnání Na mateřské dovolené 3,45% Student 6,90% Podnikatel 20,69% Zaměstnanec 58,62% Bydliště-Stát Velká Británie 10,00% USA 3,33% Švýcarsko 10,00% ČR 43,33% Rakousko 10,00% Peru 1,67% Německo 13,33% Maďarsko 1,67% Itálie 3,33% Francie 3,33% Více jak dvě pětiny dotazovaných návštěvníků byly z České republiky (43,33 %). Nejčastěji zastoupenými návštěvníky ze zahraničí byli Němci (13,33 %). V případě Rakouska, Velké Británie a Švýcarska byla každá z těchto zemí zastoupena shodně 10% podílem. Podíl návštěvníků z Francie, Itálie a USA byl v každé z uvedených zemí kolem tří procent. Další zaoceánskou zemí, která se v našem vzorku objevila bylo Peru (1,67%). Strana 3 z 14 celkem

4 Třetina českých návštěvníků Budějovic, kteří se účastnili dotazníkového šetření, pochází z hlavního města Prahy. Z přerovského okresu bylo 16,67 % a 12,50 % z Brna a okolí. Občané z Chomutovska jsou zastoupeni podílem 8,33 %. Návštěvníci z okresů Karviná, Ostrava, Mělník, Cheb, Chrudim, Rakovník a Zlín jsou zastoupeni shodně ve 4,17% případů. Bydliště - ČR (podle okresu) Přerov 16,67% Rakovník 4,17% Zlín 4,17% Brno 12,50% Cheb 4,17% Chomutov 8,33% Chrudim 4,17% Praha 33,33% Ostrava 4,17% Mělník 4,17% Karviná 4,17% 2. Důvody a okolnosti pobytu ve městě Třetina z dotázaných už nejméně jednou město navštívila, dvě třetiny oslovených návštěvníků uvedly, že jsou v jihočeském krajském městě poprvé. Průměrná délka pobytu byla 3 dny, ale většinou převažovaly pobyty kratší nejčastěji dvoudenní. U návštěvníků, kteří už Č. Budějovice opakovaně navštívili je průměrný počet 2,44 návštěvy. Tyto návštěvy se opakují průměrně jednou za 7 let a 4 měsíce (7,38 roku). Více než tři pětiny respondentů (61,40 %) uvádějí, že důvodem jejich návštěvy je turistika nebo rekreace. Více než pětina (22,81 %) v této souvislosti uvádí jako důvod, proč přicestovali do města, služební cestu a 15,79 % Č. Budějovicemi pouze projíždí. Pokud by nás zajímal způsob dopravy, který si naši respondenti zvolili pro cestu do Č. Budějovic, pak byl nejčastějším dopravním prostředkem automobil, který použili více než tři pětiny dotázaných (61,40 %). Služeb Českých drah využila více než čtvrtina návštěvníků (26,32 %). Autobusem přicestovalo 8,77 %. Na kole přijelo 3,51 % dotázaných. 1. Navštívil jste někdy předtím České Budějovice? Počet návštěv 33,33% Jsem tu poprvé 66,67% Strana 4 z 14 celkem

5 2. Důvodem Vaší návštěvy je Projíždím 15,79% Služební cesta 22,81% Rekreace / jsem turista návštěvník 61,40% 3. Do Českých Budějovic jste přicestoval Vlakem 26,32% Na kole 3,51% Jinak jak? 0,00% Autobusem 8,77% Osobním automobilem 61,40% Jedna třetina dotázaných (33,90 %) uvedla, že jsou na návštěvě města sami bez doprovodu rodiny nebo přátel, další necelá třetina (32,20 %) respondentů byla v Českých Budějovicích s rodinou. Více než čtvrtina dotázaných (28,81%) má naplánován pobyt s přáteli. V 5,08 % případech je uváděn jiný stav jako spolunávštěvníci jsou uváděni kolegové z práce, nebo účastníci zájezdu. Drtivá většina návštěvníků by chtěla svoji návštěvu ve městě České Budějovice zopakovat podíl těchto respondentů je 96,36 %. Strana 5 z 14 celkem

6 4. Jste tu? S kamarády 28,81% Jiný případ 5,08% Sám 33,90% S rodinou 32,20% 15. Chtěl/a byste město České Budějovice navštívit znovu? Ne 3,64% Ano 96,36% 3. Celkové hodnocení města Pozitivní stránky Jako nejatraktivnější místo Českých Budějovic se v hodnocení návštěvníků nejčastěji objevuje historické centrum města, náměstí, kašna. Na tom se shodly více jak dvě pětiny dotázaných (41,51 %). Blízkost a dostupnost ostatních památek v regionu oceňuje 18,87 % respondentů tedy necelá pětina. Zhruba stejný počet (17,92 %) návštěvníků uvádí jako jeden z kladů města okolní přírodu. Služby jako sportovní vyžití, fitness, wellness, masáže, kadeřnictví, pedikúra, které jsou ve městě k dispozici se líbí 9,43 % oslovených návštěvníků města. Kulturní nabídku ohodnotilo kladně 5,66 % respondentů, možnosti nákupu pak 3,77 %. Dopravní dostupnost města se v hodnocení pozitivních stránek města objevuje v 1,89 % případů, podíl 0,94 % připadá na ostatní klady města (většinou se týkají ubytování). Strana 6 z 14 celkem

7 6. Co osobně považujete za největší přednost města, co se Vám na něm líbí? Něco jiného? Kultura / kulturní nabídka Blízkost ostatních památek v regionu Okolní příroda Dopravní dostupnost Možnost nákupu (nákupní centra) Služby (sportovní vyžití, fitness, w ellness, masáže, kadeřnictví, pedikúra apod.) 0,94% 5,66% 18,87% 17,92% 1,89% 3,77% 9,43% Historické centrum 41,51% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00 % Negativní stránky V rámci hodnocení negativ ze strany návštěvníků jihočeské metropole se jako nejdůležitější jeví dvě připomínky. Jedna směřuje na nedořešenou dopravní situaci přímo městě i jeho okolí špatná průjezdnost, zácpy, napojení na dálnici, obchvat). Je zřejmé, že tato připomínka byla vznášena především ze strany těch, kteří do města přicestovali automobilem. Druhá zásadní připomínka se týkala čistoty města. V obou případech jsou tyto slabé stránky kritizovány 31,25 % respondentů. Na nedostatečnou bezpečnost ve městě si stěžuje 17,19 % dotázaných. 9,38 % uvádí jiné aspekty města, které se jim nelíbí, nejčastěji se v této souvislosti objevují opravy budov ve městě, potíže s orientací (názvy ulic, překlady názvů památek, orientační šipky atd.) nebo nedostatek informací o městě na obou nádražích. Strana 7 z 14 celkem

8 7. Co osobně považujete za největší nedostatek města, co se Vám na něm nelíbí? Jiné služby (něco zcela jiného?) Stravování Ubytování Ceny za služby a zboží Kultura / kulturní nabídka 9,38% 7,81% 0,00% 1,56% 1,56% Čistota města Bezpečnost ve městě Doprava 17,19% 31,25% 31,25% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 4. Hodnocení služeb Ubytování Všichni respondenti využili některého z ubytovacích zařízení ve městě (hotel, penzion). Téměř tři čtvrtiny (72,73 %) dotázaných byly s poskytovanými službami spokojeny. Čtvrtina (25,45 %) z nich hodnotila stav ubytovacích služeb jako ucházející. 1,82 % respondentů postrádala v nabídce ubytovacích služeb ve městě botel. 8. Kde jste ubytováni V ubytovacích zařízeních (hotel, penzion) 100,00% Strana 8 z 14 celkem

9 9. S ubytováním jste? Stav je ucházející 25,45% Nespokojen/a 0,00% Chybí mi tento typ ubytování 1,82% Velmi spokojen/a 72,73% Informace o pobytu Informace, týkající se pobytu v Českých Budějovicích čerpali respondenti především z internetu ten využily více jak tři pětiny z dotázaných (60,81 %). Informace obsažené v tištěných materiálech a publikacích použilo 17,57 % respondentů. Na doporučení přátel nebo známých přijelo do Budějovic 8,11 % návštěvníků. Cestovní kanceláře byly zdrojem informací pro 6,76 % účastníků šetření a stejný podíl respondentů uvedl jiný zdroj informací (Infocentra, Czech Tourist Bureau, informace na recepci hotelu). 16. Kde získáváte turistické informace o městě a službách pro turisty? doporučení známých 8,11% Jiné 6,76% cestovní kanceláře 6,76% tištěné materiály, publikace 17,57% internet 60,81% Informace pro turisty Služeb některého z turistických informačních center využilo více než 80 % dotázaných návštěvníků města. Drtivá většina respondentů využila služeb Turistického informačního centra města na náměstí Přemysla Otakara II. Více než polovina (53,49 %) z nich hodnotila služby, které jsou turistickými informačními centry poskytovány jako ucházející. Zcela spokojena byla více než třetina návštěvníků (34,88 %) a 11,63 % v dotazníku vyjádřilo nespokojenost s poskytovanými službami v centrech. V komentářích k této otázce se jako nejčastější výtky objevují nedostatečné jazykové znalosti a kvalifikace zaměstnanců informačních center pro turisty. Strana 9 z 14 celkem

10 10. Jak jste spokojeni se službami Turistického informačního centra? Nespokojen/a 11,63% Velmi spokojen/a 34,88% Stav je ucházející 53,49% Doprava v rámci města Návštěvníci města volí jako nejefektivnější způsob dopravy po městě chůzi, uvedlo to případě 46,25 % dotázaných. Osobní automobil, který je druhým v pořadí nejfrekventovanějších dopravních prostředků v rámci města, využívá 23,75 % respondentů. Těšně za osobní automobilovou dopravou je využití hromadné veřejné dopravy tu preferuje 22,50 % návštěvníků. Služeb taxi využívá v této souvislosti 5 % dotázaných a 2,50 % se po městě dopravuje na kole. 11. Ve městě se dopravujete? Taxi 5,00% Osobním automobilem 23,75% Na kole 2,50% Pěšky 46,25% Hromadnou dopravou 22,50% Hodnocení dopravy ve městě V hodnocení dopravní situace ve městě se nejčastěji objevuje odpověď nedokážu posoudit, kterou uvádí 42,31 % respondentů. To a velmi často uváděný pěší způsob dopravy je možná důvodem, proč je dopravní situace hodnocena relativně velmi shovívavě. Asi pětina návštěvníků (21,15 %) uvedla, že je s dopravou ve městě velmi spokojena. Jako ucházející je stav dopravy hodnocen v 19,23 % případů a pouze 17,31 % uvedlo, že jim současná situace v dopravě vadí. V komentářích k této otázce se častěji vyskytuje kritika průjezdnosti města, špatné dopravní značení a uzavírky komunikací. Strana 10 z 14 celkem

11 12. Jak byste zhodnotili dopravu ve městě Jsem nespokojen/a 17,31% Jsem velmi spokojen/a 21,15% Nedokážu posoudit 42,31% Stav je ucházející 19,23% Volný čas V hodnocení volnočasových aktivit se projevuje to, že návštěvníci města většinou jezdí do Českých Budějovic za památkami a přírodou a samotná nabídka města pro volný čas je pro ně zajímavá až jako doplněk. Proto se v tomto bloku otázek velmi často objevuje odpověď nedokáži posoudit. Lze to však považovat za předzvěst mezery v informovanosti návštěvníků o nabídce volnočasových aktivit ve městě. Kulturní nabídka Kulturní nabídka ve městě je hodnocena veskrze kladně. Téměř tři pětiny dotázaných ji hodnotí jako velmi dobrou (21,28 %) nebo ucházející (38,30 %). Na nedostatek kulturního vyžití si stěžuje pouze 2,13 % dotázaných. Podíl respondentů, kteří uvedli, že nemají dostatek informací k posouzení kulturní nabídky byl 38,30 %. 13. Možnosti trávení volného času jsou podle Vašich zkušeností. kultura Nedokáži posoudit 38,30% Velmi dobré 21,28% Špatné 2,13% Ucházející 38,30% Sportovní aktivity Nejčastější odpovědí, která se tohoto způsobu trávení volného času týká, je nedokáži posoudit tak odpověděla více jak polovina dotázaných celkem 51,06 %. Jako velmi dobré hodnotí možnosti sportovního vyžití 23,40 % respondentů. Stejný počet shledává tuto nabídku ucházející. 2,13 % návštěvníků uvádí, že možnosti sportovního vyžití ve městě jsou podle nich špatné. Strana 11 z 14 celkem

12 13. Možnosti trávení volného času jsou podle Vašich zkušeností. sportovní vyžití Velmi dobré 23,40% Nedokáži posoudit 51,06% Špatné 2,13% Ucházející 23,40% Nákupy Více než čtyři pětiny dotázaných hodnotí kladně možnosti nakupování v krajském městě. Z toho 31,91 % hodnotí možnosti nákupu jako velmi dobré. Hodnocení ucházející se objevuje v téměř polovině případů celkem takto odpovědělo 48,94 % respondentů. 14,89 % návštěvníků uvedlo, že danou situaci není schopno posoudit a 4,26 % považuje nabídku nákupních center a obchodů za nedostatečnou. 13. Možnosti trávení volného času jsou podle Vašich zkušeností. nákupy Nedokáži posoudit 14,89% Špatné 4,26% Velmi dobré 31,91% Ucházející 48,94% Jiné možnosti trávení volného času v rámci návštěvy bohužel nebyly respondenty konkretizovány. Více jak tři pětiny uvádí, že nemá dostatek informací a nedokáže tyto možnosti posoudit. Jako velmi dobré je označuje 12,50 % dotázaných a jako ucházející 25,00 % respondentů. Strana 12 z 14 celkem

13 13. Možnosti trávení volného času jsou podle Vašich zkušeností. jiné Velmi dobré 12,50% Nedokáži posoudit 62,50% Špatné 0,00% Ucházející 25,00% Nejdůležitější investice ve městě Pokud by respondenti - návštěvníci Českých Budějovic - byli v situaci, kdy by mohli rozhodnout o realizaci třech podle nich nejdůležitějších investic v rámci města, jejich rozhodnutí by byla následující: Více než polovina navrhovaných investic (51,22 %) by se týkala řešení dopravní situace ve městě. Nejčastěji je uvedena investice do dopravy obecně a investice do lepšího dopravního a orientačního značení. Následují investice do kvality silnic a chodníků. Jako další témata pro investice se stejně často objevují nutnost častějšího dopravního spojení (bohužel není specifikováno, zda v rámci města MHD, nebo spojení města s okolím), zlepšení služeb MHD (celkové zlepšení služeb a chybějící cizojazyčné informace o poskytovaných službách a tarifech) a parkování ve městě. Čistota města by měla být cílem investic podle 9,76 % dotázaných, nejčastěji se opakujícími připomínkami jsou čistota a úklid ulic a s tím související chování některých majitelů psů. Investice v centru města si přeje 9,76 % respondentů. Opakovaně se objevuje téma nedostatku zeleně v centru. Dostupnost informací je podle 7,32 % dopovědí nedostatečná. Cílem investic by měly být především překlady týkající se názvů a účelu veřejných služeb a služeb obecně (sportoviště, MHD tarifní info, jídelní lístky apod.) Část těchto investic by měla směřovat do zlepšení internetových stránek o městě. Investice na opravy budov se objevují v 4,88 % odpovědí, nejčastěji jsou směřovány na opravy a čistotu fasád domů. Lepší možnosti nakupování by uvítalo 4,88 % respondentů, jedná se zde především o rozšíření sortimentu a možnosti použití platebních karet. Strana 13 z 14 celkem

14 14. Pokud byste měl/a rozhodnout o třech nejdůležitějších investicích, které by město České Budějovice mělo realizovat pro zatraktivnění turistické nabídky, které by to byly? Nakupování Opravy budov Dostupnost informací Centrum města Čistota Ostatní 4,88% 4,88% 7,32% 9,76% 9,76% 12,20% Doprava 51,22% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Strana 14 z 14 celkem

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 listopad 2008 1 V tomto sešitě je podrobně popsán způsob získávání, zpracování

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014

Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014 Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014 Zpracovali: Kontaktní osoba: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Petr Štumpf, Mgr. Vladimír Dvořák, Ing. Iveta Pavezová, Ph.D. Ing.

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Ing. Tomáš Rejdal 2011 1 Průzkum spokojenosti s veřejnou hromadnou dopravou 1.1 Úvod a cíle Česká zemědělská univerzita se

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25)

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25) PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL ČERVENEC 2008 Strana 1 (celkem 25) 1. Úvod Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě Český Krumlov V rámci aktivit souvisejících s aktualizací Strategického

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Praha 1 Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Obsah Metodologie.......... 3 Executive summary......... Všichni respondenti......... 5 Všichni respondenti (ženy)........ Všichni

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Závěrečné vyhodnocení projektu

Závěrečné vyhodnocení projektu Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OBORU DOPRAVA (CZ.1.04\1.1.06\52.00113) Závěrečné vyhodnocení projektu 10. 12. 2013 České Budějovice Obsah 1 O projektu...

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ

2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ 2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ 2.3.1 Charakteristika ankety Průzkum názorů obyvatel byl proveden pomocí anketních dotazníků, které byly doručeny do schránky každého bytu

Více

Názory občanů sídla Dobronice u Chýnova

Názory občanů sídla Dobronice u Chýnova Názory občanů sídla Dobronice u Chýnova II. díi Zpracovali : Atelier M.A.A.T. Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Pavlína Skrčená Petra Neradová Počet dotazovaných osob: lidí ze 7 obyvatel (rok ) Levá osa

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel města prosinec 2003 Průzkum názorů obyvatel města Chrudimě proběhl v období od 15.6 do 15.7.2003. Studenti gymnázia provedli

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Období: únor 2012 Zadavatel: Město Ostrava Obsah 1. Informace o projektu 2. Cílové skupiny 3. Návštěva Turistické oblasti Ostravsko 4. Image Turistické

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí na

Více

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Z VELETRHU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ JOBCHALLENGE 2012 OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ struktura respondentů pohlaví aktuální stav účastníků dle zaměstnání či studií studenti

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI

VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva z kvantitativní analýzy pro ZO ČSOP Veronica, Brno Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR. ZO ČSOP Veronica, FOCUS,

Více

Názory občanů sídla Lučkovice

Názory občanů sídla Lučkovice Názory občanů sídla Lučkovice I. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Lučkovice: 8 osob Názory občanů sídla LUČKOVICE

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

Názory občanů sídla Hrzín a Skrýšov

Názory občanů sídla Hrzín a Skrýšov Názory občanů sídla Hrzín a Skrýšov I. díi Zpracoval: Atelier M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Hrzín: 2 osoby Počet dotazovaných osob pro

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

1 sídliště. Rodina vlastní automobil a nedávno si pořídila psa. Nabízí se otázka, co s bytem? Nechat nebo prodat?

1 sídliště. Rodina vlastní automobil a nedávno si pořídila psa. Nabízí se otázka, co s bytem? Nechat nebo prodat? 1 sídliště Pětičlenná rodina zdědila v... byt po rodičích a v tuto chvíli se rozmýšlí, zda si byt nechá či jej prodá a za získané peníze koupí byt v jiné lokalitě. Byt se nachází na adrese: Rodina vlastní

Více