Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká"

Transkript

1 Strana č. 1 / 13 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (přítomen do 17:00 hod), Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Petr Pirunčík, Miloslav Václav Omluveni: Neomluveni: Petr Slavík Ostatní: Dagmar Švarcová, Adéla Hrubá, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 17:15 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje pozemku p. č. 463/14, trvalý travní porost o výměře 299 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici za koupalištěm po pravé straně hlavní silnice. Jedná se o pozemky, které jsou součástí chatové oblasti a které si chce uživatel jedné zahrádky odkoupit. Na pozemku je postavená nezkolaudovaná a nezapsaná chatka a zbytek pozemku slouží jako zahrada. Pozemek má žadatel v pronájmu (žádost podána ). doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 463/14 v k. ú. Dubice u České Lípy. 2. Záměr prodeje části pozemku p. č. 463/1, trvalý travní porost o výměře cca 200 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici za koupalištěm po pravé straně hlavní silnice. Jedná se o pozemek, který je součástí chatové oblasti a jehož část si chtějí majitelé jedné zahrádky odkoupit. Na pozemku stojí trafostanice bez zřízeného věcného břemene společnosti ČEZ. Dále je na pozemku zřízeno věcné břemeno výstavby a vstupu za účelem oprav a údržby vodovodní přípojky. Pozemek mají žadatelé v pronájmu (žádost podána ). doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 463/1 v k. ú. Dubice u České Lípy.

2 Strana č. 2 / Záměr prodeje pozemků p. č. 1818/1, ostatní plocha o výměře 962 m 2, p. č. 1818/7, o výměře 86 m 2, p. č. 1818/8 o výměře 143 m 2, p. č. 1818/9 o výměře 224 m 2, p. č. 1818/10 o výměře 151 m 2, p. č. 1818/11 o výměře 17 m 2 a p. č. 1821/4 o výměře 41 m 2 vše zastavěná plocha a nádvoří, včetně staveb bez čp. na těchto pozemcích vše v k. ú Pozemky a stavby jsou ve vlastnictví města a nachází se v centru České Lípy. Jedná se o prostor bývalé hasičské zbrojnice v Havlíčkově ulici. V současné době jsou tyto prostory městem využívány jako garáže a sklady. První žadatel má zájem o tyto nemovitosti za účelem své podnikatelské činnosti v oblasti sklářského průmyslu (žádost podána ). Po oslovení přilehlých škol, byly doručeny také žádosti o prodej od Libereckého kraje (Obchodní akademie - má zájem o bezúplatný převod celého areálu) a ZŠ Pátova - má zájem pouze o přístup ke sportovnímu hřišti. Další žádost si podal majitel hlavní budovy, která je přímo napojena na areál (žádost podána ). Z pozemku p. č. 1818/1 byl oddělen pruh podél tělocvičny, který bude sloužit jako veřejná komunikace a nebude předmětem případného prodeje. Dle sdělení Českolipské informační společnosti je pod povrchem pozemku p. č. 1818/1 veden optický kabel, který je ve vlastnictví města. Před případným prodejem bude nutné zřídit věcné břemeno. doporučili záměr prodeje areálu bývalé hasičské zbrojnice v k. ú.. HLASOVÁNÍ: 10 pro 1 proti 1 se zdržel 4. Záměr prodeje ½ objektu čp. 131 nám. T. G. Masaryka, (včetně pozemku p. č. 187 o výměře 187 m 2 ) ZP: Tržní cena poloviny domu ,- Kč Záměr prodeje za podmínek: - objekt lze využít v přízemí jako sídlo firmy (lékaři, služby, administrativa, obchod), - v dalších patrech jsou byty s dodržením účelu minimálně po dobu 10 let (v případě nedodržení podmínek sankce ve výši ,- Kč) - objekt bude převeden včetně nájemních vztahů (1x prodejna a 5 bytů) - objekt nebude využíván za účelem restauračních zařízení, heren, barů, umístění automatů apod. - prodávající si vyhrazuje právo uskutečnit na základě přijatých nabídek elektronickou aukci mezi zájemci, v níž budou přijaté nabídky považovány za předběžné nabídky koupě nemovitosti doporučili záměr prodeje ½ objektu čp. 131 v k. ú. s výše uvedenými podmínkami. HLASOVÁNÍ: 11pro 0 proti 0 se zdrželo

3 Strana č. 3 / Záměr prodeje objektu čp. 135 nám. T. G. Masaryka, (včetně pozemku p. č. 183 o výměře 214 m 2 ) ZP: Tržní cena domu ,- Kč Záměr prodeje za podmínek: - objekt lze využít v přízemí jako sídlo firmy (lékaři, služby, administrativa, obchod) a - v dalších patrech pro výstavbu bytů či jiné ubytovací kapacity s dodržením účelu minimálně po dobu 10 let (v případě nedodržení podmínek sankce ve výši ,- Kč) - objekt bude převeden včetně nájemních vztahů (prodejna) - objekt nebude využíván za účelem restauračních zařízení, heren, barů, umístění automatů apod. - prodávající si vyhrazuje právo uskutečnit na základě přijatých nabídek elektronickou aukci mezi zájemci, v níž budou přijaté nabídky považovány za předběžné nabídky koupě nemovitosti doporučili záměr prodeje objektu čp. 135 v k. ú. s výše uvedenými podmínkami. HLASOVÁNÍ: 11pro 0 proti 0 se zdrželo 6. Záměr prodeje objektu čp. 137 Škroupovo nám., (včetně pozemku p. č. 195 o výměře 90 m 2 ) ZP: Tržní cena domu ,- Kč Záměr prodeje za podmínek: - objekt lze využít jako sídlo firmy (lékaři, služby, administrativa, obchod), případně pro výstavbu bytů či jiné ubytovací kapacity s dodržením účelu minimálně po dobu 10 let (v případě nedodržení podmínek sankce ve výši ,- Kč) - objekt nebude využíván za účelem restauračních zařízení, heren, barů, umístění automatů apod. - prodávající si vyhrazuje právo uskutečnit na základě přijatých nabídek elektronickou aukci mezi zájemci, v níž budou přijaté nabídky považovány za předběžné nabídky koupě nemovitosti - v půdní vestavbě tohoto objektu se nachází za sádrokartonovou stěnou kabeláž kamerového systému, na kterou bude nutné zřídit věcné břemeno doporučili záměr prodeje objektu čp. 137 v k. ú. s výše uvedenými podmínkami. HLASOVÁNÍ: 11pro 0 proti 0 se zdrželo 7. Záměr prodeje objektu čp. 252 Sokolská ul., (včetně pozemku p. č. 233 o výměře 136 m 2 a p. č. 234 o výměře 44 m 2 ) ZP: Tržní cena domu ,-Kč Záměr prodeje za podmínek:

4 Strana č. 4 / 13 - objekt lze využít v přízemí jako sídlo firmy (lékaři, služby, administrativa, obchod) a v dalších patrech pro výstavbu bytů či jiné ubytovací kapacity nebo kanceláří - objekt bude rekonstruován a uveden do provozu ve lhůtě 2 let ode dne prodeje s dodržením účelu minimálně po dobu 10 let (v případě nedodržení podmínek sankce ve výši ,- Kč) - objekt nebude využíván za účelem restauračních zařízení, heren, barů, umístění automatů apod. - prodávající si vyhrazuje právo uskutečnit na základě přijatých nabídek elektronickou aukci mezi zájemci, v níž budou přijaté nabídky považovány za předběžné nabídky koupě nemovitosti doporučili záměr prodeje objektu čp. 252 v k. ú. s výše uvedenými podmínkami. HLASOVÁNÍ: 11pro 0 proti 0 se zdrželo 8. Záměr prodeje objektu čp. 686 Moskevská ulice, (včetně pozemku p. č. 811/1 o výměře 304 m 2 a p. č. 811/2 o výměře 79 m 2 ) ZP: Tržní cena domu ,- Kč Záměr prodeje za podmínek: - objekt lze využít jako sídlo firmy (lékaři, služby, administrativa, obchod) nebo pro výstavbu bytů či jiné ubytovací kapacity s dodržením účelu minimálně po dobu 10 let (v případě porušení podmínek sankce ve výši ,- Kč) - objekt bude převeden včetně nájemních vztahů (prodejna) - objekt nebude využíván za účelem restauračních zařízení, heren, barů, umístění automatů apod. - prodávající si vyhrazuje právo uskutečnit na základě přijatých nabídek elektronickou aukci mezi zájemci, v níž budou přijaté nabídky považovány za předběžné nabídky koupě nemovitosti doporučili záměr prodeje objektu čp. 686 v k. ú. s výše uvedenými podmínkami. HLASOVÁNÍ: 11pro 0 proti 0 se zdrželo 9. Záměr prodeje objektu čp Bendlova ulice, (včetně pozemku p. č. 2023/2 o výměře 815 m 2 ) ZP: Tržní cena objektu ,- Kč, v případě zachování školy ,- Kč dle znaleckého posudku Záměr prodeje za podmínek: - objekt bude využit pro školství, sociální politiku nebo sport - doložení činnosti do 2 let, s dodržením účelu minimálně po dobu 10 let (v případě porušení podmínek sankce ve výši ,- Kč) - objekt bude převeden včetně nájemních vztahů (ZŠ a sportovní zařízení)

5 Strana č. 5 / 13 - objekt nebude využíván za účelem restauračních zařízení, heren, barů, umístění automatů apod. doporučili záměr prodeje objektu čp v k. ú. s výše uvedenými podmínkami. HLASOVÁNÍ: 11pro 0 proti 0 se zdrželo PRODEJE A SMĚNY 10. Prodej částí pozemků p. č. 387/5, trvalý travní porost o výměře 31 m 2 (odděleno z p. č. 387/4) a p. č. 625/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m 2 (odděleno z p. č. 625/2) vše v k. ú. Okřešice u České Lípy. Žadatelé: manželé Lenka Červenková (narozena xxx) a Jaroslav Červenka (narozen xxx), bytem xxx Pozemky p. č. 387/4, trvalý travní porost a 625/2, komunikace jsou ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích v bezprostřední blízkosti rodinného domu čp. 22. Jedná se o travnatou plochu a komunikaci, jejichž části mají žadatelé zaplocené a užívají je od roku 1993, kdy se stali podnájemníky objektu. Část pozemku p. č. 387/4 byla již v té době zaplocena, žadatelé průběh oplocení pozemku po dobu svého užívaní nezměnili, pouze plot opravovali a po celou dobu se domnívali, že je oplocení na hranici pozemku p. č. 75 a p. č. 387/4. Při místním šetření bylo zjištěno, že požadovaná část pozemku p. č. 387/4 je rovinatá, travnatá a je využívána jako zahrada. Na pozemku se nacházejí zahradní prvky posezení, nadzemní bazén, záhony, keře rybízů, černého bezu apod. Pozemek p. č. 387/4, trvalý travní porost, o výměře m 2 měl v pronájmu pan Lopušan, který souhlasil s vyčleněním této části z nájemní smlouvy podepsáním dodatku č. 7, který nabyl účinnosti Cena za zpracování geometrického plánu je 3.600,- Kč Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemků p. č. 387/5 a 625/3 o celkové výměře 38 m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy manželům Červenkovým za cenu ve výši 150,- Kč/m 2 (jedná se o dokup do 100 m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 11. Prodej pozemků p. č. 4562/2 o výměře 4 m 2 a p. č. 3875/2 o výměře 23 m 2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Žadatel: Tělovýchovná jednota NAREX, Vrchlického 1365,, IČ:

6 Strana č. 6 / 13 Pozemky p. č. 4562/2 a 3875/2 jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pozemky pod budovou objektu občanské vybavenosti čp v Partyzánské ulici, která je ve vlastnictví žadatele TJ Narex. Budova slouží k nevýdělečné sportovní činnosti, provozované z členských příspěvků (kuželkářský oddíl). Žadatel má zájem si tyto pozemky odkoupit za účelem narovnání vlastnických vztahů Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemků p. č. 4562/2 a 3875/2 o celkové výměře 27 m 2 v k. ú. Česká Lípa TJ Narex za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (jedná se o dokup do 100 m 2 a neziskovou organizaci) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 12. Prodej části pozemku p. č. 502/2, trvalý travní porost o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy Žadatelé: manželé Taťána Hovorková (narozena xxx) a Jiří Hovorka (narozen xxx), oba bytem xxx Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích. Jedná se o travní porost se vzrostlými stromy, v bezprostřední blízkosti RD žadatelů, kteří mají zájem si část pozemku odkoupit za účelem vjezdu do svého domu. V současné době využívají přístup přes soukromý pozemek, kde nemají zřízené věcné břemeno (žádost podána ). Záměr byl předložen na ZM dne , kde nebylo přijato žádné usnesení a žadatelé předložili žádost novou ( ), ve které uvádějí, že přístup bude veden mezi stromy a vzrostlá zeleň zůstane zachována. Cena za zpracování geometrického plánu je 4.667,- Kč Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 502/2 manželům Hovorkovým, za cenu ve výši 250,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu, s podmínkou správce veřejné zeleně, že vzrostlá zeleň zůstane po dobu minimálně 10 let zachována a s podmínkou správce komunikací, že si na své náklady zajistí napojení na komunikaci a povolení sjezdu od Oddělení technické správy majetku města, a to do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy. Při nedodržení této podmínky uhradí kupující prodávajícímu pokutu ve výši ,- Kč. HLASOVÁNÍ: 8 pro 2 proti 2 se zdrželi

7 Strana č. 7 / Prodej pozemku p. č. 463/23, trvalý travní porost o výměře 109 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Žadatelé: manželé Olga Halířová (narozena xxx) a Vladimír Halíř (narozen xxx), oba bytem xxx Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici u České Lípy u hlavní silnice směrem na Kvítkov. Jedná se o část pozemku mezi silnicí a zahrádkářskou kolonií, o který si chtějí žadatelé prodloužit zahrádku (žádost podána ). Pozemek je v současné době v pronájmu, je částečně zaplocen a je zatížen věcným břemenem na opravy vodovodní přípojky. Po oddělení pozemku byla zjištěna výměra 109 m 2 (na minulém jednání schválena cena do 100 m 2 ve výši 150,- Kč/m 2 ). Náklady na zpracování geometrického plánu jsou ve výši 2.250,- Kč Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 463/23 o výměře 109 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy manželům Halířovým za cenu ve výši 175,- Kč/m 2 (jedná se o pozemek zatížený věcným břemenem za účelem umístění a oprav vodovodní přípojky) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. VÝKUPY 14. Výkup pozemků p. č. 982/2 o výměře m 2, p. č. 982/41 o výměře 194 m 2 a p. č. 5500/4 o výměře m 2, vše ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha včetně přístřešku u hrací plochy, vše v k. ú. Žadatel: Sportovní klub, se sídlem Boženy Němcové 178,, IČ: Pozemky p. č. 982/2, 982/41 a 5500/4 v k. ú. jsou ve vlastnictví Sportovního klubu, který je nabídl k odkoupení městu. Jedná se o 2 sportovní hřiště (škvárové a část travnatého) v areálu Městského stadionu u Ploučnice. Většinu okolních pozemků již město vlastní. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena a kupní cena ze strany města byla uhrazena zálohově v 7 ročních splátkách po ,- Kč, celkem ve výši ,- Kč (znalecký posudek ze dne ). Dle smlouvy byly pozemky v současné době oceněny tržní cenou k ve výši ,- Kč. Rozdíl cen bude vyrovnán po podpisu kupní smlouvy. doporučili výkup výše uvedených pozemků v k. ú. od Sportovního klubu za cenu ve výši ,- Kč (již uhrazeno zálohově).

8 Strana č. 8 / 13 PRONÁJMY Oddělení technické správy majetku SBD Sever 15. Šlesingerová Blanka, Pražská 443, Mimoň, IČ nebytové prostory Mariánská ul. č.p. 204 o výměře 75,85 m 2 ukončení nájemní smlouvy dohodou a Dagmar Pálková, bytem xxx nebytové prostory Mariánská ul. čp. 204 o výměře 75,85 m 2 nová nájemní smlouva Paní Blanka Šlesingerová je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne výlučným nájemcem nebytových prostor o celkové výměře 75,85 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu prodejna s výtvarnými a uměleckými potřebami a galerie pro prezentaci výtvarných děl - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- bez DPH + valorizace a služby Nájemné je hrazeno v měsíčních splátkách ve výši 8 522,50,- Kč vždy do posledního dne příslušného kalendářního měsíce. doporučili ukončení nájemní smlouvy s paní Blankou Šlesingerovou ze dne dohodou ke dni a uzavření nové nájemní smlouvy s paní Dagmar Pálkovou, IČ: za účelem prodejny s oděvy, provozovny zakázkového krejčovství a čistírny oděvů na nebytové prostory o výměře 75,85 m 2 na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu nájemného ve výši: prodejna1 701,- Kč/m 2 /rok sklad 638,- Kč/m 2 /rok WC + soc. zařízení 319,- Kč/m 2 /rok tj. ročně Kč ,-Kč bez DPH + valorizace a služby. Oddělení technické správy majetku RK Kouba 16. Areál Poříční čp smlouvy na reklamní plochy o velikosti 70x100 cm úprava nájemného Oddělení technické správy majetku předkládá materiál ohledně úpravy nájemného u smluv na reklamní plochu v areálu Poříční čp v České Lípě o velikosti 70 cm x 100 cm z důvodu změny sazby DPH z 20 % na 21 % od V areálu je uzavřeno 7 nájemních smluv na reklamní plochy o velikosti 70 cm x 100 cm (0,70 m 2 ) na dobu neurčitou s účinností od (5 smluv) a od (2 smlouvy) za roční cenu nájemného ve výši Kč 632,- (cca 903,- Kč/m 2 /rok) + 20 % DPH + valorizace s níže uvedenými nájemci 1) Tomáš Kozák, Mimoň, IČ: č. A /2008 2) Ladislav Veselý,, IČ: č. A /2008 3) Milan Suchý, Volfartice, IČ: č. A /2008 4) Českolipská VESNA, klub onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků

9 Strana č. 9 / 13 a přátel,, IČ: č. A /2008 5) AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha, IČ: č. A /2008 8) Jiří Jeník,, IČ: č. A /2008 9) BusLine, a.s., Semily, IČ: č. A /2008 doporučili uzavření dodatku č. 3 ke smlouvám o nájmu reklamní plochy dle výše uvedeného rozpisu nájemců s účinností ode dne podpisu specifikující úpravu nájemného od na roční cenu ve výši 632,- Kč + 21 % DPH + valorizace. Úsek prodejů a pronájmů ORMI 17. Českolipská farma s.r.o., Zákupy, IČ: pozemky v k. ú. Žizníkov o celkové výměře m 2 prodloužení smlouvy Záměr zveřejněn: Firma Českolipská farma s.r.o. má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2008 ze dne na níže uvedené pozemky v k. ú. Žizníkov o celkové výměře m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou od do Ve smlouvě v odst je uvedeno, že nájemní vztah založený touto smlouvou lze před uplynutím sjednané doby nájmu ukončit dohodou stran. V takové případě nájemci nevznikne nárok požadovat na pronajímateli úhradu jakýchkoliv nákladů, které nájemci v této souvislosti vzniknou, včetně případných sankcí z titulu porušení podmínek dotace přidělené nájemci v programu rozvoje venkova ČR na období z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. - účel nájmu údržba a sklizeň zelené píce (sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny) a pastva hospodářských zvířat - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 5.000,- Kč včetně DPH s tím, že nájemné je hrazeno formou nepeněžního plnění a za nepeněžní plnění je považováno sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny a další práce na údržbě pozemků - předmět nájmu pozemky v k. ú. Žizníkov p. č. 356/6 o výměře 5902 m 2 orná půda p. č. 460/2 o výměře 745 m 2 orná půda p. č. 470/3 o výměře 1267 m 2 orná půda p. č. 470/4 o výměře 572 m 2 orná půda p. č. 492/2 o výměře 2769 m 2 ostatní plocha p. č. 492/4 o výměře 198 m 2 ostatní plocha p. č. 535/6 o výměře 137 m 2 ostatní plocha p. č. 535/7 o výměře 264 m 2 ostatní plocha doporučili po uplynutí vývěsní doby záměru uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. A /2008 ze dne s firmou Českolipská farma s.r.o. specifikující s

10 Strana č. 10 / 13 účinností od prodloužení smlouvy na pozemky výše citované v k. ú. Žizníkov o celkové výměře m 2, za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou do účel nájmu údržba a sklizeň zelené píce (sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny) a pastva hospodářských zvířat - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 5.000,- Kč včetně DPH s tím, že nájemné je hrazeno formou nepeněžního plnění a za nepeněžní plnění je považováno sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny a další práce na údržbě pozemků - další podmínky bude dodržena podmínka z OTSM správce zeleně, tj. nájemce se zaváže provést 1. seč pozemků pokud k tomu bude vyzván pronajímatelem v průběhu měsíce června, nejpozději v červenci 18. Českolipská farma s.r.o., Zákupy, IČ: pozemky v k. ú. Žizníkov, v k. ú. Dobranov a v k. ú. o celkové výměře m 2 pronájem části pozemků p. č. 5825/527, p. č. 5825/89 a p. č. 5825/10 v k. ú. Česká Lípa o celkové výměře m 2 sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat prodloužení smlouvy Záměr zveřejněn: Firma Českolipská farma s.r.o. má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2009 ze dne na níže uvedené pozemky v k. ú. Dobranov, v k. ú. a v k. ú. Žizníkov o celkové výměře m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou od do Ve smlouvě v odst je uvedeno, že nájemní vztah založený touto smlouvou lze před uplynutím sjednané doby nájmu ukončit dohodou stran. V takové případě nájemci nevznikne nárok požadovat na pronajímateli úhradu jakýchkoliv nákladů, které nájemci v této souvislosti vzniknou, včetně případných sankcí z titulu porušení podmínek dotace přidělené nájemci v programu rozvoje venkova ČR na období z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. - účel nájmu údržba a sklizeň zelené píce (sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny) - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 5.000,- Kč včetně DPH s tím, že nájemné je hrazeno formou nepeněžního plnění a za nepeněžní plnění je považováno sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny a další práce na údržbě pozemků - předmět nájmu pozemky v k. ú. Dobranov p. č. 489/2 o výměře 6605 m 2 orná půda p. č. 672/14 o výměře m 2 orná půda p. č. 672/15 o výměře m 2 trvalý travní porost p. č. 672/23 o výměře 1539 m 2 orná půda v k. ú. p. č. 5825/521 o výměře 8535 m 2 orná půda p. č. 5688/1 o výměře m 2 trvalý travní porost

11 Strana č. 11 / 13 v k. ú. Žizníkov p. č. 356/5 o výměře 195 m 2 orná půda p. č. 621/7 o výměře m 2 orná půda p. č. 858/11 o výměře 8961 m 2 orná půda p. č. 858/13 o výměře 4024 m 2 orná půda doporučili po uplynutí vývěsní doby uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. A /2009 ze dne s firmou Českolipská farma s.r.o. specifikující s účinností ode dne podpisu dodatku níže uvedené změny: a) rozšíření pronájmu o části pozemků, za stejných podmínek již uzavřené smlouvy, za účelem údržby a sklizně zelené píce o celkové výměře m 2 v k. ú., tj. p. č. 5825/527 o výměře 9030 m 2, p. č. 5825/89 o výměře 520 m 2 a p. č. 5825/10 o výměře 860 m 2 b) prodloužení smlouvy na pozemky výše citované v k. ú. Dobranov, v k. ú. a v k. ú. Žizníkov o celkové výměře m 2, za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou do účel nájmu údržba a sklizeň zelené píce (sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny) a pastva hospodářských zvířat - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 5.000,- Kč včetně DPH s tím, že nájemné je hrazeno formou nepeněžního plnění a za nepeněžní plnění je považováno sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny a další práce na údržbě pozemků - další podmínky bude dodržena podmínka z OTSM správce zeleně, tj. nájemce se zaváže provést 1. seč pozemků pokud k tomu bude vyzván pronajímatelem v průběhu měsíce června, nejpozději v červenci 19. Pavel Černý, Skalice u České Lípy, IČ: nájem části pozemků v k. ú. za účelem umístění stánku - žádost o úpravu nájemného Pan Černý má s městem uzavřeno 7 nájemních smluv na části pozemků v k. ú. na dobu neurčitou za účelem umístění stánku s prodejem novin, losů, časopisů a tabákových výrobků. Jedná se o níže uvedené smlouvy: 1) ze dne na pozemek p. č. 5825/503 (původně 5825/5) o výměře 9,40 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (cca 4,62 Kč/m 2 /den => Kč 4,62 x 9,40 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.968,- (od do schváleno snížení o 50%, tj. ročně 7.936,- Kč bez DPH); 2) ze dne na pozemek p. č. 5825/147 o výměře 7,80 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (cca 4,78 Kč/m 2 /den => Kč 4,78 x 7,80 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.405,- (od do schváleno snížení o 50%, tj. ročně 6.810,- Kč bez DPH);

12 Strana č. 12 / 13 3) ze dne na pozemek p. č. 5750/85 o výměře 7,30 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (cca 4,77 Kč/m 2 /den => Kč 4,77 x 7,30 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.181,50 (od do schváleno snížení o 50%, tj. ročně 6.363,- Kč bez DPH); 4) č. A /2005 ze dne na pozemek p. č. 5276/2 o výměře 7,60 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (cca 4,78 Kč/m 2 /den => Kč 4,78 x 7,60 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.317,50 (od do schváleno snížení o 50%, tj. ročně 6.635,- Kč bez DPH); 5) č. A /2005 ze dne na pozemek p. č. 1338/131 (původně 1338/146) o výměře 8,00 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (cca 4,78 Kč/m 2 /den => Kč 4,78 x 8,00 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.492,- (od do schváleno snížení o 50%, tj. ročně 6.984,- Kč bez DPH); 6) č. A /2011 ze dne na pozemek p. č o výměře 8,00 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (5,00 Kč/m 2 /den => Kč 5,00 x 8,00 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.650,-; 7) č. A /2011 ze dne na pozemek p. č. 5825/576 o výměře 8,00 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (5,00 Kč/m 2 /den => Kč 5,00 x 8,00 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.650,-; doporučili uzavření dodatků ke smlouvám specifikující s účinností od úpravu nájemného na cenu 384,- Kč/m 2 /rok, tj.: 1) dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne úprava roční částky nájemného na 3.610,- Kč bez DPH + valorizace 2) dodatek č. 5 ke smlouvě ze dne úprava roční částky nájemného na 2.995,- Kč bez DPH + valorizace 3) dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne úprava roční částky nájemného na 2.803,- Kč bez DPH + valorizace 4) dodatek č. 2 ke smlouvě č. A /2005 ze dne úprava roční částky nájemného na 2.918,- Kč bez DPH + valorizace 5) dodatek č. 3 ke smlouvě č. A /2005 ze dne úprava roční částky nájemného na 3.072,- Kč bez DPH + valorizace 6) dodatek č. 1 ke smlouvě č. A /2011 ze dne úprava roční částky nájemného na 3.072,- Kč bez DPH + valorizace 7) dodatek č. 1 ke smlouvě č. A /2011 ze dne úprava roční částky nájemného na 3.072,- Kč bez DPH + valorizace

13 Strana č. 13 / 13 Úsek prodejů a pronájmů ORMI a Oddělení technické správy majetku 20. Inflační doložka u nájemních smluv na rok Dle údajů Českého statistického úřadu byla míra inflace vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v roce 2012 ve výši 3,3 %. Rada města dne pod č. usn. 146/03 písm. Ch) schválila hranici při neuplatnění inflační doložky v nájemních smlouvách (zvýšení nájemného o míru inflace) do 3 % míry inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem pro rok 2003 a následující roky. nedoporučili uplatnění inflační doložky v nájemních smlouvách pro rok Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin. V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předsedkyně Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 8 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová, Pavel Chochola, Libuše Horáková

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 9 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola,

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, Jan Dvořák, František Nacházel, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Petr Slavík, Libuše Horáková,

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 4. 4. 2017 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 11 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 3), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Radka Širlová, Ing. Anna Kobosilová Omluveni:

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová (od bodu 16), Pavel Chochola, Libuše

Více

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 16 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (do bodu 20), Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav

Více

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 22.8.2016 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 12 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František Nacházel, Libuše Horáková,

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 38 Přítomni: Stanislav Svatoš, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, Bc. Iveta Janatová, Ing. Alexandra Píšková, Milan Lopušan, Ing. Jitka Volfová, Lucie Trnečková, Omluveni: JUDr. Jana Zejdová,

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Monika Rejnartová, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jan Dvořák, Jiří Šubrt Omluveni: Lucie Trnečková,

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 4 Rady města Stříbra ze dne 109.2016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. ODSTOUPENÍ OD UZAVŘENÍ PACHTOVNÍ SMLOUVY : odstoupení manželů Xxxx bytem Stříbro, Revoluční Xxxx

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 3 Rady města Stříbra ze dne 103.2016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: I. NÁVRH NA UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: ukončení nájemní smlouvy č.105436/2012 na pronájem

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 10. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 10. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková,

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání: z 96. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 11. ledna 2010 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 16

Město Broumov určeno Radě města č. 16 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: 25.05.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr 18.05., 19.05.2015 předloženo RM dne: 20.05. 2015 Komentář:

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-12/2016 Datum jednání: 20.04.2016 Program jednání (USN-Z3-221/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Obec Novosedly Novosedly 1 691 82 Novosedly na Moravě PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Schválena usnesením zastupitelstva obce Novosedly konaného dne 28.02.2012 1. Postup při prodeji obecních

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: Příloha č. 01 usnesení 14. Rady města Stříbra ze dne 11.05.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ : RADA MĚSTA SCHVALUJE : I. NÁVRH NA UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: 1. ukončení nájemní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) č. 344 se zpětnou účinností od 23. 9. 2009 do 31. 12. 2009 uzavření dohody o provedení práce s XXX, kdy sjednaným pracovním úkolem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) č. 289 rozpočtové opatření č. 4/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení z 14. jednání

Usnesení z 14. jednání 1 Usnesení z 14. jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech Rady města Přerova konané dne 11.1.2012 KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ ZÁMĚRŮ V MAJETKOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH UKM/14/VŘ/2012 Výběrové

Více