Komunikuji tedy jsem (angličtina)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikuji tedy jsem (angličtina)"

Transkript

1 Metodická příručka Komunikuji tedy jsem (angličtina) Program odpolední aktivity v rámci projektu Víme jak na to, aneb škola je kamarád Zpracovala a realizovala Mgr. Zdeňka Bartošáková Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace 0

2 Projekt KOMUNIKUJI TEDY JSEM V dnešní době je samozřejmé, kdo mluví anglicky, poradí si většinou v nejrůznějších situacích na celém světě. Znalost tohoto jazyka je nutná při navazování kontaktů, jak pracovních, tak i osobních např. při turistických zájezdech, ale i při čtení anglického tisku, poslechu populární hudby či sledování filmu v originálu, anglické verzi. K tomuto cíli napomáhá projekt Komunikuji tedy jsem, uskutečňovaný ve škole a vedený učitelkou anglického jazyka. Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zprostředkovat slovní zásobu v jednoduchých větách, otázkách nebo oznamovacích větách. Hravou formou (interaktivní tabule, hry, soutěţe a počítačové programy např. Detektivní angličtina) vzbudit zájem ţáků o výuku cizího jazyka, prohlubovat a zdokonalovat jiţ probrané učivo. Dílčí cíle projektu: Soubor pracovních listů je zaměřen na upevňování a zdokonalování slovní zásoby, procvičování jednoduchých vět. Myslím, ţe tento soubor napomůţe k opakování jednotlivých témat, která jsou dětem blízká. Cílová skupina: Soubor pracovních listů je určen ţákům niţších ročníků ZŠ. Použité zdroje: Microsoft Office Word

3 Pozdravy - spoj, napiš, přelož GOOD NIGHT BYE AFTERNO ON EVENING MORNING

4 Znáš Barvy/ Do you know Colors BLUE YELLOW PURPLE ORANGE 3

5 CALCULATE RESULT OF OBJECTS AND WRITE WORDS - = + = - = + = + = - = 4

6 1. ORA AR 2. STRAW APES 3. APP UM 4. CHE BERRY 5. BA COT 6. LE NANA 7. PE LE 8. PL MON 9. APRI RRY 10. GR NGE 5

7 A N I M A L S - G A M E S Předvádění zvířat - Animal mimes 1) Jeden ţák si vybere zvířátko a předvede bez zvuků. Ostatní hádají, které zvíře to je. Kdo uhodně, předvádí další vybrané zvířátko. Slovní řetězec - Word chains 2) Udělejte hlas nějakého zvířete třeba Sssssss! Vyberte si jedno dítě ze třídy, aby začalo hru řekne slovo SNAKE. Další dítě řekne stejné slovo 2x SNAKE, SNAKE. Další 3x atd. Pokračují tak dlouho, dokud vy neuděláte další jiný zvířecí hlas. Potom řetězec začíná znovu. Naši přátelé - Our friends 3) Ve třídě máme různé hračky zvířátek. Ţáci stručně poví, co o zvířátku ví. Můţeme se ptát: What is it? What s his name? How old is it? Starší ţáci to mohou napsat: This is Teddy. Teddy is a lion. Teddy is yellow. Teddy is two years old. Hádání zvířátek Ukázat část zvířátka a ţáci hádají, o které jde zvíře. Nebo mají zavázané oči a určují zvířátko hmatem. 6

8 7

9 Vystříhej zvířátka + anglické názvy + české názvy = přiřazuj (forma soutěže) dog pig hen duck goose cow sheep cat rabbit chick horse turkey pes prase slepice kachna husa kráva ovce kočka králík kuře kůň krocan 8

10 Complete the words - doplň písmenka a e i o u thre b rd f ve h llo nam gre n cha r wh te tabl f fteen cl ck h! s ster broth r r bbit sp der penc l r bber ye e rs fac h ir 9

11 White Animal Family Fish Apple Snake Blue Today Door Jumper Rodina, zvíře, modrá, had, bílá, dveře, dnes, ryba, jablko, svetr-rolák, Míč Plakát Oběd Smutný Pomeranč Kytara Deštník Kuře Okno Šťastný Vlasy Klobouk Poster, chicken, ball, sad, window, umbrella, guitar, lunch, happy, orange, hair, hat Zapisuj čísla, která budu vyslovovat :

12 Doplň chybějící písmenka v názvech zvířat C W L ON D ER RAB IT PI B RD D CK DO FIS SP DER CHI K M USE S EEP C T HORS TUR LE Doplň chybějící písmenko v názvu barvy R D PI K LUE WHI E GREE Y LLOW ORAN E BR WN G EY BLA K P RPLE GO D ILVER VIO ET 11

13 SLOVESO BÝT AM, ARE, IS 1.Doplň tvary slovesa být : A zebra big. We friends. I a pupil. Frogs little. You sad. They teachers. My father a doctor. I your friend. She happy. My sister at home. How old she? you happy? 2.Doplň tvary slovesa být : We ten. My name Tom. You a boy. Lions dangerous. I nine. They my brothers.he six. An elephant big. My mother at home. She thirty. How old you? it your sister? 3. Doplň tvary slovesa být: My cat little. We ten. They my brothers. Lions big. My name Tom. Tigers dangerous. I at school. He my friend. Tom s brothers twins. She old. you sad? How old he? 4. Doplň tvary slovesa být: Peter your cousin. Sarah and Jane my friends. This boy fat. You good at math. Paul older than John. I a boy. My hamster small. She five. My mum a doctor. Penguins funny. she at home? What your name? 5. Doplň tvary slovesa být: My father a teacher. My mum happy. You here. She a girl. We at school. They my sisters. I a pupil. We children. Polly Jack s sister. Jack Polly s brother. What her name? How old he? 12

14 6. Doplň tvary slovesa být: It a rabbit. I eleven. She in the library. John is a singer. This car red. You my friend. Alice small. They at school. Elephants big. He sad. it your cat? Hello! How you? 7. Doplň tvary slovesa být: This car yellow. My daughter five. On the table there three books. I a girl. My auntie a teacher. That boy small. You in the bus. He funny. These cats white. We thirsty. you hungry? How much it? 8. Doplň tvary slovesa být: In my classroom there a blackboard. These rabbits black. We in the kitchen. She on the beach. Daisy Jack s sister. She a small girl. This car gren. You my pupil. They in the shop. I in the restaurant. What your name? How old you? 9. Doplň tvary slovesa být: He quick. My dog lovely. You in the bed. She a nurse. This hippo is dangerous. Elephants fat. She my auntie. He my cousin. I happy. We twins. it your pencil? How old he? 10. Doplň tvary slovesa být: This my bag. These my books. You at school. We pupils. This my teacher. She clever. That dog dangerous. You on a holiday. That girl is tall. Michael my friend. you a girl? How old she? 13

15 SLOVESO MÍT HAVE GOT, HAS GOT 1. Doplň tvary slovesa mít: We got blue eyes. I got a small sister. She got a new pencil-case. He not got any sister. She got two dolls. I got a small toy. You not any problem. My mum got many books. We got a car. Paul got brown hair. Have you any brother? she got long hair? 2. Doplň tvary slovesa mít: She got small ears. He got many cars. I got black hair. They got a new house. You got four kites. Daniel got an orange kite. I got a blue kite. We got English now. You not got any sisters. You got onlyone brother. you got a new ruler? she got blue eyes? 3. Doplň tvary slovesa mít: I got a computer. She not got a computer. He got a mobil. You not got any homework. They got a new house. Denis got many friends. Clara not got any skirt.she got red shoes. I not got this book. They got a good idea. you got any questions? she got any brothers or sisters? 4. Doplň tvary slovesa mít: We got a new car. Tom got blue jeans. I got green eyes. You got four pencils. He not got any pencil. Jane got six cousins. They got a new flat. Bob got red hair. My mum got blond hair. She got brown eyes. you got your homework? How many brothers she got? 5. Doplň tvary slovesa mít: I not got any fruit. My mother got blond hair. She got a hamster. You got a cat. My sister got many books. He got an old father. We got yellow T-shirts. I got a red jumper. They got a new teacher. She got a small brother. How many brothers you got? she got any pencils? 14

16 6. Doplň tvary slovesa mít: You got two maps. She got an old book. We not got any homework. He got new shoes. I got my bag. It got four les. She got one sister. You got a vey nice house. They got vegetables. I not got any chocolate. he got a book? How many apples you got? 7. Doplň tvary slovesa mít: She got six apples. He not got any fruit. I got short hair. You got long hair. My brother got a new car. He got many toys. She got three cousins. We got large garden. They not got any book. I got some milk. you got any oranges? How many pears she got? 8. Doplň tvary slovesa mít: I got a new skirt. My dad a new shirt. Tom got any jeans. We got many books. He got a yellow car. Polly got a cat. It got four legs. She got one brother. I not got any food. You got a rabbit. she got a hamster? How many brothers you got? 9. Doplň tvary slovesa mít: He got a small brother. She not got any brother. I got black jeans. They got a new house. You got some chocolate. We got two biscuits. She got large orange juice. I not got any sister. We got many friends. Ben got blond hair. you got black eyes? she got any dolls? 10. Doplň tvary slovesa mít: We got some vegetables. She got long hair. I not got blue eyes. You got two cousins. Paul got four uncles. You got new jeans. They not got a red car. They got a white car. Tom got three friends. I got some fruit. How many pencils you got? she got any books? 15

17 (vyhledávej části těla) R M Z K D Y Z G I K O X M E Y F E R W H P M D V D N I Y V Q T L D A K O E C A F A E R D Q Y N P L T M O U T H H E E N H E P G T U W B C I A C F H A Q N T O A H O Y M I R G E R H X O B U R A E H R A K E B E K R S V M M O P T S C T L P G V S E G B T M V U E B S Y L N D U F J R R J Y N Q Q O R I I I P J Y H F F A S M U L K N F F N E O J E T Z Z Z J P B A C K Q R R Y E E L I K U W I O Z N Z F U J T A L C T K F I I T B L O Q W V E S H Y Z F C S C U Y ARM BACK BOTTOM EAR EYE FACE FEET FINGER HAIR HAND HAND HEAD KNEE LEG MOUTH NECK NOSE SHOULDER TOE 16

18 HLEDEJ ZVÍŘATA (zvířátka se pokus nakreslit) PES P D O G I R O R S F I S H L M S C H I C K E N T G H C A T S I T M F R O G V U O H L I O N C V H ŢÁBA PES LEV RYBA KUŘE KOČKA ŢÁBA RYBA LEV K O Č K A K U Ř E 17

19 Draw the animals in boxes 1 5. (namaluj zvířátka podle popisu ) Draw and write about one animal in a box 6.(namaluj a napiš něco o zvířeti) I have got 2 humps on my back I look like a cat. I can run very fast. I am the fastest animal of the world I am a very intelligent sea animal. I swim in groups and I can do many tricks. I am a very large grey animal with big ears and a long nose I have got a very long neck and legs. 18

20 p u r p l e j q d b i r e m d s e l p l n e d n h g u k u u k s b o o r a n g e l o s t d e p c a z e n i k y e l l o w g o l d n n o f k h r r v i x a i w l i i m e q b w g y f t d b r o w n n p n e červená, ţlutá, růţová, zelená, fialová, oranţová, modrá, zlatá, stříbrná, bílá, hnědá 19

21 Vybarvi a domaluj obrázky podle anglické věty: This is a white and pink parrot. This is a red bag. This is a grey robot. This is a black house. This is an orange umbrella. This is a brown dinosaur. Poskládej správně písmena, napiš číslovky neo -.., fevi -, wot -.., ixs -, rehet -.., furo -..., vense -...., hegit -.., net -, inen - 20

22 Rozstříhat a pak spojovat otázky a odpovědi What is your name? How are you? Where are you from? How old are you? What is your favourite colour? What is your favourite number? Who is your favourite Czech actor? What is this? My name is I am fine, thank you. I am from the Czech Republic. I am ten. Red. Seven. Jan Novák It is an umbrella. What is your telephone number? Where is my black T-shirt? Have you got any brothers and sisters? What is the time? Do you speak English? Do you like swimming? Do you go to the cinema? What si your favourite drink? Where do you like going on holiday? Where is the bedroom? Look, it is on the table. No, I have not. It is four in the morning. Yes, I do. No, I do not. Yes, I do. Milk. On the beach. It is upstairs. 21

23 DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ PÍSMENO VE SLOVĚ PODLE OBRÁZKU, VYBARVI: 1. THIS IS A C R. 2. THIS IS A DO L. 3. THIS IS A B LL. 4. THIS IS A R IN. 5. THIS IS A K TE. 6. THIS IS A PL E. 7. THIS IS A B S. 8 THIS IS A TE D. 22

24 DOPLŇ SPRÁVNÉ SLOVO K OBRÁZKU, POČET ČÁREK ZNAMENÁ POČET PÍSMEN VE SLOVĚ: K E T D B T A H S D L G P L B O 23

25 Procvičování přivlastňovacích zájmen přelož: moje pero její taška tvoje tužka jeho auto náš dům jejich zahrada tvoje kniha můj stůl vaše okno jeho (toho) krabice můj sešit jeho židle její deštník naše kočka váš pes tvůj mobil jejich zvíře náš učitel můj kamarád její počítač 24

26 my pen her bag your pencil his car our house their garden your book my table your window its box my exercise book his chair her umbrella our cat your dog your mobile phone their animal our teacher my friend her PC 25

27 Pets Hledejte v osmisměrce názvy domácích mazlíčků. 26

28 THE BODY head arm leg hand feet shoulders hair 1) 1/ Popiš obrázek. Doplň věty. Vybírej slova z rámečku. 2/ Doplň věty pouţij slova z rámečku. This is Ben. He isn t. He has got hair. He has got eyes, nose and a mouth. small short tall big large 27

29 BINGO 28

30 1) Přelož My house our cat their teacher her eyes our family Your name his car his father his hair its leg My mother her father my parents their dog our aunt 1) Doplň přivlastňovací zájmena (my, your, her, his, its, our, their) 1. Hello! name is Peter. 2. It is a dog. name is Fox. 3. They are friends. names are Paul and Peggy. 4. She is Elizabeth. name s Elizabeth. 5. You are Tom. name is Tom Brown. 6. He is John. name is John. 7. He is our teacher. name is Mike. 8. She is English. name is Susan. 9. They are Mexican. surname is Gomez. 10. They are Spanish. home town is Madrid. 11. I and Alice are Spanish. home town is Barcelona. 12. Marco is Italian. home town is Roma 13. He s tall. brother is tall, too. 14. My teacher is American. surname is Collins. 15. Susan and Mel are English. home town is London. 16. Marco s Italian and father is Italian, too. 17. This is my dog. name is Ben. 18. We are pupils. This is teacher. 19. We are brothers. This is mum. 20. I am daughter. This is father. 29

31 DOPLŇ TVARY SLOVESA BÝT: AM IS ARE My sister...ten. This teacher...happy. We...pupils. I... nine. You...my friend. My dog...little. They...happy. My mother...a teacher. We...little. This car...red. I... a boy. DOPLŇ TVARY SLOVESA BÝT: AM IS ARE A zebra... big. We... friends. I... a pupil. Owls... little. You...sad. They...teachers. My father...a doctor. I...your friend. She... happy. My cat... little. We... ten. My name... Tom. You...a boy. Lions...big. I...nine. They...my brothers. He... six. DOPLŇ TVARY SLOVESA BÝT: AM IS ARE I.in the room. What..your name? You.stupid. How old.you? He.twelve. Jane and Tom.from Roma. We strong. I.eleven. 30

32 Odpovědi ANO/NE This is a monkey. This is a horse. This is a doll. This is an apple. This is a flower. This is a table. 31

33 I CAN I CAN NOT skate ski swim read run fly sing write 32

34 Procvičování: Opakujeme spelování: G I R A F F E S H O U L D E R S Y O U N G Napiš slovy: = = = = 33

35 4 + 5 =..a další procvičování: Doplň členy: ORANGE ICECREAM PEN AEROPLANE DOLL BAG APPLE BOY Doplň : HAVE GOT HAS GOT - AM IS ARE He a hamster. He one year old. She my good frend. Her name Mary. I a lot of toys. They in the toybox. Their house very nice. They a car, too. She a brother. He 10. We a dog. We happy. A co překlad? Zkus : Malá aktovka je červená. Obálka je na stole. On je z Londýna. Bratrova sestra je tady. Medvěd je ve velké krabici. 34

36 35

37 R o z s t ř í h e j a p a k p o s k l á d e j 36

38 1 PTÁK MONKEY OPICE DOLL PANENKA POSTER PLAKÁT GUITAR KYTARA PSÁT DRAW KRESLIT DANCE TANCOVAT WRITE RULER PRAVÍTKO BED PLAVAT SKI LYŢOVAT POSTEL KITCHEN KUCHYŇ FLAT BYT HOUSE PLAY HRÁT SWIM SOCHA SCHOOL ŠKOLA CINEMA KINO STATUE DŮM TOWN MĚSTO 37

39 SAD MALÝ SMALL KRÁLÍK CHAIR HODINY WINDOW ONI THERE POSTAVIT SE FAVOURITE KDE WHO BARVA COLOUR KDO SEDNOUT WHERE OBLÍBENÝ STAND UP I SIT DOWN TAM HERE OKNO THINK ŢIDLE BIG MALÝ PET MAZLÍČEK LITTLE VELKÝ RABBIT MYSLET CLOCK TADY THEY JÁ 2 38

40 3 BRÝLE MÍT HAVE GOT ÚSTA EAR ROZZLOBENÝ SHORT EVENING ŢÍZNIVÝ FACE OBLIČEJ VLASY EYE WE ODPOLEDNE ARE JE HOW JAK VEČER RÁNO TIRED HUNGRY MY ANGRY SMUTNÝ AFTERNOON KRÁTKÝ HLADOVÝ GLASSES UCHO THIRSTY MOUTH OKO HAIR UNAVENÝ JSOU IS MORNING 39

41 DĚDA MOTHER HAVEN T GOT GRANDAD NEMÍT MÁMA HLAVA LEG NOHA ČÍST READ T-SHIRT HEAD APPLE KLOBOUK ZELENINA OBĚD DINNER HAD RUKA POTATOES FIALOVÁ HAT SUKNĚ KUŘE LUNCH VEGETABLES SNÍDANĚ SNAKES HAND BIRD PURPLE TRIKO SKIRT CHICKEN BRAMBORY JABLKO VEČEŘE BREAKFAST 4 40

42 Parrot bee donkey elephant turkey zebra frog penguin cheetah whale 1) It has four legs, big ears and a trunk. 2) It has four legs and black and white stripes. 3) It is an amphibian with no tall. It can jump. 4) It is a domestic animal with long ears. It is stupid. 5) It is a large bird grown for meat. It is eaten at Christmas. 6) It is a bird in a cage. It can speak. 7) It is a yellow and black insect. It makes honey. 41

43 SEASON ROČNÍ OBDOBÍ Napiš ke kaţdému ročnímu období měsíce SPRING JARO SUMMER - LÉTO AUTUMN- PODZIM WINTER-ZIMA 42

44 Spojuj názvy ovoce a zeleniny s obrázkem CHERRY PEAR BANANA GRAPES PLUM PEACH APPLE LEMON ORANGE STRAWBERRY ONION CORN CUCUMBER LETTUCE CARROT LEEK POTATO TOMATO BEANS PEPPER 43

45 Zakroužkuj správné slovo 1. She have / has got blue eyes. 2. We haven t / hasn t got a big nose. 3. They haven t / hasn t got a car. 4. You haven t / hasn t got long hair. 5. He havenn t / hasn t got a red apple. 6. I have / has got seven oranges. Dokážeš doplnit věty 1. They got a car. 2. I got blue eyes. 3. She. got a flower. 4. We... got a book. 5. He.. got a crayon. 44

46 Dokážeš sestavit správný název? THEWI KLACB WRONB NUTA OSN BETHROR RIDB TAC GOD GEL YEE AFCE CATO RITHS STRSORUE Colours DRE WLOLYE LUBE The family THEMOR STIRES RAFTHE Animals SHIF EMUSO SHEOR The body DAHE OSEN ERA Clothes APC CKSOS KTSIR 45

47 BLUE, CAT, PEN, CLOCK, WINDOW, SHIRT, DESK, SNAKE, GREEN, RED, COAT, WHITE, SKIRT, BROWN, PENCIL, YELLOW, SCHOOLBAG, DOG, BOARD, DOOR, T-SHIRT, BOOK, RUBBER, PENCILCASE, TABLE, FISH, CHAIR, TROUSERS, JACKET, HORSE, SHOES, SPIDER, HAT, ELEPHANT, JUMPER,BLACK Colours Furniture Animals School Dress 46

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY)

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) a teacher = učitel, učitelka a map = mapa a blackboard = tabule a door = dveře a picture = obraz a window = okno a radio = rozhlas a clock = hodiny

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2- AJ-I-I- 1-4.r.

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2- AJ-I-I- 1-4.r. 1-4.r. Časování sloves Milena Kelly English 4 /učebnice + pracovní sešit/4.roč. 2-4.r. 3-4.r. 4-4.r. 5-4.r. 6-5.r. Osobní a přivlastňovací zájmena Čísla 20-100 Čísla 20-100 Předložky - in, to Lidské tělo

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Ludmila Jožáková aj5-kap-joz-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky.

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 2.ročník

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 2.ročník Pracovní listy pro výuku angličtiny 2.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1. a ve 2. ročníku vytvořených v

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 Obsah Obsah... 1 VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 A) Básnička s pohybem - ČJ - Človíček... 4 B) Aktivita - Miminko... 4 C) Tvorba s dětmi

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_ANJ1_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

VY_22_INOVACE_ANJ1_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_22_INOVACE_ANJ1_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.)

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.) Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Třída: III.(4., 5.) Základní škola, Mateřská

Více

Angličtina napříč předměty Mgr. Lenka Lebedová, MŠ a ZŠ Ostopovice, Školní 18

Angličtina napříč předměty Mgr. Lenka Lebedová, MŠ a ZŠ Ostopovice, Školní 18 Angličtina napříč předměty Mgr. Lenka Lebedová, MŠ a ZŠ Ostopovice, Školní 18 Projekt LTAP ( Language teaching Across the Primary Curriculum Jazyk napříč primárním vyučováním) je zaměřen na počátky jazykového

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

1. Presentation. 2. Vocabulary and useful phrases. 3. Describing a person

1. Presentation. 2. Vocabulary and useful phrases. 3. Describing a person 3. Describing a person Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "Popis osoby", umět popsat vzhled člověka a oblečení, zopakovat si přítomný čas slovesa mít. Učebnice Project 2, Introduction strana 4 1. Presentation

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

AJ - Angličtina pro začátečníky

AJ - Angličtina pro začátečníky AJ - Angličtina pro začátečníky KAPITOLA: 1, LEKCE:1 METODICKÁ PŘÍPRAVA ONLINE jazyky angličtina pro samouky, s.r.o., info@onlinejazyky OSNOVA ČAS TÉMATA POPIS ČINNOSTI POMŮCKY ŠKOLA ŠKOLA 2 LIDÉ POZDRAVY

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný : Conversation Žák: přirozeně konverzuje používá fráze a obraty zvládá dialog správně vyslovuje What s your name? My name is... How are you? I m fine, thank you/thanks. How old are you?

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

1. díl V BEZBARIÉROVÉ FORMĚ PRO ŽÁKY SE SPU. 3.3 Have got - otázky. Helena Pálenská. Obsahuje multimediální CD pro procvičování anglických slov a vět.

1. díl V BEZBARIÉROVÉ FORMĚ PRO ŽÁKY SE SPU. 3.3 Have got - otázky. Helena Pálenská. Obsahuje multimediální CD pro procvičování anglických slov a vět. 3.3 Have got - otázky V otázkách stojí have nebo has na začátku věty. Have you got a pet? Máte domácího mazlíčka? Cvičení: Máš domácího mazlíčka? Máte domácího mazlíčka? Have you got a pet? Máš domácího

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black.

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. 1. Colours (věk 3+) Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. Vybarvi pastelky žlutou, modrou, oranžovou, zelenou,

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Presentations / A Meeting

Presentations / A Meeting UNIT 1 Track #3 Formal A: How do you do? My name s Smith. James Smith. B: How do you do? Nice to meet you, Mr. Smith. Where are you from? A: I am from Great Britain, I m English. B: What s your job? I

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

UNIT 1 We are in the Czech Republic

UNIT 1 We are in the Czech Republic UNIT 1 We are in the Czech Republic Exercise 1: Doplň správný tvar slovesa TO BE: am is are a)martina.. from the Czech Republic. She. Czech. b) It. good to see you. My name. John. c) I.. from Italy but

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

BOB S BIG TRIP AROUND THE WORLD.

BOB S BIG TRIP AROUND THE WORLD. 1 BOB S BIG TRIP AROUND THE WORLD. BOB AT HOME. HE LOVES FLOWERS. DO YOU LOVE FLOWERS TOO? Bobův velký výlet kolem světa. Bob doma. Miluje kytky. Miluješ kytky také? 2 HALLO THIS IS BOB, THE LITTLE MOUSE.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Úvod. Metodika. Fráze

Úvod. Metodika. Fráze Teacher`s book Úvod Dostává se vám do rukou druhý díl metodiky pro výuku anglického jazyka v mateřských školách a prvního stupně základních škol English 4 kids 2. Metodika se zaměřuje na vytváření přirozeného

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Příprava na vyučování

Příprava na vyučování Příprava na vyučování A, Úvod Ve své přípravě jsem zpracovala návod ke hře Pyramida pro procvičování a rozšiřování slovní zásoby v anglickém jazyce na 1.stupni ZŠ (možno použít i pro 2.stupeň). Úkol vede

Více

Komunikuji tedy jsem. (angličtina)

Komunikuji tedy jsem. (angličtina) Metodická příručka Komunikuji tedy jsem (angličtina) Program pro děti 4. a 5. ročníku základní školy Víme jak na to, aneb škola je kamarád Zpracovala a realizovala Ing. Olga Menčíková Cíle projektu: Práce

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store 1. Sloveso to be (být) 2. Osobní zájmena 3. Pivlastovací zájmena 4. Neuritý len a/an 5. Uritý len the 6. Ukazovací zájmena 7. Pivlastovací s 8. Množná

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

1. Presentation. 6. Pets, Animals

1. Presentation. 6. Pets, Animals 6. Pets, Animals Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "Život a vzhled zvířátka", umět pojmenovat a popsat anglicky zvíře, zopakovat si přítomný čas slovesa mít a množné číslo nepravidelných podstatných jmen.

Více

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

ANGLI TINA DOMÁCÍ DOU OVATEL PRO ŠKOLÁKY 8 11 LET. Št pánka Pa ízková

ANGLI TINA DOMÁCÍ DOU OVATEL PRO ŠKOLÁKY 8 11 LET. Št pánka Pa ízková ANGLI TINA DOMÁCÍ DOU OVATEL PRO ŠKOLÁKY 8 11 LET Št pánka Pa ízková Napsala: Mgr. Št pánka Pa ízková Jazyková revize: Laurie Bram Namluvili: Laurie Bram Waylan Bram Jon Behrends Ilustrace: Vital Imagery

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

Školní občasník - 2/2014-15. 9. třída. Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem

Školní občasník - 2/2014-15. 9. třída. Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem Školní občasník - 2/2014-15 9. třída Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem 5. 12. 2014 návštěva z nebe i pekla Tento pátek byl tradičně náročný. Všichni ve třídách se obávali o svoje dušičky

Více

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ VY_22_INOVACE_AJC1_11_3B Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Žáci si uvědomí a zopakují známá slova

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více