Europass životopis. Osobní údaje. Pracovní zkušenosti. Vzdělání, odborná příprava a školení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Europass životopis. Osobní údaje. Pracovní zkušenosti. Vzdělání, odborná příprava a školení"

Transkript

1 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Evolutionary Techniques in the Problems of Interdisciplinary Applications Habilitační Práce Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Curriculum Vitae & Doplňující informace

2 Europass životopis Osobní údaje Jméno / Příjmení Roman Šenkeřík Adresa Zelinova 5586, , Zlín, ČR Telefon Mobilní telefon: Mobilní telefon 2: Státní příslušnost ČR Datum narození Pohlaví muž Pracovní zkušenosti Období Povolání nebo vykonávaná funkce Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti Název/jméno a adresa zaměstnavatele Obor činnosti či odvětví Leden dosud Lektor (leden 2007 říjen 2008), Odborný asistent (říjen 2008 dosud) Vědecko-akademický pracovník Přednášky v oblasti základů teoretické informatiky, teorie programu a kryptologie. Vedení seminářů a laboratoří v předmětech Aplikovaná informatika, Metody umělé inteligence, Kryptologie, Matematická Informatika, Teorie programu, Základy informatiky. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nám. T.G. Masaryka 5555, Zlín Univerzitní vzdělávání a výzkum v oblasti optimalizace, teorie chaosu, softcomputingu a evolučních výpočetních technikách. Vzdělání, odborná příprava a školení Období září 2004 říjen 2008 Dosažená kvalifikace Akademický titul Ph.D. Hlavní předměty / profesní dovednosti Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či kurz Doktorské studium ve studijním oboru Technická kybernetika. Téma disertační práce: Optimální řízení deterministického chaosu (v anglickém jazyce) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Strana 1 - Životopis Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. Evropská společenství, 2003

3 Období září 1999 červen 2004 Dosažená kvalifikace Vysokoškolský titul Ing. Hlavní předměty / profesní Magisterské studium ve studijním programu Chemické a procesní inženýrství, dovednosti obor Automatizace a řídicí technologie ve spotřebním průmyslu. Diplomová práce na téma: Optimalizace a řízení chemického reaktoru pomocí evolučních algoritmů. Název a typ organizace, která Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut informačních technologií poskytla vzdělání, odbornou přípravu či kurz Schopnosti, znalosti a dovednosti Mateřský jazyk čeština Další jazykové znalosti Sebehodnocení Porozumění Mluvení Psaní Evropská úroveň (*) Poslech Čtení Ústní interakce Samostatný ústní projev Písemný projev Angličtina C1 Zkušený uživatel C2 Zkušený uživatel C1 Zkušený uživatel C1 Zkušený uživatel C2 Zkušený uživatel Němčina A2 Uživatel základů A2 Uživatel základů A2 jazyka jazyka (*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky Uživatel základů jazyka A2 Uživatel základů jazyka A2 Uživatel základů jazyka Sociální schopnosti a dovednosti Organizační schopnosti a dovednosti Technické znalosti a dovednosti Počítačové znalosti a dovednosti Řidičský průkaz Schopnost se rychle adaptovat na rozdílné sociální a kulturní prostředí na základě zkušeností ze studijních pobytů, stáží a služebních cest. Velmi dobré organizační schopnosti, flexibilita zkušenosti získané z organizací akcí lokálního i mezinárodního charakteru (konference). Zkušenosti se slaboproudou elektrotechnikou a mikroelektronikou. Velmi dobrá znalost práce s výpočetní technikou, platformy MAC OSX a Windows. Základní kancelářské (MS Office / iwork) a grafické programy (Photoshop), diagnostika a síťový provoz, programování, SW Mathematica / Matlab. Skupina B Strana 2 - Životopis Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. Evropská společenství, 2003

4 Pedagogické aktivity Přednášky Aplikovaná informatika Kryptologie Matematická informatika Teorie programu Základy informatiky Semináře/Laboratoře Aplikovaná informatika Databázové systémy Hradlová pole Kryptologie Matematická informatika Metody umělé inteligence Technologie www Teorie programu Základy informatiky Základy výpočetní techniky Speciální kurzy pro zaměstnance UTB Speciální kurz práce a programování v prostředí software Mathematica pro zaměstnance UTB - začátečníci a pokročilí. Zavedení nového předmětu Kryptologie vyučováno od akademického roku 2009/2010, FAI, UTB Zlín. Speciální kurz práce a programování v prostředí software Mathematica pro zaměstnance UTB - začátečníci a pokročilí; od podzimu Spolupráce na zavedení nových předmětů: Matematická informatika a Teorie programu; vyučováno od akademického roku 2009/2010, FAI, UTB Zlín. Vedení bakalářských prací Od roku 2005 činí počet vedených bakalářských prací celkem 34. Jejich témata většinou pokrývají následující oblasti: Tvorba webových prezentací nebo e-obchodů jednak pro soukromé subjekty (firmy) a jednak pro neziskové organizace. Aplikace moderních kryptografických technik (jako: eliptické křivky, off-the-record protokol, atd.) v problémech zabezpečení obsahu webu a komunikace. Využití deterministického chaosu pro aplikace generátoru pseudonáhodných čísel v prostředí Mathematica, WebMathematica, C a C + +. Elektronická podpora výuky. Softwarová and Hardwarová implementace prvků umělé inteligence (soft computingu).

5 Vedení diplomových prací Od roku 2005 činí počet vedených diplomových prací celkem 31. Jejich témata většinou pokrývají následující oblasti: Datová a komunikační bezpečnost v rámci internetu a prevence cyber-zločinu. Evoluční algoritmy v prostředí Mathematica nebo jazyku C. Evoluční algoritmy s prvky deterministického chaosu. Aplikace deterministického chaosu. Vývoj softwarových aplikací (prospěchový systém pro základní a střední školy, správa firemních dat, archivace dokumentů, atd.) Ovládání a vývoj nových aplikací laboratorního modelu Mindstorms NXT Robot. Testování a srovnání digitálních kompresních formátů pro audio and video. Konzultanství pro Ph.D. studenty Ing. Eva Klimková Téma: Evoluční dynamika komplexních sítí. Ing. Michal Pluháček Téma: Moderní metody vývoje a modifikace evolučních technik. Ing. Jaromír Švejda Téma: Predikce chování systému na základě simulace pomocí metod umělé inteligence. Skripta Zelinka I., Oplatkova Z., Senkerik R. Aplikace umělé inteligence (aneb vybrané statě z evolučních algoritmů), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, ISBN Mobility - International Framework Program (Týdenní Erasmus Teacher Mobility) University of Strathclyde, Department of Electronic & Electrical Engineering, Glasgow, Scotland (3 měsíční Ph.D. student mobilita) Politéchnico do Porto, ISCAP, Porto, Portugal University of Picardie Jules Verne, Department of Informatics, Amiens, France Universidade de Vigo, Department of Telematic Engineering, Vigo, Spain University of Malta, Department of Computer Information Systems, Malta Middle East Technical University, Institute of Applied Mathematics, Ankara, Turkey University of Bielsko-Biala, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, Bielsko Biala, Poland European University Cyprus, The School of Sciences, Nicosia, Cyprus YASAR Universitesi Izmir, Faculty of Engineering, Izmir, Turkey University of Vaasa, Department of Computer Science, Vaasa, Finland

6 Pozvané přednášky Naskenované pozvánky (program, oznámení) se nachází v příloze. Diferenciální Evoluce s prvky Deterministického Chaosu Seminář organizovaný v rámci projektů BIOM a SOFTCOMP na téma: Diferenciální evoluce - principy a aplikace, VŠB TUO, Vybrané moderní metody Sotf-computingu VŠB TUO, Fraktální geometrie VŠB TUO, Deterministický chaos a jeho aplikace VŠB TUO, Artificial Intelligence and Deterministic Chaos in Economics, International Week Politéchnico do Porto, ISCAP, , Porto, Portugalsko. Využití SW Mathematica ve studentských pracích na Fakultě aplikované informatiky, Setkání uživatelů Mathematica, , ČVUT, Praha

7 Projekty a granty Grantová agentura ČR Číslo grantu: GACR 102/09/1680 Téma: Evoluční návrh řídicích algoritmů Období: Role: Člen řešitelského týmu European Union 7th Framework Project Název projektu: Promoveo Číslo projektu: FP Téma: Independent living for today s society: understanding the elderly and disabled for tomorrows inclusive smart home solution. Období: Role: Člen řešitelského týmu Výzkumné skupiny Junior Researcher v rámci Regionálního výzkumného centra CEBIA-Tech. Člen výzkumné skupiny: Evoluční výpočty. Období: Leden 2011 Doteď.

8 Významné odborné aktivity Recenzent pro impaktované a neimpaktované časopisy: IEEE Transactions on Evolutionary Computation Computer and Mathematics with Applications Mathematical and Computer Modelling Applied SoftComputing International Journal of Electrical Power and Energy Systems International Journal of Bifurcation and Chaos International Journal of Energy Optimization and Engineering Modelling and Simulation in Engineering Global Journal of Technology and Optimization International Journal of Metaheuristics IPC member (recenzent) konferencí: European Conference on Modelling and Simulation (ECMS) International Conference on Soft Computing MENDEL Global Conference on Power Control and Optimization (PCO) International conference on prediction, modeling and analysis of complex systems (Nostradamus) International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications (SOCO) International Workshop on Parallel Evolutionary Computation (PEC) International Workshop on Distributed Systems: Security, Privacy and Trust Challenges International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC) International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS-2012) International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems (HAIS) Jiné recenzní aktivity Recenzent ročních zpráv pro projekt TIP Ministerstva obchodu a průmyslu. Spolupráce na organizaci již uplynulých odborných akcí: European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2007) Červen 2007, Praha International conference on prediction, modeling and analysis of complex systems (Nostradamus 2012), Září 2012, VŠB-TUO Ostrava Spolupráce na organizaci budoucích odborných akcí: Global Conference on Power Control and Optimization PCO Workshop ETID 2013.

9 Citace Přehled záznamů v citačních databázích (k ): ISI/WoS (Obrázek 1) Počet záznamů: 42 Počet citací: 48 Počet citací (bez auto-citací): 21 h-index: 3 SCOPUS (Obrázek 2) Počet záznamů: 49 Počet citací: 64 Počet citací (bez auto-citací): 18 h-index: 2 Google Scholar (Obrázek 3) Počet záznamů: 70 Počet citací (včetně auto-citací): 238 h-index: 8 (včetně auto-citací) Obrázek 1. Přehled citací pro databázi ISI/WoS

10 Obrázek 2. Přehled citací pro databázi Scopus Obrázek 3. Přehled citací pro databázi Google scholar

11 Ocenění Naskenovaná ocenění (Best Paper Award) jsou v příloze. Cena Rektora UTB za nejlepší disertační práci na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Best Paper Award za konferenční článek: Advanced Targeting Cost Function Design for Evolutionary Optimization of Control of Logistic Equation, Modelling and System Optimization Track, 3 rd Global Conference on Power Control and Optimization, Únor Best Paper Award za konferenční článek: Chaos Driven Differential Evolution for the PID Controller Design, Control System and Optimization Track, 3 rd Global Conference on Power Control and Optimization, Únor 2010.

12 Spolupráce s VŠB TUO Projektová spolupráce: Podaný grant GAČR GA S (Obrázek 4) Téma: Nekonvenční metody řízení komplexních systémů. Obrázek 4. Podaný grant GACR GA S Publikační spolupráce: Intenzivní publikační spolupráce se zaměstnanci Katedry informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky: MSc. Donald David Davendra, Ph.D. prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. Témata Aplikace evolučních technik, vývoj a testování evolučních algoritmů, atd. Celkový počet společných publikací (roky 2012 and 2013): 7x Impaktovaný časopis, 3x Neimpaktovaný časopis, 5x Kapitola v knize, 17x Konferenční příspěvek.

13 Kompletní přehled publikací pro: Roman Šenkeřík Celkový přehled Celkový přehled k datu Skripta: 1 Monografie: 1 Články v Impaktovaných časopisech: 10 Články v Neimpaktovaných časopisech: 13 Kapitoly v knihách: 10 Články v Konferenčních sbornících: 85 Skripta 1. Zelinka I., Oplatkova Z., Senkerik R. Aplikace umělé inteligence (aneb vybrané statě z evolučních algoritmů), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, ISBN Monografie 1. Senkerik, R. Optimal Control of Discrete Chaotic Systems, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2009, ISBN-ISMN Články v Impaktovaných časopisech 1. Kominkova Oplatkova, Z., Senkerik, R., Zelinka, I., Pluhacek, M. Analytic Programming in the task of Evolutionary Synthesis of Controller for High Order Oscillations Stabilization of Discrete Chaotic Systems, Computers & Mathematics with Applications, (Accepted for publication, 2012), ISSN DOI: IF: (2011) Cathegory / Rank: Computer Science, Interdisciplinary Applications, Rank: 32 of 99, Mathematics, Applied, Rank: 13 of Pluhacek, M., Senkerik, R., Davendra, D., Kominkova Oplatkova, Z. On the Behaviour and Performance of Chaos Driven PSO Algorithm with Inertia Weight, Computers & Mathematics with Applications, (Accepted for publication, 2012), ISSN DOI: IF: (2011) Cathegory / Rank: Computer Science, Interdisciplinary Applications, Rank: 32 of 99, Mathematics, Applied, Rank: 13 of Senkerik, R., Oplatkova, Z., Zelinka, I., Davendra, D. Synthesis of feedback controller for three selected chaotic systems by means of evolutionary techniques: Analytic programming, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 57, No. 1-2, 2013, pp , ISSN Number of citations: 1 (ISI/WoS) DOI: /j.mcm IF: (2011) Cathegory / Rank: Computer Science, Interdisciplinary Applications, Rank: 48 of 99, Computer Science, Software Engineering, Rank: 24 of 104, Mathematics, Applied, Rank: 40 of 245

14 4. Senkerik, R., Oplatkova, Z., Zelinka, I., Davendra, D., Jasek, R. Performance Comparison of Differential Evolution and SOMA on Chaos Control Optimization Problems. International Journal of Bifurcation and Chaos. Vol. 22, No. 8, 2012, 16 p, ISSN: DOI: /S X IF: (2011) Cathegory / Rank: Mathematics - Interdisciplinary Applications, Rank: 55 of 92, Multidisciplinary Sciences, Rank: 21 of Davendra, D., Zelinka, I., Bialic-Davendra, M., Senkerik, R., Jasek, R. Discrete Self-Organising Migrating Algorithm for flow-shop scheduling with no-wait makespan, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 57, No. 1-2, 2013, pp , ISSN DOI: /j.mcm IF: (2011) Cathegory / Rank: Computer Science, Interdisciplinary Applications, Rank: 48 of 99, Computer Science, Software Engineering, Rank: 24 of 104, Mathematics, Applied, Rank: 40 of Zelinka, I., Chadli, M., Davendra, D., Senkerik, R., Jasek, R. An investigation on evolutionary reconstruction of continuous chaotic systems, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 57, No. 1-2, 2013, pp. 2 15, ISSN DOI: /j.mcm IF: (2011) Cathegory / Rank: Computer Science, Interdisciplinary Applications, Rank: 48 of 99, Computer Science, Software Engineering, Rank: 24 of 104, Mathematics, Applied, Rank: 40 of Davendra D., Zelinka I., Bialic-Davendra M., Senkerik R. and Jasek R. Clustered Enhanced Differential Evolution for Blocking Flow Shop Scheduling Problem. Central European Journal of Operations Research, Vol. 20, 2012, pp , ISSN X. DOI: /s IF: (2011) Cathegory / Rank: Operations Research & Management Science, Rank 60 of Senkerik, R., Zelinka, I., Davendra, D., Oplatkova, Z. Utilization of SOMA and Differential Evolution for Robust Stabilization of Chaotic Logistic Equation, Computers & Mathematics with Applications, Vol. 60, No. 4, 2010, , ISSN Number of citations: 6 (ISI/WoS) 11 (Scopus) DOI: /j.camwa IF: (2010) Cathegory / Rank: Computer Science, Interdisciplinary Applications, Rank: 42 of 97, Mathematics, Applied, Rank: 33 of Davendra, D., Zelinka, I., Senkerik, R. Chaos driven evolutionary algorithms for the task of PID control, Computers & Mathematics with Applications, Vol. 60, No. 4, 2010, , ISSN Number of citations: 6 (ISI/WoS) 11 (Scopus) DOI: /j.camwa IF: (2010) Cathegory / Rank: Computer Science, Interdisciplinary Applications, Rank: 42 of 97, Mathematics, Applied, Rank: 33 of 236

15 10. Zelinka, I., Senkerik, R., Navratil, E. Investigation on Evolutionary Optimitazion of Chaos Control, Chaos, Solitons & Fractals, Vol. 40, No. 1, 2009, , ISSN Number of citations: 30 (ISI/WoS) 17 (Scopus) DOI: /j.chaos IF: (2009) Cathegory / Rank: Mathematics, Interdisciplinary Applications, Rank 2 of 80, Physics, Multidisciplinary, Rank 11 of 71, Physics, Mathematical, Rank 2 of 47 Články v Neimpaktovaných časopisech Kominkova Oplatkova Z., Holoska J., Senkerik R. Steganography content detection by means of feedforward neural network, International Journal of Innovative Computing and Applications, Vol. 5, No. 1, 2013, ISSN X Senkerik, R., Zelinka, I., Davendra, D., Oplatkova, Z. Evolutionary Optimization Of Henon Map Control A Blackbox Approach, International Journal of Operational Research, 2012, Vol. 13, No. 2, pp , ISSN: Senkerik R., Oplatkova Z., Zelinka I., Davendra D. Evolutionary Chaos Controller Synthesis for Stabilizing Chaotic Hénon Maps. Complex Systems, 2012, Vol. 20, No. 3, pp , ISSN Zelinka, I., Davendra, D., Jasek, R., & Senkerik, R. Investigation on Visualization, Analysis, and Control of Complex Networks Dynamics. International Journal of Energy Optimization and Engineering (IJEOE), Vol. 1, No. 3, pp , ISSN: Klimkova, E., Senkerik R., Zelinka I. Topological structure analysis in directed network. International Journal of Mathematics and Computers in Simulations, Vol. 2011, No. 5, 2011, pp , ISSN: Oplatkova, Z., Zatloukal, J., Senkerik, R. Software Mathematica with GUI for Applications with Artficial Neural Networks, Aplimat Journal of Applied Informatics, 2011, Vol. 4., No. 2, pp , ISSN Zelinka I., Davendra D., Senkerik R. Jasek, R. Do Evolutionary Algorithm Dynamics Create Complex Network Structures?, Complex Systems, Vol. 20, No. 2, 2011, pp , ISSN: Senkerik, R., Zelinka, I., Oplatkova, Z. Evolutionary Techniques for Control of Discrete Chaotic Logistic Equation, Journal of Communication and Computer, Vol. 7, No. 2, pp , ISSN Holoska, J., Oplatkova, Z., Zelinka, I., Senkerik, R. Steganografie jako hrozba úniku kritických obchodních informací a její detekce pomocí umělých neuronových sítí, Security magazín, 2010, pp , ISSN

16 Holoska, J., Oplatkova, Z., Zelinka, I., Senkerik, R. Steganografie jako hrozba úniku kritických obchodních informací a její detekce pomocí umělých neuronových sítí, Trilobit, Vol. 1, 2009, ISSN Oplatkova, Z., Zelinka, I., Senkerik, R. Santa Fe Trail for Artificial Ant by means of Analytic Programming and Evolutionary Computation, International Journal of Simulation, Systems, Science and Technology, Vol. 9, No. 3, 2008, pp , ISSN: Zelinka, I., Senkerik, R., Oplatkova, Z. Evoluční řízení a syntéza deterministického chaosu, Československý časopis pro fyziku, Vol. 58, No. 6, 2008, pp , ISSN: Zelinka, I., Senkerik, R., Oplatkova, Z. Evolutionary identification of dynamical systems, International Journal of Simulation, Systems, Science and Technology, Vol. 9, No. 3, 2008, pp , ISSN: Kapitoly v knihách 1. Senkerik R., Oplatkova Z., Zelinka I., Davendra D., Jasek R. Application of Analytic Programming for Evolutionary Synthesis of Control Law - Introduction of Two Approaches, In: Springer Series "Studies in Computational Intelligence" - "Advances in Intelligent Modelling and Simulation: Simulation Tools and Applications", (Aleksander Byrski, Zuzana Oplatkova, Marco Carvalho and Marek Kisiel Dorohinicki (Eds.)), pp , 2012, ISBN: Senkerik R., Oplatkova Z., Zelinka I. Brief Survey on the Evolutionary Optimization of Chaos Control, In: Application of Modern Methods of Prediction, Modeling and Analysis of Nonlinear Systems, Springer Series: Studies on Computational Intelligence, (Accepted for publication November 2012), 20 p., ISSN: X. 3. Senkerik, R., Oplatkova, Z., Zelinka, I., Davendra, D., Jasek, R. Application of Evolutionary Techniques for Optimization of Chaos Control Introduction of Three Approaches, In: Springer Series "Inteligent Systems" - "Handbook of Optimization", (Ivan Zelinka, Vaclav Snasel, Ajith Abraham (Eds.)), 2012, pp , ISBN Oplatkova, Z., Holoska, J., Prochazka, M., Senkerik, R., Jasek, R. Optimization of Artificial Neural Network Structure in the Case of Steganalysis, In: Springer Series "Inteligent Systems" - "Handbook of Optimization", (Ivan Zelinka, Vaclav Snasel, Ajith Abraham (Eds.)), 2012, pp , ISBN Zelinka, I., Davendra, D., Chadli, M., Senkerik, R., Dao, T. T., Skanderova, L. Evolutionary Dynamics as the Structure of Complex Networks, In: Springer Series "Inteligent Systems" - "Handbook of Optimization", (Ivan Zelinka, Vaclav Snasel, Ajith Abraham (Eds.)), 2012, pp , ISBN Senkerik, R., Davendra, D., Zelinka, I., Oplatkova, Z. Influence of Chaotic Dynamics on the Performance of Differential Evolution Algorithm, In: Springer Series "Emergence, Complexity and Computation", (Ivan Zelinka Ali Sanayei, Hector Zenil, Otto E. Rössler (Eds.)), in press, ISSN: Zelinka, I., Davendra, D., Senkerik, R., Jasek, R., Oplatkova, Z. Analytical Programming - a Novel Approach for Evolutionary Synthesis of Symbolic Structures. In Evolutionary Algorithms, InTech, 2011, pp ISBN Oplatkova, Z., Senkerik, R. Applications of Artificial Intelligence. In (Šilhavý, Radek; Šilhavý, Petr; Prokopová, Zdenka (Eds.)); Computer Science and Software Techniques in 2011, Šilhavý s. r. o., 2011, pp ISBN

17 9. Senkerik, R., Zelinka, I., Davendra, D., Oplatkova, Z. Evolutionary Design of Chaos Control in 1D in (Zelinka I., Celikovski S., Richter H., Chen G (Eds.)): Evolutionary Algorithms and Chaotic Systems, Springer-Verlag, 2010, , ISBN-ISMN Number of citations: 3 (Scopus) 10. Davendra, D., Zelinka, I., Senkerik, R., Bialic, ML. Chaos driven evolutionary algorithm for the Traveling Salesman Problem. In: Traveling Salesman Problem, Traveling Salesman Problem Theory and Applications, InTech, 2010, 55-70, ISBN: Články v Konferenčních sbornících Senkerik, R., Oplatkova, Z., Davendra, D., Zelinka, I. Evolutionary and Meta-evolutionary Approach for the Optimization of Chaos Control, In Proceedings of ICAISC 2012, Swarm and Evolutionary Computation, Springer Series Lecture Notes in Computer Science, Volume: 7269, 2012, pp , ISBN: Senkerik R., Davendra D., Zelinka I., Pluhacek M., Oplatkova Z. An Investigation on the Chaos Driven Differential Evolution: An Initial Study, In: Proceedings of 5 th International Conference on Bioinspired Optimization Methods and Their Applications, BIOMA 2012, pp , 2012, ISBN Senkerik R., Davendra D, Zelinka I., Pluhacek M., Oplatkova Z. An Investigation On The Differential Evolution Driven By Selected Discrete Chaotic Systems, In: Proceedings of the 18 th International Conference on Soft Computing - MENDEL 2012, 2012, pp , 2012, ISBN Senkerik R., Oplatkova Z., Zelinka I. Evolutionary Synthesis of Rules for Stabilization of Selected Discrete Chaotic Systems, In: Proceedings of the 18 th International Conference on Soft Computing - MENDEL 2012, 2012, pp , 2012, ISBN Senkerik R., Davendra D., Zelinka I. Oplatkova Z., Pluhacek M., Optimization of the Batch Reactor by Means of Chaos Driven Differential Evolution, In Proceedings of SOCO 2012: Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications, Springer Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 188, 2012, pp , ISBN: Senkerik R., Oplatkova Z., Zelinka I. Evolutionary Synthesis of Control Rules by means of Analytic Programming for the Purpose of High Order Oscillations Stabilization of Evolutionary Synthesized Chaotic System, In Proceedings of Nostradamus 2012: International conference on prediction, modeling and analysis of complex systems, Springer Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 192, 2012, pp , ISBN: Senkerik R. Evolutionary Chaos Control a Brief Survey, In Proceedings of Nostradamus 2012: International conference on prediction, modeling and analysis of complex systems, Springer Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 192, 2012, pp , ISBN: Senkerik R., Oplatkova Z., Zelinka I., Davendra D., Pluhacek M. Utilization of Analytic Programming for the Stabilization of High Order Oscillations of Chaotic Logistic Equation, In: Proceedings of 24 th European Modeling & Simulation Symposium, EMSS 2012, pp , 2012, ISBN Senkerik R., Davendra D., Zelinka I., Oplatkova, Z. Influence of Chaotic Dynamics to the Performance of Evolutionary Algorithms An initial study. In Proceedings of 10 th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2012, AIP Conf. Proc. Vol. 1479, 2012, pp , ISBN:

18 10. Pluhacek M., Budikova V., Senkerik R., Oplatkova Z., Zelinka I. Extended Initial Study on the Performance of Enhanced PSO Algorithm with Lozi Chaotic Map, In Proceedings of Nostradamus 2012: International conference on prediction, modeling and analysis of complex systems, Springer Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 192, 2012, pp , ISBN: Pluhacek M., Senkerik R., Zelinka I. Impact of Various Chaotic Maps on the Performance of Chaos Enhanced PSO Algorithm with Inertia Weight an Initial Study, In Proceedings of Nostradamus 2012: International conference on prediction, modeling and analysis of complex systems, Springer Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 192, 2012, pp , ISBN: Pluhacek M., Senkerik R., Davendra D., Zelinka I. Designing PID Controller for DC Motor by Means of Enhanced PSO Algorithm with Dissipative Chaotic Map, In Proceedings of SOCO 2012: Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications, Springer Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 188, pp , ISBN: Pluhacek M., Senkerik R., Davendra D., Zelinka I. PID Controller Design For 4th Order system By Means Of Enhanced PSO algorithm With Lozi Chaotic Map, In: Proceedings of 18 th International Conference on Soft Computing - MENDEL 2012, 2012, pp , 2012, ISBN Pluhacek M., Budikova V., Senkerik R., Oplatkova Z., Zelinka I. On The Performance Of Enhanced PSO algorithm With Lozi Chaotic Map An Initial Study, In: Proceedings of 18 th International Conference on Soft Computing - MENDEL 2012, 2012, pp , 2012, ISBN Zelinka I., Skanderova L., Davendra D., Senkerik R., Oplatkova Z. Evolutionary Dynamics and Complex Networks, In: Proceedings of the 18 th International Conference on Soft Computing - MENDEL 2012, 2012, pp , 2012, ISBN Zelinka I., Skanderova L., Chadli M., Brandejsky T., Senkerik R. Evolutionary Identification and Synthesis of predictive models, In Proceedings of Nostradamus 2012: International conference on prediction, modeling and analysis of complex systems, Springer Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 192, 2012, pp , ISBN: Oplatkova Z., Holoska J., Senkerik R. Artificial Neural Networks for Detection Cover and Stego Images, In: Proceedings of 5 th International Conference on Bioinspired Optimization Methods and Their Applications, BIOMA 2012, pp , 2012, ISBN Oplatkova, Z., Senkerik, R., Zelinka I., Davendra D. Utilization Of Analytic Programming For The Stabilization Of High Order Oscillations Of Chaotic Hénon Map. In Proceedings of 26 th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2012, pp ISBN Oplatkova Z., Senkerik R. Metaevolution with Analytic Programming, In Proceedings of 2 nd Computer Science On-line Conference, 2012, pp. 2-13, 2012, ISBN Pluhacek, M., Senkerik, R., Davendra D., Zelinka I. Designing PID Controller For DC Motor System By Means Of Enhanced PSO Algorithm With Discrete Chaotic Lozi Map. In Proceedings of 26 th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2012, pp ISBN Pluhacek M., Senkerik R., Davendra D., Zelinka I. Designing PID Controller for 4th Order System By Means of Enhanced PSO Algorithm with Discrete Chaotic Dissipative Standard Map, In: Proceedings of 24 th European Modeling & Simulation Symposium, EMSS 2012, pp , 2012, ISBN Davendra D., Gaura, J., Bialic-Davendra M., Senkerik, R. CUDA Based Enhanced Differential Evolution: A Computational Analysis. In Proceedings 26 th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2012, pp ISBN Zelinka I., Skanderova, L., Davendra D., Senkerik R., Oplatkova, Z. Controlling Complexity. In Proceedings of 10th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2012, AIP Conf. Proc. Vol. 1479, 2012, pp , ISBN:

19 Senkerik R., Oplatkova Z, Zelinka I. Investigation on Evolutionary Chaos Controller Synthesis for Hénon Map Stabilization. In Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2011, 2011, pp ISBN Senkerik R., Oplatkova Z., Zelinka I., Davendra D., Jasek R. Synthesis Of Feedback Controller For Stabilization Of Chaotic Hénon Map Oscillations By Means Of Analytic Programming. In Proceedings of EMSS 2011: The European Modelling & Simulation Symposium, 2011, pp ISBN Senkerik R., Oplatkova Z., Zelinka I., Davendra D., Jasek R. Synthesis Of Feedback Control Law For Stabilization Of Chaotic System Oscillations By Means Of Analytic Programming Preliminary Study. In Proceedings of 5 th Global Conference on Power Control and Optimization, 2011, pp ISBN Senkerik R., Oplatkova Z., Zelinka I., Jasek R. Evolutionary Synthesis Of Control Law For Higher Periodic Orbits Of Chaotic Logistic Equation. In Proceedings of 25 th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2011, 2011, pp ISBN Number of citations: 1 (Scopus) 28. Zelinka I., Davendra D., Senkerik R., Jasek, R. Evolutionary techniques and its possibility to identify catastrophic events. In Proceedings of 5 th Global Conference on Power Control and Optimization, 2011, pp ISBN Zelinka I., Davendra D., Senkerik R., Jasek, R. Evolutionary Techniques and Its Possibility to Identify Catastrophic Events An Extended Study. In Proceedings of MENDEL 2011: 17 th International Conference on Soft Computing, 2011, pp ISBN Oplatkova Z., Senkerik R., Zelinka I., Davendra D., Jasek R. Evolutionary Synthesis of Controller for Stabilization of Synthesized Chaotic System Oscillations. In Proceedings of MENDEL 2011: 17 th International Conference on Soft Computing, 2011, pp ISBN Oplatkova Z., Senkerik R. Classification with Pseudo Neural Networks Based On Evolutionary Symbolic Regression. In Proceedings of 2011 International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing, 2011, pp ISBN Oplatkova Z., Holoska J., Zelinka I., Senkerik R., Jasek R. Steganalysis of PQ Algorithm by means of Neural Networks. In Proceedings of 25 th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2011, 2011, pp ISBN Oplatkova Z., Senkerik R., Zelinka I., Jasek R. Comparison of Two Cost Functions For Evolutionary Synthesis of Control Law for Higher Periodic Chaotic Logistic Equation. In Proceedings of 5 th International Conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation, 2011, pp ISBN Oplatkova Z., Zatloukal J., Senkerik R. Software Mathematica with GUI for Applications with Artificial Neural Network. In Proceedings of 10th International Conference APLIMAT, 2011, pp ISBN Davendra D., Zelinka I., Senkerik R., Jasek R., Bialic-Davendra M. Hybrid Self Organising Migrating Algorithm Scatter Search For The Task Of Capacitated Vehicle Routing Problem. In Proceedings of 5 th Global Conference on Power Control and Optimization, 2011, pp ISBN Davendra D., Zelinka I., Bialic-Davendra M., Senkerik R., Jasek R. Discrete Self-Organising Migrating Algorithm For The Task Of Capacitated Vehicle Routing Problem. In Proceedings of MENDEL 2011: 17 th International Conference on Soft Computing, 2011, pp ISBN Klimkova E., Senkerik R., Zelinka I., Sysala T. Visualization of giant connected component in directed network - Preliminary study. In Proceedings of Recent Researches in Automatic Control, 2011, pp ISBN

20 38. Klimkova E., Senkerik R., Zelinka I. Visualization of Giant Connected Component in Directed Network. In Proceedings of MENDEL 2011: 17 th International Conference on Soft Computing. 2011, ISBN Kotyrba M., Oplatkova Z., Volna E., Senkerik R., Kocian, V., Janosek M. Time Series Pattern Recognition via SoftComputing. In Proceedings of 2011 International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing, 2011, pp ISBN Skala R., Oplatkova Z., Senkerik R. Diagnostics of Machining Center by means of Neural Networks. In Proceedings of MENDEL 2011: 17 th International Conference on Soft Computing, 2011, pp ISBN Senkerik, R., Zelinka, I., Oplatkova, Z. Evolutionary Techniques for Deterministic Chaos Control, In Proceedings of CISSE08 (Iskander M., Kapila V., Karim M. A. (Eds)): Technological Developments in Education and Automation, Springer, 2010, , ISBN-ISMN Senkerik, R., Zelinka, I., Davendra, D., Oplatkova, Z. Advanced Targeting Cost Function Design For Evolutionary Optimization Of Control Of Logistic Equation, In Proceedings of 3 rd Global Conference on Power Control and Optimization, Sarawak, 2010, pp. 1-6, ISBN-ISSN Senkerik, R., Vala, R. Bezpečnost RFID Karet a Útoky Proti Nim, In Proceedings of Optimalization and Simulation Methods, 2010, pp , ISBN-ISSN Senkerik, R., Oplatkova, Z., Zelinka, I., Davendra, D., Jasek, R. Synthesis Of Feedback Controller For Chaotic Systems By Means Of Evolutionary Techniques, In Proceedings of 4 th Global Conference on Power Control and Optimization, 2010, pp. 1-7, ISBN-ISSN Senkerik, R., Davendra, D., Zelinka, I., Oplatkova, Z. Chaos Driven Differential Evolution in the Task of Chaos Control Optimization, In Proceedings of 2010 IEEE World congress on Computational Intelligence, 2010, pp , ISBN-ISSN Zelinka, I., Davendra, D., Snasel, V., Jasek, R., Senkerik, R., Oplatkova, Z. Preliminary Investigation on Relations between Complex Networks and Evolutionary Algorithms Dynamics, In Proceedings of International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications - CISIM 2010, 2010, pp , ISBN-ISSN Zelinka, I., Davendra, D., Senkerik, R., Jasek, R. An Investigation On Evolutionary Identification Of Continuous Chaotic Systems, In Proceeding of 4 th Global Conference on Power Control and Optimization, 2010, pp. 1-5, ISBN-ISSN Oplatkova, Z., Senkerik, R., Zelinka, I., Holoska, J. Synthesis of Control Law for Chaotic Logistic Equation - Preliminary Study, In Proceedings of 4 th International Conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation, 2010, pp , ISBN-ISSN Number of citations: 1 (Scopus) 49. Oplatkova, Z., Senkerik, R., Zelinka, I., Holoska, J. Synthesis of Control Law for Chaotic Henon System - Preliminary Study, In Proceedings of ECMS 2010, 2010, pp , ISBN-ISSN Number of citations: 3 (Scopus) 50. Oplatkova, Z., Senkerik, R., Belaskova, S., Zelinka, I. Synthesis of Control Rule for Synthesized Chaotic System by means of Evolutionary Techniques, In Proceedings of MENDEL th International Conference on Soft computing, 2010, pp , ISBN-ISSN Number of citations: 1 (ISI/WoS) 51. Holoska, J., Oplatkova, Z., Zelinka, I., Senkerik, R. Comparison Between Neural Network Steganalysis And Linear Classification Method Stegdetect, In Proceedings of the 2 nd International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, 2010, pp Number of citations: 1 (Scopus)

21 52. Davendra, D., Zelinka, I., Senkerik, R. Chaos driven Differential Evolution for PID controller design, In Proceedings of 3 rd Global Conference on Power Control and Optimization, 2010, pp. 1-5, ISBN- ISSN Davendra, D., Zelinka, I., Senkerik, R., Jasek, R. Discrete Self-Organising Migrating Algorithm for Flow Shop Scheduling with No Wait Makespan, In Proceeding of 4 th Global Conference on Power Control and Optimization, 2010, pp. 1-5, ISBN-ISSN Senkerik, R., Zelinka, I., Oplatkova, Z. Optimal Control of Evolutionary Synthesized Chaotic System, In Proceedings of 15 th International Conference on Soft Computing MENDEL 2009, 2009, pp , ISBN-ISSN Number of citations: 2 (ISI/WoS) 55. Senkerik, R., Zelinka, I., Oplatkova, Z. Evolutionary Blackbox Control of Logistic Equation, In Proceedings of European Control Conference 2009, 2009, pp , ISBN-ISSN Senkerik, R., Zelinka, I., Oplatkova, Z. Evoluční techniky v řízení deterministického chaosu, In Proceedings of Internet, competitiveness and Organisational Security in Knowledge Society, 2009, pp. 1-6, ISBN-ISSN Senkerik, R., Zelinka, I., Oplatkova, Z. Design of Advanced Targeting Cost Function for Evolutionary Optimization of Chaos Control, In Proceedings of ECMS rd European Conference on Modelling and Simulation, 2009, pp , ISBN-ISSN Senkerik, R., Zelinka, I., Oplatkova, Z. Comparison of Evolutionary Algorithms in the Task of Chaos Control Optimization - Extended study: Complex Targeting CF, In Proceedings of 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2009, pp , ISBN-ISSN Number of citations: 2 (Scopus) 59. Senkerik, R., Zelinka, I., Oplatkova, Z., Davendra, D. Evolutionary Synthesis and Control of Chaotic Systems, International Federation of Automatic Control, In Proceedings of 2 nd IFAC Conference on Analysis and Control of Chaotic Systems, 2009, pp. 1-6, ISBN-ISSN Zelinka, I., Senkerik, R., Oplatkova, Z., Davendra, D. Evolutionary Identification of Chaotic System, International Federation of Automatic Control, In Proceedings of 2 nd IFAC Conference on Analysis and Control of Chaotic Systems, 2009, pp. 1-8, ISBN-ISSN Oplatkova, Z., Holoska, J., Zelinka, I., Senkerik, R. Odhalování steganografie pomocí neuronových sítí, In Proceedings of Internet, competitiveness and Organisational Security in Knowledge Society, 2009, ISBN-ISSN Oplatkova, Z., Holoska, J., Zelinka, I., Senkerik, R. Detection of Stegoimages by F5 Programme by means of Neural Networks, In Proceedings of 15 th International Conference on Soft Computing MENDEL 2009, 2009, pp , ISBN-ISSN Oplatkova, Z., Holoska, J., Zelinka, I., Senkerik, R. Detection of Steganography Inserted by OutGuess and Steghide by means of Neural Networks, In Proceedings of AMS2009 Asia Modelling Symposium, 2009, pp , ISBN-ISSN Davendra, D., Zelinka, I., Senkerik, R. Clustered Population Differential Evolution Approach to Quadratic Assignment Problem, In Proceedings of 2 nd Global Conference on Power Control and Optimization, 2009, pp. 1-9, ISBN-ISSN

22 Senkerik, R., Zelinka, I. Evolutionary Optimization of Chaos Control - A New Approach, In Proceedings of the 22nd European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2008, 2008, pp , ISBN-ISSN Senkerik, R., Zelinka, I., Oplatkova, Z. Performance Comparison of Evolutionary Algorithms in the Task of Optimization of Chaos Control, In Proceedings of 19 th International Workshop on Database and Expert Systems Applications, 2008, pp , ISBN-ISSN Senkerik, R., Zelinka, I., Oplatkova, Z. Evolutionary Techniques for Deterministic Chaos Control, In Proceedings of International Joint Conferences on computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering, 2008, pp Oplatkova, Z., Holoska, J., Zelinka, I., Senkerik, R. Detection of Steganography Content Inserted by Steghide by means of Neural Networks, In Proceedings of MENDEL 2008: 14 th International Conference on Soft Computing, 2008, pp , ISBN-ISSN Oplatkova, Z., Holoska, J., Zelinka, I., Senkerik, R. Steganography Detection by means of Neural Networks, In Proceedings of 19 th International Workshop on Database and Expert Systems Applications, 2008, pp , ISBN-ISSN Number of citations: 1 (ISI/WoS) 3 (Scopus) 70. Zelinka, I., Oplatkova, Z., Senkerik, R. Evolutionary Synthesis of Complex Structures, In Proceedings of 19 th International Workshop on Database and Expert Systems Applications, 2008, pp , ISBN-ISSN Zelinka, I., Oplatkova, Z., Senkerik, R. Evolutionary Scanning and Neural Network Optimization, In Proceedings of 19 th International Workshop on Database and Expert Systems Applications, 2008, pp , ISBN-ISSN Senkerik, R., Zelinka, I., Navratil, E. Design of Targeting Cost Function for Evolutionary Optimization of Chaos Control, In Proceedings of ECMS 2007, 2007, pp , ISBN-ISSN Number of citations: 4 (Scopus) 73. Senkerik, R., Zelinka, I., Navratil, E. Optimitazion of Chaos Control by means of Evolutionary Algorithms, In Proceedings of Workshop ETID 2007 in DEXA 2007, 2007, pp , ISBN-ISSN Number of citations: 1 (Scopus) 74. Senkerik, R., Zelinka, I., Navratil, E. Cost function Design for Evolutionary Optimization of Chaos Control, In Proceedings of 9 th European Control Conference - ECC 2007, 2007, pp , ISBN-ISSN Senkerik, R., Zelinka, I., Davendra, D. Comparison of Evolutionary Algorithms in the Task of Chaos Control Optimization, In Proceedings of 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2007, pp , ISBN-ISSN Number of citations: 1 (ISI/WoS) 5 (Scopus) 76. Senkerik, R., Zelinka, I., Navratil, E. Evolutionary Optimitazion of Chaos Control, In Proceedings of WETDAP Znalosti 2007, 2007, pp , ISBN-ISSN Navratil, E., Zelinka, I., Senkerik, R. Complexity Measures and Evolutional Algorithms in Spatiotemporal Chaos Control, In Proceedings of WETDAP Znalosti 2007, 2007, pp , ISBN-ISSN

23 Senkerik, R., Zelinka, I. Optimization and Evolutionary Control Of Chemical Reactor, In Proceedings of 10 th International Research/Expert Conference - Trends in the Development of Machinery and Associated Technology: TMT 2006, 2006, pp , ISBN-ISSN Senkerik, R., Zelinka, I., Navratil, E. Optimization of Feedback Control of Chaos by Evolutionary Algorithms, In Proceedings of 1 st IFAC Conference on Analysis and Control of Chaotic Systems, 2006, pp Senkerik, R., Zelinka, I., Navratil, E. Investigation On Evolutionary ETDAS Chaos Control, In Proceedings of 20 th European Conference on Modelling and Simulation, 2006, pp , ISBN- ISSN Senkerik, R., Zelinka, I., Navratil, E. Design Of Cost Function For Deterministic Chaos Control, In Proceedings of MENDEL 2006: 12 th International Conference on Soft Computing, pp , ISBN- ISSN Zelinka, I., Senkerik, R., Navratil, E. Investigation on Real-time Deterministic Chaos Control By Means Of Evolutionary Algorithms, In Proceedings of 1 st IFAC Conference on Analysis and Control of Chaotic Systems, 2006, pp Navratil, E., Zelinka, I., Senkerik, R. Spatiotemporal Chaos Control Through Complexity Measures, In Proceedings of MENDEL 2006: 12 th International Conference on Soft Computing, 2006, pp , ISBN-ISSN Navratil, E., Zelinka, I., Senkerik, R. Preliminary Results Of Deterministic Chaos Control Through Complexity Measures, In Proceedings of 20 th European Conference on Modelling and Simulation - ECMS, 2006, pp , ISBN-ISSN Senkerik R., Zelinka I. Optimization and Control of Batch Reactor by Evolutionary Algorithms, In Proceedings of 19 th European Conference on Modelling and Simulation - ECMS, 2005, pp Number of citations: 1 (Scopus)

24 Přílohy Tato sekce obsahuje naskenované: Potvrzení akademických aktivit Oznámení o pozvaných přednáškách Ocenění: Best Paper Awards Vysokoškolské diplomy (Ing., Ph.D.)

25 Univerzita TomSie Bative Zlind Fakultaplikovan6 informatiky Potvrzeni akademickvch akivit Inq. Romana $enkeiika. Ph.D. Vletech 2OO vykon6val Ing. Roman Senkeiik, Ph.D. pedagogickou $a<i (2Co4-2AOO jako student doktorsk6ho studijniho programu, 2OO jako asistent a od r jako odbornf asistent) v n6sledujicich piedm6tech: Piedn6Sky: o Aplikovan5 irformatika. KryPtologie. Matematick6 informatika o Teorie programu c ZAKady informatiky Laboratoie/semin6le: o Aplikovan6 informatika o Databdzov6 syst6my r Hradlov6 pole. Kryptologie o Matematick6 informatika o Metody um6l6 inteligence r Technologie www o Teorie programu o TAklady informatiky. Z6klady Wpodetni techniky lq;rzy pro zamdstnance: o Kurzy softwaru Mathematica pro zam6stnance - zaistednici a pokrodili Od roku 2008 je rovn62 dlenem komisi pro St6tni zsvdredn6 zkou5ky pro bakalsiskli a magistersky studijni program. Byl rovn62 vedoucim iady tisp6snfch bakaefskych a diplomo{ch praci, konzultantem tii studentir v doktorsk6m studijnim programu. Potvrzuji akademick6 aktivity Ing. Romana Senkeiika, Ph.D. #t'**t"x_,b Y--E oexaru $$ L'"2 l+-,t l/ tru pror. Ins. vr"oi. rrtv[$"vcs".

26

27 KATEDRA Fakulta elektrotechniky a informaoky VŠB Technické univerzity Ostrava Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si Vás tímto pozvat na tři přednášky Ing. Romana Šenkeříka. Ph.D. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, které se konají každé pondělí od v místnosti J401. Přednášky jsou obsahově koncipovány pro magisterské a doktorské studium. Těšíme se na Vaši účast. prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. Vybrané moderní metody Sotfcomputingu (28.11.) Tématem této přednášky budou vybrané moderní metody Softcomputingu, konkrétně evoluční algoritmy a neuronové sítě. Důraz bude kladen na vysvětlení základních pojmů a používání vybraných algoritmů - Ant Colony Optimizatio (ACO), Particle Swarm Optimization (PSO) a Scatter Search. Další část přednášky bude věnována úvodu do problematiky neuronových sítí, základním pojmům, funkcím, topologii atd. Závěrem budou též ukázány úspěšné implementace neuronových sítí v praxi. Fraktální geometrie (5.12.) Tématem této přednášky bude úvod do teorie fraktální geometrie. Důraz bude kladen na vysvětlení základních pojmů z oblasti fraktální geometrie, nastínění základních principů algoritmů pro generování fraktálů, ukázky nejběžnějších fraktálů a fraktálních objektů, a příklady výskytu a aplikací fraktální geometrie v reálném světě. Závěrem budou též ukázány úspěšné implementace metod umělé inteligence v oblastech fraktální geometrie (neuro-fraktální kryptografie). Deterministický chaos a jeho aplikace (12.12.) Tématem této přednášky bude úvod do teorie chaosu a jeho výskyt v reálném světě a inženýrské praxi. Přednáška se bude zabývat vysvětlením základních pojmů, matematických souvislostí, důsledků a projevů teorie chaosu v praxi. Hlavní důraz přednášky bude kladen na jednotlivé ukázky výskytu deterministicého chaosu napříč celou řadou vědeckých oborů, ať už z matematiky, fyziky, ekonomiky, kryptologie nebo informatiky a komunikačních systémů. Dále bude součástí přednášky zmíněna spojitost mezi teorií chaosu, teorií katastrof a fraktální geometrií, a dále možnosti využití teorie chaosu v evolučních algoritmech. Závěr přednášky bude věnován též kybernetice a budou zde zmíněny možnosti řízení a stabilizace chaotických systémů. Fakulta elektrotechniky a informa2ky VŠB- TUO 17. listopadu Ostrava Poruba Tel.: , Fax: E- mail:

28 Setkání uživatelů systému Mathematica Program : 8,30-9,00 Registrace 9,00-9,05 Zahájení 9,05-10,10 10,15-10,35 10,35-11,00 Coffee Break 11,00-11,55 12,00-12,20 12,25-12,45 12,45-13,30 Občerstvení 13,30-13,55 14,00-14,20 14,25-14,45 14,50-15,10 Novinky v systému Mathematica Roberto Cavaliere, Wolfram Research Určování únavových vlastností při náhodné amplitudě zatížení Mgr. Martin Kopecký, SWELL, spol. s r.o. WebMathematica Mgr. Monika Kováčová, Ph.D., STU v Bratislavě, SjF Číslicové a analogové obvody se software Mathematica Doc. Dr. Ing. Jan Kyncl, ČVUT FEL Intervalová aritmetika a výzkum diferenciálnich rovnic RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, FAV Simulace mechanických systémů s využitím sw MathModelica a Mathematica na příkladu průmyslového šicího stroje Ing. Vlastimil Votrubec, VÚTS, a.s. Liberec Long Memory Time Series Modeling with Mathematica PhDr. Jozef Baruník, AVČR ÚTIA Využití sw Mathematica ve studentských pracích na Fakultě aplikované informatiky UTB Zlín Ing. Zuzana Oplatková Ph.D., Ing. Roman Šenkeřík Ph.D., Mgr. Bc. Silvie Bělašková, FAI UTB Zlín Laisantova konstanta Tomáš Križan, Frenštát pod Radhoštěm 15,10 Zakončení semináře

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

[26] Šeda, M.: Motion Planning in the Plane with Polygonal Obstacles. Engineering Mechanics, Vol. 12, No. 4, 2005, pp. 253-258. ISSN 1210-2717.

[26] Šeda, M.: Motion Planning in the Plane with Polygonal Obstacles. Engineering Mechanics, Vol. 12, No. 4, 2005, pp. 253-258. ISSN 1210-2717. Curriculum vitae Jméno a příjmení: Miloš Šeda Tituly: prof. RNDr. Ing. PhD. Rozsah hlavního pracovního poměru: 0,75 Název, sídlo a právní forma hlavního zaměstnavatele: Vysoká škola logistiky o.p.s., Palackého

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Zaměstnán: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Konviktská 20, Praha 1 na pozici odborný asistent

Zaměstnán: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Konviktská 20, Praha 1 na pozici odborný asistent Ing. Stanislav Novotný 19. 6. 1976 Studium: 1991 1995 studium na gymnáziu v Příbrami, obor zaměřený na přírodní vědy 1999 2005 studium na fakultě dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze, obor

Více

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 1. ANF DATA - základní údaje rok založení 1992 vlastník 100% Siemens AG Rakousko roční obrat 267 mil CZK (2010/2011) 220 zaměstanců

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Vědecký tutoriál, část I. A Tutorial. Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci)

Vědecký tutoriál, část I. A Tutorial. Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci) ..! POSSIBILISTIC Laboratoř pro analýzu INFORMATION: a modelování dat Vědecký tutoriál, část I A Tutorial Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci) George J. Klir State University of New York (SUNY)

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE V EKONOMICKÉ OBLASTI THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIELD OF ECONOMICS

APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE V EKONOMICKÉ OBLASTI THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIELD OF ECONOMICS APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE V EKONOMICKÉ OBLASTI THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIELD OF ECONOMICS Jiří Šťastný, Martin Pokorný, Arnošt Motyčka Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky

Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky Řešitel: Ing. Martin Fusek, Ph.D. Spoluřešitelé: doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.; Dr. Ing. Ludmila

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Setkání průmyslových partnerů 24. listopadu 2011

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Setkání průmyslových partnerů 24. listopadu 2011 ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company Setkání průmyslových partnerů 24. listopadu 2011 1. ANF DATA - základní údaje rok založení 1992 vlastník 100% Siemens AG Rakousko roční obrat 267 mil CZK (2010/2011)

Více

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D.

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. OSOBNÍ INFORMACE Jméno Adresa Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika Telefon +420 604 948 496 E-mail kuldova@gmail.com Národnost Česká Datum narození 18. 06. 1984 VZDĚLÁNÍ

Více

Soft Computing pro IT

Soft Computing pro IT Hlavní směr výzkumu na katedře informatiky a počítačů PřF OU Soft Computing pro IT Soft computing není jednotným, uceleným oborem, nýbrž zahrnuje několik disciplín, které mohou být rozvíjeny samy o sobě.

Více

Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. v oboru Technická kybernetika na FEI VŠB-TU Ostrava

Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. v oboru Technická kybernetika na FEI VŠB-TU Ostrava Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. v oboru Technická kybernetika na FEI VŠB-TU Ostrava Osobní údaje Uchazeč: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. Datum a místo narození: 16.5.1977 Adresa

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Jazyk názvu DiP: cs 1 / 6

Jazyk názvu DiP: cs 1 / 6 1 FEI INF prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. DNA assembler DNA assembler 2 FEI INF prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Deep learning Deep learning 3 FEI INF prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Dynamic graph visualization

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Nový trestní zákon - kampaň za změnu k 205 - vysvětlení problému

Nový trestní zákon - kampaň za změnu k 205 - vysvětlení problému Nový trestní zákon - kampaň za změnu k 205 - vysvětlení problému Kontext: V současné době je vládní návrh trestního zákoníku (sněmovní tisk č. 744/0) ve fázi druhého čtení. Ústavně právní výbor projednal

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet a zdroje Úvodní hodina Základní informace Název předmětu:

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Ústřední knihovna ČVUT Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Závisí na kvalitě vzdělávací a VaV činnosti Jaké faktory jsou měřitelné? Publikované výsledky VaV

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

K HISTORII INŽENÝRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI. (Fakulta elektrotechnická a několik obecnějších poznámek)

K HISTORII INŽENÝRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI. (Fakulta elektrotechnická a několik obecnějších poznámek) Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni K HISTORII INŽENÝRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI (Fakulta elektrotechnická a několik obecnějších poznámek) 02.04.2014 02.04.2014 www.fel.zcu.cz Prof. Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

IEEE ve vědecké komunikaci

IEEE ve vědecké komunikaci IEEE ve vědecké komunikaci IKI, Praha 2008 Sabine Teichert EBSCO Information Services Základní údaje o IEEE Nezisková společnost Největší světová členská organizace technického zaměření s více než 370,000

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ MANNOVÁ BOŽENA, SZAROWSKI ROMAN Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2 mannova@cslab.felk.cvut.cz,

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Tematické okruhy pro Obor: Název SZZ: Ekonomika podniku Logistika a management Vypracoval: Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Ing. Ladislav Šolc, Ph.D., Ing. Julie Tužová, doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Podpis:

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Libor Šnédar a kol. 15.4.2015

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Libor Šnédar a kol. 15.4.2015 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Libor Šnédar a kol. 15.4.2015 Struktura univerzity Vzdělávací jednotky Fakulta technologická Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta aplikované

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Osobní životopis. 2011 2013 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Geoinformatika, magisterský stupeň zakončený státní závěrečnou zkouškou.

Osobní životopis. 2011 2013 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Geoinformatika, magisterský stupeň zakončený státní závěrečnou zkouškou. Osobní životopis Osobní údaje Jméno: Titul: Vladimír Holubec Ing. Vzdělání Vysokoškolské vzdělání: V současné době studuji prezenčně na Fakultě stavební ČVUT v Praze doktorský studijní program Geodézie

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Operační systém Google Android Petr Koula 2011 ČZU v Praze Souhrn Diplomová práce zahrnuje

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Začátek letní školy INKOV. v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3

Začátek letní školy INKOV. v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3 Začátek letní školy INKOV v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3 Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu INKOV Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy LETNÍ ŠKOLA

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni listopad 2012

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni listopad 2012 Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni listopad 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č.

Více

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI Pavel Praks, Zdeněk Boháč Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Jana Kratochvílová Informační centrum Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně 5. červen 2012 Osnova KDE HLEDAT?

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce Navazování spolupráce s vysokou školou v USA Jakub Tesař Studijní poradce Rozhodující faktory Vzájemně odpovídající profily škol (fit) Osobní kontakty Dohoda o spolupráci Převoditelnost kreditů Propagace

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy Senta Shandová British Council Prague Seminář se jmenuje Než vyrazím za studiem do Evropy ale lze říci do světa, protože Cambridgeské zkoušky můžete využít

Více

RESEARCH REPORT. ÚTIA AVČR, P.O.Box 18, 182 08 Prague, Czech Republic Fax: (+420)286890378, http://www.utia.cz, E-mail: utia@utia.cas.

RESEARCH REPORT. ÚTIA AVČR, P.O.Box 18, 182 08 Prague, Czech Republic Fax: (+420)286890378, http://www.utia.cz, E-mail: utia@utia.cas. Akademie věd České republiky Ústav teorie informace a automatizace Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Information Theory and Automation RESEARCH REPORT J. Andrýsek, P. Ettler Rozšíření

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Studium na vysoké škole v Holandsku

Studium na vysoké škole v Holandsku Studium na vysoké škole v Holandsku www.czech-us.cz www.studujvholandsku.cz czechusagency 1 Pro koho je program vhodný? Program je určený všem zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce,

Více

5. ACC - Konf. Zittau 2015-06-05 presentation J. Vild UNIVERZITA NISA

5. ACC - Konf. Zittau 2015-06-05 presentation J. Vild UNIVERZITA NISA UNIVERZITA NISA Historie Univerzity Nisa 1997 Konzept Neisse University 2 / 13 Historie Univerzity Nisa 2000 Common declaration 3 / 13 Historie Univerzity Nisa časová linie 1997-11-17 Koncepce projektu

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2012

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2012 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2012 Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2012 organizována ve 3 místních pobočkách (Brno, Liberec, Plzeň) s ústředím v Praze a v 11 odborných

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně 21. 5. 2012 Obsah Hodnocení

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více