Onemocnění močového aparátu klinická patologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Onemocnění močového aparátu klinická patologie"

Transkript

1 Onemocnění močového aparátu klinická patologie Petr Jahn, Barbora Chejnová Močový aparát se skládá z ledvin, močovodů, močového měchýře a uretry. Patologické stavy těchto orgánů mohou mít specifické klinické projevy, ale často se projevují jen nespecifickými příznaky, jako je apatie a úbytek hmotnosti. Některé klinické příznaky, které se na první pohled zdají být specifické pro postižení močového aparátu, mohou provázet postižení jiných orgánových systémů. Například syndrom polyurie/polydipsie může být kromě chronického renálního selhání projevem psychogenní polydipsie nebo Cushingova syndromu. Syndrom polakisurie může být kromě urolitiázy nebo cystitidy způsoben poruchou inervace močového měchýře. Pigmenturie může být způsobena jak hematurií při onemocněních močového aparátu, tak myoglobinurií při myopatiích. Tyto skutečnosti zdůrazňují význam laboratorních vyšetření pro diagnostiku patologických stavů močového aparátu a jejich správné interpretace. Biochemické vyšetření krve Základními biochemickými parametry, které by měly být vyšetřeny u koní s podezřením na postižení močového aparátu, jsou kreatinin a močovina (urea). Spolu s aminokyselinami a kreatinem se řadí mezi dusíkaté látky nebílkovinné povahy. Zvýšení plazmatických koncentrací močoviny a kreatininu se označuje jako azotemie. Pokud je příčinou azotemie snížená perfúze ledvin (dehydratace, dlouhodobá zátěž), označuje se jako prerenální azotemie. Ta je dále charakterizována vysokou hustotou moči ( 1020 g/l), absencí enzymurie a nízkou frakční exkrecí sodíku. Renální azotemie provází poškození ledvin (akutní a chronické renální selhání). Vzhledem k vysoké kompenzační kapacitě ledvin dochází ke kumulaci obou dusíkatých metabolitů v krvi až při ztrátě funkce 75 % ledvinného parenchymu.

2 Rozlišení akutního a chronického renálního selhání je důležité zejména pro stanovení prognózy renálního onemocnění. Určitým vodítkem může být poměr močoviny a kreatininu: zatímco při akutním renálním selhání je poměr koncentrací urea/kreatinin menší než 10:1, u chronického renálního selhání převyšuje hodnotu 15:1. Příčinou postrenální azotemie může být ruptura močového měchýře nebo obstrukce vývodných močových cest. Dalšími biochemickými parametry, jejichž vyšetření je indikováno u koní s podezřením na postižení močového aparátu je celková plazmatická bílkovina (albumin, globuliny a fibrinogen) a jednotlivé prvky (Na, K, Cl, Ca, P, Cl). Močovina Močovina je hlavním produktem detoxikace amoniaku. Její plazmatická koncentrace je závislá na věku zvířete, syntéze v játrech a funkci ledvin. Složení diety, na rozdíl od malých zvířat, ovlivňuje plazmatickou koncentraci močoviny minimálně. Při hladovění bývá plazmatická koncentrace močoviny u koní zvýšena, naproti tomu u poníků byl zaznamenán pokles. Tato odlišnost zřejmě odráží rozdílný metabolismus koní a poníků, kteří jsou schopni lépe mobilizovat a využívat při hladovění tuky. Močovina je dobře rozpustná ve vodě a rychle se směňuje mezi intravaskulárním a intersticiálním prostředím. Kreatinin Kreatinin vzniká z kreatinu uvolněného při svalové činnosti z kreatinfosfátu a je z organismu odstraňován glomerulární filtrací do moči. V tubulech se na rozdíl od močoviny neresorbuje, proto se využívá jako ukazatel glomerulární filtrace. Koně s velkým podílem svalové hmoty (chladnokrevník, quarter horse) mají fyziologicky vyšší plazmatickou koncentraci kreatininu. Na rozdíl od malých zvířat ji složení diety téměř neovlivňuje. U novorozených hříbat jsou hodnoty nižší, vyšší hodnoty než referenční nacházíme u prematurních hříbat nebo u hříbat od klisen s placentitidou. Přestup kreatininu do extracelulárního prostoru je ve srovnání s přestupem močoviny pomalejší. Zvýšení hodnoty kreatininu

3 ukazuje na sníženou glomerulární filtraci při akutním selhání nebo chronické insuficienci ledvin. Celková plazmatická bílkovina, albumin Výskyt nefropatií spojených se ztrátou proteinů je u koní nízký. Při glomerulonefritidě se zvyšuje propustnost glomerulů pro molekuly albuminů, a pokud je překročena resorpční schopnost tubulů, objevuje se albuminurie a hypoalbuminemie. Sodík, draslík, chloridy Hyperkalemie je častým laboratorním příznakem akutního renálního selhání (zejména oligurického a anurického) a obstrukce vývodných močových cest. Také u hříbat s uroperitoneem je pravidelným nálezem. Hyponatremie bývá popisována příležitostně u renálních onemocnění, hypochloremie je pravidelným nálezem u polyurického renálního selhání. Vápník a fosfor Při chronickém renálním selhání lze očekávat v biochemickém obraze hyperkalcemii a hypofosfatemii, při akutním renálním selhání spíš hypokalcemii a hyperfosfatemii. Hematologické vyšetření Každé onemocnění spojené s poškozením ledvinného parenchymu, může mít za následek sníženou produkci erytropoetinu a následnou neregenerativní anémii. Alterace bílého krevního obrazu může provázet zánětlivá onemocnění ledvin. Vyšetření acidobazické rovnováhy. Renální tabulární acidóza, která je charakterizována alterovanou renální funkcí vede k rozvoji hyperchloremické metabolické acidózy. Také renální selhání může být provázeno metabolickou acidózou.

4 Vyšetření moči Produkce moči u dospělého koně činí 1-2 ml/kg/h, což představuje u koně o hmotnosti 450 kg množství l/den. Toto množství může být ovlivněno renálním onemocněním, deprivací vody, dehydratací nebo psychogenní polydipsií. Normální hustota koňské moči je vyšší než 1025 g/l, osmolalita mosm/l (i když i zdraví koně mohou produkovat zředěnou nebo koncentrovanou moč). Normální koňská moč je slámově žluté až žlutohnědé barvy, zakalená krystaly kalcium karbonátu a viskózní od přítomnosti hlenu. ph koňské moči je alkalické (v rozmezí 7,0 9,0), ale může být ovlivněno dietou. Hustota moči Hustota (specifická hmotnost) moči závisí na množství rozpuštěných látek a jeho hodnota tedy vyjadřuje koncentrační schopnost ledvin. Běžně ji lze měřit refraktometrem. Moč, která má hustotu shodnou s hustotou plazmy ( g/l), se nazývá izostenurická. S izostenurií se fyziologicky setkáváme u hříbat. Dospělí koně s chronickou renální dysfunkcí typicky produkují izostenurickou moč a nejsou schopni zvýšit její hustotu ani po deprivaci vody. Moč, která má nižší hustotu než plazma (<1008 g/l) se nazývá hypostenurická. Produkují ji koně, kteří přijali velké množství tekutin (psychogenní polydispie, hyperhydratační terapie, diabetes insipidus). Moč s hustotou vyšší než plazma se nazývá hyperstenurická (>1012 g/l). Dospělí koně s funkčními ledvinami produkují moč o hustotě vyšší než 1025 g/l. Močový sediment Močový sediment by se měl vyšetřit nejlépe do jedné hodiny po odběru, po dobu 24 hodin lze moč skladovat v chladničce. Protože koňská moč obsahuje často velké množství krystalů kalcium karbonátu, doporučuje se přidat ke vzorku několik kapek 10% kyseliny octové. Za normálních okolností nacházíme v moči erytrocyty i leukocyty v množství maximálně pět buněk na zorné pole.

5 Závažným nálezem jsou ledvinné válce. Jsou to útvary tvořené glykoproteiny a buněčným detritem, které se formují v ledvinných tubulech. Jejich přítomnost v moči svědčí o tubulárním poškození, nicméně jejich množství nemusí korelovat se závažností renálního postižení. Proteinurie Pro stanovení přítomnosti proteinů v moči nejsou vhodné testační proužky, protože v zásadité moči vykazují falešně pozitivní reakci. Koncentrace proteinů v moči u zdravého koně je nízká (méně než 1 g/l). Protože je závislá na hustotě moči, je vhodné stanovit poměr mezi proteiny a kreatininem podle vzorce, který se používá u malých zvířat: U p /U c = U p (mg/dl) / U c (mg/dl) Referenční hodnoty pro koně nejsou v dostupné literatuře uvedeny. Podle našich zkušeností u koní bez klinických příznaků onemocnění močového aparátu nepřesahují hodnotu 0,1, podobně jako u malých zvířat. Každý patologický stav, který zvyšuje permeabilitu glomerulů, se může projevit proteinurií. Typickým příkladem je glomerulonefritida, i když akutní nekróza ledvinných tubulů nebo zánět ledvinného parenchymu mohou být rovněž provázeny tímto příznakem. Přítomnost proteinurie provázející aktivní sediment svědčí pro zánětlivé onemocnění ledvin nebo vývodných močových cest. Hematurie Hematurie provází trauma, urolitiázu, záněty, neoplazie močového aparátu. Fyziologicky se může objevit po intenzivní zátěži. Hemoglobinurie může být způsobena intravaskulární hemolýzou. Lze ji jen těžko odlišit od myoglobinurie, která je u koní častější a provází rhabdomyolýzu. Enzymurie Vzhledem k tomu, že ledvina je metabolicky aktivním orgánem, je pochopitelné, že se v moči objevují enzymy, jejichž aktivita se zvyšuje při zánětlivém,

6 toxickém, ischemickém nebo degenerativním postižení ledvinných tubulů. Z nich největší diagnostický význam má GGT, který má největší koncentraci v buňkách proximálního tubulu. Poměr aktivity GGT a koncentrace kreatininu v moči je velmi citlivým ukazatelem tabulárního poškození. Vzorec pro výpočet tohoto poměru je: GGT [IU/l]. Cr [mg/dl] 0,01 Hodnoty, které se pohybují v rozmezí 1-25 lze považovat za fyziologické. Za určitou nevýhodu tohoto vyšetření se považuje jeho příliš vysoká citlivost, protože odráží i klinicky bezvýznamné podráždění tubulárních buněk, k němuž dochází třeba při aplikaci terapeutických dávek gentamicinu. Frakční exkrece elektrolytů (FE) Ve funkční ledvině jsou jednotlivé elektrolyty filtrovány podobně jako kreatinin a objevují se v primární moči. Na rozdíl od kreatininu jsou však v tubulech zpětně absorbovány nebo vylučovány, takže jejich koncentrace ve finální moči se od koncentrace v primární moči liší. Frakční exkrece je parametr, který porovnává vylučování jednotlivých elektrolytů ledvinami s vylučováním kreatininu a charakterizuje tak funkci ledvinných tubulů. Pro jejich stanovení je potřeba odebrat od koně moč a krev pokud možno ve stejnou dobu (v intervalu maximálně 30 minut). Obecný vzorec pro výpočet frakční exkrece elektrolytů je: FE x = (U x P Cr )/(U Cr P x) 100, kde U x je koncentrace elektrolytu x v moči, P x koncentrace elektrolytu v plazmě, U Cr koncentrace kreatininu v moči a P Cr koncentrace kreatininu v plazmě.

7 Hodnoty frakční exkrece se udávají v procentech. Při posuzování frakčních exkrecí je třeba zohlednit fakt, že jejich hodnoty mohou být ovlivněny dietou a intravenózní aplikací infúzních roztoků. Největší klinický význam pro posouzení renální funkce má frakční exkrece sodíku a chloridů. U dehydratovaného zvířete je frakční exkrece sodíku menší než 1 %, zatímco u koně s ARF bude jeho hodnota vyšší než 1 %. Frakční exkrece draslíku je u koní vyšší (referenční rozmezí %) a odráží spíš příjem draslíku v krmivu než funkci ledvin. Frakční exkrece fosforu je rovněž ovlivněna skladbou krmné dávky. Elevace FE sodíku a fosforu může být časným ukazatelem renálního poškození. Frakční exkrece vápníku se nedoporučuje stanovit bez předchozí totální evakuace močového měchýře, protože hodnoty mohou být zkresleny vápníkem pocházejícím z krystalů kalcium karbonátu. Klinická a laboratorní charakteristika jednotlivých patologických stavů močového aparátu Akutní renální selhání (ARF) Akutní renální selhání je charakterizováno rychlým rozvojem azotemie. To může být způsobeno náhlým snížením glomerulární filtrace, které nastane následkem hemodynamických změn nebo obstrukcí renálních tubulů při toxické nefropatii nebo intersticiální nefritidě. Klinicky se projevuje apatií, anorexií a většinou oligurií až anurií, méně často polyurií. Z laboratorních parametrů můžeme nacházet, kromě zvýšených koncentrací močoviny a kreatininu, hypochloremi, hyponatremii a převážně hyperkalemii, i když v některých případech bývá hypokalemie. Koncentrace plazmatického vápníku bývá v normě nebo snížená. Častým nálezem je acidóza. Moč je izostenurická (hustota 1,008 1,012). Stupeň renálního poškození lze odhadnout na základě vyšetření močového sedimentu a aktivity GGT v moči. Od ARF je třeba odlišit prerenální azotemii, při níž je zachována koncentrační schopnost ledvin.

8 Chronické renální selhání (CRF) Chronické selhání ledvin je výsledkem postupující pomalé ztráty funkce nefronů, jehož příčinou bývá progresivní tubulointersticiální nebo glomerulární onemocnění. Proliferativní glomerulonefritida bývá pravděpodobně nejčastěji způsobena depozicí cirkulujících imunokomplexů v glomerulech. Klinicky se projevuje postupnou ztrátou kondice, apatií, anorexií, polyurií a polydispií. V pokročilém stádiu se rozvíjejí edémy, ulcerace na sliznicích dutiny ústní, případně intermitentní koliky. Běžnými laboratorními nálezy jsou, kromě zvýšené koncentrace močoviny a kreatininu, hypochloremie, hyponatremie a často hyperkalcemie. Koncentrace fosforu bývá variabilní, spíše snížená, koncentrace draslíku a hořčíku jsou obvykle mírně zvýšeny. Postupně se může vyvinout neregenerativní anémie. Moč je izostenurická a může obsahovat bílkoviny nebo krev. Uroperitoneum Nejčastější příčinou průniku moči do peritoneální dutiny je ruptura močového měchýře, i když moč může prosakovat také z ureterů, urachu a uretry. S uroperitoneem se setkáváme u hříbat, zejména u hřebečků, vzácně u dospělých koní. Ke klinickým projevům patří strangurie, inkontinence, deprese, kolika, distenze abdomenu, tachykardie a tachypnoe. V laboratorním profilu je nejvýraznějším příznakem hyperkalemie, provázená hyponatremií, hypochloremií a mírnou metabolickou acidózou. Koncentrace kreatininu v abdominálním punktátu dosahuje dvojnásobku plazmatické koncentrace, postupem času se plazmatická koncentrace kreatininu i močoviny zvyšuje. S postupující dehydratací se zvyšuje hematokrit. Infekce močových cest Infekce močových cest s následnou bakteriální cystitidou je spojená s neúplným vyprazdňováním močového měchýře, opakovanou nebo dlouhodobou katetrizací, urolitiázou, nervovým onemocněním, komplikovaným porodem. Klinicky zvířata vykazují dysurii, strangurii nebo polakisurii. Z laboratorních

9 parametrů svědčí pro infekci pozitivní kultivace (více než CFU/ml) a zvýšený počet leukocytů (více než 5 v zorném poli). Nejčastějšími izoláty jsou E. coli, a bakterie z rodu Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, Streptococcus, Staphylococcus. Diferenciálně diagnosticky by se měla zvážit pyelonefritida, která bývá provázena alterací celkového stavu s leukocytózou a hyperfibrinogenemií. Cystolithiáza S přítomností urolitů v močovém měchýři se setkáváme častěji u valachů nebo hřebců než u klisen. Klinicky se projevuje polakisurií a hematurií, zejména po zátěži. Urolity bývají tvořeny kalcium karbonátem nebo kalcium fosfátem. Laboratorní změny jsou nespecifické a mohou reflektovat pouze sekundární bakteriální infekci. Rozhodujícím diagnostickým krokem je rektální vyšetření, kdy se palpačně nebo sonograficky prokáže urolit v močovém měchýři. Přímá vizualizace urolitu je možná endoskopicky. Nefrolithiáza Vzácně mohou být urolity přítomny v ledvinách nebo v močovodech a někdy mohou způsobit jejich kompletní nebo inkompletní obstrukci. Klinické příznaky nejsou nijak výrazné a patří k nim úbytek hmotnosti, snížená výkonnost, méně často abdominální bolest. Postupně se může vyvinout chronické renální selhání. Neoplazie močových cest Tumory močového měchýře jsou u koní málo časté a objevují se u starších koní. Nejběžnější jsou karcinomy skvamózních buněk. Mezi klinické příznaky patří hematurie, dysurie, úbytek hmotnosti a apatie. Vyšetření moči prokáže hematurii a proteinurii. Nález neoplastických buněk v močovém sedimentu, který by potvrdil diagnózu, bývá málo častý. Renální tubulární acidóza (RTA) Renální tubulární acidóza je důsledkem ztrát bikarbonátu v tubulech a jeho nahrazováním chloridy. U koní byly popsány dva typy RTA: RTA typu 1 je způsobena poruchou vylučování vodíkových kationtů v distálním renálním

10 tubulu, RTA typu 2 poruchou zpětné resorpce bikarbonátů v proximálním tubulu. Výsledkem je v obou případech hyperchloremická acidóza. RTA se objevuje jako primární onemocnění nebo sekundárně jako komplikace jiných patologických stavů. Mezi klinické příznaky patří anorexie, deprese, úbytek hmotnosti, průjem, kolika. V laboratorním profilu je typická hyperchloremická acidóza. U RTA typu 1 koně perzistentně vylučují alkalickou moč. Koně s RTA typu 2 jsou schopni acidifikace až tehdy, když se u nich vyvine těžká acidóza. Glomerulární filtrace je u nich obvykle zachována, takže se nevyvíjí azotemie. Anorexie a renální dysfunkce může vést u některých zvířat k rozvoji hypokalemie. Práce vznikla v rámci řešení výzkumného záměru MŠMT (MSM ). Použitá literatura Bowling B.A., Hodgson D.R., Rose R.J.: Urinary system. In: Manual of Equine Practice. Rose R.J., Hodgson D.R. (Eds.) W.B. Saunders 2000, s Eades S.C., Bounos D.I.: Laboratory Profile sof Equine Diseases. Mosby 1997, 304 s. Scott II H.C.: Examination of the Urinary System. In: Equine Internal Medicine. Reed S.M., Bayla W.M., Sellon D.C. (Eds.) W.B. Saunders 2004, s Toribio R.E.: Essentials of Equine Renal and Urinary Tract Physiology. Veterinary Clinics of North America, 2007, vol. 23, s Wilson M.E.: Examination of the Urinary Tract in the Horse. Veterinary Clinics of North America, 2007, vol. 23, s

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Nemoci vylučovacího ústrojí

Nemoci vylučovacího ústrojí Nemoci vylučovacího ústrojí PU/PD oligurie, anurie polakisurie pigmenturie ztráta hmotnosti horečka anorexie apatie edémy rekurentní koliky Klinické příznaky PU/PD, oligurie normální spotřeba vody 20-30

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí

Více

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Renální tubulární acidózy VKP

Renální tubulární acidózy VKP Akutní selhání ledvin Renální tubulární acidózy VKP- 31.3.2008 Způsobeno významným poklesem glomerulární filtrace a exkrečních funkcí obou ledvin náhle vzniklá neschopnost ledvin přiměřeně regulovat solnou

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Renální tubulární acidózy Akutní selhání ledvin Prerenální syndrom je dán schopností ledvin udržet v organismu sůl a vodu tváří v tvář zaznamenané hypoperfúzi ledvin. Při obnovení renální hemodynamiky

Více

Akutní a chronické renální selhání

Akutní a chronické renální selhání Akutní a chronické renální selhání Selhání ledvin stav, kdy ledviny nejsou schopny vylucovat odpadové produkty dusíkatého metabolizmu udržovat rovnováhu vody a elektrolytu acidobazickou rovnováhu ani za

Více

Funkční anatomie ledvin Clearance

Funkční anatomie ledvin Clearance Funkční anatomie ledvin Clearance doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. Fyziologický ústav Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Tato prezentace obsahuje pouze stručný výtah nejdůležitějších pojmů a faktů.

Více

Exkrece = Exkrety Exkrementy

Exkrece = Exkrety Exkrementy Vylučovací soustava Vylučovací soustava Exkrece = vylučování vylučování odpadních produktů tkáňového metabolismu z těla ven Exkrety tekuté odpadní látky x Exkrementy tuhé odpadní látky Hlavní exkrety:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EPITELIE. Vnější nebo vnitřní povrch organizmu je kryt epitelem. Epitelové buňky se mohou dostávat do moče.

EPITELIE. Vnější nebo vnitřní povrch organizmu je kryt epitelem. Epitelové buňky se mohou dostávat do moče. EPITELIE Vnější nebo vnitřní povrch organizmu je kryt epitelem. Epitelové buňky se mohou dostávat do moče. DLAŽDICOVITÉ: Dlaždicové epitelie, zvané dle staršího překladu z angličtiny též skvamózní, mají

Více

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Anamnéza 1 RA Výskyt onemocnění s rodinnou zátěží TK OA Chronické hnisavé procesy fokusy při např. sinusitidách, tonzilitidách,

Více

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Laboratorní diagnostika u pacientů s onemocněním močového aparátu

Laboratorní diagnostika u pacientů s onemocněním močového aparátu Laboratorní diagnostika u pacientů s onemocněním močového aparátu Vyšetření krve Nejčastějším a netypičtějším nálezem u renálních pacientů je azotemie. Kreatinin je nejlepším nepřímým markerem glomerulární

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba močoviny glutaminu H + HCO - 3 Martin Vejražka, 2007

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Filtrace, resorpce Erytropoetin, renin, aktivní vit. D Regulace hospodaření s tekutinami,

Více

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně Poruchy vnitřního prostředí v intenzivní medicíně Vnitřní prostředí = extracelulární tekutina (plazma, intersticiální tekutina) Poruchy objemu a osmolality Poruchy iontů (Na, K, Ca, Mg, Cl) Poruchy acidobazické

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I.

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2009 Bc. Hrušková Jindřiška Anatomie

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Myopatie u koní nozologické jednotky

Myopatie u koní nozologické jednotky Myopatie u koní nozologické jednotky SAR Nutriční myodegenerace (NMD) Polysaccharide storage myopathy (PSSM) Rekurentní zátěžová rabdomyolýza (RER) Atypická myoglobinurie Elektrolytové dysbalance? Nutriční

Více

Obsah S u m m ary...9 Slovo úvodem Diagnostika renálních o n e m o c n ě n í Poruchy metabolismu vody a elek trolytů...

Obsah S u m m ary...9 Slovo úvodem Diagnostika renálních o n e m o c n ě n í Poruchy metabolismu vody a elek trolytů... Obsah Sum m ary...9 Slovo úvodem... 10 1 Diagnostika renálních onem ocnění... 12 1.1 Celkové vyšetření nemocných... 12 1.2 Vyšetření moči a močového sedim entu... 15 1.2.1 Močový s e d im e n t...15 1.2.2

Více

Acidobazická rovnováha H+ a ph Vodíkový iont se skládá z protonu, kolem něhož neobíhá žádný elektron. Proto je vodíkový iont velmi malý a je

Acidobazická rovnováha H+ a ph Vodíkový iont se skládá z protonu, kolem něhož neobíhá žádný elektron. Proto je vodíkový iont velmi malý a je Acidobazická rovnováha 14.4.2004 H+ a ph Vodíkový iont se skládá z protonu, kolem něhož neobíhá žádný elektron. Proto je vodíkový iont velmi malý a je extrémně reaktivní. Má proto velmi hluboký vliv na

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

MUDr.Katarína Klučková

MUDr.Katarína Klučková MUDr.Katarína Klučková Udržení dynamické homeostázy- 1. glomerulární filtrace,tubulární reabsorpce,tubulární sekrece,močení 2. regulace objemu tělesných tekutin 3. regulaci acidobazické rovnováhy 4. dlouhodobá

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního Metabolizmus vody a elektrolytů 1. Fyziologie a obecná patofyziologie Kompartmenty tělesných tekutin Regulace volumu a tonicity (osmolality) Kombinace poruch volumu a tonicity v extracelulárním prostoru

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

Plasma a většina extracelulární

Plasma a většina extracelulární Acidobazická rovnováha Tato prezentace je přístupná online Fyziologické ph Plasma a většina extracelulární tekutiny ph = 7,40 ± 0,02 Význam stálého ph Na ph závisí vlastnosti bílkovin aktivita enzymů struktura

Více

Patologie ledvin a vývodných cest močových

Patologie ledvin a vývodných cest močových Patologie ledvin a vývodných cest močových Ledviny funkce tvorba moči udržení acidobazické rovnováhy (vylučování kyselých látek) endokrinní fce primární moč v glomerulech 180 l/den x sekundární (definitivní)

Více

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece Ex. látek narušující stálost vnitřního prostředí - zbytky a zplodiny metabolizmu - látky momentálně nadbytečné - látky cizorodé (léky, drogy, toxiny...) Ex. fce několika

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

Biochemické vyšetření

Biochemické vyšetření Biochemické vyšetření Biochemické vyšetření ke zjištění malnutricí z nedostatku Biochemické vyšetření malnutricí z nadbytečného příjmu vyšetření z nadbytku Plasmatické proteiny Hodnocení k určení proteinových

Více

VNL. Onemocnění bílé krevní řady

VNL. Onemocnění bílé krevní řady VNL Onemocnění bílé krevní řady Změny leukocytů V počtu leukocytů Ve vzájemném zastoupení morfologických typů leukocytů Ve funkci leukocytů Reaktivní změny leukocytů Leukocytóza: při bakteriální infekci

Více

Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč. Helena Brodská

Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč. Helena Brodská ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč Helena Brodská kapitola ve skriptech - 3.7 Tělesná voda-rozložení Celková tělesná voda /CTV/ 55-60% hmotnosti organismu.

Více

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Vylučovací soustava Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Anatomické a fyziologické zvláštnosti uropoetického systému novorozenec, kojenec

Více

Hematurie u dětí v urologické ambulanci doporučený postup. Libor Luňáček, Radim Skalka (Ostrava)

Hematurie u dětí v urologické ambulanci doporučený postup. Libor Luňáček, Radim Skalka (Ostrava) Hematurie u dětí v urologické ambulanci doporučený postup Libor Luňáček, Radim Skalka (Ostrava) 29. výroční setkání dětských urologů 10.-12. 5. 2018 Ostravice Definice makro-/mikroskopická mikroskopická

Více

NEMOCNÝ S JATERNÍ CIRHÓZOU kazuistika jako prostředek výuky klinické biochemie

NEMOCNÝ S JATERNÍ CIRHÓZOU kazuistika jako prostředek výuky klinické biochemie NEMOCNÝ S JATERNÍ CIRHÓZOU kazuistika jako prostředek výuky klinické biochemie Jaroslav Racek Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni Pracovní den Sekce biochemických laborantů ČSKB,

Více

Klinická laboratoř Medicentrum Beroun s.r.o.

Klinická laboratoř Medicentrum Beroun s.r.o. H-1 fyziologické/normální hodnoty, podmínky odběru (pozor na změnu referenčních hodnot pro těhotné! Viz. Seznam prováděných vyšetření a změny referenčních hodnot laboratorních vyšetření během normálního

Více

dokument: LP : 2016/06

dokument: LP : 2016/06 G Pokyny a instrukce G 1 Pokyny a instrukce pro lékaře G 1.1 Pokyny pro vyšetření orálního glukózového tolerančního testu (ogtt) Úvodní informace Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové

Více

Uroinfekce v graviditě. Michaela Matoušková Urocentrum Praha

Uroinfekce v graviditě. Michaela Matoušková Urocentrum Praha Uroinfekce v graviditě Michaela Matoušková Urocentrum Praha Uroinfekce přítomnost patogenních mikroorganizmů v moči nebo tkáni močových, resp. urogenitálních cest bakteriální specifické nespecifické mykotické

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Urogenitální infekce. Infekce močových cest. Genitouretrální infekce u muže. Infekce reprodukčních orgánů ženy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Urogenitální infekce. Infekce močových cest. Genitouretrální infekce u muže. Infekce reprodukčních orgánů ženy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Urogenitální infekce Infekce močových cest Genitouretrální infekce u muže Infekce reprodukčních orgánů ženy MUDr. Drahomíra Rottenbornová ZDZ-1 Infekce močových cest 2 Infekce močových cest Výskyt: výrazně

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Obecným výsledkem laboratorního vyšetření je naměřená hodnota, která může být fyziologická, zvýšená či snížená. Abychom zjištěnou hodnotu mohli takto zařadit, je třeba

Více

Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Akutní a chronické selhání ledvin Doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá,, PhD. Selhání ledvin Patofyziologický stav, kdy ledviny nejsou schopny a) vylučovat

Více

ABNORMÁLNÍ NÁLEZY V MOČI PROTEINURIE A HEMATURIE

ABNORMÁLNÍ NÁLEZY V MOČI PROTEINURIE A HEMATURIE ABNORMÁLNÍ NÁLEZY V MOČI PROTEINURIE A HEMATURIE prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Jiří Štarha, Ph.D. II. dětská klinika LF MU a FN Brno Proteinurie (P) a hematurie (H) reprezentují jedny z nejčastějších

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela Chronické selhání ledvin Kamil Ševela CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN: perfúze ledvin: 20 25% minutového srdečního výdeje renální selhání je vždy spojeno s katabolizmem bílkovin: otoky dušnost zvýšená incidence

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Nemoci gastrointestinálního systému

Nemoci gastrointestinálního systému Nemoci gastrointestinálního systému kolika diarrhoea ztráta hmotnosti Klinické syndromy Kolika Změna v chování způsobená abdominální bolestí Nejčastější GIT syndrom v hipiatrické praxi Akutní Chronická

Více

Ošetřovatelská problematika vylučování moči a stolice Fyziologie a patologie vyprazdňování močového měchýře

Ošetřovatelská problematika vylučování moči a stolice Fyziologie a patologie vyprazdňování močového měchýře Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Ošetřovatelské postupy Ošetřovatelská problematika vylučování moči a stolice Fyziologie a patologie

Více

(III.) Sedimentace červených krvinek. červených krvinek. (IV.) Stanovení osmotické rezistence. Fyziologie I - cvičení

(III.) Sedimentace červených krvinek. červených krvinek. (IV.) Stanovení osmotické rezistence. Fyziologie I - cvičení (III.) Sedimentace červených krvinek (IV.) Stanovení osmotické rezistence červených krvinek Fyziologie I cvičení Fyziologický ústav LF MU, 2015 Michal Hendrych, Tibor Stračina Sedimentace erytrocytů fyzikální

Více

TESTOVÁ PREZENTACE. Nutriční management psa a kočky. Katarína Kopálová Jiří Slavík

TESTOVÁ PREZENTACE. Nutriční management psa a kočky. Katarína Kopálová Jiří Slavík TESTOVÁ PREZENTACE Nutriční management psa a kočky Katarína Kopálová Jiří Slavík 1. Proč je zvýšený obsah hořčíku při kalcium-oxalátové urolitiáze? A) Váže se s oxaláty ve střevě a vznikají nevstřebatelné

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Připojte se! Room name: ABR http://b.socrative.com Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba

Více

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Fyziologické hodnoty ABR Parametr Jednotka Normální meze Kritické hodnoty ph 7.35-7.45 < 7.1; > 7.6 pco 2 kpa

Více

Otázka: Vyšetření moče. Předmět: Biologie - biochemie. Přidal(a): Tabletka. VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická škola, Hradec Králové.

Otázka: Vyšetření moče. Předmět: Biologie - biochemie. Přidal(a): Tabletka. VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická škola, Hradec Králové. Otázka: Vyšetření moče Předmět: Biologie - biochemie Přidal(a): Tabletka Anotace VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická škola, Hradec Králové Julie Janatová Konzultant: Bc. Soňa Vokatá Tato práce je výsledkem

Více

NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY

NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY MUDr. Tomáš ŠÁLEK, Ph.D. Pardubice září 13.9. 2016 UROLITHIÁZA EPIDEMIOLOGIE, DEFINICE Postihuje 10% dospělé populace Metabolické onemocnění projevující

Více

Obecná patofyziologie ledvin

Obecná patofyziologie ledvin Obecná patofyziologie ledvin 1 Vztah mezi koncentrací látek v plazmě a jejich vylučováním v ledvinách Obecné schéma zpětnovazebního řízení (obr 1) 1 Vztah mezi koncentrací látek v plazmě a jejich vylučováním

Více

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení Studijní program : Porodní asistence bakalářské studium - kombinovaná forma Název předmětu : Klinická biochemie Rozvrhová zkratka : LCH/PAK01 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 5 hodin cvičení Zařazení výuky

Více

Infúze. Markéta Vojtová. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Infúze. Markéta Vojtová. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Infúze Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Infúze Podání většího množství tekutin parenterální cestou Tekutiny Léky Elektrolyty Vitamíny Nutrice Úpravy ABR Doplnění cirkulujícího objemu tekutin Vyvolání

Více

Proteiny krevní plazmy SFST - 194

Proteiny krevní plazmy SFST - 194 Plazmatické proteiny Proteiny krevní plazmy SFST - 194 zahrnují proteiny krevní plazmy a intersticiální tekutiny Vladimíra Kvasnicová Distribuce v tělních tekutinách protein M r (x 10 3 ) intravaskulárně

Více

Srovnání hematologického analyzátoru Heska Element HT5 a veterinárního hematologického analyzátoru IDEXX ProCyte DX v klinickém prostředí

Srovnání hematologického analyzátoru Heska Element HT5 a veterinárního hematologického analyzátoru IDEXX ProCyte DX v klinickém prostředí Srovnání hematologického analyzátoru Heska Element HT5 a veterinárního hematologického analyzátoru IDEXX ProCyte DX v klinickém prostředí Úvod Hematologický analyzátor od společnosti Heska a veterinární

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Patologie močového systému

Patologie močového systému Patologie močového systému Tubulointersticiální choroby Jde o skupinu chorob, u nichž jsou postiženy především tubuly a intersticium. Postižení může mít různou etiopatogenezi, morfologický projev však

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno Vyšetření: 1. (1) koncentrace celkového bilirubinu [S Bilirubin celkový] 2. (1) koncentrace ALT [S

Více

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek METABOLIZACE ZPŮSOBY APLIKACE Sublingvální nitroglycerin ph ionizace, lipofilita, ochrana před prvním průchodem játry, rychlá resorpce

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni 4 T? Hypoterm ie? Hypoxi e? Hypovolémi e? Sakra, co tam ještě bylo za H? DRASLÍK

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

Acidobazická rovnováha (ABR)

Acidobazická rovnováha (ABR) Acidobazická rovnováha (ABR) Definice ph ph = log c(h + ) ph = 7,4 c(h + ) = 40 nm (H + ) = ph kyselina látka odštěpující H + (Arrhenius) nebo donor H + (Brönsted) zásada látka odštěpující OH (Arrhenius)

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_13_BI1 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_13_BI1 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_13_BI1 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA Při metabolismu vzniká velké množství metabolitů > plynule odstraňovány Funkce vylučovácí neboli

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl Hlavní autorka a editorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Martina Cahová, Mgr.

Více

Albumin v moči (mikroalbuminérie)

Albumin v moči (mikroalbuminérie) strana : 1 z 11 A Albumin v moči (mikroalbuminérie) 133 Odběrový materiál imunoturbidimetrie mg/l vzorek první ranní moči 0 2,8 g/mol kreatininu - 1 měsíc 6 měsíců rutinní Výsledek je vydán jako poměr

Více

Nefrologie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nefrologie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nefrologie Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetřovací metody 1 Anamnéza Fyzikální vyšetření Celkové vyšetření Otoky víček glomerulonefritidy, nefrotický sy Dehydratace polyurická fáze renálního

Více

Vyšetření moči 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Vyšetření moči 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Vyšetření moči 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Tondrová Irena Bc. Vyšetření moči 1. Vyšetření moči Vyšetření moči je cennou

Více

Myopatie u koní a jejich diferenciální diagnostika

Myopatie u koní a jejich diferenciální diagnostika Myopatie u koní a jejich diferenciální diagnostika Eva Ludvíková Diagnostika onemocnění svalů je založena na správném získání anamnézy, klinickém vyšetření pacienta a biochemickém vyšetření krve (stanovení

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: ALBUMIN ( MIKROALBUMINURIE ) Využití: diagnóza dysfunkce endotelu, incipientní nefropatie Referenční mez : < 40 mg/den (< 25 mg/l; index albumin/kreatinin z jednorázového

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více