Onemocnění močového aparátu klinická patologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Onemocnění močového aparátu klinická patologie"

Transkript

1 Onemocnění močového aparátu klinická patologie Petr Jahn, Barbora Chejnová Močový aparát se skládá z ledvin, močovodů, močového měchýře a uretry. Patologické stavy těchto orgánů mohou mít specifické klinické projevy, ale často se projevují jen nespecifickými příznaky, jako je apatie a úbytek hmotnosti. Některé klinické příznaky, které se na první pohled zdají být specifické pro postižení močového aparátu, mohou provázet postižení jiných orgánových systémů. Například syndrom polyurie/polydipsie může být kromě chronického renálního selhání projevem psychogenní polydipsie nebo Cushingova syndromu. Syndrom polakisurie může být kromě urolitiázy nebo cystitidy způsoben poruchou inervace močového měchýře. Pigmenturie může být způsobena jak hematurií při onemocněních močového aparátu, tak myoglobinurií při myopatiích. Tyto skutečnosti zdůrazňují význam laboratorních vyšetření pro diagnostiku patologických stavů močového aparátu a jejich správné interpretace. Biochemické vyšetření krve Základními biochemickými parametry, které by měly být vyšetřeny u koní s podezřením na postižení močového aparátu, jsou kreatinin a močovina (urea). Spolu s aminokyselinami a kreatinem se řadí mezi dusíkaté látky nebílkovinné povahy. Zvýšení plazmatických koncentrací močoviny a kreatininu se označuje jako azotemie. Pokud je příčinou azotemie snížená perfúze ledvin (dehydratace, dlouhodobá zátěž), označuje se jako prerenální azotemie. Ta je dále charakterizována vysokou hustotou moči ( 1020 g/l), absencí enzymurie a nízkou frakční exkrecí sodíku. Renální azotemie provází poškození ledvin (akutní a chronické renální selhání). Vzhledem k vysoké kompenzační kapacitě ledvin dochází ke kumulaci obou dusíkatých metabolitů v krvi až při ztrátě funkce 75 % ledvinného parenchymu.

2 Rozlišení akutního a chronického renálního selhání je důležité zejména pro stanovení prognózy renálního onemocnění. Určitým vodítkem může být poměr močoviny a kreatininu: zatímco při akutním renálním selhání je poměr koncentrací urea/kreatinin menší než 10:1, u chronického renálního selhání převyšuje hodnotu 15:1. Příčinou postrenální azotemie může být ruptura močového měchýře nebo obstrukce vývodných močových cest. Dalšími biochemickými parametry, jejichž vyšetření je indikováno u koní s podezřením na postižení močového aparátu je celková plazmatická bílkovina (albumin, globuliny a fibrinogen) a jednotlivé prvky (Na, K, Cl, Ca, P, Cl). Močovina Močovina je hlavním produktem detoxikace amoniaku. Její plazmatická koncentrace je závislá na věku zvířete, syntéze v játrech a funkci ledvin. Složení diety, na rozdíl od malých zvířat, ovlivňuje plazmatickou koncentraci močoviny minimálně. Při hladovění bývá plazmatická koncentrace močoviny u koní zvýšena, naproti tomu u poníků byl zaznamenán pokles. Tato odlišnost zřejmě odráží rozdílný metabolismus koní a poníků, kteří jsou schopni lépe mobilizovat a využívat při hladovění tuky. Močovina je dobře rozpustná ve vodě a rychle se směňuje mezi intravaskulárním a intersticiálním prostředím. Kreatinin Kreatinin vzniká z kreatinu uvolněného při svalové činnosti z kreatinfosfátu a je z organismu odstraňován glomerulární filtrací do moči. V tubulech se na rozdíl od močoviny neresorbuje, proto se využívá jako ukazatel glomerulární filtrace. Koně s velkým podílem svalové hmoty (chladnokrevník, quarter horse) mají fyziologicky vyšší plazmatickou koncentraci kreatininu. Na rozdíl od malých zvířat ji složení diety téměř neovlivňuje. U novorozených hříbat jsou hodnoty nižší, vyšší hodnoty než referenční nacházíme u prematurních hříbat nebo u hříbat od klisen s placentitidou. Přestup kreatininu do extracelulárního prostoru je ve srovnání s přestupem močoviny pomalejší. Zvýšení hodnoty kreatininu

3 ukazuje na sníženou glomerulární filtraci při akutním selhání nebo chronické insuficienci ledvin. Celková plazmatická bílkovina, albumin Výskyt nefropatií spojených se ztrátou proteinů je u koní nízký. Při glomerulonefritidě se zvyšuje propustnost glomerulů pro molekuly albuminů, a pokud je překročena resorpční schopnost tubulů, objevuje se albuminurie a hypoalbuminemie. Sodík, draslík, chloridy Hyperkalemie je častým laboratorním příznakem akutního renálního selhání (zejména oligurického a anurického) a obstrukce vývodných močových cest. Také u hříbat s uroperitoneem je pravidelným nálezem. Hyponatremie bývá popisována příležitostně u renálních onemocnění, hypochloremie je pravidelným nálezem u polyurického renálního selhání. Vápník a fosfor Při chronickém renálním selhání lze očekávat v biochemickém obraze hyperkalcemii a hypofosfatemii, při akutním renálním selhání spíš hypokalcemii a hyperfosfatemii. Hematologické vyšetření Každé onemocnění spojené s poškozením ledvinného parenchymu, může mít za následek sníženou produkci erytropoetinu a následnou neregenerativní anémii. Alterace bílého krevního obrazu může provázet zánětlivá onemocnění ledvin. Vyšetření acidobazické rovnováhy. Renální tabulární acidóza, která je charakterizována alterovanou renální funkcí vede k rozvoji hyperchloremické metabolické acidózy. Také renální selhání může být provázeno metabolickou acidózou.

4 Vyšetření moči Produkce moči u dospělého koně činí 1-2 ml/kg/h, což představuje u koně o hmotnosti 450 kg množství l/den. Toto množství může být ovlivněno renálním onemocněním, deprivací vody, dehydratací nebo psychogenní polydipsií. Normální hustota koňské moči je vyšší než 1025 g/l, osmolalita mosm/l (i když i zdraví koně mohou produkovat zředěnou nebo koncentrovanou moč). Normální koňská moč je slámově žluté až žlutohnědé barvy, zakalená krystaly kalcium karbonátu a viskózní od přítomnosti hlenu. ph koňské moči je alkalické (v rozmezí 7,0 9,0), ale může být ovlivněno dietou. Hustota moči Hustota (specifická hmotnost) moči závisí na množství rozpuštěných látek a jeho hodnota tedy vyjadřuje koncentrační schopnost ledvin. Běžně ji lze měřit refraktometrem. Moč, která má hustotu shodnou s hustotou plazmy ( g/l), se nazývá izostenurická. S izostenurií se fyziologicky setkáváme u hříbat. Dospělí koně s chronickou renální dysfunkcí typicky produkují izostenurickou moč a nejsou schopni zvýšit její hustotu ani po deprivaci vody. Moč, která má nižší hustotu než plazma (<1008 g/l) se nazývá hypostenurická. Produkují ji koně, kteří přijali velké množství tekutin (psychogenní polydispie, hyperhydratační terapie, diabetes insipidus). Moč s hustotou vyšší než plazma se nazývá hyperstenurická (>1012 g/l). Dospělí koně s funkčními ledvinami produkují moč o hustotě vyšší než 1025 g/l. Močový sediment Močový sediment by se měl vyšetřit nejlépe do jedné hodiny po odběru, po dobu 24 hodin lze moč skladovat v chladničce. Protože koňská moč obsahuje často velké množství krystalů kalcium karbonátu, doporučuje se přidat ke vzorku několik kapek 10% kyseliny octové. Za normálních okolností nacházíme v moči erytrocyty i leukocyty v množství maximálně pět buněk na zorné pole.

5 Závažným nálezem jsou ledvinné válce. Jsou to útvary tvořené glykoproteiny a buněčným detritem, které se formují v ledvinných tubulech. Jejich přítomnost v moči svědčí o tubulárním poškození, nicméně jejich množství nemusí korelovat se závažností renálního postižení. Proteinurie Pro stanovení přítomnosti proteinů v moči nejsou vhodné testační proužky, protože v zásadité moči vykazují falešně pozitivní reakci. Koncentrace proteinů v moči u zdravého koně je nízká (méně než 1 g/l). Protože je závislá na hustotě moči, je vhodné stanovit poměr mezi proteiny a kreatininem podle vzorce, který se používá u malých zvířat: U p /U c = U p (mg/dl) / U c (mg/dl) Referenční hodnoty pro koně nejsou v dostupné literatuře uvedeny. Podle našich zkušeností u koní bez klinických příznaků onemocnění močového aparátu nepřesahují hodnotu 0,1, podobně jako u malých zvířat. Každý patologický stav, který zvyšuje permeabilitu glomerulů, se může projevit proteinurií. Typickým příkladem je glomerulonefritida, i když akutní nekróza ledvinných tubulů nebo zánět ledvinného parenchymu mohou být rovněž provázeny tímto příznakem. Přítomnost proteinurie provázející aktivní sediment svědčí pro zánětlivé onemocnění ledvin nebo vývodných močových cest. Hematurie Hematurie provází trauma, urolitiázu, záněty, neoplazie močového aparátu. Fyziologicky se může objevit po intenzivní zátěži. Hemoglobinurie může být způsobena intravaskulární hemolýzou. Lze ji jen těžko odlišit od myoglobinurie, která je u koní častější a provází rhabdomyolýzu. Enzymurie Vzhledem k tomu, že ledvina je metabolicky aktivním orgánem, je pochopitelné, že se v moči objevují enzymy, jejichž aktivita se zvyšuje při zánětlivém,

6 toxickém, ischemickém nebo degenerativním postižení ledvinných tubulů. Z nich největší diagnostický význam má GGT, který má největší koncentraci v buňkách proximálního tubulu. Poměr aktivity GGT a koncentrace kreatininu v moči je velmi citlivým ukazatelem tabulárního poškození. Vzorec pro výpočet tohoto poměru je: GGT [IU/l]. Cr [mg/dl] 0,01 Hodnoty, které se pohybují v rozmezí 1-25 lze považovat za fyziologické. Za určitou nevýhodu tohoto vyšetření se považuje jeho příliš vysoká citlivost, protože odráží i klinicky bezvýznamné podráždění tubulárních buněk, k němuž dochází třeba při aplikaci terapeutických dávek gentamicinu. Frakční exkrece elektrolytů (FE) Ve funkční ledvině jsou jednotlivé elektrolyty filtrovány podobně jako kreatinin a objevují se v primární moči. Na rozdíl od kreatininu jsou však v tubulech zpětně absorbovány nebo vylučovány, takže jejich koncentrace ve finální moči se od koncentrace v primární moči liší. Frakční exkrece je parametr, který porovnává vylučování jednotlivých elektrolytů ledvinami s vylučováním kreatininu a charakterizuje tak funkci ledvinných tubulů. Pro jejich stanovení je potřeba odebrat od koně moč a krev pokud možno ve stejnou dobu (v intervalu maximálně 30 minut). Obecný vzorec pro výpočet frakční exkrece elektrolytů je: FE x = (U x P Cr )/(U Cr P x) 100, kde U x je koncentrace elektrolytu x v moči, P x koncentrace elektrolytu v plazmě, U Cr koncentrace kreatininu v moči a P Cr koncentrace kreatininu v plazmě.

7 Hodnoty frakční exkrece se udávají v procentech. Při posuzování frakčních exkrecí je třeba zohlednit fakt, že jejich hodnoty mohou být ovlivněny dietou a intravenózní aplikací infúzních roztoků. Největší klinický význam pro posouzení renální funkce má frakční exkrece sodíku a chloridů. U dehydratovaného zvířete je frakční exkrece sodíku menší než 1 %, zatímco u koně s ARF bude jeho hodnota vyšší než 1 %. Frakční exkrece draslíku je u koní vyšší (referenční rozmezí %) a odráží spíš příjem draslíku v krmivu než funkci ledvin. Frakční exkrece fosforu je rovněž ovlivněna skladbou krmné dávky. Elevace FE sodíku a fosforu může být časným ukazatelem renálního poškození. Frakční exkrece vápníku se nedoporučuje stanovit bez předchozí totální evakuace močového měchýře, protože hodnoty mohou být zkresleny vápníkem pocházejícím z krystalů kalcium karbonátu. Klinická a laboratorní charakteristika jednotlivých patologických stavů močového aparátu Akutní renální selhání (ARF) Akutní renální selhání je charakterizováno rychlým rozvojem azotemie. To může být způsobeno náhlým snížením glomerulární filtrace, které nastane následkem hemodynamických změn nebo obstrukcí renálních tubulů při toxické nefropatii nebo intersticiální nefritidě. Klinicky se projevuje apatií, anorexií a většinou oligurií až anurií, méně často polyurií. Z laboratorních parametrů můžeme nacházet, kromě zvýšených koncentrací močoviny a kreatininu, hypochloremi, hyponatremii a převážně hyperkalemii, i když v některých případech bývá hypokalemie. Koncentrace plazmatického vápníku bývá v normě nebo snížená. Častým nálezem je acidóza. Moč je izostenurická (hustota 1,008 1,012). Stupeň renálního poškození lze odhadnout na základě vyšetření močového sedimentu a aktivity GGT v moči. Od ARF je třeba odlišit prerenální azotemii, při níž je zachována koncentrační schopnost ledvin.

8 Chronické renální selhání (CRF) Chronické selhání ledvin je výsledkem postupující pomalé ztráty funkce nefronů, jehož příčinou bývá progresivní tubulointersticiální nebo glomerulární onemocnění. Proliferativní glomerulonefritida bývá pravděpodobně nejčastěji způsobena depozicí cirkulujících imunokomplexů v glomerulech. Klinicky se projevuje postupnou ztrátou kondice, apatií, anorexií, polyurií a polydispií. V pokročilém stádiu se rozvíjejí edémy, ulcerace na sliznicích dutiny ústní, případně intermitentní koliky. Běžnými laboratorními nálezy jsou, kromě zvýšené koncentrace močoviny a kreatininu, hypochloremie, hyponatremie a často hyperkalcemie. Koncentrace fosforu bývá variabilní, spíše snížená, koncentrace draslíku a hořčíku jsou obvykle mírně zvýšeny. Postupně se může vyvinout neregenerativní anémie. Moč je izostenurická a může obsahovat bílkoviny nebo krev. Uroperitoneum Nejčastější příčinou průniku moči do peritoneální dutiny je ruptura močového měchýře, i když moč může prosakovat také z ureterů, urachu a uretry. S uroperitoneem se setkáváme u hříbat, zejména u hřebečků, vzácně u dospělých koní. Ke klinickým projevům patří strangurie, inkontinence, deprese, kolika, distenze abdomenu, tachykardie a tachypnoe. V laboratorním profilu je nejvýraznějším příznakem hyperkalemie, provázená hyponatremií, hypochloremií a mírnou metabolickou acidózou. Koncentrace kreatininu v abdominálním punktátu dosahuje dvojnásobku plazmatické koncentrace, postupem času se plazmatická koncentrace kreatininu i močoviny zvyšuje. S postupující dehydratací se zvyšuje hematokrit. Infekce močových cest Infekce močových cest s následnou bakteriální cystitidou je spojená s neúplným vyprazdňováním močového měchýře, opakovanou nebo dlouhodobou katetrizací, urolitiázou, nervovým onemocněním, komplikovaným porodem. Klinicky zvířata vykazují dysurii, strangurii nebo polakisurii. Z laboratorních

9 parametrů svědčí pro infekci pozitivní kultivace (více než CFU/ml) a zvýšený počet leukocytů (více než 5 v zorném poli). Nejčastějšími izoláty jsou E. coli, a bakterie z rodu Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, Streptococcus, Staphylococcus. Diferenciálně diagnosticky by se měla zvážit pyelonefritida, která bývá provázena alterací celkového stavu s leukocytózou a hyperfibrinogenemií. Cystolithiáza S přítomností urolitů v močovém měchýři se setkáváme častěji u valachů nebo hřebců než u klisen. Klinicky se projevuje polakisurií a hematurií, zejména po zátěži. Urolity bývají tvořeny kalcium karbonátem nebo kalcium fosfátem. Laboratorní změny jsou nespecifické a mohou reflektovat pouze sekundární bakteriální infekci. Rozhodujícím diagnostickým krokem je rektální vyšetření, kdy se palpačně nebo sonograficky prokáže urolit v močovém měchýři. Přímá vizualizace urolitu je možná endoskopicky. Nefrolithiáza Vzácně mohou být urolity přítomny v ledvinách nebo v močovodech a někdy mohou způsobit jejich kompletní nebo inkompletní obstrukci. Klinické příznaky nejsou nijak výrazné a patří k nim úbytek hmotnosti, snížená výkonnost, méně často abdominální bolest. Postupně se může vyvinout chronické renální selhání. Neoplazie močových cest Tumory močového měchýře jsou u koní málo časté a objevují se u starších koní. Nejběžnější jsou karcinomy skvamózních buněk. Mezi klinické příznaky patří hematurie, dysurie, úbytek hmotnosti a apatie. Vyšetření moči prokáže hematurii a proteinurii. Nález neoplastických buněk v močovém sedimentu, který by potvrdil diagnózu, bývá málo častý. Renální tubulární acidóza (RTA) Renální tubulární acidóza je důsledkem ztrát bikarbonátu v tubulech a jeho nahrazováním chloridy. U koní byly popsány dva typy RTA: RTA typu 1 je způsobena poruchou vylučování vodíkových kationtů v distálním renálním

10 tubulu, RTA typu 2 poruchou zpětné resorpce bikarbonátů v proximálním tubulu. Výsledkem je v obou případech hyperchloremická acidóza. RTA se objevuje jako primární onemocnění nebo sekundárně jako komplikace jiných patologických stavů. Mezi klinické příznaky patří anorexie, deprese, úbytek hmotnosti, průjem, kolika. V laboratorním profilu je typická hyperchloremická acidóza. U RTA typu 1 koně perzistentně vylučují alkalickou moč. Koně s RTA typu 2 jsou schopni acidifikace až tehdy, když se u nich vyvine těžká acidóza. Glomerulární filtrace je u nich obvykle zachována, takže se nevyvíjí azotemie. Anorexie a renální dysfunkce může vést u některých zvířat k rozvoji hypokalemie. Práce vznikla v rámci řešení výzkumného záměru MŠMT (MSM ). Použitá literatura Bowling B.A., Hodgson D.R., Rose R.J.: Urinary system. In: Manual of Equine Practice. Rose R.J., Hodgson D.R. (Eds.) W.B. Saunders 2000, s Eades S.C., Bounos D.I.: Laboratory Profile sof Equine Diseases. Mosby 1997, 304 s. Scott II H.C.: Examination of the Urinary System. In: Equine Internal Medicine. Reed S.M., Bayla W.M., Sellon D.C. (Eds.) W.B. Saunders 2004, s Toribio R.E.: Essentials of Equine Renal and Urinary Tract Physiology. Veterinary Clinics of North America, 2007, vol. 23, s Wilson M.E.: Examination of the Urinary Tract in the Horse. Veterinary Clinics of North America, 2007, vol. 23, s

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Nemoci vylučovacího ústrojí

Nemoci vylučovacího ústrojí Nemoci vylučovacího ústrojí PU/PD oligurie, anurie polakisurie pigmenturie ztráta hmotnosti horečka anorexie apatie edémy rekurentní koliky Klinické příznaky PU/PD, oligurie normální spotřeba vody 20-30

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Renální tubulární acidózy Akutní selhání ledvin Prerenální syndrom je dán schopností ledvin udržet v organismu sůl a vodu tváří v tvář zaznamenané hypoperfúzi ledvin. Při obnovení renální hemodynamiky

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Anamnéza 1 RA Výskyt onemocnění s rodinnou zátěží TK OA Chronické hnisavé procesy fokusy při např. sinusitidách, tonzilitidách,

Více

Laboratorní diagnostika u pacientů s onemocněním močového aparátu

Laboratorní diagnostika u pacientů s onemocněním močového aparátu Laboratorní diagnostika u pacientů s onemocněním močového aparátu Vyšetření krve Nejčastějším a netypičtějším nálezem u renálních pacientů je azotemie. Kreatinin je nejlepším nepřímým markerem glomerulární

Více

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Filtrace, resorpce Erytropoetin, renin, aktivní vit. D Regulace hospodaření s tekutinami,

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního Metabolizmus vody a elektrolytů 1. Fyziologie a obecná patofyziologie Kompartmenty tělesných tekutin Regulace volumu a tonicity (osmolality) Kombinace poruch volumu a tonicity v extracelulárním prostoru

Více

MUDr.Katarína Klučková

MUDr.Katarína Klučková MUDr.Katarína Klučková Udržení dynamické homeostázy- 1. glomerulární filtrace,tubulární reabsorpce,tubulární sekrece,močení 2. regulace objemu tělesných tekutin 3. regulaci acidobazické rovnováhy 4. dlouhodobá

Více

Myopatie u koní nozologické jednotky

Myopatie u koní nozologické jednotky Myopatie u koní nozologické jednotky SAR Nutriční myodegenerace (NMD) Polysaccharide storage myopathy (PSSM) Rekurentní zátěžová rabdomyolýza (RER) Atypická myoglobinurie Elektrolytové dysbalance? Nutriční

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece Ex. látek narušující stálost vnitřního prostředí - zbytky a zplodiny metabolizmu - látky momentálně nadbytečné - látky cizorodé (léky, drogy, toxiny...) Ex. fce několika

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

Patologie ledvin a vývodných cest močových

Patologie ledvin a vývodných cest močových Patologie ledvin a vývodných cest močových Ledviny funkce tvorba moči udržení acidobazické rovnováhy (vylučování kyselých látek) endokrinní fce primární moč v glomerulech 180 l/den x sekundární (definitivní)

Více

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Vylučovací soustava Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Anatomické a fyziologické zvláštnosti uropoetického systému novorozenec, kojenec

Více

Uroinfekce v graviditě. Michaela Matoušková Urocentrum Praha

Uroinfekce v graviditě. Michaela Matoušková Urocentrum Praha Uroinfekce v graviditě Michaela Matoušková Urocentrum Praha Uroinfekce přítomnost patogenních mikroorganizmů v moči nebo tkáni močových, resp. urogenitálních cest bakteriální specifické nespecifické mykotické

Více

Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč. Helena Brodská

Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč. Helena Brodská ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč Helena Brodská kapitola ve skriptech - 3.7 Tělesná voda-rozložení Celková tělesná voda /CTV/ 55-60% hmotnosti organismu.

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Akutní a chronické selhání ledvin Doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá,, PhD. Selhání ledvin Patofyziologický stav, kdy ledviny nejsou schopny a) vylučovat

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Urogenitální infekce. Infekce močových cest. Genitouretrální infekce u muže. Infekce reprodukčních orgánů ženy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Urogenitální infekce. Infekce močových cest. Genitouretrální infekce u muže. Infekce reprodukčních orgánů ženy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Urogenitální infekce Infekce močových cest Genitouretrální infekce u muže Infekce reprodukčních orgánů ženy MUDr. Drahomíra Rottenbornová ZDZ-1 Infekce močových cest 2 Infekce močových cest Výskyt: výrazně

Více

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela Chronické selhání ledvin Kamil Ševela CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN: perfúze ledvin: 20 25% minutového srdečního výdeje renální selhání je vždy spojeno s katabolizmem bílkovin: otoky dušnost zvýšená incidence

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

ABNORMÁLNÍ NÁLEZY V MOČI PROTEINURIE A HEMATURIE

ABNORMÁLNÍ NÁLEZY V MOČI PROTEINURIE A HEMATURIE ABNORMÁLNÍ NÁLEZY V MOČI PROTEINURIE A HEMATURIE prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Jiří Štarha, Ph.D. II. dětská klinika LF MU a FN Brno Proteinurie (P) a hematurie (H) reprezentují jedny z nejčastějších

Více

Nemoci gastrointestinálního systému

Nemoci gastrointestinálního systému Nemoci gastrointestinálního systému kolika diarrhoea ztráta hmotnosti Klinické syndromy Kolika Změna v chování způsobená abdominální bolestí Nejčastější GIT syndrom v hipiatrické praxi Akutní Chronická

Více

Ošetřovatelská problematika vylučování moči a stolice Fyziologie a patologie vyprazdňování močového měchýře

Ošetřovatelská problematika vylučování moči a stolice Fyziologie a patologie vyprazdňování močového měchýře Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Ošetřovatelské postupy Ošetřovatelská problematika vylučování moči a stolice Fyziologie a patologie

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Patologie močového systému

Patologie močového systému Patologie močového systému Tubulointersticiální choroby Jde o skupinu chorob, u nichž jsou postiženy především tubuly a intersticium. Postižení může mít různou etiopatogenezi, morfologický projev však

Více

Nefrologie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nefrologie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nefrologie Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetřovací metody 1 Anamnéza Fyzikální vyšetření Celkové vyšetření Otoky víček glomerulonefritidy, nefrotický sy Dehydratace polyurická fáze renálního

Více

Otázka: Vyšetření moče. Předmět: Biologie - biochemie. Přidal(a): Tabletka. VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická škola, Hradec Králové.

Otázka: Vyšetření moče. Předmět: Biologie - biochemie. Přidal(a): Tabletka. VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická škola, Hradec Králové. Otázka: Vyšetření moče Předmět: Biologie - biochemie Přidal(a): Tabletka Anotace VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická škola, Hradec Králové Julie Janatová Konzultant: Bc. Soňa Vokatá Tato práce je výsledkem

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

Acidobazická rovnováha (ABR)

Acidobazická rovnováha (ABR) Acidobazická rovnováha (ABR) Definice ph ph = log c(h + ) ph = 7,4 c(h + ) = 40 nm (H + ) = ph kyselina látka odštěpující H + (Arrhenius) nebo donor H + (Brönsted) zásada látka odštěpující OH (Arrhenius)

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl Hlavní autorka a editorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Martina Cahová, Mgr.

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni 4 T? Hypoterm ie? Hypoxi e? Hypovolémi e? Sakra, co tam ještě bylo za H? DRASLÍK

Více

Vyšetření moči 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Vyšetření moči 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Vyšetření moči 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Tondrová Irena Bc. Vyšetření moči 1. Vyšetření moči Vyšetření moči je cennou

Více

LEDVINY VYŠETŘOVACÍ METODY Hana Krejčí, listopad 2003

LEDVINY VYŠETŘOVACÍ METODY Hana Krejčí, listopad 2003 LEDVINY VYŠETŘOVACÍ METODY Hana Krejčí, listopad 2003 ÚVOD Základním screeningovým vyšetřením funkce ledvin používaném v běžné klinické praxi je stanovení sérové koncentrace urey a kreatininu a vyšetření

Více

OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA/KLIENTA SE SELHÁVÁNÍM LEDVIN

OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA/KLIENTA SE SELHÁVÁNÍM LEDVIN OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA/KLIENTA SE SELHÁVÁNÍM LEDVIN Anotace Selhávání ledvin je vždy velice zásadním zdravotním zlomem. V mnoha případech K/P bývá ohrožen na životě. V textu dostanete informace z klinické

Více

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. - za účelem udržování homeostázy v těle - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. - za účelem udržování homeostázy v těle - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - za účelem udržování homeostázy v těle - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice LEDVINY (renes/nephros) - hlavní orgán vylučovací soustavy - párový orgán v horní části břišní

Více

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta Chloridy v séru Abstrakt Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, jejich koncentrace v séru je nižší než v arteriální krvi. Stanovení koncentrace chloridů v séru je základem pro interpretaci

Více

Myopatie u koní a jejich diferenciální diagnostika

Myopatie u koní a jejich diferenciální diagnostika Myopatie u koní a jejich diferenciální diagnostika Eva Ludvíková Diagnostika onemocnění svalů je založena na správném získání anamnézy, klinickém vyšetření pacienta a biochemickém vyšetření krve (stanovení

Více

Monitoring terapie hyperadrenokorticismu Vetorylem a diagnostika Addisonovy choroby: Jak na to bez Synacthenu?

Monitoring terapie hyperadrenokorticismu Vetorylem a diagnostika Addisonovy choroby: Jak na to bez Synacthenu? Strana 1 ze 5 Info 2/2014 Monitoring terapie hyperadrenokorticismu Vetorylem a diagnostika Addisonovy choroby: Jak na to bez Synacthenu? ACTH stimulační test je považován za zlatý standard v diagnostice

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

MVDr. Kateřina Pavlišová-Dembovská, Ph.D. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MVDr. Kateřina Pavlišová-Dembovská, Ph.D. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MVDr. Kateřina Pavlišová-Dembovská, Ph.D. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Diabetická ketoacidóza (DKA) Akutní život ohrožující stav

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Vyšetření moče a základní biochemické analyty RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD VFN a 1.LF UK Odběr vzorku moče Očista genitálu Střední proud ranní moče Vyšetření chemicky do 2 h, sediment do 1 h Sběr moče

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hepatorenálnísyndrom. Eva Kieslichová

Hepatorenálnísyndrom. Eva Kieslichová Hepatorenálnísyndrom Eva Kieslichová Critical Care 2012 Příčiny dysfunkce ledvin u pacientů s cirhózou jater hepatorenální syndrom (HRS) infekce hypovolémie nitrobřišní hypertenze poškození parenchymu

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

ZÁNĚTY MOČOVÝCH CEST. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTY MOČOVÝCH CEST. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTY MOČOVÝCH CEST Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pyelonefritida http://82.114.195.35:90/vyuka/ka%c4%8d%c3%adrkov%c3%a1%20jarmila/3.ro%c4%8dn%c3%adk/08%20vylu%c4%8dovac %C3%AD%20soustava/ledviny.jpg

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Natrii chloridum: 9,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg natrii chloridum mmol/l: Na + : 154

Více

Fyziologie vylučování ledvinami

Fyziologie vylučování ledvinami Fyziologie vylučování ledvinami Udržování stálosti vnitřního prostředí (homeostázy) je nesmírně důležité pr normální funkci organizmu. Jedním z orgánů, které se na homeostáze podílejí, jsou orgány vylučování

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC-14 Pracovní list Odběry a vyšetření moči Pracovní list slouží

Více

Změny osmolality vnitřního prostředí vyšetřovací metody a interpretace

Změny osmolality vnitřního prostředí vyšetřovací metody a interpretace Změny osmolality vnitřního prostředí vyšetřovací metody a interpretace Voda a elektrolyty jsou hlavními složkami vnitřního prostředí. Tělesná voda celková tělesná voda CTV je 50 70 % celkové tělesné hmotnosti

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

8 CHEMICKÉ VYŠETŘENÍ MOČE

8 CHEMICKÉ VYŠETŘENÍ MOČE 8 CHEMICKÉ VYŠETŘENÍ MOČE Základní chemické vyšetření moče patří k rutinním vyšetřením prováděným jak v nemocničních zařízeních a klinicko-biochemických laboratořích tak přímo v ordinaci lékaře a přispívají

Více

sp.zn. sukls132573/2013

sp.zn. sukls132573/2013 sp.zn. sukls132573/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kalium-L-malat Fresenius 1 molar koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 20 ml ampulka obsahuje:

Více

VYŠETŘENÍ MOČE A URETRÁLNÍCH SEKRETŮ

VYŠETŘENÍ MOČE A URETRÁLNÍCH SEKRETŮ VYŠETŘENÍ MOČE A URETRÁLNÍCH SEKRETŮ 1 Úvod MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D. Urologická klinika, Università di Pisa, Itálie Laboratorní vyšetření moče je nedílnou součástí urologického vyšetření. Moč je konečným

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

Distribuce. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Distribuce. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Distribuce Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Definice Distribuce je fáze farmakokinetiky, při které

Více

O vašich ledvinách. Chronické onemocnění ledvin

O vašich ledvinách. Chronické onemocnění ledvin Chronické onemocnění ledvin Ledviny jsou životně důležitým orgánem. Jejich hlavním úkolem je čištění (filtrování) krve od toxinů nebo odpadních látek. Právě tyto toxiny/odpadní látky a přebytečná voda

Více

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

ONEMOCNĚNÍ PROSTATY. Markéta Vojtová

ONEMOCNĚNÍ PROSTATY. Markéta Vojtová ONEMOCNĚNÍ PROSTATY Markéta Vojtová http://media.novinky.cz/613/206133 original1 e72hg.jpg Akutní prostatitida 1 Etiologie Nejčastěji ascendentně Případně lymfogenně ze zánětu v okolí (rektum) Hematogenně

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls219612/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BONEFOS koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu obsahuje: dinatrii clodronas tetrahydricus

Více

Acidobazická rovnováha

Acidobazická rovnováha Acidobazická rovnováha Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. MUDr. Jiří Dvorský, NMB Vnitřní prostředí Pod pojmem vnitřní prostředí chápeme extracelulární tekutinu (včetně jejího složení) omývající

Více

Jak správně napájet psa při závodech?

Jak správně napájet psa při závodech? Jak správně napájet psa při závodech? Závody denní (týdenní) chléb pro řadu majitelů psů. Patříte k nim právě Vy? Agility, canicross, coursing, dogfrisbee, dogtrekking, dostihy, flyball, mushing. Vidíte

Více

Diabetes mellitus (DM)

Diabetes mellitus (DM) Diabetes mellitus (DM) a laboratorní vyšetření Jaroslav Racek Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Laboratorní vyšetření u DM má zásadní význam pro: stanovení diagnózy sledování léčby

Více

ECT = tekutina mimo buňky ICT = tekutina v buňkách

ECT = tekutina mimo buňky ICT = tekutina v buňkách DRASLÍ ( i sodík ) VE ZDRAVÍ A NEMOCI seminář pro U3V Ondřej Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Dětská endokrinologická ambulance Svitavy 1 Zastoupení + v organismu 98% draslíku je v buňkách nejvýznamnější

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glukóza 5% Viaflo 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glucosum (ve formě glucosum monohydricum): 50,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg glukózy (ve formě

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více