Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107"

Transkript

1 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00 Jaroslav Kučera do 21:13 Hana Trlicová zástupce firmy VKV do 20:30 Eva Gréeová Pavel Šrámek Omluveni Zbyněk Parma Celkový počet stran zápisu: 16 Přílohy: Seznam doposud neprovedených usnesení rady Schůzi zahájil a řídil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut Schůze byla zahájena v hod. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 79. schůze rady městyse 79. schůzi Rady městyse Moravská Nová Ves zahájil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut. Oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisování se ujal starosta. Starosta vyzval radní, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 79. schůze rady městyse. Navržena byla paní Eva Gréeová, který vyslovila s návrhem souhlas. Program 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: 1. Zahájení, program 79. schůze rady 2. Kontrola zápisu, plnění úkolů 3. Ředitel ZŠ Moravská Nová Ves 4. Ředitelka MŠ Moravská Nová Ves 5. Ředitel p.o. Služby Moravská NováVes 6. Změna záměru koupě pozemku J.Horníček 7. Žádost o koupi pozemku VKV 8. Záměr výstavby prodejny COOP 9. Podnět ke koupi pozemku p.č. 2209/10 Prostrom 10. Žádost o stanovisko - Cedr neopadavý Na Výsluní, p. Glosová 11. Žádost o pokácení Bříza - U Jordánky, p. Čech 12. Žádost o pokácení 2x Habr ul. Dolní, p. Adámek 13. Žádost o pokácení Lípa srdčitá U sv. Anny 14. Žádost o stanovisko Lípa ul. Lipová, p. Vašíčková 15. Rozvody optické datové sítě ing. Sládek 16. Rozpočet Smlouva o kontokorentním úvěru 1

2 18. OZV o odpadech 19. Smlouvy elektrárna 20. Sdělení o vyúčtování neinvestičního příspěvku 21. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo SVIPP s.r.o. 22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0012/2013 LIKOMSTAV MORAVA s.r.o. 23. Nájemní smlouva Agro Podlužan a.s. 24. Průměrná roční inflace 25. Zvýšení nájemného Agromoravia a.s. 26. Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb za rok Návrh smlouvy č. 4/2013 biopopelnice 28. Smlouva o úklidu nebytových prostor Diecézní charita Brno 29. Nabídkový rozpočet doplení venkovních soklíků na budově č.p. 117 Stavika s.r.o. 30. Návrh na vyřazení majetku Kontejner Kombi 9m3 - Služby p.o. 31. Žádost o souhlas s přijetím daru ZŠ Mor. Nová Ves 32. Žádost o prominutí poplatku za pronájem sokolovny ples KDU ČSL 33. Odpisový plán Závěr Bod č. 1 programu - Zahájení, program 79. schůze rady Usnesení č. 1/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves schvaluje program 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves a ověřovatele zápisu o průběhu 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves paní Evu Gréeovou. Bod č. 2 programu - Kontrola zápisu, plnění úkolů Usnesení jsou průběžně plněna. Přílohou zápisu je seznam usnesení rady, která nebyla dosud zcela splněna. Usnesení č. 2a/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí zápis ze 78. schůze rady. Usnesení č. 2b/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí seznam usnesení rady, která nebyla zcela splněna. Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: splnit dle přiloženého seznamu Zodpovědná osoba: různé Termín: různé Rozpočtový dopad: různé 2

3 Bod č. 3 programu Ředitel Základní školy Moravská Nová Ves Rada městyse projednala působení ředitele ZŠ Moravská Nová Ves Mgr. Jana Hanáčka, kterému končí výkon práce dne Rada městyse projednala prodloužení doby trvání pracovního poměru ve funkci ředitele Základní školy o dalších 6 let. Mgr. Jan Hanáček seznámil členy rady s plněním koncepce školy za dobu svého působení na škole. RM se rozhodla nevyhlásit konkurz na pozici ředitele Základní školy Moravská Nová Ves v souladu s 166 odst.3) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a potvrdit Mgr. Jana Hanáčka na pozici ředitele Základní školy na dobu dalších šesti let počínaje dnem Usnesení č. 3/79/2014 Rada městyse schválila nevyhlásit konkurz na pozici ředitele Základní školy Moravská Nová Ves v souladu s 166 odst.3) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a potvrdit Mgr. Jana Hanáčka na pozici ředitele Základní školy na dobu dalších šesti let počínaje dnem Úkol: vyrozumět ředitele ZŠ Bod č. 4 programu Ředitelka MŠ Rada městyse projednala oznámení Marie Salajkové ředitelky Mateřské školy Moravská Nová Ves o vzdání se funkce ředitelky mateřské školy ke dni z důvodu odchodu do starobního důchodu. K tomuto bodu se rada vrátí na příští schůzi rady. (sdělení č.j. 150/2014 ze dne ) Usnesení č. 4/79/2014 Rada městyse vzala na vědomí oznámení Marie Salajkové ředitelky Mateřské školy Moravská Nová Ves o vzdání se funkce ředitelky mateřské školy ke dni z důvodu odchodu do starobního důchodu. Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Bod č. 5 programu Ředitel Služeb p.o. Rada městyse projednala zpětvzetí odstoupení z funkce ředitele p.o. Služby Moravská Nová Ves pana Jaroslava Kučery. Rada městyse projednala opětovné jmenování do funkce ředitele p.o. Služby Moravská Nová Ves p. Jaroslava Kučeru. 3

4 Usnesení č. 5a/79/2014 Rada městyse bere na vědomí zpětvzetí odstoupení z funkce ředitele p.o. Služby Moravská Nová Ves pana Jaroslava Kučery. Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Usnesení č. 5b/79/2014 Rada městyse schválila jmenování místostarosty pana Jaroslava Kučeru ředitelem p.o. Služby Moravská Nová Ves na dobu do termínu zvolení nového vedení obce v komunálních volbách na podzim roku Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Bod č. 6 programu Změna záměru koupě pozemku J. Horníček Rada městyse projednala oznámení o změně záměru pana Jana Horníčka, bytem U Sokolovny 914, Moravská Nová Ves, který se vzdává záměru odkoupit část pozemku p.č v k.ú. Moravská Nová Ves o výměře 949 m2 a části pozemku p.č v k.ú. Moravská Nová Ves o výměře 882 m2. Záměr prodeje byl schválen na 12. veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves dne 27. září 2012, usnesením č. 8/12/2012. (žádost č.j. 177/2014 ze dne ) Usnesení č. 6/79/2014 Rada městyse doporučila ZM zrušit usnesení č. 8/12/2012 ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves dne 27. září Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu městyse zrušit Úkol: předložit na zasedání zastupitelstva Termín: na zasedání zastupitelstva Bod č. 7 programu Žádost o koupi pozemku VKV Rada městyse projednala žádost společnosti VKV Břeclav, s r.o., U Zbrojnice 587, Hrušky o odkoupení pozemku v k.ú. Moravská Nová Ves p.č. 1445, 1446, 1447, 1448, 1449 o velikosti cca m2 pro účely vybudování skladových prostor a parkovací plochy pro vozový park. Paní Hana 4

5 Trlicová osobně přednesla záměr společnosti VKV členům RM. RM se k této otázce vrátí v okamžiku, kdy bude k dispozici studie záměru společnosti VKV. Možnou variantou je také výměna žádaných pozemků na halu na bývalém mlýně (současné místo činnosti společnosti VKV) a doplacení rozdílu kupní ceny. Prostory by byly využívány p.o. Služby namísto stavby nové haly na SSO. Usnesení č. 7/79/2014 Rada městyse projednala žádost společnosti VKV Břeclav, s r.o., U Zbrojnice 587, Hrušky o odkoupení pozemku v k.ú. Moravská Nová Ves p.č. 1445, 1446, 1447, 1448, 1449 o velikosti cca m2 pro účely vybudování skladových prostor a parkovací plochy pro vozový park. Rozhodnutí: projednala Úkol: Bod č. 8 programu Záměr výstavby prodejny COOP Rada městyse projednala žádost skupiny COOP, Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, Mikulov o koupi pozemků p.č. 528 o výměře 496m2, část pozemku p.č. 527/1 o výměře 288m2 vše v k.ú. Moravská Nová Ves za účelem záměru výstavby modulární prodejny. Navržená cena je 600,- Kč/m2. Do smlouvy zakotvit právo zpětné koupě v případě neuskutečnění záměru výstavby prodejny. (žádost č.j. 78/2014 ze dne ) Usnesení č. 8a/79/2014 Rada městyse schválila záměr prodeje pozemků p.č. 528 o výměře 496m2, části pozemku p.č. 527/1 o výměře 288m2 vše v k.ú. Moravská Nová Ves Usnesení č. 8b/79/2014 Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit prodej pozemků p.č. 528, 527/1 vše v k.ú. Moravská Nová Ves skupině COOP, Jednota, spotřebního družstva v Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, Mikulov o za účelem záměru výstavby modulární prodejny. Cena pozemků 600,- Kč/m2. Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu městyse schválit Úkol: předložit na zasedání zastupitelstva Termín: na zasedání zastupitelstva H:4 pro - 0 proti - 0 zdržel se Bod č. 9 programu Podnět ke koupi pozemku p.č. 2209/10 Prostrom Rada městyse projednala podnět o.s. Prostrom, Anenská 561, Moravská Nová Ves, aby Městys Moravská Nová Ves koupil pozemek p.č. 2209/10 v k.ú. Moravská Nová Ves, v ulici U Mlýna o výměře cca 950m2 a pozemek parc.č o výměře 83m2 v k.ú. Moravská Nová Ves. Cena za kterou nabízí pozemek současný vlastník (SŽDC, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26, Brno) je cca 5

6 60,- Kč/m2. Pozemek tvoří veřejné prostranství a mohl by být využit k realizaci projektu o.s. Prostrom vytvoření parčíku. Usnesením RM č. 17a/56/2013 ze dne byl stanoven postup pro výkup pozemků v roce V roce 2013 se podařilo vykoupit pozemky v sousedství sběrného dvora a některé další pozemky pod komunikacemi. Dokončen byl výkup na ulici Zákoutí. V roce 2014 bude pokračováno ve výkupu těchto majetkoprávně nedořešených vztahů. Jedná se pozemky na ulicích K Zelničkám, U Mlýna, Na Výsluní, Květná, V Zahradách. (žádost č.j. 140/2014 ze dne ) Usnesení č. 9/79/2014 Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu městyse schválit koupi pozemku p.č. 2209/10 o výměře cca 950m2 a pozemku parc.č o výměře 83m2 vše v k.ú. Moravská Nová Ves, v ulici U Mlýna od SŽDC, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26, Brno. Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu městyse schválit Úkol: předložit na zasedání zastupitelstva Termín: na zasedání zastupitelstva Bod č. 10 programu - Žádost o stanovisko - Cedr neopadavý Na Výsluní, p. Glosová Rada městyse projednala žádost o stanovisko paní Radky Glosové, bytem Na Výsluní 934, k odstranění stromu (Cedr neopadavý) na parc. č. 2103/1 v k.ú. Moravská Nová Ves (vlastník Městys Moravská Nová Ves). Dle sdělení orgánu ochrany přírody úřadu městyse má strom ve výšce 130 cm nad zemí šířku 67cm. Paní Glosová by strom chtěla ponechat, ale má sousedský spor s p. Svobodovou, které vadí nepořádek ze stromu. Strom se nachází na veřejném prostranství a RM nevidí důvod pro jeho odstranění. Usnesení č. 10/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves zamítla žádost o odstranění stromu (Cedr neopadavý) na parc. č. 2103/1 v k.ú. Moravská Nová Ves (vlastník Městys Moravská Nová Ves). Rozhodnutí: zamítla Úkol: sdělit žadateli H: 3 pro - 0 proti - 1 zdržel se Kučera Bod č. 11 programu Žádost o pokácení Bříza - U Jordánky, p. Čech Rada městyse projednala podnět k odstranění stromu - 1 ks břízy, rostoucí na p.č. 1774/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník Městys Moravská Nová Ves. Bříza roste u pozemku č.p. 570/2, na ulici U Jordánky. Žadatel zde plánuje stavbu rodinného domu. Je třeba, aby městys podal žádost o pokácení 6

7 stromu 1 ks břízy Úřadu městyse Moravská Nová Ves, který vydá povolení k pokácení ve správním řízení. Bříza má ve výšce 130 cm nad zemí průměr 113 cm. Usnesení č. 11/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti k pokácení 1 ks břízy rostoucí na p.č. 1774/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník Městys Moravská Nová Ves. Úkol: podat žádost o pokácení H: 3 pro - 0 proti - 1 zdržel se Kučera Bod č. 12 programu Žádost o pokácení 2x Habr ul. Dolní, p. Adámek Rada městyse projednala podnět k odstranění stromů - 2 ks habru, rostoucí na p.č. 64/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník Městys Moravská Nová Ves. Habry rostou před pozemkem č.p. 599 a č.p. 214 (v demolici) na ul. Dolní. Žadatel zde zahájil stavbu rodinného domu a dva stromy se nachází v místě budoucího vjezdu. Je třeba, aby městys podal žádost o pokácení 2 ks stromů 2 ks habru Úřadu městyse Moravská Nová Ves, který vydá povolení k pokácení ve správním řízení. Ve výšce 130 cm nad zemí má první habr průměr 107 cm a druhý habr průměr 96 cm. Rada požaduje, aby byl po dokončení stavby vysazen nový 1 ks habru, tak aby bylo doplněno uliční stromořadí. Usnesení č. 12/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti k pokácení 2 ks habru rostoucích na p.č. 64/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník Městys Moravská Nová Ves. Úkol: podat žádost o pokácení H: 3 pro - 0 proti - 1 zdržel se Kučera Bod č. 13 programu Žádost o pokácení Lípa srdčitá U sv. Anny Rada městyse projednala podnět k odstranění stromu - 1 ks lípa srdčitá, rostoucí na p.č v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník pozemku Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. Ve výšce 130 cm nad zemí má lípa průměr 226cm. Na strom byl zpracován posudek odborným dendrologem Ing. Skotnicou. Dle posudku se jedná o strom v havarijním stavu vykazuje mnoho řezných ran, rozsáhlých dutin, na kmeni se nacházejí dřevokazné houby. Hrozí statické selhání jedince a pád kosterních větví. Tím by byla ohrožena nákladně restaurovaná socha sv. Anny. Znalec doporučuje kácení stromu a nahrazení dvěma nebo čtyřmi novými stromy např. lípami nebo ovocnými stromy starých odrůd. Pro pokácení je nutný souhlas vlastník, na jehož pozemku se strom nachází Jihomoravský kraj ve správě Správy a údržby silnic Břeclav. 7

8 Usnesení č. 13/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti k pokácení - 1 ks lípa srdčitá, rostoucí na p.č v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník pozemku je Jihomoravský kraj. Úkol: podat žádost o pokácení H: 3 pro - 0 proti - 1 zdržel se Kučera Bod č. 14 programu Žádost o stanovisko Lípa ul. Lipová, p. Vašíčková Rada městyse projednala podnět k odstranění stromu - 1 ks lípa, rostoucí na p.č. 1135/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník pozemku je Městys Moravská Nová Ves. Ve výšce 130 cm nad zemí má lípa průměr 215cm. Rada městyse navrhuje variantu zpracování odborného posudku za účelem posouzení zdravotního stavu stromu. Prozatím bude proveden ořez výmladků. Usnesení č. 13/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves neschválila podání žádosti k pokácení 1 ks lípa, rostoucí na p.č. 1135/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník pozemku je Městys Moravská Nová Ves. Rozhodnutí: neschválila Úkol: podat žádost o pokácení H: 3 pro - 0 proti - 1 zdržel se Kučera Bod č. 15 programu - Rozvody optické datové sítě ing. Sládek Rada městyse projednala informaci Ing. Tomáše Sládka ve věci realizovaného projektu rozvodů optické sítě. V rámci postupné rekonstrukce chodníků v obci provede Ing. Sládek instalaci sítě optických vláken na své náklady. Městys se na investici nijak nepodílí. Projekt je nutné realizovat současně s opravami, neboť pozdější realizace by přinášela technické potíže a mohla by ohrozit nově vybudované chodníky. RM přijala usnesení č. 3/69/2013 ze dne , kterým schválila smlouvu o právu provést stavbu. Ing. Sládek navrhuje, aby po dokončení jednotlivých úseků byly uzavřeny smlouvy o věcných břemenech na uložení těchto sítí. Výše odměny za zřízení věcných břemen bude stanovena znaleckým posudkem. RM s tímto řešením souhlasí. Věcná břemena jsou standardním řešením uložení technických sítí. Výstavba sítě optických vláken soukromým investorem je ve veřejném zájmu občanů. Realizace projektu současně s opravou chodníků umožní snížení nákladů na realizaci sítě a tím dosažení nižší ceny pro koncového zákazníka. Usnesení č. 15/79/2014 Rada městyse vzala na vědomí informaci Ing. Sládka k projektu výstavby rozvodů optické datové sítě a souhlasí s řešením finanční náhrady formou ceny za věcné břemeno, kdy odměna za jeho zřízení bude stanovena na základě znaleckého posudku. 8

9 Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: není Termín: není Bod č. 16 programu - Rozpočet 2014 Rada městyse projednala návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok Návrh byl postoupen členům ZM a členům výborů ZM k připomínkám. Tyto budou spolu s návrhem projednány na pracovním zasedání ZM. Usnesení č. 16/79/2014 Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit návrh rozpočtu 2014 Městyse Moravská Nová Ves. Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu schválit Úkol: předložit zastupitelstvu Termín: není Rozpočtový dopad: viz. rozpočet Bod č. 17 programu - Smlouva o kontokorentním úvěru Rada městyse projednala návrh smlouvy o kontokorentním úvěru č _14 mezi Českou spořitelnou a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 a městysem jako klientem, kdy předmětem smlouvy je zřízení kontokorentního úvěru do výše ,- Kč. Kontokorent bude sloužit k překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů. Jedná se zejména o předfinancování dotovaných projektů, neboť OPŽP poskytuje finanční prostředky až od dubna roku Výše úrokové sazby je PRIBOR + 1,60%. Usnesení č. 17/79/2014 Rada městyse doporučuje ZM schválit návrh smlouvy kontokorentním úvěru. Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu schválit Úkol: předložit zastupitelstvu Termín: na zasedání zastupitelstva Bod č. 18 programu - OZV o odpadech Rada městyse projednala návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. OZV je totožná s OZV č.2/2012, 9

10 která je doposud platná. Jedinou změnou je doplnění čl.6 odst. 1) písm. c) in fine, kdy je od poplatku osvobozen poplatník, přihlášený k trvalému pobytu v sídle ohlašovny, pouze tehdy pokud se v obci nezdržuje a jehož skutečný pobyt není znám. Poplatek se navrhuje ve výši 500,-Kč, neboť náklady na svoz TKO byly 592,- Kč/osobu. Usnesení č. 18/79/2014 Rada městyse doporučuje ZM schválit OZV o odpadech. Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu schválit Úkol: předložit zastupitelstvu Termín: na zasedání zastupitelstva Rozpočtový dopad: Bod č. 19 programu - Smlouvy FVE Rada městyse projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městysem jako povinným a společností SOLARPARK Moravská Nová Ves se sídlem Stará Kysibelská 683/57a, Karlovy Vary jako oprávněným č.1 a společností Raiffeisen Leasing, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 jako oprávněným č.2, kdy předmětem smlouvy je zřízení věcných břemen pro provoz fotovoltaické elektrárny v lokalitě Hliník. RM dále projednala dodatek č.1 ke shora označené smlouvě, kterým se upravují platby za zřízení věcného břemene. RM dále projednala návrh Dohody o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky v lokalitě Hliník mezi městysem a společností SOLARPARK. RM dále projednala návrh Dohody o vyrovnání mezi městysem a společností SOLARPARK, kterou se urovnávají veškeré spory vyplývající ze všech právních vztahů mezi uvedenými smluvními stranami. Ke sjednání uvedených smluv a dohod je v souladu se zákonem o obcích oprávněna RM, která se nicméně rozhodla vzhledem k závažnosti, předložit tyto dokumenty ke schválení ZM. Podstatou smluvního urovnání sporů je zrušení všech doposud platně či neplatně sjednaných smluv a jejich nahrazení smlouvami novými, které umožní nerušený provoz FVE po dobu na kterou byla zřízena, tj. do roku Oprávněný z věcného břemene bude povinen hradit za využívání pozemků částku ve výši ,- Kč ročně, která bude pravidelně navyšována o inflaci. Pro srovnání, podle stávajících smluv, se jedná o částku ve výši ,- Kč. Uzavření dohod dle předložených návrhů nemá dopad na probíhající trestní řízení v této věci. Usnesení č. 19/79/2014 Rada městyse doporučuje ZM smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městysem jako povinným a společností SOLARPARK Moravská Nová Ves se sídlem Stará Kysibelská 683/57a, Karlovy Vary jako oprávněným č.1 a společností Raiffeisen Leasing, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 jako oprávněným č.2, kdy předmětem smlouvy je zřízení věcných břemen pro provoz fotovoltaické elektrárny v lokalitě Hliník, dodatek č.1 ke shora označené smlouvě, kterým se upravují platby za zřízení věcného břemene, Dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky v lokalitě Hliník mezi městysem a společností SOLARPARK, Dohodu o vyrovnání mezi městysem a společností SOLARPARK, kterou se urovnávají veškeré spory vyplývající ze všech právních vztahů mezi uvedenými smluvními stranami.. 10 Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu schválit Úkol: předložit zastupitelstvu Termín: na zasedání zastupitelstva Rozpočtový dopad: navýšení příjmu o cca 5,5-6 milionu Kč dle výše inflace za dobu existence FVE

11 Bod č. 20 programu - Sdělení o vyúčtování neinvestičního příspěvku Rada městyse projednala informaci Diecézní charity Brno, Oblastní charity Břeclav o vyúčtování neinvestičního příspěvku za rok 2013 ve výši ,- Kč na úhradu běžných provozních nákladů pečovatelské služby v Moravské Nové Vsi. Usnesení č. 20/79/2014 Rada městyse vzala na vědomí informaci Diecézní charity Brno, Oblastní charity Břeclav o vyúčtování neinvestičního příspěvku za rok 2013 ve výši ,- Kč na úhradu běžných provozních nákladů pečovatelské služby v Moravské Nové Vsi. Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Bod č. 21 programu - Dodatek č. 2 smlouvy o dílo SVIPP s.r.o. Rada městyse projednala dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností SVIPP, s.r.o., Čechyňská 14a, Brno k akci Sanace sesuvů v Moravské Nové Vsi. Jedná se o vícepráce ve výši ,- Kč a méněpráce ve výši ,- Kč. Celková cena díla s DPH: ,- Kč. Vícepráce spočívají zejména v osazení většího průměru kanalizačního potrubí tak, aby bylo možno pokračovat s odvodněním ulice Na Kopci, odstranění betonové konstrukční vrstvy ve vozovce a její zpětné zřízení, přeložka plynovodního řadu a práce na vodovodních přípojkách. Usnesení č. 21/79/2014 Rada městyse schválila dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností SVIPP, s.r.o., Čechyňská 14a, Brno k akci Sanace sesuvů v Moravské Nové Vsi. Úkol: uzavřít smlouvu Termín: do příštího zasedání rady Rozpočtový dopad: Kč z rozpočtu 3745 Bod č. 22 programu - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0012/2013 LIKOMSTAV MORAVA s.r.o. Rada městyse projednala dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0012/2013 mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností LIKOMSTAV MORAVA, s.r.o., Na Rynku 198, Moravská Nová Ves k akci Moravská Nová Ves, hřbitov zpevněné plochy I. etapa. Jedná se o vícepráce ve výši ,5 Kč vč. DPH. Celková cena díla s DPH: ,- Kč vč. DPH po navýšení. Vícepráce spočívali zejména ve vybourání starých základů oplocení, vykácení části thují včetně odstranění pařezů, práce na výdejním stojanu na vodu. 11

12 Usnesení č. 22/79/2014 Rada městyse schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0012/2013 mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností LIKOMSTAV MORAVA, s.r.o., Na Rynku 198, Moravská Nová Ves k akci Moravská Nová Ves, hřbitov zpevněné plochy I. etapa. Úkol: uzavřít smlouvu Termín: do příštího zasedání rady Rozpočtový dopad: ,5 Kč z rozpočtu kryto 3632 Bod č. 23 programu - Nájemní smlouva Agro Podlužan a.s. Rada městyse projednala nájemní smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves (pronajímatel) a Agro Podlužan a.s. se sídlem v Prušánkách č.p. 132, Prušánky (nájemce). Předmětem nájmu je pozemek p.č. 2554, k.ú. Prušánky. Smlouva se uzavírá z důvodu navýšení nájemného od roku 2014 na 2000,- Kč/ha. Záměr pronájmu byl řádně schválen a zveřejněn na ÚD. Usnesení č. 23/79/2014 Rada městyse schválila nájemní smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves (pronajímatel) a Agro Podlužan a.s. se sídlem v Prušánkách č.p. 132, Prušánky (nájemce), kdy předmětem nájmu je pozemek p.č. 2554, k.ú. Prušánky. Úkol: uzavřít smlouvu Termín: do příštího zasedání rady Rozpočtový dopad: Bod č. 24 programu - Průměrná roční inflace Rada městyse projednala výpis ze statistického zjišťování ČSÚ průměrná roční inflaci za rok 2013, v ČR činila 1,4 %. Ve smluvních vztazích, v nichž je sjednána inflační doložka, bude navýšeno nájemné o 1,4%. Usnesení č. 24/79/2014 Rada městyse schválila navýšení nájemného o 1,4% v těch, smluvních vztazích, v nichž je sjednána inflační doložka. Úkol: navýšit nájmy, sekretariát, matrika Termín: 1 měsíc Rozpočtový dopad: navýšení příjmů z pronájmu pozemků, bytů a nebytových prostor Bod č. 25 programu - Zvýšení nájemného Agromoravia a.s. 12

13 Rada městyse projednala sdělení společnosti Agromoravia a.s. se sídlem Moravská Nová Ves, Anenská 1006, o zvýšení nájemného od hospodářského roku 2014 na 2.100,- Kč/ha. Městys má se společností AGROMORAVIA a.s. sjednánu smlouvu o nájmu pozemků ze dne ve znění dodatku ze dne Původní výše nájmu je 1400,- Kč/ha. Usnesení č. 25/79/2014 Rada městyse vzala na vědomí sdělení společnosti Agromoravia a.s. se sídlem Moravská Nová Ves, Anenská 1006, o zvýšení nájemného na 2.100,- Kč/ha/rok. Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Rozpočtový dopad: navýšení příjmu v 1012 o cca ,- Kč. Bod č. 26 programu - Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb za rok 2014 Rada městyse projednala Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb za rok 2014 mezi Městskou knihovnou Břeclav, Národních hrdinů 9, Břeclav a Městysem Moravská Nová Ves (příjemce). Dle dodatku ke smlouvě se závazky Městské knihovny Břeclav rozšiřují o Zajištění nákupu a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků městyse. Na společný nákup knih bude určena částka ,- Kč. K tomu viz usnesení RM č. 16/76/2013. Usnesení č. 26/79/2014 Rada městyse schválila Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb za rok 2014 mezi Městskou knihovnou Břeclav, Národních hrdinů 9, Břeclav a Městysem Moravská Nová Ves (příjemce), kdy předmětem dodatku ke smlouvě se závazky Městské knihovny Břeclav rozšiřují o Zajištění nákupu a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků městyse pro rok Úkol: uzavřít smlouvu Termín: do příští schůze rady Rozpočtový dopad: kryt 3314 Bod č. 27 programu - Návrh smlouvy č. 4/2013 biopopelnice Rada městyse projednala návrh smlouvy č.4/2013bio o provedení svozu a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu mezi společností Hantály a.s. jako provozovatelem a městysem jako původcem odpadu. Jedná se o tutéž smlouvu, kterou na svém 21. zasedání dne neschválilo zastupitelstvo městyse. RM v tomto smyslu již nemá o čem rozhodovat, neboť předložením na program ZM přišla o pravomoc o této smlouvě rozhodovat ve smyslu 84 odst. 4) zákona 128/2000 Sb., o obcích. RM pouze ukládá již znovu tuto smlouvu znovu nepředkládat na program ZM a sdělit provozovateli, že Městys Moravská Nová Ves v tuto chvíli nemá zájem o využití nabízené služby. Současně budou vráceny poskytnuté sběrové nádoby. Usnesení č. 27/79/

14 Rada městyse ukládá starostovi již dále nepředkládat na program ZM návrh smlouvy č.4/2013bio o provedení svozu a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu mezi společností Hantály a.s. jako provozovatelem a městysem jako původcem odpadu, a sdělit provozovateli, že Městys Moravská Nová Ves v tuto chvíli nemá zájem o využití nabízené služby, kdy současně budou vráceny poskytnuté sběrové nádoby. Rozhodnutí: uložila Úkol: sdělit a.s. Hantály Bod č. 28 programu - Smlouva o úklidu nebytových prostor Diecézní charita Brno Rada městyse projednala smlouvu o úklidu nebytových prostor mezi Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Břeclav, Svatoplukova 18, Břeclav (poskytovatel) a městysem (objednatel). Poskytovatel se zavazuje provádět pro objednatele úklid nebytových prostor objektu Dům s pečovatelskou službou, Luční 590, Moravská Nová Ves. Cena za služby je stanovena 4500,- Kč za jeden kalendářní měsíc. Pečovatelské služby nejsou oprávněny k poskytování úklidu nebytových prostor jako sociální služby. Úklid bude prováděn jako komerční služby na základě smlouvy. O příslušnou částku bude snížen příspěvek na poskytování pečovatelské služby. K tomu také usn. RM č. 15/76/2013. Usnesení č. 28/79/2014 Rada městyse schválila smlouvu o úklidu nebytových prostor mezi Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Břeclav, Svatoplukova 18, Břeclav (poskytovatel) a městysem (objednatel), kdy poskytovatel se zavazuje provádět pro objednatele úklid nebytových prostor objektu Dům s pečovatelskou službou, Luční 590, Moravská Nová Ves. Úkol: podepsat smlouvu Bod č. 29 programu - Nabídkový rozpočet doplení venkovních soklíků na budově č.p. 117 Stavika s.r.o. Rada městyse projednala nabídkový rozpočet s výkazem výměr od společnosti Stavika s.r.o., J.Opletala 2403/10, Břeclav k realizovanému projektu Zateplení víceúčelové budovy č.p Jedná se o doplnění venkovních soklíků. Cena celkem vč. DPH: 4245,- Kč. Dále se jedná o doplnění klempířských prvků. Cena celkem vč. DPH: 22882,- Kč. Jedná se o estetický prvek, který není součástí zateplení. Usnesení č. 29/79/2014 Rada městyse schválila nabídkový rozpočet s výkazem výměr od společnosti Stavika s.r.o., J.Opletala 2403/10, Břeclav k realizovanému projektu Zateplení víceúčelové budovy č.p. 117, kdy budou provedeny práce na doplnění venkovních soklíků v ceně 4245,- Kč a doplnění klempířských prvků v ceně 22882,- Kč. 14

15 Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Rozpočtový dopad: ,- Kč kryt rozpočtovým 3639 Bod č. 30 programu - Návrh na vyřazení majetku Kontejner Kombi 9m3 - Služby p.o. Rada městyse projednala návrh příspěvkové organizace Služby Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves na vyřazení majetku Kontejner Kombi 9m3. Byl dán Službám p.o. do výpůjčky. Stav je nevyhovující, zrezivělý. Kontejner bude zlikvidován firmou KOVOSTEEL, která odváží železný odpad. Usnesení č. 30/79/2014 Rada městyse schválila dodatek ke smlouvě o výpůjčce se mezi městysem jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Služby Moravská Nová Ves,nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves jako výpůjčitelem, kterým se ze smlouvy vyjímá kontejner Kombi 9m3. Úkol: vyrozumět žadatele, sjednat smlouvu Termín: do příští schůze rady Bod č. 31 programu - Žádost o souhlas s přijetím daru ZŠ Mor. Nová Ves Rada městyse projednala žádost o předchozí souhlas k přijetí daru pro ZŠ Moravská Nová Ves 2000 Kč od MUDr. Evy Špačkové, Kučerové na zápis dětí do první třídy. Usnesení č. 31/79/2014 Rada městyse schválila ZŠ Moravská Nová Ves souhlas k přijetí daru ,- Kč od MUDr. Evy Špačkové, Kučerové na zápis dětí do první třídy. Úkol: vyrozumět žadatele Zodpovědná osoba: není Termín: do příští schůze rady Bod č. 32 programu - Žádost o prominutí poplatku za pronájem sokolovny ples KDU ČSL 15

16 Rada městyse projednala žádost MO KDU-ČSL v Moravské Nové Vsi zastoupené předsedou MO p. Františkem Šedivým o prominutí poplatku za pronájem sokolovny, kde se dne uskutečnil Okresní lidovecký ples. Usnesení č. 32/79/2014 Rada městyse neschválila žádost MO KDU-ČSL v Moravské Nové Vsi o prominutí poplatku za pronájem sokolovny, kde se dne uskutečnil Okresní lidovecký ples. Úkol: vyrozumět žadatele Zodpovědná osoba: není Termín: do příští schůze rady H: 0 pro - 3 proti - 0 zdržel se Bod č. 33 programu - Odpisový plán 2014 Rada městyse projednala odpisový plán pro rok Usnesení č. 33/79/2014 Rada městyse schválila odpisový plán pro rok Úkol: provést odpisy v souladu s plánem Zodpovědná osoba: účetní Termín: do příští schůze rady Bod č. 34 programu - Závěr 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves byla ukončena dne ve hodin... Starosta Městyse Moravská Nová Ves.. Místostarosta Městyse Moravská Nová Ves (jiný radní) Zpracoval a zapsal: Marek Košut Ověřovatel: Eva Gréeová Čistopis vyhotoven dne:

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více

Zápis. z 67. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 22.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. z 67. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 22.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 67. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 22.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Zbyněk Parma Hosté

Více

Zápis z 30. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 30. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 30. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 29.12.2011 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Pavel Šrámek Hosté Omluveni

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

22. veřejné zasedání zastupitelstva městyse. v úterý 25.února 2014 v 18 00 hodin

22. veřejné zasedání zastupitelstva městyse. v úterý 25.února 2014 v 18 00 hodin Materiály pro 22. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Starosta městyse Moravská Nová Ves svolává 22. veřejné zasedání zastupitelstva městyse. Zasedání se koná v úterý 25.února 2014 v 18 00 hodin v

Více

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 88. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 21.7.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

Zápis z 42. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 25.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 42. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 25.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 42. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 25.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Jaroslav

Více

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

Zápis z 10. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 7.3.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 10. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 7.3.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 10. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 7.3.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Zbyněk Parma

Více

Zápis Z 47. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis Z 47. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 47. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.7.2017 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015 Zápis Z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 26.1.2015 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjánošová Eva Gréeová

Více

Zápis. z 66. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 1.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. z 66. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 1.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 66. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 1.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Pavel Šrámek

Více

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 14.1. 2013 v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Zbyněk Parma Jaroslav Kučera Omluveni

Více

Zápis. ze 78. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 14.1.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 78. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 14.1.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 78. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 14.1.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Soňa Petrjánošová do 20:20 Jaroslav

Více

Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Pavel Šrámek

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Zápis. z 60. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. z 60. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 60. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 8.4.2013 v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Zbyněk Parma Eva Gréeová Pavel Šrámek

Více

Zápis z 9. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.2.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 9. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.2.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 9. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.2.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Zbyněk Parma

Více

Zápis. Z 89. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.8.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 89. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.8.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 89. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.8.2014 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Zbyněk Parma Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Zápis z 40. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.5.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 40. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.5.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 40. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.5.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

Zápis. ze 73. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.11.2013 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 73. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.11.2013 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 73. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.11.2013 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera odešel v 21 30 hodin Eva

Více

Zápis z 1. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 1. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 1. schůze Rady městyse, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Ing. Zbyněk Parma Bc.

Více

Program 52. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 52. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 52. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 12. 11. 2012 v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Eva Gréeová Jaroslav Kučera Hosté Radek

Více

Zápis z 38. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 16.4.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 38. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 16.4.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 38. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 16.4.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Jaroslav Kučera

Více

Zápis z 33. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.2.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 33. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.2.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 33. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.2.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Pavel Šrámek Zbyněk Parma

Více

Zápis. ze 75. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 75. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 75. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 2.12.2013 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Zbyněk Parma

Více

Zápis. z 65. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.6.2013 v 19 00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. z 65. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.6.2013 v 19 00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 65. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.6.2013 v 19 00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Eva Gréeová Zbyněk Parma Pavel Šrámek Hosté

Více

Zápis z 34. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 20.2.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 34. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 20.2.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 34. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 20.2.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Hosté Omluveni

Více

Zápis Ze 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24 9. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní (přítomen

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Zápis z 36. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.3.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 36. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.3.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 36. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.3.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

Zápis. ze 76. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 23.12.2013 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 76. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 23.12.2013 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 76. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 23.12.2013 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Zbyněk Parma

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z 26. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31.10.2011 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 26. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31.10.2011 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 26. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31.10.2011 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Hosté Omluveni:

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Zápis ze 16. jednání ZO Bory v 19 hod.

Zápis ze 16. jednání ZO Bory v 19 hod. v 19 hod. Přítomni: Březka J., Křížová B., Kujalová J., MVDr. Marková R., Špaček M, Příhodová P., Bc. Suková D., Kotačka L., Mgr. Eliáš F., P. Viliš, Vávra P., Omluveni: Mgr. ing. Slavíková M., Ing. L.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Bod č. 1 programu - Zahájení

Bod č. 1 programu - Zahájení 1 Zápise ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 12. 3. 2015 v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse v Moravské Nové Vsi Přítomni: Omluveni: Antal Igor, Ing. Bezchleba

Více

Zápis. ze 70. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 30.9.2013 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 70. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 30.9.2013 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 70. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 30.9.2013 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera odešel 21:20 Eva Gréeová

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 20.12.2010 v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. čj. 9/2010 Starostka zahájila 9. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 17. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.6.2011 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 17. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.6.2011 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 17. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.6.2011 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Pavel Šrámek

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 46. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 46. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce Přítomní: Omluveni: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis ze 46. zasedání rady obce konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Zápis z 25. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.10.2011 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 25. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.10.2011 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 25. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.10.2011 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Pavel Šrámek

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 26.05.2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. čj. 4/2008 Starostka zahájila 4. zasedání Zastupitelstva městyse

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 č. 45/2016 u p r a v e n á v e r z e účetní závěrku za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni (k 31.12.2015) dle zákona č. 563/1991

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16 Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 458/43/16 Rada obce Doubrava program 43. schůze Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 1. Zahájení a procesní záležitosti 2.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 3.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 0 Program: 1. Zahájení

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 9. 11. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Ing. Jiří Čvančara, Tomáš Král Omluven: - Hosté: Ing. Ewa

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne Zápis z 77. schůze městské rady ze dne 18.3.2013 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více