Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107"

Transkript

1 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00 Jaroslav Kučera do 21:13 Hana Trlicová zástupce firmy VKV do 20:30 Eva Gréeová Pavel Šrámek Omluveni Zbyněk Parma Celkový počet stran zápisu: 16 Přílohy: Seznam doposud neprovedených usnesení rady Schůzi zahájil a řídil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut Schůze byla zahájena v hod. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 79. schůze rady městyse 79. schůzi Rady městyse Moravská Nová Ves zahájil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut. Oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisování se ujal starosta. Starosta vyzval radní, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 79. schůze rady městyse. Navržena byla paní Eva Gréeová, který vyslovila s návrhem souhlas. Program 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: 1. Zahájení, program 79. schůze rady 2. Kontrola zápisu, plnění úkolů 3. Ředitel ZŠ Moravská Nová Ves 4. Ředitelka MŠ Moravská Nová Ves 5. Ředitel p.o. Služby Moravská NováVes 6. Změna záměru koupě pozemku J.Horníček 7. Žádost o koupi pozemku VKV 8. Záměr výstavby prodejny COOP 9. Podnět ke koupi pozemku p.č. 2209/10 Prostrom 10. Žádost o stanovisko - Cedr neopadavý Na Výsluní, p. Glosová 11. Žádost o pokácení Bříza - U Jordánky, p. Čech 12. Žádost o pokácení 2x Habr ul. Dolní, p. Adámek 13. Žádost o pokácení Lípa srdčitá U sv. Anny 14. Žádost o stanovisko Lípa ul. Lipová, p. Vašíčková 15. Rozvody optické datové sítě ing. Sládek 16. Rozpočet Smlouva o kontokorentním úvěru 1

2 18. OZV o odpadech 19. Smlouvy elektrárna 20. Sdělení o vyúčtování neinvestičního příspěvku 21. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo SVIPP s.r.o. 22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0012/2013 LIKOMSTAV MORAVA s.r.o. 23. Nájemní smlouva Agro Podlužan a.s. 24. Průměrná roční inflace 25. Zvýšení nájemného Agromoravia a.s. 26. Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb za rok Návrh smlouvy č. 4/2013 biopopelnice 28. Smlouva o úklidu nebytových prostor Diecézní charita Brno 29. Nabídkový rozpočet doplení venkovních soklíků na budově č.p. 117 Stavika s.r.o. 30. Návrh na vyřazení majetku Kontejner Kombi 9m3 - Služby p.o. 31. Žádost o souhlas s přijetím daru ZŠ Mor. Nová Ves 32. Žádost o prominutí poplatku za pronájem sokolovny ples KDU ČSL 33. Odpisový plán Závěr Bod č. 1 programu - Zahájení, program 79. schůze rady Usnesení č. 1/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves schvaluje program 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves a ověřovatele zápisu o průběhu 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves paní Evu Gréeovou. Bod č. 2 programu - Kontrola zápisu, plnění úkolů Usnesení jsou průběžně plněna. Přílohou zápisu je seznam usnesení rady, která nebyla dosud zcela splněna. Usnesení č. 2a/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí zápis ze 78. schůze rady. Usnesení č. 2b/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí seznam usnesení rady, která nebyla zcela splněna. Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: splnit dle přiloženého seznamu Zodpovědná osoba: různé Termín: různé Rozpočtový dopad: různé 2

3 Bod č. 3 programu Ředitel Základní školy Moravská Nová Ves Rada městyse projednala působení ředitele ZŠ Moravská Nová Ves Mgr. Jana Hanáčka, kterému končí výkon práce dne Rada městyse projednala prodloužení doby trvání pracovního poměru ve funkci ředitele Základní školy o dalších 6 let. Mgr. Jan Hanáček seznámil členy rady s plněním koncepce školy za dobu svého působení na škole. RM se rozhodla nevyhlásit konkurz na pozici ředitele Základní školy Moravská Nová Ves v souladu s 166 odst.3) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a potvrdit Mgr. Jana Hanáčka na pozici ředitele Základní školy na dobu dalších šesti let počínaje dnem Usnesení č. 3/79/2014 Rada městyse schválila nevyhlásit konkurz na pozici ředitele Základní školy Moravská Nová Ves v souladu s 166 odst.3) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a potvrdit Mgr. Jana Hanáčka na pozici ředitele Základní školy na dobu dalších šesti let počínaje dnem Úkol: vyrozumět ředitele ZŠ Bod č. 4 programu Ředitelka MŠ Rada městyse projednala oznámení Marie Salajkové ředitelky Mateřské školy Moravská Nová Ves o vzdání se funkce ředitelky mateřské školy ke dni z důvodu odchodu do starobního důchodu. K tomuto bodu se rada vrátí na příští schůzi rady. (sdělení č.j. 150/2014 ze dne ) Usnesení č. 4/79/2014 Rada městyse vzala na vědomí oznámení Marie Salajkové ředitelky Mateřské školy Moravská Nová Ves o vzdání se funkce ředitelky mateřské školy ke dni z důvodu odchodu do starobního důchodu. Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Bod č. 5 programu Ředitel Služeb p.o. Rada městyse projednala zpětvzetí odstoupení z funkce ředitele p.o. Služby Moravská Nová Ves pana Jaroslava Kučery. Rada městyse projednala opětovné jmenování do funkce ředitele p.o. Služby Moravská Nová Ves p. Jaroslava Kučeru. 3

4 Usnesení č. 5a/79/2014 Rada městyse bere na vědomí zpětvzetí odstoupení z funkce ředitele p.o. Služby Moravská Nová Ves pana Jaroslava Kučery. Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Usnesení č. 5b/79/2014 Rada městyse schválila jmenování místostarosty pana Jaroslava Kučeru ředitelem p.o. Služby Moravská Nová Ves na dobu do termínu zvolení nového vedení obce v komunálních volbách na podzim roku Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Bod č. 6 programu Změna záměru koupě pozemku J. Horníček Rada městyse projednala oznámení o změně záměru pana Jana Horníčka, bytem U Sokolovny 914, Moravská Nová Ves, který se vzdává záměru odkoupit část pozemku p.č v k.ú. Moravská Nová Ves o výměře 949 m2 a části pozemku p.č v k.ú. Moravská Nová Ves o výměře 882 m2. Záměr prodeje byl schválen na 12. veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves dne 27. září 2012, usnesením č. 8/12/2012. (žádost č.j. 177/2014 ze dne ) Usnesení č. 6/79/2014 Rada městyse doporučila ZM zrušit usnesení č. 8/12/2012 ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves dne 27. září Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu městyse zrušit Úkol: předložit na zasedání zastupitelstva Termín: na zasedání zastupitelstva Bod č. 7 programu Žádost o koupi pozemku VKV Rada městyse projednala žádost společnosti VKV Břeclav, s r.o., U Zbrojnice 587, Hrušky o odkoupení pozemku v k.ú. Moravská Nová Ves p.č. 1445, 1446, 1447, 1448, 1449 o velikosti cca m2 pro účely vybudování skladových prostor a parkovací plochy pro vozový park. Paní Hana 4

5 Trlicová osobně přednesla záměr společnosti VKV členům RM. RM se k této otázce vrátí v okamžiku, kdy bude k dispozici studie záměru společnosti VKV. Možnou variantou je také výměna žádaných pozemků na halu na bývalém mlýně (současné místo činnosti společnosti VKV) a doplacení rozdílu kupní ceny. Prostory by byly využívány p.o. Služby namísto stavby nové haly na SSO. Usnesení č. 7/79/2014 Rada městyse projednala žádost společnosti VKV Břeclav, s r.o., U Zbrojnice 587, Hrušky o odkoupení pozemku v k.ú. Moravská Nová Ves p.č. 1445, 1446, 1447, 1448, 1449 o velikosti cca m2 pro účely vybudování skladových prostor a parkovací plochy pro vozový park. Rozhodnutí: projednala Úkol: Bod č. 8 programu Záměr výstavby prodejny COOP Rada městyse projednala žádost skupiny COOP, Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, Mikulov o koupi pozemků p.č. 528 o výměře 496m2, část pozemku p.č. 527/1 o výměře 288m2 vše v k.ú. Moravská Nová Ves za účelem záměru výstavby modulární prodejny. Navržená cena je 600,- Kč/m2. Do smlouvy zakotvit právo zpětné koupě v případě neuskutečnění záměru výstavby prodejny. (žádost č.j. 78/2014 ze dne ) Usnesení č. 8a/79/2014 Rada městyse schválila záměr prodeje pozemků p.č. 528 o výměře 496m2, části pozemku p.č. 527/1 o výměře 288m2 vše v k.ú. Moravská Nová Ves Usnesení č. 8b/79/2014 Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit prodej pozemků p.č. 528, 527/1 vše v k.ú. Moravská Nová Ves skupině COOP, Jednota, spotřebního družstva v Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, Mikulov o za účelem záměru výstavby modulární prodejny. Cena pozemků 600,- Kč/m2. Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu městyse schválit Úkol: předložit na zasedání zastupitelstva Termín: na zasedání zastupitelstva H:4 pro - 0 proti - 0 zdržel se Bod č. 9 programu Podnět ke koupi pozemku p.č. 2209/10 Prostrom Rada městyse projednala podnět o.s. Prostrom, Anenská 561, Moravská Nová Ves, aby Městys Moravská Nová Ves koupil pozemek p.č. 2209/10 v k.ú. Moravská Nová Ves, v ulici U Mlýna o výměře cca 950m2 a pozemek parc.č o výměře 83m2 v k.ú. Moravská Nová Ves. Cena za kterou nabízí pozemek současný vlastník (SŽDC, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26, Brno) je cca 5

6 60,- Kč/m2. Pozemek tvoří veřejné prostranství a mohl by být využit k realizaci projektu o.s. Prostrom vytvoření parčíku. Usnesením RM č. 17a/56/2013 ze dne byl stanoven postup pro výkup pozemků v roce V roce 2013 se podařilo vykoupit pozemky v sousedství sběrného dvora a některé další pozemky pod komunikacemi. Dokončen byl výkup na ulici Zákoutí. V roce 2014 bude pokračováno ve výkupu těchto majetkoprávně nedořešených vztahů. Jedná se pozemky na ulicích K Zelničkám, U Mlýna, Na Výsluní, Květná, V Zahradách. (žádost č.j. 140/2014 ze dne ) Usnesení č. 9/79/2014 Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu městyse schválit koupi pozemku p.č. 2209/10 o výměře cca 950m2 a pozemku parc.č o výměře 83m2 vše v k.ú. Moravská Nová Ves, v ulici U Mlýna od SŽDC, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26, Brno. Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu městyse schválit Úkol: předložit na zasedání zastupitelstva Termín: na zasedání zastupitelstva Bod č. 10 programu - Žádost o stanovisko - Cedr neopadavý Na Výsluní, p. Glosová Rada městyse projednala žádost o stanovisko paní Radky Glosové, bytem Na Výsluní 934, k odstranění stromu (Cedr neopadavý) na parc. č. 2103/1 v k.ú. Moravská Nová Ves (vlastník Městys Moravská Nová Ves). Dle sdělení orgánu ochrany přírody úřadu městyse má strom ve výšce 130 cm nad zemí šířku 67cm. Paní Glosová by strom chtěla ponechat, ale má sousedský spor s p. Svobodovou, které vadí nepořádek ze stromu. Strom se nachází na veřejném prostranství a RM nevidí důvod pro jeho odstranění. Usnesení č. 10/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves zamítla žádost o odstranění stromu (Cedr neopadavý) na parc. č. 2103/1 v k.ú. Moravská Nová Ves (vlastník Městys Moravská Nová Ves). Rozhodnutí: zamítla Úkol: sdělit žadateli H: 3 pro - 0 proti - 1 zdržel se Kučera Bod č. 11 programu Žádost o pokácení Bříza - U Jordánky, p. Čech Rada městyse projednala podnět k odstranění stromu - 1 ks břízy, rostoucí na p.č. 1774/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník Městys Moravská Nová Ves. Bříza roste u pozemku č.p. 570/2, na ulici U Jordánky. Žadatel zde plánuje stavbu rodinného domu. Je třeba, aby městys podal žádost o pokácení 6

7 stromu 1 ks břízy Úřadu městyse Moravská Nová Ves, který vydá povolení k pokácení ve správním řízení. Bříza má ve výšce 130 cm nad zemí průměr 113 cm. Usnesení č. 11/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti k pokácení 1 ks břízy rostoucí na p.č. 1774/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník Městys Moravská Nová Ves. Úkol: podat žádost o pokácení H: 3 pro - 0 proti - 1 zdržel se Kučera Bod č. 12 programu Žádost o pokácení 2x Habr ul. Dolní, p. Adámek Rada městyse projednala podnět k odstranění stromů - 2 ks habru, rostoucí na p.č. 64/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník Městys Moravská Nová Ves. Habry rostou před pozemkem č.p. 599 a č.p. 214 (v demolici) na ul. Dolní. Žadatel zde zahájil stavbu rodinného domu a dva stromy se nachází v místě budoucího vjezdu. Je třeba, aby městys podal žádost o pokácení 2 ks stromů 2 ks habru Úřadu městyse Moravská Nová Ves, který vydá povolení k pokácení ve správním řízení. Ve výšce 130 cm nad zemí má první habr průměr 107 cm a druhý habr průměr 96 cm. Rada požaduje, aby byl po dokončení stavby vysazen nový 1 ks habru, tak aby bylo doplněno uliční stromořadí. Usnesení č. 12/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti k pokácení 2 ks habru rostoucích na p.č. 64/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník Městys Moravská Nová Ves. Úkol: podat žádost o pokácení H: 3 pro - 0 proti - 1 zdržel se Kučera Bod č. 13 programu Žádost o pokácení Lípa srdčitá U sv. Anny Rada městyse projednala podnět k odstranění stromu - 1 ks lípa srdčitá, rostoucí na p.č v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník pozemku Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. Ve výšce 130 cm nad zemí má lípa průměr 226cm. Na strom byl zpracován posudek odborným dendrologem Ing. Skotnicou. Dle posudku se jedná o strom v havarijním stavu vykazuje mnoho řezných ran, rozsáhlých dutin, na kmeni se nacházejí dřevokazné houby. Hrozí statické selhání jedince a pád kosterních větví. Tím by byla ohrožena nákladně restaurovaná socha sv. Anny. Znalec doporučuje kácení stromu a nahrazení dvěma nebo čtyřmi novými stromy např. lípami nebo ovocnými stromy starých odrůd. Pro pokácení je nutný souhlas vlastník, na jehož pozemku se strom nachází Jihomoravský kraj ve správě Správy a údržby silnic Břeclav. 7

8 Usnesení č. 13/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti k pokácení - 1 ks lípa srdčitá, rostoucí na p.č v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník pozemku je Jihomoravský kraj. Úkol: podat žádost o pokácení H: 3 pro - 0 proti - 1 zdržel se Kučera Bod č. 14 programu Žádost o stanovisko Lípa ul. Lipová, p. Vašíčková Rada městyse projednala podnět k odstranění stromu - 1 ks lípa, rostoucí na p.č. 1135/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník pozemku je Městys Moravská Nová Ves. Ve výšce 130 cm nad zemí má lípa průměr 215cm. Rada městyse navrhuje variantu zpracování odborného posudku za účelem posouzení zdravotního stavu stromu. Prozatím bude proveden ořez výmladků. Usnesení č. 13/79/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves neschválila podání žádosti k pokácení 1 ks lípa, rostoucí na p.č. 1135/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, vlastník pozemku je Městys Moravská Nová Ves. Rozhodnutí: neschválila Úkol: podat žádost o pokácení H: 3 pro - 0 proti - 1 zdržel se Kučera Bod č. 15 programu - Rozvody optické datové sítě ing. Sládek Rada městyse projednala informaci Ing. Tomáše Sládka ve věci realizovaného projektu rozvodů optické sítě. V rámci postupné rekonstrukce chodníků v obci provede Ing. Sládek instalaci sítě optických vláken na své náklady. Městys se na investici nijak nepodílí. Projekt je nutné realizovat současně s opravami, neboť pozdější realizace by přinášela technické potíže a mohla by ohrozit nově vybudované chodníky. RM přijala usnesení č. 3/69/2013 ze dne , kterým schválila smlouvu o právu provést stavbu. Ing. Sládek navrhuje, aby po dokončení jednotlivých úseků byly uzavřeny smlouvy o věcných břemenech na uložení těchto sítí. Výše odměny za zřízení věcných břemen bude stanovena znaleckým posudkem. RM s tímto řešením souhlasí. Věcná břemena jsou standardním řešením uložení technických sítí. Výstavba sítě optických vláken soukromým investorem je ve veřejném zájmu občanů. Realizace projektu současně s opravou chodníků umožní snížení nákladů na realizaci sítě a tím dosažení nižší ceny pro koncového zákazníka. Usnesení č. 15/79/2014 Rada městyse vzala na vědomí informaci Ing. Sládka k projektu výstavby rozvodů optické datové sítě a souhlasí s řešením finanční náhrady formou ceny za věcné břemeno, kdy odměna za jeho zřízení bude stanovena na základě znaleckého posudku. 8

9 Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: není Termín: není Bod č. 16 programu - Rozpočet 2014 Rada městyse projednala návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok Návrh byl postoupen členům ZM a členům výborů ZM k připomínkám. Tyto budou spolu s návrhem projednány na pracovním zasedání ZM. Usnesení č. 16/79/2014 Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit návrh rozpočtu 2014 Městyse Moravská Nová Ves. Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu schválit Úkol: předložit zastupitelstvu Termín: není Rozpočtový dopad: viz. rozpočet Bod č. 17 programu - Smlouva o kontokorentním úvěru Rada městyse projednala návrh smlouvy o kontokorentním úvěru č _14 mezi Českou spořitelnou a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 a městysem jako klientem, kdy předmětem smlouvy je zřízení kontokorentního úvěru do výše ,- Kč. Kontokorent bude sloužit k překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů. Jedná se zejména o předfinancování dotovaných projektů, neboť OPŽP poskytuje finanční prostředky až od dubna roku Výše úrokové sazby je PRIBOR + 1,60%. Usnesení č. 17/79/2014 Rada městyse doporučuje ZM schválit návrh smlouvy kontokorentním úvěru. Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu schválit Úkol: předložit zastupitelstvu Termín: na zasedání zastupitelstva Bod č. 18 programu - OZV o odpadech Rada městyse projednala návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. OZV je totožná s OZV č.2/2012, 9

10 která je doposud platná. Jedinou změnou je doplnění čl.6 odst. 1) písm. c) in fine, kdy je od poplatku osvobozen poplatník, přihlášený k trvalému pobytu v sídle ohlašovny, pouze tehdy pokud se v obci nezdržuje a jehož skutečný pobyt není znám. Poplatek se navrhuje ve výši 500,-Kč, neboť náklady na svoz TKO byly 592,- Kč/osobu. Usnesení č. 18/79/2014 Rada městyse doporučuje ZM schválit OZV o odpadech. Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu schválit Úkol: předložit zastupitelstvu Termín: na zasedání zastupitelstva Rozpočtový dopad: Bod č. 19 programu - Smlouvy FVE Rada městyse projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městysem jako povinným a společností SOLARPARK Moravská Nová Ves se sídlem Stará Kysibelská 683/57a, Karlovy Vary jako oprávněným č.1 a společností Raiffeisen Leasing, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 jako oprávněným č.2, kdy předmětem smlouvy je zřízení věcných břemen pro provoz fotovoltaické elektrárny v lokalitě Hliník. RM dále projednala dodatek č.1 ke shora označené smlouvě, kterým se upravují platby za zřízení věcného břemene. RM dále projednala návrh Dohody o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky v lokalitě Hliník mezi městysem a společností SOLARPARK. RM dále projednala návrh Dohody o vyrovnání mezi městysem a společností SOLARPARK, kterou se urovnávají veškeré spory vyplývající ze všech právních vztahů mezi uvedenými smluvními stranami. Ke sjednání uvedených smluv a dohod je v souladu se zákonem o obcích oprávněna RM, která se nicméně rozhodla vzhledem k závažnosti, předložit tyto dokumenty ke schválení ZM. Podstatou smluvního urovnání sporů je zrušení všech doposud platně či neplatně sjednaných smluv a jejich nahrazení smlouvami novými, které umožní nerušený provoz FVE po dobu na kterou byla zřízena, tj. do roku Oprávněný z věcného břemene bude povinen hradit za využívání pozemků částku ve výši ,- Kč ročně, která bude pravidelně navyšována o inflaci. Pro srovnání, podle stávajících smluv, se jedná o částku ve výši ,- Kč. Uzavření dohod dle předložených návrhů nemá dopad na probíhající trestní řízení v této věci. Usnesení č. 19/79/2014 Rada městyse doporučuje ZM smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městysem jako povinným a společností SOLARPARK Moravská Nová Ves se sídlem Stará Kysibelská 683/57a, Karlovy Vary jako oprávněným č.1 a společností Raiffeisen Leasing, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 jako oprávněným č.2, kdy předmětem smlouvy je zřízení věcných břemen pro provoz fotovoltaické elektrárny v lokalitě Hliník, dodatek č.1 ke shora označené smlouvě, kterým se upravují platby za zřízení věcného břemene, Dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky v lokalitě Hliník mezi městysem a společností SOLARPARK, Dohodu o vyrovnání mezi městysem a společností SOLARPARK, kterou se urovnávají veškeré spory vyplývající ze všech právních vztahů mezi uvedenými smluvními stranami.. 10 Rozhodnutí: doporučuje zastupitelstvu schválit Úkol: předložit zastupitelstvu Termín: na zasedání zastupitelstva Rozpočtový dopad: navýšení příjmu o cca 5,5-6 milionu Kč dle výše inflace za dobu existence FVE

11 Bod č. 20 programu - Sdělení o vyúčtování neinvestičního příspěvku Rada městyse projednala informaci Diecézní charity Brno, Oblastní charity Břeclav o vyúčtování neinvestičního příspěvku za rok 2013 ve výši ,- Kč na úhradu běžných provozních nákladů pečovatelské služby v Moravské Nové Vsi. Usnesení č. 20/79/2014 Rada městyse vzala na vědomí informaci Diecézní charity Brno, Oblastní charity Břeclav o vyúčtování neinvestičního příspěvku za rok 2013 ve výši ,- Kč na úhradu běžných provozních nákladů pečovatelské služby v Moravské Nové Vsi. Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Bod č. 21 programu - Dodatek č. 2 smlouvy o dílo SVIPP s.r.o. Rada městyse projednala dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností SVIPP, s.r.o., Čechyňská 14a, Brno k akci Sanace sesuvů v Moravské Nové Vsi. Jedná se o vícepráce ve výši ,- Kč a méněpráce ve výši ,- Kč. Celková cena díla s DPH: ,- Kč. Vícepráce spočívají zejména v osazení většího průměru kanalizačního potrubí tak, aby bylo možno pokračovat s odvodněním ulice Na Kopci, odstranění betonové konstrukční vrstvy ve vozovce a její zpětné zřízení, přeložka plynovodního řadu a práce na vodovodních přípojkách. Usnesení č. 21/79/2014 Rada městyse schválila dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností SVIPP, s.r.o., Čechyňská 14a, Brno k akci Sanace sesuvů v Moravské Nové Vsi. Úkol: uzavřít smlouvu Termín: do příštího zasedání rady Rozpočtový dopad: Kč z rozpočtu 3745 Bod č. 22 programu - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0012/2013 LIKOMSTAV MORAVA s.r.o. Rada městyse projednala dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0012/2013 mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností LIKOMSTAV MORAVA, s.r.o., Na Rynku 198, Moravská Nová Ves k akci Moravská Nová Ves, hřbitov zpevněné plochy I. etapa. Jedná se o vícepráce ve výši ,5 Kč vč. DPH. Celková cena díla s DPH: ,- Kč vč. DPH po navýšení. Vícepráce spočívali zejména ve vybourání starých základů oplocení, vykácení části thují včetně odstranění pařezů, práce na výdejním stojanu na vodu. 11

12 Usnesení č. 22/79/2014 Rada městyse schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0012/2013 mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností LIKOMSTAV MORAVA, s.r.o., Na Rynku 198, Moravská Nová Ves k akci Moravská Nová Ves, hřbitov zpevněné plochy I. etapa. Úkol: uzavřít smlouvu Termín: do příštího zasedání rady Rozpočtový dopad: ,5 Kč z rozpočtu kryto 3632 Bod č. 23 programu - Nájemní smlouva Agro Podlužan a.s. Rada městyse projednala nájemní smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves (pronajímatel) a Agro Podlužan a.s. se sídlem v Prušánkách č.p. 132, Prušánky (nájemce). Předmětem nájmu je pozemek p.č. 2554, k.ú. Prušánky. Smlouva se uzavírá z důvodu navýšení nájemného od roku 2014 na 2000,- Kč/ha. Záměr pronájmu byl řádně schválen a zveřejněn na ÚD. Usnesení č. 23/79/2014 Rada městyse schválila nájemní smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves (pronajímatel) a Agro Podlužan a.s. se sídlem v Prušánkách č.p. 132, Prušánky (nájemce), kdy předmětem nájmu je pozemek p.č. 2554, k.ú. Prušánky. Úkol: uzavřít smlouvu Termín: do příštího zasedání rady Rozpočtový dopad: Bod č. 24 programu - Průměrná roční inflace Rada městyse projednala výpis ze statistického zjišťování ČSÚ průměrná roční inflaci za rok 2013, v ČR činila 1,4 %. Ve smluvních vztazích, v nichž je sjednána inflační doložka, bude navýšeno nájemné o 1,4%. Usnesení č. 24/79/2014 Rada městyse schválila navýšení nájemného o 1,4% v těch, smluvních vztazích, v nichž je sjednána inflační doložka. Úkol: navýšit nájmy, sekretariát, matrika Termín: 1 měsíc Rozpočtový dopad: navýšení příjmů z pronájmu pozemků, bytů a nebytových prostor Bod č. 25 programu - Zvýšení nájemného Agromoravia a.s. 12

13 Rada městyse projednala sdělení společnosti Agromoravia a.s. se sídlem Moravská Nová Ves, Anenská 1006, o zvýšení nájemného od hospodářského roku 2014 na 2.100,- Kč/ha. Městys má se společností AGROMORAVIA a.s. sjednánu smlouvu o nájmu pozemků ze dne ve znění dodatku ze dne Původní výše nájmu je 1400,- Kč/ha. Usnesení č. 25/79/2014 Rada městyse vzala na vědomí sdělení společnosti Agromoravia a.s. se sídlem Moravská Nová Ves, Anenská 1006, o zvýšení nájemného na 2.100,- Kč/ha/rok. Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Rozpočtový dopad: navýšení příjmu v 1012 o cca ,- Kč. Bod č. 26 programu - Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb za rok 2014 Rada městyse projednala Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb za rok 2014 mezi Městskou knihovnou Břeclav, Národních hrdinů 9, Břeclav a Městysem Moravská Nová Ves (příjemce). Dle dodatku ke smlouvě se závazky Městské knihovny Břeclav rozšiřují o Zajištění nákupu a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků městyse. Na společný nákup knih bude určena částka ,- Kč. K tomu viz usnesení RM č. 16/76/2013. Usnesení č. 26/79/2014 Rada městyse schválila Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb za rok 2014 mezi Městskou knihovnou Břeclav, Národních hrdinů 9, Břeclav a Městysem Moravská Nová Ves (příjemce), kdy předmětem dodatku ke smlouvě se závazky Městské knihovny Břeclav rozšiřují o Zajištění nákupu a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků městyse pro rok Úkol: uzavřít smlouvu Termín: do příští schůze rady Rozpočtový dopad: kryt 3314 Bod č. 27 programu - Návrh smlouvy č. 4/2013 biopopelnice Rada městyse projednala návrh smlouvy č.4/2013bio o provedení svozu a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu mezi společností Hantály a.s. jako provozovatelem a městysem jako původcem odpadu. Jedná se o tutéž smlouvu, kterou na svém 21. zasedání dne neschválilo zastupitelstvo městyse. RM v tomto smyslu již nemá o čem rozhodovat, neboť předložením na program ZM přišla o pravomoc o této smlouvě rozhodovat ve smyslu 84 odst. 4) zákona 128/2000 Sb., o obcích. RM pouze ukládá již znovu tuto smlouvu znovu nepředkládat na program ZM a sdělit provozovateli, že Městys Moravská Nová Ves v tuto chvíli nemá zájem o využití nabízené služby. Současně budou vráceny poskytnuté sběrové nádoby. Usnesení č. 27/79/

14 Rada městyse ukládá starostovi již dále nepředkládat na program ZM návrh smlouvy č.4/2013bio o provedení svozu a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu mezi společností Hantály a.s. jako provozovatelem a městysem jako původcem odpadu, a sdělit provozovateli, že Městys Moravská Nová Ves v tuto chvíli nemá zájem o využití nabízené služby, kdy současně budou vráceny poskytnuté sběrové nádoby. Rozhodnutí: uložila Úkol: sdělit a.s. Hantály Bod č. 28 programu - Smlouva o úklidu nebytových prostor Diecézní charita Brno Rada městyse projednala smlouvu o úklidu nebytových prostor mezi Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Břeclav, Svatoplukova 18, Břeclav (poskytovatel) a městysem (objednatel). Poskytovatel se zavazuje provádět pro objednatele úklid nebytových prostor objektu Dům s pečovatelskou službou, Luční 590, Moravská Nová Ves. Cena za služby je stanovena 4500,- Kč za jeden kalendářní měsíc. Pečovatelské služby nejsou oprávněny k poskytování úklidu nebytových prostor jako sociální služby. Úklid bude prováděn jako komerční služby na základě smlouvy. O příslušnou částku bude snížen příspěvek na poskytování pečovatelské služby. K tomu také usn. RM č. 15/76/2013. Usnesení č. 28/79/2014 Rada městyse schválila smlouvu o úklidu nebytových prostor mezi Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Břeclav, Svatoplukova 18, Břeclav (poskytovatel) a městysem (objednatel), kdy poskytovatel se zavazuje provádět pro objednatele úklid nebytových prostor objektu Dům s pečovatelskou službou, Luční 590, Moravská Nová Ves. Úkol: podepsat smlouvu Bod č. 29 programu - Nabídkový rozpočet doplení venkovních soklíků na budově č.p. 117 Stavika s.r.o. Rada městyse projednala nabídkový rozpočet s výkazem výměr od společnosti Stavika s.r.o., J.Opletala 2403/10, Břeclav k realizovanému projektu Zateplení víceúčelové budovy č.p Jedná se o doplnění venkovních soklíků. Cena celkem vč. DPH: 4245,- Kč. Dále se jedná o doplnění klempířských prvků. Cena celkem vč. DPH: 22882,- Kč. Jedná se o estetický prvek, který není součástí zateplení. Usnesení č. 29/79/2014 Rada městyse schválila nabídkový rozpočet s výkazem výměr od společnosti Stavika s.r.o., J.Opletala 2403/10, Břeclav k realizovanému projektu Zateplení víceúčelové budovy č.p. 117, kdy budou provedeny práce na doplnění venkovních soklíků v ceně 4245,- Kč a doplnění klempířských prvků v ceně 22882,- Kč. 14

15 Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Rozpočtový dopad: ,- Kč kryt rozpočtovým 3639 Bod č. 30 programu - Návrh na vyřazení majetku Kontejner Kombi 9m3 - Služby p.o. Rada městyse projednala návrh příspěvkové organizace Služby Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves na vyřazení majetku Kontejner Kombi 9m3. Byl dán Službám p.o. do výpůjčky. Stav je nevyhovující, zrezivělý. Kontejner bude zlikvidován firmou KOVOSTEEL, která odváží železný odpad. Usnesení č. 30/79/2014 Rada městyse schválila dodatek ke smlouvě o výpůjčce se mezi městysem jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Služby Moravská Nová Ves,nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves jako výpůjčitelem, kterým se ze smlouvy vyjímá kontejner Kombi 9m3. Úkol: vyrozumět žadatele, sjednat smlouvu Termín: do příští schůze rady Bod č. 31 programu - Žádost o souhlas s přijetím daru ZŠ Mor. Nová Ves Rada městyse projednala žádost o předchozí souhlas k přijetí daru pro ZŠ Moravská Nová Ves 2000 Kč od MUDr. Evy Špačkové, Kučerové na zápis dětí do první třídy. Usnesení č. 31/79/2014 Rada městyse schválila ZŠ Moravská Nová Ves souhlas k přijetí daru ,- Kč od MUDr. Evy Špačkové, Kučerové na zápis dětí do první třídy. Úkol: vyrozumět žadatele Zodpovědná osoba: není Termín: do příští schůze rady Bod č. 32 programu - Žádost o prominutí poplatku za pronájem sokolovny ples KDU ČSL 15

16 Rada městyse projednala žádost MO KDU-ČSL v Moravské Nové Vsi zastoupené předsedou MO p. Františkem Šedivým o prominutí poplatku za pronájem sokolovny, kde se dne uskutečnil Okresní lidovecký ples. Usnesení č. 32/79/2014 Rada městyse neschválila žádost MO KDU-ČSL v Moravské Nové Vsi o prominutí poplatku za pronájem sokolovny, kde se dne uskutečnil Okresní lidovecký ples. Úkol: vyrozumět žadatele Zodpovědná osoba: není Termín: do příští schůze rady H: 0 pro - 3 proti - 0 zdržel se Bod č. 33 programu - Odpisový plán 2014 Rada městyse projednala odpisový plán pro rok Usnesení č. 33/79/2014 Rada městyse schválila odpisový plán pro rok Úkol: provést odpisy v souladu s plánem Zodpovědná osoba: účetní Termín: do příští schůze rady Bod č. 34 programu - Závěr 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves byla ukončena dne ve hodin... Starosta Městyse Moravská Nová Ves.. Místostarosta Městyse Moravská Nová Ves (jiný radní) Zpracoval a zapsal: Marek Košut Ověřovatel: Eva Gréeová Čistopis vyhotoven dne:

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 14.1. 2013 v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Zbyněk Parma Jaroslav Kučera Omluveni

Více

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015 Zápis Z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 26.1.2015 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjánošová Eva Gréeová

Více

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 25. listopadu v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi

Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 25. listopadu v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi 1 Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 25. listopadu v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi Přítomni: Omluveni: Glos Jaroslav Gréeová Eva Košut Marek,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5 Město Pohořelice Zápis z 61. schůze rady města konané dne 20.2.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík Dále přítomni:

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15 OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 2/15 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 29.6.2015 v 18.00 hod. Místo a čas: kancelář

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více