Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1, Strakonice, tel , fax IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795"

Transkript

1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1, Strakonice, tel , fax IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele DOZP Osek 2. Základní údaje 3. Kapacita 4. Charakteristika činnosti 5. Sociální péče 6. Zdravotní a ošetřovatelská péče 7. Hospodaření organizace 8. Kontrolní činnost 9. Ostatní 10. Informace a jejich poskytování dle zákona č. 106/1999 Sb. 11. Příloha

3 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Seneca ml. Vážené dámy a pánové, opět nám společně uplynul rok plný práce, úsilí, změn, a tím pádem se Vám dostává do rukou Výroční zpráva příspěvkové organizace Jihočeského kraje Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek za rok Začnu tím, co se nám povedlo: začátkem roku 2014 se rozběhla příprava se skupinou uživatelů sociální služby s cílem cvičit a posilovat jejich samostatnost. Klienti se postupně učili základům samostatné péče o domácnost, vaření a zacházení s financemi. Zřízeny byly 2 cvičné byty, kde žijí 3 klienti, které doprovázejí zaměstnanci zařízení; začali jsme spolupracovat s organizací Centrum Martin: na zaměstnávání klientů DOZP při přípravě a rekonstrukci prostorů pro Pražírnu kávy v Drahonicích, kam naši klienti dojížděli nejprve s doprovodem a pak po nácviku zvládání své dopravy, i samostatně na vzdělávání v počítačové gramotnosti v Písku, kam naši klienti taktéž po nácviku, dojížděli samostatně Kurz základů společenského tance a chování v areálu zařízení DOZP za účasti klientek z Mačkova na podzim začal rekvalifikační kurz pomocník prodavače pro 8 klientů, jehož závěrečné zkoušky se uskuteční během roku prošli jsme inspekcí poskytování sociálních služeb zařízení DOZP se prezentovalo v Německu na Trhu kultur (Markt der Kulturen), kde vystoupila hudební skupina zařízení Osečanka. Mimo to se zde zařízení prezentovalo také prodejem výrobků z našich aktivizačních dílen. dalším zážitkem pro uživatele sociální služby byl dvoudenní pobyt na raftech na řece Vltavě. Na podzim roku 2014 proběhla jednání s opatrovníky klientů, z důvodu připravované rekonstrukce jednoho z oddělení pro novou klientelu. Klienti úspěšně zvládli přestěhování na jednotlivá oddělení a ukázali nám, jaká je u nich schopnost a míra adaptibility na nové prostředí. V měsíci listopadu začala plánovaná rekonstrukce, která bude probíhat i začátkem roku 2015.

4 Stejně tak jako ve společnosti, tak i v DOZP jsou zaměstnanci, kteří jsou spokojeni a naopak. Mohli bychom říci, ti kteří přejí úspěch a ti, kteří se radují z neúspěchu. I tím jsme si v roce 2014 prošli. Právě to je důvodem, proč začínám Výroční zprávu za rok 2014 tím, co se nám podařilo. Ti, kteří nenašli u sebe tolik síly a odvahy, aby se pod zprávy či sdělení podepsali, raději anonymně sdělovali nepravdy, čímž vlastně dopomohli k tomu, že se začíná vytvářet tým zaměstnanců, kteří chtějí jít společnou cestou. Naší odměnou za dobře vykonanou práci je pro nás spokojený uživatel či jeho rodina nebo opatrovník. Tím nám kompenzují nedostatečné uznání a ocenění ze strany společnosti i veřejného mínění. Chtěl bych poděkovat zřizovateli organizace, Jihočeskému kraji, za podporu a vstřícnou spolupráci, která přispívá k tomu, aby se klientům DOZP dostávalo kvalitních služeb. Děkuji všem zaměstnancům, kteří zajišťují chod zařízení, i zaměstnancům, kteří pracují s uživateli sociální služby, za poctivou, svědomitou a trpělivou práci a individuální přístup k jednotlivým uživatelům, neboť Neexistuje jedinec jako ideální pracovník, ale může existovat dokonalý tým. (J. Adizes) Mgr. Jan Hájek ředitel DOZP Osek

5 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Adresa a identifikační údaje zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek Osek Strakonice Telefon: Fax: E mail: Web: IČ: Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. pobočka Strakonice Číslo účtu: /0300 Statutárním orgánem je ředitel DOZP Osek: Mgr. Jan Hájek Statut domova Domov je právnickou osobou, příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku oddíl Pr., vložka 411.

6 3. KAPACITA Kapacita zařízení je 145 míst. Ubytování poskytujeme v jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích na deseti odděleních. V roce 2014 zemřeli 2 uživatelé a 1 uživatel odešel ze zařízení. Do byl počet obsazených míst 137. Věkové složení uživatelů služby Kategorie let 6 uživatelů let 115 uživatelů nad 65 let 16 uživatelů Průměrný věk uživatelů je 52,6 let Počet příjemců příspěvku na péči Všichni uživatelé jsou příjemci příspěvku na péči i invalidních/starobních důchodů. Jejich výše však většinou nestačí na plnou úhradu nákladů na poskytnuté služby. I. stupeň PNP 18 uživatelů II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 50 uživatel 44 uživatelů 25 uživatelů Výše invalidního důchodu: nejvyšší: ,- Kč nejnižší: ,- Kč

7 Zaměstnanci Počet zaměstnanců k THP 6 Všeobecné sestry 16 Zaměstnanci v přímé péči 53 Sociální pracovníci 3 Provozní zaměstnanci 21 Celkový počet CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Organizace poskytuje služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., a jeho následných novelizací, zejména základní činnosti stanovené 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby. Jedná se o poskytování pobytové služby osobám s mentálním či kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Našimi uživateli jsou muži starší 18.ti let, kteří jsou posouzeni jako plně invalidní. Poskytované služby napomáhají uživatelům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim, v nejvyšší možné míře, zapojení do běžného života, důstojné prostředí a zacházení. V roce 2002 prošel Domov rozsáhlou přestavbou. Pro ubytování uživatelů byly postaveny nové budovy stejně jako i prostory pro činnostní terapie a fyzioterapii. Při návštěvě klientů je možné využít ubytování v prostorách zámku. Nedílnou součástí celého areálu je rozsáhlý anglický park sloužící k odpočinku a procházkám nejen klientům. Ve východním traktu zámku se nachází kaple Na nebe vzetí Panny Marie, do které přijíždí jedenkrát týdně kněz, sloužící mše pro naše klienty.

8 Stravování pro klienty, zaměstnance i praktikanty zabezpečuje vlastní kuchyně. Klienti se stravují pět krát denně, včetně dietní stravy. Výrobky zhotovené klienty, v rámci aktivizačních činností, nabízíme k prodeji nejen při různých akcích a výstavách, ale i v obchůdcích o.s.p. Centrum Martin v Písku. Organizace vlastní pozemky a bytové prostory, které jsou v současné době v pronájmu. Historický objekt zámku spolu s moderními budovami tvoří kompaktní celek, který všem uživatelům poskytuje dostatečné prostory se všemi atributy důstojného a kvalitního zázemí, které jim dokáže simulovat domácí prostředí. 5. SOCIÁLNÍ PÉČE Kromě základních služeb v pobytových zařízeních dle zákona č. 108/2006, zahrnujících poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při zajišťování osobních záležitostí se zabezpečuje sociální poradenství uživatelům, jejich opatrovníkům i zájemcům o tyto služby. Uživatelé mají možnost využívat terapeutických činností v keramické dílně, dřevoobráběcí dílně, ručních a výtvarných prací, na zahradě. Sociální práci a poradenství zajišťují sociální pracovnice. Se všemi uživateli je uzavřen smluvní vztah. Nedílnou součástí sociální služby v DOZP Osek jsou aktivizační činnosti, které jsou zahrnuty do ročního plánu. Tento plán je pak terapeuty rozpracován na jednotlivá období. Individuální plány každého uživatele služeb respektují jeho individuální schopnosti a přání. Na jednotlivých odděleních jsou aktivizační činnosti rozděleny na aktivity: Rozumové Řečové Smyslové Pracovní Tělesné Výtvarné Hudební

9 Všechny tyto aktivity se dále rozvíjejí a prohlubují v terapiích a zájmových kroužcích: Arteterapie malba Terapie - keramika Pracovní terapie dřevozpracující dílna, zahrada, ruční práce Hudební kroužek Osečanka Sport kopaná, stolní tenis, plavání, florbal Fotografický kroužek Opomíjeno není ani proškolování zaměstnanců, kde získávají nejnovější poznatky, informace a metodické postupy pro práci s klienty. Na jaře roku 2014 jsme navázali spolupráci s o.s.p. Centrum Martin. Díky tomu, byli 4 z našich klientů, velmi brzy zaměstnáni, při přípravě chráněné dílny Pražírně kávy v Drahonicích. Na začátku léta 6 našich klientů dojíždělo do Písku, kde se pod odborným vedením učili zacházet s počítači. Během letních a podzimních měsíců se konal, v našem zařízení, taneční kurz, kde se pánové, společně se slečnami z Mačkova, učili nejen tanečním krokům, ale i společenskému chování. V podzimních měsících se začalo 8 našich klientů vzdělávat v Písku a po úspěšně složených závěrečných zkouškách v roce 2015, získali výuční list pomocný prodavač. Tito pánové jsou zaměstnáni jak v Drahonicích, tak ve Strakonicích, kam dojíždí samostatně autobusovou dopravou. Počet podaných žádostí o přijetí do DOZP 2 Počet odmítnutých žádostí 1 Počet nově přijatých uživatelů 1 Počet odchozích uživatelů do jiného zařízení 0 Počet odchozích uživatelů do domácího prostředí 1 Počet úmrtí uživatelů 2

10 Struktura opatrovníků Příbuzní 98 Veřejný opatrovník (město, obec) 39 Počet uživatelů způsobilých k právním úkonům 3 6. ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Způsob zajišťování ošetřovatelské péče Ošetřovatelská péče je zajištěna 24 hodin denně. Za kvalitu, koordinaci a za spolupráci s lékaři zodpovídá vedoucí zdravotního úseku. Ošetřovatelskou péči zajišťuje zdravotnický personál, fyzioterapeut a pracovníci v sociálních službách. Ošetřovatelská péče prováděná všeobecnými sestrami obsahuje především: Zajištění, přípravu a podávání léků Odběr biologického materiálu k vyšetření Potřebná ošetření Péče při nemoci uživatele Hodnocení aktuálního zdravotního stavu uživatelů Spolupráce s praktickým a odbornými lékaři Zajištění a evidence preventivních prohlídek a vyšetření Vedení příslušné zdravotnické dokumentace Způsob zajišťování lékařské péče Lékařská péče je uživatelům zajišťována externími praktickými i odbornými lékaři, kteří zodpovídají za její průběh a kvalitu. Lékařskou péči zprostředkovávají uživatelům všeobecné sestry objednáním, přímým doprovodem k ošetření nebo na vyšetření.

11 PRAKTICKÝ LÉKAŘ MUDr. M. Marešová PO 12,30 15,30 hod. ST 7,00 10,00 hod. PSYCHIATR NEUROLOG MUDr. M. Holáková MUDr. M. Cončevová Pá 9,30 11,30hod. 1 x za 2 týdny ST 11,00 13,00 hod. 1 x za 2 týdny STOMATOLOG MUDr. M. Šornová ST 8,00 11,30 hod. 1 x za 2 týdny Lékařská péče je dále zajišťována, v případě potřeby, především na odborných pracovištích nemocnice Strakonice, a.s., ale i ve specializovaných ordinacích v Českých Budějovicích či v Praze. Naléhavé případy psychiatrického rázu jsou řešeny ve specializovaných pracovištích v PL Písek, v PL Lnáře či v PL Dobřany. Úhrada ošetřovatelské péče Ošetřovatelská péče je hrazena na základě ordinace ošetřujícího lékaře, který má s příslušnou zdravotní pojišťovnou smluvní vztah. Výkony ošetřovatelské péče jsou vykazovány za období 1 měsíce. Vykazováním těchto výkonů jsou za příslušné období pověřeny všeobecné sestry bez odborného dohledu a vedoucí zdravotního úseku. Úhrady za vykázanou ošetřovatelskou péči zdravotním pojišťovnám činily v roce 2014 částku: Kč. Počet uživatelů u zdravotních pojišťoven k Všeobecná zdravotní pojišťovna 114 Vojenská zdravotní pojišťovna 10 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 13

12 7. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Organizace hospodaří se svěřeným majetkem zřizovatele, který je specifikován ve zřizovací listině příspěvkové organizace. Majetek je využíván především k zajištění hlavní činnosti. K doplňkové činnosti je využíván pouze v případě, že tím není omezena hlavní činnost. Stav k Stav k rozvahovému dni Stálá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Oběžná aktiva Z toho některé pol.: Zásoby Pohledávky Stav k Stav k rozvahovému dni ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Aktiva celkem Stav k Stav k rozvahovému dni ,00 Kč Vlastní zdroje Z toho některé pol.: Majetkové fondy Finanční fondy Stav k Stav k rozvahovému dni ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

13 Stav k Stav k rozvahovému dni Cizí zdroje ,00 Kč Z toho některé pol.: Krátkodobé závazky ,00 Kč Stav k Stav k rozvahovému dni Pasiva celkem ,00 Kč Hodnota stálých aktiv se v průběhu roku snížila, především vlivem nárůstu oprávek k dlouhodobému majetku. Vlastní zdroje krytí korespondují se změnou struktury aktiv. Veškeré pohledávky a závazky z obchodního styku vykázané k rozvahovému dni jsou do lhůty splatnosti. Majetek organizace v celé své struktuře byl ve smyslu příslušného zákona inventarizován a nebyly zjištěny diference. Rozbor hospodářského výsledku Základem pro hospodaření v průběhu roku byly následující dokumenty: Finanční plán Odpisový plán Investiční plán Uvedené dokumenty schválila Rada Jihočeského kraje.

14

15 Finanční plán a dosažená skutečnost Skutečně dosažené hodnoty k Kč náklady ,00 výnosy ,00 hospodářský výsledek ,00 z toho dotace od MPSV ,00 příspěvek zřizovatele ,00 tržby z prodeje služeb ,00 Odpisový plán a skutečná výše odpisů Plánované účetní odpisy Skutečná výše ,00 Kč ,00 Kč Plán investic a skutečná realizace Plán investic předpokládal realizaci dvou akcí v celkové hodnotě ,00 Kč. Pořízeno osobní auto Škoda ,00 Kč Přestavba V. oddělení ,00 Kč Statické zajištění krovu ,00 Kč zdr. oddělení Server HP Proliant ,00 Kč

16 Hospodaření s fondy Stav k Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,76 Kč Přijaté dary V průběhu roku organizace přijala dary v celkové hodnotě ,00 Kč. Všem sponzorům patří naše upřímné poděkování. K činí celková finanční částka ,00 Kč.

17 8. KONTROLNÍ ČINNOST Interní kontrolní činnost Kontrolní činnost v organizaci v hodnoceném roce byla prováděna dle vnitřní směrnice. Tato směrnice klade důraz na provádění kontrol vedoucími zaměstnanci v rámci jimi řízených úseků. Výsledky kontrol jsou předkládány řediteli organizace, který ukládá nápravná opatření na odstranění zjištěných nedostatků. V oblasti finanční kontroly se organizace řídila stanovenými postupy pro schvalování finanční operace, pro kontrolu v průběhu její realizace a pro následné vyhodnocení. Externí kontrolní činnost V průběhu roku 2014 byly v zařízení provedeny tyto kontroly: Okresní správa sociálního zabezpečení, pracoviště Strakonice, Na ohradě 498, Strakonice Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice 3 x Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, České Budějovice Jihočeský kraj Krajský úřad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 2 x Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, Strakonice Z výsledků provedených kontrol nevyplynula pro organizaci žádná sankční opatření. V roce 2014 provedl nezávislý auditor posouzení vyúčtování dotace předchozího roku se závěrem, že čerpání dotace proběhlo v souladu s podmínkami rozhodnutí o jejím poskytnutí.

18 9. OSTATNÍ V roce 2014 se uživatelé i zaměstnanci zúčastnili mnoha kulturních a sportovních akcí. Jedná se zejména o prezentaci výsledků z výtvarné činnosti, ruční práce i z různých zájmových kroužků. Zejména hudební skupina Osečanka reprezentovala významně DOZP Osek na veřejnosti. V průběhu roku 2014 se uživatelé zúčastnili 100 různých akcí. TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ LEDEN Oslava 60.narozenin Osek Tři králové Osek Oslava 35. narozenin Osek ÚNOR O táborský džbánek Tábor Oslava 60.narozenin Osek Valentýnská diskotéka Mačkov Oslava 40.narozenin Osek Vystoupení Osečanky Blatná Maškarní karneval DOZP Osek Radomyšl

19 BŘEZEN Vystoupení Osečanky v DD Blatná Blatná Maškarní karneval Strakonice Výlet do Strakonic Strakonice Florbalový zápas Strakonice Oslava 65.narozenin Osek Vystoupení Osečanky DD Lidická Strakonice Loutkové divadlo Nitka Písek Vystoupení Osečanky v DpS Lidická Strakonice DUBEN Odevzdání práce na soutěž Požární ochrana očima dětí Jarní diskotéka Strakonice 20, Brodway Adam a Eva Praha Velikonoční turnaj ve stolním tenise Písek Velikonoční mše Radomyšl Jarní diskotéka v Denním Stacionáři Strakonice Turnaj v kuželkách Strakonice Oslava 50.narozenin Osek Osečanka v DpS Rybniční Strakonice Vystoupení Osečanky v Netolicích Netolice

20 KVĚTEN Oslava 45.narozenin Vernisáž v Senátu ČR Praha Vystoupení Osečanky v senátu Praha Cirkusové představení Písek Vystoupení Osečanky ve stacionáři Strakonice Dny kultury - Pirna SRN Vystoupení Osečanky - Dům seniorů Lidická Strakonice Pěší výlet 8. oddělení Radomyšl Osečanka v DpS Lidická sportovní odpoledne Strakonice Oslava 60.narozenin Osek Výlet do indiánské vesnice Jarotice Diskotéka Mačkov Vystoupení Osečanky Strakonice ČERVEN Sportovně filmové odpoledne Osek Oslava 60.narozenin Osek Oslava 35.narozenin Osek Vystoupení Osečanky - Výškovice Výškovice Oslava 60.narozenin Osek Zoo Hluboká nad Vltavou Oslava 50. A 60. narozenin Osek Výlet do Blatné Blatná

21 Zoo Hluboká nad Vltavou (zdrav.odd) Výlet do Radomyšle Radomyšl Mše a pouť v Radomyšli Radomyšl ČERVENEC Splouvání Vltavy Diskotéka v Domově Petra Mačkov Letní setkání v Denním stacionáři Strakonice Oslava 60.narozenin Osek Výlet Dino park Plzeň Plzeň Vystoupení Osečanky u hasičů - Výškovice Výškovice Mše sv. Kraselov Oslava 60.narozenin Osek SRPEN Vystoupení Osečanky - ostrovy Sedlice Cirkusové představení Carmen Osek Oslava 40.narozenin Osek Libníčské slavnosti Libníč Dudácký festival Strakonice

22 ZÁŘÍ Vystoupení Osečanky-Blatenská rolnička Den otevřených dveří Blatná Osek Výlet do Českého Krumlova Č.Krumlov Westernový den Mačkov Oslava 25.výročí Osečanky Osek Vystoupení Osečanky na parníku Praha Turnaj v člověče nezlob se Písek Výlet na Svatou Horu Příbram Václavská pouť + lunapark Strakonice Vystoupení Osečanky - Lidická Strakonice Svatováclavská mše Radomyšl VII.ročník v malé kopané Strakonice ŘÍJEN Vystoupení Osečanky spol.sál.nár.domu Prachatice Závěrečné taneční Osek Pobyt ve Střelských Hošticích Slava 45.narozenin Osek Vystoupení Osečanky v DpS Rybniční Strakonice Prodaná nevěsta Radomyšl Oslava 50. A 60.narozenin Osek

23 Vystoupení Osečanky DD Blatná Podzimní diskotéka v Denním stacionáři Strakonice LISTOPAD Mše sv. Radomyšl Oslava 40. a 45.narozenin Osek Turnaj v kuželkách Strakonice Florbalový zápas Strakonice Vystoupení Osečanky Strakonice Adventní dílny - jarmark Písek Oslava 55.narozenin Osek PROSINEC Plavecké závody Strakonice Vystoupení Osečanky Písek Diskotéka Strakonice Vystoupení Osečanka - sdružení Strakonice Vystoupení Osečanka v DpS Drhovle Drhovle Putování do betléma - divadelní představení klientů za účasti veřejnosti Osek Vánoční mše sv. Radomyšl

24

25 10. INFORMACE A JEJICH POSKYTOVÁNÍ dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Počet vydaných vyjádření o odmítnutí žádosti - 3 Počet podaných odvolání - 0 Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení nejsou. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence nejsou. Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0 Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou V Oseku dne Mgr. Jan Hájek ředitel DOZP Osek

26 Příloha : Organizační schéma ŘEDITEL VEDOUCÍ EKONOM. TECHNICKÉHO ÚSEKU VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ÚSEKU VEDOUCÍ ZDRAVOTNÍHO ÚSEKU finanční účetní sociální pracovnice ošetřovna mzdová účetní terapie 5.oddělení administrativní pracovnice 1.oddělení 6.oddělení údržba 2.oddělení 7.oddělení prádelna 3.oddělení 9.oddělení úklid 4.oddělení kuchyně 8.oddělení 10.oddělení

27 Příloha 2. Fotografie Maškarní candrbál Človíčkiáda

28 Pálení čarodějnic Turnaj v kuželkách - Strakonice

29 Vystoupení Potulného Oseckého divadla v Březnici Splouvání Vltavy na raftech

30 Závěrečný ples tanečního kurzu Fotbalový tým

31 Klienti DOZP v práci v Drahonicích Úspěšná Abilympiáda

32 Výrobky z terapeutických dílen Náš stánek v Pirne - SRN

33 25.výročí Osečanky Vánoční putování

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Výroční zpráva Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání V. Základní

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE. příspěvková organizace. Výroční zpráva 2010. Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III

DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE. příspěvková organizace. Výroční zpráva 2010. Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 Zřizovatel: Město Sušice Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III IČ organizace: 49207482 Kontakt: telefon: 376 547 311 19 fax:

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení Portfolio organizace Základní kontaktní informace Název organizace: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Podpora samostatného

Více

Výroční zpráva pro rok 2014

Výroční zpráva pro rok 2014 Výroční zpráva pro rok 2014 Domov sv. Anežky Velký Újezd č. 7 675 32 Třebelovice 1 Obsah: 1. Představení společnosti. 3 1.1. Identifikační údaje.. 3 1.2. Identifikační údaje zřizovatele.. 4 1.3. Správní

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc Výroční zpráva za rok 2014 Betanie křesťanská pomoc Úvod Uplynulý rok měl zcela jednoznačnou kulminaci. Počátkem července jsme slavili desetileté výročí otevření Domu důstojného stáří a v prosinci jsme

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více