Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1, Strakonice, tel , fax IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795"

Transkript

1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1, Strakonice, tel , fax IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele DOZP Osek 2. Základní údaje 3. Kapacita 4. Charakteristika činnosti 5. Sociální péče 6. Zdravotní a ošetřovatelská péče 7. Hospodaření organizace 8. Kontrolní činnost 9. Ostatní 10. Informace a jejich poskytování dle zákona č. 106/1999 Sb. 11. Příloha

3 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Seneca ml. Vážené dámy a pánové, opět nám společně uplynul rok plný práce, úsilí, změn, a tím pádem se Vám dostává do rukou Výroční zpráva příspěvkové organizace Jihočeského kraje Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek za rok Začnu tím, co se nám povedlo: začátkem roku 2014 se rozběhla příprava se skupinou uživatelů sociální služby s cílem cvičit a posilovat jejich samostatnost. Klienti se postupně učili základům samostatné péče o domácnost, vaření a zacházení s financemi. Zřízeny byly 2 cvičné byty, kde žijí 3 klienti, které doprovázejí zaměstnanci zařízení; začali jsme spolupracovat s organizací Centrum Martin: na zaměstnávání klientů DOZP při přípravě a rekonstrukci prostorů pro Pražírnu kávy v Drahonicích, kam naši klienti dojížděli nejprve s doprovodem a pak po nácviku zvládání své dopravy, i samostatně na vzdělávání v počítačové gramotnosti v Písku, kam naši klienti taktéž po nácviku, dojížděli samostatně Kurz základů společenského tance a chování v areálu zařízení DOZP za účasti klientek z Mačkova na podzim začal rekvalifikační kurz pomocník prodavače pro 8 klientů, jehož závěrečné zkoušky se uskuteční během roku prošli jsme inspekcí poskytování sociálních služeb zařízení DOZP se prezentovalo v Německu na Trhu kultur (Markt der Kulturen), kde vystoupila hudební skupina zařízení Osečanka. Mimo to se zde zařízení prezentovalo také prodejem výrobků z našich aktivizačních dílen. dalším zážitkem pro uživatele sociální služby byl dvoudenní pobyt na raftech na řece Vltavě. Na podzim roku 2014 proběhla jednání s opatrovníky klientů, z důvodu připravované rekonstrukce jednoho z oddělení pro novou klientelu. Klienti úspěšně zvládli přestěhování na jednotlivá oddělení a ukázali nám, jaká je u nich schopnost a míra adaptibility na nové prostředí. V měsíci listopadu začala plánovaná rekonstrukce, která bude probíhat i začátkem roku 2015.

4 Stejně tak jako ve společnosti, tak i v DOZP jsou zaměstnanci, kteří jsou spokojeni a naopak. Mohli bychom říci, ti kteří přejí úspěch a ti, kteří se radují z neúspěchu. I tím jsme si v roce 2014 prošli. Právě to je důvodem, proč začínám Výroční zprávu za rok 2014 tím, co se nám podařilo. Ti, kteří nenašli u sebe tolik síly a odvahy, aby se pod zprávy či sdělení podepsali, raději anonymně sdělovali nepravdy, čímž vlastně dopomohli k tomu, že se začíná vytvářet tým zaměstnanců, kteří chtějí jít společnou cestou. Naší odměnou za dobře vykonanou práci je pro nás spokojený uživatel či jeho rodina nebo opatrovník. Tím nám kompenzují nedostatečné uznání a ocenění ze strany společnosti i veřejného mínění. Chtěl bych poděkovat zřizovateli organizace, Jihočeskému kraji, za podporu a vstřícnou spolupráci, která přispívá k tomu, aby se klientům DOZP dostávalo kvalitních služeb. Děkuji všem zaměstnancům, kteří zajišťují chod zařízení, i zaměstnancům, kteří pracují s uživateli sociální služby, za poctivou, svědomitou a trpělivou práci a individuální přístup k jednotlivým uživatelům, neboť Neexistuje jedinec jako ideální pracovník, ale může existovat dokonalý tým. (J. Adizes) Mgr. Jan Hájek ředitel DOZP Osek

5 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Adresa a identifikační údaje zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek Osek Strakonice Telefon: Fax: E mail: Web: IČ: Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. pobočka Strakonice Číslo účtu: /0300 Statutárním orgánem je ředitel DOZP Osek: Mgr. Jan Hájek Statut domova Domov je právnickou osobou, příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku oddíl Pr., vložka 411.

6 3. KAPACITA Kapacita zařízení je 145 míst. Ubytování poskytujeme v jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích na deseti odděleních. V roce 2014 zemřeli 2 uživatelé a 1 uživatel odešel ze zařízení. Do byl počet obsazených míst 137. Věkové složení uživatelů služby Kategorie let 6 uživatelů let 115 uživatelů nad 65 let 16 uživatelů Průměrný věk uživatelů je 52,6 let Počet příjemců příspěvku na péči Všichni uživatelé jsou příjemci příspěvku na péči i invalidních/starobních důchodů. Jejich výše však většinou nestačí na plnou úhradu nákladů na poskytnuté služby. I. stupeň PNP 18 uživatelů II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 50 uživatel 44 uživatelů 25 uživatelů Výše invalidního důchodu: nejvyšší: ,- Kč nejnižší: ,- Kč

7 Zaměstnanci Počet zaměstnanců k THP 6 Všeobecné sestry 16 Zaměstnanci v přímé péči 53 Sociální pracovníci 3 Provozní zaměstnanci 21 Celkový počet CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Organizace poskytuje služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., a jeho následných novelizací, zejména základní činnosti stanovené 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby. Jedná se o poskytování pobytové služby osobám s mentálním či kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Našimi uživateli jsou muži starší 18.ti let, kteří jsou posouzeni jako plně invalidní. Poskytované služby napomáhají uživatelům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim, v nejvyšší možné míře, zapojení do běžného života, důstojné prostředí a zacházení. V roce 2002 prošel Domov rozsáhlou přestavbou. Pro ubytování uživatelů byly postaveny nové budovy stejně jako i prostory pro činnostní terapie a fyzioterapii. Při návštěvě klientů je možné využít ubytování v prostorách zámku. Nedílnou součástí celého areálu je rozsáhlý anglický park sloužící k odpočinku a procházkám nejen klientům. Ve východním traktu zámku se nachází kaple Na nebe vzetí Panny Marie, do které přijíždí jedenkrát týdně kněz, sloužící mše pro naše klienty.

8 Stravování pro klienty, zaměstnance i praktikanty zabezpečuje vlastní kuchyně. Klienti se stravují pět krát denně, včetně dietní stravy. Výrobky zhotovené klienty, v rámci aktivizačních činností, nabízíme k prodeji nejen při různých akcích a výstavách, ale i v obchůdcích o.s.p. Centrum Martin v Písku. Organizace vlastní pozemky a bytové prostory, které jsou v současné době v pronájmu. Historický objekt zámku spolu s moderními budovami tvoří kompaktní celek, který všem uživatelům poskytuje dostatečné prostory se všemi atributy důstojného a kvalitního zázemí, které jim dokáže simulovat domácí prostředí. 5. SOCIÁLNÍ PÉČE Kromě základních služeb v pobytových zařízeních dle zákona č. 108/2006, zahrnujících poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při zajišťování osobních záležitostí se zabezpečuje sociální poradenství uživatelům, jejich opatrovníkům i zájemcům o tyto služby. Uživatelé mají možnost využívat terapeutických činností v keramické dílně, dřevoobráběcí dílně, ručních a výtvarných prací, na zahradě. Sociální práci a poradenství zajišťují sociální pracovnice. Se všemi uživateli je uzavřen smluvní vztah. Nedílnou součástí sociální služby v DOZP Osek jsou aktivizační činnosti, které jsou zahrnuty do ročního plánu. Tento plán je pak terapeuty rozpracován na jednotlivá období. Individuální plány každého uživatele služeb respektují jeho individuální schopnosti a přání. Na jednotlivých odděleních jsou aktivizační činnosti rozděleny na aktivity: Rozumové Řečové Smyslové Pracovní Tělesné Výtvarné Hudební

9 Všechny tyto aktivity se dále rozvíjejí a prohlubují v terapiích a zájmových kroužcích: Arteterapie malba Terapie - keramika Pracovní terapie dřevozpracující dílna, zahrada, ruční práce Hudební kroužek Osečanka Sport kopaná, stolní tenis, plavání, florbal Fotografický kroužek Opomíjeno není ani proškolování zaměstnanců, kde získávají nejnovější poznatky, informace a metodické postupy pro práci s klienty. Na jaře roku 2014 jsme navázali spolupráci s o.s.p. Centrum Martin. Díky tomu, byli 4 z našich klientů, velmi brzy zaměstnáni, při přípravě chráněné dílny Pražírně kávy v Drahonicích. Na začátku léta 6 našich klientů dojíždělo do Písku, kde se pod odborným vedením učili zacházet s počítači. Během letních a podzimních měsíců se konal, v našem zařízení, taneční kurz, kde se pánové, společně se slečnami z Mačkova, učili nejen tanečním krokům, ale i společenskému chování. V podzimních měsících se začalo 8 našich klientů vzdělávat v Písku a po úspěšně složených závěrečných zkouškách v roce 2015, získali výuční list pomocný prodavač. Tito pánové jsou zaměstnáni jak v Drahonicích, tak ve Strakonicích, kam dojíždí samostatně autobusovou dopravou. Počet podaných žádostí o přijetí do DOZP 2 Počet odmítnutých žádostí 1 Počet nově přijatých uživatelů 1 Počet odchozích uživatelů do jiného zařízení 0 Počet odchozích uživatelů do domácího prostředí 1 Počet úmrtí uživatelů 2

10 Struktura opatrovníků Příbuzní 98 Veřejný opatrovník (město, obec) 39 Počet uživatelů způsobilých k právním úkonům 3 6. ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Způsob zajišťování ošetřovatelské péče Ošetřovatelská péče je zajištěna 24 hodin denně. Za kvalitu, koordinaci a za spolupráci s lékaři zodpovídá vedoucí zdravotního úseku. Ošetřovatelskou péči zajišťuje zdravotnický personál, fyzioterapeut a pracovníci v sociálních službách. Ošetřovatelská péče prováděná všeobecnými sestrami obsahuje především: Zajištění, přípravu a podávání léků Odběr biologického materiálu k vyšetření Potřebná ošetření Péče při nemoci uživatele Hodnocení aktuálního zdravotního stavu uživatelů Spolupráce s praktickým a odbornými lékaři Zajištění a evidence preventivních prohlídek a vyšetření Vedení příslušné zdravotnické dokumentace Způsob zajišťování lékařské péče Lékařská péče je uživatelům zajišťována externími praktickými i odbornými lékaři, kteří zodpovídají za její průběh a kvalitu. Lékařskou péči zprostředkovávají uživatelům všeobecné sestry objednáním, přímým doprovodem k ošetření nebo na vyšetření.

11 PRAKTICKÝ LÉKAŘ MUDr. M. Marešová PO 12,30 15,30 hod. ST 7,00 10,00 hod. PSYCHIATR NEUROLOG MUDr. M. Holáková MUDr. M. Cončevová Pá 9,30 11,30hod. 1 x za 2 týdny ST 11,00 13,00 hod. 1 x za 2 týdny STOMATOLOG MUDr. M. Šornová ST 8,00 11,30 hod. 1 x za 2 týdny Lékařská péče je dále zajišťována, v případě potřeby, především na odborných pracovištích nemocnice Strakonice, a.s., ale i ve specializovaných ordinacích v Českých Budějovicích či v Praze. Naléhavé případy psychiatrického rázu jsou řešeny ve specializovaných pracovištích v PL Písek, v PL Lnáře či v PL Dobřany. Úhrada ošetřovatelské péče Ošetřovatelská péče je hrazena na základě ordinace ošetřujícího lékaře, který má s příslušnou zdravotní pojišťovnou smluvní vztah. Výkony ošetřovatelské péče jsou vykazovány za období 1 měsíce. Vykazováním těchto výkonů jsou za příslušné období pověřeny všeobecné sestry bez odborného dohledu a vedoucí zdravotního úseku. Úhrady za vykázanou ošetřovatelskou péči zdravotním pojišťovnám činily v roce 2014 částku: Kč. Počet uživatelů u zdravotních pojišťoven k Všeobecná zdravotní pojišťovna 114 Vojenská zdravotní pojišťovna 10 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 13

12 7. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Organizace hospodaří se svěřeným majetkem zřizovatele, který je specifikován ve zřizovací listině příspěvkové organizace. Majetek je využíván především k zajištění hlavní činnosti. K doplňkové činnosti je využíván pouze v případě, že tím není omezena hlavní činnost. Stav k Stav k rozvahovému dni Stálá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Oběžná aktiva Z toho některé pol.: Zásoby Pohledávky Stav k Stav k rozvahovému dni ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Aktiva celkem Stav k Stav k rozvahovému dni ,00 Kč Vlastní zdroje Z toho některé pol.: Majetkové fondy Finanční fondy Stav k Stav k rozvahovému dni ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

13 Stav k Stav k rozvahovému dni Cizí zdroje ,00 Kč Z toho některé pol.: Krátkodobé závazky ,00 Kč Stav k Stav k rozvahovému dni Pasiva celkem ,00 Kč Hodnota stálých aktiv se v průběhu roku snížila, především vlivem nárůstu oprávek k dlouhodobému majetku. Vlastní zdroje krytí korespondují se změnou struktury aktiv. Veškeré pohledávky a závazky z obchodního styku vykázané k rozvahovému dni jsou do lhůty splatnosti. Majetek organizace v celé své struktuře byl ve smyslu příslušného zákona inventarizován a nebyly zjištěny diference. Rozbor hospodářského výsledku Základem pro hospodaření v průběhu roku byly následující dokumenty: Finanční plán Odpisový plán Investiční plán Uvedené dokumenty schválila Rada Jihočeského kraje.

14

15 Finanční plán a dosažená skutečnost Skutečně dosažené hodnoty k Kč náklady ,00 výnosy ,00 hospodářský výsledek ,00 z toho dotace od MPSV ,00 příspěvek zřizovatele ,00 tržby z prodeje služeb ,00 Odpisový plán a skutečná výše odpisů Plánované účetní odpisy Skutečná výše ,00 Kč ,00 Kč Plán investic a skutečná realizace Plán investic předpokládal realizaci dvou akcí v celkové hodnotě ,00 Kč. Pořízeno osobní auto Škoda ,00 Kč Přestavba V. oddělení ,00 Kč Statické zajištění krovu ,00 Kč zdr. oddělení Server HP Proliant ,00 Kč

16 Hospodaření s fondy Stav k Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,76 Kč Přijaté dary V průběhu roku organizace přijala dary v celkové hodnotě ,00 Kč. Všem sponzorům patří naše upřímné poděkování. K činí celková finanční částka ,00 Kč.

17 8. KONTROLNÍ ČINNOST Interní kontrolní činnost Kontrolní činnost v organizaci v hodnoceném roce byla prováděna dle vnitřní směrnice. Tato směrnice klade důraz na provádění kontrol vedoucími zaměstnanci v rámci jimi řízených úseků. Výsledky kontrol jsou předkládány řediteli organizace, který ukládá nápravná opatření na odstranění zjištěných nedostatků. V oblasti finanční kontroly se organizace řídila stanovenými postupy pro schvalování finanční operace, pro kontrolu v průběhu její realizace a pro následné vyhodnocení. Externí kontrolní činnost V průběhu roku 2014 byly v zařízení provedeny tyto kontroly: Okresní správa sociálního zabezpečení, pracoviště Strakonice, Na ohradě 498, Strakonice Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice 3 x Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, České Budějovice Jihočeský kraj Krajský úřad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 2 x Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, Strakonice Z výsledků provedených kontrol nevyplynula pro organizaci žádná sankční opatření. V roce 2014 provedl nezávislý auditor posouzení vyúčtování dotace předchozího roku se závěrem, že čerpání dotace proběhlo v souladu s podmínkami rozhodnutí o jejím poskytnutí.

18 9. OSTATNÍ V roce 2014 se uživatelé i zaměstnanci zúčastnili mnoha kulturních a sportovních akcí. Jedná se zejména o prezentaci výsledků z výtvarné činnosti, ruční práce i z různých zájmových kroužků. Zejména hudební skupina Osečanka reprezentovala významně DOZP Osek na veřejnosti. V průběhu roku 2014 se uživatelé zúčastnili 100 různých akcí. TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ LEDEN Oslava 60.narozenin Osek Tři králové Osek Oslava 35. narozenin Osek ÚNOR O táborský džbánek Tábor Oslava 60.narozenin Osek Valentýnská diskotéka Mačkov Oslava 40.narozenin Osek Vystoupení Osečanky Blatná Maškarní karneval DOZP Osek Radomyšl

19 BŘEZEN Vystoupení Osečanky v DD Blatná Blatná Maškarní karneval Strakonice Výlet do Strakonic Strakonice Florbalový zápas Strakonice Oslava 65.narozenin Osek Vystoupení Osečanky DD Lidická Strakonice Loutkové divadlo Nitka Písek Vystoupení Osečanky v DpS Lidická Strakonice DUBEN Odevzdání práce na soutěž Požární ochrana očima dětí Jarní diskotéka Strakonice 20, Brodway Adam a Eva Praha Velikonoční turnaj ve stolním tenise Písek Velikonoční mše Radomyšl Jarní diskotéka v Denním Stacionáři Strakonice Turnaj v kuželkách Strakonice Oslava 50.narozenin Osek Osečanka v DpS Rybniční Strakonice Vystoupení Osečanky v Netolicích Netolice

20 KVĚTEN Oslava 45.narozenin Vernisáž v Senátu ČR Praha Vystoupení Osečanky v senátu Praha Cirkusové představení Písek Vystoupení Osečanky ve stacionáři Strakonice Dny kultury - Pirna SRN Vystoupení Osečanky - Dům seniorů Lidická Strakonice Pěší výlet 8. oddělení Radomyšl Osečanka v DpS Lidická sportovní odpoledne Strakonice Oslava 60.narozenin Osek Výlet do indiánské vesnice Jarotice Diskotéka Mačkov Vystoupení Osečanky Strakonice ČERVEN Sportovně filmové odpoledne Osek Oslava 60.narozenin Osek Oslava 35.narozenin Osek Vystoupení Osečanky - Výškovice Výškovice Oslava 60.narozenin Osek Zoo Hluboká nad Vltavou Oslava 50. A 60. narozenin Osek Výlet do Blatné Blatná

21 Zoo Hluboká nad Vltavou (zdrav.odd) Výlet do Radomyšle Radomyšl Mše a pouť v Radomyšli Radomyšl ČERVENEC Splouvání Vltavy Diskotéka v Domově Petra Mačkov Letní setkání v Denním stacionáři Strakonice Oslava 60.narozenin Osek Výlet Dino park Plzeň Plzeň Vystoupení Osečanky u hasičů - Výškovice Výškovice Mše sv. Kraselov Oslava 60.narozenin Osek SRPEN Vystoupení Osečanky - ostrovy Sedlice Cirkusové představení Carmen Osek Oslava 40.narozenin Osek Libníčské slavnosti Libníč Dudácký festival Strakonice

22 ZÁŘÍ Vystoupení Osečanky-Blatenská rolnička Den otevřených dveří Blatná Osek Výlet do Českého Krumlova Č.Krumlov Westernový den Mačkov Oslava 25.výročí Osečanky Osek Vystoupení Osečanky na parníku Praha Turnaj v člověče nezlob se Písek Výlet na Svatou Horu Příbram Václavská pouť + lunapark Strakonice Vystoupení Osečanky - Lidická Strakonice Svatováclavská mše Radomyšl VII.ročník v malé kopané Strakonice ŘÍJEN Vystoupení Osečanky spol.sál.nár.domu Prachatice Závěrečné taneční Osek Pobyt ve Střelských Hošticích Slava 45.narozenin Osek Vystoupení Osečanky v DpS Rybniční Strakonice Prodaná nevěsta Radomyšl Oslava 50. A 60.narozenin Osek

23 Vystoupení Osečanky DD Blatná Podzimní diskotéka v Denním stacionáři Strakonice LISTOPAD Mše sv. Radomyšl Oslava 40. a 45.narozenin Osek Turnaj v kuželkách Strakonice Florbalový zápas Strakonice Vystoupení Osečanky Strakonice Adventní dílny - jarmark Písek Oslava 55.narozenin Osek PROSINEC Plavecké závody Strakonice Vystoupení Osečanky Písek Diskotéka Strakonice Vystoupení Osečanka - sdružení Strakonice Vystoupení Osečanka v DpS Drhovle Drhovle Putování do betléma - divadelní představení klientů za účasti veřejnosti Osek Vánoční mše sv. Radomyšl

24

25 10. INFORMACE A JEJICH POSKYTOVÁNÍ dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Počet vydaných vyjádření o odmítnutí žádosti - 3 Počet podaných odvolání - 0 Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení nejsou. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence nejsou. Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0 Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou V Oseku dne Mgr. Jan Hájek ředitel DOZP Osek

26 Příloha : Organizační schéma ŘEDITEL VEDOUCÍ EKONOM. TECHNICKÉHO ÚSEKU VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ÚSEKU VEDOUCÍ ZDRAVOTNÍHO ÚSEKU finanční účetní sociální pracovnice ošetřovna mzdová účetní terapie 5.oddělení administrativní pracovnice 1.oddělení 6.oddělení údržba 2.oddělení 7.oddělení prádelna 3.oddělení 9.oddělení úklid 4.oddělení kuchyně 8.oddělení 10.oddělení

27 Příloha 2. Fotografie Maškarní candrbál Človíčkiáda

28 Pálení čarodějnic Turnaj v kuželkách - Strakonice

29 Vystoupení Potulného Oseckého divadla v Březnici Splouvání Vltavy na raftech

30 Závěrečný ples tanečního kurzu Fotbalový tým

31 Klienti DOZP v práci v Drahonicích Úspěšná Abilympiáda

32 Výrobky z terapeutických dílen Náš stánek v Pirne - SRN

33 25.výročí Osečanky Vánoční putování

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

3. Charakteristika činnosti

3. Charakteristika činnosti 1. Úvod Bobelovka Centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Jindřichův Hradec je jedno ze zařízení, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Bobelovka - CPASS je zřízena jako samostatná příspěvková

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

PMS neobdržela v období od 1. ledna do 31. prosince 2014, žádnou písemnou žádost o informaci.

PMS neobdržela v období od 1. ledna do 31. prosince 2014, žádnou písemnou žádost o informaci. Hošková Eva statistik Spr. 000/015-0-1 Ředitelství PMS ČR Hybernská 18 111 1 Praha 1 Tel: 4 44 417 mail:ehoskova@pms.justice.cz Věc: VÝROČNÍ ZPRÁVA PMS podle 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 3 a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 7/2 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 c) opis podstatných částí

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2005 Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec příspěvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 Telefon: 384 320 325 E-mail: bobelovka@esnet.cz Standardy

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Výroční zpráva 2014. KAMARÁD Jičín

Výroční zpráva 2014. KAMARÁD Jičín Výroční zpráva 2014 KAMARÁD Jičín Slovo Úvodem Vážení příznivci a nám blízcí, opět se nám rok s rokem sešel a musím říci, že máme za sebou úspěšný rok působení v oblasti sociálních služeb. Je příjemné

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová.

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová. Výroční zpráva Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny za rok 9 Louny, únor 1 Ing. Libuše Machillová ředitelka 1 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sídlo organizace: zřizovatel: Městská

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

XII / Informovanost o poskytované sociální službě

XII / Informovanost o poskytované sociální službě STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více