Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1, Strakonice, tel , fax IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795"

Transkript

1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1, Strakonice, tel , fax IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele DOZP Osek 2. Základní údaje 3. Kapacita 4. Charakteristika činnosti 5. Sociální péče 6. Zdravotní a ošetřovatelská péče 7. Hospodaření organizace 8. Kontrolní činnost 9. Ostatní 10. Informace a jejich poskytování dle zákona č. 106/1999 Sb. 11. Příloha

3 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Seneca ml. Vážené dámy a pánové, opět nám společně uplynul rok plný práce, úsilí, změn, a tím pádem se Vám dostává do rukou Výroční zpráva příspěvkové organizace Jihočeského kraje Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek za rok Začnu tím, co se nám povedlo: začátkem roku 2014 se rozběhla příprava se skupinou uživatelů sociální služby s cílem cvičit a posilovat jejich samostatnost. Klienti se postupně učili základům samostatné péče o domácnost, vaření a zacházení s financemi. Zřízeny byly 2 cvičné byty, kde žijí 3 klienti, které doprovázejí zaměstnanci zařízení; začali jsme spolupracovat s organizací Centrum Martin: na zaměstnávání klientů DOZP při přípravě a rekonstrukci prostorů pro Pražírnu kávy v Drahonicích, kam naši klienti dojížděli nejprve s doprovodem a pak po nácviku zvládání své dopravy, i samostatně na vzdělávání v počítačové gramotnosti v Písku, kam naši klienti taktéž po nácviku, dojížděli samostatně Kurz základů společenského tance a chování v areálu zařízení DOZP za účasti klientek z Mačkova na podzim začal rekvalifikační kurz pomocník prodavače pro 8 klientů, jehož závěrečné zkoušky se uskuteční během roku prošli jsme inspekcí poskytování sociálních služeb zařízení DOZP se prezentovalo v Německu na Trhu kultur (Markt der Kulturen), kde vystoupila hudební skupina zařízení Osečanka. Mimo to se zde zařízení prezentovalo také prodejem výrobků z našich aktivizačních dílen. dalším zážitkem pro uživatele sociální služby byl dvoudenní pobyt na raftech na řece Vltavě. Na podzim roku 2014 proběhla jednání s opatrovníky klientů, z důvodu připravované rekonstrukce jednoho z oddělení pro novou klientelu. Klienti úspěšně zvládli přestěhování na jednotlivá oddělení a ukázali nám, jaká je u nich schopnost a míra adaptibility na nové prostředí. V měsíci listopadu začala plánovaná rekonstrukce, která bude probíhat i začátkem roku 2015.

4 Stejně tak jako ve společnosti, tak i v DOZP jsou zaměstnanci, kteří jsou spokojeni a naopak. Mohli bychom říci, ti kteří přejí úspěch a ti, kteří se radují z neúspěchu. I tím jsme si v roce 2014 prošli. Právě to je důvodem, proč začínám Výroční zprávu za rok 2014 tím, co se nám podařilo. Ti, kteří nenašli u sebe tolik síly a odvahy, aby se pod zprávy či sdělení podepsali, raději anonymně sdělovali nepravdy, čímž vlastně dopomohli k tomu, že se začíná vytvářet tým zaměstnanců, kteří chtějí jít společnou cestou. Naší odměnou za dobře vykonanou práci je pro nás spokojený uživatel či jeho rodina nebo opatrovník. Tím nám kompenzují nedostatečné uznání a ocenění ze strany společnosti i veřejného mínění. Chtěl bych poděkovat zřizovateli organizace, Jihočeskému kraji, za podporu a vstřícnou spolupráci, která přispívá k tomu, aby se klientům DOZP dostávalo kvalitních služeb. Děkuji všem zaměstnancům, kteří zajišťují chod zařízení, i zaměstnancům, kteří pracují s uživateli sociální služby, za poctivou, svědomitou a trpělivou práci a individuální přístup k jednotlivým uživatelům, neboť Neexistuje jedinec jako ideální pracovník, ale může existovat dokonalý tým. (J. Adizes) Mgr. Jan Hájek ředitel DOZP Osek

5 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Adresa a identifikační údaje zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek Osek Strakonice Telefon: Fax: E mail: Web: IČ: Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. pobočka Strakonice Číslo účtu: /0300 Statutárním orgánem je ředitel DOZP Osek: Mgr. Jan Hájek Statut domova Domov je právnickou osobou, příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku oddíl Pr., vložka 411.

6 3. KAPACITA Kapacita zařízení je 145 míst. Ubytování poskytujeme v jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích na deseti odděleních. V roce 2014 zemřeli 2 uživatelé a 1 uživatel odešel ze zařízení. Do byl počet obsazených míst 137. Věkové složení uživatelů služby Kategorie let 6 uživatelů let 115 uživatelů nad 65 let 16 uživatelů Průměrný věk uživatelů je 52,6 let Počet příjemců příspěvku na péči Všichni uživatelé jsou příjemci příspěvku na péči i invalidních/starobních důchodů. Jejich výše však většinou nestačí na plnou úhradu nákladů na poskytnuté služby. I. stupeň PNP 18 uživatelů II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 50 uživatel 44 uživatelů 25 uživatelů Výše invalidního důchodu: nejvyšší: ,- Kč nejnižší: ,- Kč

7 Zaměstnanci Počet zaměstnanců k THP 6 Všeobecné sestry 16 Zaměstnanci v přímé péči 53 Sociální pracovníci 3 Provozní zaměstnanci 21 Celkový počet CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Organizace poskytuje služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., a jeho následných novelizací, zejména základní činnosti stanovené 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby. Jedná se o poskytování pobytové služby osobám s mentálním či kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Našimi uživateli jsou muži starší 18.ti let, kteří jsou posouzeni jako plně invalidní. Poskytované služby napomáhají uživatelům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim, v nejvyšší možné míře, zapojení do běžného života, důstojné prostředí a zacházení. V roce 2002 prošel Domov rozsáhlou přestavbou. Pro ubytování uživatelů byly postaveny nové budovy stejně jako i prostory pro činnostní terapie a fyzioterapii. Při návštěvě klientů je možné využít ubytování v prostorách zámku. Nedílnou součástí celého areálu je rozsáhlý anglický park sloužící k odpočinku a procházkám nejen klientům. Ve východním traktu zámku se nachází kaple Na nebe vzetí Panny Marie, do které přijíždí jedenkrát týdně kněz, sloužící mše pro naše klienty.

8 Stravování pro klienty, zaměstnance i praktikanty zabezpečuje vlastní kuchyně. Klienti se stravují pět krát denně, včetně dietní stravy. Výrobky zhotovené klienty, v rámci aktivizačních činností, nabízíme k prodeji nejen při různých akcích a výstavách, ale i v obchůdcích o.s.p. Centrum Martin v Písku. Organizace vlastní pozemky a bytové prostory, které jsou v současné době v pronájmu. Historický objekt zámku spolu s moderními budovami tvoří kompaktní celek, který všem uživatelům poskytuje dostatečné prostory se všemi atributy důstojného a kvalitního zázemí, které jim dokáže simulovat domácí prostředí. 5. SOCIÁLNÍ PÉČE Kromě základních služeb v pobytových zařízeních dle zákona č. 108/2006, zahrnujících poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při zajišťování osobních záležitostí se zabezpečuje sociální poradenství uživatelům, jejich opatrovníkům i zájemcům o tyto služby. Uživatelé mají možnost využívat terapeutických činností v keramické dílně, dřevoobráběcí dílně, ručních a výtvarných prací, na zahradě. Sociální práci a poradenství zajišťují sociální pracovnice. Se všemi uživateli je uzavřen smluvní vztah. Nedílnou součástí sociální služby v DOZP Osek jsou aktivizační činnosti, které jsou zahrnuty do ročního plánu. Tento plán je pak terapeuty rozpracován na jednotlivá období. Individuální plány každého uživatele služeb respektují jeho individuální schopnosti a přání. Na jednotlivých odděleních jsou aktivizační činnosti rozděleny na aktivity: Rozumové Řečové Smyslové Pracovní Tělesné Výtvarné Hudební

9 Všechny tyto aktivity se dále rozvíjejí a prohlubují v terapiích a zájmových kroužcích: Arteterapie malba Terapie - keramika Pracovní terapie dřevozpracující dílna, zahrada, ruční práce Hudební kroužek Osečanka Sport kopaná, stolní tenis, plavání, florbal Fotografický kroužek Opomíjeno není ani proškolování zaměstnanců, kde získávají nejnovější poznatky, informace a metodické postupy pro práci s klienty. Na jaře roku 2014 jsme navázali spolupráci s o.s.p. Centrum Martin. Díky tomu, byli 4 z našich klientů, velmi brzy zaměstnáni, při přípravě chráněné dílny Pražírně kávy v Drahonicích. Na začátku léta 6 našich klientů dojíždělo do Písku, kde se pod odborným vedením učili zacházet s počítači. Během letních a podzimních měsíců se konal, v našem zařízení, taneční kurz, kde se pánové, společně se slečnami z Mačkova, učili nejen tanečním krokům, ale i společenskému chování. V podzimních měsících se začalo 8 našich klientů vzdělávat v Písku a po úspěšně složených závěrečných zkouškách v roce 2015, získali výuční list pomocný prodavač. Tito pánové jsou zaměstnáni jak v Drahonicích, tak ve Strakonicích, kam dojíždí samostatně autobusovou dopravou. Počet podaných žádostí o přijetí do DOZP 2 Počet odmítnutých žádostí 1 Počet nově přijatých uživatelů 1 Počet odchozích uživatelů do jiného zařízení 0 Počet odchozích uživatelů do domácího prostředí 1 Počet úmrtí uživatelů 2

10 Struktura opatrovníků Příbuzní 98 Veřejný opatrovník (město, obec) 39 Počet uživatelů způsobilých k právním úkonům 3 6. ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Způsob zajišťování ošetřovatelské péče Ošetřovatelská péče je zajištěna 24 hodin denně. Za kvalitu, koordinaci a za spolupráci s lékaři zodpovídá vedoucí zdravotního úseku. Ošetřovatelskou péči zajišťuje zdravotnický personál, fyzioterapeut a pracovníci v sociálních službách. Ošetřovatelská péče prováděná všeobecnými sestrami obsahuje především: Zajištění, přípravu a podávání léků Odběr biologického materiálu k vyšetření Potřebná ošetření Péče při nemoci uživatele Hodnocení aktuálního zdravotního stavu uživatelů Spolupráce s praktickým a odbornými lékaři Zajištění a evidence preventivních prohlídek a vyšetření Vedení příslušné zdravotnické dokumentace Způsob zajišťování lékařské péče Lékařská péče je uživatelům zajišťována externími praktickými i odbornými lékaři, kteří zodpovídají za její průběh a kvalitu. Lékařskou péči zprostředkovávají uživatelům všeobecné sestry objednáním, přímým doprovodem k ošetření nebo na vyšetření.

11 PRAKTICKÝ LÉKAŘ MUDr. M. Marešová PO 12,30 15,30 hod. ST 7,00 10,00 hod. PSYCHIATR NEUROLOG MUDr. M. Holáková MUDr. M. Cončevová Pá 9,30 11,30hod. 1 x za 2 týdny ST 11,00 13,00 hod. 1 x za 2 týdny STOMATOLOG MUDr. M. Šornová ST 8,00 11,30 hod. 1 x za 2 týdny Lékařská péče je dále zajišťována, v případě potřeby, především na odborných pracovištích nemocnice Strakonice, a.s., ale i ve specializovaných ordinacích v Českých Budějovicích či v Praze. Naléhavé případy psychiatrického rázu jsou řešeny ve specializovaných pracovištích v PL Písek, v PL Lnáře či v PL Dobřany. Úhrada ošetřovatelské péče Ošetřovatelská péče je hrazena na základě ordinace ošetřujícího lékaře, který má s příslušnou zdravotní pojišťovnou smluvní vztah. Výkony ošetřovatelské péče jsou vykazovány za období 1 měsíce. Vykazováním těchto výkonů jsou za příslušné období pověřeny všeobecné sestry bez odborného dohledu a vedoucí zdravotního úseku. Úhrady za vykázanou ošetřovatelskou péči zdravotním pojišťovnám činily v roce 2014 částku: Kč. Počet uživatelů u zdravotních pojišťoven k Všeobecná zdravotní pojišťovna 114 Vojenská zdravotní pojišťovna 10 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 13

12 7. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Organizace hospodaří se svěřeným majetkem zřizovatele, který je specifikován ve zřizovací listině příspěvkové organizace. Majetek je využíván především k zajištění hlavní činnosti. K doplňkové činnosti je využíván pouze v případě, že tím není omezena hlavní činnost. Stav k Stav k rozvahovému dni Stálá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Oběžná aktiva Z toho některé pol.: Zásoby Pohledávky Stav k Stav k rozvahovému dni ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Aktiva celkem Stav k Stav k rozvahovému dni ,00 Kč Vlastní zdroje Z toho některé pol.: Majetkové fondy Finanční fondy Stav k Stav k rozvahovému dni ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

13 Stav k Stav k rozvahovému dni Cizí zdroje ,00 Kč Z toho některé pol.: Krátkodobé závazky ,00 Kč Stav k Stav k rozvahovému dni Pasiva celkem ,00 Kč Hodnota stálých aktiv se v průběhu roku snížila, především vlivem nárůstu oprávek k dlouhodobému majetku. Vlastní zdroje krytí korespondují se změnou struktury aktiv. Veškeré pohledávky a závazky z obchodního styku vykázané k rozvahovému dni jsou do lhůty splatnosti. Majetek organizace v celé své struktuře byl ve smyslu příslušného zákona inventarizován a nebyly zjištěny diference. Rozbor hospodářského výsledku Základem pro hospodaření v průběhu roku byly následující dokumenty: Finanční plán Odpisový plán Investiční plán Uvedené dokumenty schválila Rada Jihočeského kraje.

14

15 Finanční plán a dosažená skutečnost Skutečně dosažené hodnoty k Kč náklady ,00 výnosy ,00 hospodářský výsledek ,00 z toho dotace od MPSV ,00 příspěvek zřizovatele ,00 tržby z prodeje služeb ,00 Odpisový plán a skutečná výše odpisů Plánované účetní odpisy Skutečná výše ,00 Kč ,00 Kč Plán investic a skutečná realizace Plán investic předpokládal realizaci dvou akcí v celkové hodnotě ,00 Kč. Pořízeno osobní auto Škoda ,00 Kč Přestavba V. oddělení ,00 Kč Statické zajištění krovu ,00 Kč zdr. oddělení Server HP Proliant ,00 Kč

16 Hospodaření s fondy Stav k Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,76 Kč Přijaté dary V průběhu roku organizace přijala dary v celkové hodnotě ,00 Kč. Všem sponzorům patří naše upřímné poděkování. K činí celková finanční částka ,00 Kč.

17 8. KONTROLNÍ ČINNOST Interní kontrolní činnost Kontrolní činnost v organizaci v hodnoceném roce byla prováděna dle vnitřní směrnice. Tato směrnice klade důraz na provádění kontrol vedoucími zaměstnanci v rámci jimi řízených úseků. Výsledky kontrol jsou předkládány řediteli organizace, který ukládá nápravná opatření na odstranění zjištěných nedostatků. V oblasti finanční kontroly se organizace řídila stanovenými postupy pro schvalování finanční operace, pro kontrolu v průběhu její realizace a pro následné vyhodnocení. Externí kontrolní činnost V průběhu roku 2014 byly v zařízení provedeny tyto kontroly: Okresní správa sociálního zabezpečení, pracoviště Strakonice, Na ohradě 498, Strakonice Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice 3 x Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, České Budějovice Jihočeský kraj Krajský úřad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 2 x Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, Strakonice Z výsledků provedených kontrol nevyplynula pro organizaci žádná sankční opatření. V roce 2014 provedl nezávislý auditor posouzení vyúčtování dotace předchozího roku se závěrem, že čerpání dotace proběhlo v souladu s podmínkami rozhodnutí o jejím poskytnutí.

18 9. OSTATNÍ V roce 2014 se uživatelé i zaměstnanci zúčastnili mnoha kulturních a sportovních akcí. Jedná se zejména o prezentaci výsledků z výtvarné činnosti, ruční práce i z různých zájmových kroužků. Zejména hudební skupina Osečanka reprezentovala významně DOZP Osek na veřejnosti. V průběhu roku 2014 se uživatelé zúčastnili 100 různých akcí. TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ LEDEN Oslava 60.narozenin Osek Tři králové Osek Oslava 35. narozenin Osek ÚNOR O táborský džbánek Tábor Oslava 60.narozenin Osek Valentýnská diskotéka Mačkov Oslava 40.narozenin Osek Vystoupení Osečanky Blatná Maškarní karneval DOZP Osek Radomyšl

19 BŘEZEN Vystoupení Osečanky v DD Blatná Blatná Maškarní karneval Strakonice Výlet do Strakonic Strakonice Florbalový zápas Strakonice Oslava 65.narozenin Osek Vystoupení Osečanky DD Lidická Strakonice Loutkové divadlo Nitka Písek Vystoupení Osečanky v DpS Lidická Strakonice DUBEN Odevzdání práce na soutěž Požární ochrana očima dětí Jarní diskotéka Strakonice 20, Brodway Adam a Eva Praha Velikonoční turnaj ve stolním tenise Písek Velikonoční mše Radomyšl Jarní diskotéka v Denním Stacionáři Strakonice Turnaj v kuželkách Strakonice Oslava 50.narozenin Osek Osečanka v DpS Rybniční Strakonice Vystoupení Osečanky v Netolicích Netolice

20 KVĚTEN Oslava 45.narozenin Vernisáž v Senátu ČR Praha Vystoupení Osečanky v senátu Praha Cirkusové představení Písek Vystoupení Osečanky ve stacionáři Strakonice Dny kultury - Pirna SRN Vystoupení Osečanky - Dům seniorů Lidická Strakonice Pěší výlet 8. oddělení Radomyšl Osečanka v DpS Lidická sportovní odpoledne Strakonice Oslava 60.narozenin Osek Výlet do indiánské vesnice Jarotice Diskotéka Mačkov Vystoupení Osečanky Strakonice ČERVEN Sportovně filmové odpoledne Osek Oslava 60.narozenin Osek Oslava 35.narozenin Osek Vystoupení Osečanky - Výškovice Výškovice Oslava 60.narozenin Osek Zoo Hluboká nad Vltavou Oslava 50. A 60. narozenin Osek Výlet do Blatné Blatná

21 Zoo Hluboká nad Vltavou (zdrav.odd) Výlet do Radomyšle Radomyšl Mše a pouť v Radomyšli Radomyšl ČERVENEC Splouvání Vltavy Diskotéka v Domově Petra Mačkov Letní setkání v Denním stacionáři Strakonice Oslava 60.narozenin Osek Výlet Dino park Plzeň Plzeň Vystoupení Osečanky u hasičů - Výškovice Výškovice Mše sv. Kraselov Oslava 60.narozenin Osek SRPEN Vystoupení Osečanky - ostrovy Sedlice Cirkusové představení Carmen Osek Oslava 40.narozenin Osek Libníčské slavnosti Libníč Dudácký festival Strakonice

22 ZÁŘÍ Vystoupení Osečanky-Blatenská rolnička Den otevřených dveří Blatná Osek Výlet do Českého Krumlova Č.Krumlov Westernový den Mačkov Oslava 25.výročí Osečanky Osek Vystoupení Osečanky na parníku Praha Turnaj v člověče nezlob se Písek Výlet na Svatou Horu Příbram Václavská pouť + lunapark Strakonice Vystoupení Osečanky - Lidická Strakonice Svatováclavská mše Radomyšl VII.ročník v malé kopané Strakonice ŘÍJEN Vystoupení Osečanky spol.sál.nár.domu Prachatice Závěrečné taneční Osek Pobyt ve Střelských Hošticích Slava 45.narozenin Osek Vystoupení Osečanky v DpS Rybniční Strakonice Prodaná nevěsta Radomyšl Oslava 50. A 60.narozenin Osek

23 Vystoupení Osečanky DD Blatná Podzimní diskotéka v Denním stacionáři Strakonice LISTOPAD Mše sv. Radomyšl Oslava 40. a 45.narozenin Osek Turnaj v kuželkách Strakonice Florbalový zápas Strakonice Vystoupení Osečanky Strakonice Adventní dílny - jarmark Písek Oslava 55.narozenin Osek PROSINEC Plavecké závody Strakonice Vystoupení Osečanky Písek Diskotéka Strakonice Vystoupení Osečanka - sdružení Strakonice Vystoupení Osečanka v DpS Drhovle Drhovle Putování do betléma - divadelní představení klientů za účasti veřejnosti Osek Vánoční mše sv. Radomyšl

24

25 10. INFORMACE A JEJICH POSKYTOVÁNÍ dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Počet vydaných vyjádření o odmítnutí žádosti - 3 Počet podaných odvolání - 0 Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení nejsou. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence nejsou. Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0 Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou V Oseku dne Mgr. Jan Hájek ředitel DOZP Osek

26 Příloha : Organizační schéma ŘEDITEL VEDOUCÍ EKONOM. TECHNICKÉHO ÚSEKU VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ÚSEKU VEDOUCÍ ZDRAVOTNÍHO ÚSEKU finanční účetní sociální pracovnice ošetřovna mzdová účetní terapie 5.oddělení administrativní pracovnice 1.oddělení 6.oddělení údržba 2.oddělení 7.oddělení prádelna 3.oddělení 9.oddělení úklid 4.oddělení kuchyně 8.oddělení 10.oddělení

27 Příloha 2. Fotografie Maškarní candrbál Človíčkiáda

28 Pálení čarodějnic Turnaj v kuželkách - Strakonice

29 Vystoupení Potulného Oseckého divadla v Březnici Splouvání Vltavy na raftech

30 Závěrečný ples tanečního kurzu Fotbalový tým

31 Klienti DOZP v práci v Drahonicích Úspěšná Abilympiáda

32 Výrobky z terapeutických dílen Náš stánek v Pirne - SRN

33 25.výročí Osečanky Vánoční putování

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele DOZP Osek 2.

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

70 Sociální rehabilitace

70 Sociální rehabilitace Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 70 Sociální rehabilitace Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2013 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2013 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2013 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Název: Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Sídlo: Otín - Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212

Název: Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Sídlo: Otín - Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 1. Úvod Bobelovka Centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Jindřichův Hradec je jedno ze zařízení, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Bobelovka - CPASS je zřízena jako samostatná příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

3. Charakteristika činnosti

3. Charakteristika činnosti 1. Úvod Bobelovka Centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Jindřichův Hradec je jedno ze zařízení, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Bobelovka - CPASS je zřízena jako samostatná příspěvková

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni v y d á v á. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni v y d á v á. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2017 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 718/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 535 ze dne 09.09.2014 Sloučení příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov Praha 3 a

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

město Kaznějov Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

město Kaznějov Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) město Kaznějov Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Údaje o organizaci IČ 00257893 název město Kaznějov sídlo Ke Škále 220, Kaznějov 331 51

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Příloha č. 8 Zřizovací listina Obvodní ústav sociálně zdravotnických služeb ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1. Zřizovatel: Městská

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni v y d á v á. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni v y d á v á. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2017 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2011 Rok 2011 byl rokem výročním, ve kterém proběhla oslava 20let založení zařízení. Během této doby pobytová služba, kterou DOZP Trmice nabízí, prošla celou řadou

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010 Palackého náměstí 106/I 37901 Třeboň Email: info@lekarskasluzba-trebon.cz www.lekarskasluzba-trebon.cz OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI II.

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni v y d á v á. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni v y d á v á. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2017 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Zdena Valentová

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

PMS neobdržela v období od 1. ledna do 31. prosince 2014, žádnou písemnou žádost o informaci.

PMS neobdržela v období od 1. ledna do 31. prosince 2014, žádnou písemnou žádost o informaci. Hošková Eva statistik Spr. 000/015-0-1 Ředitelství PMS ČR Hybernská 18 111 1 Praha 1 Tel: 4 44 417 mail:ehoskova@pms.justice.cz Věc: VÝROČNÍ ZPRÁVA PMS podle 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více