VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7"

Transkript

1 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku Poruchy spáku u dětí ejčteější časopis dětských lékařů (Promediamotio, Medical Research 2005)

2 BOIRON-Sedalia

3 t i r á ž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických lékařů pro děti a dorost Adresa redakce: U Hraic 16-18, Praha 10 sekretariát: tel.: , fax: redakce VOX: tel.: , Vydavatel: Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o.s. Odborá garace: Odborá společost praktických dětských lékařů ČLS J.E.P. Grafika, výroba, distribuce: Vydavatelství MEDIX, s.r.o. GSM: ) Vedoucí redakčí rady: MUDr. Mila Kudy Redakčí rada: MUDr. Pavel Neugebauer MUDr. Jiřia Dvořáková MUDr. Jiří Liška, CSc. MUDr. Olga Roškotová Odpovědý redaktor: Mgr. Zdeěk Brtický Jazykové korektury: PhDr. Jaa Kratochvílová Časopis je urče převážě praktickým dětským lékařům. Distribuce čleům SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP zdarma. Vychází 10x ročě, v ákladu výtisků. Povoleo Miisterstvem kultury pod číslem MK ČR E 10971, ISSN Redakce ezodpovídá za obsah čláků. Reprodukce obsahu je povolea pouze s písemých souhlasem redakce. Nevyžádaé podklady pro tisk se evracejí. Příspěvky zasílejte a adresu redakce v elektroické podobě (disketa, ) spolu s jedou písemou kopií. Redakčí rada VOX PEDIATRIAE ezodpovídá za obsahovou stráku vložeých tiskovi. Izerce: VOX PEDIATRIAE - Ig. Veroika Drahovzalová U Hraic 16-18, Praha 10 GSM: je pro izerety o b s a h... Přehled čiosti SPLDD ČR za období červe - srpe Koalice soukromých lékařů a další aktuálí události 6 ÚZIS - čiost oboru PLDD v roce Prohlášeí Předsedictva SPLDD ČR k současé situaci ve zdravotictví 10 Useseí Milovy Pojišťovy berou reformu vážě 11 Jak zaplatit zdraví 12 Iformovaý souhlas 14 prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc. 85 let 16 Iformace OSPDL ČLS JEP 17 MUDr. F. Scheiberg Staovisko Společosti sociálí pediatrie ČLS JEP k odhaleému případu týraého chlapce a jeho sourozeců 18 MUDr. M. Cháňová a kol. Diagostika ádorů CNS v dětském věku 20 MUDr. J. Schwab a kol. Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí 26 doc. MUDr. M. Tichý, CSc. a kol. Nádory III. komory a supraselárí oblasti 37 MUDr. M. Kabelková Poruchy spáku u dětí 39 Kazuistiky 40 MUDr. O. Čerá Polarizovaé světlo a jeho použití a jedotce iteziví a resuscitačí péče 42 Zajímavosti ze světa odboré literatury 45 Aktuality 46 Řádková izerce 50 Příloha: Novela zákoa č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu - vybraé kapitoly Nakladatelství UMÚN s.r.o., Nad Školou 1289, Liberec tel.: , Obrázek a titulí straě amalovala ústy Margaret Greig střed VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7

4 e d i t o r i a l... Vážeé kolegyě, vážeí kolegové, pomalu se stává tradicí, že se v ašem časopise dočítáte o proběhlých či chystaých protestech. Zameá to sad, že zdravotictví prochází dlouhodobou krizí? Skočí to ěkdy? Rád bych zal a tyto otázky jedozačě odpovědět, bohužel je ezám a dle mého soudu je ezá ikdo. Pokusím se tedy alespoň o krátké zamyšleí ad situacemi, které k současému stavu přispívají a proč jsou tudíž lékaři ucei ahlas vyjadřovat svůj protest. v p ř í š t í m č í s l e... Problematika idikací molekulárě-geetického vyšetřeí Molekulárí biologie - využití v diagostice a terapii Sezam cytogeetických laboratoří Cytokiy v prae - a postatálím období Laboratorí geetické vyšetřeí v pediatrii VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2007 číslo 8 ročík 7 Prví zamyšleí je ad otázkou proč je aše espokojeost s ízkým ohodoceím aší práce vímáa často tak egativě, jak se o tom stále máme možost dočítat v médiích? Mohl bych se dlouze věovat dědictví miulého režimu a připomeout historické souvislosti, kdy režim potlačoval logické postaveí iteligece a vzděláí bylo spíše a překážku. Ježe oo se to děje i 18 let po tzv. sametové revoluci. Proč? Dědictví let miulých bude odezívat samozřejmě ještě dlouhá léta, a proto stačí ěkdy opravdu málo a vášě se vzedmou. Například pár výstupů poslace Ratha o tom, že praktici hrají v systému ižší roli ež emocice a ambulatí specialisté (rozuměj: pořádá medicía se přeci eděje u praktiků) a malér je a světě. Proč? Než se s touto situací stačíme vypořádat, přijde pro změu VZP se svou halivou kampaí proti ám praktickým lékařům. Co aplat, že jsme jejich smluví parteři, chceme po í peíze a tak je uto si trochu rýpout. Pár pozámek o podvodech a český bulvár se raduje. Proč? Co to vlastě o ás vypovídá? A je to skutečě je o ás, ebo je to odraz doby? Nebo spíše odraz současého klimatu ve společosti? Asi se shodeme, že práce lékaře a vlastě všech zdravotíků je v České republice hodocea spíše a dolím hodotovém žebříčku. Obor praktický lékař ať už pro dospělé, ebo pro děti a dorost se stal atolik eatraktiví, že očekávat příliv ových lékařů je téměř fikce. Naše praxe jsou prakticky eprodejé a ve vzduchu visí otázka, kdo se v budoucu postará o aše paciety? Nezbývá ež věřit, že připravovaá reforma eje zdravotictví bude tím správým krokem, který pomůže stabilizovat a správým směrem asměrovat celý systém aší společosti včetě zdravotictví. Je moho očekáváí a já osobě chci věřit, že astaveá cesta je ta správá volba do budoucosti. V úctě MUDr. Pavel Neugebauer předseda SPLDD ČR sezam izerujících f irem beiersdorf boiron ČESKÁ SPOŘITELNA HIPP INPHARM johso & johso MSD NESTLÉ NUTRIcia ZENTIVA ZEPTER úředí hodiy v kaceláři SPLDD ČR Podělí 10,00-17,00 Úterý 10,00-17,00 Středa 10,00-17,00 Čtvrtek 10,00-17,00 Čley Výboru zpravidla zastihete v těchto hodiách: Úterý 13,00-18,00 - MUDr. Pavel Neugebauer 9,00-11,30 - MUDr. Eva Vitoušová 17,00-18,00 - MUDr. Jiřia Dvořáková Středa 16,00-18,00 - MUDr. Haa Cabrochová 15,00-18,00 - MUDr. Mila Kudy 17,00-18,00 - MUDr. Jiřia Dvořáková 15,00-18,00 - MUDr. Pavel Neugebauer Čtvrtek 8,00-10,00 - MUDr. Pavel Neugebauer 4 VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7

5 Přehled čiosti SPLDD za období červe až srpe MUDr. Pavel Neugebauer předseda SPLDD ČR Letoší začátek prázdi se esl především v duchu schválí se ebo eschválí prví reformí balíček? Budou zavedey regulačí poplatky a straě pacieta a s jakými výjimkami? Do toho probíhala jedáí o ceách v roce 2008, původě slibovaé výrazé avýšeí v segmetu praktických lékařů se pomaliku začalo vzdalovat do říše sů. Reformí balíček akoec sěmovou prošel, věkové výjimky schváley ebyly. Nebude admiistrativa spojeá s vybíráím poplatků akoec kotraproduktiví? Odpovědi a ěkteré otázky přiesou ale až ásledující měsíce prvím jedacím dem byla zahájea přípravá fáze dohodovacího řízeí o ceách a rok Jedáí to bylo ale spíše formálí, moho otazíků před schváleím prvího reformího balíčku vlády, pojišťovy pouze uvedly předpokládaé avýšeí úhrad ěkde kolem 3% Předsedictvo Sdružeí jedalo se zástupcem reomovaé advokátí kaceláře o možostech právích řešeí, resp. postupů za situace ceového diktátu ze stray zdravotích pojišťove a půdě MZ ČR se rozběhla série jedáí o problematice dispezárí péče, saha o zjedodušeí a zfukčěí tohoto druhu prevetiví péče však arazila a řadu historických bariér, zejméa kompetečích, ukázalo se avíc, že řešit tuto problematiku ve spojitosti se zaváděím tzv. regulačích poplatků ebylo asi ejlepší východisko zástupci Koalice soukromých lékařů zasedli k jedacímu stolu s vedeím České lékařské komory v čele s prezidetem dr. Kubkem. I když v řadě dílčích problémů bylo možé ajít podobá staoviska, v celkovém hodoceí připravovaých legislativích změ ke shodě edošlo zástupci Koalice soukromých lékařů se tetokráte sešli především k dokočeí přípravy a jedáí s miistrem zdravotictví schůzka zástupců Koalice soukromých lékařů s miistrem zdravotictví dr. Julíkem byla kostruktiví, i když v ěkterých chvilkách řekěme hodě vzrušeá, Koalice vyzvala miistra především k racioalizaci spolupráce, kdy bylo zdůrazěo, že je zájem pracovat již a kocepčích materiálech a ikoliv být sezamovái až s výsledkem, kdy již je miimum co řešit situace kolem jedáí se zdravotími pojišťovami, chystaé legislativí změy a situace v regioech, to byla hlaví témata jedáí Předsedictva Sdružeí ai druhý jedací de segmetu praktických lékařů dohodovacího jedáí o ceách a rok 2008 epřiesl ic ového. Stále paovala řada dohadů o koečé podobě reformího balíčku vlády a pojišťovy stále deklarovaly avýšeí úhrad ěkde v pásmu mezi 2-4 % rozběhlo se ové kolo řady jedáí o typových smlouvách s jedotlivými zdravotími pojišťovami. Sdružeí obdrželo práví rozklad situace kolem aktuálích vyhlášek o ceách a smlouvě rámcové, ové pozatky ás vedly k obově jedáí a hledáí možých východisek a základě předložeého právího rozkladu. Mezi hlaví jedací body byla zařazea problematika ošetřováí pojištěců EU, zajišťováí zástupů, dodržováí preskripčích omezeí při eexisteci číselíků, pravomoce zdravotích pojišťove při kotrole věcého, techického a persoálího vybaveí, zpěté zápočty, možosti odvoláí se vůči vyměřeým regulacím a koečě i zohleděí prvích reformích kroků, a to především možosti úpravy portfolia asmlouvaých výkoů. Dlužo podotkouti, že i tady jsme se vydali a ještě, zdá se, hodě dlouhou trať Předsedictvo Sdružeí se i o prázdiách sešlo ke svému jedáí, situace kolem připravovaých legislativích změ a výstupy z jedáí se zdravotími pojišťovami byly i tetokráte velmi žhavými tématy Výbor Sdružeí jedal s vedeím VZP v čele s dr. Horákem. Jedáí avazovalo jedak a předchozí jedáí Výboru, jedak a jedáí ředitele Horáka se zástupci Jihomoravského regiou. Proto se i tohoto jedáí účastila aše regioálí předsedkyě dr. Hülleová. Vzrušeá debata však k jedozačým závěrům edospěla, určité cesty ale azačey byly s áměstkem miistra zdravotictví dr. Hroboěm jsme hledali možé průsečíky řešeí dopadů změ přijatých Poslaeckou sěmovou XVI. Celorepubliková koferece SPLDD ČR se koá v sobotu 27. říja 2007 od 8 hodi v meze Masarykovy Uiverzity, Viařská ul., Bro Při této příležitosti svolává Předsedictvo SPLDD ČR mimořádé celostátí shromážděí čleů. Téma: Aktuálí situace ve zdravotictví Prosíme zájemce o účast, kteří emají madát ze svého okresu, aby svou účast ahlásili telefoicky ebo em a adresu kaceláře SPLDD, aby jim mohl být zajiště oběd. Výkoý výbor SPLDD ČR VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7 5

6 Koalice soukromých lékařů a další aktuálí události MUDr. Pavel Neugebauer předseda SPLDD ČR Předprázdiový a téměř celý prázdiový čas byl věová především diskusím budou ebo ebudou zavedey regulačí poplatky? Projde reformí balíček vlády Poslaeckou sěmovou? Sežee premiér dostatečou podporu, ebo pade vláda? Jak premiér slíbil při eúspěchu. Nakoec to pro tuto vládu dopadlo dobře, bude to dobře i pro aše zdravotictví? To jistě ukáží ásledující měsíce. Jako obvykle přikládáme ěkolik důležitých mezíků v uplyulém období z pohledu ašeho Sdružeí. I. Výpis z jedáí Koalice soukromých lékařů ze de 26. červa Změa mluvčího Koalice Od září 2007 převezme fukci mluvčího Koalice soukromých lékařů MUDr. Jiří Pekárek, prezidet České stomatologické komory. 2. Schůzka s miistrem zdravotictví Čleové Koalice diskutovali o společých bodech jedáí s miistrem zdravotictví ČR 3. Růzé Mgr. Sladkovská zpracovala pro jedáí Koalice přehled kotaktů hejtmaů a krajských zdravotích radů, kteří a základě abídky Koalice projevili zájem o spolupráci. Čleové představestva ČLK iformovali zástupce Koalice o svém postoji k připravovaé reformě zdravotictví, který je v rozporu s prohlášeím prezideta ČLK Dr. Milaa Kubka v tisku II. Schůzka Koalice soukromých lékařů s miistrem zdravotictví ČR Komuikace Zástupci KSL s politováí kostatovali, že legislativí změy i jakékoli další kroky vedeí MZ ejsou Radě poskytovatelů předkládáy vůbec ebo jsou předkládáy již hotové. Jsou spíše dáváy a vědomí ež k připomíkováí. Mají-li zástupci Koalice v Radě poskytovatelů plit správě svou úlohu, musí se o všech ávrzích dovídat ve stádiu jejich tvorby. Je třeba, aby byl vytvoře prostor k diskusi o změách. Od zástupců Koalice elze očekávat, že budou je se vším automaticky souhlasit. Zástupci KSL požádali miistra, aby bylo vytvořeo prostředí, ve kterém budou veškeré připravovaé legislativí ávrhy seriozě opoováy, a deklarovali, že mají vlastí připraveé materiály i myšleky, které jsou v mohém kompatibilí s ázory vedeí MZ. 2. Úhrady zdravotí péče Zástupci KSL poukázali a skutečost, že a rozdíl od žádoucího opačého - tredu eustále roste proceto veřejých prostředků, směřující do lůžkových zařízeí. Požádali o iformaci, jak hodlá MZ ČR zastavit teto epřízivý tred a zajistit postupě arůstající proceto úhrad ambulatí péče. Tuto skutečost požadují začleit do zdravotě pojistých pláů ZP. Dále miistra požádali, aby - dojde-li v segmetech ambulatí péče k úspoře, prostředky zůstaly v těch segmetech, v ichž k úsporám došlo. 3. Realizace ústavích pohotovostích služeb lékařů zaměstaců v lůžkových zařízeích je dle ázoru Koalice v rozporu s platou legislativou, jedá se v aprosté většiě o obcházeí zákoa, zvláště Zákoíku práce. MZ ČR bylo požádáo o sděleí, jak bude a situaci reagovat, resp. jak chce řešit teto ezákoý stav systémově i v jím přímo řízeých emocicích. Vedle toho, že ve většiě emocic se ÚPN řeší vlastě obcházeím zákoa, čerpá tato služba větší fiačí prostředky, ež a i byly vyhrazey v miulých letech. 4. Novela Zákoa č. 48 dle ázoru čleů KSL bezdůvodě vychází vstříc požadavkům majitelů lékáre, ruší ěkteré istituce bez ázaku, jakým způsobem budou tyto ahrazey Byl vyjádře esouhlas, aby lékárík mohl vydat jiý lék, ež předepsal lékař. Byla vyjádřea žádost o poecháí možosti výdeje vakcí v ordiacích. Byla vzesea žádost o oficiálí iformaci, jaký jiý systém ceotvorby ve zdravotictví pláuje MZ jako áhradu za stávající jedáí k Sezamu výkoů. 5. Problematika dohodovacích řízeí Miistr byl požádá o rozbor postoje MZ ČR k této problematice 6 VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7

7 III. Společé tiskové prohlášeí k jedáím s prezidetem ČLK de a miistrem zdravotictví ČR de De proběhlo a základě pozváí sdružeí zastupujících ejvětší počet soukromých ambulatích lékařů (Sdružeí praktických lékařů ČR, Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, Sdružeí soukromých gyekologů ČR a Sdružeí ambulatích specialistů ČR) jedáí jejich zástupců s prezidetem České lékařské komory MUDr. Milaem Kubkem. Během jedáí byla diskutováa současá závažá situace českého zdravotictví v souvislosti s jeho reformou avrhovaou vedeím Miisterstva zdravotictví ČR. Během schůzky vyplyulo, že ačkoli všichi účastíci schůzky vidí podobá řešeí ěkterých dílčích problémů, zásadě se liší v celkovém postoji k avrhovaým reformím krokům. Zatímco MUDr. Kubek klade hlaví důraz a avýšeí fiačích prostředků do systému a odmítá reformí kroky miistra Julíka jako celek, zástupci íže vyjmeovaých sdružeí vímají současé kroky Miisterstva zdravotictví ČR jako ezbyté k zahájeí celkové reformy českého zdravotictví. Její ěkteré dílčí edostatky považují za korigovatelé, odmítají to, aby se staly důvodem k zamítutí reformy jako celku. De proběhla dlouhodobě předem pláovaá pracoví schůzka zástupců íže vyjmeovaých sdružeí za účasti i prezideta České stomatologické komory, MUDr. Jiřího Pekárka s miistrem zdravotictví ČR MUDr. Tomášem Julíkem. Zástupci soukromých ambulatích lékařů a í zopakovali stejé staovisko, jako při jedáí s prezidetem ČLK. S miistrem zdravotictví se shodli a další spolupráci při řešeí problémů českého zdravotictví a při přípravě dalších reformích kroků. MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružeí praktických lékařů ČR, MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružeí soukromých gyekologů ČR, MUDr. Zorja Jojko, místopředseda Sdružeí ambulatích specialistů ČR. IV. Výpis z jedáí Koalice soukromých lékařů ze de 24. červece Schůzka s miistrem zdravotictví Čleové Koalice zhodotili výsledek setkáí s miistrem zdravotictví, které se koalo Další reakce Koalice bude záviset a závěrech srpového jedáí vlády. 2. Dohodovací řízeí o ceách zdravotí péče Zástupci Koalice se vzájemě iformovali o svých požadavcích předkládaých zdravotím pojišťovám při přípravé fázi dohodovacího řízeí o ceách zdravotí péče a rok Koalice požádala MZ o sděleí, jakým procetem z veřejých prostředků je fiacová lůžkový sektor v zemích EU. MUDr. Pekárek iformoval o jedáí se zástupci AČMN, která projevila zájem o setkáí s KSL. AČMN souhlasí s odděleými rozpočty pro lůžkovou a ambulatí sféru. Společé setkáí by bylo možé uskutečit v zářijovém termíu jedáí Koalice. 3. ISO certifikace abídka Mgr. Jiří Kučera, zástupce společosti EIC 4U Euro ISO Cosultig, předesl čleům KSL abídku zavedeí systému jakosti podle ormy ČSN EN ISO 9001:2001 ve zdravotickém zařízeí. 4. Prezetace zástupců společosti Emergecy Abroad Limited Zástupci společosti Emergecy Abroad Limited iformovali KSL o možosti zapojit se do systému zdravotích služeb orgaizovaých touto společostí pro turisty zemí EU v případě, že potřebují v době svého pobytu v ČR lékařské ošetřeí. 5. Růzé Čleové Koalice, kteří v loňském roce adoptovali v pražské ZOO králíky v rámci Týde zdravotického eklidu, se rozhodli přispět i v letoším roce. O setkáí s hejtmay a krajskými zdravotími rady rozhodou čleové Koalice a příští schůzce podle výsledků změ v legislativě. V. Staovisko k současé situaci a reakce a vyjádřeí VZP Praktičtí lékaři pro děti a dorost se zepokojeím sledují egativí až štvavou kampaň Všeobecé zdravotí pojišťovy (VZP) proti lékařům. Napětí v systému zvýšily už tzv. Rathovy vyhlášky, které výrazým způsobem zasáhly do zavedeého systému péče o dítě. Způsobily, že kdo se svědomitě věoval svým pacietům, prováděl u ich důsledě prevetiví prohlídky a řádě své registrovaé dětské paciety očkoval, hořce zaplakal, eboť byl po zásluze potrestá. Všeobecá zdravotí pojišťova jim vyměřila mohadesetitisícové pokuty s odůvoděím my za to přeci emůžeme, musíme dodržovat vyhlášky! Proč ale zmíěá pojišťova řeší obdobé situace rozdílým způsobem? Kde ejde o velké fiačí částky, vyhlášky erespektuje, případě si je upraví po svém. Je přijatelý takový postup? Nám dětským lékařům eí lhostejý osud ašich pacietů, a proto se musíme ptát. Jsou to správé postupy? Nebyla porušea zákoost? Kdo takto a proč rozhodl? Byla dodržea práva všech stra? V současosti se v médiích probírá vyšetřováí ěkolika lékařů podezřelých z podvodů. Z vyjádřeí VZP však vyplývá, jako by VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7 7

8 všichi lékaři byli podvodíci. Ať čteme vyjádřeí tiskové mluvčí VZP sebepodroběji, ikde eacházíme slova uzáí o poctivé a svědomité práci mohatisícové armády zdravotíků a lékařů. Přitom částka 160 Kč hrubého za hodiu připomíá spíše charitativí čiost, ež ohodoceí práce kvalifikovaého lékaře. Nedostatek fiací ve zdravotictví řeší pojišťovy tak, že utí lékaře k podepsáí smluv, které je staví surově přímo proti pacietovi. Lékařům vucují limity, které jim omezují možosti předepisováí léků, odesíláí k laboratorímu vyšetřeí, což samozřejmě vede ke sižováí kvality poskytovaé péče. Pokud lékaři tyto limity edodrží, a to i při poskytutí odůvoděé péče emocému pacietovi, jsou potrestái. A tak se ptáme, jakou volbu přisoudila pojišťova lékařům s limitem 10,- Kč a pacieta a čtvrtletí? Jakou pacietům, kteří si v praxi často museli poradit sami? Kde byla pojišťova, aby hájila zájmy svých klietů? Jak vypadá v praxi smluví vztah mezi lékařem a pojišťovou? Jde ještě o smlouvu, ebo se už jedá o jedostraý diktát? Opakovaě jsme poukazovali a eprůhledé, esrozumitelé a ěkdy i zcela chybějící vyúčtováí ze stray VZP. Příkladem může být dodes evysvětleá kauza HP, jak ovlivila mohatisícová peále? S jakými daty vlastě společost HP maipulovala? Byla vůbec oprávěa pracovat s daty, která obsahují údaje o poskytovaé zdravotí péči? I po ěkolika urgecích jsme eobdrželi žádé srozumitelé vysvětleí s vyúčtováím. A tak se musíme oprávěě ptát, jak může tato pojišťova tak jistě tvrdit, že ji lékaři eoprávěě připravili o téměř miliardu koru? Nejde o poškozováí dobrého jméa smluvích parterů? Překvapeím pro ás bylo a je viditelé přitakáváí České lékařské komory. Je to právě oa, která v moha svých vyjádřeích vyhlašovala, že přeci zastupuje všechy lékaře. Kde je teď, když se a většiu z ich evybíravě útočí, kdy to ěkteří balí, eboť emohou již dále uést tíhu arogace, často prameící z pocitu moci, ale i závisti a zloby. Někteří je zamkou a odcházejí, jsou už ale i tací, kteří jsou schopi si sáhout i a to ejceější, a svůj život. Kam až to musí dojít. Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost se od takovéhoto chováí rozhodě distacuje. Bylo položeo moho otázek, ale odpovědí jsme se edočkali. S etrpělivostí sledujeme chystaé prví kroky, které by měly vést ke zprůhleděí celého systému. Doufáme, že povedou k jeho ozdravěí, že astaví tolik potřebá jasá pravidla. Budou se moci lékaři a další zdravotičtí pracovíci koečě plě věovat svým pacietům? Skočí doba stávek, protestů a esmyslě dlouhých jedáí s pojišťovami? Nepřiesou další měsíce další diskrimiaci lékařů, kteří mají za úkol zajistit zdraví budoucích geerací? Moho výjimek v připravovaých poplatcích pro dětský věk může epřiměřeě diskrimiovat právě je. Praktičtí dětští lékaři se rozhodli postavit se vziklé situaci a pokusit se pozastavit vývoj směřující ke sížeí kvality péče o děti a dorost. Na astávající víked svolali jedáí, aby se poradili, co podikou. Nehodlají se smířit ai s arogací Všeobecé zdravotí pojišťovy, ať už jde o velmi problematické pokuty, ebo o evybíravé útoky vůči celému lékařskému stavu. Fializovat budou práví kroky. Diskutová bude i postup v případě schváleí moha výjimek u poplatků v ordiacích, zejméa z pohledu poškozeí praktických dětských lékařů v porováí s ostatími poskytovateli. Zdá se, že i přes růzé předpovědi meteorologů může astat poměrě horký podzim, alespoň ve zdravotictví. MUDr. Pavel Neugebauer, předseda SPLDD ČR, o.s. R e c e z e NAŠE DÍTĚ ŠPATNĚ SPÍ V letoším roce vychází v akladatelství Trito publikace prof. MUDr. Miloše Velemíského, CSc., zabývající se spákem dětí. Problematika dlouhodobé espavosti dítěte egativě ovlivňuje celkovou pohodu a může arušit i klidou atmosféru domova. Je všeobecě zámo, že očí režim kojeců, batolat i dětí předškolího věku přivádí do ordiací dětských lékařů velké proceto rodičů. Z tohoto vychází i tato publikace, ve které si autor uvědomuje, že poruchy očího spáku lze zařadit do skupiy civilizačích chorob. Tato kiha přiáší úvahy lékařů i psychologů a jsou zde prezetováy zkušeosti s espavostí dětí. Rodiče by se měly sažit tyto zkušeosti aplikovat a kokrétí situaci svého dítěte. Autor ve své kize rozebírá i základí teorie spáku i spací ávyky a dále pak podrobě spáek v jedotlivých věkových obdobích. Kiha je určea eje pro dětské lékaře, ale větší měrou i pro rodiče dětí. Tito musí pochopit v kize uvedeé termíy: jistota, bezpečí, schráka, důvěra, vitří hodiy spojeé s rytmem, režimem časovým, stravovacím, hygieickým, prostorovým i sociálím. V kize je zdůrazěo důsledé dodržováí ve fázi zaváděí tohoto režimu. V tabulkách uvedea doba spáku dítěte v měsících a posléze v jedotlivých ročících. Za kapitolami spáku, usíáí, křičícího dítěte, raího vstáváí, očího buzeí, prostorového odděleí matky i dítěte, deího spáku, áměsíčosti, očích děsů, spákových apoí dalších je vždy kapitola otázek a odpovědí a daá témata. Je zde zdůrazňová pocit bezpečosti, který je podmíě jistotou matky, ze které musí vyzařovat klid. Zkušeý autor zdůrazňuje potřebu schráky i výzam zaviovaček a především tzv. astavei vitřích hodi. Zajímavou kihu pro dětské lékaře by si měla přečíst i velká část ašich rodičů, pro které je ideálím poučeím. 8 VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7

9 Čiost oboru PLDD v roce 2006 ÚZIS ČR, Aktuálí iformace č. 22/2007 Mgr. Jaa Wieserová V krajích ČR připadalo v roce 2006 průměrě 11,4 dětských a dorostových lékařů a obyvatel do 19 let. Zvýšil se podíl dětí kojeých 6 měsíců a déle a 40,9%. Nezměě zůstal tred rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (13,25%). Zvýšil se počet dispezarizovaých oemocěí, z ichž ejčastější jsou emoci dýchací a ervové soustavy. Počet lékařů pracujících v ambulatích ordiacích pro děti a dorost v roce 2006 proti roku 2005 mírě poklesl (z a 2 281). Velká většia těchto lékařů pracovala jako praktičtí lékaři pro děti a dorost, pouze 7,45% z ich byli pediatři specialisté a zaedbatelý zlomek proceta byli dorostoví lékaři. V ambulatích ordiacích pro děti a dorost bylo zaměstáo zdravotických pracovíků elékařů s odborou způsobilostí bez odborého dohledu. Jejich počet byl proti miulému roku stabilí. V obou případech se jedá o přepočteé počty včetě smluvích pracovíků. Na dětí a dorostu do 19 let připadalo ve všech krajích průměrě 10 až 12 lékařů. Jediou výjimkou byla Praha s 16 lékaři a obyvatel do 19 let. V Praze také bylo a jedo lékařské místo ejméě registrovaých pacietů (670) a ejméě ošetřeí za rok (5 181). Republikový průměr počtu ošetřeí a 1 lékařské místo za rok byl a průměr počtu registrovaých pacietů a 1 lékařské místo byl 882. Zvláští pozice Prahy je mimo jié způsobea větší kocetrací pediatrů specialistů (18,2%), u kterých je a ošetřeí jedoho pacieta většiou třeba delší čas. Dlouhodobě ejvíce ošetřeí a jedo lékařské místo bylo v Ústeckém kraji (7 089). Absolutí počet ošetřeí - vyšetřeí se v roce 2006 sížil a Také podíl léčebých ošetřeí se epatrě sížil (75,4% oproti 76,1% v roce 2005). Naopak počet ošetřeí prevetivích se o ěco zvýšil (21,5% oproti 20,9% v roce 2005). Tyto podíly jsou téměř shodé ve všech krajích a pohybují se plus míus tři procetí body. V ávštěví službě provedli pediatři průměrě 1,4 % všech vyšetřeí, pouze ve Středočeském a Libereckém kraji to byla 2% ze všech ošetřeí. Na 1 registrovaého pacieta připadalo v ČR v roce ,25 ošetřeí - vyšetřeí, ejvíce v Praze (7,74) a Jihomoravském kraji (7,73), aopak ejméě v kraji Zlíském (6,63). Dalším sledovaým ukazatelem je délka kojeí zjišťovaá při ročí prohlídce dítěte. Podíl dětí kojeých 6 měsíců a déle v roce 2006 arostl a 40,9%. V Praze byla půl roku a déle kojea celá polovia z dětí, které v roce 2006 přišly a ročí prohlídku. Tradičě velmi vysoký podíl je ještě ve Zlíském kraji (48 %). Naopak pouze slabě ad 30% dětí bylo 6 měsíců a déle kojeo v Jihočeském, Ústeckém a Olomouckém kraji. Proceto dětí, jejichž kojeí bylo ukočeo už do koce šestiedělí se každoročě sižuje (16,4% v roce 2006 proti 17,1% v roce 2005). V Praze je to dokoce je každé desáté dítě, v Ústeckém kraji bohužel každé čtvrté. Sížil se také podíl dětí kojeých 6 týdů až 2 měsíce (15 % v roce 2006 oproti 16 % v roce 2005) a kojeých 3 až 5 měsíců (23% v roce 2006 oproti 24 % v roce 2005). Opětový árůst byl zazameá u počtu dětí a dorostu s růzými projevy alergií a tisíc registrovaých osob daého věku. Vyšší árůst je při tom ve věkové skupiě 15 až 18 let oproti osobám ve věku do 15 let. V roce 2006 čiil teto poměr 124,7 dětí a 154,9 dorostových pacietů s alergickými projevy a 1000 registrovaých pacietů v daé věkové skupiě, v roce 2005 to bylo 120,8, respektive 149,2. Tradičě výrazě horší je situace v Čechách ež a Moravě. Relativě ejvíce alergiků je v Jihočeském kraji a v Praze, ejméě pak v kraji Zlíském. Zdálivě ízký podíl alergiků je ve Středočeském kraji, to je dáo sledováím alergiků podle místa zdravotického zařízeí, kde jsou registrovái, a častým dojížděím pacietů s bydlištěm ve Středočeském kraji k praktickým lékařům v Praze. U dětí do 15 let bylo v roce 2006 dispezarizováo 489 tis. oemocěí, což představuje 329 oemocěí a 1000 registrovaých pacietů tohoto věku (317 v roce 2005). Nejčastějšími důvody dispezarizace byly emoci dýchací soustavy a dále emoci ervové soustavy, z ichž ejvětší část tvořily poruchy zraku a slabozrakost. Třetím častým důvodem byly emoci kůže a podkožího vaziva. U pacietů dorostového věku (15 až 18 let) bylo dispezarizováo 242 tis. Oemocěí či vad, tedy 463 oemocěí a 1000 registrovaých pacietů daého věku (380 v roce 2005). U této skupiy byly ejčastější dispezarizace pro emoci ervové soustavy (z toho opět ejvíce poruchy viděí a slabozrakost) a emoci dýchací soustavy. Na třetím místě v počtu dispezarizovaých a registrovaých pacietů byly emoci edokrií, výživy a přeměy látek. Zajímavý a alarmující je vývoj počtu dětí a dorostových pacietů dispezarizovaých pro diagózu E66-E68 obezita, hyperalimetace a její ásledky. Od roku 1996 se jejich absolutí počet více ež zdvojásobil (10 tisíc versus 22,3 tisíc dětí a 6 tisíc versus 14,8 tisíc dorostu) a v přepočtu a 1000 registrovaých pacietů daého věku je teto árůst ještě větší (u dětí 5,5 v roce 1996 proti 15,0 v roce 2006, respektive u dorostu 8,8 v roce 1996 proti 28,3 v roce 2006). Zdrojem dat pro tuto aktuálí iformaci byl ročí statistický výkaz A (MZ) 1-01, který je součástí programu statistických zjišťováí Miisterstva zdravotictví a který vyplňují všechy ambulatí ordiace praktického lékaře pro děti a dorost a ambulatí odboré dětské a dorostové ordiace ve všech zdravotických zařízeích bez ohledu a zřizovatele. VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7 9

10 Prohlášeí Předsedictva SPLDD ČR k současé situaci ve zdravotictví 10 přijaté a mimořádém zasedáí de v Jidřichově Hradci 1. Předsedictvo SPLDD ČR se začým zepokojeím sleduje stupňující se plošou mediálí kampaň, účelově vedeou a řízeou VZP pouze proti soukromým lékařům, ve saze ospravedlit současý zmatečý a regulačí systém úhrad a možá i smrt ašich kolegů. Považuje za epřípusté a eetické tímto způsobem diskreditovat před veřejostí práci většiy poctivých lékařů zajišťujících zdravotí péči svým pacietům. 2. Předsedictvo SPLDD ČR po zkušeostech a slibech z edávé doby vyjadřuje začé obavy o další reálou existeci praktických dětských lékařů v primárí péči. Proto požaduje přímé a systémové zakotveí primárí péče jako základího čláku komplexí léčebě prevetivé péče o obyvatele ČR v kocepci MZ ČR a Vlády ČR o poskytováí zdravotí péče i stávajícího Legislativího pláu. Jediě tak bude Správím radám zdravotích pojišťove otevře prostor k realizaci rozdílé úhradové strategie s ohledem a potřeby zdravotických zařízeí praktických dětských lékařů. 3. Předsedictvo SPLDD ČR považuje za alarmující skutečost, že zástupci poskytovatelů zdravotí péče o dětskou populaci ebyli přizvái k tzv. kulatému stolu a tím k projektu veřejé diskuse k budoucosti fiacováí českého zdravotictví 4. Předsedictvo SPLDD ČR si je vědomo utosti urychleého přijetí reformích změ v českém zdravotictví a i přes ěkteré výhrady vyjadřuje svoji podporu Reformím opatřeím MZ ČR a pláu jejich uskutečěí do roku Předsedictvo SPLDD ČR vyjadřuje souhlas s pricipem zavedeí spolufiacováí úhrady zdravotí péče ze stray pacieta a esouhlasí se zaváděím výjimek. Poplatky ale esmí být v jakékoliv vazbě a úhrady od ZP, včetě vykazováí. 6. Předsedictvo SPLDD ČR kostatuje, že praktičtí dětští lékaři ejsou již dále ochoti akceptovat současý systém smluvích a úhradových vztahů založeý a jedostraé regulaci lékařů. Vážeí kolegové, se smutkem Vám ozamujeme, že uprostřed letích prázdi a dovoleých ás áhle tragicky opustila aše kolegyě MUDr. Beáta Vozábalová, zástupce okresu Prachatice. Byla eje vyikající člověk, ale i výborý dětský lékař, dlouhodobě působící ve Volarech. Čest její památce. Poplatky u lékaře jsou zřejmě protiústaví Desítky tisíc lidí v ústavech sociálí péče je podle právíků ebudou schopy platit. Regulačí poplatky u lékaře ve výši 30, 60 a 90 koru, jak je před ěkolika dy schválila Sěmova, jsou zřejmě protiústaví. Několik desítek tisíc lidí v ústavech sociálí péče je podle právíků vzhledem ke svým příjmům ebude schopo zaplatit. Ústaví soud by měl říci, zda regulačí poplatek je či eí ve skutečosti bariérou pro chudé lidi k tomu, aby péči čerpali, soudí Odřej Dostál z pražské advokátí kaceláře Bohumila Holubová. Podle ěj když se podaří staovit skupiu pacietů, kteří ejsou vyloučei z poplatků a zároveň bude poplatek 30 koru pro ě takovou bariérou, že ebudou schopi čerpat zdravotí péči, potom patrě regulačí poplatky budou shledáy protiústavími. ČSSD, Česká lékařská komora, Svaz pacietů, Národí rada zdravotě postižeých a další orgaizace, které vůči im chystají ústaví stížost, mají tedy velkou šaci a úspěch. Miisterstvo zdravotictví si ale myslí opak: Úspěchu dosáhout emohou, protože rozsah bezplaté péče bude staove zákoem, tvrdí mluvčí miisterstva Tomáš Cikrt. Co však je oa bariéra přístupu k čerpáí péče? Právík Dostál říká, že áš Ústaví soud se termíem bariéra ve zdravotictví ještě ikdy ezabýval. Každý, kdo je pojiště, má a základě veřejého zdravotího pojištěí právo a bezplatou péči staoveou zákoem. Co je a eí bariéra Pokud a teto základí balík zdravotí péče by měl připlácet, tak i velmi liberálí výklad umožňuje, aby poplatky se staly bariérou čerpáí péče, soudí Dostál. Bariérou by poplatky mohly být zhruba pro 70 tisíc lidí, kteří jsou v ústavech sociálí péče. Ti 85 procet svého příjmu dávají oomu zařízeí za to, že jim zajistí ubytováí a určitou péči. V í ale eí zahruta zdravotí péče, vysvětluje doktor Dostál. Podle ěj za oěch 15 procet, které jim z příjmu zbudou, což je asi 1200 koru měsíčě, si kromě ple, poplatků za rozhlas a televizi budou muset ještě zaplatit 300, 500 ebo i víc peěz za lékařskou péči. Na to ale mít ebudou a pro ě to tedy bude bariéra čerpáí zdravotí péče. A z jejich pohledu je to protiústaví, soudí Dostál. Mluvčí miisterstva zdravotictví Cikrt ale tvrdí, že miisterstvo práce a sociálích věcí by se mělo podívat a to, proč ústavy berou tolik peěz svým klietům. Poplatek vymohou exekučí firmy Poplatky ejsou a viě, že lidé v ústavech mají problémy s přístupem k ěkterým službám. Problém je ale v tom, kolik jim ústavy odebírají peěz. Mělo by se změit astaveí sociálího systému. Je třeba odstrait důvod, e poplatky, soudí Cikrt. Když paciet v ordiaci poplatek ezaplatí, musí ho lékař a ěm vymáhat, jiak se sám vystavuje pokutě 50 tisíc koru. Už des se ěkteré exekučí firmy etají s tím, že pro ě vymáháí těchto pohledávek bude docela dobrý obchod. Lékař jim pohledávky prodá, tím se zbaví jejich vymáháí, a oy je pak se ziskem vymohou a pacietech. Zvlášť a malých městech se to asi euplatí, protože tam se pacieti a lékaři avzájem zají a takovýto postup by zhoršil jejich vztahy. Mluvčí miisterstva zdravotictví Tomáš Cikrt soudí, že teto možý postup může přispět lepšímu výběru poplatků přímo v ordiaci. VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7

11 Useseí Milovy 2007 Useseí delegátů celostátího setkáí okresích a krajských předsedů SPL ČR v Milovech Zástupci praktických lékařů projedali současou situaci, kdy edošlo k dohodě o výši úhrad zdravotími pojišťovami v roce Vzhledem k zvětšováí rozsahu i objemu poskytovaé péče a reálému avýšeí ákladů je pojišťovami abízeá úhrada edostatečá. Praktické lékaře eohrožuje je ízká úhrada, ale současě i hrozba regulací plateb za řádě poskytutou péči. Proto SPL ČR vyhlašuje a de 19. září 2007 protestí přerušeí provozu ordiací praktických lékařů. V teto de se lékaři sejdou a semiářích, kde budou sezámei s aktuálím stavem vyjedáváí a s možostmi, které by astaly v případě eoboveí smluv s ěkterými zdravotími pojišťovami. Podle situace tam lékaři rozhodou o dalších krocích. Vedeí SPL ČR je pověřeo dalším jedáím s těmi pojišťovami, které budou ochoty zohledit výše uvedeé skutečosti. Vedeí SPL ČR bylo zároveň pověřeo přípravou možého dalšího celostátího protestu v délce trváí již miimálě tří dů. K protestům praktických lékařů dochází kvůli dosavadímu postupu zdravotích pojišťove a emohou být vykládáy jako esouhlas s připravovaou reformou zdravotictví, kterou aopak podporujeme. Zdravotí pojišťovy podle veřejě přístupých iformací smazaly své dluhy a mají fiačí přebytek. Považujeme za aprosto epřípusté, aby za těchto okolostí evyrovaly i svůj mohaletý dluh, který samoté pojišťovy ezpochybňují a mají jej především vůči primárí péči. Dlouhodobé podfiacováí práce praktických lékařů blokuje rozvoj primárí péče a odrazuje ové lékaře od vstupu do ašeho oboru. To povede k omezováí dostuposti péče poskytovaé praktickými lékaři. SPL ČR zároveň doporučuje praktickým lékařům, aby od příštího roku přecházeli a objedací systém u eakutích pacietů, kterým tak zlepší komfort poskytovaé péče. Vyzýváme praktické lékaře, aby až do dosažeí přijatelých dohod s pojišťovami epodepisovali žádé ové smlouvy. Pojišťovy berou reformu vážě Ambulatí lékaři si mohou v příštím roce výzamě polepšit. V ovém systému mohou dostávat až o pětiu více. Je to historicky ejvyšší růst příjmů, přesto je to ěkterým z ich stále málo. V těchto dech totiž vrcholí jedáí o ceách zdravotí péče v roce 2008 v tzv. dohodovacím řízeí mezi zdravotími pojišťovami a jedotlivými skupiami lékařů. A v souvislosti s tím se eustále hovoří o edostatečém fiacováí praktiků a ambulatích specialistů. Přitom v miulých letech byl árůst plateb lékařům silě ovlivě vyhláškami miulých miistrů zdravotictví, které vedly k erovoměrému kolísáí plateb bez závislosti a skutečé kvalitě a objemu zdravotí péče věovaé pojištěcům. V roce 2005 jsme zvyšovali platby pouze o 1,4 proceta, v roce 2006 pak 8,2 proceta a letos přibližě 4,6 proceta. Nové podmíky umoží vyšší růst, ale zdravotí pojišťovy chtějí už v příštím roce zásadě provázat zvýšeí plateb s růstem kvality péče o pojištěé paciety. Zdravotí pojišťovy totiž berou reformy schváleé Sěmovou vážě a hodlají se podle ových pravidel do důsledků chovat. Lékaři a tom emusí být vůbec biti. Spíše aopak. Příjmy praktických lékařů se v příštím roce mohou v případě dohody zvýšit přibližě o 20 procet. Na tomto zvýšeí se bude podílet jak zvýšeí plateb zdravotích pojišťove (o 8 procet), tak příjem z regulačích poplatků, které budou lékaři poviě vybírat od pacietů od 1. leda 2008 (12 procet). U ambulatích specialistů rověž dojde k výrazému zvýšeí plateb za poskytutou péči - v průměru asi o 15 procet, které se bude skládat z pětiprocetího zvýšeí plateb od pojišťove a desetiprocetího avýšeí z výběru regulačích poplatků. I toto avýšeí se bude pohybovat ejméě kolem Kč měsíčě a jedu ordiaci. To bude zameat měsíčí růst příjmů a průměrou ordiaci o více ež Kč. Požadavky, které v současé době praktičtí lékaři velmi ostře a ekompromisě prosazují, jsou zcela evidetě adhodoceé, ereálé a avýšeí plateb by tak bylo až dvojásobé oproti abídce zdravotích pojišťove. A především způsob rozdělováí peěz emá mít žádou souvislost se zlepšováím zdravotích služeb pacietům, což je pro pojišťovy aprosto epřijatelé. Podle představ zdravotích pojišťove má být péče v roce 2008 hrazea podle idividuálího smluvího ujedáí mezi kokrétím zdravotickým zařízeím a kokrétí zdravotí pojišťovou. Od lékařů bude požadováo zlepšeí služeb pro paciety. Jde apříklad o rozšířeí ordiačích hodi, ávštěví službu, zajištěí lepší dostuposti zdravotí péče a v moha případech také o zlepšeí výkoosti a zlepšeí chováí vůči pacietům. Platby ambulatím lékařům budou mimo jié avýšey za vykazováí zavedeých poplatků a začátku a koce pracoví eschoposti včetě odpovídajících diagóz. Pro úspěšý chod celého ového systému je také důležité, aby lékaři sami efektivě využívali ově zaváděé regulace při předepisováí léků a recepty. I to budou zdravotí pojišťovy pečlivě posuzovat. Novely zákoů v rámci reformy zdravotictví dávají zdravotím pojišťovám koečě prostor pro skutečé akupováí potřebé zdravotí péče, který hodlají již yí využít. Měí se tak od základu dosavadí systém plošého avyšováí plateb, které bylo ařízeo vyhláškou miisterstva zdravotictví. V daleko větší míře budou zdravotí pojišťovy klást důraz a kvalitu poskytovaé zdravotí péče ze stray lékařů a přizpůsobovat tomu i výši svých úhrad. Ig. Jaromír Gajdáček Svaz zdravotích pojišťove ČR VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7 11

12 Jak zaplatit zdraví prof. David E. Bloom, prof. Larry Roseberg Harvardova uiverzita Česká republika je pozoruhodě zdravá země. Můžeme si toho všimout zvláště v posledích letech. Podívejme se je a tato zajímavá fakta: průměrá délka života stoupla od roku 1990 o čtyři roky. Tedy a 76 let. Úmrtost ovorozeců a dětí klesla téměř o dvě třetiy. Úroveň ochray lidí očkováím patří des mezi ejvyšší a světě. Naopak jeda z ejižších a světě je úmrtost ovorozeců a dětí. Reforma je utá Tyto pokroky však ěco stojí. Výdaje a zdravotictví vzrostly mezi lety 1990 a 2004 z pěti procet hrubého domácího produktu (HDP) a 7,3 proceta. Je to sice pod průměrem západoevropských zemí, ale o ěco výše, ež je průměr ve středí a východí Evropě. Moho z těchto zvýšeých výdajů má a svědomí přijetí systému poviého veřejého zdravotího pojištěí v roce Devadesát procet veškerých zdrojů je v Česku veřejých, což řadí zemi a prví místo v Evropě. Fiačí situace zdravotích pojišťove je apjatá a spíše se bude zhoršovat, pokud edojde k ápravě systému. Nepříjemosti systému zdravotího pojištěí způsobuje měící se demografický profil. Česko má totiž jedu z ejižších úroví porodosti a světě s průměrem 1,2 dítěte a žeu a avíc populace stáre. Mometálě jsou dva z deseti Čechů ve věku 60 let ebo starší. Do roku 2030 to budou podle výhledů OSN tři z deseti a do roku 2050 už čtyři z deseti. Budou-li starší jedici klást stále větší požadavky a zdravotický systém, částky odváděé stávajícími pracujícími a jejich zaměstavateli brzy ebudou stačit a pokrytí takovéto zdravotí péče, jakou Česko lidem abízí. Výzamou šací pro uvolňováí apětí ve fiacováí systému zdravotí péče je však ekoomický růst. Zvláště pokud by příjem a hlavu pokračoval v růstu měrou více ež šesti procet ročě, jaká je v současosti. Vyšší mzdy a zisky, jež charakterizují ekoomický růst, mohou pak být schopy fiacovat zdravotí péči pro všechy Čechy, i když populace bude stárout. Bylo by však emoudré počítat se stálými vzrůsty v této výši, s ohledem a zkušeosti jiých zemí i výsledky české ekoomiky v posledí dekádě. Ekoomický růst ebude pokračovat bez výkyvů a stávající systém fiacováí zdravotí péče bude potřebovat upravit. Jak? Nejdříve se zamysleme ad ásledujícími otázkami: Zdravotí péče dostupá pro všechy? Právo a dostupou zdravotí péči si Češi chráí. Je zaručeo i v Listiě práv a svobod. Česká tradice solidarity avíc mluví pro zachováí stejého přístupu a stejých služeb pro všechy. Jestliže povolíme těm, kdo mají více prostředků, oficiálě platit za lepší služby (třeba za kvalitější umělou kyčel), dvoucestý lékařský systém bude mít okamžitě dveře dokořá. A te je v moha zemích považová za pohromu. Musíme také vzít v úvahu fakt, že velký počet Čechů, možá celá polovia, už teď platí určitý poplatek za lepší či rychlejší ošetřeí, i když e zcela oficiálě. Průhledost a spravedlost systému si žádá přestat s těmito zaběhlými praktikami, kdy lépe zaopatřeá část společosti používá možá e zcela zákoých prostředků k získáí lepší péče. Pokud se pro změu v tomto směru občaé sami rozhodou, pak může existovat v Česku teto dvoucestý systém jako oficiálí. To si však vyžádá křišťálově čistou defiici ekompromisí stadardí kvality péče, stejě jako vyjasěí práva platit za vyšší úroveň. Alterativou by bylo spočítat áklady a ejvyšší kvalitu péče dostupou pro každého a pak zjistit, zda je zde veřejý kosezus poskytovat takovouto úroveň péče za použití příjmů z daí. Je systém zdravotí péče zeužívá? Víme, že jsou v Česku velkým problémem lidé, kteří jdou k doktorovi, sotva je ofouke. Nemyslíme si, že společost příliš vyhledávající lékařskou péči by byla dobrá, a divíme se, proč Češi chodí více k doktorovi ež občaé jiých zemí Evropské uie. Myslíme si, že země by se tímto směrem ubírat eměla. Z tohoto důvodu je dobře, že v avrhovaé reformě ebudou prevetiví ávštěvy lékaře předmětem poplatků. Silý důraz a preveci je totiž klíčem ke sižováí dlouhodobých výdajů do emocých. Jak kotrolovat výdaje? Náklady jsou klíčovou složkou reformy. Celkové výdaje a zdravotictví totiž rostly mezi lety 2000 a 2005 přibližě o 8 procet ročě. Objevují se sahy o systematické úsporé hospodařeí (apříklad sížeí počtu lůžek, kocetrace specializovaé péče v meším počtu pracovišť atd.). Zajištěí životaschoposti systému však také apomůže opatrý průzkum celé řady medicíských ákladů včetě výše plateb poskytovatelů zdravotických služeb a ákladů za léky. Bude důležité zkotrolovat celý systém a odstrait veškeré eefektiví áklady. Jedím z ejpalčivějších problémů veřejě fiacovaých systémů je áročost výdajů za velmi drahou péči, která se provádí u velmi malého počtu pacietů. To zřejmě zůstae klíčovým problémem pro reformu systému zdravotí péče. Je výhodé soukromé zdravotictví? Privatizace ve zdravotictví či v jié oblasti může být v daé zemi vhodá, pokud může soukromý sektor zajišťovat služby efektivěji a se stejou či vyšší kvalitou ež stát. České emocice už učiily podstatý krok směrem k privatizaci a soukromí poskytovatelé péče yí domiují v primárí či sekudárí péči. Zdravotí pojišťovy zbývají sad jako hlaví oblast, ve které je možo ještě zvažovat výhody a evýhody privatizace. Neí ám však jasé, zda by taková trasformace vedla k větší odpovědosti či efektivitě ebo k lepšímu řízeí. Proto si myslíme, že se tímto tahem dosáhe velmi málo, pokud pojišťovy ehospodaří zcela eefektivě a ejsou zasažey korupcí. Nicméě by bylo důležité přesě pochopit, proč Všeobecá zdravotí pojišťova, jako plě státem kotrolovaá, vršila dluhy, zatímco subjekty a státu ezávislé e. Podobá otázka se yí řeší v Maďarsku: budou soukromé pojišťovy schopy kotrolovat áklady a současě i zvyšovat kvalitu? V ěkterých zemích za podobé situace 12 VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7

13 mají zcela soukromí pojišťovatelé tedeci vybírat si je relativě zdravé kliety. Což je praxe, která ve svých důsledcích vede k vyššímu břemeu a veřejě spravovaé pojištěí - a ke zvyšováí rozdílu mezi zdravím lidí bohatých a chudých. Rádi proto slyšíme, že v avrhovaé reformě bude mechaismus vyrováváí rizik zajišťovat, aby se všechy zdravotí pojišťovy (bez ohledu a to, kdo je vlastí), tomuto problému vyhuly. I tak se dá říct, že zkušeost se zcela soukromými zdravotími pojišťovami v USA (které se však lišily od ámi yí uvažovaých v Česku) eposkytuje dobrý vzor pro efektiví fiacováí zdravotí péče. Velké sumy peěz z kapes pacietů se rozdělí do soukromých poklade a výhoda pro ěkoho jiého ež pro vlastíky pojišťove zůstae ejistá. Ve Spojeých státech veřejě spravovaý systém Medicare má však aproti tomu velmi malé výdaje a vlastí admiistrativu, a proto velmi moho prostředků jde skutečě do péče o zdraví. Důležitá je dobrá příprava a ic euspěchat Musíme také poukázat a to, že rozsáhlé reformy lze zpětě těžko upravit, a proto je tak podstatá příprava. Po moha diskusích, které se odehrály v Česku, může teď přijít čas pro určité malé zkoušky avrhovaé reformy. Takové testy mohou přiést řadu ceých iformací, jež se dlouhodobě mohou velmi hodit. Shreme-li aše odpovědi a výše uvedeé otázky, vidíme dvě možé cesty, jež autoři zdravotí reformy musí vzít v úvahu. Bude-li ekoomický růst pokračovat stejým tempem, pak kotrola ákladů, odstraňováí eefektivity a alespoň míré sížeí dosavadího zeužíváí systému zdravotí péče může pomoci výrazě sížit růst výdajů. Podle tohoto scéáře by reformy mohly být docela malé. Ježe to je zřejmě příliš optimistický pohled, který přichází avíc za situace, kdy zde existuje ízká porodost a stároucí populace. Víme-li, že pokračováí stávajícího ekoomického růstu eí vůbec jisté, velí ám opatrost uvažovat i o jié cestě. Je pravděpodobé, že stávající systém fiacováí zdravotí péče bude mít za výsledek stále větší erovováhu mezi objemem peěz a áklady. A stároucí populace představuje velké problémy z hlediska výdajů v brzké budoucosti. Nejlepší rozhodutí dělají dobře iformovaí lidé. Každá z výše uvedeých otázek je důležitá. A jejich vyřešeí bude mít dlouhodobé dopady. Komise sestaveá a ejvyšší úrovi, složeá z dobře iformovaých, důvěryhodých lidí s rozmaitými ázory, by měla být schopa avrhout řadu podrobých variat, o kterých se může debatovat jak po celé zemi, tak v parlametu. A výsledek se svými klady i zápory může být poučeím i pro jié země, které se budou dívat a možá se jedou i učit z české zkušeosti. Je třeba spěchat? Logika věci velí a prví pohled jedat rychle. Pokud se ic ezměí, stárutí populace si vyžádá možá až eúosě vysoké prostředky. Jeda ázorová škola tvrdí, že současí průměrě staří voliči mohou potřebé reformy podporovat. Ale pokud se reformy zpozdí, za pár let mohou tito (už starší) voliči sížeí svých vlastích výhod bojkotovat. Toto dovozováí má však jedu trhliu. Je založeo a podivé myšlece, že ti, kteří jsou des ve středím věku, si ejsou vědomi faktu, že v dohledé budoucosti zestárou. Ve skutečosti je zde moho jasozřivých voličů ve středím věku i starších: v roce 2010 bude podíl Čechů starších padesáti let 43 procet. Lidé ve věku přes padesát let vědí, že jejich zájmy jsou bezprostředě závislé a jistotě zdravotí péče během důchodu. Proto, i když uvažují pouze krátkodobě, eechají se zmást tak, aby volili proti zájmům starých, tedy skupiě, do íž budou brzy sami patřit. Jiými slovy, i kdyby zde ěkdy byl demograficky ispirovaý důvod, aby se s reformou zdravotictví spěchalo kvůli výhodám pro starší, teto momet už pomiul. Praktickým důsledkem je, že zajištěí veřejé podpory pro reformu bude spíše vyžadovat zachováí plě fiacovaé zdravotí péče pro starší. I ve Spojeých státech je systém Medicare, jež hradí velký podíl zdravotí péče za starší občay, velmi populárí. CEDH (Středisko vzděláváí a rozvoje homeopatie se sídlem v Paříži) pořádá pro lékaře předášku ve dvou sobotách PRAKTICKÝ ÚVOD DO HOMEOPATIE použití v pediatrii České Budějovice: 6. říja a 27. listopadu 2007 Bro: 20. říja a 3. listopadu 2007 Ostrava: 17. listopadu a 1. prosice 2007 Praha: květe 2008 vždy od hodi účastický poplatek: Kč / 12 výukových hodi V případě Vašeho zájmu ás prosím kotaktujte zašleme přihlášku s programem: CEDH, Pobřeží Praha 8 tel.: , fax: , GSM: VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7 13

14 Je opatrě... Závěrem vybízíme k velké opatrosti: Češi jsou zdraví a celková úroveň výdajů, jež je klíčem k zachováí jejich zdraví, eí přehaá. Měřeo výsledky je to systém, jež až dosud pracoval dobře. Přestože je zde důvod ke zepokojeí, postupé reformy budou vhodější ežli velké strukturálí změy. Víme, že mezi českými politickými straami paují eshody týkající se utosti určitých reforem v blízké budoucosti. Nadcházející debaty by měly mít za cíl vytvořeí celospolečeského kosezu o rozsahu stávajících a předpokládaých budoucích problémů, o metodě fiacováí zdravotí péče či o změách, jež pomohou zajistit, aby vložeé fiačí prostředky byly vyaložey opravdu efektivě. A stejě tak o důsledcích možého dvoucestého systému, či aopak o zachováí přístupu všech občaů k dobré zdravotí péči. Mezitím je čas pro opatré částečé změy, které by měly vést ke kotrole a sížeí výdajů. To může být klidě vše, co je potřeba. Převzato z LN Iformovaý souhlas Odborá koferece Poskytováí iformací ve zdravotictví Společosti medicíského práva o.s. Zákoý výklad iformovaého souladu je součástí ovely Zákoa č. 111/2007 Sb. O péči o zdraví lidu (původě Z. č. 20/1966 Sb.) a je zmiňová i ve Vyhlášce č. 385/2006 Sb. o zdravotí dokumetaci. Novela Z. č. 111/2007 Sb. je v souladu s meziárodímu úmluvami ve třech směrech: Poučeí pacieta, tj. iformovaý souhlas Nahlížeí do zdravotí dokumetace Poviá mlčelivost zdravotických pracovíků. Obě práví ormy byly předmětem odboré diskuse jedak a kofereci Na Homolce , která proběhla pod ázvem Poskytováí iformací ve zdravotictví, jedak semiáře pořádaého a miisterstvu zdravotictví. Ze získaých iformací se pokusím v bodech shrout to ejdůležitější pro praxi praktického dětského lékaře: 1) Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví lze provést pouze za podmíek svobodého iformovaého souhlasu pacieta ebo jeho zákoého zástupce. Teto souhlas může paciet kdykoli svobodě odvolat. 2) Lékaři jsou povii poučit vhodým způsobem pacieta, evet. čley jeho rodiy ebo jeho partera o povaze oemocěí a potřebých výkoech. U ezletilých v rozmezí let je uté posoudit volí a rozumovou vyspělost pacieta, tj. jeho ázor musí být zohledě jako faktor, jehož závažost arůstá s věkem a stupěm vyspělosti ( příklad rodiče odmítají terapii proti vůli jejich ezletilého, závažě emocého dítěte). Z hlediska pacieta však právě paciet určuje, komu a v jakém rozsahu mohou být iformace o jeho zdravotím stavu podáy a to včetě ahlížeí do zdravotí dokumetace. 3) Forma iformovaého souhlasu je až a výjimky dostačující v ústí podobě. Je u závažých výkoů a zákoých výjimek je doporučea písemá forma iformovaého souhlasu: Hospitalizace Sterilizace Lékařský zásah do reprodukčích schopostí pacieta Umělé přerušeí těhoteství Vědecký výzkum ověřováí ových pozatků Výkoy, které ejsou v bezprostředím zájmu pacieta Kliické zkoušky Kliické hodoceí léčivých přípravků Iformovaý souhlas musí být srozumitelý a dostatečě obsáhlý, paciet musí mít prostor a dotazy a musí být iformová i o alterativích možostech a egativích dopadech v případě odmítutí léčby, musí obsahovat datum, podpis pacieta i lékaře a další áležitosti (viz záko). 4) Negativí reverz je písemé odmítutí potřebé péče emocým. Musí rověž obsahovat zákoem daé áležitosti včetě idetifikace zdravotického zařízeí, data a podpisů obou stra (opět odkazuji a přesé zěí v zákoě). Nuté je poučeí o případých ásledcích a v těchto případech je doporučea přítomost svědka. 5) Poskytováí zdravotí péče bez souhlasu, paragraf 23, tj. eodkladý zákrok, kdy stav pacieta souhlas vylučuje. Zdravotický pracovík je povie rozhodout o eodkladém výkou i při esouhlasu zákoého zástupce. V tomto případě sděluje lékař je iformace bezpodmíečě uté. Dovolte mi ještě ěkolik pozámek k vyhlášce č. 385/2006 Sb. o zdravotí dokumetaci. Nahlížeí do zdravotí dokumetace je uté písemě zdokumetovat. Paciet i ahlížející má árok a kopii ebo opisy ze zdravotí dokumetace. Skutečé áklady s tím spojeé, včetě předáí zdravotí dokumetace, lze fakturovat. Lhůty pořízeí výpisů z dokumetace: 60 dí výpis a žádost pacieta 10 dí - ostatí Při aplikaci léků v ordiaci je utý zázam ve zdravotí dokumetaci včetě podpisu lékaře ebo sestry Paciet má právo odmítout přítomost stážisty (studeta, lékaře) Zásady vyřazováí zdravotí dokumetace = skartačí plá: začíá od skartačí lhůta je doba utá k uchováí zdravotí dokumetace, v primárí péči je skartačí lhůta 10 let od změy lékaře primárí péče ebo od úmrtí pacieta - skartačí řízeí by mělo být realizováo 1x za rok Předáí zdravotí dokumetace za předáí je zodpovědý lékař, vždy je utá kotrola doložeých dokladů přebírajícího v případě, že jde o cizí osobu. V případě pochybosti o jeho totožosti se doporučuje zdravotí dokumetaci evydat a o způsobu jejího dalším předáí echat rozhodout soud. Nezapomeňte, že z právího hlediska je lékař správcem osobích údajů Pro VOX zpracovala MUDr. Eva Vitoušová 14 VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7

15 Beiersdorf - Nivea Baby

16 Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc. 85 let Profesor MUDr. Otto Hrodek, DrSc. se arodil de 8. říja 1922 v Jihlavě. Po promoci a lékařské fakultě UK v Praze v roce 1949 pracoval v emocici v Chebu a v Českém Brodě. V roce 1951 astoupil a II. dětskou kliiku v Praze, kde pracoval až do jejího spojeí s I. dětskou kliikou v Pediatrickou kliiku v roce Od roku 2004 působí a Kliice dětské hematologie a okologie UK 2. LF a FN Motol v Praze. Profesor Hrodek patří mezi velikáy české pediatrie. Je vědcem světového jméa, vyikajícím lékařem - kliikem s eobyčejou šíří zalostí a mimořádým pochopeím pro duši dětského pacieta a obavy jeho rodičů, je vysokoškolským učitelem vážeým a milovaým studety fakulty dětského lékařství a 2. lékařské fakulty, který svým příkladem ovlivil geerace českých pediatrů. Pa profesor eí je ideálem lékaře a vědce. Je eobyčejě skromým a čestým člověkem. Je vzorým maželem, otcem, ale i dědečkem. Jeho vědecká čiost se soustředila zejméa a hematologii. Je zakladatelem moderí české dětské hematologie, spoluautorem prví učebice vydaé v padesátých letech. Největšího vědeckého úspěchu dosáhl výzkumem vývoje hemokoagulace a hemostázy v ovorozeeckém věku. Stal se jedím z prvích vědců, kteří odhalovali zvláštosti koagulace ovorozeeckého období. Jeho práce z let jsou dodes citováy v meziárodích učebicích hematologie zaměřeé a ovorozeecký věk. Od 50. let se itezivě věoval diagostice a léčbě dětské leukémie. Jako jede z prvích zaváděl do léčby tohoto smrtelého oemocěí ové léky, které prodlužovaly emocým dětem život. Prožil celou fasciující éru úspěchu léčby dětské akutí lymfobastické leukémie, která se proměila z emoci stoprocetě smrtelé v padesátých letech a emoc, kterou lze u 85% dětí vyléčit a počátku 21. století. Celé toto padesátileté období osud českých dětí s leukémií zásadě ovlivňoval vytýčeím a aplikací moderích diagostických metod, zaváděím ových léků, založeím pracoví skupiy dětské hematologie České republiky profesor MUDr. Otto Hrodek, DrSc. v roce 1985, prosazeím jedoté diagostiky a léčby podle ejúspěšějších meziárodích postupů v aší zemi. Další emocí, které věoval mimořádou pozorost je hemofilie. Vždy prosazoval komplexí přístup k léčbě této emoci, sažil se poskytout emocým chlapcům eje substituci chybějícího faktoru, ale i optimálí rehabilitaci, včas idikovaou operaci pokud mohla zlepšit kvalitu života, psychologickou podporu a pomoc při volbě povoláí. Publikoval více ež 200 odborých statí, předesl více ež 300 předášek. Získal 6x Ceu předsedictva České lékařské společosti za ejlepší původí vědeckou práci. Byl poradcem WHO pro komplexí problematiku dětských ádorů v 9 evropských zemích. V této roli mu jistě pomohla jeho mimořádá vybaveost jazyková. Je epřízivá doba mu zabráila v ještě úspěšější meziárodí kariéře a uzáí. Profesor Hrodek byl vědeckým sekretářem České pediatrické společosti a krajským pediatrem Středočeského kraje, respektová a váže primáři pro hloubku pediatrických zalostí, orgaizačí schoposti, pochopeí specifik deích problémů pediatrické péče. Byl orgaizátorem velmi oblíbeých krajských semiářů, jejichž ápli věoval mimořádou pozorost. Dlouhá léta ovlivňoval pediatrii rověž z pozice člea redakčí rady časopisu Česko-sloveská Pediatrie. Byl proděkaem fakulty dětského lékařství pro vědu a výzkum, školitelem a opoetem desítek aspiratů, předsedou komise pro habilitačí práce, dlouholetým čleem vědecké rady fakulty. Je čestým čleem České lékařské společosti JEP a České hematologické společosti ČLS JEP a ositelem řady dalších oceěí, včetě Zlaté pamětí medaile 2.LF UK a Zlaté medaile UK v Praze. Laudace k osmdesátým pátým arozeiám paa profesora eí vzpomíáím a miulost. Pa profesor deě předáší studetům 2. LF UK pediatrickou propedeutiku, pediatrii a hematologii. Zkouší státí závěrečou zkoušku z pediatrie. Účastí se deího života kliiky, miluje diskuze ad komplikovaými paciety při velkých vizitách, eí ového pacieta s leukémií či jiou kreví emocí, jehož kostí dřeň by pečlivě estudoval v mikroskopu a ediskutoval správou diagózu a léčbu. Profesor Hrodek je čleem vědecké rady fakulty a eí kadidáta habilitace či profesury, kterému by epoložil často e sado zodpověditelé otázky z celé šíře medicíy. Pravidelě přispívá do časopisu Trasfuze a hematologie des překlady souhrů ejzajímavějších odborých čláků z ejrespektovaějšího světového hematologického časopisu Blood. Vážeý pae profesore, je mé veliké životí štěstí, že jsem se mohl stát Vaším žákem a třicet let s Vámi spolupracovat a učit se od Vás. Děkuji Vám za kliiku, za dětskou hematologii i za celou českou pediatrii za to, co jste vykoal pro českou vědu, pro výchovu geerací lékařů a zdraví ašich dětí. Přeji Vám do dalších let hodě zdraví, dobré pohody a zvídavých studetů. Ja Starý 16 VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7

17 Iformace OSPDL ČLS JEP MUDr. Haa Cabrochová předsedkyě OSPDL ČLS JEP Vzděláváí v oboru praktický lékař pro děti a dorost: De byla radou MZČR projedáa áplň oboru praktický lékař pro děti a dorost a pouze s drobými úpravami by měla být přijata s platostí od V praxi to bude zameat deklaraci toho, že vzděláváí probíhá 5 let a akreditovaém pracovišti a v ávazosti a to by a začátku měsíce řija měla být akreditačí komisí přidělea akreditace cca 80 ordiacím praktických lékařů pro děti a dorost, které se staou akreditovaými pracovišti v oboru praktický lékař pro děti a dorost. Vzhledem k tomu, že zatím záko o vzděláváí říká, že žadatel o akreditaci musí zajistit celé vzděláváí, proto jsme požádali tak, že žádá každý ze školitelů samostatě, ale každý má také smlouvu s IPVZ a zajištěí zbytku vzděláváí a akreditovaých pracovištích, která jsou součástí áplě oboru PLDD. V současosti jedáme s MZČR o programu fiacováí vzděláváí (systém by měl zaplatit školece a školitele) cestou objemu fiací vyčleěého a jedoho školece od roku Zatím probíhá mapováí aktuálí situace po jedotlivých regioech, abychom respektovali odlišosti mezi jedotlivými oblastmi. Očkováí V současé době je a odboru právím MZ k posouzeí kupí smlouva a IPV Virelo, Novartis a to v objemu dávek. Teto objem očkovací látky je urče pro očkováí dětí, které ze zdravotích důvodů proti poliomyelitidě ebyly dosud očkováy vůbec ebo jsou rozočkováy. Požadavky PLDD jsou v současé době sumarizováy pro zpracováí rozdělovíku MZ. Termí dodáí této očkovací látky, které byl MZ uděle specifický léčebý program lze předpokládat patrě do koce září resp. začátku říja Součástí dodávky očkujícím lékařům bude i sumárí moitorovací list s prosbou firmy Novartis o jeho předáí územímu pracovišti KHS, které potom dokumetaci předá MZ. Z SPC této vakcíy vyplývá, že atigeí složeí je totožé se složeím IPV Imovax, ale dávkováí je odlišé (dvoudávkové schéma s možostí zvýšeí kvality ochraého účiku podáím jedé dávky za 6 měsíců po podáí dávky druhé). Nicméě je třeba vycházet z positio paperu SZO z roku 2003, který je staoviskem SZO k zaváděí IPV. V textu tohoto dokumetu je uvedeo, schemata podáváí IPV jsou v růzých průmyslových zemích velmi rozdílá a pohybují se od 4 dávek apř. v USA až do 7 dávek apř. ve Fracii. Všecha schemata IPV však zahrují 2 3 dávky podaé v prvím roce života a ejméě 1 booster dávku 6 12 měsíců po posledí dávce prvotí serie.aplikace 4. dávky i v případě Virelou v termíu obvyklém pro podáí Imovaxu a hexavakcíy tomuto doporučeí SZO plě odpovídá a avíc teto postup eodporuje vyhl. č 537/2006 Sb. V praxi to tedy zameá, že tato očkovací látka bude podáváa ve stejém schématu jako Imovax. Složitější je zajištěí očkovací látky Imovax, která by měla být v r podáa dětem ve věku 13 let (podle vyhlášky 537/2006 Sb.,) a dále dětem v 11 letech, kterým bylo podáo základí očkováí IPV. Po jedáí s firmou Saofi v rámci výběrového řízeí a posouzeí abídky a MZ bylo zjištěo, že v písemá abídka firmy Saofi-Pasteur uváděla iformaci o tom, že údaje a obalech jedotlivých šarží jsou v jiém jazyce ež českém. Na základě toho bylo řízeí přerušeo a MZ uložeo, aby firmy Saofi požádala SÚKL o vyjádřeí k možosti distribuovat tuto očkovací látku v těchto obalech.vyjádřeí SÚKL ze de kostatuje, že této žádosti ebylo vyhověo. Důvodem je esplěí podmíek daých vyhláškou č.288/2004 Sb., de se a MZ uskutečí jedáí se Saofi- Pasteur o dalším postupu. Na toto téma se také uskutečí jedáí a MZ, kde bude uté řešit i práví aspekty (pravděpodobě formou ovely vyhlášky) dojde-li k tomu, že bude proočková pouze jede ročík, tedy 13-leté děti. Dispezarizace dětí V současosti jedáme s MZČR a téma vymezeí kategorie chroicky emocých dětí, které by eměly platit poplatky. Upřesňuje se věková kategorie, pracově by se toto mělo týkat dětí do 15 let. Toto téma je yí klíčové i v souvislosti s vyjedáváím o úhradách a rok Výsledkem by mělo být upřesěí, které MZČR vydá jakou součást katalogu iformující širokou veřejost o tom, za co a kde se u lékařů bude platit. Léky OSPDL upozorila vedeí MZČR a problémy s předepisováím ěkterých léků, které vzikly v souvislosti s předchozími ovelami lékových vyhlášek. Za ejvětší problém považujeme omezeí předepisováí lokálích kortikoidů, dále pak ěkteré omezeí u přípravků dříve běžě používaých a yí omezeých pouze a odborost ORL. Rověž tak je třeba se ově zamyslet ad možostmi předepisováí léků používaých při léčbě alergií, evyjasěost omezeí P a L. Podle ovely zákoa č. 48 bylo zrušeo dřívější kategorizačí řízeí, ově bude staovovat pravidla SÚKL a ávrhy MZČR, výrobců ebo pojišťove. Připravujeme tedy dohody mezi příslušými odborými společostmi, které předáme MZČR, případě pojišťovám. Ostatí Přípravek Nitrofuratoi retard-ratiopharm 100 mg 50 cps. je a českém trhu, do číselíku bude zařaze k Úhrada bude 88,- Kč, zbytek - ecelých 26,- Kč - platí paciet (do koce září hradí paciet plou ceu přípravku). V Praze de VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7 17

18 Čleové aší odboré společosti, která se zabývá sociálími faktory zdraví a emoci dítěte, tedy i dětmi týraými, zaedbávaými, ohrožeými a postižeými byli, doslova šokovái zprávou o objeveí ezletilého týraého chlapce, kterého matka přivazovala, krmila zvratky atd. Ještě více však jsme šokovái dalším postupem v této věci při řešeí osudu jmeovaého chlapce a jeho sourozeců, který se ám ukazuje z mediálí prezetace. V celém případu se hromadí tolik odborých pochybeí, že můžeme kostatovat, že se jedá epochybě o pokračující poškozováí uvedeých dětí aprostým selháím příslušých orgáů, amísto poskytutí pomoci a ochray těmto dětem. V O X P E D I A T R I A E Staovisko Společosti sociálí pediatrie ČLS JEP k odhaleému případu týraého chlapce a jeho sourozeců MUDr. Fratišek Scheiberg předseda Společosti sociálí pediatrie ČLS JEP Klademe příslušým orgáům moho vážých otázek: 1) Jak je možé, že děti dlouhodobě ejspíše týraé ebyly po jejich objeveí umístěy do odborého zdravotického zařízeí, kde by jim byla poskytuta řádá odborá psychologická, psychiatrická, diagostická a terapeutická péče, ale do azylového zařízeí pro okamžitou pomoc Klokáek bez odborého zázemí a zkušeostí? Teprve 3. de po odhaleí případu ozamuje v médiích ředitelka Klokáku, že sháí odboríky, kteří by jim s dětmi pomohli. Pokud děti před umístěím do Klokáku viděl dětský lékař, pak je otázkou jeho erudice, jak po krátkém vyšetřeí byl schopý správě posoudit ásledky předchozího poškozováí a to, že dítě epotřebuje další odborou pomoc, což se stejě akoec ukázalo utostí. O aprosto chaotickém přístupu svědčí i stále se měící iformace o tom, zda chlapec je postižeý, eslyšící, zda starší děvče je metálě postižeé či ikoliv atd. Komplexí diagóza metálího postižeí a hluchoty je sice áročá, ale zámky takového postižeí odhalí dětský lékař téměř ihed při běžém vyšetřeí. Jak je možé, že se to estalo? Kde byla zdravotická dokumetace dětí, proč si ji ikdo eobstaral, aby tyto údaje zjistil? Nebo sad děti ebyly u žádého praktického lékaře pro děti a dorost registrováy? 2) Jak je možé, že ze zařízeí Klokáek, které je dle prezetace jeho zřizovatelů zařízeím rodiým, kde teta stále ve de v oci pečuje o svěřeé 3-4 děti, uteče bez vědomí tety v oci dítě ezámo kam? Nebo to eí zařízeí rodiého typu, kde je teta s dětmi eustále a Klokáek lže? Což ostatě vyplývá z prohlášeí ředitelky Klokáku v časopise Nedělí blesk, kde uvádí, že a útěk přišla pečovatelka, když prováděla kotrolu. Takže to ejsou tety stále s dětmi, ale pečovatelky, ejspíše v oci pouze jeda a celé zařízeí? 3) Jak je možé, že 13-letá dívka, t.č. a útěku, žila v rodiě bez jakéhokoliv potvrzeí svého právího statusu, že ikdo evěděl, že v rodiě žije, ikdo eví o tom, zda je svěřea do péče, v osvojeí, či v poručictví? 4) Jak je možé, že uvedeé matce byla povolea pro výuku chlapce domácí škola? Jak to, že tuto výuku ikdo ekotroloval? Jako odborá společost usilujeme o to, aby se všem dětem ohrožeým dostalo včasé, řádé a odboré péče. Proto také moitorujeme péči o tyto děti v růzých zařízeích. Víme také, že podobý případ eprofesioálí, eodboré a edostatečé péče v Klokáku eí případem jediým či ojediělým. Proto příslušé orgáy, zejméa Miisterstvo práce a sociálích věcí a Krajský úřad Jihomoravského kraje žádáme: 1) Aby prošetřily všechy souvislosti jmeovaého případu se zaměřeím zejméa a to, jak se dívka dostala do rodiy, jak bylo dosud o děti pečováo, zda byly registrováy u praktického lékaře pro děti a dorost, zda docházely a prevetiví prohlídky a očkováí. 2) Aby zjistily, proč děti alezeé v rodiě jako týraé ebyly umístěy do odboré péče či eutrálího prostředí, ale rovou do azylového zařízeí Klokáek, které edispouje odborými službami pro takové děti. 3) Vyvozeí příslušých sakcí ze závěrů šetřeí, včetě zvážeí omezeí či odětí pověřeí pro zřizováí a provoz Klokáků, zejméa pro oblast odboré péče o děti týraé a zeužívaé 4) Iformováí aší odboré společosti i veřejosti o závěrech šetřeí. Pokud tak eučií ěkdo jiý, jsme připravei podat trestí ozámeí za zeužití pravomoci veřejého čiitele a zaedbáí péče. Domíváme se, že celá situace je způsobea chybami v systému, které je třeba pojmeovat a odstrait. Naše odborá společost je připravea se a řešeí spolu s dalšími odboríky podílet. 1. LF UK v Praze Vážeá paí doktorko, vážeý pae doktore, dovolujeme si Vás pozvat a doškolovací kurz pro lékaře Noviky v prví pomoci pro praktické lékaře 20. říja 2007 v zasedací místosti děkaátu, Na Bojišti 3, Praha 2 Absolveti kurzu obdrží certifikát dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK o systému celoživotího vzděláváí lékařů. Přihlášky přijímáme a íže uvedeé adrese, telefou a u. Přihlášeí obdrží podrobé iformace a pokyy. Cea kurzu je 600,- Kč. Platba a místě v hotovosti 700,- Kč. Při malém počtu zájemců se kurz ekoá. Přihlašujte se prosím co ejdříve. Odděleí pro další doškolováí lékařů Vedoucí: doc. MUDr. Petr Bartůěk, CSc., Sekretariát: Eva Svobodová, Telefo a fax: , mobil: Děkaát 1. LF UK, Kateřiská 32, Praha 2, Iformace o doškolovacích kurzech pro lékaře 1. LF UK v Praze ajdete také a 18 VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7

19 Nutricia - Nutrilo

20 Diagostika ádorů cetrálího ervového systému v dětském věku MUDr. Markéta Cháňová 1, prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. 1, RNDr. Eva Stejskalová 1, doc. MUDr. Michal Tichý, CSc. 2 1 Kliika dětské hematologie a okologie 2.LF UK a FN Motol 2 Neurochirurgické odděleí UK 2.LF UK a FN Motol Icidece: Nádory CNS jsou ejčastějšími solidími ádory dětí ve věkové kategorii 0-18 let (zhruba 20%), jejich icidece je přibližě 2,5 : dětí (tabulka 1). V České republice diagostikujeme kolem ových ádorů CNS ročě. Chlapci jsou postižei 1,3 krát častěji ež dívky. Nádory CNS jsou druhou ejčastější příčiou smrti dětí ve věku 1-15 let (po poraěích). Etiologie: Jedozačá příčia vziku ádorů CNS eí záma, ale je prokázáa souvislost s ěkterými edogeími i exogeími faktory (tabulka 1) I přes pokroky v pozáí složitého a mohostupňovitého procesu okogeeze příčiu maligí trasformace zdravé buňky ezáme. Nádorové oemocěí může být výsledkem abormálě vystupňovaé buěčé proliferace ebo blokády buěčého vyzráváí. V posledích letech se stále větší pozorost věuje studiu apoptózy - aprogramovaé smrti buňky. Blokáda přirozeé smrti buňky prodlouží její životost a způsobí postupou akumulaci buěk. Pozáí regulace apoptózy přiáší i možost ovlivěí chemosezitivity ádoru a posíleí účiosti kovečí chemoterapie. Nádorová buňka vziká z ormálí buňky v důsledku postupých mutací geů, které vedou ke kloálí proliferaci s arůstajícím agresivím chováím. Metody molekulárí geetiky, pátrající po příčiách vziku ádorů, idetifikovaly gey kódující proteiy, které se podílejí a proliferaci a difereciaci buěk a a udržováí itegrity buěčého geoomu (včetě oprav poškozeé DNA). Od koce tab. č. 1 - faktory, spolupůsobící při vziku ádoru mozku druh: chromozomálí abormality vrozeé sydromy moozómie 22 sydrom Hippelův- Lidauův, Li-Fraumeiho, Turcotův, evoidího basocelulárího karciomu, mohočetá edokrií adeomatóza fakomatózy Neurofibromatóza typu 1+2 (NF1,2), tuberózí skleróza imuosuprese expozice ioizujícímu zářeí trasplacetárí přeos léků expozice org. sloučeiám sydrom Wiskottův- Aldrichův, ataxia teleagiektazia, orgáová trasplatace Barbituráty itrosamiy, hydraziy, polycyklické uhlovodíky 70.let miulého století ěkteré z ich záme jako okogey - gey odpovědé za eoplastickou trasformaci buěk (ve své fyziologické podobě se ozačují za protookogey). Naopak okosupresorové (ádor potlačující) gey - atiokogey jsou egativími regulátory buěčé proliferace. Změy (mutace) vedoucí k jejich iaktivaci (detekovatelé ve většiě humáích ádorů) mají okogeí účiky. Dědičá ádorová oemocěí charakterizují mutace okosupresorových geů v zárodečých buňkách (apř. delece RB1 geu u hereditárího retioblastomu). U ostatích ádorových oemocěí se iaktivují obě kopie typ ádoru: meigeom hemagioblastom mozečku, ádory sítice, meduloblastom, ádory gl. pituitaris astrocytom, epedymom, gliomy, meigeomy lymfom CNS gliomy, meigeomy, ádory ervových pochev příslušého okosupresorového geu mutacemi v somatických buňkách v průběhu itroděložího vývoje ebo postatálě. Diagostika: Nádory dětí obecě jsou v porováí s ádory dospělých vzácé a rozvoj jejich přízaků je ezřídka podobý jiým a častějším eokologickým chorobám. Nádor je často mylě léče jako eádorové oemocěí (při zpětém hodoceí jedotlivých přízaků se mohdy odhalí ěkolik měsíců dlouhá aaméza). Proto je ezbyté zařadit ádorová oemocěí do spektra oemocěí vyskytujících se v dětském věku a každý lékař musí zvládout základy a zásady jejich difereciálí diagostiky. Podezřeí a mozkový ádor lze často vyslovit už a základě aamézy, fyzikálího a eurologického 20 VOX PEDIATRIAE - září/ č. 7 - ročík 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2009 číslo 2 ročík 9 Léčba v Dětské lázeňské léčebě Lázě Kyžvart Nemocost dětí v Ostravě v důsledku zečištěého ovzduší Zátěží idukovaé astma

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2010 číslo 1 ročík 10 Diagostika recetího diabetes mellitus u malých dětí Prevece pozdí diagostiky diabetes mellitus Výukový program pro

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

VOX PEDIATRIAE. www. detskylekar. cz

VOX PEDIATRIAE. www. detskylekar. cz VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2011 číslo 6 ročík 11 Atibiotika u virózy? Ao, ěkdy je to žádoucí Roztroušeá skleróza - kazuistiky Chirurgická léčba itrakraiálích expazivích

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2009. číslo 5. ročník 9. Léčba pooperační bolesti dítěte

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2009. číslo 5. ročník 9. Léčba pooperační bolesti dítěte VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2009 číslo 5 ročík 9 Léčba pooperačí bolesti dítěte Hodoceí, prevece a léčba bolesti u dětí Problematika omrzli Lé Tém čb a a čís bo la

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2009 číslo 6 ročík 9 Poviosti lékaře v souvislosti s očkováím Poviá mlčelivost zdravotických pracovíků ve vztahu k orgáům čiým v trestím

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam Code of Coduct Kodex chovái pro společosti skupiy Rigier Chia Czech Republic Germay Hugary Romaia Serbia Slovakia Switzerlad Vietam Milí zaměstaci. Etické chováí ašich zaměstaců jiými slovy, vás dává aší

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2009 číslo 4 ročík 9 Cíleý skríig celiakálí sprue Nespecifické střeví záěty Steóza au - častá příčia tříměsíčí koliky Gastroezofageálí reflux

Více

leden 2008 číslo 1 ročník 8 Dlouhodobý kašel - společný problém pediatra a alergologa Chronický kašel u dítěte - diferenciální diagnostika a léčba

leden 2008 číslo 1 ročník 8 Dlouhodobý kašel - společný problém pediatra a alergologa Chronický kašel u dítěte - diferenciální diagnostika a léčba VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2008 číslo 1 ročík 8 Dlouhodobý kašel - společý problém pediatra a alergologa Chroický kašel u dítěte - difereciálí diagostika a léčba Kašel

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. intoxikace. věku. v dětském. únor 2008 číslo 2 ročník 8

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. intoxikace. věku. v dětském. únor 2008 číslo 2 ročník 8 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2008 číslo 2 ročík 8 Nové úrazy ová rizika ové postupy Itoxikace oxidem uhelatým Dohlédeme všecha rizika ových drog u dětí a mládeže? Novorozeecká

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2010 číslo 4 ročník 10. Reakce a adaptace na chlad u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2010 číslo 4 ročník 10. Reakce a adaptace na chlad u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2010 číslo 4 ročík 10 Reakce a adaptace a chlad u dětí Co se děje v těle potápěče při pooru Problematika pohybové aktivity u dětí a adolescetů

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu Teorie kompezace jalového iduktivího výkou. Úvod Prvky rozvodé soustavy (zdroje, vedeí, trasformátory, spotřebiče, spíací a jistící kompoety) jsou obecě vzato impedace a jejich áhradí schéma můžeme sestavit

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2008 číslo 3 ročík 8 Potraviové alergie Cizí tělesa v trávicím traktu u dětí 2. Kogres primárí péče Kazuistika: Gaucherova emoc Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2011 číslo 4 ročík 11 5. Kogres primárí péče Chlamydie v dětském oku Problém sexuálě přeosých ifekcí z pohledu PLDD Scabies Téma čísla:

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2008 číslo 10 ročík 8 Dětská oftalmologie Kotaktí čočky u dětí Kdy, proč a jak vyšetřovat zrak u dětí Volé radikály a atioxidaty v dětském

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík stavebí obzor 9 10/2014 125 Vliv tvářeí za studea a pevostí charakteristiky korozivzdorých ocelí Ig. Ja Mařík Ig. Michal Jadera, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavebí Čláek uvádí výsledky tahových zkoušek

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

listopad 2008 číslo 9 ročník 8 Středová příloha obsahuje zásadní změnu ve vyplňování a evidenci ošetřovného (OČR)

listopad 2008 číslo 9 ročník 8 Středová příloha obsahuje zásadní změnu ve vyplňování a evidenci ošetřovného (OČR) Středová příloha obsahuje zásadí změu ve vyplňováí a evideci ošetřového (OČR) VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2008 číslo 9 ročík 8 Aémie v ovorozeeckém a kojeeckém

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

Infoservis. číslo 13 ročník 1 12. července 2010 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 13 ročník 1 12. července 2010 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 13 ročík 1 12. červece 2010 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál Žofíské fórum Důchodová reforma je za dveřmi Reformě důchodového

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2011 číslo 7 ročík 11 Trombóza a hormoálí atikocepce u mladistvých dívek Kazuistika: Kogeitálí hemagiom Mikroskopické houby v pediatrii

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II Popis fukcioality UHK Fóra pro předmět Databázové systémy II. Uiverzita Hradec Králové Fakulta iformatiky a maagemetu Iformačí maagemet Databázové systémy II uhkforum.mikmik.cz voborik@mikmik.cz Obsah

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz Fiačí řízeí podiku Téma: Časová hodota peěz Faktor času se ve fiačím řízeí uplatňuje a) při rozhodováí o ivesticích b) při staoveí trží cey majetku podiku c) při ukládáí volých peěžích prostředků d) při

Více

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých Za ás mluví práce Jiří Oberfalzer, Michal Prokůpek, Jaa Chlupová, Radek Novák, Petr Vychodil a dvaáct dalších kadidátů Vás zvou ke komuálím volbám ODS s podporou Nezávislých Program pro Králův Dvůr Trasparetí

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba Příklady k předášce 9 - Zpětá vazba Michael Šebek Automatické řízeí 205 6--5 Příklad: Přibližá iverze tak průřezu s výškou hladiy y(t), přítokem u(t) a odtokem dy() t dt + 2 yt () = ut () Cíl řízeí: sledovat

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu 1. Defiice elektrického pohou Pod pojmem elektrický poho rozumíme soubor elektromechaických vazeb a vztahů mezi pracovím mechaismem a elektromechaickou soustavou. Mezi základí tři části elektrického pohou

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ Ivestičí horizot IH: doba, po kterou má ivestor v daé ivestici vázáy své peíze. Při ivestici do dluhopisu jsme vystavei riziku změy výosů Uvažujme

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB

METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB Miisterstvo zdravotictví vydává podle 80 odst., písm. a)

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor:

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Prezentace maturitního projektu na předmět informatika Software pro tvorbu papírových modelů

Prezentace maturitního projektu na předmět informatika Software pro tvorbu papírových modelů Prezetace maturitího projektu a předmět iformatika Software pro tvorbu papírových modelů Adam Domiec 22. květa 200 Abstrakt Teto dokumet je o počítačovém programu pro ávrh papírových modelů. Popisuje jej

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440 AquaSofteer Návod k obsluze Úpravy a změkčeí vody AquaSofteer 170, 350 a 440, s.r.o. Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, Czech Republic www.eucl.cz ifo@eucl.cz Uživatelská příručka Obsah Před zahájeím používáí

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

Penze vládní politika kontra teorie

Penze vládní politika kontra teorie březe 2011 Jaroslav Vostatek: Peze vládí politika kotra teorie Václav Klaus: Reforma důchodů je epromyšleá Václav Klaus: Nespojujme důchodovou reformu se zvýšeím DPH Václav Klaus: Proč ahradit stejé (skoro)

Více

Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. Pokud je to nutné, dávka může být zvýšena na 10 mg solifenacin sukcinátu jednou denně.

Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. Pokud je to nutné, dávka může být zvýšena na 10 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. sp.z. sukls132863/2014 sukls87952/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Setacuri 5 mg potahovaé tablety 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Setacuri 5 mg potahovaé tablety: Jeda tableta obsahuje

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly.

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly. 0. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Dovedosti :. Chápat pojem faktoriál a ovládat operace s faktoriály.. Zát defiici kombiačího čísla a základí vlastosti kombiačích čísel. Ovládat jedoduché operace

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovi v ČR. Sklizeň z ěkolika posledích let jsme vložili do tabulky 10.10. V kapitole 7. Idexy

Více

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu):

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu): Pricip matematické idukce PMI) se systematicky probírá v jié části středoškolské matematiky. a tomto místě je zařaze z důvodu opakováí matka moudrosti) a proto, abychom ji mohli bez uzarděí použít při

Více