MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. Zápis č. 23/2014. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. Zápis č. 23/2014. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne"

Transkript

1 MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 23/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne Přítomni: p. Slanina Oldřich, ing. Voda Vladimír, Mgr. Ferkl Luboš, Bc. Zeman Jiří, Mgr. Petržela Pavel,Bc. Andělová Jaroslava, Grundmann Roland, ing. Procházka Jiří, Koudelková Jana, PhDr. Böhnisch Robin, Dlabal Radek Omluven: ing. Skalka Michal, Anděl Břetislav, ing. Grundmann Jan, Mgr.Monika Hofmannová Pohlová Hosté: 2 Začátek: Zápisem pověřena: hod. Bc.Jana Csampaiová tajemnice ÚM Program: 1/ Zahájení 2/ Seznámení s programem 3/ Volba návrhové komise pro usnesení 4/ Určení ověřovatelů zápisu 5/ Změna rozpočtu č. 02/2014 6/ Smlouva o upsání akcií mezi VAK a městysem Mladé Buky 7/ Bezúplatný převod komunikací s pozemky p.p.č. 1914/2 v k.ú. Mladé Buky 8/ Záměr a prodej nemovitostí 9/ Návrhy členů zastupitelstva 10/ Rozprava 11/ Usnesení -1-

2 Program: 1/ Zahájení Starosta přivítal přítomné poslance a hosty na 23.zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky konaném Z celkového počtu 15 ti zastupitelů bylo přítomno 11. Na začátku jednání bylo přítomno10 poslanců. K bodu 2/ Seznámení s programem Starosta přečetl program č. 23/2014 dle výše uvedeného znění a žádal o odložení bodu programu č. 6 viz.výše do doby příštího zastupitelstva. Schválit program ve znění navrženém Bc. Jiřím Zemanem Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 K bodu 3/ Volba návrhové komise pro usnesení Do návrhové komise pro usnesení byl zvolen Mgr. Ferkl a p. Andělová Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 K bodu 4/ Určení ověřovatelů zápisu Ověřovateli zápisu byli určeni ing. Voda a paní Koudelková. 5/ Změna rozpočtu č. 02/2014 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 2 viz. příloha. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 6/ Smlouva o upsání akcií mezi VAK a městysem Mladé Buky Bod číslo 6 byl zrušen viz. schválení programu-bod č.2 s tím, že bude projednán na nejbližším dalším zasedání ZM. V hod. se dostavil do jednací síně zastupitel ing. Procházka a počet poslanců se zvýšil na 11. 7/ Bezúplatný převod komunikací s pozemky p.p.č. 1914/2 v k.ú. Mladé Buky Starosta předložil písemné vyjádření Správy KRNAP, kde sdělují městysi Mladé Buky, že mají zájem o bezúplatný převod komunikací s p.p.č. 1914/2 v k.ú. Mladé Buky, v současné době je v majetku KHK /cesta od hájenky v Sejfech do Bystřice/ a p.p.č. 1919/1 v k.ů. Mladé Buky, v současné době je -2-

3 v majetku městyse /část Bednářovy cesty/. Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 1914/2 v k.ú. a obci Mladé Buky z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví městyse Mladé Buky. Následně bude řešen převod p.p.č. 1914/2 a 1919/1 v k.ú. a obci Mladé Buky do majetku KRNAPu. 8/ Záměr a prodej nemovitostí 1/ Směna lesních pozemků Majetek městyse Mladé Buky: 1/ p.p.č. 240/2, k.ú. Maršov II., obec Svoboda n/úpou, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 240/3, k.ú. Maršov II., obec Svoboda n/úpou, les. pozemek,o výměře m2 p.p.č. 240/4, k.ú. Maršov II., obec Svoboda n/úpou, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 335/4, k.ú. Maršov II., obec Svoboda n/úpou, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 335/5, k.ú. Maršov II., obec Svoboda n/úpou, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 335/6, k.ú. Maršov II., obec Svoboda n/úpou, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 362/2, k.ú. Maršov II., obec Svoboda n/úpou, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 347/3, k.ú. Maršov II., obec Svoboda n/úpou, les. pozemek, o výměře m2 stp. 113-bývalý vodojem, k.ú. Maršov II., obec Svoboda n/úpou, o výměře 15 m2 p.p.č. 1056/2, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 1056/3, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 1129, k.ú. a obec Mladé Buky, ostatní plocha, o výměře 661 m2 p.p.č. 1205/1, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 1211/2, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 1891, k.ú. a obec Mladé Buky, ostatní plocha, o výměře m2 Majetek KRNAPu: p.p.č. 1031, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 1070, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře m2-3-

4 p.p.č. 1076/1, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 1076/2, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 1084, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 1115/2, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 1135/1, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 1141/2, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 1181, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č. 1185, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře 261 m2 p.p.č 1186, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře m2 p.p.č 1906, k.ú. a obec Mladé Buky, ostatní plocha, o výměře m2 p.p.č. 2216/1, k.ú. a obec Mladé Buky, les. pozemek, o výměře m2 Zastupitelstvo městyse Mladé Buky schválilo svým usnesením č. 20/2014 ze dne záměr směny výše uvedených pozemků, které jsou v majetku městyse a vypracování znaleckých posudků výše uvedených pozemků v majetku městyse Mladé Buky i v majetku KRNAPu. Hodnota směňovaných pozemků, které má směnit městys Mladé Buky činí: ,- Kč, jedná se o výměru m2. Hodnota směňovaných pozemků, která má směnit KRNAP činí: ,- Kč, jedná se o výměru m2. Zastupitelstvo městyse Mladé Buky schvaluje směnu výše uvedených pozemků, mezi městysem Mladé Buky a KRNAPem. 2/ Podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 674/4 v k.ú. Hertvíkovice, o výměře 168 m 2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových má ve svém majetku p. p. č. 674/4, v k.ú. Hertvíkovice, obec Mladé Buky, v katastru nemovitostí evidován jako ostatní plochy se způsobem využití ostatní komunikace. Předmětná parcela je vedena v pasportu místních komunikací jako -4-

5 místní komunikace IV. třídy 7d. Městys se cítí být vlastníkem, neboť pozemek udržuje. Bylo by tedy v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, požádat o jejich převod do vlastnictví městyse Mladé Buky. Zastupitelstvo městyse Mladé Buky schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 674/4 v k.ú. Hertvíkovice o výměře 168 m2 na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 3/ Smlouvy o bezúplatném převodu 1/ p.p.č. 2674/18 v k.ú. Mladé Buky, ostatní plocha, o výměře 220 m2 2/p.p.č. 2679/15 v k.ú. Mladé Buky, ostatní plocha, o výměře 187 m2 3/ p.p.č. 2679/18 v k.ú. Mladé Buky, ostatní plocha, o výměře 50 m2 4/ p.p.č. 2015/2 v k.ú. Mladé Buky, ostatní plocha, o výměře 314 m2 5/ p.p.č. 2773/2 v k.ú. Mladé Buky, ostatní plocha, o výměře m2 6/ p.p.č. 12/8 v k.ú. Kalná Voda, ostatní plocha, o výměře 114 m2 7/ p.p.č. 638 v k.ú. Kalná Voda, ostatní plocha, o výměře m2 Zastupitelstvo městyse Mladé Buky schválilo dne svým usnesením č. 19/2013 a dne svým usnesením č. 20/2014 podání žádosti o bezúplatný převod těchto pozemků. Zastupitelstvo městyse Mladé Buky schvaluje uzavření smlouvy č. 80/512/2014 o bezúplatném převodu majetku p.p.č. č 2674/18, 2679/15, 2679/18 v k.ú. a obci Mladé Buky, dále smlouvu č. 87/512/2014 o bezúplatném převodu majetku p.p.č. 2015/2 a 2773/2 v k.ú. a obci Mladé Buky a smlouvu č. 90/512/2014 o bezúplatném převodu majetku p.p.č. 12/8 a 638 v k.ú. Kalná Voda, obec Mladé Buky, mezi Městysem Mladé Buky a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, zároveň schvaluje doložku ve smyslu ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb, zákon o obcích, kterou Městys Mladé Buky potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě, byly ze strany nabyvatele splněny veškeré podmínky, stanovené zákonem o obcích. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu výše uvedených smluv mezi městysem Mladé Buky a Úřadem pro zastupování státu. -5-

6 4/ Kupní smlouva Městys Mladé Buky požádal Královéhradecký kraj o koupi budovy bývalého pekařského učiliště. Jedná se o stp. č. 459 o výměře 284 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č. p. 351, která stojí na této parcele a dále p.p.č. 614/32 o výměře 297 m2 ostatní plocha, vše v k.ú. Mladé Buky. Kupní cena: ,- Kč. Návrh usnesení Zastupitelstvo městyse Mladé Buky schvaluje kupní smlouvu mezi městysem Mladé Buky a Královéhradeckým krajem, jejímž předmětem je stp. č. 459, stavba na ni stojící - č. p. 351 a p.p.č. 614/32 a dále pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 5/ Záměr prodeje Dne Zastupitelstvo městyse Mladé Buky schválilo objednání geometrického plánu a znaleckého posudku na p.p.č. 922/5 v Hertvíkovicích, na základě žádosti o koupi části této parcely. Žádost o koupi do podílového vlastnictví podaly majitelky p.p.č. 922/2 a 922/3. Geometrickým plánem se oddělila část o výměře 174 m2 a nově tak vznikla p.p.č. 922/6 a 922/5 o výměře 315 m2, která byla ohodnocena znaleckým posudkem, vypracovaným ing. Stanislavem Hlaváčem, částkou ,- Kč. Zastupitelstvo městyse Mladé Buky schvaluje záměr prodeje p.p.č. 922/5 v k.ú. Hertvíkovice, obec Mladé Buky, o výměře 315 m2. 6/ Prodej nemovitosti 1/ p.p.č. 509/1, o výměře m2, trvalý travní porost, k.ú. Hertvíkovice Pozemek byl oceněn znaleckým posudkem č /2014, vypracován ing. Stanislavem Hlaváčem, částkou ,- Kč. Záměr prodeje schválen zastupitelstvem č. 20/2014 ze dne , zveřejněno od Zájemci: 1) Oldřich Slanina, ml. Mladé Buky

7 2) Libor Mrázek Hanušovice Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 509/1, o výměře m2, trvalý travní porost, k.ú. Hertvíkovice formou obálkové metody.s vybraným uchazečem bude uzavřena kupní smlouva. Tato smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. Pokud nedojde vinou vybraného uchazeče k uzavření kupní smlouvy, bude osloven další uchazeč v pořadí. Pro: 11 Zdržel se: 0 Proti: 0 7/ Bezúplatný převod KHK Jedná se o silnici III/ a , které leží na: Silnice III/ p.p.č. 1911/1, o výměře m2, ostatní plocha - p.p.č. 1914/1, o výměře 634 m2, ostatní plocha - p.p.č. 1914/2, o výměře m2, ostatní plocha Silnice III/ p.p.č. 1076/3, o výměře m2, ostatní plocha 1. III/ včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci Mladé Buky. * v úseku od křižovatky se silnicí I/14 /UB 0342 A016/, provozní staničení 0,000 km, po koncový uzlový bod /UB 0342 A053/ provozní staničení 2,818 km, v délce 2,818 km 2. III/ včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci Mladé Buky * v úseku od křižovatky se silnicí III/ /UB 0342 A055/, provozní staničení 0,000 km, po koncový uzlový bod /UB 0342 A 054/, proozní staničení 0,578 km, v délce 0,578 km Návrh usnesení : Zastupitelstvo městyse Mladé Buky schvaluje bezúplatný převod silnic III/ a III/ na p.p.č. 1911/1, 1914/1, 1914/2, 1076/3, všechny v k.ú. Mladé Buky, pod stavbou silnic III/ a III/ z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví městyse Mladé Buky. -7-

8 8/ Pozemky od Textil Investu Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla oslovena společnost Textil invest a nabízí cenu nižší a sice 50,- Kč/1 m2. Celková výměra pozemků činí: 667 m2, celkem za částku: ,-Kč (původně bylo přes ,- Kč). Jedná se o p.p.č. : 41/3 k.ú. Kalná Voda 52 m ,- Kč 44/12 k.ú. Kalná Voda 27 m ,- Kč 629/2 k.ú. Kalná Voda 34 m ,- Kč 627/2 k.ú. Kalná Voda 2 m2 200,- Kč 101/9 k.ú. Mladé Buky 177 m ,- Kč 101/7 k.ú. Mladé Buky 89 m ,- Kč 101/6 k.ú. Mladé Buky 286 m ,- Kč Návrh usnesení Zastupitelstvo městyse Mladé Buky schvaluje sepsání kupní smlouvy mezi Městysem Mladé Buky a Textil investem, předmětem smlouvy bude koupě výše uvedených pozemků o celkové výměře 667 m2 za ,-Kč 9/ Návrhy členů zastupitelstva Ing. Voda předseda finančního výboru přečetl Zprávu o činnosti za období od do viz. příloha. Mgr. Ferkl poděkoval panu Makovi za dobrou spolupráci při instalaci směrovek v obci. Starosta poděkoval zastupitelům za odvedenou práci v jejich funkčním období. PHDr. Böhnisch poděkoval starostovi za odvedenou nelehkou práci a velmi dobrý výsledek v hospodaření obce. -8-

9 10/ ROZPRAVA Pan Uždil žádal o opravu osvětlení v Hertvíkovicích. Pan Hák navrhl umístění dopravního bezpečnostního zrcadla v lokalitě nad hřištěm. Bude řešit rada. 11/ Usnesení Mgr. Ferkl přečetl přijatá usnesení č. 23/2014. Bc.Jiří Zeman starosta městyse ověřovatelé zápisu ing. Voda Vladimír Koudelková Jana Zastupitelstvo bylo ukončeno v hod. V Mladých Bukách Tento zápis obsahuje 9 stran a 8 příloh + 1 svazek - pozemky

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 11/2012. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 11/2012. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY zápis č. 11/2012 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 25.07.2012 Přítomni: Omluven: Anděl Břetislav, PhDr. Böhnisch Robin, Dlabal Radek,

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 05/2015 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 27.4.

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 05/2015 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 27.4. MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 05/2015 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 27.4.2015 Přítomni: Omluven: Slanina Oldřich, ing. Voda Vladimír, ing.kotouček

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. Zápis č. 20/2014. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. Zápis č. 20/2014. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 20/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 24.03.2014 Přítomni: p. Slanina Oldřich, ing. Voda Vladimír, Mgr. Ferkl Luboš,

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 03/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 03/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 03/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 15.12.2014 Přítomni: p. Slanina Oldřich, ing. Voda Vladimír, Hák Jaroslav,ing.

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 22/2010. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 22/2010. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY zápis č. 22/2010 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 30.06.2010 Přítomni: Omluveni: Jiří Zeman, ing. Michal Skalka, Břetislav Anděl,Mgr.

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. Zápis č. 12/2012. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. Zápis č. 12/2012. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 12/2012 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 29.10.2012 Přítomni: Omluven: Anděl Břetislav, Andělová Jaroslava, PhDr. Böhnisch

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 07/2011. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 26.09.

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 07/2011. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 26.09. MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY zápis č. 07/2011 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 26.09.2011 Přítomni: Bc. Jiří Zeman, Mgr. Luboš Ferkl, Mgr. Pavel Petržela, p.

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 02/2010. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 02/2010. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY zápis č. 02/2010 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 20.12.2010 Přítomni: Omluven: Anděl Břetislav, Andělová Jaroslava, Dlabal Radek,

Více

2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 4/ Dovolení 5. člena Rady městyse Mladé Buky

2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 4/ Dovolení 5. člena Rady městyse Mladé Buky MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 25.11.2015 Přítomni: Slanina Oldřich, ing. Voda Vladimír, ing. Kotouček Ladislav,

Více

2/ Seznámení s programem. 3/ Volba návrhové komise pro usnesení. 4/ Určení ověřovatelů zápisu. 5/ Bezúplatný převod p.p.č.

2/ Seznámení s programem. 3/ Volba návrhové komise pro usnesení. 4/ Určení ověřovatelů zápisu. 5/ Bezúplatný převod p.p.č. MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 19/2010 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky dne 27.01.2010 Přítomni: Omluveni: Jiří Zeman, ing. Michal Skalka, Mgr. Luboš Ferkl, ing.

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 4/ Rozpočtová změna č. 4 /2016

2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 4/ Rozpočtová změna č. 4 /2016 MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 12.12.2016 Přítomni: Dlabal Jaroslav, Svobodová Emilie, Mgr. Potůčková Lucie, Vinterová

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. Zápis č. 03/2011. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. Zápis č. 03/2011. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 03/2011 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 09.02.2011 Přítomni: Omluven: Anděl Břetislav, Andělová Jaroslava, Dlabal Radek,

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 17.12.2008 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: B.Lacinová, J.Blinka, Mgr. J. Bělina, RNDr. J. Dobroruková, A.Forman, B.Fleček,

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK části pozemků parc. č. 1710/1 ost. pl. o výměře cca 1 280 m2 a parc. č. 1918 ost. pl. o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. a obci Horní Studénky z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 OBEC JANSKÁ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hodin, ukončeno

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 10. 8. 2016 Usnesení č. 287/16 ZM program 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 288/16 ZM složení návrhové

Více

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 10. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 10. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ č.149/2016/10 Program jednání č.10/2016 ze dne 2.5.2016. USNESENÍ č.150/2016/10 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ z 10. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne 2.5.2016 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY Komisi

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00637/16 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016 konaného

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00115/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne od 17 hodin v obřadní síni.

ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne od 17 hodin v obřadní síni. Upravená verze ( z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejněných os. údajů - zákon o ochraně os. údajů) Zápis č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne 13.9.2011 od

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 29.6.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Přítomní: Mejsnar Jaroslav Ing. Jebavý Zdeněk Bc. Klimenta

Více

2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 5/ Změna rozpočtu č. 2/ / Závěrečný účet za rok 2015

2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 5/ Změna rozpočtu č. 2/ / Závěrečný účet za rok 2015 MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 13.6.2016 Přítomni: Omluven: Dlabal Jaroslav, Svobodová Emilie, Mgr. Potůčková Lucie, Vinterová

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) JUDr. Milan Ježek (11)

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Z jednání omluven: Beran Miroslav, Mgr. (04), Hrda David (06), Šiko Pavel (10) Z části jednání omluven: Tóth Ladislav, Ing. (03)

Z jednání omluven: Beran Miroslav, Mgr. (04), Hrda David (06), Šiko Pavel (10) Z části jednání omluven: Tóth Ladislav, Ing. (03) MĚSTO KRÁLÍKY Zastupitelstvo města Králíky Číslo jednací: MUKR/2750/2018/OOS/JPr Evidenční číslo: 2944 Spis. znak: 101.2.1 Skart. zn./skart. lhůta: A/10 Poč. listů: 5 Počet příloh/listů příloh: 0/0 V Králíkách:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5 JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Přítomni: Zápis č. 04/07 ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně konaného dne 14. února 2007 v 19,00 hod. na RADNICI Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 19.02.2007

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne 28.05.2014 od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Zastupitelstvo obce Loděnice: Schvaluje : - Program veřejného

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013

OBEC JANSKÁ. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013 OBEC JANSKÁ Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,05 hodin, ukončeno bylo

Více

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 10. 2015 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/26/1/2015 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a

Více

6. Podání žaloby na určení vlastnictví nemovitosti čp. 10/1 a parcel p.č. 641/3, 641/4 k.ú. Proboštov u Teplic

6. Podání žaloby na určení vlastnictví nemovitosti čp. 10/1 a parcel p.č. 641/3, 641/4 k.ú. Proboštov u Teplic Zápis a usnesení 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 24. 2. 2016 v 17 hodin v

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení. 7. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení. 7. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov Zápis a usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 11. 2011 ve 13,00 hodin

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 12. 12. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 19. března 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 19. března 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 19. března 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne 24.11.2016 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lipov (dále též jako zastupitelstvo ) zahájil v 19.00 hodin

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 17. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 17. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ č.231/2016/17 Program č. 17/2016 ze dne 18. 7.2016. USNESENÍ č.232/2016/17 Bere na vědomí: Rada bere na vědomí faktury číslo: RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ z 17. jednání Rady městyse Mladé

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jana Lejsková, Renata Stříbrnská Ověřovatelé zápisu Jarmila Cagášková,

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK části pozemku parc. č. 1107 ost. pl. o výměře 88 m2, dle geometrického plánu č. 290-617/2012 ze dne 22. 1. 2013 pozemek parc. č. 1107/2 ost. pl. o výměře 52 m2 a část pozemku parc. č. 1107 díl b o výměře

Více

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu.

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu. Zápis o průběhu třicátého čtvrtého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 07.07.2009 v 19.00hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Karel Pavlů Miroslav Hochmann

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2016 Obec Dunajovice Zastupitelstvo obce Dunajovice Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 28. 4. 2016 od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2016 Místo konání: Kancelář OÚ

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 15.9.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 15.9.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 15.9.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Přítomno: 18 členů zastupitelstva Nepřítomni: Petr Loupanec, Petr Hradil, Zdeněk Tomeček

Přítomno: 18 členů zastupitelstva Nepřítomni: Petr Loupanec, Petr Hradil, Zdeněk Tomeček Zápis č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem konaného dne 31.10.2016 v zasedací síni Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 04/2011. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 04/2011. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY zápis č. 04/2011 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 23.03.2011 Přítomni: Omluven: Anděl Břetislav, Andělová Jaroslava, Šenk Jiří, Dlabal

Více

Zápis a Usnesení č. III/

Zápis a Usnesení č. III/ Zápis a Usnesení č. III/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 09. 12. 2014. Přítomni: Mgr. Martin S. Charvát, Mgr. Leona Sixtová, Ivan Vokřál, Taťána Hurtová, Pavel Flieger, Karel Freund,

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 10.05.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 7 členů

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin

Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne 3. 12. 2015 od 18,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Chleby bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou Ing. Lucií Šafránkovou (dále jako předsedající).

Více

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 22. září 2010 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více