Informace o přijatých usneseních. z 69. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. listopadu 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o přijatých usneseních. z 69. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. listopadu 2016"

Transkript

1 z 69. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. listopadu Schválení programu I. Usnesení č. 1188/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila program 69. schůze Rady města Rumburk neobsahující bod s názvem Odvolání Ing. Vladimíra Buldry, vedoucího odboru finančního. II. Usnesení č. 1189/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 69. schůze Rady města Rumburk obsahující body s názvem Navýšení dotace na podporu činnosti nestátních neziskových organizací se sídlem v Rumburku v roce 2016 FK Rumburk z.s. Schválení dodatku veřejnoprávní smlouvy mezi městem a FK Rumburk z.s. pro rok 2016 a Žádost o osvobození od místního poplatku. 2. Kontrola plnění usnesení z předcházejících schůzí rady města Usnesení č. 1190/2016 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předcházejících schůzí RM takto: 50. schůze RM Usnesení č. 759/2008/c 34. schůze RM Usnesení č. 582/I/b/ schůze RM Usnesení č. 591/ schůze RM Usnesení č. 659/d/ schůze RM Usnesení č.791/c/ schůze RM Usnesení č. 871/c/ schůze RM Usnesení č. 899/b/ schůze RM Usnesení č. 1022/b/2016 Usnesení č. 1029/c/ schůze RM Usnesení č. 1084/d/ schůze RM Usnesení č. 1103/e/2016 Usnesení č. 1109/b/2016 Usnesení č. 1111/c/2016 trvalý trvalý trvalý 1

2 66. schůze RM Usnesení č. 1119/e/2016 Usnesení č. 1135/c/2016 Usnesení č. 1136/b/2016 Usnesení č. 1137/c/2016 Usnesení č. 1137/d/2016 Usnesení č. 1139/b/ schůze RM Usnesení č. 1151/b/2016 Usnesení č. 1152/b/2016 Usnesení č. 1152/c/2016 Usnesení č. 1153/b/2016 Usnesení č. 1153/c/2016 Usnesení č. 1161/d/2016 Usnesení č. 1163/b/2016 Usnesení č. 1164/b/2016 Usnesení č. 1167/b/ schůze RM Usnesení č. 1177/b/2016 Usnesení č. 1179/b/2016 Usnesení č. 1179/d/2016 Usnesení č. 1182/b/2016 Usnesení č. 1187/b/ Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o výjimečném zkrácení doby nočního klidu Usnesení č. 1191/2016 Rada města Rumburk projednala a doporučuje zastupitelstvu města: a) schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o výjimečném zkrácení doby nočního klidu b) uložit Ing. Jaroslavu Sykáčkovi, starostovi města, p. Jiřímu Pimparovi, místostarostovi města, Ing. Aloisi Kittlovi, místostarostovi města, výše uvedenou Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o výjimečném zkrácení doby nočního klidu podepsat v předloženém znění. 4. Plnění usnesení RM č. 853/d/2016 a 1151/b/2016 Rozpočtové opatření změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, SNP 484/29, Rumburk pro rok 2016 Usnesení č. 1192/2016 a) bere na vědomí plnění usnesení RM č. 853/d/2016 ze dne a 1151/b/2016 ze dne ; b) schválila rozpočtové opatření změnu závazných ukazatelů č. 2 9/2016 příspěvkové organizace pro rok Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, SNP 484/29, příspěvková organizace, v předloženém znění. 2

3 5. Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice Rumburk Usnesení č. 1193/2016 Rada města Rumburk projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Rumburk: a) rozhodnout v souladu s 27 odst.7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o přechodu veškerých práv, povinností a závazků příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, SNP 484/29, příspěvková organizace, Rumburk na příspěvkovou organizaci Dům kultury Střelnice Rumburk, SNP 484/29, příspěvková organizace, Rumburk IČ ; b) schválit v souladu s 84 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice Rumburk, SNP 484/29, příspěvková organizace, Rumburk, IČ s účinností od ; c) zrušit zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, SNP 484/29, příspěvková organizace, Rumburk ke dni ; d) uložit panu Ing. Aloisi Kittlovi, místostarostovi města, zajistit prostřednictvím odboru školství, kultury a tělovýchovy, předložení příslušným správním úřadům žádosti o změnu zápisu v Obchodním rejstříku a Ústředním věstníku České republiky. 6. Návrh na zřízení příspěvkové organizace Správa rumburských areálů sportu - SRAS Návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa rumburských areálů sportu - SRAS Usnesení č. 1194/2016 Rada města Rumburk projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Rumburk: a) rozhodnout v souladu s 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o zřízení příspěvkové organizace Správa rumburských areálů sportu SRAS, U Nemocnice 2/90, příspěvková organizace, Rumburk s účinností od , b) schválit v souladu s 84 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zřizovací listinu příspěvkové organizace Správa rumburských areálů sportu SRAS, U Nemocnice 2/90, příspěvková organizace, Rumburk s účinností od , c) uložit panu Ing. Aloisi Kittlovi, místostarostovi města, zajistit prostřednictvím odboru školství, kultury a tělovýchovy, předložení příslušným správním úřadům žádosti o zápis v Obchodním rejstříku a Ústředním věstníku České republiky. 7. Byty návrh nájmu Usnesení č. 1195/2016 Rada města Rumburk projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu o nájmu bytu č. 6, vel. 1+1, v domě č.p. 19, Vrchlického ul., Rumburk 1, s konkrétním nájemcem, Rumburk 3. NS na dobu určitou 2 roky; max. však po dobu ní pracovního poměru u Města Rumburk. Výše měsíčního nájemného činí 60,- Kč/m 2 + inventář + služby. 3

4 8. Byty návrh nájmu a žádost o splátky Usnesení č. 1196/2016 Rada města Rumburk projednala a rozhodla uzavřít: a) nájemní smlouvu o nájmu bytu, Rumburk 1, s konkrétním nájemcem. Nájemní smlouva na dobu určitou 3 měsíce; při dodržování podmínek z nájmu bytu plynoucích (zejména: placení nájemného včetně služeb co do výše i termínu splatnosti, dodržování dobrých mravů v domě, zákaz podnájmu a jiného přenechání bytu) a dodržování dohody o splátkách bude uzavírán dodatek k NS vždy na 3 měsíce. Výše měsíčního nájemného činí 30,- Kč/m 2 + inventář + služby, b) dohodu o narovnání v předloženém znění, c) dohodu o splátkách s dobou splatnosti do 18 měsíců, celkem 6 splátek, 5 splátek ve výši 1.000,- Kč, 1 splátka ve výši 325,- Kč, první splátka splatná do , ztráta výhody splátek a výhody zastavení penalizace při nedodržení splatnosti a výše sjednaných splátek. 9. Pozemky nájem návrh zveřejnění Usnesení č. 1197/2016 Rada města Rumburka projednala a rozhodla o zveřejnění záměru nájmu p.p.č. 1639/2 (travní porost) o výměře 1651 m² a p.p.č. 1638/3 (travní porost) o výměře 1916 m² k.ú. Dolní Křečany, lokalita ul. Starokřečanská, za účelem údržby a sekání, nájem na dobu neurčitou, za minimální cenu: 357,- Kč/rok, splatnost ceny do 30 dnů od doručení usnesení rady města. 10. Pozemky nájem návrh zveřejnění Usnesení č. 1198/2016 Rada města Rumburka projednala a rozhodla nezveřejnit záměr nájmu části p.p.č. 1362/1 ostatní plocha v k.ú. Rumburk. 11. Pozemky prodej návrh zveřejnění Usnesení č. 1199/2016 Rada města Rumburk projednala a rozhodla nezveřejnit záměr prodeje p. p. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 248 m² v k. ú. Rumburk. 12. Pozemky prodej návrh zveřejnění Usnesení č. 1200/2016 Rada města Rumburk projednala a rozhodla v současné době nezveřejnit záměr prodeje p. p. č. 2859/1 trvalý travní porost o výměře 1946 m² v k. ú. Rumburk. 13. Pozemky prodej návrh zveřejnění Usnesení č. 1201/2016 Rada města Rumburka projednala a rozhodla: a) zrušit usnesení č. 1014/2016, kterým bylo rozhodnuto o zveřejnění p.p.č. 322/2 (zastavěná plocha) o výměře 212 m², k.ú. Rumburk, za cenu min.: dle znaleckého posudku + DPH ve výši dle platné zák. sazby + náklady, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, b) o zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 322/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 205,5 m² v k.ú. Rumburk, lokalita ul. Vrchlického, za cenu min.: dle znaleckého posudku + DPH ve výši dle platné zák. sazby a náklady související 4

5 s prodejem nemovitosti, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, c) o zveřejnění části p.p.č. 322/2 (zastavěná plocha) o výměře 6,5 m² a p.p.č. 323/1 (zastavěná plocha) o výměře 97 m², v k.ú. Rumburk, za cenu min.: dle znaleckého posudku + DPH ve výši dle platné zák. sazby a náklady související s prodejem nemovitosti, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM, d) rozhodla o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty k tíži p.p.č. 323/1 k.ú. Rumburk a ve prospěch města Rumburk, za účelem vstupu na pozemek k veřejnému osvětlení, které se na pozemku nachází, služebnost na dobu neurčitou. 14. Pozemky prodej a nabytí Usnesení č. 1202/2016 a) rozhodla o zveřejnění záměru prodeje ideální poloviny p.p.č trvalý travní porost o výměře 1196 m2 a ideální poloviny p.p.č trvalý travní porost o výměře 699,5 m2, vše v k. ú. Dolní Křečany, za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč. b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o nabytí části p.p.č. 1571/1 trvalý travní porost o výměře cca 152 m2, p.p.č. 1571/2 trvalý travní porost o výměře 85 m2, části p.p.č. 1571/3 trvalý travní porost o výměře cca 484 m2 a části p.p.č. 1571/4 trvalý travní porost o výměře cca 103 m2, výměra celkem: 824 m2, vše v k. ú. Dolní Křečany, dle GP č /2014 dosud v KN neprovedeného, od vlastníka, Praha 8, za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč. Správní poplatek za vydání rozhodnutí o dělení pozemků na náklad města Rumburk. 15. Změna katastrální hranice Usnesení č. 1203/2016 Rada města Rumburk projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o změně hranice katastrálního území Rumburk a Dolní Křečany dle přiloženého nákresu - varianta č Smlouvy o výpůjčce Usnesení č. 1204/2016 Rada města Rumburk projednala a rozhodla: a) uzavřít Smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí: - p. p. č. 1453/1 o výměře 1228 m 2 zastavěná plocha a nádvoří s objektem č. p. 484 stavba pro shromažďování většího počtu osob, - p. p. č. 1453/2 o výměře 523 m² ostatní plocha, ostatní komunikace, - p. p. č o výměře 946 m² ostatní plocha, ostatní komunikace, - p. p. č o výměře 1106 m² zahrada, - vše v k.ú. Rumburk, obce Rumburk, Rumburk 1, - p.p.č. 385 o výměře 1403 m² ostatní plocha, manipulační plocha, - část o výměře 1160 m², v k. ú. Horní Jindřichov, obce Rumburk, Rumburk 2, - jedna místnost o výměře 95 m², situovaná v přízemí objektu č. p. 40 stavba občanského vybavení na a se st. p. č. 366 o výměře 650 m² zastavěná plocha a nádvoří - v k. ú. Dolní Křečany, obce Rumburk, Rumburk 3 s organizací Dům kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace, SNP 484/29, Rumburk, IČ v předloženém znění na dobu určitou od do , 5

6 b) uzavřít Smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí: - p. p. č. 2870/2 o výměře 966 m² zastavěná plocha a nádvoří s objektem č. p. 90 jiná stavba, - p. p. č o výměře 302 m² zastavěná plocha a nádvoří s objektem č. e. 494 objekt občanské vybavenosti, - p. p. č. 2076/2 o výměře 840 m² zastavěná plocha a nádvoří s objektem č. p jiná stavba - část o výměře 380 m², - p. p. č. 2380/2 o výměře 401 m² zastavěná plocha a nádvoří s objektem č. p objekt občanské vybavenosti, - p. p. č. 1416/14 o výměře 46 m² zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č. p. jiná stavba, - p. p. č. 2380/1 o výměře 2791 m² zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č. p. stavba občanského vybavení, - p. p. č. 2380/3 o výměře 222 m² zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č. p. jiná stavba, - p. p. č. 1416/1 o výměře m² ostatní plocha, sport. a rekr. pl.-část o výměře m², - p. p. č o výměře 598 m² ostatní plocha, ostatní komunikace, - p. p. č. 2380/4 o výměře 1817 m² ostatní plocha, jiná plocha, - p. p. č. 2870/1 o výměře m² ostatní plocha, neplodná půda - část o výměře 3474 m², - p. p. č. 2901/2 o výměře 1070 m² ostatní plocha, ostatní komunikace, - p. p. č. 2902/1 o výměře 1331 m² trvalý travní porost, - p. p. č. 2902/2 o výměře 1062 m² ostatní plocha, ostatní komunikace, - p. p. č. 2902/3 o výměře 134 m² ostatní plocha, ostatní komunikace, - p. p. č. 2903/19 o výměře 8983 m² ostatní plocha, jiná plocha - část o výměře 1339 m², - vše v k.ú. Rumburk, obce Rumburk, Rumburk 1, - p. p. č. 406 o výměře m² ostatní plocha, manipulační pl., - p. p. č. 454/1 o výměře 1141 m² orná půda, - p. p. č. 454/2 o výměře 39 m² orná půda, - p. p. č. 456 o výměře 199 m² ostatní plocha, neplodná půda, - p. p. č. 457 o výměře 487 m² ostatní plocha, jiná plocha, - p. p. č. 458 o výměře 1658 m² trvalý travní porost, - p. p. č. 459 o výměře 797 m² trvalý travní porost, - p. p. č o výměře 4439 m² trvalý travní porost, vše v k. ú. Horní Jindřichov, obce Rumburk, Rumburk 2 s organizací Správa rumburských areálů sportu SRAS, příspěvková organizace, U Nemocnice 2/90, Rumburk, v předloženém znění na dobu určitou od do , c) o skončení Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí uzavřené dne mezi Městem Rumburk a příspěvkovou organizací, Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, příspěvková organizace, SNP 484/29, Rumburk, IČ , dohodou ke dni

7 17. VZMR Provoz sběrného dvora pro město Rumburk Dodatek č.1 Usnesení č. 1205/2016 a) schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 17/2015/OKV mezi Městem Rumburk a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ na veřejnou zakázku Provoz sběrného dvora pro město Rumburk v předloženém znění, b) ukládá Ing. Aloisovi Kittlovi, místostarostovi města, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/2015/OKV mezi Městem Rumburk a AVE CZ odpadového hospodářství s.r.o., IČ na veřejnou zakázku Provoz sběrného dvora pro město Rumburk podepsat. 18. VZMR Smlouvu o sběru, svozu, převzetí a využití recyklovatelných složek komunálního odpadu pytlových sběr 2016 Dodatek č. 1 Usnesení č. 1206/2016 a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 16/2015/OKV mezi Městem Rumburk a Pro EKO VARNSDORF s.r.o., IČ na veřejnou zakázku Smlouva o sběru, svozu, převzetí a využití recyklovatelných složek komunálního odpadu pytlový sběr 2016 v předloženém znění, b) ukládá Ing. Aloisovi Kittlovi, místostarostovi města, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/2015/OKV mezi Městem Rumburk a Pro EKO VARNSDORF, s.r.o., IČ na veřejnou zakázku Smlouva o sběru, svozu, převzetí a využití recyklovatelných složek komunálního odpadu - pytlový sběr 2016 podepsat. 19. Informace ve věci soudního sporu o přezkoumání přiměřenosti protiplnění za akcie společnosti RWE Energie, a.s. (dříve Svč. Plynárenská a.s.) Usnesení č. 1207/2016 a) bere na vědomí Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn.: 68 Cm 276/ z doručené právnímu zástupci města dne ve věci přezkoumání přiměřenosti protiplnění za akcie společnosti RWE Energie, a.s. (dříve Svč. Plynárenská a.s.), b) rozhodla na základě doporučení právního zástupce města o připojení se k podaným odvolání do rozhodnutí krajského soudu v této věci citovaného v bodě a) tohoto usnesení. 20. Projekt Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Rumburk, evid. číslo 115D , číslo EIS CZ /0.0/0.0/15_018/ Usnesení č. 1208/2016 Rada města Rumburk projednala a rozhodla o přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí v rámci prioritní osy 3, Specifického cíle 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení ve výši ,12 Kč, na akci Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Rumburk, EIS CZ /0.0/0.0/15_018/ , při celkových nákladech včetně nezpůsobilých výdajů ,- Kč vč. DPH. 7

8 21. Pořízení nového judistického tatami pro vybavení tělocvičny JUDO klub Rumburk z prostředků města Usnesení č. 1209/2016 a) bere na vědomí žádost z.s. JV JUDO Rumburk z o mimořádnou jednorázovou dotaci na zakoupení judistické tatami (žíněnky) pro potřeby judistického oddílu tohoto spolku do tělocvičny JUDO klub v areálu kasáren v Rumburku, b) bere na vědomí nabídku od firmy 2M servis s.r.o., Nad Nádražím 323, Velké Březno, IČO , ze dne na dodávku Tatami AGGLOREX Standart 2+1 m 4 cm ( kg/m) v množství 50 ks za celkovou kupní cenu ,- Kč vč. DPH s podmínkou odběru a úhrady kupní ceny do konce roku 2016, c) rozhodla pořídit nové tatami (žíněnku) o ploše 100 m² jako investici z prostředků města Rumburk a to v termínu do , že v roce 2017 po zřízení nové příspěvkové organizace města pro správu sportovišť bude tento sportovní povrch předán do zápůjčky této příspěvkové organizaci a bude tvořit součást vybavení tělocvičny JUDO klubu Rumburk, d) rozhodla o udělení výjimky v souladu se směrnicí města č. 2/2015, část čtvrtá, čl. 2, odst. 1), při schválení nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu od firmy 2M servis s.r.o., Nad Nádražím 323, Velké Březno, IČO , na dodávku Tatami AGGLOREX Standart 2+1 m 4 cm ( kg/m) v množství 50 ks za celkovou kupní cenu ,- Kč vč. DPH dle předložené nabídky, e) ukládá p. Jiřímu Pimparovi, místostarostovi města, vyrozumět o přijatém řešení předsedu z.s. JV JUDO Rumburk. 22. Navýšení dotace na podporu činnosti nestátních neziskových organizací se sídlem v Rumburku v roce 2016 FK Rumburk z.s. Schválení dodatku veřejnoprávní smlouvy mezi městem a FK Rumburk z.s. pro rok 2016 Usnesení č. 1210/2016 Rada města Rumburk projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Rumburk: a) schválit dodatek veřejnoprávní smlouvy č.6/2016/dot mezi městem Rumburk a FK Rumburk z.s. se sídlem U Jiskry 114/1, Rumburk, IČ , jímž se navyšuje poskytnutí dotace pro rok 2016 o částku ,- Kč z důvodů neplánovaných vícenákladů FK Rumburk s pronájmem náhradních sportovišť a s dopravou na tyto sportoviště v souvislosti s uzavřením areálu letního stadionu v Rumburku vzhledem k provádění rekonstrukce tohoto areálu v majetku města, b) uložit p. Jiřímu Pimparovi, místostarostovi města, výše uvedený dodatek veřejnoprávní smlouvy č. 68/2016/DOT, podepsat. 23. Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, svolaného na Usnesení č. 1211/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, svolaného na

9 24. Příprava 15. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, svolaného na 24. listopadu 2016 Usnesení č. 1212/2016 Rada města Rumburk projednala a doporučuje zastupitelstvu města: a) vzít na vědomí kontrolu plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM, b) zvolit návrhovou komisi ve složení: Ing. Alois Kittl, p. Václav Staněk, Mgr. Dagmar Žáková, (náhradníci: pí Anna Zibnerová, MUDr. Vladimír Kolařík), c) zvolit ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Ladislav Pokorný, Mgr. Miloslav Kucer, (náhradníci: Ing. Romana Bušková, Mgr. Josef Růžička). 25. Přehled plnění příjmů, výdajů a financování za období od Usnesení č. 1213/2016 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí materiál Přehled plnění příjmů, výdajů a financování za období od do , v předloženém znění. 26. Rozpočtové opatření č. 2-13/2016 na rok 2016 Usnesení č. 1214/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 9/11/2015 ze dne 17. prosince 2015 rozpočtová opatření na rok 2016 číslo 2-13/2016 na rok 2016 v předloženém znění, uskutečněná v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 27. Návrh rozpočtu pro rok 2017 vč. kapitálových výdajů stav k Usnesení č. 1215/2016 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí materiál Návrh rozpočtu pro rok 2017 vč. kapitálových výdajů stav k , v předloženém znění. 28. Informativní zpráva o sbírce ve věci Pavlína Becker Usnesení č. 1216/2016 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí Zprávu o sbírce ve věci Pavlína Becker, v předloženém znění. 29. Rozhodnutí zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci nájem tiskových a reprografických zařízení a o poskytování souvisejících dodávek a služeb Usnesení č. 1217/2016 a) bere na vědomí Protokol z otevírání obálek a z hodnocení nabídek (příloha č.1) ze dne , v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci nájem tiskových a reprografických zařízení a o poskytování souvisejících dodávek a služeb, b) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Nájem tiskových a reprografických zařízení a o poskytování souvisejících dodávek a služeb, na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku; předložil ji uchazeč firma O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, , Praha 4 Michle, IČ , za cenu ,- Kč bez DPH, 9

10 c) rozhodla schválit Smlouvu o nájmu tiskových a reprografických zařízení a o poskytování souvisejících dodávek a služeb mezi městem Rumburk a firmou O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, , Praha 4 Michle, IČ , za cenu ,- Kč bez DPH, na dobu , d) ukládá Ing. Jaroslavu Sykáčkovi, starostovi města Rumburk, podepsat výše uvedenou smlouvu s firmou O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, , Praha 4 Michle, IČ , za cenu ,- Kč bez DPH. 30. Závěrečná zpráva z Personálního auditu Městského úřadu Rumburk Usnesení č. 1218/2016 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí Závěrečnou zprávu z Personálního auditu Městského úřadu Rumburk, ze dne Informace z Komise pro životní prostředí Rady města Rumburk Usnesení č. 1219/2016 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí zápis z 15. zasedání Komise pro životní prostředí Rady města Rumburk. 32. Informace o : a) Podaném dovolání k Nejvyššímu soudu ČR v případu J. B. b) Výslechu svědka a posledním jednání Okresního soudu v Děčíně ve věci V. G. Usnesení č. 1220/2016 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí: a) informaci o podaném dovolání k Nejvyššímu soudu ve věci s p. J. B., b) informaci o neplatnosti odvolání z funkce vedoucího odboru a dále o posledním jednání Okresního soudu v Děčíně ve věci V. G. Ing. Jaroslav Sykáček, v.r. starosta města 10

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 20. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. června 2015

z 20. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. června 2015 z 20. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. června 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 313/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 20. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 73. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. prosince 2016

Informace o přijatých usneseních. ze 73. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. prosince 2016 ze 73. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. prosince 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1264/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 73. schůze Rady města Rumburk. 2. Pozemky

Více

Informace o přijatých usneseních z 61. schůze Rady města Rumburk. konané dne 28. července 2016

Informace o přijatých usneseních z 61. schůze Rady města Rumburk. konané dne 28. července 2016 Informace o přijatých usneseních z 61. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. července 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1033/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 61.

Více

Informace o přijatých usneseních. z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2016 z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 850/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 51. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Informace o přijatých usneseních. z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016

Informace o přijatých usneseních. z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016 z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních. z 80. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. ledna 2017

Informace o přijatých usneseních. z 80. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. ledna 2017 z 80. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. ledna 2017 1. Schválení programu Usnesení č. 1342/2017 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 80. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních. z 21. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. června 2015

Informace o přijatých usneseních. z 21. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. června 2015 z 21. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. června 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 333/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 21. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 31. března 2016

z 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 31. března 2016 U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 31. března 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. z 67. schůze Rady města Rumburk, konané dne 13. října 2016

Informace o přijatých usneseních. z 67. schůze Rady města Rumburk, konané dne 13. října 2016 z 67. schůze Rady města Rumburk, konané dne 13. října 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1141/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 67. schůze Rady města Rumburk. 2. Byty

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 43. schůze Rady města Rumburk, konané dne 21. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. ze 43. schůze Rady města Rumburk, konané dne 21. ledna 2016 ze 43. schůze Rady města Rumburk, konané dne 21. ledna 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 693/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 43. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. z 68. schůze Rady města Rumburk, konané dne 27. října 2016

Informace o přijatých usneseních. z 68. schůze Rady města Rumburk, konané dne 27. října 2016 z 68. schůze Rady města Rumburk, konané dne 27. října 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1168/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 68. schůze Rady města Rumburk. 2. Nová

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 65. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. září 2016

z 65. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. září 2016 z 65. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. září 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1089/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 65. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk,

z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 9. června 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

ze 181. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. září 2014

ze 181. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. září 2014 ze 181. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2760/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 181. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních. z 59. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. června 2016

Informace o přijatých usneseních. z 59. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. června 2016 z 59. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. června 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 995/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 59. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. z 25. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 25. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. července 2015 z 25. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 398/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 25. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ze 133. schůze Rady města Rumburk, konané dne 19. září 2013

ze 133. schůze Rady města Rumburk, konané dne 19. září 2013 ze 133. schůze Rady města Rumburk, konané dne 19. září 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 2078/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 133. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013

ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013 ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1828/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 117. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. z 34. schůze Rady města Rumburk, konané dne 12. listopadu 2015

Informace o přijatých usneseních. z 34. schůze Rady města Rumburk, konané dne 12. listopadu 2015 z 34. schůze Rady města Rumburk, konané dne 12. listopadu 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 559/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný a pozměněný program 34. schůze Rady města Rumburk.

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

z 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 28. srpna 2014

z 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 28. srpna 2014 z 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 28. srpna 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu

Více

ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012

ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012 ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1200/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 74. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

3. Dodávky elektrické energie rozhodnutí zadavatele o zahájení zadávacího řízení

3. Dodávky elektrické energie rozhodnutí zadavatele o zahájení zadávacího řízení z 35. schůze Rady města Rumburk, konané dne 19. listopadu 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 583/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 35. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. z 19. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. května 2015

Informace o přijatých usneseních. z 19. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. května 2015 z 19. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 280/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 19. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 66. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. září 2016

z 66. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. září 2016 z 66. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. září 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1116/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 66. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 78. schůze Rady města Rumburk, konané dne 12. ledna 2017

Informace o přijatých usneseních. ze 78. schůze Rady města Rumburk, konané dne 12. ledna 2017 ze 78. schůze Rady města Rumburk, konané dne 12. ledna 2017 1. Schválení programu Usnesení č. 1316/2017 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 78. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. z 83. schůze Rady města Rumburk, konané dne 15. února 2017

Informace o přijatých usneseních. z 83. schůze Rady města Rumburk, konané dne 15. února 2017 z 83. schůze Rady města Rumburk, konané dne 15. února 2017 1. Schválení program Usnesení č. 1380/2017 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 83. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ze 134. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. října 2013

ze 134. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. října 2013 ze 134. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. října 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 2109/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 134. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Rumburka, konané dne 9. prosince 2010

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Rumburka, konané dne 9. prosince 2010 Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Rumburka, konané dne 9. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 54/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 4. schůze

Více

z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 zrušeno usnesením č. 814/b/2011

z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 zrušeno usnesením č. 814/b/2011 z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 834/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 51. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

ze 73. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. července 2012

ze 73. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. července 2012 ze 73. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. července 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1181/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila program 73. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ze 139. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. listopadu 2013

ze 139. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. listopadu 2013 ze 139. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. listopadu 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 2172/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 139. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 45. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. února 2016

Informace o přijatých usneseních. ze 45. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. února 2016 ze 45. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. února 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 728/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 45. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 27. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. září 2015

z 27. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. září 2015 z 27. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 430/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 27. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. srpna 2016

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. srpna 2016 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. srpna 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1059/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 63. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 42. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. ze 42. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. ledna 2016 ze 42. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. ledna 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 669/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila program 42. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola plnění

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 46. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. února 2016

Informace o přijatých usneseních. ze 46. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. února 2016 ze 46. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. února 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 762/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 46. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Informace o přijatých usneseních. z 53. schůze Rady města Rumburk, konané dne 19. května 2016

Informace o přijatých usneseních. z 53. schůze Rady města Rumburk, konané dne 19. května 2016 z 53. schůze Rady města Rumburk, konané dne 19. května 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 898/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 53. schůze Rady města Rumburk. 2. Projednání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 44. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 22.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/44R/2016

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 7/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2015 v obřadní místnosti města Proseč

Zápis č. 7/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2015 v obřadní místnosti města Proseč Zápis č. 7/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2015 v obřadní místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 7. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16 Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 458/43/16 Rada obce Doubrava program 43. schůze Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 1. Zahájení a procesní záležitosti 2.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více