ZSDM KOLEJOVÁ VOZIDLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZSDM KOLEJOVÁ VOZIDLA"

Transkript

1 ZSDM KOLEJOVÁ VOZIDLA ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA Doc. Ing. Petr Heller, CSc. Výzkumné centrum kolejových vozidel 1

2 A. Úvod Informace o kolejích jsou známé jiţ z doby starého Říma Obr.1 Rozvoj kolejové dopravy v proudu času 2

3 Dějiny kolejové dopravy se začínají psát na začátku 18. století 3

4 Dějiny kolejové dopravy se začínají psát na začátku 18. století 4

5 Rozvoj průmyslu vyţadoval dopravu velkého mnoţství uhlí z dolů do továren Stephensonova Raketa zvítězila v soutěţi lokomotiv v Rainhillu roku 1829, kdy dosáhla v té době nebývalé rychlosti 46 km/h. Tomu předcházel padesátiletý vývoj, kdy konstruktéři zdokonalovali své parní stroje na kolech. Obr.2 Historická železniční kolejová vozidla nahoře Sephensonova Raketa, dole vlak americké železnice 5

6 Obr.3 Koňská železnice České Budějovice Linec, roku 1825 (replika) 6

7 Proč byla úspěšná jízda po kolejích? Pohyb tuhého kola po tuhé podloţce má nejmenší valivý odpor Koněspřeţní ţeleznice České Budějovice Linz první na evropském kontinentu. Stavba začala r Zkušební přeprava zboţí začala Obr.4 Příčný řez kolejištěm koněspřežní železnice České Budějovice - Linec 7

8 Obr.5 Vůz koněspřežní železnice a jízdní profil kola 8

9 Ukázalo se, ţe kůň na ţelezné dráze utáhne 30x více neţ na silnici 1830 Zprovozněn první úsek koněspřeţky Praha - Lány První parní vlak přijel do Prahy v r Ţelezniční síť nejen v Česku, ale i v celé Evropě byla dokončena na přelomu 19. a 20. století. Parní lokomotivy vládnou dopravě celé 19. století a ještě v první polovině století 20. jsou hlavním zdrojem pohybu. Silniční doprava je aţ na druhém místě. Jízda ve vlaku se stala také zdrojem inspirace pro hudební skladatele. 9

10 Lokomotiva Adler z r. 1835, replika z r při příležitosti 150 let dráhy v Norimberku 10

11 Lokomotiva Adler z r. 1835, replika z r

12 Lokomotiva Adler z r. 1835, replika z r

13 Obr.6 Ţelezniční most z roku 1888, 13

14 Obr. 7 Ţelezniční budova z roku

15 Obr. 8 Vývoj železniční sítě na našem území 15

16 Obr. 9 Lokomotivy 498 (Albatros) A 475 (Šlechtična) 16

17 Parní lokomotivy 486 (Horačka) 498 (Albatros) 17

18 Obr. Turbinová lokomotiva Turbína o výkonu 2355 kw, nejvyšší otáčky /min. 18

19 Motorové vozy Slovenská strela, M290 (2 ks, vyrobena v r. 1936, TATRA Kopřivnice) nyní Národní kulturní památka 19

20 Modrý šíp (ŠKODA , 14 kusů, výkon 313 kw) 20

21 M 131 (801) TATRA Kopřivnice, Vagónka Studénka 500 ks 21

22 V roce 1958 byla ve Škodovce vyrobena poslední parní lokomotiva. V roce 1982 byl ukončen provoz parních lokomotiv na ČSD. Parní lokomotiva v polovině minulého století byla na vrcholu své dokonalosti, nakonec podlehla nové technice proč? Nízká účinnost v traťovém provozu do 8%, při posunu 2% Nové trakce byly provozně méně náročné neţ trakce parní Ekologické aspekty Poţárně nebezpečná 22

23 Obr.12 Vývoj rychlostního rekordu na železnici 23

24 Současný světový rekord drţí TGV Duplex dosaţený v dubnu roku 2007, má hodnotu 574,8 km/h Obr.12 Rychlostní rekord na železnici 24

25 Pro vytvoření světového rekordu byly vytvořeny speciální podmínky: TGV Duplex měl celkem 5 vozů Na spojích mezi vozy byly aerodynamické kryty Hlavové i vloţené vozy měly trakční podvozky. Průměr dvojkolí 920 mm Výkon soupravy byl 6,5 MW, napětí v síti bylo zvýšeno na 30,6 kv Na vozidlech bylo celkem 350 senzorů, které sledovaly různé parametry z důvodu bezpečnosti Rychlostní rekord na železnici 25

26 Současný světový rekord elektrické lokomotivy má hodnotu 357 km/h. Lokomotiva Siemens Rh ( S64U4) Obr.12 Rychlostní rekord el. lokomotivy na železnici 26

27 Vývoj kolejových vozidel a jejich komponent 27

28 Obr. 8 Jízdní odpory 28

29 Obr. 8 Jízdní odpory nákladních vozidel 29

30 Základní schéma kolejového vozidla 30

31 Základní charakteristika el. lokomotivy traťové 31

32 Základní charakteristika el. posunovací lokomotivy 32

33 Základní charakteristika de. lokomotivy 33

34 Základní charakteristika de. kapotové lokomotivy 34

35 Základní charakteristika elektrické jednotky Dvoupodlažní čtyřvozová jednotka (Siemens) 35

36 Základní charakteristika elektrické jednotky Dvoupodlažní, třívozová jednotka 471, (ŠKODA Vagonka) nahoře pro Litvu 36

37 Základní charakteristika vratné soupravy Vratná souprava Viaggo Comfort (Siemens) 37

38 Základní charakteristika vratné soupravy Vratná souprava Viaggo Comfort (Siemens) 38

39 Základní charakteristika vratné soupravy Vlevo lokomotiva Taurus 1116, dole řídící vůz soupravy Railjet Vratná souprava Viaggo Comfort (Siemens) 39

40 Základní charakteristika vratné soupravy Vratná souprava Viaggo Comfort (Siemens) 40

41 Základní charakteristika regionální jednotky 41

42 Základní charakteristika hlavového vozidla 42

43 Základní charakteristika hlavového vozidla 43

44 Základní charakteristiky vysokorychlostních vozidel 44

45 Příklad vysokorychlostních vozidel Obr. 38 Siemens, vyskorychlostní jednotka Velaro-Rus 45

46 Základní rozměry vozidel 46

47 Vývoj kolejových vozidel v proudu času 47

48 Motorová trakce (vozidla) 1880 Stavba prvního hnacího vozidla s benzinovým spalovacím motorem firmy Hanomag 1894 Daimlerův motorový vůz z lokomotivky v Esslingenu 1925 V Československu vyrobila Vagónka Česká Lípa první motorový vůz M 210. Do r bylo u ČSD asi 650 motorových vozidel, coţ byl největší počet motorových vozidel u jedné ţelezniční správy 48

49 Obr.10 Motorový vůz M 120 z roku 1930 Snaha o vyuţití spalovacích motorů se soustřeďovala na lehké motorové vozy a na lehké motorové lokomotivy. Obr. 11 Nejznámější motorový vůz M 131 s přípojnými vozy, vyráběný kolem roku 1950 TATRA Kopřivnice 49

50 Obr.12 Motorový vůz M 262 (830) (Vagónka Studénka) Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva, vyráběná v ČKD kolem r (po rekonstrukci) Obr. 14 Motorový vůz řady 810 vyráběný ve Vagónce Studénka v létech 1973 až 1984, celkem přes 600 ks 50

51 V současné době se v Česku nové diesel-lokomotivy nevyrábějí. Modernizací se zabývá firma CZ LOKO a.s. Česká Třebová. Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva, řady 774, modernizovaná v CZ LOKO 51

52 Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva, řady 740, modernizovaná v CZ LOKO 52

53 Obr.13 Dieselhydraulická lokomotiva Voith MAXIMA 53

54 Obr.13 Dieselhydraulická lokomotiva Voith MAXIMA 40 CC, strojovna Výkon 3600 kw, délka 23200mm, Max. rychlost 120 km/h Objem nádrže 9000l, tažná síla při rozjezdu 519 kn 54

55 Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva Siemens ER 20 pro Litvu 55

56 Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva Siemens ER 20 pro Litvu Výkon 2000 kw, max. rychlost 120 km/h, hmotnost 138 t 56

57 Vznikají zde otázky, na které není jednoznačná odpověď: Který z uvedených přenosů je výhodný a proč? -Účinnost? -Konstrukční uspořádání? -Celková hmotnost? 57

58 Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva V200- pult strojvedoucího 58

59 Obr.13 Elektrická lokomotiva ř. 189 DB - pult strojvedoucího 59

60 Elektrická trakce (vozidla) 1879 je povaţován za historický počátek elektrické trakce, kdy na průmyslové výstavě v Berlíně táhla malá elektrická lokomotiva, firmy SIEMENS-HALSKE, o výkonu 2,2 kw na napětí 150V 3 vozíky rychlostí 7,7 km/h 1891 Ing. František Křiţík u příleţitosti Jubilejní výstavy předvádí první tramvaj v Praze na Letné 1903 opět F. Křiţík zavedl elektrizaci na trati Tábor Bechyně dlouhé 24 km 60

61 Elektrická trakce (vozidla) První elektrická lokomotiva a její tvůrce Werner von Siemens, rok

62 První elektrická lokomotiva Siemens, rok

63 Třífázový elektrický vůz S od f. Siemens, (A1A)(A1A) rok

64 Třífázový elektrický vůz A od f. AEG, (A1A)(A1A)rok

65 Zajímavé parametry: Zkušební trať 12 km Trakční vedení 3 fázové, ve výši 5,5 až 7,5 m na dřevěných sloupech s roztečí 35m. Napětí 6000 až 14000V, frekvence 25 až 50 Hz Dvě zkušební vozidla, nápravové zatížení 16 t Rychlost ve zkouškách až 160 km/h světový rekord 210,2 km/h vytvořil vůz A, platil až do r Vůz S: Trakční motor souosý, nasazený přímo na nápravě Vůz A: Trakční motor souosý s nápravou, bez převodovky, dutá hřídel kolem nápravy, pružná spojka po obou stranách motoru 65

66 Obr. 15 Křižíkův elektrický vůz M z roku 1903 (po rekonstrukci) 1927 byla elektrifikována praţská nádraţí byly elektrifikovány úseky Praha Česká Třebová a Ţilina - Spišská Nová Ves 1962 byl elektrifikován celý hlavní tah Praha Košice 66

67 Obr. 20 Elektrifikace železniční sítě v ČR 67

68 0br.16 Elektrická lokomotiva ř. E 467 Obr. 17 Známé lokomotivy laminákty ř. 240 z r (ŠKODA) 68

69 Obr. 18 Dvousystémová lokomotiva ř. 350 (ŠKODA) Obr.19 Dvousystémová lokomotiva ř. 363 (ŠKODA) 69

70 Příklady současných lokomotiv 0br. 20 Elektrické lokomotivy Siemens 70

71 Příklady současných lokomotiv 0br. 25 Elektrické lokomotivy Siemens pohon s brzdovou hřídelí 71

72 Příklady současných lokomotiv ES64U4 platform: Rh 1216 for ÖBB Continuous rating Speed Voltage systems Starting tractive effort MW km/h AC 15 kv / 25 kv DC 1.5 / 3.0 kv 300 kn Continuous rating Speed Voltage systems Starting tractive effort 6.0 MW 200 km/h AC 15 kv / 25 kv DC 3.0 kv 300 kn 0br. 25 Elektrické lokomotivy Siemens 72

73 Příklady současných lokomotiv 0br. 27 Elektrická lokomotiva Bombardier TRAXX F 140 MS 73

74 0br. 27 Elektrická lokomotiva Bombardier TRAXX F 140 MS 74

75 Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Elektrická lokomotiva - strojovna 75

76 Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Elektrická lokomotiva Bombardier 185 podvozek 76

77 0br. 28 Elektrická lokomotiva Bombardier BR 185 podvozek 77

78 Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Elektrická lokomotiva ŠKODA 109E 78

79 Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Skříň elektrické lokomotivy ŠKODA 109E 79

80 Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Skříň elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ve zkušebně 80

81 Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Elektrická lokomotivy ŠKODA 109E 81

82 Parametry nových současných lokomotiv Současné, nově stavěné lokomotivy jsou modulární koncepce. Z jednotlivých modulů jsou složeny jedno a vícesystémové lokomotivy. To umožňuje výrobcům pružně reagovat na požadavky jednotlivých zákazníků Lokomotivy mají výkon od 4 do 6 MW, rychlost 200km/h, slouží k provozu mezinárodních vlaků osobních i nákladních Lokomotivy musí splňovat Technické specifikace na interoperabilitu.(mezinárodní provozuschopnost) 82

83 Současné trendy v regionální dopravě Nejnovější trendy vyjadřují snahu o nabídku rychlého a pohodlného cestování. K tomu slouţí: Taktový jízdní řád Z něho vyplývají nové požadavky na vozidla kategorie Regionální vozidla Rychlý a pohodlný nástup, který umoţňuje nízká podlaha Lehká a rychlá vozidla s velkou akcelerací (zrychlení 1 aţ 1,2 m/s2) Atraktivní vzhled Plně průchozí souprava Výhled z interiéru na trať dopředu i dozadu Plně klimatizované vozidlo nebo jednotka Pro cestující zajímavé sluţby jako je přeprava bicyklů, jednoduchý nástup s kočárky, i pro invalidní cestující Nápojové automaty ve vozidle 83

84 Příklady regionálních vozidel 0br. 25 Regionální jednotka INTEGRAL firmy Jenbacher - foto 84

85 Příklady regionálních vozidel 0br. 25 Regionální jednotka INTEGRAL firmy Jenbacher typový výkres 85

86 Obr.26 Regionální jednotka TALENT firmy Bombardier 86

87 Obr. 27 Regionální jednotka DESIRO firmy SIEMENS 87

88 0br. 28 Regionální jednotka CORADIA LINT firmy Alstom 88

89 Obr. 29 Regionální jednotka Alstom LIREX 89

90 Obr. 30 Regionální jednotka Alstom LIREX, Interiér 90

91 Obr. 31 Regionální jednotka ČD řady vzniklá rekonstrukcí motorového vozu ř. 810 (Pars nova Šumperk) 91

92 Vozidla městské hromadné dopravy V posledních létech zaţívají značné oţivení: -Ve městech nad obyvatel je téměř nutností mít tramvajovou dopravu roste poptávka po nízkopodlaţních tramvajích, jejich ţ výhody jsou nepřehlédnutelné moderní asynchronní pohony s rekuperací sniţují spotřebu energie -Ve městech nad 1 mil. obyvatel je nezbytnou nutností metro k vozidlům metra obvyklé koncepce přistupuje tzv. lehké metro, které je při výstavbě méně nákladné zvyšují se poţadavky na bezpečnost cestujících Plně průchozí jednotky Instalace evakuačních dveří na čele vozidla Moderní pohony s rekuperací zajišťují úsporný energeticky provoz U obou druhů vozidel zůstává k diskuzi otázka klimatizace salonu pro cestující 92

93 Příklady vozidel - metro Obr. 32 ŠKODA, Metro 2Mt Praha - rekonstrukce 93

94 Příklady vozidel - metro Obr. 32 ŠKODA, Vagonmaš Metro Kyjev 94

95 Příklady vozidel Obr. 32 SIEMENS, Metro Schanghai 95

96 Příklad nouzového výstupu Obr. 32 Alstom, metro Varšava 96

97 Lehké metro Obr. 32 SIEMENS, Metro VAL

98 Lehké metro Obr. 32 SIEMENS, Metro VAL

99 Lehké metro Obr. 32 SIEMENS, Metro VAL 208, detail podvozku 99

100 Obr. 33 Dvounápravová tramvaj 100

101 Obr. 34 Tramvaj T3M 101

102 Obr. 37 Rekonstruovaná tramvaj K3R-NT-1, Pars-nova 102

103 Obr. 37 ŠKODA, Nízkopodlaţní tramvaj tříčlánková Astra 103

104 Obr. 35 Alstom, Nízkopodlaţní tramvaj Citadis 104

105 Obr. 36 Bombardier, Nízkopodlaţní tříčlánková tramvaj NGT 6 pro Krakov 105

106 Obr. 37 Alstom tram-train Regio Citadis 106

107 Obr. 37 Siemens, Nízkopodlaţní tramvaj Combino 107

108 Obr. 37 Siemens, Nízkopodlaţní tramvaj Combino, trhliny na šroubované hliníkové skříni 108

109 Obr. 37 Siemens, Nízkopodlaţní tramvaj Combino, sanace šroubované hliníkové skříně 109

110 Do roku 2003 bylo vyrobeno 475 kusů. Cena sanace 400 mil. Obr. 37 Siemens, Nízkopodlaţní tramvaj Combino, sanace šroubované hliníkové skříně 110

111 Obr. 37 ŠKODA, Nízkopodlaţní tramvaj Barborka pro Brno 111

112 Obr. 37 ŠKODA, Nízkopodlaţní tramvaj For City 112

113 Příklady příměstských jednotek 0br. 25 Elektrická jednotka 471, ČKD VAGONKA a.s., ŠKODA TRANSPORTATION, s.r.o. - foto 113

114 [kwh] Spotřeba energie Spotřeba el. vlaku s vyuţitím rekuperace Podíl rekuperované energie Praha - Kolín Kolín - Praha Praha - NY - Kolín Kolín - NY - Praha 0br. 25 Spotřeba energie s vyuţitím rekuperace 114

115 Příklad vysokorychlostních vozidel Obr. 38 Alstom, vyskorychlostní jednotka AGV 115

116 Příklad nekonvenčních vozidel Obr. 38 Nekonvenční doprava Schanghai Transrapid 116

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY FRANTIŠEK PALÍK Křižíkova elektrická lokomotiva z roku 1905 pro Vídeňskou městskou dráhu po přestavbě v roce 1927 pro ČSD jako E 225.001 Počátkem 20. let minulého století vznikl na

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

ZSDM - Pojezdy a podvozky kolejových vozidel

ZSDM - Pojezdy a podvozky kolejových vozidel ZSDM - Pojezdy a podvozky kolejových vozidel Doc.Ing. Petr Heller, CSc. Katedra konstruování strojů březen 2010, ZČU doc. Ing. Petr Heller, CSc. 1 Obsah A. Úvod rozdělení podvozků B. Podvozky nákladních

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme.

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. JEDNOPODLAŽNÍ REGIONÁLNÍ SOUPRAVY PRO ČESKÉ DRÁHY ŘEŠENÍ

Více

PRO REGIONÁLNÍ A DÁLKOVOU DOPRAVU. Odborný seminář DOPRAVNÍ OBLUŽNOST 2011 aneb po Ústeckém kraji bez auta. Ing. Jan Plomer

PRO REGIONÁLNÍ A DÁLKOVOU DOPRAVU. Odborný seminář DOPRAVNÍ OBLUŽNOST 2011 aneb po Ústeckém kraji bez auta. Ing. Jan Plomer OBNOVA VOZIDLOVÉHO PARKU ČD, a.s. PRO REGIONÁLNÍ A DÁLKOVOU DOPRAVU Odborný seminář DOPRAVNÍ OBLUŽNOST 2011 aneb po Ústeckém kraji bez auta Ing. Jan Plomer Odborný seminář DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 2011 21.

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation 19.06.2013 Jednopodlažní soupravy RegioPanter výroba, zkoušky a provoz SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION TRANSPORTATION GROUP ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA

Více

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s.

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. VOZIDLA PRO PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ OSOBNÍ

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

Zpravodaj klubu Dopravní historie

Zpravodaj klubu Dopravní historie Zpravodaj klubu Dopravní historie Ročník 1 Číslo 0 Obsah 3. Mikulášské jízdy 4. Pendolino v pravidelném provoze a něco o něm 5. Něco z historie tratí a lokomotiv 6. Významná ţelezniční dny 7. Motorový

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE METRO NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE Soupravy metra ze Škody Transportation zajišťují flexibilní a efektivní řešení dopravy

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

Téma: Vysokorychlostní železniční vozidla na trati Petrohrad - Moskva

Téma: Vysokorychlostní železniční vozidla na trati Petrohrad - Moskva České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z předmětu: Vysokorychlostní tratě Téma: Vysokorychlostní železniční vozidla na trati Petrohrad - Moskva Skupina: 2 55 Akademický

Více

Nová vozidla ŠKODA VAGONKA pro příměstskou a regionální železniční dopravu

Nová vozidla ŠKODA VAGONKA pro příměstskou a regionální železniční dopravu Jiří Segeťa 1 Nová vozidla ŠKODA VAGONKA pro příměstskou a regionální železniční dopravu Klíčová slova: elektrická patrová jednotka, elektrická jednopodlažní jednotka, interiér vozidla, crashová bezpečnost,

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY VYSOKÝ VÝKON INTEROPERABILITA PRO EVROPSKÉ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Výroba lokomotiv ve firmě Škoda Transportation vychází

Více

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení Ing. Karel Stoll CSc. Praha Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení 1 Důvody vzniku měření rušivých vlivů Modernizace hnacích vozidel v sedmdesátých letech

Více

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT 10/2008 Kolejové tahače KT Kolejové tahače KT Jsou to speciální hnací kolejová vozidla (průmyslové lokomotivy) pro lehký posun

Více

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka ŠKODA ELECTRIC a.s. Trakční pohon pro 100% nízkopodlažní tramvaje ŠKODA Modulární konstrukce 100% nízká podlaha Plně otočné podvozky Individuální pohon každého kola

Více

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba.

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Elektrická trakce Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Způsob pohonu hnacích kol elektromotorem má odborný název elektrická trakce a elektromotor

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

Nové lokomotivy CZ LOKO

Nové lokomotivy CZ LOKO Nové trendy v oblasti infrastruktury a kolejových vozidel Ing. Jiří Štěpánek CZ LOKO, a.s. CZ LOKO, a.s. Ing. Jiří Štěpánek Semanínská 580 +420 602 234 778 560 02 Česká Třebová jiri.stepanek@czloko.cz

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY www.skoda.cz PROFIL SKUPINY Společnost ŠKODA TRANSPORTATION je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou se silným postavením

Více

ELEKTRICKÉ JEDNOTKY A SOUPRAVY PUSH-PULL

ELEKTRICKÉ JEDNOTKY A SOUPRAVY PUSH-PULL ELEKTRICKÉ JEDNOTKY A SOUPRAVY PUSH-PULL MODERNÍ KONCEPCE OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ ENERGIE SOFISTIKOVANÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMFORTNÍ ZPŮSOB PŘEPRAVY JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ A BEZPEČNOST Naši spokojení zákazníci potvrzují,

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí Jakub Kutílek krutas57 @ gmail.com youtube.com/krutas57 Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva Proč zrovna vlak? v Praze je přes 100 km tratí

Více

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov 1. Vysokorychlostní tratě Železniční dopravu lze rozdělit na konvenční a vysokorychlostní. Mezníkem mezi nimi je rychlost 200 km/h. Vysokorychlostní tratě mohou

Více

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Alexander Nazarov, Oleg Nazarov a Marion Protze* * Alexander Nazarov je prvním

Více

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA DRUHY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Hnací vozidla - jsou schopna vyvinout tažnou sílu Přípojná vozidla - nejsou schopna vyvinout tažnou sílu DRUHY HNACÍCH VOZIDEL Lokomotivy - pouze strojní

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY EN 14001 : 2004 ISO LOKOMOTIVY ŠKODA Jsou lokomotivy moderní konstrukce, které jsou v univerzálním a nákladním provedení schopné zajistit provoz

Více

Výuka udržitelnosti společenského fungování a rozvoje na Bankovním institutu vysoké škole a.s. Antonín Peltrám, Bankovní institut vysoká škola - Institut pro evropskou integraci Výuka udržitelného rozvoje

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ Karel SELLNER Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc, Ministerstvo dopravy ČR, nabř. L. Svobody 1222, Praha 1 Úvod Růst národního hospodářství a integrace

Více

Vysokorychlostní tratě

Vysokorychlostní tratě České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systémů - K612 Vysokorychlostní tratě Semestrální práce Centralna Magistrala Kolejowa Vysokorychlostní trať v Polsku Bc. Jan Turek

Více

ČVUT Fakulta dopravní

ČVUT Fakulta dopravní ČVUT Fakulta dopravní Vysokorychlostní tratě Téma semestrální práce: AGV 2011/2012 Petr Čáslavský, 1 57 AGV (Automotrice à Grande Vitesse) AGV jsou vysokorychlostní vlaky od mezinárodního koncernu Alstom

Více

Škoda Transportation. Společnosti skupiny Škoda Transportation

Škoda Transportation. Společnosti skupiny Škoda Transportation Škoda Transportation Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Tržby skupiny se každoročně pohybují okolo 700 milionů euro a do výzkumu a vývoje se za

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Dopravní technika technologie

Dopravní technika technologie Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika pohybu vozidel pro obor Dopravní technika technologie AR 2012/2013 Tyto příklady slouží k procvičení základních problematik probíraných na přednáškách tohoto

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products METRO. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products METRO. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products METRO NOVÉ LEHKÉ SOUPRAVY METRA NeVa ŠKODA a.s. ve spolupráci s ruskou společností VAGONMAŠ vyrábí v Petrohradu šestivozové soupravy metra nové generace

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

PRODUKTY FIRMY SIEMENS. Soupravy M1 pro metro Praha

PRODUKTY FIRMY SIEMENS. Soupravy M1 pro metro Praha PRODUKTY FIRMY SIEMENS Soupravy M1 pro metro Praha Vozy M1 metra Praha jsou nejznámějšími novými hnacími vozidly Siemens ADtrans SGP. Pětivozová jednotka se skládá ze 3 typů vozů, M1.1, M1.2, M1.3. M1.1

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE 100 % NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE TRANSPORTATION 100% NÍZKÉ PODLAHY Snadný a rychlý nástup a výstup do i z vozidla a pohyb v něm

Více

Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry

Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA České Budějovice 8. 10. 4. 2014 Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry Josef Hendrych OŘ Plzeň V obvodu Oblastního ředitelství Plzeň se nachází

Více

Koncepce řídicích vozů

Koncepce řídicích vozů Jitka Hamplová 1 Koncepce řídicích vozů Klíčová slova: řídicí vůz, vratná souprava, obousměrný provoz 1. Úvod Vlakové soupravy složené z motorového vozu na jedné straně, jednoho či více vložených vozů

Více

Modernizace uložení DC trakčního elektromotoru se zvýšeným výkonem s tlapovým závěsem na valivých ložiskách.

Modernizace uložení DC trakčního elektromotoru se zvýšeným výkonem s tlapovým závěsem na valivých ložiskách. Modernizace uložení DC trakčního elektromotoru se zvýšeným výkonem s tlapovým závěsem na valivých ložiskách. Milan ŠLITR Ing., SKD TRADE, a.s., Kolbenova 917/5d, 190 00 Praha 9 Modernizace uložení DC trakčního

Více

Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla

Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla Ing. Zdeněk Štěpánek Ředitel odboru údržby a oprav KV Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův

Více

Moderní technologie pro zvýšení přepravních výkonů a bezpečnosti a plynulosti v dopravě

Moderní technologie pro zvýšení přepravních výkonů a bezpečnosti a plynulosti v dopravě AŽD Praha Moderní technologie pro zvýšení přepravních výkonů a bezpečnosti a plynulosti v dopravě Konference Smart city Brno Brno 16.února 2017 Vladimír KAMPÍK AŽD Praha Co říká Bílá kniha dopravní politiky

Více

Skupina Škoda Transportation

Skupina Škoda Transportation Skupina Škoda Transportation Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Tržby skupiny se každoročně pohybují okolo 700 milionů euro a do výzkumu a vývoje

Více

VOZIDLOVÝ PARK ČESKÝCH DRAH, A. S. A PRINCIPY JEHO OBMĚNY

VOZIDLOVÝ PARK ČESKÝCH DRAH, A. S. A PRINCIPY JEHO OBMĚNY VOZIDLOVÝ PARK ČESKÝCH DRAH, A. S. A PRINCIPY JEHO OBMĚNY Jiří KLOUTVOR Ing. Jiří KLOUTVOR, CSc., Generální ředitelství ČD, a. s., Praha Abstrakt Příspěvek předkládá stručný přehled kroků, které byly v

Více

2 Dvoupodlažní elektrická jednotka typu 575 pro Litevské železnice (LG)

2 Dvoupodlažní elektrická jednotka typu 575 pro Litevské železnice (LG) DVOUPODLAŽNÍ ELEKTRICKÁ JEDNOTKA PRO LITEVSKÉ ŽELEZNICE (LG) S TRAKČNÍM SYSTÉMEM 25 KV, 50HZ Pavel BERÁNEK Ing. Pavel BERÁNEK, ŠKODA VAGONKA a.s., 1. máje 3176/102, 703 00 Ostrava, tel. +420 597 477 344,

Více

Mechanizace pro údržbu tratí. Ing. Miroslav Hollan

Mechanizace pro údržbu tratí. Ing. Miroslav Hollan Ing. Miroslav Hollan Železniční dopravní cesta 2012, Praha 27.-29.3.2012 Úvod Základním předpokladem pro spolehlivé a bezpečné provozování železniční dopravy je kvalita železniční dopravní cesty. Pro její

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení

Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení Ladislav Sobotka Kolová vozidla ŠKODA ELECTRIC se zásobníky elektrické

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE S OTOČNÝMI PODVOZKY. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE S OTOČNÝMI PODVOZKY. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE S OTOČNÝMI PODVOZKY EN 14001 : 2004 ISO www.skoda.cz 100 % NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE S OTOČNÝMI PODVOZKY TRANSPORTATION 100%

Více

SVĚT LOKOMOTIV. Parní lokomo tivy

SVĚT LOKOMOTIV. Parní lokomo tivy 22 SVĚT LOKOMOTIV Parní lokomo tivy Parní lokomotivy spotřebovaly téměř 1/3 světové spotřeby uhlí. V Československu ČSD objednávaly ročně skoro 20 % těžby uhlí. To bylo více, než spotřebovaly parní uhelné

Více

AŽD Praha s.r.o. Měřicí vůz ETCS

AŽD Praha s.r.o. Měřicí vůz ETCS AŽD Praha s.r.o. Měřicí vůz ETCS Ing. Jan Patrovský AŽD Praha s.r.o. Historie v datech 1968 výroba motorového vozu 851 026-5 ve Vagónce Tatra n.p. Studénka 2012 zakoupení motorového vozu firmou AŽD Praha

Více

Analýza vodicích vlastností dieselelektrické lokomotivy s novým podvozkem CZ LOKO pomocí simulačních výpočtů

Analýza vodicích vlastností dieselelektrické lokomotivy s novým podvozkem CZ LOKO pomocí simulačních výpočtů Jaromír Zelenka 1 Analýza vodicích vlastností dieselelektrické lokomotivy s novým podvozkem CZ LOKO pomocí simulačních výpočtů Klíčová slova: dvounápravový podvozek dieselelektrické lokomotivy, simulační

Více

HISTORIE VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

HISTORIE VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Bohumil Pokorný 1 HISTORIE VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Přednášející: Bohumil Pokorný České dráhy, a.s., www.cd.cz Smysl zvyšování rychlosti v dálkové železniční dopravě V prvním století své existence

Více

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Olomouc 23. 9. 2016 Úvod Akciová společnost ve 100 % vlastnictví státu 1993 Rozdělení Československa => rozdělení ČSD České republika - České dráhy (ČD), státní

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Obsah Redakční sloupek

Obsah Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:6 Obsah 3. Hrabovská spojka skončila! 4. Něco z historie tratí a lokomotiv 5. Vývoj tramvají v Praze a jiných městech ČR 6. Naše parní lokomotivy 7. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Železniční vozidla železniční vozidla Co je to vlak? CO JE TO VLAK? Vlak je sestavená a svěšená skupina vozidel* označená stanovenými návěstmi

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Trakční prvky dvousystémových lokomotiv Vedoucí práce : Doc. Ing. Bohumil Skala,

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5 List 1 z 5 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k

Více

Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení

Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 8 Luboš Smejkal Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení Klíčová slova: hybridní elektrická lokomotiva, akumulátorový vůz, provozní zkušenosti, ekonomické

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY PLUS. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY PLUS. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products EN 14001 : 2004 ISO NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE VYSOKÉ PROCENTO NÍZKÉ PODLAHY Snadný a rychlý nástup do i z vozidla a pohyb v něm Bezbariérový přístup pro

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

TÉMATA DIPLOMOVÝCH /BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2015/2016 ŠKODA Electric, Plzeň

TÉMATA DIPLOMOVÝCH /BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2015/2016 ŠKODA Electric, Plzeň TÉMATA DIPLOMOVÝCH /BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2015/2016 ŠKODA Electric, Plzeň ID Téma Popis Typ práce Navrhl/konzultant 1 Koncepční návrh data managementu (IS) pro kusové zkoušky trakčních motorů Ing. Radek Kobsa

Více

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah.

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah. Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah. a.) podle druhu el. vozby - hlavní dálkové dráhy - městské dráhy - podzemní dráhy (metro) - důlní dráhy - průmyslové dráhy - silniční trolejové

Více

Možnosti zvyšování rychlostí

Možnosti zvyšování rychlostí Možnosti zvyšování rychlostí na české železnici Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Historické ohlédnutí a souvislosti Historický dluh: úsporné parametry tratí z 19.

Více

AŽD Praha. AŽD Praha s.r.o. VyužitíAVV. v rychlíkové a nákladní dopravě. Dr. Ing. Ivo Myslivec Dr. Ing. Aleš Lieskovský. AŽD Praha s.r.o.

AŽD Praha. AŽD Praha s.r.o. VyužitíAVV. v rychlíkové a nákladní dopravě. Dr. Ing. Ivo Myslivec Dr. Ing. Aleš Lieskovský. AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha VyužitíAVV v rychlíkové a nákladní dopravě Dr. Ing. Ivo Myslivec Dr. Ing. Aleš Lieskovský AŽD Praha s.r.o. Závod Technika, Výzkum a vývoj, Ostrava VyužitíAVV... Obsah přednášky:

Více

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě Železniční tratě, Argentina Tomáš Hála, 1.56 2007/2008-1 - Železniční tratě, Argentina Doprava v Argentině je specifická vzhledem k rozložení sídel a obyvatelstva.

Více

Zpravodaj klubu Dopravní historie

Zpravodaj klubu Dopravní historie Zpravodaj klubu Dopravní historie Ročník 1 Číslo 2 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Mezinárodní označení hnacích vozidel 5. Historie dny tramvají v Praţské MHD 6. Výlet do Ústí nad Labem

Více

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. Patrové vlaky typu Push-Pull pro Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) Miroslav Kundrata

ŠKODA VAGONKA a.s. Patrové vlaky typu Push-Pull pro Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) Miroslav Kundrata Patrové vlaky typu Push-Pull pro Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) Miroslav Kundrata Ing. Miroslav Kundrata,, 1.máje 3176/102, 703 00 Ostrava, Tel. +420 597 477 344, e-mail: miroslav.kundrata@skoda.cz,

Více

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2 Tramvaje: T3R.PLF Vznik typu Tramvají typu T3 bylo vyrobeno přes 14000 většina z nich dnes dosluhuje v zemích bývalé RVHP Převážně tuzemské podniky nabízejí jejich provozovatelům know-how a komponenty

Více

VRT v Číně Vysokorychlostní tratě

VRT v Číně Vysokorychlostní tratě VRT v Číně Vysokorychlostní tratě Jan Pecháček Sk. 2 55 2009/2010 Vysokorychlostní železnice v Číně Projekt na vybudování vysokorychlostních tratí v Číně jsou velice ambiciózní. Plány hovoří o dokončení

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Název: Autor: Číslo: Květen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Květen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Napájení soustavy

Více

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská

Více

Automatizované systémy v drážní dopravě. Pohled do budoucnosti 10+ let

Automatizované systémy v drážní dopravě. Pohled do budoucnosti 10+ let AŽD Praha Automatizované systémy v drážní dopravě Pohled do budoucnosti 10+ let Inovace& Železnice Praha, 13. prosince 2016 Zdeněk CHRDLE Generální ředitel, AŽD Praha Co říká Bílá kniha dopravní politiky

Více

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ Ing. Bohuslav Puda, DT výhybkárna a mostárna, Prostějov 1. Úvod Vývoj štíhlých výhybek a výhybek pro vysokorychlostní tratě je jedním z hlavních úkolů oddělení výzkumu

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní Obecné cíle a řešené dílčí etapy 6.5.1.1. Výpočet dynamických charakteristik vybraných vozidel pro modelování některých dopravních situací 6.5.1.2. Výpočet spekter zatížení pro experiment VŠB. 1. Využití

Více

Tramvajová doprava Doc.Ing.Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.

Tramvajová doprava Doc.Ing.Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Leopold Hudeček, Ph.D. Fakulta stavební VŠB TU Ostrava Katedra dopravního stavitelství Tramvajová doprava Doc.Ing.Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Leopold Hudeček, Ph.D. Úloha tramvajové dopravy, popis systému tramvajové dopravy Systém

Více

Systémové řešení elektromobility ve městech

Systémové řešení elektromobility ve městech Ing. Jiří Pohl / 18.3.2014 / Brno Systémové řešení elektromobility ve městech Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Doprava Chůzí

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY CLASSIC. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY CLASSIC. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY CLASSIC 100% NÍZKÉ PODLAHY Snadný a rychlý nástup a výstup do i z vozidla a pohyb v něm Bezbariérový přístup pro invalidní

Více

UNIVERZITA. PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera. Katedra dopravních prostředků a diagnostiky. Oddělení kolejových vozidel

UNIVERZITA. PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera. Katedra dopravních prostředků a diagnostiky. Oddělení kolejových vozidel UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravních prostředků a diagnostiky Oddělení kolejových vozidel Dislokované pracoviště Česká Třebová Slovanská 452 56 2 Česká Třebová www.upce.cz/dfjp

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Český normalizační institut Czech Standards Institute TNK 141. Železnice. Seminář ACRI

Český normalizační institut Czech Standards Institute TNK 141. Železnice. Seminář ACRI TNK 141 Železnice Obor působnosti Český normalizační institut Normalizace v oblasti železnic, s výjimkou elektrických a elektronických zařízení, včetně předměstské a městské dopravy, se zaměřením na vozidla

Více

Vysokorychlostní železnice. subsystém energie. Vladimír Kudyn. Česká železnice v roce 2030, 18.-19.6.2013 0strava

Vysokorychlostní železnice. subsystém energie. Vladimír Kudyn. Česká železnice v roce 2030, 18.-19.6.2013 0strava Vysokorychlostní železnice včr subsystém energie Vladimír Kudyn Česká železnice v roce 2030, 18.-19.6.2013 0strava Vysokorychlostní tratě v rámci Evropy Cílem budování vysokorychlostních tratí v Evropě

Více

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy Odbor komunikace tiskové oddělení Ondřej Kubala, T: 972 232 299, M: 724 977 822, e-mail: kubala@cd.cz Brno, 12. února 2008 Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Více

Statistická ročenka 2011 Skupiny České dráhy

Statistická ročenka 2011 Skupiny České dráhy Statistická ročenka 2011 Skupiny České dráhy 2 Obsah Kolejová vozidla Zaměstnanci Osobní přeprava Nákladní přeprava Dopravní výkony Hospodaření Schéma sítě Identifikační a kontaktní údaje 2 4 5 6 9 12

Více

1.Historie a současnost nejen. dopravy

1.Historie a současnost nejen. dopravy 1.Historie a současnost nejen automobilové dopravy Definice a rozdělení dopravy Doprava je cílevědomá, účelně organizovaná činnost lidí, zaměřená na přemísťování osob, věcí a pošty. K její realizaci se

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více