ZSDM KOLEJOVÁ VOZIDLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZSDM KOLEJOVÁ VOZIDLA"

Transkript

1 ZSDM KOLEJOVÁ VOZIDLA ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA Doc. Ing. Petr Heller, CSc. Výzkumné centrum kolejových vozidel 1

2 A. Úvod Informace o kolejích jsou známé jiţ z doby starého Říma Obr.1 Rozvoj kolejové dopravy v proudu času 2

3 Dějiny kolejové dopravy se začínají psát na začátku 18. století 3

4 Dějiny kolejové dopravy se začínají psát na začátku 18. století 4

5 Rozvoj průmyslu vyţadoval dopravu velkého mnoţství uhlí z dolů do továren Stephensonova Raketa zvítězila v soutěţi lokomotiv v Rainhillu roku 1829, kdy dosáhla v té době nebývalé rychlosti 46 km/h. Tomu předcházel padesátiletý vývoj, kdy konstruktéři zdokonalovali své parní stroje na kolech. Obr.2 Historická železniční kolejová vozidla nahoře Sephensonova Raketa, dole vlak americké železnice 5

6 Obr.3 Koňská železnice České Budějovice Linec, roku 1825 (replika) 6

7 Proč byla úspěšná jízda po kolejích? Pohyb tuhého kola po tuhé podloţce má nejmenší valivý odpor Koněspřeţní ţeleznice České Budějovice Linz první na evropském kontinentu. Stavba začala r Zkušební přeprava zboţí začala Obr.4 Příčný řez kolejištěm koněspřežní železnice České Budějovice - Linec 7

8 Obr.5 Vůz koněspřežní železnice a jízdní profil kola 8

9 Ukázalo se, ţe kůň na ţelezné dráze utáhne 30x více neţ na silnici 1830 Zprovozněn první úsek koněspřeţky Praha - Lány První parní vlak přijel do Prahy v r Ţelezniční síť nejen v Česku, ale i v celé Evropě byla dokončena na přelomu 19. a 20. století. Parní lokomotivy vládnou dopravě celé 19. století a ještě v první polovině století 20. jsou hlavním zdrojem pohybu. Silniční doprava je aţ na druhém místě. Jízda ve vlaku se stala také zdrojem inspirace pro hudební skladatele. 9

10 Lokomotiva Adler z r. 1835, replika z r při příležitosti 150 let dráhy v Norimberku 10

11 Lokomotiva Adler z r. 1835, replika z r

12 Lokomotiva Adler z r. 1835, replika z r

13 Obr.6 Ţelezniční most z roku 1888, 13

14 Obr. 7 Ţelezniční budova z roku

15 Obr. 8 Vývoj železniční sítě na našem území 15

16 Obr. 9 Lokomotivy 498 (Albatros) A 475 (Šlechtična) 16

17 Parní lokomotivy 486 (Horačka) 498 (Albatros) 17

18 Obr. Turbinová lokomotiva Turbína o výkonu 2355 kw, nejvyšší otáčky /min. 18

19 Motorové vozy Slovenská strela, M290 (2 ks, vyrobena v r. 1936, TATRA Kopřivnice) nyní Národní kulturní památka 19

20 Modrý šíp (ŠKODA , 14 kusů, výkon 313 kw) 20

21 M 131 (801) TATRA Kopřivnice, Vagónka Studénka 500 ks 21

22 V roce 1958 byla ve Škodovce vyrobena poslední parní lokomotiva. V roce 1982 byl ukončen provoz parních lokomotiv na ČSD. Parní lokomotiva v polovině minulého století byla na vrcholu své dokonalosti, nakonec podlehla nové technice proč? Nízká účinnost v traťovém provozu do 8%, při posunu 2% Nové trakce byly provozně méně náročné neţ trakce parní Ekologické aspekty Poţárně nebezpečná 22

23 Obr.12 Vývoj rychlostního rekordu na železnici 23

24 Současný světový rekord drţí TGV Duplex dosaţený v dubnu roku 2007, má hodnotu 574,8 km/h Obr.12 Rychlostní rekord na železnici 24

25 Pro vytvoření světového rekordu byly vytvořeny speciální podmínky: TGV Duplex měl celkem 5 vozů Na spojích mezi vozy byly aerodynamické kryty Hlavové i vloţené vozy měly trakční podvozky. Průměr dvojkolí 920 mm Výkon soupravy byl 6,5 MW, napětí v síti bylo zvýšeno na 30,6 kv Na vozidlech bylo celkem 350 senzorů, které sledovaly různé parametry z důvodu bezpečnosti Rychlostní rekord na železnici 25

26 Současný světový rekord elektrické lokomotivy má hodnotu 357 km/h. Lokomotiva Siemens Rh ( S64U4) Obr.12 Rychlostní rekord el. lokomotivy na železnici 26

27 Vývoj kolejových vozidel a jejich komponent 27

28 Obr. 8 Jízdní odpory 28

29 Obr. 8 Jízdní odpory nákladních vozidel 29

30 Základní schéma kolejového vozidla 30

31 Základní charakteristika el. lokomotivy traťové 31

32 Základní charakteristika el. posunovací lokomotivy 32

33 Základní charakteristika de. lokomotivy 33

34 Základní charakteristika de. kapotové lokomotivy 34

35 Základní charakteristika elektrické jednotky Dvoupodlažní čtyřvozová jednotka (Siemens) 35

36 Základní charakteristika elektrické jednotky Dvoupodlažní, třívozová jednotka 471, (ŠKODA Vagonka) nahoře pro Litvu 36

37 Základní charakteristika vratné soupravy Vratná souprava Viaggo Comfort (Siemens) 37

38 Základní charakteristika vratné soupravy Vratná souprava Viaggo Comfort (Siemens) 38

39 Základní charakteristika vratné soupravy Vlevo lokomotiva Taurus 1116, dole řídící vůz soupravy Railjet Vratná souprava Viaggo Comfort (Siemens) 39

40 Základní charakteristika vratné soupravy Vratná souprava Viaggo Comfort (Siemens) 40

41 Základní charakteristika regionální jednotky 41

42 Základní charakteristika hlavového vozidla 42

43 Základní charakteristika hlavového vozidla 43

44 Základní charakteristiky vysokorychlostních vozidel 44

45 Příklad vysokorychlostních vozidel Obr. 38 Siemens, vyskorychlostní jednotka Velaro-Rus 45

46 Základní rozměry vozidel 46

47 Vývoj kolejových vozidel v proudu času 47

48 Motorová trakce (vozidla) 1880 Stavba prvního hnacího vozidla s benzinovým spalovacím motorem firmy Hanomag 1894 Daimlerův motorový vůz z lokomotivky v Esslingenu 1925 V Československu vyrobila Vagónka Česká Lípa první motorový vůz M 210. Do r bylo u ČSD asi 650 motorových vozidel, coţ byl největší počet motorových vozidel u jedné ţelezniční správy 48

49 Obr.10 Motorový vůz M 120 z roku 1930 Snaha o vyuţití spalovacích motorů se soustřeďovala na lehké motorové vozy a na lehké motorové lokomotivy. Obr. 11 Nejznámější motorový vůz M 131 s přípojnými vozy, vyráběný kolem roku 1950 TATRA Kopřivnice 49

50 Obr.12 Motorový vůz M 262 (830) (Vagónka Studénka) Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva, vyráběná v ČKD kolem r (po rekonstrukci) Obr. 14 Motorový vůz řady 810 vyráběný ve Vagónce Studénka v létech 1973 až 1984, celkem přes 600 ks 50

51 V současné době se v Česku nové diesel-lokomotivy nevyrábějí. Modernizací se zabývá firma CZ LOKO a.s. Česká Třebová. Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva, řady 774, modernizovaná v CZ LOKO 51

52 Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva, řady 740, modernizovaná v CZ LOKO 52

53 Obr.13 Dieselhydraulická lokomotiva Voith MAXIMA 53

54 Obr.13 Dieselhydraulická lokomotiva Voith MAXIMA 40 CC, strojovna Výkon 3600 kw, délka 23200mm, Max. rychlost 120 km/h Objem nádrže 9000l, tažná síla při rozjezdu 519 kn 54

55 Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva Siemens ER 20 pro Litvu 55

56 Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva Siemens ER 20 pro Litvu Výkon 2000 kw, max. rychlost 120 km/h, hmotnost 138 t 56

57 Vznikají zde otázky, na které není jednoznačná odpověď: Který z uvedených přenosů je výhodný a proč? -Účinnost? -Konstrukční uspořádání? -Celková hmotnost? 57

58 Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva V200- pult strojvedoucího 58

59 Obr.13 Elektrická lokomotiva ř. 189 DB - pult strojvedoucího 59

60 Elektrická trakce (vozidla) 1879 je povaţován za historický počátek elektrické trakce, kdy na průmyslové výstavě v Berlíně táhla malá elektrická lokomotiva, firmy SIEMENS-HALSKE, o výkonu 2,2 kw na napětí 150V 3 vozíky rychlostí 7,7 km/h 1891 Ing. František Křiţík u příleţitosti Jubilejní výstavy předvádí první tramvaj v Praze na Letné 1903 opět F. Křiţík zavedl elektrizaci na trati Tábor Bechyně dlouhé 24 km 60

61 Elektrická trakce (vozidla) První elektrická lokomotiva a její tvůrce Werner von Siemens, rok

62 První elektrická lokomotiva Siemens, rok

63 Třífázový elektrický vůz S od f. Siemens, (A1A)(A1A) rok

64 Třífázový elektrický vůz A od f. AEG, (A1A)(A1A)rok

65 Zajímavé parametry: Zkušební trať 12 km Trakční vedení 3 fázové, ve výši 5,5 až 7,5 m na dřevěných sloupech s roztečí 35m. Napětí 6000 až 14000V, frekvence 25 až 50 Hz Dvě zkušební vozidla, nápravové zatížení 16 t Rychlost ve zkouškách až 160 km/h světový rekord 210,2 km/h vytvořil vůz A, platil až do r Vůz S: Trakční motor souosý, nasazený přímo na nápravě Vůz A: Trakční motor souosý s nápravou, bez převodovky, dutá hřídel kolem nápravy, pružná spojka po obou stranách motoru 65

66 Obr. 15 Křižíkův elektrický vůz M z roku 1903 (po rekonstrukci) 1927 byla elektrifikována praţská nádraţí byly elektrifikovány úseky Praha Česká Třebová a Ţilina - Spišská Nová Ves 1962 byl elektrifikován celý hlavní tah Praha Košice 66

67 Obr. 20 Elektrifikace železniční sítě v ČR 67

68 0br.16 Elektrická lokomotiva ř. E 467 Obr. 17 Známé lokomotivy laminákty ř. 240 z r (ŠKODA) 68

69 Obr. 18 Dvousystémová lokomotiva ř. 350 (ŠKODA) Obr.19 Dvousystémová lokomotiva ř. 363 (ŠKODA) 69

70 Příklady současných lokomotiv 0br. 20 Elektrické lokomotivy Siemens 70

71 Příklady současných lokomotiv 0br. 25 Elektrické lokomotivy Siemens pohon s brzdovou hřídelí 71

72 Příklady současných lokomotiv ES64U4 platform: Rh 1216 for ÖBB Continuous rating Speed Voltage systems Starting tractive effort MW km/h AC 15 kv / 25 kv DC 1.5 / 3.0 kv 300 kn Continuous rating Speed Voltage systems Starting tractive effort 6.0 MW 200 km/h AC 15 kv / 25 kv DC 3.0 kv 300 kn 0br. 25 Elektrické lokomotivy Siemens 72

73 Příklady současných lokomotiv 0br. 27 Elektrická lokomotiva Bombardier TRAXX F 140 MS 73

74 0br. 27 Elektrická lokomotiva Bombardier TRAXX F 140 MS 74

75 Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Elektrická lokomotiva - strojovna 75

76 Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Elektrická lokomotiva Bombardier 185 podvozek 76

77 0br. 28 Elektrická lokomotiva Bombardier BR 185 podvozek 77

78 Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Elektrická lokomotiva ŠKODA 109E 78

79 Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Skříň elektrické lokomotivy ŠKODA 109E 79

80 Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Skříň elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ve zkušebně 80

81 Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Elektrická lokomotivy ŠKODA 109E 81

82 Parametry nových současných lokomotiv Současné, nově stavěné lokomotivy jsou modulární koncepce. Z jednotlivých modulů jsou složeny jedno a vícesystémové lokomotivy. To umožňuje výrobcům pružně reagovat na požadavky jednotlivých zákazníků Lokomotivy mají výkon od 4 do 6 MW, rychlost 200km/h, slouží k provozu mezinárodních vlaků osobních i nákladních Lokomotivy musí splňovat Technické specifikace na interoperabilitu.(mezinárodní provozuschopnost) 82

83 Současné trendy v regionální dopravě Nejnovější trendy vyjadřují snahu o nabídku rychlého a pohodlného cestování. K tomu slouţí: Taktový jízdní řád Z něho vyplývají nové požadavky na vozidla kategorie Regionální vozidla Rychlý a pohodlný nástup, který umoţňuje nízká podlaha Lehká a rychlá vozidla s velkou akcelerací (zrychlení 1 aţ 1,2 m/s2) Atraktivní vzhled Plně průchozí souprava Výhled z interiéru na trať dopředu i dozadu Plně klimatizované vozidlo nebo jednotka Pro cestující zajímavé sluţby jako je přeprava bicyklů, jednoduchý nástup s kočárky, i pro invalidní cestující Nápojové automaty ve vozidle 83

84 Příklady regionálních vozidel 0br. 25 Regionální jednotka INTEGRAL firmy Jenbacher - foto 84

85 Příklady regionálních vozidel 0br. 25 Regionální jednotka INTEGRAL firmy Jenbacher typový výkres 85

86 Obr.26 Regionální jednotka TALENT firmy Bombardier 86

87 Obr. 27 Regionální jednotka DESIRO firmy SIEMENS 87

88 0br. 28 Regionální jednotka CORADIA LINT firmy Alstom 88

89 Obr. 29 Regionální jednotka Alstom LIREX 89

90 Obr. 30 Regionální jednotka Alstom LIREX, Interiér 90

91 Obr. 31 Regionální jednotka ČD řady vzniklá rekonstrukcí motorového vozu ř. 810 (Pars nova Šumperk) 91

92 Vozidla městské hromadné dopravy V posledních létech zaţívají značné oţivení: -Ve městech nad obyvatel je téměř nutností mít tramvajovou dopravu roste poptávka po nízkopodlaţních tramvajích, jejich ţ výhody jsou nepřehlédnutelné moderní asynchronní pohony s rekuperací sniţují spotřebu energie -Ve městech nad 1 mil. obyvatel je nezbytnou nutností metro k vozidlům metra obvyklé koncepce přistupuje tzv. lehké metro, které je při výstavbě méně nákladné zvyšují se poţadavky na bezpečnost cestujících Plně průchozí jednotky Instalace evakuačních dveří na čele vozidla Moderní pohony s rekuperací zajišťují úsporný energeticky provoz U obou druhů vozidel zůstává k diskuzi otázka klimatizace salonu pro cestující 92

93 Příklady vozidel - metro Obr. 32 ŠKODA, Metro 2Mt Praha - rekonstrukce 93

94 Příklady vozidel - metro Obr. 32 ŠKODA, Vagonmaš Metro Kyjev 94

95 Příklady vozidel Obr. 32 SIEMENS, Metro Schanghai 95

96 Příklad nouzového výstupu Obr. 32 Alstom, metro Varšava 96

97 Lehké metro Obr. 32 SIEMENS, Metro VAL

98 Lehké metro Obr. 32 SIEMENS, Metro VAL

99 Lehké metro Obr. 32 SIEMENS, Metro VAL 208, detail podvozku 99

100 Obr. 33 Dvounápravová tramvaj 100

101 Obr. 34 Tramvaj T3M 101

102 Obr. 37 Rekonstruovaná tramvaj K3R-NT-1, Pars-nova 102

103 Obr. 37 ŠKODA, Nízkopodlaţní tramvaj tříčlánková Astra 103

104 Obr. 35 Alstom, Nízkopodlaţní tramvaj Citadis 104

105 Obr. 36 Bombardier, Nízkopodlaţní tříčlánková tramvaj NGT 6 pro Krakov 105

106 Obr. 37 Alstom tram-train Regio Citadis 106

107 Obr. 37 Siemens, Nízkopodlaţní tramvaj Combino 107

108 Obr. 37 Siemens, Nízkopodlaţní tramvaj Combino, trhliny na šroubované hliníkové skříni 108

109 Obr. 37 Siemens, Nízkopodlaţní tramvaj Combino, sanace šroubované hliníkové skříně 109

110 Do roku 2003 bylo vyrobeno 475 kusů. Cena sanace 400 mil. Obr. 37 Siemens, Nízkopodlaţní tramvaj Combino, sanace šroubované hliníkové skříně 110

111 Obr. 37 ŠKODA, Nízkopodlaţní tramvaj Barborka pro Brno 111

112 Obr. 37 ŠKODA, Nízkopodlaţní tramvaj For City 112

113 Příklady příměstských jednotek 0br. 25 Elektrická jednotka 471, ČKD VAGONKA a.s., ŠKODA TRANSPORTATION, s.r.o. - foto 113

114 [kwh] Spotřeba energie Spotřeba el. vlaku s vyuţitím rekuperace Podíl rekuperované energie Praha - Kolín Kolín - Praha Praha - NY - Kolín Kolín - NY - Praha 0br. 25 Spotřeba energie s vyuţitím rekuperace 114

115 Příklad vysokorychlostních vozidel Obr. 38 Alstom, vyskorychlostní jednotka AGV 115

116 Příklad nekonvenčních vozidel Obr. 38 Nekonvenční doprava Schanghai Transrapid 116

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY www.skoda.cz PROFIL SKUPINY Společnost ŠKODA TRANSPORTATION je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou se silným postavením

Více

Škoda Transportation. Společnosti skupiny Škoda Transportation

Škoda Transportation. Společnosti skupiny Škoda Transportation Škoda Transportation Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Tržby skupiny se každoročně pohybují okolo 700 milionů euro a do výzkumu a vývoje se za

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY PLUS. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY PLUS. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products EN 14001 : 2004 ISO NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE VYSOKÉ PROCENTO NÍZKÉ PODLAHY Snadný a rychlý nástup do i z vozidla a pohyb v něm Bezbariérový přístup pro

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Souprava LEO Express. Nízkopodlažní elektrická jednotka FLIRT EMU 480 3 kv DC

Souprava LEO Express. Nízkopodlažní elektrická jednotka FLIRT EMU 480 3 kv DC Souprava LEO Express Nízkopodlažní elektrická jednotka FLIRT EMU 480 3 kv DC Jednotka FLIRT LEO Express představuje nízkopodlažní klimatizovanou elektrickou soupravu nejmodernější konstrukce vybavenou

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

ACTUATE - prezentace. Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj -

ACTUATE - prezentace. Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj - ACTUATE - prezentace Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj - zavedení Komu prospívá eco driving? Úsporný styl jízdy znamená nejen skutečné energetické

Více

PROGRESIVNÍ ŘEŠENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL A MOŽNOSTI VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE V ČESKÉ REPUBLICE

PROGRESIVNÍ ŘEŠENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL A MOŽNOSTI VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE V ČESKÉ REPUBLICE PROGRESIVNÍ ŘEŠENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL A MOŽNOSTI VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE V ČESKÉ REPUBLICE Dr.Ing. František Palík Západočeská universita Plzeň Asociace vysokorychlostní železniční

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby železniční dopravy Téma Ročník Autor Služby

Více

Energetické vlastnosti železničních dopravních systémů

Energetické vlastnosti železničních dopravních systémů Energetické vlastnosti železničních dopravních systémů Jiří Drábek, doc.ing. PhD. Katedra výkonových elektrotechnických systémov ŽU v Žiline drabek@kves.uniza.sk Trakční odpory silničních a kolejových

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Kolejová doprava

Více

ZÁVĚREČNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 - Braník Počet výtisků: 6 Výtisk č.: 1 Počet listů: 30 ZÁVĚREČNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA o řešení úkolu Databáze hlukových zdrojů na železnici

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VII /2008 XII /2008 Stručná informace o IDS JMK Koordinátor IDS JMK - KORDIS JMK, spol. s r. o., společnost zřízená Jihomoravským krajem a Městem Brnem.

Více

ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA A INFRASTRUKTURA

ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA A INFRASTRUKTURA ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA A INFRASTRUKTURA Ing. Jan MAJ, Siemens s.r.o., divize Transportní systémy, Evropská 33a, Praha 6 Málokteré odvětví techniky v sobě nese tolik stop minulosti jako železnice. Železnice

Více

Zpravodaj klubu Dopravní historie

Zpravodaj klubu Dopravní historie Zpravodaj klubu Dopravní historie Ročník 1 Číslo 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Vozy T6A5 a modernizace tramvají T3 5. Označení hnacích vozidel ČD 6. Vlakem do Škodovky 8. Foto čísla,

Více

SOUČASNÉ MOŽNOSTI ALTERNATIVNÍCH POHONŮ HNACÍCH VOZIDEL

SOUČASNÉ MOŽNOSTI ALTERNATIVNÍCH POHONŮ HNACÍCH VOZIDEL SOUČASNÉ MOŽNOSTI ALTERNATIVNÍCH POHONŮ HNACÍCH VOZIDEL Ing. Josef BOSÁČEK Abstrakt Železniční doprava potřebuje pro zlepšení ekonomiky provozu nová moderní kolejová vozidla. Kritériem pro rozhodování,

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Na začátku dubna 2007 dosáhla jedna z prvních vlakových souprav IC3 u společnosti DSB historického mezníku

Na začátku dubna 2007 dosáhla jedna z prvních vlakových souprav IC3 u společnosti DSB historického mezníku Fotografie: René Strandbygaard; zdroj: www.dsb.dk Úspěch souprav IC3 Na začátku dubna 2007 dosáhla jedna z prvních vlakových souprav IC3 u společnosti DSB historického mezníku Peder Nørregaard Jespersen,

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti

Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti Seminář Standardy dopravní obslužnosti - centrální strategie vs. krajské priority Telč, 6.11. 2014, Siemens, s.r.o. Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti Siemens, s.r.o., divize Rail

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014 KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014 KLÍČOVÉ AKTIVITY- 2 WORKSHOPY Název workshopu: Elektrotechnická zařízení v dopravě Účastníci workshopu: Studenti a akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice Místo konání:

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Specifika mezinárodní dálkové dopravy

Specifika mezinárodní dálkové dopravy Specifika mezinárodní dálkové dopravy Jan Hrabáček GŘ ČD O16 8.11.2012, Seminář Telč 2012 Trendy mezinárodní dálkové dopravy Přepravní aspekty Nabídka Linkové uspořádání vs. jednotlivé spoje Cena Vliv

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ DOPRAVNÍCH OBORŮ NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ DOPRAVNÍCH OBORŮ NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ DOPRAVNÍCH OBORŮ NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Přehled vybraných firem: - OKD, Doprava, a.s. - DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, a.s. - ČESKÉ DRÁHY, a.s. - Mittal Steel

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nová California Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

Pracovní skupina ATO TEN-T

Pracovní skupina ATO TEN-T AŽD Praha s.r.o. Pracovní skupina ATO TEN-T Automatic Train Operation Over ETCS on Trans European Network Aleš Lieskovský AŽD Praha s.r.o. ZTE VaV VP01 Složení skupiny Alstom (BE) Ansaldo STS (IT, SE)

Více

ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel

ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel ČSN 34 2613 ed. 3 Přednášející: Ing. Martin Trögel Správa železniční dopravní cesty, s. o., www.szdc.cz Technická ústředna dopravní cesty, www.tudc.cz Náhradní schéma kolejového vedení Pro korektní činnost

Více

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h Elektromobily Historie Za nejstarší elektromobil je uváděn elektrický vozík Skota Roberta Andersona sestrojený mezi lety 1832-1839. Vznik opravdové tržní nabídky se však např. v USA datuje až k roku 1893,

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Matematicko-fyzikální model vozidla

Matematicko-fyzikální model vozidla 20. února 2012 Obsah 1 2 Reprezentace trasy Řízení vozidla Motivace Motivace Simulátor se snaží přibĺıžit charakteristikám vozu Škoda Octavia Combi 2.0TDI Ověření funkce regulátoru EcoDrive Fyzikální základ

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko Pardubický deník Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko LUKÁŠ DUBSKÝ, LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ Univerzita Pardubice Je to malé

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. Vznik silničního motorového vozidla Začíná se párou roku 1769- Nicolas Joseph Cugnot tříkolka s dvouválcovým ležatým parním

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Fotovoltaika v dopravě

Fotovoltaika v dopravě Internetový portál www.tzb-info.cz Fotovoltaika v dopravě Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Klastr obnovitelných zdrojů energie z.s.p.o. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie oze.tzb-info.cz

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek.

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek. Místo konání: Web: Lille Grand Palais, Francie www.railindustrymeetings.com PROČ JSME VYBRALI TENTO VELETRH? Očekávané investice do železničního sektoru v západní Evropě i zájem zadavatelů o dodavatele

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Databáze prognóz spotřeby trakční energie u Německé dráhy

Databáze prognóz spotřeby trakční energie u Německé dráhy Databáze prognóz spotřeby trakční energie u Německé dráhy Thomas Meinlschmidt, Jürgen Seibt, Andreas Hauser Pro ekonomické a ekologické posouzení alternativních tratí, nových koncepcí vozidel nebo změněných

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 1. Výstavní sezóna 2014 sezóna 2014 sezóna 2013 celkový počet výstavních dní 43 74 počet návštěvníků: - celkem 15 130 23 510 - z toho během výstavních dnů (so, ne,

Více

BONATRANS GROUP VYUŽÍVÁNÍ KS PORTÁLU

BONATRANS GROUP VYUŽÍVÁNÍ KS PORTÁLU BONATRANS GROUP VYUŽÍVÁNÍ KS PORTÁLU Ing. Marie Mitzová, personální ředitelka Zlín, 21. 5. 2015 BONATRANS GROUP KDO JSME Největší evropský a jediný český výrobce železničních dvojkolí a jejich částí Sídlo

Více

Dálková osobní doprava do roku 2030

Dálková osobní doprava do roku 2030 Dálková osobní doprava do roku 2030 Jan Hrabáček GŘČD O14 18.6.2013, Czech Raildays, Ostrava Horizont 2030, jaký bude?? (je to pouhých 17 let!!!!) 2 2013 2030 vývoj v ČR Silniční doprava Další rozvoj sítě

Více

Podrobný popis metodiky definice variant a výpočtu množstevních ukazatelů

Podrobný popis metodiky definice variant a výpočtu množstevních ukazatelů E E.I Podrobný popis metodiky definice variant a výpočtu množstevních ukazatelů Definice úseků Pro definici oběhů bylo nejdříve nutno definovat úseky. Železniční síť Jihomoravského kraje, částečně i jeho

Více

4.1. Historie železnic na území našeho státu

4.1. Historie železnic na území našeho státu 4. Historie 4.1. Historie železnic na území našeho státu Vývoj železniční sítě na území našeho státu můžeme rozdělit do několika etap. Byl ovlivněn především státoprávním uspořádáním v konkrétních historických

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

Novinky z výstavy Automechanika 2014 z oblasti ověřování tachografů a taxametrů fy. SEMMLER a MAHA

Novinky z výstavy Automechanika 2014 z oblasti ověřování tachografů a taxametrů fy. SEMMLER a MAHA Prezentace společnosti MAHA Consulting s.r.o. pro 49. konferenci ČKS konanou ve dnech 11. a 12. listopadu 2014 v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem Novinky z výstavy Automechanika 2014 z oblasti ověřování

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Návrh provozního konceptu pro trať Praha hl. n. České Budějovice

Návrh provozního konceptu pro trať Praha hl. n. České Budějovice Návrh provozního konceptu pro trať Praha hl. n. České Budějovice Milan Kříž 4 60 Obsah: Obsah:...2 1 Úvod...3 2. Stav projektů na trati 220...4 2.1 IV. TŽK...4 2.2 Praha Hostivař Praha hl. n...4 3. Postup

Více

ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD NDT KONTROL ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL V SOUVISLOSTI SE ZAVÁDĚNÍM VYSOKORYCHLOSTNÍCH VOZIDEL DO PROVOZU NA ČD

ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD NDT KONTROL ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL V SOUVISLOSTI SE ZAVÁDĚNÍM VYSOKORYCHLOSTNÍCH VOZIDEL DO PROVOZU NA ČD ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD NDT KONTROL ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL V SOUVISLOSTI SE ZAVÁDĚNÍM VYSOKORYCHLOSTNÍCH VOZIDEL DO PROVOZU NA ČD Vladislava SEKERÁŠOVÁ Ing. Vladislava SEKERÁŠOVÁ, ČD, a.s., Technická

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog

Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog 50 let zkušeností ve vývoji a výrobě zdvihacích zařízení a pojezdových mechanismů Podem Osvědčená a stabilní kvalita 2 Volbou výrobků Podem získáváte:

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd Rail System Forum SET 07 Brzdění UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy Příručka pro používání kompozitních špalků (LL) (10. vydání) Část 1 Vybavení nákladních

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více