Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:"

Transkript

1 Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav Kučera Omluveni Zbyněk Parma Celkový počet stran zápisu: 6 Přílohy: Č.1 Seznam doposud neprovedených usnesení rady Schůzi zahájil a řídil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut Schůze byla zahájena v hod. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 54. schůze rady městyse 55. schůzi Rady městyse Moravská Nová Ves zahájil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut. Oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisování se ujal starosta. Starosta vyzval radní, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 55. schůze rady městyse. Navržena byla paní Jaroslav Kučera, která vyslovila s návrhem souhlas. Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: 1. Zahájení, program 55. schůze rady 2. Kontrola zápisu, plnění úkolů 3. Rozpočtové opatření č.5/ Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 5. Návrh smlouvy o dílo SML-Z-ZP Dodatek ke smlouvě č o dodávce vody 7. Žádost základní školy o schválení předchozího souhlasu k přijetí daru 8. Žádost základní školy o schválení předchozího souhlasu k přijetí daru 9. Výběr dodavatele služebního vozidla pro policii městyse 10. Účetní odpisový plán na rok Závěr Usnesení č. 1/55/2012 1

2 Rada městyse Moravská Nová Ves schvaluje program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves a ověřovatele zápisu o průběhu 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves pana Jaroslava Kučeru. Bod č. 2 programu - Kontrola zápisu, plnění úkolů Usnesení jsou průběžně plněna. Přílohou zápisu je seznam usnesení rady, která nebyla dosud zcela splněna. Usnesení č. 2a/55/2012 Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí zápis z 54. schůze rady. Usnesení č. 2b/55/2012 Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí seznam usnesení rady, která nebyla zcela splněna. Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: splnit dle přiloženého seznamu Zodpovědná osoba: různé Termín: různé Rozpočtový dopad: různé Bod č. 3 programu Rozpočtové opatření č.5/2012 Rada městyse projednala návrh rozpočtového opatření č. 5/2012. V posledním rozpočtovém opatření v roce, k jehož schválení je rada městyse zmocněna usnesením zastupitelstva městyse č. 13/4/2011 ze dne , jsou vynulovány nevyčerpané rozpočtové položky a tyto prostředky jsou převedeny do rozpočtové rezervy. Paragraf nespecifické rezervy dosáhl částky ,- Kč. Usnesení č. 3/55/2012 Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 5/2011. Na straně příjmů byl rozpočet navýšen o ,- Kč, celkové příjmy po navýšení činí ,- Kč. Na straně výdajů byl rozpočet snížen o ,- Kč, celkové výdaje po navýšení činí ,- Kč.. Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Bod č. 4 programu Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 2

3 Rada městyse projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č /001 mezi městysem jako povinným a společností E.On Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: jako oprávněným. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku parc.č 291/4 v k.ú. Moravská Nová Ves, a to věcného břemene spočívajícího v uložení kabelového vedení NN včetně pojistkové skříně NN. Navržená výše odměny za zřízení VB je 2000,- Kč. Smlouva se uzavírá na základě smlouvy o smlouvě budoucí č /1 ze dne (návrh č.j. 1741/2012 ze dne ) Usnesení č. 4/55/2012 Rada městyse schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č /001 mezi městysem jako povinným a společností E.On Distribuce, a.s., IČ: jako oprávněným, kdy předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku parc.č 291/4 v k.ú. Moravská Nová Ves, a to věcného břemene spočívajícího v uložení kabelového vedení NN včetně pojistkové skříně NN a kdy navržená výše odměny za zřízení VB je 2000,- Kč. Úkol: odeslat protistraně Rozpočtový dopad: příjem ve výši 2000,- Kč Bod č. 5 programu Návrh smlouvy o dílo SML-Z-ZP Rada městyse projednala návrh smlouvy o dílo č. SML-Z-ZP mezi městysem jako objednatelem a Regionální poradenskou agenturou, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20, Brno, IČ: Předmětem smlouvy je dílo v podobě žádosti o dotaci z OPŽP, prioritní osa 7 Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu v souladu s 43. výzvou Programu. Odměna je navržena ve výši 30000,- Kč v případě podání formálně správně žádosti a dále 5% z výše uznané dotace v případě získání dotace. Předmětem žádosti bude úprava hřiště v mateřské škole, tj. předevší výměna herních prvků, sadové a parkové úpravy, atd. Usnesení č. 5/55/2012 Rada městyse schválila smlouvu o dílo č. SML-Z-ZP mezi městysem jako objednatelem a Regionální poradenskou agenturou, s.r.o., IČ: , kdy předmětem smlouvy je dílo v podobě žádosti o dotaci z OPŽP, prioritní osa 7 Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu v souladu s 43. výzvou Programu. Úkol: odeslat protistraně Rozpočtový dopad: výdaj kryt rozpočtovým paragrafem 3639 Bod č. 6 programu Dodatek ke smlouvě č o dodávce vody Rada městyse projednala návrh dodatku č. 16 ke smlouvě č ze dne o dodávce vody mezi společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., se sídlem Purkyňova 2, Hodonín jako dodavatelem a městysem jako odběratelem. Předmětem smlouvy je úprava adresy odběratele 3

4 daňových dokladů na Služby Moravská Nová Ves se sídlem nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves. (návrh č. 1740/2012 ze dne ) Usnesení č. 6/55/2012 Rada městyse schválila návrh dodatku č. 16 ke smlouvě č o dodávce vody mezi společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., jako dodavatelem a městysem jako odběratelem, kdy předmětem smlouvy je úprava adresy odběratele daňových dokladů na Služby Moravská Nová Ves se sídlem nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves. Úkol: uzavřít smlouvu Rozpočtový dopad: nelze stanovit Bod č. 7 programu Žádost základní školy o schválení předchozího souhlasu k přijetí daru Rada městyse projednala žádost Základní školy Moravská Nová Ves o předchozí souhlas k přijetí daru ve výši 5000,- Kč od společnosti Ostratický, s.r.o., se sídlem Týnec 142a, ve výši 2000,- Kč od MUDr. Evy Špačkové-Kučerové, ve výši 2000,- Kč od společnosti PRONACHEM, s.r.o., se sídlem Bystrcká 1096/50, Brno. Změnou zřizovacích listin základní a mateřské školy došlo k odstranění povinnosti žádat o předchozí souhlas s přijetím daru. (žádost č.j. 1783/2012 ze dne , 1764/2012 ze dne , 1765/2012 ze dne ) Usnesení č. 7/55/2012 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila předchozí souhlas s přijetím daru ve výši 5000,- Kč od společnosti Ostratický, s.r.o., ve výši 2000,- Kč od MUDr. Evy Špačkové-Kučerové, ve výši 2000,- Kč od společnosti PRONACHEM, s.r.o. Úkol: vyrozumět žadatele Bod č. 8 programu Žádost základní školy o schválení předchozího souhlasu k přijetí daru Rada městyse projednala žádost Základní školy Moravská Nová Ves o přesun závazných ukazatelů rozpočtu roku Jedná se o přesun z oprav a udržování, cestovného, ostatního na spotřební materiál. (žádost č.j. 1782/2012 ze dne ) Usnesení č. 8/55/2012 4

5 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila přesun závazných ukazatelů rozpočtu základní školy na roku 2012, a to přesun z oprav a udržování, cestovného, ostatního na spotřební materiál. Úkol: vyrozumět žadatele Bod č. 9 programu Výběr dodavatele služebního vozidla pro policii městyse Rada městyse projednala výběr dodavatele služebního vozidla pro policii městyse. Služební vůz musí být upraven pro potřeby policie koženkové zadní sedačky, ochranná mřížka u zavazadlového prostoru, maják se sirénou a megafonem, polepy se znaky policie, vyšší podvozek, velký zavazadlový prostor s rovnou nákladovou hranou. Byl předložen návrh na vůz Škoda Yeti Trumf Active 1.2 TSI za cenu ,- Kč. Tento vůz je standardně užíván u policie, např. Hodonín, Břeclav. Nabídka byla srovnána s vozem Dacia Duster LS Stepway 1.6., který je podobně (ne zcela totožně vybaven), a to za cenu ,- Kč + cena výbavy 73252,- Kč = ,- Kč. Dacia má o dva litry benzinu na 100 km větší spotřebu a vzhledem k většímu objemu motoru je dražší i povinné ručení. Motory 1.2 TSI u vozu Yeti je velmi úsporný v městském provozu, tj. v převládajícím způsobu použití vozu (autohlídky). Vzhledem k předpokládané životnosti vozu byla jako výhodnější nabídka vozu Škoda Yeti. Jedná se o český výrobek s rozsáhlou a dostupnou sítí servisů. Obec již vlastní vozy Škoda. Dodavatelem je společnost VISTA car s.r.o., se sídlem Brněnská 3955, Hodonín. Usnesení č. 9/55/2012 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila nákup služebního vozu pro účely policie městyse Škoda Yeti Trumf Active 1.2 TSI. Úkol: zakoupit vozidlo Termín: 1 měsíc Rozpočtový dopad: výdaj kryt rozpočtovým paragrafem Bod č. 10 programu Účetní odpisový plán na rok 2013 Rada městyse projednala návrh účetního odpisového plánu pro rok Jedná se o seznam dlouhodobého majetku dle odpisových skupin se stanovenými částkami odpisů pro rok Usnesení č. 10/55/2012 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila účetní odpisový plán pro rok 2013 Úkol: provézt odpisy 5

6 Zodpovědná osoba: účetní Termín: rok 2013 Bod č. 11 programu Závěr 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves byla ukončena dne v 16 hodin... Starosta Městyse Moravská Nová Ves.. Místostarosta Městyse Moravská Nová Ves (jiný radní) Zpracoval a zapsal: Marek Košut Ověřovatel: Jaroslav Kučera Čistopis vyhotoven dne:

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více