Pohybová hra mé tělo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "371 118 Pohybová hra mé tělo"

Transkript

1 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti možností procvičování. Kromě toho mohou děti po seznámení se s hrou pokračovat ve cvičení sami, a to v 6-ti nebo 7-mi členných skupinách. Cíle výuky a možnosti jejího stupňování Pomocí 15-ti her a jejich obměn se děti pozvolna naučí nová slovíčka ke gestikulacím a současně se učí zpozorovat a sledovat jednání ostatních dětí. Pozvolným stupňováním průběhu hry se učí - poznávat různé části těla, pojmenovat je a vycítit je - každou část těla vnímat jednotlivě - koordinovat gestikulaci a ovládat ji - vrýt si do paměti krátký průběh pohybu - pantomimicky znázorňovat jednotlivé symboly Zajímavým pokračováním je, nechat děti poznatky získané při hře namalovat a/nebo o nich vyprávět. K tomuto účelu jsou vhodné zejména hry 1, 2, 7, 12, 13 a 14. Věková kategorie Od 4 let. Princip hry Jedná se o společnou hru: všechny děti dělají pokroky a společně vyhrávají. Cílem hry je doplnit body na podložce s postavami. Děti obdrží za správné provedení úkolu, stanoveného na kartičce, příslušný počet bodů. Nejprve se vychovatel / vychovatelka rozhodne, zda byly správně provedeny pokyny, později může skupina nebo dítě, které hází kostkou, převzít hodnocení. Skupina cvičení provádí tak dlouho, dokud je nezvládnou všechny děti. Z řady Procvičení pohybu Materiál pro hru 1 hrací podložka z měkké umělé hmoty o rozměru 1,40 x 2,10 m 1 kostka s bočními kapsami pro zastrčení 6-ti karet 54 karet, z toho 48 s ilustracemi a 6 prázdných karet 18 figurek z umělé hmoty 1 pytlík na házení 1 návod 1 pytlík pro uschování hry Pokyny na kartičkách s obrázky Poznat části těla (nehybné) 1. hlava 2. ruka (nadloktí a předloktí) 3. noha (stehno a holeň)

2 4. chodidlo 5. dlaň 6. trup (horní část a pánev) 7. ramena 8. krk 9. loket 10. koleno 11. zápěstí 12. kotník Rozeznávání gesty (pohyblivé) Pomocná poloha 13. hlava říká ano (přikyvování) 14. hlava říká ne (vrtění) 15. kroužení ramen 16. zvedání a spouštění ramen ruce podél těla 17. kroužení pánví jako u Hula-Hoop 18. zvedání pánve horní část těla ve vodorovné poloze 19. kroužení s nataženýma rukama dobře napnuté ruce 20. kroužení jednou rukou 21. kroužení předloktím ostatní část ruky drží loket a nesmí se pohybovat 22. kroužení zápěstím dlaně jsou přitom otevřené 23. mávání zvedání a spouštění otevřených dlaní 24. vykopávání nohou pohybovat pouze kolenem a holení 25. výpadový krok váha je přenesena na nohu, která je vpředu 26. kroužení kotníkem noha opisuje kruhy Cvičení ve skupinách Děti se drží za: 27. ramena 28. pas 29. dlaně s rukama zvednutýma nad hlavou 30. za ruce a jdou do strany 31. za ruce, prostrčené mezi nohama 32. za chodidla špičky chodidel se dotýkají pat dalšího dítěte Pantomima 33. Růžový plameňák 34. želva na zádech 35. žába 36. opice 37. pavouk 38. had

3 Sochy 39. ležící socha 40. sedící socha 41. stojící socha stojící socha 2 Tvary 43 a 44 kruh 45 a 46 čtverec 47 a 48 trojúhelník Pravidla hry Když není pro danou hru uvedeno jinak, postaví se každé dítě na jeden geometrický tvar na koberci. Dítě, které stojí na modrém trojúhelníku dole na koberci, hází kostkou. Během provádění úkolu nebo po jeho provedení se děti posunují na další pole proti směru hodinových ručiček, aby si každé dítě mohlo jednou hodit kostkou. Hra 1 obrysy Cíl výuky: poznávat části těla a jeho názvy Počet hráčů: skupina Materiál pro hru: hrací podložka, kostka, karty 1 až 6 Jedno dítě si lehne na obrys uprostřed koberce, ostatní se postaví okolo. Jedno dítě hodí kostkou a kartičku ukáže ležícímu dítěti. Dítě potom pohybuje zobrazenou částí těla. Ostatní děti musí část těla pojmenovat. Dítě, které házelo kostkou, může sdělit pokyny také ústně. Hra 2 obrysy 2 Cíl výuky: Počet hráčů: Materiál pro hru: rozlišování částí těla, soustředění, uvolnění skupina žádný aktivitu řídí vychovatel/vychovatelka Všechny děti si lehnou na podlahu tak, jak je znázorněno na koberci. Vychovatel / vychovatelka jmenuje část těla, kterou mají všichni pohybovat a potom ji opět uvést do klidu. Je nutné dbát na to, aby se děti mezi jednotlivými úkoly dobře prodýchaly. Hra 3 ošklivý pohled Cíl výuky: rozlišování částí těla, soustředění Materiál pro hru: podložka, kostka, karty 1 až 6 Při pohybu z jednoho tvaru na druhý nesmí dítě pohybovat tou částí těla, která byla určena po hození kostkou.

4 Hra 4 model Cíl výuky: napodobení gesta, rozlišování částí těla Počet hráčů: 7 Materiál pro hru: podložka, kostka, karty 13 až 26 6 dětí stojí na tvarech na koberci a sledují toho, kdo hází kostkou. Ten stojí mimo koberec a je k nim obrácen zády. Po hození kostkou předvede pokyn, který mu na kostce padl a ostatní děti toto gesto 3 x opakují. Hra 5 Zrcadlo / obměna hry Model Cíl výuky: napodobení gesta Počet hráčů: 7 Materiál pro hru: podložka, kostka, karty 15, 21, 23 až 26 Stejné postavení jako u hry Model, tentokrát však stojí ten, který hází kostkou, čelem k ostatním dětem. Při napodobování gest se zamění strany, takže to vypadá, jako kdyby stál před zrcadlem. Vychovatel / vychovatelka nechá děti vysvětlit, jak moc se gesta odlišují od těch, která byla napodobována ve hře 4. Při hrách 4 a 5 je možné na části těla na pravé a levé straně uvázat šály různých barev, aby se usnadnilo rozlišování obou stran. Hra 6 Pytlík cestuje Cíl výuky: ztížený pohyb vpřed, rovnováha Materiál pro hru: podložka, kostka, karty 1,2, 5, 7, 9, 11, pytlík na házení Hráč, který hází kostkou, si položí pytlík na tu část těla, která je znázorněna na kostce a jde tak k dalšímu hráči, který je napravo od něj. Při tom nesmí pytlík spadnout. Další dítě předá pytlík tím samým způsobem svému sousedovi na pravé straně. Tak to jde kolem dokola, dokud pytlík nespadne na zem. Hra 7 Sochař Cíl výuky: postoj v klidu, rovnováha, rozlišování částí těla Materiál pro hru: podložka, karty 18, 31, 39 až 42 Jedno dítě stojí uprostřed koberce a je ostatními dětmi tvarováno, tj. děti v řadě za sebou dávají části těla sochy do znázorněné polohy. Na konci musí dítě stát uprostřed tak, jak je to zobrazeno na kostce, aniž by samo toto vyobrazení vidělo. Obměna procvičování řeči: děti soše vysvětlují, do jaké polohy musí dát příslušnou část těla Obměna socha dle fantazie: karty 1 6 nebo 7 12, ve dvou skupinách (bez podložky). Sochaři střídavě hází kostkou a příslušnou část těla sochy dávají do libovolné polohy.

5 Hra 8 Loutky Cíl výuky: uvolnění, rozlišení částí těla Materiál pro hru: kostka, karty 1, 2, 3, 5, 6 5 loutek se postaví za sebe a vztyčí ruce. Hráč, který hází kostkou, jmenuje příslušnou část těla a loutky nechají tuto část těla spadnout, tak jako by loutkář uvolnil nit. Když loutky leží úplně na podlaze, smí házet kostkou zase jiný hráč. Obměna přesnější rozlišení karty 7, 8, 9, 10, 11 Hra 9 Gesta opuštění Cíl výuky: napodobení gesta Materiál pro hru: kostka, karty 13 až 26 Děti se postaví za sebe. Předposlední dítě naproti poslednímu. To hází kostkou, zakryje padlou kartu a provede gesto. Předposlední se otočí a ukáže gesto dítěti před sebou. Tak to jde postupně až k prvnímu dítěti, které musí najít kartičku, odpovídající gestu. Hra 10 Tajný kód Cíl výuky: procvičování paměti a opakování pořadí pohybů Počet hráčů: 7 Materiál pro hru: podložka, kostka, karty 13 až 26 6 dětí postupně hází kostkou a provádí zadaný pohyb. 7. dítě stojí uprostřed koberce a vždy napodobí gesta ostatních dětí, přičemž pokaždé začne prvním gestem. Tak vznikne sled 6-ti pohybů, kterých si dítě musí zapamatovat. Hra 11 Slepá kráva Cíl výuky: vnímání a napodobování gest Materiál pro hru: kostka, karty 13 až 26, 3 šály nebo šátky. Pro menší děti: karty 1 až 12. Vytvoří se 3 páry, průvodce / slepá kráva, vedený má zavázané oči. Páry se otočí proti sobě. Jeden z průvodců hodí kostkou a tři průvodci nechají vedené děti provést gesta, přičemž jeho tělo tvarují. Potom musí vedené děti provést gesto samostatně. Obměna pro menší děti: Je možné sejmout šálu, aby děti gesta viděly. Nejprve se dotkne částí těla, vyobrazených na kartičkách 1 12 průvodce, potom vedené dítě. Hra 12 - Housenka Cíl výuky: koordinace, sled pohybů Materiál pro hru: podložka, kostka, kartičky 27 až 32

6 Děti se postaví za sebe jak je zobrazeno na kartičce a společně se pohybují po koberci. Cesta zpět okolo koberce nebo mezi dvěma stejnými tvary. Obměna pro větší děti: Všichni kromě prvního dítěte mají zavázané oči. První dítě postaví všechny ostatní děti tak, jak je zobrazeno na obrázku a vede housenku. Hra 13 Tvary na podlaze Cíl výuky: znázorňování na podlaze Materiál pro hru: podložka, kostka, karty 43 až 48 Dítě, na kterém je řada zaujme takovou polohu na koberci, která byla určena po hození kostkou a zakryje tak svýma rukama a nohama, horní částí těla a pánví příslušný obrys. Aby se tvar na koberci kryl s tělem, potřebují děti vychovatele / vychovatelku. Hra 14 Tvary v prostoru Cíl výuky: znázornění v prostoru, pochopení objemu Materiál pro hru: podložka, kostka, kartičky 43 až 48 Děti se buď jednotlivě nebo v párech postaví na tvar, určený po hození kostkou. Během výuky je možné tvary nakreslit i na velký papír a držet ho ve svislé poloze. Děti potom zkusí tento obrys zakrýt svým tělem. Hra 15 Zvířecí pantomima Dítě, na kterém je řada, hodí kostkou a pantomimicky znázorní zobrazené zvíře bez mluvení! Pokyn: želva je znázorněna v určitém postoji, aby bylo možné měnit klasické znázornění na 4 nohách.

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Obsahem tréninku mládeže by měl být především všestranný systematický pohybový rozvoj. Pohybové schopnosti se dělí na rychlostní,

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

Neklidné, nesoustředěné dítě (pro rodiče dětí se speciálními potřebami) Jakub Filip. Listopad 2012. Ostrava

Neklidné, nesoustředěné dítě (pro rodiče dětí se speciálními potřebami) Jakub Filip. Listopad 2012. Ostrava Neklidné, nesoustředěné dítě (pro rodiče dětí se speciálními potřebami) Jakub Filip Listopad 2012 Ostrava Obsah 1. Neklidné, nesoustředěné dítě... 4 1.1 Co jsou to lehké mozkové dysfunkce (LMD, ADHD,

Více

ZÁSOBNÍK HER. 1 Odkaz na stránku se všemi videoukázkami: http://www.youtube.com/user/metodikaher/videos

ZÁSOBNÍK HER. 1 Odkaz na stránku se všemi videoukázkami: http://www.youtube.com/user/metodikaher/videos ZÁSOBNÍK HER vzniklý v rámci řešení projektu FRVŠ Inovativní obohacení předmětu Metodika her a zábavních činností (Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) Zásobník

Více

POI. Richard Bruna - Richee

POI. Richard Bruna - Richee POI. Richard Bruna - Richee 2 Tato kniha je věnována mé rodině, kamarádům a krásným lidem dobré vůle. Všem, kteří hledají rytmus svého života. autor 3 OBSAH Vysvětlivky Úvod..........................................................

Více

PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY SPOLEČENSKÁ OBLAST

PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY SPOLEČENSKÁ OBLAST Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník červen 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 62 PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY SPOLEČENSKÁ OBLAST Autoři jednotlivých aktivit: Mgr. Jana Macečková, Mgr. Daniela

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Vypracovala: Denisa Kovačiková

Vypracovala: Denisa Kovačiková Vypracovala: Denisa Kovačiková OBSAH 1 Hodina basketbalu 1... 3 2 Hodina basketbalu 2... 7 3 Hodina basketbalu 3... 12 4 Hodina basketbalu 4... 17 5 Hodina basketbalu 5... 21 2 1 Hodina basketbalu 1 První

Více

Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku

Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku Metodický

Více

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy? Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy? správně vyslovovat všechny hlásky vyřídit jednoduchý vzkaz vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit orientovat

Více

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ú V O D Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplnění stanovuje cyklistům

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Pravidla basketbalu 2014

Pravidla basketbalu 2014 Pravidla basketbalu 2014 Schváleno FIBA Central Board Platná od 1. října 2014 Z anglického originálu Official Basketball Rules 2014 Copyright FIBA Překlad: Mgr. Robert Vyklický, Ing. Jan Baloun Lektor:

Více

Obsah. Obsah. Hry pro odpočinek a zábavu 5

Obsah. Obsah. Hry pro odpočinek a zábavu 5 Obsah Obsah Úvod.................................................... 7 Dramatické hry............................................ 9 Hry na postřeh, pozornost a rozvoj jemné motoriky............ 12 Odpočinkové,

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění Hra obsahuje dva sešity Pravidla hry a příručku Jak se stát vesmírným průzkumníkem. Touto příručkou byste měli určitě začít. Obsahuje návod uzpůsobený tak, abyste se podle něj mohli hru co nejpříjemněji

Více

Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy

Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha e-mail: kropackovajana@seznam.cz

Více

ČÁST 2 Vhodný trénink pro konkrétní věk hráčů

ČÁST 2 Vhodný trénink pro konkrétní věk hráčů ČÁST 2 Vhodný trénink pro konkrétní věk hráčů Foto: V. Stachovský "Vzhledem k faktu, že jsme dnes všichni zvyklí na stále více a více instantního jídla, okamžité fotografie, okamžitý přenos informací,

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Úvodní slovo Milí basketbaloví

Více

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy OBSAH 1 Obsah O Nápadníku 2 Výběr a zpracování uvedených námětů 3 Jak s Nápadníkem pracovat 4 Komu je Nápadník určen 6 12 Nápadníkových námětů 1 Co máme doma v kuchyni 8 2 Hry s potravinami 11 3 Učíme

Více

Hod míčkem. Nácvik hodu kriketovým míčkem za chůze. chůze s míčkem. překrok

Hod míčkem. Nácvik hodu kriketovým míčkem za chůze. chůze s míčkem. překrok Hod míčkem Hod míčkem bychom měli děti naučit správně tak, aby posléze bez potíží zvládly poměrně složitou techniku hodu oštěpem. Hod oštěpem je naše velmi úspěšná disciplína, v žádné jiné nemáme tři olympijské

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovala: Bc. Jana Burišková Brno, 2012 OBSAH ÚVOD...

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ XXIX PRAVIDLA TENISU (1. 3. 2010) PRAVIDLA TENISU Obsah Předmluva 1. Dvorec 2. Stálá zařízení 3. Míč 4. Raketa 5. Stav ve hře 6. Stav v sadě 7. Stav v zápase 8. Podávající a přijímající 9. Volba stran

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj. ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. 2009 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici Občianske združenie Pedagóg Banská Bystrica ROZVOJ A DIAGNOSTIKA

Více

Programy Vidět a naučit se

Programy Vidět a naučit se Programy Vidět a naučit se Program Vidět a naučit se zahrnuje několik dílčích programů každý z nich se zaměřuje na určitou oblast vývoje. Tři dílčí programy, na nichž právě pracujeme, jsou: Vidět a naučit

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více