Autoři: ing. Petr Herejk, trenér II. třídy ing. Evžen Gonsior, trenér I. třídy Richard Biolek, trenér II. třídy, mezinárodní mistr v šachu ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autoři: ing. Petr Herejk, trenér II. třídy ing. Evžen Gonsior, trenér I. třídy Richard Biolek, trenér II. třídy, mezinárodní mistr v šachu ing."

Transkript

1 Autoři: ing. Petr Herejk, trenér II. třídy ing. Evžen Gonsior, trenér I. třídy Richard Biolek, trenér II. třídy, mezinárodní mistr v šachu ing. Karel Kubala, trenér II. třídy Mgr. Zdeňka Kubalová, klinická psycholožka itor) doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., mezinárodní mistr v šachu (editor)

2 Předmluva Šachová hra přitahuje velké myslitele a umělce po celém světě již po několik staletí. Nespočetné množství variant podněcuje kreativitu ducha a široká škála použitelných herních strategií umožňuje každému jednat podle své přirozené povahy. Díky tomu, že v šachu nehraje roli svalová hmota, ale pouze duševní schopnosti, je možné hrát od raného dětství až do pozdního stáří a je to tedy hra, která může spojovat generace. Nejúspěšnějším výukovým systémem, který pomohl vychovat téměř všechny poválečné mistry světa (s výjimkou fenomenálního Američana R. Fischera a současného mistra světa Inda V. Ánanda), byla sovětská šachová škola. Pro české podmínky byla metodika šachového výcviku zpracována v sérii prací B. Skácela a E. Gonsiora. Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu byla vytvořena přepracováním kurzu pro začátečníky z této série tak, aby se základy hry mohl děti seznámit i pedagog, který sám není šachovým mistrem. 3

3 Ostatně o výchovu mistrů v tomto kurzu nejde. Šachy jsou především hrou, která dokáže rozvíjet širokou škálu mentálních schopností, které jsou později uplatnitelné v reálném životě. Přitom se jedná o hravou formu výuky, takže děti často ani netuší, že se právě učí. Z těchto důvodu jsou dnes součástí školního systému v několika desítkách zemí po celém světě. První tři lekce slouží jako nezbytná příprava před hrou a jsou věnovány základní orientaci na šachovnici a pohybu figur. Úvodní část potom končí seznámení se s šachovou notací ve 4. lekci, která všechny nabyté poznatky utužuje a usnadňuje další vzájemnou komunikaci. V 5. a 6. lekci jsou potom zavedeny pojmy šach, mat a pat a v 7. lekci se děti seznamují s několika málo zvláštními situacemi, jako např. rošáda. V této chvíli by měly znát základní pravidla, která jim umožní sehrát celou šachovou partii podle pravidel. Znalost pravidel ale ještě k výhře stačit nemusí. První partie se budou odehrávat tím způsobem, že jeden hráč sebere soupeři všechny figurky (zde bude rozhodovat především pozornost a dobrý postřeh) a poté bude matovat osamoceného soupeřova krále. To i při velké převaze vyžaduje systematické vedení a o nejjednodušších metodách pojednávají 8. a 9. kapitola. Zde se děti poprvé setkají s tím, že se vyplatí vytvořit si plán splnění úkolu a tohoto plánu se držet, což je dovednost, která se jim bude hodit mnohokrát později a nejen za šachovnicí. Kapitola 10 potom pojednává o tom, jak dosáhnout remízy a kapitola 11 o tom, jak se vyhnout katastrofě krátce po zahájení partie. S těmito znalostmi už mohou děti zkusit zahrát si i svůj první turnaj. Kapitola 12 je věnována dvojúderu, což je nejčastější způsob, kterým je možno něco získat a kapitola 13 pak ukazuje speciální a velmi účinné typy dvojúderu, a sice odtažný šach a dvojšach. Základní část potom končí kapitolami 14 a 15, které ukazují, že bojovat je třeba až do konce a k výhře může stačit i jediný pěšec. Druhá část výcviku učí děti, jak rozhodnout partii dříve a inteligentněji než vybráním všech soupeřových figurek. Kapitoly jsou věnovány základním kombinacím, které mají obrovský estetický a emocionální náboj, dětí velmi baví a vzrušují, cvičí jejich představivost a kreativitu a nahrazují touhu po soutěžení, kterou prožijí později při hraní partií. Kapitola 26 je věnována základním principům, jak si počínat v zahájení a obsahuje řadu ukázek, jak rozhodnout partii rychlým útokem, když se soupeř proti těmto zásadám prohřeší, a to často právě s využitím nějaké kombinace. Kapitola 27 pak ukazuje další typickou situaci, kdy je možné rozhodovat partie rychlým útokem. V třetí části výcviku už se budeme čím dál častěji setkávat se situací, že se budou potkávat poměrně vyrovnaní soupeři, kterým budou v průběhu partie ze šachovnice mizet figurky při výměnách, aniž by došlo k výraznějšímu narušení materiální rovnováhy a partie dospěje do koncovky. Základům nejjednodušších koncovek jsou věnovány kapitoly Kapitoly 36 a 37 pak představují první seznámení se strategickými motivy, tedy s dlouhodobou koncepcí vedení partie. Poslední tři kapitoly jsou pak věnovány studiu zahájení. 4

4 K snazší realizaci výuky by měl napomoci pracovní sešit pro děti, který je bude provázet při úvodních čtyřech kapitolách a kde jsou zkombinovány návodné úlohy s nešachovou tématikou a posléze analogické úlohy na šachovnici. Od 5. lekce pak dětem k procvičování slouží sbírka šachových úloh, jejichž členění sleduje kapitoly v této metodické příručce. Úlohy mají různou obtížnost, přičemž počítáme s tím, že všichni nemusejí vyřešit všechno a obtížnější úlohy mohou sloužit k zabavení těch žáků, kteří jsou již trochu napřed. Zatímco první část příručky lze považovat za jakési šachové odborné minimum (analogicky k pedagogickému minimu), druhou část můžeme označit za jakési šachové kulturní minimum a jejím cílem je ukázat královskou hru v širších souvislostech. Hned na začátku je třeba zdůraznit, že se jedná o pomůcku pro učitele a trenéra (ne pro děti), která by mu měla pomoci řešit běžné situace, se kterými se při výuce a hře šachu setkáváme a také nabídnout inspiraci, čím zpestřit výuku. První dvě kapitoly ukazují vazbu na další školní předměty a výsledky psychologických průzkumů ze světa, které ukazují, jakým způsobem mohou šachy rozvíjet osobnost dětí. Tyto informace mohou být využity při zařazení do školní výuky a tvorbě Školních výukových programů, zkušenější trenéři a pedagogové se pak na jejich využití mohou zaměřit přímo při výuce. Další kapitola je věnována základním didaktickým zásadám, které by neměly být při výuce šachu opomenuty, spolu s uvedením některých specifik výuky šachu a zmiňuje i některé možnosti oživení hodin. Šachové prostředí je možno považovat za poměrně kulturní a následující kapitola je věnována etiketě a slušnému chování během hry. Tato kapitola není myšlena jako text, který by se měly děti naučit zpaměti, ale považujeme za důležité, aby byla tato pravidla hned od prvního roku postupně zaváděna do výuky a aby se děti učily tyto zásady dodržovat (některé z nich jsou dokonce součástí oficiálních pravidel hry). Další kapitola je potom věnována stručnému výtahu z historie šachu. Opět se nejedná o znalosti, které by se měly učit děti, ale o znalosti, které by měly patřit k všeobecnému rozhledu vyučujícího a které mu mohou pomoci udělat výuku zajímavější. Konečně poslední kapitola je potom věnována organizaci šachových soutěží. Ta může vyučujícím pomoci efektivně organizovat hraní během výuky, uspořádat přebor třídy či školy nebo může pomoci porozumět některým pravidlům, se kterými se děti mohou setkat, když vyjedou na nějakou oficiální šachovou soutěž. Věříme, že připravené metodické materiály Vám budou dostatečnou oporou při Vašem pedagogickém působení a že hodiny výuky šachu budou radostnými chvilkami pro Vás a především pro děti. Martin Kubala 5

5 Obsah: 6 1. část (P. Herejk) 1. lekce: Úvod. Šachovnice a označení polí lekce: Šachové kameny a jejich pohyb lekce: Proměna pěšce, braní mimochodem a srovnatelná hodnota figur lekce: Šachová notace Test č lekce: Šach, mat lekce: Pat lekce: Další herní situace lekce: Matové vedení dvěma věžemi, dámou lekce: Matové vedení věží, dvěma střelci Test č lekce: Další případy remízy lekce: Obecné zásady zahájení slabý bod f7 (f2) lekce: Dvojí úder lekce: Odtažný šach, dvojitý šach Test č lekce: Kombinace, mat na poslední řadě lekce: Úvod do pěšcových koncovek pravidlo čtverce lekce: Pěšcové koncovky opozice, kritická pole, diagonála Test č lekce: Střelcové kombinace lekce: Kombinace těžkých figur lekce: Jezdcové kombinace lekce: Pěšcové kombinace Test č lekce: Kombinace na zavlečení (přilákání) figury a blokádu pole lekce: Kombinace na odvlečení (odlákání) figury a uvolnění pole nebo linie lekce: Kombinace na rozrušení obrany lekce: Kombinace na překrytí a dobytí pole lekce: Šachové úlohy, léčky Test č lekce: Hlavní zásady zahájení Útok na krále ve středu šachovnice lekce: Útok na krále při stejných i různých rošádách Test č lekce: Pěšcové koncovky uplatnění pěšcové převahy lekce: Pěšcové koncovky vzdálený a krytý volný pěšec lekce: Dáma proti pěšci v koncovce lekce: Věžové koncovky postavení mostu lekce: Věžové koncovky základní principy Test č lekce: Střelec proti jezdci v koncovce lekce: Koncovky stejnobarevných střelců lekce: Koncovky nestejnobarevných střelců Test č lekce: Základy strategie silné a slabé body, pěšcové slabiny lekce: Strategie volné sloupce a sedmá (druhá) řada lekce: Přehled zahájení lekce: Jak studovat zahájení lekce: Jak studovat zahájení Test č

6 2. část Čím mohou šachy přispět k rozvoji dítěte (Z. Kubalová) Vztah šachu k dalším předmětům (M. Kubala) Metodika výuky šachu na školách (E. Gonsior) Matematické hříčky kolem šachovnice (E. Gonsior) Šachová etiketa (M. Kubala) Vznik šachu (R. Biolek) Organizace soutěží pro šachové kroužky (K. Kubala)

Rozvoj klíčových kompetencí hrou

Rozvoj klíčových kompetencí hrou Rozvoj klíčových kompetencí hrou Jan a Iveta Vodičkovi Inkluzívní škola 2 Vydalo Osmileté gymnázium Buďánka o.p.s. Česká pedagogická komora v rámci projektu Inkluzívní škola, realizovaného díky podpoře

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE Komparativní studie Studie srovnává přístupy švýcarského a českého systému práce s dětmi a možnostmi využívání volného času. Příručka slouží

Více

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců Pedagogický management C 1.1 Začleňování žáků-cizinců do českých škol PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha???? Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců do českých škol? Jak byste měli

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

ČÁST 2 Vhodný trénink pro konkrétní věk hráčů

ČÁST 2 Vhodný trénink pro konkrétní věk hráčů ČÁST 2 Vhodný trénink pro konkrétní věk hráčů Foto: V. Stachovský "Vzhledem k faktu, že jsme dnes všichni zvyklí na stále více a více instantního jídla, okamžité fotografie, okamžitý přenos informací,

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI JOSEF VALENTA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ CESTY K ŽÁKOVI Lektorovaly: Mgr. A. Dobrovolná Doc. PhDr. H. Kasíková, CSc. Copyright Josef Valenta,

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Metodická příručka pro obor Kadeřník

Metodická příručka pro obor Kadeřník Metodická příručka pro obor Kadeřník Mgr. Hana Pappová 1 Odborná skripta a doplňkové materiály pro obor Kadeřník Tato metodická příručka obsahuje doporučené náměty pro učitele při práci s odbornými skripty,

Více

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů CLIL do škol Prvky angličtiny v základní škole praktické Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka)

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) PhDr. Jitka Cvejnová Mgr. Iva Papírníková MUDr. Dominika Benešová Gruntová Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více