Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 4. 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 4. 4."

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Hovězí Presidium Cogeca Biotecholigie/bioenergie... 3 Presidency Copa 7.4. Společně s presidentem Velebou... 5 Presidium Copa 7. a spolu s presidentem Velebou... 6 Odezvy kongresu FNSEA... 8 Ciolos a řízení... 8 WTO bez vyhlídky... 8 Rusové a vývoz pšenice... 8 Halal roste 10% ročně... 9 Nové výhledy u obilí... 9 Ovoce a zelenina na školách... 9 Distribuce obavy z větší dominace... 9 COPA, COGECA Pracovní skupina Hovězí Pierre Chevalier, předseda skupiny zahájil jednání, nechal schválit program a zápis z poslední schůze a také kandidaturu irského zástupce Michael Doran na vice-presidenta poradní skupiny. Camelia udělala přehled evropského a světového trhu. Na rozdíl od světového je prakticky ve všech zemích EU mírný pokles produkce, průměr 1,4%, u dojnic přes 1,7%. Ceny, které mírně vzrostly koncem roku a počátkem 2011 jsou v průměru. Býci 3,42 Mladí býci 3,60 Voli 3,25 Krávy 2,40 Průměrné ceny živého dobytka jsou okolo 2,10, u telat na porážku pak 5,45. Vývoz z EU jde hlavně do Ruska (přes 35%), dovozy jsou z Brazílie s 65%, Argentiny 17% byl po 5 letech s pozitivní bilancí, zvýšily se vývozy, kvůli výpadku Argentiny. EU: Irsko: problémy s náklady, počítá se se snížením stavů o kusů. Dánsko: ceny vyšší o 10% oproti 2010, export Rus, TR, domácí spotřeba klesá. Vláda hodlá od listopadu zavézt novu daň (spojenou se zdravím?) na saturovaný tuk, který budou muset odvádět jatka. Podobná opatření chce dělat také Finsko. UK: podobně jako Irsko, propad cen do konce roku, nyní mírný nárůst, ale celkově jsou ceny nižší než průměr EU. Litva - dobré ceny % požadavky na export do Turecka. Podobný stav je v Lotyšsku a Estonsku. 1

2 Estonci dávají vše na export, domácí porážky klesly o 15%, ceny vyvážených zvířat (živých) okolo 3,10 /kg. Itálie: špatná situace, ceny sice mírně vzrostly, ale nepokrývají náklady, spotřeba dále klesá, trvalá (omezená) poptávka po vysoké kvalitě, ale většina spotřeby je u nízkých cen. Maďarsko: vloni určité snížení, koncem roku stabilita, ceny o 4% nižší, spotřeba velmi nízká, nyní stejná na obyvatele jako v Indii. Rakousko: také velké poptávky z Turecka, problémy s náklady. Belgie: ceny vcelku dobré, ale vstupy rostou rychleji. Domácí rasa (Blanc-bleu) se drží, ale vzrůstá konkurence z Mercosur. Zhoršují se platební podmínky (platby až za 3 měsíce). Slovinsko: ceny klesly i počátkem letošního roku o 10%. Řecko: malý trh, domácí produkce pokrývá 10-15% spotřeby. Také vývoz na turecký trh. ČR - zvětšil se export přes živého dobytka. Francie: 2010 ceny 4%, příjmy stagnují nebo klesají, dopady také z restrukturace sektoru mléka. Německo: ceny stouply: býci 3,80, dobrý export do Ruska a Turecka. Nyní ale Turci zvýšili dovozní cla (8c/kg) což povede ke snížení vývozu. Krmiva a energie konkurence pro kukuřici! Francouzský dotaz: Jižní Amerika nevyváží (nebo málo) jaké jsou další výhledy? Neví se! Požadavek na vytvoření HLG Hovězí, podobně jako dříve u mléka a později u vepřového. Bude předloženo Komisi na poradní skupině. Příspěvky Finska, Polska, Španělska a Portugalska byly podobné jako jinde, růst nákladů, pokles spotřeby. Z dalších bodů jednání: Hodnocení přímých podpor pro sektor týkající se 8 zemí, kde byl sektor analyzován. 43% počtů dobytka je koncentrováno ve 3 zemích. Francie (22%), Německo (15%), Španělsko (8%). V ostatních zemích převládají krávy na mléko. Výsledek: výkonnost přímých podpor se postupně ztrácí a má rozdílné dopady na administrativní správu podpor. Do budoucna se nedoporučuje pokračovat v podporách pro dobytek na výkrm, nahradit prémii na maso prémií na udržení aktivity produkce. CAP a WTO. Shelby udělala krátký přehled posledního vývoje. Nic se nestalo ve WTO a CAP má mít v průběhu června znát výši rozpočtu. Merocsur- Arnaud Petit předložil speciální rozbor případných dopadů jednání na sektor, k dřívějšímu dokumentu, který je na Agriinfo pod ref. BILAT(11)1531, zde uvedl ještě celou řadu doplňků a nových grafů. Výhledy nejsou v žádném z nich pro Evropu nijak příznivé, ceny jsou v Jižní Americe o 30% nižší, již dnes naplňují kvóty a další uvolnění by přineslo v první řadě propad EU produkce o 16 mld a postupný zánik, pokud si nebude chtít EU udržet určitou samostatnost v zásobování. Uveden problém náhlých rozhodnutí vlád (Argentiny) uzavřít na určitou dobu exporty, nebo sanitární problémy, což by stavělo evropskou závislost na dovozech do velmi špatného světla. Presidium Cogeca 5.4. Hned v úvodu řekl Bruni, že zde bude mít vystoupení Paul Csiszar, ředitel z DG Compet (trhy), který začal svůj projev obecnou přednáškou okolo reformy mléka a také s její kritikou, ale ne tak, jak by si to farmáři představovali, spíš kritizoval omezování trhu, dohody o kontraktech, zkrátka ultraliberál a reakce na sebe nenechali dlouho čekat. Připadalo to opět, že Komise má určitou koncepci, jako u konkurence, kde hlavním mottem je blaho zákazníka 2

3 tedy co nejnižší ceny. A bez ohledu, jestli si farmáři vydělají alespoň na pokrytí nákladů. To jsou prohlášení, která hraničí s cynismem, protože v žádném jiném sektoru či činnosti se podobné praktiky nestávají a nebyly by tolerovány, tak jak se tomu děje v zemědělství. Doufejme, že si odnesl něco z kritických poznámek členů výboru, které by alespoň částečně přispěly k určité úpravě naprosto kritických podmínek v prvovýrobě. Je to již několikáté setkání s představiteli Komise, ale člověk má dojem, že pánové sejdou ze své věže ze slonoviny a rozdávají rady a rozumy bez ohledu na to, jaká je skutečná situace. Jeho argumenty byly sice dobře zabalené, ale v zásadě neodpověděly na žádnou ze stížností ani u tvoření cen, ani u rozdělení marží, ani u velikosti jednotlivých hráčů, kdy pro organizace farmářů jsou limity a nic podobného pro distribuci. A ve stejné době je zde kritika farmářů, že se neumějí organizovat, že neinovují a také, že se rychle nepřizpůsobují novým podmínkám (koncentrace). Jeho porovnání k podmínkám v USA či v Austrálii, specificky u mléka rovněž skřípou, protože tam nemají zdaleka cross/compliance, tak silná pravidla ochrany a bezpečnosti jako EU. Zpráva z činnosti presidenta a generálního sekretáře za poslední měsíc. Vše je na Agriinfo. Pekka jen informoval, že před ustavující schůzí Světové farmářské organizace se sešel na koordinaci s vedoucími FAO v Římě a s představiteli zemědělského výboru UN v New Yorku. Tam také jednal o společné schůzi, která bude s americkými družstvy na schůzi EU/NA ve Varšavě. Vedoucí amerických družstev ho informoval o nové praxi, kterou začínají plošně prosazovat americké supermarkety, vše značkové nahrazují privátní (vlastní) značkou, což poslalo řadu družstev do bankrotu. EU by se měla na podobnou praxi rovněž připravit!!!! Finance Copa/cogeca a stav příspěvků. Finanční zprávu přednesl Fernando Castillo, vcelku vyrovnaná, s určitými problémy zpoždění plateb, ale jinak jsou účty prakticky na stejné úrovni jako vloni. Nebyl dán zatím žádný návrh na zvyšování příspěvků, i když je zde doposud nedoplatek za loňský rok ve výši , daný téměř z poloviny Rumunskem, dále jednou řeckou organizací (vůbec nereaguje), kyperskými organizacemi (stejný stav). Slovenský stav nebyl komentován. Pekka řekl, že SPPK svůj příspěvek zaplatila, ostatní organizace, že chtějí resignovat a podobně jako u všech předchozích, se prodlužuje termín splatnosti pro všechny do konce května, pak dojde k vyškrtnutí. O žádosti SPPK být nadále jen členem Copa se má jednat na červnovém presidiu. Nebyly žádné námitky či připomínky. 8 bodů bylo dáno jen pro informaci, všechny byly schváleny na pracovních skupinách a v POCC/CCC: Kvalita, zdraví včel, role zemědělství a lesního sektoru v klimatických změnách, dobrá praxe u PPP, nástroje řízení rizik, a řízení rizik a pojištění, dokument o stavu sektoru sušených krmiv a konečně stav v sektoru len a konopí. Dalším bodem, který byl předložen, ale nebyl diskutován byla aktualizace programu Cogeca Následovala budoucnosti CAP 2013 stejné komentáře Shelby jako na předchozích schůzích, podobně jako u bodu Merocosur měl Arnaud stejný projev jako včera na skupině Hovězí. O Světové farmářské organizaci jsem informoval minulý týden, Pekka zde uvedl informace pro ty, kteří se ustavující schůze neúčastnili Biotecholigie/bioenergie Předseda Klein po schválení programu a zápisu nechal většinu schůze otevřenou diskusi okolo provádění či přípravě direktivy 2009/28 o obnovitelné energii. Než udělám přehled je třeba říci, že stupeň aplikace v jednotlivých zemích velmi odlišný, Rakousko a Německo mají 3

4 obě fungující systémy s jednoduchou kontrolou, jiné, což překvapuje třeba u Francie, Itálie či UK s tím mají poměrně velké problémy a ani v jedné z těch zemí není jasné jaké zvolí nakonec řešení. Rakušané začali přehled a zdá se, že jejich přístup především ke kontrolám, které zahrnuli do cross-compliance a prakticky nepřidali žádnou další administrativní zátěž se zdá být velmi atraktivní pro většinu dalších zemí. 7% míchání do benzínů, 6,4% do dieselu. Belgie (vlámská část): připraven systém certifikace udržitelnosti (ale ještě nefunguje), deklarace individuální, ale studuje se podobný systém jako má Rakousko (Cross-Compliance) Francie: ještě nepřepsala do národní legislativy (červenec), certifikace je na Komisi na posouzení. 6,25% je mícháno v 2010 (pod 5% většinové, nyní i 10% ethanol zatím pokusně). Biodiesel, domácí produkce 1,8 mt, dalších 700t t dovozy (hlavně USA). Problémy s dovozy užitých olejů přes t ročně. Dánsko: pomalé zavádění, direktiva připravena, ale ještě se neprovádí, certifikace nefunguje, příprava nového modelu, chtěli by dělat podobný Rakousku. Udržitelnost problém především v chráněných oblastech. Také zařazení produkce ethanolu II. Generace (ze slámy), a jak zařadit užití živočišných tuků z jatek na produkci. UK: problémy s vládou, velké zpoždění, začne fungovat snad do konce roku. 5% bude dosaženo až v Rovněž žádný pokrok u direktivy kvality paliv. Malá domácí produkce, velké dovozy z USA. Kvalita Red traktor (červený traktor - značka kvality zem. produktů) dříve užito je pro potravinářské užití, nyní i pro udržitelnost. Portugalsko: není převedeno (snad příští pololetí), teprve nyní publikovány národní cíle a zdanění. Bulharsko: převádění pokračuje i příprava agentury, ale zatím nic nefunguje. 10% půdy neprodukuje, počítá se pro budoucí produkci surovin na biopaliva. Itálie: Zavedeno v 2010, ale funguje jen s obtížemi. 5% by měli dosáhnout až v % produkce je biodiesel, a i u toho jsou velké dovozy, podobně jako UK. Španělsko: direktiva není převedena (jen návrh), problém, že je vše spravováno ministerstvem průmyslu, a to navrhuje ještě privátní certifikační systém. Organiac navrhují převzetí rakouského systému. Biodiesel řepka, slunečnice funguje zpomaleně. Produkce ethanolu se prakticky zastavila velký dovoz z Brazílie, domácí továrny pracují pod kapacitou (dovozy jsou levnější). Finsko: není zavedeno. Naftařské společnosti nic nekupují z domácí produkce, zatím žádná deklarace o udržitelnosti. Švédsko: určité daňové úlevy (do míchání 5%), příprava 7%. U ethanolu také 5%, od května 10%, ale tam je většina z dovozu. 3% paliv pochází v zemi z bioplynu. Polsko: ,7%, ale ministerstvo chce snížit cíl, zatím to není ziskové. Velké akce u veřejnosti proti míchání a navíc chybí legislativa. Dovozy stoupají, domácí produkce je slabá. Německo: zavedeno počátkem Drtivá většina produkce certifikovaná, ročně se kontroluje např. 3% ploch řepky, velmi dobré ceny za olej. Také prakticky všichni zpracovatelé jsou certifikováni, farmářů většina a pokračuje se. Vývoz (rostoucí) do Francie a UK). Etanol E5 roste, postupně se má přejít na E biostanic, ale veřejnost si myslí, že to je limit a nemělo by se dál rozšiřovat. Dominique na závěr debaty ještě udělala přehled problémů, které je třeba řešit: Chybí definice (konečná): - biodiversita (pastviny) 4

5 - půda s vysokým obsahem uhlíku - dobrovolná schémata - NUTS2 průhlednost pro obnovitelnou energii 7 členských zemí není potvrzeno, Řecko nic nedodalo. ILUC Komise připravuje metodu jak minimalizovat GHG emise/specificky z produkce biopaliv. C/C na to reagovala již v 2009, koncem 2010 se vše aktualizovalo a Komise vyhlásila novou konzultaci. Má se zde rozhodnout o 4 možných opcích: Dopadová studie, která se rovněž připravuje, ale nebude mít podle Dominique žádný přesný závěr. Jsou zde dost rozdílné názory o těchto závěrech mezi různými DG (Agro, Clima, Energy, Envir), za 4 možností opcí si každé z nich vybralo jinou. Takže to vypadá, že Komise bude muset připravit politický návrh pro Radu. Presidency Copa 7.4. Společně s presidentem Velebou Poslední presidency jak pro presidenta Walshe, tak pro vice-presidenta Velebu, kdy oba odlsoužili 2 volební období a z reakcí na odcházející předsednictvo (později na plném presidiu) se dá říci, že se své práce zhostili víc než dobře. Role pana Veleby, kde měl na starost především organizace v nových členských zemích, se ukázala jako rozhodující v konečném přesvědčování Poláků ohledně kandidátů na nové předsednictví. Ale k tomu se vrátím později. Kromě přípravy nového předsednictví tu byla příprava samotného presidia a především analýza kont Copa-Cogeca za rok 2010 a stav příspěvků, včetně projednávání žádosti slovenské SPPK k pokračování členství, ale jen v rámci, čemu se zde nyní říká článek NFU, podle jednání s britskou organizací, která nechtěla být zastoupena jen v Cogeca, takže je nyní jen v Copa a platí celkové příspěvky ve výši 85% původních národních odvodů. Jednání i zde zabralo určitou dobu, ale reakce na slovenskou žádost byla pozitivní. Argumenty, že jsou v regionu politické problémy, dochází ke konsolidaci struktur organizací, nutnost zachovat reprezentaci alespoň jedné organizace za zemí, neúčast by byla považována za krok zpět v další integraci a ve společných postojích C/C ke CAP. Vysvětlení presidenta Veleby bylo opět jedním z hlavním faktorů a argumentů pozitivního přijetí. Odcházející president Walshe i budoucí president Sonnleitner se i v této otázce shodli, i když oba říkají, že se z toho nemůže stát recept na řešení některých problémů. Ovšem otázky plateb se týkají také Rumunska, Maďarska s celým politickým kontextem kurately Mze nad organizacemi a dohledem prakticky na jejich veškeré rozhodování. Což vyvolává velmi odmítavé postoje ze strany C/C k podobným praktikám, které nemají v současné EU obdoby. K těmto dvěma neplatičům se přidává ještě jedna řecká organizace, které navíc vůbec nekomunikuje a teď se už vzhledem k celkové situaci v Řecku, ani moc nepočítá, že vůbec zaplatí. A podobně je to u kyperských organizací. Nedoplatky představují téměř 8% celkového rozpočtu, což není sice pro roční rozpočet nijak tragické (jsou zde rezervy, vytvořené v průběhu posledních 5 let), ale vzhledem současné ekonomické situaci v řadě zemí, jsou obavy, aby se tento problém nestal chronický a neohrozil budoucí fungování C/C. Finanční výbor, který vede Jan Maat (LTO) dodal k finanční zprávě posudek a také se vyjádřil k řešení jak slovenské otázky, rozdělení a pokračování členství a dal poslední termín pro splatnost loňských splátek a tím je 31. květen. Dalším bodem byla příprava volby nového presidency. Sonnleitner byl jediným kandidátem na nového předsedu (francouzské noviny to ale zveřejnily jako hotovou věc již koncem minulého týdne). Sonnleitner i přes to trval na schválení své kandidatury tajnou volbou, veřejná aklamace neukazuje, jestli je zde určitý nesouhlas. Později na plném presidiu dostal jediný plný počet přítomných hlasů (114). 5

6 Kandidátů na posty vice-presidntů bylo celkem 8 (míst je jen 6) a nejvíce problémů působila kandidatura 2 Poláků, Chroscikowski za Solidnarnosz a Szmulewitcz za komory KRIR. Ten sice říkal, že má podporu od ostatních 4 polských organizací, ale to není argument pro volbu, tam je třeba mít jen jednoho kandidáta za zemi. Po skončení presidency jsem jim to šli s presidentem Velebou znovu vysvětlit do jejich místní kanceláře s tím, že pokud se nedohodnou, opět prohrají vše, jako při posledních volbách, kdy měli dokonce kandidátů 5. Nebyl to zrovna lehký úkol, protože se zdálo, že nejsou ochotni pochopit pravidlo jednoho kandidáta za zemi a navíc je nikdo velmi dobře nezná, i přes jejich dost pravidelnou účast na presidiích. Nakonec se Chroscikowski kandidatury vzdal (měli by si místa vyměnit po 2 letech?). Ze stávajících kandidátů zůstává Ramos (Šp) a Maat ( NL), k nim přibyl Xavier Beulin (Fr), Juha Marttila (Fin), John Bryan (IRL) a Maira Dzelzkaleja z Lotyšska. Pekka jako další bod informoval o účasti C/C v ETP (European Technology Platforms), kde máme zájem především v zemědělském výzkumu v rámci R7 programů. Pekka řekl, že je zde i určitý omezený finanční příspěvek na společné akce pro rozšíření výzkumným námětů. Poslední příprava na další jednání presidia, kdy v první části se čekala účast staro-nového generálního ředitele DG Agri Silva Rodrigues. Presidium Copa 7. a spolu s presidentem Velebou. Hodinová beseda s generální ředitelem byla zklamáním. Nepřinesla naprosto nic nového, vše bylo opakování dosavadních etap vývoje ujištění, že se musí zachovat silný CAP a také rozpočet, vedle toho obavy z tlaku jiných DG s na přerozdělení, problémy zelenání měl pan Rodriguez zvláště rád, protože se k nim neustále vracel, ale ani zde neřekl nic nového. Účastníci dali všechny obvyklé otázky, podobně tomu bylo před týdnem na jiné schůzi (s podobným výsledkem), od poloviny této hodiny již mnoho lidí nedávalo pozor, protože to opravdu nepřineslo nic nového. Ani jeho závěrečné potvrzení, že legislativa bude okolo CAP až na konci podzimu (a i o tom se pochybuje), jak vše pokračuje, každý uplynulý měsíc přidává k časovému rozvrhu nejméně další týden nebo 2. Volba. Volební lístky rozdány a jak už jsem řekl dříve president Sonnleitner získal i při tajné volbě plný počet přítomných hlasů, (nebyla žádná volba v zastoupení). Sčítání hlasů nyní u 7 kandidátů na 6 míst trvalo téměř hodinu a mezitím proběhly v kuloárech diskuse mezi delegacemi. Přítomnost 2 švýcarských zástupců (odpovědných v jejich organizaci za mléko) byl také velmi užitečná, jejich zkušenosti by se měly použít na příští pracovní skupině mléka. Zrušili kvóty 3 roky před tím než úmysl zveřejnila EU. Výsledky byl velmi špatné a stále se hledá lepší recept na nové koncepty, především řízení trhu. Také odvody 1 2 c z litru do společné kasy na zmírnění některých z výkyvů pohybu cen, by mohl sloužit (pokud Komise na podobný systém kdy přistoupí) jako příklad. Sčítání hlasů dělal rakouský zástupce Huber a za sekretariát Arnaud. Výsledky: Lorenzo Ramos 108 hlasů Xavier Beulin 107 hlasů Albert Jan Maat 97 hlasů John Bryan 97 hlasů Juha Marttila 90 hlasů Wiktor Szmulewicz 71 hlasů Maira Dzelzkaleja 61 hlasů neprošla, nezvolena. Po té byla odpolední část uzavřena téměř v 8 hodin večer. Na páteční části schůze bylo opakování schvalování stejných bodů jako jsem uvedl na presidiu Cogeca, vedení se zde ujal 6

7 Gert Sonnleitner a slíbil, že dovede bitvu o CAP do konce počátkem 2013, kdy bude končit jeho období presidenta. Ve svém úvodním slovu asi překvapil většinu zástupců, když řekl, že vede DBV již 20 let, je jejím předsedou od Což je asi rekord, který v dnešní době je těžko překonatelný. U osmi bodů A byla diskuse jen okolo kvality, což není nic výjimečného, podobně jako na Cogeca i zde především Italové chtějí mít označení původu. Pekka jim musel opakovaně vysvětlit, že jde o kvalitu produktů obecně a ne o označení původu. Ale jak se zdá, Italové jsou touto otázkou přímo posedlí a znovu ji nastolují prakticky při každé příležitosti. S tím mají problémy i Britové, především u dováženého masa, kdy také požadují, aby se jasně dal rozlišit původ (země, region), před označením EU a také případné označení kvality (Red traktor pro UK). Ostatní body schváleny bez připomínek: - Rada a EP pozice u zdraví včel - Závazky vyplývající z klimatických změn - Udržitelné užití PPP - Risk management - Modernizace trhu pro veřejné zakázky - Sušená krmiva a dodávky krmiv - Podpory pro len a konopí (i po 2013). Bilance C/C a stav plateb. Také zde předložen ke schválení postup presidency v případě Slovenska, vysvětlení od Pekky přijato, zde jsme již nemuseli nijak argumentovat. Rozhodnutí finančního výboru u Rumunska, Maďarska, Kypru a řecké organizace schváleno (termín potvrzen). Budoucnost CAP zelenání. C/C zde připravila určitý rámcový návrh, který byl rozeslán minulý týdne na organizace a nyní se čeká na jejich připomínky a pozice k tomuto problému. Měly by dodat připomínky do počátku června a C/C chce zde do poloviny června připravit návrh pozičního dokumentu. FSS farm saved seed. Dánský vedoucí pracovní skupiny i zde přesvědčoval (a úspěšně) o potřebě mít společný postoj ke stavu v sektoru osiv, k nutnosti mít prostředky na další výzkum a vývoj, platby za certifikovaná osiva a osiva ušetřená na farmě. WFO světová farmářská organizace. Pekka udělal velmi dobrý přehled dosavadního vývoje, uspokojení s rychlostí řešení, i pokrok v řešení financování budoucí organizace, která má formálně vidět světlo v září na zasedání v Jižní Africe. Příští pátek má být hotova příprava nového provizorního výboru, který bude zastupovat až do ustanovení. Již v této fázi se jedná především o napojení na všechna jednání FAO,a připravit skupinu expertů pro říjnovou schůzi FAO o bezpečnosti potravy. Koordinační výbor Rozvoje venkova. Dosavadní zástupce C/C Ribeira odstoupil, nyní ho má nahradit francouzský zástupce (FNSEA), Cazaubone. Schválen vstup 2 nových partnerských organizací, jedna družstevní za Chorvatsko a jedna italská pojišťovna. V závěru Pekka informoval o jednání skupiny Stroiber - snižování administrativní zátěže. Ciolos se zde prý ukázal jak obhájce zemědělství především jako producenta potravy. Interpelace Teličky, zda je v této skupině dost farmářů a jestli se dostatečně bere ohled na jejich požadavky. Pekka se k tomuto požadavku přidává. K zelenání se ukazuje, že zde převládá názor, že by se k současným požadavků nemělo již nic přidávat, spíš ponechat podmínky cross-compliance. 7

8 V úvodu musím říci, že v informačním středisku a knihovně DG Agri oznámili, že se bude brzy zavírat a všechny informace přejdou na on-line. To by se mělo stát do léta. Uvidím, jestli bude plný přístup ke všem informacím a jakým způsobem budou tříděny. Obávám se, že to výrazně zkomplikuje práci řadě zástupců včetně mě samého. Nevím, jestli budu mít volný přístup k přehledům britských a francouzských zemědělských dat ve stejné míře, jako tomu bylo doposud, kdy jsem si je mohl fyziky vyhledat a porovnat. Odezvy kongresu FNSEA Specializovaný francouzský tisk komentuje kongres jako začátek přechodného období, kdy se bude více jednat a bude (doufejme), méně konfrontací. Ale úkoly před novým předsedou Xavier Beulin zůstávají stejné. Dát novou perspektivu zemědělskému sektoru, kde mu pomohl ministerský předseda Fillon, svoji účastí na kongresu a příslibem společně řešit otázky jak budoucnosti, tak sociální, včetně minima penzí až po WTO a Mercosur. A také nezapomněl na nutnost řešení rozdělení marží v potravinové řetězci. Beulin, který poprvé v historii FNSEA nepochází z živočišného sektoru (olejniny) si dává také za úkol zmírnit pnutí mezi oběma sektory a hledat kontraktuální řešení i zde. Ciolos a řízení Ciolos ve svém rozhovoru pro Agra Europe říká, že zatím bylo řízení trhů v rámci CAP něco jako chudý příbuzný. Španělsku se zatím nepodařilo získat podporu pro intervenční nákupy olivového oleje, sektor hovězího má také velké problémy, ale zatím zde také nikdo neprosadil řešení, jako bylo nedávno v sektoru mléka. Pro některé sektory je třeba najít řešení, které velmi rychle a zásadně změní krizovou situaci v sektoru, jako na příklad u vepřového. Celá řada budoucích opatření závisí velmi úzce na finančních perspektivách budoucího rozpočtu. Zde jak se zdá Rada chce pokračovat v silné zemědělské politice, ale do jaké míry bude konečná shoda u financí skutečně společná se ještě uvidí. WTO bez vyhlídky Z této strany přicházejí velmi pesimistické předpovědi a ani současný generální ředitel WTO, Pascal Lamy nevidí příliš optimisticky možnost uzavřít jednání v letošním roce. Ve svém projevu říká, že když nebude dohoda, dopadne to nejvíce na rozvojové země. Ale hlavní rozdíly jsou především mezi největšími hráči USA na jedné straně a Čínou, Indií a Brazílií na straně druhé. Řada představitelů si myslí, že určitý průlom by mohl nastat při jednáních G20 v červnu, ale jiná skupina říká, že je to velmi nepravděpodobné. Navíc se na této schůzi přidává dnes aktuální otázka bezpečnosti atomových elektráren, která bude rovněž na pořadu. Rusové a vývoz pšenice Rusové měli koncem jara skončit původní embargo na vývozy obilí, ale nyní to vypadá, že počkají minimálně do doby, až budou s určitou mírou přesnosti známy výhledy letošní úrody a podle Viktora Zoubkova, náměstka ministerského předsedy, je i to nejisté, spíš se nyní počítá, že vývozy budou povoleny až koncem roku. Odhady jarních osevů jsou na 50m ha, z toho 30 m ha pro obilí, což by umožnilo letošní sklizeň ve výši 85 m t. Loňská sklizeň byla 8

9 jen okolo 60 mt. Ozimy byly vysazeny na ploše o 20% menší než obvykle, kvůli velmi nepříznivým klimatickým podmínkám a tak se počítá s podstatným nárůstem jarních osevů. Halal roste 10% ročně Produkty určené pro muslimské obyvatelstvo Evropy mají nárůst přes 10% ročně a jen v loňském roce představovaly ve Francii obrat přes 5,5 mld. Podobná je situace v Belgii a Holandsku, v Německu je nárůst menší. Hlavním produkty jsou maso a masné produkty. Některé muslimské organizace odhadují, že v roce 2025 bude podíl Halal masa jen ve Francii vyšší než 25% celkové spotřeby. Kolem rituálních porážek se vedou již delší dobu jednání a i řada ministrů chce mít lepší legislativní kádr pro pravidla a hygienu, ale také uklidnit námitky ochránců zvířat. Nové výhledy u obilí Podle posledních odhadů by měla letošní produkce být o 2,4% vyšší s 282 mt. Plochy se mají zvýšit o 0,2% na 56,3 m ha a výnosy o 2,2% na průměr 5t na hektar. U pšenice je odhad 129,7 mt (+2,7%), u tvrdé pšenice pak 8,2 mt (- 3,6%), ječmen 53,4 mt (+ 0,6%), kukuřice 59,1mt (+ 6,9%), žito 8 mt ( stejný stav), a oves 7,8 mt (+ 5,3%), triticale 10,5 mt. Obchod oznámil přes svoji organizaci Coceral, že očekává sklizeň o 2 mt vyšší. Ovoce a zelenina na školách Komise oznámila koncem března třetí rok programu rozdělování (zdarma) ovoce a zeleniny ve školách s rozpočtem 90 m. Tato částka bude rozdělena mezi 24 členských zemí, UK, Finsko a Švédsko se k této akci nepřipojily. Cílem celé akce je jednak zvýšit spotřebu ovoce mezi mladými, změnit současné stravovací zvyky a v neposlední řadě boj proti obezitě. Mezi dětmi je zde největší cílovou skupinou 6 až 10 let. EU financování je doplněno národním podporami a tak celková výše výdajů bude 156 m. Kromě národních vlád se účastní také privátní sektor. Itálie má největší část (18m ) následovaná Německem (11 m ), Francii (10 m ) a Polskem (9 m ). Výsledky vyhodnocení těchto programů za poslední 3 roky, budou zveřejněny v průběhu léta Distribuce obavy z větší dominace Marc Vandercammen, generální ředitel belgického střediska výzkumu a informací spotřebitelských organizací říká, že je absolutně nezbytné, aby se producenti organizovali, protože mezi distribucí probíhá další konsolidace, což povede k ještě většímu tlaku na malé producentské organizace. Francie a Německo jsou poměrně nejlépe organizovány v EU, a tam hrají hlavní roli především družstva, které organizují marketing. Distribuce, chce stále více mít v nabídce jen privátní značky, než ochranné značky producentů (Danone). Ale to se nyní rozšiřuje i na produkty bio a mrazené. Problém s privátním značkami je dvojsečný říká Vadercammen, tyto produkty mají dnes srovnatelnou kvalitu s jinými značkami a jsou o 10-15% levnější. Ale dále říká, že strategie distribuce je také zvláštní, protože za posledních 10 let již odpovídá stále méně očekávání spotřebitelů co se týče výběru, to kompenzuje nízkými cenami. 9

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.... 1 Pracovní skupina Vepřové 5.5... 2 POCC/CCC 6.5... 4 500 m výdajů vracení peněz do Bruselu... 6 GMO - ČZ špatná data...

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

Konference VÝZNAM MLÉČNÝCH ODBYTOVÝCH DRUŽSTEV U NÁS I V ZAHRANIČÍ

Konference VÝZNAM MLÉČNÝCH ODBYTOVÝCH DRUŽSTEV U NÁS I V ZAHRANIČÍ Konference VÝZNAM MLÉČNÝCH ODBYTOVÝCH 19.9.2017 DRUŽSTEV U NÁS I V ZAHRANIČÍ Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR, DA ČR viceprezident COGECA, KZPS 1) Situace v sektoru produkce mléka v ČR I. Obsah 1) Situace

Více

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% Zabezpečit potravu UK EU x Brazílie 2. generace biopaliv Deregulace trhu mléka dopady Vepřové - vývoj US struktury farem FNSEA COPA, COGECA

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.... 1 Pracovní příprava na zasedání Komise k CAP 2013. 11.1.... 3 POCC/CCC 14.1... 5 Trhy-finance... 6 Termínové trhy jak dále?... 6 G20 FNSEA...

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Obsah: COPA, COGECA. Presidium Cogeca 22.9.

Obsah: COPA, COGECA. Presidium Cogeca 22.9. Obsah: COPA, COGECA... 1 Presidium Cogeca 22.9... 1 Společné presidium C/C 22/9 odpoledne (spolu s presidentem Velebou)... 2 Aktivní farmář... 4 GMO Evropský soud x Francie... 4 Mléko ČZ rozdíly... 4 Německo

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Úvod V současné době je již samozřejmým a vcelku úspěšně plněným úkolem chovu dojených krav

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 11.5.... 1 POCC/CCC 13.5... 2 UK příjmy klesly i v 2010... 4 Chorvatsko... 4 Obilí... 4 Sucho USA, Německo... 4 Počasí ničí produkci drůbeže... 5 Francie

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Obsah: COPA, COGECA. Nová platforma Světové organizace farmářů C/C 29/3.

Obsah: COPA, COGECA. Nová platforma Světové organizace farmářů C/C 29/3. Obsah: COPA, COGECA... 1 Nová platforma Světové organizace farmářů C/C 29/3.... 1 Krátká zpráva z kongresu FNSEA v ST. Malo, Francie... 2 Japonsko dopady na zemědělství... 4 Dovozy masa... 4 Obnovitelná

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 14.12.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 14.12. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Hovězí 14.12... 1 Geopa 15.12. plenární zasedání... 3 CCC družstevní koordinační výbor 15.12... 4 POCC/CCC měsíční 16.12... 6 UK ministr kritizuje CAP... 8 EU

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11... 1 Pracovní skupina Osiva 10/11... 3 Copa-Geopa/Effat sociální dialog 10/11... 5 POCC/CCC 12/11.... 6 Mléko redukční plán... 8 Rada

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 29. července 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.6.2016 do 30.6.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Účast: B,DE,DK,FI,PL,SW,F,IT,IR,UK, NL,CZ (ing.kopáček-čmsm, ing.vaclíková-madeta) EDA: B.Masure, Joop Kleibeuker, Tijn van

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Kontrola stavu reformy Společné zemědělsk lské politiky: Legislativní návrhy Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Vyhodnocení a úprava dnešní SZP (1/3) Současná situace

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Potraviny 23.01... 1 POCC/CCC 26/1.... 4 Pracovní skupina ad hoc Produkty z mé farmy, 27/1... 6 Drůbež Brazílie... 7 Ceny vepřového Německo... 7 Ceny hnojiv...

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 28. února 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 1. 2017 do 31.

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Mimořádné zasedání Rady. Obecné záležitosti a vnější vztahy. Ženeva dne 30. listopadu 2009

TISKOVÁ ZPRÁVA. Mimořádné zasedání Rady. Obecné záležitosti a vnější vztahy. Ženeva dne 30. listopadu 2009 RADA EVROPSKÉ UNIE 16906/09 (Presse 361) (OR. en) TISKOVÁ ZPRÁVA Mimořádné zasedání Rady Obecné záležitosti a vnější vztahy Ženeva dne 30. listopadu 2009 předsedkyně paní Ewa BJÖRLINGOVÁ ministryně obchodu

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče AKTUÁLNÍ STAV SEKTORU Nízké cenové ohodnocení produkce, problémy s odbytem prakticky

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. prosince 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 11. 2016 do

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 27 213 (PRV) zajišťuje působení Evropského

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

TRACES - Import živých zvířat do ČR 1 / 2017

TRACES - Import živých zvířat do ČR 1 / 2017 TRACES - Import živých zvířat do ČR 1 / 2017 země původu skot prasata ovce kozy drůbež Belgie 0 0 0 0 0 Bulharsko 0 0 0 0 0 Dánsko 0 11 227 0 0 0 Francie 0 0 0 42 13 810 Chorvatsko 0 0 0 0 0 Itálie 0 0

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765), P7_TA-PROV(0)07 Zrušení některých zastaralých aktů Rady ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne. září 0 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých zastaralých aktů

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

AIA. Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA. Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí Zpracovala: Eva Jermanová NABÍDKY STIPENDIJNÍCH POBYTŮ V ZAHRANIČÍ AIA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

COPA, COGECA... 1 Seminář CAP po 2013 výzvy pro přechodné období, POCC/CCC

COPA, COGECA... 1 Seminář CAP po 2013 výzvy pro přechodné období, POCC/CCC Obsah: COPA, COGECA... 1 Seminář CAP po 2013 výzvy pro přechodné období, 15. 9... 1 POCC/CCC 16.9... 4 COPA, COGECA Seminář CAP po 2013 výzvy pro přechodné období, 15. 9. Copa-Cogeca tomuto semináři neudělala

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR Seminář Farmtec, Tekro, CRV 23. září 2010, Žďár n. Sázavou BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. září 2008 (OR. en) 11425/08 ACP 115 FIN 263 PTOM 22 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod

Více

Health Check - změny tří nařízení

Health Check - změny tří nařízení Health Check - změny tří nařízení Nahrazení Nařízení Rady (EC) č. 1782/2003 z 29. září 2003 stanovující společná pravidla pro přímé podpory v rámci SZP a zřizující některé podpory pro zemědělce - nové

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY V EVROPSKÉ UNII. Vedoucí diplomové práce:

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY V EVROPSKÉ UNII. Vedoucí diplomové práce: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY V EVROPSKÉ UNII Vypracovala: Jitka Schreiberová Vedoucí diplomové práce: Ing. Zbyněk Kuna Evropské instituce,

Více

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře)

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře) PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a ve hře) NĚMECKO Více Evropy 8 hráčů VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy 8 hráčů FRANCIE Pevnost Evropa 8 hráčů RAKOUSKO Zelená

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více