ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE"

Transkript

1 ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE Sborník metodik Rady a tipy pro práci odborných zástupců veřejných institucí a neziskových organizací, jejž se věnují práci s dětmi a mládeží, mimoškolním aktivitám a prevencí sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže.

2 OBSAH OBSAH ÚVOD INSTRUKTOŘI PŘÍPRAVA PRÁCE A ORGANIZACE MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ POBYTOVÉ PROGRAMY ORGANIZACE KURZU PROGRAMY PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ENVIRONMENTÁLNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ SUPERHRDINA ADAPTAČNÍ KURZ PRO 1. ROČNÍK ZŠ ŠKOLA V PŘÍRODĚ S VÝUKOU PLAVÁNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ PROGRAMY PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY POZNEJ SE KURZY PRO II. STUPEŇ ZŠ A SŠ ADAPTAČNÍ KURZ PRO 6. ROČNÍK ZŠ / 1. ROČNÍK SŠ LYŽAŘSKÝ KURZ PRO 7. ROČNÍK ZŠ / 2. ROČNÍK SŠ ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU PRO 9. ROČNÍK ZŠ / 4. ROČNÍK SŠ TURISTIKA A SPORTY V PŘÍRODĚ PRO ROČNÍKY SŠ BIBLIOGRAFIE...42 PŘÍLOHA 1 - ZÁKONY ČR A VYHLÁŠKY MŠMT

3 Obrázek 1 Pád důvěry,... 5 Obrázek 6 Tým instruktorů, škola v přírodě pro I. a II. stupeň ZŠ Obrázek 7 Velké švihadlo, adaptační kurz 6. ročníku ZŠ...25 Obrázek 8 Hry na sněhu, lyžařský kurz pro I. stupeň ZŠ...33 Obrázek 9 Nízké lanové překážky, škola v přírodě pro I. stupeň ZŠ

4 1 ÚVOD Tato metodika je určena jako ucelená příručka zejména odborným zástupcům veřejných institucí a neziskových organizací, kteří se věnují práci s mládeží, mimoškolním aktivitám a prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže. Obsah této metodiky vznikl na základě implementace sub-projektu s názvem Rozvoj a zkvalitnění volnočasových aktivit u dětí a mládeže. Projekt vznikl v rámci Fondu Partnerství Programu Švýcarsko-české spolupráce. Žadatelem projektu je nezisková organizace SANG, o.s. (Sportovní akademie nové generace, občanské sdružení), která se spojila se švýcarským partnerem, sportovním klubem SAWIN (Sport Aerobic Winterthur). Obě strany se zabývají sportem, a volnočasovými aktivitami určené pro děti a mládež více než 7 let. Během realizace se uskutečnily výměnné studijní cesty, během kterých si oba partneři předávali zkušenosti, jež získali během let své působnosti. Cílem této příručky je poskytnout ucelené pracovní postupy, které mohou být využity i během pobytů pořádané příslušnými organizacemi. Tato metodika poskytuje jak teoretické poznatky z obecného hlediska pedagogiky volného času a pedagogiky hry, tak konkrétní zkušenosti a praktické příklady z předešlých let praxe s dětmi ve volnočasovém odvětví. Praktická část je prezentována jako ucelený návod k vícedenním pobytům. Každá organizace pracující s dětmi a mládeží si ovšem vybere, co využije. Obrázek 1 Pád důvěry, adaptační kurz 6. ročníku ZŠ. Penzion Lumka, Zásada, 5

5 2 INSTRUKTOŘI Zde se budeme věnovat nám - instruktorům. Jsme důležitým bodem, kde dochází ke konfrontaci dětí a svěřenců vlivem řízené činnosti, aktivit a her bezpochyby hlavně působením ve výchovně vzdělávacím procesu. Předešlá kapitola vám pomohla při realizaci jednotlivých programů a dodala návod k realizaci jednotlivých programů v dané cílové skupině, ovšem pedagogické návyky, společenské vystupování a cit k odhalování problémů ve skupině či u jedinců záleží právě na každém instruktorovi. 2.1 PŘÍPRAVA PRÁCE A ORGANIZACE Prvními aspekty jsou vzdělání a praxe. Minimálně jeden pilíř z těchto dvou by dobrý instruktor měl za sebou mít. Praxe vám dodá bohaté zkušenosti v komunikaci, vystupování, řešení situací a zásobu her, vzdělání naopak dobrý teoretický základ pro provozování praxe. Pokud se oba tyto pilíře snoubí, je položen základ kvalitního instruktora. Dalším článkem ozubeného kolečka složitého stroje je příprava na kurz, ať už pasivní nebo aktivní. Pasivní přípravou se rozumí obdržení potřebných informací před začátkem pobytu, ideálně týden dopředu. Počet dětí, věk, místo konání, vybraný program či jména kolegů, zdravotníka a hlavního vedoucího. Na těchto informacích je následně možné a nutné stavět aktivní přípravu, která spočívá ve výběru vhodného zásobníku her, přípravou vlastního materiálu (píšťalky, stopky, fixy, blok ), vhodné oblečení a ostatní nutná výstroj a výzbroj nezbytná k realizaci pobytu. Neřešme velikost vašeho zavazadla, ale spíše teoretickou přípravu. Aktivity musíme připravit úměrně věkové kategorii, dle mapy či fotografií objektu kde se bude kurz konat prohlédnout jeho okolí a místní terén pro přípravu činností venku. Zmapovat širší okolí objektu například pomocí internetu, nebo mapy pro plánování výletu a samozřejmě se informovat o předpovědi počasí pro vymezené období. Pokud jste hlavní instruktor, je dobré několik dní před začátkem kurzu obeslat všechny instruktory a zdravotníky, kteří s vámi jedou na pobyt a konkrétně je seznámit s vaší vizí kurzu, popřípadě si uložit jejich kontaktní údaje pro další spolupráci během pobytu. Kurz začíná již samotným odjezdem od areálu školy, kdy je od instruktorů žádoucí dopravit se na toto místo skutečně včas, pomáhat s organizací odjezdu (nakládání zavazadel, nastupování dětí ), a již v tuto chvíli pamatujte na to, že si vás děti všímají, 6

6 proto dbejte na své chování a vystupování. Po příjezdu do objektu nastává velmi nepopulární fáze ubytování všech účastníků. To řeší hlavní vedoucí společně s vedoucím pedagogem. Instruktoři a zdravotníci jsou v tomto okamžiku maximálně nápomocní hlavnímu vedoucímu. Vždy jsou na prvním místě děti, učitelé a poté až instruktoři a zdravotníci. Pokud jste již ubytovaní, odeberte se ke kontrole pokojů dětí, zejména prvního stupně a dbejte dodržování kázně a pořádku. Z pohledu dětí je velmi vzrušující zkoumání nového objektu a poznávání neznámého. Hlavní vedoucí následně řeší společně s pedagogy režim dne, upřesňuje časy jídel a začátky programů, zdravotník přebírá veškerou zdravotní dokumentaci. V době oběda jsme nápomocni při výdeji jídel u dětí prvního stupně ZŠ, zejména u prvních a druhých ročníků je nutná větší asistence. Dozor kázně je samozřejmostí a není možné, aby všichni instruktoři obědvali současně, nikdo nebyl u výdeje jídel a jídelna byla bez dozoru. Pořadí či systém střídání určuje hlavní vedoucí. V době poledního klidu je určen jeden, nebo více instruktorů, kteří drží dozor v prostorách ubytovaných dětí, ostatní instruktoři se sejdou s hlavním vedoucím a proberou nadcházející program prvního dne. Hlavní vedoucí posléze rozepíše skupiny a určí ke každému týmu instruktora. Po poledním klidu cca ve 14 hodin se všichni účastníci shromáždí, bude jim představen celý tým instruktorů a zdravotníků, režim dne včetně času jídel a rozdělení do skupin. Pokud je vše splněno, začíná plnohodnotný program. Konkrétní metodiku programů naleznete v oddíle Programy. Po skončení programů je opět nutné dbát kázně v dobách osobního volna dětí. Příprava na večerku a ukládání dětí jsme probrali v oddíle Cílová skupina. Po večerce drží dozor vybraný instruktor dle rozhodnutí hlavního vedoucího, pro ostatní instruktory nastává porada, kde se řeší proběhnuvší den z hlediska programu, nadcházející den a společná porada s pedagogy. Po skončení porady mají ostatní instruktoři volno. Hlavní vedoucí určí také systém držení nočních hlídek a instruktoři jsou povinni se jím řídit. Hlavní vedoucí a zdravotník nikdy nedrží noční hlídku. Během celého pobytu je nutné navzájem neustále komunikovat o všech činnostech a aktivitách, konzultovat problémy s hlavním vedoucím, který je pro instruktora stěžejním partnerem při jakékoliv komunikaci. Pokud si s něčím nevím rady, obrátím se v první řadě na hlavního vedoucího, popřípadě kolegu instruktora, v žádném případě nemohu tento problém řešit s pedagogy. 7

7 2.2 MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ Společně s námi odjíždí na pobyt také nemalé množství veškerého materiálu všeho druhu. Slouží všem skupinám a instruktoři jsou povinni se řídit pokyny hlavního vedoucího ohledně zacházení s materiálem, půjčování, vracení atd. Pokud je část materiálu poškozena, či zničena, je instruktor povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit hlavnímu vedoucímu, který situaci řeší a zajistí nápravu. Instruktoři jsou také povinni se účastnit pravidelných školení, kde se učí s veškerým materiálem zacházet a pracovat. Vázání lanových překážek a práce s lanem náleží výhradně hlavnímu vedoucímu, který určí kdo a jakým způsobem bude nízké lanové překážky, potažmo vysoké lanové překážky vázat, či jinak pracovat s lanem. Instruktor, který nevhodně zachází s materiálem a touto neodbornou činností jej poškozuje, nese za takto vzniklou škodu plnou zodpovědnost. Obrázek 2 Tým instruktorů, škola v přírodě pro I. a II. stupeň ZŠ. RS Lites, Borovice, autor Martin Mašek,

8 3 POBYTOVÉ PROGRAMY Na rok 2014 jsou připraveny následující pobytové programy pro věkovou kategorii 6-18 let. Totožné informace naleznete také v barevných prezentacích, jež byly rozesílány školám, tudíž školy nedostaly žádné jiné informace, než máte k dispozici zde. 3.1 ORGANIZACE KURZU Organizace pobytu z hlediska režimu dne, vymezených časů je stejná pro všechny programy škol v přírodě realizované v roce 2014, a to následovně: Pro první stupeň ZŠ: 8:00 12:00 výuka s pedagogy 10:00 přesnídávka 12:00 14:00 oběd, polední klid 14:00 17:00 program s instruktory 18:00 19:00 večeře, večerní klid 19:00 20:30 večerní program 20:30 21:00 příprava na večerku 21:00 večerka Pro druhý stupeň ZŠ: 8:00 12:00 výuka s pedagogy 10:00 přesnídávka 12:00 14:00 oběd, polední klid 14:00 17:00 program s instruktory 18:00 19:00 večeře, večerní klid 19:00 21:00 večerní program 21:00 22:00 příprava na večerku 22:00 večerka 9

9 Pro střední školy je organizace dne rozdílná, neboť pobyty již nejsou konstruovány jako školy v přírodě, nýbrž zážitkové nebo sportovní kurzy. 3.2 PROGRAMY PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ENVIRONMENTÁLNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ Program environmentální školy v přírodě dětem napoví, jak se k přírodě správně chovat, chránit ji a ošetřovat. Ukáže jim přírodní materiály, rostliny a živočichy, kteří na naší planetě žijí společně s námi. Cílem je motivovat děti k činnostem nejen studijním, posílit u nich zodpovědnost k práci nebo škole, ale především k životnímu prostředí. Získat šťastný pocit z dobře vykonané práce, upevnit postoj ke zdravému životnímu stylu a ochraně přírody. Děti budou aktivně zapojeny do činnosti, celá výuka probíhá prostřednictvím hry nejstarší a nejlepší formou učení. Většina úkolů se řeší ve skupině, tudíž posilujeme týmové jednání, plno řešení objevujeme systémem pokus omyl a především se pohybujeme ve zdravém prostředí přírody. Cíle programu: Děti získají zodpovědnost nejen k práci nebo škole, ale především k životnímu prostředí. Motivovat děti k činnostem a dalšímu vzdělávání. Získat šťastný pocit z dobře vykonané práce. Upevnit dětem postoj ke zdravému životnímu stylu a ochraně toho nejcennějšího co máme přírody. Systém výuky: Aktivní zapojení dětí do činností. Výuky formou hry nejlepší a nejstarší forma učení. Spolupráce ve skupině. Objevování postupů pokusem omylem. Pobyt ve zdravém prostředí v přírodě. 10

10 Náplň jednotlivých dní: Obecná environmentální výchova Co? Proč? Jak? Flora a její produkty. Fauna a produkty ze zvířat. Problematika odpadu a nakládání s ním. Tvorba vlastních výrobků z přírodních produktů. Globální problémy a postoj lidstva k přírodě prevence. Hry a aktivity zaměřené na environmentální výchovu. Pohybové aktivity netradičních her pro uvolnění atmosféry. Konkrétní programová náplň sedmidenního pobytu: 1. den - ORGANIZACE, OBECNÉ INFORMACE, aneb HUPKY DUPKY DO PŘÍRODY 10:00 příjezd, ubytování, vybalení 14:00 seznámení s instruktory, programem, režimem dne, rozdělení do skupin 14:30 seznamovací hry icebreakers, hry environmentálního charakteru 16:30 průzkum okolí, zjištění terénu, teorie o environmentálních aktivitách, pohybové hry pro uvolnění napětí 19:00 práce se skupinou, týmové úkoly, název týmu, vlajka, pokřik 21:00 večerka 2. den ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY, aneb VČELKY NEDÁVAJ JEN ŽIHADLO 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 motivační hry zaměřené na živočichy, teorie o včelách a domácích zvířatech, pohybové aktivity 11

11 16:30 tvorba výrobků z vosku, práce s materiálem, pohybové aktivity 19:00 21:00 noční hra 21:30 večerka 3. den ROSTLINNÉ PRODUKTY, aneb JAK SE DO LESA VOLÁ 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 cesta do lesa, na louku a pole, tematické hry a aktivity zaměřené na lesní materiály (šišky, mech, kapradí ), diskuse s dětmi o chování v lese, úklid 16:30 tvorba výrobků z lesní kůry, klasů, sena, mechu, atd 19:00 tvorba výrobků z lesní kůry pokračování, uvolňovací hry 21:00 večerka 4. den CELODENNÍ VÝLET, aneb S PŘÍRODOU RUKU V RUCE 10:00 celodenní výlet, odjezd odchod program formou tematické hry, například stopované, pokud není domluveno jinak, oběd a svačina formou balíčku 17:00 návrat na objekt 19:00 večerní hry a aktivity pro uvolnění 21:00 večerka 5. den LANOVÉ PŘEKÁŽKY, aneb PO STROMECH NA LANECH! 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 nízké lanové překážky, práce s odpadem, environmentální hry 12

12 16:30 nízké lanové překážky výměna skupin, příprava karnevalu 18:00 příprava ohniště, práce se dřevem, základy tábornictví 19:00 21:00 táborák, opékání buřtů NOC spaní pod širákem, udržování ohně nutno domluvit před odjezdem na ŠvP! 6. den CELODENNÍ TÝMOVÉ HRY, aneb UKAŽ CO UMÍŠ! 7:00 budíček, rozcvička, vaření kopřivového čaje v kotlíku, snídaně, úklid tábora, zasypání ohniště, hry v lese 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 příprava stanovišť, individuální praktické i teoretické úkoly pro skupiny i jednotlivce 16:30 vyhodnocení úkolů, certifikát mladého ochránce přírody 19:00 příprava karnevalu, diskotéka 21:00 večerka 7. den ODJEZD aneb PŘÍRODA JE S NÁMI. 9:00 balení, úklid 10:00 zakončení pobytu, vyhodnocení, předání diplomů, rozloučení 11:00 odjezd 13

13 Konkrétní programová náplň pětidenního pobytu: 1. den - ORGANIZACE, OBECNÉ INFORMACE, aneb HUPKY DUPKY DO PŘÍRODY 10:00 příjezd, ubytování, vybalení 14:00 seznámení s instruktory, programem, režimem dne, rozdělení do skupin 14:30 seznamovací hry icebreakers, hry environmentálního charakteru 16:30 průzkum okolí, zjištění terénu, teorie o environmentálních aktivitách, pohybové hry pro uvolnění soustředění 19:00 práce se skupinou, týmové úkoly, název týmu, vlajka, pokřik 21:00 večerka 2. den ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY, aneb VČELKY NEDÁVAJ JEN ŽIHADLO 9:00 výuka s pedagogy (10:00 svačina) 14:00 motivační hry zaměřené na živočichy, teorie o včelách a domácích zvířatech, pohybové aktivity 16:30 tvorba výrobků z vosku, práce s materiálem, pohybové aktivity 19:00 21:00 noční hra 21:30 večerka 3. den ROSTLINNÉ PRODUKTY, aneb JAK SE DO LESA VOLÁ 9:00 výuka s pedagogy (10:00 svačina) 14

14 14:00 cesta do lesa, na louku a pole, tematické hry a aktivity zaměřené na lesní materiály (šišky, mech, kapradí ) 16:30 tvorba výrobků z lesní kůry, klasů, sena, mechu, atd 18:00 příprava ohniště, základy tábornictví, příprava večeře 19:00 táborák, opékání buřtů či vaření vlastního jídla, 20:00 příprava spacího tábora, spaní pod širákem, udržování ohně; nutno domluvit před odjezdem na ŠvP! 4. den SOUHRN POZNANÉHO, aneb PŘÍRODA JE NÁŠ KAMARÁD 7:00 budíček, rozcvička, vaření kopřivového čaje v kotlíku, snídaně, úklid tábora, zasypání ohniště, hry v lese 9:00 výuka s pedagogy (10:00 svačina) 14:00 nízké lanové překážky, práce s odpadem, environmentální hry 16:30 nízké lanové překážky výměna skupin, příprava karnevalu 19:00 karneval, diskotéka 21:00 večerka 5. den ODJEZD, aneb PŘÍRODA JEDE DOMŮ S NÁMI, 9:00 balení, úklid, 10:00 závěrečný kvíz naučeného a poznaného, 11:30 vyhodnocení, zisk certifikátu mladého ochránce přírody, ukončení pobytu, rozloučení,, 13:00 odjezd domů. 15

15 Příklady environmentálních aktivit a her: králící a predátoři, kimova hra, stopy zvířat, čtyři roční období, mikro ZOO, listový twister, dřevěná skládačka, práce s voskem, Příklady pohybových aktivit a her: býčí šlacha, brännball, čaroděj, aladinův koberec, nízké lanové překážky, husí krky, krtek a hrouda, lochnesská příšera. práce s kůrou stromů, leonardův most, krakonošova nevěsta. 16

16 3.2.2 SUPERHRDINA Zábavný program určený pro I. stupeň základní školy nabízí mladým studentům tematické zpestření školy v přírodě, z níž si odnesou plno hodnotných zážitků, naučí se novým dovednostem a vyzkouší si netradiční sporty, uměleckou tvorbu či dramatickou výchovu. Každý se stane superhrdinou dle své vlastní představy, s vysněnými schopnostmi, dovednostmi a vytvoří si svou masku, kostým a tým superbojovníků, kteří mají za úkol pomáhat druhým a držet při sobě. Naším cílem jsou nadšené děti zapálené pro činnost, stmelený kolektiv, pobyt v přírodě, aktivní pohybové činnosti, ale především rozvoj uměleckého cítění každého jedince. Cíle programu: nadšené děti zapálené pro činnosti týmová spolupráce celé skupiny posílení zdraví pobytem v přírodě rozvoj uměleckého cítění každého jedince komunikativnost, kreativita a sebepoznání hmotný výsledek programu, který si děti odnesou domů zapojení smyslových orgánů aktivní pohybové hry posilující fyzickou zdatnost překonání svých hranic poznání netradičních her a sportů Náplň jednotlivých dní: icebreakers, seznamovací hry, celopobytová hra týmová spolupráce při vytváření komiksu a následná dramatizace dramatická činnost, příprava divadla, režie hry výtvarná výchova tvorba masky, kostýmu lanové překážky, šplh, překonání pavučiny, obratnost netradiční sporty, intelektuální aktivity, noční hra testování smyslového vnímání, omezení smyslů 17

17 možný celodenní výlet práce s prstovými barvami, textilem, plastem foukačka, luk a šíp, husí krky Konkrétní programová náplň sedmidenního pobytu: 1. den MŮJ HRDINA 10:00 příjezd, ubytování, vybalení věcí 14:00 seznámení s instruktory, rozdělení do skupin, organizace dne 14:30 hry navozující atmosféru, seznamovací hry, icebreakers, celopobytová hra 16:30 rozdělení funkcí ve skupině, název svého hrdiny, nákres kostýmu 19:00 práce se skupinou, tvorba týmového komiksu, teambuilding 21:00 večerka 2. den HVĚZDNÝ TÝM 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 pohybové hry, kooperace v týmu, týmové aktivity 16:30 netradiční sportovní disciplíny 19:00 celopobytová hra, vědomostní a orientační hry 21:00 večerka 3. den VEDOU MĚ SMYSLY / CELODENNÍ VÝLET 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 18

18 14:00 aktivity omezující smysly, dynamics, pohybové hry 16:30 individuální sportovní dovednosti 19:00 celopobytová hra 21:00 večerka 4. den SUPERPRUŽŇÁK 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 lanové překážky, šplh po lodním laně, pavučina, uvolňovací hry 16:30 celopobytová hra, dramatizace sestaveného komiksu, příprava kulis 19:00 společenský večer, dramatické výstupy 21:00 večerka 5. den JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 celopobytová hra, individuální dovednostní aktivity I. 16:30 celopobytová hra, individuální dovednostní aktivity II. 19:00 intelektuální hry, týmové hry 20:30 noční hra 21:30 večerka 19

19 6. den INICIAČNÍ OBŘAD 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 zkouška odvahy pravého hrdiny, individuální i skupinové hry formou soutěží luk, foukačka, šplh, střelba, týmové hry 19:00 úprava kostýmů, karneval / diskotéka 21:30 večerka 7. den JSEM TEN PRAVÝ! 9:00 balení, úklid 10:00 vyhodnocení, certifikát malého superhrdiny, rozloučení 11:00 odjezd Konkrétní programová náplň pětidenního pobytu: 1. den MŮJ HRDINA 10:00 příjezd, ubytování, vybalení věcí 14:00 seznámení s instruktory, rozdělení do skupin, organizace dne 14:30 hry navozující atmosféru, seznamovací hry, icebreakers, celopobytová hra 16:30 rozdělení funkcí ve skupině, název svého hrdiny, nákres kostýmu 19:00 práce se skupinou, tvorba týmového komiksu, teambuilding 21:00 večerka 20

20 2. den HVĚZDNÝ TÝM 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 pohybové hry, kooperace v týmu, týmové aktivity 16:30 tvorba kostýmu, masky, symbolu, týmového názvu, sportovní aktivity 19:00 celopobytová hra 20:30 noční hra 21:30 večerka 3. den SUPERPRUŽŇÁK 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 aktivity omezující smysly, dynamics, pohybové hry, lanové překážky, šplh, pavučina 16:30 příprava dramatického výstupu 19:00 společenský večer, dramatické výstupy 21:00 večerka 4. den JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 celopobytová hra, soutěžní odpoledne, individuální dovednostní aktivity I. 16:30 celopobytová hra, soutěžní odpoledne, individuální dovednostní aktivity II. 21

21 19:00 intelektuální hry, týmové hry 20:30 noční hra 21:30 večerka 5. den JSEM TEN PRAVÝ! 9:00 balení, úklid 10:00 vyhodnocení soutěží, certifikát malého superhrdiny, rozloučení 13:00 odjezd Příklady uměleckých aktivit: kostým maska tvorba komiksu prstové barvy obličejové barvy krepový papír prostěradlo barevné kusy látky dramatická tvorba Příklady pohybových aktivit: čaroděj brännball lakros trojnožka toilet girl lochnesská příšera slepý fotbal kimovka na dálku systém odměňování podložky nízké lanové překážky lanová síť pavučina šplh po lodním laně talířovaná 22

22 3.2.3 ADAPTAČNÍ KURZ PRO 1. ROČNÍK ZŠ Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň. Tato nová a zároveň velmi stresová situace potká každého rodiče a jeho dítě při prvním vstupu do školy. Dojmy z prvních školních dnů mohou nenávratně nastavit to, jak dítě školu vnímá a s jakými pocity začíná své každé ráno. To samé platí pro kantory, kteří budou tuto třídu provázet celým prvním stupněm. Není nic tak stresujícího, jako nevědět anebo se domnívat. Není lepší, když se paní učitelka, děti a rodiče navzájem poznají? Náš víkendový adaptační pobyt pro rodiče a děti prvních tříd tuto situaci řeší. Během pobytu mají děti, paní učitelka a rodiče možnost se navzájem poznat v neutrálním prostředí a příjemné hravé atmosféře. Děti se mnohem lépe rozkoukají a navíc přechod z mateřské školy a prázdninové atmosféry pro ně bude plynulejší. V neposlední řadě především pak pedagog může zjistit, z jakého prostředí děti přicházejí. Seznámit se s rodičem či rodiči dítěte, což jim v mnoha případech ulehčí vzájemnou komunikaci. Cíle pobytu: Usnadnit dětem seznámit se s novými spolužáky a navázat první kamarádské vztahy. Nastavit pozitivní atmosféru ve třídě mezi kantorem a žáky a jejich vzájemnou spolupráci. Umožnit pedagogovi blíže poznat děti a především jejich rodiče. Umožnit rodičům blíže poznat pedagoga a budoucí spolužáky svého dítěte. Naučit děti základy týmovosti, ohleduplnosti a férovosti. 23

23 Program pobytu: 1. den: 16:00 18:00 příjezd, ubytování, úvodní seznámení s programem, instruktory a pedagogem 19:00 program dětí, instruktorů a pedagogů bez účasti rodičů, seznamovací hry, týmové hry 20:30 návrat z programu, ukončení programu s dětmi 22:00 program rodičů, instruktorů a pedagogů, seznamovací hry, týmové hry, intelektuální hry, volná zábava 2. den: 9:00 program dětí, instruktorů a pedagoga bez účasti rodičů, týmové hry, pohybové aktivity, hry na spolupráci 14:00 soutěžní odpoledne rodičů a dětí včetně pedagogů 19:00 tvorba týmové vlajky pomocí prstových barev velkého formátu / program dětí, instruktorů a pedagogů 20:30 návrat z programu, ukončení programu s dětmi 22:00 program rodičů, instruktorů a pedagoga, soutěžní aktivity, týmové hry, reflexe, volná zábava 3. den: 9:00 program dětí, instruktorů a pedagoga bez účasti rodičů, týmové hry, pohybové aktivity, hry na spolupráci, reflexe s dětmi, ukončení pobytu, rozloučení 13:00 odjezd 24

24 Příklady možných aktivit a her: hry na rozvoj spolupráce dětí hry cvičící smysly lanové překážky zklidňující a relaxační hry soutěžní týmové hry hry cvičící smysly táborák a opékání buřtů noční bojová hra pro rodiče tvorba týmové vlajky (třídní vlajky) práce s obličejovými a prstovými barvami tvorba týmových masek čaroděj krtek a hrouda husí krky motovidlo tramvaj, surfař, volný konec, emko level bomba partyzán špageta skákací boty aladinův koberec foukačka luk skupinové lyže veslovaná Obrázek 3 Velké švihadlo, adaptační kurz 6. ročníku ZŠ RS Jizbice pod Blaníkem, autor Martin Mašek,

25 3.2.4 ŠKOLA V PŘÍRODĚ S VÝUKOU PLAVÁNÍ Tento program se liší od ostatních programů pouze tím, že skupina vybraných dětí bude mít svůj program s výukou plavání, ostatní účastníci, kteří neplavou, se budou řídit klasickými programy v oddílech 5.2.1, Příklad programu: skupina A skupina B 7:15 snídaně 8:30 10:00 výuka plavání vyučování 9:45 ukončení výuky plavání přesnídávka, příprava na bazén 10:00 12:00 přesnídávka, příp. na vyučování výuka plavání ukončení výuky plavání 12:30 polední klid oběd 14:00 15:45 výuka plavní odpolední program 15:45 ukončení výuky plavání svačina 16:00 18:00 svačina, odpolední program výuka plavání ukončení výuky plavání 18:15 večerní klid večeře 19:00 20:00 výuka plavání večerní program 20:00 ukončení výuky plavání ukončení programu 21:00 večerka večerka Děti budou rozděleny na dvě skupiny po dvaceti. První den 2 hodiny plavání hodin (skupina A),16-18 hodin (skupina B). Skupiny se budou po každém dni střídat, př. A -> B a naopak. 26

26 3.2.5 LYŽAŘSKÝ KURZ Lyžařský kurz pro první stupeň je spíše zážitkovou akcí, než řízeným vzdělávacím procesem, kde je nutné dodržovat vyhlášku MŠMT o lyžařských pobytech. Náplní je tedy samozřejmě lyžování, a následně zážitkový program na sněhu, ale také v areálu ubytovatele. Náplň programu: výuka na sněžnicích a hry na nich sněžné hry a noční hry stavění záhrabů hry na sněžnicích hry s lavinovými vyhledávači klu-ski freeride výuka na sněžnicích a hry na nich sněžné hry a noční hry stavění záhrabů hry na sněžnicích hry s lavinovými vyhledávači klu-ski freeride výuka na sněžnicích a hry na nich sněžné hry a noční hry stavění záhrabů hry na sněžnicích hry s lavinovými vyhledávači klu-ski freeride 27

27 3.3 PROGRAMY PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY POZNEJ SE Nabízí dětem převážně II. stupně jedinečnou příležitost otestovat své tělo po duševní i fyzické stránce. Nabízí různorodé tradiční i nezvyklé sportovní aktivity, stmelí kolektiv a prokáže týmového ducha každého jedince, připraví školáky na budoucí život ve městě, ale také v přírodě, práci s materiálem, orientaci v mapě a mnohé další. Náplní bude hlavně pohyb, ale také dovednostní disciplíny, jako například vázání uzlů, zakládání tábora, práce se dřevem, první pomoc, orientace v terénu, prověření smyslů a mnohé další. Cílem je posílit disciplínu, důvěřovat v sebe sama a objevit skryté talenty. Pomoci outsiderům, či vybít divoké děti a vytvořit kamarádský vztah v celé skupině. Cíl programu: osvojit si základní dovednosti přežití v přírodě vést k týmovosti, pomoci druhým stmelit kolektiv a vytvořit kvalitně pracující skupinu poznat především sám sebe zdvořilost, ochota, důvěra, spolupráce, sport, zábava klíčová hesla Náplň jednotlivých dní: icebreakers, seznamovací hry, celopobytová hra práce s mapou, buzolou, kompasem šifrování, Morseova abeceda, signály a značky uzlování, nízké lanové překážky, lanování první pomoc, zdravý životní styl, pomoc tonoucímu Prověření smyslů - handicapované hry orientační běh, celodenní výlet, noční bojová hra práce se dřevem, přežití v přírodě, rozdělání ohně sportovní a dovednostní soutěže 28

28 Konkrétní programová náplň sedmidenního pobytu: 1. den DRUŽ SE! 10:00 příjezd, ubytování, vybalení 14:00 seznámení, uvítání, rozdělení do skupin, organizace dne 14:30 začátek programu, prohlídka objektu, icebreakers, sportovní hry 16:30 určení postů ve skupině (rádce, sporťák, matematik, písař ) týmové úkoly, intelektuální hry, poznání svého těla 19:00 týmový program, vlajka, pokřik, název, symbol, heslo, zadání celopobytové hry 22:00 večerka 2. den MOJE TĚLO, MŮJ HRAD. 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 práce s mapou, buzolou, kompasem, týmové sportovní aktivity 16:30 celopobytová hra, uvolňovací aktivity, týmové hry 19:00 signály, šifrování, morseova abeceda 22:00 večerka (24:00 noční hra) 3. den MÁŠ TO U MĚ, JAK NA LANĚ 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 lanování a práce s lanem, individuální sportovní aktivity 16:30 celopobytová hra, nízké lanové překážky 29

29 19:00 výuka první pomoci, záchrany tonoucího 22:00 večerka 4. den PŘEŽIJE JEN PŘIPRAVENÝ 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 základy tábornictví, práce se dřevem, rozdělání ohně, základy zdravého životního stylu, příprava na sportovní aktivity 16:30 pohybové aktivity, celopobytová hra 18:00 příprava ohniště a surovin pro večeři, opékání uzenin či vlastní vaření jídla, setonův hrnec NOC spaní pod širákem, udržování ohně 5. den MÁM VČECH PĚT POHROMADĚ?, nebo CELODENNÍ VÝLET 7:00 rozcvička, vaření kopřivového čaje, snídaně, zasypání ohniště 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 hry zaměřené na smyslové vnímání, handicapované hry uvědomění si svého zdraví, pomoc slabším, ochrana menších 19:00 večerní program, uvolňovací a odpočinkové činnosti 22:00 večerka 6. den UKAŽ, CO V TOBĚ JE! 9:00 výuka s učiteli (10:00 přesnídávka) 30

30 14:00 zahájení sportovního a dovednostního odpoledne, individuální sportovní i praktické aktivity, týmové sporty, orientační běh 19:00 zakončení odpoledne, vyhlášení výsledků 20:00 diskotéka / karneval 22:30 večerka 7. den SLÁVA VÍTĚZŮM, ČEST PORAŽENÝM! 9:00 balení, úklid 10:00 ukončení pobytu, předání diplomů, rozloučení 11:00 odjezd Konkrétní programová náplň pětidenního pobytu: 1. den DRUŽ SE! 10:00 příjezd, ubytování, vybalení 14:00 seznámení, uvítání, rozdělení do skupin, organizace dne 14:30 začátek programu, prohlídka objektu, icebreakers, sportovní hry 16:30 určení postů ve skupině (rádce, sporťák, matematik, písař ) týmové úkoly, intelektuální hry, poznání svého těla 19:00 týmový program, vlajka, pokřik, název, symbol, heslo, zadání celopobytové hry 22:00 večerka 2. den MOJE TĚLO, MŮJ HRAD! 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 31

31 14:00 týmové sportovní aktivity, nízké lanové překážky, práce s lanem, uzlovaná, hry cvičící smysly, handicapované hry 16:30 práce se dřevem, tábornické dovednosti, zakládání ohniště 18:00 příprava surovin pro večeři, opékání uzenin či vlastní vaření jídla, setonův hrnec noc spaní pod širákem, udržování ohně 3. den PŘEŽIJE JEN PŘIPRAVENÝ. 7:00 budíček, rozcvička, vaření čaje v kotlíku, úklid tábora a ohniště 9:00 výuka s pedagogy (10:00 přesnídávka) 14:00 šifrování, signály, práce s mapou, buzolou a kompasem, individuální sportovní aktivity 16:30 celopobytová hra, týmové hry 19:00 výuka první pomoci, záchrany tonoucího 22:00 večerka (24:00 noční hra) 4. den UKAŽ CO V TOBĚ JE! 9:00 výuka s učiteli (10:00 přesnídávka) 14:00 zahájení sportovního a dovednostního odpoledne, individuální sportovní i praktické aktivity, týmové sporty, orientační běh 19:00 zakončení odpoledne, vyhlášení výsledků 32

8. PŘÍLOHY. Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu

8. PŘÍLOHY. Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu 8. PŘÍLOHY Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu Název Strana Příloha č. 1: podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů 42 Příloha č. 2: náplň kurzu

Více

Jak to má správně vypadat na letním dětském táboře?

Jak to má správně vypadat na letním dětském táboře? Jak to má správně vypadat na letním dětském táboře? Posíláte děti na letní tábor? Anebo jste naopak organizátory, pořadateli takového tábora? Pak byste si měli dát pozor na základní pravidla o konání takového

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo

Více

320/2010 Sb. VYHLÁŠKA

320/2010 Sb. VYHLÁŠKA 320/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb.

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů INFORMACE pro provozovatele dětských táborů Dle informací z zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která určuje povinnosti také pro provozovatele zotavovacích akcí. Součástí tohoto zákona jsou

Více

Vybavení lékárničky. Domácí Školní Autolékárničky

Vybavení lékárničky. Domácí Školní Autolékárničky Vybavení lékárničky Domácí Školní Autolékárničky Domácí lékárna Domácí lékárnička je nezbytnou součástí každé domácnosti. Měla by mít své stálé místo, uložena mimo dosah malých dětí. Jednou za rok by se

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. Změna: 422/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014)

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce... - znění dle 422/13 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

Podmínky účasti dětí na zotavovací akci. Akce se může zúčastnit dítě, které:

Podmínky účasti dětí na zotavovací akci. Akce se může zúčastnit dítě, které: Zotavovací akce Vyhláška Ministerstvo zdravotnictví ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů Legislativa Zotavovací akcí je organizovaný

Více

VYHLÁŠKA Č. 148 ze dne24. 3. 2004, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

VYHLÁŠKA Č. 148 ze dne24. 3. 2004, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti VYHLÁŠKA Č. 18 ze dne. 3. 00, kterou se mění vyhláška č. 106/001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 58/000 Sb., o

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 106 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Obvazová technika. Lékárnička Označení

Více

(2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1.

(2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 8 Zotavovací akce (1) Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15

Více

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

3 Prostorové podmínky. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

3 Prostorové podmínky. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: vyhl.č. 148/2004 Sb. Změna: vyhl.č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd 2015

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd 2015 Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd 2015 PO POPRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Předmět úpravy

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Předmět úpravy 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

(1) Zotavovací akce se pořádají ve stavbách nebo ve stanech.

(1) Zotavovací akce se pořádají ve stavbách nebo ve stanech. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: vyhl.č. 148/2004 Sb. Změna: vyhl.č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 1 Předmět úpravy

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 1 Předmět úpravy 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 148/2004 Sb., č. 320/2010 Sb. a č.

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. Změna: 422/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1. 1 Přehled zákonů a vyhlášek potřebných ke konání dětského letního tábora. Příloha 2. 2 Dotazník

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1. 1 Přehled zákonů a vyhlášek potřebných ke konání dětského letního tábora. Příloha 2. 2 Dotazník SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1. 1 Přehled zákonů a vyhlášek potřebných ke konání dětského letního tábora Příloha 2. 2 Dotazník Příloha 3. 3 Ukázka jednoho listu zdravotnického deníku Příloha 4. 4 Postava pro

Více

Směrnice - škola v přírodě PR projednala dne: 24.1.2012

Směrnice - škola v přírodě PR projednala dne: 24.1.2012 Směrnice - škola v přírodě PR projednala dne: 24.1.2012 S-06-2012 Počet stran: 3 Platnost a účinnost od: 1.2.2012 Změna: 3 Počet příloh: 12 Zpracovala: Mgr. Jaromíra Kozáková 14.základní škola Plzeň, Zábělská

Více

16 Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníky. Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí. Příloha č. 3 Charakteristika plavce

16 Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníky. Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí. Příloha č. 3 Charakteristika plavce 16 Seznam příloh Příloha č. 1 Dotazníky Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí Příloha č. 3 Charakteristika plavce Příloha č. 4 Povinné vybavení lékárničky Příloha č. 5 Obrázky

Více

422/2013 Sb. VYHLÁŠKA

422/2013 Sb. VYHLÁŠKA 422/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

Více

Organizační řád školy Směrnice č. A 21 Škola v přírodě

Organizační řád školy Směrnice č. A 21 Škola v přírodě Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace Organizační řád školy Směrnice č. A 21 Škola v přírodě Dřevohostice 12. 04. 2010 Č.j.: 315/2010 Vypracoval: PaedDr. Nataša Kučerová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 6. ŠKOLA V PŘÍRODĚ Č.j.: 6 ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Pokyny pro kurz Teorie a didaktika cykloturistiky - KTS/TDC Termín: 27. 5. 31. 5. 2013 Místo: Vedoucí kurzu: Instruktoři: Účastníci: Hranice penzion U Jiřího http://www.penzionujiriho.cz/

Více

Adaptační programy pro školy

Adaptační programy pro školy Adaptační programy pro školy Popis programu: Jednodenní, dvoudenní nebo třídenní pobytové nebo vložené 1 programy pro žáky nově složených nebo obměněných tříd ZŠ, a pro nastupující ročníky SŠ, SU. Náplní

Více

LÉKÁRNA -vybavení. příloha VYHLÁŠKY - 106/2001 Sb. Lékárnička

LÉKÁRNA -vybavení. příloha VYHLÁŠKY - 106/2001 Sb. Lékárnička LÉKÁRNA -vybavení OSOBNÍ -co do ní? TÁBOROVÁ -co musí být a co je fajn příloha VYHLÁŠKY - 106/2001 Sb. 1 Lékárnička Co do ní a proč? Rukavice Resuscitační rouška (maska) Alufolie Osobní léky (proti alergii,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Adaptační program. Adaptační kurz. Program adaptačního kurzu

Adaptační program. Adaptační kurz. Program adaptačního kurzu Adaptační kurz Adaptační kurz je velmi propracovaný pobyt, který kombinuje prvky dobrodružství a tzv. zážitkové pedagogiky. Hlavním cílem je rozvoj nově vznikajícího kolektivu a seznámení žáků či studentů

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE OLOMOUC 13. - 18.7. 2015 Zasíláme doplňující informace o letním soustředění: Datum: od 13.7. 2015 (pondělí) do 18.7.2015 (sobota) Místo konání: Chata JUNIOR, Kunčice 14, Staré

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 17. DOZORY. PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka školy

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 17. DOZORY. PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka školy Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 17. DOZORY Č.j.: 162 /2006 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 11.5.2006 PhDr. Zdena

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 8 - LYŢAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ Číslo jednací: ZŠ/03/151/10 Vypracoval: Mgr.

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ u Matky Boží Jihlava

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ u Matky Boží Jihlava STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ u Matky Boží Jihlava Provozní řád školy Úvod Tento provozní řád stanovuje režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti žáků, podmínky jejich pohybové výchovy režim

Více

Povinnosti zdravotníka na zotavovací akci

Povinnosti zdravotníka na zotavovací akci Univerzita Karlova v Praze, 1.lékařská fakulta Ústav hygieny a epidemiologie Univerzita Karlova v Praze - 1. Lékařská fakulta Povinnosti zdravotníka na zotavovací akci Související zákony a další předpisy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ

Více

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb. Změna: 86/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb., 120/2002 Sb. Změna:

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

5ti denní tématický pobyt v ekocentru STŘEVLÍK (středisko ekologické výchovy)

5ti denní tématický pobyt v ekocentru STŘEVLÍK (středisko ekologické výchovy) TŘÍDA : NÁMOŘNÍCI 5ti denní tématický pobyt v ekocentru STŘEVLÍK (středisko ekologické výchovy) Místo pobytu: středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Kontakty: www.strevlik.cz

Více

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Pojmy Pro účely tohoto řádu se rozumí a) táborníkem - dětský účastník tábora, b) vedoucím - kterýkoliv dospělý pracovník tábora. ČÁST PRVNÍ

Více

Publikace je určena pracovníkům s mládeží, mládežnickým vedoucím, mládežnickým organizacím a všem, kteří jsou aktivně zapojeni do práce s mládeží.

Publikace je určena pracovníkům s mládeží, mládežnickým vedoucím, mládežnickým organizacím a všem, kteří jsou aktivně zapojeni do práce s mládeží. Publikace je určena pracovníkům s mládeží, mládežnickým vedoucím, mládežnickým organizacím a všem, kteří jsou aktivně zapojeni do práce s mládeží. Strukturovaný popis publikace Název: Autor: Rok vydání:

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Lyžařský výcvik žáků školy a zimní pobyt na horách

Lyžařský výcvik žáků školy a zimní pobyt na horách Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí nad Labem; IČO 44555229 SMĚRNICE č.1/2012 Lyžařský výcvik žáků školy a zimní pobyt na horách Obsah :

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Š K O L N Í V Ý L E T Y Č. j.: 27l / 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2012 Směrnice

Více

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s.

Více

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU PROPOZICE LETNÍHO KEMPU AKADEMIE KARATE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 18. - 25.7. 2015 Horní Bečva, Hotel Kahan 1 Na základě vaší přihlášky Vám zasíláme doplňující informace o kempu Datum: 18.7. 2015 sobota - 25.7.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA BOHUMÍN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HÁJKOVA 8, OSTRAVA - PŘÍVOZ V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ platný od 1.1.2010 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace se sídlem Slovanská alej 13, 326 00, Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Libuše Pechová Schválil:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Organizace předškolního vzdělávání při zdravotnickém zařízení

Organizace předškolního vzdělávání při zdravotnickém zařízení Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy při DOL Bukovany, Zámek 1, 262 72 Březnice Č. j.: 2016/58 Vypracoval: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES OLOMOUC DASKABÁT 72, OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES OLOMOUC DASKABÁT 72, OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES OLOMOUC DASKABÁT 72, 77200 OLOMOUC IČO 70985901, IZO 1030480323, TEL. 585358278, 739653604 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY. Údaje o zařízení. Úvodní ustanovení. Všeobecná ustanovení. Provozní řád se řídí zejména:

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY. Údaje o zařízení. Úvodní ustanovení. Všeobecná ustanovení. Provozní řád se řídí zejména: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY Údaje o zařízení adresa: Základní škola Ohrazenice, okres Semily příspěvková organizace telefon: 481 321 400 e-mail: zs-ohrazenice@cmail.cz IČO: 70695300 ředitelka: Mgr. Helena Damašková

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

Nabízené programy a aktivity:

Nabízené programy a aktivity: Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace K Nemocnici 23, 741 01 Nový Jičín IČ: 75089157, www.fokusnj.cz Tel : 556 710 088, fokusnj@fokusnj.cz Vy vybíráte, my realizujeme aneb programy

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. tel: , ,

PROVOZNÍ ŘÁD. tel: , , PROVOZNÍ ŘÁD I. Údaje o zařízení Fakultní mateřská škola se speciální péčí Arabská 681/20 160 00 Praha 6 tel: 235 350 410, 246 024 322, 731 181 954 e-mail: www stránky: irena.holema@skolka.org www.skolka.org

Více

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní řád ŠJ Č. j.: 20 / 2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 2.1.4 Skartační znak: A 5 Změny: OBSAH: 1. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

148/2004 Sb. VYHLÁŠKA

148/2004 Sb. VYHLÁŠKA 148/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. března 2004, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2006 Liberecký kraj

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2006 Liberecký kraj Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2006 Liberecký kraj Níže uvedený přehled shrnuje průběh letní dětské rekreace v roce 2006 ve čtyřech okresech Libereckého kraje. Různorodá a krásná příroda

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Martina Thumsová Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Martina Thumsová Vzor citace: THUMSOVÁ,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes atd.)

(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes atd.) PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ SE ZAŘAZENÍM DÍTĚTE NA SPORTOVNÍ KURZ Souhlasím s účastí mého syna/dcery na SPORTOVNÍM KURZU v Janově nad Nisou, termín od 18. do 22. dubna 2016. Souhlasím s uvedením osobních údajů

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více