ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristiky vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém 1. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Safirka s.r.o. Zřizovatel: Mateřská škola Safirka s.r.o. Právní forma zřizovatele: Společnost s ručením omezeným Sídlo s.r.o.: Opálkova 16, , Brno Telefon: Pracoviště MŠ: Pavlovská 16, , Brno Telefon: IČO: Ředitel: Mgr. Marie Baltusová Koordinátor ŠVP: Mgr. Marie Baltusová Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání s motivačním názvem: Safirka objevujeme a tvoříme náš svět! Školní vzdělávací program Safirka dle RVP PV a přístupu Reggio Emilia Zpracováno týmem pracovníků školy. Účinnost ŠVP je plánována na období 3 let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti. Platnost od: do Aktualizováno k (změny v počtu tříd a vybavení, zohlednění připomínek ČŠI, poznatky z praxe pedagogů, školení Reggio Emilia) Schváleno na pedagogické radě, dne

3 2.Obecná charakteristika školy 2.1 Velikost školy, počty tříd Počet tříd: 4 třídy, věkově smíšené, 2 anglicko-české ( max. 16 dětí ve třídě), 2 české třídy (max.21 dětí). Kapacita školy: do 80ti dětí (při zařazení dětí se specifickými potřebami počet dětí klesne nebo přibude pracovník) Mateřská škola přijímá děti, které v daném roce dosáhnou věku 3 let a děti do věku 6 let nebo s odkladem školní docházky. Počet pedagogických pracovníků:10 12 (včetně vedení) Počet provozních pracovníků: Charakter budovy, okolí školy Škola je v samostatném pavilonu komplexu základní školy Pavlovská. Je oddělena zdmi (protipožární ochrana) se samostatným vchodem z boku budovy a samostatnou zahradou. Ve školce jsou celkem 4 třídy pro maximální počet 80 dětí. Dvě třídy mají vždy společnou šatnu a jsou propojeny velkými dveřmi a terasou. Třídy je tedy možno libovolně propojit dle potřeby a zvětšit tak prostor či spojit aktivity. Každá třída má vlastní sociální zařízení. V každé třídě je výklenek s výtvarným koutkem a přístupem na externí terasu (čistá zóna). Ve třídě je dále pódium s kobercem a stolečkem pod okny. Po stranách pódia a zdí jsou police a boxy na hračky. Každá třída má velký elipsoidní stůl a židličky, hrací koutky různého zaměření, světelný stůl. Uprostřed budovy, mezi třídami, je kuchyň s výdejnou jídla, kancelář ředitele, zázemí pro učitele, sklad a úklidová místnost. Exteriér školy je upraven tak, aby děti mohly v teplých měsících kdykoli vyjít a hrát si na terase, kde má každá třída vlastní ovocný strom. Před školou je vlastní zahrada a hřiště z pružného materiálu, s cestičkami na ježdění, zatravněné domečky na hraní, pískovou plochou a hřištěm na sportovní aktivity. Škola je situována v klidné čtvrti přímo u lesa, kam si děti chodí často hrát. Vedle školy je také hřiště s průlezkami možné k využití. V blízkosti máme Aquapark, Antropos, lesní oboru se zvířátky a brněnskou ZOO Chod školy Provozní doba: 6:30 17:30 (pátek jen 17:00) Základní činnosti: Děti přicházejí a odcházejí s rodiči. Rodiče jsou vítáni, aby strávili nějaký čas společně s dítětem ve školce. Hlavní program dne je mezi 9:00 15:30 (mimo oběd a polední klid). Ráno a večer jsou většinou děti ze dvou tříd společně v jedné třídě. Ráno, když děti přijdou, mohou si volně hrát nebo si vybrat z jedné z nabízených činností (učitelé na každý den připraví různé materiály a provokace). Učitel pomáhá či iniciuje společnou hru, experiment, tvoření. Ranní činnosti jsou často tématicky prodchnuty třídními či vlastními projekty dětí. Kolem 9 hodin následuje svačina, před kterou zpravidla proběhne krátké cvičení logopedické prevence. V 9:30 následuje společné přivítání v kolečku spolu s aktuálními říkankami a písničkami či povídáním (v anglické třídě probíhá částečně ranní kolečko v angličtině), po kterém se děti

4 oblečou a připraví na pobyt venku (na zahradě nebo na výlet do lesa). Venku jsou děti až 2 hodiny (v zimě méně), probíhá volná hra a nebo hra v rámci tématických projektů daného období. Po návratu z venku kolem 12 hodiny následuje oběd a po obědě polední klid. Po obědě většina dětí spí nebo odpočívá v tomu učených třídách na lehátkách (ve dvou třídách jsou přes obědy nachystána lehátka na spaní), ostatní děti, které ve školce dlouhodobě nespí, odpočívají u pohádky kratší dobu v samostatných třídách a posléze se věnují volné hře a předškoláckým úkolům. Následuje svačinka a po15h kroužky nebo volná hra. Odpoledne si mohou děti volně hrát na zahradě nebo na terase, případně se zapojit do výtvarných, hudebních nebo pohybových činností (činnosti se střídají v rámci týdne). V případě zimních měsíců se pobyt venku zkrátí a děti si mohou hrát v propojených místnostech uvnitř, kde jsou vytvořeny aktivity pohybové a taneční. Odpoledne je možno dělat malé odpolední kolečko, kde učitel navazuje na aktivity uplynulého dne (u starších dětí většinou v nespací třídě). Rodiče mohou zůstat chvíli s dítětem. Rodiče děti odvádějí domů. Obědy jsou připravovány externě a dováženy do školky, kde jsou vydávány. Svačinky připravujeme v kuchyňce. Děti stolují ve své třídě. Podílejí se na vození svačin, prostírání stolů a jejich úklidu. 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Prostorové podmínky Budova MŠ: Vlastní třídy s prostorem a koutky ke hře, zákoutím se stoly pro výtvarné činnosti a stolování Šatna společná pro 2 sousedící třídy Sociální zařízení pro každou třídu Kancelář ředitele a hospodáře Kuchyň Zázemí pro pracovníky + WC Sklad Úklidový sklad Venkovní prostory: Zahrada v podobě zeleného městečka s cestičkami a bunkry, písková plocha, skluzavka, zeleň. Terasa pro každou třídu (spojení s interiérem, čistá venkovní zóna) Vybavení školy Vybavení kuchyňky/ výdejny: dle předpisů vyhlášky MŠMT 107/2005 o školním stravování: sporák, lednice, linka na přípravu, dvojdřez, myčka, dřez na černé nádobí, výdejové vozíky; Vybavení každé třídy: police a skříňky, stolečky, židličky, světelný stůl, matrace a postýlky, tabule na psaní, knihovnička, bedýnky na hračky, výtvarný materiál, hračky, stavebnice, přírodní materiál, věšáčky, hudební nástroje. Kancelář: stůl, židle, skříňě, knihovna, počítačová souprava, kancelářské potřeby. Zázemí pro učitele: stůl, židle, věšáky. Sklad: materiál, čistící prostředky a náčiní.

5 Venkovní prostory: hrací objekty, hračky na hraní venku Spoluúčast rodičů při výchovně-vzdělávacím procesu Cílem výchovně-vzdělávacího procesu je harmonický vývoj dítěte, na kterém se podílí především rodiče a učitel. Proto je vzájemná spolupráce a porozumění velmi důležitá. Rodič je vyzýván k vyjadřování se k aktivitám školy a pokrokům či problémům dítěte. Učitelé se snaží maximálně komunikovat s rodičem a rodič je vítán ve školce a na jejich akcích jako spolu účastník procesu. Rodič se může účastnit části dne ve školce pod domluvě s třídním učitelem. Jsou pro něj pořádány pravidelné třídní schůzky. Škola dále zpracovává dětské deníky, kde se každý rodič může dozvědět novinky o svém dítěti s doloženou fotodokumentací. Tyto deníky současně umožňují pro všechny zaznamenávat pokroky a vývoj dítěte. Pro rodiče je k dispozici také zápis z třídní knihy, kde rodiče každý den najdou program uplynulého dne. Škola dává rodičům každý týden fotky dokumentující dění ve školce na webové stránky. Škola pořádá společné akce a dílničky a snaží se podporovat pospolitost a vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi školou a rodiči i mezi rodiči navzájem. 3.3 Životospráva a psychosociální podmínky Mateřská škola poskytuje pestrou stravu odpovídající zásadám racionální výživy a respektující individuální stravovací potřeby dětí. Dětem je k jídlu dán dostatek času a na základě domluvy s rodiči jsou respektovány jeho stravovací zvyklosti. Během celého dne jsou dětem k dispozici nápoje. Odpolední odpočinek malé děti odpočívají na lehátkách, ostatní dlouhodobě nespící děti odpočívají na lehátkách krátce u pohádky a pak se věnují vlastním nebo předškoláckým činnostem. Všichni vytváříme dětem takové prostředí, aby se cítily spokojeně a bezpečně. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti a povinnosti, nikdo není znevýhodňován. Péče o děti je podporující, snažíme se o nenásilnou komunikaci, která je mu příjemná, navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. V dětech rozvíjíme ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti si ve třídě vytvoří jasná pravidla chování. Více se zaměřujeme na řešení problémových situací. Podporujeme u dětí samostatnost při osobní hygieně, stolování a oblékání. V naší škole funguje stálý režim, který je ale dosti flexibilní a umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit jejich potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnost děti přivádět a odvádět v tomu určených časech, po domluvě i v jiných časech během dne, pokud je to organizačně možné. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku. Spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb. Dětem s nižší potřebou spánku nabízíme klidné činnosti a hry ve třídě. Většina materiálu a hraček je dětem celodenně k dispozici a na dosah. Děti mohou rozhodovat o svých činnostech a sami se obsloužit. Adaptační program pro nově příchozí: Na jaře po zápise organizuje škola pravidelný adaptační klub pro nově přijaté děti a jejich rodiče. Děti i rodiče se zde seznámí s učiteli, prostředím školy a novými kamarády. Před zahájením docházky mohou děti trávit ve školce kratší čas a účastnit se aktivit společně s rodičem. Snažíme se dětem dát pocit důvěry a bezpečí, věnovat jim péči. Spolupracujeme s rodiči na adaptaci dítěte a společném učení a podpoře doma i ve škole.

6 3.4. Řízení mateřské školy Organizační řád, náplň práce a směrnice MŠMT vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. Ředitelka vytváří prostor na spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni mají spolu rozhodující hlas, všichni se podílejí na dění v mateřské škole. Tvorba ŠVP je výsledkem týmové práce školy. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje tým ke kvalitě vykonávané práce. Otevřeně diskutuje o problémech jedinců i týmu, dává doporučení. Ve škole je zaveden funkční informační systém. Pro pedagogické pracovníky jsou v režimu školy zařazeny každý měsíc pedagogické nebo provozní porady (provozní záležitosti se zpravidla řeší na ped. radách či individuálně s dalšími zaměstnanci). Na spolupráci s rodiči se podílejí všichni zaměstnanci dle potřeb školy a plánovaných akcí. Mateřská škola spolupracuje se ZŠ Pavlovská, s externím psychologem, se specialisty psychologického a pedagogického poradenství a ostatními školními institucemi podobného zaměření. Záměry: Vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku naplňování cílů RVP. Vést všechny pracovníky k uvědomění, že o tom jak se bude dítě ve školce cítit rozhoduje kvalita vzájemných vztahů všech, kteří se na vzdělávání podílejí Personální zajištění V mateřské škole pracují vždy dva pedagogičtí pracovníci v jedné třídě. Pedagogičtí pracovníci splňují patřičnou kvalifikaci, jedna učitelka si v současné době doplňuje kvalifikaci. Na doplnění odpoledních a večerních hodin vyučuje ředitelka školy a její zástupkyně. Všichni pedagogové se neustále vzdělávají. Jejich vzdělávání je cílené a tématicky zaměřené, vychází z potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti a požadavků jednotlivých pedagogických pracovnic. Ředitelka maximálně podporuje profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na požadavky a vývoj současné společnosti. Počet českých tříd: 2 (duben 2011: 1, od září 2011: 2 třídy) Počet anglicko-českých tříd: 2 ( květen 2011, září 2012: 2 třídy) Rozvrh přímé pedagogické práce všech pracovnic je řešen tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče při práci s dětmi. Specializace jednotlivých pedagogických pracovníků je využita při hlavní výuce, i jako doplňkový program (kroužky, dílničky, speciální akce). Všechny záměry a cíle jsou realizovány vlastním pedagogickým týmem i doplňkovým pedagogickým týmem (na výpomoc atd.). Všichni pracovníci usilují o prohlubování své kvalifikace a ze strany ředitelství mají maximální podporu.

7 5.6. Zamýšlený vývoj podmínek Škola průběžně hodnotí a reaguje na podněty od dětí, rodičů a odborníků a snaží se zklavitňovat vzdělávací podmínky ve škole. Cílem je zajistit maximálně kvalifikovaný, komunikaticní a harmonický kolektiv pedagogů a zaměstnanců školy, podporovat komunitní spolupráci a iniciativu rodičů a reagovat a nové trendy ve vzdělávání. Škola průběžně pořizuje nové didaktické pomůcky a technologie, obohacuje program o spolupráci s externími pracovníky Spolupráce školy se ZŠ, veřejností a dalšími organizacemi Vedení obou škol spolupracuje již od samého vzniku MŠ a udržují dobré vztahy. Některé akce základní školy, které jsou vhodné pro předškoláky, jsou otevřeny i našim dětem. Společně plánujeme některé akce. Školy vzájemně spolupracují na možné návaznosti vzdělání a přijetí našich dětí na ZŠ, případně zřízení anglické třídy nebo družiny. Naše škola je otevřena akcím obce, ráda se zapojí do prospěšných činností a projektů. Činnost školy je těsně spjata s prostředím obce a s aktuálními projekty, s komunitou rodičů. Škola navazuje spolupráci s dalšími školami podobného zaměření. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem v případě potřeby konzultací či užší spolupráce pro zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Další aktivity školy Naše školka vedle realizace vzdělávacího programu může: Nabídnout dětem širokou škálu uměleckých aktivit (výtvarných, hudebních, pohybových). Být centrem kulturního života (pořádání akci pro rodiče, pro děti a veřejnost) Rozvíjet program integrace (v případě zařazení dítěte se specifickými potřebami učení) Nabídnout užší spolupráci s rodiči a dalšími vzdělávacími institucemi (ZUŠ, ZŠ, kroužky). Nabídnout výtvarné a jazykové kurzy pro děti i dospělé. 4. Organizace vzdělávání Přijímání dětí Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá od února, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku dle volných míst. Dítě do mateřské školy přijímá na základě přihlášky rodičů ředitelka mateřské školy. Informace a dokumenty k přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole, stáhnout z webových stránek školy nebo zažádat přes . Po ukončení zápisu (předložení vyplněné přihlášky-evidenčního listu, dotazníku a potvrzení od lékaře) sepíší rodiče se školou smlouvu o poskytnutí vzdělávání a péče pro dítě na jeden školní rok s automatickým prodloužením na další. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí i o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

8 Do sjednané doby od podpisu smlouvy (většinou 14 dní) zaplatí rodiče zálohu na školné, případně přímo školné a smlouva tak vejde v účinnost. Rodiče obdrží informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace. Děti se do MŠ přijímají na základě kritérií zpracovanými školou ve školním řádu. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku ( zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 34 odst. 7), pokud nebude porušena kapacita školy a hygienická kritéria. Kritéria pro přijetí dětí jsou součástí aktuálního školního řádu. Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd Škola má kapacitu 4 tříd. Škola má na programu 2 české a 2 anglické třídy. První česká třída byla otevřena v dubnu 2011, druhá bude otevřena od září První anglická třída funguje od května 2011 a druhá od září V každé třídě pracují dva pedagogové. 2 sousedící třídy vždy spolupracují, především ráno a večer, případně jdou spolu ven. Během odpoledního spánku jsou dvě třídy využity jako spací místnosti a třetí (případně i čtvrtá) jako odpočívací třída s nabídkou odpočinku a pak různých aktivit. V odpočívací pak probíhá i před-školácká příprava starších dětí. Během odpoledního odpočinku mají učitelé prostor na plánování a přípravy. V odpoledních a večerních hodinách vyučuje i ředitelka školy a její zástupce. Charakteristika jednotlivých tříd Škola má anglickou a českou třídu. V české třídě je do 21 dětí. V anglické do 16 dětí. Třídy jsou věkově smíšené. V anglické třídě funguje i jeden anglicky mluvící učitel a externí rodilý mluvčí. Do anglické třídy přijímáme i děti na částečnou docházku. Pedagogové v rámci anglických a českých tříd úzce spolupracují. Sousedící třídy tráví část dne společně, učitelé spolupracují. 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1. Pojetí a cíle výchovně vzdělávacího procesu Obecným cílem výchovně vzdělávacího procesu je harmonický rozvoj dítěte a jeho individuality. Dítě se fyzicky rychle vyvíjí, jsou pro něj vybírány vhodné a přiměřené motorické činnosti. Dítěti je dán dostatečný prostor k sebe vyjadřování a vytváření si vlastního životního prostoru. Dítě je respektováno a láskyplně přijímáno svým okolím, získává pocit bezpečí. Jakýkoli jeho zájem nebo iniciativa je podpořena a rozvíjena. Výchova a vzdělávání ve školce jsou inspirovány a prodchnuty filosofií Reggio Emilia, přístupem předškolního vzdělávání původem z Itálie, který se těší velké oblibě v anglicky mluvících zemích. Pozornost je směřována především na dítě a jeho individualitu, jeho tvořivost a rozvoj sebevyjádření a spoluvytváření okolního světa. Učitel ve svém působení nemá dominantní roli, ale spíše jde ruku v ruce s dítětem a provází jej na jeho cestě učení a objevování. Ve školce dětem poskytujeme nabídku činností, které rozvíjí vůli, cítění a myšlení a dává tyto tři oblasti do souladu. Činnosti jsou vedeny s vědomím, že dítě potřebuje možnost spoluprožívat a spoluvytvářet život v MŠ a jejím blízkém okolí. Proto učitel nechává dítěti větší volnost ve výběru činností nebo směru, kterým se bude ve hře či činnosti ubírat. Snaží se co nejvíce věcí dělat společně s dětmi. Děti tak mají možnost učení nápodobou a především určení oblasti jejich učení a zájmu. Hlavním cílem společné práce je vytváření pospolité, příjemné a tvůrčí atmosféry, vlastního

9 životního prostoru a pocitu vzájemnosti a bezpečí. Dětská spontaneita a tvořivost dostává potřebné podpory a prostoru v rámci spontánně vytvářených tvůrčích projektů a dětských her. Učitel pozoruje dítě a jeho potřeby a zájmy a snaží se reagovat a pomoci mu je co nejlépe rozvíjet. Společenství ve školce je založeno na vzájemném respektu, možnosti se volně projevovat a na podpoře spolupráce. Školka podporuje přirozený a harmonický rozvoj dětí v duchovní, duševní i fyzické oblasti a učí děti přistupovat k veškerému bytí na Zemi s respektem a úctou. Dítě se vyjadřuje nespočtem způsobů a ve školce se snažíme dát všem těmto způsobům prostor, dále je rozvíjet a učit. Dítě tak získává sebeurčení a komunikační dovednosti, tak důležité pro život ve společnosti. Skrze tvůrčí činnosti a používání vlastní fantazie je dítěti umožněno intenzivní sebeprožívání a citový rozvoj. V oblasti myšlení je našim cílem zprostředkovávat a charakterizovat dětem určené jevy tak, aby samo dítě docházelo k vytvoření vlastních i obecných pojmů na základě osobní zkušenosti, tvořit nevědomě působící zkušenosti a návyky, klást důraz na rozvoj řeči a možnost komunikace. Vést děti ke schopnosti pozorovat a vnímat zákonitosti přírody a plynutí času spolu s prožitkem lidových tradic a zvyků, které poskytují dítěti poznání řádu a jistotu vyplývající z rytmicky se opakujících známých dějů. V oblasti pěstování sociálních kompetencí rozvíjíme u dětí schopnost soucitu, spolupráce, sdílení, sociální sounáležitosti a další vlastnosti, které jim umožní žít trvale v souladu s ostatními lidmi a přírodou na této planetě. Rozvíjí u dětí také sebevědomí, sebedůvěru, sebeúctu a kladné sebehodnocení, které jsou východiskem pro možnost prožití života bez pocitu ohrožení a strachu. Naše škola je založena na vzájemném vnímání, respektu a spolupráci a vytváří tak prostředí a společenství, ve kterém se všichni účastníci cítí dobře a bezpečně a mohou se tak učit a harmonicky rozvíjet Očekávané výstupy vzdělávání dítě ukončující předškolní vzdělávání soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

10 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem

11 a jedinečnostem chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 5.3 Principy a metody práce V období předškolního věku se dítě velmi rychle vyvíjí po všech stránkách (fyzická, volní, citová, rozumová) a rozvíjí v lidskou bytost. Vývoj člověka probíhá ve víceletých cyklech a každý člověk prochází jednotlivými fázemi osobitým způsobem. V každé fázi jsou možnosti pro optimální rozvoj rozmanitých lidských vlastností a sil. V období předškolního věku je dítě zcela v zajetí smyslových vjemů, schopnost identifikace je v této fázi největší. Dítě má přirozenou potřebu rytmu a opakování. Proto je důležité rozdělení dne, týdne, měsíce i roku. S vědomím těchto vývojových zákonitostí a potřeb jsou organizovány některé výchovně vzdělávací postupy v MŠ. Učitel dává dítěti prostor určovat dění ve třídě a možnost sebevyjádření všemi dostupnými způsoby. Učitel dává dítěti otevřené otázky a možnost vyzkoušení vlastních řešení a seberealizace. Základními metodami jsou princip interakce (vzájemné vnímání a komunikace, dialog dítěte s učitelem a s prostředím), působení podnětného prostředí, princip opakování a neomezené možnosti sebevyjádření (seberealizace, vytváření vlastního životního prostoru, ventilace emocí a zkušeností a poznatků). Přístupy využívají přirozené dětské zvídavosti a tvůrčího potenciálu. Učitel pracuje jako výzkumný pracovník, který pozoruje a analyzuje chování a učení dětí a na základě svých poznatků pracuje s dětmi a přináší nové podněty a metody práce. Veškerá práce tedy vychází z

12 aktuální situace ve školce, z pozorování dětí. Přístup inspirovaný filosofií Reggio Emilia, iniciované po II. světové válce v Itálii Lorisem Malaguzzim a rodinami s malými dětmi, vychází z myšlenky, že výchova by měla dítěti pomoci osvobodit jeho energii a potenciál a umožnit tak jeho harmonický vývoj jako celistvé komunikativní, společenské a emocionální bytosti. Dítě je nahlíženo jako vůdčí, schopný a silný účastník vzdělávacího procesu, jehož přirozená zvídavost, tvořivost a zájem vytváří základní motivaci učení a objevování ve střetávání se s okolním světem. Dítě, rodič a učitel, a prostředí jsou klíčovými činiteli učení a vývoje dítěte. Vše, co působí na smyslové orgány, s čím si dítě hraje, v jakém prostředí se pohybuje, ovlivní jeho fantazii, tvořivé síly a svobodný vývoj. Proto je prostředí školky pečlivě připravováno, aby skýtalo možnost k novým objevům a hrám. Prostředí nabízí prostory a kouty jak ke skupinové tak intimní hře, k tvůrčím i dramatickým aktivitám. Děti se spolupodílí na tvorbě prostředí svými projekty. Jejich práce jsou ponechány, často vystavovány ve třídě, foto-dokumentovány. Celkově prostředí působí útulně a kreativně, neustále se přetváří, je neustálou dílnou dětských projektů a současně nabízí zázemí a útočiště k odpočinku či tiché hře. Vše s čím se dítě během dne setkává, vytváří podněty k dalším činnostem a k učení. Proto je také důležitá komunikace mezi učitelem a dalšími dětmi, vše, co se ve třídě děje spoluvytváří celkovou atmosféru. Dítě se zapojuje do různých skupinek a aktivit, má osobní čas a prostor s učitelem. Učí se nápodobou ale i spoluúčastí. Dochází k neustálé interakci mezi dítětem a jeho prostředím, mezi dítětem a ostatními účastníky. Učení je soustředěno v tématických projektech, které iniciují děti nebo učitelé. Děti samy nacházejí okruhy jejich zájmu a učitel jim pomáhá je rozvíjet a nacházet další podněty a informace, rozvíjet činnosti. Tématické projekty jsou různě dlouhé, dle zájmu dětí a mohou se tématicky i časově překrývat. Učitel pohotově reaguje na zájem a nápady dětí, vyhledává a podává další materiály a podněty. Projekty mohou být tvůrčího rázu (výstavba konstrukcí, přetváření interiéru či exteriéru, míchání barev a jejich působení, výtvarné projekty) nebo výzkumného rázu (zkoumání světa hmyzu, zkoumání působení světla a stínu, svět zvířat atd.). Výuku současně neustále provází princip opakování a rytmu některých aktivit (písničky, říkanky, pohádky, vedené hry) prohlubuje učení a zájmy dítěte a současně vytváří jistotu určitého dění. Seznamuje dítě s novými předměty, tématy. Na principu opakování jednotlivých situací a aktivit je postavena i výuka anglického jazyka v anglické třídě. Výuka anglického jazyka probíhá přirozeně v běžném denním režimu během veškerých her a aktivit, v komunikaci s anglicky mluvícím učitelem (v anglické třídě je jeden česky a jeden anglicky mluvící učitel, částečně pak rodilý mluvčí). Dítě je po celou docházku součástí bilingválního prostředí. Dítě je tak po čase schopno přijímat cizí jazyk, částečně mu rozumět a pokud je ve školce celé tři roky i komunikovat v běžných, opakujících se situacích. Vzhledem k stále narůstajícímu počtu dětí s narušenou komunikační schopností, přijala škola do týmu i logopedické pracovníky, kteří systematicky provádějí logopedickou prevenci a intervenci. Do pravidelných aktivit týdne jsou tedy zařazeny i činnosti a cvičení logopedické prevence a ve výuce je kladen větší důraz na rozvoj řeči a komunikačních dovedností v součinnosti všech pedagogických pracovníků.

13 5.4. Péče o naplňování potřeb dětí Potřeba podnětů zvenčí Dítě se učí konfrontací s okolím a novými situacemi. Ve školce se snažíme vytvořit prostředí, které dítěti nabízí dostatek kvalitních podnětů, které jej můžou oslovit či zaujmout. Ve školách Reggio Emilia je kladen velký důraz na to, co může děti naučit jejich okolní prostředí. Proto je věnovaná velká pozornost vzhledu a atmosféře tříd. Prostředí je často nahlíženo jako třetí učitel. Jeho estetická stránka je důležitou částí tvorby vzdělávacího prostředí. Dokumentace dětských prací, rostliny a ostatní předměty jsou vystaveny v dohledu dětí i dospělých. Atmosféra třídy je prostoupena hravostí a radostí. Učitelé občas přeskupují prostředí třídy tak, aby poskytovalo bohaté možnosti a podněty pro děti, které takto experimentují, objevují a řeší problémy, často i v malých skupinkách, kde je zapotřebí spolupráce a diskuze. Společné prostory ve škole umožňují dramatické hry a společnou práci pro děti z různých tříd. Malé dítě se teprve učí orientaci v pro něj neznámém světě a pro jeho pocit bezpečí vycházíme z přirozených životních situací, přirozeného prožívání chodu roku. Dítě ve svém životě opakovaně potkává určité děje, stávají se součástí jeho života a on se stává jejich součástí, spolu účastníkem a spolutvořitelem. Potřeba smysluplného světa Pro orientaci a jistotu dítěte je třeba zprostředkovat a přiblížit řád a rytmus, ve kterém život, situace probíhají. Dítě získává základní poznatky, učí se orientovat v čase a souvislostech okolního dění. Prožitek existence platnosti řádu a jejich rytmického proměňování dávají dítěti v prvních sedmi letech života pocit, že vše má své místo a svůj účel. Prostřednictvím zvyků a řádu vytváříme pocit jistoty a možnost anticipace dění. Tým učitelů se shodl na jednotné filozofii pravidel výchovy ve školce a prezentuje ji rodičům tak, aby fungovala jednotná pravidla chodu školy a děti se v nich bez obtíží orientovaly a přijaly je. Potřeba jistoty Blízká osoba je tím, kdo dítěti zprostředkovává informace o neznámých skutečnostech světa, kdo mu pomůže se orientovat a kdo mu může dávat najevo, že je v tomto zatím neznámém prostředí bezvýhradně a samozřejmě přijímáno. Dospělí jsou tedy těmi, kdo dítěti bezpodmínečným přijetím vyjadřují důvěru v rozsáhlé možnosti jeho vlastního života. Je důležité umožnit dítěti napodobování zdravých vzorů. Zde má největší význam, jaký je pedagog člověk. Role učitele je velmi komplexní. Učitelé spolupracují mezi sebou a s dětmi, se kterými společně prochází procesem učení. Učitel je pozorovatelem a průvodcem dětem v objevech a učení. Součástí snahy o posilování dítěte v jeho důvěře v sebe sama je i fakt, že činnosti jsou vedeny tak, aby nedocházelo k hodnocení či srovnávání výkonů dětí. Diagnostika dítěte probíhá spíše pozorováním jeho vlastní cesty, zpětnému ohlížení a srovnávání, vyjádření jeho vlastního posunu a vývoje. Dítě samo má možnost srovnat své práce a své postřehy v průběhu času díky uchovávané dokumentaci a osobním deníkům. Potřeba vlastního místa, vlastní společenské hodnoty Je-li dítě přijímáno, dokáže přijímat i ostatní. Věkově smíšené skupiny a role učitelů jako pomocníků a spolu účastníků poskytují velký prostor pro sociální učení, vytvářející přirozenější situace pro střetávání názorů a potřeb různých dětí. Umožňují, aby starší pomohl mladšímu, silnější slabšímu, aby jeden bral ohled na druhého tak, aby celé společenství mohlo fungovat a každý se mohl cítit účastníkem dění. Učitelé sledují potřeby a nálady dítěte a mohou se mu individuálně věnovat. Potřeba otevřené budoucnosti V dnešní době má obecně dítě málo možností jak prožít a nějakým způsobem zasahovat do chodu

14 věcí a událostí běžného života. Přirozeností dítěte předškolního věku však není role pozorovatele, ale tvůrce. Dítě je připraveno měnit, tvořit, zkoušet a hledat nové a neznámé prostory a možnosti vlastní realizace. Je tedy úlohou dospělého, aby tuto přirozenou touhu pomohl živit, aby mu dal možnost se realizovat a motivovat ho k budoucímu životu. V rámci tématických tvůrčích projektů, které děti spolu s učitelem vytvářejí, se dítě učí a realizuje ve školce. Mnohé projekty však zasahují i mimo prostředí MŠ, ovlivňují okolní prostředí, zapojují rodiče a ostatní spoluobčany Uspořádání života ve školce Chod školky je určován rytmem střídání ročních období a tradičních svátků roku. Tyto určují některé pravidelné aktivity školky a opakujíce se zajišťují jasný rytmus a řád dění velkého světa, jehož jsme součástí. Pravidelný režim dne také zajišťuje život v základním rytmu a přináší tak dětem pocit bezpečí a možnost zapojení a anticipace. Dílčí témata a okruhy učení a tvorby během celého roku jsou pak určována zájmem dětí a přirozeně se rozvíjí. Pravidelné činnosti Kromě pravidelnosti stravování, které také obnáší své rituály (společné prostírání a úklid, písnička /básnička před jídlem) je to hra venku, kdy mají děti volnost hrát si s kým, čím a kde chtějí. Případně minimálně jednou týdně jdeme s dětmi na výlet do lesa (krmení prasátek, stezka za pokladem, sbírání kaštanů, exkurze atd.). Každý den probíhá ráno a odpoledne společné kolečko, kde se učí a opakují písničky, říkanky, pohádky či drobné hry, povídá se. (V anglické třídě aktivity v obou jazycích) Každý den mají děti možnost zapojit se do výtvarné, pohybové či hudební aktivity. Výtvarný materiál je k dispozici kdykoliv. Dětem jsou pak v rámci tvůrčích bloků nabízeny specifické a tématicky ucelené činnosti (práce s hlínou, těstem, malba, kresba, výroba z papíru, z přírodních materiálů atd.). Výtvarné aktivity mohou probíhat individuálně nebo v rámci malé skupiny. Některé projekty jsou dlouhodobějšího charakteru (na pokračování). Pohybové aktivity jsou spojeny především se zpíváním či hudbou. Probíhají jako krátké intenzivní cvičení či tanečky. Hudební aktivity jsou většinou spojeny s pohybem či rytmizací. K dispozici jsou dětem různé jednoduché nástroje (štěrchadla, bubínky, xylofon atd). Během dne se dětem nabízejí i různé další drobné činnosti v různě vytvořených hracích zákoutích, kde má dítě prostor pro individuální nebo skupinovou hru (různé provokace k experimentu, konstrukcím, tvorbě). Během volné hry má učitel možnost se individuálně věnovat určitým dětem, které nejsou zrovna zabrány do společné hry nebo potřebují pozornost a péči. Režim dne 6:30 9:00 příchod do školky, volná hra (8:00-8:30 předškolácká příprava) 9:00 9:30 ranní kolečko (anglicky/česky) 9:30 10:00 svačina 10:00 12:00 hry venku/výlet (v zimě pohybové a taneční aktivity i uvnitř) 12:00 12:30 oběd 12:30 14:30 spánek/ klidový režim (před-školácký kroužek, odpolední kolečko) 14:30 15:00 svačina 15:00 kroužky/ volná hra 16:00 17:30 volná hra/hry venku/ odchod dětí Program může být přizpůsoben potřebám dětí a aktuální situaci.

15 6. Vzdělávací obsah Obsah činností v průběhu roku je určován specifickým zájmem dětí o jednotlivé tématicky ucelené oblasti, ročním obdobím a jeho svátky. Oblasti zájmu dětí jsou s pomocí učitele rozvíjeny do delších tématických projektů (Reggio Projekty). Oblasti témat bývají v různém pořadí dle aktuálního zájmu dětí (světlo a stín, svět přírody, svět zvířat, svět rostlin, svět hmyzu, fascinace vesmírem, město stavby, doprava struktury, barvy, pohádkové bytosti, grafické vyjádření atd.) Tématické zaměření celé školky je pak určováno ročním obdobím a jeho svátky. Podzim Podzim je čas pohybu a sklizně, chystání se na zimu. První týdny jsou zároveň pro mnohé prvními pro pobyt ve školce a proto pracujme hodně společně. Snažíme se stmelit společného ducha třídy a vybudovat základy spolupráce a vzájemnosti. Dokud tomu počasí přeje, trávíme hodně času venku a v lese. Sledujeme jak se příroda mění, jak se mění barvy. Sbíráme různé přírodniny a používáme je při hře a výtvarných činnostech. Děti často upoutá i mikrosvět a jeho živočichové. Aktivní pohyb a pohybové hry jsou hlavní náplní venkovních aktivit. Když začnou dny chladnout a zkracovat se, vytváříme ve školce intimnější, domáčtější zázemí, společně přetváříme a zabydlujeme interiér, děti směřují svoje hry do malých skupinek. Vytváříme zákoutí pro dramatické hry, hrajeme divadélko. Využíváme tmy pro hrátky a experimenty se světlem. Slavíme Sv. Martina a dušičky (Helloween, světla, lampióny, dýně). Záměr: seznámit děti s prostředím školky a s pravidly soužití ve třídě. vytvářet komunikačně bohaté prostředí a upevňovat vzájemné vztahy ve školce založené na respektu a ohleduplnosti. prostřednictvím tvořivých činností umožnit dětem poznávat a vnímat koloběh života v souladu se změnami ročních období a s oslavou svátečních chvil. podporovat radost a chuť dětí k učení a vzájemné spolupráci. s využitím sociálních a dramatických her posilovat pro-sociální chování a postoje a zdůrazňovat důležitou úlohu rodiny, kamarádství a vzájemných vztahů mezi lidmi. podporovat aktivní pohyb dětí. podněcovat kreativitu a estetické vnímání a poukázat na vlastnosti netradičních materiálů a jejich praktickému využití k tvůrčím činnostem. Zima Aktivity jsou směřovány do interiéru a zaměřeny na individuální, manuální a tvůrčí činnosti. Věnujeme se výtvarné tvorbě, výrobě dárků a přání, pečení cukroví, výrobě vánočních ozdob atd. Ve třídě nabízíme hry a zákoutí rozvíjející myšlení a jemnou motoriku. Věnujeme se společným přípravám na Vánoční svátky, učíme se koledy, chystáme Betlém, vyprávíme si zimní a vánoční příběhy. Děti v těchto ponuřejších dnech často věnují pozornost hrám se světlem a stínem, výtvarné tvorbě a světu pohádek a vlastní fantazie (dramatické hry, čtení, tvorba). Po Vánocích se pouštíme do nového roku s novou energií. Pečujeme o své zdraví a snažíme se předcházet nemocem. Věnujeme čas sněhovým hrátkám (bobování, stavění sněhuláků a jiných tvorů, zimní výpravy), slavíme masopust. Tvoříme masky a panáky, hrajeme s nimi divadlo a tance, věnujeme se hudebním a rytmickým činnostem. Děti upoutává tématika zvířat a zkoumají jejich život, projevy a prostředí. Příběhy směřujeme k živým bytostem různých krajů (zvířátka). Záměr: podporovat kreativní činnosti zaměřené na manipulaci s předměty, materiálem a pomůckami. za pomoci smyslových a psychomotorických her rozvíjet paměť a pozornost dětí.

16 usilovat o vzájemnou spolupráci a spolupodílet se na přípravě a realizaci oslav vánočních svátků. využívat hudební, hudebně-pohybové, dramatické i slovesné činnosti rozvíjející komunikativní dovednosti a schopnosti dětí naslouchat druhému. vytvářet povědomí o lidském těle, péči o zdraví a zdravém životním stylu a prevenci nemocí a poukázat na nebezpečí úrazů při hrách. zaměřit pozornost na zkoumání světa zvířat a na možnosti využití různých sdělovacích prostředků za účelem získání informací (encyklopedie, knihy, noviny, časopisy apod.). Jaro Sledujeme změny v přírodě. Každý den pozorujeme jak raší a rostou listy a květiny. Učíme se poznávat některé věci v přírodě. Vítáme a slavíme jaro (vynesení zimy), chystáme a slavíme Velikonoce (barvení vajíček, pletení pomlázek a ozdob, pečení). Zajímáme se o vznik nového života, mláďátka a život v lese. Pozorujeme mikrosvět (svět hmyzu v trávě). Konečně můžeme být více venku a chodit na výlety. Sadíme rostlinky a sledujeme jak rostou a mění se. Slavíme Den Země. Měníme interiér školky ve více otevřený prostor, více propojený s exteriérem. Věnujeme se pohybovým aktivitám a ruční tvorbě z proutí a rostlin (pletení, tapiserie, ozdoby a lisování květin). Záměr: podněcovat zájem dětí o pozorování živé i neživé přírody, přírodních jevů a rozmanitostí naší planety a vesmíru. vést děti k citlivému přístupu k přírodě a její ochraně. utvářet povědomí o různých ekosystémech a seznámit děti s reáliemi České republiky. poznávat a upevňovat lidové tradice a zvyky. rozvíjet praktické dovednosti pro orientaci v různém prostředí (návštěva muzea, výstavy). seznámit děti s prostorovými a časovými pojmy a znakovými systémy. utvářet povědomí o významu bezpečnosti (v dopravních situacích, při setkání se zvířaty, s neznámými lidmi a v jiných situacích) využívat kognitivní a praktické činnosti k rozvíjení schopností dětí k vyjadřovaní vlastních názorů, získávání zkušeností a řešení problémů. Léto Radostné období her venku a výletů. Když je teplo, tak si děti hrají na hřišti a jsou jim umožněny drobné hrátky s vodou. Pořádáme dobrodružné výpravy do lesa (naučné stezky, hledání pokladů atd.). Přetváříme exteriér, vymýšlíme nové aktivity a pohybové hry, hrajeme sportovní hry. Vytváříme společná výtvarná díla větších rozměrů, často venku. Děti se realizují ve vlastních tvůrčích a herních projektech. Během prázdninových měsíců (letní provoz - červenec, srpen) s dětmi každý týden cestujeme jiným příběhem do jiných světů. Každý týden je tématicky inspirován určitým příběhem či historickým obdobím. Koncem týdne tématicky spojené aktivity vyvrcholí v oslavu a odměnu. Záměr: rozvíjet fyzickou zdatnost a psychickou pohodu dětí. přiblížit dětem svět umění a kultury a podporovat účast dětí na různých akcích vhodných pro předškolní děti. podporovat děti k samostatné práci a k tvůrčímu vyjádření svých prožitků, dojmů, pocitů a nálad. umožnit dětem poznání jiných zemí a kultur a nacházet v nich inspiraci k rozmanitým projektům. pomocí her a tvůrčích činností vést děti k rozlišení různých společenských rolí a mravních hodnot. vést děti k sociální soudržnosti, toleranci a upevňování mezilidských vztahů.

17 Hlavní oblasti činností ve školce, kterými je naplňován RVP Dítě a jeho tělo chůze, běh, skoky, hody, lezení, turistika, sezónní činnosti manipulační činnosti (s předměty a nástroji), jemná motorika, grafomotorika zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) smyslové a psychomotorické hry hudebně-pohybové činnosti a hry jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti situace osvojující návyky zdravého životního stylu Dítě a jeho psychika Jazyk a řeč artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, říkanky společné diskuze, rozhovory, konverzace (vyprávění zážitků a příběhů) komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv samostatný slovní projev na určité téma, poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadla vyprávění toho, co dítě vidělo či shlédlo recitace, dramatizace, zpěv prohlížení knížek Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů a jevů manipulace s předměty a jejich zkoumání konkrétní operace s materiálem (třídění, uspořádávání, odhad, atd.) volné hry a experimenty s materiálem a předměty smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, zrakové a sluchové paměti a pozornosti námětové hry a činnosti hry různého zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční a dramatické aktivity) Sebepojetí, city a vůle sympatizující a přijímací prostředí, vstřícná a citlivá komunikace činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, dostatečné oceňování jeho snahy a úsilí. přiměřené činnosti a úkoly umožňující zážitek úspěchu a uspokojení činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů a rozhodování příležitosti a hry vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové atd.) poslech pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte hry na téma rodiny, přátelství výlety do okolí

18 Dítě a ten druhý dostatek pozitivních příkladů (vstřícná komunikace, ohleduplné chování s porozuměním a tolerancí) dostatek různých příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým dítětem i s dospělým sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně-pohybové činnosti společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému podpora dětských přátelství hry, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých Dítě a společnost kulturní a sociálně pohodové prostředí každodenní pozitivní vzory chování (zdvořilost, ohleduplnost, citlivost, tolerance) příležitosti poznávat mravní hodnoty v jednání lidí (spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost atd.) příležitost podílet se na vymezení společných hodnot a jasných smysluplných a co do počtu přiměřených pravidel soužití ve třídě různorodé společné hry a skupinové činnosti, kdy se děti spolupodílejí na činnosti i na jejích výsledcích vytváření podnětného a esteticky vyváženého prostředí přípravy společných slavností a akcí výtvarné, hudební a hudebně-pohybové činnosti podněcující rozvoj tvořivosti, estetického vnímání a vyjadřování estetické a tvůrčí činnosti slovesné, literární a dramatické (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní) setkávání se s literárním, dramatickým, hudebním a výtvarným uměním mimo školu Dítě a svět přirozené poznávání rozmanitosti světa přírody záměrné pozorování a sledování skutečných objektů, jevů a dějů z nejbližšího okolí manipulace a experimentace s různými materiály a surovinami motivované herní aktivity, ekohry pozorování stavu životního prostředí smysluplné pracovní činnosti pěstitelské a chovatelské činnosti, péče o školní prostředí, školní zahradu seznamování s kulturou místa a prostředí, ve kterém dítě žije, poznávání jiných kultur poučení o možných nebezpečných vlivech prostředí a o způsobech jak se bránit

19 7. Evaluační systém 7.1. Předměty hodnocení Předmětem hodnocení činnosti naší mateřské školy budou především tyto oblasti: 1. Jak jsou naplňovány potřeby našich dětí (potřeba podnětů, smysluplného světa, životní jistoty, vlastní společenské hodnoty). - průběžně ředitelkou a učiteli školy, na pedagogických radách 2. Jak jsou naplňovány cíle výchovně vzdělávacího působení v naší školce. - průběžně ředitelkou a učiteli školy 3. Evaluace dílčích projektů (plnění jejich záměru a propojených klíčových kompetencí). - průběžně učiteli školy 4. Evaluace individuálních plánů (v případě integrace dítěte se speciálními potřebami). 5. Vedení záznamů o dítěti, mapování jeho rozvoje ve všech oblastech. (dětské deníky, evaluace). - učitelé, minimálně jednou za čtvrtletí 6. Srovnávání souladu třídních programů s ŠVP a RVP (přehledy, fotodokumetace, hospitace, konzultace učitelů). - průběžně ředitelkou školy 7. Práce pedagogů (uplatnění nových poznatků, sbírání a výměna materiálů, vzájemné konzultace a hospitace, sebereflexe). 8. Jaká je kvalita sociálních vztahů v prostředí naší školky (spolupráce s rodiči, komunikace v kolektivu pracovníků, rozložení a naplňování kompetencí jednotlivých členů, komunikace s veřejností).- průběžně ředitelkou školy, dotazníky pro rodiče a dotazníky pro zaměstnance 9. Jaká je kvalita podmínek vzdělávání. 10. Hospodaření MŠ, hodnocení materiálních, ekonomických a personálních podmínek. pravidelné výkazy, účetnictví,pravidlená jednání jednatelů 7.2 Prostředky záznamů a evaluace Hodnocení probíhá především formou pedagogických setkání. Všichni pedagogičtí pracovníci se společně setkávají minimálně jednou do měsíce (pravidelně nebo výjimečně navíc když nastane potřeba). Učitelé sousedících tříd se pravidelně setkávají každý týden ve vyhrazeném čase, kdy mohou prodiskutovat problémy týkající se jejich třídy, hodnotit uplynulý týden a plánovat následný postup a projekty. Předmětem týmových pedagogických setkání jsou veškeré otázky pedagogické práce a rozvoje školy. Na setkání se řeší pedagogické a dále organizační otázky. V pedagogické části jsou na programu zprávy o probíhající výuce, konzultace o jednotlivých dětech, výměna podnětů a nápadů k další výuce. V organizační části jsou projednávány otázky týkající se organizace života MŠ a jejího správního a technického provozu. V přípravném týdnu se pak hodnotí celý uplynulý školní rok nebo delší období, aktualizují se školské dokumenty a společně vytvářejí nové cíle a strategie školy. Rozhodování v pedagogických a organizačních otázkách je výsledkem společného konsensu. Odpovědnost za správní oblast a hospodaření nese ředitelka MŠ. Tento způsob spolupráce přispívá k vědomému postoji každého k projednávané otázce, k vnímání a respektování ostatních a k vytváření rovnoprávného společenství. Hodnocení přímého pedagogického působení v jednotlivých třídách je prováděno formou hospitací ředitelky minimálně dvakrát ročně a konzultací s partnerským učitelem. Učitelé mají 1x ročně sebereflexi. Škola pořádá pedagogické diskuse a workshopy.

20 Každému dítěti je veden osobní deník s fotodokumentací (společné akce, vlastní projekty a úspěchy dítěte) a záznamy jeho pokroku (kresby, zaznamenané myšlenky, pracovní úkoly), které si dítě na konci docházky vezme domů. Pedagogové do něj doplňují doklady průběžně a rodinní příslušníci si mohou deník brát domů a prohlížet s rodinou, mluvit o jeho obsahu s dítětem. Deník je náhledem do života dítěte ve školce směřovaný pro rodiče a dítě. Třídní kniha je vedena formou zápisu jednotlivých dní na jednotlivých listech, které každé odpoledne umístíme na nástěnku pro rodiče, aby si mohli přečíst, co jsme s dětmi dělali. Tyto listy se pak zakládají do třídní knihy. Učitelé plánují aktivity tématicky na každý týden a průběžně reagují na potřeby a nápady dětí. Týdenní plány jsou tvořeny formou myšlenkové mapy. Obsahují název integrovaného bloku, název Reggio projektu a jednotlivé aktivity s kompetencemi,na které se zaměřují. Třídní vzdělávací programy se tak postupně vyvíjejí během školního roku, tak aby reagovaly na zájmy dětí a jejich potřeby. Páteří všech třídních projektů jsou aktivity vázané na roční období a svátky a vlastní Reggio projekty, které sledují specifické téma, jevy nebo otázky. Název Mateřská škola Safirka s.r.o. Sídlo BRNO, Opálkova 16 Provozovna BRNO, Pavlovská 16 IČO Zastoupenou Mgr.Marie Baltusová Tel mail Sdružuje Mateřská škola (kapacita) 80

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více