ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14

2 Školní vzdělávací program MŠ je dokument, který byl zpracován ředitelkou MŠ za spoluúčasti všech pracovníků MŠ. Vychází z analýz podmínek a výsledků evaluační činnosti. Byl projednán na pedagogické a provozní poradě dne Platnost dokumentu: od do Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA MŠ 3. FILOZOFIE MATEŘSKÉ ŠKOLY 4. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. Materiální a hygienické podmínky 4.2. Životospráva 4.3. Psychosociální podmínky 4.4. Organizace 4.5. Řízení školy 4.6. Personální zajištění 4.7. Spoluúčast rodičů 4.8. Spolupráce s partnery MŠ 5. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 6. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 7. VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÉ TÉMATICKÉ BLOKY 7.1 Poznávám svět ve školce 7.2 Maluju si s podzimem 7.3 Těším se na vánoce 7.4 Raduju se z bílé zimy 7.5 Zpívám si s jarem 7.6 Hraju si s létem 8. DOPLŃKOVÉ PROGRAMY 8.1 Doplňkové integrované programy Logopedická prevence Mele, mele, mlýnek pusy Ekologický program Putování se sluníčkem Zdravotně preventivní programy Zdravé zoubky Plavecký výcvik Solná jeskyně Divadelní představení v MŠ

3 8.2 Aktivity rozvíjející zájmy a nadání dětí Zpíváme si pro radost - pěvecké, hudební a hudebně -pohybové činnosti Zdravé pískání -výuka hry na flétnu Výuka angličtiny Veselé malování 9. EVALUACE 9.1 Vlastní hodnocení školy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Název školského zařízení: Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Adresa: Školní 164, Radomyšl Školní 187 Radomyšl Telefon: Ředitelka školy: Bc. Renata Škodová Zřizovatel MŠ: Městys Radomyšl MŠ funguje od roku 2003 jako právní subjekt - příspěvková organizace. Kolektiv MŠ ředitelka: učitelky: Bc.Renata Škodová Dana Majerová, Irena Petříková, Renata Kozáková, Bc.Michaela Červenková, Květa Kozáková Lenka Poklopová,Jana Hejpetrová uklízečky: kuchařka výdej jídla: Lenka Poklopová, Jana Hejpetrová účetní: Libuše Lojíková 2. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠ má dlouholetou tradici. První třída MŠ byla zřízena v roce 1940 a od tohoto roku se píše její pestrá historie ( příloha č.1, kronika MŠ ). Celková kapacita MŠ je 80 míst.od září 2011 funguje předškolní třída s kapacitou 20 míst v budově ZŠ. V původní budově MŠ, která se skládá ze dvou vzájemně propojených pavilonů fungují tři třídy s celkovou kapacitou 60 míst. Stravování MŠ zajišťuje školní jídelna ZŠ. MŠ zajišťuje donášení a výdej jídla v kuchyňce MŠ. Vroce 2008 proběhla v MŠ celková rekonstrukce, která přinesla MŠ výměnu topného systému ze zastaralého vytápění akumulačními kamny na ekologické vytápění tepelným čerpadlem. Celá budova MŠ byla zateplena, proběhla výměna oken a budova dostala novou fasádu. Celkové náklady na rekonstrukci činily přibližně ,- Kč.Rekonstrukce proběhla v rámci projektů EU. Budova MŠ je obklopena zahradou, která umožňuje pobyt dětí venku v jakémkoli ročním období. Je vybavena třemi pískovišti, z nichž dvě jsou zakryta pergolou, dále je vybavena průlezkami, kolotočem, hopsadlem, zahradním domečkem na uskladnění sezónních pomůcek a hraček na písek. V zahradě je vzrostlá zeleň, v dolní části zahrady

4 se nám podařilo zasázet živý plot z okrasných kvetoucích keřů a stálozelených buxusů. V horní části zahrady jsme společně s rodiči zásazeli živý plot z tůjí. V letním období využíváme k otužování a hrám dětí mobilní bazének. Jelikož MŠ nemá vlastní tělocvičnu, využíváme v rámci spolupráce tělocvičnu ZŠ. MŠ má přiměřené prostory, nábytek v jednotlivých třídách je postupně modernizován. Vybavení hračkami je na dobré úrovni a je dle finančních možností neustále doplňováno. Výzdoba MŠ je dílem tvořivých učitelek a dětí. Prostorové a výtvarné práce dětí prezentují MŠ v průběhu celého roku v Pečovatelském domě v Radomyšli. Pravidelně spolupracujeme se ZŠ, OÚ, Svazem žen, Svazem baráčníků a Pečovatelským domem v Radomyšli. 3. FILOSOFIE MŠ Naše motto: Děti, hra a příroda, štěstí, radost, pohoda. Šťastné dětství je darem, který člověka naplňuje a dává mu sílu po celý život. Vývoj osobnosti dnešního dítěte dítěte 21. století je ovlivněn rychlým vývojem vědy a techniky, ale i zrychleným životním stylem rodin. Filosofií naší MŠ je podporovat veškerým působením mateřské školy pozitivní postoj osobnosti dítěte k sobě samému, druhým lidem i svému okolí. Naučit se zvládat životní situace, řešit problémy, vážit si lidských hodnot, dokázat vyslechnout, pomoci, chovat se vstřícně a naučit se spolupracovat. Důležitým směrem, který budeme preferovat je zdravý životní styl, péče o vlastní tělo, význam pohybových aktivit, zdravá výživa. Do programu školy jsou zařazeny zdravotně preventivní prvky návštěva solné jeskyně, plavecký výcvik a u předškoláků čištění zoubků po obědě. Děti pravidelně cvičí, maximálně využíváme pobyt venku, chodíme cvičit do tělocvičny ZŠ, zařazujeme tématický blok Sportovní hry., chodíme na procházky. Ve spolupráci se školní jídelnou zařazujeme do nabídky svačin dva druhy ovoce nebo zeleniny, aby děti měly možnost volby. Vytváření dobrých mezilidských vztahů preferujeme jako základ soužití. Soužití, které je založeno na určitém komunikačním systému. Prostředí v dnešní době vede děti spíše k pasivní komunikaci televize, počítače, nedostatek času rodičů, zrychlený životní styl a proto jako další prioritu vidíme rozvoj jazykových a komunikačních schopností a dovedností dětí. Logopedickým doplňkovým programem Mele, mele, mlýnek pusy. (příloha č.2) budeme rozvíjet jazykové a vyjadřovací schopnosti dětí. MŠ nabízí rodičům a dětem také individuální logopedickou prevenci. Jednou v roce proběhne kontrola profesionálním logopedem. V duchu knihy Respektuj a buď respektován. se snažíme rozvíjet komunikační dovednosti dětí na urovni pozitivní komunikace. Venkovské prostředí, kterým je MŠ obklopena nám dává možnost preferovat a využívat přírodu. Učit se, vnímat, pozorovat, experimentovat, ale i chránit, starat se, pomáhat a uklízet. Enviromentální výchova prolíná naším doplňkovým programem Putování se sluníčkem (přílohač. 3). Ve třídách máme koše na třídění odpadu, aktualizujeme ekologickou nástěnku, ve spolupráci s rodiči jsme vybudovali bylinkovou zahrádku. Seznamujeme děti s lidovými pranostiky a některými ekologicky významnými dny jako např. Den zvířat, Den stromů nebo Den Země. Chceme, aby si děti odmalička uvědomovaly, že člověk je součástí přírody. Naše cíle: - aby se děti u nás cítily dobře, bezpečně, chodily do naší mateřské školy rády a s úsměvem, našly si nové kamarády a naučily se spolupracovat, žít společně

5 - abychom úzce spolupracovali s rodiči, společnými silami naplňovali výchovně vzdělávací cíle i životní hodnoty, podporovali zdravý životní styl, vytvořili prostředí vzájemné spolupráce, důvěry a otevřenosti - abychom rozvíjeli celou osobnost dítěte, uplatňovali osobnostní přístup a respektovali individualitu každé osobnosti Prostředky k naplnění těchto cílů: - respektujeme vývojové, kognitivní, sociální a emocionální potřeby dětí - respektujeme individualitu každého dítěte - výchovně vzdělávací aktivity připravujeme tak, aby uspokojovaly a naplňovaly přiměřeným způsobem potřeby dětí - preferujeme metody prožitkového a u starších dětí kooperativního učení - podporujeme radost dětí z poznávání nových věcí, podporujeme zvídavost, potřebu objevovat, experimentovat, učit se - snažíme se o vyváženost spontánních a řízených aktivit - didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte - uplatňujeme integrovaný přístup ve vzdělávání Cesta k naplnění cílů: - budeme vytvářet příjemné prostředí s pestrou nabídkou činností v nichž budou naplňovány a uspokojovány potřeby dětí - kladnou motivací, oceněním, povzbuzením, možností volby budeme posilovat jejich sebevědomí - pro zpětnou vazbu budeme využívat komunitní kruh - budeme upevňovat dětská přátelství, ohleduplné a vstřícné vztahy mezi dětmi - poskytneme dětem možnost spoluúčasti na rozhodování na základě společně stanovených třídních pravidel - v denním kontaktu s rodiči si budeme předávat informace o dětech ( citlivost, pomoc, jen vyžádané rady ) - při předpokládané delší konzultaci si učitelka domluví schůzku po ukončení přímé výchovné činnosti - na začátku každého měsíce budou rodiče seznámeni s akcemi na tento měsíc formou vyvěšeného harmonogramu s aktuálními informacemi o jednotlivých akci ch na třídních nástěnkách, měsíční přehledy akcí mohou rodiče dostávat i em - budeme pokračovat v nabídce informací pro rodiče Co Vás zajímá? - jako ředitelka se budu snažit zajišťovat aktuální studijní materiál, literaturu, časopisy,které mohou přinést řadu nových nápadů a informací - učitelky budou hodnotit pravidelně svou práci, naplňovat plán sebevzdělávání Myšlenky, které nám mají stále co říct: Vzdělávání je pro děti činností přirozenou a pro pedagoga činností cílevědomou.

6 Jádro vzdělávání neleží v řízených činnostech, ale ve všem, co dítě v mateřské škole prožívá. Hlavními prostředky vzdělávání jsou činnosti a vzory. Děti si odnášejí kompetence ne splněné úkoly. Ve středu zájmu je vždy dítě, jeho potřeby, zájmy a prožitky. 4. PODMÍNKY VZDĚLÁvÁNÍ 4.1. Materiální a hygienické podmínky Prostory MŠ jsou vyhovující, odpovídají stanovené kapacitě. Budova se skládá ze dvou pavilonů, které jsou vzájemně spojeny chodbou. V dolním pavilonu fungují dvě třídy, které mají z prostorových důvodů kapacitu každá 18 dětí. V horním pavilonu funguje třída s kapacitou 24 dětí. Hygienické zařízení k těmto třídám je vyhovující. V létě 2008 proběhla rekonstrukce umývárny. Ve všech třídách MŠ byla vyměněna stará dřevěná okna za plastová, která mají žaluzie, čímž splňujeme hygienický požadavek zastínění. V horním pavilonu jsme vymalovali barevně třídu i šatnu, podařilo se nám vyměnit klavírní křídlo za pianino, což nám zvětšilo prostor třídy a zajistilo větší bezpečnost dětí. Hygienické zařízení v tomto pavilonu je vyhovující, je zde umístněna i sprcha. V tomto pavilonu se nachází i malá kuchyňka, která slouží jako výdejna jídla, které provozní pracovnice přináší z jídelny ZŠ. Všechny prostory MŠ jsou udržovány v pořádku a čistotě. V MŠ využíváme dva přístupové vchody, při čemž dolní vchod funguje jako bezbariérový. Budova MŠ leží uprostřed zahrady, která je funkčně rozdělena na tři větší plochy. V horní části zahrady využíváme dřevěný domeček, hopsalo, dřevěný autobus, novou herní sestavu Pirátská pevnost a dvě pískoviště. Jedno z pískovišť je zakryto pergolou. Mírný svah využíváme k sezónním činnostem. Travnatý prostor pod dolním pavilonem slouží k volnému vyžití dětí, pohybovým hrám, a činnostem s náčiním. V letním období se děti mohou koupat a hrát s vodou v bazénku. Třetí plocha pod horním pavilonem je vybavena kolotočem, novou houpačkou Veverky, hrazdou a pískovištěm, které je zastřešeno pergolou. Zrekonstruovaný zahradní domek slouží v této části jako sklad zahradního náčiní.veškeré vybavení zahrady je funkční a bezpečné. Díky rekonstrukci tří pískovišť a umístněním dvou nových herních prvků splňuje vybavení zahrady bezpečnostní požadavky. Třída v budově ZŠ, kterou navštěvují předškoláci je vybavena novým nábytkem i pomůckami. Děti z této třídy se stravují přímo v jídelně ZŠ. K pobytu venku děti využívají zahradu MŠ i park volného času vedle budovy ZŠ. 4.2.Životospráva Provozní řád MŠ nastavuje intervaly mezi jednotlivými jídly. Snažíme se vést děti k samostatnosti, děti mají možnost volby porce svačiny i oběda, polévku si samostatně

7 nalévají od třetí třídy. Po domluvě s jídelnou ZŠ mají děti možnost volby vždy mezi dvěma druhy zeleniny nebo ovoce. Ve spolupráci s jídelnou ZŠ usilujeme o vyvážený, pestrý a zdravý jídelníček. Formou dotazníků pro rodiče je přihlíženo k jejich požadavkům. V MŠ je celý den zajištěn pitný režim, který uspokojuje individuální potřeby každého dítěte. Ve třídách jsou rozmístněné a volně přístupné nerezové barely s pitnou vodou. Na požádání je k dispozici čaj nebo ovocná šťáva. V rámci prevence zubního kazu se starší děti učí osvojovat správnou techniku čištění zubů, které si pravidelně po obědě čistí. K rozvoji fyzického vývoje přispějeme i výukou plavání, která probíhá formou 10 lekcí na plaveckém stadionu ve Strakonicích a navštěvou solné jeskyně ve Strakonicích. 4.3.Psychosociální podmínky: Denní řád mohou učitelky kdykoli přizpůsobit momentálním potřebám a náladám dětí. Rodiče mohou po předchozí domluvě přivést děti do MŠ kdykoli během dne. Činnosti v MŠ jsou organizovány tak, aby nedocházelo k fyzickému nebo psychickému zatěžování dětí. Denně je využíván pobyt venku. Při vhodném počasí děti tráví venku i odpolední zájmové činnosti. Odpočinek na lehátcích probíhá po obědě v první,druhé a třetí třídě. Předškoláci relaxují po obědě na skládacích lehátcích při poslechu čteného příběhu nebo pohádky. Nově nastupující děti mají možnost využít adaptačního režimu, který respektuje jejich individuální potřeby a respektuje přání rodičů.( příloha č.4) Všichni zaměstnanci školy dětem vytváří prostředí, ve kterém se cítí spokojeně a bezpečně. Děti v mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti, ale i povinnosti. Komunikace je vstřícná, příjemná, navozující atmosféru pochopení, důvěry a spolupráce. Podporujeme zdravé sebevědomí dítěte, samostatnost, ale i spolupráci ve skupině, vzájemný respekt a ohleduplnost. Děti se podílejí na vytváření pravidel chování a soužití ve třídě, které se pak daleko zodpovědněji snaží dodržovat Řízení školy Organizační řád a směrnice MŠ vymezují pravidla a kompetence jednotlivých zaměstnanců školy. Velký důraz je kladen na vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a spolupráce. Ředitelka pravidelně informuje zaměstnance o plánovaném dění v MŠ a to formou ústního rozhovoru, písemné zprávy vzkazy, přehledu měsíčních akcí nástěnka, pedagogické a provozní porady plán pedagogických a provozních porad ( příloha č.5 ), operativní porady dle potřeby. Díky této komunikaci je vytvářen prostor pro spoluúčast zaměstnanců na vedení a možnost vyjádřit své myšlenky a názory. Tvorba ŠVP je výsledkem celého týmu mateřské školy a vychází z analýzy podmínek a evaluační činnosti. Ředitelka MŠ průběžně sleduje práci všech zaměstnanců, povzbuzuje a motivuje je ke kvalitě pracovních výkonů. Ředitelka MŠ vypracovává plán kontrolní a hospitační činnosti jehož výsledky vytváří zpětnou vazbu pro posuny v oblasti řízení MŠ. Prioritami v řízení jsou organizace a komunikace, budování týmu, pracovní motivace, hodnocení pracovníků, personalistika a efektivní rozhodování Personální zajištění

8 V MŠ pracuje celkem 9 zaměstnanců, z toho 6 pedagogických pracovnic a tři provozní pracovnice. (úklid, výdej jídla, učetnictví) Všechny pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované. Povinností všech pedagogických zaměstnanců je průběžné vzdělávání. Každá učitelka si vytváří plán samovzdělávání, který zahrnuje různá školení nebo vzdělávací akce. Dále samostudium probíhá také studiem odborné literatury, časopisů a metodických materiálů.informace ze vzdělávacích akcí případně literatury si pravidelně předáváme na pedagogických radách. Vzhledem k finančním možnostem, které máme k dispozici na úhradu akcí DVPP je naším cílem, aby každá učitelka absolvovala v průběhu školního roku alespoň jednu vzdělávací akci. Každá iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním výchovně vzdělávacího procesu je vítána a maximálně podpořena. Rozsah pracovní doby zaměstnanců a přímé výchovné práce pedagogických zaměstnanců je řešen daným rozvrhem pracovní doby. Specializace pedagogických pracovníků je využívána ve všech doplňkových programech MŠ Spoluúčast rodičů Cílem předškolního vzdělávání v širším smyslu je napomáhat rodinné výchově a v těsné spolupráci s rodiči se podílet na všestranném rozvoji dítěte. Je tedy zřejmé, že spolupráce s rodiči je naší prioritou. Co nabízíme: Při přijímání dítěte mají rodiče možnost seznámit se s prostorami i vybavením MŠ, seznámit se s ŠVP, organizačním i vnitřním řádem MŠ. Mohou s dítětem navštívit několikrát MŠ předem např. návštěvou pravidelného divadelního představení, které probíhá v naší MŠ každý měsíc. Velký důraz klademe na spolupráci v době adaptačního procesu. Zveme rodiče s dětmi na všechna divadelní představení a akce pořádané v rámci plánu spolupráce rodičů a mateřské školy. Rodiče se mohou po domluvě s třídní učitelkou kdykoli účastnit her i ostatních činností dětí ve třídě. Pořádáme pravidelně akce rodičů s dětmi tvořivé dílny, přednášku ke školní zralosti, brigádu na zahradě MŠ, divadelní představení v MŠ, nedělní odpolední divadelní představení pro rodiče a děti. Rodiče využívají měsíčních přehledů akcí MŠ na třídních nástěnkách nebo formou ových zpráv. Informujeme rodiče o veškerém dění v MŠ pomocí třídních a hlavní nástěnky. Svoje dotazy mohou konzultovat s učitelkou nebo ředitelkou MŠ nebo mohou využít schránku návrhy, připomínky, umístněnou ve spojovací chodbě. Na chodbě je také umístněna nástěnka pro rodiče, která nabízí nabízí informace, názory, zajímavé články, myšlenky a citáty. Rodiče mají k dispozici šanon Co Vás zajímá? v němž jsou zakládány jednotlivé odborné články k problémům, situacím, výchově, vývoji dítěte v předškolním období. Velmi blízkou spolupráci preferujeme v diagnostické oblasti a logopedické prevenci. Co od vzájemné spolupráce s rodiči očekáváme? - vzájemné respektování se - otevřenou komunikaci

9 - vstřícnost - spolupráci - návrhy, připomínky 4,8. Spolupráce s partnery MŠ Spolupráce s ZŠ Ve spolupráci se ZŠ vidíme velký význam hlavně pro budoucí prvňáčky. Chceme spoluprací co nejvíce přispět k bezproblémovému a co nejpříjemnějšímu přechodu dětí z predprimárního do primárního vzdělávání. V této oblasti očekáváme velký posun díky umístnění třídy předškoláků v budově ZŠ.Děti se seznamují s prostorami ZŠ, zaměstnanci, atmosférou a klimatem ZŠ. Naši spolupráci realizujeme: - předškolní třída chodí cvičit do tělocvičny ZŠ učitelka MŠ navštíví děti, které v září nastoupily do první třídy předškoláci navštíví v období zápisů do první třídy ukázkovou hodinu v první třídě předškoláčci navštíví družinu v ZŠ - učitelka MŠ se účastní zápisu do první třídy - děti ze ZŠ pomáhají s organizací dětského dne na zahradě MŠ - děti z první třídy se účastní některých divadelních představení v MŠ - děti z MŠ jsou zvány na školní akademii ZŠ děti ze ZŠ připravují pro mladší děti divadelní představení předškoláčci využívají pozvání na některé akce pořádané v ZŠ - spolupracujeme ve sběru odpadových surovin Spolupráce s Obecním úřadem Radomyšl Jelikož je Obecní úřad v Radomyšli naším zřizovatelem, je naše spolupráce velmi úzká v oblasti ekonomické. Obecní úřad je na začátku každého roku informován o záměrech MŠ a schvaluje rozpočet pro celý kalendářní rok. Spolupráce: - účastníme se akcí pořádaných obecním úřadem - připravujeme dvakrát ročně pásmo básní a písní k příležitosti uvítání občánků - organizujeme rozloučení s předškoláky v prostorách slavnostní síně - účastníme se akcí pořádaných OÚ v Radomyšli Spolupráce s veřejností: Spolupráce se Svazem žen výroba přáníček, pásmo básní a písní k mikuláši nebo dni matek Spolupráce s pečovatelským domem výroba přáníček, vánoční koledy pro seniory - celoročně - výstavka dětských prací v prostorách pečovatelského domu. 5.Organizace vzdělávání Přijímání dětí do MŠ se řídí platnou legislativou a vnitřní směrnicí ředitelky školy.

10 Zápis do MŠ probíhá v lednu součastně ze zápisem do 1. třídy ZŠ. Provoz MŠ probíhá od 6:30 do 16:00 hod. Provoz třídy v ZŠ je od 6:30 15:00 hod. Od 6:30 do 7:45 hod. se děti scházejí v první třídě. Druhá a třetí třída zahajuje provoz v 7:45. Provoz první a druhé třídy končí v 13:45 a 15:00 hod. Poté děti přecházejí k odpoledním zájmovým činnostem do třetí třídy. Příchod a odchod dětí vychází z potřeb rodičů a organizačních možností MŠ. Denní řád je přizpůsoben potřebám dětí, snažíme se o vyváženost spontánních a řízených aktivit, učitelka upravuje rozvržení denního harmonogramu dle konkrétních činností a aktivit, s tím, že respektuje zachování intervalů mezi podávanými jídly.specifika režimového uspořádání jednotlivých tříd jsou upřesněna v organizaci dne jednotlivých tříd. Třída v budově ZŠ má provoz od 6:30 do 15:00 hod. 6. Charakteristika vzdělávacího programu ŠVP má název Jen si,děti, všimněte, co je krásy na světě. Vzdělávací obsah programu je rozpracován do šesti integrovaných bloků. Každý integrovaný blok obsahuje cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a činnosti, jimiž chceme naplňovat stanovené cíle a klíčové kompetence vyplývající z naplněných cílů a záměrů. Celý obsah ŠVP se snaží respektovat specifika předškolního vzdělávání: předškolní vzdělávání je didakticky cílená činnost motivovaná pedagogem i spontání činností dětí - přizpůsobuje se vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí - je založeno na přímých zážitcích dítěte, vychází z dětské volby - probíhá v prostředí s dostatkem přiměřených a mnohostranných podnětů - probíhá během celého dne v MŠ - má úzkou vazbu na rodinu - přihlíží k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí - působí na celou osobnost dítěte je založeno na vyváženosti spontánních aktivit a řízených činností - činnosti mají charakter her, zábavy a zajímavých činností pro děti - probouzejí v dítěti aktivní zájem, chuť naslouchat a objevovat - dává dítěti možnost prožívat uspokojení z úspěchu, překonávání překážek a vnímat sebe jako plnohodnotného jedince - probouzí v dítěti touhu ukázat, co všechno samo umí, zvládne a dokáže

11 Jednotlivé integrované bloky se stávají východiskem a podkladem pro konkrétní obsahovou náplň třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd, jenž zpracovávají třídní učitelky vzhledem k věkovým možnostem, schopnostem, zájmům a potřebám dětí. 7.Vzdělávací obsah ŠVP Vzdělávací obsah našeho ŠVP se stává společným východiskem pro práci pedagogů na jednotlivých třídách. Integrované tématické bloky jsou zpracovány v obecné rovině, aby umožňovaly přizpůsobit konkrétní cíle a záměry dané věkové skupině dětí ve třídě. Názvy integrovaných bloků jsme zvolili s důrazem na osobnost dítěte a jeho prožívání. Dítěte, které je středem našeho zájmu. Slovesa poznávám, maluji si, těším se, užívám si, zpívám si, hraju si jsou pro nás obsahově symbolem šťastného dětství. Časové rozvržení integrovaných bloků je zcela orientační. 1. Poznávám svět ve školce Integrované tématické bloky: 2. Maluji si s podzimem 3. Těším se na vánoce 4. Užívám si bílé zimy 5. Zpívám si s jarem 6. Hraju si s létem

12 Integrovaný blok č. l Poznávám svět ve školce Činnostní charakteristika Na začátek šk. roku budeme si povídat o přátelství, radosti mít kamaráda a s ním si hrát. Poznáváme se navzájem, budeme pomáhat dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí, těšíme se ze společných činností ve třídě i venku. Naučíme se říkanky a pohybové hry, které nás sbližují, přivítáme děti divadelním představením nebo pohádkou s maňáskem. Budeme si společně vytvářet piktogramy, pravidla ve třídě, narozeninový kalendář. Pro hru budeme využívat zahrady se zahradním nářadím a ostatními pomůckami. Naše záměry: - seznámíme děti s prostředím do kterého přicházejí a orientaci v těchto prostorách - naučíme se znát svou značku a vnímat režimové uspořádání dne - budeme upevňovat dovednosti při sebeobsluze a manipulaci s předměty - budeme rozvíjet a upevňovat hygienické návyky - seznamovat d. se jmény kamarádů - posilovat pocit bezpečí a jistoty v kontaktu s ostat. d najít si kamaráda - přizpůsobit se společným činnostem, spolupracovat při pohyb. hrách - upevňovat vztah k prostředí školy, ke třídě, vnímat své místo ve třídě - podpoříme vyjadřování radosti v kontaktu s ostatními - budeme se učit připravovat a uklízet pomůcky pro společné hry - povedeme děti k vyjadřování svých pocitů - budeme seznamovat děti se zahradou a blízkým okolím naší mateřské školy - budeme se učit s dětmi vnímat přírodu a život v ní Záměry na úrovni kompetencí 1. kompetence k učení - budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí - budeme získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích i dalším učení - budeme aktivně si všímat toho, co se kolem nás děje 2. kompetence k řešení problémů - přirozenou motivací řešit problémy a situace - vést děti k vnímání problémů jako součást života a učení 3. kompetence komunikativní - učíme se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, myšlenky, názory - rozlišujeme některé symboly, učíme se porozumět jejich významu 4. sociální a personální kompetence - samostatně se rozhodnout o své činnosti - zaměříme se na schopnost adaptace na nové prostředí - učit se respektovat druhé, umět se prosadit, ale i přizpůsobit se ve skupině 5. činnostní a občanské kompetence - podporovat zájem o druhé, sledovat co se děje kolem, vážit si práce druhých budeme spoluvytvářet pravidla společného soužití mezi dětmi, povedeme k potřebě je zachovávat budeme se učit hájit a respektovat práva svá i druhých

13 Integrovaný blok č. 2 Maluji si s podzimem Činnostní charakteristika Toto téma souvisí s podzimní přírodou, pohybem i zdravím.vytvoříme si kalendář počasí i kalendář ročních dob.z papíru, modelíny budeme tvořit dozrávající plody a tvořit z nich podle vlastní fantazie.využijeme přírodnin ke skládání obrázků, panáčků apod., budeme rozvíjet výtvarné dovednosti a zároveň se učit vnímat svět, že je rozmanitý, pestrý a krásný. Až venku začne opadávat listí budeme pozorovat a povídat si o počasí, využívat větru při pouštění draků, otiskovat listy, vytvářet girlandy a hrát si s nimi. Budeme dbát na pohyb na zdravém vzduchu, vhodně se oblékat otužování. Budeme se učit být ohleduplní ke svým kamarádům. Budeme rytmizovat říkadla, cvičit si jazýčky. Společně s dětmi si vyzdobíme naši třídy. Naše záměry: - budeme rozvíjet paměť, myšlení, rozvíjet představu o barvách (ovoce,zelenina) - budeme posilovat vztah k ostatním dětem,zapojit se do hry, pomáhat si navzájem - při pobytu venku vnímat krásu podzimních plodů, působit na estetické cítění - budeme se učit rozlišovat hlavní znaky podzimu (ovoce, vlaštovky,počasí) - budeme vytvářet povědomí o celkovém zdraví a otužování - budeme posilovat zájem a radost z činností nabízených dětem - podporovat ohleduplné chování ke druhému, dodržovat společná pravidla - budeme pochvalou zdůrazňovat mravní a morální hodnoty jedince - budeme podporovat rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami - zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými - podpoříme rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb Záměry na úrovni kompetencí: 1. kompetence k učení pozorujeme, zkoumáme, objevujeme, všímáme si souvislostí s ročním obdobím učíme se odhadnout své síly, snažíme se dokončit započatou práci radost se z toho,co samo dokáže a zvládne 2. kompetence k řešení problémů rozlišujeme řešení, která vedou k cíli a která ne, učíme se mezi nimi volit problémy řešíme na základě bezprostřední zkušenosti, vymýšlíme nová řešení problému 3. kompetence komunikativní - budeme rozšiřovat svou slovní zásobu a užívat svých komunikačních schopností k dalšímu učení - povedeme je k využívání knih, encyklopedií, počítače aj. 4. sociální a personální kompetence budeme je vést k citlivosti a ohleduplnosti k druhým, pomáhat slabším budeme dodržovat dohodnutá pravidla chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 5. činnostní a občanské kompetence povedeme děti, aby uměly odhadnout riziko svých nápadů odpovědnost za to co dítě udělá, za své rozhodnutí také odpovídá budeme dbát o prostředí ve kterém žijeme, uvědomit si, že svým chováním můžeme ho ovlivnit - budeme učit děti chránit hodnoty spojené se zdravím

14 Integrovaný blok č. 3 Těším se na vánoce Činnostní charakteristika Zimní období je přímo stvořené k tomu, abychom pocítili atmosféru pohody a vychutnali všechny vůně, které nám přinášejí svátky. Příprava a prožití Vánoc se všemi zvyky a tradicemi tvoří centrum zimního období.při výzdobě třídy i celé naší MŠ využijeme bílý, modrý, červený i černý papír k výrobě čertíků a Mikuláše. Naučíme se básničky, zpívat koledy, využijeme Orfeových nástrojů při přípravě vánoční besídky. Upečeme vánoční cukroví na zpříjemnění posezení s rodiči. Toto tajuplné období využijeme k vyprávění o tom, jak to bylo dříve, k četbě pohádek, pro rozhovory na téma rodina. Využijeme přírodnin a barev k přípravě dárečků a přáníček. Budeme se seznamovat s vánočními zvyky. Při pobytu venku se podíváme na vánoční výzdobu v obci. Ozdobíme vánoční stromek u naší MŠ a nezapomeneme ani na ptactvo u krmítek a zvěř u krmelců v lese. Naše záměry: - podpoříme fantazii dětí - budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti - přiblížíme dětem vánoční tradice - budeme rozvíjet jejich tvořivost - budeme rozvíjet užívání všech smyslů - chceme podporovat a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí - podpoříme estetické, literární i výtvarné činnosti - chceme vést děti k osvojování dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností Záměry na úrovni kompetencí 1. kompetence k učení - budeme soustředěně pozorovat, všímat si souvislostí - budeme se učit nejen spontánně, ale i vědomě, vyvinout úsilí, soustředit se na činnost, při práci dokončit, co jsme začali, postupovat podle instrukcí, dobrat se k výsledkům - chceme se aktivně všímat toho, co se kolem nás děje, chceme porozumět jevům a dějům, které kolem sebe vidíme 2. kompetence k řešení problému - budeme podporovat používání číselných a matematických pojmů - podpoříme řešení problémů na základě bezprostřední zkušenosti, opakující se situace řešit samostatně, náročnější s oporou dospělého - povedeme k pochopení, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli 3. kompetence komunikativní - povedeme k vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad - komunikovat bez ostychu a zábran s dětmi i dospělými - budeme využívat informativní a komunikativní prostředky 4. kompetence sociální a personální - budeme učit děti samostatnému rozhodování o svých činnostech - povedeme je k chápání, že lidé se různí, umět být tolerantní k jejich odlišnostem - podpoříme umět se ve skupině prosadit, ale i podřídit

15 5. kompetence činnostní a občanské - povedeme k úkolům a povinnostem přistupovat odpovědně, vážit si práce i úsilí druhých - povedeme děti k uvědomění si, že naše chování může ovlivnit prostředí ve kterém žijeme - budeme spoluvytvářet pravidla společného soužití a chápat potřebu je zachovávat

16 Integrovaný blok č. 4 Užívám si bílé zimy Činnostní charakteristika Počasí zimního období nám umožní užít si zimních radovánek jako je bobování, sáňkování, stavění ze sněhu, experimentování se sněhem a ledem. Využijeme různé výtvarné techniky, pracovní činnosti s různým materiálem k vyjádření zimního období. Děti budou pozorovat změny počasí, uvědomovat si potřebu chránit své zdraví vhodným oblečením a zdravým životním stylem pohyb, strava, vitamíny, pohoda. Při vycházkách do přírody budeme pozorovat zvířátka, uvědomovat si jejich život a potřeby v zimním období. Pravidelně budeme přikrmovat ptáčky do krmítka na zahradě MŠ. S nejstaršími dětmi si zahrajeme na školu, podíváme se do 1. třídy a zúčastníme se zápisu do 1. třídy.v tomto období podpoříme vnímání lidových tradic a zvyků, vyrobíme si karnevalové masky, vyzdobíme třídy a připravíme karnevalový rej. Naše záměry: - budeme pozorovat změny v přírodě a její koloběh - zařadíme aktivity zaměřené k získání praktické orientaci v obci - pohybem na zdravém vzduchu budeme posilovat a otužovat zdraví dětí - povedeme děti ke zdravému životnímu stylu, péči o své tělo - budeme se učit rozlišovat co prospívá zdraví - podpoříme rozvoj tvořivosti a fantazie dětí - budeme rozvíjet pozorovací schopnosti dětí - budeme rozvíjet řečové a vyjadřovací schopnosti dětí - dáme dětem příležitost řešit samostatně vzniklé situace rozvojem prosociálního chování budeme rozvíjet vztah k ostatním v dětské skupině - děti budou mít možnost prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - zařadíme činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití - budeme sledovat události a tradice v obci Záměry na úrovni kompetencí 1.kompetence k učení - podpoříme experimentování - budeme podporovat uplatnění získaných poznatků pro další učení - povedeme děti k sebehodnocení 2. kompetence k řešení problémů - bedeme se snažit složitější problémy s pomocí dospělého - podpoříme používání číselných a matematických symbolů a pojmů - povedeme děti k pochopení, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli 3. kompetence komunikativní - povedeme děti k vyjadřování svých myšlenek a názorů - podpoříme komunikaci bez zábran a ostychu - budeme využívat různorodé komunikační prostředky 4.sociální a personální kompetence - budeme děti učit citlivosti, ohleduplnosti a empatii vůči druhým - posílíme potřebu sebevyjádření se ve skupině - povedeme děti k samostatnému rozhodování se o činnostech, vyjádření svého názoru

17 5. činnostní a občanské kompetence - budeme podporovat zájem dětí o druhé i o to co se děje kolem nich - povedeme je k tomu, aby si vážily práce svojí i druhých - povedeme děti k uvědomění si svých práv a práv druhých - povedeme děti k uvědomění si, že svým chováním mohou ovlivnit situaci nebo prostředí ve kterém žijí Integrovaný blok č. 5 Zpíváme si s jarem Činnostní charakteristika Na jaře si budeme všímat změn v přírodě / tání sněhu, oteplování, objevíme první travičku, květiny, rašení stromů/. Uvidíme změny v zahrádkách i na louce u lesa. Pozorujeme hmyz, posloucháme ptačí zpěv. Seznamujeme se se zvířaty a jejich mláďaty. Se zapojením všech smyslů vnímáme syté barvy jara. Na zahradě naší MŠ se postaráme o květiny a záhonky. Velikonoce jsou oslavou nového života - barvíme vajíčka, pleteme pomlázky, učíme se velikonoční koledování a jarní písničky. Básničkami, písničkami a vyráběním drobných dárečků oslavíme svátek maminek, které pozveme na besídku.těšíme se také na svátek Den dětí. Při povídání o naší modré planetě si přiblížíme krásné okolí Radomyšle. Budeme zkoumat, co jede, létá, pluje. Pojedeme na výlet a budeme pozorovat i jiná města a vesnice a uvědomíme si, že doma je nejkrásněji. Naše záměry : - zajímavými vycházkami budeme podporovat přirozenou dětskou touhu a radost z pohybu - budeme podporovat odvahu dětí pracovat se širší barevnou paletou - při hře se slovy, zpěvu písní a opakování básniček budeme rozvíjet mluvený projev - budeme posilovat zvídavost ke zkoumání zákonitostí probouzející se přírody - seznámíme děti s podstatou velikonoc - oslava nového probouzejícího se života - pozorováním přírody a vhodnou motivací budeme podporovat vyjadřování se všemi smysly - pozorováním zvířátek a jejich mláďátek upevníme vztah k živým bytostem - budeme se snažit o spolupráci s ostatními, ochotně pomoci kamarádovi - objevovat hezké vztahy ke všemu kolem nás i k sobě navzájem - uvědomit si úlohu člověka v péči o jarní přírodu - povedeme děti k péči o vlastní zdraví i zdraví ostatních /bezpečnost na silnici/ - budeme posilovat a upevňovat vztah k místu, kde žijí Záměry na úrovni kompetencí 1. kompetence k učení - soustředěně pozoruje zkoumá, objevuje a všímá si souvislostí a získanou zkušenostuplatňuje v praktických činnostech - pracuje s chutí, dokončí, co započalo 2. kompetence k řešení problémů - řeší problémy na které stačí, známé situace samostatně, složitější s dospělým - chápe, že není dobré vyhýbat se řešení problémů, ví, že může svou aktivitou situaci ovlivnit 3. kompetence komunikativní - ovládá řeč, dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky - v běžných situacích komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými

18 - dovede využít komunikativní informativní prostředky, se kterými se běžně setkává 4. kompetence sociální a personální - rozpozná nevhodné chování vnímá nespravedlnost, agresivitu - je schopné respektovat druhé a přijímat kompromis - při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně 5. kompetence činnostní a občanské - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje - spoluvytváří pravidla společného soužití s vrstevníky - dbá na osobní zdraví, bezpečí svoje i druhých Integrovaný blok č.6 Hraju si s létem Činnostní charakteristika Oslavíme s dětmi den dětí, budeme se radovat z pohybu a soutěží, které ve spolupráci se základní školou připravíme pro děti na zahradě MŠ.Krásné počasí láká k častějšímu přenášení činností na zahradu a do přírody. Využijeme bazénku ke koupání a hrám s vodou (radost z vody,bezpečnost, poučení o možném nebezpečí ve vodě). Budeme hrát míčové hry, využijeme tvoření z písku na pískovišti, malování křídami na chodník, ježdění na tříkolkách a koloběžkách.při vycházkách do přírody budeme pozorovat kvetoucí rostliny,zrání plodů (třešně,jahody ),pozorování zvířátek (včeličky,motýlci,ptáci )Zážitky z přírody a pozorování uplatníme v pohybových,výtvarných i pracovních činnostech. Naučíme se nová říkadla a písničky s letní tématikou. Budeme si všímat ochrany přírody, péče o rostliny a zvířata - pozorování a pokusy.uskutečníme společný školní výlet za zvířátky do ZOO. Zamyslíme se také nad možnými riziky letního cestování, pohybu v přírodě nebo při koupání. Předvídáním určitých situací děti budeme učit pečovat o své zdraví i bezpečí. Využijeme lidových tradic v našem městečku, oslavíme pouť pečením koláčů, oživením lidových zvyků. Udeme tvořit z přírodních materiálů.poslechneme si příběhy s dětským hrdinou, lidové pohádky i příběhy o zvířátcích. Naše záměry: - budeme podporovat ohleduplné chování mezi dětmi - zaměříme se na rozvoj komunikace mezi dětmi i s dospělými - podpoříme zájem dětí o výtvarné činnosti-seznámení se s různými technikami - budeme rozvíjet zájem o kulturní tradice - připravíme podněty pro zozvoj tvořivosti a fantazie - budeme posilovat sebedůvěru a sebevědomí dětí - podpoříme kladný vztah k přírodě a k její ochraně - povedeme děti k rozšiřování slovní zásoby a rozvoji pěveckých dovedností - upozorníme na možná nebezpečí u vody,v lese, na louce - podpoříme rozvoj kladného vztahu k pohybovým aktivitám a tělesnému zdraví - prožitkami budeme vnímat život v přírodě - budeme podporovat prosociální vztahy mezi dětmi - budeme vzbuzovat zájem dětí o nové poznatky - budeme rozvíjet schopnost vyjádřit své pocity a dojmy - rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou - podporovat radost ze společné práce,hry

19 Záměry na úrovni kompetencí: Kompetence k učení - posilovat u dětí zájem o literaturu,o knížky - rozvíjet zájem o nové poznatky z přírody,z kulturních tradic - učit děti vnímat své nové poznatky a umět jich dle možností využívat v praxi Kompetence k řešení problémů - povedeme děti k postavení se problému čelem a jeho řešení - naučíme děti,jak v případě nebezpečí požádat o pomoc - povedeme děti ke kreativnímu řešení úkolů a situací na základě vlastních zkušeností Komunikativní kompetence - rozvíjíme slovní zásobu novými poznatky - postupně se naučíme odmítat nepříjemnou komunikaci - povedeme děti ke komunikaci bez zábran v rámci slušnosti 4. Kompetence sociální a prasociální - podporovat u dětí aktivity bez blízkosti a opory rodičů-samostatnost, sebedůvěra - odmítat nežádoucí chování ostatních dětí i dospělých - umět správně prosadit sama sebe,ale i podřídit se požadavkům ostatních 5. Činnostní a občanské kompetence - povedeme děti k poznání místa ve kterém žijí,o zemi a přírodě - seznámíme děti s kulturními tradicemi obce - učíme děti dodržování pravidel při hře a praktických činnostech-rozvoj smyslu pro povinnost 8. Doplňující integrované programy Logopedická prevence v MŠ Mele, mele mlýnek pusy. Enviromentální a ekologický program Putování se sluníčkem Zdravotně preventivní programy - Zdravé zoubky. - Plavecký výcvik - Solná jeskyně - Divadelní představení v MŠ Bloky zájmových aktivit aktivity rozvíjející zájmy a nadání dětí Zpíváme si pro radost. - pěvecké a hudební činnosti Krůčky - pěvecké, rytmické, pohybové a taneční činnosti Zdravé pískání. - výuka hry na flétnu Angličtina - výuka anglického jazyka pro nejmenší

20 9. Evaluace MŠ Evaluace je proces neustálého vyhodnocování, zpětná vazba pro zkvalitnění pedagogické práce, systematické shromažďování informací o účinnosti školního a třídních plánů, o kvalitě činností, formách a metodách práce. Vlastní hodnocení školy 1. Právní normy Vlastní hodnocení školy vychází z právních požadavků: 12 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., 2. Hlavní oblasti hodnocení školy: a) podmínky vzdělávání b) průběh vzdělávání c) spolupráce s rodiči a partnery školy d) výsledky vzdělávání e) řízení školy 3. Termíny a časové rozvržení vlastního hodnocení školy: - vlastní hodnocení školy vypracovává ředitelka MŠ za spolupráce zaměstnanců MŠ za období jednoho školního roku 4. Nástroje hodnocení: - kontrolní a hospitační činnost ředitelky školy ( viz plán kontrolní a hospitační činnosti ) - rozhovory se zaměstnanci MŠ - rozhovory se zákonnými zástupci dětí - analýza školní dokumentace - dotazníky pro rodiče - zápisy z pedagogicko provozních porad - plnění závazných ukazatelů rozpočtů 5. Struktura vlastního hodnocení: 5.1 Základní údaje o škole 5.2 Personální údaje - počet pracovníků - zařazení do platových tříd 5.3 Vzdělávací program MŠ - ŠVP charakteristika a obsah 5.4 Počty dětí - počet tříd - počet dětí, které ukončily docházku do MŠ - odklady školní docházky

MŠ Radomyšl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ.

MŠ Radomyšl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. MŠ Radomyšl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE...1 2. CHARAKTERISTIKA MŠ...2

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více