ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14

2 Školní vzdělávací program MŠ je dokument, který byl zpracován ředitelkou MŠ za spoluúčasti všech pracovníků MŠ. Vychází z analýz podmínek a výsledků evaluační činnosti. Byl projednán na pedagogické a provozní poradě dne Platnost dokumentu: od do Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA MŠ 3. FILOZOFIE MATEŘSKÉ ŠKOLY 4. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. Materiální a hygienické podmínky 4.2. Životospráva 4.3. Psychosociální podmínky 4.4. Organizace 4.5. Řízení školy 4.6. Personální zajištění 4.7. Spoluúčast rodičů 4.8. Spolupráce s partnery MŠ 5. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 6. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 7. VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÉ TÉMATICKÉ BLOKY 7.1 Poznávám svět ve školce 7.2 Maluju si s podzimem 7.3 Těším se na vánoce 7.4 Raduju se z bílé zimy 7.5 Zpívám si s jarem 7.6 Hraju si s létem 8. DOPLŃKOVÉ PROGRAMY 8.1 Doplňkové integrované programy Logopedická prevence Mele, mele, mlýnek pusy Ekologický program Putování se sluníčkem Zdravotně preventivní programy Zdravé zoubky Plavecký výcvik Solná jeskyně Divadelní představení v MŠ

3 8.2 Aktivity rozvíjející zájmy a nadání dětí Zpíváme si pro radost - pěvecké, hudební a hudebně -pohybové činnosti Zdravé pískání -výuka hry na flétnu Výuka angličtiny Veselé malování 9. EVALUACE 9.1 Vlastní hodnocení školy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Název školského zařízení: Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Adresa: Školní 164, Radomyšl Školní 187 Radomyšl Telefon: Ředitelka školy: Bc. Renata Škodová Zřizovatel MŠ: Městys Radomyšl MŠ funguje od roku 2003 jako právní subjekt - příspěvková organizace. Kolektiv MŠ ředitelka: učitelky: Bc.Renata Škodová Dana Majerová, Irena Petříková, Renata Kozáková, Bc.Michaela Červenková, Květa Kozáková Lenka Poklopová,Jana Hejpetrová uklízečky: kuchařka výdej jídla: Lenka Poklopová, Jana Hejpetrová účetní: Libuše Lojíková 2. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠ má dlouholetou tradici. První třída MŠ byla zřízena v roce 1940 a od tohoto roku se píše její pestrá historie ( příloha č.1, kronika MŠ ). Celková kapacita MŠ je 80 míst.od září 2011 funguje předškolní třída s kapacitou 20 míst v budově ZŠ. V původní budově MŠ, která se skládá ze dvou vzájemně propojených pavilonů fungují tři třídy s celkovou kapacitou 60 míst. Stravování MŠ zajišťuje školní jídelna ZŠ. MŠ zajišťuje donášení a výdej jídla v kuchyňce MŠ. Vroce 2008 proběhla v MŠ celková rekonstrukce, která přinesla MŠ výměnu topného systému ze zastaralého vytápění akumulačními kamny na ekologické vytápění tepelným čerpadlem. Celá budova MŠ byla zateplena, proběhla výměna oken a budova dostala novou fasádu. Celkové náklady na rekonstrukci činily přibližně ,- Kč.Rekonstrukce proběhla v rámci projektů EU. Budova MŠ je obklopena zahradou, která umožňuje pobyt dětí venku v jakémkoli ročním období. Je vybavena třemi pískovišti, z nichž dvě jsou zakryta pergolou, dále je vybavena průlezkami, kolotočem, hopsadlem, zahradním domečkem na uskladnění sezónních pomůcek a hraček na písek. V zahradě je vzrostlá zeleň, v dolní části zahrady

4 se nám podařilo zasázet živý plot z okrasných kvetoucích keřů a stálozelených buxusů. V horní části zahrady jsme společně s rodiči zásazeli živý plot z tůjí. V letním období využíváme k otužování a hrám dětí mobilní bazének. Jelikož MŠ nemá vlastní tělocvičnu, využíváme v rámci spolupráce tělocvičnu ZŠ. MŠ má přiměřené prostory, nábytek v jednotlivých třídách je postupně modernizován. Vybavení hračkami je na dobré úrovni a je dle finančních možností neustále doplňováno. Výzdoba MŠ je dílem tvořivých učitelek a dětí. Prostorové a výtvarné práce dětí prezentují MŠ v průběhu celého roku v Pečovatelském domě v Radomyšli. Pravidelně spolupracujeme se ZŠ, OÚ, Svazem žen, Svazem baráčníků a Pečovatelským domem v Radomyšli. 3. FILOSOFIE MŠ Naše motto: Děti, hra a příroda, štěstí, radost, pohoda. Šťastné dětství je darem, který člověka naplňuje a dává mu sílu po celý život. Vývoj osobnosti dnešního dítěte dítěte 21. století je ovlivněn rychlým vývojem vědy a techniky, ale i zrychleným životním stylem rodin. Filosofií naší MŠ je podporovat veškerým působením mateřské školy pozitivní postoj osobnosti dítěte k sobě samému, druhým lidem i svému okolí. Naučit se zvládat životní situace, řešit problémy, vážit si lidských hodnot, dokázat vyslechnout, pomoci, chovat se vstřícně a naučit se spolupracovat. Důležitým směrem, který budeme preferovat je zdravý životní styl, péče o vlastní tělo, význam pohybových aktivit, zdravá výživa. Do programu školy jsou zařazeny zdravotně preventivní prvky návštěva solné jeskyně, plavecký výcvik a u předškoláků čištění zoubků po obědě. Děti pravidelně cvičí, maximálně využíváme pobyt venku, chodíme cvičit do tělocvičny ZŠ, zařazujeme tématický blok Sportovní hry., chodíme na procházky. Ve spolupráci se školní jídelnou zařazujeme do nabídky svačin dva druhy ovoce nebo zeleniny, aby děti měly možnost volby. Vytváření dobrých mezilidských vztahů preferujeme jako základ soužití. Soužití, které je založeno na určitém komunikačním systému. Prostředí v dnešní době vede děti spíše k pasivní komunikaci televize, počítače, nedostatek času rodičů, zrychlený životní styl a proto jako další prioritu vidíme rozvoj jazykových a komunikačních schopností a dovedností dětí. Logopedickým doplňkovým programem Mele, mele, mlýnek pusy. (příloha č.2) budeme rozvíjet jazykové a vyjadřovací schopnosti dětí. MŠ nabízí rodičům a dětem také individuální logopedickou prevenci. Jednou v roce proběhne kontrola profesionálním logopedem. V duchu knihy Respektuj a buď respektován. se snažíme rozvíjet komunikační dovednosti dětí na urovni pozitivní komunikace. Venkovské prostředí, kterým je MŠ obklopena nám dává možnost preferovat a využívat přírodu. Učit se, vnímat, pozorovat, experimentovat, ale i chránit, starat se, pomáhat a uklízet. Enviromentální výchova prolíná naším doplňkovým programem Putování se sluníčkem (přílohač. 3). Ve třídách máme koše na třídění odpadu, aktualizujeme ekologickou nástěnku, ve spolupráci s rodiči jsme vybudovali bylinkovou zahrádku. Seznamujeme děti s lidovými pranostiky a některými ekologicky významnými dny jako např. Den zvířat, Den stromů nebo Den Země. Chceme, aby si děti odmalička uvědomovaly, že člověk je součástí přírody. Naše cíle: - aby se děti u nás cítily dobře, bezpečně, chodily do naší mateřské školy rády a s úsměvem, našly si nové kamarády a naučily se spolupracovat, žít společně

5 - abychom úzce spolupracovali s rodiči, společnými silami naplňovali výchovně vzdělávací cíle i životní hodnoty, podporovali zdravý životní styl, vytvořili prostředí vzájemné spolupráce, důvěry a otevřenosti - abychom rozvíjeli celou osobnost dítěte, uplatňovali osobnostní přístup a respektovali individualitu každé osobnosti Prostředky k naplnění těchto cílů: - respektujeme vývojové, kognitivní, sociální a emocionální potřeby dětí - respektujeme individualitu každého dítěte - výchovně vzdělávací aktivity připravujeme tak, aby uspokojovaly a naplňovaly přiměřeným způsobem potřeby dětí - preferujeme metody prožitkového a u starších dětí kooperativního učení - podporujeme radost dětí z poznávání nových věcí, podporujeme zvídavost, potřebu objevovat, experimentovat, učit se - snažíme se o vyváženost spontánních a řízených aktivit - didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte - uplatňujeme integrovaný přístup ve vzdělávání Cesta k naplnění cílů: - budeme vytvářet příjemné prostředí s pestrou nabídkou činností v nichž budou naplňovány a uspokojovány potřeby dětí - kladnou motivací, oceněním, povzbuzením, možností volby budeme posilovat jejich sebevědomí - pro zpětnou vazbu budeme využívat komunitní kruh - budeme upevňovat dětská přátelství, ohleduplné a vstřícné vztahy mezi dětmi - poskytneme dětem možnost spoluúčasti na rozhodování na základě společně stanovených třídních pravidel - v denním kontaktu s rodiči si budeme předávat informace o dětech ( citlivost, pomoc, jen vyžádané rady ) - při předpokládané delší konzultaci si učitelka domluví schůzku po ukončení přímé výchovné činnosti - na začátku každého měsíce budou rodiče seznámeni s akcemi na tento měsíc formou vyvěšeného harmonogramu s aktuálními informacemi o jednotlivých akci ch na třídních nástěnkách, měsíční přehledy akcí mohou rodiče dostávat i em - budeme pokračovat v nabídce informací pro rodiče Co Vás zajímá? - jako ředitelka se budu snažit zajišťovat aktuální studijní materiál, literaturu, časopisy,které mohou přinést řadu nových nápadů a informací - učitelky budou hodnotit pravidelně svou práci, naplňovat plán sebevzdělávání Myšlenky, které nám mají stále co říct: Vzdělávání je pro děti činností přirozenou a pro pedagoga činností cílevědomou.

6 Jádro vzdělávání neleží v řízených činnostech, ale ve všem, co dítě v mateřské škole prožívá. Hlavními prostředky vzdělávání jsou činnosti a vzory. Děti si odnášejí kompetence ne splněné úkoly. Ve středu zájmu je vždy dítě, jeho potřeby, zájmy a prožitky. 4. PODMÍNKY VZDĚLÁvÁNÍ 4.1. Materiální a hygienické podmínky Prostory MŠ jsou vyhovující, odpovídají stanovené kapacitě. Budova se skládá ze dvou pavilonů, které jsou vzájemně spojeny chodbou. V dolním pavilonu fungují dvě třídy, které mají z prostorových důvodů kapacitu každá 18 dětí. V horním pavilonu funguje třída s kapacitou 24 dětí. Hygienické zařízení k těmto třídám je vyhovující. V létě 2008 proběhla rekonstrukce umývárny. Ve všech třídách MŠ byla vyměněna stará dřevěná okna za plastová, která mají žaluzie, čímž splňujeme hygienický požadavek zastínění. V horním pavilonu jsme vymalovali barevně třídu i šatnu, podařilo se nám vyměnit klavírní křídlo za pianino, což nám zvětšilo prostor třídy a zajistilo větší bezpečnost dětí. Hygienické zařízení v tomto pavilonu je vyhovující, je zde umístněna i sprcha. V tomto pavilonu se nachází i malá kuchyňka, která slouží jako výdejna jídla, které provozní pracovnice přináší z jídelny ZŠ. Všechny prostory MŠ jsou udržovány v pořádku a čistotě. V MŠ využíváme dva přístupové vchody, při čemž dolní vchod funguje jako bezbariérový. Budova MŠ leží uprostřed zahrady, která je funkčně rozdělena na tři větší plochy. V horní části zahrady využíváme dřevěný domeček, hopsalo, dřevěný autobus, novou herní sestavu Pirátská pevnost a dvě pískoviště. Jedno z pískovišť je zakryto pergolou. Mírný svah využíváme k sezónním činnostem. Travnatý prostor pod dolním pavilonem slouží k volnému vyžití dětí, pohybovým hrám, a činnostem s náčiním. V letním období se děti mohou koupat a hrát s vodou v bazénku. Třetí plocha pod horním pavilonem je vybavena kolotočem, novou houpačkou Veverky, hrazdou a pískovištěm, které je zastřešeno pergolou. Zrekonstruovaný zahradní domek slouží v této části jako sklad zahradního náčiní.veškeré vybavení zahrady je funkční a bezpečné. Díky rekonstrukci tří pískovišť a umístněním dvou nových herních prvků splňuje vybavení zahrady bezpečnostní požadavky. Třída v budově ZŠ, kterou navštěvují předškoláci je vybavena novým nábytkem i pomůckami. Děti z této třídy se stravují přímo v jídelně ZŠ. K pobytu venku děti využívají zahradu MŠ i park volného času vedle budovy ZŠ. 4.2.Životospráva Provozní řád MŠ nastavuje intervaly mezi jednotlivými jídly. Snažíme se vést děti k samostatnosti, děti mají možnost volby porce svačiny i oběda, polévku si samostatně

7 nalévají od třetí třídy. Po domluvě s jídelnou ZŠ mají děti možnost volby vždy mezi dvěma druhy zeleniny nebo ovoce. Ve spolupráci s jídelnou ZŠ usilujeme o vyvážený, pestrý a zdravý jídelníček. Formou dotazníků pro rodiče je přihlíženo k jejich požadavkům. V MŠ je celý den zajištěn pitný režim, který uspokojuje individuální potřeby každého dítěte. Ve třídách jsou rozmístněné a volně přístupné nerezové barely s pitnou vodou. Na požádání je k dispozici čaj nebo ovocná šťáva. V rámci prevence zubního kazu se starší děti učí osvojovat správnou techniku čištění zubů, které si pravidelně po obědě čistí. K rozvoji fyzického vývoje přispějeme i výukou plavání, která probíhá formou 10 lekcí na plaveckém stadionu ve Strakonicích a navštěvou solné jeskyně ve Strakonicích. 4.3.Psychosociální podmínky: Denní řád mohou učitelky kdykoli přizpůsobit momentálním potřebám a náladám dětí. Rodiče mohou po předchozí domluvě přivést děti do MŠ kdykoli během dne. Činnosti v MŠ jsou organizovány tak, aby nedocházelo k fyzickému nebo psychickému zatěžování dětí. Denně je využíván pobyt venku. Při vhodném počasí děti tráví venku i odpolední zájmové činnosti. Odpočinek na lehátcích probíhá po obědě v první,druhé a třetí třídě. Předškoláci relaxují po obědě na skládacích lehátcích při poslechu čteného příběhu nebo pohádky. Nově nastupující děti mají možnost využít adaptačního režimu, který respektuje jejich individuální potřeby a respektuje přání rodičů.( příloha č.4) Všichni zaměstnanci školy dětem vytváří prostředí, ve kterém se cítí spokojeně a bezpečně. Děti v mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti, ale i povinnosti. Komunikace je vstřícná, příjemná, navozující atmosféru pochopení, důvěry a spolupráce. Podporujeme zdravé sebevědomí dítěte, samostatnost, ale i spolupráci ve skupině, vzájemný respekt a ohleduplnost. Děti se podílejí na vytváření pravidel chování a soužití ve třídě, které se pak daleko zodpovědněji snaží dodržovat Řízení školy Organizační řád a směrnice MŠ vymezují pravidla a kompetence jednotlivých zaměstnanců školy. Velký důraz je kladen na vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a spolupráce. Ředitelka pravidelně informuje zaměstnance o plánovaném dění v MŠ a to formou ústního rozhovoru, písemné zprávy vzkazy, přehledu měsíčních akcí nástěnka, pedagogické a provozní porady plán pedagogických a provozních porad ( příloha č.5 ), operativní porady dle potřeby. Díky této komunikaci je vytvářen prostor pro spoluúčast zaměstnanců na vedení a možnost vyjádřit své myšlenky a názory. Tvorba ŠVP je výsledkem celého týmu mateřské školy a vychází z analýzy podmínek a evaluační činnosti. Ředitelka MŠ průběžně sleduje práci všech zaměstnanců, povzbuzuje a motivuje je ke kvalitě pracovních výkonů. Ředitelka MŠ vypracovává plán kontrolní a hospitační činnosti jehož výsledky vytváří zpětnou vazbu pro posuny v oblasti řízení MŠ. Prioritami v řízení jsou organizace a komunikace, budování týmu, pracovní motivace, hodnocení pracovníků, personalistika a efektivní rozhodování Personální zajištění

8 V MŠ pracuje celkem 9 zaměstnanců, z toho 6 pedagogických pracovnic a tři provozní pracovnice. (úklid, výdej jídla, učetnictví) Všechny pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované. Povinností všech pedagogických zaměstnanců je průběžné vzdělávání. Každá učitelka si vytváří plán samovzdělávání, který zahrnuje různá školení nebo vzdělávací akce. Dále samostudium probíhá také studiem odborné literatury, časopisů a metodických materiálů.informace ze vzdělávacích akcí případně literatury si pravidelně předáváme na pedagogických radách. Vzhledem k finančním možnostem, které máme k dispozici na úhradu akcí DVPP je naším cílem, aby každá učitelka absolvovala v průběhu školního roku alespoň jednu vzdělávací akci. Každá iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním výchovně vzdělávacího procesu je vítána a maximálně podpořena. Rozsah pracovní doby zaměstnanců a přímé výchovné práce pedagogických zaměstnanců je řešen daným rozvrhem pracovní doby. Specializace pedagogických pracovníků je využívána ve všech doplňkových programech MŠ Spoluúčast rodičů Cílem předškolního vzdělávání v širším smyslu je napomáhat rodinné výchově a v těsné spolupráci s rodiči se podílet na všestranném rozvoji dítěte. Je tedy zřejmé, že spolupráce s rodiči je naší prioritou. Co nabízíme: Při přijímání dítěte mají rodiče možnost seznámit se s prostorami i vybavením MŠ, seznámit se s ŠVP, organizačním i vnitřním řádem MŠ. Mohou s dítětem navštívit několikrát MŠ předem např. návštěvou pravidelného divadelního představení, které probíhá v naší MŠ každý měsíc. Velký důraz klademe na spolupráci v době adaptačního procesu. Zveme rodiče s dětmi na všechna divadelní představení a akce pořádané v rámci plánu spolupráce rodičů a mateřské školy. Rodiče se mohou po domluvě s třídní učitelkou kdykoli účastnit her i ostatních činností dětí ve třídě. Pořádáme pravidelně akce rodičů s dětmi tvořivé dílny, přednášku ke školní zralosti, brigádu na zahradě MŠ, divadelní představení v MŠ, nedělní odpolední divadelní představení pro rodiče a děti. Rodiče využívají měsíčních přehledů akcí MŠ na třídních nástěnkách nebo formou ových zpráv. Informujeme rodiče o veškerém dění v MŠ pomocí třídních a hlavní nástěnky. Svoje dotazy mohou konzultovat s učitelkou nebo ředitelkou MŠ nebo mohou využít schránku návrhy, připomínky, umístněnou ve spojovací chodbě. Na chodbě je také umístněna nástěnka pro rodiče, která nabízí nabízí informace, názory, zajímavé články, myšlenky a citáty. Rodiče mají k dispozici šanon Co Vás zajímá? v němž jsou zakládány jednotlivé odborné články k problémům, situacím, výchově, vývoji dítěte v předškolním období. Velmi blízkou spolupráci preferujeme v diagnostické oblasti a logopedické prevenci. Co od vzájemné spolupráce s rodiči očekáváme? - vzájemné respektování se - otevřenou komunikaci

9 - vstřícnost - spolupráci - návrhy, připomínky 4,8. Spolupráce s partnery MŠ Spolupráce s ZŠ Ve spolupráci se ZŠ vidíme velký význam hlavně pro budoucí prvňáčky. Chceme spoluprací co nejvíce přispět k bezproblémovému a co nejpříjemnějšímu přechodu dětí z predprimárního do primárního vzdělávání. V této oblasti očekáváme velký posun díky umístnění třídy předškoláků v budově ZŠ.Děti se seznamují s prostorami ZŠ, zaměstnanci, atmosférou a klimatem ZŠ. Naši spolupráci realizujeme: - předškolní třída chodí cvičit do tělocvičny ZŠ učitelka MŠ navštíví děti, které v září nastoupily do první třídy předškoláci navštíví v období zápisů do první třídy ukázkovou hodinu v první třídě předškoláčci navštíví družinu v ZŠ - učitelka MŠ se účastní zápisu do první třídy - děti ze ZŠ pomáhají s organizací dětského dne na zahradě MŠ - děti z první třídy se účastní některých divadelních představení v MŠ - děti z MŠ jsou zvány na školní akademii ZŠ děti ze ZŠ připravují pro mladší děti divadelní představení předškoláčci využívají pozvání na některé akce pořádané v ZŠ - spolupracujeme ve sběru odpadových surovin Spolupráce s Obecním úřadem Radomyšl Jelikož je Obecní úřad v Radomyšli naším zřizovatelem, je naše spolupráce velmi úzká v oblasti ekonomické. Obecní úřad je na začátku každého roku informován o záměrech MŠ a schvaluje rozpočet pro celý kalendářní rok. Spolupráce: - účastníme se akcí pořádaných obecním úřadem - připravujeme dvakrát ročně pásmo básní a písní k příležitosti uvítání občánků - organizujeme rozloučení s předškoláky v prostorách slavnostní síně - účastníme se akcí pořádaných OÚ v Radomyšli Spolupráce s veřejností: Spolupráce se Svazem žen výroba přáníček, pásmo básní a písní k mikuláši nebo dni matek Spolupráce s pečovatelským domem výroba přáníček, vánoční koledy pro seniory - celoročně - výstavka dětských prací v prostorách pečovatelského domu. 5.Organizace vzdělávání Přijímání dětí do MŠ se řídí platnou legislativou a vnitřní směrnicí ředitelky školy.

10 Zápis do MŠ probíhá v lednu součastně ze zápisem do 1. třídy ZŠ. Provoz MŠ probíhá od 6:30 do 16:00 hod. Provoz třídy v ZŠ je od 6:30 15:00 hod. Od 6:30 do 7:45 hod. se děti scházejí v první třídě. Druhá a třetí třída zahajuje provoz v 7:45. Provoz první a druhé třídy končí v 13:45 a 15:00 hod. Poté děti přecházejí k odpoledním zájmovým činnostem do třetí třídy. Příchod a odchod dětí vychází z potřeb rodičů a organizačních možností MŠ. Denní řád je přizpůsoben potřebám dětí, snažíme se o vyváženost spontánních a řízených aktivit, učitelka upravuje rozvržení denního harmonogramu dle konkrétních činností a aktivit, s tím, že respektuje zachování intervalů mezi podávanými jídly.specifika režimového uspořádání jednotlivých tříd jsou upřesněna v organizaci dne jednotlivých tříd. Třída v budově ZŠ má provoz od 6:30 do 15:00 hod. 6. Charakteristika vzdělávacího programu ŠVP má název Jen si,děti, všimněte, co je krásy na světě. Vzdělávací obsah programu je rozpracován do šesti integrovaných bloků. Každý integrovaný blok obsahuje cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a činnosti, jimiž chceme naplňovat stanovené cíle a klíčové kompetence vyplývající z naplněných cílů a záměrů. Celý obsah ŠVP se snaží respektovat specifika předškolního vzdělávání: předškolní vzdělávání je didakticky cílená činnost motivovaná pedagogem i spontání činností dětí - přizpůsobuje se vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí - je založeno na přímých zážitcích dítěte, vychází z dětské volby - probíhá v prostředí s dostatkem přiměřených a mnohostranných podnětů - probíhá během celého dne v MŠ - má úzkou vazbu na rodinu - přihlíží k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí - působí na celou osobnost dítěte je založeno na vyváženosti spontánních aktivit a řízených činností - činnosti mají charakter her, zábavy a zajímavých činností pro děti - probouzejí v dítěti aktivní zájem, chuť naslouchat a objevovat - dává dítěti možnost prožívat uspokojení z úspěchu, překonávání překážek a vnímat sebe jako plnohodnotného jedince - probouzí v dítěti touhu ukázat, co všechno samo umí, zvládne a dokáže

11 Jednotlivé integrované bloky se stávají východiskem a podkladem pro konkrétní obsahovou náplň třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd, jenž zpracovávají třídní učitelky vzhledem k věkovým možnostem, schopnostem, zájmům a potřebám dětí. 7.Vzdělávací obsah ŠVP Vzdělávací obsah našeho ŠVP se stává společným východiskem pro práci pedagogů na jednotlivých třídách. Integrované tématické bloky jsou zpracovány v obecné rovině, aby umožňovaly přizpůsobit konkrétní cíle a záměry dané věkové skupině dětí ve třídě. Názvy integrovaných bloků jsme zvolili s důrazem na osobnost dítěte a jeho prožívání. Dítěte, které je středem našeho zájmu. Slovesa poznávám, maluji si, těším se, užívám si, zpívám si, hraju si jsou pro nás obsahově symbolem šťastného dětství. Časové rozvržení integrovaných bloků je zcela orientační. 1. Poznávám svět ve školce Integrované tématické bloky: 2. Maluji si s podzimem 3. Těším se na vánoce 4. Užívám si bílé zimy 5. Zpívám si s jarem 6. Hraju si s létem

12 Integrovaný blok č. l Poznávám svět ve školce Činnostní charakteristika Na začátek šk. roku budeme si povídat o přátelství, radosti mít kamaráda a s ním si hrát. Poznáváme se navzájem, budeme pomáhat dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí, těšíme se ze společných činností ve třídě i venku. Naučíme se říkanky a pohybové hry, které nás sbližují, přivítáme děti divadelním představením nebo pohádkou s maňáskem. Budeme si společně vytvářet piktogramy, pravidla ve třídě, narozeninový kalendář. Pro hru budeme využívat zahrady se zahradním nářadím a ostatními pomůckami. Naše záměry: - seznámíme děti s prostředím do kterého přicházejí a orientaci v těchto prostorách - naučíme se znát svou značku a vnímat režimové uspořádání dne - budeme upevňovat dovednosti při sebeobsluze a manipulaci s předměty - budeme rozvíjet a upevňovat hygienické návyky - seznamovat d. se jmény kamarádů - posilovat pocit bezpečí a jistoty v kontaktu s ostat. d najít si kamaráda - přizpůsobit se společným činnostem, spolupracovat při pohyb. hrách - upevňovat vztah k prostředí školy, ke třídě, vnímat své místo ve třídě - podpoříme vyjadřování radosti v kontaktu s ostatními - budeme se učit připravovat a uklízet pomůcky pro společné hry - povedeme děti k vyjadřování svých pocitů - budeme seznamovat děti se zahradou a blízkým okolím naší mateřské školy - budeme se učit s dětmi vnímat přírodu a život v ní Záměry na úrovni kompetencí 1. kompetence k učení - budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí - budeme získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích i dalším učení - budeme aktivně si všímat toho, co se kolem nás děje 2. kompetence k řešení problémů - přirozenou motivací řešit problémy a situace - vést děti k vnímání problémů jako součást života a učení 3. kompetence komunikativní - učíme se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, myšlenky, názory - rozlišujeme některé symboly, učíme se porozumět jejich významu 4. sociální a personální kompetence - samostatně se rozhodnout o své činnosti - zaměříme se na schopnost adaptace na nové prostředí - učit se respektovat druhé, umět se prosadit, ale i přizpůsobit se ve skupině 5. činnostní a občanské kompetence - podporovat zájem o druhé, sledovat co se děje kolem, vážit si práce druhých budeme spoluvytvářet pravidla společného soužití mezi dětmi, povedeme k potřebě je zachovávat budeme se učit hájit a respektovat práva svá i druhých

13 Integrovaný blok č. 2 Maluji si s podzimem Činnostní charakteristika Toto téma souvisí s podzimní přírodou, pohybem i zdravím.vytvoříme si kalendář počasí i kalendář ročních dob.z papíru, modelíny budeme tvořit dozrávající plody a tvořit z nich podle vlastní fantazie.využijeme přírodnin ke skládání obrázků, panáčků apod., budeme rozvíjet výtvarné dovednosti a zároveň se učit vnímat svět, že je rozmanitý, pestrý a krásný. Až venku začne opadávat listí budeme pozorovat a povídat si o počasí, využívat větru při pouštění draků, otiskovat listy, vytvářet girlandy a hrát si s nimi. Budeme dbát na pohyb na zdravém vzduchu, vhodně se oblékat otužování. Budeme se učit být ohleduplní ke svým kamarádům. Budeme rytmizovat říkadla, cvičit si jazýčky. Společně s dětmi si vyzdobíme naši třídy. Naše záměry: - budeme rozvíjet paměť, myšlení, rozvíjet představu o barvách (ovoce,zelenina) - budeme posilovat vztah k ostatním dětem,zapojit se do hry, pomáhat si navzájem - při pobytu venku vnímat krásu podzimních plodů, působit na estetické cítění - budeme se učit rozlišovat hlavní znaky podzimu (ovoce, vlaštovky,počasí) - budeme vytvářet povědomí o celkovém zdraví a otužování - budeme posilovat zájem a radost z činností nabízených dětem - podporovat ohleduplné chování ke druhému, dodržovat společná pravidla - budeme pochvalou zdůrazňovat mravní a morální hodnoty jedince - budeme podporovat rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami - zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými - podpoříme rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb Záměry na úrovni kompetencí: 1. kompetence k učení pozorujeme, zkoumáme, objevujeme, všímáme si souvislostí s ročním obdobím učíme se odhadnout své síly, snažíme se dokončit započatou práci radost se z toho,co samo dokáže a zvládne 2. kompetence k řešení problémů rozlišujeme řešení, která vedou k cíli a která ne, učíme se mezi nimi volit problémy řešíme na základě bezprostřední zkušenosti, vymýšlíme nová řešení problému 3. kompetence komunikativní - budeme rozšiřovat svou slovní zásobu a užívat svých komunikačních schopností k dalšímu učení - povedeme je k využívání knih, encyklopedií, počítače aj. 4. sociální a personální kompetence budeme je vést k citlivosti a ohleduplnosti k druhým, pomáhat slabším budeme dodržovat dohodnutá pravidla chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 5. činnostní a občanské kompetence povedeme děti, aby uměly odhadnout riziko svých nápadů odpovědnost za to co dítě udělá, za své rozhodnutí také odpovídá budeme dbát o prostředí ve kterém žijeme, uvědomit si, že svým chováním můžeme ho ovlivnit - budeme učit děti chránit hodnoty spojené se zdravím

14 Integrovaný blok č. 3 Těším se na vánoce Činnostní charakteristika Zimní období je přímo stvořené k tomu, abychom pocítili atmosféru pohody a vychutnali všechny vůně, které nám přinášejí svátky. Příprava a prožití Vánoc se všemi zvyky a tradicemi tvoří centrum zimního období.při výzdobě třídy i celé naší MŠ využijeme bílý, modrý, červený i černý papír k výrobě čertíků a Mikuláše. Naučíme se básničky, zpívat koledy, využijeme Orfeových nástrojů při přípravě vánoční besídky. Upečeme vánoční cukroví na zpříjemnění posezení s rodiči. Toto tajuplné období využijeme k vyprávění o tom, jak to bylo dříve, k četbě pohádek, pro rozhovory na téma rodina. Využijeme přírodnin a barev k přípravě dárečků a přáníček. Budeme se seznamovat s vánočními zvyky. Při pobytu venku se podíváme na vánoční výzdobu v obci. Ozdobíme vánoční stromek u naší MŠ a nezapomeneme ani na ptactvo u krmítek a zvěř u krmelců v lese. Naše záměry: - podpoříme fantazii dětí - budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti - přiblížíme dětem vánoční tradice - budeme rozvíjet jejich tvořivost - budeme rozvíjet užívání všech smyslů - chceme podporovat a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí - podpoříme estetické, literární i výtvarné činnosti - chceme vést děti k osvojování dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností Záměry na úrovni kompetencí 1. kompetence k učení - budeme soustředěně pozorovat, všímat si souvislostí - budeme se učit nejen spontánně, ale i vědomě, vyvinout úsilí, soustředit se na činnost, při práci dokončit, co jsme začali, postupovat podle instrukcí, dobrat se k výsledkům - chceme se aktivně všímat toho, co se kolem nás děje, chceme porozumět jevům a dějům, které kolem sebe vidíme 2. kompetence k řešení problému - budeme podporovat používání číselných a matematických pojmů - podpoříme řešení problémů na základě bezprostřední zkušenosti, opakující se situace řešit samostatně, náročnější s oporou dospělého - povedeme k pochopení, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli 3. kompetence komunikativní - povedeme k vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad - komunikovat bez ostychu a zábran s dětmi i dospělými - budeme využívat informativní a komunikativní prostředky 4. kompetence sociální a personální - budeme učit děti samostatnému rozhodování o svých činnostech - povedeme je k chápání, že lidé se různí, umět být tolerantní k jejich odlišnostem - podpoříme umět se ve skupině prosadit, ale i podřídit

15 5. kompetence činnostní a občanské - povedeme k úkolům a povinnostem přistupovat odpovědně, vážit si práce i úsilí druhých - povedeme děti k uvědomění si, že naše chování může ovlivnit prostředí ve kterém žijeme - budeme spoluvytvářet pravidla společného soužití a chápat potřebu je zachovávat

16 Integrovaný blok č. 4 Užívám si bílé zimy Činnostní charakteristika Počasí zimního období nám umožní užít si zimních radovánek jako je bobování, sáňkování, stavění ze sněhu, experimentování se sněhem a ledem. Využijeme různé výtvarné techniky, pracovní činnosti s různým materiálem k vyjádření zimního období. Děti budou pozorovat změny počasí, uvědomovat si potřebu chránit své zdraví vhodným oblečením a zdravým životním stylem pohyb, strava, vitamíny, pohoda. Při vycházkách do přírody budeme pozorovat zvířátka, uvědomovat si jejich život a potřeby v zimním období. Pravidelně budeme přikrmovat ptáčky do krmítka na zahradě MŠ. S nejstaršími dětmi si zahrajeme na školu, podíváme se do 1. třídy a zúčastníme se zápisu do 1. třídy.v tomto období podpoříme vnímání lidových tradic a zvyků, vyrobíme si karnevalové masky, vyzdobíme třídy a připravíme karnevalový rej. Naše záměry: - budeme pozorovat změny v přírodě a její koloběh - zařadíme aktivity zaměřené k získání praktické orientaci v obci - pohybem na zdravém vzduchu budeme posilovat a otužovat zdraví dětí - povedeme děti ke zdravému životnímu stylu, péči o své tělo - budeme se učit rozlišovat co prospívá zdraví - podpoříme rozvoj tvořivosti a fantazie dětí - budeme rozvíjet pozorovací schopnosti dětí - budeme rozvíjet řečové a vyjadřovací schopnosti dětí - dáme dětem příležitost řešit samostatně vzniklé situace rozvojem prosociálního chování budeme rozvíjet vztah k ostatním v dětské skupině - děti budou mít možnost prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - zařadíme činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití - budeme sledovat události a tradice v obci Záměry na úrovni kompetencí 1.kompetence k učení - podpoříme experimentování - budeme podporovat uplatnění získaných poznatků pro další učení - povedeme děti k sebehodnocení 2. kompetence k řešení problémů - bedeme se snažit složitější problémy s pomocí dospělého - podpoříme používání číselných a matematických symbolů a pojmů - povedeme děti k pochopení, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli 3. kompetence komunikativní - povedeme děti k vyjadřování svých myšlenek a názorů - podpoříme komunikaci bez zábran a ostychu - budeme využívat různorodé komunikační prostředky 4.sociální a personální kompetence - budeme děti učit citlivosti, ohleduplnosti a empatii vůči druhým - posílíme potřebu sebevyjádření se ve skupině - povedeme děti k samostatnému rozhodování se o činnostech, vyjádření svého názoru

17 5. činnostní a občanské kompetence - budeme podporovat zájem dětí o druhé i o to co se děje kolem nich - povedeme je k tomu, aby si vážily práce svojí i druhých - povedeme děti k uvědomění si svých práv a práv druhých - povedeme děti k uvědomění si, že svým chováním mohou ovlivnit situaci nebo prostředí ve kterém žijí Integrovaný blok č. 5 Zpíváme si s jarem Činnostní charakteristika Na jaře si budeme všímat změn v přírodě / tání sněhu, oteplování, objevíme první travičku, květiny, rašení stromů/. Uvidíme změny v zahrádkách i na louce u lesa. Pozorujeme hmyz, posloucháme ptačí zpěv. Seznamujeme se se zvířaty a jejich mláďaty. Se zapojením všech smyslů vnímáme syté barvy jara. Na zahradě naší MŠ se postaráme o květiny a záhonky. Velikonoce jsou oslavou nového života - barvíme vajíčka, pleteme pomlázky, učíme se velikonoční koledování a jarní písničky. Básničkami, písničkami a vyráběním drobných dárečků oslavíme svátek maminek, které pozveme na besídku.těšíme se také na svátek Den dětí. Při povídání o naší modré planetě si přiblížíme krásné okolí Radomyšle. Budeme zkoumat, co jede, létá, pluje. Pojedeme na výlet a budeme pozorovat i jiná města a vesnice a uvědomíme si, že doma je nejkrásněji. Naše záměry : - zajímavými vycházkami budeme podporovat přirozenou dětskou touhu a radost z pohybu - budeme podporovat odvahu dětí pracovat se širší barevnou paletou - při hře se slovy, zpěvu písní a opakování básniček budeme rozvíjet mluvený projev - budeme posilovat zvídavost ke zkoumání zákonitostí probouzející se přírody - seznámíme děti s podstatou velikonoc - oslava nového probouzejícího se života - pozorováním přírody a vhodnou motivací budeme podporovat vyjadřování se všemi smysly - pozorováním zvířátek a jejich mláďátek upevníme vztah k živým bytostem - budeme se snažit o spolupráci s ostatními, ochotně pomoci kamarádovi - objevovat hezké vztahy ke všemu kolem nás i k sobě navzájem - uvědomit si úlohu člověka v péči o jarní přírodu - povedeme děti k péči o vlastní zdraví i zdraví ostatních /bezpečnost na silnici/ - budeme posilovat a upevňovat vztah k místu, kde žijí Záměry na úrovni kompetencí 1. kompetence k učení - soustředěně pozoruje zkoumá, objevuje a všímá si souvislostí a získanou zkušenostuplatňuje v praktických činnostech - pracuje s chutí, dokončí, co započalo 2. kompetence k řešení problémů - řeší problémy na které stačí, známé situace samostatně, složitější s dospělým - chápe, že není dobré vyhýbat se řešení problémů, ví, že může svou aktivitou situaci ovlivnit 3. kompetence komunikativní - ovládá řeč, dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky - v běžných situacích komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými

18 - dovede využít komunikativní informativní prostředky, se kterými se běžně setkává 4. kompetence sociální a personální - rozpozná nevhodné chování vnímá nespravedlnost, agresivitu - je schopné respektovat druhé a přijímat kompromis - při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně 5. kompetence činnostní a občanské - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje - spoluvytváří pravidla společného soužití s vrstevníky - dbá na osobní zdraví, bezpečí svoje i druhých Integrovaný blok č.6 Hraju si s létem Činnostní charakteristika Oslavíme s dětmi den dětí, budeme se radovat z pohybu a soutěží, které ve spolupráci se základní školou připravíme pro děti na zahradě MŠ.Krásné počasí láká k častějšímu přenášení činností na zahradu a do přírody. Využijeme bazénku ke koupání a hrám s vodou (radost z vody,bezpečnost, poučení o možném nebezpečí ve vodě). Budeme hrát míčové hry, využijeme tvoření z písku na pískovišti, malování křídami na chodník, ježdění na tříkolkách a koloběžkách.při vycházkách do přírody budeme pozorovat kvetoucí rostliny,zrání plodů (třešně,jahody ),pozorování zvířátek (včeličky,motýlci,ptáci )Zážitky z přírody a pozorování uplatníme v pohybových,výtvarných i pracovních činnostech. Naučíme se nová říkadla a písničky s letní tématikou. Budeme si všímat ochrany přírody, péče o rostliny a zvířata - pozorování a pokusy.uskutečníme společný školní výlet za zvířátky do ZOO. Zamyslíme se také nad možnými riziky letního cestování, pohybu v přírodě nebo při koupání. Předvídáním určitých situací děti budeme učit pečovat o své zdraví i bezpečí. Využijeme lidových tradic v našem městečku, oslavíme pouť pečením koláčů, oživením lidových zvyků. Udeme tvořit z přírodních materiálů.poslechneme si příběhy s dětským hrdinou, lidové pohádky i příběhy o zvířátcích. Naše záměry: - budeme podporovat ohleduplné chování mezi dětmi - zaměříme se na rozvoj komunikace mezi dětmi i s dospělými - podpoříme zájem dětí o výtvarné činnosti-seznámení se s různými technikami - budeme rozvíjet zájem o kulturní tradice - připravíme podněty pro zozvoj tvořivosti a fantazie - budeme posilovat sebedůvěru a sebevědomí dětí - podpoříme kladný vztah k přírodě a k její ochraně - povedeme děti k rozšiřování slovní zásoby a rozvoji pěveckých dovedností - upozorníme na možná nebezpečí u vody,v lese, na louce - podpoříme rozvoj kladného vztahu k pohybovým aktivitám a tělesnému zdraví - prožitkami budeme vnímat život v přírodě - budeme podporovat prosociální vztahy mezi dětmi - budeme vzbuzovat zájem dětí o nové poznatky - budeme rozvíjet schopnost vyjádřit své pocity a dojmy - rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou - podporovat radost ze společné práce,hry

19 Záměry na úrovni kompetencí: Kompetence k učení - posilovat u dětí zájem o literaturu,o knížky - rozvíjet zájem o nové poznatky z přírody,z kulturních tradic - učit děti vnímat své nové poznatky a umět jich dle možností využívat v praxi Kompetence k řešení problémů - povedeme děti k postavení se problému čelem a jeho řešení - naučíme děti,jak v případě nebezpečí požádat o pomoc - povedeme děti ke kreativnímu řešení úkolů a situací na základě vlastních zkušeností Komunikativní kompetence - rozvíjíme slovní zásobu novými poznatky - postupně se naučíme odmítat nepříjemnou komunikaci - povedeme děti ke komunikaci bez zábran v rámci slušnosti 4. Kompetence sociální a prasociální - podporovat u dětí aktivity bez blízkosti a opory rodičů-samostatnost, sebedůvěra - odmítat nežádoucí chování ostatních dětí i dospělých - umět správně prosadit sama sebe,ale i podřídit se požadavkům ostatních 5. Činnostní a občanské kompetence - povedeme děti k poznání místa ve kterém žijí,o zemi a přírodě - seznámíme děti s kulturními tradicemi obce - učíme děti dodržování pravidel při hře a praktických činnostech-rozvoj smyslu pro povinnost 8. Doplňující integrované programy Logopedická prevence v MŠ Mele, mele mlýnek pusy. Enviromentální a ekologický program Putování se sluníčkem Zdravotně preventivní programy - Zdravé zoubky. - Plavecký výcvik - Solná jeskyně - Divadelní představení v MŠ Bloky zájmových aktivit aktivity rozvíjející zájmy a nadání dětí Zpíváme si pro radost. - pěvecké a hudební činnosti Krůčky - pěvecké, rytmické, pohybové a taneční činnosti Zdravé pískání. - výuka hry na flétnu Angličtina - výuka anglického jazyka pro nejmenší

20 9. Evaluace MŠ Evaluace je proces neustálého vyhodnocování, zpětná vazba pro zkvalitnění pedagogické práce, systematické shromažďování informací o účinnosti školního a třídních plánů, o kvalitě činností, formách a metodách práce. Vlastní hodnocení školy 1. Právní normy Vlastní hodnocení školy vychází z právních požadavků: 12 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., 2. Hlavní oblasti hodnocení školy: a) podmínky vzdělávání b) průběh vzdělávání c) spolupráce s rodiči a partnery školy d) výsledky vzdělávání e) řízení školy 3. Termíny a časové rozvržení vlastního hodnocení školy: - vlastní hodnocení školy vypracovává ředitelka MŠ za spolupráce zaměstnanců MŠ za období jednoho školního roku 4. Nástroje hodnocení: - kontrolní a hospitační činnost ředitelky školy ( viz plán kontrolní a hospitační činnosti ) - rozhovory se zaměstnanci MŠ - rozhovory se zákonnými zástupci dětí - analýza školní dokumentace - dotazníky pro rodiče - zápisy z pedagogicko provozních porad - plnění závazných ukazatelů rozpočtů 5. Struktura vlastního hodnocení: 5.1 Základní údaje o škole 5.2 Personální údaje - počet pracovníků - zařazení do platových tříd 5.3 Vzdělávací program MŠ - ŠVP charakteristika a obsah 5.4 Počty dětí - počet tříd - počet dětí, které ukončily docházku do MŠ - odklady školní docházky

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás ŠVP je vypracován v souladu s principy a zásadami RVP PV a pro práci školy představuje ŠVP Svět kolem nás základní pedagogický dokument, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více