Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba"

Transkript

1 FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby nejlépe vyhovoval Vašim potřebám a představám. Naše spotřebiče navrhujeme tak, aby se daly snadno používat. V nabídce výrobků BRANDT najdete také široký výběr trub, varných desek, odsávačů, sporáků, myček nádobí, praček, sušiček, ledniček a mrazáků, kterými můžete doplnit vybavení vaši domácnosti. Navštivte naše internetové stránky kde najdete všechny naše výrobky a také další podrobné informace. BRANDT

3 4 PRO UŽIVATELE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. Důležité: Důležité bezpečnostní pokyny - Čtěte pozorně a uchovejte pro budoucí použití. Pokud byste přístroj chtěli prodat nebo darovat jinému majiteli, zkontrolujte, zda je k němu přiložen tento návod. Před použitím Vašeho přístroje si, prosím, přečtete tyto rady. Uvádíme je pro bezpečnost Vaši a Vašeho okolí. UPOZORNĚNÍ : Děti do 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnou zkušeností či znalostmi mohou toto zařízení používat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo obdrží předchozí informace o používání zařízení a pochopí případná rizika. Děti si nesmějí hrát se zařízením. Postup čištění a údržby nesmí provádět děti bez dozoru. Dávejte pozor, aby si se spotřebičem nehrály děti. UPOZORNĚNÍ : Nedovolte dětem použít troubu bez dozoru, aniž by jim byly dány patřičné pokyny umožňující dítěti použít troubu bezpečným způsobem a rozumět rizikům vyplývajícím z nesprávného použití. Zařízení a jeho dostupné části se při používání zahřejí. Dávejte pozor a nedotýkejte se topných prvků. Děti do 8 let je nutno udržovat mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem. UPOZORNĚNÍ : Pro kohokoliv jiného než kompetentní osobu je nebezpečné provádět údržbové nebo servisní práce vyžadující sejmutí krytu, který chrání před vystavením energii mikrovln. UPOZORNĚNÍ :

4 5 PRO UŽIVATELE uzavřených nádobách, protože by mohly explodovat. Funguje-li trouba v kombinovaném režimu, doporučujeme, aby ji děti z důvodu vysoké teploty používaly pouze pod dohledem dospělých. Používejte výhradně nádobí vhodné pro použití v mikrovlnných troubách. na troubu dohlížejte, aby nedošlo ke vznícení. Objeví-li se kouř, vypněte nebo odpojte troubu a nechte dvířka zavřená, aby se udusily případné plameny. Ohřívání nápojů v režimu mikrovlnného ohřevu může způsobit náhlé i pozdější vykypění vroucího nápoje, je tedy chejte nebo protřepejte a před konzumací zkontrolujte teplotu Nedoporučujeme vařit v mikrovlnné troubě vejce ve skořápce a ohřívat celá vejce natvrdo, protože hrozí riziko exploze, a to i po uvaření. Tento přístroj je zkonstruován pro vaření se zavřenými dveřmi. Toto zařízení je určeno pro použití v domácích a podobných prostředích, jako jsou: Kuchyňské kouty určené pro pracovníky obchodů, kanceláří a dalších profesionálních zařízení. Farmy. Používání u klientů v hotelích, motelích a dalších ubytovacích zařízeních; zařízení typu hostinských pokojů.

5 56 PRO UŽIVATELE UPOZORNĚNÍ : Nepoužívejte zařízení pro parní čištění. Jsou-li poškozená dvířka nebo těsnění, trouba nesmí být uvedena do provozu, dokud ji neopraví odborník. Doporučuje se pravidelně troubu čistit a odstranit veškeré zbytky potravin. Pokud přístroj neudržujete v čistotě, mohl by se jeho povrch poškodit a ovlivnit jeho životnost, což může způsobit nebezpečnou situaci. Na čištění skleněných dvířek trouby nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé kovové škrabky, protože byste mohli poškrábat jejich povrch a sklo by mohlo prasknout. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Obalové materiály tohoto zařízení jsou recyklovatelné. Váš spotřebič rovněž obsahuje velké množství recyklovatelných materiálů. Je tedy označen tímto logem, které Vám sděluje, že se vyřazené přístroje nemají mísit výrobce, se tak provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadech pocházejících obecním úřadě v místě bydliště nebo u svého prodejce, kde se nacházejí sběrná místa pro použité spotřebiče nejblíže vašeživotního prostředí.

6 7 PRO UŽIVATELE POHOTOVOSTNÍ REŽIM Po uplynutí 30 sekund bez akce uživatele jas displeje poklesne, aby byla omezena spotřeba energie. Podle modelu trouby bude při odloženém startu střídavě nahrazovat zobrazení času animace, která bude indikovat přechod trouby do Pohotovostního režimu. Pro obnovení jasu displeje postačí pouhá akce na přepínači režimů vaření nebo stisknutí některého tlačítka. Důležité: důvodů vyměnit výrobce, jeho servisní oddělení nebo oprávněná osoba, aby se předešlo nebezpečí.. Upozornění Instalaci smí provádět výhradně montážník nebo kvalifikovaný technik. Přístroj odpovídá následujícím evropským směrnicím: - Směrnice č. 2006/95/ES o nízkém napětí pro přidělení značky CE. - Směrnice č. 89/336/EHS o elektromagnetické kompatibilitě, ve znění směrnice č. 93/68/EHS pro udělení značky CE. - Předpis ES č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. 7

7 8 PRO UŽIVATELE 550 int. 600 ext int. 450 int. VÝBĚR UMÍSTĚNÍ Výše uvedená schémata stanovují kóty nábytku, do nějž se trouba vejde. Troubu lze nainstalovat pod pracovní desku kuchyňské linky nebo do patrového nábytku (otevřený* nebo zavřený), který má vhodné rozměry pro vestavění (viz schéma). Vaše trouba je vybavena optimalizovaným prouděním vzduchu, díky němuž je možno dosáhnout skvělých výsledků při pečení a čištění, jsou-li dodržovány tyto pokyny: Umístěte troubu do nábytku tak, aby byla zajištěna minimální vzdálenost 10 mm od sousedního kusu nábytku. Materiál nábytku, do nějž je trouba vestavěna nebo jeho obložení, musí být odolný vůči horku. Pro větší stabilitu upevněte troubu dvěma šrouby, které zasunete do otvorů na bočních stranách trouby určených k tomu účelu. ZABUDOVÁNÍ Postup: 2 Upevněte troubu pomocí 2 šroubů. 8

8 9 PRO UŽIVATELE Upozornění Abyste se ujistili, že Vaše instalace je vyhovující, neváhejte se obrátit na odborníka v oboru domácích elektrospotřebičů. Jednofázové vedení V ~ Jednofázový elektroměr 20 A V ~ 50 Hz Proudový chránič nebo tavná pojistka 16A Zásuvka 2 póly + uzemnění norma IEC Kabel přívodní elektrický délka 1,50 m přibližně ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Elektrická bezpečnost musí být zajištěna správnou vestavbou. Při instalaci a údržbě musí být přístroj odpojen ze sítě, pojistky musí být odpojené nebo vyjmuté. Elektrické připojení je třeba provést před zabudováním spotřebiče do linky. Zkontrolujte, zda: - je příkon zařízení dostatečný, - průměr drátů odpovídá pravidlům pro instalaci. Vaše trouba musí být připojena síťovou šňůrou se 3 vodiči o průřezu 1,5mm 2 (1P + 1N + 1 ochranný vodič), která musí být připojena k elektrické síti ~ jednofázových prostřednictvím elektrické zásuvky 1P +1 N + ochranný vodič podle normy IEC nebo vícepólového odpojovacího zařízení nebo podle pravidel instalace. 9

9 10 PRO UŽIVATELE Upozornění Ochranný drát (zeleno-žlutý) je napojen na svorku uzemněn. přístroje a musí být Je nutné umožnit odpojení přístroje od elektrické sítě po instalaci. Odpojení lze zajistit předchozí přípravou přístupné elektrické zástrčky nebo integrací vypínače do pevných vedení za dodržení pravidel pro instalaci. Pojistka na Vašem přístroji musí mít hodnotu 16 A. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být nahrazen novým kabelem či speciální soupravou, které jsou k dostání u výrobce či jeho servisního oddělení. Musí být umožněno odpojení spotřebiče od napájecí sítě, buď prostřednictvím zástrčky v elektrické zásuvce, anebo začleněním vypínače do pevných vedení v souladu s pravidly instalace. Upozornění Neneseme odpovědnost za nehody způsobené neexistujícím, vadným nebo nesprávným uzemněním. Vyžaduje-li elektroinstalace Vaší domácnosti pro připojení spotřebiče úpravu, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře. Je-li na troubě jakýkoli nedostatek, odpojte ji nebo vyjměte pojistku připojovacího vedení přístroje 10

10 11 POPIS SPOTŘEBIČE A B C Obr. 03 D A) Ovládací panel B) Vnitřní prostor C) Otočný talíř D) Madlo čením ujistěte se, že mezi kolečky není jiný nežádoucí materiál. Otočný talíř Umožňuje ohřívání jídla bez nutnosti další obsluhy. Otáčí se v obou směrech. V případě, že se neotáčí, zkontrolujte zda všechny součásti jsou správně umístěné. Neotáčejte jej ručně, můžete tím poškodit hnací systém. Může být použit jako nádobí. Při jeho vyjímání použijte přístupové zóny. Ovládač Pohání otočný talíř (obr.04) Kolečka podstavce Kolečka musí být namontována ve správném směru (Obr.04). V případě problému s otá - Obr. 04

11 12 OVLÁDACÍ PANEL Obr. 09 A B C D E F A) Volič +/- Umožňuje nastavení času, doby programu, výkonu, váhy potravin a uložení do paměti. B) Zastavení otáčení talíře Zastaví otáčení talíře a umožňuje tak použití nádob, které vyžadují větší prostor. C) START Spustí program. D) STOP Pozastaví nebo zcela zastaví program. E) MEMO Umožní uložit program nebo aktivovat funkci paměti. Pokud přidržíte tlačítko MEMO umožní vám nastavit čas. F) Volič funkcí Prostřednictvím voliče nastavíte požadovanou funkci.

12 13 VOLIČ FUNKCÍ DISPLEJ Prostřednictvím displeje naprogramujete tato nastavení: Čas, délka programu, mikrovlnný výkon (W), váha (g), zastavení otáčení voliče, autoprogram.

13 14 NASTAVENÍ A ZMĚNA ČASU Po připojení spotřebiče nebo po delším přerušení proudu bude na displeji problikávat údaj 12:00. Nastavení času Zobrazení na displeji Pro nastavení času otočte voličem +/-. Příklad 6:30 Potvrďte tlačítkem MEMO. Pípnutí potvrdí správnost nastavení. Změna času Zobrazení na displeji Stiskněte a přidržte na 5 sekund tlačítko MEMO Displej bude problikávat. Nastavte otočením voliče +/- požadovaný čas (např. 7:30) Potvrďte stisknutím tlačítka MEMO. Pípnutí potvrdí správnost nastavení. Poznámka Po 30 sek pokud nepotvrdíte nastavení tlačítkem MEMO, čas nebude nastaven. - ZASTAVENÍ OTÁČENÍ TALÍŘE V případě, že použijete větší nádobu nebo jiných rozměrů můžete zastavit otáčení talíře před nebo během programu. Poznámka Otáčení talíře není možno vypnout při funkci automatického odmrazování. Program Displej Stiskněte tlačítko Zastavení otáčení talíře; změní se symbol otočného talíře Poznámka V případě použití Zastavení otáčení voliče je třeba v polovině přípravy otočit nádobu a promíchat obsah.

14 15 PROGRAMOVÁNÍ Váš přístroj je nyní nainstalován a je nastavený čas. Otevřete dvířka pomocí madla. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka. Pokud přístroj není správně uzavřen, nebude fungovat. Otevření dvířek během programu nezruší současné nastavení, pouze je pozastaví. Pro restartování zavřete dvířka a stiskněte tlačítko START. Pokud se nastavený program nespustí ani po minutě, budete upozornění 3krát pípnutím a vyzváni ke spuštění programu nebo k změně nastavení. V případě, že po 30 sek neupřesníte nastavení, bude toto zrušeno. Pro přerušení programu stiskněte tlačítko STOP, a poté otevřete dvířka. Program zrušíte otevřením dvířek a stisknutím tlačítka STOP nebo přidržením tlačítka STOP na 2 sekundy při zavřených dvířkách. Pro nastavení dalšího programu po ukončení prvního je nutno otevřít a zavřít dvířka. Konec programu je vždy doprovázen audio signálem a na displeji se zobrazí aktuální čas. V případě, že jsou dvířka po delší dobu otevřená světlo se vypne automaticky po 3 minutách. Pro zamezení vlhkosti přístroj je vybaven funkci ventilátoru. Ventilátor pokračuje chodem po ukončení programu. Zastaví se automaticky. POUŽITÍ RŮZNÝCH VÝKONŮ MIKROVLN VÝKON 1000 W/900 W POUŽITÍ Rychlé ohřátí nápojů, vody a pokrmů obsahujících velké množství tekutin. Vaření pokrmů s velkým obsahem vody (polévky, omáčky, rajčata ). 800W/700 W Příprava čerstvé nebo zmražené zeleniny. 600 W Rozpouštění čokolády. 500 W Příprava ryb a mořských plodů. Ohřívání ve dvou patrech. Vaření fazolí při nízkém výkonu. Ohřívání nebo příprava křehkých potravin obsahujících vajíčka. 400 W/300 W Příprava mléčných produktů, džemů při nízké teplotě. 200 W Ruční rozmrazování. zjemnění másla, zmrzliny. 100 W Rozmrazení těstovin s krémovou omáčkou. Výkon mikrovln: 1000 W

15 16 FUNKCE MIKROVLNY 1000W - Přímé naprogramování Otočte voličem funkcí pro výběr max. výkonu mikrovln. Na displeji se zobrazí symbol mikrovln a výkon 1000W. Displej Hodiny na displeji blikají. Otočte voličem +/- nastavte dobu programu, např. 10 minut. Potvrďte nastavení tlačítkem START. Trouba se zapne a spustí se program. Programování nastavením výkonů Otočte volič pro výběr mikrovln. Nastavte max. výkon 1000W, displej problikává. Otočte volič +/- pro zmírnění výkonu, např. 500W. Potvrďte nastavení tlačítkem START; na displeji bude problikávat časový údaj. Otočte voličem +/- pro nastavení programu, např. 10 minut. Potvrďte nastavení tlačítkem START. Trouba se zapne a spustí se program. Poznámka V případě, že jsou dvířka otevřená během pečení, trouba se zastaví a na displeji se zobrazuje zbývající čas. Pro pokračování v programu zavřete dvířka a stiskněte tlačítko START. Dobu přípravy můžete kdykoli změnit otočením voliče +/-. RYCHLÝ MIKROVLNNÝ PROGRAM Rychlé programování Displej Přidržte tlačítko START na 1 sekundu pro nastavení 15 sec. mikrovlnného ohřevu Mikrovlny pracují na max. výkon 1000W. Trouba se spustí a zároveň program. Rychlý program můžete prodloužit až na 2 min 30 sekund. Do minuty: dobu prodloužíte přidáním 15 sekund. Přes minutu: můžete přidat po 30 sek až k dosažení 2:30. Poznámka Po spuštění programu můžete změnit délku programu stisknutím tlačítka +/-. Max doba express programu je 2:30.

16 17 UDRŽOVÁNÍ V TEPLE Tato funkce umožňuje udržovat pokrmy teplé i po skončení programu. Nastavení funkce Udržování v teple Displej Zvolte funkci Obr. Udržování v teple. Na displeji se zobrazí odpovídající symbol a problikává 0:00. Otočte voličem +/- pro nastavení požadované doby, např. 5 minut. Potvrďte nastavení tlačítkem START. Nastavení je potvrzeno 2krát pípnutím. Program se spustí. Poznámka Program Udržování v kdykoli změnit. teple můžete nastavit až na 60 minut. Délku programu můžete HH (H EAT & H OLD ) Pokud se na displeji zobrazí hlášení HH (Heat & Hold) znamená to, že pokrm je udržován v tep - le. Pokud po ukončení přípravy neotevřete dvířka do 2 min spustí se automatická funkce pro udržování teploty pokrmu. Tato funkce bude pokračovat v ohřevu během 15 min na 150 W. Po ukončení přípravy bude ještě 5 min pracovat ventilátor.

17 18 ROZMRAZOVÁNÍ Díky programu rozmrazování zmražených potravin ušetříte spoustu času. Pro rozmrazování nastavte volič funkci na pozici SPEED DEFROST nebo mikrovlnný ohřev na 200W (rozmrazování). Poznámka: Malé kusy masa nebo ryb můžete připravovat ihned po rozmrazení. Velké kusy, jako např. pe - čeni nebo celou rybu budou stále částečně tvrdé po ukončení programu rozmrazování. Dopo - ručujeme proto nechat je odležet na stejnou dobu jakou jste použili k jejich rozmrazení, tak aby získaly jednotnou teplotu. Potraviny pokryté ledovými krystalky se rozmrazuji daleko déle. V tomto případě můžete prodloužit dobu rozmrazování. Doporučení: Doba rozmrazování je závislá od několika faktorů: typu nádoby, struktury, váhy, počáteční teplotě a kvalitě potraviny. Ve většině případů je třeba jídlo vytáhnout z obalu. Nezapomeňte vyjmout veškeré kovové předměty, které uchycují potraviny. Pokud rozmrazujete velké kusy masa nebo ryb, které znesnadňují otáčení talíře, zapněte funkci Vypnutí otáčení talíře. V tom - to případě nezapomeňte pokrm pravidelně obracet. Rozmrazované maso a ryby položte na vzhůru nohama obracenou misku umístěnou na talíři. Umožní to vytékání šťávy. V případě, že by zůstala v kontaktu s pokrmem může se přehřát. Délka programu rozmrazování Délka programu rozmrazování byla kalkulována pro zmrazené potraviny na -18 C. Toto předurčuje dobu potřebnou pro rozmrazování, avšak aktuální doba se může lišit podle tloušťky, struktury, velikosti a balení produktu. Výběr programu 2 automatické programy rozmrazování: Rozmrazení masa, drůbeže, ryb, zeleniny, hotových pokrmů Rozmrazování chleba a pečiva V případě, že chcete rozmrazovat potraviny, které nejsou zahrnuty v progra - mu SPEED DEFROST (Rychlé rozmrazování) použijte mikrovlnný ohřev s na - staveným výkonem 200W. nastavte požadovanou dobu rozmrazování. Viz tabulka pro rozmrazování pokrmů.

18 19 FUNKCE S PEED D EFROST (R YCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ ) Zvolte typ a množství potraviny, kterou chcete rozmrazovat. Tato funkce automaticky nastaví dobu potřebnou pro rozmrazení. Speed Defrost Otočte voličem a zvolte funkci Speed defrost. Na displeji se zobrazí odpovídající symbol; zobrazí se údaj 50 g. Voličem +/- nastavte požadovanou váhu pokrmu, např. 400g. Potvrďte tlačítkem START. Trouba automaticky vypočítá podle zvoleného druhu potraviny dobu potřebnou pro její rozmrazení (např. 6 min 30 sek). Na displeji se zobrazí doba rozmrazování. Spustí se program. Displej Poznámka Stejně postupujte při rozmrazování chleba nebo pečiva, v ýběrem funkce Speed Defrost. Doba pro rozmrazování bude kalkulována na základě váhy potraviny. Tato se může lišit v závis - losti na počáteční teplotě (doba je kalkulována pro potraviny zmrazené na -18 C). U pokrmů o váze 350 g a více (kromě chleba/pečiva) v polovině rozmrazování vás trouba vyzve pípnutím, abyste pokrm otočili pro zajištění lepších výsledků; na displeji se zobrazí. Po obrácení pokrmu zavřete dvířka a stiskněte START pro pokračování v rozmrazování. Při použití funkce Speed Defrost nelze změnit dobu programu. Pro zaručení rovnoměrného výsledku rozmrazení není možné použít funkci talíře. Zastavení otáčení Pro pokrmy, které nejsou zahrnuty v tabulce doporučujeme použití funkce mikrovln s výkonem 200W. Pro nastavení odpovídající doby přípravy použijte níže uvedenou tabulku. PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM Druh jídla Množství Čas (min) Doporučení Listové těsto 400 g 1-3 Mořské mušle 500 g 5 7 Krevetky oloupané 100 g 1 2 Krevetky celé 200 g 2 4 Langusta 500 g 6 8 Jahody Malina/třešně Angrešt/borůvky/ rybíz 250 g Položte na papírovou utěrku; otočte během rozmrazování

19 20 PAMĚ ť M1/M2/M3 K dispozici máte tři možnosti uloženi nejčastěji používaných příprav do paměti, poté je může - te zvolit velmi rychle. Uložení do paměti Funkci zpřístupněte stisknutím tlačítka MEMO. Na displeji začne problikávat M1. (pro výběr další paměti stiskněte opětovně tlačítko až se na displeji objeví M2 nebo M3). Vložte požadovaný program přípravy. Namísto stisknutí tlačítka START potvrďte program stisknutím a přidržením tlačítka MEMO. Na displeji je zobrazeno M1 (popř. M2/M3) a zvukový signál potvrdí nastavení. Použití nastavení uloženého v paměti Stiskněte tlačítko MEMO; na displeji se zobrazí M1 Zvolte program paměti M2 nebo M3 opětovným stisknutím tlačítka. Vybraný program se zobrazí na displeji. Potvrďte výběr tlačítkem START. Spustí se program. Displej Displej Poznámka Pro zrušení nebo nahrazení postupujte obdobně. Funkci Paměť můžete použít u všech způsobů přípravy. ČASOVAČ Mikrovlnná trouba vám umožní použití časovače. Nastavení Otočte voličem +/- do požadované pozice, např. 10 min Potvrďte výběr stisknutím tlačítka START. Časovač začne odpočítávat čas. Při ukončení programu uslyšíte 3krát pípnutí. Pro zrušení přidržte tlačítko STOP na několik sekund. Displej

20 21 DĚTSKÁ POJISTKA Pro zabezpečení ovládacího panelu před dětmi můžete použít Dětskou pojistku. Nastavení Otevřete dvířka a přidržte tlačítko STOP na několik sekund dokud se na displeji nezobrazí symbol klíče. Nastavení je potvrzeno 2krát pípnutím. Od tohoto momentu nebude žádný program k dispozici. Pro zrušení: Postupujte stejně. Přidržte tlačítko START na několik sekund. symbol klíče zmizí. Displej ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE Doporučujeme pravidelné čištění vnitřní i vnější strany trouby. Pro čištění použijte vlhký had - řík nebo houbičku. Pokud nebudete přístroj pravidelně čistit jeho povrch se zanese, poškodí a může být původcem případného nebezpečí. Pokud jsou dvířka nebo závěsy dveří zničené přístroj dál nepoužívejte, ale nechte jej opravit autorizovaným servisem. Přístroj nečistěte po - mocí páry. Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo na bázi alkoholu či ředidla; mohou přístroj poškodit. V případě, že mikrovlnná trouba zapáchá povařte v ní na 2 min vodu s citrínovou šťávou a octem. Vyčistěte trochou čisticího prostředku. Pro usnadnění čištění můžete vyjmout talíř. Pokud vyjmete poháněcí systém, dbejte, aby se voda nedostala do motoru. Nezapomeňte umístit zpět poháněcí systém, kolečka a otočný talíř. Pro snadnější čištění můžete vyjmout otočný talíř. Uchyťte talíř za okraj a vyjměte jej. Pokud vyjímáte otočný kruh dbejte, aby se voda nedostala do otvoru s motorem Nezapomeňte zpět nasadit otočnou hřídel, kruh a skleněný talíř. Pro údržbu vašeho spotřebiče v perfektní kondici doporučujeme používat čistící prostředky Clearit. Clearit - Profesionální péče o vaše spotřebiče Clearit nabízí profesionální produkty a řešení pro každodenní péči o vaše spotřebiče. Jsou k dostání v prodejní a servisní síti Brandt.

21 22 ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Pokud máte pochybnosti, zda-li spotřebič funguje správně, neznamená to vždy, že je poško - zen. V každém případě zkontrolujte následující: Zjistili jste, že Displej odpočítává čas, ale trouba nepracuje (talíř se neotáčí a jídlo se neohřívá). Na displeji problikává Time/Demo. Trouba se nespustí. Trouba je hlučná i po ukončení přípravy. Trouba je hlučná. Talíř se neotáčí. Na okně dvířek je pára. Pokrm není při použití mikrovln ohřán. Přístroj znečišťuje stěny. Co je třeba udělat Váš spotřebič pracuje v režimu DEMONSTRACE. Stiskněte současně na 5 sekund tlačítka ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE a STOP. Zkontrolujte elektrické připojení trouby. Ujistěte se, že dvířka dveří jsou pevně zavřená. Ujistěte se, že na displeji nesvítí kontrolka dětské pojistky. Pro odstranění zbytkové vody je váš spotřebič vybaven ventilačním systémem. Ventilátor pracuje ještě 15 min i po ukončení přípravy. Očistěte kolečka a prostor pod talířem. Ujistěte se, že kolečka jsou ve správné pozici. Otřete kondenzaci hadříkem. Ujistěte se, že použité nádobí je vhodné do mikrovlnné trouby a že výkon mikrovln je postačující. Průběžně přístroj čistěte: odstraňte mastnotu, zbytky jídla Odstraňte jakékoli kovové materiály ze stěn trouby. Nikdy nepoužívejte kovové nádoby. Upozornění Tento spotřebič je vybaven vysokonapěťovým obvodem. Nikdy přístroj sami neopravujte. Upozornění Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené na zdraví osob nebo zvířat ani za škody na majetku způsobené přímo nebo nepřímo nedodržením postupů a pokynů uvedených v tomto Návodu k obsluze. SERVIS Pokud jste již provedli kontrolu všech uvedených závad a problém vašeho spotřebiče stále přetrvává, NEPOKOUŠEJTE SE PROVÁDĚT ŽÁDNÉ OPRAVY SAMI. Kontaktujte váš nejbližší technický servis. Jakýkoliv zásah na vašem spotřebiči smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Budete-li volat servis, nezapomeňte si, prosím, předem nachystat kompletní informace o vašem spotřebiči (model, typ, sériové číslo), tyto informace jsou uvedeny ve vašem záručním listu a na výrobním štítku umístěném na vašem spotřebiči. Pokud byl na spotřebiči proveden jakýkoliv zásah údržby nebo opravy, požadujte, aby byly použity pouze originální náhradní díly.

22 Výhradní dovozce: ELMAX STORE a.s. Horní Těrlicko TĚRLICKO tel.: CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU tel.: , 254

23 CZ / 12

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Roomba. Robotický vysavač. Série 700 Příručka majitele

Roomba. Robotický vysavač. Série 700 Příručka majitele Roomba Robotický vysavač Série 700 Příručka majitele Vážený majiteli vysavače Roomba, děkujeme, že jste si vybral robotický vysavač nové generace irobot Roomba. Vstupujete tak do vybrané společnosti, která

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více