, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24"

Transkript

1 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/ splufinancvanéh z ESF a SR ČR , kncertní sál ZUŠ Jarslava Kvapila, Brn, tř. Kpt. Jarše 24 17:00 Zahájení (Bc. Eva Znjemská, garantka prjektu) 17:10 Finanční stránky prjektu (Ing. Michaela Patkvá, finanční manažerka prjektu) 17:20 Výuka hry na akrden (metdik Mirslav Mrys) Karlína Zemene J. C. Simn: Fughetta B dur F. Marcc: Bella Chitarra 17:30 Výuka hry na klavír (metdici Mnika Czajkwská, Martin Fišl, Irena Marečkvá) Vjtěch Špaček J. Mysliveček - Snáta A dur, č. 6, 1. Allegr Filip Šmerda L. van Beethven: Snáta F dur, p. 10, č. 2, I. věta Jakub Sládek F. Liszt: Transcendentální etuda Feux Fllets 17:55 Výuka hry na husle (metdici Daria Dstálvá, Dušan Kvařík, Livia Zbavitelvá) Krejčí Magdaléna Vališvá Emma J. H. Ficc Allegr Tereza Kkešvá J.Massenet: Theis meditace 18:20 Výuka hry na vilncell (metdik Štěpán Švestka) Kryštf Kzák A. Piazzlla: Libertang J. Pachelbel: Cann in D

2 18:25 Speciální semináře Ověřvání metd a frem práce ve výuce žáků se SVP (metdici Lenka Hruškvá, Jindřiška Kluchvá, Ondřej Pavlíček, Lenka Winklervá) Anna Bínvá Z. Blažek: Lítala tě laštvěnka J. Křička: Husenka Marek Zeman M.Hše: Plka jede Amalie Trkanvá, Marek Zeman P. van Hauwe Písnička kánn Trunda Vjtěch Jiří Hráček: Píseň Adam Tesař Jachim Andersen: Irský tanec 18:50 Prezentace metdickéh materiálu výuky hry na klavír nadaných žáků (metdik Mnika Czajkwská) 18:55 Klíčvá aktivita kncertní vystupení žáků (Ing. Ivana Usthalvá, manažerka prjektu) 19:00 Publicita (Marie Řídká, manažerka pr publicitu) 19:15 Závěr (Bc. Eva Znjemská, garantka prjektu) Občerstvení, diskuze

3 Cíl prjektu Priritním cílem prjektu je zvýšit účinnst vzdělávání nadaných žáků a žáků se speciálními ptřebami vzdělávání (SPV) prstřednictvím aplikace nvých metd a úspěšných metdických pstupů špičkvých pedaggů, a t jak z blasti hudební, taneční tak i z blasti psychlgie. Specifickým cílem je zvýšení kmpetence učitelů pr práci se žáky s SPV a nadanými, získat příležitst k lepšímu pznání nvých metd práce, k prhlubení znalstí z diagnstiky, vyhledávání a vzdělávání nadaných a mimřádně nadaných žáků. Prbudit mtivaci k jejich začlenění d uměleckéh vzdělávání a k rzvíjení frem a metd práce s těmit žáky. Na tmt základě vytvářet a ve výuce věřvat metdické pstupy umžňující rychlý pstup vzdělávání přiměřený nadání žáků, a metdické pstupy pr vzdělávání žáků se speciálními ptřebami vzdělávání pr vyhledávání a práci s nadanými žáky a pr práci se žáky s SPV. Prjekt směřuje d blasti vzdělávání a je primárně zaměřen na pdpru jedntlivců, přináší efekt v pdbě rychlejšíh rzvje nadaných žáků a žáků s SPV a zvyšuje kmpetence učitelů pr dstranění bariér bránících rvnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Nadaným žákům je tak dána mžnst k urychlení vzdělávacíh prcesu, k rzšíření a k vyšší nárčnsti učiva a k častějším prezentacím na kncertních vystupeních. Žákům s SPV je dána mžnst individuálníh přístupu k jejich ptřebám a fundvanějšímu přístupu ke speciálnímu uměleckému vzdělávání. Cílvé skupiny Hlavní cílvu skupinu tvří nadaní žáci hudebníh bru žáci s SPV. Pr nadané žáky je hlavní ptřebu rychlý pstup vzdělávání přiměřený jejich talentu a mžnst přípravy ke studiu na vyšších uměleckých šklách: urychlvání vzdělávacíh prcesu, rzšiřvání a vyšší nárčnst učiva, a mžnst časté prezentace své práce (kncerty, sutěže, prezentace na webu). Nadaní žáci jsu v případě prjektu žáci, kteří se umístili na místě v krajských a ústředních klech sutěží vyhlašvané MŠMT. U žáků s SPV je ptřebný dklad specifikaci pstižení z Pedaggick-psychlgické pradny. Druhu cílvu skupinu jsu metdici, cž je přibližně plvina z řad pedaggických pracvníků ZUŠ Jarslava Kvapila. Tit se účastní seminářů špičkvých lektrů a dstávají tak příležitst k lepšímu pznání nvých metd práce a k prhlubení znalstí z diagnstiky, vyhledávání a vzdělávání nadaných a mimřádně nadaných žáků. Aktivity a výstupy prjektu Wrkshpy a semináře pr učitele Wrkshpy a semináře pr učitele byly určeny pr druhu cílvu skupinu. Metdici se v ní zúčastnili vybraných seminářů a wrkshpů za účelem zvýšení kmpetence pr výuku nadaných žáků a žáků s SPV: Vzdělávání žáků se speciálními ptřebami vzdělání v pdmínkách ZUŠ Lektr: PhDr. Ilna Fialvá. PhD. Základní hudebně psychlgické kategrie, klasifikace schpnstí a dvednstí Lektr: PhDr. Eva Vachudvá, PhD. Diagnstika hudebních schpnstí dětí a využití vizualizace při testvání Lektr: PhDr. Eva Vachudvá, Ph.D.

4 Physiterapie hudebníků Lektr: Bc. Ivana Jenešvá Didaktika hudební výchvy Lektr: PhDr. Blanka Knpvá, CSc. Tréma Lektr: PhDr. Judita Kučervá, Ph.D. Phybvá terie a praxe pr žáky se speciálními ptřebami tanečníh bru Lektr: Kateřina Hanzlíkvá Výstupem jsu prezenční listiny účastníků vzdělávacích akcí, ftgrafie, hdntící zprávy z jedntlivých seminářů, které zpracval jeden z účastníků. Wrkshpy a ukázkvé hdiny špičkvých pedaggů Obsahem klíčvé aktivity je seznámení učitelů s úspěšnými metdickými pstupy špičkvých učitelů z práce s nadanými dětmi. Lektři byli vybíráni pr jedntlivá studijní zaměření za aktivní splupráce učitelů na základě jejich vynikajících výchvně vzdělávacích výsledků známých ze sutěží a z kncertních vystupení jejich žáků a na základě jejich lektrské praxe. Většina z navržených pedaggů má zkušensti i se vzděláváním nadaných žáků na vyšších uměleckých šklách (knzervatřích a akademiích). Akrdenvé Využití nvých metd a frem ve výuce v akrdenvém ddělení v ZUŠ Lektr: Mgr. art. Janka Halačvá Akrden a jeh hudební uplatnění ve výuce nadaných dětí Lektr: Mgr. Marcela Halmvá Klavírní Příprava nadaných žáků k prfesinálnímu studiu. Analytické hudební myšlení v klavírní pedaggice d pčátku studia. Lektr: Prf. Alena Vlasákvá Umělecké vzdělávání - kreativní frma terapie pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami Lektr: Prf. Alena Vlasákvá Jak uchpit hudbu (práce s nadanými dětmi ve výuce hry na klavír I. st. ZUŠ) Lektr: MgA. Jana Šumníkvá

5 Elementární klavírní pedaggika v kntextu se sučasnými metdickými pstupy, materiály a učebními pmůckami Lektr: Mnika Czajkwská Huslvé Vyhledávání a diagnstika talentu pr hru na husle Lektr: Prf. Dc. Jindřich Pazdera Příprava nadaných žáků na huslvu prfesinální dráhu Lektr: Prf. MgA. František Nvtný Mderní metdy vzdělávání žáků ve hře na husle Lektr: Eva Bublvá Výstupem těcht aktivit jsu prezenční listiny účastníků vzdělávacích akcí, ftgrafie, hdntící zprávy z jedntlivých seminářů, které vždy zpracval jeden z účastníků. Ověřvání metd a frem práce ve výuce nadaných žáků a žáků se SVP Tat aktivita je primární klíčvu aktivitu prjektu vázanu na hlavní cílvu skupinu žáci, která následvala p klíčvých aktivitách výše uvedených. Jedná se vzdělávání stávajících i ptenciálních nadaných žáků škly vymezených výzvu a stávajících i ptenciálních žáků s SPV a využití pznatků ze seminářů. Žáci mají vypracvané individuální učební plány, třídní knihy a každéh čtvrt rku metdici vypracují hdntící zprávu vzdělávání svých žáků. Tt je také výstupem aktivity splu s ftgrafiemi z výuky. Déle je výstupem metdický materiál výuky nadaných žáků ve hře na klavír s názvem "Výuka nadaných žáků na základním stupni uměleckéh vzdělávání ve hře na klavír", který vytvřil jeden z metdiků. Kncertní vystupení nadaných žáků V rámci klíčvé aktivity "Kncertní vystupení nadaných žáků" žáci prezentují výsledky své práce v reálném kncertním prstředí, učí se maximální kncentraci na výkn v pdmínkách zvýšené psychické zátěže. Ověřují si tak kvalitu své přípravy. Výstupem jsu pět ftgrafie z kncertů, prezenční listina žáků a prgram kncertu. Kncerty se knaly: v kncertním sále škly v Křišťálvém sále Staré radnice v Brně v Křišťálvém sále Staré radnice v Brně Prč grantvý prjekt na tt téma? Z autevaluační analýzy práce škly vyplýval, že dluhdbě je umělecké vzdělávání dbře nastaven na průměrně nadané děti. Nebyly v něm však rvné příležitsti pr děti, které ptřebují rychlejší pstup, vyšší nárčnst učiva, diferencvané učební plány a prpracvanější metdické pstupy výuky. Ještě hrší byla situace u žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami v prstředí ZUŠ. Učitelé ZUŠ becně nemají ptřebné kmpetence pr tut speciální blast a ani dstatek zkušenstí pr dstraňvání bariér bránících rvnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Přes veškeru pedaggicku zkušenst pr tut nárčnu práci nejsu učitelé dbře připraveni ani p

6 psychické stránce. Svědčí tm fakt, že na základních uměleckých šklách studuje velmi malý pčet žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami. Učitelé (i ti špičkví) ttiž v sbě mají zakódvané bavy z th, zda budu speciálním ptřebám žáků se svými pedaggickými zkušenstmi stačit. Mnh z nich nenašl v sbě dvahu překnat bariéru, která byla pstavená na tm, že v minulsti se s výuku těcht žáků vůbec nezabývali. I vzhledem ke kurikulární refrmě ZUŠ, která již pčítá se začleněním těcht jedinců d výuky, jsme se rzhdli tut situaci alespň na naši škle změnit. Reálný předpklad pkračvání tét práce i p uknčení prjektu je již nastartván a škla se i v buducnu bude fundvaněji těmt žákům věnvat. Nadané žáky a jejich rdiče k účasti v prjektu mtivuje mžnst prhlubení studia a mžnst rychlejšíh pstupu vzdělávacíh prcesu. Pr ty z nich, kteří se v buducnu chtějí zabývat hudbu prfesinálně, je t intenzivnější a cílenější příprava ke studiu na dalších vyšších uměleckých šklách. Jedním z největších přínsů pr lektry škly je pznání metdickéh pstupu práce špičkvých pedaggů s talentvanými žáky. Pedaggvé ZUŠ JK dstali příležitst seznámit se s metdickými pstupy špičkvých učitelů z práce s nadanými dětmi, prtže jedntliví lektři byli vybráni na základě vynikajících výchvně vzdělávacích výsledků známých ze sutěží a na základě jejich dluhleté lektrské praxe na vyšších uměleckých šklách (knzervatře a akademie). Vybraní žáci byli zařazeni d prjektu na základě dkladvání své úspěšnsti v krajských a ústředních klech sutěží vyhlašvaných MŠMT. Nezpchybnitelnu přidanu hdntu pedaggů vyučujících nadané žáky je, že mají mžnst vyzkušet si metdické pstupy práce mnhdy pd tutrským dhledem špičkvých pedaggů z vyšších uměleckých škl (Knzervatř Brn, JAMU). Vybraným jedincům je dána mžnst k urychlení vzdělávacíh prcesu, k rzšíření a vyšší nárčnsti učiva a k častějším prezentacím na kncertních vystupeních. U žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami je důvdem k zapjení d prjektu větší kmpetence pedaggů škly, než je běžný na jiných uměleckých šklách, individuální přístup za pmci aktivní splupráce zkušených lektrů a špičkvých pedaggů. Ne méně pdstatnu sebevzdělávací skupinu jsu samtní učitelé škly, kteří se ve své praxi mnhdy pprvé dstávají d kntaktu s takt pstiženými žáky. Žákům se speciálními vzdělávacími ptřebami je dána mžnst individuálníh přístupu k jejich specifickým ptřebám a fundvanějšímu přístupu ke speciálnímu uměleckému vzdělávání, čímž se naplňuje i zvýšení kvality pskytvaných služeb pr veřejnst a rzšiřuje bčanská vybavenst města Brna. V nepslední řadě je pr ZUŠ JK největší mtivaci zvýšení prestiže škly v čích rdičů i zřizvatele, veřejnsti, ale také knkurenčních škl v Brně. Pedaggvé v něm dstali příležitst k lepšímu pznání nvých metd práce, k prhlubení znalsti z diagnstiky, vyhledávání a vzdělávání nadaných a mimřádně nadaných žáků. Zvýšili si kmpetenci (a tím pádem i svu knkurenceschpnst) pr práci se žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami. Nastartvání těcht aktivit a jejich zabezpečení ve větším měřítku by bez financvání z ESF a SR ČR nebyl uskutečnitelné. Vzdělávat se, udržvat, či zvyšvat získané dvednsti si pedaggvé ZUŠ Jarslava Kvapila mhu i p uknčení prjektu, a t v rámci vybraných vzdělávacích nabídek DVPP rganizvaných Střediskem služeb šklám a zařízením pr další vzdělávání pedaggických pracvníků Brn. Veškerá výpčetní technika zakupená z prjektu je nadále bnvvána z prvzních prstředků škly.

7 Víte, jak přidanu hdntu grantu vnímám z pzice ředitelky škly? Každý z nás živě diskutujících v pedaggickém sbru - přinesl jiný phled na stejné prblémy. Bc. Eva Znjemská a Ing. Ivana Usthalvá

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den)

Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den) Vymezení předmětu zakázky Kurzy musí být prakticky zaměřeny - např. zpracvání případvé studie pmcí knkrétníh využití v praxi, pskytnutí praktickéh příkladu, na kterém se budu prbírat funkcinality a pdbně.

Více

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5 Organizace, management a pdpra výzkumu Základy vědecké práce 5 JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE 2 Výzkumná pracviště Akademie věd České republiky dbrné ústavy Ústav anrganické chemie Řež Ústav dějin umění

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více