RÁDIOMAGNETOFON S CD. Copyright ALLCOM RRCD 2410 RRCD 2420 MP3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁDIOMAGNETOFON S CD. Copyright ALLCOM RRCD 2410 RRCD 2420 MP3"

Transkript

1 RÁDIOMAGNETOFON S CD RRCD 2410 RRCD 2420 MP3

2

3 PŘEHLED Ovládací prvky Obecné informace CD TAPE/OFF Přepíná mezi vstupy CD, TAPE a RADIO. RADIO Vypne zařízení. ON Funkční kontrolka. Když je zařízení zapnuté, svítí červeně. VOLUME Slouží pro nastavení úrovně hlasitosti. Přijímač signálů z infračerveného dálkového ovladače. UBS Zapíná a vypíná systém Ultra Bass System. Konektor pro sluchátka (Ø 3,5 mm). Nachází se na levé straně. Po připojení sluchátek se automaticky vypnou reproduktory. AC~ Konektor pro připojení síťového kabelu (na zadním panelu zařízení). Rádio ANTENNA BAND UP DOWN PROG/MEM REPEAT nebo ALBUM /MEM UP RANDOM nebo ALBUM /MEM UP FM MODE MONO/STEREO CD (RRCD 2410) OPEN/CLOSE PLAY/PAUSE UP DOWN BAND Teleskopická anténa pro příjem v pásmu VKV. Přepínač kmitočtového pásma SV - střední vlny (MW) a VKV - velmi krátké vlny (FM). Krátkým stisknutím změníte krokově kmitočet nahoru a dolů. Při držení tohoto tlačítka se aktivuje zrychlený posuv dopředu nebo dozadu. Pro ukládání stanic na předvolby. Spuštění automatického vyhledávání. Vybere následující předvolbu. Vybere následující předvolbu při ukládání rádiových stanic. Vybere předcházející předvolbu Vybere předcházející předvolbu při ukládání rádiových stanic. Přepíná mezi monofonním a stereofonním příjmem (na zadním panelu zařízení) Otevře nebo zavře zásuvku disku. Spustí a pozastaví přehrávání. Krátkým stisknutím vyberete následující nebo předcházející skladbu. Podržením tohoto tlačítka se aktivuje zrychlený posuv dopředu nebo dozadu. Ukončí přehrávání, vymaže paměť skladeb. 1

4 PŘEHLED PROG/MEM REPEAT/MEM UP RANDOM/ MEM DOWN Pro ukládání skladeb v naprogramovaném pořadí. Pro opakování skladby nebo celého disku CD. Přehrávání skladeb v náhodném pořadí. CD (RRCD 2420 MP3) OPEN/CLOSE Otevře nebo zavře zásuvku disku. PLAY/PAUSE Spustí a pozastaví přehrávání. UP Krátkým stisknutím vyberete následující nebo předcházející soubor nebo skladbu. DOWN Podržením tohoto tlačítka se aktivuje zrychlený posuv dopředu nebo dozadu. BAND Ukončí přehrávání, vymaže paměť skladeb. PROG/MEM Pro ukládání skladeb v naprogramovaném pořadí. ALBUM/MEM UP V režimu MP3: zobrazí aktuální album, vybere následující album. ALBUM/MEM DOWN V režimu MP3: zobrazí aktuální album, vybere předcházející album. MODE V režimu CD-DA: Pro opakování skladby nebo celého disku CD, pro přehrávání skladeb v náhodném pořadí. V režimu MP3: pro opakované přehrávání souboru, všech souborů v albu nebo všech souborů na disku CD, pro přehrávání všech souborů na disku CD v náhodném pořadí. Kazetový magnetofon CLOSE Pro zavření prostoru s kazetou stiskněte zde. SMĚR PŘEHRÁVÁNÍ Zobrazuje směr přehrávání kazety. Pozastavení nahrávání a přehrávání. Ukončení přehrávání/záznamu kazety a otevření prostoru pro kazetu. Převine kazetu na začátek. Rychlé převinutí na konec. Zahájí přehrávání. Spustí nahrávání. 2

5 PŘEHLED Displej (RRCD 2410) RANDOM REPEAT MEMORY FM MW khz MHz V režimu rádio: zobrazuje kmitočet, číslo předvolby. V režimu CD: zobrazí celkový počet skladeb a aktuální skladbu. V režimu rádio: přijímanou VKV stereofonní stanici. RANDOM V režimu CD: skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí. REPEAT V režimu CD: během opakovaného přehrávání bude tato kontrolka blikat. Tato kontrolka se rozsvítí, když je opakovaně přehráván celý disk CD. MEMORY V režimu rádio: když je ukládána stanice bude blikat, rozsvítí se v okamžiku, kdy je naladěna stanice z předvolby. V režimu CD: bliká když je vytvářeno naprogramované pořadí skladeb, svítí během přehrávání v naprogramovaném pořadí. FM V režimu rádio: VKV (FM) - zobrazení kmitočtu stanice. MW V režimu rádio: SV (MW) - zobrazení kmitočtu stanice. MHz V režimu rádio: ve spojení s kontrolkou FM. khz V režimu rádio: ve spojení s kontrolkou MW. 3

6 PŘEHLED Displej (RRCD 2420 MP3) MEM MP3 ALBUM RND M ALL FM MW s khz MHz V režimu rádio: zobrazuje kmitočet, číslo předvolby. V režimu CD-DA: zobrazí celkový počet skladeb a aktuální skladbu. V režimu MP3: zobrazí celkový počet alb a aktuální soubor. FM V režimu rádio: VKV (FM) - zobrazení kmitočtu stanice. MW V režimu rádio: SV (MW) - zobrazení kmitočtu stanice. MEM MP3 ALBUM RND M M ALL MHz khz V režimu CD: zobrazí přehrávání, během pauzy bliká. V režimu rádio: když je ukládána stanice bude blikat, rozsvítí se v okamžiku, kdy je naladěna stanice z předvolby. V režimu CD: během vytváření naprogramovaného pořadí bliká. Svítí při přehrávání v naprogramovaném pořadí. V režimu MP3: informuje o založeném disku CD se skladbami MP3. V režimu MP3: když je zobrazena úroveň alba bude blikat. V režimu CD: skladby nebo tituly jsou přehrávány v náhodném pořadí. V režimu CD: během opakovaného přehrávání skladby bude blikat. V režimu MP3: během opakovaného přehrávání souboru bude blikat. Rozsvítí se, když je opakovaně přehráváno album. V režimu CD a MP3: rozsvítí se, když je opakovaně přehráván celý disk CD. V režimu rádio: je přijímána stereofonní VKV stanice. V režimu rádio: ve spojení s kontrolkou FM. V režimu rádio: ve spojení s kontrolkou MW. 4

7 PŘEHLED Dálkový ovladač (RRCD 2420 MP3) PLAY/PAUSE V režimu CD a MP3: spustí a pozastaví přehrávání. UP/F.FW V režimu rádio: krátkým stisknutím změníte krokově kmitočet nahoru a dolů, DOWN/F.RW Podržíte-li tlačítko stisknuté začne vyhledávání dopředu nebo zpět. V režimu CD a MP3: Krátkým stisknutím vyberete následující nebo předcházející soubor nebo skladbu, jestliže jej podržíte stisknuté začne vyhledávání dopředu nebo zpět. STOP/BAND V režimu rádio: přepíná pásmo rádia SV (MW) a VKV (FM). V režimu CD a MP3: ukončí přehrávání, vymaže paměť skladeb. PROG/MEM V režimu rádio: pro ukládání stanic na předvolby, spustí automatické vyhledávání stanic. V režimu CD a MP3: Pro ukládání skladeb nebo souborů pro naprogramované pořadí. MODE V režimu CD: Pro opakování skladby nebo celého disku CD, pro přehrávání skladeb v náhodném pořadí. V režimu MP3: pro opakované přehrávání souboru, všech souborů v albu nebo všech souborů na disku CD, pro přehrávání všech souborů na disku CD v náhodném pořadí. ALBUM/MEM DOWN V režimu rádio: vybere předcházející předvolbu při ukládání rádiových stanic, vybere předcházející číslo předvolby při ukládání rádiových stanic. V režimu MP3: zobrazí aktuální album, vybere následující album. ALBUM/MEM UP V režimu rádio: vybere následující předvolbu při ukládání rádiových stanic, vybere následující číslo předvolby při ukládání rádiových stanic. V režimu MP3: zobrazí aktuální album, vybere předcházející album. 5

8 OBECNÉ FUNKCE Zapnutí nebo vypnutí 1 Zařízení zapnete přesunutím přepínače CD TAPE/OFF RADIO do odpovídající polohy pro zdroj signálu. 2 Přesunutím přepínače CD TAPE/OFF RADIO do polohy TAPE/OFF vypnete zařízení. Výběr zdrojového signálu 1 Zdrojový signál (CD nebo RADIO) vyberte přepínačem CD TAPE/OFF RADIO. Nastavení hlasitosti 1 Nastavte hlasitost pomocí VOLUME. Zapnutí a vypnutí systému Ultra Bass System Tato funkce zdůrazní basové kmitočty. 1 Pomocí UBS zapnete a vypnete systém Ultra Bass System. Poslech přes sluchátka 1 Do konektoru připojte sluchátka (Ø 3.5 mm). - Po připojení sluchátek se automaticky vypnou reproduktory. REŽIM RÁDIA Antény 1 Pro příjem stanic v pásmu VKV vytáhněte teleskopickou anténu. Poznámka: V případě, že je signál stanice v pásmu VKV příliš silný, doporučujeme Vám, abyste stáhli teleskopickou anténu. 2 Pro pásmo SV je v zařízení zabudovaná anténa. Pro správné nasměrování antény otáčejte s celým zařízením. Výběr rádia, jako zdroje signálu 1 Přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do polohy RADIO. Naladění a uložení stanic Automatické vyhledávání stanic 1 Pomocí BAND vyberte kmitočtové pásmo - VKV (FM) nebo SV (MW). 2 Stisknutím PROG/MEM až se začne měnit kmitočet aktivujte vyhledávání stanic. - Zařízení vyhledá až 10 rádiových stanic a potom je uloží. Po ukončení vyhledávání bude naladěna stanice na pozici 01. 6

9 REŽIM RÁDIA Automatické vyhledávání stanic 1 Pomocí BAND vyberte kmitočtové pásmo - VKV (FM) nebo SV (MW). 2 Stisknutím DOWN nebo UP až se začne měnit kmitočet aktivujte vyhledávání stanic. - Vyhledávání se zastaví, jakmile je naladěna stanice. Ruční vyhledávání stanic 1 Pro krokové ladění kmitočtu nahoru nebo dolů krátce několikrát stiskněte tlačítko DOWN nebo UP. - Kmitočet se bude měnit v krocích po 50 khz. Uložení stanic na předvolbách Můžete uložit až 10 stanic v pásmu VKV a až 10 stanic v pásmu SV. 1 Pomocí BAND vyberte kmitočtové pásmo - VKV (FM) nebo SV (MW). 2 Stisknutím DOWN nebo UP vyberte stanici. 3 Krátkým stisknutím PROG/MEM aktivujete funkci paměti. 4 Pomocí REPEAT nebo ALBUM/MEM UP nebo RANDOM nebo ALBUM/MEM DOWN vyberte požadované číslo předvolby. 5 Stisknutím PROG/MEM uložíte stanici. 6 Pro uložení dalších stanic zopakujte kroky 2 až 5. Poznámka: Zopakováním kroků 2 až 5, které byly popsány výše můžete nahradit stanici na předvolbě. Výběr předvolby 1 Pomocí BAND vyberte kmitočtové pásmo - VKV (FM) nebo SV (MW). 2 Pomocí REPEAT nebo ALBUM/MEM UP nebo RANDOM nebo ALBUM/MEM DOWN vyberte požadované číslo předvolby. Stereofonní/monofonní příjem V případě, že je naladěna stereofonní stanice v pásmu VKV, bude na displeji _. Nicméně v případě, že je signál v pásmu VKV stanice slabý, můžete příjem zlepšit přepnutím do monofonního režimu. 1 Přesunutím FM MODE MONO/STEREO (na zadním panelu zařízení) přepnete do monofonního režimu. 2 Přesunutím FM MODE MONO/STEREO (na zadním panelu zařízení) přepnete do stereofonního režimu. 7

10 REŽIM CD (RRCD 2410/2420 MP3) Zařízení je vhodné pro přehrávání hudebních CD které mají na obalu uvedeno logo (CD-DA) a disků CD-R a CD-RW s audio daty. Během vypalování disků CD-R a CD-RW a audio soubory mohou nastat různé problémy, které povedou k chybám při přehrávání. Tyto chyby mohou být způsobeny chybným nastavením software nebo hardware nebo použitým diskem CD. V případě, že nastanou tyto problémy kontaktujte zákaznické oddělení výrobce CD mechaniky nebo software, případně vyhledejte odpovídající informace například na Internetu. Během přípravy disků audio CD dodržujte veškerá pravidla pro dodržení autorských práv. Zásuvku disku nenechávejte otevřenou, abyste zabránili usazování prachu na optice laseru. Na disky nelepte žádné etikety. Povrch disku udržujte v čistotě. Na tomto zařízení můžete přehrávat standardní disky o průměru 12 cm i 8 cm. Nepotřebujete žádný adaptér. Výběr CD, jako zdrojového signálu 1 Přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do polohy CD. 2 Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE otevřete zásuvku disku. 3 Do zásuvky vložte disk etiketou nahoru. 4 Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE zavřete zásuvku disku. - Zařízení načte obsah disku CD. Na displeji se zobrazí celkový počet skladeb. Přehrávání CD 1 Pro zahájení přehrávání stiskněte PLAY/PAUSE. - Přehrávání začne od první skladby. - Displej: aktuální číslo skladby. - Přehrávání se zastaví na konci disku CD. 2 Pro pozastavení během přehrání stiskněte PLAY/PAUSE. 3 Pro obnovení přehrávání stiskněte PLAY/PAUSE. 4 Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko STOP. 5 Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE otevřete zásuvku disku a vyjměte disk CD. 6 Zavřete zásuvku disku. Opakování aktuální skladby 1 Během přehrávání krátce stiskněte DOWN. - Skladba bude opakovaně přehrána od začátku. 8

11 REŽIM CD (RRCD 2410/2420 MP3) Výběr další skladby 1 Během přehrávání držte na zařízení stisknuté tlačítko DOWN nebo UP až se na displeji zobrazí požadované číslo skladby. - Začne automatické přehrávání zvolené skladby. Poznámka: Skladby můžete vybírat také v zastaveném stavu. Nicméně v takovém případě budete muset spustit přehráváním stisknutím PLAY/PAUSE. Pro rychlý výběr skladeb můžete v zastaveném stavu držet stisknuté tlačítko DOWN nebo UP. Vyhledávání určitého místa ve skladbě 1 Během přehrávání držte stisknuté tlačítko DOWN nebo UP až uslyšíte požadované místo. - Přehrávání začne jakmile uvolníte tlačítko DOWN nebo UP. Poznámka: Během vyhledávání je snížena hlasitost. Opakovaného přehrávání jedné skladby 1 Během přehrávání stiskněte jednou tlačítko REPEAT/MEM UP (RRCD 2410) nebo MODE (RRCD 2420). - Aktuální skladba bude opakovaně přehrávána. 2 Pro ukončení funkce stiskněte jednou tlačítko REPEAT/MEM UP (RRCD 2410) nebo MODE (RRCD 2420). Opakované přehrávání všech skladeb 1 Během přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko REPEAT/MEM UP (RRCD 2410) nebo MODE (RRCD 2420). - Celý disk bude přehráván opakovaně. 2 Pro ukončení funkce stiskněte jednou tlačítko REPEAT/MEM UP (RRCD 2410) nebo MODE (RRCD 2420). Přehrávání v náhodném pořadí 1 V zastaveném stavu držte stisknuté tlačítko RANDOM/MEM DOWN (RRCD 2410) nebo MODE (RRCD 2420) až se na displeji zobrazí RANDOM nebo RND. 2 Pro zahájení přehrávání v náhodném pořadí stiskněte PLAY/PAUSE. - Všechny skladby na disku budou přehrávány v náhodném pořadí. 3 Pro ukončení funkce stiskněte opět tlačítko RANDOM/MEM DOWN (RRCD 2410) nebo MODE (RRCD 2420). 9

12 REŽIM CD (RRCD 2410/2420 MP3) Vytvoření naprogramovaného pořadí Můžete si uložit naprogramované pořadí pro přehrávání až 20 skladeb. Skladbu můžete uložit vícekrát. Programovat pořadí skladeb můžete pouze v zastaveném stavu. Výběr a ukládání skladeb 1 Stisknutím PROG/MEM vyvoláte funkci. - Displej: Pro první pozici bude zobrazeno 00 a bude blikat MEMORY nebo MEM. 2 Stisknutím DOWN nebo UP vyberte skladbu. 3 Stisknutím PROG/MEM uložíte skladbu. - Displej: Pro druhou pozici bude zobrazeno 00 a bude blikat MEMORY nebo MEM. 4 Pro uložení dalších skladeb zopakujte kroky 2 až 3. Přehrávání naprogramovaného pořadí 1 Přehrávání v naprogramovaném pořadí spustíte stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE. - Přehrávání začne od první naprogramované skladby nebo souboru. 2 Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP. 3 Pro opětovné spuštění přehrávání v naprogramovaném pořadí stiskněte PROG/ MEM a potom PLAY/PAUSE. Změna výběru skladby 1 V zastaveném stavu opakovaně stiskněte tlačítko PROG/MEM až se na displeji objeví číslo skladby, které chcete nahradit. 2 Tlačítky DOWN nebo UP vyberte nové číslo skladby. 3 Stisknutím PROG/MEM uložíte novou skladbu. Přidání skladeb 1 V zastaveném stavu stiskněte PROG/MEM až se na displeji objeví nula. 2 Tlačítky DOWN nebo UP vyberte nové číslo skladby. 3 Stisknutím PROG/MEM uložíte novou skladbu. Vymazání naprogramovaného pořadí Disk musí být v zastaveném stavu. 1 Otevřete zásuvku disku stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE ; nebo - stiskněte PROG/MEM. - stiskněte STOP. - přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do pozice RADIO. - přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do pozice TAPE/OFF. 10

13 REŽIM MP3 (RRCD 2420 MP3) Zařízení je vhodné pro přehrávání disků CD-R a CD-RW se soubory ve formátu MP3. Soubory MP3 musí být vytvořeny se vzorkovacím kmitočtem 44,1 khz. V režimu MP3 jsou velmi důležité výrazy album a soubor. Album zastupuje složku na osobním počítači, soubor je souborem na osobním počítači nebo skladba CD-DA. Zařízení umožňuje načtení maximálně 255 souborů v jednom albu. Na disku MP3 by nemělo být více než 512 souborů nebo alb. Zařízení setřídí alba nebo soubory v albu podle jména v abecedním pořadí. V případě, že je chcete setřídit jiným způsobem, změňte název souboru nebo alba a vložte na začátek jména číslo. Během vypalování disků CD-R a CD-RW a audio soubory mohou nastat různé problémy, které povedou k chybám při přehrávání. Tyto chyby mohou být způsobeny chybným nastavením software nebo hardware nebo použitým diskem CD. V případě, že nastanou tyto problémy kontaktujte zákaznické oddělení výrobce CD mechaniky nebo software, případně vyhledejte odpovídající informace například na Internetu. Během přípravy disků audio CD dodržujte veškerá pravidla pro dodržení autorských práv. Výběr CD, jako zdrojového signálu 1 Přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do polohy CD. 2 Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE otevřete zásuvku disku. 3 Do zásuvky vložte disk etiketou nahoru. 4 Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE zavřete zásuvku disku. - Zařízení načte obsah disku CD. Na displeji se zobrazí celkový počet alb. Přehrávání CD 1 Pro zahájení přehrávání stiskněte PLAY/PAUSE. - Přehrávání začne od prvního souboru prvního alba. - Displej: číslo aktuálního alba s číslem aktuálního souboru. - Přehrávání se zastaví na konci disku CD. 2 Pro pozastavení během přehrání stiskněte PLAY/PAUSE. 3 Pro obnovení přehrávání stiskněte PLAY/PAUSE. 4 Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP. 5 Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE otevřete zásuvku disku a vyjměte disk CD. 6 Zavřete zásuvku disku. Opakované přehrávání aktuálního souboru 1 Během přehrávání krátce stiskněte DOWN. - Soubor je opakovaně přehráván od začátku. 11

14 REŽIM MP3 (RRCD 2420 MP3) Vyhledávání určitého místa v souboru 1 Během přehrávání držte stisknuté tlačítko DOWN nebo UP až uslyšíte požadované místo. - Přehrávání začne jakmile uvolníte tlačítko DOWN nebo UP. Poznámka: Po krátké odmlce začne vyhledávání, během vyhledávání je snížena hlasitost. Výběr alb a souborů 1 Stisknutím tlačítka ALBUM/MEM DOWN nebo ALBUM/MEM UP vyberete album. 2 Tlačítky DOWN nebo UP vyberte požadovaný soubor. - Po krátké chvilce začne automatické přehrávání zvolené skladby. Poznámky: Alba a soubory si můžete vybírat v zastaveném stavu. Nicméně v takovém případě budete muset spustit přehráváním stisknutím PLAY/PAUSE. Kořenové album je zobrazeno pod číslem 1. Nicméně můžete vybrat album pouze v případě, že skutečně obsahuje soubory MP3. Opakované přehrávání jednoho souboru 1 Během přehrávání stiskněte jednou MODE. - Aktuální soubor bude opakovaně přehráván. 2 Pro ukončení funkce stiskněte opakovaně tlačítko MODE, až zmizí kontrolka. Opakované přehrávání všech souborů v albu - opakované přehrávání alba 1 Během přehrávání stiskněte dvakrát MODE. - Všechny soubory aktuálního alba jsou přehrávány opakovaně. 2 Pro ukončení funkce stiskněte opakovaně tlačítko MODE, až zmizí kontrolka. Opakované přehrávání všech souborů 1 Během přehrávání držte stiskněte MODE až se na displeji zobrazí M ALL. - Celý disk bude přehráván opakovaně. 2 Pro ukončení funkce stiskněte opakovaně tlačítko MODE, až zmizí kontrolka. Přehrávání souborů v náhodném pořadí 1 V zastaveném stavu opakovaně stiskněte tlačítko MODE až se na displeji zobrazí RND. 2 Pro zahájení přehrávání v náhodném pořadí stiskněte PLAY/PAUSE. - Všechny skladby na disku budou přehrávány v náhodném pořadí. 3 Pro ukončení této funkce stiskněte MODE. 12

15 REŽIM MP3 (RRCD 2420 MP3) Vytvoření naprogramovaného pořadí Můžete si uložit a přehrávat až 20 titulů z různých alb na disku v libovolném pořadí. Soubor můžete uložit vícekrát. Programovat pořadí skladeb můžete pouze v zastaveném stavu. Výběr a ukládání souborů 1 Stisknutím PROG/MEM vyvoláte funkci. - Displej: Pro první pozici bude zobrazeno 000 a bude blikat MEM. 2 Stisknutím tlačítka ALBUM MEMORY DOWN nebo ALBUM MEMORY UP vyberete album. 3 Tlačítky DOWN nebo UP vyberte požadovaný soubor. 4 Stisknutím PROG/MEM uložíte soubor. - Displej: Pro druhou pozici bude zobrazeno 000 a bude blikat MEM. 5 Pro uložení dalších souborů zopakujte kroky 2 až 4. Přehrávání naprogramovaného pořadí 1 Přehrávání v naprogramovaném pořadí spustíte stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE. - Přehrávání začne od prvního naprogramovaného souboru. 2 Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP. 3 Pro opětovné spuštění přehrávání v naprogramovaném pořadí stiskněte PROG/ MEM a potom PLAY/PAUSE. Změna výběru souboru 1 V zastaveném stavu opakovaně stiskněte tlačítko PROG/MEM až se na displeji objeví číslo souboru, který chcete nahradit. 2 Tlačítky DOWN nebo UP vyberte nové číslo soubor. 3 Stisknutím UP uložíte nový soubor. Přidání souborů 1 V zastaveném stavu stiskněte PROG/MEM až se na displeji objeví nula. 2 Tlačítky DOWN nebo UP vyberte nové číslo souboru. 3 Stisknutím PROG/MEM uložíte soubor. Vymazání naprogramovaného pořadí Disk musí být v zastaveném stavu. 1 Otevřete zásuvku disku stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE ; nebo - stiskněte PROG/MEM. - stiskněte STOP. - přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do pozice RADIO. - přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do pozice TAPE/OFF. 13

16 REŽIM TAPE Jako zdrojový signál, vyberte kazetový magnetofon 1 Přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do polohy TAPE. 2 Stisknutím otevřete prostor pro kazetu. 3 Do prostoru pro kazetu vložte kazetu otevřeno stranou směrem dolů. 4 Zavřete prostor pro kazetu. Přehrávání kazety 1 Pro zahájení přehrávání stiskněte. - Přehrávání se ukončí na jednom konci kazety. 2 Pro přerušení přehrávání stiskněte (pauza). Pro obnovení přehrávání stiskněte tlačítko. 3 Přehrávání ukončíte stisknutím 4 Pro otevření prostoru pro kazetu stiskněte opět tlačítko a vyjměte kazetu. Rychlé převíjení dopředu a dozadu 1 V zastaveném stavu stiskněte nebo. - rychlé převíjení na konec kazety, rychlé převíjení na začátek kazety. 2 Na požadovaném místě stiskněte tlačítko. Záznam na kazetu Ochrana proti vymazání Každá nová nahrávka vymaže předchozí záznam. Své kazety si můžete chránit proti nechtěnému vymazání vylomením štítku v horní části kazety. 1 Nahrané hudební kazety jsou prodávány s již vylomenými štítky, které zamezí nechtěnému vymazání. Budete-li v budoucnu na takovou kazetu nahrávat, zalepte otvory, které vznikly vylomením těchto ochranných štítků. Poznámky: Pro záznam používejte kazety typu NORMAL (IEC I). Kazety typu CHROME (IEC II) nebo METAL (IEC IV) jsou nevhodné. Systém Ultra Bass System neovlivní zvukový záznam. 14

17 3 2 REŽIM TAPE Záznam z rádia 1 Založte kazetu s ochrannými štítky a stisknutím nebo vyhledejte požadované místo na kazetě. 2 Přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do polohy RADIO a vyberte požadovanou předvolbu. 3 Pro zahájení nahrávání stiskněte. - Automaticky se aktivuje tlačítko. - Zařízení automaticky ukončí záznam na konci kazety. 4 Stisknutím tlačítka pozastavíte nahrávání. Pro obnovení nahrávání stiskněte. 5 Pro ukončení nahrávání stiskněte. Záznam z CD 1 Založte kazetu s ochrannými štítky a stisknutím nebo vyhledejte požadované místo na kazetě. 2 Přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do polohy CD. 3 Na požadovaném místě pozastavte přehrávání disku CD stisknutím PLAY/ PAUSE. 4 Pro zahájení nahrávání stiskněte. - Tlačítko je automaticky aktivováno, stisknutím PLAY/PAUSE spusťte přehrávání disku CD. - Zařízení automaticky ukončí záznam na konci kazety. Čištění mechaniky kazetového magnetofonu Abyste zajistili dobrou kvalitu záznamu a přehrávání, vyčistěte po každých 50hodinách provozu nebo jednou za měsíc části (1), (2) a (3). Otevřete prostor pro kazetu a navlhčete vatovou tyčinku alkoholem nebo speciálním roztokem na čištění magnetofonových hlav a vyčistěte přítlačné kolečko (3), navíjecí trn (2) a magnetofonové hlavy (1). Zlehka zavřete dvířka mechaniky. Pro vyčistění magnetofonových hlav (1) můžete použít čistící kazetu. Magnetofonové kazety chraňte před vlhkostí, prašností, zvýšenou teplotou a chladem. Kazety nemějte uloženy v blízkosti zařízení, která vyzařují silné magnetické pole. Po použití kazety ji uložte zpět do ochranné krabičky. 15

18 16

19

20 zst14988

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2 3 4 5 1 19 18 16 17 15 13 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 32 30 3 Před prvním použitím přístroje si prosím pozorně

Více

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02 Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000 Obj. č.: 34 64 02 1. Úvod, účel použití rádia a jeho základní funkce Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup tohoto revolučního stereofonního

Více

SPT 226. Přenosný stereofonní rozhlasový přijímač AM/FM s přehrávačem CD audio / CD-R (RW) MP3. Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ

SPT 226. Přenosný stereofonní rozhlasový přijímač AM/FM s přehrávačem CD audio / CD-R (RW) MP3. Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ NEVYJÍMEJTE PŘÍSTROJ ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Uvnitř skříňky přístroje nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS Používání rádia Používání rádia Naladění požadované stanice VIGYÁZAT Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu opravy vozidla nebo vyjmutí hlavní jednotky) dojde k vymazání veškerých stanic uložených

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

RFU30. Uživatelská příručka

RFU30. Uživatelská příručka RFU30 Uživatelská příručka Návod k použití přijímací jednotka RFU30 Obsah Úvod...3 Balení obsahuje:...3 Příprava zařízení pro používání...3 Instalace softwaru...4 Spuštění...4 Postup...4 Popis rozhraní...6

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

105SLPlus Stručná referenční příručka

105SLPlus Stručná referenční příručka 05SLPlus Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Komponenty tiskárny Obrázek zobrazuje komponenty

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE - 1 - 1. ÚVOD Každá osoba, která přijde do kontaktu s přístrojem při jeho obsluze, údržbě a instalaci by měla - mít příslušnou kvalifikaci - dodržovat instrukce z tohoto manuálu - uschovat manuál pro pozdější

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

DM-901 DIGITÁLNÍ DIKTAFON UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Začínáme. Záznam. Přehrávání. Plán. Nabídka. Funkce Wi-Fi. Používání s počítačem.

DM-901 DIGITÁLNÍ DIKTAFON UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Začínáme. Záznam. Přehrávání. Plán. Nabídka. Funkce Wi-Fi. Používání s počítačem. DIGITÁLNÍ DIKTAFON DM-901 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Záznam Přehrávání Plán Nabídka Funkce Wi-Fi Používání s počítačem Další informace 1 2 3 4 5 6 7 8 Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální diktafon

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Práce s mobilním zařízením

Práce s mobilním zařízením Práce s mobilním zařízením Ing. Petr Nepustil 2 Agenda Ovládání dodaného mobilního zařízení a SW Lenovo Ovládání Microsoft Windows 8.1 Registrujte své zařízení Lenovo www.lenovo.com/registration/index.html

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE

Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím zařízení si prosím pečlivě prostudujte tento návod. Důležité

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka Digitální 2 fotorámeček Pro oživení vašich cenných vzpomínek 11,3 Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Čištění LCD displeje... 3 Čištění digitálního fotorámečku... 3

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Návod krok za krokem pro aktualizaci firmware Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů značky Skytec je velmi důležitý,

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU UŽIVATELSKÝ NÁVOD -1- PRODUKT PATENTOVĚ CHRÁNĚN Patent

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Špionážní tužka s HD kamerou PS09 Manual

Špionážní tužka s HD kamerou PS09 Manual Špionážní tužka s HD kamerou PS09 Manual Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘÍSTROJE....

Více

HI-FI MIKRO SOUSTAVA CZ-GLR2100,2110. Ovation CDS 7000 DEC

HI-FI MIKRO SOUSTAVA CZ-GLR2100,2110. Ovation CDS 7000 DEC HI-FI MIKRO SOUSTAVA CZ-GLR2100,2110 Ovation CDS 7000 DEC OBSAH OVATION 2i CDS 9000 WEB Zvláštnosti vaší hi-fi soustavy Obsah balení Umístění a zabezpečení Umístění hi-fi soustavy Montáž na stěnu Vnější

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

JMP 15 modul MP3 přehrávače

JMP 15 modul MP3 přehrávače JMP 15 modul MP3 přehrávače Stránka. 1/8 Úvodem: Modul DEXON JMP 15 je základně koncipován k užití především u rozhlasových ústředen řady JEDIA JPA xxxx anebo ZA xxxx. Samozřejmě, že především rozměry

Více

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno.

Více