RÁDIOMAGNETOFON S CD. Copyright ALLCOM RRCD 2410 RRCD 2420 MP3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁDIOMAGNETOFON S CD. Copyright ALLCOM RRCD 2410 RRCD 2420 MP3"

Transkript

1 RÁDIOMAGNETOFON S CD RRCD 2410 RRCD 2420 MP3

2

3 PŘEHLED Ovládací prvky Obecné informace CD TAPE/OFF Přepíná mezi vstupy CD, TAPE a RADIO. RADIO Vypne zařízení. ON Funkční kontrolka. Když je zařízení zapnuté, svítí červeně. VOLUME Slouží pro nastavení úrovně hlasitosti. Přijímač signálů z infračerveného dálkového ovladače. UBS Zapíná a vypíná systém Ultra Bass System. Konektor pro sluchátka (Ø 3,5 mm). Nachází se na levé straně. Po připojení sluchátek se automaticky vypnou reproduktory. AC~ Konektor pro připojení síťového kabelu (na zadním panelu zařízení). Rádio ANTENNA BAND UP DOWN PROG/MEM REPEAT nebo ALBUM /MEM UP RANDOM nebo ALBUM /MEM UP FM MODE MONO/STEREO CD (RRCD 2410) OPEN/CLOSE PLAY/PAUSE UP DOWN BAND Teleskopická anténa pro příjem v pásmu VKV. Přepínač kmitočtového pásma SV - střední vlny (MW) a VKV - velmi krátké vlny (FM). Krátkým stisknutím změníte krokově kmitočet nahoru a dolů. Při držení tohoto tlačítka se aktivuje zrychlený posuv dopředu nebo dozadu. Pro ukládání stanic na předvolby. Spuštění automatického vyhledávání. Vybere následující předvolbu. Vybere následující předvolbu při ukládání rádiových stanic. Vybere předcházející předvolbu Vybere předcházející předvolbu při ukládání rádiových stanic. Přepíná mezi monofonním a stereofonním příjmem (na zadním panelu zařízení) Otevře nebo zavře zásuvku disku. Spustí a pozastaví přehrávání. Krátkým stisknutím vyberete následující nebo předcházející skladbu. Podržením tohoto tlačítka se aktivuje zrychlený posuv dopředu nebo dozadu. Ukončí přehrávání, vymaže paměť skladeb. 1

4 PŘEHLED PROG/MEM REPEAT/MEM UP RANDOM/ MEM DOWN Pro ukládání skladeb v naprogramovaném pořadí. Pro opakování skladby nebo celého disku CD. Přehrávání skladeb v náhodném pořadí. CD (RRCD 2420 MP3) OPEN/CLOSE Otevře nebo zavře zásuvku disku. PLAY/PAUSE Spustí a pozastaví přehrávání. UP Krátkým stisknutím vyberete následující nebo předcházející soubor nebo skladbu. DOWN Podržením tohoto tlačítka se aktivuje zrychlený posuv dopředu nebo dozadu. BAND Ukončí přehrávání, vymaže paměť skladeb. PROG/MEM Pro ukládání skladeb v naprogramovaném pořadí. ALBUM/MEM UP V režimu MP3: zobrazí aktuální album, vybere následující album. ALBUM/MEM DOWN V režimu MP3: zobrazí aktuální album, vybere předcházející album. MODE V režimu CD-DA: Pro opakování skladby nebo celého disku CD, pro přehrávání skladeb v náhodném pořadí. V režimu MP3: pro opakované přehrávání souboru, všech souborů v albu nebo všech souborů na disku CD, pro přehrávání všech souborů na disku CD v náhodném pořadí. Kazetový magnetofon CLOSE Pro zavření prostoru s kazetou stiskněte zde. SMĚR PŘEHRÁVÁNÍ Zobrazuje směr přehrávání kazety. Pozastavení nahrávání a přehrávání. Ukončení přehrávání/záznamu kazety a otevření prostoru pro kazetu. Převine kazetu na začátek. Rychlé převinutí na konec. Zahájí přehrávání. Spustí nahrávání. 2

5 PŘEHLED Displej (RRCD 2410) RANDOM REPEAT MEMORY FM MW khz MHz V režimu rádio: zobrazuje kmitočet, číslo předvolby. V režimu CD: zobrazí celkový počet skladeb a aktuální skladbu. V režimu rádio: přijímanou VKV stereofonní stanici. RANDOM V režimu CD: skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí. REPEAT V režimu CD: během opakovaného přehrávání bude tato kontrolka blikat. Tato kontrolka se rozsvítí, když je opakovaně přehráván celý disk CD. MEMORY V režimu rádio: když je ukládána stanice bude blikat, rozsvítí se v okamžiku, kdy je naladěna stanice z předvolby. V režimu CD: bliká když je vytvářeno naprogramované pořadí skladeb, svítí během přehrávání v naprogramovaném pořadí. FM V režimu rádio: VKV (FM) - zobrazení kmitočtu stanice. MW V režimu rádio: SV (MW) - zobrazení kmitočtu stanice. MHz V režimu rádio: ve spojení s kontrolkou FM. khz V režimu rádio: ve spojení s kontrolkou MW. 3

6 PŘEHLED Displej (RRCD 2420 MP3) MEM MP3 ALBUM RND M ALL FM MW s khz MHz V režimu rádio: zobrazuje kmitočet, číslo předvolby. V režimu CD-DA: zobrazí celkový počet skladeb a aktuální skladbu. V režimu MP3: zobrazí celkový počet alb a aktuální soubor. FM V režimu rádio: VKV (FM) - zobrazení kmitočtu stanice. MW V režimu rádio: SV (MW) - zobrazení kmitočtu stanice. MEM MP3 ALBUM RND M M ALL MHz khz V režimu CD: zobrazí přehrávání, během pauzy bliká. V režimu rádio: když je ukládána stanice bude blikat, rozsvítí se v okamžiku, kdy je naladěna stanice z předvolby. V režimu CD: během vytváření naprogramovaného pořadí bliká. Svítí při přehrávání v naprogramovaném pořadí. V režimu MP3: informuje o založeném disku CD se skladbami MP3. V režimu MP3: když je zobrazena úroveň alba bude blikat. V režimu CD: skladby nebo tituly jsou přehrávány v náhodném pořadí. V režimu CD: během opakovaného přehrávání skladby bude blikat. V režimu MP3: během opakovaného přehrávání souboru bude blikat. Rozsvítí se, když je opakovaně přehráváno album. V režimu CD a MP3: rozsvítí se, když je opakovaně přehráván celý disk CD. V režimu rádio: je přijímána stereofonní VKV stanice. V režimu rádio: ve spojení s kontrolkou FM. V režimu rádio: ve spojení s kontrolkou MW. 4

7 PŘEHLED Dálkový ovladač (RRCD 2420 MP3) PLAY/PAUSE V režimu CD a MP3: spustí a pozastaví přehrávání. UP/F.FW V režimu rádio: krátkým stisknutím změníte krokově kmitočet nahoru a dolů, DOWN/F.RW Podržíte-li tlačítko stisknuté začne vyhledávání dopředu nebo zpět. V režimu CD a MP3: Krátkým stisknutím vyberete následující nebo předcházející soubor nebo skladbu, jestliže jej podržíte stisknuté začne vyhledávání dopředu nebo zpět. STOP/BAND V režimu rádio: přepíná pásmo rádia SV (MW) a VKV (FM). V režimu CD a MP3: ukončí přehrávání, vymaže paměť skladeb. PROG/MEM V režimu rádio: pro ukládání stanic na předvolby, spustí automatické vyhledávání stanic. V režimu CD a MP3: Pro ukládání skladeb nebo souborů pro naprogramované pořadí. MODE V režimu CD: Pro opakování skladby nebo celého disku CD, pro přehrávání skladeb v náhodném pořadí. V režimu MP3: pro opakované přehrávání souboru, všech souborů v albu nebo všech souborů na disku CD, pro přehrávání všech souborů na disku CD v náhodném pořadí. ALBUM/MEM DOWN V režimu rádio: vybere předcházející předvolbu při ukládání rádiových stanic, vybere předcházející číslo předvolby při ukládání rádiových stanic. V režimu MP3: zobrazí aktuální album, vybere následující album. ALBUM/MEM UP V režimu rádio: vybere následující předvolbu při ukládání rádiových stanic, vybere následující číslo předvolby při ukládání rádiových stanic. V režimu MP3: zobrazí aktuální album, vybere předcházející album. 5

8 OBECNÉ FUNKCE Zapnutí nebo vypnutí 1 Zařízení zapnete přesunutím přepínače CD TAPE/OFF RADIO do odpovídající polohy pro zdroj signálu. 2 Přesunutím přepínače CD TAPE/OFF RADIO do polohy TAPE/OFF vypnete zařízení. Výběr zdrojového signálu 1 Zdrojový signál (CD nebo RADIO) vyberte přepínačem CD TAPE/OFF RADIO. Nastavení hlasitosti 1 Nastavte hlasitost pomocí VOLUME. Zapnutí a vypnutí systému Ultra Bass System Tato funkce zdůrazní basové kmitočty. 1 Pomocí UBS zapnete a vypnete systém Ultra Bass System. Poslech přes sluchátka 1 Do konektoru připojte sluchátka (Ø 3.5 mm). - Po připojení sluchátek se automaticky vypnou reproduktory. REŽIM RÁDIA Antény 1 Pro příjem stanic v pásmu VKV vytáhněte teleskopickou anténu. Poznámka: V případě, že je signál stanice v pásmu VKV příliš silný, doporučujeme Vám, abyste stáhli teleskopickou anténu. 2 Pro pásmo SV je v zařízení zabudovaná anténa. Pro správné nasměrování antény otáčejte s celým zařízením. Výběr rádia, jako zdroje signálu 1 Přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do polohy RADIO. Naladění a uložení stanic Automatické vyhledávání stanic 1 Pomocí BAND vyberte kmitočtové pásmo - VKV (FM) nebo SV (MW). 2 Stisknutím PROG/MEM až se začne měnit kmitočet aktivujte vyhledávání stanic. - Zařízení vyhledá až 10 rádiových stanic a potom je uloží. Po ukončení vyhledávání bude naladěna stanice na pozici 01. 6

9 REŽIM RÁDIA Automatické vyhledávání stanic 1 Pomocí BAND vyberte kmitočtové pásmo - VKV (FM) nebo SV (MW). 2 Stisknutím DOWN nebo UP až se začne měnit kmitočet aktivujte vyhledávání stanic. - Vyhledávání se zastaví, jakmile je naladěna stanice. Ruční vyhledávání stanic 1 Pro krokové ladění kmitočtu nahoru nebo dolů krátce několikrát stiskněte tlačítko DOWN nebo UP. - Kmitočet se bude měnit v krocích po 50 khz. Uložení stanic na předvolbách Můžete uložit až 10 stanic v pásmu VKV a až 10 stanic v pásmu SV. 1 Pomocí BAND vyberte kmitočtové pásmo - VKV (FM) nebo SV (MW). 2 Stisknutím DOWN nebo UP vyberte stanici. 3 Krátkým stisknutím PROG/MEM aktivujete funkci paměti. 4 Pomocí REPEAT nebo ALBUM/MEM UP nebo RANDOM nebo ALBUM/MEM DOWN vyberte požadované číslo předvolby. 5 Stisknutím PROG/MEM uložíte stanici. 6 Pro uložení dalších stanic zopakujte kroky 2 až 5. Poznámka: Zopakováním kroků 2 až 5, které byly popsány výše můžete nahradit stanici na předvolbě. Výběr předvolby 1 Pomocí BAND vyberte kmitočtové pásmo - VKV (FM) nebo SV (MW). 2 Pomocí REPEAT nebo ALBUM/MEM UP nebo RANDOM nebo ALBUM/MEM DOWN vyberte požadované číslo předvolby. Stereofonní/monofonní příjem V případě, že je naladěna stereofonní stanice v pásmu VKV, bude na displeji _. Nicméně v případě, že je signál v pásmu VKV stanice slabý, můžete příjem zlepšit přepnutím do monofonního režimu. 1 Přesunutím FM MODE MONO/STEREO (na zadním panelu zařízení) přepnete do monofonního režimu. 2 Přesunutím FM MODE MONO/STEREO (na zadním panelu zařízení) přepnete do stereofonního režimu. 7

10 REŽIM CD (RRCD 2410/2420 MP3) Zařízení je vhodné pro přehrávání hudebních CD které mají na obalu uvedeno logo (CD-DA) a disků CD-R a CD-RW s audio daty. Během vypalování disků CD-R a CD-RW a audio soubory mohou nastat různé problémy, které povedou k chybám při přehrávání. Tyto chyby mohou být způsobeny chybným nastavením software nebo hardware nebo použitým diskem CD. V případě, že nastanou tyto problémy kontaktujte zákaznické oddělení výrobce CD mechaniky nebo software, případně vyhledejte odpovídající informace například na Internetu. Během přípravy disků audio CD dodržujte veškerá pravidla pro dodržení autorských práv. Zásuvku disku nenechávejte otevřenou, abyste zabránili usazování prachu na optice laseru. Na disky nelepte žádné etikety. Povrch disku udržujte v čistotě. Na tomto zařízení můžete přehrávat standardní disky o průměru 12 cm i 8 cm. Nepotřebujete žádný adaptér. Výběr CD, jako zdrojového signálu 1 Přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do polohy CD. 2 Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE otevřete zásuvku disku. 3 Do zásuvky vložte disk etiketou nahoru. 4 Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE zavřete zásuvku disku. - Zařízení načte obsah disku CD. Na displeji se zobrazí celkový počet skladeb. Přehrávání CD 1 Pro zahájení přehrávání stiskněte PLAY/PAUSE. - Přehrávání začne od první skladby. - Displej: aktuální číslo skladby. - Přehrávání se zastaví na konci disku CD. 2 Pro pozastavení během přehrání stiskněte PLAY/PAUSE. 3 Pro obnovení přehrávání stiskněte PLAY/PAUSE. 4 Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko STOP. 5 Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE otevřete zásuvku disku a vyjměte disk CD. 6 Zavřete zásuvku disku. Opakování aktuální skladby 1 Během přehrávání krátce stiskněte DOWN. - Skladba bude opakovaně přehrána od začátku. 8

11 REŽIM CD (RRCD 2410/2420 MP3) Výběr další skladby 1 Během přehrávání držte na zařízení stisknuté tlačítko DOWN nebo UP až se na displeji zobrazí požadované číslo skladby. - Začne automatické přehrávání zvolené skladby. Poznámka: Skladby můžete vybírat také v zastaveném stavu. Nicméně v takovém případě budete muset spustit přehráváním stisknutím PLAY/PAUSE. Pro rychlý výběr skladeb můžete v zastaveném stavu držet stisknuté tlačítko DOWN nebo UP. Vyhledávání určitého místa ve skladbě 1 Během přehrávání držte stisknuté tlačítko DOWN nebo UP až uslyšíte požadované místo. - Přehrávání začne jakmile uvolníte tlačítko DOWN nebo UP. Poznámka: Během vyhledávání je snížena hlasitost. Opakovaného přehrávání jedné skladby 1 Během přehrávání stiskněte jednou tlačítko REPEAT/MEM UP (RRCD 2410) nebo MODE (RRCD 2420). - Aktuální skladba bude opakovaně přehrávána. 2 Pro ukončení funkce stiskněte jednou tlačítko REPEAT/MEM UP (RRCD 2410) nebo MODE (RRCD 2420). Opakované přehrávání všech skladeb 1 Během přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko REPEAT/MEM UP (RRCD 2410) nebo MODE (RRCD 2420). - Celý disk bude přehráván opakovaně. 2 Pro ukončení funkce stiskněte jednou tlačítko REPEAT/MEM UP (RRCD 2410) nebo MODE (RRCD 2420). Přehrávání v náhodném pořadí 1 V zastaveném stavu držte stisknuté tlačítko RANDOM/MEM DOWN (RRCD 2410) nebo MODE (RRCD 2420) až se na displeji zobrazí RANDOM nebo RND. 2 Pro zahájení přehrávání v náhodném pořadí stiskněte PLAY/PAUSE. - Všechny skladby na disku budou přehrávány v náhodném pořadí. 3 Pro ukončení funkce stiskněte opět tlačítko RANDOM/MEM DOWN (RRCD 2410) nebo MODE (RRCD 2420). 9

12 REŽIM CD (RRCD 2410/2420 MP3) Vytvoření naprogramovaného pořadí Můžete si uložit naprogramované pořadí pro přehrávání až 20 skladeb. Skladbu můžete uložit vícekrát. Programovat pořadí skladeb můžete pouze v zastaveném stavu. Výběr a ukládání skladeb 1 Stisknutím PROG/MEM vyvoláte funkci. - Displej: Pro první pozici bude zobrazeno 00 a bude blikat MEMORY nebo MEM. 2 Stisknutím DOWN nebo UP vyberte skladbu. 3 Stisknutím PROG/MEM uložíte skladbu. - Displej: Pro druhou pozici bude zobrazeno 00 a bude blikat MEMORY nebo MEM. 4 Pro uložení dalších skladeb zopakujte kroky 2 až 3. Přehrávání naprogramovaného pořadí 1 Přehrávání v naprogramovaném pořadí spustíte stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE. - Přehrávání začne od první naprogramované skladby nebo souboru. 2 Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP. 3 Pro opětovné spuštění přehrávání v naprogramovaném pořadí stiskněte PROG/ MEM a potom PLAY/PAUSE. Změna výběru skladby 1 V zastaveném stavu opakovaně stiskněte tlačítko PROG/MEM až se na displeji objeví číslo skladby, které chcete nahradit. 2 Tlačítky DOWN nebo UP vyberte nové číslo skladby. 3 Stisknutím PROG/MEM uložíte novou skladbu. Přidání skladeb 1 V zastaveném stavu stiskněte PROG/MEM až se na displeji objeví nula. 2 Tlačítky DOWN nebo UP vyberte nové číslo skladby. 3 Stisknutím PROG/MEM uložíte novou skladbu. Vymazání naprogramovaného pořadí Disk musí být v zastaveném stavu. 1 Otevřete zásuvku disku stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE ; nebo - stiskněte PROG/MEM. - stiskněte STOP. - přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do pozice RADIO. - přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do pozice TAPE/OFF. 10

13 REŽIM MP3 (RRCD 2420 MP3) Zařízení je vhodné pro přehrávání disků CD-R a CD-RW se soubory ve formátu MP3. Soubory MP3 musí být vytvořeny se vzorkovacím kmitočtem 44,1 khz. V režimu MP3 jsou velmi důležité výrazy album a soubor. Album zastupuje složku na osobním počítači, soubor je souborem na osobním počítači nebo skladba CD-DA. Zařízení umožňuje načtení maximálně 255 souborů v jednom albu. Na disku MP3 by nemělo být více než 512 souborů nebo alb. Zařízení setřídí alba nebo soubory v albu podle jména v abecedním pořadí. V případě, že je chcete setřídit jiným způsobem, změňte název souboru nebo alba a vložte na začátek jména číslo. Během vypalování disků CD-R a CD-RW a audio soubory mohou nastat různé problémy, které povedou k chybám při přehrávání. Tyto chyby mohou být způsobeny chybným nastavením software nebo hardware nebo použitým diskem CD. V případě, že nastanou tyto problémy kontaktujte zákaznické oddělení výrobce CD mechaniky nebo software, případně vyhledejte odpovídající informace například na Internetu. Během přípravy disků audio CD dodržujte veškerá pravidla pro dodržení autorských práv. Výběr CD, jako zdrojového signálu 1 Přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do polohy CD. 2 Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE otevřete zásuvku disku. 3 Do zásuvky vložte disk etiketou nahoru. 4 Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE zavřete zásuvku disku. - Zařízení načte obsah disku CD. Na displeji se zobrazí celkový počet alb. Přehrávání CD 1 Pro zahájení přehrávání stiskněte PLAY/PAUSE. - Přehrávání začne od prvního souboru prvního alba. - Displej: číslo aktuálního alba s číslem aktuálního souboru. - Přehrávání se zastaví na konci disku CD. 2 Pro pozastavení během přehrání stiskněte PLAY/PAUSE. 3 Pro obnovení přehrávání stiskněte PLAY/PAUSE. 4 Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP. 5 Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE otevřete zásuvku disku a vyjměte disk CD. 6 Zavřete zásuvku disku. Opakované přehrávání aktuálního souboru 1 Během přehrávání krátce stiskněte DOWN. - Soubor je opakovaně přehráván od začátku. 11

14 REŽIM MP3 (RRCD 2420 MP3) Vyhledávání určitého místa v souboru 1 Během přehrávání držte stisknuté tlačítko DOWN nebo UP až uslyšíte požadované místo. - Přehrávání začne jakmile uvolníte tlačítko DOWN nebo UP. Poznámka: Po krátké odmlce začne vyhledávání, během vyhledávání je snížena hlasitost. Výběr alb a souborů 1 Stisknutím tlačítka ALBUM/MEM DOWN nebo ALBUM/MEM UP vyberete album. 2 Tlačítky DOWN nebo UP vyberte požadovaný soubor. - Po krátké chvilce začne automatické přehrávání zvolené skladby. Poznámky: Alba a soubory si můžete vybírat v zastaveném stavu. Nicméně v takovém případě budete muset spustit přehráváním stisknutím PLAY/PAUSE. Kořenové album je zobrazeno pod číslem 1. Nicméně můžete vybrat album pouze v případě, že skutečně obsahuje soubory MP3. Opakované přehrávání jednoho souboru 1 Během přehrávání stiskněte jednou MODE. - Aktuální soubor bude opakovaně přehráván. 2 Pro ukončení funkce stiskněte opakovaně tlačítko MODE, až zmizí kontrolka. Opakované přehrávání všech souborů v albu - opakované přehrávání alba 1 Během přehrávání stiskněte dvakrát MODE. - Všechny soubory aktuálního alba jsou přehrávány opakovaně. 2 Pro ukončení funkce stiskněte opakovaně tlačítko MODE, až zmizí kontrolka. Opakované přehrávání všech souborů 1 Během přehrávání držte stiskněte MODE až se na displeji zobrazí M ALL. - Celý disk bude přehráván opakovaně. 2 Pro ukončení funkce stiskněte opakovaně tlačítko MODE, až zmizí kontrolka. Přehrávání souborů v náhodném pořadí 1 V zastaveném stavu opakovaně stiskněte tlačítko MODE až se na displeji zobrazí RND. 2 Pro zahájení přehrávání v náhodném pořadí stiskněte PLAY/PAUSE. - Všechny skladby na disku budou přehrávány v náhodném pořadí. 3 Pro ukončení této funkce stiskněte MODE. 12

15 REŽIM MP3 (RRCD 2420 MP3) Vytvoření naprogramovaného pořadí Můžete si uložit a přehrávat až 20 titulů z různých alb na disku v libovolném pořadí. Soubor můžete uložit vícekrát. Programovat pořadí skladeb můžete pouze v zastaveném stavu. Výběr a ukládání souborů 1 Stisknutím PROG/MEM vyvoláte funkci. - Displej: Pro první pozici bude zobrazeno 000 a bude blikat MEM. 2 Stisknutím tlačítka ALBUM MEMORY DOWN nebo ALBUM MEMORY UP vyberete album. 3 Tlačítky DOWN nebo UP vyberte požadovaný soubor. 4 Stisknutím PROG/MEM uložíte soubor. - Displej: Pro druhou pozici bude zobrazeno 000 a bude blikat MEM. 5 Pro uložení dalších souborů zopakujte kroky 2 až 4. Přehrávání naprogramovaného pořadí 1 Přehrávání v naprogramovaném pořadí spustíte stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE. - Přehrávání začne od prvního naprogramovaného souboru. 2 Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP. 3 Pro opětovné spuštění přehrávání v naprogramovaném pořadí stiskněte PROG/ MEM a potom PLAY/PAUSE. Změna výběru souboru 1 V zastaveném stavu opakovaně stiskněte tlačítko PROG/MEM až se na displeji objeví číslo souboru, který chcete nahradit. 2 Tlačítky DOWN nebo UP vyberte nové číslo soubor. 3 Stisknutím UP uložíte nový soubor. Přidání souborů 1 V zastaveném stavu stiskněte PROG/MEM až se na displeji objeví nula. 2 Tlačítky DOWN nebo UP vyberte nové číslo souboru. 3 Stisknutím PROG/MEM uložíte soubor. Vymazání naprogramovaného pořadí Disk musí být v zastaveném stavu. 1 Otevřete zásuvku disku stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE ; nebo - stiskněte PROG/MEM. - stiskněte STOP. - přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do pozice RADIO. - přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do pozice TAPE/OFF. 13

16 REŽIM TAPE Jako zdrojový signál, vyberte kazetový magnetofon 1 Přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do polohy TAPE. 2 Stisknutím otevřete prostor pro kazetu. 3 Do prostoru pro kazetu vložte kazetu otevřeno stranou směrem dolů. 4 Zavřete prostor pro kazetu. Přehrávání kazety 1 Pro zahájení přehrávání stiskněte. - Přehrávání se ukončí na jednom konci kazety. 2 Pro přerušení přehrávání stiskněte (pauza). Pro obnovení přehrávání stiskněte tlačítko. 3 Přehrávání ukončíte stisknutím 4 Pro otevření prostoru pro kazetu stiskněte opět tlačítko a vyjměte kazetu. Rychlé převíjení dopředu a dozadu 1 V zastaveném stavu stiskněte nebo. - rychlé převíjení na konec kazety, rychlé převíjení na začátek kazety. 2 Na požadovaném místě stiskněte tlačítko. Záznam na kazetu Ochrana proti vymazání Každá nová nahrávka vymaže předchozí záznam. Své kazety si můžete chránit proti nechtěnému vymazání vylomením štítku v horní části kazety. 1 Nahrané hudební kazety jsou prodávány s již vylomenými štítky, které zamezí nechtěnému vymazání. Budete-li v budoucnu na takovou kazetu nahrávat, zalepte otvory, které vznikly vylomením těchto ochranných štítků. Poznámky: Pro záznam používejte kazety typu NORMAL (IEC I). Kazety typu CHROME (IEC II) nebo METAL (IEC IV) jsou nevhodné. Systém Ultra Bass System neovlivní zvukový záznam. 14

17 3 2 REŽIM TAPE Záznam z rádia 1 Založte kazetu s ochrannými štítky a stisknutím nebo vyhledejte požadované místo na kazetě. 2 Přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do polohy RADIO a vyberte požadovanou předvolbu. 3 Pro zahájení nahrávání stiskněte. - Automaticky se aktivuje tlačítko. - Zařízení automaticky ukončí záznam na konci kazety. 4 Stisknutím tlačítka pozastavíte nahrávání. Pro obnovení nahrávání stiskněte. 5 Pro ukončení nahrávání stiskněte. Záznam z CD 1 Založte kazetu s ochrannými štítky a stisknutím nebo vyhledejte požadované místo na kazetě. 2 Přesuňte přepínač CD TAPE/OFF RADIO do polohy CD. 3 Na požadovaném místě pozastavte přehrávání disku CD stisknutím PLAY/ PAUSE. 4 Pro zahájení nahrávání stiskněte. - Tlačítko je automaticky aktivováno, stisknutím PLAY/PAUSE spusťte přehrávání disku CD. - Zařízení automaticky ukončí záznam na konci kazety. Čištění mechaniky kazetového magnetofonu Abyste zajistili dobrou kvalitu záznamu a přehrávání, vyčistěte po každých 50hodinách provozu nebo jednou za měsíc části (1), (2) a (3). Otevřete prostor pro kazetu a navlhčete vatovou tyčinku alkoholem nebo speciálním roztokem na čištění magnetofonových hlav a vyčistěte přítlačné kolečko (3), navíjecí trn (2) a magnetofonové hlavy (1). Zlehka zavřete dvířka mechaniky. Pro vyčistění magnetofonových hlav (1) můžete použít čistící kazetu. Magnetofonové kazety chraňte před vlhkostí, prašností, zvýšenou teplotou a chladem. Kazety nemějte uloženy v blízkosti zařízení, která vyzařují silné magnetické pole. Po použití kazety ji uložte zpět do ochranné krabičky. 15

18 16

19

20 zst14988

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

RADIO CASSETTE RECORDER WITH CD RRCD 3720 DEC

RADIO CASSETTE RECORDER WITH CD RRCD 3720 DEC RADIO CASSETTE RECORDER WITH CD RRCD 3720 DEC CS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Uživatelský manuál Digital MicroCD-Radio Hi-Fi Systém

Uživatelský manuál Digital MicroCD-Radio Hi-Fi Systém Blesk a šipka v trojúhelníku je varovným znamením před nebezpečím napětí uvnitř produktu. VAROVÁNÍ: Vyvarujte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Vykřičník s tečkou

Více

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB CS RCD 1445 USB 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA OFF CD USB RADIO DOWN ALBUM MEMORY UP MODE eii DOWN UP MONO/ST. PROG/MEM 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

HI-FI STEREO MIKRO SYSTEM

HI-FI STEREO MIKRO SYSTEM HI-FI STEREO MIKRO SYSTEM UMS 4700 SPCD CZ-GLR3200 OBSAH Umístění a zabezpečení Vnější pohled Ovládací prvky hi-fi soustavy Zobrazení na displeji Dálkový ovladač Připojení a příprava Připojení antény

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem Návod k obsluze Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem MRR 605 Popis přístroje 2 Všeobecné bezpečnostní instrukce Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Stereo micro CD/MP3 přehrávač MC 7262 MP3

NÁVOD K POUŽITÍ. Stereo micro CD/MP3 přehrávač MC 7262 MP3 NÁVOD K POUŽITÍ Stereo micro CD/MP3 přehrávač MC 7262 MP3 Pro dosažení nejlepší kvality poslechu a dlouhých let bezproblémového spolehlivého provozu si, prosím, přečtěte nejdříve tento návod, abyste se

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM, DVOJITÝM KAZETOVÝM MAGNETOFONEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM, DVOJITÝM KAZETOVÝM MAGNETOFONEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM, DVOJITÝM KAZETOVÝM MAGNETOFONEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

AMERICAN AUDIO POCKET RECORD. Uživatelská příručka

AMERICAN AUDIO POCKET RECORD. Uživatelská příručka AMERICAN AUDIO POCKET RECORD Uživatelská příručka POCKET RECORD POCKET RECORD POCKET RECORD INTRODUCTION NOTICE Popis ovladačů a funkcí Vstupy, ovladač, funkce 1. Levý kanál vestavěného mikrofonu Omni-kondenzátorový

Více

Roomy. Návod k použití

Roomy. Návod k použití Roomy Návod k použití 2 Před prvním použitím je třeba dobít vestavěnou baterii. (První nabití baterie trvá mezi: 5-8 hodinami). Návod k použití ČESKY 3 Ovládání Front (1) Play/Pause tlačítko (2) Tlačítko

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

RADIOMAGNETOFON S CD. RRCD 3720 DEC black RRCD 3720 DEC silver/black RRCD 3720 DEC maroon CZ-GDS0900,0910,0920

RADIOMAGNETOFON S CD. RRCD 3720 DEC black RRCD 3720 DEC silver/black RRCD 3720 DEC maroon CZ-GDS0900,0910,0920 RADIOMAGNETOFON S CD RRCD 3720 DEC black RRCD 3720 DEC silver/black RRCD 3720 DEC maroon CZ-GDS0900,0910,0920 OBSAH Péče a bezpečnost Vnější pohled Základní funkce Režim rádia Režim CD Režim USB a SD/MMC

Více

RC60 Spolupráce s SD/MMC kartami do 512M Rozhraní USB 2.0 OLED displej Integrovaná paměť 256M FM rádio Záznamník

RC60 Spolupráce s SD/MMC kartami do 512M Rozhraní USB 2.0 OLED displej Integrovaná paměť 256M FM rádio Záznamník RC60 Spolupráce s SD/MMC kartami do 512M Rozhraní USB 2.0 OLED displej Integrovaná paměť 256M FM rádio Záznamník Vlastnosti přístroje Podpora MMC/SD paměťových karet (podpora do 512MB) Vnitřní paměť 256MB.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 10 24

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 10 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 10 24 Tento budík je vybaven 2 vlnovými rozsahy VKV (FM = velmi krátké vlny, stereo) a SV (MW = střední vlny), přehrávačem kompaktních disků, zeleným přehledným displejem (LED)

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

YACHT BOY 10 GB ČESKY

YACHT BOY 10 GB ČESKY YACHT BOY 10 GB ČESKY Yacht Boy 10 SW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LW MW FM 3.90 3.95 4.00 75m 5.95 6.00 6.10 6.20 49m 7.10 7.25 7.30 7.40 7.50 41m 9.50 9.60 9.70 9.80 9.90 31m 11.65 11.80 11.85 11.95 12.05 25m

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 08 24 Obsah Strana Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky (tlačítka) a součásti přijímače... 4 Zobrazení na displeji... 5 Napájení rozhlasového přijímače pomocí

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Micro HI-FI systém MSC 766 SU

NÁVOD K POUŽITÍ. Micro HI-FI systém MSC 766 SU NÁVOD K POUŽITÍ Micro HI-FI systém MSC 766 SU Pro dosažení nejlepší kvality poslechu a dlouhých let bezproblémového spolehlivého provozu si, prosím, přečtěte nejdříve tento návod, abyste se s přístrojem

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tento produkt nepatří do běžného odpadu. Po skončení jeho životnosti jej vraťte do sběrny elektronického odpadu nebo kontejnerů určených pro elektro odpad. K označení elektro

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Rychlý průvodce. 1) Popis

Rychlý průvodce. 1) Popis Rychlý průvodce 1) Popis A Tlačítko On / Off / Play / Pause / Stop (zapnuto/vypnuto/přehrát/pozastavit/zastavit) B Tlačítko C Tlačítko D Tlačítko E Poutko na popruh F Mikrofon G OLED displej H Zdířka na

Více

HIF-8888TUMP OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE

HIF-8888TUMP OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE AUDIO VIDEO STEREOFONNÍ SYSTÉM S PŘEHRÁVAČEM CD / CD-R (RW) MP3 / WMA, S KONEKTOREM USB A SE ČTEČKOU PAMĚŤOVÝCH KARET SD / MMC, S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM AM/FM, S GRAMOFONEM A S DÁLKOVÝM OVLADAČEM HIF-8888TUMP

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Sprchový parní box Atlantic

Sprchový parní box Atlantic soubor UN uživatelský návod Atlantic d09 09 16 Uživatelský návod Sprchový parní box Atlantic Obsah: Úvod Str 1 Popis komponentů boxu Str 2 Popis baterie a trysky Str 3 Popis ovládacího panelu boxu Str

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ HUDEBNÍCH DISKŮ/MP3/WMA SE ZABUDOVANÝM RÁDIEM

PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ HUDEBNÍCH DISKŮ/MP3/WMA SE ZABUDOVANÝM RÁDIEM PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ HUDEBNÍCH DISKŮ/MP3/WMA SE ZABUDOVANÝM RÁDIEM CZ-GDR5050 Beezz RCD 6800 DEC PÉČE O PŘÍSTROJ A BEZPEČNOST Aby se vám dostalo dlouhotrvajícího a uspokojivého provozu tohoto přístroje,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. MEMORY.SET (NASTAVENÍ PAMĚTI) / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ DISPLEJE) / NAP 2. ALARM 1 ON / OFF SET (BUDÍK 1 - NASTAVENÍ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

MP4 přehrávač T 31. Návod k použití. Stručný přehled:

MP4 přehrávač T 31. Návod k použití. Stručný přehled: MP4 je přehrávač nové generace podporující formáty souborů typu MP1, MP2, MP3, WMV, WMA, ASF a WAV. MP4 přehrávač T 31 Návod k použití Upozornění : Pro nastavení češtiny zvolte v hlavním menu přehrávače

Více

Přenosný přehrávač disků CD PCD 1010. Návod k obsluze

Přenosný přehrávač disků CD PCD 1010. Návod k obsluze Přenosný přehrávač disků CD PCD 1010 Návod k obsluze UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Okénko displeje 2. Tlačítko programu 3. Tlačítko Stop 4. Tlačítko Play/Pause (přehrávání/pauza) 5. Vypínač pro dobíjení

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

PŘENOSNÝ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ AE 6775 NÁVOD K OBSLUZE

PŘENOSNÝ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ AE 6775 NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ AE 6775 NÁVOD K OBSLUZE 1 OVLÁDACÍ PRVKY 2 NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE Otevřte prostor pro napájecí články a vložte dva alkalické články typu R03, UM4 nebo AAA. Napájecí články nejsou

Více

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2 3 4 5 1 19 18 16 17 15 13 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 32 30 3 Před prvním použitím přístroje si prosím pozorně

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Media Operator. Uživatelská příručka. Profesionální SD/USB přehrávač. Instalace

Media Operator. Uživatelská příručka. Profesionální SD/USB přehrávač. Instalace Media Operator Profesionální SD/USB přehrávač Uživatelská příručka Instalace 1. Kontrola obsahu Ujistěte se, že balení obsahuje následující položky: 1) Media Operator 2) Uživatelskou příručku 3) Sadu RCA

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02 Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000 Obj. č.: 34 64 02 1. Úvod, účel použití rádia a jeho základní funkce Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup tohoto revolučního stereofonního

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

SPT 226. Přenosný stereofonní rozhlasový přijímač AM/FM s přehrávačem CD audio / CD-R (RW) MP3. Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ

SPT 226. Přenosný stereofonní rozhlasový přijímač AM/FM s přehrávačem CD audio / CD-R (RW) MP3. Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ NEVYJÍMEJTE PŘÍSTROJ ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Uvnitř skříňky přístroje nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

CD Radio Cassette-Corder

CD Radio Cassette-Corder 2-548-054-53(1) CD Radio Cassette-Corder Návod k použití CFD-S35CP 2005 Sony Corporation VAROVÁNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejdete tak nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Vertikální stereo mikrosystém s PLL FM rádiem, CD/MP3, USB a SD/MMC přehrávačem SENCOR SMC 808

Vertikální stereo mikrosystém s PLL FM rádiem, CD/MP3, USB a SD/MMC přehrávačem SENCOR SMC 808 Vertikální stereo mikrosystém s PLL FM rádiem, CD/MP3, USB a SD/MMC přehrávačem SENCOR SMC 808 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Abyste dosáhli co největšího požitku při poslechu a využili všechny

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137 CS Příručka pro uživatele a b c d e l k j i h g f m o n CS 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Návod na instalaci a obsluhu

Návod na instalaci a obsluhu Návod na instalaci a obsluhu 1. Popis, funkce - Mikrointeligentní řízení - Zahájení, Stop, Uzavření - jedním tlačítkem (Krok po kroku). - Po každé manipulaci s bránou svítí světlo ještě 3 minuty, pak se

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více