D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava"

Transkript

1 D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ

2 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:... 4 A: Příležitostná zájmová činnost:... 4 B: pravidelná zájmová činnost... 5 C: táborová činnost:... 5 D: poradenství, osvětová činnost, prevence sociálně patologických jevů :... 6 E: individuální práce s talenty:... 7 F: otevřená nabídka spontánních aktivit:... 8 G: činnost táborových základen:... 8 V. Podmínky přijímání uchazečů: VI. Průběh a ukončování vzdělávání: VII. Materiální podmínky: VIII. Personální podmínky: IX. BOZP a PO: X. prostorové podmínky: XI. Školní matrika: XII. Dokumentace školského zařízení: XIII. Hospodaření školské právnické osoby: XIV. Legislativa: XV. Závěrečná ustanovení: XVI. Seznam příloh Zájmové útvary keramické... Chyba! Záložka není definována. Hra na zobcovou flétnu... Chyba! Záložka není definována. Hra na zobcovou flétnu R+D... Chyba! Záložka není definována. Skupinová hra na kytaru... Chyba! Záložka není definována. Školáček... Chyba! Záložka není definována. Obecná angličtina pro začátečníky a pokročilé... Chyba! Záložka není definována. Kreativní klub pro děti... Chyba! Záložka není definována. Kalanetika... Chyba! Záložka není definována. Individuální hudební zájmové útvary výuky hry na hudební nástroj... Chyba! Záložka není definována. Individuální hra na kytaru... Chyba! Záložka není definována. Individuální hra na klavír... Chyba! Záložka není definována. Individuální hra na keyboard... Chyba! Záložka není definována. Strana 2

3 I. Charakteristika zařízení: Dům dětí a mládeže Jihlava je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je kraj Vysočina. Organizace je zařazena do sítě škol a jejím posláním je realizovat zájmové vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. - organizace DDM Jihlava / dále DDM/ nabízí celoročně dětem, mládeži i dospělým bohatou činnost v pravidelné zájmové činnosti / zájmové útvary, kurzy apod./. - nabízíme širokou nabídku také v příležitostné a spontánní činnosti - dále organizujeme velmi kvalitní aktivity v prázdninové činnosti - svojí každodenní činností naplňujeme a realizujeme zájmové vzdělávání a umožňujeme klientům naplňovat své zájmy v době jejich volna - úzce spolupracujeme s městem Jihlava Identifikační údaje: Název školského zařízení, sídlo: Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská Jihlava Jméno statutárního zástupce: Mgr. Miroslav Němec Kontakty: Telefon: Fax: E- mail: Web: ddm.ji.cz II. Cíle vzdělávání: Hlavní cíle vzdělávání ve volném čase vychází ze zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. Strana 3

4 Členění hlavních cílů: a) příležitostná zájmová činnost b) pravidelná zájmová činnost c) táborová činnost d) poradenství, osvětová činnost, prevence soc. pat. jevů e) individuální práce s talenty f) otevřená nabídka spontánních aktivit g) činnost táborových základen Hájenka Černé lesy a Smrčná nad Sázavou III. Délka vzdělávání: Zájmové vzdělávání probíhá po celý školní rok. Podle povahy jednotlivých činností probíhá i v dopoledních hodinách, o víkendech i školních prázdninách. IV. Formy a obsah vzdělávání: Formy a obsah se vzájemně doplňují. Jsou různé v jednotlivých cílech vzdělávání a odlišné dle věkové struktury účastníků zájmového vzdělávání. Podstatou je vždy ve stanoveném rozsahu naplnit plánovaný obsah vzdělávání v jednotlivých formách vzdělání. A: Příležitostná zájmová činnost: Jednorázové akce ze všech oblastí zájmů dětí, žáků a studentů organizujeme v průběhu celého školního roku. Vycházíme z tradičních oblíbených akcí, které jsou každoročně obměňovány a doplňovány dle stávajících zájmů účastníků. Některé akce jsou vyhlašovány i pro předškolní věk a naopak i pro dospělé a rodiče s dětmi. Do těchto příležitostných akcí spadají i akce tzv. na zakázku, které připravujeme pro jiné organizace. Informace o vyhlašovaných akcích je prováděna přes naše webové stránky, příležitostnými letáky, informacemi v časopisu Domeček, u větších akcí inzeráty v médiích a dalšími formami. Příležitostnou zájmovou činnost organizují jednotlivé odborné úseky DDM. Strana 4

5 Příklady: - oblast přírodovědy a turistiky: Kufrování, Vánoční akce, pletení pomlázek, florbalové turnaje, Den Země, přírodovědná klubíčka, turistické výlety, zimní sporty - oblast vzdělávací a estetická : drakiáda, vánoční koncert, soutěže pro keramiky, hlídky mladých zdravotníků - oblast techniky a sportu: šachové turnaje, volejbalové turnaje, karneval na ledě, ples DDM, turnaje ve stolním tenise, v šipkách, sportovec roku Oblast programování a zájmové činnosti: UT liga, tetrismánie, PC hry, Bang! - Oblast zástupce ředitele: mikulášské besídky, dětský karneval, Den dětí, výstavy Roční kalendář akcí příležitostné zájmové činnosti: viz Příloha č. 1 B: pravidelná zájmová činnost Je realizována především formou zájmových útvarů. Zájmové útvary se člení podle odborných témat, jsou každoročně vyhlašovány specielní nabídkou pro všechny zájemce. Útvary jsou po celý školní rok otevřené a je možné se kdykoliv přihlásit, pokud to umožňuje obsah a kapacita. Termínově zájmové útvary pracují zpravidla od října do konce května následujícího roku, v některých případech činnost probíhá od září do poloviny června. Zájmové útvary jsou otevřené pro všechny zájemce děti, mládež i dospělé. Za veškerý obsah činnosti ZÚ odpovídá interní nebo externí pedagogický pracovník vedoucí zájmového útvaru. Zápis do ZÚ je zpoplatněn, výši úplaty stanovuje ředitel organizace svým rozhodnutím pro každý útvar a školní rok. Kladem této formy zájmového vzdělávání je stabilita zájmů, odbornost a odborné učebny, integrace, kolektiv a hlavně zájem účastníků. Nabídka pravidelného zájmového vzdělávání pro každý školní rok viz Příloha č. 2. Přehled ZÚ v daném školním roce viz Příloha č. 3 Charakteristika zájmových útvarů viz Příloha č. 4 Žádost o úlevu v úplatě za zájm. vzděl., včetně směrnice viz příloha č. 9 C: táborová činnost: Strana 5

6 Tato forma zájmové činnosti patří k pilířům činnosti DDM, vzhledem k tradicím, vlastnictví táborových základen a materiálnímu vybavení. Každoročně uskutečňujeme několik druhů táborové činnosti, jako: - zimní tábor: probíhá o zimních prázdninách se zaměřením na zimní sportovní aktivity. Uskutečňuje se pouze při příhodných sněhových podmínkách - jarní tábor: běhy jsou organizovány jednak jako soustředění (např. orientační běh) a jednak jako příměstské tábory na DDM - letní tábor: taktéž jsou jednotlivé turnusy organizovány různými formami, a to: všeobecné (pro volně přihlášené děti a mládež bez podmínky členství v některé formě zájmového vzdělávání na DDM), odborné (především jde o soustředění účastníků pravidelné zájmové činnosti, tj. vyvrcholení jejich celoroční činnosti), příměstské (organizované během letních prázdnin pro všechny zájemce) a speciální (např. pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí apod.). Celkem každoročně připravujeme kolem 11 běhů táborů. Nabídka táborů pro každý rok viz Příloha č. 5 Vzor přihlášky na tábor viz Příloha č. 6 Vzor: posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci viz Příloha č. 7 Vzor prohlášení zákonných zástupců (bezinfekčnost) - viz Příloha č. 8 D: poradenství, osvětová činnost, prevence sociálně patologických jevů : Veškerá činnost ve všech oblastech zájmového vzdělávání plní zároveň roli prevence sociálně patologických jevů. Podstatou je zaměstnat děti v jejich volném čase a při tom nenásilnou a zábavnou formou je vzdělávat. Do těchto oblastí zařazujeme: - Projekt Domeček ukázky zájmové činnosti pro náhodně příchozí, tzv. Den otevřených dveří - Paragraf 11/55 uvědomování si povinností v životě Strana 6

7 - Výjezdy Klubu instruktorů společná činnost mládeže - Výuka na PC pro seniory nikdy není pozdě ů - Preventivní programy v rámci prázdninové a táborové činnosti, např. na téma drogy kolem nás - Hudební koncerty - Exkurse do podniků - Výtvarné výstavy - Hlídky mladých zdravotníků - Dopravní hlídky - Aranžování, pletení pomlázek - Přírodovědná klubíčka pro MŠ a ZŠ - Výukové programy, jako dramatické, loutkařské, malování na sklo, malování na hedvábí, řecké tance, břišní tance, keramické, přírodovědné, výcvik psů, protiteroristické cvičení - Školní vlastivědné zájezdy spojené s činností na ekologické farmě - Vzdělávání externích pracovníků - Školní akce a akce na zakázku - Přehled aktivit je vždy součástí plánu DDM na školní rok. E: individuální práce s talenty: Tato forma se realizuje jednak v rámci pravidelné zájmové činnosti, kdy se více pracuje s jednici, kteří vyžadují zvýšenou odbornou pozornost a jednak specielně připravovanými aktivitami. Každý vedoucí ZÚ je poučen, že na zvláště nadané děti má upozornit a zde po dohodě s rodiči je doporučujeme do specializovaných činností, například ZUŠ, sportovní třídy apod. Ke speciálním aktivitám pro talenty připravujeme například: - Sportovec roku oceňování zvláště nadaných sportovců do 15 ti let - Talentové nábory např. u orientačního běhu, MTB apod. - Speciální přebory a soutěže, jako v šachu, leteckých modelářů - Jihlavský slavík péče o hudebně a pěvecky nadané děti - Školní soutěže v různých odbornostech Strana 7

8 - Přehled těchto aktivit je zahrnut do ročního plánu DDM. F: otevřená nabídka spontánních aktivit: Podstatou spontánních aktivit je nabídka volnočasových aktivit pro volně příchozí zájemce, bez pedagogického dohledu. Tyto aktivity nejsou spojeny s úhradou a dají se provádět jak v budovách DDM, tak ve venkovních prostorách. Děti takto mají možnost realizovat své zájmy po neomezenou dobu. Ve venkovním prostředí nabízíme k využití zahradu DDM s prolézačkami, volné hřiště u hradeb, v zimním období sněhové radovánky atd. Ve vnitřních prostorách nabízíme: - malování a práci s plastelínou - šachové soutěže - PC hry pro příchozí - Soutěže v časopisu Domeček - Vánoční aranžování - Velikonoční aktivity / malování vajíček / - Tipovací soutěže např. Fotbalové výsledky - Tzv. šatnové soutěže pro děti čekající na zahájení ZÚ - Odpoledne společenských her - Ve venkovních prostorách nabízíme: - zahrada DDM s pískovištěm a prolézačkami - hřiště pod hradbami - míčové hry - O možnostech a nabídkách informujeme na webových stránkách, na nástěnkách, nebo v časopise Domeček. Strana 8

9 G: činnost táborových základen: Dům dětí a mládeže provozuje dvě táborové základny. Hájenka Černé lesy u Brtnice Jedná se o pevný objekt cca 15 km. od Jihlavy. Je v provozu po celý kalendářní rok. Jsou zde pořádány víkendové pobyty pro členy zájmových útvarů nebo pro další nájemce z celé ČR. Pořádají se zde také soustředění, školní výlety a prázdninová činnost. Více informací na Smrčná nad Sázavou Obsahuje dřevěné stavby převážně pro letní provoz. Od dubna do října je využívána pro víkendové akce, v červnu se zde pořádají školní vlastivědné zájezdy a celé léto tábory. Více informací na Podnájmy na základnách se řeší na základě Smlouvy o poskytnutí služeb. Strana 9

10 V. Podmínky přijímání uchazečů: Účastník zájmového vzdělávání musí vyplnit písemnou přihlášku. Na základě této přihlášky a po úhradě školného je přijat do zájmového vzdělávání (platí pro pravidelnou zájmovou činnost). Viz Přihláška: Dům dětí a mládeže Jihlava Brněnská 29 Tel.číslo PŘIHLÁŠKA do zájmového útvaru Jméno Příjmení... Trvalé bydliště PSČ... Rodné číslo stát. obč.... Zdrav. pojišťovna.. Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte:.. Jméno a příjmení zákon. zástupce: Adresa pro doručování písemností:... Telefonické spojení:... Zájmový útvar.. Den konání. hodina : od..do.. Úplata za zájmové vzdělávání činí. Kč na školní rok. Souhlasíme s tím, aby náš syn /dcera pracoval(a) v zájmovém útvaru DDM a požadované zápisné uhradíme ve stanoveném termínu (do 30. října a 28. února). Svým podpisem potvrzuji,že jsem se seznámil(a) a souhlasím s vnitřním řádem a pokyny pro členy zájmového útvaru DDM Jihlava, uvedené na zadní straně přihlášky.... Podpis zákonného zástupce dítěte. Podpis přihlášeného do ZÚ Přihlášen dne :. Ukončeno členství v ZÚ dne.. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vyplňují pracovníci DDM: Placeno : v hotovosti / převodem - přidělen variabilní symbol: - záloha... Kč dne - na šk.rok.. Kč. dne - na I. pololetí.. Kč. dne. Strana 10

11 - na II. pololetí.. Kč. dne. přihlášku a platbu převzal:... Bankovní spojení : ČSOB č.účtu : /0300 IČO Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29, t.č Vnitřní řád a pokyny pro členy zájmových útvarů : 1. Zahájení činnosti zájmového útvaru říjen ukončení květen následujícího roku. 2. Zájmové útvary (dále jen ZÚ) pracují pouze ve dnech školního vyučování. 3. Činnost ZÚ nebude zahájena pokud bude malý počet přihlášených členů. Bude nabídnut jiný ZÚ. 4. Při mimořádném nekonání se ZÚ bude členům vyučovací hodina nahrazena v jiném termínu, po dohodě s vedoucím zájmového útvaru. 5. Při činnosti se všichni řídí vnitřním řádem a jsou povinni jej dodržovat. 6. Členové ZÚ jsou pojištěni proti úrazu a ztrátám, za předpokladu řádně vyplněné a odevzdané přihlášky a zaplacené úplaty za zájmové vzdělávání. 7. Člen ZÚ si nosí na činnost přezutí, případně pracovní oděv. Oděv si odkládá na určeném místě, jinde za případnou ztrátu NERUČÍME! 8. Na činnost ZÚ nenosit cenné věci zlato, rádio, mobil apod. 9. S podáním řádně vyplněné přihlášky provést úhradu úplaty za zájmové vzdělávání. Úplata do1.000,-- Kč za ZÚ uhradit jednorázově, nad tuto částku je možnost úhrady na pololetí. Úhradu je možné provést v hotovosti nebo bankovním převodem I. pololetí do konce října, II. pololetí do konce února. 10. Podmínkou pro přijetí závazné přihlášky do ZÚ je úhrada zálohy 200,-- Kč. V případě nezahájení účasti člena v ZÚ je poplatek NEVRATNÝ! 11. Pokud ve II. pololetí nebude syn/dcera pokračovat v zájmovém vzdělávání je nutné to oznámit pracovníkům v DDM. 12. Při dlouhodobé nemoci člena ZÚ (nad jeden měsíc) se vrací poměrná část úplaty za zájmové vzdělávání, za předpokladu předložení potvrzení od lékaře. V takovém případě nahlásit dlouhodobou nepřítomnost v ZÚ pracovníkům DDM předem. V jiných případech se úplata nevrací! 13. Za člena ZÚ odpovídá DDM a vedoucí ZÚ v době uvedené v přihlášce. Členové ZÚ počkají na vedoucího ZÚ v šatně a po ukončení činnosti jej vedoucí sem opět přivede. U předškolních dětí a 1. ročníku ZŠ vedoucím ZÚ, písemnou formou uvést, že člen ZÚ může po ukončení ZÚ odcházet samostatně, že zákonný zástupce přebírá plnou zodpovědnost. 14. ZÚ pracující mimo budovu DDM se řídí pokyny vedoucího oddělení. 15. Zákonný zástupce člena ZÚ informuje naše zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích člena ZÚ nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh mimoškolního vzdělávání člena ZÚ (v přihlášce, osobně, telefonicky). 16. Zákonný zástupce člena ZÚ nebo dospělý člen ZÚ svým podpisem na přihlášce souhlasí s fotografováním při činnosti ZÚ a s vyvěšením fotografií na nástěnkách, v propagačních materiálech nebo na webových stránkách DDM Jihlava. Fotografie musí splňovat zásady etiky a dobrých mravů. 17. Zákonný zástupce člena ZÚ nebo dospělý člen ZÚ souhlasí s tím, aby osobní údaje byly Strana 11

12 počítačově zpracovány pro interní potřebu DDM Jihlava. Údaje smí být využity k vypracování statistik. U ostatních činností zájmového vzdělávání se zpravidla přihláška nevyplňuje. Podmínky přijetí vždy uvádíme u příslušných druhů zájmové činnosti. Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu. Výši úplaty stanovuje ředitel DDM svým rozhodnutím dle druhu a povahy vzdělávání, a to hlavně u pravidelné zájmové činnosti. U ostatních činností výši startovného, účastnický poplatek, vstupné apod. stanovují vedoucí odborných oddělení, po dohodě s ředitelem. Účastníci v pravidelné zájmové činnosti se řídí vnitřním řádem a pokyny pro členy zájmových útvarů. VI. Průběh a ukončování vzdělávání: O průběhu zájmového vzdělávání dle I.b) je veden deník, ve kterém je podrobně rozepsána každá hodina, docházka apod. ZÚ vychází z celoročního plánu práce. O průběhu zájmového vzdělávání dle I.c) je vedena písemná dokumentace (přihlášky), která obsahuje všechny zákonné podmínky. Ostatní činnosti jsou dokumentovány dle obsahu a potřeb DDM. V některých činnostech zájmového vzdělávání získávají účastníci osvědčení o jeho ukončení (především v pravidelné zájmové činnosti). Viz Příloha č. 10 VII. Materiální podmínky: Činnost DDM je koncipována tak, aby účastníci zájmového vzdělávání nemuseli mít žádné nákladné vybavení. Většinu potřebného materiálu obdrží při své činnosti, vlastní si nosí pouze pracovní oblečení, hudební nástroje případně některé sportovní nářadí. Materiál pro činnost je obnovován a doplňován průběžně, dle potřeb a finančních možností zařízení, případně dle zavádění nových trendů v oblasti volného času. Toto se týká jak činností prováděných v budovách DDM, tak na turistických základnách. DDM Jihlava disponuje pro veškerou činnost dvěma budovami v Jihlavě (Brněnská 29 a Brněnská 46). a dvěma táborovými základnami (Hájenka Černé lesy a Smrčná nad Sázavou). Budovy v Jihlavě jsou rozděleny na odborná pracoviště a na univerzální místnosti. Veškeré vybavení je podřízeno druhu a typu vykonávaného zájmového vzdělávání. Strana 12

13 VIII. Personální podmínky: Veškeré činnosti spojené se zájmovým vzděláváním zabezpečují interní, externí a dobrovolní pracovníci: a) interní pedagogičtí pracovníci Mgr. Miroslav Němec Naděžda Hubená Mgr. Zdeněk Nápravník Ing. Tomáš Rychetský Ivana Melounová Petr Matějíček ředitel zástupce ředitele vedoucí oddělení techniky a sportu vedoucí oddělení přírodovědy a turistiky vedoucí oddělení vzdělávacího a estetického vedoucí oddělení PC a zájmových činností b) interní hospodářští pracovníci Jaroslava Ujčíková Marie Neckářová Eva Cahová Tomáš Boháček ekonomka úklid úklid údržba a správce táborových základen c) externí pracovníci Jejich počet se každoročně mění dle potřeb a činnosti DDM. Vykonávají převážně činnosti vedoucích zájmových útvarů v pravidelném zájmovém vzdělávání. d) dobrovolní pracovníci Zájemci a příznivci DDM, kteří pomáhají při realizaci dalších činností, jako příležitostné akce, táborová činnost, soutěže, víkendové výjezdy atd. Tato činnost je zpravidla bez úplaty. Strana 13

14 IX. BOZP a PO: Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků zájmového vzdělávání je naší prioritou. Veškerá naše činnost je pojištěna u Kooperativy a.s., dospělé pracovníky táborů ještě připojišťujeme. Interní pracovníci jsou každoročně proškoleni, stejně tak externí pracovníci. Ti na úvodních schůzkách zase seznamují se zásadami všechny účastníky zájmové činnosti. U náročných činností / výjezdy apod./ jsou účastníci proškoleni vždy před zahájením dané činnosti. Na všech budovách a základnách jsou k dispozici vybavené lékárničky pro první pomoc při úrazech. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů. K BOZP a PO je vedena podrobná dokumentace. X. prostorové podmínky: Zájmové vzdělávání DDM Jihlava probíhá v těchto místech: a) budova DDM Brněnská 29 hlavní budova, kde probíhá většina zájmových útvarů. Klubovny jsou většinou členěny dle odborností, součástí je i tělocvična. V budově probíhají i další činnosti, jako školní soutěže, příležitostné aktivity, spontánní činnost, péče o talenty apod. b) budova DDM Brněnská 46 pobočná budova, kde také probíhá činnost ZÚ, část budovy je podnajímána spřízněným a spolupracujícím organizacím (Agentura Time, BoBo divadlo, Mateřské centrum Macík, Horácký soubor písní a tanců apod.). Součástí budovy je turistická ubytovna. c) Táborová základna Hájenka Černé lesy u Brtnice viz III. G. d) Táborová základna Smrčná nad Sázavou viz III. G. e) Zahrada DDM Brněnská 46 součástí je i dětský koutek s prolézačkami f) Další prostory ve městě Jihlava (sportovní haly, otevřená sportoviště, kulturní sály, školní tělocvičny,...). Strana 14

15 XI. Školní matrika: Školní matrika je vedena v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 28 (3). a) jméno a příjmení, rodné číslo (pouze u některých činností), státní občanství, místo trvalého pobytu b) datum zahájení a ukončení vzdělávání c) údaje o zdravotní způsobilosti, případně o zdravotních obtížích, které by mohli mít vliv na poskytování služby nebo vzdělávání d) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení Mimo přihlášek, archivovaných ve školní matrice, vedeme seznamy účastníků pravidelné a táborové činnosti ještě elektronicky, kde jsou i uvedeny stavy plateb, zálohy, pololetní platby apod. Tato elektronická evidence se ročně zálohuje a archivuje. XII. Dokumentace školského zařízení: - rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku - školní matrika - plán zařízení - hodnocení plánu zařízení - deníky zájmových útvarů - školní řád - vnitřní řád - záznamy z pedagogických porad - kniha úrazů - protokoly o kontrolách a inspekční zprávy - personální a mzdová dokumentace Strana 15

16 XIII. Hospodaření školské právnické osoby: Příjmy školské právnické osoby jsou zejména: - finanční prostředky ze státního rozpočtu - finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků - příjmy z hlavní a doplňkové činnosti - úplata za vzdělávání - příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby - příjmy z podnájmů - dary a dědictví - granty a dotace XIV. Legislativa: Činnost Domu dětí a mládeže Střediska volného času se řídí mnoha zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a dalšími legislativními směrnicemi. Mezi nedůležitější patří: - 561/2004 sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - 74/2005 sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání - 81/2005 sb. Autorský zákon - metodický pokyn z k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů /2005 sb. Vyhláška o vedení dokumentace a školní matriky - 182/2005 sb. Nařízení vlády ke stanovení katalogu prací a kvalifikační předpoklady - 379/2005 sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami - 410/2005 sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - 492/2005 sb. Vyhláška o krajských normativech - Koncepce volnočasových aktivit kraje Vysočina - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina - 348/2005 sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích Strana 16

17 - 563/2004 sb. zákon o pedagogických pracovnících - 101/2005 sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - 674/2004 sb. Vyhláška o cestovních náhradách - 398/2006 sb. Autorský zákon - 15/2005 sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů - každoroční vyhlášky o organizaci školního roku - 17/2005 sb. Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti - 65/2005 sb. Vyhláška, kterou se stanoví členění krajských normativů - 55/2005 sb. Vyhlášky o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - 84/2005 sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě. - 75/2005 sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, výchovné činnosti pedagogických pracovníků - 435/2004 sb. Zákon o zaměstnanosti - 550/2004 sb. Zákon o rozpočtových pravidlech - 258/2004 sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví - 148/2004 sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti - 48/2005 sb. O základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky - 64/2005 sb. O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů - 108/2005 sb. O školských výchovných, ubytovacích a účelových zařízení - 114/2002 sb. Vyhláška o čerpání FKSP /1991 sb. Ve znění pozdějších předpisů - 504/2002 sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 sb. O účetnictví. - A další a další a další Strana 17

18 XV. Závěrečná ustanovení: Školní vzdělávací plán řeší rámcově postavení a obsah činnosti DDM Jihlava. Dlouhodobý rámec bude každoročně doplňován (přílohy) a inovován dle nově vznikajících legislativních změn. Školní vzdělávací plán je určen pro vnitřní potřebu zařízení. Vstupuje v platnost 1. září Strana 18

19 XVI. Seznam příloh 1) plán akcí na školní rok ) aktuální nabídka zájmových útvarů 3) přehled zájmových útvarů + platby 4) charakteristika zájmových útvarů 5) nabídka plán táborů v roce 6) přihláška na tábor 7) posudek o zdravotní způsobilosti 8) prohlášení zákonných zástupců dětí (bezinfekčnost) 9) žádost o úlevu na úplatě za zájmové vzdělávání + směrnice 10) osvědčení o absolvování zájmového vzdělávání 11) hospitace 12) protokol o hospitaci 13) zřizovací listina DDM Jihlava 14) organizační řád 15) pracovní řád 16) výhledová koncepce zařízení 17) závazná dokumentace k letní činnosti 18) ubytovací řád Strana 19

20 Příloha č. 1 PLÁN AKCÍ DDM JIHLAVA - ŠKOLNÍ ROK Měsíc Datum Akce Realizátor září Zápisy do zájmových útvarů DDM Hubená 8.9. Kurz výchova a výcvik psů - zahájení Rychetský Začínáme na nečisto - tvořivé dílny- DED Hubená Porada ext.pracovníků DDM Hubená říjen Turnaj - florbal trojic Rychetský soustředění ZÚ na Hájence Melounová Drakiáda Melounová Turnaj ve florbalu amatérů Nápravník Hrátky se zvířátky Rychetský listopad Podzimní přírodovědná klubíčka Rychetský Turnaj stolního tenisu žáků Nápravník Šachový turnaj - O Jihlavský koláč Nápravník Soutěž mladých chovatelů Rychetský Soutěž o zvoneček z keramiky Melounová Jihlavský slavík Němec Turnaj čtyřčlenných družstev v CS Matějíček Florbal trojic Rychetský prosinec Vánoční turnaj ve florbalu trojic Rychetský Kufrování Rychetský Mikulášský volejbalový turnaj Nápravník Dvougenerační turnaj ve stolním tenise Nápravník Vánoční turnaj v HollyWoodu Matějíček 6. a Mikulšské besídky ZÚ Sluníčko Hubená Přišel Mikuláš do MŠ Melounová Vánoce s DDM - vystoupení členů ZÚ Melounová Silvestr IK na DDM Matějíček Vánoční aranžování Rychetský Kouzelnické představení Magic klub Hubená leden OK matematické olympiády - Z9 Rychetský OK německý jazyk pro SŠ Melounová OK německý jazyk pro ZŠ a Gymnázia Melounová Dětský karneval v Dělňáku Hubená OK Pythagoriády Rychetský Tvořivé hrátky s Fimo hmotou Melounová únor Ples DDM Nápravník 3.2. Turnaj ve stolním tenise Nápravník Zlatá šipka - soutěž el.šipek Nápravník Turnaj čtyřčenných družstev v CS Matějíček Jarní příměstský tábor Hubená Netradiční plstění a filcování Melounová Strana 20

21 14.2. OK v anglickém jazyce pro SŠ Melounová OK v anglickém jazyce pro ZŠ a víceletá gymn. Melounová Bílou stopou - běh na lyžích Rychetský Florbalový turnaj trojic Rychetský 2.2. Dějepisná olympiáda Nápravník březen matematický klokan Rychetský Ok zeměpisné olympiády - kat.a,b,c,d Rychetský 5.3. OK chemická olympiáda - D Rychetský Jarní přírodovědná klubíčka Rychetský Galavečer Sportovec roku Nápravník Kurz výchovy psů - zahájení Rychetský DDM open - šachový turnaj Nápravník OK soutěže v programování st.žáci Matějíček OK soutěže v programování mládež Matějíček KK soutěže v anglickém jazyce Melounová 9.3. KK soutěže v německém jazyce Melounová OK recitační soutěže Melounová KK soutěže ve francouzském jazyce Melounová Olympiáda v českém jazyce I. Nápravník Olympiáda v českém jazyce II. Nápravník OK biologická olympiáda - C Rychetský Divadelní představení ZÚ dramatický Hubená Kouzelnické představení Magic klub Hubená Zpěváčci Melounová OK fyzikální olympiády E,F Nápravník OK atletický čtyřboj Nápravník duben 4.4. Velikonoce v DDM- pletení pomlázek Rycherský 4.4. Velikonoční tradice a zvyky Melounová 5.4. Velikonoční florbalový turnaj trojic Rycherský Ok matematické olympiády - kat.z6,z7,z8 Rycherský OK biologické olympiády - kat.d Rycherský 7.4. Velikonoční volejbalový turnaj Nápravník 2.4. OK SOČ Matějíček Pletení košíků - kurs pro dospělé Melounová Slet čarodějnic- pro 1.st.ZŠ Hubená Den Země Rycherský Divadelní představení ZÚ dramatický pro MŠ,ZŠ Hubená Akce SPJ Němec Turnaj čtyřčlenných družstev v CS Matějíček květen 8.5. Florbalový turnaj trojic Rychetský Jarní náborový závod OB Rychetský Právo hrou - 2.ročník II. Nápravník Den dětí pro ZÚ Sluníčka Hubená OK soutěže Hlídek mladých zdravotníků Melounová Soutěž v orientálních tancích Matějíček soustředění ved. LDT na Hájence Hubená červen Školní vlastivědné zájezdy Smrčná Rychetský Školní vlastivědné zájezdy Hájenka Rychetský Strana 21

22 10.6. školení vedoucích LDT DDM Hubená Slavnostní akademie DDM Melounová OK leteckých modelářů Nápravník 2.6. Den dětí Němec 8.6. školení vedoucích LDT DDM Hubená Porada ext.pracovníků DDM Hubená Kouzelnické představení Magic klub Hubená 9.6. Závěrečné vystoupení tanečních ZÚ Matějíček celý rok Hrajeme si na Domečku s Bobodivadlem Paštyka červenec letní táborová činnost všichni zahraniční pobytový zájezd - Francie Němec srpen letní táborová činnost všichni Strana 22

23 Příloha č. 2 NABÍDKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ školní rok 2011/2012 Vážení rodiče, milé děti a přátelé, naše zařízení se organizací volného času dětí a mládeže zabývá již přes 50 let. Zde Vám předkládáme širokou nabídku zájmových aktivit nejen pro děti, ale i pro mladé lidi a dospělé. Věříme, že si každý z Vás zde najde svojí parketu, bude spokojený a rád přijde (jak mi říkáme) do domečku. Jsme tu pro Vaše děti a pro Vás. Těšíme se na vzájemnou spolupráci. Pracovníci Domu dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29, Jihlava Tel.: , WWW stránky: ČASY UVEDENÉ V TÉTO NABÍDCE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A MOHOU SE ZMĚNIT Máš rád přírodu? Přírodovědný věk: od 6 ti let Cena: 900 Kč Po Ekologie, přírodovědné znalosti, akvaristika, teraristika, péče o zvířata chovaná v domě dětí, poznatků o živé a neživé přírodě, činnost je doplněna účastí na vycházkách do přírody. ZOO věk: od 6-ti let Cena: 900 Kč Čt Náplní je získávání znalostí o životě zvířat chovaných v ZOO Jihlava, praktické poznávání zákulisí ZOO, seznámení s nároky a péčí o jednotlivé druhy zvířat, děti motivovány formou soutěží a testů. věk: od 10-ti let Po 17 Kynologický Cena: 500 Kč a dospělí So Náplní je ve spolupráci s Kynologickým klubem Jihlava seznámit majitele psů s metodikou výcviku a výchovy psů, pravidelným tréninkem rozvíjet návyky především poslušnosti, možnost složit příslušné zkoušky. Rybářský věk: od 8 ti let Cena: členské příspěvky v Rybářském Po svazu Náplní je naučit děti základním poznatkům o rybách, proškolit je o rybářských řádech, tak aby mohly získat rybářský lístek. Bobři věk: od 7 mi let Cena: 1000 Kč Út Sdružení lesní moudrosti, turistika, pobyty v přírodě, celoroční hra. Strana 23

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT!

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Nabídka ZÚ Křížová 18 (1954 1993) Křižíkova 10 (1993 1995) Brněnská 46 (1995 ) Brněnská 29 (2001 ) MOTTO: NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Webové stránky: www.ddmjihlava.cz E-mail:

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Zájmové útvary DDM Teplická 2011-2012

Zájmové útvary DDM Teplická 2011-2012 Zájmové útvary DDM Teplická 2011-2012 0-6 LET předškolní věk Anglický jazyk - pro začátečníky i pokročilé Angličtina hrou s maminkou - pro začátečníky i pokročilé Německý jazyk - pro začátečníky i pokročilé

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY Hello Pinky pro děti předškolního věku (5 6 let) seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků a písniček, cílem kurzu je osvojit si základní slovní zásobu, získat pozitivní vztah

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

KROUŢKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

KROUŢKY PRO PŘEDŠKOLÁKY KROUŢKY PRO PŘEDŠKOLÁKY Hello Pinky pro děti předškolního věku (4 6 let) seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků, básniček a písniček, cílem kurzu je osvojit si základní slovní zásobu, získat pozitivní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2009-2010 1.schůzka Název ZÚ Programová náplň Věk Vedoucí ZÚ Úplata datum čas 1 Anglická školka výuka hravou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Vážení rodiče, potěší nás, že se rozhodnete

Více

NABÍDKA. zájmové činnosti školní rok 2013/2014. Předškoláci. Školáci. Jazykové. Estetické. Taneční. Sportovní. Přírodovědné.

NABÍDKA. zájmové činnosti školní rok 2013/2014. Předškoláci. Školáci. Jazykové. Estetické. Taneční. Sportovní. Přírodovědné. Předškoláci NABÍDKA zájmové činnosti školní rok 2013/2014 Školáci Jazykové Estetické Taneční Sportovní Přírodovědné Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun Vančurova 46, 563 01 Lanškroun tel.: 465 322 515,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno VNITŘNÍ ŘÁD STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU S M Ě R N I C E SVČ čís. 1/2012 I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní řád vychází ze zákona č. 561/2004

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NÁZEV VĚK PŮSOBNOST KROUŽKU DEN ŠKOLNÉ KONTAKTNÍ OSOBA DATUM SCHŮZKY Aerobic - Baby Angels 8-15 let DDM Tyršovo nábřeží ST, 16.00-18.00 h 700 Kč D. Večerková Aerobic

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY Hello Pinky - začátečníci pro děti předškolního věku (5 6 let) seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků a písniček, cílem kurzu je osvojit si základní slovní zásobu, získat pozitivní

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok 2014-2015 SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Program na školní rok 2011-2012

Program na školní rok 2011-2012 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2011-2012 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 19, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov Jungmannova 1084, 664 34 Kuřim. V n i t ř n í ř á d

Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov Jungmannova 1084, 664 34 Kuřim. V n i t ř n í ř á d Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov Jungmannova 1084, 664 34 Kuřim V n i t ř n í ř á d I. Práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a dalších účastníků zájmového vzdělávání Práva: - na zájmové vzdělávání

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

INFORMACE O NAŠICH KROUŽCÍCH NA ŠK.ROK 2010/2011:

INFORMACE O NAŠICH KROUŽCÍCH NA ŠK.ROK 2010/2011: INFORMACE O NAŠICH KROUŽCÍCH NA ŠK.ROK 2010/2011: TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA - pro děti od 3 do 5 let Děti se učí vnímat hudbu, rytmus a melodii. Naučí se vyjdřovat hudbu pohybem, cvičit ve formacích a

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2014 Účinnost ode dne: 1. 9. 2014

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Školní vzdělávací program Školní družiny

Školní vzdělávací program Školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Studénky 93 o.šumperk Školní vzdělávací program Školní družiny Vypracovala Anna Pelikánová-vedoucí školní družiny Školní družina je zřízena dle Školského zákona a

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM Sova Cheb Obsah Školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje DDM Sova 2. Charakteristika DDM Sova 2.1. Prostorové a materiální podmínky 2.2. Personální podmínky

Více