Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, školní rok 2011/ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11,

2 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá ve třech budovách: na Křivánkově náměstí 11 4 třídy, Křivánkově nám třídy a Kohoutovické ulici 33 3 kmenové třídy. V jedné ze tříd na Křivánkově náměstí 11 je současně i počítačová učebna, v další probíhala v odpoledních hodinách výuka výtvarného oboru ZUŠ. Dvě kmenové třídy sloužily i ŠD. Pro relaxaci o přestávkách žáci využívali prostory chodeb a farní zahrady. Z pozemku za touto školní budovou bylo vybudováno parkoviště, proto je tento prostor pro trávení přestávek již nevyužitelný. V budově na ulici Kohoutovické 33 byla rovněž jedna ze tříd po ukončení vyučování k dispozici ZUŠ Františka Jílka, která zde zabezpečovala výuku hry na kytaru. Další dvě třídy sloužily zároveň jako školní družina. Výhodou této školní budovy je ohraničený dvorek za budovou, který žáci využívali nejen o přestávkách, ale i v odpoledních hodinách v rámci družiny. Je přizpůsoben hrám a sportu na malém asfaltovém hřišti. Další část pozemku zabírá travnatá plocha se školním pozemkem, několika vzrostlými jehličnany a ovocnými stromy. Kmenovou třídu na Křivánkově náměstí 35 využívala v odpoledních hodinách také ZUŠ ke své činnosti. V pěti kmenových třídách naší školy jsou umístěny interaktivní tabule. Tělesnou výchovu pravidelně zajišťujeme v tělocvičně ÚMČ Brno-Žebětín a na hřišti SK Žebětín. Na výuku plavání žáci dojíždí do ZŠ Labská. Stravování žáků a pedagogů je zajišťováno v jídelně místní MŠ Žabka. Kapacita školy čítá cca 211 žáků, pokud by v každé třídě byl průměrný počet žáků 25. To je však vzhledem k velikosti některých tříd nereálné. V současné době se naše škola potýká s prostorovými podmínkami, které jsou nedostačující vzhledem k nárůstu počtu žáků. Z důvodů nárůstu počtu žáků, nedostačujících prostor k výuce (škola nemá vlastní vývařovnu, jídelnu ani tělocvičnu) vstoupil zřizovatel do jednání ohledně výstavby nové školní budovy s Radou města Brna. Výstavba nové školní budovy započala únorem 2011 a nová školní budova byla zkolaudována 1. Června Nová školní budova bude naplňovat všechny parametry EU, bude tedy i školou bezbariérovou. Školní výuka započne v nové budově školy od 1. září Název právnické osoby vykonávající činnost školy ZŠ Brno, Křivánkovo nám. 11, , Brno 1.2 Zřizovatel školy ÚMČ Brno-Žebětín 1.3 Ředitel školy Mgr. Dagmar Šenbergerová 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení 1. stupeň + ŠD 2

3 1.5 Kontakty Telefon: Fax: Web: http: 1.6 Úplná/neúplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita 1. stupeň , stupeň Celkem , Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Volby do ŠR byly uskutečněny Do tohoto data pracovala školská rad ve složení: Předseda a členové ŠR: Ing. Janík Zdeněk předseda Mgr. Kučerová Hana Ing. Plešinger David Roháč Jiří Mgr. Trubáková Ivana Mgr. Jurtík Martin Od začala pracovat školská rada ve složení: Předseda a členové ŠR: Ing. Luděk Novák předseda Kozel Jan Ing. Plešinger David Roháč Jiří Mgr. Trubáková Ivana Mgr. Jurtík Martin V letošním školním roce se sešla školská rada 2x. Po celý rok pracovala ve výše uvedeném personálním složení. Spolupráce a výměna informací mezi školou a školskou radou má pozitivní vliv na činnost školy. Prostřednictvím samostatné webové stránky školská rada nabízí rodičům možnost navázání užšího kontaktu. 3

4 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Škola pro život 43/ ročník Jiné specializace, zaměření: není 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet děti a žáci Počet strávníků zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby - Přepočtení na plně zaměstnané Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz.4 / přepoč. 3,5 106 Z činnosti ŠD 1. oddělení ŠD: Děti toho oddělení byly velmi živé a hlučné. Z tohoto důvodu nebyla od nich vyžadována jednotná činnost, ale byly rozděleny na skupinky, podle toho o jakou činnost měly zájem. Část dětí sportovně založených hrály hry sportovní, ostatní se zabývali různorodou činností (deskové hry, stavebnice, tanečky, tvorba kreativních výrobků z různých druhů materiálů). Všichni společně jsme si pak rádi zazpívali. 2. oddělení ŠD: Děti tohoto oddělení byly velice živé, hlučné, rychle ztrácely soustředění, ale byly velice bystré. Chlapce bavilo hraní se stavebnicemi a s auty, sbírání a výměna aktuálních hracích kartiček. Děvčata ráda vyráběla výrobky z různých druhů materiálů a tancovala podle vlastních tanečních kreací. 3. oddělení ŠD: Většina dětí se zapojovala do všech činností konaných ve školní družině. Děvčata ráda malovala, zpívala, hrála scénky. Chlapce bavilo stavět z lega, hrát míčové hry. Děti pracovaly ve skupinách i jako jednotlivci. Kolektiv dětí byl stmelený. Třída byla soutěživá. 4

5 4. oddělení ŠD: Děti v tomto oddělení byly poměrně živé, velmi rády sportovaly -vybíjená, fotbal. Rády vyráběly různé výrobky na výzdobu školy a jiných k tomu určených prostor. V tomto oddělení byly některé děti s problémovým chováním. Nedařilo se nám chodit na vycházky a různé akce mimo budovu školy opět odchody a návraty z kroužků. Nedařilo se zapojovat všechny děti do činností. 5

6 Akce ŠD ve školním roce 2011/2012 Září Nácvik tanečků Moravské besedy Vystoupení s tanečky na Václavských hodech Návštěva KJM Výzdoba KJM Říjen Sportovní odpoledne Návštěva KJM Vycházka do Eliotu Výrobky na podzimní výstavu KŠD Listopad Nácvik na vystoupení pod vánočním stromem Návštěva KJM Výroba vánoční výzdoby do KJM, MČ Žebětín, výstavu betlémů, MMB Kounicova ul. Veřejné vystoupení s tanečky Prosinec Výlet Nebe Peklo Výzdoba MMB Kounicova, MČ, KJM a výrobky na výstavu betlémů Vánoční besídka Leden Návštěva KJM Výzdoba KJM Rozloučení s paní knihovnicí J. Prokešovou vystoupení s tanečky a písničkami Únor Seznámení s novou paní knihovnicí Sportovní hry Vyrábíme výzdobu na Velikonoce-velikonoční vystřihovánky Keramika beránek, zvonek, obrázek Březen Uspořádání výstavy výrobků z papíru a keramiky v KJM Výlet na Modelový svět Výzdoba výrobky dětí na výstavu KŠD Velikonoční výzdoba MMB Kounicova 6

7 Duben Divadelní představení dramatického kroužku Cvoček Tvořivá dílna Cvoček Sportovní odpoledne Návštěva KJM Výzdoba KJM Květen Výlet Kunštát, Rudka Návštěva KJM Opékání špekáčků Dekorování triček Červen Miniolympiáda MDD v mysliveckém areálu-soutěže, střelba, opékání špekáčků Divadelní představení Cvoček-pohádka O kocourovi Návštěva KJM Celkové shrnutí: V družině se převážně nacházejí velmi temperamentní děti, což ovšem pramení z jejich nedostatečného pobytu na čerstvém vzduchu a nedostatku pohybu. Některé děti jsou neukázněné, hlučné, těžko se soustředí na nějakou činnost. Tato skutečnost byla způsobena provozními podmínkami školy, které neumožňovaly trávit odpoledne s dětmi venku. Ke zlepšení by mohlo dojít v nové škole, kde nebudeme rozmístěni ve 3 školních budovách, ale budeme doslovně pod jednou střechou. Na druhé straně jsme tu měly děti šikovné, schopné spousty činností, bez kázeňských problémů, které nám družinu reprezentovaly, jak veřejnými vystoupeními, tak svými pracemi a účastnily se mnoha soutěží. V rámci činnosti školní družiny se nám podařilo v rekordním čase nacvičit Moravskou besedu. S touto besedou jsme vystupovali na Václavských hodech. Další naše veřejné vystoupení se konalo pod vánočním stromkem na žebětínském náměstí při jeho slavnostním rozsvícení. S dětmi jsme pravidelně navštěvovali knihovnu, odkud jsme si půjčovali knihy potřebné k pracovní činnosti a četbě. Bohužel však tyto děti se nám doposud nepodařilo četbou příběhů zaujmout. Pouze jejich malá část je zřejmě zvyklá na knihy a tato četbě pozornost věnovala. V knihovně jsme prováděli průběžně výzdobu a to jak výtvarných prací, tak prací z keramické hlíny. Tak jako v předešlých letech děti vyráběly podzimní výzdobu na výstavu ŽKD, a do KJM. Vánoční výzdoba místní knihovny, obecního úřadu a magistrátu na ul. Kounicově opět pocházela z rukou dětí všech oddělení naší školní družiny. Před Mikulášem jsme uskutečnili výlet do Vyškova na Peklo a nebe. Dětem se program i výtvarná dílna velmi líbily. Rovněž velikonoční výstava KŽD byla obohacena výrobky dětí ŠD. Velikonoční výzdobu MMB ul. Kounicova a výzdobu KJM v Žebětíně si vzaly za své děti naší družiny. 7

8 I ve druhém pololetí školního roku byly děti na výletě a to v Rudce u Kunštátu, kde navštívily Blanické rytíře a starou pekárnu v Kunštátě, kde si každý vlastnoručně upekl různé tvary z rohlíkového těsta. V tomto školním roce se nám velmi rozmohlo pozdní vyzvedávání dětí ze školní družiny, kdy nejde jen o minuty ale např. o půl hodiny a více Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem - - fyz. - / přepoč.- - Z činnosti ŠK: nemáme 2.0 Údaje o pracovnících školy V tomto školním roce pracovalo na naší škole celkem 20 pracovníků, z toho 12 učitelů (včetně ředitelky školy), 4 vychovatelky školní družiny (z toho jedna zároveň na pozici netřídní učitelky), 2 asistenti pedagoga k integrovaným žákům, ekonom, školnice a uklízečka. Od nastoupily dvě učitelky s odbornou kvalifikací, z toho jedna po mateřské dovolené. Nástupem nového pedagoga získala naše škola jazykově kvalifikovaného učitele anglického jazyka. 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 16,4/17 96,4/100 z toho odborně kvalifikovaných 11,8/13 90,8/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé do 35 let let a více 1 0 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 2 10 Rodičovská dovolená 0 0 Ženy 8

9 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy V oblasti EVVO dokončil úspěšně své studium koordinátor EVVO. V oblasti prevence a ŠVP zahájil studium metodik prevence a koordinátor ŠVP. Využili jsme také možnost čerpání finančních prostředků na DVPP z fondů EU. Všichni pracovníci školy se účastnili dalšího vzdělávání dle potřeb školy a vlastního zájmu. Čerpali z široké nabídky kurzů a seminářů. Ředitelka školy pokračovala ve funkčním studiu pro vedoucí pracovníky na pedagogické fakultě Karlovy univerzity Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 2 Cizí jazyky 6 Umění, estetika 4 Speciální pedagogika, SVPU 0 Informatika, PC, SIPVZ 11 Společenské vědy 0 Legislativa, řízení, ekonomie 1 Sport, TV, turistika 3 Výchovné poradenství, prevence soc. pat. jevů Alternativní pedagogika 1 Přírodní vědy 2 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 2 Zdravotnictví, BOZP, PO 17 Jiné 6 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) 2 / 2 z toho: a) romský asistent 0 b) jiný (pedagogický, osobní) 2 Základním principem naší školy je forma inkluzivního vzdělávání, což je zapojení všech žáků do vzdělávacího procesu. V inkluzivní škole se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění vzdělávají společně a učitelé tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají a odpovídají na ně různými opatřeními. Snažíme se vytvořit podmínky pro co nejlepší výsledky všech žáků. Již třetím rokem zajišťujeme po schválení krajského úřadu asistenty pedagoga pro žáky s poruchami chování a poruchami učení. Tito asistenti velice pozitivně působí na žáky a pomáhají pedagogům, kteří v dané třídě vyučují. Asistenti pedagoga se nám velmi osvědčili, proto bude naše aktivita v této oblasti pokračovat. 9

10 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání Jazykové programy a soutěže Český jazyk Dvě žákyně ze třídy 4. A se zúčastnily recitační soutěže "Můj kraj v poezii" pořádané Gymnáziem Křížkovského v Brně. (V. Jirmusová, A. Roháčová). Bez umístění. Z akcí nastartováno "Česko čte dětem" ve spolupráci s panem Františkem Zacharníkem. Autorské čtení z knihy Pohádky o princeznách, beseda se žáky školy. Rozvoji čtenářské gramotnosti žáků napomáhají nabídky knižních klubů Fragment a Egmont, u nichž si děti i v letošním školním roce objednaly řadu zajímavých knih. Anglický jazyk Březen English Star na ZŠ Bakalovo nábřeží vzhledem k velké nemocnosti žáků se zúčastnily jen dvě žákyně druhého ročníku: 2. A Eliška Opluštilová 2. B Rebeka Hubálková Žádná z nich se neumístila na prvních třech místech. Duben English Jungle na ZŠ Cacovická soutěže se účastníme pravidelně, do každé kategorie je vybrán 1 žák: I. kategorie Petr Skryja, tř. 1. B II. kategorie Rebeka Hubálková, tř. 2. B III. kategorie Jiří Kohl, tř. 3. A IV. kategorie Sára Plešingerová, tř. 5. A Sára Plešingerová se umístila na krásném 3. místě, Petr Skryja získal pěkné 4. místo. Další žáci se umístili zhruba v polovině. V měsíci květnu zhlédly první třídy divadelní představení O netopýrovi a Kačence v anglickém jazyce. Toto představení bylo prvňáčkům šité na míru, byli vtaženi do samotné hry, s herci komunikovali anglicky. V loňském školním roce jsme uzavřeli smlouvu s jazykovou školou Hello, pod jejíž záštitou někteří žáci 5. třídy + 1. žák 3. třídy skládali Cambridgeské zkoušky YLE ve dvou úrovních Starters a Movers. Žáci se sami rozhodli, která úroveň jim bude více vyhovovat. Všichni žáci zkoušku složili, dokonce velmi úspěšně, a certifikáty jim byly předány v rámci anglického vystoupení žáků 5. ročníku (písničky, pohádky, reálie UK a USA), které si připravili pro rodiče hlavně v hodinách angličitny dotovaných Evropskou Unií. Toto vystoupení se uskutečnilo Matematické soutěže a olympiády V tomto školním roce se žáci naší školy zúčastnili tří větších matematických soutěží. Umístili se na velmi pěkných místech, zvláště pak žáci páté třídy a neztratili se ani žáci ze 4. A. Na podzim se žáci páté třídy zúčastnili Matesa. Nejprve proběhlo školní kolo. Nejlepší řešitelé pak postoupili do městského kola, které proběhlo na ZŠ Kuldova a zúčastnilo 10

11 se ho 117 žáků z 27 škol. Na prvním místě se umístil Vojta Žíla, Sára Plešingerová a Ondra Šípek na 3. místě, Anna Baštařová byla na 6. místě a Ondra Petržela na 7. místě. V březnu pak proběhlo školní kolo další soutěže. Kategorii Cvrček se zúčastnili žáci tříd 2. A, 2. B a 3. A. V kategorii Klokánek soutěžili žáci 4. A, 4. B a 5. A. Jiří Kohl ze třídy 3. A soutěžil v obou kategoriích. V kategorii Cvrček se na prvním místě umístil Jiří Kohl (3. A), na druhém místě skončil Petr Pospíšil (2. A) a na třetím místě se umístila Klára Šebestová (3. A). V kategorii Klokánek první místo obsadila Alena Večeřová (4. A), na druhém místě byla Markéta Woletzová (4. A) a třetí stupínek obsadil Jiří Kohl (3. A). V dubnu proběhlo školní kolo Žabákovy miniolympiády. Do městského kola na ZŠ Sirotkovu postoupilo 7 žáků ze 4. A. Nejlépe si vedla Alenka Večeřová, která obsadila 4. místo. Markéta Woletzová pak byla na 6. místě a Veronika Jirmusová na 7. místě. Výtvarné soutěže V tomto školním roce se naše škola ZŠ Křivánkovo náměstí 11 zúčastnila těchto výtvarných soutěží: Téma: brněnské podzemí očima dětí Vyhlašovatel soutěže: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace. Žáci měli výtvarně ztvárnit, co si představují, že se asi ukrývá v brněnském podzemí. V této soutěži se umístili tito žáci Tereza Marečková a Martin Hubel ze 3. třídy. Bystromix - Děs a hrůza v Bystrci - je soutěž v tvorbě komiksových příběhů pro žáky mateřských, základních a středních škol, kterou pořádal Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského. Libovolnou technikou a v jakémkoli rozsahu měli žáci zpracovat fiktivní nebo reálný příběh plný hrůzy, odehrávající se nebo související s Bystrcí. Z naší školy se zúčastnili a umístili tito žáci: 2. místo - Tereza Marečková ze 3. A 4. místo - Martin Hubel také ze 3. A 6. místo Ondřej Mareček z 1. C 10. místo Anna Kyticová ze 3. A Dále se této soutěže zúčastnili žáci 3. třídy (Jiří Kohl, Klára Kellerová a Klára Šebestová). Celé Česko čte dětem Nezisková organizace Celé Česko čte dětem šestým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Této soutěže se účastnili zástupci všech ročníků, na předních místech se nikdo neumístil. Hudební soutěže Ve školním roce 2011/2012 jsme se zapojili do soutěže Karlovarský skřivánek. Samotné soutěži ale předcházelo školní kolo, ze kterého do městského kola v Brně postoupili žáci: Dominik Urbánek, Tereza Staníčková a Tereza Marečková. 11

12 Městské kolo se konalo , všichni žáci se umístili na výborných pozicích, Marečková a Urbánek v kategorii zpěváků studujících zpěv, Urbánek na 1. místě, Staníčková v kategorii žáků, kteří zpěv nestudují. Do celorepublikového kola, které se konalo v Karlových Varech, postoupil prvňák D. Urbánek, i zde se výborně umístil a reprezentoval dobře naši školu. Sportovní akce a soutěže V tomto školním roce jsme se zúčastnili 12 školních sportovních akcí. V měsíci září jsme byli na Plavecko-běžeckém poháru. Školu reprezentovali: Ondřej Šípek 4. místo, Vendula Sedláčková 5. místo, Soňa Kouřilová 8. místo, Veronika Jirmusová 11. místo a 26. září jsme šli na Sportovní den na ZŠ Pavlovskou, kde byla soutěž pro žáky tříd v atletice. V měsíci listopadu jsme se zúčastnili obvodního kola ve šplhu a po velkém boji se žáci umístili: na 6. místě Vendula Kamenická, na 9. místě Patrik Cihlář, na 13. místě Zuzana Zádrapová a Natálie Fraňková. Novoměstský pohár ve florbalu - zde jsme si vyzkoušeli pravidla a zažili dobrou atmosféru. Školu reprezentovali tito žáci: Ondřej Šípek, Vojtěch Žíla, Matyáš Džavoronok (brankář) a Petr Varmužka. Ve vánoční sportovní olympiádě se v měsíci prosinci utkali žáci prvních tříd. V měsíci únoru žáci podali skvělé výkony v plaveckých závodech a umístili se: na 2. místě Vendula Kamenická, na 3. místě Zuzana Zádrapová, na 5. místě Anna Kytlicová, na 14. místě Martin Kozubík a na 17. místě Jakub Hrdý. V dubnu jsme se zúčastnili florbalového turnaje v rámci projektu Otevřené školy, kde jsme se probojovali jen do čtvrtfinále. Školu reprezentovali: Vojtěch Bureš, Ondřej Petržela, Ondřej Šípek, Vojtěch Žíla, Jakub Hrdý, Šimon Juračka, Petr Varmužka, Alena Večeřová, Radim Novotný, Jáchym Krejčí a Matěj Džavoronok /brankář/. Dále naši žáci své sportovní výkony podali v obvodním kole ve Vybíjené na ZŠ Pavlovská. Umístili jsme se na 3. místě. Školu reprezentovali: Bureš Vojtěch, Patrik Cihlář, Sabina Cihlářová, Kateřina Dufková, Matyáš Džavoronok, Ondřej Petržela, Vendula Sedláčková, Ondřej Šípek, Daniela Vomastková, Vojtěch Žíla, Monika Couralová a Marie Pilná. V červnu se uskutečnilo několik akcí. Pro žáky tříd proběhl školní sportovní projekt Kolečkiáda na hřišti SK Žebětín; trénink korfballu pod vedením odborného trenéra, který se konal v Katolickém domě, kde žáci tříd se naučili pravidla této hry a zahráli si tréninkový zápas. V tomto měsíci proběhla i Kolečkiáda v druhých třídách. Koncem měsíce se žáci zúčastnili zápasů v korfball na ZŠ Laštůvkova. Všichni žáci si závěr roku zpestřili cvičením na airtracku, které se jim velmi líbilo. Preventivní programy a akce Září: Tancem proti drogám preventivní program (pro žáky ročníku) Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku Beseda s MP na téma Bezpečná cesta do školy (pro žáky 1. ročníku) 12

13 Návštěva dopravního hřiště (pro žáky 4. A) - Preventivní program Já a ty (pro žáky 3. ročníku) Návštěva dopravního hřiště (pro žáky 4. B) Říjen: Preventivní program Férové školy pro žáky 4. A a 5. A Hasík preventivní program pro žáky 2. ročníku 1. část programu Přednáška pro zájemce ze strany rodičů ve spolupráci s MP na téma Nebezpečí na internetu, kyberšikana Listopad: Nekuřácký den preventivní program v rámci projektu Normální je nekouřit (1. 5. ročník) Leden: Empík - preventivní program pro žáky 3. a 4. ročníku Únor: Nebezpečí na internetu a kyberšikana přednáška MP pro žáky ročníku Březen: Hasík preventivní program pro žáky 2. ročníku 2. část programu Duben: Prevence užívání alkoholu preventivní program pro žáky ročníku, sdružení Podané ruce - Škola zdravé pětky - preventivní program zaměřený na zdravou výživu (žáci 1. ročníku) Návštěva dopravního hřiště (žáci 4. a 5. ročníku) Květen: Návštěva u hasičů preventivní program pro žáky 2. ročníku 3. část preventivního programu Projekty a akce v rámci EVVO Žáci jsou vedeni k péči o své životní prostředí úklid třídy, péče o pokojové rostliny, Vedeme žáky k hospodárnosti celoročně probíhá sběr papíru a pomerančové kůry. Především v rámci prvouky a přírodovědy pak poznávají i okolní přírodu a nutnost její ochrany. Okolí školy nabízí vycházky do Podkomorských lesů, k přírodní památce Žebětínský rybník, k přírodní památce Pekárna. Na jaře pak proběhly dva celodenní projekty s enviromentální tematikou: Ekoden + Den vody žáci provedli průzkum spotřeby vody ve své domácnosti, následně v celé obci, dále se globálněji zaměřili na problematiku vody především pitné. Menší žáci zkoumali život na rybníce, svedli boj se Smeťožroutem a luštili zprávu od mimozemšťanů. Den Země jsme strávili v lese, zaměřili jsme se na poznávání stromů a ztvárnili jsme bytost Šiškouna obecného. 13

14 V červnu byla pro prvňáčky velmi pěkně připravena přednáška o třídění odpadů a také některé třídy navštívily ZOO Brno. Kulturní a vzdělávací akce Tradičně jsme školní rok slavnostně zahájili v Katolickém době, kde starosta obce předal pamětní knihy všem prvňáčkům. V měsíci září se všichni žáci zúčastnili vzdělávacího a výchovného programu Tancem proti drogám, program proběhl v tělocvičně a působil na žáky v rámci protidrogové prevence. Žákům se akce velmi líbila, žáci byli zapojeni do programu a aktivně se na průběhu podíleli. 26. září se žáci prvních tříd účastnili besedy s městskou policií, akce byla sice krátká, pouze jednu vyuč. hodinu, ale žákům se příprava paní policistky velmi líbila. 27. září se třída 4. B účastnila programu Empík cyklista, 29. září se stejného programu účastnila třída 4. A Třídy 4. B a 5. A navštívili 29. září Mahenovo divadlo představení Popelka, žákům se představení velmi líbilo, návštěvu klasických divadel bychom rádi zařadili do plánu i v následujícím školním roce. První třídy v rámci třídních projektů navodily podzimní atmosféru jablíčkovým dnemvýuka zaměřena tématicky na jablka. V říjnu všechny ročníky navštívily místní výstavu Ovoce a zeleniny, kde si prohlédly a zakoupily produkty naší zahrádky. Výstava zela nádherná podzimní dekorací. 7. října proběhl na škole výchovně-vzdělávací program pro 4. třídy organizovaný pod projektem Férová škola. Den otevřených dveří na ZŠ Pavlovská využili žáci 5. tříd a dne 12. října uvedenou školu navštívili. 17. října proběhla ve druhých třídách akce Hasík, preventivní program připravený hasičským záchranným sborem, navazovala teorie v červnu přímo v hasičské stanici. 19. října byla pro prvňáčky připravena již tradiční akce Pasování prvňáčků, akce proběhla v tělocvičně a je veřejnou akcí pro žáky, jejich rodiče a veřejnost. 25. října se ve všech třídách uskutečnil Barevný den, tato akce se opakuje každý rok a u žáků má vždy velký úspěch. Třídní kolektivy uskutečnily Halloweenský den projektový den, výuka tématicky zaměřena na svátek Halloween. V měsíci listopadu vyrazili žáci 3. A do divadla Radost, žákům se kulturní zážitek v tomto divadle líbil a rádi by jej v novém školním roce znovu navštívili. 18. listopadu proběhl opět ve všech třídách projekt Nekuřácký den zaměřený na prevenci proti kouření, projekt se uskutečnil u příležitosti Mezinárodního nekuřáckého dne. Druhé třídy vyrazili 22. listopadu na výukový program do Bystroušky v Bystrci, zde se žáci seznámili se zvyky a tradicemi blížících se Vánoc. Druhé třídy se také podívaly 29. listopadu do divadla Polárka v centru města Brna, představení Dobrodružství piráta Kolíska se žákům líbilo. 30. listopadu se vánočního programu v Bystroušce účastnila také třída 4. A. 14

15 V adventním období bylo pro žáky připraveno více zajímavých akcí, např. 1. prosince vyrazily do Bystroušky na vánoční program první třídy, 2. prosince uspořádala výlet pro žáky školní družina, žáci navštívili město Vyškov s mikulášským programem. Mikuláše oslavila naše škola již tradičně Mikulášským dnem. Tentokrát návštěva obory Holedná, krmení divokých prasátek a mikulášská nadílka ve škole. V katolickém domě probíhala tradiční výstava betlémů, které se opět účastnila celá škola. Tato výstava opět nezklamala, byla nádherná. 8. prosince navštívili vánoční program v Bystroušce žáci 3. A. 15. prosince byl pro žáky připraven koncert ZUŠ Fr. Jílka v tělocvičně, žáci si poslechli výchovný koncert, na kterém vystupovali jejich spolužáci. Výukového programu Planeta 3 tisíce (Čína) se čtvrté a páté třídy účastnily 21. prosince. 22. prosince jsme se před Vánoci se žáky rozloučili divadelním představením Betlém, představení hrála agentura Koráb a u žáků mělo velký úspěch. V rámci prvouky navštívili začátkem ledna žáci prvních tříd lékárnu v Žebětíně péče o zdraví, seznámení se s prací lékárníka. V posledním měsíci prvního pololetí byl pro žáky vybrán koncert hudební skupiny Marbo, akce se uskutečnila 19. ledna v tělocvičně. 26. ledna proběhl ve 3. A, 4. A a 4. B program Empík teoretická část. 30. ledna u příležitosti blížícího se vysvědčení měli žáci možnost shlédnout vystoupení kouzelníka Katonas. Druhé školní pololetí jsme v měsíci únoru zahájili divadlem opět agentury Koráb v naší tělocvičně, tato akce byla pro žáky nižších ročníků, konala se 27. února. 29. února byl pro žáky třetích až pátých tříd připraven preventivní program na téma Nebezpečí na internetu kyberšikana. U příležitosti blížících se Velikonoc navštívili žáci prvních tříd 15. března výukový program v Bystroušce, tentokrát zaměřen na zvyky a tradice spojené s Velikonoci. Žákům se tyto programy vždy velmi líbí. 21. března proběhla celoškolní akce Ekoden (Den vody). V měsíci březnu žáci druhých tříd absolvovali preventivní program Hasík, který byl velmi pěkný. Z důvodu velmi zdařilé akce následně tyto třídy navštívily hasičskou stanici na přehradě. Žáky hasičská stanice oslovila, byli nadšené, získali mnoho nových poznatků. Žáci prvních tříd Divadelní představení na ZŠ Pavlovská pohádky Pipi dlouhá punčocha a Královna koloběžka první vystoupení žáků ZŠ Pavlovská. 12. dubna se ve všech třídách uskutečnil preventivní program Zdravá pětka a Prevence alkoholu, pro žáky jsou tyto programy vždy velmi zajímavé a přínosné. 18. dubna se uskutečnil celoškolní projekt Den Země u příležitosti mezinárodního dne Země. Školní družina si připravila pro žáky 3. května výlet do Kunštátu a do jeskyně Rudka, výlet měl mezi žáky velký úspěch. 22. května žáci prvních tříd navštívili divadlo Radost, představení O nezbedné kometě, žákům se představení velmi líbilo a rádi by do tohoto divadla příští rok jeli znovu. 15

16 V posledním měsíci školního roku byla pro všechny žáky připravena akce u příležitosti MDD, žáci si tento den velmi užili. Žáci prvních tříd navštívili v měsíci červnu jezdeckou stáj Archatt, kde byl pro ně připraven program teoretický + projížďka na koních. Druhé třídy si v tomto měsíci vyzkoušely své znalosti z dopravní výchovy, navštívily dopravní hřiště na ZŠ Pastviny. 2. třídy obdivovaly v tomto měsíci vystaveného mamuta v Anthroposu. Na konci měsíce navštívili všichni žáci kino Lucerna, filmové představení Kocour v botách. Školy v přírodě Adaptační pobyt prvních tříd dny strávilo 52 prvňáčků ve Staré vsi u Rýmařova, kde se hravou a zábavnou formou vzájemně poznávali. Na vlastní kůži si vyzkoušeli něco málo z horolezectví, učili se střílet z luku, podnikli výlety do blízkého okolí a poznali spoustu nových her. Kutiny Druhé třídy společně se 4. A vyjely na Tajuplný ostrov. 52 trosečníků trávilo týden v malebné krajině poblíž Tišnova, v Kutinách. Trosečníci prožili plno krásných zážitků a plní dojmů se vrátili zpět na pevninu. 16

17 Selský dvůr Daňkovice Žáci 3. A, 4. B a 5. A se alespoň na krátkou dobu ocitli ve středověku. Rytířské družiny prokazovali svůj um v rytířských cnostech. Svoji statečnost prokazovali v obraně svého hradu a při rytířských kláních. 60 rytířů se bez známky boje vrátilo šťastně zpět domů. Igrane statečných námořníků v letošním školním roce čelilo větru, dešti. Odolávali bouřkám, slunce tentokrát neukázalo svou příznivou tvář. I přesto námořníci prokázali svoji odolnost a statečnost. Za své činy byli odměněni návštěvou hejna delfínů. 17

18 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamená ní Prospělo Neprospělo Opakuje Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 0 Průměr na jednoho žáka: Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 1 Nadaný žák v oblasti matematika pracoval dle individuálně vzdělávacího plánu. V hodinách matematiky vypracovával dle pokynů třídní učitelky matematické úlohy rozvíjející logické a samostatné myšlení. V rámci organizačních možností školy navštěvoval hodiny matematiky ve čtvrté třídě. Školou byl vysílán na různé matematické soutěže a olympiády. 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 4 leté studium Gymnázium SOŠ SOU 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Z celkového počtu 28 žáků 5. Třídy se na víceletá gymnázia hlásilo celkem 6 žáků, z toho 5 bylo přijato, což je 83 % úspěšnost. Další dva žáci byli přijati do matematické třídy na ZŠ Brno, Sirotkova. 18

19 3.6 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9.ročník 0 0 nižší ročník/5.ročník 0/28 0/100 Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 3 Důvody: stěhování, osobní důvody Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 7 Důvody: stěhování, osobní důvody 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí Hodnocení výsledků žáků V letošním školním roce se průběžně mapovala úspěšnost žáků v jednotlivých předmětech v rámci porad metodických komisí. Uskutečnily se SCIO testy 3. třídy a 5. třídy. Žáci 3. ročníku dosáhli velmi pěkných výsledků, zařadili se do 30% nejúspěšnějších škol v testování v rámci celé České republiky (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm). Výsledky naší školy jsou špičkové. Český jazyk svými výsledky se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. V letošním školním roce se průběžně mapovala úspěšnost žáků v jednotlivých předmětech v rámci cele České republiky (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm). Klíčové kompetence svými výsledky se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máme lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Matematika - výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Člověk a jeho svět - výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Anglický jazyk - výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Scio testování 5. ročníku proběhlo v předmětech: český jazyk, anglický jazyk a matematika. Výsledky tohoto testování jsou na velmi vysoké úrovni. Výsledky v českém jazyce a v matematice jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce a matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Výsledky naší školy v testu čtenářských dovedností jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Výsledky naší školy v anglickém jazyce více než 85 % žáků splnilo očekávaný výstup z RVP nebo dosáhlo ještě lepšího výsledku (graf analytické zprávy). V podrobných grafech je naše škola umístěna blízko hranice 100%. 19

20 Naše škola se zúčastnila generální zkoušky plošného testování žáků 5. tříd. Na základě prvotních dílčích výsledků by naše škole měla v ostrém testování v nadcházejícím školním roce uspět. Na úspěšné vzdělávání pedagogických pracovníků jsme navázali i v letošním školním roce. V oblasti EVVO dokončil úspěšně své studium koordinátor EVVO. V oblasti prevence a ŠVP zahájil studium metodik prevence a koordinátor ŠVP. Využili jsme také možnost čerpání finančních prostředků na DVPP z fondů EU. Všichni pracovníci školy se účastnili dalšího vzdělávání dle potřeb školy a vlastního zájmu. Čerpali z široké nabídky kurzů a seminářů. Ředitelka školy pokračovala ve funkčním studiu pro vedoucí pracovníky na pedagogické fakultě Karlovy univerzity Úzký vztah žák učitel, učitel učitel, je dán typem školy rodinná škola. Chceme i nadále zachovat vizi rodinné školy a zůstat otevřeni široké veřejnosti. Pedagogové jsou schopni sledovat a podporovat individuální rozvoj každého žáka, jejich systém hodnocení a klasifikace je variabilní, posiluje a zkvalitňuje výuku. Efektivitu výuky chtějí vyučující zvyšovat, napomohou jim k tomu nové prostorové a organizační podmínky. Hodnocení výchovného poradce Práce výchovného poradce v podmínkách školy je dána organizací, a také plánem práce, který je předkládán na začátku školního roku ředitelce školy. Ve školním roce 2011/2012 jsme na škole měli žáky zdravotně znevýhodněné, především s poruchami učení a chování, žáka zdravotně postiženého i žáka nadaného. Průběžně jsme řešili výchovné a výukové problémy žáků v součinnosti s třídními učiteli a ředitelkou školy. Průběžně na metodických komisích si vyučující předávali informace o práci jednotlivých žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, poruchami chování a žákovi nadaném. Dále se na metodických komisích projednávaly výukové, výchovné problémy, ale také úspěchy a dobré výsledky jednotlivých žáků i celých tříd. Výchovný poradce pravidelně individuálně jedenkrát týdně pracoval s integrovanými žáky. Velmi dobrá byla spolupráce s PPP Brno, kdy p. PhDr. M. Čapková a Mgr. A. Vyskočilovou, které 2x navštívily školu a konzultovaly s třídními učiteli problémy jednotlivých žáků. Po celý rok byly vstřícné a reagovaly na každý dotaz, jak v ech, tak telefonicky. Na vedení školy jsem pravidelně informoval členy vedení o problémech a úspěších žáků. V lednu roku 2012 jsme v rámci projektu RAMPS III. získali ke spolupráci terénní psycholožku Mgr. Přichystalovou, která pravidelně 1x týdně docházela na naši školu a pracovala s vytipovanými žáky i s třídními kolektivy. Společně s metodičkou prevence řešili problém se vztahy ve 4. B třídě. Za pomoci různých her a programů se snažila stmelit kolektivy tříd 4. A a 4. B, kdy se tyto třídy připravují na sloučení do jednoho kolektivu. Po dobu celého školního roku jsme sledovali, zda se mezi žáky neprojevují náznaky šikany, upozorňovali jsme a připomínali, jak se šikana projevuje, co to vůbec je a jaké mohou být její formy. Mohu konstatovat, že jsme se na naší škole s šikanou nesetkali. Dále jsme průběžně informovali všechny ročníky o nebezpečí drog, alkoholu a kouření. Dalším celoročním úkolem bylo připravit žáky 5. třídy na přechod na II. stupeň základní školy. Na třídních schůzkách jsme informovali rodiče o možnostech přestupu, o výběru škol v blízkém okolí, ale také o možnosti studia na víceletých gymnáziích. Některé základní školy např. ZŠ Pavlovská, ZŠ Heyrovského, ZŠ Laštovkova, připravily pro pátou třídu den otevřených dveří, který navštívili. 20

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 telefon: 543211912, 543216880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz IČO: 48512672 zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Otevřená, je školou neúplnou, bezbariérovou, pouze pro žáky 1. stupně, která

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2012/2013

I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2012/2013 a/název: Základní škola Říčany Adresa: nám. Osvobození 145, 664 82 Říčany Právní forma: ZŠ s právní subjektivitou IČO: 49461311 Zřizovatel: Obec

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace

Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace tel. 547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 RNDr. Miroslav

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Bukovany, srpen 2012-1 - Charakteristika školy Škola je malotřídní integrované zařízení. Její součástí je mateřská škola a školní družina.

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více