Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině"

Transkript

1 Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Přivítání prvňáků, seznámení s prostory a činností v ŠD (září) Pomoc při soutěži smíšených družstev Hledání babího léta (září) Světový den výživy (říjen) Soutěž Caruso show - pěvecká soutěž (listopad, dle plánu) Vánoční rozjímání, vánoční období tradice Vánoc, výroba dárečků, adventních věnců, přáníček, vánočních ozdob (prosinec) Vánoční jarmark, tvořivé dílny Den otevřených dveří (prosinec) Zimní soutěž - nejhezčí stavba ze sněhu, vyhodnocení (leden) Karneval s tancem, soutěžemi, kolem štěstí, programem (leden, únor, dle plánu) Jaro je tady - soutěže a kvízy s přírodovědnou tématikou, pobyt v lese (březen) Den vody (březen) Den Země (duben) Nácviky programů na jednotlivé kulturní a jiné akce (tanec, aerobic, zpěv, Svaz žen, program na Benefici, atd.) (viz. měsíční plán) Dopravní výchova poznávání značek, pravidla silničního provozu, atd. (duben) Mezinárodní den matek výroba dárků, přáníček pro maminku (květen) Koupání v nafukovacím bazénu, slunění, relaxace v altáncích a na školní zahradě, skoky na trampolíně, stolní tenis, stavby z písku, hry na písku (květen, červen) Mezinárodní den dětí den soutěží a her, překvapení pro děti (červen) Závěrečný táborák s ohňostrojem - program dětí, pomoc při soutěžích na stanovištích, odměny pro děti a výherce v soutěžích (červen) Prodloužený družinový pobyt pro děti školní družiny (červenec) V průběhu roku : Pravidelný pobyt venku na školní zahradě a hřišti Míčové hry - vybíjená, kopaná, atd. (využití tělocvičny, hřiště, školní zahrady) Soutěže a turnaje ve sportu (street hokej, skoky přes švihadlo, probíhání švihadla) Skoky na velké trampolíně, stolní tenis na školní zahradě, plavání a otužování v bazénu Aerobic- výuka nových tanečních prvků (moderní, disko hudba, dětské melodie) Nácvik programů (zpěv, tanec atd.) Výtvarná výchova, účast při výtvarných soutěžích Rozvoj estetického vnímání Etická výchova (poznávej sebe i jiné, vzájemná pomoc, přátelství, porozumění) 1

2 Spolupráce s třídními učitelkami Spolupráce s rodiči Spolupráce se Střediskem volného času Spolupráce s knihovnou, domluvené besedy pro děti Pomoc při akcích školy Spolupráce s MŠ sportovní den, Caruso-show (program pro děti) Vycházky do přírody a blízkého lesa (sběr přírodnin, zdobení vánočního stromečku pro zvěř, krmení pro zvěř) Dopravní kvízy, poznávání značek, účast v silničním provozu Protidrogová prevence, šikana, kouření atd. (video, časopisy, DVD, obrázky) Informace o sexuální výchově, přiměřené k věku dětí (hry na rodinu, časopisy, literatura, základní vědomosti o anatomii lidského těla) Stolní fotbálek, hrací koberce Město, Farma, Člověče, nezlob se Sledování DVD, videa - (vlastní výběr dětí) Relaxace a odpočinek, četba, poslech Počítačové a výukové programy Soutěž o nejlepší stavbu ze sněhu Ledové království, sochy, postavičky, atd. Květinová výzdoba v ŠD, pravidelné zalévání květin Zalévání květin, stromků a keřů na školní zahradě Úklid školního pozemku Školní družina podle možností podpoří tyto mezinárodní a světové dny (výběr jen některých světových dnů): Světový den bez aut Světový den zvířat (úklid lesa, potrava pro zvířata, literatura a časopisy o přírodě, beseda, filmy na videokazetách či DVD) Mezinárodní den úsměvu Světový den výživy (životospráva u dětí, racionální a zdravá výživa, hygiena, stříhání receptů z časopisů, průzkumy, co doma děti obědvají, atd.) Den stromů (pozorování stromů, význam stromů) Den bez aut Světový den pozdravů (kamarádskost, zdravení mezi dětmi) Mezinárodní den zdravého spánku (důležitost spaní pro zdraví a vývoj dětí) Světový den vody (povídání o vodě, význam vody, čištění okolí potoků, spotřeba vody v domácnostech) Den učitelů 1.4. Mezinárodní den ptactva (ochrana, pozorování ptactva, nová krmítka, potrava pro ptáčky, atd.) 7.4. Světový den zdraví (sportem ku zdraví, běh lesem, životospráva, hygiena, pitný režim, malování obrázků k tématu, atd.) Den Země (spolupráce s třídními učitelkami, besedy, čištění lesa, potůčků, sběr odpadků, video a DVD k tématu, atd.) 3.5. Den Slunce (význam sluneční energie pro planetu Zemi) 8.5. Den Matek Den rodin Mezinárodní den muzeí Evropský den parků 1.6. Mezinárodní den dětí 2

3 K daným tématům a světovým dnům relace ve školním rozhlase. Během pobytu ve ŠD mohou děti využívat tělocvičnu, školní hřiště, zahradu, altánky s posezením, pracovat na počítačích, seznamovat se s jeho manipulací a programy, pracovat s materiálem a pomůckami, které jsou k dispozici pro všechny děti ŠD. Po celou dobu ve školní družině je pro děti zajištěn pitný režim. Činnosti : Ø Pracovně technické činnosti Ø Výtvarné činnosti, estetické činnosti Ø Sportovní a pohybové činnosti Ø Rekreační a relaxační chvilky Ø Přírodovědně zájmové činnosti Ø Odpočinkové - relaxace a odpočinek Ø Mravní a společensko vědní Ø Pravidelné vzdělávací, výchovné, zájmové Ø Příprava na vyučování spontánní, příležitostná Ø Práce s počítačem - naučné i zábavné programy Ø Sledování DVD - naučné a zábavné filmy Ø Jiné činnosti (hrací koberce, kostky z molitanu, hry s dětskou kuchyňkou, stolní fotbálky, velká trampolína, stolní tenis) Činnost a plán školní družiny a) Téma: podzimní období Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ pomoc, stolování, hygiena stolování, pravidla slušného chování, úcta k dospělým, příroda na podzim, estetika, pobyt venku, soutěž Hledání babího léta, sportovní činnosti, tělovýchovné chvilky, sledování videa, DVD Podokruhy: Škola: Poznej a orientuj se ve škole, okolí školy, okolí družiny, šatny, převlékání při pobytu na školní zahradě, dopravní situace, relaxace, odpočinek, seznámení s vnitřním řádem ŠD Slušné chování: mezilidské vztahy, zdravení, prošení, děkování, úcta, pomoc kamarádovi, tolerance, bezpečnost, poučení o chování 3

4 Estetika: barvy podzimu, výtvarné a pracovní techniky, práce s přírodninami, účast ve výtvarných soutěžích, rozvoj estetického cítění, četba na pokračování Sport a pohyb: míčové hry na hřišti, aerobic, cvičení a tanec s hudbou, street hokej, pobyt v tělocvičně, hřišti Září: V září ještě slunce dost září. přivítání prvňáčků, prohlídka školy, ŠD, tělocvičny, WC, šaten, seznámení se školními pozemky, zahradou, hřištěm, seznamovací hry, kreslení, relaxace seznámení s okolím školy, dopravní situace, bezpečné přecházení přes vozovku seznámení se školním řádem a řádem ŠD nová podzimní výzdoba chodeb ŠD, práce s přírodninou (řetězy z jeřabin, šišek, korálky z šípků atd.) pozorování listů na stromech (tvar, barva, struktura) úklid části lesa, školní zahrady, kde si děti budou hrát přírodovědný kvíz s odměnou pobyt na školním hřišti, zahradě, pískovišti volné hry, stavby z písku cvičení podle hudby, aerobic, cvičení na skákacích míčích, kopaná, vybíjená, floorball, street hokej, míčové hry - turnaj ve fotbale (pravidla míčových her) skákání na trampolíně, stolní tenis sledování pohádek, filmů pro děti, DVD práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy hry s molitanovými kostkami, kuchyňkou soutěž pro děti Hledání babího léta pomoc Světový den bez aut (do školy pěšky, využití hromadné dopravy, šetříme životní prostředí) Den české státnosti - Svatý Václav Říjen: Po teplém září zle se říjen tváří. vycházka do blízkého lesa s pozorování okolí, sběr přírodnin (šišky, bukvice, žaludy, listy), stavba domečků práce s přírodninou (lisování, tisk listů, listové koláže, podzimní kytice z obtisků, dokreslování, zvířátka z kaštanů a žaludů) pobyt na školním hřišti, zahradě, pískovišti a v tělocvičně závodivé rychlostní hry (míče, obruče, kužely, švihadla) street hokej, floorball - soutěž ve střílení na branku, míčové hry atd. soutěž ve skocích přes švihadlo, přeskakování lana, probíhání lana hrací koberce Město, Farma, Člověče, nezlob se stolní fotbálek práce s časopisy (Sluníčko, Mateřídouška), počítačové hry kontrasty lidí jeden vkusně upravený, druhý nepořádný výroba plakátů na pěveckou soutěž Caruso show, výzdoba tělocvičny 4

5 didaktické hry (cvičení paměti a postřehu) sledování DVD, videa, volné hry s molitanovými kostkami, stavby z kostek Mezinárodní den zvířat (prohlížení atlasu zvířat, povídání) Světový den výživy (zdravé stravování, pestrost stravy, dostatek ovoce a zeleniny, sestavení zdravého jídelníčku, hygienické návyky, stolování) Mezinárodní den stromů (důležitost stromů a lesů pro naši planetu) Den vzniku samostatného československého státu (povídání) Listopad: V listopadu někdy sněží a někdy jen tak listí leží. výroba malých papírových dráčků malba na plátek ze dřeva (tempera, využití přírodnin) zátiší (kresba pastelem) práce montážní a demontážní (stavebnice Lego a Merkur) cvičení na stanovištích, obměna cviků, nářadí a náčiní míčové a závodivé hry v tělocvičně, na školním hřišti cvičení s hudbou aerobic, volný tanec a kroky hrací koberce, Člověče, nezlob se, Farma, Město stolní fotbálek pěvecká soutěž Caruso- show (nácvik písniček a tanců) práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy didaktické hry (cvičení logického myšlení, rychlosti) Den boje za svobodu a demokracii Světový den pozdravů (povídání o správném oslovování dospělých osob, zaměstnanců školy, kouzelná slovíčka Dobrý den, Nashledanou, Děkuji, Prosím ) b) Téma: zimní období Vzhledem k méně příznivému počasí jsme se zaměřili více na práci a činnost v prostorách ŠD. Pokud nám počasí dovolí, preferujeme pobyt venku. Tematické okruhy: zimní sporty, hry na sněhu, otužování, příroda, zdraví, tradice a zvyky, vánoční svátky, výroba přáníček a dárků, jarmark, estetika zručnost, relaxace a odpočinek, sledování videa a DVD, četba na pokračování, počítačové programy, prevence užívání návykových látek, drog, důležitá telefonní čísla. Podokruhy: Příroda: pozorování, přezimující ptactvo, pozorování krmení ptáků, výroba krmítek, zimní změny v přírodě, pozorování stop ve sněhu, pobyt venku atd. 5

6 Zdraví: otužování, zdravá strava, pobyt venku, první pomoc, důležitá telefonní čísla, zásady 1. pomoci, prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu Tradice a zvyky: Mikuláš, Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, zpěv a poslech koled, výroba přáníček a drobných dárků, karneval pro děti a rodiče Sport: pohybové a sportovní aktivity, tanec, aerobic, míčové závodivé hry, vybíjená, street hokej, floorball a kopaná v tělocvičně Estetika: zimní barvy, různé výtvarné a pracovní techniky, atmosféra Vánoc, vánoční rozjímání, koledy, vánoční melodie Prosinec: Studený prosinec brzké jaro. změny v přírodě (zimní období, dokrmování ptactva, pobyt venku, sledování stop ve sněhu) seznámení s lidovými tradicemi výroba papírových čertů a Mikulášů, adventních věnců, vánočních přání, ozdob na stromeček (např. patchwork bez jehly) Vánoční jarmark, tvořivé dílny Den otevřených dveří, vánoční tvoření v ŠD výroba malého dárku pro učitele a ostatní zaměstnance školy ledové stavby ze sněhu soutěž O nejhezčí sněhovou stavbu či sochu cvičení v tělocvičně - nafukovací míče, závodivé hry, street hokej, kopaná, vybíjená, cvičení s hudbou počítačové chvilky, naučné programy, hry sledování DVD, pohádky a filmy s vánoční a zimní tématikou hrací koberce, stolní fotbálek Leden: V lednu za pec si sednu. zhotovení krmítek dle možností a fantazie, krmení ptactva v budce u školy otužování v zimním období bobování, klouzání koláž ( Sněžný muž ) výroba dárečku a upomínkových předmětů pro děti k zápisu zhotovení masek na karneval, karnevalová výzdoba míčové hry v tělocvičně, cvičení na stanovištích, rychlostní a posilovací cvičení, sportovní gymnastika - malá sestava turnaj ve stolním fotbálku důležitá telefonní čísla - 1. pomoc, hasiči, policie beseda o zdravém stylu života, dodržování správné životosprávy, zásady správného stolování, zdravé výživy, upevňování návyků v oblasti zdraví, jak předcházet nemocem a úrazům prevence - kouření, alkohol, drogy (čtení příběhů, povídání, kresba na toto téma) hry na sněhu, klouzání, hod sněhovou koupí na cíl stavění sněhuláků a pevností za sněhu 6

7 Únor: V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. malování zimy, sněhuláci z kartonu, sněhové vločky z papíru práce s papírem a kartonem (obkreslování podle šablony, jednoduché skládanky a vystřihovánky, skládačky z papíru) karnevalová výzdoba papírové masky a škrabošky, plakáty na výzdobu tělocvičny výzdoba tělocvičny a ŠD na karneval, karnevalová atmosféra, diskotéka, program, kolo štěstí cvičení s hudbou, taneční sestava, aerobic, moderní disko hudba míčové hry, cvičení na nářadí, volné sportovní hry a hry v místnosti pobyt venku, klouzání, stavby ze sněhu, otužování problematika šikany, ubližování děti, kamarádskost, pomoc druhým-beseda tvořivé a konstruktivní hry, společenské hry (Osadníci z Katanu, Scrabble, Dostihy a sázky) stavění z lega - výstavka prací seznámit děti se základními dopravními značkami, pravidla silničního provozu, chování při přecházení vozovky, hrací koberec Město pozorování a hodnocení chodců - soutěž ve skupinkách s dopravní tématikou c) Téma: jarní období Tematické okruhy: sport, příroda, domov rodina, komunikace, zájmy, knihy a časopisy, hudba, pracovně-technické činnosti, opakování zásad slušného chování, dopravní výchova, celoškolní akce Den vody, Den Země Podokruhy: Příroda: pozorování, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata, hnízdění ptáků, přírodovědné vycházky, pobyt na školní zahradě, význam a důležitost vody Knihy a časopisy: encyklopedie, dětská poezie a próza, ilustrace, ilustrátoři, práce s knihou a encyklopedií různých témat, četba na pokračování Domov: rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří, bydlení, vztahy mezi dětmi, sociální rozdíly Projekt: Den vody: význam vody, Den Země Sport: pobyt v tělocvičně a na školním hřišti, míčové hry, aerobic Estetika: jarní barvy, jarní dekorace, rozvoj estetického vnímání Dopravní výchova: prohloubení znalostí (předcházet dopravním nehodám), seznámení s nebezpečnými situacemi a samostatným, bezpečným pohybem na vozovkách, pravidla silničního provozu, znalost značek 7

8 Březen: Březnové slunce má krátké ruce. pozorování jarní přírody, tání sněhu, první jarní květiny, první jarní den jarní výzdoba ŠD (práce s papírem, jednoduché skládanky a vystřihovánky - barevní motýli, brouci, sluníčka atd.) malování jarní květiny (bledule, sněženka, sasanka) kreslíme svou rodinu, děti vykládají o své rodině, co se jim líbí a co naopak nelíbí (volná technika) sportovní gymnastika sestavy, lehké cviky, tanec s hudbou, aerobic kopaná, vybíjená a další míčové hry, floorball- pobyt na školním hřišti soutěž s obručí točení kolem pasu (na čas) určování jarních rostlin podle atlasu stolní fotbálek, hrací koberce, molitanové kostky práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy Mezinárodní den zdravého spánku (význam spánku) Světový den vody (program a soutěže, povídání o významu vody atd., kresba Podmořský svět ) Den učitelů (výroba malého dárku pro paní učitelku) didaktické hry (rozšiřování slovní zásoby) Duben: Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. pozorování jarní přírody, sledování stromů a keřů, další jarní květiny jarní úklid v okolí školy, školní zahrady a hřiště tradice Velikonoc (lidové zvyky) zhotovení papírových blahopřání, drobností s jarními motivy pro výzdobu ŠD i domova, malování kraslic (jednoduché zdobení, patchwork bez jehly) stolní tenis, míčové hry, relaxace na školní zahradě, floorball, kopaná, míčové hry film s přírodní tématikou, DVD soutěže v kreslení a malování s tématikou ochrany přírody práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy dopravní výchova (seznámení se základními pravidly bezpečnosti v dopravním provozu, správné přecházení vozovky, vhodné oblečení, silnice a křižovatky v okolí školy, dopravní značky) hry s dopravními kartami, značkami, hrací koberec Město 1.4. Mezinárodní den ptactva (zajímavosti z ptačí říše, ochrana ptactva) 2.4. Mezinárodní den dětské knihy (četba z knihy H. Ch. Andersena Pohádky, ilustrace k pohádce) 7.4 Světový den zdraví (zdravá výživa, upevňování návyků v oblasti zdraví) Den Země (upozornění na dopady lidského chování na životní prostředí) 8

9 Květen: Mokrý máj v stodole ráj. pobyt v přírodě, na školním hřišti, školní zahradě relaxace a odpočinek v altáncích, četba časopisů výroba malého dárku pro maminku práce s barvami na sklo (barevné obrázky na okna) příprava na atletické závody běh, šplh, skok a hod míčové a závodivé hry, floorball, školka s míčem, gumou, švihadlem, míčové hry práce s dětskými knihami, časopisy, výpisky z encyklopedie, lepení obrázků rozhovor s dětmi o tom, co koho nejvíce baví, co rád dělá, čím by chtěl být, až bude velký volný čas, kroužky (tematické kreslení moje záliba, můj koníček) tvořivé stavby z písku (stavby silnic, mostů) rodina, správné vztahy k rodině, rodičům a prarodičům, úcta, sebedůvěra, pomoc druhým koupání v bazénku, slunění pod deštníky, zahradní sprcha, otužování 1.5. Svátek práce 3.5. Den Slunce (význam Slunce, malování Slunce v ročních obdobích) 8.5. Den vítězství (beseda o osvobození Rožnova, osvobození ČR - knihy a fotografie města) 8.5. Den matek Den rodin Evropský den parků d) Téma: letní období Tematické okruhy: příroda, sport, zájmy, práce s časopisy Sluníčko, Mateřídouška, četba na pokračování, hudba, barvy, prázdniny, koupání v bazénku a slunění. Podokruhy: Příroda: pozorování, květiny, přírodovědná vycházka Sport: pohybové a sportovní aktivity, míčové hry Práce s časopisy: četba, stříhání, dokreslování, řešení hádanek, tajenek Relaxace a odpočinek: slunění, koupání v bazénku, zahradní sprcha, volné hry Prázdniny: orientace v přírodě a terénu, první pomoc v přírodě, ochrana zdraví, poučení o chování v době prázdnin 9

10 Červen: Červnové večerní hřmění ryb a raků nadělení. volné hry dle výběru dětí, relaxace míčové hry na školním hřišti, skoky na trampolíně, stolní tenis koupání a slunění na školní zahradě malování na chodník barevnými křídami, volné malování práce s časopisem Sluníčko a Mateřídouška turistická vycházka do blízkého okolí, hry v lese stavby z písku zjistit u všech dětí, zda si pamatují, co je to droga, návyková látka slušné chování, bezpečnost při hrách o prázdninách závěrečný táborák s ohňostrojem - program dětí, opékání, tanec, soutěže společný úklid všech hraček, šaten a prostor ŠD práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy 1.6. Mezinárodní den dětí (oslava na školní zahradě a hřišti, soutěže - malá sladkost) a činnosti vyhodnocení nejhodnějších a pomocníků (odměna) Červenec: Co červenec neuvaří srpen nedopeče. Prodloužený družinový pobyt pro děti školní družiny (podle počasí, věku a zájmu dětí) Kroužek míčové hry Vedoucí kroužku: vychovatelka Naděžda Konečná Kroužek je určen všem dětem třídy ZŠ - Míčové hry, závodivé hry, kopaná, vybíjená, floorball, street kokej - seznámit děti s pravidly hry - pobyt na školním hřišti, v tělocvičně - atletické disciplíny - osvojit si techniku hry, podporovat soutěživost dětí - rozvíjet pohybové schopnosti, obratnost, rychlost, pružnost - rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play Kroužek- aerobic Vedoucí kroužku: vychovatelka Martina Petřeková Kroužek je určen všem dětem třídy ZŠ - aerobic, cvičení s hudbou (tělocvična, školní zahrada) - nové kroky a taneční variace, hry - disko tanec, melodie z pohádek, mixy- dle volby a zájmu - cvičení na nafukovacích míčích, cvičení v tělocvičně - relaxace, strečink relaxační hudba a cviky 10

11 Výtvarný kroužek Vedoucí kroužku: vychovatelka Hana Hajflerová Kroužek je určen všem dětem třídy ZŠ - základní pracovní návyky, bezpečnost při práci - paleta barev v ročních obdobích - práce s přírodninami - práce s různými materiály - malba vodovými a temperovými barvami - kresba tužkou, tuší - výroba dárků, ozdob - jednoduché dětské skládanky V průběhu celého školního roku bude do výuky aktuálně zařazována prevence negativních jevů ve společnosti (alkoholismus, kouření, drogy, šikana, záškoláctví, týraní ), dále základy ze sexuální a etické výchovy, přiměřené věku dětí, vycházející z minimálního preventivního programu školy. Žáci budou vedeni ke zdravému životnímu stylu, k ochraně životního prostředí a budou vhodnou formou seznámeni s možnostmi ochrany lidí za mimořádných situací, taktéž vycházejících z MPP a plánu MS. Během školního roku ve školní družině budeme vnímat zájem a nálady dětí, využívat zkušeností a nových poznatků ze seminářů, časopisů, knih s nápady různých činností. Činnost může být volena podle počasí, dle momentální situace a okolností ve školní družině. Zpracovala: Martina Petřeková, Hana Hajflerová V Rožnově pod Radhoštěm

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 a) Téma: podzimní období Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ pomoc, stolování, hygiena stolování, pravidla slušného

Více

Činnosti : Pracovně technické činnosti Výtvarné činnosti, estetické činnosti Sportovní a pohybové činnosti Rekreační Přírodovědně zájmové činnosti

Činnosti : Pracovně technické činnosti Výtvarné činnosti, estetické činnosti Sportovní a pohybové činnosti Rekreační Přírodovědně zájmové činnosti Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2009/2010) Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Přivítání prvňáků (září) Pomoc při soutěži smíšených

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Časový plán činností

Časový plán činností Časový plán činností 2017-2018 PODZIM Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, ŠD, ŠJ (rozvíjení komunikace ve skupině, seznámení s prostory školy, hřiště a okolí školy, seznamovací hry), pravidla

Více

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Září Zahájení činnosti školního klubu (23. 9. 2013), seznámení s režimem

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice 1. září listopad 2011 Odpočinková činnost - odpočinek na koberci - volné hry dle výběru dětí-stolní - poslech a společná četba, vyprávění na dané téma - individuální četba, práce s dětskými časopisy -

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 I.oddělení Poučíme děti o bezpečnosti při pobytu ve ŠD, v tělocvičně, v jídelně, na chodbách, na vycházkách, na školním hřišti, při přecházení ze třídy do ŠD

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Celoroční plán práce školní družiny 2016/2017

Celoroční plán práce školní družiny 2016/2017 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Třinec, Kaštanová 412, p.o. Ul. Kaštanová 412, 739 61 Třinec Celoroční

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, odloučené pracoviště Zámek Vedoucí vychovatelka : Blanka Kupcová Vychovatelka : Mgr. Radka Müllerová Motto : Různé

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 Školní družina je určena žákům 1. stupně ZŠ. Je v provozu denně od 11,45 15 hod.. Činnost: - Odpočinková činnost - po obědě ( klidové hry, četba a jiné

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Plán činnosti školní družiny, školní rok 2016 / 2017 TÉMA: DĚTI PILNÉ JAKO VČELKA

Plán činnosti školní družiny, školní rok 2016 / 2017 TÉMA: DĚTI PILNÉ JAKO VČELKA TÉMA: DĚTI PILNÉ JAKO VČELKA ZÁŘÍ vycházky do přírody řeka, les, louka, pole význam, užitek, ochrana, znalost přírody v okolí, chování v přírodě, poznávání rostlin a živočichů, kladný vztah k nim. rozvoj

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti

Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti Podzim Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti Školní rok 2015/2016 - Naše škola (orientace dětí ve škole a v okolí školy, základní pravidla silničního provozu) - V naší jídelně (dodržování

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

HRAJEME SI KAŽDÝ DEN

HRAJEME SI KAŽDÝ DEN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV KIRILOVOVA 330 HRAJEME SI KAŽDÝ DEN Platnost od 1.9.2012 Zpracovala: Michálková Lenka Charakteristika školní družiny Školní družina poskytuje

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Plán práce školní družiny

Plán práce školní družiny Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školní družiny Školní rok 2014/2015 Září Lidé kolem nás - seznamování se spolužáky, vychovatelkami, integrace

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2017 2018 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2016 2017 V Bohumíně 1. září 2016 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují

Více

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016 2017 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2015-2016 V Bohumíně 1. září 2015 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti září - říjen Žák zná dobře prostředí školy a její zaměstnance. Umí výtvarně ztvárnit prostředí ŠD. Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků. Žák si uvědomuje rozdíl mezi zábavou

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI poučení o bezpečnosti ve školní družině a v areálu školy seznámení s dětmi formou her zásady správného chování

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Vychovatelka: Jana Čermáková ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečnosti. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací

Více

Celoroční plán práce školní družiny školní rok

Celoroční plán práce školní družiny školní rok Celoroční plán práce školní družiny školní rok 20162017 Odpočinkové činnosti vytváření celkové duševní pohody dětí klidové činnosti /poslechové, individuální hry, klid po obědě/ relaxace, četba, kvarteta,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu ŠVP Základní škola a Mateřská škola Rudná 1 pod Pradědem, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

MĚSÍČNÍ PLÁNY PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017

MĚSÍČNÍ PLÁNY PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Sudice příspěvková organizace, Hlavní 78, 747 25 Sudice IČO: 70975507, Tel.: +420 553 761 032, GSM: +420 608 783 483, skola@skolasudice.cz www.skolasudice.cz MĚSÍČNÍ PLÁNY

Více