Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině"

Transkript

1 Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Přivítání prvňáků, seznámení s prostory a činností v ŠD (září) Pomoc při soutěži smíšených družstev Hledání babího léta (září) Světový den výživy (říjen) Soutěž Caruso show - pěvecká soutěž (listopad, dle plánu) Vánoční rozjímání, vánoční období tradice Vánoc, výroba dárečků, adventních věnců, přáníček, vánočních ozdob (prosinec) Vánoční jarmark, tvořivé dílny Den otevřených dveří (prosinec) Zimní soutěž - nejhezčí stavba ze sněhu, vyhodnocení (leden) Karneval s tancem, soutěžemi, kolem štěstí, programem (leden, únor, dle plánu) Jaro je tady - soutěže a kvízy s přírodovědnou tématikou, pobyt v lese (březen) Den vody (březen) Den Země (duben) Nácviky programů na jednotlivé kulturní a jiné akce (tanec, aerobic, zpěv, Svaz žen, program na Benefici, atd.) (viz. měsíční plán) Dopravní výchova poznávání značek, pravidla silničního provozu, atd. (duben) Mezinárodní den matek výroba dárků, přáníček pro maminku (květen) Koupání v nafukovacím bazénu, slunění, relaxace v altáncích a na školní zahradě, skoky na trampolíně, stolní tenis, stavby z písku, hry na písku (květen, červen) Mezinárodní den dětí den soutěží a her, překvapení pro děti (červen) Závěrečný táborák s ohňostrojem - program dětí, pomoc při soutěžích na stanovištích, odměny pro děti a výherce v soutěžích (červen) Prodloužený družinový pobyt pro děti školní družiny (červenec) V průběhu roku : Pravidelný pobyt venku na školní zahradě a hřišti Míčové hry - vybíjená, kopaná, atd. (využití tělocvičny, hřiště, školní zahrady) Soutěže a turnaje ve sportu (street hokej, skoky přes švihadlo, probíhání švihadla) Skoky na velké trampolíně, stolní tenis na školní zahradě, plavání a otužování v bazénu Aerobic- výuka nových tanečních prvků (moderní, disko hudba, dětské melodie) Nácvik programů (zpěv, tanec atd.) Výtvarná výchova, účast při výtvarných soutěžích Rozvoj estetického vnímání Etická výchova (poznávej sebe i jiné, vzájemná pomoc, přátelství, porozumění) 1

2 Spolupráce s třídními učitelkami Spolupráce s rodiči Spolupráce se Střediskem volného času Spolupráce s knihovnou, domluvené besedy pro děti Pomoc při akcích školy Spolupráce s MŠ sportovní den, Caruso-show (program pro děti) Vycházky do přírody a blízkého lesa (sběr přírodnin, zdobení vánočního stromečku pro zvěř, krmení pro zvěř) Dopravní kvízy, poznávání značek, účast v silničním provozu Protidrogová prevence, šikana, kouření atd. (video, časopisy, DVD, obrázky) Informace o sexuální výchově, přiměřené k věku dětí (hry na rodinu, časopisy, literatura, základní vědomosti o anatomii lidského těla) Stolní fotbálek, hrací koberce Město, Farma, Člověče, nezlob se Sledování DVD, videa - (vlastní výběr dětí) Relaxace a odpočinek, četba, poslech Počítačové a výukové programy Soutěž o nejlepší stavbu ze sněhu Ledové království, sochy, postavičky, atd. Květinová výzdoba v ŠD, pravidelné zalévání květin Zalévání květin, stromků a keřů na školní zahradě Úklid školního pozemku Školní družina podle možností podpoří tyto mezinárodní a světové dny (výběr jen některých světových dnů): Světový den bez aut Světový den zvířat (úklid lesa, potrava pro zvířata, literatura a časopisy o přírodě, beseda, filmy na videokazetách či DVD) Mezinárodní den úsměvu Světový den výživy (životospráva u dětí, racionální a zdravá výživa, hygiena, stříhání receptů z časopisů, průzkumy, co doma děti obědvají, atd.) Den stromů (pozorování stromů, význam stromů) Den bez aut Světový den pozdravů (kamarádskost, zdravení mezi dětmi) Mezinárodní den zdravého spánku (důležitost spaní pro zdraví a vývoj dětí) Světový den vody (povídání o vodě, význam vody, čištění okolí potoků, spotřeba vody v domácnostech) Den učitelů 1.4. Mezinárodní den ptactva (ochrana, pozorování ptactva, nová krmítka, potrava pro ptáčky, atd.) 7.4. Světový den zdraví (sportem ku zdraví, běh lesem, životospráva, hygiena, pitný režim, malování obrázků k tématu, atd.) Den Země (spolupráce s třídními učitelkami, besedy, čištění lesa, potůčků, sběr odpadků, video a DVD k tématu, atd.) 3.5. Den Slunce (význam sluneční energie pro planetu Zemi) 8.5. Den Matek Den rodin Mezinárodní den muzeí Evropský den parků 1.6. Mezinárodní den dětí 2

3 K daným tématům a světovým dnům relace ve školním rozhlase. Během pobytu ve ŠD mohou děti využívat tělocvičnu, školní hřiště, zahradu, altánky s posezením, pracovat na počítačích, seznamovat se s jeho manipulací a programy, pracovat s materiálem a pomůckami, které jsou k dispozici pro všechny děti ŠD. Po celou dobu ve školní družině je pro děti zajištěn pitný režim. Činnosti : Ø Pracovně technické činnosti Ø Výtvarné činnosti, estetické činnosti Ø Sportovní a pohybové činnosti Ø Rekreační a relaxační chvilky Ø Přírodovědně zájmové činnosti Ø Odpočinkové - relaxace a odpočinek Ø Mravní a společensko vědní Ø Pravidelné vzdělávací, výchovné, zájmové Ø Příprava na vyučování spontánní, příležitostná Ø Práce s počítačem - naučné i zábavné programy Ø Sledování DVD - naučné a zábavné filmy Ø Jiné činnosti (hrací koberce, kostky z molitanu, hry s dětskou kuchyňkou, stolní fotbálky, velká trampolína, stolní tenis) Činnost a plán školní družiny a) Téma: podzimní období Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ pomoc, stolování, hygiena stolování, pravidla slušného chování, úcta k dospělým, příroda na podzim, estetika, pobyt venku, soutěž Hledání babího léta, sportovní činnosti, tělovýchovné chvilky, sledování videa, DVD Podokruhy: Škola: Poznej a orientuj se ve škole, okolí školy, okolí družiny, šatny, převlékání při pobytu na školní zahradě, dopravní situace, relaxace, odpočinek, seznámení s vnitřním řádem ŠD Slušné chování: mezilidské vztahy, zdravení, prošení, děkování, úcta, pomoc kamarádovi, tolerance, bezpečnost, poučení o chování 3

4 Estetika: barvy podzimu, výtvarné a pracovní techniky, práce s přírodninami, účast ve výtvarných soutěžích, rozvoj estetického cítění, četba na pokračování Sport a pohyb: míčové hry na hřišti, aerobic, cvičení a tanec s hudbou, street hokej, pobyt v tělocvičně, hřišti Září: V září ještě slunce dost září. přivítání prvňáčků, prohlídka školy, ŠD, tělocvičny, WC, šaten, seznámení se školními pozemky, zahradou, hřištěm, seznamovací hry, kreslení, relaxace seznámení s okolím školy, dopravní situace, bezpečné přecházení přes vozovku seznámení se školním řádem a řádem ŠD nová podzimní výzdoba chodeb ŠD, práce s přírodninou (řetězy z jeřabin, šišek, korálky z šípků atd.) pozorování listů na stromech (tvar, barva, struktura) úklid části lesa, školní zahrady, kde si děti budou hrát přírodovědný kvíz s odměnou pobyt na školním hřišti, zahradě, pískovišti volné hry, stavby z písku cvičení podle hudby, aerobic, cvičení na skákacích míčích, kopaná, vybíjená, floorball, street hokej, míčové hry - turnaj ve fotbale (pravidla míčových her) skákání na trampolíně, stolní tenis sledování pohádek, filmů pro děti, DVD práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy hry s molitanovými kostkami, kuchyňkou soutěž pro děti Hledání babího léta pomoc Světový den bez aut (do školy pěšky, využití hromadné dopravy, šetříme životní prostředí) Den české státnosti - Svatý Václav Říjen: Po teplém září zle se říjen tváří. vycházka do blízkého lesa s pozorování okolí, sběr přírodnin (šišky, bukvice, žaludy, listy), stavba domečků práce s přírodninou (lisování, tisk listů, listové koláže, podzimní kytice z obtisků, dokreslování, zvířátka z kaštanů a žaludů) pobyt na školním hřišti, zahradě, pískovišti a v tělocvičně závodivé rychlostní hry (míče, obruče, kužely, švihadla) street hokej, floorball - soutěž ve střílení na branku, míčové hry atd. soutěž ve skocích přes švihadlo, přeskakování lana, probíhání lana hrací koberce Město, Farma, Člověče, nezlob se stolní fotbálek práce s časopisy (Sluníčko, Mateřídouška), počítačové hry kontrasty lidí jeden vkusně upravený, druhý nepořádný výroba plakátů na pěveckou soutěž Caruso show, výzdoba tělocvičny 4

5 didaktické hry (cvičení paměti a postřehu) sledování DVD, videa, volné hry s molitanovými kostkami, stavby z kostek Mezinárodní den zvířat (prohlížení atlasu zvířat, povídání) Světový den výživy (zdravé stravování, pestrost stravy, dostatek ovoce a zeleniny, sestavení zdravého jídelníčku, hygienické návyky, stolování) Mezinárodní den stromů (důležitost stromů a lesů pro naši planetu) Den vzniku samostatného československého státu (povídání) Listopad: V listopadu někdy sněží a někdy jen tak listí leží. výroba malých papírových dráčků malba na plátek ze dřeva (tempera, využití přírodnin) zátiší (kresba pastelem) práce montážní a demontážní (stavebnice Lego a Merkur) cvičení na stanovištích, obměna cviků, nářadí a náčiní míčové a závodivé hry v tělocvičně, na školním hřišti cvičení s hudbou aerobic, volný tanec a kroky hrací koberce, Člověče, nezlob se, Farma, Město stolní fotbálek pěvecká soutěž Caruso- show (nácvik písniček a tanců) práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy didaktické hry (cvičení logického myšlení, rychlosti) Den boje za svobodu a demokracii Světový den pozdravů (povídání o správném oslovování dospělých osob, zaměstnanců školy, kouzelná slovíčka Dobrý den, Nashledanou, Děkuji, Prosím ) b) Téma: zimní období Vzhledem k méně příznivému počasí jsme se zaměřili více na práci a činnost v prostorách ŠD. Pokud nám počasí dovolí, preferujeme pobyt venku. Tematické okruhy: zimní sporty, hry na sněhu, otužování, příroda, zdraví, tradice a zvyky, vánoční svátky, výroba přáníček a dárků, jarmark, estetika zručnost, relaxace a odpočinek, sledování videa a DVD, četba na pokračování, počítačové programy, prevence užívání návykových látek, drog, důležitá telefonní čísla. Podokruhy: Příroda: pozorování, přezimující ptactvo, pozorování krmení ptáků, výroba krmítek, zimní změny v přírodě, pozorování stop ve sněhu, pobyt venku atd. 5

6 Zdraví: otužování, zdravá strava, pobyt venku, první pomoc, důležitá telefonní čísla, zásady 1. pomoci, prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu Tradice a zvyky: Mikuláš, Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, zpěv a poslech koled, výroba přáníček a drobných dárků, karneval pro děti a rodiče Sport: pohybové a sportovní aktivity, tanec, aerobic, míčové závodivé hry, vybíjená, street hokej, floorball a kopaná v tělocvičně Estetika: zimní barvy, různé výtvarné a pracovní techniky, atmosféra Vánoc, vánoční rozjímání, koledy, vánoční melodie Prosinec: Studený prosinec brzké jaro. změny v přírodě (zimní období, dokrmování ptactva, pobyt venku, sledování stop ve sněhu) seznámení s lidovými tradicemi výroba papírových čertů a Mikulášů, adventních věnců, vánočních přání, ozdob na stromeček (např. patchwork bez jehly) Vánoční jarmark, tvořivé dílny Den otevřených dveří, vánoční tvoření v ŠD výroba malého dárku pro učitele a ostatní zaměstnance školy ledové stavby ze sněhu soutěž O nejhezčí sněhovou stavbu či sochu cvičení v tělocvičně - nafukovací míče, závodivé hry, street hokej, kopaná, vybíjená, cvičení s hudbou počítačové chvilky, naučné programy, hry sledování DVD, pohádky a filmy s vánoční a zimní tématikou hrací koberce, stolní fotbálek Leden: V lednu za pec si sednu. zhotovení krmítek dle možností a fantazie, krmení ptactva v budce u školy otužování v zimním období bobování, klouzání koláž ( Sněžný muž ) výroba dárečku a upomínkových předmětů pro děti k zápisu zhotovení masek na karneval, karnevalová výzdoba míčové hry v tělocvičně, cvičení na stanovištích, rychlostní a posilovací cvičení, sportovní gymnastika - malá sestava turnaj ve stolním fotbálku důležitá telefonní čísla - 1. pomoc, hasiči, policie beseda o zdravém stylu života, dodržování správné životosprávy, zásady správného stolování, zdravé výživy, upevňování návyků v oblasti zdraví, jak předcházet nemocem a úrazům prevence - kouření, alkohol, drogy (čtení příběhů, povídání, kresba na toto téma) hry na sněhu, klouzání, hod sněhovou koupí na cíl stavění sněhuláků a pevností za sněhu 6

7 Únor: V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. malování zimy, sněhuláci z kartonu, sněhové vločky z papíru práce s papírem a kartonem (obkreslování podle šablony, jednoduché skládanky a vystřihovánky, skládačky z papíru) karnevalová výzdoba papírové masky a škrabošky, plakáty na výzdobu tělocvičny výzdoba tělocvičny a ŠD na karneval, karnevalová atmosféra, diskotéka, program, kolo štěstí cvičení s hudbou, taneční sestava, aerobic, moderní disko hudba míčové hry, cvičení na nářadí, volné sportovní hry a hry v místnosti pobyt venku, klouzání, stavby ze sněhu, otužování problematika šikany, ubližování děti, kamarádskost, pomoc druhým-beseda tvořivé a konstruktivní hry, společenské hry (Osadníci z Katanu, Scrabble, Dostihy a sázky) stavění z lega - výstavka prací seznámit děti se základními dopravními značkami, pravidla silničního provozu, chování při přecházení vozovky, hrací koberec Město pozorování a hodnocení chodců - soutěž ve skupinkách s dopravní tématikou c) Téma: jarní období Tematické okruhy: sport, příroda, domov rodina, komunikace, zájmy, knihy a časopisy, hudba, pracovně-technické činnosti, opakování zásad slušného chování, dopravní výchova, celoškolní akce Den vody, Den Země Podokruhy: Příroda: pozorování, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata, hnízdění ptáků, přírodovědné vycházky, pobyt na školní zahradě, význam a důležitost vody Knihy a časopisy: encyklopedie, dětská poezie a próza, ilustrace, ilustrátoři, práce s knihou a encyklopedií různých témat, četba na pokračování Domov: rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří, bydlení, vztahy mezi dětmi, sociální rozdíly Projekt: Den vody: význam vody, Den Země Sport: pobyt v tělocvičně a na školním hřišti, míčové hry, aerobic Estetika: jarní barvy, jarní dekorace, rozvoj estetického vnímání Dopravní výchova: prohloubení znalostí (předcházet dopravním nehodám), seznámení s nebezpečnými situacemi a samostatným, bezpečným pohybem na vozovkách, pravidla silničního provozu, znalost značek 7

8 Březen: Březnové slunce má krátké ruce. pozorování jarní přírody, tání sněhu, první jarní květiny, první jarní den jarní výzdoba ŠD (práce s papírem, jednoduché skládanky a vystřihovánky - barevní motýli, brouci, sluníčka atd.) malování jarní květiny (bledule, sněženka, sasanka) kreslíme svou rodinu, děti vykládají o své rodině, co se jim líbí a co naopak nelíbí (volná technika) sportovní gymnastika sestavy, lehké cviky, tanec s hudbou, aerobic kopaná, vybíjená a další míčové hry, floorball- pobyt na školním hřišti soutěž s obručí točení kolem pasu (na čas) určování jarních rostlin podle atlasu stolní fotbálek, hrací koberce, molitanové kostky práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy Mezinárodní den zdravého spánku (význam spánku) Světový den vody (program a soutěže, povídání o významu vody atd., kresba Podmořský svět ) Den učitelů (výroba malého dárku pro paní učitelku) didaktické hry (rozšiřování slovní zásoby) Duben: Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. pozorování jarní přírody, sledování stromů a keřů, další jarní květiny jarní úklid v okolí školy, školní zahrady a hřiště tradice Velikonoc (lidové zvyky) zhotovení papírových blahopřání, drobností s jarními motivy pro výzdobu ŠD i domova, malování kraslic (jednoduché zdobení, patchwork bez jehly) stolní tenis, míčové hry, relaxace na školní zahradě, floorball, kopaná, míčové hry film s přírodní tématikou, DVD soutěže v kreslení a malování s tématikou ochrany přírody práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy dopravní výchova (seznámení se základními pravidly bezpečnosti v dopravním provozu, správné přecházení vozovky, vhodné oblečení, silnice a křižovatky v okolí školy, dopravní značky) hry s dopravními kartami, značkami, hrací koberec Město 1.4. Mezinárodní den ptactva (zajímavosti z ptačí říše, ochrana ptactva) 2.4. Mezinárodní den dětské knihy (četba z knihy H. Ch. Andersena Pohádky, ilustrace k pohádce) 7.4 Světový den zdraví (zdravá výživa, upevňování návyků v oblasti zdraví) Den Země (upozornění na dopady lidského chování na životní prostředí) 8

9 Květen: Mokrý máj v stodole ráj. pobyt v přírodě, na školním hřišti, školní zahradě relaxace a odpočinek v altáncích, četba časopisů výroba malého dárku pro maminku práce s barvami na sklo (barevné obrázky na okna) příprava na atletické závody běh, šplh, skok a hod míčové a závodivé hry, floorball, školka s míčem, gumou, švihadlem, míčové hry práce s dětskými knihami, časopisy, výpisky z encyklopedie, lepení obrázků rozhovor s dětmi o tom, co koho nejvíce baví, co rád dělá, čím by chtěl být, až bude velký volný čas, kroužky (tematické kreslení moje záliba, můj koníček) tvořivé stavby z písku (stavby silnic, mostů) rodina, správné vztahy k rodině, rodičům a prarodičům, úcta, sebedůvěra, pomoc druhým koupání v bazénku, slunění pod deštníky, zahradní sprcha, otužování 1.5. Svátek práce 3.5. Den Slunce (význam Slunce, malování Slunce v ročních obdobích) 8.5. Den vítězství (beseda o osvobození Rožnova, osvobození ČR - knihy a fotografie města) 8.5. Den matek Den rodin Evropský den parků d) Téma: letní období Tematické okruhy: příroda, sport, zájmy, práce s časopisy Sluníčko, Mateřídouška, četba na pokračování, hudba, barvy, prázdniny, koupání v bazénku a slunění. Podokruhy: Příroda: pozorování, květiny, přírodovědná vycházka Sport: pohybové a sportovní aktivity, míčové hry Práce s časopisy: četba, stříhání, dokreslování, řešení hádanek, tajenek Relaxace a odpočinek: slunění, koupání v bazénku, zahradní sprcha, volné hry Prázdniny: orientace v přírodě a terénu, první pomoc v přírodě, ochrana zdraví, poučení o chování v době prázdnin 9

10 Červen: Červnové večerní hřmění ryb a raků nadělení. volné hry dle výběru dětí, relaxace míčové hry na školním hřišti, skoky na trampolíně, stolní tenis koupání a slunění na školní zahradě malování na chodník barevnými křídami, volné malování práce s časopisem Sluníčko a Mateřídouška turistická vycházka do blízkého okolí, hry v lese stavby z písku zjistit u všech dětí, zda si pamatují, co je to droga, návyková látka slušné chování, bezpečnost při hrách o prázdninách závěrečný táborák s ohňostrojem - program dětí, opékání, tanec, soutěže společný úklid všech hraček, šaten a prostor ŠD práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy 1.6. Mezinárodní den dětí (oslava na školní zahradě a hřišti, soutěže - malá sladkost) a činnosti vyhodnocení nejhodnějších a pomocníků (odměna) Červenec: Co červenec neuvaří srpen nedopeče. Prodloužený družinový pobyt pro děti školní družiny (podle počasí, věku a zájmu dětí) Kroužek míčové hry Vedoucí kroužku: vychovatelka Naděžda Konečná Kroužek je určen všem dětem třídy ZŠ - Míčové hry, závodivé hry, kopaná, vybíjená, floorball, street kokej - seznámit děti s pravidly hry - pobyt na školním hřišti, v tělocvičně - atletické disciplíny - osvojit si techniku hry, podporovat soutěživost dětí - rozvíjet pohybové schopnosti, obratnost, rychlost, pružnost - rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play Kroužek- aerobic Vedoucí kroužku: vychovatelka Martina Petřeková Kroužek je určen všem dětem třídy ZŠ - aerobic, cvičení s hudbou (tělocvična, školní zahrada) - nové kroky a taneční variace, hry - disko tanec, melodie z pohádek, mixy- dle volby a zájmu - cvičení na nafukovacích míčích, cvičení v tělocvičně - relaxace, strečink relaxační hudba a cviky 10

11 Výtvarný kroužek Vedoucí kroužku: vychovatelka Hana Hajflerová Kroužek je určen všem dětem třídy ZŠ - základní pracovní návyky, bezpečnost při práci - paleta barev v ročních obdobích - práce s přírodninami - práce s různými materiály - malba vodovými a temperovými barvami - kresba tužkou, tuší - výroba dárků, ozdob - jednoduché dětské skládanky V průběhu celého školního roku bude do výuky aktuálně zařazována prevence negativních jevů ve společnosti (alkoholismus, kouření, drogy, šikana, záškoláctví, týraní ), dále základy ze sexuální a etické výchovy, přiměřené věku dětí, vycházející z minimálního preventivního programu školy. Žáci budou vedeni ke zdravému životnímu stylu, k ochraně životního prostředí a budou vhodnou formou seznámeni s možnostmi ochrany lidí za mimořádných situací, taktéž vycházejících z MPP a plánu MS. Během školního roku ve školní družině budeme vnímat zájem a nálady dětí, využívat zkušeností a nových poznatků ze seminářů, časopisů, knih s nápady různých činností. Činnost může být volena podle počasí, dle momentální situace a okolností ve školní družině. Zpracovala: Martina Petřeková, Hana Hajflerová V Rožnově pod Radhoštěm

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás ŠVP je vypracován v souladu s principy a zásadami RVP PV a pro práci školy představuje ŠVP Svět kolem nás základní pedagogický dokument, který

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA Vydání aktualizované k 3. 9. 2012

ŠKOLNÍ DRUŽINA Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 Pod Marjánkou 2/1900,

Více