Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, Pardubice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, Pardubice tel.: , www: R O K V M A T E Ř S K É Š K O L E č.j.: Razítko a podpis ředitelky Aktualizace projednána na pedagogické radě dne:

2 Obsah FILOSOFIE MATEŘSKÉ ŠKOLY PRESENTACE ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA PARDUBICE POLABINY, MLADÝCH 158 SE PŘEDSTAVUJE CHARAKTERISTIKA MŠ...5 KONCEPCE ROZVOJE MŠ DLOUHODOBÉ CÍLE MATEŘSKÉ ŠKOLY PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY MŠ ŽIVOTOSPRÁVA PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Organizace (obecně) Organizace dne v mateřské škole (režim dne) Organizace tříd Nabídka aktivit školy Bezplatné Placené Pro veřejnost Tradiční akce školy Týdenní režim aktivit MŠ ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Spolupráce se základní školou (ZŠ) Spolupráce se základní uměleckou školou (ZUŠ) PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Organizační schéma MŠ SPOLUÚČAST RODIČŮ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVOD ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE Charakteristika Formy vzdělávání Plánování Bloky pro 1. až 3. třídu I. Blok: PODZIM III. Blok: JARO IV. Blok: LÉTO Bloky pro 4. a 5. třídu I. Blok: ZAHRADA»Mám já pěknou zahrádku« II. Blok: LES»JÁ DO LESA NEPOJEDU« III. Blok: VODSTVO»Voda, voděnka, hladí oblázky« IV. Blok: VÁNOCE»Já mám z vánoc nejraději« V. Blok: POČASÍ»Sněží, sněží, mráz kolem běží« VI. Blok: MĚSTO»Hádej, kde já bydlím« VII: Blok: VESNICE»Zimo, zimo, táhni pryč« VIII. Blok: PLANETA ZEMĚ»Jen si děti všimněte, co je krásy na světě« IX. Blok: RODINA»Kde jsou děti« Plány aktivit Kroužek»HUDEBNÍ« Kroužek»VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1« Kroužek»VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2« Kroužek»Cvičení na FIT-BALLECH« Anglický jazyk v MŠ Logopedická prevence na MŠ Mladých

3 Program protidrogové prevence EVALUAČNÍ SYSTÉM ÚVOD TABULKA CO, JAK, KDO, JAK ČASTO INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: PŘÍKLADY ROZVÍJEJÍCÍCH AKTIVIT: ČINNOSTI NA ROZVOJ POZORNOSTI: ZRAKOVÁ DIFERENCIACE: ZRAKOVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA: ZRAKOVÁ PAMĚŤ: SLUCHOVÁ DIFERENCIACE:...95 SLUCHOVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA: SLUCHOVÁ PAMĚŤ: MYŠLENÍ A ŘEČ: PŘÍLOHY: Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA TŘÍDY.. 84 Příloha č. 2 POLOLETNÍ A ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ TŘÍDY Příloha č. 3a ZÁZNAM EVALUACE BLOKŮ, TÉMAT A PODTÉMAT TŘÍDNÍCH PROGRAMŮ (1. 4. třída).. 86 Příloha č. 3b ZÁZNAM EVALUACE BLOKŮ A TÉMAT TŘÍDNÍCH PROGRAMŮ (5. třída). 87 Příloha č. 4 ZÁZNAM EVALUACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. 88 Příloha č. 5 EVALUAČNÍ DOTAZNÍK UČITELKY MŠ Příloha č. 6 AUTOEVALUAČNÍ DOTAZNÍK UČITELKY MŠ.. 91 Příloha č. 7 ZÁZNAM O DÍTĚTI.. 93 Příloha č. 8 DIAGNOSTIKA DÍTĚTE Příloha č. 9 ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO PSYCHICKÝ VÝVOJ DĚTÍ S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

4 Filosofie mateřské školy»přirozenou formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost dětí a připravit je po všech stránkách pro vstup do další etapy jejich života.«1 Presentace školy 1.1 MATEŘSKÁ ŠKOLA PARDUBICE POLABINY, MLADÝCH 158 SE PŘEDSTAVUJE Zřizovatel: Magistrát města Pardubic Odbor školství Zaměstnavatelem je: Mateřská škola Pardubice Polabiny, Mladých 158 zastoupena: Annou Nimrichtrovou, ředitelkou školy Adresa: Mladých 158, Polabiny 1, Pardubice Počet zapsaných dětí: 130 v pěti třídách dle věku Provozní doba: hodin Na MŠ pracuje 9 kvalifikovaných učitelek pod vedením ředitelky Anny Nimrichtrové. Rozdělení ve třídách: 1. třída 2. třída SLUNÍČKA BERUŠKY učitelka Hořínková Jaroslava učitelka Mgr. Mlatečková Kristýna učitelka Králíčková Eva učitelka Novotná Jana 3. třída 4. třída RYBIČKY MOTÝLCI ředitelka Nimrichtrová Anna učitelka Valentová Zuzana učitelka Derner Jana učitelka AbuOwnová Dagmar 5. třída ŽELVIČKY zást.řed. učitelka Trojanová Alena Mgr.Rudolfová Veron 4

5 1.2 CHARAKTERISTIKA MŠ Mateřská škola Mladých (dříve MŠ Pionýrů) byla postavena současně se sídlištěm Polabiny 1, které se stavělo v první polovině 60. let. Školní rok 2005/2006 byl jubilejní 40. výročí vzniku MŠ jsme oslavili v listopadu Navazuje na areál ZŠ. Po otevření, na konci roku 1965 bylo zapsáno 120 dětí, postupně se počet zvyšoval až na 140 dětí. Od školního roku 1990/91 byla kapacita školy snížena na 100 dětí. Od školního roku byla zvýšena kapacita dětí na 130, protože v průběhu prázdnin 2010 byl na školní zahradě přistavený k budově MŠ montovaný objekt pro další třídu. Školu tvoří dvoupatrová budova s jednou přístavbou se zahradou, která jsou na pozemku o rozloze m 2. Čtyři třídy s hernami a sociálním zařízením se nacházejí v 1. a 2. patře společně s kuchyňkami pro výdej jídel. Na stejných patrech je sborovna (1. patro) a ředitelna (2. patro). V přízemí najdeme šatny pro jednotlivé třídy, školní kuchyň, kancelář ŠJ, letní umyvárnu, kotelnu, sklady a další příslušenství. Pátá třída je umístěna v přístavbě a má své vlastní příslušenství (třída, herna, kuchyňka šatna, sklady, sociální zařízení ). Zahrada je vybavená čtyřmi zastřešenými pískovišti, prolézačkami, kolotoči, zahradním domkem a malým dopravním hřištěm, kde se děti mohou prohánět na tříkolkách a koloběžkách. Vzrostlé stromy poskytují dětem v horkých letních dnech dostatek stínu. Navíc jsou na zahradě sprchy pro osvěžení dětí. V době mezi dubnem a srpnem roku 1996 prošla budova celkovou rozsáhlou rekonstrukcí. Proto v té době byl provoz v náhradních prostorách ZŠ Polabiny II. a IV. a posléze v MŠ Družstevní. O prázdninách 2012 došlo k výměně oken v celé budově za plastová. V letních měsících r.2013 proběhla rekonstukce topného zařízení (instalovaný nový kotel a další zařízení) a došlo k opravě schodiště položení nového povrchu (lina). O letních prázdninách r.2014 došlo k celkové rekonstrukci vzduchotechniky ve velké kuchyni. Personální obsazení mateřské školy tvořilo dříve 8 učitelek, od školního roku 2010/ učitelek, školnice, uklizečky, hospodářka se dvěma kuchařkami a pomocnou kuchařkou. Tento kolektiv vede ředitelka, která dokázala po nástupu do funkce v srpnu 1999 za dva roky znovu získat jméno školy, a to se projevilo v nárůstu zapsaných dětí. V průběhu těchto let se počet dětí zvedl z 66 na 100, tenkrát byla kapacita školy 100 dětí. V současné době je zapsáno 130 dětí, z důvodu vzniku přístavby k MŠ. Ve školním roce došlo k navýšení o 5 dětí z důvodu neumístění velkého počtu dětí v přijímacím řízení. KHS toto zvýšení kapacity povolila zatím na 2 roky a ve šk. r prodloužila povolení o další 3 roky. Nově se nám již 2.rok podařilo získat osobní asistentku placenou Úřadem práce k problémovému dítěti. Kromě komplexní výchovně-vzdělávací práce, zaměřila MŠ svou koncepci na pohybové, tělovýchovné a rekreační činnosti, na utužování zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. Dětem nabízí standardní i nadstandardní péči zájmové kroužky, logopedickou péči, výuku angličtiny, kulturní akce divadelní představení v MŠ, návštěvy kina, muzeí, výlety, sportovní akce, předplavecký výcvik, lyžařský výcvik, letní školu v přírodě pro nejstarší děti. MŠ má vypracovaný vlastní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, který vychází z RÁMCOVÉHO PROGRAMU PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. Filosofií naší školy je teze»přirozenou formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost dětí a připravit je po všech 5

6 stránkách pro vstup do další etapy jejich života«. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Snažíme se o dobrou spolupráci s rodiči a všestrannou informovanost. Naše MŠ má svoje www stránky, kde se rodiče i ostatní veřejnost mohou seznámit se základními informacemi o MŠ; jsou zde průběžné informace o aktivitách a akcích, které na MŠ probíhají v určitém měsíci. Je zde i každý týden aktualizovaný jídelní lístek. Rodiče si mohou prohlédnout galerii fotografií z většiny akcí.tradicí je několikaletá spolupráce se ZŠ, se ZUŠ a s PPP (pedagogicko-psychologická poradna). 6

7 Koncepce rozvoje MŠ Koncepce rozvoje naší MŠ vychází z přirozené potřeby lidského pohybu je zaměřena na veškeré tělovýchovné, pohybové a rekreační činnosti. Je to uplatňování POHYBOVĚ REKREAČNÍHO PROGRAMU uzpůsobeného pro naší MŠ podle vzoru Mgr. Belšanové na MŠ Na Smetance v Praze 1 (grant MŠMT).»Od kojeneckého věku je pohyb podmínkou a předpokladem zdravého růstu a vývoje dítěte. V dnešní přetechnizované společnosti se ukazují záporné následky civilizačního procesu na zdravotní stav a funkční schopnost lidského organismu. Úsporně plánovaná sídliště často omezují spontánní pohyb dětí v místnostech i venku. Omezování pohybové aktivity dětí je nezbytné kompenzovat správně vedeným tělovýchovným cvičením. Je nutné zprostředkovat dítěti podněty pro zdravý tělesný vývoj i zvýšení výkonnosti. Přímý vliv pohybu na fyziologický, somatický a psychologický vývoj dítěte je vědecky prokázán. Sledováním velkého počtu dětí MŠ bylo zjištěno, že dítě soustavně a správně pohybem stimulované se vyvíjí zdravěji, zcela jinak než dítě necvičící. Dokonce i složení těla dětí cvičících je jiné (v poměru svaloviny k tukové tkáni) než dětí necvičících.«poskytnout dětem dostatek prostoru k pohybovým aktivitám všeho druhu ve všech ročních obdobích i na čerstvém vzduchu. Pěstovat základní sportovní přípravu v plavání, turistice, sáňkování, lyžování se znalostí limitů a určitých omezeních. Provádět každodenní cvičení, cvičení při hudbě, cvičení s různým náčiním. Neopomíjet pohybové hry, kterými se kromě pohybu rozvíjejí mnohé vlastnosti sebeovládání, kázeň, tvořivá činnost, pozornost, odvaha. Dítě hledá své místo ve skupině, navazuje kontakty s ostatními, učí se prosadit svou osobnost. Maximálně využívat pobytu venku, chodit s dětmi na delší procházky (přiměřeně věku maximálně však 6 km). Chůze je nejpřirozenější pohyb člověka a při procházkách je možnost pozorovat krásy přírody, utvářet si k ní vztah, učit se s ní zacházet, sledovat dění života, získávat mnoho poznatků z přírody. Navázat na koncepci v minulém školním roce ekologická výchova. Provádět klasickou tělesnou výchovu s cvičením na nářadí. Využití nářadí a náčiní urychluje nenásilně pohybový rozvoj dětí, upevňuje dovednosti a pěstuje odvahu. V letních a podzimních měsících provádět cvičení na zahradě nebo v přírodě zde dětem nahrazují nářadí přirozené překážky (pařezy, keře, stromy), které děti vhodným způsobem zdolávají. K ozdravění organizmu dětí pořádat polodenní výlety do přírody se sezónním zaměřením (sáňkování, bobování) nebo poznávacím (za zvířátky), kde kromě ozdravného pobytu děti načerpají mnoho poznatků a zážitků ekologická výchova. Minimálně 1 za rok vyjet s nejstaršími dětmi do školy v přírodě (dle zájmu v létě) Příroda působí na organizmus dítěte jako komplex činitelů sluneční záření, vzduch a voda pozitivně ovlivňují růst organizmu, látkovou výměnu, obrannou schopnost, nervovou soustavu i celkovou psychiku dětí. 7

8 Škola v přírodě zprostředkuje dětem poznání přírodních jevů, úkazů a míst, které ve městě nemají možnost poznat. Dává dětem možnost rekreace, ale současně upevňuje dovednosti v různých sportovních odvětvích turistika, sáňkování, plavání, ap. Učí dítě samostatnosti v jednání a sebeobsluze a usměrňuje jeho vztahy ke kolektivu. Dítě poznává krásu přírodního prostředí, poznává, co dává příroda člověku a jak je nutné přírodu šetřit a pečovat o ni ekologická výchova. Během pobytu ve škole v přírodě učitelé lépe poznají celou osobnost dítěte, jeho citové vazby k rodině a rodiny k němu, jeho zdravotní stav, fyzickou zdatnost. 8

9 1.3 DLOUHODOBÉ CÍLE MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.»Pečovat o zdraví dětí a tělesný rozvoj.«respektovat informace rodičů při předávání dětí do MŠ předcházet nemocnost dětí vhodným oblečením otužovat děti vodou, vzduchem (systém větrání, v létě sprchování) při pobytu venku a odpoledním odpočinku neprochladnout, nenechat děti zpotit tělovýchovné činnosti venku za příznivého počasí (viz koncepce) denní cvičení neopomíjet přímivé a zdravotní cviky, cviky pro nožní klenbu (koncepce) péče o zdraví dětí v průběhu celého dne (čištění nosu, zubů) nenutit děti do jídla respektovat jejich potřeby - citlivý přístup, obdobně reagovat na děti, které nespí přiměřený odpočinek apod. dodržování pitného režimu předplavecký výcvik 3. a 4. oddělení (koncepce) výjezd do školy v přírodě 3. a 4. oddělení (koncepce) pravidelné výlety do přírody 1 za dva měsíce (koncepce) 2.»Vzdělání dětí rozvíjet přirozenou cestou.«prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností uskutečňovat ho v denním režimu ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v MŠ vyskytnou (citlivě reagovat na okamžitou situaci) mělo by zasahovat celou osobnost dítěte, vše bude provázáno a propojeno v zájmových aktivitách pečovat o děti talentované spontánní a řízené aktivity budou vyvážené 3.»Snažit se vytvářet podnětné a pohodové prostředí pro děti i zaměstnance.«respektovat individuální potřeby, touhy a přání dětí, vyslechnou je, nechat svobodně pohybovat poskytovat dětem časovou rezervu k získání potřebných kulturních, hygienických a společenských návyků účast učitelky jako rovnocenného partnera ve hře, hodnotit její slovní projev, takt, veselost, nápaditost, flexibilitu nabízet vhodné hračky a pomůcky využívat častěji a pohotověji pochvalu, respektovat pracovní tempo dětí (individuálně) respektovat potřeby a zájmy zaměstnanců 4.»Rozvíjet sociálně-kulturní postoje.«učit děti vnímat různost kulturních komunit vést k přátelství a soudržnosti s dětmi jiných národností 9

10 2 Podmínky vzdělávání 2.1 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY MŠ Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Třídy a herny jsou vybaveny nábytkem (každý rok postupně zařizujeme novým) splňujícím estetické, zdravotní i antropometrické požadavky. Doplňujeme a inovujeme tělocvičné nářadí, náčiní i vybavení pro odpočinek. Průběžně nakupujeme hračky, pomůcky, materiály a mnoho doplňků potřebných k výchovně vzdělávací práci s dětmi. Snažíme se, aby tento veškerý materiál odpovídal věku dětí a byl jim dostupný. Na výzdobě prostředí naší MŠ se děti podílejí svými výtvory, výrobky (vyrobených i v kroužcích VV), které si mohou prohlížet rodiče, veřejnost (hodnotí kladně). Kolem budovy MŠ je krásná, velká zahrada. Umožňuje dětem pohybové i další aktivity, ale její vybavení je náročné, co do údržby i rozšiřování herních prvků (nedostatek finančních prostředků). Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 2.2 ŽIVOTOSPRÁVA Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají dostatek tekutin v průběhu celého dne (PITNÝ REŽIM). Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nejsou nuceny do jídla, jsou motivovány, alespoň k ochutnání. Děti jsou ráno přiváděny do mateřské školy zpravidla do 8.00 hodin, ale i déle, podle možnosti rodiny (většinou po dohovoru s učitelkou), nebo také dříve, dle požadavků a upozornění MŠ (výlety, jiné akce). Pobyt venku je každodenní, jeho náplň i délka je uzpůsobená počasí (kvalita ovzduší, či jiné přírodní překážky mráz, náledí, vítr, déšť). Umožňujeme dětem dostatek pohybu ve vnitřních i venkovních prostorách MŠ (viz koncepce). Odpolední odpočinek je uzpůsobený potřebě spánku dětí nebo jen klidu na lehátku. U nejstarších dětí respektujeme nižší potřebu odpočinku a nahrazujeme ho nerušícími činnostmi (poslechem pohádek, kreslením, hraním ve třídách). 10

11 2.3 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Všichni zaměstnanci školy se snaží, vytvářet dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Většinou v září a říjnu umožňujeme nově příchozím dětem postupně se adaptovat na nové prostředí individuálním přístupem obou učitelek (pomoc provoz. zaměstnankyň). Nově příchozím dětem nabízíme i adaptační program už jeden rok před nástupem do MŠ aktivitou pro rodiče s dětmi»pondělní HRÁTKY«Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo by neměl být znevýhodňován či zvýhodňován. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný denní režim. Všichni zaměstnanci školy se snaží respektovat individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při většině činností. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Měla by převažovat pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech se snažíme rozvíjet vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové sledují vztahy dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují (prevence šikany). 2.4 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Organizace (obecně) Denní režim je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby a možnosti dětí i různé změny, vyplývající např. z akcí MŠ. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány pohybové aktivity (viz koncepce). Pedagogové se plně věnují dětem. Je nepřípustné nechat děti bez dozoru. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid i soukromí. Děti mají možnost se neúčastnit společných činností. Děti by měly mít dostatek času ke spontánní hře, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Při vstupu do mateřské školy je uplatňovaný individuálně přizpůsobený adaptační režim, zvláště v 1. třídě SLUNÍČEK a ve 2. třídě BERUŠEK. Aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, mohly pracovat vlastním tempem. Stanovené počty dětí na třídách nejsou překračovány, i z hygienického hlediska. Spojování tříd je omezeno. 11

12 2.4.2 Organizace dne v mateřské škole (režim dne) ranní hry, spontánní aktivity, jazykové chvilky, smyslové hry ranní cvičení hygiena, dopolední svačina soustředěná chvilka, didakticky cílené činnosti pobyt venku hygiena, oběd, příprava na odpočinek odpolední odpočinek hygiena, odpolední svačina odpolední hry a zájmové činnosti dětí Organizace tříd Děti jsou přijímány a zařazovány do tříd podle věku od nejmladších po nejstarší, tj. třídy jsou věkově homogenní. Kritéria přijímání dětí do naší MŠ jsou uvedeny ve Směrnici»Podmínky a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ«. Ve šk. roce 2013/2014 byly určené jednotně Magistrátem města Pardubic pro všechny MŠ ve městě. Pedagogické pracovnice na třídách tvoří třídní vzdělávací programy (TVP) podle rozpracovaných bloků a témat ve školním vzdělávacím programu (ŠVP). Někdy dochází k personálním změnám, ale většinou s kolektivem třídy postupuje alespoň jedna stávající pedagogické pracovnice Nabídka aktivit školy BEZPLATNÉ hudební kroužek logopedická péče základy anglického jazyka výtvarný kroužek (2 ) PLACENÉ dle zájmu dětí pro starší děti s menšími vadami řeči dle zájmu starších dětí dle zájmu starších dětí koncerty, divadelní představení, výstavy základy předplavecké průpravy základy lyžování polodenní výlety do přírody všechny třídy - dle zájmu starších dětí dle zájmu dětí pro všechny děti 12

13 jeden celodenní výlet ke DNI DĚTÍ škola v přírodě pro všechny děti - dle zájmu dětí PRO VEŘEJNOST»Den otevřených dveříhrátky pro nejmenší«před zápisem do MŠ pro děti mladší 3 let a jejich rodiče (každé pondělí) Tradiční akce školy DRAKIÁDA vyrábění dráčků s rodiči, výstavka příjezd SV. MARTINA NA BÍLÉM KONI akce na školní zahradě pro děti a rodiče spojená s lampiónovým průvodem MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA na třídách s nadílkou VÁNOČNÍ POSEZENÍ výroba vánoční dekorace (dárečku) + zpěv koled akce pro děti s rodiči KARNEVAL s karnevalovým průvodem Polabinami všechny děti vynášení SMRTKY (Morany) = BABY ZIMY všechny děti BESÍDKY KE SVÁTKU MATEK akce pro děti s rodiči DEN DĚTÍ»Skákací hrad«, soutěžní dopoledne LETNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY»VYŘAZENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ«, tělovýchovné soutěže na zahradě, táborák, opékání párků, diskotéka s hudbou akce na školní zahradě pro děti, které odejdou do ZŠ a jejich rodiče 13

14 2.4.6 Týdenní režim aktivit MŠ Po Út St Čt Pá Pondělní hrátky Logopedie I. Logopedie II. Výtvarný kroužek I. Výtvarný kroužek II. Anglický jazyk 1 týdně pro veřejnost 1 x za 14 dní 1 x za 14 dní 1 x za 14 dní 1 x za 14 dní 1 x týdně 2.5 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Povinnosti i kompetence pracovnic jsou jasně vymezené a respektované. Ředitelka se snaží vytvářet na pracovišti pohodové prostředí s dobrou náladou, zajímá se o starosti zaměstnanců. Zapojuje spolupracovnice do řízení mateřské školy, přenáší na ně kompetence, zajímá ji jejich názor. Vyzývá pedagogické pracovnice ke spoluúčasti na tvorbě školního programu, popřípadě řešení některých otázek. Pedagogický sbor dobře pracuje jako tým, vzájemně si pomáhá, neprodleně a flexibilně řeší vzniklé překážky v práci (zastupování, ) Je vytvořený informační systém pro všechny pracovnice i rodiče jak uvnitř mateřské školy tak i vně webové stránky školy (www.ms-mladych.cz), ová adresa Plánování a tvorba třídních programů je tvořivá a funkční, akceptuje zpětné vazby (evaluace, hodnocení). Ředitelka kontroluje a vyhodnocuje práci zaměstnankyň, má zpracovaný určitý systém (uvedený v ročním plánu školy). Snaží se kontrolami více motivovat ke kvalitnější práci a ne stresovat nebo zastrašovat pracovnice. MŠ pravidelně spolupracuje se zřizovatelem i s ostatními organizacemi a institucemi zvláště v místě mateřské školy (ÚMO Pce II, Policie, ZŠ, ZUŠ, ) Spolupráce se základní školou (ZŠ) Návštěva učitelek mateřské školy v 1. třídách základní školy na začátku školního roku. Konzultace s učitelkami o úrovni, vyspělosti a adaptabilitě dětí, které přišly do ZŠ z naší mateřské školy, připravenost na školu (září, říjen). Návštěva nejstarších předškoláků v 1. třídě ZŠ ještě před jejich zápisem do základní školy zúčastnit se vyučovací hodiny (leden). Návštěva učitelky ZŠ v naší mateřské škole na konci školního roku informace o dětech, které půjdou do 1. třídy po prázdninách (červen) na schůzce pro rodiče odborná přednáška ŠKOLNÍ ZRALOST. V průběhu školního roku nabídka velké tělocvičny ZŠ pro nejstarší předškoláky. Účast dětí MŠ na akademii ZŠ (v tělocvičně), nebo akcích na školním hřišti ZŠ (skákací hrad, ohňostroj). 14

15 2.5.2 Spolupráce se základní uměleckou školou (ZUŠ) Pomoc při organizaci výběrů talentů do výtvarného, hudebního a pohybového oboru. Shlédnutí vystoupení žáků ZUŠ (kulturní představení). 2.6 PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Dosažení vyššího odborného vzdělání pedagogických pracovnic je při zajištění provozu MŠ velmi náročné. Přesto ho absolvovala jedna učitelka (Bc. K. Mlatečková) a v tomto školním roce pokračuje již 2.rokem v magisterském studiu. Po mateřské dovolené se vrátila Jana Novotná, která taky zahájí v říjnu 2013 vysokoškolské studium. Pedagogové se průběžně vzdělávají samostudiem, nebo si vybírají akce, které nábízejí instituty pro další vzdělávání nebo vzdělávací střediska. Ředitelka se snaží vytvářet pedagogům podmínky pro jejich vzdělávání. Pedagogický sbor funguje na základě vytvořených vnitřních pravidel. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče. Specializované služby jsou zajišťovány specializovanými odborníky (logopedie těžší vady, rehabilitace, psycholog, ) Organizační schéma MŠ 15

16 2.7 SPOLUÚČAST RODIČŮ Získat důvěru rodičů individuálními rozhovory o dětech, osobní přítomností při výchovných činnostech, informativními nástěnkami o chodu MŠ. Sledovat konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin, snažit se jim porozumět a vyhovět. Informovat rodiče o prospívání jejich dětí. Domlouvat se společně o postupu při jeho výchově a vzdělávání. Chránit soukromí rodiny, zachovávat patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Umožnit rodičům podílet se na akcích naší mateřské školy. Konzultovat s nimi nápady a připomínky. Vtáhnou více rodiče do života naší MŠ i prostřednictvím u a www stránek (pochvaly, připomínky). Zorganizovat několik akcí pro rodiče s dětmi. Podporovat rodinnou výchovu a pomáhat rodičům v péči o jejich dítě. Poskytnout rodičům odbornou poradenskou činnost, společná setkání, zapůjčit vhodnou literaturu. Rodičům je na nástěnce k dispozici»školní vzdělávací program«a»výroční zpráva«. Schůzky s rodiči proběhnou asi 4 za rok: úvodní školní řád, organizace života v MŠ, akce MŠ, úplata, pro rodiče starších předškoláků před zápisem do základní školy s přednáškou o ŠKOLNÍ ZRALOSTI před školou v přírodě pro rodiče nově přijatých dětí další dle potřeby a uvážení 16

17 3 Vzdělávací program 3.1 ÚVOD Motto:»ŠKOLKA PLNÁ POHODY, POHYBU A ZÁBAVY«Při sestavování ŠKOLNÍHO PROGRAMU vycházíme z cílů a oblastí RÁMCOVÉHO PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, který jsme si uzpůsobily pro potřeby naší MŠ a budeme podle něho pracovat. Vzdělávací činnosti: jsou založeny na metodách přímých zážitků, využívají dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vedou děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnosti dítěte. probouzejí v dítěti aktivní zájem a chuť se dívat kolem sebe. Naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. nepředkládají dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožní hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. 17

18 3.2 ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE Charakteristika Zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval rámcové cíle předškolního vzdělávání: rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení (poznatek) osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (hodnota) získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (postoj) Vzdělávací činnosti jsou zpracovány do BLOKŮ, které tvoří TÉMATA a PODTÉMATA jednotlivých tříd: 1. třída SLUNÍČKA věk dětí 3 4 roky 2. třída BERUŠKY věk dětí 3 4 roky 3. třída RYBIČKY věk dětí 4-5 let 4. třída MOTÝLCI věk dětí 5 6 let 5. třída ŽELVIČKY věk dětí 5 7 let Bloky třídy jsou čtyři a jsou zpracovány dle ročních období: 1. blok»podzim«2. blok»zima«3. blok»jaro«4. blok»léto«čtvrtá pátá třída vychází z jednoho bloku: Blok»SVĚT KOLEM NÁS«Jednotlivé BLOKY obsahující návrhy TÉMAT A PODTÉMAT, jsou dále rozpracovány podle podmínek a věku dětí TŘÍDNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM. Při každém rozpracování jsou respektovány požadavky na: a) rozvoj osobnosti dítěte rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi stimuluje rozvoj řeči seznamuje děti se vším, co je důležité pro život zdůrazňuje význam vlastních aktivit je připraven pomoci dětem, pokud to potřebují vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne b) uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole usiluje o partnerské vztahy s rodiči odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a za možnost podílet se na činnosti s dětmi 18

19 umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech c) provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost o tom jak se děti cítily, projevovaly co se naučily úroveň komunikace co se povedlo, co ne a proč úroveň kresby, pracovních výrobků vyhodnocování evaluaci provádíme přibližně 1 týdně u témat a 1 za měsíc i déle vyhodnocujeme bloky Formy vzdělávání Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem bude naplňovat konkrétní dílčí vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Snažit se omezovat předávání hotových poznatků a slovních poučení. Dítě se bude rozvíjet a učit na základě vlastní aktivity (činnostmi, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá). Většina činností bude obsahovat prvky hry a tvořivosti. Ve vzdělávání nadaných, talentovaných dětí budeme nabízet další aktivity formou zájmových kroužků výtvarný, výuka anglického jazyka, které vedou učitelky MŠ. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání bude patřit množství nadstandardních aktivit plavecký výcvik, lyžařský výcvik,výlety, společné akce rodičů a dětí, škola v přírodě, apod., které budeme organizovat v průběhu celého roku. Vzdělávání bude probíhat cílevědomě, promyšleně a plánovitě Plánování Při plánování, tvorbě tématických celků se pohybujeme kolem vzdělávacích cílů. BLOKY volíme z hlediska rámcových cílů předškolního vzdělávání: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení (CO SE DÍTĚ NAUČÍ), osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (S JAKÝMI HODNOTAMI SE V NĚM SETKÁ), získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (JAKÝ PROSTOR PRO SEBEUPLATNĚNÍ POSKYTNE). Naplňování těchto cílů by mělo být VŠUDYPŘÍTOMNÉ. Jsou naplňovány průběžně a prostředkem k naplňování jsou formy a metody vzdělávání, kvalita prostředí, kvalita komunikace. TÉMATA naplňujeme činnostmi, které směřují k výstupům v podobě OČEKÁVANÝCH KOMPETENCÍ ať už se přednostně zaměříme na jakýkoliv z cílů, naplňujeme různou měrou i ty ostatní. Jsou vymezeny pro jednotlivé oblasti rozvoje dítěte a vyjadřují, k čemu má dítě v té, které oblasti směřovat, co má být u dítěte podporováno, rozvíjeno, 19

20 vytvářeno, posilováno apod. Tyto cíle jsou také naplňovány i průběžně ve všech vzdělávacích oblastech Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. VZDĚLÁVACÍ CÍLE jsou propojeny: s PODMÍNKAMI (analyzujeme vlastní situaci) s ČINNOSTMI s KOMPETENCEMI (očekávané výstupy) s RIZIKY (čemu je třeba předejít a vyhnout se) Učitelka mateřské školy nutně potřebuje mít odborné i metodické vzdělávání v oborech VÝTVARNÉ, HUDEBNÍ či TĚLESNÉ VÝCHOVY apod., aby dokázala co nejefektněji využít nejrůznějších aktivit jako prostředků k rozvíjení všech stránek osobností dítěte v integrovaném (tématickém) vzdělávání a aby byla schopna postupovat v souladu s jeho rozvojovými možnostmi a potřebami. 20

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu:

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Vzdělávací projekt Krásně je na světě... doma i ve školce vychází z naší práce v uplynulých letech. Je vypracován

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více