Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, Pardubice tel.: , www: R O K V M A T E Ř S K É Š K O L E č.j.: Razítko a podpis ředitelky Aktualizace projednána na pedagogické radě dne:

2 Obsah FILOSOFIE MATEŘSKÉ ŠKOLY PRESENTACE ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA PARDUBICE POLABINY, MLADÝCH 158 SE PŘEDSTAVUJE CHARAKTERISTIKA MŠ...5 KONCEPCE ROZVOJE MŠ DLOUHODOBÉ CÍLE MATEŘSKÉ ŠKOLY PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY MŠ ŽIVOTOSPRÁVA PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Organizace (obecně) Organizace dne v mateřské škole (režim dne) Organizace tříd Nabídka aktivit školy Bezplatné Placené Pro veřejnost Tradiční akce školy Týdenní režim aktivit MŠ ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Spolupráce se základní školou (ZŠ) Spolupráce se základní uměleckou školou (ZUŠ) PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Organizační schéma MŠ SPOLUÚČAST RODIČŮ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVOD ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE Charakteristika Formy vzdělávání Plánování Bloky pro 1. až 3. třídu I. Blok: PODZIM III. Blok: JARO IV. Blok: LÉTO Bloky pro 4. a 5. třídu I. Blok: ZAHRADA»Mám já pěknou zahrádku« II. Blok: LES»JÁ DO LESA NEPOJEDU« III. Blok: VODSTVO»Voda, voděnka, hladí oblázky« IV. Blok: VÁNOCE»Já mám z vánoc nejraději« V. Blok: POČASÍ»Sněží, sněží, mráz kolem běží« VI. Blok: MĚSTO»Hádej, kde já bydlím« VII: Blok: VESNICE»Zimo, zimo, táhni pryč« VIII. Blok: PLANETA ZEMĚ»Jen si děti všimněte, co je krásy na světě« IX. Blok: RODINA»Kde jsou děti« Plány aktivit Kroužek»HUDEBNÍ« Kroužek»VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1« Kroužek»VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2« Kroužek»Cvičení na FIT-BALLECH« Anglický jazyk v MŠ Logopedická prevence na MŠ Mladých

3 Program protidrogové prevence EVALUAČNÍ SYSTÉM ÚVOD TABULKA CO, JAK, KDO, JAK ČASTO INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: PŘÍKLADY ROZVÍJEJÍCÍCH AKTIVIT: ČINNOSTI NA ROZVOJ POZORNOSTI: ZRAKOVÁ DIFERENCIACE: ZRAKOVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA: ZRAKOVÁ PAMĚŤ: SLUCHOVÁ DIFERENCIACE:...95 SLUCHOVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA: SLUCHOVÁ PAMĚŤ: MYŠLENÍ A ŘEČ: PŘÍLOHY: Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA TŘÍDY.. 84 Příloha č. 2 POLOLETNÍ A ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ TŘÍDY Příloha č. 3a ZÁZNAM EVALUACE BLOKŮ, TÉMAT A PODTÉMAT TŘÍDNÍCH PROGRAMŮ (1. 4. třída).. 86 Příloha č. 3b ZÁZNAM EVALUACE BLOKŮ A TÉMAT TŘÍDNÍCH PROGRAMŮ (5. třída). 87 Příloha č. 4 ZÁZNAM EVALUACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. 88 Příloha č. 5 EVALUAČNÍ DOTAZNÍK UČITELKY MŠ Příloha č. 6 AUTOEVALUAČNÍ DOTAZNÍK UČITELKY MŠ.. 91 Příloha č. 7 ZÁZNAM O DÍTĚTI.. 93 Příloha č. 8 DIAGNOSTIKA DÍTĚTE Příloha č. 9 ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO PSYCHICKÝ VÝVOJ DĚTÍ S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

4 Filosofie mateřské školy»přirozenou formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost dětí a připravit je po všech stránkách pro vstup do další etapy jejich života.«1 Presentace školy 1.1 MATEŘSKÁ ŠKOLA PARDUBICE POLABINY, MLADÝCH 158 SE PŘEDSTAVUJE Zřizovatel: Magistrát města Pardubic Odbor školství Zaměstnavatelem je: Mateřská škola Pardubice Polabiny, Mladých 158 zastoupena: Annou Nimrichtrovou, ředitelkou školy Adresa: Mladých 158, Polabiny 1, Pardubice Počet zapsaných dětí: 130 v pěti třídách dle věku Provozní doba: hodin Na MŠ pracuje 9 kvalifikovaných učitelek pod vedením ředitelky Anny Nimrichtrové. Rozdělení ve třídách: 1. třída 2. třída SLUNÍČKA BERUŠKY učitelka Hořínková Jaroslava učitelka Mgr. Mlatečková Kristýna učitelka Králíčková Eva učitelka Novotná Jana 3. třída 4. třída RYBIČKY MOTÝLCI ředitelka Nimrichtrová Anna učitelka Valentová Zuzana učitelka Derner Jana učitelka AbuOwnová Dagmar 5. třída ŽELVIČKY zást.řed. učitelka Trojanová Alena Mgr.Rudolfová Veron 4

5 1.2 CHARAKTERISTIKA MŠ Mateřská škola Mladých (dříve MŠ Pionýrů) byla postavena současně se sídlištěm Polabiny 1, které se stavělo v první polovině 60. let. Školní rok 2005/2006 byl jubilejní 40. výročí vzniku MŠ jsme oslavili v listopadu Navazuje na areál ZŠ. Po otevření, na konci roku 1965 bylo zapsáno 120 dětí, postupně se počet zvyšoval až na 140 dětí. Od školního roku 1990/91 byla kapacita školy snížena na 100 dětí. Od školního roku byla zvýšena kapacita dětí na 130, protože v průběhu prázdnin 2010 byl na školní zahradě přistavený k budově MŠ montovaný objekt pro další třídu. Školu tvoří dvoupatrová budova s jednou přístavbou se zahradou, která jsou na pozemku o rozloze m 2. Čtyři třídy s hernami a sociálním zařízením se nacházejí v 1. a 2. patře společně s kuchyňkami pro výdej jídel. Na stejných patrech je sborovna (1. patro) a ředitelna (2. patro). V přízemí najdeme šatny pro jednotlivé třídy, školní kuchyň, kancelář ŠJ, letní umyvárnu, kotelnu, sklady a další příslušenství. Pátá třída je umístěna v přístavbě a má své vlastní příslušenství (třída, herna, kuchyňka šatna, sklady, sociální zařízení ). Zahrada je vybavená čtyřmi zastřešenými pískovišti, prolézačkami, kolotoči, zahradním domkem a malým dopravním hřištěm, kde se děti mohou prohánět na tříkolkách a koloběžkách. Vzrostlé stromy poskytují dětem v horkých letních dnech dostatek stínu. Navíc jsou na zahradě sprchy pro osvěžení dětí. V době mezi dubnem a srpnem roku 1996 prošla budova celkovou rozsáhlou rekonstrukcí. Proto v té době byl provoz v náhradních prostorách ZŠ Polabiny II. a IV. a posléze v MŠ Družstevní. O prázdninách 2012 došlo k výměně oken v celé budově za plastová. V letních měsících r.2013 proběhla rekonstukce topného zařízení (instalovaný nový kotel a další zařízení) a došlo k opravě schodiště položení nového povrchu (lina). O letních prázdninách r.2014 došlo k celkové rekonstrukci vzduchotechniky ve velké kuchyni. Personální obsazení mateřské školy tvořilo dříve 8 učitelek, od školního roku 2010/ učitelek, školnice, uklizečky, hospodářka se dvěma kuchařkami a pomocnou kuchařkou. Tento kolektiv vede ředitelka, která dokázala po nástupu do funkce v srpnu 1999 za dva roky znovu získat jméno školy, a to se projevilo v nárůstu zapsaných dětí. V průběhu těchto let se počet dětí zvedl z 66 na 100, tenkrát byla kapacita školy 100 dětí. V současné době je zapsáno 130 dětí, z důvodu vzniku přístavby k MŠ. Ve školním roce došlo k navýšení o 5 dětí z důvodu neumístění velkého počtu dětí v přijímacím řízení. KHS toto zvýšení kapacity povolila zatím na 2 roky a ve šk. r prodloužila povolení o další 3 roky. Nově se nám již 2.rok podařilo získat osobní asistentku placenou Úřadem práce k problémovému dítěti. Kromě komplexní výchovně-vzdělávací práce, zaměřila MŠ svou koncepci na pohybové, tělovýchovné a rekreační činnosti, na utužování zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. Dětem nabízí standardní i nadstandardní péči zájmové kroužky, logopedickou péči, výuku angličtiny, kulturní akce divadelní představení v MŠ, návštěvy kina, muzeí, výlety, sportovní akce, předplavecký výcvik, lyžařský výcvik, letní školu v přírodě pro nejstarší děti. MŠ má vypracovaný vlastní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, který vychází z RÁMCOVÉHO PROGRAMU PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. Filosofií naší školy je teze»přirozenou formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost dětí a připravit je po všech 5

6 stránkách pro vstup do další etapy jejich života«. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Snažíme se o dobrou spolupráci s rodiči a všestrannou informovanost. Naše MŠ má svoje www stránky, kde se rodiče i ostatní veřejnost mohou seznámit se základními informacemi o MŠ; jsou zde průběžné informace o aktivitách a akcích, které na MŠ probíhají v určitém měsíci. Je zde i každý týden aktualizovaný jídelní lístek. Rodiče si mohou prohlédnout galerii fotografií z většiny akcí.tradicí je několikaletá spolupráce se ZŠ, se ZUŠ a s PPP (pedagogicko-psychologická poradna). 6

7 Koncepce rozvoje MŠ Koncepce rozvoje naší MŠ vychází z přirozené potřeby lidského pohybu je zaměřena na veškeré tělovýchovné, pohybové a rekreační činnosti. Je to uplatňování POHYBOVĚ REKREAČNÍHO PROGRAMU uzpůsobeného pro naší MŠ podle vzoru Mgr. Belšanové na MŠ Na Smetance v Praze 1 (grant MŠMT).»Od kojeneckého věku je pohyb podmínkou a předpokladem zdravého růstu a vývoje dítěte. V dnešní přetechnizované společnosti se ukazují záporné následky civilizačního procesu na zdravotní stav a funkční schopnost lidského organismu. Úsporně plánovaná sídliště často omezují spontánní pohyb dětí v místnostech i venku. Omezování pohybové aktivity dětí je nezbytné kompenzovat správně vedeným tělovýchovným cvičením. Je nutné zprostředkovat dítěti podněty pro zdravý tělesný vývoj i zvýšení výkonnosti. Přímý vliv pohybu na fyziologický, somatický a psychologický vývoj dítěte je vědecky prokázán. Sledováním velkého počtu dětí MŠ bylo zjištěno, že dítě soustavně a správně pohybem stimulované se vyvíjí zdravěji, zcela jinak než dítě necvičící. Dokonce i složení těla dětí cvičících je jiné (v poměru svaloviny k tukové tkáni) než dětí necvičících.«poskytnout dětem dostatek prostoru k pohybovým aktivitám všeho druhu ve všech ročních obdobích i na čerstvém vzduchu. Pěstovat základní sportovní přípravu v plavání, turistice, sáňkování, lyžování se znalostí limitů a určitých omezeních. Provádět každodenní cvičení, cvičení při hudbě, cvičení s různým náčiním. Neopomíjet pohybové hry, kterými se kromě pohybu rozvíjejí mnohé vlastnosti sebeovládání, kázeň, tvořivá činnost, pozornost, odvaha. Dítě hledá své místo ve skupině, navazuje kontakty s ostatními, učí se prosadit svou osobnost. Maximálně využívat pobytu venku, chodit s dětmi na delší procházky (přiměřeně věku maximálně však 6 km). Chůze je nejpřirozenější pohyb člověka a při procházkách je možnost pozorovat krásy přírody, utvářet si k ní vztah, učit se s ní zacházet, sledovat dění života, získávat mnoho poznatků z přírody. Navázat na koncepci v minulém školním roce ekologická výchova. Provádět klasickou tělesnou výchovu s cvičením na nářadí. Využití nářadí a náčiní urychluje nenásilně pohybový rozvoj dětí, upevňuje dovednosti a pěstuje odvahu. V letních a podzimních měsících provádět cvičení na zahradě nebo v přírodě zde dětem nahrazují nářadí přirozené překážky (pařezy, keře, stromy), které děti vhodným způsobem zdolávají. K ozdravění organizmu dětí pořádat polodenní výlety do přírody se sezónním zaměřením (sáňkování, bobování) nebo poznávacím (za zvířátky), kde kromě ozdravného pobytu děti načerpají mnoho poznatků a zážitků ekologická výchova. Minimálně 1 za rok vyjet s nejstaršími dětmi do školy v přírodě (dle zájmu v létě) Příroda působí na organizmus dítěte jako komplex činitelů sluneční záření, vzduch a voda pozitivně ovlivňují růst organizmu, látkovou výměnu, obrannou schopnost, nervovou soustavu i celkovou psychiku dětí. 7

8 Škola v přírodě zprostředkuje dětem poznání přírodních jevů, úkazů a míst, které ve městě nemají možnost poznat. Dává dětem možnost rekreace, ale současně upevňuje dovednosti v různých sportovních odvětvích turistika, sáňkování, plavání, ap. Učí dítě samostatnosti v jednání a sebeobsluze a usměrňuje jeho vztahy ke kolektivu. Dítě poznává krásu přírodního prostředí, poznává, co dává příroda člověku a jak je nutné přírodu šetřit a pečovat o ni ekologická výchova. Během pobytu ve škole v přírodě učitelé lépe poznají celou osobnost dítěte, jeho citové vazby k rodině a rodiny k němu, jeho zdravotní stav, fyzickou zdatnost. 8

9 1.3 DLOUHODOBÉ CÍLE MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.»Pečovat o zdraví dětí a tělesný rozvoj.«respektovat informace rodičů při předávání dětí do MŠ předcházet nemocnost dětí vhodným oblečením otužovat děti vodou, vzduchem (systém větrání, v létě sprchování) při pobytu venku a odpoledním odpočinku neprochladnout, nenechat děti zpotit tělovýchovné činnosti venku za příznivého počasí (viz koncepce) denní cvičení neopomíjet přímivé a zdravotní cviky, cviky pro nožní klenbu (koncepce) péče o zdraví dětí v průběhu celého dne (čištění nosu, zubů) nenutit děti do jídla respektovat jejich potřeby - citlivý přístup, obdobně reagovat na děti, které nespí přiměřený odpočinek apod. dodržování pitného režimu předplavecký výcvik 3. a 4. oddělení (koncepce) výjezd do školy v přírodě 3. a 4. oddělení (koncepce) pravidelné výlety do přírody 1 za dva měsíce (koncepce) 2.»Vzdělání dětí rozvíjet přirozenou cestou.«prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností uskutečňovat ho v denním režimu ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v MŠ vyskytnou (citlivě reagovat na okamžitou situaci) mělo by zasahovat celou osobnost dítěte, vše bude provázáno a propojeno v zájmových aktivitách pečovat o děti talentované spontánní a řízené aktivity budou vyvážené 3.»Snažit se vytvářet podnětné a pohodové prostředí pro děti i zaměstnance.«respektovat individuální potřeby, touhy a přání dětí, vyslechnou je, nechat svobodně pohybovat poskytovat dětem časovou rezervu k získání potřebných kulturních, hygienických a společenských návyků účast učitelky jako rovnocenného partnera ve hře, hodnotit její slovní projev, takt, veselost, nápaditost, flexibilitu nabízet vhodné hračky a pomůcky využívat častěji a pohotověji pochvalu, respektovat pracovní tempo dětí (individuálně) respektovat potřeby a zájmy zaměstnanců 4.»Rozvíjet sociálně-kulturní postoje.«učit děti vnímat různost kulturních komunit vést k přátelství a soudržnosti s dětmi jiných národností 9

10 2 Podmínky vzdělávání 2.1 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY MŠ Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Třídy a herny jsou vybaveny nábytkem (každý rok postupně zařizujeme novým) splňujícím estetické, zdravotní i antropometrické požadavky. Doplňujeme a inovujeme tělocvičné nářadí, náčiní i vybavení pro odpočinek. Průběžně nakupujeme hračky, pomůcky, materiály a mnoho doplňků potřebných k výchovně vzdělávací práci s dětmi. Snažíme se, aby tento veškerý materiál odpovídal věku dětí a byl jim dostupný. Na výzdobě prostředí naší MŠ se děti podílejí svými výtvory, výrobky (vyrobených i v kroužcích VV), které si mohou prohlížet rodiče, veřejnost (hodnotí kladně). Kolem budovy MŠ je krásná, velká zahrada. Umožňuje dětem pohybové i další aktivity, ale její vybavení je náročné, co do údržby i rozšiřování herních prvků (nedostatek finančních prostředků). Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 2.2 ŽIVOTOSPRÁVA Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají dostatek tekutin v průběhu celého dne (PITNÝ REŽIM). Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nejsou nuceny do jídla, jsou motivovány, alespoň k ochutnání. Děti jsou ráno přiváděny do mateřské školy zpravidla do 8.00 hodin, ale i déle, podle možnosti rodiny (většinou po dohovoru s učitelkou), nebo také dříve, dle požadavků a upozornění MŠ (výlety, jiné akce). Pobyt venku je každodenní, jeho náplň i délka je uzpůsobená počasí (kvalita ovzduší, či jiné přírodní překážky mráz, náledí, vítr, déšť). Umožňujeme dětem dostatek pohybu ve vnitřních i venkovních prostorách MŠ (viz koncepce). Odpolední odpočinek je uzpůsobený potřebě spánku dětí nebo jen klidu na lehátku. U nejstarších dětí respektujeme nižší potřebu odpočinku a nahrazujeme ho nerušícími činnostmi (poslechem pohádek, kreslením, hraním ve třídách). 10

11 2.3 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Všichni zaměstnanci školy se snaží, vytvářet dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Většinou v září a říjnu umožňujeme nově příchozím dětem postupně se adaptovat na nové prostředí individuálním přístupem obou učitelek (pomoc provoz. zaměstnankyň). Nově příchozím dětem nabízíme i adaptační program už jeden rok před nástupem do MŠ aktivitou pro rodiče s dětmi»pondělní HRÁTKY«Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo by neměl být znevýhodňován či zvýhodňován. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný denní režim. Všichni zaměstnanci školy se snaží respektovat individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při většině činností. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Měla by převažovat pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech se snažíme rozvíjet vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové sledují vztahy dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují (prevence šikany). 2.4 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Organizace (obecně) Denní režim je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby a možnosti dětí i různé změny, vyplývající např. z akcí MŠ. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány pohybové aktivity (viz koncepce). Pedagogové se plně věnují dětem. Je nepřípustné nechat děti bez dozoru. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid i soukromí. Děti mají možnost se neúčastnit společných činností. Děti by měly mít dostatek času ke spontánní hře, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Při vstupu do mateřské školy je uplatňovaný individuálně přizpůsobený adaptační režim, zvláště v 1. třídě SLUNÍČEK a ve 2. třídě BERUŠEK. Aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, mohly pracovat vlastním tempem. Stanovené počty dětí na třídách nejsou překračovány, i z hygienického hlediska. Spojování tříd je omezeno. 11

12 2.4.2 Organizace dne v mateřské škole (režim dne) ranní hry, spontánní aktivity, jazykové chvilky, smyslové hry ranní cvičení hygiena, dopolední svačina soustředěná chvilka, didakticky cílené činnosti pobyt venku hygiena, oběd, příprava na odpočinek odpolední odpočinek hygiena, odpolední svačina odpolední hry a zájmové činnosti dětí Organizace tříd Děti jsou přijímány a zařazovány do tříd podle věku od nejmladších po nejstarší, tj. třídy jsou věkově homogenní. Kritéria přijímání dětí do naší MŠ jsou uvedeny ve Směrnici»Podmínky a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ«. Ve šk. roce 2013/2014 byly určené jednotně Magistrátem města Pardubic pro všechny MŠ ve městě. Pedagogické pracovnice na třídách tvoří třídní vzdělávací programy (TVP) podle rozpracovaných bloků a témat ve školním vzdělávacím programu (ŠVP). Někdy dochází k personálním změnám, ale většinou s kolektivem třídy postupuje alespoň jedna stávající pedagogické pracovnice Nabídka aktivit školy BEZPLATNÉ hudební kroužek logopedická péče základy anglického jazyka výtvarný kroužek (2 ) PLACENÉ dle zájmu dětí pro starší děti s menšími vadami řeči dle zájmu starších dětí dle zájmu starších dětí koncerty, divadelní představení, výstavy základy předplavecké průpravy základy lyžování polodenní výlety do přírody všechny třídy - dle zájmu starších dětí dle zájmu dětí pro všechny děti 12

13 jeden celodenní výlet ke DNI DĚTÍ škola v přírodě pro všechny děti - dle zájmu dětí PRO VEŘEJNOST»Den otevřených dveříhrátky pro nejmenší«před zápisem do MŠ pro děti mladší 3 let a jejich rodiče (každé pondělí) Tradiční akce školy DRAKIÁDA vyrábění dráčků s rodiči, výstavka příjezd SV. MARTINA NA BÍLÉM KONI akce na školní zahradě pro děti a rodiče spojená s lampiónovým průvodem MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA na třídách s nadílkou VÁNOČNÍ POSEZENÍ výroba vánoční dekorace (dárečku) + zpěv koled akce pro děti s rodiči KARNEVAL s karnevalovým průvodem Polabinami všechny děti vynášení SMRTKY (Morany) = BABY ZIMY všechny děti BESÍDKY KE SVÁTKU MATEK akce pro děti s rodiči DEN DĚTÍ»Skákací hrad«, soutěžní dopoledne LETNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY»VYŘAZENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ«, tělovýchovné soutěže na zahradě, táborák, opékání párků, diskotéka s hudbou akce na školní zahradě pro děti, které odejdou do ZŠ a jejich rodiče 13

14 2.4.6 Týdenní režim aktivit MŠ Po Út St Čt Pá Pondělní hrátky Logopedie I. Logopedie II. Výtvarný kroužek I. Výtvarný kroužek II. Anglický jazyk 1 týdně pro veřejnost 1 x za 14 dní 1 x za 14 dní 1 x za 14 dní 1 x za 14 dní 1 x týdně 2.5 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Povinnosti i kompetence pracovnic jsou jasně vymezené a respektované. Ředitelka se snaží vytvářet na pracovišti pohodové prostředí s dobrou náladou, zajímá se o starosti zaměstnanců. Zapojuje spolupracovnice do řízení mateřské školy, přenáší na ně kompetence, zajímá ji jejich názor. Vyzývá pedagogické pracovnice ke spoluúčasti na tvorbě školního programu, popřípadě řešení některých otázek. Pedagogický sbor dobře pracuje jako tým, vzájemně si pomáhá, neprodleně a flexibilně řeší vzniklé překážky v práci (zastupování, ) Je vytvořený informační systém pro všechny pracovnice i rodiče jak uvnitř mateřské školy tak i vně webové stránky školy (www.ms-mladych.cz), ová adresa Plánování a tvorba třídních programů je tvořivá a funkční, akceptuje zpětné vazby (evaluace, hodnocení). Ředitelka kontroluje a vyhodnocuje práci zaměstnankyň, má zpracovaný určitý systém (uvedený v ročním plánu školy). Snaží se kontrolami více motivovat ke kvalitnější práci a ne stresovat nebo zastrašovat pracovnice. MŠ pravidelně spolupracuje se zřizovatelem i s ostatními organizacemi a institucemi zvláště v místě mateřské školy (ÚMO Pce II, Policie, ZŠ, ZUŠ, ) Spolupráce se základní školou (ZŠ) Návštěva učitelek mateřské školy v 1. třídách základní školy na začátku školního roku. Konzultace s učitelkami o úrovni, vyspělosti a adaptabilitě dětí, které přišly do ZŠ z naší mateřské školy, připravenost na školu (září, říjen). Návštěva nejstarších předškoláků v 1. třídě ZŠ ještě před jejich zápisem do základní školy zúčastnit se vyučovací hodiny (leden). Návštěva učitelky ZŠ v naší mateřské škole na konci školního roku informace o dětech, které půjdou do 1. třídy po prázdninách (červen) na schůzce pro rodiče odborná přednáška ŠKOLNÍ ZRALOST. V průběhu školního roku nabídka velké tělocvičny ZŠ pro nejstarší předškoláky. Účast dětí MŠ na akademii ZŠ (v tělocvičně), nebo akcích na školním hřišti ZŠ (skákací hrad, ohňostroj). 14

15 2.5.2 Spolupráce se základní uměleckou školou (ZUŠ) Pomoc při organizaci výběrů talentů do výtvarného, hudebního a pohybového oboru. Shlédnutí vystoupení žáků ZUŠ (kulturní představení). 2.6 PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Dosažení vyššího odborného vzdělání pedagogických pracovnic je při zajištění provozu MŠ velmi náročné. Přesto ho absolvovala jedna učitelka (Bc. K. Mlatečková) a v tomto školním roce pokračuje již 2.rokem v magisterském studiu. Po mateřské dovolené se vrátila Jana Novotná, která taky zahájí v říjnu 2013 vysokoškolské studium. Pedagogové se průběžně vzdělávají samostudiem, nebo si vybírají akce, které nábízejí instituty pro další vzdělávání nebo vzdělávací střediska. Ředitelka se snaží vytvářet pedagogům podmínky pro jejich vzdělávání. Pedagogický sbor funguje na základě vytvořených vnitřních pravidel. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče. Specializované služby jsou zajišťovány specializovanými odborníky (logopedie těžší vady, rehabilitace, psycholog, ) Organizační schéma MŠ 15

16 2.7 SPOLUÚČAST RODIČŮ Získat důvěru rodičů individuálními rozhovory o dětech, osobní přítomností při výchovných činnostech, informativními nástěnkami o chodu MŠ. Sledovat konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin, snažit se jim porozumět a vyhovět. Informovat rodiče o prospívání jejich dětí. Domlouvat se společně o postupu při jeho výchově a vzdělávání. Chránit soukromí rodiny, zachovávat patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Umožnit rodičům podílet se na akcích naší mateřské školy. Konzultovat s nimi nápady a připomínky. Vtáhnou více rodiče do života naší MŠ i prostřednictvím u a www stránek (pochvaly, připomínky). Zorganizovat několik akcí pro rodiče s dětmi. Podporovat rodinnou výchovu a pomáhat rodičům v péči o jejich dítě. Poskytnout rodičům odbornou poradenskou činnost, společná setkání, zapůjčit vhodnou literaturu. Rodičům je na nástěnce k dispozici»školní vzdělávací program«a»výroční zpráva«. Schůzky s rodiči proběhnou asi 4 za rok: úvodní školní řád, organizace života v MŠ, akce MŠ, úplata, pro rodiče starších předškoláků před zápisem do základní školy s přednáškou o ŠKOLNÍ ZRALOSTI před školou v přírodě pro rodiče nově přijatých dětí další dle potřeby a uvážení 16

17 3 Vzdělávací program 3.1 ÚVOD Motto:»ŠKOLKA PLNÁ POHODY, POHYBU A ZÁBAVY«Při sestavování ŠKOLNÍHO PROGRAMU vycházíme z cílů a oblastí RÁMCOVÉHO PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, který jsme si uzpůsobily pro potřeby naší MŠ a budeme podle něho pracovat. Vzdělávací činnosti: jsou založeny na metodách přímých zážitků, využívají dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vedou děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnosti dítěte. probouzejí v dítěti aktivní zájem a chuť se dívat kolem sebe. Naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. nepředkládají dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožní hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. 17

18 3.2 ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE Charakteristika Zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval rámcové cíle předškolního vzdělávání: rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení (poznatek) osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (hodnota) získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (postoj) Vzdělávací činnosti jsou zpracovány do BLOKŮ, které tvoří TÉMATA a PODTÉMATA jednotlivých tříd: 1. třída SLUNÍČKA věk dětí 3 4 roky 2. třída BERUŠKY věk dětí 3 4 roky 3. třída RYBIČKY věk dětí 4-5 let 4. třída MOTÝLCI věk dětí 5 6 let 5. třída ŽELVIČKY věk dětí 5 7 let Bloky třídy jsou čtyři a jsou zpracovány dle ročních období: 1. blok»podzim«2. blok»zima«3. blok»jaro«4. blok»léto«čtvrtá pátá třída vychází z jednoho bloku: Blok»SVĚT KOLEM NÁS«Jednotlivé BLOKY obsahující návrhy TÉMAT A PODTÉMAT, jsou dále rozpracovány podle podmínek a věku dětí TŘÍDNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM. Při každém rozpracování jsou respektovány požadavky na: a) rozvoj osobnosti dítěte rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi stimuluje rozvoj řeči seznamuje děti se vším, co je důležité pro život zdůrazňuje význam vlastních aktivit je připraven pomoci dětem, pokud to potřebují vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne b) uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole usiluje o partnerské vztahy s rodiči odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a za možnost podílet se na činnosti s dětmi 18

19 umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech c) provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost o tom jak se děti cítily, projevovaly co se naučily úroveň komunikace co se povedlo, co ne a proč úroveň kresby, pracovních výrobků vyhodnocování evaluaci provádíme přibližně 1 týdně u témat a 1 za měsíc i déle vyhodnocujeme bloky Formy vzdělávání Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem bude naplňovat konkrétní dílčí vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Snažit se omezovat předávání hotových poznatků a slovních poučení. Dítě se bude rozvíjet a učit na základě vlastní aktivity (činnostmi, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá). Většina činností bude obsahovat prvky hry a tvořivosti. Ve vzdělávání nadaných, talentovaných dětí budeme nabízet další aktivity formou zájmových kroužků výtvarný, výuka anglického jazyka, které vedou učitelky MŠ. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání bude patřit množství nadstandardních aktivit plavecký výcvik, lyžařský výcvik,výlety, společné akce rodičů a dětí, škola v přírodě, apod., které budeme organizovat v průběhu celého roku. Vzdělávání bude probíhat cílevědomě, promyšleně a plánovitě Plánování Při plánování, tvorbě tématických celků se pohybujeme kolem vzdělávacích cílů. BLOKY volíme z hlediska rámcových cílů předškolního vzdělávání: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení (CO SE DÍTĚ NAUČÍ), osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (S JAKÝMI HODNOTAMI SE V NĚM SETKÁ), získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (JAKÝ PROSTOR PRO SEBEUPLATNĚNÍ POSKYTNE). Naplňování těchto cílů by mělo být VŠUDYPŘÍTOMNÉ. Jsou naplňovány průběžně a prostředkem k naplňování jsou formy a metody vzdělávání, kvalita prostředí, kvalita komunikace. TÉMATA naplňujeme činnostmi, které směřují k výstupům v podobě OČEKÁVANÝCH KOMPETENCÍ ať už se přednostně zaměříme na jakýkoliv z cílů, naplňujeme různou měrou i ty ostatní. Jsou vymezeny pro jednotlivé oblasti rozvoje dítěte a vyjadřují, k čemu má dítě v té, které oblasti směřovat, co má být u dítěte podporováno, rozvíjeno, 19

20 vytvářeno, posilováno apod. Tyto cíle jsou také naplňovány i průběžně ve všech vzdělávacích oblastech Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. VZDĚLÁVACÍ CÍLE jsou propojeny: s PODMÍNKAMI (analyzujeme vlastní situaci) s ČINNOSTMI s KOMPETENCEMI (očekávané výstupy) s RIZIKY (čemu je třeba předejít a vyhnout se) Učitelka mateřské školy nutně potřebuje mít odborné i metodické vzdělávání v oborech VÝTVARNÉ, HUDEBNÍ či TĚLESNÉ VÝCHOVY apod., aby dokázala co nejefektněji využít nejrůznějších aktivit jako prostředků k rozvíjení všech stránek osobností dítěte v integrovaném (tématickém) vzdělávání a aby byla schopna postupovat v souladu s jeho rozvojovými možnostmi a potřebami. 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás ŠVP je vypracován v souladu s principy a zásadami RVP PV a pro práci školy představuje ŠVP Svět kolem nás základní pedagogický dokument, který

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více