Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00"

Transkript

1 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠVP byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, se zákonem č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání Školský zákon a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb.

2 Obsah školního vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání materiální podmínky MŠ životospráva psychosociální podmínky řízení MŠ personální a pedagogické zajištění spoluúčast rodičů 4. Organizace vzdělávání přijímání dětí organizace dne v MŠ 5. Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce cíl vzdělávacího programu rámcové cíle a záměry oblasti vzdělávání metody a prostředky 6. Vzdělávací obsah požadavky na zpracování třídního VP 7. Evaluační systém

3 1. Identifikační údaje o škole. Název školy: Adresa školy: Kontakt: Webové stránky: Soukromá mateřská škola Sluníčko B. Martinů 812, Ostrava-Poruba Soukromá mateřská škola Sluníčko B. Martinů 812, Ostrava-Poruba Ing. Jiří Kovář IČ: Ředitel: Zřizovatel: Typ MŠ: Kapacita MŠ: Provozní doba: Využití MŠ: REDUZA pro s.r.o. s celodenním provozem 24 dětí hodin pohybová výchova, výuka anglického jazyka, výtvarná činnost, logopedická poradna a cvičení zdravý životní styl intenzivní předškolní příprava

4 2. Obecná charakteristika MŠ: Mateřská škola se nachází uprostřed obvodu Ostrava -Poruba, v blízkosti Hlavní třídy a parku na Havlíčkově náměstí. Mateřská škola má v provozu dvě třídy s celkovou kapacitou 24 dětí. O děti se starají dvě pedagogické pracovnice se 100% úvazkem a jedna správní zaměstnankyně se 100% úvazkem. Prostory mateřské školy jsou umístěny v přízemí vícepodlažního obytného domu. Třídy jsou dostatečně velké a světlé. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, lehátky, ručníkovými a šatnovými bloky. K mateřské škole přináleží školní zahrada, která je částečně vybavená novými dřevěnými herními prvky, pískovišti. Našim záměrem je doplnit venkovní zahradu o prolézačky, houpačky a další dřevěné prvky. Školní zahrada je využívána celoročně k volným i řízeným hrám dětí. Jsme klasickou MŠ, podporující všestranný rozvoj dítěte. Snažíme se, aby se děti v naši mateřské škole cítily spokojeně, a to zejména na základě uspokojování základních lidských potřeb a individuálnímu přístupu k dítěti. Našim cílem je vytvořit dětem co nejvíce podnětné prostředí, zajímavé a bohaté na obsah tak, aby mohlo docházet k rozvoji celé osobnosti každého dítěte. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, stejně jako vlastní zájem dítěte poznávat nové, porozumět sám sobě i světu, který jej obklopuje. Zahrnujeme zde také na vzájemnou spolupráci s rodiči a veřejnosti. Veškeré akce prezentujeme na vlastních webových stránkách naší mateřské školy. Navážeme spolupráci s obvodními organizacemi, Policií, Turistické stanice a dalšími. 3. Podmínky vzdělávání MŠ Materiální podmínky mateřské školy - Technický stav budovy je dobrý. Přístup do MŠ je bezbariérový, - mateřská škola má dostatečně velké prostory a uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším činnostem dětí, - dětský nábytek, nářadí i vybavení pro odpočinek dětí je přizpůsobeno požadavkům pro pobyt předškolních dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné - hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát i ukládat - vybavení hračkami je průběžně a podle možností doplňováno a obnovováno, je zdravotně nezávadné a bezpečné, - vybavení didaktickými pomůckami bude dostatečné a doplněné o odbornou a dětskou literaturu

5 - v každé třídě, šatně i chodbách jsou prostory pro výstavku dětských prací, děti se tímto podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy - školní zahrada je vybavena průlezkami, nově bude dovybavena o další dřevěné průlezky, záměrem je dovybavit školní zahradu novými dřevěnými herními prvky, - děti mají k dispozici chodníky k jízdě na koloběžkách, trojkolkách a prostor pro míčové hry, - vybavenost tělovýchovným nářadím i náčiním je dobrá a je k dispozici všem třídám - vnější i vnitřní prostory a jejich vybavení jsou estetického vzhledu a splňují požadavky bezpečnostních a hygienických norem dle platných předpisů - Všechny třídy jsou vybaveny novým, dětským nábytkem a lehátky. - Šatny jsou vybaveny novým šatnovým nábytkem, - Sociální zařízení je vybaveno dle předpisů dětskými mísami a umyvadly s ručníkovými bloky. Životospráva - dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle daných norem a předpisů, strava bude do mateřské školy převážně dovážena ze stravovacích zařízení k tomuto účelu provozovaných, pitný režim a svačiny budou připravovány v místě ohřevu a výdeje jídla. - je zachována vhodná skladba jídelníčku odpovídající zdravé výživě, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů, - je zajištěn pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ (ve třídách i při pobytu venku) a jsou splněny hygienické požadavky, - do jídelníčku je zařazována zelenina, ovoce, ryby, - mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány tříhodinové intervaly - děti nejsou do jídla nuceny, je však dodržováno pravidlo ochutnat - respektujeme individuální potřebu jídla a požadavky rodičů na stravování dětí, úpravou stravy vycházíme vstříc alergikům - je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, - děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě ale i v interiéru MŠ, - každodenně a dostatečně dlouho jsou děti venku, program je přizpůsoben okamžité kvalitě ovzduší a počasí (sledování stavu ovzduší na internetu), - v denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku dětí dětem s menší potřebou spánku nabízet klidové činnosti tak, aby nebyly rušeny děti spící na lehátku, - zaměstnanci dodržují zásady zdravého životního stylu, jdou dětem příkladem.

6 Psychosociální podmínky - všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové podmínky, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně, - pedagogičtí pracovníci respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, - děti nejsou neúměrně zatěžovány ani neurotizovány spěchem a chvátáním, - volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a učit děti pravidlům soužití, - snaha všech zaměstnanců, aby mezi dospělými a dětmi vládla ohleduplnost, zdvořilost, důvěra, tolerance, - všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno, - vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. - převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly a podpora dítěte nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si - pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany) - respektují soukromí dítěte, které má možnost uchýlit se do klidného koutku, nezúčastnit se činností a odpočinout si dle své potřeby - pedagogové dodržují stanovený počet dětí ve třídě, maximální omezení spojování tříd (pouze v odpoledních hodinách) Řízení MŠ - vytvoření přátelské atmosféry mezi všemi zaměstnanci, pracovat jako tým - pravomoci a povinnosti jsou všem vymezené, každý zná své povinnosti, kterými se podílí na chodu školy (pracovní náplň, řád školy, směrnice), - zásadní otázky řeší všichni zaměstnanci společně - vytvoření informačního systému formou pedagogických a provozních porad a formou informačního sešitu ve sborovně - zajištění informačního systému pro rodiče veškeré informace jsou na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, na webových stránkách MŠ a rodiče mohou využít každodenní osobní kontakt s pedagogem - spolupráce s policii, městskou knihovnou, ZUŠ, logopedem, psychologem - podávání objektivních informací zákonným zástupcům o výchově a vzdělávání jejich dětí pokud jsou jimi vyžádány Personální a pedagogické zajištění

7 - všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci - vzdělávání pedagogů formou samostudia či zapojení se do vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP, semináře, školení) jsou organizována dle finančních možností školy - pedagogičtí pracovníci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí - pedagogové jsou připravení obrátit se na odborníky (psychologa, lékaře, speciálního pedagoga) pro zajištění speciálních služeb, ke kterým nejsou dostatečně kompetentní - každý pedagog je zodpovědný za výsledky vzdělávací činnosti ve své třídě vzhledem k hlavním cílům školy - pracovní doba pedagogů je organizovaná tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče Spoluúčast rodičů - snaha o vytvoření oboustranné důvěry mezi rodiči a pedagogy a provozním personálem - možnost rodičů podílet se na dění v MŠ a účastnit se pořádaných společných akcí - informovat rodiče o všem, co se děje v MŠ (nástěnky, třídní schůzky, webové stránky MŠ, rozhovor ), - informovat rodiče o prospívání jejich dítěte domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání, pokud rodiče projeví zájem, - nabídka poradenského servisu pro rodiče individuálně sjednané termíny, - ochrana soukromí rodin (jednat taktně, profesionálně, s vědomím, že pedagogové pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodin), - ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. (zákonný zástupce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů), - pedagogové citlivě doporučují logopedickou péči, školního psychologa, odklad školní docházky, - pedagogové intenzivně pracují s dětmi v posledním ročníku MŠ na jejich přípravě k zápisu do základní školy a školní docházku - možnost zákonných zástupců vyjádřit se na konci školního roku k práci naší MŠ formou anonymní ankety (názory a připomínky poslouží ke zlepšení práce v naší MŠ) Formy spolupráce s rodiči: - třídní schůzky - odpolední akce s rodiči a dětmi v jednotlivých třídách

8 - vystoupení dětí - Den otevřených dveří - výstavka dětských prací výtvarného kroužku - ukázková hodina angličtiny, sportovní přípravky - škola v přírodě apod. Pro zkvalitnění spolupráce s rodiči má každá třída vypracovaný konkrétní, funkční plán spolupráce s rodiči ve své třídě. Rodiče se mohou zapojit do environmentálních akcí MŠ, jako sběru starého papíru, plastových víček, sběru přírodního materiálu, nepotřebného materiálu pro výtvarné činnosti v MŠ, papíru do kopírky 4. Organizace vzdělávání Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Ve třídě je zapsáno dětí. Třídy jsou věkově smíšené. Respektujeme přání rodičů při zařazování dětí do tříd sourozenci, kamarádi. Specializaci tříd bude organizována dle potřeb a schopností dětí, případně požadavku rodičů. V každé třídě usilujeme o všestranný harmonický rozvoj dítěte. - denní řád reaguje na individuální možnosti dětí, na jejich aktuálně změněné potřeby - do programu jsou zařazovány pohybové aktivity, děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí - poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, děti mají dostatek prostoru a času, aby je mohly dokončit nebo v nich později pokračovat, - děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily i do organizované činnosti, pracovaly svým tempem - plánování vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí, - respektujeme soukromí dětí, - ke spojování tříd dochází v nejnutnějších případech a to pouze v ranních a odpoledních hodinách. Přijímaní dětí do mateřské školy Veřejnost je informována o místě, termínu a době konání zápisu na webových stránkách mateřské školy, prostřednictvím vývěsek a jiných vhodných informačních prostředků. O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy. Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti od tří let, přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud zájem o zapsání dětí do mateřské školy přesahuje počet volných míst, rozhoduje ředitelka školy dle kritérií stanovených pro přijímací řízení. S těmito kritérií jsou zákonní zástupci seznámení u zápisu do MŠ.

9 V případě volné kapacity MŠ mohou být děti přijímány i během roku. Pravidelně před zápisem do mateřské školy probíhá Den otevřených dveří. Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ jsou každý rok aktualizována. Organizace dne v mateřské škole příchod dětí do MŠ scházení dětí ve svých třídách, hry dle volby a přání dětí, didakticky zacílené činnosti ve skupinách, individuální péče, jazykové chvilky, smyslové hry, TV činnosti hygiena, dopolední svačina pokračování v činnostech, dokončení hry ,30 příprava na pobyt venku, pobyt venku hygiena, oběd odpočinek hygiena, odpolední svačina odpolední zájmová činnost, didaktické činnosti, hry dle volby dětí, nadstandardní aktivity dětí (dle dohody s rodiči), individuální hry dětí 5. Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce - pojetí dítěte jako jedinečné a neopakovatelné osobnosti, která má právo být sama sebou - vztah k rodině uznání její dominantní role a otevření se spolupráce s ní - vztah k počátečnímu vzdělávání přirozenému rozvoji specifických možností a schopností dětí - alternativy - neklást důraz na množství vědomostí, ale na schopnost je využít a uvádět do vztahů - situační učení a hra, komunikace zaměřit se především na samotnou tvořivou hru a experimentaci v návaznosti na osobní prožitky, uplatňování zájmu a zkušeností až po vlastní vyjádření představy - samostatnost a tvořivá aktivita učit děti vyjádřit se, umět ocenit jejich nápady, projevovat důvěru v jejich schopnosti je řešit, zbavovat je obav ze selhání, povzbuzovat je a zbytečně nekritizovat - individuální princip individuálně přistupovat ke každému dítěti tak, aby činnosti a aktivity odpovídaly jeho možnostem Cíl vzdělávacího program

10 - vytvořit dětem podnětné prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat a rozvíjet se zcela přirozeně, - dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň přizpůsobit se životu v sociální komunitě. - vytvořit základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu lidských a etických hodnot. - snažit se, aby věkově smíšené třídy zaručily přirozené sociální prostředí, které podporuje úctu a respekt k ostatním a učí toleranci Chceme, aby naše vzdělávání bylo založeno na prožitkovém a interaktivním učení. Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích. Chceme, aby učitel byl zde průvodcem, který motivuje a inspiruje, nikoli vůdcem. Rámcové cíle a záměry Všechny činnosti v průběhu každého dne by měly splňovat požadavky formované ve třech hlavních cílech se zřetelem na to, že každé dítě se vyvíjí jinak, má jiné schopnosti a předpoklady. Proto každé z nich opustí MŠ s jiným rozsahem dovedností, schopností a vědomostí. a) rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení: - podporovat u dětí schopnost chápat svět okolo nás, jejich zájem o to, být jeho součásti s možností vlastní účasti na dění, - povzbuzovat je k chuti učit se a radovat z poznávání nového, porozumění věcem, jevům a změnám, ke schopnostem vyrovnat se s nimi a umění přizpůsobit se, - dát dětem možnost k přemýšlení, rozvíjet jejich fantazii, zájmy, nadání, schopnosti a dovednosti jak po stránce tělesné tak duševní, - rozvíjet řeč dítěte a schopnost komunikovat s vrstevníky i dospělými b) osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: - rozvíjet děti po stránce citové a mravní, položit základy sociálního cítění a solidarity, - vést děti k osvojení si hodnot spojených s životním prostředím, zdravím a životem vůbec, k tomu, aby si vážily sebe i ostatních lidí, - seznamovat děti v rámci jejich možností s tradicemi, kulturou země, ve které žijí, rozvíjet schopnost jejich estetického vnímání. c) získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost působící na své okolí:

11 - učit děti poznávat sám sebe, své možnosti a schopnosti, rozvíjet jejich sebedůvěru a sebevědomí - vést děti k toleranci ke druhým a schopnosti spolupracovat - podporovat v dětech poznání, že mohou jednat samostatně a svobodně, ale za to co udělají, musí také nést odpovědnost Oblasti vzdělávání Dítě a jeho tělo Stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. Dítě a jeho psychika Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. Dítě a ten druhý Učit děti vzájemné komunikaci mezi sebou a dospělými, ostatními dětmi a podporovat utváření vztahů a vazeb. Dítě a společnost Pomáhat dětem k osvojování dovedností, návyků a postojů, které jsou základem pro život ve společnosti ostatních lidí a povedou k dodržování všeobecně uznávaných hodnot estetických, společenských a morálních. Dítě a svět Učit děti vnímat sebe sama jako součást okolního světa a přírody. Vytvářet u nich základy odpovědného přístupu k ní a prostředí vůbec. Průběžné cíle: - učit děti samostatnosti a schopnosti překonávat překážky - vést je k soběstačnosti v oblékání, hygieně, dodržování čistoty, k péči o zdraví své i ostatních - vést k dodržování společenských pravidel a základních pravidel chování - dodržovat pravidla kolektivního chování - učit děti vzájemné komunikaci mezi sebou i dospělými - rozvíjet kladné vztahy k práci a činnostem, podporovat tvořivost

12 - rozvíjet citové vztahy k nejbližším osobám, rodině, sourozencům ale i dětem ve třídě - podporovat aktivitu dětí - rozvíjet schopnost vzájemné spolupráce - vést děti k vytrvalosti, trpělivosti, k plnění úkolů souvisejících s přípravou na školní docházku - vést k pravdomluvnosti - stimulovat děti k dokončení započaté činnosti - učit se pomáhat druhým - podporovat kladné vlastnosti - přiměřenou formou děti seznamovat s prevenci sociálněpatologických jevů - podporovat kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí Metody a prostředky Hlavní a nejdůležitější prostor má hra a spontánní aktivity dětí. Dále pak veselé činnosti pro potěšení a činnosti řízené, které jsou sladěny hrou. - uplatňujeme metodu prožitkového učení, které vzbuzuje radost a motivuje dítě k dalšímu poznávání a objevování, protože jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporuje dětskou zvídavost a objevování, podněcuje radost dítěte k učení a zájem poznat nové - uplatňujeme kooperativní učení, které rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, vede k samostatnosti ke hledání možných řešení - uplatňujeme praktické metody, vedoucí k bezprostřední manipulaci s věcmi a jevy - uplatňujeme názorné metody, které vedou k přímému smyslovému poznávání světa - uplatňujeme integrovaný přístup nabízíme obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích - uplatňujeme aktivity spontánní, řízené a dbáme na jejich vyváženost - uplatňujeme organizační formy: hromadné, skupinové, individuální, individualizované Plánované činnosti by měly být vázány k tomu, co dítě prožívá, co ho rozvíjí a co dítě potřebuje. Chceme nabízet a realizovat pro děti více hudebních aktivit, zaměřit se na individuální, skupinové činnosti dětí. V rámci předškolní přípravy bude dětem s potřebou logopedické prevence zajištěna externí logopedická výchova. Tato logopedická výchova bude probíhat odděleně u dětí dle potřeby a se souhlasem rodičů.

13 6. Vzdělávací obsah Zaměření integrovaných bloků vychází z přirozených potřeb dítěte, ze skutečnosti a života jeho blízkých. Obě třídy vychází ze stejných integrovaných bloků obsahující návrhy témat. Pedagogové jednotlivých tříd si je rozpracovávají do třídních vzdělávacích programů. Obsah je dítěti srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný. Pomáhá dítěti chápat sebe sama i okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se v něm. Je vždy upraven tak, aby vyhovoval věku, úrovni rozvoje a sociálním zkušenostem dětí, pro které je připravován. Obsah odpovídá vzdělávacímu obsahu stanovenému ve vzdělávací nabídce v RVP PV. Bloky se svým obsahem vzájemně doplňují, prohlubují, prolínají a přecházejí plynule jeden do druhého. Požadavky na zpracování třídního vzdělávacího programu Integrované bloky a témata jsou zpracována ve školním vzdělávacím programu Poznejme svět kolem nás. Pedagog ve třídě: 1. Zpracuje konkrétní nabídku činností a aktivit k jednotlivým tématům s ohledem na naplňování základních cílů předškolní výchovy. 2. Nabídka činností a aktivit musí vycházet z obsahu vzdělávání ve všech pěti oblastech, aby byla zajištěna pestrá činnost dětí v mateřské škole 3. Podle stanovených kritérií zpracovává hodnocení výchovně vzdělávací práce na třídě po ukončení tématu. 4. Zpracuje si funkční plán aktivit s rodiči dětí na třídě po jednotlivých měsících na celý školní rok 5. Zpracuje si cíle, kterých chce na své třídě dosáhnout (na každé pololetí, vychází z hodnocení třídy) Plány zahrnují metody práce, nabídku pohybových aktivit, doplňkové činnosti, literaturu. Jednotlivé činnosti nejsou časově ohraničeny ani vymezeny. Nabídka činností a jejich složení je koncipována tak, aby děti měly možnost na nich spolupracovat a podílet se na realizaci vlastními nápady. Obsah a náplň se na jednotlivých třídách liší, je brán zřetel na individuální zvláštnosti dětí i třídy jako celku. Poznejme svět kolem nás Vzdělávací obsah je uspořádán do čtyř integrovaných bloků.

14 Bloky jsou voleny tak, aby respektovaly přirozený vývoj dítěte a umožňovaly postupné naplňování záměrů vzdělávání ve stanovených pěti oblastech. Všechny třídy vychází ze stejných integrovaných bloků, obsahující návrhy témat, která jsou pedagogy dle potřeb doplňována o další možná témata, která jsou dětmi navrhovaná na jednotlivých třídách. Pedagogové jednotlivých tříd si je rozpracovávají do třídních vzdělávacích programů podle aktuálních podmínek, věku, specifických zvláštností a individuálních možností dětí. Jsou respektovány požadavky na rozvoj osobnosti dítěte, uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole. Integrovaný blok: Poznejme svět lidí Záměrem tohoto integrovaného bloku je navazování a rozvíjení nových vztahů, poznávání nového prostředí, pěstování pocitu sounáležitosti a kamarádství, navození radostné atmosféry ve třídě. Posilování prosociálního chování v dětské skupině. Poznávání, že jsme součástí lidské společnosti, která se řídí určitými pravidly. Vytváření životních postojů prospívající zdraví, osvojování si poznatků o svém těle, získávání povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí. Poznávání vlastní fyzické a motorické schopnosti, uvědomování si i svých nedostatků. Rozvíjení schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů k druhým lidem, rozvíjení sociální citlivosti, tolerance a přizpůsobivosti. Charakteristika integrovaného bloku: - formuje a rozvíjí poznávání sebe sama, - rozvíjí schopnosti dětí uvědomit si důležitost a význam rodiny, významu - společenství kolem nás, práce lidí, důležitost mezilidských vztahů Vzdělávací cíl: - navozovat a rozvíjet nové vztahy, poznávat prostředí, pěstovat pocity sounáležitost a kamarádství - rozvíjet estetické vnímání, cítění a prožívání, posilování přirozených citů - poznávat hodnoty spojených se životem lidí, jejich práce - rozvíjet relativní citovou samostatnost, zvládat nové situace - seznamovat se s kulturami jiných národů, respektovat rozdíly - získávat poznatky o vlastním těle - osvojit si přiměřené praktické dovednosti - rozvíjet komunikativní dovednosti - osvojit si poznatky a dovednosti důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, prevence úrazů - ovládat pohybový aparát a tělesné funkce - poznávat sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě - posilovat prosociálního chování - seznamovat se s místem a prostředím v němž dítě žije

15 - rozvíjet schopnosti sebeovládání, dodržování pravidel, vytvářet základy společenského chování, předcházet konfliktů Vzdělávací nabídka - mapování a měření těla (obkreslování těla a jeho částí) - zdravotně zaměřené činnosti - lokomoční pohybové a nelokomoční pohybové činnosti - jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu - činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí, vytváření zdravých životních návyků - činnosti relaxační a odpočinkové - komunitní kruh - smyslové hry - práce s lupou (pozorování vlasů, pokožky ) - práce s encyklopedií, mapou, globusem - práce s fotografií - námětové hry - dokončování příběhů - hledání shody a rozdílu - společenské hry - spoluvytváření pravidel třídy - práce s literárními texty (pohádky jiných národů, příběhy dětí z jiných zemí ) - návštěva knihovny, základní školy - samostatné řešení situací - didaktické hry - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla Klíčové kompetence - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody, která dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - klade otázky a hledá na ně odpovědi - všímá si problému, snaží se je pochopit a řešit - slovně reaguje, rozšiřuje svou slovní zásobu, má povědomí o vesmíru, Zemi, státech - spolupodílí se na vytváření pravidel, rozumí jim a dodržuje - ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit - přijímá povinnosti - má elementární poznatky o lidském těle, poznává své tělesné možnosti a raduje se z dosažených výkonů - rozpozná nevhodné chování, napodobuje prosociální vzory ze svého okolí, dbá o své zdraví - svobodně rozhoduje o svých činnostech a rozumí pojmu odpovědnosti za své jednání

16 - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí Navrhovaná témata: - Kdo jsem já - Ten dělá to a ten zas ono - Já a můj kamarád - Kde žijeme (Od města k vesnici, Planeta Země, ) - Ve zdravém těle zdravý duch - U nás doma - Co děláme celý den - Potraviny a zdravá výživa - Moje tělo - Žijí mezi námi (handicap) - Když kamarád stůně - Co děláme celý den (čas) - Mám pět smyslů k poznávání Integrovaný blok: Poznejme svět příjemných radostí Záměrem tohoto integrovaného bloku je seznamovat děti s některými kulturními projevy, lidovými zvyky a tradicemi. Spolupodílet se na přípravě společných slavností, uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás. Rozvíjení kladných citových vztahů k rodičům, sourozencům, kamarádům. Těšit se ze vzájemného obdarovávání, rozvíjet a kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání. Projevování dojmů, pocitů, prožitků, reagovat na emoce ostatních. Vytváření mezilidských morálních hodnot. Charakteristika integrovaného bloku: - rozvíjí a pěstuje emocionální, citový a estetický život - rozvíjí základy společenského chování a mravního vědomí - podněcuje city dítěte, charakterové vlastnosti, zdravé sebevědomí a zvládání nových situací - přibližuje české lidové tradice - posiluje prosociální chování, - rozvíjí povědomí o důležitých lidských hodnotách (úcta, pokora, obdarování, souznění ) - rozvíjí dětskou tvořivost a vlastní aktivity dětí. Vzdělávací cíl: - rozvíjet estetické vnímání a cítění, využívat lidových tradic a zvyků - vytvořit základy estetického vztahu ke světu, životu, kultuře a umění - rozvíjet schopnost zachovávat hlavní společenské a mravní principy

17 - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - seznámit se s některými kulturními projevy, zvyky a tradicemi důležitými pro nejbližší okolí - vést děti k poznávání svých kořenů ve společenství lidí - posilovat prosociální chování a jednání prostřednictvím společných činností - seznámit se se světem lidí, kultury a umění Vzdělávací nabídka - přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy, akce MŠ, Vánoce, Mikuláš ) - oslavy narozenin, svátku dětí - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti - výtvarné a pracovní činnosti - činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu - společenské hry - obdarovávání se, chystání překvapení - využívání rozpočitadel, básní, hádanek - výzdoba a příprava třídy na jednotlivé akce - sluchové a rytmické hry, hry se slovy - vyprávění zážitků, příběhů podle skutečnosti i podle obrázkového materiálu, podle vlastní fantazie - přednes, recitace, dramatizace - aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (kulturní akce, divadelní představení, seznamování s různými tradicemi a zvyky ) Klíčové kompetence - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými) - v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat Témata: - Mikuláš - Vánoce

18 - Hody, hody, doprovody - Šašci, klauni, maškary - Den matek - Den dětí - Půjdu k zápisu - Zimní radovánky - Třída plná pohody - Těšíme se na prázdniny - Pohádkový svět - Dětská přání - Jedeme do divadla Integrovaný blok: Poznejme svět různých věcí Záměrem tohoto integrovaného bloku je osvojovat si sounáležitost s okolním světem, seznamovat děti s technickým pokrokem. Podporovat dokonalejší chápání okolního světa, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti. Podporovat dokonalejší chápání okolního světa, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí. Charakteristika integrovaného bloku: - formuje a rozvíjí smyslové vnímání, rozumovou složku osobnosti - promyšlené formování elementárních operací myšlení a spojení s praktickou činností - obohacuje dítě souborem nejdůležitějších znalostí - formuje poznávací procesy - rozvoj počátků logického myšlení Vzdělávací cíl: - vést děti k samostatnosti a tvořivosti - vést děti k experimentování s různými materiály a odvaze vyjádřit svou myšlenku či představu - uvědomit si pocit uspokojení a víru ve vlastní schopnosti - vést děti k osvojování si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcích, chápat prostorové pojmy - vést děti k řešení problému, nalézat nová řešení - rozvíjet tvořivé myšlení, naučit se řešit problém - zkoumat vlastnosti předmětů a jevů Vzdělávací nabídka - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním - třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání - smyslové a psychomotorické hry - konstruktivní a grafické hry

19 - hudební a hudebně pohybové hry - experimenty s předměty, pokusy - grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, užívání piktogramů - námětové hry - přímé pozorování (práce v obchodě, na stavbě, tržišti) - řešení cest a labyrintů Klíčové kompetence - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, práci, kterou započalo dokončí, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům - postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, vymýšlí nová řešení problému a situací - při řešení problému užívá logických, matematických postupů, hledá funkční řešení - chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodnout svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - chová se obezřetně v situacích, které mu jsou nepříjemné, učí se vyjednávat - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní, rozumí významu a funkci některých symbolů Témata: - Barvy, barvy, barvičky - Já jsem muzikant (hudební nástroje) - Jede, jede, mašinka (dopravní prostředky) - V obchodě - Papíroví draci - Už se umím oblékat - Pohádková knížka - Trojúhelník, kruh a jiné tvary - Z čeho to je? (materiál) - K čemu to slouží? (předměty) Integrovaný blok: Poznejme svět naší přírody Záměrem tohoto integrovaného bloku je osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě, vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí a neustálých proměnách. Vytvoření základu estetického vztahu ke světu a k životu. Osvojování si poznatků o přírodě a jejich proměnách, sledovat charakteristické rysy jednotlivých ročních období. Rozvíjet zručnost a dětskou fantazii s různým přírodním materiálem. Aktivně se zajímat o živou a neživou přírodu, vést děti k její ochraně. Získat povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí. Rozvíjet povědomí o životě zvířat a rostlin na planetě Zemi.

20 Charakteristika integrovaného bloku: - seznamování s jednoduchými poznatky o přírodě a jejich proměnách - vnímání změn v přírodě, posilování úcty k přírodě, uplatnění vlastních zkušeností z pozorování a pobytu venku - rozvoj vnímání všemi smysly, uvědomování si svých pocitů a nálad - využívání přírodního materiálu k rozvoji dětské fantazie a zručnosti Vzdělávací cíl: - osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě - vytvářet elementární povědomí o přírodním prostředí - vytvořit základ estetického vztahu ke světu a životu - osvojit si poznatky a dovednosti chránící před nebezpečnými vlivy prostředí - vést děti k ochraně životního prostředí, úcty k životu ve všech jeho formách - vést k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Vzdělávací nabídka - smyslové hry - návštěva Lesní školky - vycházky do lesa přímé pozorování přírody - sběr přírodnin - výtvarné a pracovní činnosti s využitím přírodnin - péče o zvířata v zimě (krmení ptáků, zvěře) - výroba herbáře květin, listů - pěstitelské a chovatelské činnosti péče o rostliny ve třídě, péče o zvířata (akvárium), shrabování listí na školní zahradě - práce s encyklopedii, atlasem květin, zvířat - hry a činnosti na zaměřené na poznávání a rozlišování zvuků (zvuky v přírodě) - pozorování blízkého prostředí a života v něm, sledování rozmanitostí okolí - didaktické hry - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii - námětové hry a činnosti - pokusy, experimenty - práce s lupou - grafické napodobování symbolů např. počasí - hry a praktické činnosti k procvičování orientace v prostoru a v rovině - činnosti přibližující dítěti časové pojmy a vztahy související s denním řádem, proměnami v přírodě. Klíčové kompetence

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí ZŠ Veronské náměstí, Praha 10 Školní vzdělávací program přípravná třída Do školy s radostí 1. Charakteristika vzdělávacího programu Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu:

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Vzdělávací projekt Krásně je na světě... doma i ve školce vychází z naší práce v uplynulých letech. Je vypracován

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více