Představy a požadavky rodičů související s budoucí povinnou školní docházkou jejich dětí. Závěrečná zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představy a požadavky rodičů související s budoucí povinnou školní docházkou jejich dětí. Závěrečná zpráva"

Transkript

1 Představy a požadavky rodičů související s budoucí povinnou školní docházkou jejich dětí Závěrečná zpráva zpracovaná Institutem znalostního rozvoje, o.s.

2 Obsah Úvod... 3 Základní předpoklady a následující výsledky... 4 Použitá metoda vyhodnocení a specifikace dat... 4 I. Souhrn odpovědí rodičů budoucích školáků Zázemí školy Další aktivity (doplňkové a mimoškolní činnosti) Výchovné působení školy (rozvoj hodnot a morálních vlastností) Kvalita výuky v jednotlivých oblastech Komunikace mezi rodiči a školou (využívání internetu) Vedení škol Výběr školy... 8 II. Kompletní podrobné výsledky ankety Závěr... 15

3 Úvod Institut znalostního rozvoje, o. s., ve spolupráci s vedením města Třince připravil pro rodiče dětí navštěvující třinecké základní a mateřské školy online anketu. Sběr dat byl uskutečněn pomocí techniky ankety se záměrem rychle shromáždit relativně jednoduché údaje od velkého počtu osob. Anketa je založena na online dotazníku, na jehož otázky odpovídá respondent psanou odpovědí. Výběr respondentů spočívá na rozhodnutí samotného respondenta zodpovědět otázky uveřejněné v anketě (tzv. samovýběr respondentů). Vzhledem k tomu, že nelze definovat populaci, ke které se nálezy ankety vztahují, nejedná se o reprezentativní šetření. Předpokládáme, že této ankety se zúčastnili zejména rodiče, kteří se chtěli podělit o své náměty a připomínky. Na základě těchto výsledků není proto možné porovnávat jednotlivé školy. Nejedná se o hodnocení škol. Závěrečná zpráva přináší pouze postoje rodičů a náměty rodičů na případné změny a možnosti dalšího rozvoje třineckého školství. Cílem šetření u jednotlivých základních škol bylo zjištění názorů zákonných zástupců dětí navštěvujících danou základní školu v následujících oblastech: zázemí školy; vztahy (klima školy); další aktivity (doplňkové a mimoškolní činnosti); spolupráce školy s partnery; výchovné působení školy (rozvoj hodnot a morálních vlastností); kvalita výuky v jednotlivých oblastech; komunikace mezi rodiči a školou (využívání internetu); vedení školy; celková spokojenost rodičů s výběrem dané školy. Úkolem šetření u rodičů dětí z mateřských škol bylo zjistit, jaké jsou jejich potřeby a představy související s budoucí povinnou školní docházkou těchto dětí dle výše uvedených oblastí.

4 Základní předpoklady a následující výsledky Vzhledem ke zvolené formě online ankety a sběru dat jsme vycházeli z předpokladu účasti více než 500 respondentů. Předpokládali jsme zejména vysokou účast rodičů dětí, kteří dostávají možnost anonymně napsat své náměty a připomínky k rozvoji třineckého školství. Na zveřejněnou anketu reagovalo v třineckých základních školách celkem 503 respondentů a v třineckých mateřských školách 176 respondentů. Celkem se tedy zúčastnilo 679 respondentů. Tabulka č. 1 Celkový počet respondentů podle jednotlivých základních škol Název školy Počet respondentů Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, 58 příspěvková organizace Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková 58 organizace Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková 137 organizace Základní škola a mateřská škola Třinec, Koperníkova 696, 39 příspěvková organizace Základní škola Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace 123 Základní škola a mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková 20 organizace Základní škola a mateřská škola Třinec, Míru Základní škola a mateřská škola Třinec, Oldřichovice 275, 20 příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, 29 Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Použitá metoda vyhodnocení a specifikace dat Pro vyhodnocení dat bylo použito standardní statistické metody prostého součtu zjištěných dat pro každou provedenou volbu jako výběr z možností programu MS Excel. U některých otázek bylo možno zvolit více odpovědí současně, proto celkový součet jednotlivých odpovědí je někdy více než 100%. I. Souhrn odpovědí rodičů budoucích školáků Online ankety se zúčastnilo celkem 176 respondentů, a to 30% rodičů dětí zahajujících školní docházku ve školním roce 2011/12, 34% rodičů dětí začínajících školní docházku v roce 2012/13, 19% rodičů dětí se začátkem školní docházky v roce 2013/14, 11% rodičů se začátkem v roce 2014/2015, 3% rodičů se začátkem v roce 2015/2016 a 2% se začátkem ve školním roce 2016/17 a později.

5 1.1 Zázemí školy Vybavení školy celkově při výběru školy je důležité pro 20% rodičů. Vybavení školy výpočetní technikou při výběru základní školy zohledňuje určitě 27% rodičů, spíše zohledňuje 37% rodičů, zohledňuje 26% rodičů a zohledňuje 5% rodičů. Úroveň zajištění zvláštní péče pro žáky na třineckých základních školách hodnotí určitě kladně 14% rodičů, spíše kladně 39% rodičů, spíše záporně 23% rodičů a určitě záporně 6% rodičů. Rodiče upozorňují na nevhodnou skladbu stravy ve školních jídelnách a žádají změnu stravovacích stereotypů, podle jejich názorů z 50. let minulého století. 1.2 Další aktivity (doplňkové a mimoškolní činnosti) Nabídka mimoškolních aktivit je pro 41% rodičů určitě důležitá při výběru základní školy, pro 32% rodičů spíše důležitá, pro 22% důležitá a pro 1% důležitá. Rodiče by uvítali zejména jazykové a sportovní kroužky (judo, tanec, sebeobrana, jóga, rytmika, plavání, lyžování, atletika, fotbal apod.) lidová řemesla, kroužky podporující a rozšiřující výuku (např. debrujáři), ekologické semináře, kurzy první pomoci, aktivity motivující rozvoj osobnosti a komunikační dovednosti dítěte. Přáli by si pro své děti mít možnost návštěvy kin, divadel, solné jeskyně, výuky jízdy na koních, pěstování zeleniny a vaření, výtvarné dílny (modelování, kreslení) a hudebních kroužků (pěvecké, hry na hudební nástroj). Dále by si přáli mít možnost připlatit si za služby související s pomocí při vypracování domácích úkolů ( Kč/hod). Uvítali by tábory a pobyty v přírodě (skautské oddíly na školách). U sportovních aktivit rodiče zdůrazňují, aby byly na dobré úrovni a bez přehnaných ambicí trenérů. 85% rodičů uvádí, že bude využívat služeb školní družiny a 10% rodičů uvádí, že nebude těchto služeb využívat. Rodiče považuji za nepřijatelné to, že na umístění dítěte do družiny se musí čekat. 1.3 Výchovné působení školy (rozvoj hodnot a morálních vlastností) Pro 21% rodičů je důležité, aby ve škole byla možnost náboženské výchovy. 76% rodičů ji nepovažuje za důležitou. Někteří rodiče by uvítali zavedení etické výchovy do škol. Upozorňují, že tato možnost je školám dána v rámci rámcového vzdělávacího programu (RVP). Podle nich by stálo za zvážení, zda by tento předmět, který má velmi promyšlený a kvalitní vzdělávací obsah, nebyl přínosem pro zvýšení mravního a etického povědomí a následně zlepšení chování u dětí. Podle jejich názoru by to byla dobrá alternativa pro rodiče dětí, kteří z různých důvodů nechtějí nebo nemohou své dítě zapsat na náboženskou výchovu, a uvědomují si, že při

6 formování mravního a etického uvědomění u dětí hraje spolupráce mezi rodinou a školou významnou roli. Rodiče by byli rádi, kdyby se reprezentanti školy (učitelé a ostatní pedagogický personál), které děti znají, i v soukromí chovali eticky. Rodiče žádají o zajištění kvalitních vzdělávacích kurzů pro vyučující zejména v oblasti nových výchovných metod (např. respektovat a být respektován). Dále žádají pro učitele jazyků zajištění kvalitních jazykových pobytů v zahraničí. Pro zajištění rovnocenného přístupu mezi dětmi navzájem žádají někteří rodiče zavést na školách stejnokroje. 1.4 Kvalita výuky v jednotlivých oblastech Rodiče jsou z 11% zcela spokojeni s aktuální nabídkou vzdělávacích programů škol, 39% rodičů je spíše spokojeno, 10% rodičů je spokojeno a 3% rodičů je spokojeno. 32% rodičů nemá zatím dostatek informací, a proto to nemohou posoudit. Pro 47% rodičů není spíše důležité při výběru školy, zda-li škola směřuje vzdělávání žáků na přípravu ke konkrétnímu povolání. Pro 14% to ní důležité. Nicméně pro 22% rodičů je to spíše důležité a 12% rodičů to považuje za určitě důležité. Rodiče žádají, aby ve školách byly ve výuce využívány aktivity, které praktickým způsobem ukazují konkrétní učivo, jak jej lze využít v běžném životě. Rodiče by chtěli, aby jejich děti nebyly tolik nuceny ke zbytečnému biflování faktů, ale aby je učitelé vedli co možná nejvíce ke vzdělávání na základě vlastní zkušenosti s praktickými ukázkami a aby je naučili se správně orientovat v informacích. 3% rodičů si určitě vybírá školu podle toho, zda je úspěšná ve sportovní oblasti. 15% rodičů spíše zvažuje toto kriterium při výběru školu, 49% rodičů zvažuje a 28% určitě nezvažuje. Kvalita vzdělání v oblasti výpočetní techniky je při výběru školy pro 21% rodičů určitě důležitá, pro 32% rodičů spíše důležitá a pro 32% důležitá. Pro 6% rodičů je zcela nepodstatná. Úroveň vzdělání v oblasti cizích jazyků je pro 56% rodičů při výběru školy určitě důležitá a pro 33% rodičů spíše důležitá. 6% rodičů uvádí, že je důležitá a pouze 1% rodičů ji považuje za důležitou. Rodiče by si přáli ve 43%, aby výuka cizích jazyků jejich dítěte byla zajištěna rodilým mluvčím více než 2krát týdně. 39% rodičů uvádí 1krát týdně a 13% rodičů příležitostně (méně často než 1krát týdně). Rodiče zdůrazňují, že nepotřebují pro své děti rodilého mluvčího, ale mnohem více na 1. stupni kvalitního českého učitele. Určitě není uspokojivý stav, kdy je učitel několik lekcí před dítětem. Nejdůležitější jsou pro děti počáteční návyky, např. špatnou výslovnost v angličtině se pak velmi těžce odnaučuje. Úroveň vzdělání v oblasti humanitních předmětů je při výběru školy pro rodiče určitě důležitá ve 22%, spíše důležitá ve 39% a důležitá ve 27% a důležitá v 5%.

7 Úroveň vzdělání v oblasti přírodovědných předmětů považují rodiče při výběru školy ve 24% za určitě důležitou, ve 36% za spíše důležitou, ve 30% za důležitou a ve 3% za určitě nedůležitou. O úroveň vzdělání v oblasti uměleckých předmětů se při výběru školy určitě zajímá 18% rodičů, spíše zajímá 26% rodičů, zajímá 43% a zajímá 7% rodičů. U výuky humanitních předmětů by si rodiče přáli, aby výuka byla zpestřena např. návštěvou knihovny, muzea, kulturních památek podle 49% rodičů více než 4krát ročně, podle 39% rodičů 2-3krát ročně a podle 6% rodičů 1krát ročně. 41% rodičů uvádí, že by si přáli, aby výuka přírodovědných předmětů byla zpestřena praktickými ukázkami (např. pobytem v přírodě, návštěvou ZOO, návštěvou IQ parku apod.) více než 4krát ročně, 40% rodičů pak 2-3krát ročně a 12% rodičů 1krát ročně. Výuku uměleckých předmětů si přeje zpestřit návštěvou kina, divadla, koncertu, výstavy apod. více než 4krát ročně 39% rodičů. 45% rodičů pak uvádí 2-3krát ročně a 10% rodičů 1krát ročně. Rodiče si přejí, aby nároky na děti (hlavně v nižších ročnících) nebyly tak vysoké. Uvítali by co nejméně domácí přípravy a co nejvíce praktických zkušeností a zážitků navazujících na výuku (pobyt v přírodě, knihovna, muzeum). Za nejdůležitější považují citlivý přístup k dětem v oblasti rozvíjení jejich přirozených talentů. Někteří rodiče se domnívají, že na školách pořád přetrvávají zastaralé, nemoderní formy práce založené na bezduchém memorování. Nevidí důvod, proč by děti v dnešní době internetu měly znát zpaměti hlavní města afrických států nebo si pamatovat detailní podrobnosti a průběh středověkých bitev v celé Evropě. Uvítali by, kdyby pedagogové na vyšších stupních škol volili pro děti přitažlivější a zajímavější metody výuky. Někteří rodiče by uvítali, aby si mohli vybrat, zda chtějí své děti učit psát klasicky anebo písmem Comenius Script. 1.5 Komunikace mezi rodiči a školou (využívání internetu) Někteří rodiče by si přáli mít individuální konzultační hodiny min. 4krát ročně. 63% rodičů určitě hledá informace o škole na jejich webových stránkách. 18% je tam spíše hledá, 13% hledá a 1% hledá. 31% velmi často využívá webové stránky školy k získávání informací o škole, 28% často, 30% občas a 6% nikdy.

8 1.6 Vedení škol Rodiče se domnívají, že by si Třinec určitě zasloužil alternativní školu, ale od mateřské školy přes základní a možná i střední školu, aby to mělo nějaký smysl. Podle jejich názoru by třídy při současných základních školách neměly žádný význam. Zdůrazňují, že bude zapotřebí samostatný kreativní ředitel. Rodiče nevěří, že by se v Třinci podařilo takovou školu založit, i když na druhou stranu uvádějí skutečnost, že v jiných obcích alternativní školství jen kvete. Tito rodiče proto své děti zapíší do škol mimo Třinec. Rodiče si přejí, aby Třinec nedopouštěl další odchod kvalitních pedagogů ze svých škol. 1.7 Výběr školy Rodiče budoucích školáků si školu vybírají z 67% podle dostupnosti (lokality) školy. 34% se rozhoduje při výběru škol podle její pověsti, 33% rodičů podle vlastní zkušenosti se zamýšlenou školou, 20% rodičů dále zohledňuje její vybavení. 27% rodičů by určitě uvítalo a 26% rodičů by spíše uvítalo možnost zapsat své dítě do školy s alternativní výukou a rozšířenou jazykovou výukou. 33% rodičů by si přálo mít takovou školu v Třinci a 6% rodičů by si ji přálo. 36% rodičů by určitě chtělo mít v Třinci školu s alternativní výukou a současně rozšířenou jazykovou výukou. 32% rodičů by ji spíše chtělo mít, 20% rodičů by ji chtělo a 3% rodičů by ji chtělo mít. Z alternativních škol by nejvíce rodičů (12%) uvítalo montessori školu, 11% rodičů waldorfskou školu, 9% rodičů zdravou školu, 8% školu začít spolu, 4% rodičů daltonskou školu a 2% integrovanou tématickou výuku (viz dále kompletní odpovědi otázky č. 24). Někteří rodiče navrhují zřídit novou alternativní školu v prostorách DDM v Třinci, který je v dopoledních hodinách podle jejich názoru nevyužitý. Rodiče jako příklad dobré alternativní školy uvádějí základní školu Mendelovu z Karviné s programem Začít spolu. Pokládají si otázku, proč Třinec ještě takovou školu nemá? II. Kompletní podrobné výsledky ankety 1. Podle čeho vybíráte školu pro své dítě? dostupnost školy (lokalita) % vlastní zkušenosti se zamýšlenou školou (např. chodil sem sourozenec) 57 33% pověst školy 58 34% doporučení od jiných rodičů 54 31% vybavení školy 35 20% ostatní 20 12% Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.

9 2. Je při výběru školy pro Vás důležitá nabídka mimoškolních aktivit? 72 41% spíš ano 57 32% 38 22% 2 1% 3. Jaké mimoškolní ativity byste uvítali? jazyky; výlety (příroda, poznávání, sport), soutěže; sportovní, pěvecké, turistické, výtvarné kroužky; hraní na hudební nástroj, zpívání, sport - u kluka judo; pohybové, např.taneční; lyžování; 1.hudební výchovu-hra na flétnu, keyboard, kytaru, nebo zpěv (i skupinová výuka); 2.sportovní kroužek se zaměřením na některý z bojových sportů či sebeobranu; hudební, sportovní, výtvarný, hobby kroužky; rytmika; výtvarné dílny; návštěvy kin, divadel; vaření; plavání; solné jeskyně; výuka jízdy na koních; pěstování zeleniny; kroužky jako je kreslení(malování,modelování), hudba, sport; na mateřské škole jich je dostatek; sportovní, kulturní, modelářství; školní výlety, tábory; učení a pobyt v přírodě; sportovní hry; zájmové kroužky; letní tábory; kvalitní kvalifikovanou výtvarnou tvorbu, lidová řemesla, učebnu hudební výchovu-hudební výchovu s hrou na hudební nástroje, jógu; taneční kroužky, cizí jazyk, pohybovky; kroužky různého zaměření; sportovní aktivity, kroužky podporující a rozšiřující výuku (př.debrujáři apod.), ekologické aktivity; kroužky, doučování, školní družina se zajímavým vzdělávacím programem; tanec, tělocvik, pohybové hry...; výuku cizího jazyka, širokou nabídku kroužku: výtvarný, hudební, tělesný, popř. netradiční kroužky (jóga pro děti, keramika, plávání...); jazykové kroužky,taneční kroužek, sportovní - lyžařský kroužek, hudební kroužek, apod.; více sportovních aktivit ; sportovní aktivity kromě kolektivních sportů; pohybové kroužky; kroužek angličtiny pro I.stupeň -zábavnou formou, něco jako Pygmalionek; pohybové, míčové hry, aby v případě hezkého počasí co nejvíce času strávili venku; taneční kroužek; výlety, tábory, kroužky se zaměřením na přírodu a turistiku například; plavání, kreslení, Skautský oddíl; sportovní vyžití-atletika,fotbal; kroužky, zastupování školy v soutěžích; výtvarné, pohybové kroužky...;

10 družina; kroužky kreslení,zpívání,cizí jazyky,pracovky-práce s hlínou,dílny...; keramika, angličtina, sbor, různé sporty; pohybové hry, výtvarný kroužek,počítačový kroužek; hudební výchova; výtvarná výchova; sportovní aktivity; jazyky, pohybové, výtvarné, náboženství; sportovní, výuka na hudební nástroj, jazykové aktivity. sportovní, jazykové, umělecké aktivity; kroužky; florbal, taneční kroužek; ekologické semináře, kurzy první pomoci; různé zájmové kroužky např. zpívání, tance,apod.; hra na klavír, kytaru, zpěv, atd...; sport, divadelní kroužek, keramika, výtvarná výchova...; aktivity, které praktickým způsobem ukazují konkrétní učivo = jak je lze využít v běžném životě; taneční kroužek, gymnastika, pohybové hry, hra na flétnu, cizí jazyk, sportovní akce, kulturní akce; angličtina, výtvarné a prac. činnosti,náboženství, plavání, lyžování; 1.sportovní, jazykové vzdělávání, umělecké - tj. dramatické, výtvarné kroužky apod.; 2. školy by mohly nabízet placenou službu - a to přípravu žáků na vyučování, tzn. že by domácí přípravu a písemné úkoly děti zvládly po vyučování pod vedením pedagoga, ceny těchto služeb se v naší republice pohybují kolem ,- Kč za hodinu; kroužky v družině nebo po vyučování; zajímavé kroužky, pro následný rozvoj vývoje dítěte avšak odlehčující formou. Odreagování od školy sportovními aktivitami atd.; Pro děti bych volila spíše aktivity nabízené jinými organizacemi, jako např. Základní umělecká škola nebo DDM; zájmové kroužky: jazyky, sport, výtvarné umění; výlety, sportovní kroužek; zpěv, dramatický kroužek; kroužky pro děti, společné mimoškolní akce jak s rodiči, tak bez rodičů; jazykový kroužek, počítačový kroužek, sportovní aktivity; sportovní aktivity, kroužky, kde se dítě vzdělává, učí různým ručním pracím; pohybové kroužky, divadelní kroužek; výlety, sportovní akce, vzdělávací - jazykové zábavné kurzy; sportovní (míčové) hry, výtvarný kroužek, rozšířená výuka AJ; sportovní aktivity na dobré úrovni bez přehnaných ambicí trenérů; angličtina, dramatický kroužek; atletika, taneční kroužek, výtvarná nauka; rozšířená výuka jazyků, nabídka netradičních sportů (tai-chi, břišní tance, sebeobrana apod.), školy v přírodě (např. pobyty u moře, na horách - Jeseníky, Tatry, Alpy), aktivity motivující rozvoj osobnosti a komunikační dovednosti dítěte 4. Jste spokojeni s aktuální nabídkou vzdělávacích programů škol? 19 11% 68 39% 17 10% zatím nemám dostatek informací, nemůžu posoudit 5. Vybíráte si školu podle toho, jaké má škola úspěchy ve sportovní oblasti? 5 3% 56 32%

11 6 3% 27 15% 86 49% 50 28% 6. Je pro Vás důležité, zda se ve škole nabízí náboženská výchova? ano 37 21% ne % 7. Je pro Vás důležité, zda je vzdělávání žáků zaměřeno na přípravu ke konkrétnímu povolání? 21 12% 38 22% 82 47% 25 14% 8. Jste spokojeni s úrovní zajišťování služeb pro žáky vyžadující zvláštní péči (např. speciální požadavky na stravování, bezbariérovost budovy apod.)? 24 14% 68 39% 41 23% 11 6% 9. Vybíráte si školu podle toho, jaká je zde úroveň vzdělání v oblasti výpočetní techniky? 37 21% 56 32% 57 32% Je pro Vás důležité to, jaká je vybavenost školy výpočetní technikou? 6%

12 47 27% 65 37% 45 26% 8 5% 11. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti cizích jazyků? 98 56% 58 33% 11 6% 2 1% 12. Jak často byste si přáli, aby byla výuka jazyků Vašeho dítěte zajištěna rodilým mluvčím? více než 2krát týdně 75 43% 1krát týdně 69 39% příležitostně (méně často než 1krát týdně) 23 13% nikdy 0 0% 13. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti humanitních předmětů (Čj, D, Z, ObV)? 39 22% 68 39% 47 27% 8 5% 14. Jak často byste si přáli, aby výuka humanitních předmětů zpestřena např. návštěvou knihovny, muzea, kulturních památek apod.? více než 4krát ročně 87 49% 2-3krát ročně 68 39% 1krát ročně 10 6% nikdy 0 0% 15. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti přírodovědných předmětů (M, F, Př, Ch)?

13 42 24% 63 36% 53 30% 5 3% 16. Jak často byste si přáli, aby výuka přírodovědných předmětů zpestřena praktickými ukázkami (např. pobytem v přírodě, návštěvou ZOO, návštěvou IQ parku apod.)? více než 4krát ročně 73 41% 2-3krát ročně 70 40% 1krát ročně 21 12% nikdy 0 0% 17. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti uměleckých předmětů (Hv, VV)? 32 18% 46 26% 76 43% 13 7% 18. Jak často byste si přáli, aby výuka uměleckých předmětů zpestřena návštěvou kina, divadla, koncertu, výstavy apod.? více než 4krát ročně 69 39% 2-3krát ročně 80 45% 1krát ročně 17 10% nikdy 0 0% 19. Hledáte informace o škole na jejich webových stránkách? % 32 18% 23 13% 20. Jak často využíváte webové stránky školy k získávání informací o škole? 2 1%

14 velmi často 54 31% často 50 28% občas 53 30% téměř nikdy 11 6% 21. Budete využívat služeb školní družiny? ano % ne 18 10% 22. Kdybyste měli možnost zapsat své dítě do školy s alternativní výukou (montessori, waldorf, dalton apod.) a současně s rozšířenou jazykovou výukou, využili byste toho? 47 27% 45 26% 58 33% 11 6% 23. Chtěli byste mít v Třinci školu s alternativní výukou a současně s rozšířenou jazykovou výukou? 64 36% 57 32% 36 20% 6 3% 24. Jaký typ školy s alternativní výukou upřednostňujete? Montessori škola 21 12% Waldorfská škola 19 11% Daltonská škola 7 4% Začít spolu 14 8% Zdravá škola 16 9% Integrovaná tématická výuka 4 2% Domácí škola 0 0% O alternativní školu nemám zájem 45 26% Ostatní 50 28%

15 25. Uveďte prosím školní rok začátku školní docházky u Vašeho dítěte. 2011/ % 2012/ % 2013/ % 2014/ % 2015/16 6 3% 2016/17 a později 4 2% Závěr Všem, kteří se podíleli na tomto průzkumu, děkujeme za výbornou spolupráci. Všem respondentům děkujeme za důvěru a za opravdu zajímavé náměty a připomínky.

16

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

www.survio.com Vzdˇ el av an ı

www.survio.com Vzdˇ el av an ı www.survio.com Vzdělávání Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Navštěvují Vaše děti v současné době MŠ nebo ZŠ?...............................

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte Anketa pro rodiče Vážení rodiče, v zájmu zkvalitnění komunikace mezi vámi a školou vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Vámi vybru odpověď označte křížkem. Jsou pro Vás dostačující informace, které

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Místní akční plán v ORP Mělník - vyhodnocení dotazníků (rodiče)

Místní akční plán v ORP Mělník - vyhodnocení dotazníků (rodiče) Místní akční plán v ORP Mělník - vyhodnocení dotazníků (rodiče) V rámci projektu MAP v ORP byly připraveny dotazníky určené pro rodiče. Tyto dotazníky byly distribuovány do jednotlivých základních a mateřských

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Vážené kolegyně, studuji speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své diplomové práci se zabývám narušenou komunikační schopností u dětí

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Pohled na školu (klima školy zákonní zástupci) září 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje zákonných zástupců (dále ZZ)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

SEKCE P SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

SEKCE P SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ SEKCE P SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 85 Služby v oblasti vzdělávání - speciální vzdělávání pro tělesně nebo duševně postižené žáky na všech úrovních vzdělávání 85.1 Služby v oblasti předškolního vzdělávání

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Jak číst zobrazené grafy Tmavě zelená = rozhodně ano Světle

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA Na začátku prosince proběhlo dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit názor na fungování školní družiny. Papírové dotazníky byly distribuovány mezi žáky

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dodatek k ŠVP Škola pro všechny děti číslo 4 ze dne

Dodatek k ŠVP Škola pro všechny děti číslo 4 ze dne Dodatek k ŠVP Škola pro všechny děti číslo 4 ze dne 31. 8. 2016 1. Kapitoly 3.5, 3.5.1. a 3.5.2. se nahrazují novými. 2. Učební plán na straně 25 se nahrazuje novým učebním plánem (aktualizace k 1. 9.

Více

Těšíme se na Vás 1. září!

Těšíme se na Vás 1. září! DS Milí příznivci Labyrinthu, děkujeme za zájem o projekt Open School Space a laboratorní školu Labyrinth. Vašeho zájmu si velmi ceníme, a proto Vás prostřednictvím newsletteru pravidelně informujeme o

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE:

MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE: VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU MAS Orlicko, Strategie 2014-2020 uvádí Mgr. Miroslava Bednářová Proč VZDĚLÁVÁNÍ? & Proč BESEDY? MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE: přes 20 aktuálněplatných

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Anketa pro rodiče administrovaná od do VYHODNOCENÍ

Anketa pro rodiče administrovaná od do VYHODNOCENÍ Anketa pro rodiče administrovaná od 13.4.2016 do 20.4.2016 VYHODNOCENÍ Jsou pro Vás dostačující informace, které dostáváte ze školy: 6 5 o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Výsledky šetření budou uveřejněny v průběhu února 2017 na webové stránce projektu a města

Výsledky šetření budou uveřejněny v průběhu února 2017 na webové stránce projektu  a města Vážení rodiče, dostává se vám do rukou dotazník, jehož prostřednictvím bychom chtěli zjistit vaše názory na výchovu a vzdělávání na Českobrodsku. Dotazník je součástí projektu Sdílené radosti a strasti

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4.

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4. Dotazník pro rodiče (r. 2015) Vážení rodiče, máme velký zájem o to, aby byl Váš syn /Vaše dcera ve škole spokojený/á a naše výuka byla co nejkvalitnější. Proto se mimo jiné snažíme získávat co možná nejvíce

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy?

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy? ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE 2014 1. Prostředí a provoz MŠ Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? 1 2% 29% 59% Jste spokojeni s

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující:

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: OBEC POČET ZŠ z toho ZŘIZOVATEL CELKEM OBEC LIBERECKÝ KRAJ STÁT CÍRKEV SOUKR. Jablonec nad Nisou 13 9 2

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Spuštěno: 16 Dokončeno: 16 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

DOTAZNÍK pro rodiče ČÁST 1

DOTAZNÍK pro rodiče ČÁST 1 Příloha 2 - Dotazníky Základní školy, Burešova, Praha 8 Dotazník pro žáky Základní školy, Burešova, Praha 8 Vážení rodiče, naše základní škola pro Vás připravila následující dotazník, který se stane pravidelným

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Dotazník spokojenosti v Mateřské škole Sluníčko

Dotazník spokojenosti v Mateřské škole Sluníčko 24. 05. 2016 15:11:50 Základní údaje Název výzkumu Dotazník spokojenosti v Mateřské škole Sluníčko Autor Bc. Václava Kunická Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/t1v7x8k0x9y2e9t8y

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Celkový počet odevzdaných dotazníků.205, tj. 92% z celkového počtu rodičů. Počet odpovědí a jejich procentuální vyjádření v jednotlivých otázkách:

Celkový počet odevzdaných dotazníků.205, tj. 92% z celkového počtu rodičů. Počet odpovědí a jejich procentuální vyjádření v jednotlivých otázkách: Vyhodnocení dotazníku pro rodiče únor 2013 Celkový počet odevzdaných dotazníků.205, tj. 92% z celkového počtu rodičů. Počet odpovědí a jejich procentuální vyjádření v jednotlivých otázkách: Otázka č.1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více