Představy a požadavky rodičů související s budoucí povinnou školní docházkou jejich dětí. Závěrečná zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představy a požadavky rodičů související s budoucí povinnou školní docházkou jejich dětí. Závěrečná zpráva"

Transkript

1 Představy a požadavky rodičů související s budoucí povinnou školní docházkou jejich dětí Závěrečná zpráva zpracovaná Institutem znalostního rozvoje, o.s.

2 Obsah Úvod... 3 Základní předpoklady a následující výsledky... 4 Použitá metoda vyhodnocení a specifikace dat... 4 I. Souhrn odpovědí rodičů budoucích školáků Zázemí školy Další aktivity (doplňkové a mimoškolní činnosti) Výchovné působení školy (rozvoj hodnot a morálních vlastností) Kvalita výuky v jednotlivých oblastech Komunikace mezi rodiči a školou (využívání internetu) Vedení škol Výběr školy... 8 II. Kompletní podrobné výsledky ankety Závěr... 15

3 Úvod Institut znalostního rozvoje, o. s., ve spolupráci s vedením města Třince připravil pro rodiče dětí navštěvující třinecké základní a mateřské školy online anketu. Sběr dat byl uskutečněn pomocí techniky ankety se záměrem rychle shromáždit relativně jednoduché údaje od velkého počtu osob. Anketa je založena na online dotazníku, na jehož otázky odpovídá respondent psanou odpovědí. Výběr respondentů spočívá na rozhodnutí samotného respondenta zodpovědět otázky uveřejněné v anketě (tzv. samovýběr respondentů). Vzhledem k tomu, že nelze definovat populaci, ke které se nálezy ankety vztahují, nejedná se o reprezentativní šetření. Předpokládáme, že této ankety se zúčastnili zejména rodiče, kteří se chtěli podělit o své náměty a připomínky. Na základě těchto výsledků není proto možné porovnávat jednotlivé školy. Nejedná se o hodnocení škol. Závěrečná zpráva přináší pouze postoje rodičů a náměty rodičů na případné změny a možnosti dalšího rozvoje třineckého školství. Cílem šetření u jednotlivých základních škol bylo zjištění názorů zákonných zástupců dětí navštěvujících danou základní školu v následujících oblastech: zázemí školy; vztahy (klima školy); další aktivity (doplňkové a mimoškolní činnosti); spolupráce školy s partnery; výchovné působení školy (rozvoj hodnot a morálních vlastností); kvalita výuky v jednotlivých oblastech; komunikace mezi rodiči a školou (využívání internetu); vedení školy; celková spokojenost rodičů s výběrem dané školy. Úkolem šetření u rodičů dětí z mateřských škol bylo zjistit, jaké jsou jejich potřeby a představy související s budoucí povinnou školní docházkou těchto dětí dle výše uvedených oblastí.

4 Základní předpoklady a následující výsledky Vzhledem ke zvolené formě online ankety a sběru dat jsme vycházeli z předpokladu účasti více než 500 respondentů. Předpokládali jsme zejména vysokou účast rodičů dětí, kteří dostávají možnost anonymně napsat své náměty a připomínky k rozvoji třineckého školství. Na zveřejněnou anketu reagovalo v třineckých základních školách celkem 503 respondentů a v třineckých mateřských školách 176 respondentů. Celkem se tedy zúčastnilo 679 respondentů. Tabulka č. 1 Celkový počet respondentů podle jednotlivých základních škol Název školy Počet respondentů Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, 58 příspěvková organizace Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková 58 organizace Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková 137 organizace Základní škola a mateřská škola Třinec, Koperníkova 696, 39 příspěvková organizace Základní škola Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace 123 Základní škola a mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková 20 organizace Základní škola a mateřská škola Třinec, Míru Základní škola a mateřská škola Třinec, Oldřichovice 275, 20 příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, 29 Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Použitá metoda vyhodnocení a specifikace dat Pro vyhodnocení dat bylo použito standardní statistické metody prostého součtu zjištěných dat pro každou provedenou volbu jako výběr z možností programu MS Excel. U některých otázek bylo možno zvolit více odpovědí současně, proto celkový součet jednotlivých odpovědí je někdy více než 100%. I. Souhrn odpovědí rodičů budoucích školáků Online ankety se zúčastnilo celkem 176 respondentů, a to 30% rodičů dětí zahajujících školní docházku ve školním roce 2011/12, 34% rodičů dětí začínajících školní docházku v roce 2012/13, 19% rodičů dětí se začátkem školní docházky v roce 2013/14, 11% rodičů se začátkem v roce 2014/2015, 3% rodičů se začátkem v roce 2015/2016 a 2% se začátkem ve školním roce 2016/17 a později.

5 1.1 Zázemí školy Vybavení školy celkově při výběru školy je důležité pro 20% rodičů. Vybavení školy výpočetní technikou při výběru základní školy zohledňuje určitě 27% rodičů, spíše zohledňuje 37% rodičů, zohledňuje 26% rodičů a zohledňuje 5% rodičů. Úroveň zajištění zvláštní péče pro žáky na třineckých základních školách hodnotí určitě kladně 14% rodičů, spíše kladně 39% rodičů, spíše záporně 23% rodičů a určitě záporně 6% rodičů. Rodiče upozorňují na nevhodnou skladbu stravy ve školních jídelnách a žádají změnu stravovacích stereotypů, podle jejich názorů z 50. let minulého století. 1.2 Další aktivity (doplňkové a mimoškolní činnosti) Nabídka mimoškolních aktivit je pro 41% rodičů určitě důležitá při výběru základní školy, pro 32% rodičů spíše důležitá, pro 22% důležitá a pro 1% důležitá. Rodiče by uvítali zejména jazykové a sportovní kroužky (judo, tanec, sebeobrana, jóga, rytmika, plavání, lyžování, atletika, fotbal apod.) lidová řemesla, kroužky podporující a rozšiřující výuku (např. debrujáři), ekologické semináře, kurzy první pomoci, aktivity motivující rozvoj osobnosti a komunikační dovednosti dítěte. Přáli by si pro své děti mít možnost návštěvy kin, divadel, solné jeskyně, výuky jízdy na koních, pěstování zeleniny a vaření, výtvarné dílny (modelování, kreslení) a hudebních kroužků (pěvecké, hry na hudební nástroj). Dále by si přáli mít možnost připlatit si za služby související s pomocí při vypracování domácích úkolů ( Kč/hod). Uvítali by tábory a pobyty v přírodě (skautské oddíly na školách). U sportovních aktivit rodiče zdůrazňují, aby byly na dobré úrovni a bez přehnaných ambicí trenérů. 85% rodičů uvádí, že bude využívat služeb školní družiny a 10% rodičů uvádí, že nebude těchto služeb využívat. Rodiče považuji za nepřijatelné to, že na umístění dítěte do družiny se musí čekat. 1.3 Výchovné působení školy (rozvoj hodnot a morálních vlastností) Pro 21% rodičů je důležité, aby ve škole byla možnost náboženské výchovy. 76% rodičů ji nepovažuje za důležitou. Někteří rodiče by uvítali zavedení etické výchovy do škol. Upozorňují, že tato možnost je školám dána v rámci rámcového vzdělávacího programu (RVP). Podle nich by stálo za zvážení, zda by tento předmět, který má velmi promyšlený a kvalitní vzdělávací obsah, nebyl přínosem pro zvýšení mravního a etického povědomí a následně zlepšení chování u dětí. Podle jejich názoru by to byla dobrá alternativa pro rodiče dětí, kteří z různých důvodů nechtějí nebo nemohou své dítě zapsat na náboženskou výchovu, a uvědomují si, že při

6 formování mravního a etického uvědomění u dětí hraje spolupráce mezi rodinou a školou významnou roli. Rodiče by byli rádi, kdyby se reprezentanti školy (učitelé a ostatní pedagogický personál), které děti znají, i v soukromí chovali eticky. Rodiče žádají o zajištění kvalitních vzdělávacích kurzů pro vyučující zejména v oblasti nových výchovných metod (např. respektovat a být respektován). Dále žádají pro učitele jazyků zajištění kvalitních jazykových pobytů v zahraničí. Pro zajištění rovnocenného přístupu mezi dětmi navzájem žádají někteří rodiče zavést na školách stejnokroje. 1.4 Kvalita výuky v jednotlivých oblastech Rodiče jsou z 11% zcela spokojeni s aktuální nabídkou vzdělávacích programů škol, 39% rodičů je spíše spokojeno, 10% rodičů je spokojeno a 3% rodičů je spokojeno. 32% rodičů nemá zatím dostatek informací, a proto to nemohou posoudit. Pro 47% rodičů není spíše důležité při výběru školy, zda-li škola směřuje vzdělávání žáků na přípravu ke konkrétnímu povolání. Pro 14% to ní důležité. Nicméně pro 22% rodičů je to spíše důležité a 12% rodičů to považuje za určitě důležité. Rodiče žádají, aby ve školách byly ve výuce využívány aktivity, které praktickým způsobem ukazují konkrétní učivo, jak jej lze využít v běžném životě. Rodiče by chtěli, aby jejich děti nebyly tolik nuceny ke zbytečnému biflování faktů, ale aby je učitelé vedli co možná nejvíce ke vzdělávání na základě vlastní zkušenosti s praktickými ukázkami a aby je naučili se správně orientovat v informacích. 3% rodičů si určitě vybírá školu podle toho, zda je úspěšná ve sportovní oblasti. 15% rodičů spíše zvažuje toto kriterium při výběru školu, 49% rodičů zvažuje a 28% určitě nezvažuje. Kvalita vzdělání v oblasti výpočetní techniky je při výběru školy pro 21% rodičů určitě důležitá, pro 32% rodičů spíše důležitá a pro 32% důležitá. Pro 6% rodičů je zcela nepodstatná. Úroveň vzdělání v oblasti cizích jazyků je pro 56% rodičů při výběru školy určitě důležitá a pro 33% rodičů spíše důležitá. 6% rodičů uvádí, že je důležitá a pouze 1% rodičů ji považuje za důležitou. Rodiče by si přáli ve 43%, aby výuka cizích jazyků jejich dítěte byla zajištěna rodilým mluvčím více než 2krát týdně. 39% rodičů uvádí 1krát týdně a 13% rodičů příležitostně (méně často než 1krát týdně). Rodiče zdůrazňují, že nepotřebují pro své děti rodilého mluvčího, ale mnohem více na 1. stupni kvalitního českého učitele. Určitě není uspokojivý stav, kdy je učitel několik lekcí před dítětem. Nejdůležitější jsou pro děti počáteční návyky, např. špatnou výslovnost v angličtině se pak velmi těžce odnaučuje. Úroveň vzdělání v oblasti humanitních předmětů je při výběru školy pro rodiče určitě důležitá ve 22%, spíše důležitá ve 39% a důležitá ve 27% a důležitá v 5%.

7 Úroveň vzdělání v oblasti přírodovědných předmětů považují rodiče při výběru školy ve 24% za určitě důležitou, ve 36% za spíše důležitou, ve 30% za důležitou a ve 3% za určitě nedůležitou. O úroveň vzdělání v oblasti uměleckých předmětů se při výběru školy určitě zajímá 18% rodičů, spíše zajímá 26% rodičů, zajímá 43% a zajímá 7% rodičů. U výuky humanitních předmětů by si rodiče přáli, aby výuka byla zpestřena např. návštěvou knihovny, muzea, kulturních památek podle 49% rodičů více než 4krát ročně, podle 39% rodičů 2-3krát ročně a podle 6% rodičů 1krát ročně. 41% rodičů uvádí, že by si přáli, aby výuka přírodovědných předmětů byla zpestřena praktickými ukázkami (např. pobytem v přírodě, návštěvou ZOO, návštěvou IQ parku apod.) více než 4krát ročně, 40% rodičů pak 2-3krát ročně a 12% rodičů 1krát ročně. Výuku uměleckých předmětů si přeje zpestřit návštěvou kina, divadla, koncertu, výstavy apod. více než 4krát ročně 39% rodičů. 45% rodičů pak uvádí 2-3krát ročně a 10% rodičů 1krát ročně. Rodiče si přejí, aby nároky na děti (hlavně v nižších ročnících) nebyly tak vysoké. Uvítali by co nejméně domácí přípravy a co nejvíce praktických zkušeností a zážitků navazujících na výuku (pobyt v přírodě, knihovna, muzeum). Za nejdůležitější považují citlivý přístup k dětem v oblasti rozvíjení jejich přirozených talentů. Někteří rodiče se domnívají, že na školách pořád přetrvávají zastaralé, nemoderní formy práce založené na bezduchém memorování. Nevidí důvod, proč by děti v dnešní době internetu měly znát zpaměti hlavní města afrických států nebo si pamatovat detailní podrobnosti a průběh středověkých bitev v celé Evropě. Uvítali by, kdyby pedagogové na vyšších stupních škol volili pro děti přitažlivější a zajímavější metody výuky. Někteří rodiče by uvítali, aby si mohli vybrat, zda chtějí své děti učit psát klasicky anebo písmem Comenius Script. 1.5 Komunikace mezi rodiči a školou (využívání internetu) Někteří rodiče by si přáli mít individuální konzultační hodiny min. 4krát ročně. 63% rodičů určitě hledá informace o škole na jejich webových stránkách. 18% je tam spíše hledá, 13% hledá a 1% hledá. 31% velmi často využívá webové stránky školy k získávání informací o škole, 28% často, 30% občas a 6% nikdy.

8 1.6 Vedení škol Rodiče se domnívají, že by si Třinec určitě zasloužil alternativní školu, ale od mateřské školy přes základní a možná i střední školu, aby to mělo nějaký smysl. Podle jejich názoru by třídy při současných základních školách neměly žádný význam. Zdůrazňují, že bude zapotřebí samostatný kreativní ředitel. Rodiče nevěří, že by se v Třinci podařilo takovou školu založit, i když na druhou stranu uvádějí skutečnost, že v jiných obcích alternativní školství jen kvete. Tito rodiče proto své děti zapíší do škol mimo Třinec. Rodiče si přejí, aby Třinec nedopouštěl další odchod kvalitních pedagogů ze svých škol. 1.7 Výběr školy Rodiče budoucích školáků si školu vybírají z 67% podle dostupnosti (lokality) školy. 34% se rozhoduje při výběru škol podle její pověsti, 33% rodičů podle vlastní zkušenosti se zamýšlenou školou, 20% rodičů dále zohledňuje její vybavení. 27% rodičů by určitě uvítalo a 26% rodičů by spíše uvítalo možnost zapsat své dítě do školy s alternativní výukou a rozšířenou jazykovou výukou. 33% rodičů by si přálo mít takovou školu v Třinci a 6% rodičů by si ji přálo. 36% rodičů by určitě chtělo mít v Třinci školu s alternativní výukou a současně rozšířenou jazykovou výukou. 32% rodičů by ji spíše chtělo mít, 20% rodičů by ji chtělo a 3% rodičů by ji chtělo mít. Z alternativních škol by nejvíce rodičů (12%) uvítalo montessori školu, 11% rodičů waldorfskou školu, 9% rodičů zdravou školu, 8% školu začít spolu, 4% rodičů daltonskou školu a 2% integrovanou tématickou výuku (viz dále kompletní odpovědi otázky č. 24). Někteří rodiče navrhují zřídit novou alternativní školu v prostorách DDM v Třinci, který je v dopoledních hodinách podle jejich názoru nevyužitý. Rodiče jako příklad dobré alternativní školy uvádějí základní školu Mendelovu z Karviné s programem Začít spolu. Pokládají si otázku, proč Třinec ještě takovou školu nemá? II. Kompletní podrobné výsledky ankety 1. Podle čeho vybíráte školu pro své dítě? dostupnost školy (lokalita) % vlastní zkušenosti se zamýšlenou školou (např. chodil sem sourozenec) 57 33% pověst školy 58 34% doporučení od jiných rodičů 54 31% vybavení školy 35 20% ostatní 20 12% Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.

9 2. Je při výběru školy pro Vás důležitá nabídka mimoškolních aktivit? 72 41% spíš ano 57 32% 38 22% 2 1% 3. Jaké mimoškolní ativity byste uvítali? jazyky; výlety (příroda, poznávání, sport), soutěže; sportovní, pěvecké, turistické, výtvarné kroužky; hraní na hudební nástroj, zpívání, sport - u kluka judo; pohybové, např.taneční; lyžování; 1.hudební výchovu-hra na flétnu, keyboard, kytaru, nebo zpěv (i skupinová výuka); 2.sportovní kroužek se zaměřením na některý z bojových sportů či sebeobranu; hudební, sportovní, výtvarný, hobby kroužky; rytmika; výtvarné dílny; návštěvy kin, divadel; vaření; plavání; solné jeskyně; výuka jízdy na koních; pěstování zeleniny; kroužky jako je kreslení(malování,modelování), hudba, sport; na mateřské škole jich je dostatek; sportovní, kulturní, modelářství; školní výlety, tábory; učení a pobyt v přírodě; sportovní hry; zájmové kroužky; letní tábory; kvalitní kvalifikovanou výtvarnou tvorbu, lidová řemesla, učebnu hudební výchovu-hudební výchovu s hrou na hudební nástroje, jógu; taneční kroužky, cizí jazyk, pohybovky; kroužky různého zaměření; sportovní aktivity, kroužky podporující a rozšiřující výuku (př.debrujáři apod.), ekologické aktivity; kroužky, doučování, školní družina se zajímavým vzdělávacím programem; tanec, tělocvik, pohybové hry...; výuku cizího jazyka, širokou nabídku kroužku: výtvarný, hudební, tělesný, popř. netradiční kroužky (jóga pro děti, keramika, plávání...); jazykové kroužky,taneční kroužek, sportovní - lyžařský kroužek, hudební kroužek, apod.; více sportovních aktivit ; sportovní aktivity kromě kolektivních sportů; pohybové kroužky; kroužek angličtiny pro I.stupeň -zábavnou formou, něco jako Pygmalionek; pohybové, míčové hry, aby v případě hezkého počasí co nejvíce času strávili venku; taneční kroužek; výlety, tábory, kroužky se zaměřením na přírodu a turistiku například; plavání, kreslení, Skautský oddíl; sportovní vyžití-atletika,fotbal; kroužky, zastupování školy v soutěžích; výtvarné, pohybové kroužky...;

10 družina; kroužky kreslení,zpívání,cizí jazyky,pracovky-práce s hlínou,dílny...; keramika, angličtina, sbor, různé sporty; pohybové hry, výtvarný kroužek,počítačový kroužek; hudební výchova; výtvarná výchova; sportovní aktivity; jazyky, pohybové, výtvarné, náboženství; sportovní, výuka na hudební nástroj, jazykové aktivity. sportovní, jazykové, umělecké aktivity; kroužky; florbal, taneční kroužek; ekologické semináře, kurzy první pomoci; různé zájmové kroužky např. zpívání, tance,apod.; hra na klavír, kytaru, zpěv, atd...; sport, divadelní kroužek, keramika, výtvarná výchova...; aktivity, které praktickým způsobem ukazují konkrétní učivo = jak je lze využít v běžném životě; taneční kroužek, gymnastika, pohybové hry, hra na flétnu, cizí jazyk, sportovní akce, kulturní akce; angličtina, výtvarné a prac. činnosti,náboženství, plavání, lyžování; 1.sportovní, jazykové vzdělávání, umělecké - tj. dramatické, výtvarné kroužky apod.; 2. školy by mohly nabízet placenou službu - a to přípravu žáků na vyučování, tzn. že by domácí přípravu a písemné úkoly děti zvládly po vyučování pod vedením pedagoga, ceny těchto služeb se v naší republice pohybují kolem ,- Kč za hodinu; kroužky v družině nebo po vyučování; zajímavé kroužky, pro následný rozvoj vývoje dítěte avšak odlehčující formou. Odreagování od školy sportovními aktivitami atd.; Pro děti bych volila spíše aktivity nabízené jinými organizacemi, jako např. Základní umělecká škola nebo DDM; zájmové kroužky: jazyky, sport, výtvarné umění; výlety, sportovní kroužek; zpěv, dramatický kroužek; kroužky pro děti, společné mimoškolní akce jak s rodiči, tak bez rodičů; jazykový kroužek, počítačový kroužek, sportovní aktivity; sportovní aktivity, kroužky, kde se dítě vzdělává, učí různým ručním pracím; pohybové kroužky, divadelní kroužek; výlety, sportovní akce, vzdělávací - jazykové zábavné kurzy; sportovní (míčové) hry, výtvarný kroužek, rozšířená výuka AJ; sportovní aktivity na dobré úrovni bez přehnaných ambicí trenérů; angličtina, dramatický kroužek; atletika, taneční kroužek, výtvarná nauka; rozšířená výuka jazyků, nabídka netradičních sportů (tai-chi, břišní tance, sebeobrana apod.), školy v přírodě (např. pobyty u moře, na horách - Jeseníky, Tatry, Alpy), aktivity motivující rozvoj osobnosti a komunikační dovednosti dítěte 4. Jste spokojeni s aktuální nabídkou vzdělávacích programů škol? 19 11% 68 39% 17 10% zatím nemám dostatek informací, nemůžu posoudit 5. Vybíráte si školu podle toho, jaké má škola úspěchy ve sportovní oblasti? 5 3% 56 32%

11 6 3% 27 15% 86 49% 50 28% 6. Je pro Vás důležité, zda se ve škole nabízí náboženská výchova? ano 37 21% ne % 7. Je pro Vás důležité, zda je vzdělávání žáků zaměřeno na přípravu ke konkrétnímu povolání? 21 12% 38 22% 82 47% 25 14% 8. Jste spokojeni s úrovní zajišťování služeb pro žáky vyžadující zvláštní péči (např. speciální požadavky na stravování, bezbariérovost budovy apod.)? 24 14% 68 39% 41 23% 11 6% 9. Vybíráte si školu podle toho, jaká je zde úroveň vzdělání v oblasti výpočetní techniky? 37 21% 56 32% 57 32% Je pro Vás důležité to, jaká je vybavenost školy výpočetní technikou? 6%

12 47 27% 65 37% 45 26% 8 5% 11. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti cizích jazyků? 98 56% 58 33% 11 6% 2 1% 12. Jak často byste si přáli, aby byla výuka jazyků Vašeho dítěte zajištěna rodilým mluvčím? více než 2krát týdně 75 43% 1krát týdně 69 39% příležitostně (méně často než 1krát týdně) 23 13% nikdy 0 0% 13. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti humanitních předmětů (Čj, D, Z, ObV)? 39 22% 68 39% 47 27% 8 5% 14. Jak často byste si přáli, aby výuka humanitních předmětů zpestřena např. návštěvou knihovny, muzea, kulturních památek apod.? více než 4krát ročně 87 49% 2-3krát ročně 68 39% 1krát ročně 10 6% nikdy 0 0% 15. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti přírodovědných předmětů (M, F, Př, Ch)?

13 42 24% 63 36% 53 30% 5 3% 16. Jak často byste si přáli, aby výuka přírodovědných předmětů zpestřena praktickými ukázkami (např. pobytem v přírodě, návštěvou ZOO, návštěvou IQ parku apod.)? více než 4krát ročně 73 41% 2-3krát ročně 70 40% 1krát ročně 21 12% nikdy 0 0% 17. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti uměleckých předmětů (Hv, VV)? 32 18% 46 26% 76 43% 13 7% 18. Jak často byste si přáli, aby výuka uměleckých předmětů zpestřena návštěvou kina, divadla, koncertu, výstavy apod.? více než 4krát ročně 69 39% 2-3krát ročně 80 45% 1krát ročně 17 10% nikdy 0 0% 19. Hledáte informace o škole na jejich webových stránkách? % 32 18% 23 13% 20. Jak často využíváte webové stránky školy k získávání informací o škole? 2 1%

14 velmi často 54 31% často 50 28% občas 53 30% téměř nikdy 11 6% 21. Budete využívat služeb školní družiny? ano % ne 18 10% 22. Kdybyste měli možnost zapsat své dítě do školy s alternativní výukou (montessori, waldorf, dalton apod.) a současně s rozšířenou jazykovou výukou, využili byste toho? 47 27% 45 26% 58 33% 11 6% 23. Chtěli byste mít v Třinci školu s alternativní výukou a současně s rozšířenou jazykovou výukou? 64 36% 57 32% 36 20% 6 3% 24. Jaký typ školy s alternativní výukou upřednostňujete? Montessori škola 21 12% Waldorfská škola 19 11% Daltonská škola 7 4% Začít spolu 14 8% Zdravá škola 16 9% Integrovaná tématická výuka 4 2% Domácí škola 0 0% O alternativní školu nemám zájem 45 26% Ostatní 50 28%

15 25. Uveďte prosím školní rok začátku školní docházky u Vašeho dítěte. 2011/ % 2012/ % 2013/ % 2014/ % 2015/16 6 3% 2016/17 a později 4 2% Závěr Všem, kteří se podíleli na tomto průzkumu, děkujeme za výbornou spolupráci. Všem respondentům děkujeme za důvěru a za opravdu zajímavé náměty a připomínky.

16

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková Volnočasové aktivity dětí školního u Bc. Renata Kulíšková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje volnému času a volnočasových aktivitám dětí školního u. V praktické části je u dětí

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více