Představy a požadavky rodičů související s budoucí povinnou školní docházkou jejich dětí. Závěrečná zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představy a požadavky rodičů související s budoucí povinnou školní docházkou jejich dětí. Závěrečná zpráva"

Transkript

1 Představy a požadavky rodičů související s budoucí povinnou školní docházkou jejich dětí Závěrečná zpráva zpracovaná Institutem znalostního rozvoje, o.s.

2 Obsah Úvod... 3 Základní předpoklady a následující výsledky... 4 Použitá metoda vyhodnocení a specifikace dat... 4 I. Souhrn odpovědí rodičů budoucích školáků Zázemí školy Další aktivity (doplňkové a mimoškolní činnosti) Výchovné působení školy (rozvoj hodnot a morálních vlastností) Kvalita výuky v jednotlivých oblastech Komunikace mezi rodiči a školou (využívání internetu) Vedení škol Výběr školy... 8 II. Kompletní podrobné výsledky ankety Závěr... 15

3 Úvod Institut znalostního rozvoje, o. s., ve spolupráci s vedením města Třince připravil pro rodiče dětí navštěvující třinecké základní a mateřské školy online anketu. Sběr dat byl uskutečněn pomocí techniky ankety se záměrem rychle shromáždit relativně jednoduché údaje od velkého počtu osob. Anketa je založena na online dotazníku, na jehož otázky odpovídá respondent psanou odpovědí. Výběr respondentů spočívá na rozhodnutí samotného respondenta zodpovědět otázky uveřejněné v anketě (tzv. samovýběr respondentů). Vzhledem k tomu, že nelze definovat populaci, ke které se nálezy ankety vztahují, nejedná se o reprezentativní šetření. Předpokládáme, že této ankety se zúčastnili zejména rodiče, kteří se chtěli podělit o své náměty a připomínky. Na základě těchto výsledků není proto možné porovnávat jednotlivé školy. Nejedná se o hodnocení škol. Závěrečná zpráva přináší pouze postoje rodičů a náměty rodičů na případné změny a možnosti dalšího rozvoje třineckého školství. Cílem šetření u jednotlivých základních škol bylo zjištění názorů zákonných zástupců dětí navštěvujících danou základní školu v následujících oblastech: zázemí školy; vztahy (klima školy); další aktivity (doplňkové a mimoškolní činnosti); spolupráce školy s partnery; výchovné působení školy (rozvoj hodnot a morálních vlastností); kvalita výuky v jednotlivých oblastech; komunikace mezi rodiči a školou (využívání internetu); vedení školy; celková spokojenost rodičů s výběrem dané školy. Úkolem šetření u rodičů dětí z mateřských škol bylo zjistit, jaké jsou jejich potřeby a představy související s budoucí povinnou školní docházkou těchto dětí dle výše uvedených oblastí.

4 Základní předpoklady a následující výsledky Vzhledem ke zvolené formě online ankety a sběru dat jsme vycházeli z předpokladu účasti více než 500 respondentů. Předpokládali jsme zejména vysokou účast rodičů dětí, kteří dostávají možnost anonymně napsat své náměty a připomínky k rozvoji třineckého školství. Na zveřejněnou anketu reagovalo v třineckých základních školách celkem 503 respondentů a v třineckých mateřských školách 176 respondentů. Celkem se tedy zúčastnilo 679 respondentů. Tabulka č. 1 Celkový počet respondentů podle jednotlivých základních škol Název školy Počet respondentů Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, 58 příspěvková organizace Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková 58 organizace Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková 137 organizace Základní škola a mateřská škola Třinec, Koperníkova 696, 39 příspěvková organizace Základní škola Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace 123 Základní škola a mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková 20 organizace Základní škola a mateřská škola Třinec, Míru Základní škola a mateřská škola Třinec, Oldřichovice 275, 20 příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, 29 Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Použitá metoda vyhodnocení a specifikace dat Pro vyhodnocení dat bylo použito standardní statistické metody prostého součtu zjištěných dat pro každou provedenou volbu jako výběr z možností programu MS Excel. U některých otázek bylo možno zvolit více odpovědí současně, proto celkový součet jednotlivých odpovědí je někdy více než 100%. I. Souhrn odpovědí rodičů budoucích školáků Online ankety se zúčastnilo celkem 176 respondentů, a to 30% rodičů dětí zahajujících školní docházku ve školním roce 2011/12, 34% rodičů dětí začínajících školní docházku v roce 2012/13, 19% rodičů dětí se začátkem školní docházky v roce 2013/14, 11% rodičů se začátkem v roce 2014/2015, 3% rodičů se začátkem v roce 2015/2016 a 2% se začátkem ve školním roce 2016/17 a později.

5 1.1 Zázemí školy Vybavení školy celkově při výběru školy je důležité pro 20% rodičů. Vybavení školy výpočetní technikou při výběru základní školy zohledňuje určitě 27% rodičů, spíše zohledňuje 37% rodičů, zohledňuje 26% rodičů a zohledňuje 5% rodičů. Úroveň zajištění zvláštní péče pro žáky na třineckých základních školách hodnotí určitě kladně 14% rodičů, spíše kladně 39% rodičů, spíše záporně 23% rodičů a určitě záporně 6% rodičů. Rodiče upozorňují na nevhodnou skladbu stravy ve školních jídelnách a žádají změnu stravovacích stereotypů, podle jejich názorů z 50. let minulého století. 1.2 Další aktivity (doplňkové a mimoškolní činnosti) Nabídka mimoškolních aktivit je pro 41% rodičů určitě důležitá při výběru základní školy, pro 32% rodičů spíše důležitá, pro 22% důležitá a pro 1% důležitá. Rodiče by uvítali zejména jazykové a sportovní kroužky (judo, tanec, sebeobrana, jóga, rytmika, plavání, lyžování, atletika, fotbal apod.) lidová řemesla, kroužky podporující a rozšiřující výuku (např. debrujáři), ekologické semináře, kurzy první pomoci, aktivity motivující rozvoj osobnosti a komunikační dovednosti dítěte. Přáli by si pro své děti mít možnost návštěvy kin, divadel, solné jeskyně, výuky jízdy na koních, pěstování zeleniny a vaření, výtvarné dílny (modelování, kreslení) a hudebních kroužků (pěvecké, hry na hudební nástroj). Dále by si přáli mít možnost připlatit si za služby související s pomocí při vypracování domácích úkolů ( Kč/hod). Uvítali by tábory a pobyty v přírodě (skautské oddíly na školách). U sportovních aktivit rodiče zdůrazňují, aby byly na dobré úrovni a bez přehnaných ambicí trenérů. 85% rodičů uvádí, že bude využívat služeb školní družiny a 10% rodičů uvádí, že nebude těchto služeb využívat. Rodiče považuji za nepřijatelné to, že na umístění dítěte do družiny se musí čekat. 1.3 Výchovné působení školy (rozvoj hodnot a morálních vlastností) Pro 21% rodičů je důležité, aby ve škole byla možnost náboženské výchovy. 76% rodičů ji nepovažuje za důležitou. Někteří rodiče by uvítali zavedení etické výchovy do škol. Upozorňují, že tato možnost je školám dána v rámci rámcového vzdělávacího programu (RVP). Podle nich by stálo za zvážení, zda by tento předmět, který má velmi promyšlený a kvalitní vzdělávací obsah, nebyl přínosem pro zvýšení mravního a etického povědomí a následně zlepšení chování u dětí. Podle jejich názoru by to byla dobrá alternativa pro rodiče dětí, kteří z různých důvodů nechtějí nebo nemohou své dítě zapsat na náboženskou výchovu, a uvědomují si, že při

6 formování mravního a etického uvědomění u dětí hraje spolupráce mezi rodinou a školou významnou roli. Rodiče by byli rádi, kdyby se reprezentanti školy (učitelé a ostatní pedagogický personál), které děti znají, i v soukromí chovali eticky. Rodiče žádají o zajištění kvalitních vzdělávacích kurzů pro vyučující zejména v oblasti nových výchovných metod (např. respektovat a být respektován). Dále žádají pro učitele jazyků zajištění kvalitních jazykových pobytů v zahraničí. Pro zajištění rovnocenného přístupu mezi dětmi navzájem žádají někteří rodiče zavést na školách stejnokroje. 1.4 Kvalita výuky v jednotlivých oblastech Rodiče jsou z 11% zcela spokojeni s aktuální nabídkou vzdělávacích programů škol, 39% rodičů je spíše spokojeno, 10% rodičů je spokojeno a 3% rodičů je spokojeno. 32% rodičů nemá zatím dostatek informací, a proto to nemohou posoudit. Pro 47% rodičů není spíše důležité při výběru školy, zda-li škola směřuje vzdělávání žáků na přípravu ke konkrétnímu povolání. Pro 14% to ní důležité. Nicméně pro 22% rodičů je to spíše důležité a 12% rodičů to považuje za určitě důležité. Rodiče žádají, aby ve školách byly ve výuce využívány aktivity, které praktickým způsobem ukazují konkrétní učivo, jak jej lze využít v běžném životě. Rodiče by chtěli, aby jejich děti nebyly tolik nuceny ke zbytečnému biflování faktů, ale aby je učitelé vedli co možná nejvíce ke vzdělávání na základě vlastní zkušenosti s praktickými ukázkami a aby je naučili se správně orientovat v informacích. 3% rodičů si určitě vybírá školu podle toho, zda je úspěšná ve sportovní oblasti. 15% rodičů spíše zvažuje toto kriterium při výběru školu, 49% rodičů zvažuje a 28% určitě nezvažuje. Kvalita vzdělání v oblasti výpočetní techniky je při výběru školy pro 21% rodičů určitě důležitá, pro 32% rodičů spíše důležitá a pro 32% důležitá. Pro 6% rodičů je zcela nepodstatná. Úroveň vzdělání v oblasti cizích jazyků je pro 56% rodičů při výběru školy určitě důležitá a pro 33% rodičů spíše důležitá. 6% rodičů uvádí, že je důležitá a pouze 1% rodičů ji považuje za důležitou. Rodiče by si přáli ve 43%, aby výuka cizích jazyků jejich dítěte byla zajištěna rodilým mluvčím více než 2krát týdně. 39% rodičů uvádí 1krát týdně a 13% rodičů příležitostně (méně často než 1krát týdně). Rodiče zdůrazňují, že nepotřebují pro své děti rodilého mluvčího, ale mnohem více na 1. stupni kvalitního českého učitele. Určitě není uspokojivý stav, kdy je učitel několik lekcí před dítětem. Nejdůležitější jsou pro děti počáteční návyky, např. špatnou výslovnost v angličtině se pak velmi těžce odnaučuje. Úroveň vzdělání v oblasti humanitních předmětů je při výběru školy pro rodiče určitě důležitá ve 22%, spíše důležitá ve 39% a důležitá ve 27% a důležitá v 5%.

7 Úroveň vzdělání v oblasti přírodovědných předmětů považují rodiče při výběru školy ve 24% za určitě důležitou, ve 36% za spíše důležitou, ve 30% za důležitou a ve 3% za určitě nedůležitou. O úroveň vzdělání v oblasti uměleckých předmětů se při výběru školy určitě zajímá 18% rodičů, spíše zajímá 26% rodičů, zajímá 43% a zajímá 7% rodičů. U výuky humanitních předmětů by si rodiče přáli, aby výuka byla zpestřena např. návštěvou knihovny, muzea, kulturních památek podle 49% rodičů více než 4krát ročně, podle 39% rodičů 2-3krát ročně a podle 6% rodičů 1krát ročně. 41% rodičů uvádí, že by si přáli, aby výuka přírodovědných předmětů byla zpestřena praktickými ukázkami (např. pobytem v přírodě, návštěvou ZOO, návštěvou IQ parku apod.) více než 4krát ročně, 40% rodičů pak 2-3krát ročně a 12% rodičů 1krát ročně. Výuku uměleckých předmětů si přeje zpestřit návštěvou kina, divadla, koncertu, výstavy apod. více než 4krát ročně 39% rodičů. 45% rodičů pak uvádí 2-3krát ročně a 10% rodičů 1krát ročně. Rodiče si přejí, aby nároky na děti (hlavně v nižších ročnících) nebyly tak vysoké. Uvítali by co nejméně domácí přípravy a co nejvíce praktických zkušeností a zážitků navazujících na výuku (pobyt v přírodě, knihovna, muzeum). Za nejdůležitější považují citlivý přístup k dětem v oblasti rozvíjení jejich přirozených talentů. Někteří rodiče se domnívají, že na školách pořád přetrvávají zastaralé, nemoderní formy práce založené na bezduchém memorování. Nevidí důvod, proč by děti v dnešní době internetu měly znát zpaměti hlavní města afrických států nebo si pamatovat detailní podrobnosti a průběh středověkých bitev v celé Evropě. Uvítali by, kdyby pedagogové na vyšších stupních škol volili pro děti přitažlivější a zajímavější metody výuky. Někteří rodiče by uvítali, aby si mohli vybrat, zda chtějí své děti učit psát klasicky anebo písmem Comenius Script. 1.5 Komunikace mezi rodiči a školou (využívání internetu) Někteří rodiče by si přáli mít individuální konzultační hodiny min. 4krát ročně. 63% rodičů určitě hledá informace o škole na jejich webových stránkách. 18% je tam spíše hledá, 13% hledá a 1% hledá. 31% velmi často využívá webové stránky školy k získávání informací o škole, 28% často, 30% občas a 6% nikdy.

8 1.6 Vedení škol Rodiče se domnívají, že by si Třinec určitě zasloužil alternativní školu, ale od mateřské školy přes základní a možná i střední školu, aby to mělo nějaký smysl. Podle jejich názoru by třídy při současných základních školách neměly žádný význam. Zdůrazňují, že bude zapotřebí samostatný kreativní ředitel. Rodiče nevěří, že by se v Třinci podařilo takovou školu založit, i když na druhou stranu uvádějí skutečnost, že v jiných obcích alternativní školství jen kvete. Tito rodiče proto své děti zapíší do škol mimo Třinec. Rodiče si přejí, aby Třinec nedopouštěl další odchod kvalitních pedagogů ze svých škol. 1.7 Výběr školy Rodiče budoucích školáků si školu vybírají z 67% podle dostupnosti (lokality) školy. 34% se rozhoduje při výběru škol podle její pověsti, 33% rodičů podle vlastní zkušenosti se zamýšlenou školou, 20% rodičů dále zohledňuje její vybavení. 27% rodičů by určitě uvítalo a 26% rodičů by spíše uvítalo možnost zapsat své dítě do školy s alternativní výukou a rozšířenou jazykovou výukou. 33% rodičů by si přálo mít takovou školu v Třinci a 6% rodičů by si ji přálo. 36% rodičů by určitě chtělo mít v Třinci školu s alternativní výukou a současně rozšířenou jazykovou výukou. 32% rodičů by ji spíše chtělo mít, 20% rodičů by ji chtělo a 3% rodičů by ji chtělo mít. Z alternativních škol by nejvíce rodičů (12%) uvítalo montessori školu, 11% rodičů waldorfskou školu, 9% rodičů zdravou školu, 8% školu začít spolu, 4% rodičů daltonskou školu a 2% integrovanou tématickou výuku (viz dále kompletní odpovědi otázky č. 24). Někteří rodiče navrhují zřídit novou alternativní školu v prostorách DDM v Třinci, který je v dopoledních hodinách podle jejich názoru nevyužitý. Rodiče jako příklad dobré alternativní školy uvádějí základní školu Mendelovu z Karviné s programem Začít spolu. Pokládají si otázku, proč Třinec ještě takovou školu nemá? II. Kompletní podrobné výsledky ankety 1. Podle čeho vybíráte školu pro své dítě? dostupnost školy (lokalita) % vlastní zkušenosti se zamýšlenou školou (např. chodil sem sourozenec) 57 33% pověst školy 58 34% doporučení od jiných rodičů 54 31% vybavení školy 35 20% ostatní 20 12% Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.

9 2. Je při výběru školy pro Vás důležitá nabídka mimoškolních aktivit? 72 41% spíš ano 57 32% 38 22% 2 1% 3. Jaké mimoškolní ativity byste uvítali? jazyky; výlety (příroda, poznávání, sport), soutěže; sportovní, pěvecké, turistické, výtvarné kroužky; hraní na hudební nástroj, zpívání, sport - u kluka judo; pohybové, např.taneční; lyžování; 1.hudební výchovu-hra na flétnu, keyboard, kytaru, nebo zpěv (i skupinová výuka); 2.sportovní kroužek se zaměřením na některý z bojových sportů či sebeobranu; hudební, sportovní, výtvarný, hobby kroužky; rytmika; výtvarné dílny; návštěvy kin, divadel; vaření; plavání; solné jeskyně; výuka jízdy na koních; pěstování zeleniny; kroužky jako je kreslení(malování,modelování), hudba, sport; na mateřské škole jich je dostatek; sportovní, kulturní, modelářství; školní výlety, tábory; učení a pobyt v přírodě; sportovní hry; zájmové kroužky; letní tábory; kvalitní kvalifikovanou výtvarnou tvorbu, lidová řemesla, učebnu hudební výchovu-hudební výchovu s hrou na hudební nástroje, jógu; taneční kroužky, cizí jazyk, pohybovky; kroužky různého zaměření; sportovní aktivity, kroužky podporující a rozšiřující výuku (př.debrujáři apod.), ekologické aktivity; kroužky, doučování, školní družina se zajímavým vzdělávacím programem; tanec, tělocvik, pohybové hry...; výuku cizího jazyka, širokou nabídku kroužku: výtvarný, hudební, tělesný, popř. netradiční kroužky (jóga pro děti, keramika, plávání...); jazykové kroužky,taneční kroužek, sportovní - lyžařský kroužek, hudební kroužek, apod.; více sportovních aktivit ; sportovní aktivity kromě kolektivních sportů; pohybové kroužky; kroužek angličtiny pro I.stupeň -zábavnou formou, něco jako Pygmalionek; pohybové, míčové hry, aby v případě hezkého počasí co nejvíce času strávili venku; taneční kroužek; výlety, tábory, kroužky se zaměřením na přírodu a turistiku například; plavání, kreslení, Skautský oddíl; sportovní vyžití-atletika,fotbal; kroužky, zastupování školy v soutěžích; výtvarné, pohybové kroužky...;

10 družina; kroužky kreslení,zpívání,cizí jazyky,pracovky-práce s hlínou,dílny...; keramika, angličtina, sbor, různé sporty; pohybové hry, výtvarný kroužek,počítačový kroužek; hudební výchova; výtvarná výchova; sportovní aktivity; jazyky, pohybové, výtvarné, náboženství; sportovní, výuka na hudební nástroj, jazykové aktivity. sportovní, jazykové, umělecké aktivity; kroužky; florbal, taneční kroužek; ekologické semináře, kurzy první pomoci; různé zájmové kroužky např. zpívání, tance,apod.; hra na klavír, kytaru, zpěv, atd...; sport, divadelní kroužek, keramika, výtvarná výchova...; aktivity, které praktickým způsobem ukazují konkrétní učivo = jak je lze využít v běžném životě; taneční kroužek, gymnastika, pohybové hry, hra na flétnu, cizí jazyk, sportovní akce, kulturní akce; angličtina, výtvarné a prac. činnosti,náboženství, plavání, lyžování; 1.sportovní, jazykové vzdělávání, umělecké - tj. dramatické, výtvarné kroužky apod.; 2. školy by mohly nabízet placenou službu - a to přípravu žáků na vyučování, tzn. že by domácí přípravu a písemné úkoly děti zvládly po vyučování pod vedením pedagoga, ceny těchto služeb se v naší republice pohybují kolem ,- Kč za hodinu; kroužky v družině nebo po vyučování; zajímavé kroužky, pro následný rozvoj vývoje dítěte avšak odlehčující formou. Odreagování od školy sportovními aktivitami atd.; Pro děti bych volila spíše aktivity nabízené jinými organizacemi, jako např. Základní umělecká škola nebo DDM; zájmové kroužky: jazyky, sport, výtvarné umění; výlety, sportovní kroužek; zpěv, dramatický kroužek; kroužky pro děti, společné mimoškolní akce jak s rodiči, tak bez rodičů; jazykový kroužek, počítačový kroužek, sportovní aktivity; sportovní aktivity, kroužky, kde se dítě vzdělává, učí různým ručním pracím; pohybové kroužky, divadelní kroužek; výlety, sportovní akce, vzdělávací - jazykové zábavné kurzy; sportovní (míčové) hry, výtvarný kroužek, rozšířená výuka AJ; sportovní aktivity na dobré úrovni bez přehnaných ambicí trenérů; angličtina, dramatický kroužek; atletika, taneční kroužek, výtvarná nauka; rozšířená výuka jazyků, nabídka netradičních sportů (tai-chi, břišní tance, sebeobrana apod.), školy v přírodě (např. pobyty u moře, na horách - Jeseníky, Tatry, Alpy), aktivity motivující rozvoj osobnosti a komunikační dovednosti dítěte 4. Jste spokojeni s aktuální nabídkou vzdělávacích programů škol? 19 11% 68 39% 17 10% zatím nemám dostatek informací, nemůžu posoudit 5. Vybíráte si školu podle toho, jaké má škola úspěchy ve sportovní oblasti? 5 3% 56 32%

11 6 3% 27 15% 86 49% 50 28% 6. Je pro Vás důležité, zda se ve škole nabízí náboženská výchova? ano 37 21% ne % 7. Je pro Vás důležité, zda je vzdělávání žáků zaměřeno na přípravu ke konkrétnímu povolání? 21 12% 38 22% 82 47% 25 14% 8. Jste spokojeni s úrovní zajišťování služeb pro žáky vyžadující zvláštní péči (např. speciální požadavky na stravování, bezbariérovost budovy apod.)? 24 14% 68 39% 41 23% 11 6% 9. Vybíráte si školu podle toho, jaká je zde úroveň vzdělání v oblasti výpočetní techniky? 37 21% 56 32% 57 32% Je pro Vás důležité to, jaká je vybavenost školy výpočetní technikou? 6%

12 47 27% 65 37% 45 26% 8 5% 11. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti cizích jazyků? 98 56% 58 33% 11 6% 2 1% 12. Jak často byste si přáli, aby byla výuka jazyků Vašeho dítěte zajištěna rodilým mluvčím? více než 2krát týdně 75 43% 1krát týdně 69 39% příležitostně (méně často než 1krát týdně) 23 13% nikdy 0 0% 13. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti humanitních předmětů (Čj, D, Z, ObV)? 39 22% 68 39% 47 27% 8 5% 14. Jak často byste si přáli, aby výuka humanitních předmětů zpestřena např. návštěvou knihovny, muzea, kulturních památek apod.? více než 4krát ročně 87 49% 2-3krát ročně 68 39% 1krát ročně 10 6% nikdy 0 0% 15. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti přírodovědných předmětů (M, F, Př, Ch)?

13 42 24% 63 36% 53 30% 5 3% 16. Jak často byste si přáli, aby výuka přírodovědných předmětů zpestřena praktickými ukázkami (např. pobytem v přírodě, návštěvou ZOO, návštěvou IQ parku apod.)? více než 4krát ročně 73 41% 2-3krát ročně 70 40% 1krát ročně 21 12% nikdy 0 0% 17. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti uměleckých předmětů (Hv, VV)? 32 18% 46 26% 76 43% 13 7% 18. Jak často byste si přáli, aby výuka uměleckých předmětů zpestřena návštěvou kina, divadla, koncertu, výstavy apod.? více než 4krát ročně 69 39% 2-3krát ročně 80 45% 1krát ročně 17 10% nikdy 0 0% 19. Hledáte informace o škole na jejich webových stránkách? % 32 18% 23 13% 20. Jak často využíváte webové stránky školy k získávání informací o škole? 2 1%

14 velmi často 54 31% často 50 28% občas 53 30% téměř nikdy 11 6% 21. Budete využívat služeb školní družiny? ano % ne 18 10% 22. Kdybyste měli možnost zapsat své dítě do školy s alternativní výukou (montessori, waldorf, dalton apod.) a současně s rozšířenou jazykovou výukou, využili byste toho? 47 27% 45 26% 58 33% 11 6% 23. Chtěli byste mít v Třinci školu s alternativní výukou a současně s rozšířenou jazykovou výukou? 64 36% 57 32% 36 20% 6 3% 24. Jaký typ školy s alternativní výukou upřednostňujete? Montessori škola 21 12% Waldorfská škola 19 11% Daltonská škola 7 4% Začít spolu 14 8% Zdravá škola 16 9% Integrovaná tématická výuka 4 2% Domácí škola 0 0% O alternativní školu nemám zájem 45 26% Ostatní 50 28%

15 25. Uveďte prosím školní rok začátku školní docházky u Vašeho dítěte. 2011/ % 2012/ % 2013/ % 2014/ % 2015/16 6 3% 2016/17 a později 4 2% Závěr Všem, kteří se podíleli na tomto průzkumu, děkujeme za výbornou spolupráci. Všem respondentům děkujeme za důvěru a za opravdu zajímavé náměty a připomínky.

16

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

www.survio.com Vzdˇ el av an ı

www.survio.com Vzdˇ el av an ı www.survio.com Vzdělávání Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Navštěvují Vaše děti v současné době MŠ nebo ZŠ?...............................

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Celkový počet odevzdaných dotazníků.205, tj. 92% z celkového počtu rodičů. Počet odpovědí a jejich procentuální vyjádření v jednotlivých otázkách:

Celkový počet odevzdaných dotazníků.205, tj. 92% z celkového počtu rodičů. Počet odpovědí a jejich procentuální vyjádření v jednotlivých otázkách: Vyhodnocení dotazníku pro rodiče únor 2013 Celkový počet odevzdaných dotazníků.205, tj. 92% z celkového počtu rodičů. Počet odpovědí a jejich procentuální vyjádření v jednotlivých otázkách: Otázka č.1

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE:

MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE: VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU MAS Orlicko, Strategie 2014-2020 uvádí Mgr. Miroslava Bednářová Proč VZDĚLÁVÁNÍ? & Proč BESEDY? MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE: přes 20 aktuálněplatných

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Spuštěno: 16 Dokončeno: 16 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Optimalizace 2007/2008-9. C

Optimalizace 2007/2008-9. C Průběh vzdělávání (kvalita výuky) 10 9 8 7 4 Odpovídá škola vašim potřebám (potřebám vašeho dítěte)? Jste spokojen/a s kvalitou výuky cizích jazyků? Jste spokojen/a s kvalitou výuky matematiky? Jste spokojen/a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4.

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4. Dotazník pro rodiče (r. 2015) Vážení rodiče, máme velký zájem o to, aby byl Váš syn /Vaše dcera ve škole spokojený/á a naše výuka byla co nejkvalitnější. Proto se mimo jiné snažíme získávat co možná nejvíce

Více

ZŠ Hanspaulka. Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš.

ZŠ Hanspaulka. Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. ZŠ Hanspaulka Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. Zápis 4. S 5.února 2014 vždy od 14:00 do 18:00 sebou: dítě rodný list dítěte vyplněné formuláře (zápisní lístek, žádost o přijetí) možnost stáhnout

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka, červen 2015 Pasport vzorku (kdo vyplňoval?): Na třídních schůzkách v dubnu byli rodiče požádáni,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více