Představy a požadavky rodičů související s budoucí povinnou školní docházkou jejich dětí. Závěrečná zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představy a požadavky rodičů související s budoucí povinnou školní docházkou jejich dětí. Závěrečná zpráva"

Transkript

1 Představy a požadavky rodičů související s budoucí povinnou školní docházkou jejich dětí Závěrečná zpráva zpracovaná Institutem znalostního rozvoje, o.s.

2 Obsah Úvod... 3 Základní předpoklady a následující výsledky... 4 Použitá metoda vyhodnocení a specifikace dat... 4 I. Souhrn odpovědí rodičů budoucích školáků Zázemí školy Další aktivity (doplňkové a mimoškolní činnosti) Výchovné působení školy (rozvoj hodnot a morálních vlastností) Kvalita výuky v jednotlivých oblastech Komunikace mezi rodiči a školou (využívání internetu) Vedení škol Výběr školy... 8 II. Kompletní podrobné výsledky ankety Závěr... 15

3 Úvod Institut znalostního rozvoje, o. s., ve spolupráci s vedením města Třince připravil pro rodiče dětí navštěvující třinecké základní a mateřské školy online anketu. Sběr dat byl uskutečněn pomocí techniky ankety se záměrem rychle shromáždit relativně jednoduché údaje od velkého počtu osob. Anketa je založena na online dotazníku, na jehož otázky odpovídá respondent psanou odpovědí. Výběr respondentů spočívá na rozhodnutí samotného respondenta zodpovědět otázky uveřejněné v anketě (tzv. samovýběr respondentů). Vzhledem k tomu, že nelze definovat populaci, ke které se nálezy ankety vztahují, nejedná se o reprezentativní šetření. Předpokládáme, že této ankety se zúčastnili zejména rodiče, kteří se chtěli podělit o své náměty a připomínky. Na základě těchto výsledků není proto možné porovnávat jednotlivé školy. Nejedná se o hodnocení škol. Závěrečná zpráva přináší pouze postoje rodičů a náměty rodičů na případné změny a možnosti dalšího rozvoje třineckého školství. Cílem šetření u jednotlivých základních škol bylo zjištění názorů zákonných zástupců dětí navštěvujících danou základní školu v následujících oblastech: zázemí školy; vztahy (klima školy); další aktivity (doplňkové a mimoškolní činnosti); spolupráce školy s partnery; výchovné působení školy (rozvoj hodnot a morálních vlastností); kvalita výuky v jednotlivých oblastech; komunikace mezi rodiči a školou (využívání internetu); vedení školy; celková spokojenost rodičů s výběrem dané školy. Úkolem šetření u rodičů dětí z mateřských škol bylo zjistit, jaké jsou jejich potřeby a představy související s budoucí povinnou školní docházkou těchto dětí dle výše uvedených oblastí.

4 Základní předpoklady a následující výsledky Vzhledem ke zvolené formě online ankety a sběru dat jsme vycházeli z předpokladu účasti více než 500 respondentů. Předpokládali jsme zejména vysokou účast rodičů dětí, kteří dostávají možnost anonymně napsat své náměty a připomínky k rozvoji třineckého školství. Na zveřejněnou anketu reagovalo v třineckých základních školách celkem 503 respondentů a v třineckých mateřských školách 176 respondentů. Celkem se tedy zúčastnilo 679 respondentů. Tabulka č. 1 Celkový počet respondentů podle jednotlivých základních škol Název školy Počet respondentů Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, 58 příspěvková organizace Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková 58 organizace Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková 137 organizace Základní škola a mateřská škola Třinec, Koperníkova 696, 39 příspěvková organizace Základní škola Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace 123 Základní škola a mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková 20 organizace Základní škola a mateřská škola Třinec, Míru Základní škola a mateřská škola Třinec, Oldřichovice 275, 20 příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, 29 Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Použitá metoda vyhodnocení a specifikace dat Pro vyhodnocení dat bylo použito standardní statistické metody prostého součtu zjištěných dat pro každou provedenou volbu jako výběr z možností programu MS Excel. U některých otázek bylo možno zvolit více odpovědí současně, proto celkový součet jednotlivých odpovědí je někdy více než 100%. I. Souhrn odpovědí rodičů budoucích školáků Online ankety se zúčastnilo celkem 176 respondentů, a to 30% rodičů dětí zahajujících školní docházku ve školním roce 2011/12, 34% rodičů dětí začínajících školní docházku v roce 2012/13, 19% rodičů dětí se začátkem školní docházky v roce 2013/14, 11% rodičů se začátkem v roce 2014/2015, 3% rodičů se začátkem v roce 2015/2016 a 2% se začátkem ve školním roce 2016/17 a později.

5 1.1 Zázemí školy Vybavení školy celkově při výběru školy je důležité pro 20% rodičů. Vybavení školy výpočetní technikou při výběru základní školy zohledňuje určitě 27% rodičů, spíše zohledňuje 37% rodičů, zohledňuje 26% rodičů a zohledňuje 5% rodičů. Úroveň zajištění zvláštní péče pro žáky na třineckých základních školách hodnotí určitě kladně 14% rodičů, spíše kladně 39% rodičů, spíše záporně 23% rodičů a určitě záporně 6% rodičů. Rodiče upozorňují na nevhodnou skladbu stravy ve školních jídelnách a žádají změnu stravovacích stereotypů, podle jejich názorů z 50. let minulého století. 1.2 Další aktivity (doplňkové a mimoškolní činnosti) Nabídka mimoškolních aktivit je pro 41% rodičů určitě důležitá při výběru základní školy, pro 32% rodičů spíše důležitá, pro 22% důležitá a pro 1% důležitá. Rodiče by uvítali zejména jazykové a sportovní kroužky (judo, tanec, sebeobrana, jóga, rytmika, plavání, lyžování, atletika, fotbal apod.) lidová řemesla, kroužky podporující a rozšiřující výuku (např. debrujáři), ekologické semináře, kurzy první pomoci, aktivity motivující rozvoj osobnosti a komunikační dovednosti dítěte. Přáli by si pro své děti mít možnost návštěvy kin, divadel, solné jeskyně, výuky jízdy na koních, pěstování zeleniny a vaření, výtvarné dílny (modelování, kreslení) a hudebních kroužků (pěvecké, hry na hudební nástroj). Dále by si přáli mít možnost připlatit si za služby související s pomocí při vypracování domácích úkolů ( Kč/hod). Uvítali by tábory a pobyty v přírodě (skautské oddíly na školách). U sportovních aktivit rodiče zdůrazňují, aby byly na dobré úrovni a bez přehnaných ambicí trenérů. 85% rodičů uvádí, že bude využívat služeb školní družiny a 10% rodičů uvádí, že nebude těchto služeb využívat. Rodiče považuji za nepřijatelné to, že na umístění dítěte do družiny se musí čekat. 1.3 Výchovné působení školy (rozvoj hodnot a morálních vlastností) Pro 21% rodičů je důležité, aby ve škole byla možnost náboženské výchovy. 76% rodičů ji nepovažuje za důležitou. Někteří rodiče by uvítali zavedení etické výchovy do škol. Upozorňují, že tato možnost je školám dána v rámci rámcového vzdělávacího programu (RVP). Podle nich by stálo za zvážení, zda by tento předmět, který má velmi promyšlený a kvalitní vzdělávací obsah, nebyl přínosem pro zvýšení mravního a etického povědomí a následně zlepšení chování u dětí. Podle jejich názoru by to byla dobrá alternativa pro rodiče dětí, kteří z různých důvodů nechtějí nebo nemohou své dítě zapsat na náboženskou výchovu, a uvědomují si, že při

6 formování mravního a etického uvědomění u dětí hraje spolupráce mezi rodinou a školou významnou roli. Rodiče by byli rádi, kdyby se reprezentanti školy (učitelé a ostatní pedagogický personál), které děti znají, i v soukromí chovali eticky. Rodiče žádají o zajištění kvalitních vzdělávacích kurzů pro vyučující zejména v oblasti nových výchovných metod (např. respektovat a být respektován). Dále žádají pro učitele jazyků zajištění kvalitních jazykových pobytů v zahraničí. Pro zajištění rovnocenného přístupu mezi dětmi navzájem žádají někteří rodiče zavést na školách stejnokroje. 1.4 Kvalita výuky v jednotlivých oblastech Rodiče jsou z 11% zcela spokojeni s aktuální nabídkou vzdělávacích programů škol, 39% rodičů je spíše spokojeno, 10% rodičů je spokojeno a 3% rodičů je spokojeno. 32% rodičů nemá zatím dostatek informací, a proto to nemohou posoudit. Pro 47% rodičů není spíše důležité při výběru školy, zda-li škola směřuje vzdělávání žáků na přípravu ke konkrétnímu povolání. Pro 14% to ní důležité. Nicméně pro 22% rodičů je to spíše důležité a 12% rodičů to považuje za určitě důležité. Rodiče žádají, aby ve školách byly ve výuce využívány aktivity, které praktickým způsobem ukazují konkrétní učivo, jak jej lze využít v běžném životě. Rodiče by chtěli, aby jejich děti nebyly tolik nuceny ke zbytečnému biflování faktů, ale aby je učitelé vedli co možná nejvíce ke vzdělávání na základě vlastní zkušenosti s praktickými ukázkami a aby je naučili se správně orientovat v informacích. 3% rodičů si určitě vybírá školu podle toho, zda je úspěšná ve sportovní oblasti. 15% rodičů spíše zvažuje toto kriterium při výběru školu, 49% rodičů zvažuje a 28% určitě nezvažuje. Kvalita vzdělání v oblasti výpočetní techniky je při výběru školy pro 21% rodičů určitě důležitá, pro 32% rodičů spíše důležitá a pro 32% důležitá. Pro 6% rodičů je zcela nepodstatná. Úroveň vzdělání v oblasti cizích jazyků je pro 56% rodičů při výběru školy určitě důležitá a pro 33% rodičů spíše důležitá. 6% rodičů uvádí, že je důležitá a pouze 1% rodičů ji považuje za důležitou. Rodiče by si přáli ve 43%, aby výuka cizích jazyků jejich dítěte byla zajištěna rodilým mluvčím více než 2krát týdně. 39% rodičů uvádí 1krát týdně a 13% rodičů příležitostně (méně často než 1krát týdně). Rodiče zdůrazňují, že nepotřebují pro své děti rodilého mluvčího, ale mnohem více na 1. stupni kvalitního českého učitele. Určitě není uspokojivý stav, kdy je učitel několik lekcí před dítětem. Nejdůležitější jsou pro děti počáteční návyky, např. špatnou výslovnost v angličtině se pak velmi těžce odnaučuje. Úroveň vzdělání v oblasti humanitních předmětů je při výběru školy pro rodiče určitě důležitá ve 22%, spíše důležitá ve 39% a důležitá ve 27% a důležitá v 5%.

7 Úroveň vzdělání v oblasti přírodovědných předmětů považují rodiče při výběru školy ve 24% za určitě důležitou, ve 36% za spíše důležitou, ve 30% za důležitou a ve 3% za určitě nedůležitou. O úroveň vzdělání v oblasti uměleckých předmětů se při výběru školy určitě zajímá 18% rodičů, spíše zajímá 26% rodičů, zajímá 43% a zajímá 7% rodičů. U výuky humanitních předmětů by si rodiče přáli, aby výuka byla zpestřena např. návštěvou knihovny, muzea, kulturních památek podle 49% rodičů více než 4krát ročně, podle 39% rodičů 2-3krát ročně a podle 6% rodičů 1krát ročně. 41% rodičů uvádí, že by si přáli, aby výuka přírodovědných předmětů byla zpestřena praktickými ukázkami (např. pobytem v přírodě, návštěvou ZOO, návštěvou IQ parku apod.) více než 4krát ročně, 40% rodičů pak 2-3krát ročně a 12% rodičů 1krát ročně. Výuku uměleckých předmětů si přeje zpestřit návštěvou kina, divadla, koncertu, výstavy apod. více než 4krát ročně 39% rodičů. 45% rodičů pak uvádí 2-3krát ročně a 10% rodičů 1krát ročně. Rodiče si přejí, aby nároky na děti (hlavně v nižších ročnících) nebyly tak vysoké. Uvítali by co nejméně domácí přípravy a co nejvíce praktických zkušeností a zážitků navazujících na výuku (pobyt v přírodě, knihovna, muzeum). Za nejdůležitější považují citlivý přístup k dětem v oblasti rozvíjení jejich přirozených talentů. Někteří rodiče se domnívají, že na školách pořád přetrvávají zastaralé, nemoderní formy práce založené na bezduchém memorování. Nevidí důvod, proč by děti v dnešní době internetu měly znát zpaměti hlavní města afrických států nebo si pamatovat detailní podrobnosti a průběh středověkých bitev v celé Evropě. Uvítali by, kdyby pedagogové na vyšších stupních škol volili pro děti přitažlivější a zajímavější metody výuky. Někteří rodiče by uvítali, aby si mohli vybrat, zda chtějí své děti učit psát klasicky anebo písmem Comenius Script. 1.5 Komunikace mezi rodiči a školou (využívání internetu) Někteří rodiče by si přáli mít individuální konzultační hodiny min. 4krát ročně. 63% rodičů určitě hledá informace o škole na jejich webových stránkách. 18% je tam spíše hledá, 13% hledá a 1% hledá. 31% velmi často využívá webové stránky školy k získávání informací o škole, 28% často, 30% občas a 6% nikdy.

8 1.6 Vedení škol Rodiče se domnívají, že by si Třinec určitě zasloužil alternativní školu, ale od mateřské školy přes základní a možná i střední školu, aby to mělo nějaký smysl. Podle jejich názoru by třídy při současných základních školách neměly žádný význam. Zdůrazňují, že bude zapotřebí samostatný kreativní ředitel. Rodiče nevěří, že by se v Třinci podařilo takovou školu založit, i když na druhou stranu uvádějí skutečnost, že v jiných obcích alternativní školství jen kvete. Tito rodiče proto své děti zapíší do škol mimo Třinec. Rodiče si přejí, aby Třinec nedopouštěl další odchod kvalitních pedagogů ze svých škol. 1.7 Výběr školy Rodiče budoucích školáků si školu vybírají z 67% podle dostupnosti (lokality) školy. 34% se rozhoduje při výběru škol podle její pověsti, 33% rodičů podle vlastní zkušenosti se zamýšlenou školou, 20% rodičů dále zohledňuje její vybavení. 27% rodičů by určitě uvítalo a 26% rodičů by spíše uvítalo možnost zapsat své dítě do školy s alternativní výukou a rozšířenou jazykovou výukou. 33% rodičů by si přálo mít takovou školu v Třinci a 6% rodičů by si ji přálo. 36% rodičů by určitě chtělo mít v Třinci školu s alternativní výukou a současně rozšířenou jazykovou výukou. 32% rodičů by ji spíše chtělo mít, 20% rodičů by ji chtělo a 3% rodičů by ji chtělo mít. Z alternativních škol by nejvíce rodičů (12%) uvítalo montessori školu, 11% rodičů waldorfskou školu, 9% rodičů zdravou školu, 8% školu začít spolu, 4% rodičů daltonskou školu a 2% integrovanou tématickou výuku (viz dále kompletní odpovědi otázky č. 24). Někteří rodiče navrhují zřídit novou alternativní školu v prostorách DDM v Třinci, který je v dopoledních hodinách podle jejich názoru nevyužitý. Rodiče jako příklad dobré alternativní školy uvádějí základní školu Mendelovu z Karviné s programem Začít spolu. Pokládají si otázku, proč Třinec ještě takovou školu nemá? II. Kompletní podrobné výsledky ankety 1. Podle čeho vybíráte školu pro své dítě? dostupnost školy (lokalita) % vlastní zkušenosti se zamýšlenou školou (např. chodil sem sourozenec) 57 33% pověst školy 58 34% doporučení od jiných rodičů 54 31% vybavení školy 35 20% ostatní 20 12% Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.

9 2. Je při výběru školy pro Vás důležitá nabídka mimoškolních aktivit? 72 41% spíš ano 57 32% 38 22% 2 1% 3. Jaké mimoškolní ativity byste uvítali? jazyky; výlety (příroda, poznávání, sport), soutěže; sportovní, pěvecké, turistické, výtvarné kroužky; hraní na hudební nástroj, zpívání, sport - u kluka judo; pohybové, např.taneční; lyžování; 1.hudební výchovu-hra na flétnu, keyboard, kytaru, nebo zpěv (i skupinová výuka); 2.sportovní kroužek se zaměřením na některý z bojových sportů či sebeobranu; hudební, sportovní, výtvarný, hobby kroužky; rytmika; výtvarné dílny; návštěvy kin, divadel; vaření; plavání; solné jeskyně; výuka jízdy na koních; pěstování zeleniny; kroužky jako je kreslení(malování,modelování), hudba, sport; na mateřské škole jich je dostatek; sportovní, kulturní, modelářství; školní výlety, tábory; učení a pobyt v přírodě; sportovní hry; zájmové kroužky; letní tábory; kvalitní kvalifikovanou výtvarnou tvorbu, lidová řemesla, učebnu hudební výchovu-hudební výchovu s hrou na hudební nástroje, jógu; taneční kroužky, cizí jazyk, pohybovky; kroužky různého zaměření; sportovní aktivity, kroužky podporující a rozšiřující výuku (př.debrujáři apod.), ekologické aktivity; kroužky, doučování, školní družina se zajímavým vzdělávacím programem; tanec, tělocvik, pohybové hry...; výuku cizího jazyka, širokou nabídku kroužku: výtvarný, hudební, tělesný, popř. netradiční kroužky (jóga pro děti, keramika, plávání...); jazykové kroužky,taneční kroužek, sportovní - lyžařský kroužek, hudební kroužek, apod.; více sportovních aktivit ; sportovní aktivity kromě kolektivních sportů; pohybové kroužky; kroužek angličtiny pro I.stupeň -zábavnou formou, něco jako Pygmalionek; pohybové, míčové hry, aby v případě hezkého počasí co nejvíce času strávili venku; taneční kroužek; výlety, tábory, kroužky se zaměřením na přírodu a turistiku například; plavání, kreslení, Skautský oddíl; sportovní vyžití-atletika,fotbal; kroužky, zastupování školy v soutěžích; výtvarné, pohybové kroužky...;

10 družina; kroužky kreslení,zpívání,cizí jazyky,pracovky-práce s hlínou,dílny...; keramika, angličtina, sbor, různé sporty; pohybové hry, výtvarný kroužek,počítačový kroužek; hudební výchova; výtvarná výchova; sportovní aktivity; jazyky, pohybové, výtvarné, náboženství; sportovní, výuka na hudební nástroj, jazykové aktivity. sportovní, jazykové, umělecké aktivity; kroužky; florbal, taneční kroužek; ekologické semináře, kurzy první pomoci; různé zájmové kroužky např. zpívání, tance,apod.; hra na klavír, kytaru, zpěv, atd...; sport, divadelní kroužek, keramika, výtvarná výchova...; aktivity, které praktickým způsobem ukazují konkrétní učivo = jak je lze využít v běžném životě; taneční kroužek, gymnastika, pohybové hry, hra na flétnu, cizí jazyk, sportovní akce, kulturní akce; angličtina, výtvarné a prac. činnosti,náboženství, plavání, lyžování; 1.sportovní, jazykové vzdělávání, umělecké - tj. dramatické, výtvarné kroužky apod.; 2. školy by mohly nabízet placenou službu - a to přípravu žáků na vyučování, tzn. že by domácí přípravu a písemné úkoly děti zvládly po vyučování pod vedením pedagoga, ceny těchto služeb se v naší republice pohybují kolem ,- Kč za hodinu; kroužky v družině nebo po vyučování; zajímavé kroužky, pro následný rozvoj vývoje dítěte avšak odlehčující formou. Odreagování od školy sportovními aktivitami atd.; Pro děti bych volila spíše aktivity nabízené jinými organizacemi, jako např. Základní umělecká škola nebo DDM; zájmové kroužky: jazyky, sport, výtvarné umění; výlety, sportovní kroužek; zpěv, dramatický kroužek; kroužky pro děti, společné mimoškolní akce jak s rodiči, tak bez rodičů; jazykový kroužek, počítačový kroužek, sportovní aktivity; sportovní aktivity, kroužky, kde se dítě vzdělává, učí různým ručním pracím; pohybové kroužky, divadelní kroužek; výlety, sportovní akce, vzdělávací - jazykové zábavné kurzy; sportovní (míčové) hry, výtvarný kroužek, rozšířená výuka AJ; sportovní aktivity na dobré úrovni bez přehnaných ambicí trenérů; angličtina, dramatický kroužek; atletika, taneční kroužek, výtvarná nauka; rozšířená výuka jazyků, nabídka netradičních sportů (tai-chi, břišní tance, sebeobrana apod.), školy v přírodě (např. pobyty u moře, na horách - Jeseníky, Tatry, Alpy), aktivity motivující rozvoj osobnosti a komunikační dovednosti dítěte 4. Jste spokojeni s aktuální nabídkou vzdělávacích programů škol? 19 11% 68 39% 17 10% zatím nemám dostatek informací, nemůžu posoudit 5. Vybíráte si školu podle toho, jaké má škola úspěchy ve sportovní oblasti? 5 3% 56 32%

11 6 3% 27 15% 86 49% 50 28% 6. Je pro Vás důležité, zda se ve škole nabízí náboženská výchova? ano 37 21% ne % 7. Je pro Vás důležité, zda je vzdělávání žáků zaměřeno na přípravu ke konkrétnímu povolání? 21 12% 38 22% 82 47% 25 14% 8. Jste spokojeni s úrovní zajišťování služeb pro žáky vyžadující zvláštní péči (např. speciální požadavky na stravování, bezbariérovost budovy apod.)? 24 14% 68 39% 41 23% 11 6% 9. Vybíráte si školu podle toho, jaká je zde úroveň vzdělání v oblasti výpočetní techniky? 37 21% 56 32% 57 32% Je pro Vás důležité to, jaká je vybavenost školy výpočetní technikou? 6%

12 47 27% 65 37% 45 26% 8 5% 11. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti cizích jazyků? 98 56% 58 33% 11 6% 2 1% 12. Jak často byste si přáli, aby byla výuka jazyků Vašeho dítěte zajištěna rodilým mluvčím? více než 2krát týdně 75 43% 1krát týdně 69 39% příležitostně (méně často než 1krát týdně) 23 13% nikdy 0 0% 13. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti humanitních předmětů (Čj, D, Z, ObV)? 39 22% 68 39% 47 27% 8 5% 14. Jak často byste si přáli, aby výuka humanitních předmětů zpestřena např. návštěvou knihovny, muzea, kulturních památek apod.? více než 4krát ročně 87 49% 2-3krát ročně 68 39% 1krát ročně 10 6% nikdy 0 0% 15. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti přírodovědných předmětů (M, F, Př, Ch)?

13 42 24% 63 36% 53 30% 5 3% 16. Jak často byste si přáli, aby výuka přírodovědných předmětů zpestřena praktickými ukázkami (např. pobytem v přírodě, návštěvou ZOO, návštěvou IQ parku apod.)? více než 4krát ročně 73 41% 2-3krát ročně 70 40% 1krát ročně 21 12% nikdy 0 0% 17. Zajímáte se při výběru školy o to, jaká je úroveň vzdělání v oblasti uměleckých předmětů (Hv, VV)? 32 18% 46 26% 76 43% 13 7% 18. Jak často byste si přáli, aby výuka uměleckých předmětů zpestřena návštěvou kina, divadla, koncertu, výstavy apod.? více než 4krát ročně 69 39% 2-3krát ročně 80 45% 1krát ročně 17 10% nikdy 0 0% 19. Hledáte informace o škole na jejich webových stránkách? % 32 18% 23 13% 20. Jak často využíváte webové stránky školy k získávání informací o škole? 2 1%

14 velmi často 54 31% často 50 28% občas 53 30% téměř nikdy 11 6% 21. Budete využívat služeb školní družiny? ano % ne 18 10% 22. Kdybyste měli možnost zapsat své dítě do školy s alternativní výukou (montessori, waldorf, dalton apod.) a současně s rozšířenou jazykovou výukou, využili byste toho? 47 27% 45 26% 58 33% 11 6% 23. Chtěli byste mít v Třinci školu s alternativní výukou a současně s rozšířenou jazykovou výukou? 64 36% 57 32% 36 20% 6 3% 24. Jaký typ školy s alternativní výukou upřednostňujete? Montessori škola 21 12% Waldorfská škola 19 11% Daltonská škola 7 4% Začít spolu 14 8% Zdravá škola 16 9% Integrovaná tématická výuka 4 2% Domácí škola 0 0% O alternativní školu nemám zájem 45 26% Ostatní 50 28%

15 25. Uveďte prosím školní rok začátku školní docházky u Vašeho dítěte. 2011/ % 2012/ % 2013/ % 2014/ % 2015/16 6 3% 2016/17 a později 4 2% Závěr Všem, kteří se podíleli na tomto průzkumu, děkujeme za výbornou spolupráci. Všem respondentům děkujeme za důvěru a za opravdu zajímavé náměty a připomínky.

16

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Vyplňte svůj dotazník

Vyplňte svůj dotazník 1 z 9 22.10.2007 13:10 Ředitel >>> Vyplnění dotazníku Připomínky Odhlásit Vyplňte svůj dotazník Vyplnění dotazníku není časově omezeno. Dotazník vyjadřuje vaše názory, takže nemůžete odpovědět špatně.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Zájmové útvary DDM Teplická 2011-2012

Zájmové útvary DDM Teplická 2011-2012 Zájmové útvary DDM Teplická 2011-2012 0-6 LET předškolní věk Anglický jazyk - pro začátečníky i pokročilé Angličtina hrou s maminkou - pro začátečníky i pokročilé Německý jazyk - pro začátečníky i pokročilé

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí Dotazníky pro děti celkem 3 625 dotazníků různé věkové skupiny (od 5 do

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Na cestě k úspěšné škole

Na cestě k úspěšné škole Na cestě k úspěšné škole Na konci prvního pololetí školního roku 2014/2015 byla rodičům zaslána anketa sestavená pedagogickými pracovníky ZŠ Ronov nad Doubravou a nazvaná Na cestě k úspěšné škole. Jejím

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Výsledky dotazníku o školním stravování

Výsledky dotazníku o školním stravování Výsledky dotazníku o školním stravování Z dotazníkového průzkumu, jehož se zúčastnilo celkem 225 respondentů, vyplynulo, že s nabídkou školní jídelny a skladbou jídelního lístku je zcela nebo spíše spokojeno

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 3. září 2008

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 KURZY PRO DĚTI ze ZŠ UMĚLĚCKÉ ŠIKOVNÉ RUCE pí Fabiánová děti 3. a 4. ročníku rozmanitá výtvarná tvorba MÍSTO KONÁNÍ KURZU učebna budovy Mladenovova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - rodiče"

Výsledek dotazníku - Klima školy - rodiče Výsledek dotazníku - "Klima školy - rodiče" Graf 1: Celkový přehled školy Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 51,5 35,8 3,1 7,3 2,3 81,7 % Lidé 56,5 30,0 9,2 3,5 0,8 84,5 % Komunikace,

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE:

MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE: VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU MAS Orlicko, Strategie 2014-2020 uvádí Mgr. Miroslava Bednářová Proč VZDĚLÁVÁNÍ? & Proč BESEDY? MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE: přes 20 aktuálněplatných

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

ZŠ Hanspaulka. Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš.

ZŠ Hanspaulka. Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. ZŠ Hanspaulka Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. Zápis 4. S 5.února 2014 vždy od 14:00 do 18:00 sebou: dítě rodný list dítěte vyplněné formuláře (zápisní lístek, žádost o přijetí) možnost stáhnout

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Cena tábora: 2900,- Kč VS 104 Pobyt je určen dětem ve věku 5 10 let S neukončeným řečovým vývojem S poruchami plynulosti řeči S nesprávnou výslovností hlásek S výukovými obtížemi

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více