Vzdělávání podporované novými technologiemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání podporované novými technologiemi"

Transkript

1 Moderní technologie

2 Vzdělávání podporované novými technologiemi

3 Obsah předmětu Přijímání nových technologií v čase E-learning na základní a střední škole Interaktivní výuka Výuka založená na digitálních hrách (Game Based Learning) Sociální sítě Nové formy spolupráce Internet a cloud computing Virtuální učení M-learning Zpracování dat In-memory computing Všudypřítomné počítače (Ubiquitous Computing) Moderní technologie a pomůcky ve výuce

4 Přijímání nových technologií v čase Zdroj: PETERKA, Jiří. Znáte křivku humbuku?. In: [online] [cit ]. Dostupné z:

5 Opakování Co je E-learning? Účelné a účinné využívání informačních technologií v procesu vzdělávání.

6 LMS Třetí a v současné době snad nejdokonalejší úroveň elektronického vzdělávání je založena na systémech pro řízení výuky tzv. LMS (Learning Management System). Studující k takto řízeným kurzům přistupují stejně jako při WBT. Podstatný rozdíl je zde v podpoře především pro tutory, vývojáře a autory.

7 Postavení e-learningu v prostředí ZŠ a SŠ E-learning lze chápat jako doplněk vzdělávacího procesu, spojený s moderními informačními a komunikačními technologiemi a sítí.

8 Blended learning

9 LMS Moodle Softwarový balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na internetu. Je vyvíjen jako nástroj umožňující realizovat výukové metody navržené v souladu s principy konstruktivisticky orientované výuky.

10 Umožňuje či podporuje publikaci studijních materiálů různých typů, zakládání diskusních fór a chatů, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu výuky. Je volně šiřitelný software s otevřeným kódem.

11 Co znamená slovo Moodle? Slovo Moodle je zkratkou názvu Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku). V češtině se slovo Moodle skloňuje podle vzoru hrad (Moodle, bez Moodlu, ).

12 Historie a vývoj Původním autorem programu Moodle je Martin Dougiamas, který koordinuje jeho vývoj dodnes. První verze byla zveřejněna 20. srpna Komunitu vývojářů Moodlu zastřešuje společnost Moodle Pty Ltd se sídlem v australském městě Perth. Jednotlivé verze

13 Moodle v ČR Na české lokalizaci se pracuje od 10. ledna Současná verze z 12. ledna 2015

14 Ukázka jedné z prvních verzí LMS Moodle v ČR

15 Ukázka verze 2.7

16 Hotové kurzy ke stažení El-dům MUNI

17 Fenomén počítačové hry

18 Dotyková zařízení a didaktické hry

19 Počítačové hry se v posledních několika letech staly jedním ze způsobů trávení volného času. Zejména mladší generace jim dává přednost před dalšími typy zábavy.

20 Podle celosvětového průzkumu veřejného mínění, provedeného americkou společností Jupiter Research, se v současnosti ve vyspělých zemích (včetně ČR) věnuje videohrám kolem 80 % všech mladých lidí ve věku od 13 do 17 let. Roční příjmy z herního průmyslu už stačily předstihnout i příjmy filmové produkce. Kdo dnes hraje počítačové hry?

21 Otázky k zamyšlení Je tento způsob trávení volného času pro mladé lidi vůbec vhodný? Jedná se jen o zábavu? Jaká jsou pro a proti? Jsou hry vhodnou formou pro výuku?

22 Pohled na počítačové hry Hlediska: Technologické Kulturní Společenské Vzdělávací

23 Hledisko technologické existence PC her výrazně akcelerovala vývoj jak hardwaru, tak softwaru

24 Společenské hledisko Psychologické a sociální aspekty, které lze v souvislosti s hrami pozorovat Pozitivní i negativní vlivy a důsledky, které zasahují do mnoha oblastí lidského života. Hry umožňují vznik komunit, Rozvoj nových forma elektronické komunikace

25 Kulturní hledisko Oboustranné ovlivňování Grafika Literatura Filmy Vznik nových směrů a pohledů

26 Co mohou hry rozvíjet vzdělávací hledisko? Logické myšlení Pozorovací schopnosti Soustředěnost Porozumění obsahu (text, mapa, grafika) Paměť Porozumění anglickému jazyku

27 Game Based Learning učení za pomocí her či vzdělávání založené na digitálních hrách.

28

29 Zjištění z projektu: How are digital games used in schools? Počítačové hry mají jednu velkou výhodu a to, že jsou schopny udržet téměř všechny děti, ale i dospělé, v pozornosti i několik hodin. O Game Based Learningu

30 Výukové hry

31 Výukové hry Charakteristiky Historie Motivace potenciálních uživatelů výukových her Kombinace učení se s hrou Základní principy implementace výukové hry Příklady simulačních her

32 Charakteristiky dobré výukové hry J. P. Gee popisuje 36 principů Princip podmnožiny: Výuka (i na svém začátku), musí probíhat na (zjednodušené) podmnožina reálného prostředí. Princip aktivního kritického učení Princip zkoumání Princip praxe

33 Historie 19. století: Německá armáda využívala deskové simulace pro výuku strategického myšlení svých důstojníků. Na amerických obchodních školách se používají ekonomické simulace přes 50 let. V roce 1971 vznikla první úspěšná komerční počítačová vzdělávací hra Oregon Trail, vyučující o životě amerických osadníků v době dobývání divokého Západu. V USA ji používali i na středních školách.

34 Využití na školách Rozdělení Podle věku hráčů Podle typu hry Podle předmětu Typy výukových her: Simulátory (autoškola, ) Hry vytvořené pro potřeby výuky Osvětové hry Komerční hry

35 On-line výuka & hry? Učíme hrou Oblečte panenku Zeměpisný milionář Geosense procvičování místopisu Hledání měst Dobyvatel Hry pro tablety videoukázka

36 Hry vytvořené speciálně pro výuku Electric Company Math Fun (Developer: APh Tech. Consulting; rok vydání: 1979) Jedna z prvních výukových PC her, zaměřená na matematiku. Od stejného výrobce existuje ještě hra Electric Company Word Fun zaměřená na práci s angličtinou.

37 Autoškola Fotbalový simulátor Simulátory Soutěže Sim School (Developer: simschool.org; rok vydání: 2004) Sim School je webová hra sloužící k tréninku budoucích učitelů.

38 Simulace ekonomických procesů Cílovou skupinou projektu jsou studenti středních škol ekonomických a obchodních oborů a jejich učitelé. Hra, simuluje základní činnosti, které vykonávají podnikatelské subjekty. Popis využití hry MESE

39 HogBusters hra, která zábavnou formou vede k hledání úspor energie na různých místech v bytě.

40 Komerční hry převážně strategie a adventury (hry, ve kterých se odehrává příběh a hráč vystupuje jako jedna z jeho postav), odehrávají se v kontextu skutečných historických událostí. Například strategické hry Civilizace III simulátorem vývoje civilizací odráží historii lidstva od roku 4000 př. n. l. až do současnosti) nebo Europa Universalis II. (simuluje raně novověkou Evropu).

41 Evropa 2045 Výukové hry v ČR Jedná se o simulátor Evropy na dalších několik desítek let. Hra je určena pro doplnění výuky na gymnáziích v oblasti společenských věd a rozvíjí přitom i schopnosti diskutovat, společně řešit problémy a kriticky uvažovat. Není to jen čistě počítačová hra. To hlavní se bude odehrávat v diskusích. Učitel předem projde školením, aby věděl, jak výuku vést. Hra je navržena tak, aby se dala jednoduše ovládat a díky připojení přes internet odpadnou případné problémy s instalací.

42

43 Dotyková zařízení a didaktické Didaktické hračky: hry Simulační hra pro tablety: https://sites.google.com/site/dloostrov/ Aplikace pro tablety Android, pro děti od roku

44 Otázky a úkoly 1. Používáte nějakou hru ve vaší výuce? 2. Jaké hry by bylo možné využít ve výuce? 3. Jaké vlastnosti by měla mít hra, kterou byste použil ve vaší výuce? 4. Jaké informace o žácích by se při použití her ve výuce daly získat? Domácí úkol

45 Zdroje Sociální síť. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: %AD%C5%A5 Compete. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://siteanalytics.compete.com/facebook.com#.u1pxxfl_u Lg Zpracováno na základě textu ROSMAN, P. M-learning - nové paradigma vzdělávání pomocí ict. In Sborník konference Alternativní metody výuky 2007 [online]. Praha: Přírodovědecká fakulta UK, 2007 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://everest.natur.cuni.cz/konference/2007/prispevek/rosm an.pdf>

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon)

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning je určen pro manažery a školitele egon center a svým obsahem doplňuje

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala:

Více

Národní plán výuky cizích jazyků

Národní plán výuky cizích jazyků Národní plán výuky cizích jazyků Cílem Národního plánu výuky cizích jazyků je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České republiky v cizích

Více