PRODUKT NAMÍRU Sazebník S/ pro komplexní pojištění vozidla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODUKT NAMÍRU Sazebník S/7514-23 pro komplexní pojištění vozidla"

Transkript

1 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, Praha 8 PRODUKT NAMÍRU Sazebník S/ pro komplexní pojištění vozidla Verze: 5 Účinnost: Klasifikace normy: DŮVĚRNÉ

2 OBSAH 1 SHRNUTÍ ZMĚN OPROTI VERZI 4 TÉTO SMĚRNICE OBECNÁ USTANOVENÍ CHARAKTERISTIKA PRODUKTU OBCHODNÍ ARGUMENTY Havarijní pojištění Pojištění odpovědnosti DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA (POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI) LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ DRUHY A KATEGORIZACE VOZIDEL DRUH REGISTRAČNÍ ZNAČKY ZPŮSOB STANOVENÍ POJISTNÉHO Vznikový koeficient sazby Koeficient za způsob užití vozidla Koeficient za přidělenou historickou RZ, stáří vozidla Segmentační koeficienty BONUS/MALUS SYSTÉM Převod rozhodné doby Aplikace bonusu pro leasingové nájemce po skončení leasingu Postup při ověření průběhu pojištění pojistníka v DBŠ prostřednictvím kalkulačního programu SLEVA DŮVĚRA Podmínky pro přiznání slevy Důvěra: Trvání a zánik slevy Důvěra: SLEVY OBCHODNÍ A ZA PROPOJIŠTĚNOST Obchodní sleva Sleva za propojištěnost Omezení obchodní slevy (kontrola minimálního pojistného) POPIS KÓDU SAZBY HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ (HAV) PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ VOZIDLA DO POJIŠTĚNÍ Standardně pojistitelné vozidlo Nestandardně pojistitelné vozidlo Nepojistitelné vozidlo VIN Doložení kopie technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (TP) HRANICE POJISTNÉHO PLNĚNÍ ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ POJIŠTĚNÍ Informativní pohovor Prohlídka vozidla Prohlídka vozidla povinnost zástupce pojistitele Prohlídka vozidla povinnost pojistníka Postup při uzavírání pojištění standardně pojistitelného vozidla Stanovení základního pojistného Základní pojistné stanovené způsobem kaskoskupin (KASKO) Základní pojistné stanovené způsobem pojistná částka x sazba (PCxS) Vznikové koeficienty /2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 2 / 38

3 Koeficient pojistného nebezpečí (KR) Výbava vozidla koeficient KV Tarifní pásmo a spoluúčast koeficient K Spoluúčast Tarifní pásmo Stáří vozidla koeficient K Zabezpečení vozidla koeficient K Způsoby zabezpečení a označení jejich typu Dohodnutý způsob zabezpečení Předepsaný způsob zabezpečení Způsob užívání vozidla koeficient K Zohlednění provozovatele vozidla koeficient K Zohlednění plátce DPH koeficient K AVIS Smluvní servis Systém bonus Způsoby doložení rozhodné doby Rozhodná doba doložena doklady Převod rozhodné doby z pojištění odpovědnosti Postup při uzavírání pojištění nestandardně pojistitelného vozidla SYSTÉM SLEV Sleva za smluvní servis Sleva za propojištěnost Obchodní sleva Standardní obchodní sleva Mimořádná obchodní sleva (slevové vouchery) Omezení obchodní slevy (kontrola minimálního pojistného) DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POUZE K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘI NEZAVINĚNÉ NEHODĚ NA100PRO POŠKOZENÍ VOZIDLA ZVÍŘETEM DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POUZE K HAV KOOPGAP SILNIČNÍ DOPRAVA STROJNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ K MTPL I HAV POJIŠTĚNÍ SKEL VOZIDLA Pojištění skel ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA NÁJEM NÁHRADNÍHO VOZIDLA POMOC PŘI NEHODĚ Právní ochrana Asistence POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY POJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ VÝBAVY POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB Asistenční služby poskytované bez navýšení pojistného (zdarma) Asistenční program 44 (STANDARD) Asistenční program 45 (NADĚJE) Asistenční program (PLUS) /2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 3 / 38

4 7.8.2 Asistenční služby za pojistné Asistenční program Asistenční program Asistenční program Asistenční program (SUPER) Asistenční program 49 (TRUCK) Asistenční programy TRUCK PLUS Asistenční program Asistenční program Asistenční program Asistenční programy TRUCK EXTRA Asistenční program Asistenční program OBNOVA/NÁHRADA POJISTNÉ SMLOUVY Obnova pojistné smlouvy Náhrada pojistné smlouvy Prohlídka vozidla Souhlas oprávněného pracovníka SLEVY NA CELOU POJISTNOU SMLOUVU Sleva za pojistné období a způsob placení pojistného Pojistné období Jednorázová sleva v Kč PROVÁDĚNÍ ZMĚN ZMĚNY VYVOLANÉ PODMÍNKAMI POJISTITELE Povinné ručení Havarijní pojištění ZMĚNY VYVOLANÉ NA ŽÁDOST POJISTNÍKA PŘÍLOHY /2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 4 / 38

5 1 SHRNUTÍ ZMĚN OPROTI VERZI 4 TÉTO SMĚRNICE Mění se Příloha č. 1 Základní sazby a segmentační koeficienty pojištění odpovědnosti. V této příloze se zavádí nová tarifní skupina CX pro ostatní automobily s celkovou hmotností nad kg a motorem se zdvihovým objemem převyšujícím cm 3 a výkonem převyšujícím 250 kw. Mění se hodnoty vznikového koeficientu pro tarifní skupiny C1, E1, E4. 2 OBECNÁ USTANOVENÍ Tento specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU navazuje na Směrnici S/ , Všeobecný sazebník pojištění vozidel (dále jen Všeobecný sazebník). 2.1 CHARAKTERISTIKA PRODUKTU Produkt Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU (dále jen NAMÍRU)představuje individuální způsob uzavření pojistné smlouvy týkající se vozidla. Každý získatel tedy může přizpůsobit nabídku přímo na míru individuálním požadavkům klienta. NAMÍRU umožňuje volitelnou kombinaci havarijního pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti) a celé škály doplňkových pojištění včetně asistenčních služeb. Základním znakem NAMÍRU je stavebnicová tvorba pojistné ochrany a univerzálnost. V NAMÍRU lze sjednat pojištění odpovědnosti, popř. pojištění odpovědnosti s jedním či několika dalšími doplňkovými pojištěními, nebo skutečně komplexní pojištění vozidla dané kombinací majetkového pojištění (havarijní, čelní sklo, nestandardní výbava), odpovědnostního pojištění (pojištění odpovědnosti), pojištění ochrany osob (úrazové pojištění) a doprovodných služeb (pojištění asistence, právní ochrany). NAMÍRU je určen pro pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění a doplňková pojištění vozidel všech tarifních skupin. K základním výhodám NAMÍRU patří: + sjednávání pouze kalkulačkou; + jedna pojistná smlouva bez ohledu na počet pojištěných rizik a termíny jejich sjednání; + jedna platba za všechna rizika; + možnost kdykoliv připojistit nebo vypovědět hlavní nebo doplňkové pojištění pojistná smlouva zůstává zachována (podmínkou je pouze zachování pojištění odpovědnosti nebo havarijního pojištění tj. jednoho ze dvou hlavních pojištění). 2.2 OBCHODNÍ ARGUMENTY Základním atributem NAMÍRU je volitelnost, neboť klient má možnost nechat si ušít pojištění přesně na míru zástupce pojistitele stavebnicově složí pojištění vozidla v takovém rozsahu, jaký klient požaduje. Produkt umožňuje libovolnou kombinaci havarijního pojištění, pojištění odpovědnosti (ve variantách), tj. hlavních pojištění a řady doplňkových pojištění. Další výhodou NAMÍRU je jeho variabilita smlouva může být např. zpočátku uzavřena pouze na pojištění odpovědnosti, později může klient dokoupit pojištění skel vozidla, havarijní pojištění nebo jiné doplňkové pojištění. Stejně tak může klient uzavřít pouze havarijní pojištění a dopojistit si další pojištění. Na trvání pojistné smlouvy nemá vliv skutečnost, že se klient po určité době rozhodne některé ze sjednaných pojištění ukončit pojistná smlouva trvá dále pod stejným číslem a jednou platbou pojistného (upraveného dle aktuálních změn). Zánik smlouvy by způsobila teprve absence (ukončení) hlavního pojištění. 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 5 / 38

6 2.2.1 Havarijní pojištění Široké spektrum variant havarijního pojištění; pojistník si může vybrat mezi těmito rozsahy: Základní havárie nebo Sezónní havárie (pouze pro motocykly) nebo Odcizení a k těmto rozsahům pojištění si může přidat pojištění Vandalismu nebo Živlu. Pojistník si v havarijním pojištění může vybrat i z několika úrovní spoluúčastí: + 0 %, minimálně však Kč, v případě odcizení celého vozidla 5 % minimálně však Kč; 5 %, minimálně však Kč; + 10 %, minimálně však Kč; + 15 %, minimálně však Kč; + 20 %, minimálně však Kč; + 30 %, minimálně však Kč. Objektivní posouzení a zařazení klienta havarijní pojištění je segmentováno podle následujících kritérií: + region (PSČ provozovatele) čtyři tarifní pásma; + věk provozovatele; + výbava vozidla; + u motocyklů použití padacího (ochranného) rámu nebo prvků; + druh a stáří vozidla; + status klienta (plátce/neplátce DPH); + způsob využití vozidla. Zvýhodnění pojistníka v případě, že se zaváže, že oprava poškozeného vozidla bude prováděna ve smluvním servisu Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group /dále jen Kooperativa/ (sleva ve výši 5 %) a pokud má u Kooperativy sjednány i jiné druhy pojištění, např. majetkové (sleva ve výši 5 %, avšak výhradně v on-line kalkulačních programech.) Pojištění odpovědnosti Nově nabízí čtyři varianty limitů pojistného plnění ve výši 35/35 mil Kč, 70/70 mil Kč, 100/100 mil Kč a 150/150 mil Kč. Tyto varianty umožňují pružně reagovat na různé úrovně limitů jiných pojistitelů. V oblasti pojištění odpovědnosti umožňujeme poskytnout obchodní slevu s přihlédnutím k předchozímu bezeškodnému profilu pojistníka. V NAMÍRU umožňujeme také sjednání slevy Důvěra, čímž umožňujeme klientům snížit cenu pojištění odpovědnosti až o 15 % (součet Bonusu a slevy Důvěra může za trvání pojištění dosahovat nejvýše 60 %). Klient může v NAMÍRU sjednat k pojištění odpovědnosti i doplňková pojištění. Zejména je třeba zdůraznit již osvědčené pojištění nezaviněné nehody NA100PRO a doplňkové živelní pojištění vozidla, která jsou nadále poskytována pro osobní nebo užitková vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t a živelní pojištění i pro motocykly. V případě sjednání NA100PRO je u doplňkového živelního pojištění základním limitem pojistného plnění Kč za pojistné 0 Kč. Klientům, kteří sjednají pojištění odpovědnosti, nabízí NAMÍRU pojištění asistence, jehož cena je zahrnuta v ceně pojištění odpovědnosti. V případě požadavku na větší rozsah pojištění asistence si klient může za úplatu sjednat bohatší asistenční program. Čerpání asistence v průběhu pojištění nemá vliv na dosažený stupeň bonusu pokud ovšem současně nedošlo k rozhodné pojistné události z pojištění odpovědnosti. 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 6 / 38

7 Pojištění odpovědnosti v NAMÍRU zachovává zvýhodnění pro velmi rozšířenou hraniční kubaturu osobních a užitkových vozidel od ccm do ccm. 2.3 DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ 1) Počátek pojištění může být + shodný s datem uzavření pojištění jako počátek pojištění se uvádí datum a čas, kdy byla pojistná smlouva uzavřena (hodina a minuta); nebo + pozdější den následující po datu uzavření pojistné smlouvy, nebo den pozdější, maximálně 180. kalendářní den následující po dni uzavření pojistné smlouvy; jako počátek pojištění se pak uvádí příslušné datum a čas 00:00 hodin. UPOZORNĚNÍ: V případě, že pojistná smlouva obsahuje havarijní pojištění nebo pojištění skel a datum uzavření pojistné smlouvy (jejího dodatku) předchází datu počátku pojištění o více než 14 kalendářních dnů, je zprostředkovatel pojištění povinen provést opakovanou prohlídku vozidla, a to v den předcházející datu počátku pojištění (účinnosti dodatku). Je-li takovým dnem den pracovního volna nebo klidu, je zprostředkovatel pojištění povinen tuto prohlídku provést nejbližší předcházející pracovní den (viz čl ) Povinnost provést opakovanou prohlídku vozidla však zprostředkovatel nemá, jestliže z pojistné smlouvy vyplývá povinnost pojistníka zajistit si odbornou prohlídku na tuto povinnost je pojistník pro zdůraznění upozorněn tiskem následujícího ustanovení v části nad podpisy smluvních stran: Odborná prohlídka vozidla je povinná (Prohlášení pojistníka, odst. 9 a 10); pojistník je povinen ji zajistit (objednat), aby byla provedena nejdříve DATUM_1 a nejpozději DATUM_2. Ujednání o povinné odborné prohlídce musí být součástí pojistné smlouvy, pokud je splněna některá z následujících podmínek: a) je sjednáno havarijní pojištění, přičemž první registrace vozidla byla provedena mimo území České republiky a současně od první registrace v ČR uplynuly méně než 2 roky nebo b) je sjednáno doplňkové pojištění finanční ztráty KoopGAP nebo c) je sjednáno havarijní pojištění a počátek pojištění je odložen o 61 nebo více kalendářních dnů od data uzavření pojistné smlouvy. 2.4 POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Pojištění souborů vozidel se řídí Všeobecným sazebníkem. Způsob uzavírání příslušných pojistných smluv upravuje Metodický postup pro pojištění souborů vozidel, který je přílohou tohoto sazebníku. 3 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA (POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI) Z uhrazeného pojistného na pojištění odpovědnosti odvádí pojistitel 3 % v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb. do Fondu zábrany škod spravovaného Českou kanceláří pojistitelů. Prostředky fondu slouží především k úhradě nákladů na pořízení techniky a věcných prostředků potřebných pro činnost integrovaného záchranného systému. 3.1 LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ Limity pojistného plnění se stanovují: pro případ újmy na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného nebo usmrceného; 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 7 / 38

8 pro věcnou škodu a škodu mající povahu ušlého zisku bez ohledu na počet poškozených; převyšuje-li součet nároků více poškozených tento limit pojistného plnění, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru součtu nároků všech poškozených k výši tohoto limitu. Možnost volby mezi limity pojistného plnění: 35/35 mil. Kč 70/70 mil. Kč 100/100 mil. Kč 150/150 mil. Kč pouze se souhlasem oprávněného pracovníka Úseku pojištění motorových vozidel (dále jen ÚPMV) 3.2 DRUHY A KATEGORIZACE VOZIDEL Druhy vozidel a jejich kategorizace pro účely stanovení pojistného pro pojištění odpovědnosti jsou definovány ve Všeobecném sazebníku. 3.3 DRUH REGISTRAČNÍ ZNAČKY Podrobný popis všech druhů registračních značek (dále jen RZ) je uveden ve Všeobecném sazebníku. 3.4 ZPŮSOB STANOVENÍ POJISTNÉHO Na stanovenou standardní sazbu pojištění odpovědnosti se aplikují sazbotvorné koeficienty, přičemž výsledkem je tzv. základní roční pojistné. Sazbotvornými koeficienty jsou: Kvzn vznikový koeficient sazby, který je stanoven pro každou tarifní skupinu. Hodnota vznikového koeficientu sazby je průběžně upravována, a to v závislosti na škodném průběhu jednotlivých tarifních skupin; KL koeficient limitu pojistného plnění. Jeho hodnota závisí na zvoleném limitu pojistného plnění; KZ koeficient způsobu užívání vozidla (viz čl ), nebo koeficient druhu přidělené RZ, nebo koeficient stáří vozidla (viz čl ); Ks1 až Ks4 segmentační koeficienty (viz čl ). Hodnoty standardní sazby pojištění odpovědnosti a jednotlivých koeficientů jsou uvedeny v Příloze č. 1. Základní roční pojistné je dále upraveno systémem bonus/malus (viz čl. 3.5), slevou Důvěra (viz čl. 3.6), přiznanou obchodní slevou případně slevou za propojištěnost. Pro takto upravené základní roční pojistné je stanoveno minimální pojistné ve výši 60 Kč Vznikový koeficient sazby Vznikový koeficient sazby upravuje pro každou tarifní skupinu standardní sazebníkové pojistné pojištění odpovědnosti na tzv. upravené sazebníkové pojistné (tj. standardní sazbu na upravenou sazbu pro danou skupinu). Hodnota vznikového koeficientu sazby je průběžně upravována, a to v závislosti na škodném průběhu jednotlivých tarifních skupin. Aktuální hodnota vznikového koeficientu sazby je použita v aktuální verzi kalkulačního programu. Hodnota platná ke sjednání pojištění platí po celou dobu trvání pojistné smlouvy Koeficient za způsob užití vozidla Za vozidla, která jsou určena k níže specifikovanému způsobu užívání, se aplikuje přirážka na pojistné. Jedná se o tyto způsoby užívání vozidla: taxi; 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 8 / 38

9 půjčovna; právo přednostní jízdy. Tento způsob užívání, resp. přirážka za tento způsob se neaplikuje v případě, že pojišťovaným vozidlem je vozidlo druhu A2 Sanitní automobil; přeprava nebezpečných nákladů Koeficient za přidělenou historickou RZ, stáří vozidla Koeficient se přiznává vozidlům: s přidělenou historickou RZ; s rokem výroby, resp. s rokem uvedení do provozu < 1/1968, ale bez historické RZ Segmentační koeficienty Segmentační koeficient: Ks1 zohledňuje typ osoby pojistníka a jeho věk, jedná-li se o pojistníka s rodným číslem; Ks2 zohledňuje bydliště/sídlo provozovatele na základě jeho PSČ; Ks3 zohledňuje shodu osob v rolích pojistník a provozovatel; Ks4 zohledňuje stáří vozidla pro jednotlivé tarifní skupiny. 3.5 BONUS/MALUS SYSTÉM Pro NAMÍRU platí systém slev a přirážek na pojistném, tzv. systém bonus/malus (dále jen systém B/M) podle Všeobecných pojistných podmínek R-630/14 (dále jen VPP R-630/14), čl. 9. Pro systém B/M není rozhodná právní subjektivita pojistníka. Stupeň bonusu/malusu se uplatňuje na každé pojistné období a stanovuje se vždy k jeho prvnímu dni. Rozhodná doba se sleduje v celých měsících a zvyšuje se za každý ukončený měsíc doby trvání pojištění o jeden měsíc; za každou rozhodnou událost (tj. pojistnou událost spojenou s výplatou pojistného plnění) se snižuje o dva stupně. Zjistí-li pojistitel, že se jednalo o rozhodnou událost, až poté, co stanovil pojistné na další pojistné období, je pojistník povinen pojistiteli příslušný rozdíl v pojistném doplatit Převod rozhodné doby Převod rozhodné doby (dále jen RD) lze uskutečnit pouze na základě: předloženého potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a jeho škodném průběhu, které se stává přílohou pojistné smlouvy; nebo ověření pojistníka v databázi škod České kanceláře pojistitelů (dále jen DBŠ). Problematika převodu RD na pojistné smlouvy je upravena ve VPP R-630/14, čl. 9, odst. 9 až 11: 1) Pojistník má právo na převod celé prokázané doby trvání zaniklého pojištění odpovědnosti v celých měsících zkrácené za každou rozhodnou událost o 24 měsíců. Do doby trvání pojištění se nezapočítává doba, po kterou bylo pojištění odpovědnosti přerušeno. Sčítat překrývající se časové úseky souběžných pojištění není pro stanovení převáděné rozhodné doby možné. 2) Rozhodnou dobu lze převést pouze na pojištění vozidla téže skupiny vozidel. Skupiny vozidel pro účely převodu rozhodné doby jsou uvedeny v následujícím výčtu (vzájemně oddělené středníkem): motocykly, tříkolky a čtyřkolky; osobní automobily do kg včetně jejich nákladních modifikací, obytné automobily do kg a sanitní automobily; autobusy a trolejbusy; nákladní automobily; tahače návěsů; přívěsy a návěsy; traktory; pracovní stroje, ruční vozíky a vysokozdvižné vozíky. 3) Převod prokázané rozhodné doby ze zaniklého pojištění odpovědnosti téhož pojistníka lze uskutečnit: 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 9 / 38

10 a) do nově uzavřené pojistné smlouvy z pojistné smlouvy, jejíž zánik předcházel uzavření nové pojistné smlouvy; b) ze souběžné pojistné smlouvy, která zanikla, do trvající pojistné smlouvy. Poznámka: Výjimkou z pravidla podle odst. 3, že převod RD je možný jen mezi smlouvami téhož pojistníka, je převod RD získané leasingovou společností po ukončení leasingu na příslušného leasingového nájemce. Postup převodu prokázané RD ze souběžné pojistné smlouvy, která zanikla (překrývající pojistná smlouva), do trvající pojistné smlouvy: a) z Potvrzení obdrženého od pojistníka po zániku překrývající pojistné smlouvy, resp. z DBŠ se zjistí doba trvání zaniklého pojištění a vyjádří se počtem celých (ukončených) měsíců a počtem dní z případného neukončeného měsíce (pokud jsou v Potvrzení uvedeny); b) doba počínající dnem následujícím po dni zániku překrývající pojistné smlouvy (den zániku zjistitelný v obdrženém Potvrzení ) a končící dnem předcházejícím uplatnění převodu rozhodné doby (tj. do konce pojistného období, v jehož průběhu došlo k zániku překrývající pojistné smlouvy) se vyjádří počtem celých (ukončených) měsíců a počtem dnů z případného neukončeného měsíce; c) počet ukončených měsíců v písm. a) a b) se určí stejně jako by se jednalo o počet ukončených měsíčních pojistných období v souladu s VPP R-630/14, čl. 20, odst. 5: První měsíční období začíná prvním dnem doby, jejíž délku v měsících určujeme. Každé další měsíční období začíná dnem, jehož číslo v dalším kalendářním měsíci je shodné s prvním dnem doby, jejíž délku v měsících určujeme. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, začíná jeho posledním dnem; d) sečtou se ukončené měsíce zjištěné podle písm. a) a b); sečtou se dny zjištěné podle písm. a) a b) (pokud to připadá v úvahu); dosáhne-li součet dnů alespoň hodnoty 30, počet zjištěných měsícům se zvýší o 1; e) z Potvrzení se zjistí případný počet rozhodných událostí (škod) na zaniklé překrývající pojistné smlouvě; f) zjistí se případný počet rozhodných událost na trvající pojistné smlouvě za dobu trvání pojištění odpovědnosti podle písm b). K datu uplatnění převodu RD bude převedena rozhodná doba vypočtená takto: Počet měsíců z písm. a) + počet měsíců z písm. b) (24 x počet rozhodných událostí z písm. e)) (24 x počet rozhodných událostí z písm. f)) Aplikace bonusu pro leasingové nájemce po skončení leasingu Kooperativa přizná bonus (převede rozhodnou dobu) fyzické či právnické osobě - leasingovému nájemci, kterému skončila doba leasingu (finanční leasing), a to za podmínky, že byl v době leasingu provozovatelem a současně leasingovým nájemcem vozidla a leasingová společnost byla pojistníkem v pojištění odpovědnosti tohoto vozidla Postup při ověření průběhu pojištění pojistníka v DBŠ prostřednictvím kalkulačního programu Pro ověření předcházejícího průběhu pojištění pojistníka v DBŠ jsou nezbytné následující údaje: rodné číslo a křestní jméno, je-li pojistník fyzická osoba občan; IČO, je-li pojistník právnická osoba (jde-li o IČO fyzické osoby podnikající, je zjišťován jen průběh pojištění této osoby v roli podnikatele); IČO, rodné číslo a křestní jméno, je-li pojistník fyzická osoba podnikající. Takto je zjištěn předcházející průběh pojištění dané fyzické osoby stanovený kombinací průběhů 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 10 / 38

11 za roli občana a za roli podnikatele. V tomto případě musí uvedené IČO i rodné číslo náležet téže fyzické osobě. Kalkulační programy automaticky načítají všechna pojištění a vyhodnotí pro pojistníka nejvýhodnější rozhodnou dobu. Provedou optimální výběr úseků trvání pojištění, které nejsou blokovány (tj. nejsou použity u žádného pojistitele, resp. u pojistné smlouvy) tak, aby příslušný celkový počet měsíců trvání pojištění snížený za každou pojistnou událost o 24 měsíců, byl co nejvyšší. Získatel nemusí provádět žádné výpočty; rozhodná doba se automaticky přenáší ze záložky Rozhodná doba do příslušného pole určeného pro stanovení stupně bonusu/malusu. Po uzavření pojistné smlouvy dochází automaticky k dočasné blokaci (rezervaci) vybraných úseků pojistných smluv v DBŠ, po přijetí uzavřené pojistné smlouvy do provozního systému Kooperativy je tato blokace potvrzena a stává se trvalou. 3.6 SLEVA DŮVĚRA Pouze je-li tak výslovně uvedeno v pojistné smlouvě, je sjednána zvláštní sleva na pojistném ze základního ročního pojistného, a to na dobu 36 měsíců od počátku pojištění a ve výši uvedené v pojistné smlouvě (dále jen sleva Důvěra). V pojistné smlouvě se ujednává sleva Důvěra ve výši maximálně 15 %; součet Bonusu a slevy Důvěra může za trvání pojištění dosahovat nejvýše 60 %. Poznámka: Jestliže bonus nepřesahuje 45 %, sleva Důvěra činí 15 %. Při bonusu 50 % se uplatňuje výše uvedená podmínka a sleva Důvěra činí 10 % Podmínky pro přiznání slevy Důvěra: nemůže se sjednat o vozidla s rokem výroby < 1/1968; vozidla taxi, půjčovny nebo s právem přednostní jízdy; RZ pro historická vozidla; vozidla pro přepravu nebezpečných věcí (pátý kód sazby MTPL nesmí být M, L, W, N); ověření pojistníka v DBŠ nebo doložení rozhodné doby dokladem od předchozího pojistitele jiný způsob rozhodné doby nebude akceptován; nezáporná rozhodná doba (rozhodná doba po zohlednění pojistných událostí), tj. včetně 0 měsíců. V případě nulové rozhodné doby je nutné prověření pojistníka v DBŠ; uplynulých 24 měsíců neměl pojistník rozhodnou pojistnou událost. To platí i v případě, že předchozí pojištění pojistníka trvalo méně než 24 měsíců (tj. rozdíl mezi datem ke kterému se provádí ověření (aktuální datum) nebo datum počátku pojištění podle toho, který datum je menší) a datem vzniku poslední pojistné události musí být větší než 24 měsíců); pojistná smlouva je sjednána na dobu neurčitou s pojistným obdobím 12 nebo 6 měsíců druhá a třetí pozice kódu sazby obsahuje jednu z následujících hodnot - B3, B4, A1, A2, A3, A4, A5, A6, AX, C Trvání a zánik slevy Důvěra: PODMÍNKA sleva Důvěra je poskytována s rozvazovací podmínkou, že po dobu 36 měsíců od počátku pojištění není provozem vozidla s pojištěním odpovědnosti způsobena rozhodná pojistná událost; PORUŠENÍ PODMÍNKY vznikem rozhodné události nastalé za trvání podmínky, nárok na slevu Důvěra zaniká a pojistníkovi vzniká povinnost uhradit pojistiteli dodatečné pojistné dané snížením pojistného v důsledku slevy Důvěra za všechna pojistná období, na která byla poskytnuta. Za administrativní náklady spojené s předpisem dodatečného pojistného je pojistitel oprávněn jednorázově účtovat pojistníkovi částku ve výši 500 Kč, 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 11 / 38

12 kterou je na základě písemné výzvy pojistitele pojistník povinen uhradit pojistiteli spolu s dodatečným pojistným ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy k zaplacení; ZÁNIK SLEVY DŮVĚRA nárok na slevu Důvěra se vztahuje nejvýše na dobu trvání podmínky podle odst. PODMÍNKA. K zániku nároku na slevu Důvěra dochází: splněním podmínky podle odst. PODMÍNKA; porušením podmínky podle odst. PODMÍNKA, přičemž důsledky porušení jsou uvedeny v odst. PORUŠENÍ PODMÍNKY; zařazením pojistné smlouvy do flotily (tj. do pojistné smlouvy, kterou je pojištěno více vozidel) před uplynutím doby 36 měsíců od počátku pojištění, aniž by byla porušena podmínka podle odst. PODMÍNKA; v důsledku zániku pojištění odpovědnosti před uplynutím doby 36 měsíců od počátku pojištění, aniž by byla porušena podmínka podle odst. PODMÍNKA. 3.7 SLEVY OBCHODNÍ A ZA PROPOJIŠTĚNOST Získatel může pojistníkovi při splnění níže popsaným pravidel přiznat obchodní slevu a slevu za propojištěnost. Vzhledem k zavedené kontrole na minimální výši pojistného za pojištění odpovědnosti může nastat situace, kdy pojistníkovi nebude možné, i přes splnění všech níže uvedených podmínek, přiznat slevy v uvedené výši, případně nebude možné přiznat žádné slevy Obchodní sleva Podmínky pro přiznání obchodní slevy: sleva se přiznává podle podmínek platných k datu sjednání (uzavření) pojistné smlouvy ověření pojistníka v DBŠ nebo doložení rozhodné doby dokladem od předchozího pojistitele jiný způsob rozhodné doby nebude akceptován; nezáporná rozhodná doba (rozhodná doba po zohlednění pojistné události), tj. včetně 0 měsíců. V případě nulové rozhodné doby je nutné prověření pojistníka v DBŠ, jinak nebude možné obchodní slevu přiznat; uplynulých 24 měsíců neměl pojistník rozhodnou pojistnou událost. To platí i v případě, že předchozí pojištění pojistníka trvalo méně než 24 měsíců (tj. rozdíl mezi datem ke kterému se provádí ověření (aktuální datum) nebo datum počátku pojištění podle toho, které datum je menší) a datem vzniku poslední pojistné události musí být větší než 24 měsíců); pojistná smlouva je na dobu neurčitou pojistné období je: a) 12 měsíců b) 6 měsíců c) 3 měsíce za podmínky, že způsob platby je SIPO nebo SINK krátkodobá pojistná smlouva na 12 měsíců. Při současném splnění všech výše uvedených podmínek je možno pojistníkovi přiznat obchodní slevu až do výše 30 %. Pokud pojistník nesplňuje jednu z výše uvedených podmínek, nelze přiznat žádnou obchodní slevu Sleva za propojištěnost Sleva za propojištěnost lze přiznat pojistníkovi, který má u Kooperativy platné pojištění ve kterém vystupuje v roli pojistníka. Jedná se např. o pojištění majetku (domácnost, rodinný dům), jiného vozidla. Pojistníkovi je možné přiznat slevu za propojištěnost ve dvou úrovních, a to podle počtu platných pojistných smluv: 1 až 2 pojistné smlouvy sleva až 5 %; 3 a více pojistných smluv sleva až 8 %. 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 12 / 38

13 Poznámka: Tuto slevu lze uplatnit pouze v on-line kalkulačních programech Omezení obchodní slevy (kontrola minimálního pojistného) Pro každou tarifní skupinu je stanoveno minimální pojistné. V případě, že by při přiznání slevy nebylo toto minimální pojistné dodrženo, bude omezena maximální výše slevy, kterou lze přiznat, případně nebude možné přiznat žádnou slevu. 3.8 POPIS KÓDU SAZBY 1. pozice = produkt G = NAMÍRU 2. pozice = skupina vozidel podle sazebníku A, B, C, D, E, F 3. pozice = pořadí ve skupině vozidel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 4. pozice = frekvence placení pro tento produkt irelevantní, nyní hodnota 1 5. pozice = způsob použití vozidla podle Všeobecného sazebníku L, M, N, W nebo mezera 6. až 10. pozice pro tento produkt bez významu 4 HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ (HAV) 4.1 PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ VOZIDLA DO POJIŠTĚNÍ Technický stav vozidla Pro přijetí vozidla do pojištění je rozhodující technický stav vozidla. Pojišťují se vozidla pouze nepoškozená, vozidla v dobrém technickém stavu, která mají platný český TP, přidělenou českou registrační značku/státní poznávací značku a platnou technickou kontrolu. Registrační značka / Státní poznávací značka Za vozidlo s přidělenou registrační značkou se považují i vozidla podléhající evidenci registru silničních vozidel, kterým doposud nebyla registrační značka přidělena, ale kterým nepochybně přidělena bude (vozidla s registrační značkou pro jednorázové použití s omezenou platností). Datum prvního uvedení vozidla do provozu Za datum prvního uvedení vozidla do provozu považujeme datum přidělení registrační značky, viz TP datum první registrace vozidla. Nelze-li u vozidla zjistit den jeho prvního uvedení do provozu, považujeme za datum prvního uvedení do provozu den odpovídajícího roku výroby vozidla. Obvyklá výbava vozidel V položce Výbava vozidla je ve formuláři pojistné smlouvy uveden seznam vybraných prvků obvyklé výbavy. Prvky, které jsou součástí pojišťovaného vozidla, je zprostředkovatel povinen v seznamu vyznačit. AVIS Označí se příslušná úroveň pojistné částky tak, aby pokryla obvyklou cenu prvků AVIS ke dni uzavření pojistné smlouvy. V případě, že pojistná částka AVIS má být vyšší než Kč, je AVIS nutné pojistit jako součást nestandardní výbavy. Nestandardní výbava vozidel Prvky nestandardní výbavy pojištěného vozidla, které mají být předmětem pojištění, musí být v pojistné smlouvě uvedeny (vypsány), a to v příslušném poli, případně v příloze pojistné smlouvy. Pojistná částka nestandardní výbavy se stanoví součtem obvyklé ceny jednotlivých prvků ke dni uzavření pojistné smlouvy. 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 13 / 38

14 Prohlídky vozidel Prohlídky standardně pojistitelných vozidel provádí obchodní zástupce nebo osoba oprávněná k uzavírání pojistných smluv. Prohlídky nestandardně pojistitelných vozidel provádí technik společnosti Global Expert, s.r.o. (dále jen Global Expert ). Poškozené vozidlo Výjimečně, a to pouze se souhlasem obchodního ředitele nebo ředitele agentury, produktového disponenta agentury, obchodního ředitele oddělení interního obchodu, obchodního ředitele oddělení externího obchodu/vedoucího oddělení externího obchodu (dále jen oprávněný pracovník agentury ), lze pojistit i vozidlo mírně poškozené (poškození laku, skla apod.), a to po předchozím zjištění rozsahu poškození vozidla technikem společnosti Global Expert. Vozidlo v minulosti vážněji poškozeno Uvede-li pojistník/pojištěný, že bylo vozidlo již v minulosti vážněji poškozeno, lze pojištění uzavřít rovněž pouze po předchozí prohlídce vozidla technikem společnosti Global Expert. UPOZORNĚNÍ: U motocyklů je podmínkou pro přijetí vozidla do pojištění pořízení fotodokumentace zástupcem pojistitele! Poznámka: Podmínka pořízení fotodokumentace se nevztahuje na továrně nové motocykly, tzn. na motocykly, od jejichž data prvního uvedení do provozu neuběhla doba delší než 90 dnů Standardně pojistitelné vozidlo Kromě podmínek pro standardně pojistitelné vozidlo uvedených ve Všeobecném sazebníku se za standardně pojistitelná vozidla považují všechny druhy vozidel, které jsou uvedeny v tabulce níže a splňují definované podmínky. DRUH VOZIDLA MAXIMÁLNÍ VÝŠE ZÁKLADNÍHO POJISTNÉHO KASKO MAXIMÁLNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA TOVÁRNĚ NOVÉ VOZIDLO OSTATNÍ VOZIDLA MAXIMÁLNÍ STÁŘÍ VOZIDLA A Osobní automobil Kč Kč Kč 119 měsíců A1 Obytný automobil do kg Kč Kč 119 měsíců A2 Sanitní automobil Kč Kč 119 měsíců B Motocykl Kč Kč Kč 119 měsíců B1 Tříkolka, čtyřkolka do 400 kg Kč Kč 119 měsíců B2 Tříkolka, čtyřkolka nad 400 kg Kč Kč 119 měsíců C Automobil nad 3 500kg Kč Kč 179 měsíců C1 Nákladní automobil Kč Kč 179 měsíců C2 Traktor Kč Kč 179 měsíců C4 Tahač návěsů Kč Kč 179 měsíců C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla Kč Kč Kč 119 měsíců E Autobus Kč Kč 179 měsíců E1 Autobus k městské hromadné dopravě Kč Kč 179 měsíců E2 Trolejbus Kč Kč 179 měsíců F Přívěs Kč Kč 179 měsíců F1 Návěs, přívěs Kč Kč 179 měsíců F2 Návěs za kamion Kč Kč 179 měsíců 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 14 / 38

15 Poznámka: Za továrně nové vozidlo se považuje vozidlo, od jehož prvního uvedení do provozu neuběhla doba delší než 90 dnů Nestandardně pojistitelné vozidlo Kromě podmínek pro nestandardně pojistitelné vozidlo uvedených ve Všeobecném sazebníku se za nestandardně pojistitelné vozidlo považuje vozidlo: a) které nesplňuje podmínky uvedené v článku 4.1.1; b) druhu A, C6 tovární značky ASTON MARTIN, BENTLEY, BUGATTI, FERRARI, FISKER, KÖENIGSEGG, LAMBORGHINI, LOTUS, MASERATI, MAYBACH, MCLAREN, PAGANI, ROLLS ROYCE, SPYKER, WIESMANN; c) druhu C3 Pracovní stroj s RZ/SPZ; d) které je mírně poškozené (např. prasklé sklo, poškrábaný lak, apod.); e) které bylo v minulosti vážněji poškozeno; f) sběratelsky ceněné; g) závodní a soutěžní; Za sběratelsky ceněná vozidla lze pro potřeby tohoto sazebníku označovat vozidla historická (nejméně 20 let stará), která jsou předmětem sběratelského zájmu. Dále vozidla i mladší ve velmi dobrém a původním stavu s malým počtem ujetých km, vozidla sportovní či vozidla, která byla ve vlastnictví známých osobností Nepojistitelné vozidlo Kromě podmínek pro nepojistitelné vozidlo uvedených ve Všeobecném sazebníku se za nepojistitelné vozidlo považuje vozidlo: a) druhu C5 Pracovní stroj bez RZ/SPZ, C7 Ruční m. v., vysokozdvižný vozík, C8 Jednonápravový traktor, traktor bez RZ, D Kolo s pomocným motorem; b) ve špatném technickém stavu, individuálně dovezená ojetá motorová vozidla, která nemají platný TP a přidělenou českou registrační značkou. Za vozidlo ve špatném technickém stavu se považuje vozidlo nefunkční (z jakéhokoliv důvodu nepojízdné), vozidlo špatně udržované (poškození, koroze, chybějící části, zjevně amatérské opravy a pod.) VIN VIN identifikační číslo vozidla (Vehicle Identification Number) je nutno vždy vyplňovat v celé jeho délce, tzn. 17 míst (u vozidel druhu A Osobní automobil a C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla od r. v. 1984) Doložení kopie technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (TP) Při splnění níže uvedených podmínek je zástupce pojistitele povinen přiložit k pojistné smlouvě kopii technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (jedná se o tzv. velký technický průkaz). Podmínky pro doložení kopie TP k pojistné smlouvě: + stáří vozidla k počátku pojistné smlouvy je vyšší než 6 měsíců, + nejedná se o náhradu nebo obnovu pojistné smlouvy, viz článek 8Chyba! Nenalezen zdroj dkazů., + druh vozidla A Osobní automobil nebo C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla nebo B Motocykl. Kopie TP musí být čitelná a musí obsahovat obě strany TP v plném rozsahu. Z první strany TP musí kopie obsahovat číslo TP a části základní údaje o registraci, úřední záznamy 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 15 / 38

16 a osvědčení o technické způsobilosti vozidla. Z druhé strany TP musí kopie obsahovat části technický popis vozidla, záznam o schválení technické způsobilosti vozidla a další záznamy. Kopie TP musí být zástupcem pojistitele ověřena že souhlasí s originálem. Ověření se provádí minimálně na jedné straně kopie TP, a to uvedením textu Kopie TP souhlasí s originálem. a připojením podpisu zástupce pojistitele včetně data ověření. Za shodu údajů uvedených v pojistné smlouvy s údaji z TP odpovídá zástupce pojistitele. Vzor kopie TP je v Příloze č. 2. UPOZORNĚNÍ: V případě, že kopie TP k pojistné smlouvě doložena nebude, ačkoli doložení bylo povinné, bude příslušná pojistná smlouva pojišťovnou vypovězena. Poznámka: Povinnost předložit TP nebo jeho kopii vzniká jen ve vymezených případech, nicméně zprostředkovatel pojištění může kopii TP přikládat i tehdy, když to povinné není. 4.2 HRANICE POJISTNÉHO PLNĚNÍ Hranice pojistného plnění v havarijním pojištění je omezena pojistnou částkou, která se stanoví při sjednání pojištění tak, aby odpovídala pojistné hodnotě předmětu pojištění v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistná hodnota pojištěného vozidla je vyjádřena obvyklou cenou pojištěného vozidla, případně jiným v pojistné smlouvě uvedeným způsobem. Způsob vyjádření pojistného hodnoty pojištěného vozidla je závislý na způsobu stanovení základního pojistného, viz článek 4.3.4: + základní pojistné je stanoveno podle kaskoskupin, potom se konkrétní pojistná částka pojištěného vozidla v PS nestanovuje; v pojistné smlouvě je uvedeno ujednání, že pojistná částka je obvyklá cena vozidla; + základní pojistné je stanoveno způsobem pojistná částka x sazba, potom se musí stanovit konkrétní pojistná částka pojištěného vozidla. Obvyklou cenou se pro účely tohoto pojištění rozumí cena, která odpovídá přiměřeným nákladům na pořízení srovnatelné věci stejného druhu, kvality a opotřebení ke dni ocenění, a to na trhu v ČR. 4.3 ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ POJIŠTĚNÍ Informativní pohovor Před uzavřením pojištění musí zástupce pojistitele klientovi položit několik otázek, kterými předběžně otestuje pojistitelnost daného vozidla. Je třeba zjistit: + druh, značku a typ vozidla; + technický stav a účel užívání vozidla (viz výluky); + způsob zabezpečení vozidla (není nutno u havarijního pojištění, pokud se nesjednává pojistné nebezpečí Odcizení) Prohlídka vozidla Je-li sjednáno havarijní pojištění, je vždy povinná prohlídka vozidla; jedná se o povinnost zástupce pojistitele, případně též o povinnost pojistníka viz níže. 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 16 / 38

17 Prohlídka vozidla povinnost zástupce pojistitele Zástupce pojistitele je vždy povinen před uzavřením pojištění vozidla prohlídkou vozidla zjistit, zda je pojišťované vozidlo v dobrém technickém stavu, provozuschopné a nepoškozené. Prohlídkou je dále nutno ověřit, zda souhlasí číslo karoserie (VIN) a registrační značka s údaji uvedenými v TP, zaznamenat počet najetých km (aktuální stav počítadla), a je-li sjednáno pojistné nebezpečí odcizení, zkontrolovat funkčnost instalovaného zabezpečovacího zařízení. V případě pojištění nestandardní výbavy vozidla podléhá prohlídce i tato výbava. V případě, že datum uzavření pojistné smlouvy (jejího dodatku) předchází datu počátku pojištění o více než 14 kalendářních dnů, je zprostředkovatel pojištění povinen provést opakovanou prohlídku vozidla, a to v den předcházející datu počátku pojištění (účinnosti dodatku). Je-li takovým dnem den pracovního volna nebo klidu, je zprostředkovatel pojištění povinen tuto prohlídku provést nejbližší předcházející pracovní den. Povinnost provést opakovanou prohlídku vozidla však zprostředkovatel nemá, jestliže z pojistné smlouvy vyplývá povinnost pojistníka zajistit si odbornou prohlídku viz čl Prohlídka vozidla povinnost pojistníka Pojistník je povinen zajistit odbornou prohlídku, jestliže nad podpisy je v pojistné smlouvě uvedeno následující ujednání: Odborná prohlídka vozidla je povinná (Prohlášení pojistníka, odst. 9 a 10); pojistník je povinen ji zajistit (objednat), aby byla provedena nejdříve DATUM_1 a nejpozději DATUM_2. Toto ujednání o povinné odborné prohlídce musí být součástí pojistné smlouvy, pokud je splněna některá z následujících podmínek: a) je sjednáno havarijní pojištění, přičemž první registrace vozidla byla provedena mimo území České republiky a současně od první registrace v ČR uplynuly méně než 2 roky nebo b) je sjednáno doplňkové pojištění finanční ztráty KoopGAP nebo c) je sjednáno havarijní pojištění a počátek pojištění je odložen o 61 nebo více kalendářních dnů od data uzavření pojistné smlouvy. V pojistné smlouvě, v oddílu Prohlášení pojistníka, je uvedeno: Pojistník bere na vědomí, že je-li v pojistné smlouvě uvedena povinnost zajistit v určeném časovém rozmezí odbornou prohlídku vozidla, je povinen zajistit tuto prohlídku pracovníky společnosti Global Expert s.r.o. (tel , nebo internetové stránky řídit se jejich pokyny, resp. pokyny pojistitele. Za dodržení určeného časového rozmezí pro zajištění prohlídky se považuje již samotné telefonické nebo elektronické objednání se na prohlídku vozidla, za podmínky její následné faktické realizace. Prohlídka provedená před nejdřívějším termínem určeným v pojistné smlouvě se považuje za neplatnou. Při technické prohlídce vozidla je pojistník povinen předložit velký technický průkaz vozidla, nebo alespoň jeho kopii. Pojistník si je vědom, že předmětem prohlídky vozidla není prověření původu vozidla, tzn. není garantována původnost/správnost identifikátorů vozidla (především VIN). Pojistník bere na vědomí, že pokud nesplní povinnost podle předcházejícího odstavce, pojistitel nebude povinen ze škodných událostí nastalých před platným provedením povinné prohlídky poskytnout pojistné plnění z havarijního pojištění včetně pojištění nestandardní výbavy, z pojištění skel vozidla, z doplňkového živelního pojištění, z pojištění poškození vozidla zvířetem a z pojištění finanční ztráty KoopGAP. 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 17 / 38

18 Poznámka: Dvouletá lhůta od první registrace v České republice se počítá k datu uzavření pojistné smlouvy (případně jejího dodatku). Postup objednání prohlídky je shodný se zadáním požadavku na prohlídku poškozeného vozidla (prostřednictvím Call Centra, přepážky, přímým kontaktem na Global Expert, ). Klient by měl při své žádosti uvést, že žádá o prohlídku pro přijetí vozidla do pojištění. Technik Global Expert, po obdržení zakázky, kontaktuje klienta a dohodne termín a místo prohlídky pojištěného vozidla. Při prohlídce vozidla technik postupuje dle metodikou stanoveného postupu a provádí fotodokumentaci vozidla a kontrolovaných částí vozidla Postup při uzavírání pojištění standardně pojistitelného vozidla Provést informativní pohovor, tzn. zjistit základní informace o vozidle, pojistníkovi, provozovateli a vlastníkovi, resp. pojištěném, dále provést prohlídku vozidla Stanovení základního pojistného Základní pojistné může být stanoveno na základě zařazení vozidla do kaskoskupiny, nebo přiřazením sazby a stanovením konkrétní pojistné částky vozidla. Způsob, jakým bude základní pojistné stanoveno, závisí na druhu vozidla, jeho stáří, případně dalších parametrech uvedených v dalších článcích. Na níže uvedeném obrázku je znázorněn postup rozhodování, který způsob stanovení základního pojistného bude zvolen. 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 18 / 38

19 Značka a obch. ozn. - A, C6, B Značka a obch. ozn. - ostatní druhy prohledání číselníku kasko nenalezeno nalezeno stáří vozidla < 180 měsíců prohledání číselníku PCxS ANO NE nalezeno nenalezeno nalezeno základní pojistné vyhledání kombinace objem x výkon nenalezeno Vozidlo nelze havarijně pojistit - kontaktujte ÚPMV zobrazení pole pro PČ základní pojistné = PCxS Vozidlo nelze havarijně pojistit - kontaktujte ÚPMV Základní pojistné stanovené způsobem kaskoskupin (KASKO) Základní pojistné se stanovuje způsobem KASKO, jsou-li splněny obě následující podmínky: vybrané značky s obchodním označením pro druh vozidla A Osobní automobil nebo C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla nebo B Motocykl; stáří vozidla k datu počátku pojištění je menší než 180 měsíců. Po ověření podmínek se nejprve stanoví kaskoskupina, a to na základě značky, obchodního označení, zdvihového objemu a výkonu motoru. Aktuální hodnoty základního pojistného jsou uvedeny na intranetu ÚPMV Základní pojistné stanovené způsobem pojistná částka x sazba (PCxS) Tímto způsobem se stanovuje základní pojistné pro: všechny druhy pojistitelných vozidel, všechna vozidla zařazená do kaskoskupin, jejichž stáří k datu počátku pojištění je 180 měsíců nebo vyšší. Pro druh vozidla A Osobní automobil, C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla je sazba stanovena na základě zvolené značky, příp. značky a obchodního označení. U ostatních druhů vozidel je sazba stanovena na základě druhu vozidla. Sazby jsou uvedeny v Příloze č. 3 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 19 / 38

20 4.3.5 Vznikové koeficienty Stanovené základní pojistné je dále upraveno vznikovými koeficienty. Parametry a hodnoty vznikových koeficientů jsou uvedeny v Příloze č Koeficient pojistného nebezpečí (KR) pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí se určuje ze základního pojistného pomocí koeficientu KR; každému pojistnému nebezpečí je přiřazena určitá hodnota KR výše pojistného za dané pojistné nebezpečí se stanoví vynásobením základního pojistného příslušnou hodnotou koeficientu KR stanovuje se vždy při obou způsobech stanovení základního pojistného (KASKO i PCxS) Výbava vozidla koeficient KV koeficient KV zohledňuje stupeň výbavy vozidla, tj. závisí na rozsahu výbavy položky výbavy se evidují pouze u druhů vozidla A Osobní automobil, C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla, B Motocykl koeficient KV ovlivňuje výši pojistného pouze při stanovení základního pojistného způsobem KASKO, v případě způsobu PCxS nemá stupeň výbavy vliv na pojistné (hodnota koeficientu KV je vždy 1,00), nicméně pro druh vozidla A, C6, B se položky výbavy budou v pojistné smlouvě evidovat Při sjednání pojištění se rozsah výbavy určí označením položek v níže specifikovaném seznamu. + pro druh vozidla A Osobní automobil a C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla se jedná o následující prvky výbavy: 4 x 4 airbag až 4 airbag více než 4 automatická převodovka klimatizace automatická kombi * pneumatické odpružení kožené čalounění vyhřívaná sedadla masážní sedadla panoramatická střecha Bi-xenon parkovací asistent parkovací kamera parkovací senzory adaptivní tempomat + pro druh vozidla B Motocykl se jedná o následující prvky výbavy: ABS kapotáž padacím rám (prvky) zavazadlový box PADACÍ RÁM (PRVKY) V případě označení položky koeficientu KV Padací rám (prvky) se přiznává sleva a zároveň se pojistník zavazuje, že motocykl bude po dobu trvání pojištění vybaven padacím rámem (prvky). 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 20 / 38

21 UPOZORNĚNÍ: Pojistitel sníží pojistné plnění o 10 %, pokud pojistník v pojistné smlouvě uvedl, že pojištěný motocykl je vybaven padacím rámem (ochrannými prvky), a v okamžiku pojistné události, která byla způsobena pojistným nebezpečím základní havárie nebo sezónní havárie, jím vybaven nebyl. Poznámka: Rozhodnou událostí se rozumí pojistná událost z pojistného nebezpečí základní havárie nebo sezónní havárie, za kterou bylo poskytnuto pojistné plnění a která byla alespoň částečně zaviněna řidičem pojištěného vozidla nebo při ní nebyla splněna některá z povinností pojištěného podle VPP H-350/14, čl. 15 a 16. ZAVAZADLOVÝ BOX Pokud je motocykl vybaven zavazadlovým boxem v hodnotě do Kč, je pojistné zahrnuto v ceně havarijního pojištění, resp. hodnota koeficientu KV se nemění. Je-li zavazadlový box v hodnotě nad Kč, musí být v celkové hodnotě pojištěn jako nestandardní výbava vozidla. Poznámka: Za zavazadlový box se považují uzamykatelné boční kufry nebo uzamykatelný zadní kufr (top-case) nebo kombinace těchto kufrů, které jsou zhotoveny z pevného materiálu (např. plast, kov apod., nikoli však kožené nebo textilní brašny), včetně nosiče kufrů Tarifní pásmo a spoluúčast koeficient K0 koeficient K0 zohledňuje PSČ bydliště/sídla provozovatele (tarifní pásmo) a zvolenou variantu spoluúčasti stanovuje se vždy při obou způsobech stanovení základního pojistného (KASKO i PCxS) Spoluúčast Pojistník si volí jednu z variant nabízených spoluúčastí: 0 %, minimálně však Kč, v případě odcizení: 5 %, minimálně však Kč; 5 %, minimálně však Kč; 10 %, minimálně však Kč; 15 %, minimálně však Kč; 20 %, minimálně však Kč; 30 %, minimálně však Kč. Standardní možnost volby spoluúčasti je omezena podle druhu vozidla, kaskoskupiny, výše pojistné částky a stáří vozidla Tarifní pásmo Je zaveden čtyřpásmový územní tarif sazeb. Rozhodujícím kritériem pro zařazení vozidla do příslušného u tarifního pásma je PSČ adresy bydliště provozovatele vozidla (u občanů), resp. adresa sídla firmy (u firem). Tato adresa se považuje za obvyklé stanoviště vozidla Stáří vozidla koeficient K1 koeficient K1 zohledňuje skutečné stáří vozidla k počátku pojištění stanovuje se vždy při obou způsobech stanovení základního pojistného (KASKO i PCxS) Zabezpečení vozidla koeficient K2 Ke každému typu vozidla je stanoven předepsaný způsob zabezpečení. 12/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 21 / 38

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7514-23 Verze: 1 Název: Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Vydává:

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Kalkulační program produktu Partner H59 je součástí ISOSu ikona zeleného auta. Pokud má získatel ISOS bez tohoto produktu (nemá ikonu zeleného

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Sazebník pro individuální pojištění vozidel

Sazebník pro individuální pojištění vozidel Sazebník pro individuální pojištění vozidel Platnost od 1. 1. 2015, Obsah 1 Společná ustanovení... 4 2 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla... 4 2.1 Tarifní skupiny... 4 2.2 Registrační

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel

PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel Verze: 1 Účinnost: 01. 01. 2014 OBSAH:

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Povinné ručení 2006/2007 Obchodní argumenty Jediné povinné ručení, které chrání i Vaše auto Prémiový program: K povinnému ručení poskytujeme

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel VERZE 15092009 EFEKTIV OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 1.1 POPIS PRODUKTU... 1 1.2 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ... 2 1.2.1 Pojistník... 2

Více

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 PARTNER H57, H56 Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 01. 01. 2012 OBSAH: 1 ÚVOD...

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro havarijní pojištění vozidel AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Allianz pojišťovny, a. s. (dále jen VPP

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete se svým pojištěním plně

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

ČSOB pojišťovnou, a.s.

ČSOB pojišťovnou, a.s. Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou, a.s. Vám zasílá tento manuál pro úspěšné pojištění okenních skel vozidla Jak postupovat? 1. Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla,

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 POV 1) Rekalibrace Blackboxu V průměru bude pojistné po započtení BB vycházet výhodněji cca o 10% Klient s vysokým Bonusem a bezeškodnou historií nyní ještě

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu H-390/14 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení........................................... 1 Článek 2 Předmět a rozsah pojištění....................................

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla R-630/14 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení........................................... 1 Článek 2 Rozsah pojištění

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Doplňkové pojistné podmínky Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO DPPKPV2011

Doplňkové pojistné podmínky Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO DPPKPV2011 Doplňkové pojistné podmínky Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO DPPKPV2011 ČÁST A OBECNÁ ČÁST ČLÁNEK I Úvodní ustanovení 1. V pojistné smlouvě lze v rámci komplexního pojištění vozidla sjednat tato pojištění:

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Obecná problematika pojištění Obecná problematika pojištění

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Operativní leasing automobilů

Operativní leasing automobilů Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Změny a úpravy v systému POS 3. 8. 2015. Aplikace POS. Obsah

Změny a úpravy v systému POS 3. 8. 2015. Aplikace POS. Obsah Aplikace POS Změny a úpravy v systému POS Obsah Cestovní pojištění jednorázové... 2 Sleva za propojištěnost... 2 Pojištění stornovacích poplatků... 2 Pojištění náhrady dovolené... 3 Pojištění domácího

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU. Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU. Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla Verze: 2 Účinnost: 06. 01. 2012 OBSAH 1 SHRNUTÍ... 9 1.1

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více