Projektová řešení uzamykacích systémů 2013/14. The global leader in door opening solutions 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektová řešení uzamykacích systémů 2013/14. The global leader in door opening solutions 1"

Transkript

1 Projektová řešení uzamykacích systémů 2013/14 The global leader in door opening solutions 1

2 Projektová řešení uzamykacích systémů Společnost ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. je leadrem v oblasti kompletního vybavení pro osazení bezpečnostních, požárních, nepožárně únikových, požárněúnikových, ventilačních a hotelových dveří a systémů kontroly vstupu. Pro správné aplikace komponentů dle platných norem tým projektových specialistů úzce spolupracuje s architekty, požárními projektanty, elektro projektanty, bezpečnostními a hasičskými specialisty v oblasti mechanických i elektronických zabezpečení. Samozřejmostí je naše pomoc se specifikacemi řešení přímo nad projektem a prezentace řešení včetně školení v sídle vaší společnosti. 2

3 3

4 Obsah Názvosloví a technické normy Požárně odolné dveře jednokřídlé elektro Požárně odolné dveře dvoukřídlé elektro Požárně odolné únikové dveře jednokřídlé elektro reverzní režim Požárně odolné únikové dveře elektropoháněné jednokřídlé Požárně odolné únikové dveře jednokřídlé reverzní režim s panikovou hrazdou Požárně odolné únikové dveře s panikovou hrazdou jednokřídlé elektropoháněné Požárně odolné dveře dvoukřídlé elektro reverzní režim se samozamykáním Požárně odolné únikové dveře dvoukřídlé elektro Požárně odolné únikové dveře samozamykací, skrytá montáž dvoukřídlé elektro Únikové dveře jednokřídlé mechanické se signalizací a samozamykáním Únikové dveře jednokřídlé elektro reverzní režim Únikové dveře elektricky ovládané jednokřídlé elektropoháněné se samozamykáním Únikové dveře dvoukřídlé elektro reverzní režim s elektronickými panikovými hrazdami Únikové dveře dvoukřídlé elektro s mechanickými panikovými hrazdami Únikové dveře dvoukřídlé elektropoháněné reverzní s elektronickými dotykovými hrazdami Ventilační dveře dvoukřídlé nízký počet průchodů reverzní režim Ventilační/únikové dveře samozamykací, skrytá montáž dvoukřídlé elektro Ventilační únikové dveře dvoukřídlé nízký počet průchodů, reverzní s panikovými hrazdami Ventilační únikové dveře dvoukřídlé vysoký počet průchodů Dveře jednokřídlé vstupní dveře do bytového domu se samozamykáním vysoký počet průchodů Dveře jednokřídlé vstupní dveře do bytového domu se samozamykáním (náhrada el. otvírače) Požárně odolné dveře jednokřídlé mechanické Požárně odolné dveře dvoukřídlé- mechanické Požárně odolné únikové dveře jednokřídlé mechanické Požárně odolné únikové dveře jednokřídlé mechnické s panikovou hrazdou Požárně odolné únikové dveře jednokřídlé s panikovou hrazdou skrytá montáž Požárně odolné únikové dveře dvoukřídlé mechanické s panikovými hrazdami Požárně odolné únikové dveře dvoukřídlé mechanické s panikovými hrazdami skrytá montáž Požárně odolné dveře dvoukřídlé držení v otevřené poloze Požárně odolné dveře jednokřídlé volně průchozí bez odporu zavírače Požárně odolné hotelové dveře jednokřídlé offline Požárně odolné hotelové dveře jednokřídlé virtuální online Požárně odolné hotelové dveře jednokřídlé online Bezdrátové řešení kontroly vstupu + možnost rozšíření stávající KV Systém generálního a hlavního klíče FAB SGHK Mechatronické SGHK ASSA ABLOY Mechatronické SGHK ASSA ABLOY

5 5

6 Názvosloví a technické normy Názvosloví a technické normy V návaznosti na stávající normy, požární předpisy a požadavky uživatele je třeba mít na paměti, že v drtivé většině má přednost požární bezpečnost lidí (požární projektant) před fyzickou bezpečností. ZÁKLADNÍ NORMY Základním předpisem je norma ČSN EN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty Tato norma stanovuje základní požadavky na únikové cesty z budovy, jejich typy a požadavky na dveře na těchto cestách. V zásadě platí, že vybavení dveří musí umožnit snadnou a rychlou evakuaci zámky musí být v tomto případě samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. U dveří na chráněných únikových cestách nesmí vybavení dveří snižovat jejich požární odolnost zámky musí mechanicky zajišťovat dveře v zavřeném stavu i za vysokých teplot (1000 C). Dalšími důležitými předpisy jsou normy ČSN EN Požární bezpečnost staveb Obsazení objektů osobami ČSN EN Požární bezpečnost staveb Shromažďovací prostory Tyto normy stanovují požadavky na vybavení dveří v závislosti na počtu osob v budově a jejím využití. Pokud je v budově větší počet (cca 200 a více) osob, které nejsou s provozem a prostory budovy příslušně seznámeny, musí být dveře na únikových cestách vybaveny příčným panikovým kováním podle ČSN EN V ostatních případech pak panikovým kováním podle ČSN EN 179 (s lokálním ovládacím prvkem klikou, pákou, deskou). NÁZVOSLOVÍ Požárně odolné dveře mají za úkol zabránit šíření požáru, tzn. při požáru musejí zůstat spolehlivě zavřené i za vysokých teplot. Únikové dveře musejí se dát otevřít i pod zatížením, při požárním poplachu jsou volně průchozí (lze použít speciální reversní otvírače effeff331 / effeff332). Únikové a požárně odolné dveře kombinace dvou předchozích, největší požadavky, musejí být vybaveny mechanickým zařízením, které drží dveře vždy v zavřené poloze dveřní zavírač a lze je otevřít panikovou klikou / hrazdou. Ventilační dveře v případě poplachu se musejí samy otevřít a zajistit tak odvětrání prostoru. Backset vzdálenost středu cylindrické vložky k hraně čelního štítu zámku. Zajišťovací střelka prvek v čelním štítu zámku mezi obousměrnou střelkou a závorou zámku. Profix provedení elektrických otvíračů s náběžnou hranou pro skrytou montáž. Paniková klika / hrazda ovládací prvek, pomocí kterého lze kdykoliv otevřít dveře i pod zatížením. ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH NOREM ČSN EN 1627 Norma třídí zámky podle odolnosti proti průlomu. Prováděcí norma ČSN EN 1630 pak popisuje způsob zkoušení. Zkouška má část statickou ve zkoušeném stavu se měří odolnost střelky a závory proti silám vyvolaným hydraulickým zařízením, a část manuální v reálných dveřích se měří čas, po který odolá zámek napadení určenými nástroji. ČSN EN Norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro pevnost, bezpečnost, životnost a funkčnost elektrických a elektronických součástí pro všechny typy elektromechanicky ovládaných plechů používaných ve dveřích, balkónových dveřích a vstupních dveřích v budovách. ČSN EN 179 Norma specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách. Mimo jiné: zařízení musí být odblokováno jediným pohybem definovaného směru (shora dolů nebo k ploše dveří), stanovuje maximální síly na ovládací prvky při zatížených dveřích, ovládací prvky mají vyloučit zachycení oděvu, zařízení musí být dlouhodobě funkceschopné (musí absolvovat cyklů bez znatelného opotřebení). ČSN EN 1125 Norma specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách ze shromažďovacích prostorů. Mimo jiné: zařízení musí být odblokováno jediným pohybem definovaného směru (shora dolů nebo k ploše dveří), stanovuje maximální síly na ovládací prvky při zatížených dveřích, ovládací prvky mají vyloučit zachycení oděvu a musí být přes celou šířku dveří (tzv. panikové hrazdy), zařízení musí být dlouhodobě funkceschopné (musí absolvovat cyklů bez znatelného opotřebení). ČSN EN 1634 Norma specifikuje nároky na vybavení požárně odolných dveří a upřesňuje pravidla rozšíření zkoušek požární odolnosti na dveře podobné konstrukce a rozměrů jako u dveří, které byly zkoušeny. 6

7 Požárně odolné dveře Požárně odolné dveře jednokřídlé elektro Požadavek: Elektrické ovládání elektronicky řízený vstup / odchod. Splnění normy ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny dveřním zavíračem s požární odolností, požárně odolným elektrickým otvíračem a požárně certifikovaným zámkem. Ve standardním provozu bude průchod zajištěn přes vnější a vnitřní čtečku. Uzavření dveří bude zajištěno zavíračem. V případě požáru (odpojení napájení) budou dveře neprůchozí z obou stran (pouze klíčem přes vložku). Výhoda: Jednoduchá instalace elektromechanického otvírače do zárubně. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu DC 340 1x Dveřní zavírač vč. ramena Effeff 118F/143 1x El. otvírač pro požárně odolné dveře (možnost skryté verze ProFix) ProFIX (např ) 1x Čelní plech k el. otvírači skrytá montáž x Zadlabací zámek FAB HID 1x Čtečka karet FAB 1x Kování klika madlo 7

8 DC 340 Dveřní zavírač vč. ramena HID bezkontaktní čtečka 4292 Zadlabací zámek FAB Elektromotorický zámek effeff Mediator nebo EL520 / EL420 Kování IKON SX08 / SX48 klika - madlo HID Effeff 118F /143 8

9 Požárně odolné dveře Požárně odolné dveře dvoukřídlé elektro Požadavek: Elektrické ovládání elektronicky řízený vstup / odchod. Splnění normy ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny dveřním koordinátorem dvoukřídlých dveří s požární odolností, požárním otvíračem, požárně certifikovaným zadlabacím zámkem, kováním madlo/madlo, automatickými zástrčemi a zadlabací kabelovou průchodkou. Ve standardním režimu bude průchod zajištěn přes vnitřní / vnější čtečku. Při otevření aktivního křídla dojde k automatickému odblokování pasivního křídla dveří (zástrče se zasunou a křídlo bude drženo na zavírači). V případě poplachu EPS (odpojení napájení) budou dveře neprůchozí z obou stran (pouze klíčem přes vložku). Výhoda: Tato varianta umožní pohodlný průchod celou šíří dveří (např. nemocnice, sklady, obchody atd.). Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu G461 1x Koordinátor dvoukřídlých dveří DC 700 2x Dveřní zavírač pro požární konzole Effeff 118F/143 1x El. otvírač pro požárně odolné dveře (možnost skryté verze ProFix) ProFIX (např ) 1x Čelní plech k el. otvírači skrytá montáž x Zadlabací zámek FAB FAB 1x Kování madlo/madlo HZ26/27 2x Automatické zástrče x Zadlabací kabelová průchodka rozpojitelná HID 1x Čtečka karet 9

10 Požární konzole G461 a dveřní zavírače DC 700 HID bezkontaktní čtečka Zadlabací kabelová průchodka DC700 DC Zadlabací zámek FAB Effeff 118F /143 SX43/48 HID Automatické dveřní zástrče HZ 26/27 10

11 Požárně odolné únikové dveře Požárně odolné únikové dveře jednokřídlé elektro reverzní režim Požadavek: Elektronicky řízený vstup. Splnění normy ČSN EN 1634, ČSN EN , ČSN EN 179. Popis situace: Dveře jsou osazeny požárně odolným dveřním zavíračem, elektromechanickým samozamykacím zámkem, kováním klika/klika a zadlabací kabelovou průchodkou. Ve standardním režimu budou dveře používány pro kontrolovaný vstup (čtečka). Odchod bude zajištěn panikovou klikou ČSN EN 179. V případě poplachu EPS (odpojení napájení) bude díky reverznímu režimu elektromechanického zámku aktivována vnější klika a tím zajištěn vnik požárních jednotek do objektu (ČSN EN ). ČSN EN 1634 bude splněna instalací požárního zavírače a samozamykací funkcí zámku dveře budou držet pevně minimálně ve dvou bodech. Výhoda: Zajištění všech požadovaných norem i funkcí, signalizace, variabilita zámku, vysoká bezpečnostní třída (3. třída), držení až ve 4 bodech. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu DC 340 1x Dveřní zavírač vč. ramena EL560/460/566/466 1x Elektromechanický samozamykací zámek x Zadlabací průchodka rozpojitelná EA218/219 1x Kabel k elektromechanickým zámkům 6m/10m SX43/03 1x Kování IKON k elektromechanickým zámkům klika/klika EA x Protiplech k zámkům HID 1x Čtečka karet 11

12 DC 340 Dveřní zavírač vč. ramena HID bezkontaktní čtečka Zadlabací kabelová průchodka EL 560 Elektromechanický samozamykací zámek HID 12

13 Požárně odolné únikové dveře Požárně odolné únikové dveře elektropoháněné jednokřídlé Požadavek: Elektronicky řízený vstup poháněných dveří. Pohon má zajistit automatické otevření i uzavření a vzdálené ovládání (např. vstup pro handicapované osoby). Splnění normy ČSN EN 1634, ČSN , ČSN 179. Popis situace: Dveře jsou osazeny elektrohydraulickým pohonem DA960, elektromotorickým samozamykacím zámkem. Ve standardním režimu bude vstup zajištěn přes čtečku. Odchod bude vždy volný přes panikovou kliku ČSN EN 179. Pohon bude automaticky ovládat dveřní křídla a umožní vzdálené ovládání (vstup pro invalidy atd.). V případě poplachu EPS (odpojení napájení) budou dveře automaticky zavírány vnitřním zavíračem pohonu ČSN EN Požární předěl bude vytvořen samozamykací funkcí elektromotorického zámku. Vstup bude možný přes vložku zámku. Výhoda: Vysoký stupeň zabezpečení, uzamčeno až ve 4 bodech, komfortní přístup, signalizace zámku. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu DA960 1x Elektrohydraulický pohon DA 102 1x Montážní plech pro pohon DA 147 1x Lomené rameno EL520/420/526/426 1x Elektromotorický samozamykací zámek EA218/219 1x Kabel k zámkům 6m/10m x Zadlabací průchodka rozpojitelná EA x Protiplech k zámkům SX08/48 1x Kování IKON k elektromechanickým zámkům klika/madlo HID 1x Čtečka karet 13

14 DA 960 Elektrohydraulický pohon Zadlabací kabelová průchodka EA218/219 kabel EL 520 Elektromotorický zámek HID bezkontaktní čtečka HID 14

15 Požárně odolné únikové dveře Požárně odolné únikové dveře jednokřídlé reverzní režim s panikovou hrazdou Požadavek: Elektronicky řízený vstup. Odchod panikovou hrazdou. Splnění normy ČSN EN 1634, ČSN EN , ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny požárně odolným dveřním zavíračem, elektromechanickým samozamykacím zámkem, kováním paniková hrazda/klika a zadlabací kabelovou průchodkou. Ve standardním režimu budou dveře používány pro kontrolovaný vstup (čtečka). Odchod bude zajištěn panikovou hrazdou ČSN EN V případě poplachu EPS (odpojení napájení) bude díky reverznímu režimu elektromechanického zámku aktivována vnější klika a tím zajištěn vnik požárních jednotek do objektu (ČSN EN ). ČSN EN 1634 bude splněna instalací požárního zavírače a samozamykací funkcí zámku dveře budou držet pevně minimálně ve dvou bodech. Výhoda: Vysoký stupeň zabezpečení, uzamčeno až ve 4 bodech, komfortní přístup, signalizace zámku. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu DC 340 1x Dveřní zavírač vč. ramena EL560/460/566/466 1x Elektromechanický samozamykací zámek x Zadlabací průchodka rozpojitelná EA218/219 1x Kabel k elektromechanickým zámkům 6m/10m EA x Protiplech k zámkům 809ZB x Vnější štít k panikové hrazdě effeff8000 Effeff8000 1x Paniková hrazda k el. mech. zámkům HID 1x Čtečka karet 15

16 DC 340 Dveřní zavírač vč. ramena EA218/219 kabel Zadlabací kabelová průchodka HID bezkontaktní čtečka HID hrazda EL 560 Elektromechanický samozamykací zámek Paniková hrazda k el. mech. zámkům effeff

17 Požárně odolné únikové dveře Požárně odolné únikové dveře s panikovou hrazdou jednokřídlé elektropoháněné Požadavek: Elektronicky řízený vstup poháněných dveří. Pohon má zajistit aut. otevření i uzavření a vzdálené ovládání (např. vstup pro hendikepované osoby). Odchod panikovou hrazdou. Splnění normy ČSN EN 1634, ČSN EN , ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny elektrohydraulickým pohonem DA960/DB001, elektromotorickým samozamykacím zámkem. Ve standardním režimu bude vstup zajištěn přes čtečku. Odchod bude vždy volný přes panikovou hrazdu ČSN EN Pohon bude automaticky ovládat dveřní křídla a umožní vzdálené ovládání (vstup pro invalidy atd.). V případě poplachu EPS (odpojení napájení) budou dveře automaticky zavírány vnitřním zavíračem pohonu ČSN EN Požární předěl bude vytvořen samozamykací funkcí elektromotorického zámku. Vstup bude možný přes vložku zámku. Výhoda: Vysoký stupeň zabezpečení, uzamčeno až ve 4 bodech, komfortní přístup, signalizace zámku. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu DA960 1x Elektrohydraulický pohon DA 102 1x Montážní plech pro pohon DA 147 1x Lomené rameno EL520/420/526/426 1x Elektromotorický samozamykací zámek EA218/219 1x Kabel k zámkům 6m/10m x Zadlabací průchodka rozpojitelná EA x Protiplech k zámkům 509ZB x Vnější kování k panikové hrazdě effeff8000 Effeff8000 1x Paniková hrazda k elektromotorickým zámkům HID 1x Čtečka karet 17

18 DA 960 Elektrohydraulický pohon Zadlabací kabelová průchodka EA218/219 kabel EL 520 Elektromotorický samozamykací zámek HID bezkontaktní čtečka HID hrazda Paniková hrazda k el. mech. zámkům effeff

19 Požárně odolné dveře Požárně odolné dveře dvoukřídlé elektro reverzní režim se samozamykáním Požadavek: Elektrické ovládání elektronicky řízený vstup. Paniková hrazda na aktivním křídle. Splnění norem ČSN EN , ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny dveřním koordinátorem dvoukřídlých dveří s požární odolností, elektromechanickým samozamykacím zámkem, kováním paniková hrazda/madlo, automatickými zástrčemi a zadlabací kabelovou průchodkou. Ve standardním režimu bude průchod zajištěn přes vnější čtečku. Odchod bude vždy možný přes panikovou hrazdu ČSN EN Při otevření aktivního křídla dojde k automatickému odblokování pasivního křídla dveří (zástrče se zasunou a křídlo bude drženo na zavírači). V případě poplachu EPS (odpojení napájení) bude díky reverznímu režimu elektromechanického zámku aktivována vnější klika a tím zajištěn vnik požárních jednotek do objektu (ČSN EN ). ČSN EN 1634 bude splněna instalací samozamykací funkcí zámku dveře budou držet pevně minimálně ve dvou bodech. Výhoda: Tato varianta umožní pohodlný průchod celou šíří dveří (evakuace, nemocnice, sklady, obchody atd.), vysoké zabezpečení až ve 4 bodech, signalizace zámku. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu G461 1x Koordinátor dvoukřídlých dveří DC 700 2x Dveřní zavírač pro požární konzole EL560/460/566/466 1x Elektromechanický samozamykací zámek x Zadlabací průchodka rozpojitelná EA218/219 1x Kabel k elektromechanickým zámkům 6m/10m EA x Protiplech k zámkům HZ26/27 2x Automatické zástrče 809ZB x Vnější štít k panikové hrazdě effeff8000 Effeff8000 1x Paniková hrazda k el. mech. zámkům HID 1x Čtečka karet 19

20 Požární konzole G 461 a dveřní zavírače DC 700 Zadlabací kabelová průchodka EA218/219 kabel EL 560 Elektromechanický samozamykací zámek HID EFFEFF8000 HID bezkontaktní čtečka Paniková hrazda k el. mech. zámkům effeff8000 Automatické dveřní zástrče HZ 26/27 20

21 Požárně odolné dveře Požárně odolné únikové dveře dvoukřídlé elektro Požadavek: Elektrické ovládání elektronicky řízený vstup. Odchod panikovou hrazdou na obou křídlech. Splnění normy ČSN EN 1634, ČSN EN 1125, ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny dveřním koordinátorem dvoukřídlých dveří s požární odolností, panikovými hrazdami s mikrospínačem a el. otvíračem pro únikové východy. Ve standardním režimu bude vstup řešen čtečkou, která bude odpojovat napájení elektrického otvírače (vnější štít klika). Odchod bude vždy volný použitím panikových hrazd s mikrospínači, které po stisku odpojí elektrický otvírač ČSN EN V případě poplachu EPS (odpojení napájení) dojde k uvolnění elektrického otvírače pro únikové východy (revezní režim) a tím zajištění vstupu HZS ČSN Aretace dveří bude provedena mechanickým držením rozvor panikových hrazd ČSN EN Výhoda: Splnění požadavku el. ovládání dvoukřídlých dveří při možnosti odchodu libovolným křídlem. Povrchová instalace. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu G461 1x Koordinátor dvoukřídlých dveří DC 700 2x Dveřní zavírač pro požární konzole effeff332 1x El. otvírač pro únikové východy (povolí i pod zatížením) ProFIX (např ) 1x Čelní plech k el. otvírači skrytá montáž KD 1x Paniková hrazda jednobodová s mikrospínačem KD 1x Paniková hrazda dvoubodová s mikrospínačem EN3100 1x Vnější štít k panikové hrazdě bez otvoru pro vložku x Zadlabací kabelová průchodka rozpojitelná HID 1x Čtečka karet x Střelka pro bezp. otvírače 21

22 effeff332 Požární konzole G 461 a dveřní zavírače DC 700 Zadlabací kabelová průchodka Zadlabací kabelová průchodka HID bezkontaktní čtečka klika EN 3100 HID HRAZDA 89 HRAZDA 89 Paniková hrazda jednobodová KD Paniková hrazda dvoubodová KD 22

23 Požárně odolné dveře Požárně odolné únikové dveře samozamykací, skrytá montáž dvoukřídlé elektro Požadavek: Elektrické ovládání elektronicky řízený vstup. Automatické uzamčení, vyšší bezpečnost, skrytá montáž. Odchod panikovou hrazdou na obou křídlech. Splnění normy ČSN EN 1634, ČSN EN 1125, ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny dveřním koordinátorem dvoukřídlých dveří s požární odolností, panikovými hrazdami, samozamykacím zámkem v aktivním křídle a samozamykacím mechanismem v pasivním křídle. Ve standardním režimu bude vstup řešen čtečkou, která bude aktivovat vnější kliku. Odchod bude vždy volný použitím panikových hrazd dle ČSN EN Při uzavření dveří dojde vždy k pevnému uzavření dveří samozamykacím mechanismem. V případě poplachu EPS (odpojení napájení) dojde k aktivaci vnější kliky a tím zajištění vstupu HZS dle ČSN Aretace dveří bude provedena mechanismem v pasivním křídle a samozamykacím zámkem v křídle aktivním ČSN EN Výhoda: Splnění požadavku elektrického ovládání dvoukřídlých dveří (kontrola vstupu) při možnosti odchodu libovolným křídlem. Skrytá montáž, vyšší stupeň zabezpečení, samozamykací zámek. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu G461 1x Koordinátor dvoukřídlých dveří DC 700 2x Dveřní zavírač pro požární konzole PE920 1x Mechanická část pro pasivní křídlo PE460 1x Elektromechanický samozamykcí zámek pro dvoukřídlé dveře Nemef SMART 2x Paniková hrazda pro elektromechanické zámky Nemef SMART 1x Vnější klika k panikovým hrazdám x Zadlabací kabelová průchodka rozpojitelná 23

24 Požární konzole G 461 a dveřní zavírače DC 700 Zadlabací kabelová průchodka DC700 DC700 PE920 Mechanická část pro pasivní křídlo PE460 Elektromechanický samozamykcí zámek pro dvoukřídlé dveře Hrazda Nemef SMART 24

25 Únikové dveře Únikové dveře jednokřídlé mechanické se signalizací a samozamykáním Požadavek: Únikové dveře se signalizací. Splnění normy ČSN EN , ČSN EN 179. Popis situace: Dveře jsou osazeny mechanickým samozamykacím zámkem se signalizací, kováním klika/madlo a zadlabací kabelovou průchodkou. Vstup bude možný přes vložku zámku. Odchod bude zajištěn panikovou klikou ČSN EN 179. Výhoda: Signalizace stavu zámku, vysoká bezpečnostní třída (3. třída), vždy uzamčeno až ve 4 bodech. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu EL260/360/266/366 1x Mechanický samozamykací zámek x Zadlabací průchodka rozpojitelná EA218/219 1x Kabel k mechanickým zámkům 6m/10m SX08/48 1x Kování IKON k mechanickým zámkům klika/madlo 25

26 EA218/219 kabel EL 260 mechanický samozamykací zámek se signalizací Zadlabací kabelová průchodka Kování IKON k mechanickým zámkům SX08/48 26

27 Únikové dveře Únikové dveře jednokřídlé elektro reverzní režim Požadavek: Elektronicky řízený vstup. Splnění normy ČSN EN , ČSN EN 179. Popis situace: Dveře jsou osazeny elektromechanickým samozamykacím zámkem, kováním klika/klika a zadlabací kabelovou průchodkou. Ve standardním režimu budou dveře používány pro kontrolovaný vstup (čtečka). Odchod bude zajištěn panikovou klikou ČSN EN 179. V případě poplachu EPS (odpojení napájení) bude díky reverznímu režimu elektromechanického zámku aktivována vnější klika a tím zajištěn vnik požárních jednotek do objektu (ČSN EN ). Výhoda: Zajištění všech požadovaných norem i funkcí, signalizace, variabilita zámku, vysoká bezpečnostní třída (3. třída), uzamčení až ve 4 bodech. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu EL560/460/566/466 1x Elektromechanický samozamykací zámek x Zadlabací průchodka rozpojitelná EA218/219 1x Kabel k elektromechanickým zámkům 6m/10m SX43/03 1x Kování IKON k elektromechanickým zámkům klika/klika HID 1x Čtečka karet 27

28 EA218/219 kabel HID bezkontaktní čtečka Zadlabací kabelová průchodka EL460 Elektromechanický samozamykací zámek HID 28

29 Únikové dveře Únikové dveře elektricky ovládané jednokřídlé elektropoháněné se samozamykáním Požadavek: Elektronicky řízený vstup poháněných dveří. Pohon má zajistit automatické otevření i uzavření a vzdálené ovládání (např. vstup pro hendikepovaný osoby). Odchod panikovou klikou. Splnění normy ČSN EN , ČSN EN 179. Popis situace: Dveře jsou osazeny elektromotorickým pohonem DA460, elektromotorickým samozamykacím zámkem. Ve standardním režimu bude vstup zajištěn přes čtečku. Odchod bude vždy volný přes panikovou kliku ČSN EN 179. Pohon bude automaticky ovládat dveřní křídlo a umožní vzdálené ovládání (vstup pro invalidy atd.). V případě výpadku napájení bude vstup bude možný přes vložku zámku. Výhoda: Vysoký stupeň zabezpečení, samozamykací funkce, uzamčeno až ve 4 bodech, komfortní přístup, signalizace zámku. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu DA460 1x Elektromotorický pohon DA 103 1x Montážní plech pro pohon DA 147 1x Lomené rameno EL520/420/526/426 1x Elektromotorický samozamykací zámek EA218/219 1x Kabel k zámkům 6m/10m x Zadlabací průchodka rozpojitelná EA x Protiplech k zámkům SX48/08 1x Kování IKON madlo/klika HID 1x Čtečka karet 29

30 DA 460 Elektromotorický pohon EA218/219 kabel HID bezkontaktní čtečka Zadlabací kabelová průchodka EL420 Elektromechanický samozamykací zámek HID 30

31 Únikové dveře Únikové dveře dvoukřídlé elektro reverzní režim s elektronickými panikovými hrazdami Požadavek: Elektronicky řízený vstup. Paniková hrazda na obou křídlech. Splnění normy ČSN EN 1125, ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny dotykovými panikovými hrazdami a elektrickými otvírači pro únikové východy. Ve standardním režimu bude vstup řešen čtečkou, která bude odpojovat napájení elektrických otvíračů (vnější štít madlo). Odchod bude vždy volný použitím dotykových panikových hrazd, které po dotyku odpojí elektrických otvírače ČSN EN V případě poplachu EPS (odpojení napájení) dojde k uvolnění el. otvíračů pro únikové východy (reverzní režim) a tím zajistí vstup HZS ČSN EN Výhoda: Snadná instalace, pevné madlo, doživotní záruka na panikové hrazdy Securitron. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu effeff332 2x El. otvírač pro únikové východy (povolí i pod zatížením) ProFIX (např ) 2x Čelní plech k el. otvírači skrytá montáž TSB Securitron 2x Elektronická dotyková hrazda Securitron x Zadlabací kabelová průchodka rozpojitelná HID 1x Čtečka karet x Střelka pro bezp. otvírače 31

32 effeff332 Zadlabací kabelová průchodka HID bezkontaktní čtečka SECURITRON TSB - BK SECURITRON TSB - BK HID Securitron 32

33 Únikové dveře Únikové dveře dvoukřídlé elektro s mechanickými panikovými hrazdami Požadavek: Elektrické ovládání elektronicky řízený vstup. Odchod panikovou hrazdou na obou křídlech. Splnění normy ČSN EN 1125, ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny mechanickými panikovými hrazdami a elektrickým otvíračem pro panikové hrazdy ř. 89 v reverzním režimu. Ve standardním režimu bude vstup řešen čtečkou, která bude odpojovat napájení elektrického otvírače (vnější štít uzamykatelná klika). Odchod bude vždy volný použitím panikových hrazd ČSN EN V případě poplachu EPS (odpojení napájení) dojde k uvolnění elektrického otvírače (revezní režim) a tím zajištění vstupu HZS (ČSN EN ). Výhoda: Povrchová instalace, ekonomické rešení. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu x Paniková hrazda jednobodová x Paniková hrazda dvoubodová effeff E9 1x Reverzní otvírač pro vnější montáž v kombinaci s panikovou hrazdou x Konzole pro vnější montáž el. otvírače EN3000 1x Uzamykatelný vnější štít x Zadlabací kabelová průchodka rozpojitelná HID 1x Čtečka karet 33

34 Reverzní otvírač pro vnější montáž effeff E9 Zadlabací kabelová průchodka EN3000 Uzamykatelný vnější štít HID bezkontaktní čtečka HRAZDA 89 HRAZDA 89 HID Paniková hrazda jednobodová Paniková hrazda dvoubodová

35 Únikové dveře Únikové dveře dvoukřídlé elektropoháněné reverzní s elektronickými dotykovými hrazdami Požadavek: Elektronicky řízený vstup na poháněných dveřích. Paniková hrazda na obou křídlech. Splnění normy ČSN EN 1125, ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny elektromotorickými pohony, dotykovými panikovými hrazdami a reverzními el. otvírači pro únikové východy. Ve standardním režimu bude vstup řešen čtečkou, která bude odpojovat napájení elektrických otvíračů (vnější štít madlo). Odchod bude vždy volný použitím dotykových panikových hrazd, které po dotyku odpojí elektrického otvírače ČSN EN Pohon bude automaticky ovládat dveřní křídlo a umožní vzdálené ovládání (vstup pro invalidy atd.). V případě poplachu EPS (odpojení napájení) dojde k uvolnění el. otvíračů pro únikové východy (reverzní režim) a tím zajistí vstup HZS (ČSN EN ). Výhoda: Snadná instalace, pevné madlo, doživotní záruka na panikové hrazdy Securitron, komfortní ovládání, vstup pro hendikepované. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu DA460 2x Elektromotorický pohon DA 103 2x Montážní plech pro pohon DA 147 2x Lomené rameno effeff332 2x El. otvírač pro únikové východy (povolí i pod zatížením) ProFIX (např ) 2x Čelní plech k el. otvírači skrytá montáž TSB Securitron 2x Elektronická dotyková hrazda Securitron x Zadlabací kabelová průchodka rozpojitelná HID 1x Čtečka karet x Střelka pro bezp. otvírače 35

36 DA 460 Elektromotorický pohon effeff332 Zadlabací kabelová průchodka HID bezkontaktní čtečka SECURITRON TSB - BK SECURITRON TSB - BK HID Securitron 36

37 Ventilační dveře Ventilační dveře dvoukřídlé nízký počet průchodů reverzní režim Požadavek: V případě poplachu se musí dveře samočinně otevřít a zajistit přívod vzduchu do objektu. Popis situace: Dveře jsou osazeny reverzními elektrickými otvírači pro únikové východy ve spojení s dveřními zavírači v reverzním režimu (vačka). Ve standardním režimu jsou dveře uzavřené a vstup je možný klíčovým spínačem. V případě poplachu EPS (odpojení napájení) dojde k odblokování elektrických otvíračů a reverzní zavírače otevřou dveřní křídlo pro přívod vzduchu. Výhoda: Jedinečné řešení ventilačních dveří, nízké pořizovací náklady. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu effeff332 2x El. otvírač pro únikové východy (povolí i pod zatížením) ProFIX (např ) 2x Čelní plech k el. otvírači skrytá montáž Effeff x Klíčový spínač DC700 2x Dveřní zavírač v reverzním režimu x Střelka bez bezpečnostního otvírače 37

38 DC 700 Dveřní zavírač v reversním režimu effeff332 Effeff vnitřní strana DC700 reversní funkce (otevírání) DC700 reversní funkce (otevírání) Effeff venkovní strana 38

39 Ventilační / únikové dveře Ventilační/únikové dveře samozamykací, skrytá montáž dvoukřídlé elektro Požadavek: Automatické otevření/elektrické ovládání elektronicky řízený vstup. Automatické uzamčení, vyšší bezpečnost, skrytá montáž. Odchod panikovou hrazdou na obou křídlech. V případě poplachu EPS automatické otevření. Splnění normy ČSN EN 1634, ČSN EN 1125, ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny elektromotorickými pohony pro dvoukřídlé dveře s panikovými hrazdami, elektromotorickým samozamykacím zámkem v aktivním křídle a samozamykacím mechanismem v pasivním křídle. Ve standardním režimu bude vstup řešen čtečkou, která bude aktivovat vnější kliku. Pohon bude ulehčovat otevření dveří a po projití dveře automaticky uzavře. Odchod bude vždy volný použitím panikových hrazd dle ČSN EN Při uzavření dveří dojde vždy k pevnému uzavření dveří samozamykacím mechanismem. V případě poplachu EPS (signál EPS) dojde k aktivaci pohonů a otevření obou dveřních křídel pro přívod vzduchu. Aretace dveří bude provedena mechanismem v pasivním křídle a samozamykacím zámkem v křídle aktivním. Výhoda: Splnění požadavku elektrického ovládání dvoukřídlých dveří (kontrola vstupu) při možnosti odchodu libovolným křídlem. Skrytá montáž, vyšší stupeň zabezpečení, samozamykací zámek, přívod vzduchu. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu DA460 2x Elektromotorický pohon DC 103 2x Montážní plech pro pohon DA147 2x Lomené rameno DA136 1x Zpožďovací člen pro koordinaci pohonů PE924 1x Mechanická část pro pasivní křídlo PE920 1x Elektromotorický samozamykcí zámek pro dvoukřídlé dveře Nemef Smart 2x Paniková hrazda pro elektromechanické zámky Nemef 1x Vnější madlo k panikovým hrazdám x Zadlabací kabelová průchodka rozpojitelná 39

40 DA 460 Elektromotorický pohon Zadlabací kabelová průchodka PE920 Mechanická část pro pasivní křídlo PE420 Elektromotorický samozamykcí zámek pro dvoukřídlé dveře Hrazda Nemef Smart 40

41 Ventilační / únikové dveře Ventilační únikové dveře dvoukřídlé nízký počet průchodů, reverzní s panikovými hrazdami Požadavek: V případě poplachu se musí dveře samočinně otevřít a zajistit přívod vzduchu do objektu. Obě křídla musí být vybaveny panikovými hrazdami. Popis situace: Dveře jsou osazeny reverzními dotykovými panikovými hrazdami, elektrickými otvírači pro únikové východy ve spojení s dveřními zavírači v reverzním režimu (vačka). Ve standardním režimu jsou dveře uzavřené a vstup je možný klíčovým spínačem. Odchod je vždy možný přes elektronickou dotykovou hrazdu. V případě poplachu EPS (odpojení napájení) dojde k odblokování elektrických otvíračů a reverzní zavírače otevřou dveřní křídlo pro přívod vzduchu. Výhoda: Jedinečné řešení ventilačních dveří, nízké pořizovací náklady, snadná instalace, pevné madlo, doživotní záruka na panikové hrazdy Securitron. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu effeff332 2x El. otvírač pro únikové východy (povolí i pod zatížením) ProFIX (např ) 2x Čelní plech k el. otvírači skrytá montáž Effeff x Klíčový spínač DC700 2x Dveřní zavírač v reverzním režimu TSB Securitron 2x Elektronická dotyková hrazda Securitron x Zadlabací kabelová průchodka rozpojitelná x Střelka bez bezpečnostního otvírače 41

42 DC 700 Dveřní zavírač v reversním režimu effeff332 DC700 reversní funkce (otevírání) DC700 reversní funkce (otevírání) Zadlabací kabelová průchodka SECURITRON TSB - BK SECURITRON TSB - BK Securitron 42

43 Ventilační / únikové dveře Ventilační únikové dveře dvoukřídlé vysoký počet průchodů Požadavek: V případě poplachu se musí dveře samočinně otevřít a zajistit přívod vzduchu do objektu pro případ evakuace jsou dveře vybaveny panikovým kováním (klikou) ČSN EN 179. Popis situace: Dveře jsou osazeny elektromotorickým pohonem DA460 se zálohou, elektromotorickým samozamykacím zámkem. Ve standardním režimu bude vstup zajištěn přes čtečku. Odchod bude vždy volný přes panikovou kliku ČSN EN 179. Pohon bude automaticky ovládat dveřní křídlo a umožní vzdálené ovládání (vstup pro invalidy atd.). Pasivní křídlo bude vybaveno automatickými zástrčemi. V případě poplachu EPS se dveře díky záloze samočinně otevřou pro přívod čerstvého vzduchu. Výhoda: Spojení funkce ventilačních dveří a komfortního vstupu, vysoký stupeň zabezpečení, samozamykací funkce, uzamčeno až ve 4 bodech, signalizace zámku. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu DA460 1x Elektromotorický pohon DA 103 1x Montážní plech pro pohon DA 147 1x Lomené rameno EL520/420/526/426 1x Elektromotorický samozamykací zámek EA218/219 1x Kabel k zámkům 6m/10m x Zadlabací průchodka rozpojitelná EA x Protiplech k zámkům SX48/08 1x Kování IKON madlo/klika HZ26/27 2x Automatické zástrče 2x Záloha pro pohony HID 1x Čtečka karet 43

44 DA 460 Elektromotorický pohon Zadlabací kabelová průchodka HID bezkontaktní čtečka EA218/219 kabel EL420 elektromotorický samozamykací zámek HID Kování IKON k mechanickým zámkům SX08/48 Automatické dveřní zástrče HZ 26/27 44

45 Vstupní dveře do bytového domu Dveře jednokřídlé vstupní dveře do bytového domu se samozamykáním vysoký počet průchodů Požadavek: Zajištění vstupních dveří do bytového domu samozamykacím zámkem. Paniková klika ČSN EN179 vždy volný odchod/únik. Popis situace: Dveře jsou osazeny elektromotorickým samozamykacím zámkem BERA. Zámek je umístěn v křídle dveří. Při zavření dveřního křídla dojde vždy k uzamčení dveří ve dvou bodech. Vstup je zajištěn čtečkou, intercomem nebo klíčem. Odchod je vždy možný panikovou klikou. Kování madlo/klika ČSN EN179. Výhoda: Vždy uzamčeno, náhrada za elektrický otvírač, vhodné pro dveře s vysokou frekvencí průchodů, vysoká bezpečnost, možnost funkce trvalého režimu (denní režim otevřeno, noční uzamčeno) splnění normy ČSN EN 179. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu MZM 1x Elektromotorický samozamykací zámek BERA 65 1x Protiplech k zámku x Zadlabací průchodka rozpojitelná DC700 1x Dveřní zavírač HID 1x Čtečka karet 45

46 DC 700 Dveřní zavírač vč. ramena HID bezkontaktní čtečka Zadlabací kabelová průchodka MZM HID 46

47 Vstupní dveře do bytového domu Dveře jednokřídlé vstupní dveře do bytového domu se samozamykáním (náhrada el. otvírače) Požadavek: Zajištění vstupních dveří do bytového domu samozamykacím zámkem. Paniková klika ČSN EN179. Popis situace: Dveře jsou osazeny samozamykacím zámkem Mediátor. Motorická část zámku je v zárubni (možnost náhrady za elektrický otvírač). V křídle dveří je umístěn mechanický samozamykací zámek. Vstup je zajištěn čtečkou, intercomem nebo klíčem. Odchod je vždy možný panikovou klikou. Kování madlo/klika ČSN EN179. Výhoda: Vždy uzamčeno, náhrada za elektrický otvírač, jednouchá instalace (motorická část v zárubni), vysoká bezpečnost, možnost funkce trvalého režimu (denní režim otevřeno, noční uzamčeno) splnění normy ČSN EN 179. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu 609-Uxx 1x Mediátor mechanický samozamykací zámek 65 1x Mediátor elektromotorická část SX48/08 1x Bezpečnostní kování IKON 1003UP 1x Napájecí transformátor pro Mediátor DC700 1x Dveřní zavírač HID 1x Čtečka karet 47

48 DC 700 Dveřní zavírač vč. ramena HID bezkontaktní čtečka Mediátor mechanická část 609-U-xx Kování IKON k mechanickým zámkům SX08/48 HID Mediátor motorická část 609-U-xx 48

49 Požárně odolné dveře Požárně odolné dveře jednokřídlé mechanické Požadavek: V případě požáru držet dveře pevně uzavřené ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny dveřním zavíračem s požární odolností, požárně certifikovaným zadlabacím zámkem. Kování klika/klika ČSN EN Výhoda: Požární certifikace, splnění ČSN EN Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu DC 340 1x Dveřní zavírač vč. ramena x Zadlabací zámek FAB UNI Fab 1x Protiplech Tonic Line 1x Kování klika/klika 49

50 DC 340 Dveřní zavírač vč. ramena 4292 Zadlabací zámek FAB 50

51 Požárně odolné dveře Požárně odolné dveře dvoukřídlé- mechanické Požadavek: Požárně odolné dveře. Po otevření aktivní křídla bude volné i pasivní Splnění normy ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny dveřním koordinátorem dvoukřídlých dveří s požární odolností, požárně certifikovaným zadlabacím zámkem, kování klika/klika, automatickými zástrčemi. Při otevření aktivního křídla dojde k automatickému odblokování pasivního křídla dveří (zástrče se zasunou a křídlo bude drženo na zavírači). Výhoda: Tato varianta umožní pohodlný průchod celou šíří dveří (např. nemocnice, sklady, obchody atd.). Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu G461 1x Koordinátor dvoukřídlých dveří DC 700 2x Dveřní zavírač pro požární konzole x Zadlabací zámek FAB FAB 1x Kování klika/klika UNI Fab 1x Protiplech k zámku HZ26/27 2x Automatické zástrče 51

52 Požární konzole G 461 a dveřní zavírače DC 700 DC700 DC700 Automatické dveřní zástrče HZ 26/ Zadlabací zámek FAB 52

53 Požárně odolné únikové dveře Požárně odolné únikové dveře jednokřídlé mechanické Požadavek: Požárně odolné dveře s panikovou klikou. ČSN EN 1634, ČSN EN 179, ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny dveřním zavíračem s požární odolností a požárně certifikovaným zadlabacím panikovým zámkem. Odchod je vždy volný přes panikovou kliku ČSN EN 179. Vstup je zajištěn klíčem přes vložku zámku. Kování klika/madlo ČSN EN Výhoda: Zámek lze uzamknout a zvýšit zabezpečení, požární certifikace, splnění ČSN EN 1634, ČSN EN 179. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu DC 340 1x Dveřní zavírač vč. ramena x Panikový zámek Nemef UNI Fab 1x Protiplech k zámku SX08 1x Kování klika/madlo 53

54 DC 340 Dveřní zavírač vč. ramena Kování IKON k mechanickým zámkům SX08/ Panikový zámek Nemef 54

55 Požárně odolné únikové dveře Požárně odolné únikové dveře jednokřídlé mechnické s panikovou hrazdou Požadavek: Požárně odolné dveře s panikovou hrazdou. ČSN EN 1634, ČSN EN 1125, ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny dveřním zavíračem s požární odolností a požárně certifikovanou panikovou hrazdou ČSN EN Odchod je vždy volný přes panikovou hrazdu ČSN EN Vstup je zajištěn klíčem přes vložku vnějšího štítu. Kování hrazda/vnější štít (např. klika, otočná koule). Výhoda: Požární certifikace, splnění ČSN EN Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu DC 340 1x Dveřní zavírač vč. ramena x Mechanická tlačná paniková hrazda EN3000 1x Uzamykatelný vnější štít 55

56 DC 340 Dveřní zavírač vč. ramena EN3000 Uzamykatelný vnější štít HRAZDA 89 Paniková hrazda jednobodová

57 Požárně odolné únikové dveře Požárně odolné únikové dveře jednokřídlé s panikovou hrazdou skrytá montáž Požadavek: Požárně odolné dveře s panikovou hrazdou (skrytá verze). ČSN 1634, ČSN EN 1125, ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny dveřním zavíračem s požární odolností a požárně certifikovaným zadlabacím panikovým zámkem s panikovou hrazdou. Odchod je vždy volný přes panikovou hrazdu ČSN EN Vstup je zajištěn klíčem přes vložku zámku. Kování klika/hrazda ČSN EN Výhoda: Zámek lze uzamknout a zvýšit zabezpečení, požární certifikace, splnění ČSN 1634, ČSN EN Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu DC 340 1x Dveřní zavírač včetně ramena x Panikový zámek Nemef Smart 1x Hrazda Smart jednobodová UNI Fab 1x Protiplech k zámku 57

58 DC 340 Dveřní zavírač vč. ramena Zámek 1769 Hrazda Smart 58

59 Požárně odolné únikové dveře Požárně odolné únikové dveře dvoukřídlé mechanické s panikovými hrazdami Požadavek: Požárně odolné dveře 2 křídlé. Odchod panikovou hrazdou na obou křídlech. Splnění normy ČSN EN 1634, ČSN EN 1125, ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny dveřním koordinátorem dvoukřídlých dveří s požární odolností, panikovými hrazdami. Odchod bude vždy volný použitím panikových hrazd ČSN EN Vstup je zajištěn klíčem přes vložku vnějšího štítu. Kování hrazda/vnější štít (např. klika, otočná koule). Aretace dveří bude provedena mechanickým držením rozvor panikových hrazd ČSN EN Výhoda: Splnění požadavku el. ovládání dvoukřídlých dveří při možnosti odchodu libovolným křídlem. Povrchová instalace. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu G461 1x Koordinátor dvoukřídlých dveří DC 700 2x Dveřní zavírač pro požární konzole x Paniková hrazda jednobodová x Paniková hrazda dvoubodová EN3100 1x Vnější štít k panikové hrazdě bez otvoru pro vložku 59

60 Požární konzole G 461 a dveřní zavírače DC 700 DC700 DC700 klika EN 3100 HRAZDA 89 HRAZDA 89 Paniková hrazda jednobodová Paniková hrazda dvoubodová

61 Požárně odolné únikové dveře Požárně odolné únikové dveře dvoukřídlé mechanické s panikovými hrazdami skrytá montáž Požadavek: Požárně odolné dveře 2 křídlé. Odchod panikovou hrazdou na obou křídlech. Splnění normy ČSN EN 1634, ČSN EN 1125, ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny dveřním koordinátorem dvoukřídlých dveří s požární odolností, skrytými panikovými hrazdami. Odchod bude vždy volný použitím panikových hrazd ČSN EN Vstup je zajištěn klíčem přes vložku vnějšího štítu. Kování hrazda/vnější štít (např. klika, otočná koule). Aretace dveří bude provedena mechanickým držením rozvor panikových hrazd ČSN EN Výhoda: Splnění požadavku el. ovládání dvoukřídlých dveří při možnosti odchodu libovolným křídlem. Skrytá instalace design. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu G461 1x Koordinátor dvoukřídlých dveří DC 700 2x Dveřní zavírač pro požární konzole x Zámek Nemef (aktivní křídlo) x Zámek Nemef (pasivní křídlo) x Vnější štít (klika, madlo) Smart 1x Smart paniková hrazda jednobodová Smart 1x Smart paniková hrazda dvoubodová 61

62 Požární konzole G461 a dveřní zavírače DC 700 DC700 DC Zámek Nemef 1921 Zámek Nemef Hrazda Nemef Smart 62

63 Požárně odolné únikové dveře Požárně odolné dveře dvoukřídlé držení v otevřené poloze Požadavek: Požárně odolné dveře, držení v otevřeném stavu. Splnění normy ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny požární konzolí pro dvoukřídlé dveře s požární odolností a vnitřním koordinátorem, požárně certifikovaným zadlabacím zámkem, kováním klika/klika, automatickými zástrčemi. Ve standardním režimu budou dveře drženy požární konzolí v otevřeném stavu. V případě poplachu (odpojení napájení EPS) se křídla uzavřou, pasivní křídlo bude aretováno zástrčemi a v pasivním křídle bude instalován zámek s kováním klika/klika ČSN EN Výhoda: Tato varianta umožní pohodlný průchod celou šíří dveří (např. nemocnice, sklady, obchody atd.). Elegantní řešení, interní koordinátor, ekonomická a snadná montáž. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu G462 1x Požární konzole pro dvoukřídlé dveře DC 700 2x Dveřní zavírač pro požární konzole x Zadlabací zámek FAB UNI Fab 1x Protiplech k zámku SX03 1x Kování klika/klika IKON HZ26/27 2x Automatické zástrče 63

64 4292 Zadlabací zámek FAB Požární konzole G462 a dveřní zavírače DC 700 Automatické dveřní zástrče HZ 26/27 64

65 Požárně odolné dveře Požárně odolné dveře jednokřídlé volně průchozí bez odporu zavírače Požadavek: Požárně odolné dveře, volně průchozí (bez odporu zavírače). Splnění normy ČSN EN Popis situace: Dveře jsou osazeny požární konzolí pro jednokřídlé dveře s požární odolností, požárně certifikovaným zadlabacím zámkem, kováním klika/klika. Ve standardním režimu budou dveře běžně průchozí bez odporu vnitřního zavírače. V případě poplachu (odpojení napájení EPS) dojde k odjištění ventilu dveřního zavírače a dveře se automaticky uzavřou ČSN EN Výhoda: Tato varianta umožní pohodlný průchod, dveře se chovají jako standardní dveře bez zavírače. Vhodné pro nemocnice, domovy seniorů, konferenční sály atd. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu DC640 1x Požární konzole pro jednokřídlé dveře (požární certifikace) G694 1x Kluzné rameno x Zadlabací zámek FAB UNI FAB 1x Protiplech k zámku FAB 1x Kování klika/klika 65

66 DC 640 Požární konzole pro jednokřídlé dveře 4292 Zadlabací zámek FAB 66

67 Požárně odolné hotelové dveře Požárně odolné hotelové dveře jednokřídlé offline Požadavek: Požárně odolné hotelové dveře. Splnění normy ČSN EN 1634, ČSN EN , ČSN EN 179. Popis situace: Dveře jsou osazeny požárním zavíračem s požární odolností a požárně certifikovaným hotelovým zámkem, kováním klika/klika ČSN EN Ve standardním režimu bude vstup zajištěn přes čtečku integrovanou v zámku. Zámek je napájen bateriemi a pracuje v offline režimu. Odchod je vždy možný přes panikovou kliku ČSN EN , ČSNEN 179. V případě požáru bude vstup HZS možný přes vložku zámku. Výhoda: Hotelový zámek s autonomním napájením (baterie), snadná instalace, ekonomické řešení, možnost kontroly průchodů, hotelový systém. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu VingCard Signature, VingCard Classic, VingCard InHova 1x Hotelový elektronický uzamykací systém DC 340 1x Dveřní zavírač vč. ramena 67

68 DC 340 Dveřní zavírač vč. ramena VingCard Signature, VingCard Classic, VingCard InHova 68

69 Požárně odolné hotelové dveře Požárně odolné hotelové dveře jednokřídlé virtuální online Požadavek: Požárně odolné hotelové dveře. Funkce virtuální online sítě. Přenos informací a zadávání změn přes kartu uživatele. Splnění normy ČSN EN 1634, ČSN EN , ČSN EN 179. Popis situace: Dveře jsou osazeny požárním zavíračem s požární odolností a požárně certifikovaným hotelovým zámkem, kováním klika/klika ČSN EN Ve standardním režimu bude vstup zajištěn přes čtečku integrovanou v zámku. Zámek je napájen bateriemi a pracuje ve virtuálním online režimu. Registrace a změny se vždy zapisují na kartu uživatele. Odchod je vždy možný přes panikovou kliku ČSN EN , ČSNEN 179. V případě požáru bude vstup HZS možný přes vložku zámku. Výhoda: Hotelový zámek s autonomním napájením (baterie), snadná instalace, ekonomické řešení, možnost kontroly průchodů, hotelový systém. Specifikace zařízení: Označení Počet kusů Popis produktu TESA (Assa Abloy) 1x Hotelový elektronický uzamykací systém G820 1x Dveřní zavírač zadlabací vč. ramena UPDATER 1x Registrační čtečka pro sběr i nahrávání informací k zámkům z uživatelské karty 69

Řešení pro vstupní dveře Vašeho bytového domu

Řešení pro vstupní dveře Vašeho bytového domu Řešení pro vstupní dveře Vašeho bytového domu - mechanický samozamykací zámek s elektromotorickým odjištěním Použití Pro rámové i plné dveře u vstupních portálů do bytových domů Řešení uzamykání pro vstupní

Více

APERIO bezdrátová on-line technologie pro systémy kontroly vstupu The global leader in the door opening solutions

APERIO bezdrátová on-line technologie pro systémy kontroly vstupu The global leader in the door opening solutions APERIO bezdrátová on-line technologie pro systémy kontroly vstupu The global leader in the door opening solutions APERIO bezdrátová technologie budoucnosti APERIO je nejnovější bezdrátová technologie s

Více

APERIO bezdrátová On-Line technologie pro systémy kontroly vstupu

APERIO bezdrátová On-Line technologie pro systémy kontroly vstupu APERIO bezdrátová On-Line technologie pro systémy kontroly vstupu The global leader in door opening solutions APERIO bezdrátová technologie budoucnosti APERIO Je bezdrátové zařízení s integrovanou čtečkou

Více

Zadlabací zámky POPIS ZADLABACÍHO ZÁMKU

Zadlabací zámky POPIS ZADLABACÍHO ZÁMKU Zadlabací zámky Zadlabací zámky FAB, s.r.o., člen celosvětového zámkařského koncernu ASSA ABLOY AB, zaujímá vedoucí postavení na českém trhu zaměřeném na bezpečnostní systémy, zámky a ochranu majetku.

Více

Elektromechanické uzamykací systémy. The global leader in door opening solutions

Elektromechanické uzamykací systémy. The global leader in door opening solutions Elektromechanické uzamykací systémy The global leader in door opening solutions Obsah Názvosloví a technické normy... 4 KEYWATCHER, APERIO a SmartAir APERIO bezdrátová on-line technologie pro systémy

Více

Antipaniková madla s integrovanými antipanikovými zámky DORMA PHA 2500 PHA 2555

Antipaniková madla s integrovanými antipanikovými zámky DORMA PHA 2500 PHA 2555 Antipaniková madla s integrovanými antipanikovými zámky DORMA PHA 2500 PHA 2555 DORMA PHA 2500 Antipaniková madla s integrovanými Gleitschienenantipanikovými Türschließersystem zámky Moderní a progresivní

Více

Elektrické otvírače FAB Befo a effeff 16 mm

Elektrické otvírače FAB Befo a effeff 16 mm Elektrické otvírače FAB Befo a effeff 16 mm Obsah Elektrické otvírače FAB Befo PROFI 5 Elektrické otvírače FAB Befo PROFI se signalizací 6 Elektrické otvírače FAB Befo PROFI reverzní 7 Elektrické otvírače

Více

Dveře a zárubně pro hotely A restaurace. dveře a zárubně pro hotely a restaurace

Dveře a zárubně pro hotely A restaurace. dveře a zárubně pro hotely a restaurace Dveře a zárubně pro hotely A restaurace dveře a zárubně pro hotely a restaurace 1 Dveře na chodbách - design - mechanická odolnost - požární odolnost - kouřotěsnost - kyvný Doporučení: Použijte kalené

Více

Mechanické uzamykací systémy 2015. The global leader in door opening solutions

Mechanické uzamykací systémy 2015. The global leader in door opening solutions Mechanické uzamykací systémy 2015 The global leader in door opening solutions Obsah CYLINDRICKÉ VLOŽKY 2-11 ZADLABACÍ ZÁMKY 12-51 KOVÁNÍ 52-69 PANIKOVÁ KOVÁNÍ 70-95 DVEŘNÍ ZAVÍRAČE 96-153 154-161 VISACÍ

Více

Zadlabací zámky. Zadlabací zámky FAB

Zadlabací zámky. Zadlabací zámky FAB Zadlabací zámky 1 Zadlabací zámky FAB, s.r.o., člen celosvětového zámkařského koncernu ASSA ABLOY AB, zaujímá vedoucí postavení na českém trhu zaměřeném na bezpečnostní systémy, zámky a ochranu majetku.

Více

Ceník produktů 2012. Platnost od 1. 2. 2012. The global leader in door opening solutions

Ceník produktů 2012. Platnost od 1. 2. 2012. The global leader in door opening solutions Ceník produktů 2012 Platnost od 1. 2. 2012 The global leader in door opening solutions Obsah Strana Cylindrické vložky FAB 1 Visací a lankové zámky FAB 7 Přídavné zámky a závory FAB 7 Průmyslové zámky

Více

Elektromechanické a elektromotorické vícebodové zámky Winkhaus

Elektromechanické a elektromotorické vícebodové zámky Winkhaus Elektromechanické a elektromotorické vícebodové zámky Winkhaus pro dveře Winkhaus CR, s.r.o. Společnost Winkhaus obchoduje v České republice v oblastech okenní a dveřní techniky. Fundamentálním základem

Více

CYLINDRICKÉ VLOŽKY 2012

CYLINDRICKÉ VLOŽKY 2012 CYLINDRICKÉ VLOŽKY 2012 The global leader in door opening solutions Nejlepší přítel, kterému můžete důvěřovat Více než stoletá historie značky FAB prověřila kvalitu a spolehlivost jejich výrobků. Vždy

Více

BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA

BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA 1.2.1.1 BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA 1.2.1.2 Problematika bezpečných dveří Neustálý vývoj produktů spadajících do divize Bezpečnostní technika sleduje jediné: zajistit maximální bezpečnost uživatelů budov na

Více

Bezpečnostní otvorové výplně dveře, okna, mříže apod.

Bezpečnostní otvorové výplně dveře, okna, mříže apod. Příloha č. 1.2: Zabezpečené oblasti a jejich uzamykací systémy Bezpečnostní otvorové výplně dveře, okna, mříže apod. Výstup Certifikát shody podle certifikačního postupu NBÚ Bezpečnostní třída Podle čl.

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

Mechatronické uzamykací systémy FAB +CLIQ

Mechatronické uzamykací systémy FAB +CLIQ Mechatronické uzamykací systémy FAB +CLIQ Systémy generálního klíče FAB Schéma systému SGK Pod značkou FAB se vyrábí mechanické systémy generálního klíče už 100 let. Jejich kvalitu a spolehlivost měly

Více

Přídavné zámky, bezpečnostní soupravy a celoplošné závory

Přídavné zámky, bezpečnostní soupravy a celoplošné závory Přídavné zámky, bezpečnostní soupravy a celoplošné závory Přídavné zámky FAB, s.r.o., člen celosvětového zámkařského koncernu ASSA ABLOY AB, zaujímá vedoucí postavení na českém trhu zaměřeném na bezpečnostní

Více

paniclock Nouzové a panikové vícebodové zámky

paniclock Nouzové a panikové vícebodové zámky paniclock Nouzové a panikové vícebodové zámky Pro dveře V souladu s normami EN 179 a EN 1125 160 let kvality od roku 1854 2 paniclock Vícebodové panikové/nouzové zámky Nouzový stav? Jenom ne žádnou paniku!

Více

Mincové a kartové zámky

Mincové a kartové zámky Mincové a kartové zámky Mincové a kartové zámky FAB, s.r.o., člen celosvětového zámkařského koncernu ASSA ABLOY AB, zaujímá vedoucí postavení na českém trhu zaměřeném na bezpečnostní systémy, zámky a ochranu

Více

Visací a lankové zámky

Visací a lankové zámky Visací a lankové zámky The global leader in door opening solutions Nejlepší přítel, kterému můžete důvěřovat Na výrobky s logem psa je spolehnutí. Česká značka FAB díky stoleté tradici dobře rozumí potřebám

Více

automatické dveře www.trido.cz

automatické dveře www.trido.cz automatické dveře www.trido.cz 03 / 2012 07/ 2014 Automatické dveře TRIDO systém TINA - splňuje normu ČSN EN 16005 Automatické lineárně posuvné dveře nachází uplatnění jako vstupní i jako interiérové dveře

Více

Společnost BASTL- Požární uzávěry Praha s.r.o. se specializuje na výrobu, dodávku a montáž atypických dřevěných požárních uzávěrů.

Společnost BASTL- Požární uzávěry Praha s.r.o. se specializuje na výrobu, dodávku a montáž atypických dřevěných požárních uzávěrů. BASTL-Požární uzávěry Praha s.r.o. E-mail: info@p-u-p.cz Web: www.p-u-p.cz -Bc. Vojtěch Nenadál, jednatel společnosti nenadal@p-u-p.cz, 777850441 -Lukáš Procházka, obchodní oddělení prochazka@p-u-p.cz,

Více

Zařízení pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení umožňuje přirozený odvod kouře a tepla z hořící budovy a udržuje únikové cesty volné. Budovám je tak ponechána jejich požární

Více

DOM CZECH spol.s r.o., U Pekařky 484/1a, 180 00 Praha 8 tel.+ 420 222 781 441 fax.+420 222 783 006 mailto:info@dom-czech.cz http://www.dom-czech.

DOM CZECH spol.s r.o., U Pekařky 484/1a, 180 00 Praha 8 tel.+ 420 222 781 441 fax.+420 222 783 006 mailto:info@dom-czech.cz http://www.dom-czech. DOM CZECH spol.s r.o., U Pekařky 484/1a, 180 00 Praha 8 tel.+ 420 222 781 441 fax.+420 222 783 006 mailto:info@dom-czech.cz http://www.dom-czech.cz Kód: 7 Zámek určený pro hliníkové profily, rozteč 70mm

Více

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV) A DOCHÁZKY

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV) A DOCHÁZKY ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV) A DOCHÁZKY Základními prvky systému EKV je čtečka, elektrický zámek a řídící jednotka. Vstupní a výstupní čtečka do objektu může zároveň sloužit i pro evidenci docházky.

Více

Výrobní závody španělské společnosti Talleres de Escoriaza - TESA ve Španělsku, Mexiku a Portugalsku zaměstnávají přes 800 zaměstnanců.

Výrobní závody španělské společnosti Talleres de Escoriaza - TESA ve Španělsku, Mexiku a Portugalsku zaměstnávají přes 800 zaměstnanců. Výrobní závody španělské společnosti Talleres de Escoriaza - TESA ve Španělsku, Mexiku a Portugalsku zaměstnávají přes 800 zaměstnanců. Obchodní značka InHova zastupuje elektronické systémy kontroly vstupu

Více

Mincové a kartové zámky

Mincové a kartové zámky Mincové a kartové zámky Mincové a kartové zámky FAB, s.r.o., člen celosvětového zámkařského koncernu ASSA ABLOY AB, zaujímá vedoucí postavení na českém trhu zaměřeném na bezpečnostní systémy, zámky a ochranu

Více

Bezpečnostní dveřní uzávěry. Vícebodové dveřní uzávěry G.U-SECURY pro dveře ze dřeva, plastu a kovu

Bezpečnostní dveřní uzávěry. Vícebodové dveřní uzávěry G.U-SECURY pro dveře ze dřeva, plastu a kovu Bezpečnostní dveřní uzávěry Vícebodové dveřní uzávěry G.U-SECURY pro dveře ze dřeva, plastu a kovu G.U-SECURY Vícebodové dveřní uzávěry automatické, manuální a motorické Osvědčené pro domovní a bytové

Více

průmyslová vrata www.trido.cz

průmyslová vrata www.trido.cz Q průmyslová vrata www.trido.cz 04 / 2012 PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VÝSUVNÁ Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určujicí pro konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné

Více

automatické dveře www.trido.cz

automatické dveře www.trido.cz Q automatické dveře www.trido.cz 03 04 / 2012 Automatické dveře systém TINA Automatické lineárně posuvné dveře nachází uplatnění jako vstupní i jako interiérové dveře všude tam, kde je vysoká frekvence

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Řešení SIMU. pro Vaše garážová vrata NOVÉ POHONY OD SIMU

Řešení SIMU. pro Vaše garážová vrata NOVÉ POHONY OD SIMU Řešení SIMU pro Vaše garážová vrata NOVÉ POHONY OD SIMU Nedělejte kompromisy! Už nemusíte před vjezdem do garáže vystupovat z auta na frekventovanou silnici nebo do nepřízně počasí. Využívejte naplno všech

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Mechanické vícebodové zámky a cylindrické vložky Winkhaus

Mechanické vícebodové zámky a cylindrické vložky Winkhaus Mechanické vícebodové zámky a cylindrické vložky Winkhaus pro dveře Winkhaus CR, s.r.o. Společnost Winkhaus obchoduje v České republice v oblastech okenní a dveřní techniky. Fundamentálním základem společnosti

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Místo: Objekt: Instalace: Nabídka je vyhotovena v tomto provedení: - šesti komorový profil GEALAN S 8000 - stavební hloubka profilu - 74 mm, Uw -1,2 - izolační sklo s Ug-1,1

Více

CENÍK POŽÁRNÍCH OCELOVÝCH DVEŘÍ

CENÍK POŽÁRNÍCH OCELOVÝCH DVEŘÍ CENÍK POŽÁRNÍCH OCELOVÝCH DVEŘÍ 1. Systém JANSEN 1. 1 JANSEN ECONOMY Jedná se systém ocelových profilů s hloubkou 50 resp. 60 mm pro neizolované dveře, okna a stěny. Jednoduché profily umožňují velmi rychle

Více

MARTIN SRNA IČO: 133 45 176 Autorizovaný technik pro pozemní stavby Slezská 164, 460 01 Liberec 15 Tel.: 608 142 565

MARTIN SRNA IČO: 133 45 176 Autorizovaný technik pro pozemní stavby Slezská 164, 460 01 Liberec 15 Tel.: 608 142 565 MARTIN SRNA IČO: 133 45 176 Autorizovaný technik pro pozemní stavby martinsrna@iol.cz Slezská 164, 460 01 Liberec 15 Tel.: 608 142 565 NAVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ KAPLICKÉHO - stavební úpravy pro změny v užívání

Více

Elektronické zabezpečovac. ovací. Zabezpečovací systém. Úvodní informace. Program předmětu

Elektronické zabezpečovac. ovací. Zabezpečovací systém. Úvodní informace. Program předmětu Úvodní informace Elektronické zabezpečovac ovací systémy Literatura ke studiu Kopie přednášek na www katedry Neexistuje ucelená literatura, zabezpečení si firmy chrání Přednášky Přednášející: Prof. Ing.

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Bezpečí a pohodlí daleko od domova.

Bezpečí a pohodlí daleko od domova. Bezpečí a pohodlí daleko od domova. spojení designu a bezpečnosti v umělecké dílo VingCard Zámek Signature Styly kování všechny styly Signature Trend Signature Decor Signature Trend od společnosti VingCard

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

2. Stavební kování. Nabízíme základní sortiment dveřního a okenního kování pro profesionály i kutily.

2. Stavební kování. Nabízíme základní sortiment dveřního a okenního kování pro profesionály i kutily. 2. Stavební kování Nabízíme základní sortiment dveřního a okenního kování pro profesionály i kutily. 329 ZÁVĚSY STAVEBNÍ ZÁVĚS DVEŘNÍ 60/10 M8 VD bílý zinek D039036 SD bílý zinek D012737 VD žlutý zinek

Více

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM CENÍK KOVOVÝCH DVEŘÍ SMART dle ČSN V CENĚ: AKUSTICKÁ VOŠTINA Rw=31 db KOVÁNÍ Všechny dveřní jsou opatřeny ochrannou folií (po montáži nutné odstranit) a poté zabaleny. SKLO Standartně jsou dveřní vyráběny

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

,spol. s.r.o., Sazovice 191, 763 01 Mysločovice. zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 21521

,spol. s.r.o., Sazovice 191, 763 01 Mysločovice. zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 21521 ,spol. s.r.o., Sazovice 191, 763 01 Mysločovice zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 21521 Bezpečnostní dveře CENÍK BEDEX 03/2014 1. BEDEX STANDARD 2 bez požární

Více

,spol. s.r.o., Sazovice 191, 763 01 Mysločovice. zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 21521

,spol. s.r.o., Sazovice 191, 763 01 Mysločovice. zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 21521 ,spol. s.r.o., Sazovice 191, 763 01 Mysločovice zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 21521 Bezpečnostní dveře CENÍK BEDEX 03/2014 1. BEDEX STANDARD 2 bez požární

Více

Dveřní zavírače. Moderní design Jednoduchá instalace Vysoce kvalitní materiál Mnohostranné použití Certifikováno dle ČSN EN

Dveřní zavírače. Moderní design Jednoduchá instalace Vysoce kvalitní materiál Mnohostranné použití Certifikováno dle ČSN EN Dveřní zavírače Moderní design Jednoduchá instalace Vysoce kvalitní materiál Mnohostranné použití Certifikováno dle ČSN EN Dveřní zavírač série DC.C702 DC.C702 DC.702 je základním modelem naší série C

Více

1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ

1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ 1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ O3 hrana O3 Protipožární dveře ODLEHČENÁ DTD DESKA nejčastěji používaná výplň u dveří SAPELI, dveřní křídlo má potřebnou tuhost a pevnost, je vhodná pro standardně používané

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

TREZORY, SEJFY SKŘÍNĚ NA ZBRANĚ

TREZORY, SEJFY SKŘÍNĚ NA ZBRANĚ TREZORY, SEJFY SKŘÍNĚ NA ZBRANĚ RUČÍ ZA BEZPEČNOST RUČÍ ZA BEZPEČNOST Zabýváme se výrobou a prodejem bezpečnostních úschovných objektů. Náš výrobní program zahrnuje široký sortiment stěnových a nábytkových

Více

průmyslová vrata www.trido.cz

průmyslová vrata www.trido.cz průmyslová vrata www.trido.cz 8 / 2015 průmyslová vrata Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určující pro konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné pro vysoké provozní

Více

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY TECHNICKÁ KNIHOVNA: 065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

www.hobes.cz PŘEHLED SORTIMENTU ZÁMKŮ DO DVEŘÍ A PROTIPLECHŮ

www.hobes.cz PŘEHLED SORTIMENTU ZÁMKŮ DO DVEŘÍ A PROTIPLECHŮ www.hobes.cz PŘEHLED SORTIMENTU ZÁMKŮ DO DVEŘÍ A PROTIPLECHŮ Držitel certifikátů ČSN EN ISO 01, ISO 001, ISO/TS 1949 Leden C0, M5, Y0, K5 Výrobce zámků do dveří a dílů pro autoprůmysl Výroba zámků do dveří

Více

harmony Plastové vchodové dveře

harmony Plastové vchodové dveře harmony Plastové vchodové dveře 08 09 Trvalá hodnota Einbauen. Wohlfühlen. V mnoha zemích Evropy jsou plastové vchodové dveře používány již desítky let. Jsou vždy na prvním místě, pokud musí uživatel brát

Více

Přístupový a docházkový systém

Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém eseries Nadčasový docházkový a přístupový systém Název eseries označuje novou řadu produktů identifikačního systému Aktion s revoluční technologií ACTIVE DEVICE. Instalace,

Více

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové vstupní dveře řady H900 pro rodinné domy Hliníkové vstupní dveře od společnosti HOCO BAUELEMENTE, spol. s r.o. zajistí dokonalou

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

MACO DVEŘNÍ ZÁMKY TECHNIKA V POHYBU

MACO DVEŘNÍ ZÁMKY TECHNIKA V POHYBU DVEŘNÍ ZÁMKY TECHNIKA V POHYBU -Západka Lehké zapadnutí do protikusu zámku - tím se tiše a lehce zajistí dveřní západka žádné opotřebení západky díky umělohmotné kolébce. Pravé a levé použití -Vyměnitelný

Více

Vaše vizitka domu : Program HOPPE pro vchodové dveře

Vaše vizitka domu : Program HOPPE pro vchodové dveře Vaše vizitka domu : Program HOPPE pro vchodové dveře 1 Záruka funkčnosti Záruka funkčnosti poskytovaná společností HOPPE Podle našeho pojetí je značkové kování HOPPE splněním záruky kvality vůči uživateli.

Více

Objektové kování pro okna a dveře

Objektové kování pro okna a dveře Objektové kování pro okna a dveře Katalog objektového kování EFB obsahuje modely kování pro stavby, kde se předpokládá velmi časté používání oken nebo dveří. Typicky se jedná o kancelářské budovy, hotely,

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

Novinky stavební veletrh Bau 2015 Privátní oblast

Novinky stavební veletrh Bau 2015 Privátní oblast Novinky stavební veletrh Bau 2015 Privátní oblast ThermoPro / ThermoPro Plus Nové motivy s ušlechtilou ocelí ThermoPro / ThermoPro Plus 2 nové motivy s ušlechtilou ocelí - drážka Motiv 015 Motiv 025 pro

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVNÉ Dveře oplášťované s protipožární odolností, bez odolnosti D1SEI30, D2SEI30, D1SEI60, D2SEI60, D1SO, D2SO Technický popis Všeobecné informace Dveře oplášťované protipožární

Více

produkty faac přehled produktů

produkty faac přehled produktů produkty faac přehled produktů automatické systémy pro křídlové brány 391 s kloubovým ramenem pro privátní křídlové brány s maximální délkou jednoho křídla 2 m (2,5 m s elektrozámkem) 390 s kloubovým ramenem

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Vaše cennosti budou v bezpečí

Vaše cennosti budou v bezpečí Vaše cennosti budou v bezpečí Společné vlastnosti Společné vlastnosti trezorů: paměť posledních 100 událostí time out - zablokování trezoru na 30 minut po zadání 5 nesprávných kódů napájení 5xAA baterie

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

Bezpečný domov začíná dveřmi...

Bezpečný domov začíná dveřmi... Bezpečný domov začíná dveřmi... NEXT (1990) Jaké dveře NEXT zvolit? Vývoj Od vzniku firmy v roce 1990 klademe na vývoj a výzkum vysoké nároky. Chceme zákazníkům dopřát nejen moderní designy a materiály,

Více

Kolín. Prodejna Trutnov Zahradní ulice 541 02 Trutnov mob. 602 184 487 trutnov@drevotrust.cz

Kolín. Prodejna Trutnov Zahradní ulice 541 02 Trutnov mob. 602 184 487 trutnov@drevotrust.cz STAVEBNÍ KOVÁNÍ Kompletní seznam prodejen v etn včetně kontaktních údaj údajů naleznete na www.drevotrust.cz Kolín Moravskoslezský kraj Prodejna Bohumín 1. máje 122 735 31 Bohumín tel. 596 033 142 mob.

Více

ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem

ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem Biometrická síť SYSTÉM ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU Představte si...... nový zaměstnanec nebude potřebovat klíče, karty ani kódy pro vstup do budovy společnosti.... centrální řízení

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD TTB. turniket tripodový bridge

MONTÁŽNÍ NÁVOD TTB. turniket tripodový bridge MONTÁŽNÍ NÁVOD TTB OBSAH Technické parametry... 3 Popis u... 4 LED ukazatele... 5 Čtečky čárových kódů, bezkontaktní snímač... 5 Mechanické odblokování... 6 Sklopná ramena... 6 Aplika... 6 Demontáž jednotlivých

Více

Pohony pro okna a světlíky. řetězové, hřebenové, šroubové a speciální pohony

Pohony pro okna a světlíky. řetězové, hřebenové, šroubové a speciální pohony Pohony pro okna a světlíky řetězové, hřebenové, šroubové a speciální pohony 10. pohony pro okna a světlíky řetězové 10.2 hřebenové 10.3 šroubové 10.4 speciální Pohony pro okna a světlíky, řetězové C20

Více

Hlavní části a rozměry zámků

Hlavní části a rozměry zámků Dveřní zámky Gege Hlavní části a rozměry zámků protiplech E H POZOR: schéma bez pláště zámku Hlavní části Hlavní části 1 čelo zámku 2 plášť zámku 3 střelka 4 přítlačná pružina střelky 5 ořech zámku 6 pružina

Více

1. Názvosloví Pro normu platí názvy uvedené v ČSN a ČSN EN, viz. seznam souvisejících norem.

1. Názvosloví Pro normu platí názvy uvedené v ČSN a ČSN EN, viz. seznam souvisejících norem. 03. 07. 2007 1/9 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných dveřních křídel. 1. Názvosloví

Více

Krok k vyšší bezpečnosti: Bezpečnostní kování Gege

Krok k vyšší bezpečnosti: Bezpečnostní kování Gege Krok k vyšší bezpečnosti: Bezpečnostní kování Gege Bezpečnost ve stylu: Bezpečnostní kování Gege serie 2600 Bezpečnost ve stylu Kování Gege serie 2600 spojuje funkční techniku s náročným designem. Tři

Více

Bezdrátové zabezpečení oken FTS 96 E

Bezdrátové zabezpečení oken FTS 96 E Bezdrátové zabezpečení oken FTS 96 E Mechanické zabezpečení oken FTS 96 E v kombinaci s EZS Secvest 2WAY je bezdrátovou technologií od firmy ABUS Mechanik ABUS - dobrý pocit bezpečí Okenní zámek ABUS FTS

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

Vchodové hliníkové dveře

Vchodové hliníkové dveře Vchodové hliníkové dveře Energeticky úsporné systémy hliníkových oken a dveří Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco Hliníkové vchodové dveře Individuální

Více

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ DVEŘE

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ DVEŘE KOVÁNÍ NOVÉ GENERACE PLASTOVÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE Otvíravě sklopné kování pro systémy Prestige, Elegance a RoundStar Plus Protikus polohovací pojistky Standardní provedení kování Plastová okna a balkónové

Více

CENÍK 2015 pro výtahovou techniku

CENÍK 2015 pro výtahovou techniku STROJON-výtahy s.r.o., záruka vysoké kvality a bezkonkurenčně nejnižší ceny na našem trhu CENÍK 2015 pro výtahovou techniku DVEŘNÍ UZÁVĚRKY A DOVÍRAČE PRO RUČNÍ DVEŘE STROJON-výtahy s.r.o. Masarykovo nám.

Více

elegant klasik akční nabídka

elegant klasik akční nabídka elegant klasik akční nabídka 2012 1 1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ O3 hrana O3 Protipožární dveře klima dveře zvukově izolační dveře bezpečnostní dveře ODLEHČENÁ DTD DESKA nejčastěji používaná výplň u dveří

Více

Znáte zařízení na odvod kouře a tepla?

Znáte zařízení na odvod kouře a tepla? Znáte zařízení na odvod kouře a tepla? Datum vydání: 19.05.2009 v.a.d. Součást preventivních opatření požární ochrany tvoří kategorie zařízení na odvod kouře a tepla. Pokud dojde k požáru, představují

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení SPZAB2014 T019/14 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru Oddíl 1. Předepsaný způsob a limity pojistného plnění

Více

... KLIKA JAKO ŠPERK 2010

... KLIKA JAKO ŠPERK 2010 ... KLIKA JAKO ŠPERK 2010 METAL TUBE DVEŘNÍ KLIKY Z NEREZ OCELI DIN 1.4301 MT 00 (PZ, BB) MT 01 (PZ, BB) MT 02 (PZ, BB) 2 MT 03 (PZ, BB) MT 04 (PZ, BB) MT 05 (PZ, BB) MT 06 (PZ, BB) MT 07 (PZ, BB) MT 08

Více

Dveře HÖRMANN rozměry CZ

Dveře HÖRMANN rozměry CZ Dveře HÖRMANN rozměry CZ Obsah bez požární odolnosti rozměry CZ Popis Cena Vnitřní dveře ZK - rozměry CZ Strana Strana ZK-1 standard - výplň voština (výška 1970) 587, 595 252 ZK-2 standard - výplň voština

Více

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS 14. 09. 2007 1/10 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných prosklených stěn. 1. Názvosloví

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více