ipod Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ipod Návod k použití"

Transkript

1 ipod Návod k použití

2 Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek z hlavního menu... 8 Nastavení časovače podsvětlení displeje... 9 Nastavení jazyka... 9 Připojení a odpojení ipodu... 9 Připojení ipodu... 9 Odpojení ipodu...10 Baterie ipodu...11 Nabíjení baterie ipodu...12 Stavy baterie...13 Hudba v ipodu itunes...14 Import hudby do vašeho počítače...15 Import hudby z audio CD do itunes...16 Zadávání názvů skladeb a jiných detailů...17 Zadávání textu písní...17 Koupě skladeb a nahrávání Podcasts pomocí itunes Music Store...17 Přidání skladeb, které již máte v počítači do itunes...19 Uspořádání vašich skladeb...19 Nahrávání hudby a jiných zvukových souborů do ipodu...20 Automatická aktualizace ipodu...21 Automatická aktualizace vybraných playlistů...22 Manuální aktualizace ipodu...23 Nahrávání představení z rádia distribuovaných přes internet...24 Přehrávání hudby...25 Přehrávání skladeb v náhodném pořadí (promíchání skladeb)...26 Nastavení opakovaného přehrání skladeb...26 Tvorba On-The-Go Playlistů na ipodu...26 Hodnocení skladeb...27 Nastavení skladeb na přehrávání se stejnou hlasitostí...27 Použití Equalizeru...28 Zobrazení kompilací v menu ipodu...28 Prohlížení Obrázků skladeb na ipodu...28 Zobrazení textů skladeb v ipodu...29 Poslech představení Podcasts...29 Poslech mluveného slova

3 Video funkce Koupě a nahrávání Video Podcasts...31 Nahrávání videa do ipodu...32 Automatická aktualizace ipodu...32 Automatická aktualizace vybraných playlistů...33 Manuální aktualizace ipodu...33 Nahrávání Video Podcasts do ipodu...34 Přehrávání a poslech video nahrávek...34 Přehrávání a poslech video nahrávek na ipodu...34 Import a prohlížení vašeho vlastního videa v ipodu...36 Obrazové funkce ipodu Nahrávání fotografií...37 Import Fotografií z fotoaparátu do vašeho počítače...37 Nahrání fotografií z vašeho počítače do ipodu...38 Přenos fotografií z fotoaparátu nebo ze čtečky paměťových karet přímo do ipodu...40 Import Fotografií z ipodu do počítače...41 Prohlížení fotografií a jiných obrázků...42 Prohlížení fotografií na ipodu...42 Prohlížení automatických prezentací fotografií - Slideshow...42 Jiné funkce a příslušenství Použití ipodu jako externího disku...44 Použití dalších nastavení...45 Nastavení a zobrazení data a času...45 Přidání hodin pro jiné časové zóny...46 Nastavení budíku...46 Nastavení časovače vypnutí...46 Stopky...47 Hraní her...47 Zamčení ipodu číselným zámkem...47 Synchronizace Kontaktů, Kalendáře a Úkolů...48 Ukládání a čtení poznámek...51 Nahrávání zvukových poznámek...51 Příslušenství k ipodu...52 Tipy a řešení problémů Všeobecná doporučení...53 Aktualizace a obnovení ipod Softwaru...59 Bezpečnost a čištění Více informací, servis a podpora

4 ipod základy Gratulujeme ke koupi ipodu. V této kapitole se dočtete o základních funkcích ipodu a o jeho ovládání. Pro použití ipodu nejprve připravíte vaše hudební soubory, videa a fotografie do vašeho počítače a odtud je pak nahrajete do ipodu. ipod je hudební přehrávač, ale nejen to. S ipodem můžete: ukládat stovky písniček, videa a digitálních fotografií pro poslech a prohlížení na cestách poslouchat nahrávky a pořady z rádia stažené přes internet sledovat video přímo na ipodu, nebo na TV, pomocí volitelného ipod AV kabelu prohlížet prezentace fotografií společně s poslechem hudby přímo na ipodu, nebo na TV, pomocí volitelného ipod AV kabelu poslouchat zvukové knihy ukládat a zálohovat data použitím ipodu jako externího disku ukládat a synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly z vašeho počítače hrát hry, ukládat textové poznámky, používat budík a další 4

5 Základní popis ipodu Seznamte se s ovládáním ipodu: Zamčení tlačítek (HOLD) Konektor sluchátek Tlačítko Menu Tlačítko přesunu zpět Previous/Rewind Středové tlačítko Tlačítko přesunu vpřed Next/Fast-forward Kruhový ovladač Dock konektor Tlačítko přehrávání a pauzy Play/Pause Ovládání ipodu Ovládací prvky ipodu jsou jednoduché a snadné k používání. Stiskem kteréhokoli tlačítka ipod zapnete. Na displeji se objeví hlavní menu. Pomocí Kruhového ovladače a Středového tlačítka se pak můžete pohybovat v menu, přehrávat skladby, měnit nastavení a hledat různé informace. Lehkým pohybem prstu po Kruhovém ovladači přesuňte kurzor na požadovanou položku menu. Pro výběr zvolené položky stiskněte Středové tlačítko. Pro přechod zpět stiskněte tlačítko Menu na Kruhovém ovladači. 5

6 V následující tabulce je popsáno ovládání ipodu: Ovládání přehrávače ipod Reset ipodu (v případě problémů) Popis Přepněte vypínač blokování tlačítek na blokování a opět jej odblokujte. Pak stiskněte současně Menu a Středové tlačítko na 6 sekund, dokud se nezobrazí logo Apple. Stiskněte libovolné tlačítko Zapnutí ipodu Vypnutí ipodu Stiskněte a podržte Play/Pause. Zapnutí a vypnutí podsvětlení displeje (backlight) Blokování tlačítek (proti jejich nechtěnému stisknutí) Volba položky v menu Návrat do předchozího menu Výběr skladby Výběr videa Přehrání skladby nebo videa Pozastavení přehrávání skladby nebo videa Nastavení hlasitosti Přehrání všech skladeb ze seznamu skladeb Přehrávání skladeb v náhodném pořadí Přechod do libovolného místa skladby nebo videa Přechod na další skladbu, video, kapitolu v audioknize nebo rozhlasovém vysílání Opakované přehrání skladby nebo videa Přechod na předchozí skladbu, video, kapitolu v audioknize, nebo rozhlasovém vysílání Přesun vpřed nebo Přesun vzad Přidání skladby do Playlistu v chodu Stiskněte jakékoli tlačítko, nebo použijte Kruhový ovladač. Pokud je podsvětlení displeje vypnuto, stiskněte a podržte tlačítko Menu pro jeho zapnutí. Přepínač blokování tlačítek přepněte na zapnuto (blokování je indikováno oranžovou barvou v přepínači). Přejděte na danou položku Kruhovým ovladačem a stiskněte Středové tlačítko. Stiskněte Menu. Vyberte Music z hlavního menu. Vyberte Video z hlavního menu. Zvýrazněte název skladby, nebo videa které chcete přehrát a stiskněte Středové tlačítko nebo Play/Pause. ipod musí být odpojen od vašeho počítače. Přehrávání pozastavíte stiskem tlačítka Play/Pause, nebo odpojením sluchátek. Hlasitost nastavíte při přehrávání skladby pomocí Kruhového ovladače. Zvýrazněte název seznamu (např.název alba, nebo název seznamu skladeb) a stiskněte tlačítko Play/Pause. V Hlavním menu zvolte Shuffle songs. V displeji právě přehrávané skladby stiskněte Středové tlačítko a poté se přesuňte kruhovým ovladačem do libovolného místa skladby nebo videa. Stiskněte Next/Fast-Forward. Stiskněte Previous/Rewind. Stiskněte dvakrát Previous/Rewind. Stiskněte a držte Next/Fast-Forward, nebo Previous/Rewind. Zvolte skladbu a stiskněte a podržte Středové tlačítko dokud název skladby nezačne blikat. 6

7 Vypnutí zvuku kruhového ovladače Při pohybu v menu je slyšet zvuk Kruhového ovladače, který vás upozorňuje na to, že je Kruhový ovladač v pohybu. Pokud chcete, můžete tento zvuk vypnout. Vypnutí zvuku Kruhového ovladače Zvolte Settings a nastavte Clicker na Off. Pro jeho opětovné zapnutí nastavte Clicker na Off. Blokování tlačítek ipodu Nosíte-li ipod v kapse a chcete zabránit nechtěnému stisknutí některého z jeho tlačítek, můžete je pomocí přepínače HOLD zablokovat. Přepněte přepínač HOLD do polohy HOLD. Přepínač přesuňte směrem ke středu přehrávače. Blokování tlačítek je indikováno viditelným oranžovým proužkem. 7

8 Menu ipodu Po zapnutí ipodu se zobrazí hlavní menu. Výběrem položek v menu přejdete do dalších menu. Ikony v horní části displeje zobrazují aktuální nastavení. Ikona uzamčení Název menu Stav přehrávání Stav baterie Položky menu Položka ipodu Ikona uzamčení Název menu Stav přehrávání Stav baterie Položky menu Funkce Ikona uzamčení je zobrazena, je-li přepínač blokování tlačítek (HOLD) přepnut na blokování. Tlačítka ipodu jsou tím blokována proti jejich nechtěnému stisknutí Zobrazuje název aktuálního menu Při přehrávání je zobrazena ikona přehrávání, v režimu pauzy je zobrazena ikona pauzy Ikona zobrazuje přibližný stav baterie, při jejím nabíjení je zobrazena ikona animovaná. Kruhovým ovladačem vyberte položku menu a stiskem Středového tlačítka výběr položky potvrďte. Šipka u položky menu indikuje, že položka vede do dalšího menu. Přidání a odebrání položek z hlavního menu Do hlavního menu můžete přidat vámi často používané položky. Můžete do něj například přidat položku Songs, takže pak nemusíte volit nejprve Music a poté Songs, ale vybrat Songs z hlavního menu přímo. Přidání nebo odebrání položky z hlavního menu: Zvolte Settings > Main Menu 8

9 Nastavení časovače podsvětlení displeje Podsvětlení displeje můžete nastavit tak, aby se při stisknutí libovolného tlačítka nebo Kruhového ovladače zapínalo automaticky a zůstalo zapnuté po předem navolenou dobu. Výchozí přednastavený čas podsvětlení je 10 sekund. Zvolte Settings > Backlight Timer a vyberte požadovaný čas Pokud nemáte nastavený časovač podsvětlení displeje, můžete podsvětlení displeje kdykoliv zapnout pomocí libovolného tlačítka nebo použitím Kruhového ovladače. Po několika sekundách se podsvětlení displeje vypne. Poznámka: Pokud je časovač podsvícení displeje vypnutý, můžete podsvětlení kdykoliv zapnout stiskem a podržením tlačítka Menu. Nastavení jazyka V ipodu můžete nastavit různé jazyky menu. Zvolte Settings > Language a vyberte jazyk ze seznamu Připojení a odpojení ipodu ipod připojujete k vašemu počítači pro nahrávání hudby, fotografií a souborů a ve většině případů také pro nabíjení jeho baterie. Jakmile je toto dokončeno, odpojíte ipod od počítače. Připojení ipodu Připojení ipodu k vašemu počítači: Zapojte přiložený USB kabel do USB 2.0 konektoru ve vašem počítači a poté jeho druhý konec do konektoru v ipodu. Pokud máte ipod dock, můžete připojit kabel k high-power USB portu v počítači a jeho druhý konec do Docku. Pak vložte ipod do Docku. Poznámka: USB konektor v klávesnici nedává potřebné množství energie pro nabíjení baterie. ipod musíte připojit k USB portu přímo v počítači. Při standardním nastavení jsou skladby do ipodu automaticky nahrávány okamžitě po jeho připojení k počítači. Jakmile je nahrávání dokončeno, můžete ipod od počítače odpojit. 9

10 Připojíte-li ipod k jinému počítači a je zapnuta automatická aktualizace skladeb, itunes zobrazí nejprve dotaz zda mají být skladby skutečně staženy. Pro více informací o stahování hudby do ipodu a o používání ipodu s více než jedním počítačem viz.str.14. Poznámka: Skladby mohou být nahrávány i při současném nabíjení baterie ipodu. Odpojení ipodu Okamžik, kdy můžete ipod odpojit poznáte snadno podle displeje ipodu. Důležité: Neodpojujte ipod od počítače pokud je na displeji přehrávače zobrazeno Do not disconnect. Mohlo by dojít k poškození souborů v ipodu. V takovém případě je nutno nejprve ipod odebrat v počítači a poté jej teprve fyzicky odpojit. Vidíte-li hlavní menu nebo velkou ikonu baterie, můžete ipod od počítače odpojit Důležité: Vidíte-li na displeji tuto zprávu, je nutno ipod nejprve v počítači odebrat před jeho odpojením od počítače 10

11 Pokud je ipod nastaven na manuální aktualizaci skladeb (blíže viz.str.21), nebo je nastaveno jeho použití jako externího disku (blíže viz.str.34), musíte vždy ipod před jeho odpojením odebrat. Odebrání ipodu: Klikněte na tlačítko odebrání vedle ipodu v Source list. U počítače Macintosh můžete též odebrat ipod přesunutím jeho ikony z plochy do koše. U počítače Windows PC můžete ipod odebrat kliknutím na Bezpečně odebrat hardware v system tray a výběrem ipodu. Odpojení ipodu postup: Stiskněte obě strany Dock konektoru pro odpojení kabelu od ipodu. Pokud je ipod v Docku, jednoduše jej vyjměte. Pro odpojení ipodu stiskněte konektor po stranách a tahem jej z ipodu vyjměte Baterie ipodu ipod má interní, uživatelsky nevyměnitelnou baterii. Pro nejlepší výsledky nabíjejte baterii při jejím prvním nabíjení po dobu nejméně 3 hodin, nebo dokud ikona v pravém horním rohu displeje nesignalizuje plné nabití baterie. Pokud nebyl ipod nějakou dobu používán, může baterie potřebovat znovu nabít. Baterie ipodu je nabita na 80% kapacity po zhruba 3 hodinách a plně nabita po zhruba 5 hodinách nabíjení. Při současném nabíjení baterie a nahrávání skladeb, přehrávání skladeb, videa, nebo prohlížení fotografií může nabíjení baterie trvat déle. 11

12 Nabíjení baterie ipodu Baterii ipodu můžete nabíjet dvěma způsoby: Připojením ipodu k vašemu počítači. Pomocí USB napájecího adaptéru, dodávaného odděleně. Nabíjení baterie pomocí počítače: Připojte ipod k USB 2.0 portu nebo k FireWire portu počítače. Počítač musí být zapnut a nesmí se nacházet v režimu spánku (některé modely počítačů Macintosh jsou schopny nabíjet i v režimu spánku). Pokud ikona baterie na displeji ipodu zobrazuje blikající klín blesku, probíhá nabíjení. Pokud ikona zobrazuje elektrickou zástrčku, je baterie již zcela nabita. V případě, že nevidíte na displeji ipodu ani jeden z těchto symbolů, je možné že ipod není připojen k high-power USB 2.0 portu. V takovém případě zkuste jiný USB port počítače. Poznámka: Je-li baterie ipodu zcela vybita, může trvat až 30 minut než se displej ipodu zapne. Pokud chcete mít možnost nabíjet ipod i když nejste u počítače, můžete si zakoupit ipod USB Power Adapter. Nabíjení baterie pomocí ipod USB Power adaptéru (dodáván odděleně): 1. Připojte k adaptéru síťovou koncovku (tato již k němu může být připojena). 2. Do adaptéru připojte USB Dock kabel a jeho druhý konec zapojte do ipodu. 12

13 3. Napájecí adaptér zapojte do elektrické sítě. Síťová koncovka adaptéru Dock USB kabel USB síťový adaptér Varování: Ujistěte se, že je síťový adaptér řádně sestaven než jej zapojíte do elektrické sítě. Poznámka: Pokud nemáte volitelný ipod Dock/FireWire kabel, můžete též připojit ipod do FireWire portu vašeho počítače, nebo do ipod Power Adaptéru (do FireWire portu). Tento je pak zapojen do elektrické sítě. K FireWire portu můžete ipod připojit pouze pro nabíjení baterie, nikoli však pro nahrávání skladeb a jiných souborů do ipodu. Stavy baterie Není-li ipod připojen k napájení, indikuje ikona v pravém horním rohu displeje stav nabití baterie. Baterie je nabita na méně než 20% své kapacity. Baterie je nabita přibližně na polovinu své kapacity. Baterie je zcela nabita. Je-li ipod připojen k napájení, změní se ikona na ikonu nabíjení, nebo plného nabití. Nabíjení baterie. Baterie je zcela nabita. ipod můžete od nabíjení odpojit a použít jej i před jeho plným nabitím. Poznámka: Nabíjecí baterie mají omezené množství nabíjecích cyklů a může nastat situace, kdy bude třeba je vyměnit. Životnost baterie a množství nabíjecích cyklů závisí na konkrétním způsobu používání a nastavení. Více informací najdete na 13

14 Hudba v ipodu S ipodem si můžete vzít vaši hudbu kamkoli s sebou. V této kapitole se naučíte nahrát do ipodu hudbu a přehrávat ji. Nejprve naimportujete skladby, videa, zvukové knihy i různé jiné audio nahrávky do vašeho počítače a pak je nahrajete do vašeho ipodu. Jednotlivé kroky mohou být tyto: Převod skladeb z CD nebo z hard disku do itunes ve vašem počítači. Skladby a nahrávky též můžete zakoupit v internetovém obchodě itunes Music Store (k dispozici pouze v některých zemích). Pokud chcete, můžete skladby a nahrávky uspořádat do Playlistů. Nahrání skladeb, videa a nahrávek do ipodu. Přehrávání skladeb a nahrávek. itunes itunes je hudební aplikace určená pro použití společně s ipodem. Po připojení ipodu k počítači se itunes spustí automaticky. Tento průvodce obsahuje popis jak dostat hudbu a jiné audio nahrávky do vašeho počítače, uspořádat je do seznamů zvaných Playlisty, nahrát je do ipodu a měnit nastavení ipodu. 14

15 itunes mají i řadu dalších funkcí. Můžete vytvořit vaše vlastní CD, přehratelné ve standardních CD přehrávačích (podmínkou je aby váš počítač byl vybaven vypalovací CD mechanikou), poslouchat internetové rádio a různé audio show; vytvářet dynamické Playlisty; publikovat vaše Playlisty zvané imixes do itunes Music Store; hodnotit skladby atd. Pro více informací o těchto funkcích itunes spusťte itunes a zvolte Help > itunes and Music Store Help. Import hudby do vašeho počítače Pro poslech hudby v ipodu musíte tuto nejprve nahrát do vašeho počítače Jsou 3 způsoby, jak hudbu do vašeho počítače nahrát: Import skladeb z vašeho audio CD. Koupě skladeb, videa nebo stažení nahrávek z itunes Music Store. Přidání skladeb, které již máte ve vašem počítači, do itunes hudební knihovny. 15

16 Import hudby z audio CD do itunes Podle následujícího postupu nahrajete hudbu z CD do vašeho počítače. Import hudby z audio CD do itunes: 1. Vložte CD do počítače a spusťte itunes. Jste-li připojeni k internetu, stáhnou itunes z internetu názvy skladeb a zobrazí je ve svém okně. Pokud jste připojeni k internetu, ale itunes nestáhnou názvy skladeb automaticky, zvolte Advanced > Get CD Track Names. Nemáte-li připojení k internetu, můžete názvy skladeb zadat ručně. Více informací najdete v kapitole Zadávání názvů skladeb a dalších detailů na straně 17. Po zadání informací o skladbách můžete v itunes nebo v ipodu vybírat skladby podle názvu, interpreta, alba, atd. 2. Odznačte před názvem skladby ty, které nechcete importovat do počítače. 3. Klikněte na tlačítko Import. V horní části okna itunes vidíte čas, který ještě zbývá k přenosu skladby do počítače. Tlačítko Import 16

17 4. Pro vysunutí CD stiskněte tlačítko Otevření CD mechaniky. Tlačítko pro otevření CD mechaniky 5. Zopakujte tyto kroky se všemi CD, které chcete do počítače importovat. Zadávání názvů skladeb a jiných detailů Manuální zadávání názvů skladeb a jiných detailů: 1. Vyberte první skladbu na CD a zvolte File > Get Info. 2. Klikněte na Info. 3. Zadejte údaje o skladbě. 4. Klikněte na Next pro zadání informací o další skladbě. Zadávání textu písní Do itunes můžete napsat, nebo zkopírovat text písní, který si pak můžete na ipodu zobrazit při přehrávání skladeb. Zadání nebo zkopírování textu skladby v itunes: 1. Vyberte skladbu a zvolte File > Get Info. 2. Klikněte na Lyrics. 3. Napište nebo zkopírujte text písně do textového okna. 4. Klikněte na OK. Více informací o prohlížení textů skladeb na ipodu viz.str.29. Koupě skladeb a nahrávání Podcasts pomocí itunes Music Store Máte-li internetové připojení, můžete jednoduše zakoupit a stáhnout skladby, alba, audioknihy a hudební videa online pomocí itunes Music Store. Můžete se také přihlásit k pravidelnému odběru podcasts, což jsou zvukové show typu show v rádiu. Pro koupi hudby online použijete itunes Music Store, nastavíte váš Apple účet itunes, najdete skladby, o které máte zájem a ty si zakoupíte. Pokud již máte Apple účet, nebo pokud máte účet America Online (AOL) (k dispozici pouze v některých zemích), můžete tento účet použít pro přihlášení do hudebního obchodu a koupi skladeb. Poznámka: Pro stahování a pro pravidelný odběr podcasts není účet v itunes Music Store zapotřebí. 17

18 Registrace v itunes Music Store: 1. Spusťte itunes a klikněte na Music Store v Source list. 2. Klikněte na tlačítko Account a následujte instrukce na obrazovce pro nastavení účtu Apple, nebo pro zadání údajů o vašem stávajícím účtu Apple nebo AOL. Výběr skladeb, audioknih hudebních videonahrávek a podcasts: V itunes Music Store můžete hledat podle alba, skladby, nebo podle interpreta, který vás zajímá. Spusťte itunes a klikněte na Music Store v Source list. Pro prohlížení itunes Music Store zvolte žánr z vyskakovacího menu pro výběr žánru v levém horním roku obchodu, klikněte na albums nebo skladby uprostřed nebo vpravo, nebo klikněte na tlačítko Browse v pravém horním rohu okna. Pro výběr podcasts klikněte na odkaz Podcasts v levé části hlavní strany itunes Music Store. Pro výběr hudebních videonahrávek klikněte na odkaz Videos v levé části hlavní strany itunes Music Store. Pro hledání v itunes Music Store zadejte název alba, skladby, interpreta, nebo skladatele v poli hledání. Pro omezení vašeho hledání zadejte výraz do pole hledání, stiskněte Return nebo Enter na vaší klávesnici a pak stiskněte tlačítko v liště hledání. Například pro omezení hledání pouze na názvy skladeb klikněte na tlačítko Song. Pro hledání kombinace parametrů hledání klikněte na Power Search v okně Music Store. Pro návrat na hlavní stranu itunes Music Store klikněte na tlačítko Home v levém horním rohu. Koupě skladeb, alb, audioknih a hudebních videonahrávek: 1. Klikněte na Music Store v Source list a vyberte položku, kterou chcete zakoupit. Při poklikání na skladbu nebo jinou audio nahrávku je vám přehrána její ukázka. Ověříte si tak, že se jedná skutečně o skladbu nebo jinou nahrávku, o kterou máte zájem. (Je-li vaše internetové připojení pomalejší než 128 kbps, zvolte itunes > Preferences, a v poli Store zatrhněte Load complete preview before playing. 2. Klikněte na Buy Song, Buy Album, Buy Book, nebo Buy Video. Skladba, nebo jiná vybraná položka je stažena do vašeho počítače a zaplacena kreditní kartou uvedenou ve vašem účtu Apple nebo AOL. 18

19 Nahrávání a pravidelný odběr podcast: 1. Klikněte na Music Store v Source list. 2. Klikněte na odkaz Podcasts v levé části hlavní strany v itunes Music Store. 3. Vyhledejte podcasts, který chcete stáhnout. Pro stažení jedné epizody podcasts, klikněte na tlačítko Get Episode vedle jejího názvu. Pro objednání pravidelného odběru podcasts klikněte na tlačítko Subscribe vedle ikony podcasts. itunes nahrají nejnovější epizodu. Jakmile se objeví nové epizody, jsou automaticky staženy do itunes (když jste připojeni k internetu). Pro zobrazení podcasts klikněte na Podcasts v itunes Source list. Přidání skladeb, které již máte v počítači do itunes Máte-li v počítači skladby ve formátu, který itunes podporují, můžete je snadno importovat do itunes. Přidání skladeb z vašeho počítače do itunes: Přetáhněte myší adresář nebo disk obsahující audio soubory do knihovny skladeb (Library) v itunes (nebo zvolte File > Add to Library a vyberte adresář nebo disk). Pokud itunes podporují formát vašich audio souborů, jsou automaticky přidány do knihovny v itunes. Do knihovny skladeb v itunes můžete také přidávat jednotlivé skladby. Poznámka: Pomocí itunes pro Windows můžete zkonvertovat nechráněné WMA soubory do formátu AAC nebo MP3. Toto může být užitečné, pokud je vaše knihovna ve formátu WMA. Pro více informací otevřete itunes a zvolte Help > itunes and Music Store Help. Uspořádání vašich skladeb Pomocí itunes můžete uspořádat skladby do seznamů zvaných playlisty. Playlist je seznam skladeb uspořádaný dle vašeho uvážení. Můžete si například vytvořit playlisty pro cvičení nebo podle určité nálady. Taktéž můžete vytvářet Smart Playlisty (Chytré playlisty), které se automaticky aktualizují podle vámi zvolených kritérií. Přidáte-li do itunes další skladby, jsou ty, které splňují daná kritéria, automaticky přidány do příslušných Smart Playlistů. Můžete vytvořit libovolné množství playlistů ze souborů, které máte v knihovně itunes. Po přidání skladby do playlistu skladba zůstává i nadále v knihovně itunes. 19

20 Vytvoření playlistu v itunes 1. Klikněte na tlačítko Přidat (Add) Tlačítko přidat 2. Zadejte název playlistu v Source list Klikněte na knihovnu Library a poté přetáhněte myší skladbu nebo jinou zvukovou nahrávku do Source listu. Pro výběr více skladeb stiskněte a držte tlačítko Command nebo tlačítko Shift při každém kliknutí na skladbu, kterou chcete vybrat. Vytvoření Smart Playlistu: Vyberte File > New Smart Playlist a navolte pravidla daného playlistu Poznámka: Takzvané On-The-Go playlisty můžete vytvářet v ipodu když není připojený k počítači. Blíže viz. Tvorba On-The-Go Playlistů na ipodu na straně 25. Nahrávání hudby a jiných zvukových souborů do ipodu Jakmile máte vaše skladby importovány do itunes, můžete je jednoduše přenést do ipodu. Pro určení způsobu, jakým budou skladby nahrávány z vašeho počítače do ipodu připojte ipod k vašemu počítači a dále použijte ovládání v itunes pro změnu nastavení ipodu. 20

21 Skladby z itunes do ipodu můžete nahrávat třemi způsoby: Automatická aktualizace všech skladeb a playlistů: Po připojení ipodu jsou automaticky aktualizovány všechny skladby v ipodu podle itunes knihovny. Všechny ostatní skladby jsou z ipodu smazány. Automatická aktualizace vybraných playlistů: Po připojení ipodu jsou automaticky aktualizovány všechny skladby v ipodu podle vybraných playlistů v itunes knihovně. Všechny ostatní skladby jsou z ipodu smazány. Manuální aktualizace ipodu: Když připojíte ipod, můžete myší přetáhnout libovolné skladby a playlisty do ipodu a libovolné skladby z ipodu smazat. Tímto způsobem můžete nahrávat skladby z více různých počítačů bez mazání skladeb z ipodu. Po této manuální aktualizaci musíte ručně ipod odebrat v itunes před jeho fyzickým odpojením od počítače. Automatická aktualizace ipodu Tato automatická aktualizace ipodu, která aktualizuje všechny skladby a playlisty je výchozím nastavením. Je to nejjednodušší cesta jak stahovat hudbu do ipodu. Stačí pouze ipod připojit k počítači, ten provede automaticky aktualizaci skladeb, jiných audio nahrávek, videa i ostatních souborů a po skončení aktualizace jej opět odpojit. Pokud jste od poslední aktualizace přidali do itunes nové skladby, jsou do ipodu automaticky nahrány při jeho příštím připojení. Pokud jste z knihovny v itunes některé skladby smazali, jsou při příštím připojení ipodu k počítači automaticky smazány i z ipodu. Nahrání skladeb do ipodu: Jednoduše připojte ipod k počítači, je-li nastavena automatická aktualizace začne probíhat stahování souborů. Důležité: Při prvním připojení ipodu k počítači se zobrazí dotaz, zda chcete používat automatickou aktualizaci. Pokud toto odsouhlasíte, jsou všechny skladby, audioknihy a videa z ipodu smazány a nahrazeny skladbami a jinými soubory z vašeho počítače. Pokud automatickou aktualizaci odmítnete, můžete nahrát do ipodu nové skladby manuálně. Skladby, které se již nacházejí v ipodu zůstanou nedotčeny. 21

22 Při nahrávání skladeb do ipodu zobrazují itunes jeho průběh a ikona ipodu v Source list bliká červeně. Když je aktualizace dokončena, zobrazí se v itunes zpráva ipod update is complete. Nastavíte-li itunes na manuální aktualizaci (viz.str.23), můžete toto nastavení kdykoli později změnit následujícím postupem na automatickou aktualizaci. Reset itunes pro změnu na automatickou aktualizaci všech skladeb a playlistů: 1. Spusťte itunes a v Source list vyberte ipod. 2. Klikněte na tlačítko Options (Předvolby) a Music (Hudba). Tlačítko Options 3. Zvolte Automatically update all songs and playlists. Nahrávání dat začne automaticky. Automatická aktualizace vybraných playlistů Tento způsob aktualizace je výhodný zejména v případě, že máte v počítači více skladeb, než se jich najednou vejde do vašeho ipodu. Pouze skladby ve vybraných playlistech jsou pak nahrávány do ipodu. Nastavení itunes pro automatickou aktualizaci vybraných playlistů: 1. Otevřete itunes a vyberte ipod v Source list. 2. Klikněte na tlačítko Options a Music. 3. Zvolte Automatically update selected playlists only. 4. Zvolte Playlisty, které hodláte přenést do ipodu. 22

23 Manuální aktualizace ipodu Manuální aktualizace vám dává největší volnost v řízení obsahu ipodu. Můžete přidávat i mazat jednotlivé skladby individuálně. Taktéž můžete do ipodu přidávat skladby z různých počítačů bez toho, že by docházelo k mazání těch, které již v ipodu jsou. Nastavení itunes pro manuální aktualizaci: 1. Otevřete itunes a vyberte ipod v Source list. 2. Klikněte na tlačítko Options a Music. 3. Zvolte Manually manage songs and playlists. Poznámka: Pokud používáte manuální aktualizaci, musíte před odpojením ipodu od počítače tento nejprve v itunes odebrat. Přidání skladeb do ipodu: V itunes klikněte na knihovnu Library a přetáhněte myší skladbu na ipod v Source list. Smazání skladby z ipodu: 1. Klikněte na ikonu ipodu v Source list. 2. Vyberte skladbu v ipodu a stiskněte Delete nebo Backspace na klávesnici. Manuálním smazáním skladby z ipodu se nesmaže skladba v knihovně itunes. Vytvoření nového playlistu: 1. Vyberte ipod v Source list a klikněte na tlačítko Add (+). 2. Myší přetáhněte skladby do nového playlistu. Úprava playlistu: Přetažením skladby myší na playlist do něho přidáte další skladbu, stiskem klávesy Delete z něj skladbu vymažete. 23

24 Nahrávání představení z rádia distribuovaných přes internet Nastavení pro nahrávání představení z rádia, distribuovaných přes internet (takzvaných Podcasts) je odlišné od nastavení pro nahrávání skladeb. Nastavení pro Podcasts neovlivňují nastavení pro nahrávání skladeb a naopak. Podcasts můžete nahrát do ipodu jednorázově, nebo můžete nastavit automatickou aktualizaci těchto nahrávek. Nastavení automatické aktualizace Podcasts: 1. Vyberte ipod v Source list a klikněte na tlačítko Options. 2. Klikněte na Podcasts a vyberte jednu z následujících možností. Funkce Aktualizovat automaticky všechna představení Aktualizovat pouze vybraná představení Omezení počtu kapitol automaticky aktualizovaných v ipodu Popis Zvolte Automatically update all podcasts. Kliknutím na OK zaktualizují itunes knihovnu představení v ipodu podle knihovny v itunes. Zvolte Automatically update selected podcasts only, zatrhněte představení, která chcete aktualizovat a vyberte předvolbu z vyskakovacího menu. Kliknutím na OK zaktualizují itunes knihovnu představení v ipodu podle knihovny v itunes. Vyberte některou z automatických aktualizací a z vyskakovacího menu vyberte z: All episodes (Všechny epizody) Only checked episodes (Pouze zatržené epizody), Only most recent episode (Pouze poslední epizodu) nebo Only unplayed episodes (Pouze ještě nehrané epizody). Při aktualizaci jsou epizody jiné než vybrané z ipodu smazány. Při nastavení automatické aktualizace Podcasts, jsou tyto automaticky aktualizovány při každém připojení ipodu k počítači. Nastavení manuální aktualizace Podcasts: 1. Vyberte ipod v Source list a klikněte na tlačítko Options. 2. Klikněte na Podcasts a vyberte Manually manage Podcasts.. Manuální aktualizace Podcasts: V itunes přetáhněte myší požadované epizody na ikonu ipodu. 24

25 Přehrávání hudby Po nahrání skladeb a zvukových nahrávek do ipodu je můžete začít poslouchat. Pomocí Kruhového ovladače a Středového tlačítka zvolte skladbu, audioknihu nebo představení. Menu pro audioknihy a představení vidíte pouze pokud jste je hráli do ipodu. Přehrání skladby: Zvolte položku Music, vyberte požadovanou skladbu a stiskněte tlačítko Play. Poznámka: Pokud vyberete v menu Music video, uslyšíte pouze jeho zvuk. Vyberete-li totéž video v menu Videos, je přehráno celé video, tj. obraz i zvuk. Při přehrávání skladby je na displeji ipodu zobrazena obrazovka přehrávání. Je-li na displeji tato obrazovka, slouží Kruhový ovladač k nastavení hlasitosti. Na následujícím obrázku a v tabulce jsou popsány jednotlivé prvky obrazovky přehrávání (Now Playing screen). Číslo skladby Obrázek skladby Ikona promíchání (Shuffle) Ikona opakování Informace o skladbě Čas skladby Funkce Číslo skladby Obrázek skladby Ikona promíchání (Shuffle) Ikona opakování Informace o skladbě Čas skladby (ukazatel průběhu přehrávání) Popis Ukazuje číslo skladby v právě přehrávané sekvenci skladeb. Ukazuje obrázek skladby, pokud je obsažen v souboru skladby. Ikona promíchání skladeb je zobrazena, pokud je nastaveno přehrávání skladeb nebo alb v náhodném pořadí. Ikona opakování je zobrazena, pokud je nastaveno opakování všech skladeb. Je-li nastaveno opakování jedné skladby, je zobrazena ikona opakování jedné skladby. Zobrazuje název skladby, interpreta a alba. Zobrazuje již uplynulý a zbývající čas skladby. Stiskem Středového tlačítka se zobrazí posuvný ukazatel ve tvaru diamantu, který indikuje v jakém místě skladby se nacházíte. Kruhovým ovladačem se můžete přesunout do jiného místa skladby, audio knihy nebo zvukové nahrávky představení Podcast. 25

26 V závislosti na druhu audio nahrávky, kterou právě posloucháte, můžete opakovaným stiskem Středového tlačítka v obrazovce přehrávání vyvolat další informace a funkce jako je hodnocení nahrávek, detaily nahrávek představení, rychlost čtení a další. Tlačítkem Menu se vrátíte do předchozí obrazovky. Přehrávání skladeb v náhodném pořadí (promíchání skladeb) V náhodném pořadí můžete přehrávat jednotlivé skladby, alba, nebo celou knihovnu. Nastavení náhodného pořadí a spuštění přehrávání všech skladeb: V hlavním menu ipodu zvolte Shuffle songs. ipod začne přehrávat celou vaši knihovnu skladeb v náhodném pořadí, přičemž vynechá audioknihy a představení. Nastavení náhodného přehrání skladeb a alb 1. V hlavním menu ipodu zvolte Settings. 2. Nastavte Shuffle na Songs (skladby) nebo Albums (Alba). Pokud nastavíte ipod na náhodné pořadí skladeb volbou Settings > Shuffle, ipod promíchá skladby v seznamu (například, album nebo playlist), který jste vybrali k přehrání. Pokud nastavíte ipod na náhodné pořadí alb, přehraje album v jeho daném pořadí a poté přejde na jiné náhodně vybrané album a to opět přehraje v jeho daném pořadí skladeb. Nastavení opakovaného přehrání skladeb ipod můžete nastavit na opakované přehrávání skladeb znova a znova, nebo na opakování vybraných skladeb. ipod pak opakuje skladby ze seznamu, který jste vybrali k přehrání. Nastavení ipodu na opakování skladeb: Vyberte Choose Settings z hlavního menu ipodu. Pro opakování všech skladeb v seznamu nastavte Repeat to All (Opakovat vše). Pro opakování jedné skladby stále dokola nastavte Repeat to One (Opakovat jednu). Tvorba On-The-Go Playlistů na ipodu Na ipodu nepřipojeném k počítači můžete vytvářet playlisty zvané Playlisty On-The-Go. Vytvoření On-The-Go playlistu: 1. Vyberte skladbu a stiskněte a držte Středové tlačítko dokud název skladby bliká. 2. Vyberte další skladby, které chcete přidat. 3. Vyberte Music > Playlists > On-The-Go pro prohlédnutí vašeho playlistu. Můžete přidat i celé seznamy skladeb. Například pro přidání celého alba vyberte dané album a stiskněte a podržte Středové tlačítko, dokud název alba bliká. 26

27 Přehrání skladeb v On-The-Go playlistu: Vyberte Music > Playlists > On-The-Go a zvolte skladbu. Odebrání skladby z On-The-Go playlistu: Vyberte skladbu v playlistu a podržte Středové tlačítko dokud název skladby bliká. Smazání celého On-The-Go playlistu: Vyberte Music > Playlists > On-The-Go > Clear Playlist (Smazat Playlist). Uložení On-The-Go playlistů do vašeho ipodu: Vyberte Music > Playlists > On-The-Go > Save Playlist > Save Playlist. První playlist je uložen jako New Playlist 1 v menu Playlistů. Playlist On-The-Go je smazán. Můžete si uložit libovolné množství On-The-Go playlistů. Po uložení On-The-Go playlistu již z něho nemůžete odebírat skladby. Stažení On-The-Go playlistů do vašeho počítače: Pokud je ipod nastaven na automatickou aktualizaci skladeb (viz.str. 22), a vy máte vytvořen On-The-Go playlist, nahraje se tento playlist automaticky do itunes když připojíte ipod. Tento nový On-The-Go playlist pak vidíte v itunes Source list. Můžete jej přejmenovat nebo smazat tak jako jakýkoliv jiný playlist v itunes. Hodnocení skladeb Skladbám můžete přiřazovat vaše osobní hodnocení (1 až 5 hvězdiček) podle toho jak se vám ta která skladba líbí. Pomocí těchto hodnocení pak můžete automaticky vytvářet v itunes Smart playlists (Chytré playlisty). Hodnocení skladby: 1. Spusťte přehrávání skladby. 2. V obrazovce přehrávání stiskněte Středové tlačítko až uvidíte displej s hodnocením (ukazuje body, hvězdičky, nebo kombinaci obou těchto symbolů). 3. Pomocí Kruhového ovladače nastavte vaše hodnocení. Poznámka: U představení Podcasts nemůžete nastavovat vaše hodnocení. Nastavení skladeb na přehrávání se stejnou hlasitostí itunes mohou automaticky nastavit hlasitost skladeb, takže jsou pak přehrávány se stejnou relativní hlasitostí. ipod můžete nastavit na použití úrovně hlasitosti podle itunes. Nastavení itunes na přehrávání skladeb se stejnou hlasitostí: 1. V itunes zvolte itunes > Preferences pokud používáte počítač Macintosh, nebo zvolte Edit > Preferences pokud používáte počítač Windows PC. 2. Klikněte na Audio and zvolte Sound Check. 27

28 Nastavení ipodu na použití úrovně hlasitosti dle itunes: Zvolte Settings > Sound Check. Pokud nemáte aktivovánu funkci Sound Check v itunes, nemá toto nastavení na ipodu žádný efekt. Použití Equalizeru Equalizer můžete použít na změnu zvuku v ipodu pro určitý hudební žánr nebo styl. Například tak můžete docílit lepšího zvuku rockové hudby nastavením equalizeru na Rock. Zvolte Settings > EQ a vyberte equalizer preset. Pokud jste v itunes přiřadili určité skladbě nastavení equalizeru a v ipodu je equalizer vypnut, skladba je přehrána s nastavením z itunes. Více informací najdete v itunes and Music Store Help. Zobrazení kompilací v menu ipodu ipod můžete nastavit pro zobrazení kompilací v Music menu. Kompilace je album složené z více zdrojů jako jsou zvukové doprovody k filmům, nebo alba největších hitů. Můžete zvolit Music > Compilations pro zobrazení kompilací. Nastavení ipodu pro zobrazení kompilací v Music menu: Zvolte Settings a nastavte Compilations na On. Prohlížení Obrázků skladeb na ipodu V itunes můžete nastavit zobrazení obrázků skladeb na ipodu při jejich přehrávání. Nastavení itunes pro zobrazení obrázků alb v ipodu: 1. Spusťte itunes a v Source list vyberte ipod. Pak klikněte na tlačítko Options. Tlačítko Options 2. Vyberte Display album artwork on your ipod. Zobrazení obrázku alba na ipodu: 1. Spusťte přehrávání skladby, která má v sobě obsažen obrázek alba. 2. V obrazovce přehrávání skladby stiskněte dvakrát Středové tlačítko. Pokud se obrázek skladby neobjeví na displeji, neobsahuje skladba obrázek, nebo není v itunes povoleno jeho zobrazení (viz.výše). Pro více informací o obrázcích k skladbám spusťte itunes a zvolte Help > itunes and Music Store Help. 28

29 Zobrazení textů skladeb v ipodu Pokud jste v itunes zadali texty skladeb (viz.str.17) a přenesli je do ipodu, můžete je v ipodu zobrazit. Prohlížení textu skladby v ipodu nano při přehrávání: V displeji přehrávání skladby stiskněte Středové tlačítko dokud neuvidíte text skladby. Text skladby na displeji při jejím přehrávání postupně roluje. Poslech představení Podcasts Představení jsou nahrávky typu show v rádiu, stahovatelné do počítače pomocí itunes Music Store (viz.str.24). Jsou uspořádány podle představení, epizod a kapitol. Pokud zastavíte poslech a vrátíte se k dané nahrávce později, pokračuje přehrávání od místa předchozího ukončení. Poslech představení: 1. Vyberte položku Music > Podcasts a poté zvolte představení, které chcete poslouchat. Představení jsou zobrazována v opačném pořadí, takže jako první můžete poslouchat nejnovější představení. U představení a epizod, které ještě nebyly přehrány je zobrazen modrý bod. 2. Vyberte epizodu pro přehrání. Obrazovka přehrávání zobrazuje představení, epizodu a údaje o datu včetně uplynulého a zbývajícího času nahrávky. Stiskem Středového tlačítka zobrazíte bližší informace o představení. Pokud nahrávka obsahuje i obrázek, můžete si jej na displeji ipodu také zobrazit. Obrázek se může v průběhu epizody i změnit, takže při jednom představení můžete shlédnout i více obrázků. Do ipodu můžete nahrát i video představení. Když vyberete video v Music menu, uslyšíte pouze jeho zvuk. Pro zobrazení videa zvolte Videos > Video Podcasts a vyberte video, které chcete přehrát. Poznámka: Pokud má představení, které právě posloucháte, více kapitol, můžete stiskem tlačítka Next/Fast-forward nebo Previous/Rewind přejít na další kapitolu, nebo na začátek právě přehrávané kapitoly. Pro více informací o Představeních otevřete itunes a spusťte Help > itunes and Music Store Help. Poté vyhledejte podcasts. 29

30 Poslech mluveného slova Z itunes Music Store nebo z audible.com můžete zakoupit a stáhnout audioknihy a poslouchat je na ipodu. Postup pro použití itunes ke stažení audioknih do ipodu je stejný jako při stahování skladeb. Pokud přerušíte poslech audioknihy na ipodu a později se k poslechu této audioknihy vrátíte, pokračuje přehrávání od místa kde jste poslech přerušili. Při poslechu skladeb z playlistů ipod přeskakuje audioknihy při nastavení na přehrávání v náhodném pořadí. Pokud má audio kniha, kterou právě posloucháte, více kapitol, můžete stiskem tlačítka Next/Fast-forward nebo Previous/Rewind přejít na další kapitolu, nebo na začátek právě přehrávané kapitoly. Audioknihy můžete poslouchat i rychleji nebo pomaleji než je jejich normální rychlost. Nastavení rychlosti přehrávání audioknihy: Zvolte Settings > Audiobooks and zvolte a speed (rychlost). Rychlost čtení můžete také nastavit v obrazovce přehrávání při poslechu audioknihy. Stiskněte Středové tlačítko dokud neuvidíte menu rychlosti (Speed menu) a poté nastavte rychlost pomocí Kruhového ovladače na nižší nebo vyšší. Nastavení rychlosti přehrávání se projeví pouze u audioknih zakoupených v itunes Music Store nebo audible.com. 30

31 Video funkce Videa a video podcasts můžete zakoupit v itunes Music Store a nahrát je do vašeho ipodu. Přehrávat je můžete na ipodu, nebo na TV k němu připojené. V této kapitole se naučíte nahrávat a prohlížet videa. Koupě a nahrávání Video Podcasts Pro koupi hudby a videa online z itunes Music Store (součást itunes, dostupná pouze v některých zemích), nastavíte váš Apple účet v itunes, najdete skladby a videa o které máte zájem a zakoupíte je. Pokud již máte účet Apple, nebo pokud máte účet u America Online (AOL) (dostupné pouze v některých zemích), můžete jej použít pro vstup do hudebního obchodu a koupi skladeb a videa. Vstup do itunes Music Store: 1. Otevřete itunes a klikněte na Music Store v Source list. 2. Klikněte na tlačítko Account a následujte instrukce na obrazovce pro nastavení účtu Apple, nebo pro zadání vašeho stávajícího účtu, nebo účtu AOL 31

32 Vyhledání video nahrávek v itunes Music Store: Klikněte na Music Store v Source list a poté klikněte na odkaz Video. Video nahrávky můžete též najít jako část alba, nebo jiné nabídky. Videa v itunes a v hudebním obchodě mají u sebe zobrazenu ikonu. Koupě video nahrávek: Klikněte na tlačítko Buy Video vedle videa. Zakoupené video se zobrazí v itunes knihovně ve Videos Source, a v Purchases Source. Stažení video podcasts: Video podcasts jsou zobrazeny v itunes Music Store společně s ostatními podcasts. Jejich pravidelný odběr si můžete objednat stejně jako odběr ostatních podcasts. Pro jejich stahování není zapotřebí mít účet v itunes Music Store. Blíže viz.str. 19 Nahrávání videa do ipodu Videa můžete do ipodu nahrát stejným způsobem jako skladby. Můžete nastavit itunes na automatické nahrávání videa při připojení ipodu k počítači, můžete nastavit itunes na nahrávání pouze vybraných playlistů, nebo můžete nastavit manuální přidávání a mazání videa v ipodu. Automatická aktualizace ipodu Můžete nastavit automatickou aktualizaci všech videí v ipodu při jeho připojení k počítači. Nastavení itunes pro automatickou aktualizaci všech videí v ipodu: 1. Spusťte itunes a zvolte ipod v Source list. 32

33 2. Klikněte na tlačítko Options a poté Videos. Tlačítko Options 3. Zvolte Automatically update all videos. Nahrání skladeb a videa do ipodu: Jednoduše připojte ipod k vašemu počítači. Pokud je ipod nastaven na automatickou aktualizaci, začne probíhat nahrávání. Jakmile je nahrávání hotovo, zobrazí itunes zprávu ipod update is complete. Automatická aktualizace vybraných playlistů Nastavení itunes pro aktualizaci pouze vybraných playlistů je užitečné zejména pokud máte více video nahrávek ve vašem počítači, něž kolik se jich vejde do vašeho ipodu. Pouze videa z vybraných playlistů jsou nahrány do ipodu. Nastavení itunes pro automatickou aktualizaci pouze vybraných playlistů: 1. Spusťte itunes a zvolte ipod v Source list. 2. Klikněte na tlačítko Options a Videos. 3. Zvolte Automatically update selected playlists only. 4. Vyberte playlisty, které chcete aktualizovat. Manuální aktualizace ipodu Nastavení manuální aktualizace skladeb a videa vám dává největší volnost v řízení obsahu ipodu. Můžete přidávat i mazat jednotlivá videa individuálně. Taktéž můžete do ipodu přidávat videa z různých počítačů bez toho, že by docházelo k mazání těch, které již v ipodu jsou. Nastavení itunes pro manuální aktualizaci: 1. Otevřete itunes a vyberte ipod v Source list. 2. Klikněte na tlačítko Options a Music. 3. Zvolte Manually manage songs and playlists. Poznámka: Pokud používáte manuální aktualizaci, musíte před odpojením ipodu od počítače tento nejprve v itunes odebrat kliknutím na tlačítko Eject vedle ipodu v itunes Source list. Přidání videa do ipodu: V itunes klikněte na knihovnu Library a přetáhněte myší video na ikonu ipodu v Source list. 33

34 Smazání skladby z ipodu: 1. Klikněte na ikonu ipodu v Source list. 2. Vyberte video v ipodu a stiskněte Delete nebo Backspace na klávesnici. Manuálním smazáním videa z ipodu se nesmaže toto video v knihovně itunes. Poznámka: Pokud je ipod is zprovozněn jako externí disk (viz.str.44), nejsou videa nahraná do ipodu vidět v Macintosh Finderu na počítači Mac nebo v Průzkumníku - Windows Explorer u Windows PC. Nahrávání Video Podcasts do ipodu Video podcasts nahrajete do ipodu stejným způsobem jako jiné podcasts (viz. str.24). Pokud je součástí podcast video, přehrajete jej volbou Videos > Video Podcasts. Přehrávání a poslech video nahrávek Videa můžete přehrávat přímo na displeji ipodu. Pokud máte ipod AV kabel (dodávaný odděleně), můžete video přehrávané na ipodu sledovat i na TV. Přehrávání a poslech video nahrávek na ipodu Nahraná videa se zobrazují v ipodu v menu Videos. Hudební videa jsou zobrazena i v menu Music. Pokud vyberete video v menu Videos (například Videos > Music Videos), je přehrán na ipodu obraz i zvuk. Pokud zvolíte hudební video v menu Music, (například Music > Songs), je přehrán zvuk nahrávky, ale nikoli její obraz. Přehrávání videa na ipodu: Zvolte Videos a vyberte požadovanou nahrávku. Poslech zvuku hudebního videa nebo video podcastu bez zobrazení videa: Zvolte Music a vyberte hudební video nebo video podcast. Sledování videa na TV připojené k ipodu Pokud máte ipod AV kabel, můžete sledovat video na TV připojené k ipodu. Nejprve nastavte ipod na přehrávání videa na TV, pak připojte ipod k vaší televizi a poté spusťte přehrávání. Nastavení ipodu pro přehrávání videa na TV: Zvolte Videos > Video Settings a nastavte TV Out na Ask nebo na On. Pokud nastavíte TV Out na Ask, nabídne vám ipod možnost volby přehrávání na ipodu nebo na TV při každém spuštění přehrávání videa. Můžete také nastavit video na širokoúhlé zobrazení, nebo na celoobrazovkové zobrazení a nastavit přehrávání v systému PAL nebo NTSC. 34

35 Nastavení předvoleb TV: Zvolte Videos> Video Settings a postupujte dle následujícího popisu: Funkce Širokoúhlé zobrazení Nastavení normy PAL nebo NTSC Popis Nastavte Widescreen na On. Pokud je Widescreen nastaveno na Off, jsou videa zobrazena v celoobrazovkovém režimu. Nastavte TV Signal na PAL nebo NTSC. PAL a NTSC záleží na lokálním systému vysílání, případně na tom kde byl TV přijímač zakoupen. Nejste-li si jisti jaký systém vaše TV používá, najdete tuto informaci v dokumentaci k vašemu TV přijímači. Připojení ipodu k TV: 1. Zapojte volitelný ipod AV kabel do konektoru sluchátek v ipodu. Poznámka: Používejte ipod AV kabel vyrobený speciálně pro ipod. Jiné RCA kabely nebudou s ipodem fungovat. ipod AV kabel můžete zakoupit u svého prodejce Apple. ipod AV kabel můžete také zapojit do portu Line Out v ipod Docku. 2. Připojte video a audio konektory do TV dle nákresu. Váš televizor musí být vybaven RCA video a audio konektory. Televize, nebo jiné video zařízení Video vstup (žlutý) Audio vstup levý (bílý) Audio vstup pravý (červený) ipod AV kabel (dodáván odděleně) Televize, nebo jiné video zařízení Port sluchátek v ipodu Port Line Out v Docku ipod Universal Dock (dodáván odděleně) Přehrávání videa na TV: 1. Připojte k TV (viz.výše). 2. Zapněte TV a přepněte ji na zobrazení signálu z AV vstupu do kterého jste připojili ipod. Více informací najdete v dokumentaci k vašemu TV přijímači. 3. Na ipodu zvolte Videos a vyberte video. 35

36 Připojení ipodu k TV nebo jinému zařízení pomocí S-video: Pro lepší obrazovou kvalitu můžete připojit ipod k TV nebo k jinému zařízení také přes S-video konektor pomocí S-video kabelu a ipod Universal Docku. Pro poslech hudby s videem musíte připojit audio kabel do portu Line Out v ipod Universal Docku a do audio vstupu v TV nebo jiném zařízení. Import a prohlížení vašeho vlastního videa v ipodu V ipodu můžete prohlížet i jiné video soubory, jako například vaše vlastní videa vytvořená v imovie (na počítači Macintosh), nebo videa stažená z internetu. Video soubory zkonvertujete pro ipod, naimportujete je do itunes a poté je nahrajete do ipodu stejným způsobem jako jakákoli jiná videa. Více informací o konverzi video souborů najdete na internetové adrese 36

37 Obrazové funkce ipodu Fotografie z vašeho digitálního fotoaparátu můžete nahrát do ipodu, na kterém si je pak můžete prohlížet, nebo si prohlížet jejich slideshow na TV. V této kapitole se naučíte používat funkce importu a prohlížení fotografií ipodu. Nahrávání fotografií Můžete importovat digitální fotografie z digitálního fotoaparátu do počítače a poté je nahrát do ipodu pro jejich uložení i prohlížení na ipodu. Po připojení ipodu k TV si na TV můžete prohlížet slideshow se současným přehráváním hudby. Poznámka: Pokud máte volitelný ipod Camera Connector, můžete nahrávat fotografie přímo z většiny USB digitálních fotoaparátů nebo USB čteček paměťových karet (viz.str.40). Import Fotografií z fotoaparátu do vašeho počítače Můžete importovat fotografie z digitálního fotoaparátu nebo ze čtečky paměťových karet. Import fotografií do počítače Mac pomocí iphoto: 1. Připojte fotoaparát nebo čtečku paměťových karet k vašemu počítači. Otevřete iphoto (najdete jej v Applications folder Adresář aplikací) pokud se nespustí automaticky. 2. Klikněte na Import. Fotografie z fotoaparátu jsou naimportovány do aplikace iphoto. 37

38 Do iproto můžete naimportovat i jiné digitální obrázky, jako například obrázky stažené z internetu. Více informací o importu a práci s fotografiemi i jinými obrázky získáte otevřením iphoto a volbou Help > iphoto Help. iphoto je možno zakoupit jako část balíčku aplikací ilife. iphoto může již být nainstalován ve vašem počítači Mac v Applications folder. Import fotografií do počítače Mac pomocí Image Capture: Pokud nemáte iphoto, můžete importovat fotografie pomocí Image Capture. 1. Připojte fotoaparát nebo čtečku karet k vašemu počítači. 2. Otevřete Image Capture (v Applications folder), pokud se nespustí automaticky. 3. Pro výběr pouze určitých položek ke stažení klikněte na Download Some, nebo pro stažení všech položek klikněte na Download All. Import fotografií do Windows PC: Postupujte podle návodu který jste dostali k digitálnímu fotoaparátu, nebo k foto aplikaci. Nahrání fotografií z vašeho počítače do ipodu Fotografie můžete přenášet z adresáře na vašem hard disku. Pokud máte počítač Mac a iphoto verze nebo vyšší, můžete přenášet fotografie automaticky. Máte-li počítač Windows PC a Adobe Photoshop Album 2.0 nebo vyšší, nebo Adobe Photoshop Elements verze 3.0 nebo vyšší, můžete taktéž přenášet kolekce fotografií automaticky. První přenos fotografií může zabrat určitý čas v závislosti na velikosti vaší knihovny fotografií. Přenos fotografií z počítače Mac nebo Windows PC do ipodu pomocí foto aplikace: 1. Spusťte itunes a v Source list zvolte ipod. Pak klikněte na tlačítko Options Tlačítko Options 38

39 2. Klikněte na Photos a zvolte Synchronize photos from. Na počítači Mac z vyskakovacího pop-up menu vyberte iphoto. Na počítači Windows PC zvolte Photoshop Album nebo Photoshop Elements z pop-up menu. 3. Pokud chcete importovat všechny vaše fotografie zvolte Copy all photos. Pokud chcete importovat fotografie pouze z určitého alba nebo kolekce, zvolte Copy selected albums only a vyberte alba nebo kolekce, které chcete importovat. Poznámka: Některé verze Photoshop Album a Photoshop Elements nepodporují kolekce. Můžete je však použít pro stažení všech fotografií. Při každém připojení ipodu k vašemu počítači jsou fotografie nahrány automaticky. Nahrání fotografií z adresáře na vašem hard disku do ipodu: 1. Přetáhněte fotografie které si vyberete do adresáře na vašem hard disku v počítači. Pokud chcete, aby obrázky byly v oddělených albech na ipodu, vytvořte podadresáře uvnitř hlavního adresáře a přetáhněte fotografie do těchto podadresářů. 2. Otevřete itunes a vyberte ipod v itunes Source list. Pak klikněte na tlačítko Options. Tlačítko Options 3. Klikněte na Photos a zvolte Synchronize photos from. 4. Vyberte Choose Folder a z vyskakovacího menu zvolte váš adresář s fotografiemi. Když nahráváte fotografie do ipodu, provádějí itunes optimalizaci pro jejich prohlížení. Obrázky v plném rozlišení nejsou standardně do ipodu přenášeny. Nahrání obrázků v plném rozlišení je užitečné, pokud chcete na ipodu obrázky uložit, nebo je přenést do jiného počítače, ale není nezbytné je v plné kvalitě na ipodu prohlížet. Nahrání obrázků s plnou velikostí do ipodu: 1. Otevřete itunes a vyberte ipod v itunes Source list. Pak klikněte na tlačítko Options. Tlačítko Options 2. Klikněte na Photos a zvolte Include full-resolution photos. itunes zkopírují obrázky v plné velikosti do adresáře Photos v ipodu. 39

40 Přenos fotografií z fotoaparátu nebo ze čtečky paměťových karet přímo do ipodu Pomocí volitelného ipod Camera Connectoru (dodáván odděleně) a standardního digitálního fotoaparátu, nebo čtečky paměťových karet můžete ukládat a prohlížet fotografie na ipodu, poté je z fotoaparátu nebo z paměťové karty smazat a fotit další. Později můžete fotografie z ipodu přenést do vašeho počítače pomocí foto aplikace k tomu určené (například iphoto na počítačích Macintosh). Kompatibilitu vašeho fotoaparátu nebo jiného zařízení s ipod Camera Connectorem si ověříte na Poznámka: Slideshow na TV si můžete spustit přímo z fotoaparátu, nebo ze čtečky paměťových karet. Pro spuštění slideshow na TV z fotografií stažených přímo z fotoaparátu, nebo ze čtečky paměťových karet musíte tyto nejprve nahrát do počítače a následně je naimportovat do ipodu pomocí itunes. Import fotografií z USB digitálního fotoaparátu nebo ze čtečky paměťových karet do ipodu: 1. Zapněte ipod a připojte ipod Camera Connector. 2. Zapněte váš fotoaparát (nebo čtečku paměťových karet) a připojte jej k ipodu pomocí USB kabelu, který je v příslušenství vašeho fotoaparátu. ipod Camera Connector 3. Na ipodu zvolte Import. Fotografie jsou uloženy do adresáře DCIM (digital camera images) v ipodu. 40

41 Prohlížení importovaných fotografií na ipodu: 1. Zvolte Photos > Photo Import a vyberte číslo archivu. Zobrazí se druh, počet a velikost fotografií v archivu. 2. Zvolte Browse. Zobrazení fotografií může chvilku trvat. Dále vyberte libovolné foto pro celoobrazovkové zobrazení Poznámka: Menu Photo Import není zobrazeno, dokud v ipodu nejsou uloženy fotografie přenesené přímo z digitálního fotoaparátu, nebo ze čtečky paměťových karet. Smazání fotografií z fotoaparátu nebo ze čtečky paměťových karet: 1. Importujte fotografie z fotoaparátu nebo ze čtečky paměťových karet (viz.výše). 2. Zvolte Erase Card. Všechny fotografie jsou z fotoaparátu nebo ze čtečky paměťových karet smazány. Import Fotografií z ipodu do počítače Pokud nahrajete fotografie v plném rozlišení z vašeho počítače do ipodu pomocí předcházejícího postupu, jsou uloženy v adresáři Photos v ipodu. Pokud nahrajete fotografie přímo z digitálního fotoaparátu, nebo ze čtečky paměťových karet do ipodu (viz.výše), jsou uloženy v adresáři DCIM v ipodu. Můžete připojit ipod k počítači a naimportovat tyto fotografie do počítače. ipod musí být nastaven pro použití jako externí hard disk (External Disk) (více viz.str. 44). Import fotografií z ipodu do počítače: 1. Připojte ipod k počítači. 2. Přetáhněte soubory z adresáře Photos nebo DCIM v ipodu do počítače na plochu nebo přímo do aplikace pro práci s fotografiemi. Poznámka: Pro import fotografií z adresáře DCIM můžete také použít aplikaci sloužící k úpravě fotografií. Více informací najdete v dokumentaci takové aplikace. 41

42 Prohlížení fotografií a jiných obrázků Fotografie si můžete na ipodu prohlížet manuálně, nebo jako slideshow. Pokud máte volitelný ipod AV kabel, můžete připojit ipod k TV a na té si pouštět slideshow spolu s hudbou. Prohlížení fotografií na ipodu Postup prohlížení fotografií na ipodu: 1. Na ipodu vyberte Photos > Photo Library. Nebo zvolte Photos a vyberte foto album, pokud chcete prohlížet fotografie pouze určitého alba. Může chvíli trvat, než se fotografie zobrazí. 2. Vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit a stiskněte Středové tlačítko pro zobrazení fotografie přes celou obrazovku. V jakékoli obrazovce prohlížení fotografií můžete použít Kruhový ovladač pro procházení fotografiemi. Pomocí tlačítek Next/Fast-forward a Previous/Rewind se přesunete na předcházející, nebo na následující obrazovku fotografií. Prohlížení automatických prezentací fotografií - Slideshow Fotografie si můžete prohlížet v automatických prezentacích s přechody a s hudbou, pokud si toto navolíte na ipodu. Máte-li volitelný AV kabel, můžete si tyto slideshow pouštět i na TV. Nastavení parametrů Slideshow: Zvolte Photos > Slideshow Settings, a postupujte dle následujícího postupu: Nastavení Zobrazení slideshow na ipodu Zobrazení slideshow na TV Délka zobrazení jednoho obrázku Hudba přehrávaná při slideshow Opakování obrázků Zobrazování v náhodném pořadí Zobrazování s přechody Zobrazení na TV v systému PAL nebo NTSC Postup Nastavte TV Out na Ask nebo Off. Nastavte TV Out na Ask nebo On. Pokud jste nastavili TV Out na Ask, ipod vám nabídne možnost vybrat zda bude slideshow přehrána na TV nebo na ipodu při každém spuštění slideshow. Zvolte Time Per Slide a vyberte čas, po který bude zobrazen jeden snímek. Zvolte Music and vyberte playlist. Pokud používáte iphoto, můžete navolit v iphoto kopírování nastavení hudby dle iphoto. Přehrány budou pouze skladby, které jsou nahrány do ipodu. Nastavte Repeat (Opakování) na On. Nastavte Shuffle Photos na On. Zvolte Transitions a vyberte druh přechodu. Nastavte TV Signal na PAL nebo NTSC. Použití systému PAL nebo NTSC záleží na TV vysílacím standardu používaném ve vaší lokalitě. Pokud si nejste jisti, který systém vaše TV používá, najdete tyto údaje v její dokumentaci. 42

43 Spuštění slideshow na ipodu: Vyberte foto, album, nebo zatočte ovladačem a stiskněte Play. Můžete též při libovolném obrázku zobrazeném přes celý displej stisknout Středové tlačítko. Pro pozastavení hudby i slideshow stiskněte tlačítko Play/Pause. Pro skok na další nebo předchozí foto manuálně stiskněte tlačítko Next/Fast-forward nebo Previous/Rewind. Připojení ipodu k TV: 1. Připojte volitelný ipod AV kabel do portu sluchátek v ipodu. Poznámka: Používejte pouze ipod AV kabel vyrobený speciálně pro ipod. Jiné podobné kabely typu RCA nebudou fungovat řádně. ipod AV kabel můžete zakoupit u svého prodejce Apple. ipod AV kabel můžete také připojit do portu Line Out v ipod Universal Docku. 2. Připojte video a audio konektory do vstupů do vašeho televizoru (viz.obr.str. 35). Váš TV přijímač musí být vybaven RCA video a audio vstupy. Spuštění slideshow na TV: 1. Připojte ipod k TV (viz. výše). 2. Zapněte váš televizor a přepněte jej na zobrazení signálu ze vstupů, do kterých jste zapojili váš ipod. Více informací o přepínání vstupů signálu do TV najdete v dokumentaci k vaší TV. 3. Na ipodu vyberte fotografii, nebo album a stiskněte tlačítko Play. Nebo zobrazte foto v celoobrazovkovém zobrazení a stiskněte Středové tlačítko. Pro pauzu v slideshow i v přehrávání hudby stiskněte tlačítko Play/Pause. Pro přechod na další, nebo na předcházející fotografii stiskněte tlačítko Next/Fast-forward, nebo Previous/Rewind. Pokud jste zvolili playlist v Photos > Slideshow Settings > Music, tento playlist bude přehráván automaticky při spuštění slideshow. Fotografie jsou zobrazovány na TV s průběhem dle vašeho nastavení v menu Slideshow Settings. Připojení ipodu k TV, nebo k jinému video zařízení pomocí S-video: Pro vyšší kvalitu obrazu můžete ipod připojit k TV nebo jinému video zařízení, které je vybaveno S-video vstupem pomocí S-video kabelu a ipod Universal Docku. Pro poslech hudby společně s slideshow musíte připojit audio kabel do výstupu Line Out v ipod Universal Docku a v TV do jejího audio vstupu. 43

44 Jiné funkce a příslušenství ipod může ukládat mnohem více než jen hudební skladby. Můžete s ním dělat víc než jen poslouchat skladby. V této kapitole se dozvíte více o dalších funkcích ipodu, včetně použití ipodu jako externího disku, budíku, časovaného usínání, může ukazovat světový čas, ukládat kontakty, úkoly a poznámky. Naučte se používat ipod jako stopky, zamykat jej kódem a dozvíte se o možných příslušenstvích pro ipod. Použití ipodu jako externího disku ipod můžete použít jako externí disk pro ukládání a nahrávání dat. Poznámka: Pro nahrání hudby i jiných audio nahrávek do ipodu musíte použít itunes. Skladby které stáhnete pomocí itunes neuvidíte v Macintosh Finderu nebo ve Windows Exploreru. Rovněž pokud zkopírujete hudební soubory do ipodu v Macintosh Finderu nebo Windows Exploreru, nebudete je moci v ipodu přehrát. Zprovoznění ipodu jako externího disku: 1. Otevřete itunes a vyberte ipod v itunes Source list. Pak klikněte na tlačítko Options. Tlačítko Options 2. Klikněte na Music and zvolte Enable disk use. Pokud použijete ipod jako externí disk, objeví se ipod na ploše v počítači Mac, nebo jako další disk označený písmenem ve Windows Exploreru na Windows PC. Poznámka: Kliknutím na Music a na volbu Manually manage songs and playlists v okně Options také zprovozníte ipod pro použití jako externí disk. Soubory zkopírujete z ipodu a do něj přetažením myší. 44

45 Pokud používáte ipod především jako externí disk, můžete vypnout automatické spuštění itunes při připojení ipodu k počítači. Vypnutí automatického spouštění itunes po připojení ipodu k počítači: 1. Otevřete itunes a vyberte ipod v itunes Source list. Pak klikněte na tlačítko Options. Tlačítko Options 2. Klikněte na Music a odznačte Open itunes when this ipod is attached. Použití dalších nastavení Můžete nastavit datum a čas, hodiny v různých časových zónách, budík a časovač. ipod můžete použít jako stopky, pro hraní her, nebo jej můžete zamknout kódem. Nastavení a zobrazení data a času Datum a čas jsou nastaveny automaticky podle času ve vašem počítači při připojení ipodu k počítači. Toto nastavení však můžete změnit. Nastavení předvoleb data a času: 1. Zvolte Settings > Date & Time. 2. Zvolte jednu nebo více z následujících předvoleb: Nastavení Zadání časové zóny Nastavení data a času Zobrazení času v jiném formátu Zobrazení času v titulní liště Postup Zvolte Set Time Zone a vyberte časovou zónu ze seznamu. Zvolte Set Date & Time. Pomocí Kruhového ovladače změňte vybranou hodnotu. Stiskem Středového tlačítka pak přejdete na další hodnotu. Zvolte Time a stiskněte Středové tlačítko pro volbu mezi 12-ti a 24-hodinovým formátem. Zvolte Time in Title a stiskněte Středové tlačítko pro výběr On nebo Off. V každé obrazovce ipodu pak vidíte datum a čas. 45

46 Přidání hodin pro jiné časové zóny Hodiny pro jinou časovou zónu přidáte takto: 1. Zvolte Extras > Clock 2. Zvolte New Clock. 3. Vyberte region a pak zvolte město. Hodiny které jste přidali se zobrazí v seznamu. Hodiny, které jste přidali jako poslední jsou také poslední zobrazeny. Smazání hodin: 1. Zvolte hodiny (clock). 2. Zvolte Delete This Clock a potvrďte výběrem Delete na následující obrazovce. Nastavení budíku Budík můžete nastavit pro jakékoliv hodiny v ipodu. Použití ipodu jako budíku: 1. Zvolte Extras > Clock a pak vyberte hodiny, ke kterým chcete nestavit budík. 2. Zvolte Alarm Clock. 3. Nastavte Alarm na On. 4. Zvolte Time a nastavte čas budíku. 5. Vyberte skladbu pro budík. Pokud vyberete Beep, uslyšíte budík z interního reproduktoru. Pokud zvolíte playlist, budete potřebovat připojit ipod k vnějším reproduktorům nebo sluchátkům přes které pak bude slyšet budík. Máte-li nastavený budík, uvidíte na každé obrazovce ipodu ikonu zvonku u daného času. Nastavení časovače vypnutí ipod můžete nastavit na automatické vypnutí po určitém čase přehrávání hudby, nebo po slideshow. Nastavení časovače vypnutí: 1. Zvolte Extras > Clock a pak vyberte hodiny. 2. Zvolte Sleep Timer a vyberte jak dlouho má trvat přehrávání ipodu. Jakmile nastavíte časovač vypnutí, objeví se v obrazovce přehrávání ikona hodin a počet minut zbývajících do vypnutí ipodu. 46

47 Stopky Pro měření času můžete v ipodu použít stopky, při kterých můžete současně poslouchat hudbu. Použití stopek: 1. Zvolte Extras > Stopwatch. Pokud již stopky měřily, zvolte Extras > Stopwatch > Timer pro spuštění nového měření. 2. Klikněte na Start pro spuštění nového měření času. 3. Klikněte na Lap after each lap pro zaznamenávání mezičasů. Displej zobrazuje celkový změřený čas a okamžitý mezičas. 4. Klikněte na Pause pro zastavení celkového času i mezičasu a Resume pro začátek nového měření. 5. Klikněte na Done pro konec měření. ipod ukládá jednotlivá měření s datem, časem i mezičasy. Opakované prohlédnutí nebo smazání zaznamenaných měření: 1. Zvolte Extras > Stopwatch. Pod ikonou Timer menu se zobrazí seznam zaznamenaných měření. 2. Zvolte měření pro zobrazení detailních informací o daném měření. Uvidíte datum a čas kdy měření začalo, celkový čas, nejkratší, nejdelší a průměrný mezičas. 3. Smazání měření provedete tak, že stisknete Středové tlačítko a zvolíte Delete. Hraní her ipod obsahuje několik her. Zvolte Extras > Games a vyberte hru. Zamčení ipodu číselným zámkem Můžete nastavit číselnou kombinaci zámku pro zamčení ipodu, která zabrání jeho neoprávněnému použití. Když zamknete ipod, který není připojen k počítači, musíte zadat nastavenou kombinaci pro jeho odemčení. Poznámka: Zamčení kódem je odlišné od zamčení kláves přepínačem Hold, který chrání ipod pouze od náhodného zapnutí. Zamčení pomocí číselné kombinace brání použití ipodu jinou osobou bez vašeho vědomí. Nastavení číselné kombinace zámku na ipodu: 1. Zvolte Extras > Screen Lock > Set Combination. 2. Na obrazovce Code screen, zadejte číselnou kombinaci: Pomocí kruhového ovladače nastavte první číslici. Pro její nastavení můžete použít i tlačítka Previous/Rewind a Next/Fast-forward. Stiskem Středového tlačítka potvrdíte vaše nastavení. 47

48 Stejným způsobem nastavte i zbývající číslice zámku. Po skončení nastavení kódu se vrátíte do Screen Lock obrazovky. Jakmile je kombinace zámku nastavena, můžete si ji zobrazit návratem do obrazovky Set Code screen. Nebo zvolíte Extras > Screen Lock > Turn Lock On pro zobrazení vašeho kódu. Pokud kód zapomenete, můžete si jej tímto způsobem snadno zobrazit. Zamčení ipodu číselným zámkem: Zvolte Extras > Screen Lock > Turn Lock On > Lock. Pokud jste právě nastavili číselnou kombinaci zámku, zámek bude již na obrazovce zobrazen. Stačí stisknout Středové tlačítko pro zamčení ipodu. Tip: Pro možnost rychlého zamčení ipodu si můžete Screen Lock menu přidat do hlavního menu. Blíže viz. Přidání a odebrání položek z hlavního menu str. 8. ipod můžete odemknout dvěma způsoby: Zadejte číselnou kombinaci na ipodu pomocí Kruhového ovladače nebo pomocí tlačítek Previous/Rewind a Next/Fast-forward a stisky Středového tlačítka pro jejich potvrzení. Zadáte-li špatnou číselnou kombinaci, blikají číslice červeně. Zkuste zadat číselnou kombinaci znovu. Připojte ipod k vašemu počítači se kterým ipod používáte a ipod se automaticky odemkne. Pro příští zamčení můžete použít stejnou číselnou kombinaci. Poznámka: Pokud se vám nepodaří ipod těmito způsoby odemknout, můžete obnovit software ipodu. Více informací najdete v kapitole Aktualizace a obnovení ipod softwaru viz.str. 59. Synchronizace Kontaktů, Kalendáře a Úkolů ipod může ukládat kontakty, záznamy kalendáře a úkoly pro jejich prohlížení na cestách. Pokud používáte Mac OS X v10.4 nebo vyšší, můžete použít itunes pro synchronizaci kontaktů Address Booku a ical pro položky vašeho kalendáře. Pokud používáte nižší verzi než Mac OS X 10.4, můžete použít isync pro přenos vašich informací. Synchronizace vašich informací pomocí isync vyžaduje isync 1.1 nebo vyšší a ical nebo vyšší. Pokud používáte Windows 2000 nebo Windows XP a používáte Outlook Express, nebo Microsoft Outlook 2003 nebo vyšší pro ukládání kontaktů, můžete použít pro synchronizaci kontaktů s ipodem itunes. Pokud používáte kalendář v Microsoft Outlook 2003 nebo vyšší, můžete také synchronizovat váš kalendář. 48

49 Synchronizace kontaktů nebo položek kalendáře (pomocí Mac OS X v10.4 nebo vyšší): 1. Připojte ipod k vašemu počítači. 2. V itunes zvolte ipod v Source list a klikněte na tlačítko Options. Tlačítko Options 3. Pro aktualizaci kontaktů klikněte na Contacts, klikněte na Synchronize Address Book contacts, a vyberte z předvoleb: Volba Synchronize all contacts automatically (Automatická synchronizace všech kontaktů) Synchronize selected groups of contacts automatically (Automatická aktualizace vybraných skupin) Popis Zvolte Synchronize all contacts. Když kliknete na OK, itunes zaktualizují ipod dle kontaktů v Address Booku ve vašem počítači Mac. Zvolte Synchronize selected groups only a zatrhněte okénka vedle skupin, které chcete aktualizovat. Pokud kontakty obsahují obrázky, jsou tyto zkopírovány do ipodu. Při zobrazení kontaktu v ipodu je zobrazen i příslušný obrázek. 4. Pro aktualizaci Kalendáře klikněte na Calendars, pak klikněte na Synchronize ical calendars, a zvolte jednu z předvoleb: Volba Synchronize all calendars automatically (Automatická aktualizace všech položek kalendáře) Synchronize selected calendars automatically (Automatická aktualizace vybraných položek kalendáře) Popis Zvolte Synchronize all calendars. Zvolte Synchronize selected calendars only a zatrhněte okénka vedle položek, které chcete aktualizovat. Import všech informací pomocí Mac isync (při Mac OS X verzi nižší než 10.4): 1. Připojte ipod k vašemu počítači. 2. Spusťte isync a zvolte Devices > Add Device. Tento krok musíte udělat pouze při prvním použití isync s ipodem. 3. Zvolte ipod a klikněte na Sync Now. isync nahraje informace z ical a Mac OS X Address Booku do vašeho ipodu. Při příští synchronizaci ipodu stačí jednoduše otevřít isync a kliknout na Sync Now. Můžete též zvolit automatickou synchronizaci při připojení k počítači. Poznámka: isync stahují informace z vašeho počítače do ipodu. isync nemůžete použít na stažení informací z ipodu do vašeho počítače. 49

50 Synchronizace kontaktů nebo položek kalendáře (pomocí Microsoft Outlook pro Windows nebo Outlook Express pro Windows): 1. Připojte ipod k vašemu počítači. 2. V itunes zvolte ipod v Source list a klikněte na tlačítko Options. Tlačítko Options 3. Pro aktualizaci kontaktů klikněte na Contacts, zatrhněte předvolbu Synchronize contacts from a vyberte Microsoft Outlook (pokud je k dispozici), nebo Outlook Express z vyskakovacího menu. Poté vyberte, jaké kontaktní informace chcete synchronizovat. 4. Pro aktualizaci Kalendáře (pokud používáte Microsoft Outlook), klikněte na Calendars a zatrhněte Synchronize calendars from Microsoft Outlook. Pokud nechcete synchronizovat kontakty automaticky, můžete informace do ipodu nahrávat manuálně. ipod musí být zprovozněn jako externí disk (viz. Použití ipodu jako externího disku na str. 44). Manuální import kontaktů: 1. Připojte ipod a otevřete vaši aplikaci pro maily nebo kontakty. Import kontaktů pracuje s aplikacemi Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage, Eudora a dalšími. 2. Přetáhněte kontakty z adresáře aplikace do složky Contacts ipodu. V některých případech budete muset exportovat kontakty a pak teprve přetáhnout exportované soubory do adresáře kontaktů ipodu. Bližší informace hledejte v dokumentaci k vaší mailové nebo kontaktní aplikaci. Manuální import položek kalendáře: 1. Vyexportujte položky kalendáře z libovolné aplikace, která používá standardní formát icalendar (soubory s koncovkou *.ics) nebo formát vcal (soubory s koncovkou *.vcs). 2. Přetáhněte soubory do adresáře Calendars ipodu. Poznámka: Úkoly nemůžete synchronizovat s ipodem manuálně. Prohlížení kontaktů na ipodu: Zvolte Extras > Contacts. Prohlížení položek kalendáře: Zvolte Extras > Calendar. Prohlížení úkolů: Zvolte Extras > Calendar > To Do. 50

51 Ukládání a čtení poznámek V ipodu můžete ukládat a číst textové poznámky pokud je zprovozněn jako externí disk (viz.str. 44). 1. Uložte dokument v jakékoliv aplikaci pro zpracování textu jako textový soubor (*.txt). 2. Přesuňte tento soubor do adresáře Notes v ipodu. Čtení poznámek: Zvolte Extras > Notes. Nahrávání zvukových poznámek Pomocí mikrofonu kompatibilního s ipodem (prodávaný samostatně) můžete na ipodu nahrávat zvukové poznámky. V ipodu je můžete ukládat a nahrávat je do počítače. V ipodu můžete nastavit kvalitu záznamu na Mono (22 khz, mono) pro úsporu diskového místa, nebo na Stereo kvalitu (44.1 khz, stereo) pro lepší zvukovou kvalitu. Nahrání zvukové poznámky: 1. Připojte mikrofon do Dock portu v ipodu. 2. Nastavte kvalitu záznamu (Duality) na Mono nebo Stereo. 3. Pro zahájení nahrávání zvolte Record. 4. Mikrofon držte ve vzdálenosti několika palců od úst a hovořte. Nahrávání přerušíte stiskem tlačítka Pause. 5. Pro konec nahrávání zvolte Stop a Save. Vaše uložené nahrávky jsou setříděny podle data a času. Přehrání záznamu: Zvolte Extras > Voice Memos a vyberte nahrávku. Poznámka: Menu zvukových poznámek se nezobrazí, dokud není k ipodu připojen mikrofon. Nahrávání zvukových poznámek z počítače: Zvukové poznámky jsou uloženy v adresáři Recordings v ipodu a jsou ve formátu WAV. Pokud zprovozníte ipod jako externí disk, můžete je z tohoto adresáře kopírovat do počítače. Pokud je ipod nastaven na automatickou aktualizaci skladeb (viz.str.21) a máte v ipodu nahrány zvukové poznámky, jsou automaticky nahrány do playlistů v itunes když připojíte ipod k počítači. Playlist nových zvukových poznámek pak vidíte v itunes Source list. 51

52 Příslušenství k ipodu Některé příslušenství je součástí balení ipodu a mnoho dalšího najdete na Pro koupi dalšího příslušenství kontaktujte svého prodejce Apple. Příslušenství k ipodu: ipod Universal Dock ipod AV kabel ipod USB napájecí adaptér ipod sluchátka do uší Cestovní adaptér Doplňky jiných výrobců jako jsou reproduktory, sluchátka, mikrofony záložní baterie, auto adaptéry, napájecí adaptéry a další. Použití sluchátek: Sluchátka zapojte do výstupu pro sluchátka na přehrávači ipod. Pokud chcete, můžete na ně nasadit krytky sluchátek a poté je vložte do uší dle obrázku. Krytky sluchátek Kablík sluchátek je nastavitelný UPOZORNĚNÍ! Dlouhodobý poslech hlasité hudby může poškodit váš sluch! Po nějakém čase se může váš sluch adaptovat na hlasitý poslech hudby a úroveň hlasitosti se vám může zdát normální, i v takovém případě však může poslech hlasité hudby poškodit váš sluch. Pokud slyšíte zvonění v uších, nebo slyšíte tlumeně, zastavte poslech hudby. Snížením hlasitosti a zkrácením doby poslechu snížíte nebezpečí poškození vašeho sluchu. Pro ochranu sluchu je doporučeno: Sluchátka používejte při vysoké hlasitosti pouze po omezenou dobu. Nepoužívejte vysokou hlasitost pro přehlušení hlučného pozadí. Snižte hlasitost pokud pozorujete zhoršení sluchu. 52

53 Tipy a řešení problémů Většina potíží s ipodem může být rychle vyřešena pomocí následujících pokynů. Zapamatujte si těchto pět základních doporučení pro případ, že budete mít problém s ipodem. Pokud žádné z nich nepomůže, vyžaduje problém specifické řešení. Resetujte ipod. Blíže viz. Všeobecná doporučení níže. Připojte ipod k jinému USB portu pokud jej v itunes nevidíte. Restartujte počítač a ujistěte se, že máte nainstalovánu poslední verzi softwaru. Přeinstalujte ipod a itunes software na poslední verzi z internetu. Obnovte data v ipodu. Blíže viz. Aktualizace a obnovení ipod Softwaru na str. 59. Všeobecná doporučení Většina problémů s ipodem může být vyřešena jeho resetem. Reset ipodu: 1. Přepněte přepínač Hold na on a pak na off (nastavte zamčení kláves a opět jej vypněte). 2. Stiskněte a držte Středové tlačítko a tlačítko Menu na dobu nejméně 6 sekund., dokud se na displeji neobjeví logo Apple. Pokud ipod nejde zapnout nebo neodpovídá Ujistěte se, že přepínač Hold je vypnutý. Pokud stále nefunguje, připojte ipod k USB nebo FireWire portu. Baterie ipodu může potřebovat nabít. Pokud stále nefunguje, může být třeba provést reset. Pokud stále nefunguje, může pomoci obnovení ipod softwaru. Blíže viz. Aktualizace a obnovení ipod softwaru na str

54 Pokud chcete ipod odpojit od počítače, ale na displeji je vidět zpráva Do not disconnect (Neodpojujte). Pokud ipod nahrává hudbu, počkejte na konec nahrávání. Zvolte ipod v itunes Source list a klikněte na tlačítko Eject. Pokud ipod zmizel z itunes Source list, ale na displeji ipodu stále vidíte Do not disconnect, odpojte jej. Pokud ipod nezmizí z itunes Source listu, přetáhněte ikonu ipodu z Plochy do koše (pokud používáte Mac) nebo klikněte na Bezpečně odebrat hardware v system tray a zvolte ipod (pokud používáte Windows PC). Pokud stále vidíte zprávu Do not disconnect restartujte váš počítač a odeberte ipod znova. ipod nepřehrává hudbu Ujistěte se, že přepínač Hold je vypnutý. Ujistěte se, že konektor sluchátek je řádně zapojen. Ujistěte se, že hlasitost je řádně nastavena. Pokud ipod stále nefunguje, stiskněte tlačítko Pause. ipod může být v režimu pauzy. Ujistěte se, že používáte itunes 6 nebo vyšší (je na ipod CD nebo jej najdete na Skladby zakoupené z itunes Music Store pomocí dřívějších verzí itunes nebudou hrát dokud neuděláte upgrade itunes a nahrání skladeb. Pokud používáte ipod Dock, ujistěte se, že ipod je řádně umístěn do Docku a všechny kabely jsou správně připojeny. Pokud používáte Dock Line Out port ověřte, že vaše externí reproduktory jsou správně zapojeny a řádně fungují. Pokud připojíte ipod k počítači a nic se neděje. Ujistěte se, jste nainstalovali software z ipod CD. Zkuste připojit ipod k jinému USB portu počítače. Poznámka: Pro připojení ipodu je doporučen port USB 2.0. USB 1.1 je výrazně pomalejší než port USB 2.0 a není pro připojení ipodu doporučen. Pokud váš počítač nemá port USB 2.0, můžete zakoupit a nainstalovat Windows-certifikovanou USB 2.0 kartu. Více informací najdete na Pro nabití baterie musíte ipod připojit k high-power USB 2.0 portu nebo k FireWire portu ve vašem počítači. Připojení ipodu k USB portu ve vaší klávesnici nebude nabíjet baterii. K FireWire portu můžete ipod připojit pomocí volitelného ipod Dock Connector to FireWire kabelu, určeného pouze k nabíjení ipodu. Přenos dat není u tohoto kabelu podporován. ipod může potřebovat provést reset (viz. str. 53). 54

55 Je-li baterie ipodu zcela vybita, může trvat až 30 minut od zapojení do USB portu než se ipod zapne. Po tuto dobu může zůstat displej ipodu vypnutý. Nechte ipod připojený, dokud se baterie dostatečně nenabije. Máte-li k dispozici ipod USB napájecí adaptér, můžete jej použít pro rychlejší nabití baterie ipodu. Pokud připojujete ipod k přenosnému počítači pomocí ipod Docku, zapojte nejprve napájení počítače a až pak připojte ipod k počítači. Zkontrolujte, že máte požadovaný hardware a software. Blíže viz. Kontrola systémových požadavků na str.57. Zkontrolujte propojení kabelem. Odpojte kabel na obou stranách a prověřte, že se v USB portech nenacházejí žádné cizí předměty. Poté kabely opatrně zapojte zpět. Ujistěte se, že konektory na obou koncích kabelu jsou řádně orientovány. Mohou být vloženy pouze jedním způsobem. Pokud nic z tohoto nepomáhá, restartujte počítač. Pokud nic z výše uvedeného nepomohlo, může být třeba obnovit ipod software. Blíže viz. Aktualizace a obnovení ipod softwaru na str. 59. Poznámka: ipod Dock Connector na FireWire kabel můžete použít pouze pro nabíjení, ne však pro nahrávání skladeb a jiných audio souborů do ipodu. Pokud vidíte ikonu adresáře s vykřičníkem na displeji ipodu. ipod může potřebovat reset (viz.str. 53). Pokud stále nefunguje, baterie ipodu může potřebovat nabít. Připojte ipod k počítači a nechte baterii nabít. Vidíte li stále na displeji ikonu adresáře, resetujte ipod znova. Pokud ipod stále nefunguje, může být třeba aktualizovat nebo obnovit ipod poslední verzí softwaru. Ujistěte se, že jste nainstalovali software z ipod CD, nebo jděte na pro stažení poslední verze softwaru. Pak postupujte dle instrukcí na straně 59 pro aktualizaci a obnovení ipod softwaru. 55

56 Pokud nahrávání skladeb a dat přes USB 2.0 port probíhá pomalu Pokud nahráváte velké množství skladeb přes USB 2.0 port a baterie ipodu není dostatečně nabitá, ipod přejde do úsporného režimu. Rychlost nahrávání se rapidně sníží. Chcete-li zvýšit rychlost nahrávání, můžete nahrávání zastavit, ponechat ipod připojený pro nabití jeho baterie, nebo jej připojit k volitelnému ipod USB 2.0 napájecímu adaptéru. Nechte ipod nabíjet po dobu cca 1 hodiny a poté obnovte nahrávání. Pokud nemůžete nahrát skladby nebo jiná data do ipodu Skladby mohou být kódovány ve formátu, který ipod nepodporuje. Formáty v následující tabulce jsou ipodem podporovány. Jsou mezi nimi i formáty pro audioknihy a podcasting: AAC (M4A, M4B, M4P) (do 320 Kbps) Apple Lossless (kompresovaný formát o vysoké kvalitě) MP3 (do 320 Kbps) MP3 Variable Bit Rate (VBR) WAV AA (audible.com formát pro mluvené slovo, formáty 2, 3, a 4) AIFF Skladba kódovaná pomocí Apple Lossless formátu má plnou CD kvalitu, ale zabírá pouze do poloviny místa skladby kódované pomocí AIFF nebo WAV formátu. Stejná skladba kódovaná pomocí AAC nebo MP3 formátu zabírá mnohem méně místa. Pokud importujete hudbu z CD pomocí itunes, je standardně kódována pomocí AAC formátu. Pomocí itunes pro Windows můžete konvertovat nechráněné WMA soubory do AAC nebo MP3 formátu. Toto může být užitečné, pokud máte knihovnu skladeb kódovanou ve formátu WMA. ipod nepodporuje WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 audio soubory nebo audible.com formát 1. Pokud máte skladbu v itunes, která není podporována ipodem, můžete ji zkonvertovat do formátu, který ipod podporuje. Více informací najdete v itunes and Music Store Help. Pokud jste nedopatřením přepnuli ipod na jazyk, kterému nerozumíte Můžete nastavení jazyku resetovat. 1. Stiskněte tlačítko Menu opakovaně, dokud se nezobrazí hlavní menu. 2. Zvolte pátou položku menu (Settings). 3. Zvolte poslední položku menu (Reset All Settings). 4. Zvolte druhou položku menu (Reset) a vyberte jazyk. Ostatní nastavení jako například opakování skladeb jsou také resetovány. 56

57 Poznámka: Pokud jste přidali nebo odebrali položky v hlavním menu (viz.str.8), může být menu Settings v jiném místě. Nemůžete-li najít položku Reset All Settings, můžete obnovit váš ipod do výchozího nastavení a zvolit jazyk, kterému rozumíte. Blíže viz. Aktualizace a obnovení ipod Softwaru na straně 59. Pokud nemůžete nahrát fotografie přímo z fotoaparátu Ujistěte se, že máte ipod Camera Connector a USB digitální fotoaparát. Pokud nemáte k vašemu fotoaparátu USB kabel, budete si jej potřebovat dokoupit. Kompatibilní kabely najdete pravděpodobně na webových stránkách výrobce vašeho fotoaparátu. Pokud neprobíhá stahování fotografií, ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý a nastaven na režim potřebný pro import fotografií. Více informací najdete v návodu k vašemu fotoaparátu. Ujistěte se taktéž, že je kabel řádně zapojen. Pokud nevidíte hudební videa nebo fotografie na vaší TV Pokud jste nahráli fotografie přímo z fotoaparátu, nebo ze čtečky paměťových karet do ipodu, nemůžete je vidět v slideshow na TV. Musíte je nejprve přenést do počítače a pak je do ipodu nahrát pomocí itunes. Musíte použít RCA kabely vyrobené speciálně pro ipod, jako je ipod AV kabel pro připojení ipodu k TV. Jiné podobné RCA kabely nebudou fungovat. Ujistěte se, že vaše TV je nastavena na zobrazení signálu ze vstupu, do kterého jste připojili kabely od ipodu (viz. dokumentace k vaší TV). Ujistěte se, že všechny kabely jsou řádně zapojeny (viz.str. 35). Ujistěte se, že žlutý konec ipod AV kabelu je zapojen do video vstupu ve vaší TV. Pokud zkoušíte spustit video, jděte do menu Videos > Video Settings a nastavte TV Out na On, pak zkuste spustit video znova. Pokud zkoušíte spustit slideshow, jděte do menu Photos > Slideshow Settings a nastavte TV Out na On, pak zkuste spustit slideshow znova. Pokud toto nepomůže, jděte do menu Videos > Videos Settings (pro video), nebo Photos > Slideshow Settings (pro slideshow) a nastavte TV Signal na PAL nebo NTSC, v závislosti na typu vašeho TV přijímače. Zkuste obě možnosti. Kontrola systémových požadavků Pro používání ipodu musíte mít: Jednu z následujících počítačových konfigurací: o Macintosh s USB portem (USB 2.0 doporučený) o Windows PC s USB portem nebo USB kartou (USB 2.0 doporučený) Jeden z následujících operačních systémů: Mac OS X v nebo vyšší, Windows 2000 se Service Pack 4 nebo vyšší, nebo Windows XP Home nebo Professional se Service Pack 2 nebo vyšší. itunes 6 nebo vyšší (itunes najdete na ipod CD) 57

58 Quick Time ipod software (obsažen na ipod CD) Pokud váš počítač Windows PC nemá high-power USB 2.0 port, můžete si zakoupit a nainstalovat USB 2.0 kartu. Pro více informací o kabelech a kompatibilních USB kartách jděte na High-power USB 2.0 port Poznámka: Pro nabíjení můžete ipod připojit i k FireWire portu (IEEE 1394), nikoli však pro přenos hudby a jiných dat. Na počítačích Macintosh je pro stahování fotografií a alb do ipodu doporučena aplikace iphoto nebo vyšší. Tento software je volitelný. Aplikace iphoto již může být nainstalována ve vašem Macu. Najdete-ji v adresáři Applications. Máte-li iphoto 4, můžete jej upgradovat volbou Apple > Software Update. Na Windows PC může ipod importovat foto kolekce automaticky z Adobe Photoshop Album 2.0 nebo vyšší a Adobe Photoshop Elements 3.0 nebo vyšší. Tento software najdete na a je volitelný. U počítače Macintosh i Windows PC může ipod importovat fotografie z adresářů na vašem disku a přímo z digitálního fotoaparátu (pomocí volitelného ipod Camera Connectoru). Použití ipodu s počítačem Mac a Windows PC Pokud používáte ipod s počítačem Mac a chcete jej používat s Windows PC (nebo naopak), musíte obnovit ipod software pro použití ipodu s jiným počítačem pomocí ipod Updater (viz. Aktualizace a obnovení ipod Softwaru níže). Obnovení softwaru smaže všechna data z ipodu včetně všech skladeb. Z používání ipodu s počítačem Mac na používání s Windows PC (nebo naopak) nemůžete přejít bez smazání všech dat v ipodu. Pokud jste zamkli ipod číselným kódem a nemůžete jej odemknout Standardně při připojení ipodu k vašemu počítači, se kterým ipod používáte je váš ipod automaticky odemčen. Pokud váš počítač nemáte k dispozici, můžete připojit ipod k jinému počítači a použít ipod Updater pro obnovení ipod softwaru. V dalším odstavci najdete k tomuto více informací. Pokud chcete změnit kombinaci číselného zámku a nemůžete si vzpomenout na jeho současnou kombinaci, musíte obnovit ipod software a poté nastavit jeho novou kombinaci. 58

59 Aktualizace a obnovení ipod Softwaru ipod Updater můžete použít pro aktualizaci nebo pro obnovení ipod softwaru. Apple pravidelně aktualizuje ipod software pro zvýšení výkonu a přidání nových funkcí. Je doporučeno aktualizovat ipod na poslední verzi softwaru. Taktéž můžete ipod software obnovit, čímž převedete ipod zpět do jeho původního stavu. Pokud zvolíte aktualizaci (update), software je aktualizován, ale vaše nastavení zůstane zachováno. Pokud zvolíte obnovení (restore), všechna data z ipodu jsou smazána včetně skladeb, souborů, kontaktů, fotografií, kalendáře a ostatních dat. Veškerá nastavení ipodu jsou převedena na jejich původní hodnoty. Aktualizace a obnovení poslední verze softwaru ipodu: 1. Jděte na a stáhněte poslední ipod Update. Tato aktualizace obsahuje poslední verzi softwaru pro všechny modely ipod. 2. Poklikejte na instalační soubor a následujte instrukce na obrazovce pro instalaci ipod update. 3. Připojte ipod k vašemu počítači a otevřete itunes. Aplikace ipod Updater se spustí. Pokud používáte Windows PC a aplikace ipod Updater se nespustí automaticky, můžete ji najít v programech Start > All Programs (Programy) > ipod. 4. Následujte instrukce na obrazovce pro aktualizaci nebo obnovení ipod softwaru. Pokud použijete aplikaci ipod Updater a ona nerozpozná, že ipod je připojen k vašemu počítači, resetujte ipod (viz. str. 53). Pokud chcete obnovit ipod software a nemáte internetové připojení, můžete použít ipod Updater nainstalovaný ve vašem počítači od okamžiku kdy jste instalovali ipod CD. Obnovení ipod softwaru aplikací ipod Updater, kterou jste dostali na vašem ipod CD: U počítače Mac najdete ipod Updater v Applications/Utilities/iPod Software Updater. U počítače Windows PC najdete ipod Updater volbou Start > All Programs (Programy) > ipod. Poznámka: Datum verze aplikace Updater je v jejím názvu. Máte-li tedy v počítači více verzí těchto aktualizací, poznáte podle tohoto data v názvu která z nich je nejnovější. 59

60 Bezpečnost a čištění ipod čistěte a používejte opatrně Bezpečnostní instrukce Po dobu nastavování a používání přehrávače ipod dodržujte následující pravidla: Mějte tyto instrukce pro používání ipodu vždy po ruce pro sebe i pro ostatní. Dodržujte všechny instrukce a upozornění, které souvisí s přehrávačem ipod. UPOZORNĚNÍ! Elektrická zařízení mohou být nebezpečná, pokud jsou nevhodně používána. Jakákoliv činnost s těmito, nebo podobnými produkty musí být pod kontrolou dospělých osob. Nedovolte dětem, aby měly přístup k vnitřním částem elektrických spotřebičů a nedovolte jim, aby si hrály s kabely. Hlavní zásady pro čištění a manipulaci s ipodem Instrukce Manipulujte s ipodem opatrně Buďte opatrní při používání sluchátek Popis Vyvarujte se pádu ipodu. Upozornění: ipod obsahuje citlivé komponenty včetně nabíjecí baterie. Zabraňte zničení ipodu jeho upuštěním, mechanickým namáháním, nebo tlakem. Nedoporučuje se používání sluchátek při obsluze dopravních zařízení, v některých zemích je to zakázáno. Ukončete poslech přehrávače ipod, pokud tento poslech rozptyluje vaši pozornost při obsluze jakéhokoliv zařízení, nebo při vykonávání jiné činnosti, která vyžaduje Vaši úplnou pozornost. 60

61 Instrukce Předejděte poškození sluchu Používejte konektory a porty řádně Chraňte ipod před poškozením Čistěte vnější povrch ipodu Opravy ipodu Používejte ipod v přiměřených teplotách Ukládejte ipod v bezpečném prostředí Popis Nastavte hlasitost ipodu na bezpečnou úroveň. Slyšíte-li v uších zvonění, snižte hlasitost nebo zastavte poslech hudby. Upozornění: Poslech s vysokou hlasitostí může trvale poškodit váš sluch. Po nějakém čase se může váš sluch adaptovat na hlasitý poslech hudby a úroveň hlasitosti se vám může zdát normální, i v takovém případě však může poslech hlasité hudby poškodit váš sluch. Pokud slyšíte zvonění v uších, nebo slyšíte tlumeně, zastavte poslech hudby. Čím vyšší hlasitost, tím rychleji může být ovlivněn váš sluch. Doporučení pro ochranu sluchu: Omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti. Nepoužívejte vysokou hlasitost pro přehlušení hlasitého hluku pozadí. Snižte hlasitost pokud neslyšíte hlas lidí ve své blízkosti. Nikdy nezasunujte násilím konektor do vstupu. Pokud se nedá dostatečně lehko zasunout konektor do vstupu, pravděpodobně se neshodují. Přesvědčte se, že konektor je shodný se vstupem a pozice konektoru ke vstupu je správná. Držte ipod mimo tekutiny jako jsou nápoje apod. Chraňte ipod před deštěm a vlhkostí. V případě kontaktu ipodu s tekutinou jej odpojte a vyčistěte. V takovém případě může být zapotřebí svěřit váš ipod autorizovanému servisu Apple. Upozornění: Nepoužívejte ipod blízko vody nebo ve vlhkých místech. Ujistěte se, že ipod je odpojen. Pro čištění použijte vlhký a měkký hadřík. Předejděte vniknutí vlhkosti do ipodu netěsnostmi v jeho krytu. Nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla, alkohol nebo brusné materiály. Neopravujte ipod sami, ale případné opravy svěřte autorizovanému servisu. Nepokoušejte se jej otevřít, rozebrat, nebo vyjmout baterii. Riskovali byste tím elektrický šok a ztrátu záruky. V ipodu nejsou žádné součásti uživatelsky opravitelné. Používejte ipod v teplotách od 0º do 35º C (32º až 95º F). Délka přehrávání ipodu se může v nižší teplotě zkrátit. Poznámka: Při používání ipodu a při nabíjení jeho baterie může být spodní část jeho krytu ohřána na vyšší teplotu. Spodní část ipodu má chladící povrch, který slouží k odvodu tepla z ipodu do okolního prostředí. Ukládejte ipod v místě, kde teplota je vždy mezi 20º až 45º C ( 4º až 113º F). Nenechávejte ipod ve vašem autě, neboť teplota v něm může přesáhnout uvedený rozsah teplot. 61

62 Více informací, servis a podpora Více informací o používání ipodu najdete v funkci Help na displeji a na internetu. Následující tabulka popisuje kde získáte více informací o ipodu, softwaru a službách. Co Fóra a Apple software ke stažení Interaktivní online výuka o používání ipodu Používání itunes Použití iphoto (na Mac OS X) Použití isync (na Mac OS X) Použití ical (na Mac OS X) Nejnovější informace o ipodu Registrace ipodu Nalezení sériového čísla ipodu Záruční servis Kde Jděte na Jděte na Otevřete itunes a zvolte Help > itunes and Music Store Help. Pro interaktivní online výuku jděte na Tato možnost není k dispozici ve všech zemích. Otevřete iphoto a zvolte Help > iphoto Help. Otevřete isync a zvolte Help > isync Help. Otevřete ical a zvolte Help > ical Help. Jděte na Pokud jste registraci neudělali hned při instalaci softwaru z ipod CD, jděte na Sériové číslo najdete na zadní straně ipodu, nebo je zjistíte volbou Settings > About. Nejprve postupujte dle rad v příručce a ve funkci Help, v online zdrojích a poté jděte na 62

63 Komunikační nařízení a standardy Standard FCC Přehrávač ipod je ve shodě s částí 15 normy FCC. Jeho provoz splňuje následující podmínky: 1. Přístroj nesmí způsobovat nebezpečné rušení. 2. Přístroj musí být schopen akceptovat jakékoliv rušení, včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí fungování. Rušení rádia a televize Počítačové komponenty vytvářejí a mohou vyzařovat elektromagnetickou energii. Pokud zařízení není nainstalováno a používáno správně, v přesné shodě s instrukcemi firmy Apple, může způsobit rušení rádiového, nebo televizního příjmu. Zařízení bylo testováno a shoduje se s limity pro Třídu B (Class B) digitálních zařízení, podle specifikací části 15, normy FCC. Tyto specifikace jsou vytvořeny na poskytnutí vhodné ochrany proti takovýmto rušením v místních podmínkách. Negarantují však, že rušení nebudou působit v některých specifických případech. To zda váš počítač způsobuje rušení, zjistíte jeho vypnutím. Pokud přestalo, bylo způsobeno počítačem nebo některou jeho periferií. V případě, že rušení pokračuje, zkuste některé z následujících řešení: Otáčejte televizní, nebo rádiovou anténou, dokud rušení nezmizí. Přemístěte počítač na jednu, nebo na druhou stranu televize, nebo rádia. Přemístěte počítač do větší vzdálenosti od televize, nebo rádia. Zapojte počítač do zástrčky, která je v jiném elektrickém obvodu než rádio, nebo televize. (To způsobí, že zařízení budou napojeny na různé jističe nebo pojistky). Pokud je to zapotřebí, konzultujte tyto potíže s autorizovaným servisním střediskem Apple. DŮLEŽITÉ: Změny, nebo modifikace tohoto produktu neautorizované firmou Apple Computer, Inc. mohou způsobit porušení shody s EMC a znemožnit používání zařízení. Tento produkt byl testován a je v souladu s EMC za podmínky použití periferních zařízení Apple, tj. stíněných kabelů a konektorů firmy Apple mezi jednotlivými komponentami systému. Použití těchto originálních komponent Apple, je nezbytné pro snížení možnosti rušení televizních, rádiových a jiných elektronických zařízení. Vhodné periferní zařízení můžete zakoupit u autorizovaných prodejců Apple. V případě příslušenství jiných výrobců kontaktujte pro pomoc tyto výrobce nebo dealera. Zařízení je ve shodě s evropskou normou 72/23/EEC a 89/336/EEC. 63

64 Likvidace použitých zařízení Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití) Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení 2005 Apple Computer, Inc. Všechna práva vyhrazena. Specifikace výrobku, obsah balení a dodávaného příslušenství může být předmětem změny bez předchozího upozornění. Jakákoliv doporučení týkající se příslušenství a doplňků uvedená v této příručce nemusí znamenat, že uvedené doplňky či příslušenství jsou součástí standardní dodávky produktu. Apple, Apple logo, FireWire, ical, ilife, iphoto, ipod, itunes, Mac, Macintosh, and Mac OS jsou obchodní značky Apple Computer, Inc., registrované v USA a dalších zemích. Finder, ical a ipod jsou obchodní značky Apple Computer, Inc

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4 AMAZON KINDLE 4 český návod Manuál pro Kindle 4 1 Obsah Obsah Kapitola 1 - začínáme... 2 Ovládací prvky... 2 Nabíjení baterie... 3 Indikátory stavu... 3 Stav WiFi... 3 Stav baterie... 3 Indikátor aktivity...

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

CZ Manual. Xtreamer Prodigy Ver.3.0.1.

CZ Manual. Xtreamer Prodigy Ver.3.0.1. CZ Manual Xtreamer Prodigy Ver.3.0.1. Úvod Gratulujeme Vám k nákupu Xtreamer Prodigy multimediálního přehrávače, zařízení moderní spotřební elektroniky, které obohatí vaše domácí multimediální zážitky.

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více