Jméno a příjmení...rč... st. občanství. Bydliště..obec...PSČ. PSČ... Třída.. Jméno zák.zástupce, adresa (je-li odlišná)... Telefon:... .

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jméno a příjmení...rč... st. občanství. Bydliště..obec...PSČ. PSČ... Třída.. Jméno zák.zástupce, adresa (je-li odlišná)... Telefon:... Email."

Transkript

1 Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4, příspěvková organizace, IČ: , pobočka Dům dětí a mládeže Kominíček, Pastviny 70, PŘIHLÁŠKA do zájmového vzdělávání ve školním roce 2012/2013 Klub Pastvinka a Školní klub od Školní prázdniny mohou být v omezeném provozu, vždy budete včas seznámeni s režimem objektu školy ve kterém působíme. Číslo a název zájmového vzdělávání (označte variantu) Pastvinka Pastelka Jméno a příjmení...rč..... st. občanství. Bydliště..obec...PSČ. Adresa školy ulice a č.p Obec. PSČ.... Třída.. Jméno zák.zástupce, adresa (je-li odlišná) Telefon: Úhrada. Zaplaceno Vyjádření zákonných zástupců dítěte Souhlasím s navštěvováním mého dítěte vybraného zájmového vzdělávání. Údaje o zdravotní způsobilosti, popř. o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školských služeb nebo vzdělání Údaje o tom, zda dítě nebo student je zdravotně znevýhodněn nebo postižen, údaje včetně druhu postižení.. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte pouze pro nezbytné účely vyplývající ze zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) Citlivé údaje jsou používány v souladu se zákonem. Souhlasím s fotografováním mého dítěte a zveřejňováním fotografií v rámci propagace činnosti kroužků a zařízení DDM. Případné změny údajů je nutné okamžitě nahlásit vedení zařízení. Bez řádně vyplněné přihlášky nelze dítě přijmout. Platba před zahájením aktivity. Po ukončení aktivity přebírá plnou odpovědnost za dítě zákonný zástupce. 1

2 Dítě odchází domů samo /s doprovodem (nehodící se škrtněnte) musí dodržovat provozní řád, dbát na svou bezpečnost a řídit se pokyny vedoucího zájmového kroužku. V Brně dne: Podpis zákonného zástupce: Příloha + specifika dítěte jsou nedílnou součástí přihlášky, prosíme o podpis po seznámení na každou stranu. 1. Pastvinka a Pastelka Rákosníčkova Pastvinka a Pastelka je výukový program pro děti před nástupem do MŠ. Nové prostory nám umožňují otevřít klub pro malé děti. Klub funguje od října Pastvinka spolupracuje s Klubem Rákosníček Rákosníčkův Ateliér a Rákosníčkova Mateřídouška. Školské zařízení zřízené Jihomoravským krajem, příspěvková organizace, přijímá děti jen s řádně vyplněnou přihláškou po úhradě školného. 2. Provozní řád Provozní doba Pastvinka : , pondělí pátek Provozní doba Pastelka : , úterý-středa, program pro adaptaci ve velmi malém kolektivu (6 dětí) Na programu se podílí více lektorů se svojí specializací. Dětem dle počtu se věnují 2-3 lektorky. Pondělí úřední den- prostor pro platby, dotazy, informace. Denní režim Trvanlivé jídlo sebou v uzavíratelné dóze vždy podepsané, lžíce, pití podepsané, papírové kapesníčky, vlhčené kapesníčky prosíme rodiče nedávejte dětem žvýkačky, bonbony, čokoládu, malé hračky každé dítě si vždy přinese podepsaný ručník podepsané oblečení, obutí za nepodepsané části oblečení zařízení neručí v šatně můžete mít uloženy věci na převlečení (náhradní prádlo) v přinesené podepsané plastové krabici s víkem, Pastelka- pouze v podepsaném batůžku (strava, převlečení,hygienické potřeby klub respektuje školní režim (mimo provoz během prázdnin), jinak po dohodě prázdninový provoz během letních prázdnin - Táborník adaptační program pro děti , vždy bez rodiče. Rezervace termínů 2

3 Klub přijímá děti bez známek nemoci, nachlazení, kašle. Při náhlé změně zdravotního stavu je rodič povinen převzít dítě i během dne do své péče. rezervovaný termín je závazný, v případě nemoci ihned omluva. Bez omluvy je účtována běžná částka na rezervovaný termín. Rezerovaný termín je závazný, v případě nemoci je nezbytná okamžitá omluva. Bez omluvy je účtovaný den jako při docházce! Omluva SMS- tel Děkujeme, že jste předešlé řádky četli pozorně a jsou pro Vás důležité. Veškeré info o dítěti i písemnou formou třídní kniha (předání k péči, převzetí, zdravotní specifika) Dodržování obecných pokynů přispěje k příjemnému pobytu všech dětí a je povinností zákonných zástupců. 3. Přihláška osobní či telefonickou přihlášku nutno vždy doplnit písemnou formou, rezervace možná max. 1 rok dopředu jen písemnou formou přihláška k dispozici na webu, potvrzení od lékaře, záloha 1500,- Kč (hodinová docházka dle potřeb) přihláška, potvrzení od lékaře, platba 3000,-Kč pro režim přípravy na MŠ (platba měsic vždy předem) omezené množství míst pro děti za speciální cenu! odpolední vzdělávací zájmový program s pohádkou sebou polštář + deka, dle potřeb podložka na matraci pro případ možné nehody Zájmové kroužky Raníček : ráno s pohádkou a vyprávěním děti se mohou dále rozvíjet v odpoledních zájmových kroužcích (přihláška, platba) pondělí logické hry úterý angličtina pro nejmenší, středa výtvarná výchova s keramikou čtvrtek minisboreček 4. Režim dne příchod dětí převlečené dítě rodič doprovodí ke dveřím třídy a předá do péče Pastvinky nebo Pastelky (prostor pro sdělení individuálních potřeb vše podepsané ) všestranný rozvoj dle individuálních potřeb a zájmů, blok výtvarné, hudební + pohybové, logopedické výchovy, hry svačina, případný odchod domů při adaptaci dopolední program výukové pásmo dle ŠVP, dle počasí a momentálních situace pobyt venku, v bezprostřední blízkosti máme dopravní hřiště vycházku za zvířátky- koně, kozy odchod domů, příchod odpolední program Hajaja vypráví - čteme dětem pohádky, odpočinek rozvoj řeči a smyslového snímání, logické hry, odchod domů 3

4 Děti se mohou těšit na cvičení, zpívánky s s hudebními nástroji, první výtvarná dílka, práce s papírem i hlínou, říkanky s pohybovými prvky, pohádky, hry v kolektivu, rozvoj logického myšlení. Pastvinka pro děti zajišťuje divadelní představení přímo ve svém zařízení, karnevaly, promítání, lampionový průvod, Mikulášskou, sportovní hry a cestu za pokladem. Pro rodiče a děti tématické pobyty s programem během školního roku. Jako milou vzpomínku máme pro každého CD s fotografiemi. Lgické deskové hry firem Mindok, Piatnik, Albi, Mutabene- Logico. 5. Školné Pastvinka a Pastelka Školné je splatné vždy předem v hotovosti. V případě dluhu po termínu u paušální platby (Typ 2.) je účtován Typ 1., v případě zájmu o tento typ dále je měsíční platba pevná. Pokud máte zájem o bankovní převod, bude Vám přidělen variabilní symbol. Písemný doklad je podmínkou. Platby v úřední čas- pondělí do konce stávajícího měsíce na příští měsíc. Platby, prosíme v celých částkách. (např.1 000, 2 000, 3 000) Pastvinka pro děti od 2 do 5 let,provoz od pondělí do pátku Typ 1. 60,- /hod, účtujeme půl hodiny. Typ ,- /měsíc ,- nezbytná platba vždy do konce stávajícího měsíce (možno od 20. v měsíci), omezené množství míst! Typ 3. Raníček ( ) 1000,- /měsíc Typ 4. Hajaja ( ) 2000,- /měsíc Typ 5. Zájmy ( ) 1000,-/měsíc Typ 6. Neplánované prodloužení 100,- plus běžná hodinová částka Typ 7. Můžu přijít dle zájmů a potřeb a vždy mám místo 6 000,-/měsíc (je nezbytné nerušit program, který právě probíhá) Pastelka pro děti co brzy dovrší 2 roky a těší se do kolektivu dětí, v provozu v úterý a ve středu O,-/hodina 2 000,-/měsíc 10 dnů/3000,. Po adaptaci možno navštěvovat Pastvinku, Kontaktní osoba.. Kdo bude vyzvedávat,,,.. Dětský lékař, jméno, telefon.. 4

5 + doložit potvrzení od dětského lékaře- Způsobilost k pobytu v kolektivu) Rezervace na dny, od do, typ úhrady.... Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Moje dítě potřebuje pomoci např.(oblékání, toaleta, základní sebeobsluha,,..) Specifika dítěte, povahové rysy např. (plaché, plačtivé, vůdčí typ, sebejisté, komunikativní, ). Oblíbená činnost, hračka např. (čtení, malování, pohyb, zpěv, hry, ) Cokoliv o čem je třeba vědět, brát na to zřetel, vše co usnadní dítěti pobyt při počáteční adaptaci 5

6 Podpis zákonného zástupce, datum. 6

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

Provozní řád stacionáře LENTILKA

Provozní řád stacionáře LENTILKA Provozní řád stacionáře LENTILKA Zpracováno na základě zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem INFORMACE LT 2015 Informace k letnímu táboru v termínu 1.8.2015 15.8.2015 Ubytování: Stany s podsadou Doprava: Sraz na vlakovém nádraží Most : 1.8.2015 v 8.00 hodin Návrat na vlakové nádraží Most : 15.8.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště...

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Část A) Posuzované dítě k zájmovému vzdělávání (zotavovací akce) *) a) není zdravotně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více