Výběr z nových knih 9/2010 pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr z nových knih 9/2010 pedagogika"

Transkript

1 Výběr z nových knih 9/2010 pedagogika 1. Cvičení dětí s rodiči / Radomíra Uhrová ; [ilustrace Jana Černá] Praha : Grada, s. -- čeština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pohybové hry ; pohybová výchova ; tělesná výchova ; předškolní dítě ; rodiče Kniha zahrnuje slovní návody na jednotlivá cvičení, které jsou doplněny ilustracemi, což umožní čtenáři bezproblémovou realizaci jednotlivých cviků. Zároveň jsou děti motivovány říkankou, která může být využita v dalších činnostech. Cvičení jsou sestavena tak, aby napomáhala posílení jednotlivých svalových partií dětí, zdokonalení koordinace pohybu a smyslu pro rovnováhu, relaxaci, navíc jsou zaměřena na prohloubení důvěry a spolupráce s dospělým i s ostatními vrstevníky. 2. Číst a psát se naučím! 1 : cvičení, upoutávky, hry, pohádky aj. pro dyslektiky / Libuše Kubů ; [ilustrace Lída Šámalová] Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. -- čeština. ISBN (brož.) Sign.: III 36843/1V1 čeština ; počáteční čtení ; počáteční psaní ; cvičení ; hra ; dyslexie ; speciální pedagogika Publikace vychází z propojenosti předmětu český jazyk s ostatnímy předměty. Najdeme zde i tzv. učení situační, kde je na žákovy, aby určitou situaci řešil sám. Cvičení otevírají prostor pro hravost, prožitkovou výuku a pro rozvíjení fantazie.

2 3. Dětské hry = Games / Miroslav Klusák a Miloš Kučera Praha : Karolinum, s. -- čeština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 hra ; školní věk ; školní etnografie ; pedagogická psychologie Autoři z Pražské skupiny školní etnografie se věnují pojmu hry, dětské hry, poté dětským skupinovým hrám na sbírce 1600 záznamů od 1. do 9. třídy. Kniha obsahuje CD s rejstříky pro vyhledávání her ve fulltextu sbírky, přístupném na internetu. 4. Dyskalkulie : specifické poruchy počítání / Josef Novák Havlíčkův Brod : Tobiáš, ca 50 pracovních listů -- čeština. ISBN (pracovní listy + 2 sešity v kartonové krabici) Sign.: III 36804V1 dyskalkulie ; speciální vzdělávací potřeby ; speciální pedagogika ; metodika Soubor obsahuje: 59 stran pracovních listů formátu A4 s dvěma brožurami (metodika a praktické návody), zabalené v kartonové krabici.

3 5. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti / Jiří Zounek Brno : Masarykova univerzita, s. -- čeština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 e-learning ; informační technologie ; učení ; výuka ; distanční vzdělávání ; celoživotní vzdělávání ; moderní technologie ; komunikační technologie Kniha představuje problematiku e-learningu v relativně širokém teoretickém kontextu. V úvodní kapitole autor vychází z teoretických koncepcí současné společnosti. Zaměřuje se nejenom na koncept informační společnosti či společnosti vědění, ale také na poměrně nový koncept společnosti sítí. Vedle e-learningu je významným tématem rovněž tzv. blended learning, který spojuje tradiční pedagogické přístupy a e-learning. Pozornost je věnována také distančnímu vzdělávání. 6. Hlasy a hlásky : rozvíjení a výchova řeči z praxe výchovného logopeda / František Synek Praha : ArchArt, s. -- čeština. ISBN (váz.) Sign.: V 22685V1 řeč ; vývoj řeči ; řečová dovednost ; řečové cvičení ; výchova dítěte ; logopedie Knížka je původní metodickou pomůckou, která naznačuje přirozené výchovné postupy při podněcování, rozvíjení a usměrňování vývoje řeči od prvních let života dětí. Přináší řadu nových logopedických rýmovaček a říkánek roztříděných do pěti okruhů podle jednotlivých hláskových skupin. Může dobře posloužit učitelkám mateřských škol, výchovným pracovnicím i rodičům dětí.

4 7. Inspiration muzejní pedagogiky 1. / Zdeňka Poláková s kolektivem Brno : Dětské muzeum - Centrum muzejní pedagogiky, Moravské zemské muzeum, s. -- čeština. ISBN (brož.) Sign.: II /1V1 muzeopedagogika ; mimoškolní výchova ; volný čas ; projekt ; Moravské zemské muzeum (Brno, Česko). Kniha předkládá výběr poznatků z oblasti muzejní pedagogiky, soustředěný za dobu sedmnáctiletého působení Dětského muzea. Tento první díl je zaměřený především na začínající pracovníky muzeí, ale i studenty muzeologických a pedagogických oborů a pedagogy volného času. Jádro publikace tvoří praktické příklady a inspirace jak z oblasti historické, tak i přírodovědné. Zvláštní kapitolu tvoří stránky věnované handicapovaným. 8. Kniha pro tatínky dětí od 3 let : vše, co spojuje otce a jejich děti / Peter Ballnik ; [z německého originálu... přeložila Jitka Koubková] Praha : Grada, s. -- čeština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 rodinná výchova ; výchova dítěte ; vztah otec-dítě ; interpersonální vztahy ; věk 3-10 Postavení otců se v posledních letech zásadně změnilo. Dříve bylo jejich hlavním úkolem materiální zajištění rodiny. Dnešní tatínci si chtějí vybudovat silnou citovou vazbu ke svým potomkům. Chtějí s nimi trávit dostatek času a od narození se podílet na jejich vývoji a sledovat jejich pokroky.

5 9. Mediální výchova / Jan Pospíšil, Lucie Sára Závodná Kralice na Hané : Computer Media, s. -- čeština. ISBN (brož.) Sign.: VI 10256V1 mediální výchova ; hromadné sdělovací prostředky ; masová výchova ; reklama ; komunikace Mediální výchova : cvičebnice : zadání / Jan Pospíšil, Lucie Sára Závodná Kralice na Hané : Computer Media, s. -- čeština. ISBN (kroužková vazba) Sign.: VI 10256/ZV1 mediální výchova ; hromadné sdělovací prostředky ; masová výchova ; reklama ; komunikace ; cvičení Mediální výchova : cvičebnice : řešení / Jan Pospíšil, Lucie Sára Závodná Kralice na Hané : Computer Media, s. -- čeština. ISBN (brož.) Sign.: VI 10256/ŘV1 mediální výchova ; hromadné sdělovací prostředky ; masová výchova ; reklama ; komunikace Mediální výchova je poměrně novým předmětem českého školství. Tato učebnice k předmětu mediální výchova přistupuje inovátorským způsobem. Učebnice je psána velmi přátelsky a srozumitelně. Obsahuje velké množství obrázků, grafiky, schémat a příkladů. Cvičebnice k předmětu mediální výchova obsahuje nejrůznější příklady, úkoly a otázky, které pokrývají veškerou látku probíranou v učebnici studenta. Všechna cvičení jsou koncipována tak, aby co nejvíce vycházela z reality a bylo možné je použít v praxi. Správné řešení všech úkolů je uvedeno v metodice učitele.

6 10. Nenuťte mě na nočník! : vývoj dítěte a jeho výchova k suchým nocím / Miloš Velemínský sr., Miloš Velemínský jr. ; [ilustrace Dagmar Ježková, Ivan Helekal, Jan Kacvinský] Praha : Triton, s. -- čeština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 výchova dítěte ; vývoj dítěte ; hygiena Publikace je určena především rodičům, ale i začínajícím pedagogům a vychovatelům. Ve svých ordinacích ji mohou využít i dětští lékaři a dětské sestry, když s touto problematikou seznamují rodiče. Popisované symptomy zatěžují velmi často nejenom děti, ale navozují stresové situace celým rodinám. 11. Osobnosti českých dějin : výukové karty / [text Pavel Bělina... et al. ; ilustrace Milada Housková... et al.] Praha : Fragment, [132] s. -- čeština. ISBN (volné l. v přebalu) Sign.: II V1 dějiny ; osobnost ; biografie ; Česko Sada karet obsahuje portréty a medailony 64 význačných postav české vědy, kultury a umění. Na přední straně karty najdete barevný portrét osobnosti a na zadní straně její krátký životopis.

7 12. Panovníci českých zemí : kompletní přehled od Sáma po současnost : výukové karty / [text Petr Čornej ; ilustrace Jiřina Lockerová] Praha : Fragment, učebních karet -- čeština. ISBN (volné listy v přebalu) Sign.: II V1 dějiny ; biografie ; Česko ; panovník ; prezident Sada karet obsahuje portréty a medailony všech panovníků českých zemí, od knížat, vládnoucích v 7. století, až po současného prezidenta České republiky. Na přední straně karty najdete barevný portrét panovníka a na zadní straně jeho krátký životopis. 13. Předehra pansofie ; Objasnění pansofických pokusů / Jan Amos Komenský ; [z latinských originálů... přeložila, komentovala a předmluvu napsala Markéta Klosová] Praha : Academia, s. -- čeština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 pedagogika ; didaktika ; filozofie ; myšlení ; pansofie Kniha obsahuje dva rané Komenského spisy s pansofickým zaměřením. První, Předchůdce pansofie je programový spis, původem předmluva k větší pansofické práci, kterou Komenský chystal. Objasnění pansofických pokusů, druhý spis v této knížce, je pak obranou prvního díla, již Komenský sepsal, aby obhájil svou věc, sám sebe a snad i svou pozici na lešenském gymnáziu.

8 14. Rébusy pro rozvoj myšlení / Jana Buřičová ; [ilustrace... Barbora Matulová] Praha : Portál, s. -- čeština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 myšlení ; představivost ; slovní zásoba ; poznávací proces ; rozvoj osobnosti ; mladší školní věk ; rébusy ; věk 6-12 Kniha nabízí zajímavé rébusy, při jejichž řešení děti rozvíjejí myšlení, logické uvažování, fantazii a v neposlední řadě rozšiřují slovní zásobu. Spojením obrázku s písmeny a čtením percepčně náročného textu dochází k propojování funkcí pravé a levé mozkové hemisféry, což vede k postupnému zlepšování kognitivních procesů. 15. Školní vzdělávání ve Velké Británii / Věra Ježková, Dominik Dvořák, Christopher Chapman a kolektiv V Praze : Karolinum, s. -- čeština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 školství ; vzdělávání ; systém výchovy a vzdělávání ; školská politika ; hodnocení školy ; kurikulum ; srovnávací pedagogika ; Velká Británie Publikace Školní vzdělávání ve Velké Británii navazuje na již dříve vydanou knihu Školní vzdělávání v Německu, přičemž se stejně jako v předchozím případě jedná o analyticko-srovnávací studii zaměřenou tentokrát na popis vývoje, stávajícího stavu a probíhající reformy školského systému ve Spojeném království.

9 16. Učíme (se) komunikovat : metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy / Josef Valenta Kladno : AISIS, s. -- čeština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 komunikační schopnost ; rozvoj osobnosti ; sociální výchova ; didaktika ; výuka ; interpersonální vztahy ; osobnostní výchova Publikace není knihou o komunikaci, nýbrž knihou o nástrojích výuky komunikace zejména jako součásti obsahu všeobecného vzdělání na základních a středních školách. Obsahuje poznámky k didaktice komunikace a je zásobníkem metod a technik, které mají potenciál učit různým komunikačním dovednostem. 17. Víš, co čteš? : luštění s nácvikem pozorného čtení : pro začínající čtenáře / Iva Nováková Praha : Portál, s. -- čeština. ISBN (brož.) Sign.: VI 10246V1 počáteční čtení ; čeština ; porozumění textu ; cvičení Začínající čtenáři často příliš nevnímají, co čtou. Tento ilustrovaný pracovní sešit s jednoduchými, krátkými cvičnými texty jim pomůže číst s větším soustředěním a pozorností. Pracovní sešit je rozdělen do dvou částí. První obsahuje čtrnáct krátkých příběhů a na ně navazující luštěnky a dokreslovačky. Druhá část se skládá z různých na sobě nezávislých úkolů. Děti čtou jednotlivé věty a podle nich luští tajenky nebo dokreslují obrázky. Návod k řešení je vysvětlen u každého úkolu zvlášť.

10 18. Výchova ke zdraví : vybrané kapitoly / Libuše Čeledová, Rostislav Čevela Praha : Grada, s. -- čeština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 zdravotní výchova ; životní styl ; sociální péče ; sociální zabezpečení ; zdraví Publikace obsahuje nejdůležitější základní poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, prevence a podpory zdraví a z oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče. Přináší informace o zdraví jako celku a zohledňuje současné vědecké poznatky a trendy dalšího vývoje zdravotní a sociální péče. Jednotlivé kapitoly svým obsahem a zpracováním odpovídají studijním požadavkům oborů ošetřovatelství, sociálně zdravotnické oblasti a pedagogiky. 19. Vzdělanostní společnost po česku? : rozhovory o životě a škole pro 21. století / Karel Černý (autor rozhovorů) ; Václav Cílek... [et al.] Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. -- čeština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 školství ; vzdělávání ; systém výchovy a vzdělávání ; celoživotní vzdělávání ; škola ; společnost ; interview ; Česká republika ; století 21 Ústředním tématem knihy rozhovorů s předními osobnostmi českého veřejného života jsou dvě vzájemně provázaná témata: dramatické změny v životě společnosti a staré i nové výzvy na straně jedné a odpovídající podoba vzdělávání pro třetí milénium na straně druhé.

11 20. Who is more equal? : acces to tertiary education in Europe / Jan Koucký, Aleš Bartušek and Jan Kovařovic ; [překlad Hana Čechová, Anna Koucká a Jan Kovařovic] Prague : Charles University, s. -- angličtina. ISBN (brož.) Sign.: VI 10249V1 vysoké školství ; přístupnost vzdělání ; srovnávací pedagogika ; ukazatel ; statistická data ; Evropa Analytická studie je výstupem druhé etapy aktivity SVP PedF UK. Původní téma studie bude významně rozšířeno o téma postavení absolventů vysokých škol ve společnosti a uplatnění na pracovním trhu v Evropě. 21. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi / Petra Juřeníková Praha : Grada, s. -- čeština. ISBN (brož.) Sign.: V 22691V1 vzdělávání ; didaktika ; učení ; komunikace ; zdravotnictví ; ošetřovatelství Publikace seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci a na praktických ukázkách ilustruje možnosti a způsoby edukace, jedné ze základních povinností a každodenních profesionálních činností zdravotnických pracovníků, která významným způsobem ovlivňuje komfort pacientů a kvalitu poskytované péče.

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více