Modul: Dílenské programování ISO, dialogové - soustruh I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul: Dílenské programování ISO, dialogové - soustruh I"

Transkript

1 Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Strojní mechanik Ročník: Třetí Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: Dílenské programování ISO, dialogové - soustruh I

2 ÚVOD ÚVOD DO PROBLEMATIKY CNC OBRÁBĚNÍ Vznik NC, CNC strojů Nejpoužívanější zkratky počítačem podporovaných činností strojírenského podniku Automatizace, mechanizace Řízení NC a CNC strojů Rozdělení, výhody a nevýhody CNC strojů Výhody a přednosti CNC strojů Nevýhody NC strojů Porovnání výrobního postupu práce na konvenčním a CNC stroji Kontrolní otázky NÁSTROJE PRO CNC OBRÁBĚNÍ - SOUSTRUŽENÍ Charakteristika nástrojů pro obrábění kovů Vliv volby řezného nástroje Charakteristika nástrojů pro CNC stroje Nástroje pro CNC soustruhy Volba nástroje a vyměnitelné břitové destičky Upínání nástrojů Kontrolní otázky UPÍNANÍ OBROBKŮ NA CNC STROJÍCH SOUSTRUH Charakteristika upínacích prostředků Požadavky na správné upnutí polotovaru Volba druhu upínacího zařízení Způsoby upnutí obrobků na CNC soustruzích Kontrolní otázky ŘEZNÉ PODMÍNKY Stanovení řezných podmínek Možnosti stanovení řezných podmínek Řezné podmínky pro soustružení Kontrolní otázky SOUŘADNÝ SYSTÉM CNC STROJE SOUSTRUH Systém souřadnic OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

3 5.2 Typy souřadných systémů Kartézský souřadný systém Pravidla umístnění souřadného sytému na stroji Souřadný systém u CNC soustruhu Kontrolní otázky VZTAŽNÉ BODY V PRACOVNÍM PROSTORU CNC STROJE - SOUSTRUH Účel vztažných bodů Značení a charakteristika vztažných bodů Umístění vztažných bodů v pracovním prostoru CNC soustruhu Kontrolní otázky URČENÍ NULOVÉHO BODU OBROBKU, PŘESUN SOUŘADNÉ SOUSTAVY Stanovení nulového bodu obrobku W Určení nulového bodu obrobku Přesun souřadné soustavy Kontrolní otázky TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY Význam technologické přípravy výroby Etapy technologické přípravy výroby Zařazení výrobku do součástkové základny Vypracování technologického postupu Vypracování řídicího programu Výrobní dokumentace a její zpracování Výrobní dokumentace Zpracování programové dokumentace řídícího programu Podklady pro zpracování programové dokumentace Simulace obrábění Ekonomická skladba úkonů Kontrolní otázky STAVBA CNC PROGRAMU, PROGRAMOVÁNÍ CNC program, stavba programu Definice programu Stavba programu Struktura programu Členění programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

4 9.3 Rozdělení programování Podle způsobu programování Podle způsobu vyjádření souřadnic Zadávání programu Kontrolní otázky KOREKCE NÁSTROJŮ Délková nástrojová korekce Způsoby zjišťování nástrojových korekci Korekce na poloměr špičky nástroje Eliminace zaoblení špičky nože Kontrolní otázky SOUSTRUH SMT 160 CNC Popis stroje Umístění a popis řídícího systému Standardní funkce řídícího systému Základní technické údaje soustruhu SMT 160 CNC Souřadný systém stroje OBP na stroji SMT 160 CNC Všeobecné zásady pro práci na NC strojích Povinnosti obsluhy Bezpečnostní zařízení stroje Upozornění na nebezpečný pracovní prostor stroje Kontrolní otázky DÍLENSKÉ PROGRAMOVÁNÍ V ISO KÓDU Ř.S. MIKROPROG Dílenské programování v ISO kódu Řídící systémy MIKROPROG Konstrukce řídících systémů MIKROPROG Programování v řídícím systému MIKROPROG "S" Ovládání řídícího systému Režimy práce řídícího systému Ovládací prvky Ukázka tvorby programu v ŘS Mikroprog Kontrolní otázky DÍLENSKÉ PROGRAMOVÁNÍ Ř.S. SINUMERIK OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 3 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

5 13.1 Dílenské programování v řídícím sytému SINUMERIK - SHOPTURN Rychleji od výkresu k obrobku Sestavování pracovního plánu namísto programování Ukázka tvorby pracovního plánu Kontrolní otázky POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHA 1 VÝKRES SOUČÁSTI PŘÍLOHA 2 PROGRAM V ŘÍDÍCÍM SYSTÉMU MIKROPROG, ISO KÓD OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

6 ÚVOD Tento text je vytvořen pro žáky strojírenských oborů na SOŠT Uh. Hradiště, kteří nemají v učebních osnovách řešenu výuku problematiky CNC obrábění. Téma obrábění na CNC strojích je poměrně obsáhlé a také do určité míry náročné. Nabídnout žákům těchto oborů plnohodnotnou formu výuky (ta vyžaduje nejen dostatečnou časovou dotaci ale i množství znalostí z jiných oborů - matematiky, metrologie, strojírenské technologie atd.) v jejich přípravě pro budoucí povolání je tudíž spíše nereálné. Na začátku tvorby tohoto textu proto stála základní myšlenka vytvořit pro tyto žáky výukový materiál, který bude názorný, srozumitelný a studentům pomůže pochopit základní problematiku strojírenské výroby realizované CNC stroji i v jejich podmínkách výuky. Takový výukový materiál umožňuje ŠVP (Školní vzdělávací plán) příslušných oborů začlenit do výuky a s podporou partnerských firemních zaměstnavatelů pomoci zvýšit zájem žáků účastnit se právě takové výroby. Výukový materiál si tedy neklade za hlavní úkol vyškolit specializované profese (programátory, technology, seřizovače), ale podpořit zájem o práci v provozech s CNC stroji. Obsah výukových textů také umožňuje proškolení případných zájemců z řad jiných škol, či oblasti mimoškolské. Jednotlivé kapitoly obsahují pouze základní informace, které jsou vztaženy k výrobě na číslicově řízených obráběcích strojích, ale pro zaměstnavatele strojírenských firem se stávají základním požadavkem na přijímané pracovníky. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 5 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

7 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY CNC OBRÁBĚNÍ 1.1 Vznik NC, CNC strojů Myšlenka číslicového řízení obráběcích strojů vznikla v USA koncem 2. Světové války ve spojení s výrobou tvarově velmi náročných součástí (lopatky kompresorů, turbíny atd.), které musely splňovat velmi přísná kriteria kvality. Tyto součásti byly do té doby vyráběny kopírováním pracně zhotovených modelů. Konvenční způsob výroby byl časově velmi zdlouhavý a tím velmi náročný. Automatizace výrobních operací pomocí číslicového řízení byla, tak jako většina činností, ovlivněna znalostním vývojem, schopnostmi techniky a technologií. Vzhledem k tomu, že v průběhu 2. Světové války byly sestaveny první elektronické počítače, které mohly být použity jako základ řídícího systému stroje, bylo možné zkonstruovat první stroje řízené číslicovým řídícím systémem. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 6 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

8 1.2 Nejpoužívanější zkratky počítačem podporovaných činností strojírenského podniku ZKRATKA CAA CAD CAE CAM CAO CAP CAPP ANGLICKÝ EKVIVALENT Computer aided assembly Computer Aided Design Computer Aided Engineering Computer Aided Manufacturing Computer Aided Organisation Computer Aided Production Computer Aided Process Planing ČESKÝ EKVIVALENT ČINNOSTI Montáž podporovaná počítačem Počítačová podpora konstrukce, 2D, 3D návrhy,tvorba výkresové dokumentace Počítačová podpora inženýrských a projekčních činností, pevnostní výpočty, tepelné namáhání, technologické výpočty Počítačová podpora návrhu drah nástrojů při obrábění Počítačová podpora obchodních činností Počítačová podpora technologické výroby tvorba technologických podkladů Počítačová podpora plánovacích funkcí operativního řízení výroby, plánování procesů, projektová analýza DNC Direct Numerical Control Stroje řízené z centrálního počítače CAT CIM Computer Aided Testing Computer Integramted Manufacturing Počítačová podpora a kontrola výroby, test materiálů, polotovarů a výrobků, rozměrová kontrola, zpětné inženýrství Integrovaný systém řízení OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

9 1.3 Automatizace, mechanizace Automatizace a mechanizace ve výrobním procesu jsou taková opatření, která záleží na zavedení vysoce výkonných a s minimálním zásahem člověka pracujících výrobních prostředků. Mechanizace nahrazuje lidskou svalovou práci. (Ruční upínání obrobků je nahraženo pneumaticky, hydraulicky, elektricky) Automatizace je náhrada lidské činnosti fyzické i duševní - automaty. (Upínání nástrojů systémy AVN) Automatizaci výrobního procesu lze provést pomocí mechanizace a řídící techniky. Řídící technika nahrazuje myšlenkové a paměťové pochody číslicovými řídícími systémy. Automat je zařízení nebo stroj, který podle předem zadaného programu úplně nebo částečně vykonává předem určenou činnost. Pokud se mechanická a automatická činnost spojí s řídícím systémem vznikne číslicově řízený stroj, který může vykonávat mnoho činností: Řízení všech pracovních i vedlejších pohybů Pohyby všech částí stroje zadanou rychlostí v uvedených mezích Vzájemné blokování funkčních skupin strojů a linek Regulací technologického procesu za účelem odstranění zmetků Ovládání stroje při seřizování Signalizace chodu stroje Rozdělení těchto funkcí způsobuje i různorodost řízení výrobního procesu. Základní rozdělení je na nepružnou (tvrdou) a pružnou (měkkou) automatizaci Tvrdá automatizace je v součastné době již zastaralý způsob řízení. V podstatě se využívají dvě varianty. Tvrdá automatizace spočívá ve využití vaček a narážek. Vačky jsou vhodné jen pro krátké zdvihy a menší řezné síly. Nejčastěji se vačkové řídící systémy používaly jen pro velmi jednoduché součásti, pro každou součást se museli vačky vyměnit, tím je určeno její využití jen pro OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 8 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

10 sériovou výrobu. Druhou variantou je tzv. narážkový řídící systém, jde v podstatě o podobný princip jako řídící systémy vačkové. Vačky se používaly převážně pro řazení otáček a ovládání posuvů. Oba tyto systémy byly překonány a nahrazeny NC nebo CNC stroji, patřící do pružné automatizace. Pružná automatizace je prováděna pomocí NC nebo CNC strojů, které využívají počítače a řízené mikroprocesory. Jsou to stroje, u kterých lze program velmi jednoduše a rychle (podstatně rychleji než u tvrdé automatizace) seřídit, popřípadě změnit výrobní program. Proto je takový druh automatizace mnohem vhodnější pro kusovou a malosériovou výrobu., při které se stroj mnohem rychleji nastaví pro daný kus. Jeho uplatnění je i ve výrobě sériové nebo velkosériové, u které dochází ke snížení pracovních i vedlejších časů a tím samozřejmě i ke zvýšení produktivity a ekonomičnosti výroby. 1.4 Řízení NC a CNC strojů Číslicově řízené stroje (NC i CNC) jsou charakteristické tím, že ovládání všech funkcí stroje je prováděno výhradně řídícím systémem stroje pomocí programu. Všechny údaje potřebné k obrobení součásti na požadovaný tvar a s požadovanou přesností jsou připraveny ve formě řady čísel a písmen. Tato řada je uspořádaná v určitém kódu, srozumitelném pro daný řídící systém, který aktivuje a řídí silové a ovládací prvky stroje s následnou výrobou. NC (Numerical Control) číslicově řízené stroje (v praxi jeto označení pro stroje, které ke svému řízení používaly děrnou pásku nebo děrný štítek). Úroveň ŘS je hardwarovou záležitostí. Do paměti systému se načítá pouze jedna věta, která se vykonává Po provedení věty se načte nová Při načtení nové věty se stávající obsah paměti přemaže Informace jsou zadány ve formě programu na děrné pásce nebo ručně z klávesnice Program na děrné pásce se opakovaně načítá při výrobě nového kusu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 9 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

11 Pro zhotovení nového kusu se děrná páska přetočit na začátek Jakákoli úprava programu je možná pouze úpravou děrné pásky V programu se nedá využít parametrů Program nelze simulovat CNC (Computerized Numerical CONTROL) počítačem řízené stroje (stroj je řízen a ovládán programem, který je uložen v počítači stroje). Systém načítá do paměti celý program z přenosných medií. Na rozdíl od NC systémů obsahuje interpolátor a úroveň ŘS je softwarovou záležitostí. Ke generování dráhy je možné použít přímého matematického popisu tvaru dráhy. Je tedy možné generovat paraboly i křivky (spline) Snadno editovat (upravit) program Větvit program Pracovat s parametry Pracovat s podprogramy Využívat grafickou simulaci obrábění Užívat diagnostických programů Kompenzovat nepřesnosti systémů a strojních částí 1.5 Rozdělení, výhody a nevýhody CNC strojů tvářecí stroje svařovací stroje měřící a manipulační technika stroje na kontrolu vad materiálu obráběcí stroje 1. podle počtu operací při jednom upnutí o jednoprofesní (pro jeden druh operace) soustružení, frézování, vrtání, atd. o víceprofesní (pro více druhů operací) obráběcí centra (OC) OC pro výrobu rotačních výrobků (hřídelové a přírubové) OC pro výrobu skříňových obrobků OC umožňujících výrobu rotačních i nerotačních součástí s určitým omezením operací 2. podle vývojových etap a to na stroje vývojového stupně OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 10 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

12 1.5.1 Výhody a přednosti CNC strojů výroba je produktivnější a hospodárnější umožňují výrobu tvarově složitých součástí výrobní čas je určen programem zvýšení přizpůsobivosti výroby zvýší se kvalita výrobků vyšší využití strojů odpadá skladování přípravků snadná archivace výrobní dokumentace zmenší se požadavky na kvalifikaci obsluhy Nevýhody NC strojů zvýšení pořizovací ceny zvýšené nároky na technologickou přípravu zvýšené nároky na údržbu a kvalifikaci údržby zvýšené nároky na organizaci 1.6 Porovnání výrobního postupu práce na konvenčním a CNC stroji Výrobní postup na konvenčním stroji plánování a výroba se neustále střídají. Výrobní postup na CNC stroji veškerý plán postupu výroby musí být vytvořen před vlastním obráběním. 1.7 Kontrolní otázky 1. Vysvětlete pojem mechanizace příklad. 2. Vysvětlete pojem automatizace příklad. 3. Charakterizujte tvrdou automatizaci. 4. Pro jaký typ výroby je vhodná tvrdá automatizace? 5. Čím je realizována tvrdá automatizace? 6. Charakterizujte pružnou automatizaci. 7. Pro jaký typ výroby je vhodná pružná automatizace? 8. Čím je realizována pružná automatizace? 9. Charakterizujte číslicové řízení. 10. Uveďte rozdělení ČŘS. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 11 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

13 11. Uveďte výhody ČŘS. 12. Uveďte základní charakteristiku a znaky NC strojů. 13. Uveďte základní charakteristiku a znaky CNC strojů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 12 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

14 2. NÁSTROJE PRO CNC OBRÁBĚNÍ - SOUSTRUŽENÍ 2.1 Charakteristika nástrojů pro obrábění kovů Obráběcí nástroj je aktivním prvkem v soustavě obrábění stroj nástroj - obrobek. Stále probíhající vývoj nástrojů a nástrojových materiálů tak nutí i výrobce strojů k jejich zdokonalování. Správná volba řezného nástroje je při obrábění klíčovým faktorem (konstrukční provedení a VBD). Nástroj musí spolehlivě zajistit vysokou produktivitu v procesu obrábění, kvalitu obráběného povrchu a optimální trvanlivost při zajištění ekonomického poměru výkon - cena nástroje. 2.2 Vliv volby řezného nástroje Použité řezné nástroje mají významný vliv na: geometrický tvar součásti přesnost součásti ekonomické využití obráběcího stroje 2.3 Charakteristika nástrojů pro CNC stroje Hlavní rozdíly mezi nástroji pro konvenční stroje a nástroji pro CNC stroje spočívají : seřizování nástrojů pro CNC stroje probíhá nejčastěji na specializovaném pracovišti mimo vlastní stroj. u CNC obráběcích strojů se jako řezné materiály používají vyměnitelné břitové destičky ze slinutých karbidů, velmi často povlakované popř. jiné řezné materiály jako jsou keramické materiály, polykrystalický kubický nitrid boritý nebo i polykrystalický syntetický diamant, což vede ke změně řezných podmínek (zvýšení řezné rychlosti) trvanlivost řezné časti nástrojů pro CNC obráběcí stroje je menší (u fréz cca 45 minut, u soustružnických nožů minut) nutností jsou vhodné utvařeče a děliče třísek upínání nástrojů pomocí normalizovaného upínacího systému OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 13 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

15 u CNC obráběcích se používá tvz. nástrojový systém (tj. systematicky uspořádaná a udržovaná sada nástrojů). Nástroje jsou minimálně zdvojeny z hlediska náhodného otupení nebo vylomení ostří tak, aby byly při obrábění okamžitě k dispozici. u CNC strojů se minimálně používají tvarové nástroje Tyto skutečnosti využité na CNC strojích umožňují úspěšně nahradit dokončovací operace a to i s požadovanou přesností a jakostí povrchu ( Ra 0.8 s odpovídajícím stupněm přesnosti IT). 2.4 Nástroje pro CNC soustruhy Nástroje lze dělit podle různých hledisek, například: materiálu břitu; jako materiál břitu nástroje jsou používány: 1. Nástrojová ocel 2. Slinutý karbid 3. Cermet OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 14 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

16 4. Keramika 5. Kubický nitrid bóru 6. Polykrystalický diamant Velká rozmanitost materiálů obrobků a z toho plynoucí obrovské množství řezných podmínek, musí odpovídat vlastnosti řezného břitu. (Pro práci na CNC strojích první volbou nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami s optimalizovanou modulovou řadou držáků). konstrukce nástroje; 1. celistvé 2. s pájenou břitovou destičkou 3. s mechanicky upínanou břitovou destičkou směru posuvu; nástroje (soustružnické nože) můžeme rozdělit na: 1. pravé 2. levé 3. přímé OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 15 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

17 způsobu obrábění; soustružnické nože můžeme rozdělit na: 1. ubírací 2. hladicí 3. nabírací 4. zapichovací 5. upichovací 6. závitové 7. tvarové Podle strany obrobku, na které se obrábí, jsou konstruovány nože pro vnější a vnitřní soustružení Volba nástroje a vyměnitelné břitové destičky Než začneme s výběrem, musíme vzít v úvahu možnosti nástrojových alternativ (stopkový nástroj, upínací systém Coromant Capto ) nástrojové možnosti firmy, vybavení nástrojových hlav držáky atd. Následuje volba: upínací systém vyměnitelné břitové destičky (dále VBD) výběr ovlivňuje především aplikace (hrubování, dokončování), soustružnická operace (vnější, vnitřní obecné ISO soustružení, zapichování, závitování atd.) a také rozměry obrobku. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 16 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

18 velikost a typ držáku - volba závisí na směru posuvu, velikosti řezu, obrobku, na možnostech upnutí a také na požadavcích na přístupu do řezu. Nadefinujeme operaci a vybereme vhodný držák nástroje, který má především vazbu na tvar VBD, úhel nastavení a úhel špičky VBD posuzujeme silové poměry, pevnost břitu a přístupnost do řezu. ( kopírovací úhel dovnitř! ). Důležitou roli při volbě nástrojového držáku hraje velikost úhlu nastavení hlavního ostří. Ten má vliv na odchod třísky, silové poměry atd. Volí se v rozmezí (při kopírování může být větší). OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 17 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

19 Základním pravidlem je zvolit co největší držák. Vyložení nástroje by mělo být minimální. vhodná VBD - k zajištění největší pevnosti a spolehlivosti VBD využijeme největší možný úhel špičky, nutno však přihlédnout k rozmanitosti řezů. Jako kompromis se jeví VBD kosočtverečného tvaru s úhlem špičky 80. velikost VBD - při volbě velikosti VBD musí být zohledněna největší hloubka řezu, která má být nožem obrobena. Aktivní délka VBD musí být větší než hloubka záběru. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 18 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

20 geometrie - ta je určována především: typem aplikace, materiálem obrobku, dále pak výkonem stroje, stabilitou upnutí, přerušovaným řezem, sklonem k vibracím. 1. Pro výběr geometrie - první volba - začneme identifikací materiálu obrobku, typem aplikace a podmínkami při obrábění. 2. Geometrie má vliv na charakter řezu (vznik třísky, hloubka řezu, velikost posuvů). 3. Geometrie VBD jsou specializovány na určitý druh obráběného materiálu (materiály s rozdílnými vlastnostmi), se zaměřením na aplikací (rozličné požadavky na aplikace), přičemž nutno přihlédnout dalším podmínkám obrábění (pozitivní či negativní VBD, výkon stroje, přerušovaný řez, možnost vzniku vibrací atd.). OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 19 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

21 řezný materiál třída VBD je vybírána především podle materiálu obrobku a typu aplikace, ke které má být použita. Třída VBD je označení typu materiálu nástroje. 1. Hlavní skupiny nástrojových materiálů: - slinutý karbid (HW) o povlakovaný slinutý karbid (HC) o cermet (HT, HC) o keramika (CA,CN, CC) o CBN (BN) o PKD (DP, HC) 2. Slinuté karbidy se obecně dělí na základní a doplňkovou třídu. 3. Materiály v základní třídě pokrývají široké rozmezí aplikací a měly by být první volbou. 4. Materiály v doplňkové třídě rozšiřují možnosti a přinášejí alternativy. poloměr špičky - hodnota posuvu na otáčku má být přibližně polovina, max. však 2/3 poloměru špičky. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 20 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

22 Zvolit největší zaoblení ( pozor na vibrace ) a nepřekračovat max. hodnotu doporučeného posuvu. Při dokončování zvážit možnost použití hladících VBD. řezné podmínky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 21 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

23 2.5 Upínání nástrojů Nástroje pro použití na CNC strojích jsou upínány a seřizovány pro vlastní práci mimo provozní stroj a to na pracovišti k tomu určeném. Nástroje jsou upínány v jednotném systému nástrojových stopek a držáků pro automatickou výměnu. Pro práci na CNC soustruzích se upínání provádí buď přímo do držáků revolverových hlav stopkové nástroje s alternativou trvalejšího upnutí nástroje, nebo do nástrojových držáků v rámci jednotného systému příslušných upínačů (typ revolverové hlavy). Konstrukční uspořádání těchto upínacích pomůcek ovlivňuje pracovní prostor stroje a je charakteristické jednotlivému typu stroje. 2.6 Kontrolní otázky 1. Co charakterizuje nástroje pro CNC stroje 2. Jak se vlastnosti nástrojů pro CNC stroje projevují ve výrobě 3. Popiš postup volby nástrojového držáku 4. Popiš postup volby VBD 5. Jak a kde probíhá upínání nástrojů pro CNC stroje 6. Vyjmenuj způsoby upínání nástrojů pro CNC stroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 22 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

24 3. UPÍNANÍ OBROBKŮ NA CNC STROJÍCH SOUSTRUH 3.1 Charakteristika upínacích prostředků Dobré a odborné upnutí obrobku je základní předpoklad úspěšného obrábění. Upnutí obrobků musí na CNC strojích zajistit pro každou obráběnou součást v dávce stejnou polohu. V automatickém provozu je usazení a upínání obrobků na stroji programově zajištěno pomocí funkcí M a slouží k tomu elektromagnetická, pneumatická a hydraulická zařízení ( ruční upínání polotovarů se používá jen výjimečně vzhledem k požadované produktivitě ). 3.2 Požadavky na správné upnutí polotovaru Upnutí obrobku má být : pevné, tuhé (bezpečný přenos řezné síly) rychlé bezpečné obrobek se nesmí zdeformovat obrobené plochy se nesmí poškodit nesmí bránit v přístupu k obráběným plochám 3.3 Volba druhu upínacího zařízení K upínání obrobků na CNC strojích používáme různé druhy upínacích prostředků, jejichž volba a způsobu upnutí je závislé na : na velikosti a tvaru obrobku na druhu a způsobu obrábění na požadované přesnosti a jakosti obrobku na celkovém počtu obráběných kusů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 23 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

25 3.4 Způsoby upnutí obrobků na CNC soustruzích Nejčastěji se na CNC soustruzích obrobky upínají: do sklíčidel ( tříčelisťová, čtyřčelisťová, za vnější i vnitřní plochy ) mezi hroty s čelním unášečem ( hřídelové typy součástí ) do kleštin ( nejčastěji tyčový materiál ) na lícní desku ( tvarové součásti ) do přípravků 3.5 Kontrolní otázky 1. Jaká zařízení se používají pro upínání obrobků? 2. Jaká všeobecná pravidla platí pro upínání obrobků? 3. Popiš způsoby upínání obrobků na soustruhu. 4. Na čem je závislá volba upínacích prostředků? OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 24 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

26 4. ŘEZNÉ PODMÍNKY Znalost řezných podmínek při třískovém obrábění je hlavním faktorem pro zajištění produktivity strojírenských firem. Dobrá znalost a optimální nastavení řezných podmínek je základem pro správné programování a maximální využití CNC strojů. 4.1 Stanovení řezných podmínek Efektivní uplatnění CNC strojů ve výrobě vyžaduje maximální nasazení moderních řezných nástrojů. Výrobci dodávají široký sortiment těchto nástrojů a také se aktivně podílejí na jejich zavádění do výrobních podmínek podniků, kde společně se zkušenými programátory, obsluhou aj., využívají dlouholeté zkušenosti a znalosti technologické problematiky. Současné programové vybavení umožňuje velmi efektivně odladit programy, ovšem mimo oblast řezných podmínek. Optimální řezné podmínky lze velmi těžko nastavit, což vyplývá s níže uvedených bodů. Řezné podmínky jsou stanovovány všeobecně, poněvadž nemohou respektovat konkrétní podmínky obrábění upnutí, konkrétní stroj, konkrétní nástroj, atd.. Faktory ovlivňující řezné podmínky: Obráběný materiál Povrch obráběného materiálu Druh obrábění - aplikaci Způsob obrábění vnitřní, vnější Přesnost a jakost povrchu Nástroj Výkon stroje, rozměry, dosahovaná přesnost při obrábění Tuhost soustavy stroj nástroj obrobek OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 25 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

27 4.2 Možnosti stanovení řezných podmínek Řezné podmínky lze stanovit: Výpočtem v = Π * D * n / 1000 Tabulkově - normativy S pomocí výrobců nástrojů 1. katalogy nástrojů, moduly řezných podmínek, údaje přímo na VBD, osobní zapojení. Pomocí praktických zkušeností technologa, obsluhy atd. 4.3 Řezné podmínky pro soustružení Pro optimalizaci soustružení, která vede ke snižování výrobních nákladů, je nutno rozlišovat několik základních druhů soustružnických operací, které vyžadují použití příslušných typů řezných nástrojů a také podmínek, za kterých jsou tento požadavek optimalizace naplnit. Základní soustružnické operace: obrábění vnějších/vnitřních válcových a kuželových ploch, obrábění vnějších/vnitřních tvarových ploch, soustružení čelní, soustružení závitů, upichování a zapichování. Řezné podmínky (posuvovou rychlost, řeznou rychlost, hloubku řezu, použití procesní kapaliny) je nutné nastavit tak, aby byl zajištěn co možná nejekonomičtější proces obrábění. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 26 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

28 Ten je svázán s požadavkem správné tvorby třísky, kdy je nežádoucí vytváření dlouhých třísek (ohrožení automatického chodu obrábění, zranění obsluhy při manipulaci, nevhodné skladování). Vhodné utváření třísek je tak jedním z klíčových faktorů soustružnických operací. Každá geometrie soustružnické VBD je proto dnes speciálně konstruována pro určitou aplikační oblast (hrubování, dokončování) a s ní souvisí rozmezí řezné a posuvové rychlosti i hloubky řezu. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 27 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

29 Faktory ovlivňující utváření třísky při soustružení: úhel nastavení hlavního ostří, geometrie soustružnické VBD, utvařeč, poloměr špičky velikost posuvu hloubka řezu Soustružnické operace můžeme pro lepší identifikaci (popis) zařadit do dvou základních aplikačních oblastí hrubování a dokončování. Při práci v těchto aplikačních oblastech, mají výše uvedené základní operace své specifické požadavky a to se vztahuje i na řezné podmínky. Cílem HRUBOVACÍ aplikace je v první řadě produktivita (maximální množství odebraného materiálu za časovou jednotku). Při hrubovacím soustružení je aplikační oblast nástroje směřována k větším posuvům, větší hloubce řezu a menší řezné rychlosti. Poloměr špičky VBD se zpravidla volí co největší, což snižuje sklon OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 28 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

30 soustavy stroj-nástroj-obrobek k vibracím, při současném zvýšení pevnosti břitu. Dalšího zvyšování pevnosti břitu je možno dosáhnout zvětšováním úhlu břitu, volbou geometrie VBD a z pohledu celkové tuhosti obrábění je vodítkem také pravidlo použití největšího držáku nástroje, který lze na daném stroji upnout. Orientační rozsahy řezných podmínek: ap=1.5 10, f = mm/ot Při DOKONČOVACÍ aplikaci je kladen hlavní důraz na kvalitu obrobeného povrchu (je přímo závislá na kombinaci poloměru špičky VBD a velikosti posuvu), rozměry a geometrický tvar součásti. Technologie tzv. hladicích VBD ( Wiper ) dnes řeší zvyšování efektivnosti dokončovacích soustružnických operací nejen vývojem speciálních utvařečů třísek, ale také změnami geometrie špičky nástroje. Hladicí destičky zpravidla umožňují až dvojnásobné zvýšení posuvové rychlosti při zachování hodnoty maximální výšky nerovnosti obrobené plochy. Orientační rozsahy řezných podmínek: ap=0.4 2, f = mm/ot Do oblasti optimalizace procesu soustružení z pohledu minimalizace výrobních nákladů je dnes nutno zařadit i vliv aplikace procesní kapaliny. Soustružení bez tzv. chladicí kapaliny není výjimkou a lze tak ušetřit až 15 % nákladů na výrobu běžných součástí (vyloučení nebo minimalizace užití procesních kapalin má rovněž příznivý vliv na udržitelnost životního prostředí). Především VBD ze slinutých karbidů s tvrdými otěruvzdornými povlaky jsou schopny plného výkonu bez chlazení a dosahují potřebné kvality obrobeného povrchu i rozměrové přesnosti obrobků. V případech, kdy výrobní operace vyžadují procesní kapalinu pro odvod třísek z místa řezu, je možno jako alternativu využít stlačený vzduch. CNC soustruhy oproti konvenčním umožňují plynulou změnu otáček - zachovávají tedy při změnách průměrů konstantní řeznou rychlost až do maximálních pracovních otáček vřetene. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 29 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

31 4.4 Kontrolní otázky 1. Vyjmenuj faktory ovlivňující řezné podmínky. 2. Vyjmenuj faktory ovlivňující utváření třísky při soustružení. 3. Vyjmenuj možnosti stanovení řezných podmínek. 4. Popiš obě základní aplikační oblasti v procesu soustružení. 5. Popiš význam konstantní řezné rychlosti. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 30 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

32 5. SOUŘADNÝ SYSTÉM CNC STROJE SOUSTRUH 5.1 Systém souřadnic Při programování CNC obráběcích strojů musíme udávat cílové body drah nástrojů na které má příslušný nástroj najíždět. Tyto jednotlivé body musíme přesně zadávat. Základem je jejich určení v pracovní rovině souřadného systému. Systém souřadnic určuje norma ČSN ISO 841 ( Terminologie os a pohybů ). 5.2 Typy souřadných systémů Kartézský souřadný systém Je základem pro definování os číslicově řízených strojů a jedná se o pravoúhlou, pravotočivou souřadnou soustavu se základními osami X,Y, Z s rotačními osami A, B, C U CNC obráběcích strojů víceúčelové konstrukce je velmi časté použití více os pro translační pohyb ( tj.posuv) a přídavné osy rotační (tj. natočení). Pro tyto účely se také používá tento základní systém doplněný o osy U, V, W - osy sekundární, kde osa U je rovnoběžná s X, osa V je rovnoběžná s Y, osa W je rovnoběžná se Z. Další potřebné osy se označují P, Q, R osy terciální. Základní systém os X, Y, Z má vždy přednost Kartézský souřadný systém základní OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 31 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

33 Polární souřadný systém Používá se např. u obrobků s více uhlovými rozměry (např. otvory umístěné na kružnici, obrábění vačky apod.) Takto popsaný souřadnicový systém se vztahuje na obrobek, pohyby popsané v CNC programu se vztahují na obrobek v klidu a uvažovaný pohyb vykonává nástroj. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 32 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

34 5.3 Pravidla umístnění souřadného sytému na stroji Souřadný systém se orientuje v pracovním prostoru stroje tak, aby souřadné osy byly rovnoběžné s vodícími plochami stroje. Souřadný systém se na stroji umísťuje podle následujících pravidel: 1. osy jsou vztaženy k nehybnému obrobku 2. vždy je definována osa X a Z ( osa Y vyplývá z definice os Z a X ) 3. osa X leží v upínací rovině obrobku nebo je s ní rovnoběžná 4. osa Z je totožná nebo rovnoběžná s osou pracovního vřetena, které udílí hlavní řezný pohyb 5. kladný smysl os je od obrobku k nástroji, ve směru zvětšujícího se obrobku 6. pokud jsou na stroji další doplňkové pohyby v osách X,Y,Z, označují se U,V,W 7. Pokud se obrobek pohybuje proti nástroji, označují se takové osy X, Y, a Z. 5.4 Souřadný systém u CNC soustruhu Pro definování os na soustruhu musíme rozlišovat polohy nástroje vůči ose soustružení. soustruhy s nástroji před osou obrábění ( mluvíme o tzv. před osovém obrábění ) -Z -X W +Z +X F OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 33 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

35 soustruhy s nástroji za osou obrábění (mluvíme o tzv. za osovém obrábění) F -Z +X W +Z -X X/Y - G 17; Z/X - G 18; Y/Z - G 19 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 34 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

36 5.5 Kontrolní otázky 1. Jaké souřadnicové systémy se používají v programování CNC strojů 2. Popište na příkladu kartézský souřadný systém 3. Popište na příkladu polární souřadnicový systém 4. Jak jsou orientovány souřadné osy v pracovním prostoru CNC stroje 5. Co je základem pro definování os ČŘOS 6. Načrtněte pravoúhlý souřadný systém s primárními, sekundárními a rotačními osami 7. Charakterizujte osu Z (poloha a smysl+,-) 8. Charakterizujte osu X (poloha a smysl+,-) 9. Charakterizujte osu Y 10. Popište souřadný systém u soustruhů s nástroji před osou soustružení 11. Popište souřadný systém u soustruhů s nástroji za osou soustružení OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 35 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

37 6. VZTAŽNÉ BODY V PRACOVNÍM PROSTORU CNC STROJE - SOUSTRUH 6.1 Účel vztažných bodů Řídící systém CNC stroje po zapnutí hlavního vypínače stroje aktivuje souřadný systém ve vlastním stroji. Vztažné body stroje jsou body, které vymezují pracovní prostor obráběcího stroje nebo v tomto prostoru určují polohu daného bodu vzhledem k souřadnému systému. Vztažné body se dají rozdělit na vztažné body souřadného systému, které jsou pevně dány výrobcem a nemůžeme je měnit a na programovatelné body, jež volí sám programátor. Vztažné body definují vzájemnou polohu stroj nástroj obrobek. 6.2 Značení a charakteristika vztažných bodů NULOVÝ BOD STROJE Symbol Označení Význam M Je počátkem souřadného systému pracovního prostoru stroje. Je pevně určen konstrukcí a není možné ho měnit. Je to absolutní počátek souřadnic. REFERENČNÍ BOD Symbol Označení Význam R Je stanoven výrobcem stroje a aktivován koncovými spínači. Vzdálenost nulového bodu stroje M a referenčního bodu stroje R jsou výrobcem přesně odměřeny v souřadné soustavě stroje a vloženy do paměti Ř.S. jako strojní konstanty. Aktivací dochází k sjednocení odměřovacího systému stroje. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 36 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

38 NULOVÝ BOD NOSIČE NÁSTROJE Symbol Označení Význam F Je bod na upínací (dosedací) ploše nosiče nástroje (například konec vřetena v ose vřetena). Tento bod vlastně řídí podle programu řídicí systém. V bodě F má nástroj nulové rozměry, proto je nutné skutečnou dráhu nástroje korigovat. K tomuto bodu se vztahují korekce nástroje. NULOVÝ BOD OBROBKU Symbol Označení Význam W Je počátkem souřadného systému obrobku. Polohu volí libovolně programátor a je možné ji v průběhu programu měnit. DORAZOVÝ BOD Symbol Označení Význam A je takový bod na upínači na který dosedá obrobek a který zajistí stejnou polohu všech obráběných polotovarů. VÝCHOZÍ BOD PROGRAMU Symbol Označení Význam C Je počátečním bodem programu (výchozí pozicí nástroje). Stanovuje se tak, aby mohla být prováděna bez omezení výměna součásti nebo nástroje, případně mohla být provedena kontrola součásti. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 37 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

39 6.3 Umístění vztažných bodů v pracovním prostoru CNC soustruhu M A W Z X Kz C Kx R F Na stroji SMT 160 CNC je umístěn nulový bod stroje M na čelní ploše upínací plochy sklíčidla a v ose soustružení ( M = A ). Referenční bod R je nastaven na koncové spinače osy X+ a Z -. Nulový bod nosiče nástroje F je umístěn na průsečíku upínacích rovin šestipolohové nástrojové hlavy. 6.4 Kontrolní otázky 1. Popiš účel vztažných bodů. 2. Vyjmenuj základní vztažné body v pracovním prostoru stroje a stručně je charakterizuj. 3. Zakresli vztažné body do pracovního prostoru soustruhu s nástrojem před osou soustružení. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 38 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

40 7. URČENÍ NULOVÉHO BODU OBROBKU, PŘESUN SOUŘADNÉ SOUSTAVY 7.1 Stanovení nulového bodu obrobku W Nulový bod obrobku je pro technologa-programátora jedním ze základních bodů. Z tohoto bodu vychází při programování a jeho umístění musí být voleno s ohledem na optimální tvorbu řídicího programu. Pokud bychom měli při programování vztahovat souřadnice k nulovému bodu stroje, vznikla by nutnost pro nás ke všem rozměrům obrobku připočítávat rozměry polotovaru a upínače. Tato situace nastane i v případě jakéhokoliv jiného nevhodného nastavení, které se pro nás stane nepohodlným a značně by to zvyšovalo možnost vzniku chyb. Proto se nám nabízí možnost posunout nulový bod na libovolné místo pracovního prostoru stroje tak, aby bylo jeho umístění pro nás daleko přijatelnější. 7.2 Určení nulového bodu obrobku Poloha nulového bodu je libovolná, ale měla by být volena tak, aby počet pomocných výpočtů byl co nejmenší, a mohly se používat rozměry přímo z výkresu. U soustruhu posunujeme nulový bod pouze v ose Z tak, aby nulový bod ležel na ose a čele obrobku (ne polotovaru). Nulový bod obrobku můžeme nastavit během seřizování nebo ve vlastním programu. V jednom NC programu může být použito i více nulových bodů obrobku. NBO NBO OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 39 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

41 7.3 Přesun souřadné soustavy Současné systému umožňují dvojí typ posunutí počátku: absolutní posunutí - v programu se vyvolá přípravnou funkcí (G54 - G57) - jednotlivá posunutí jsou absolutní - udávají vzdálenost bodu W od bodu M - každé nové posunutí ruší předcházející přírůstkové posunutí (G58 G59) - je relativní - udává vzdálenost od v té době aktivního bodu W - přičítá se k absolutnímu posunutí. Souřadnice nulového bodu (nulových bodů) je vepsána do tabulky řídicího systému. Posunutí počátku a v NC programu je zapsána pouze funkce, např. G54 Tyto způsoby jsou vztaženy k programovému přesunu souřadné soustavy. V praxi je potom velmi oblíbený a také často využíván RUČNÍ přesun souřadné soustavy. POSTUP - nástroj v režimu ručního ovládání přesuneme na místo požadovaného počátku souřadnic, zde se bod potvrdí a souřadnicový systém je platný během celého programu, popřípadě do dalšího požadavku na změnu polohy souřadné soustavy. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 40 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

42 7.4 Kontrolní otázky 1. Proč je pro nás důležitá správná volba nulového bodu obrobku. 2. Vyjmenuj zásady volby nulového bodu obrobku. 3. Popiš postupy přesunu souřadné soustavy 4. Popiš obrázek OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 41 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

43 8. TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY 8.1 Význam technologické přípravy výroby Základním předpokladem hospodárného využívání CNC obráběcích strojů je správně stanovená technologie výroby na těchto strojích. Technologický postup výroby součástí musí být již od úvodních přípravných operací důsledně promyšlen. Z technologického postupu vycházející pracovní program CNC stroje musí využívat všech možností stroje a řídicího systému. 8.2 Etapy technologické přípravy výroby Zařazení výrobku do součástkové základny Výběr součástí vhodných pro obrábění na CNC strojích provede technolog-postupář (řeší problematiku výroby celé součásti) a to po posouzení tvaru, přesnosti a požadavků na doplňkové konvenční obrábění. Zvolí také vhodný obráběcí stroj. Hlavním ukazatelem na převedení obrobku do součástkové základny pro CNC stroje musí být ekonomická výhodnost Vypracování technologického postupu Technolog-postupář vypracuje také návrh technologického postupu, který obsahuje přípravné operace, hlavní operace prováděné na CNC stroji a dokončovací práce. Ve spolupráci s technologem - programátorem (řeší problematiku jedné operace a obvykle vypracovává samostatný řídicí program pro každé upnutí) musí stanovit základní technologické plochy pro upnutí obrobku a navrhnout speciální nástroje. Po vypracování technologického postupu jej doplní schematickou sestavou upnutí obrobku Vypracování řídicího programu Ruční sestavování řídicího programu pro CNC stroj se skládá obecně z následujících činností bez ohledu na to, o jaký druh CNC stroje jde: 1. Určit pracovní postup obrábění a z něho plynoucí počet a sled nástrojů a jejich umístění v revolverové nástrojové hlavě 2. Určit nástroje a jejich seřizovací konstanty 3. Určit optimální řezné podmínky 4. Určit způsob upnutí obrobku OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 42 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

44 5. Sestavit hrubovací cykly pro zvolené nástroje 6. Sestavit dokončovací cykly s ohledem na požadovanou drsnost a toleranci. 7. Určit místa pro výměnu nástrojů (bod výměny nástroje) 8. Provést kontrolu možných kolizí nástrojů s obrobkem, upínačem nebo jinými částmi NC stroje při najíždění k obrobku, výměně nástroje nebo otáčení revolverové hlavy. Využít graficko-simulační možnosti programovacího systému už v průběhu přípravy NC programu. 9. Vytvořit a ověřit řídicí program na obráběcím stroji Zhotovený program se ověřuje na stroji za přítomnosti programátora a obsluhy stroje. Spolu s programem se ověřuje vhodnost nástrojů, řezné podmínky a upnutí obrobku. Po ověření a opravách programátor zhotoví konečné provedení originálu řídicího programu a zajistí archivaci. Při opakované výrobě je možnost jednou vypracovaný program a uložený na některém nositeli informací kdykoliv využít. 8.3 Výrobní dokumentace a její zpracování Výrobní dokumentace Výrobní dokumentace zahrnuje výrobní výkres a technologickou dokumentaci včetně programové. Programová dokumentace je vytvářena dle zvyklosti podniku a zahrnuje především: Pracovní postup Seřizovací list Nástrojový list Programový list Zpracování programové dokumentace řídícího programu Pracovní postup Obsahuje úvodní hlavičku (polotovar, materiál,.), dále stručný a jednoznačný popis činností, velikost řezných podmínek a polohu nástroje, která zpracovává příslušnou operaci, měřidla, přípravky, způsob kontroly. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 43 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

45 Seřizovací list Seřizovací list určuje údaje potřebné pro vlastní program (organizační, technologické a doplňkové). Může být proveden různou formou např. včetně výrobního výkresu součásti a výchozího polotovaru, popř. jejího náčrtu se zakreslením souřadného systému, nulového bodu obrobku, způsobu upnutí součásti a použitého upínače, výchozího bodu nástroje i dalších bodů pro obsluhu CNC stroje atd. Seřizovací list u automatického programování je generován CAM systémem. Technologický náčrt upnutí součásti je kreslen dle zásad technické dokumentace. Obsahuje způsoby upnutí součásti během obrábění (upnutí 1, upnutí 2, atd...). Dále obsahuje vyznačení výchozích a koncových bodů pro obrábění, nulových bodů, konturových přechodových bodů (P1 Px). Pro každý způsob upnutí dále obsahuje zvýraznění dorazové plochy a je kreslen v poloze, ve které se obrábí součást. Nástrojová sestava Nástrojový list představuje vlastně zápis nástrojů potřebných pro daný program (nástroje dle ČSN, operační nástroje, seřízení, rozměry, hodnoty korekcí, technologické podmínky, pořadí nástrojů aj.). U CNC systémů může být součástí softwaru. Programový list Řídící program popisuje pracovní postup činnosti stroje a to srozumitelnou formou pro řídící systém daného stroje. Program je tvořen jednotlivými bloky s určitou strukturou a obsahem. Při tvorbě programu je tedy nutné dodržovat vždy pravidla příslušného řídícího systému. Údaje jsou zadávány v číselné podobě a popisuj jednak dráhy a jednak technologické podmínky obrábění. Součástí dokumentace může být i souřadnicový list, kde zapisujeme souřadnice obrysových, přechodových bodů, bodů výměny nástroje a výchozích či koncových bodů obrábění, pro každý způsob upnutí zvlášť. (Využívat tuto formu dokumentace je vhodné hlavně v začátcích tvorby programů). 8.4 Podklady pro zpracování programové dokumentace Výkres součásti Detailní výkres součásti musí obsahovat všechny potřebné údaje o obrobku. Geometrický tvar obrobku je definován rozměrovými údaji a rozměrovými tolerancemi. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 44 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

46 Údaje o stroji Velikost pracovního prostoru omezuje velikost obrobku, který může být obroben. Výkon hlavního pohonu určuje výkon obrábění, tzn., že velikostí tohoto výkonu jsou omezeny maximální posuvy a hloubky řezu. Údaje o polotovaru Tvar, velikost a kvalita povrchu polotovaru mají vliv na upínání obrobku, volbu nástrojů, technologii. Upínací prostředky Mají zajistit nejbezpečnější a nejpřesnější upnutí obrobku a nástroje z ohledem na polotovar a technologii obrábění. Údaje o nástrojích Na základě tvaru obrobku, materiálu obrobku a požadované kvality povrchu a aplikace je třeba volit nástroje. (Geometrii a materiál) Řezné podmínky Optimální řezné podmínky zaručují efektivnost výroby.(katalogy nástrojů, výrobci nástrojů, normativy) 8.5 Simulace obrábění Simulace obrábění má za úkol především sledovat průběh obrábění a pomoci odstranit možné kolize. Dalším úkolem je umožnění kontroly geometrie opracovaných ploch (rozměry, tvary, drsnost) a zajistit hospodárnost obrábění. 8.6 Ekonomická skladba úkonů Rozlišovat operace hrubovací a dokončovací Upřednostnit podélné soustružení před čelním Plně využívat funkce konstantní řezné rychlosti (G96) Zarovnání čela provádět podle konkrétní situace (nemusí být vždy na začátku) U součástí typu Příruba používat funkce pro čelní soustružení Zvažovat možnosti využití práce s korekcemi, použití vhodných obráběcích nástrojů a technologií, zvažovat výskyt rizikových operací v soustavě stroj nástroj obrobek. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 45 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

47 8.7 Kontrolní otázky 1. Jaké podklady jsou nutné pro zpracování řídícího programu CNC stroje 2. Popiš etapy technologické přípravy CNC výroby 3. Stručně charakterizuj jednotlivé fáze vypracování řídícího programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 46 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

48 9. STAVBA CNC PROGRAMU, PROGRAMOVÁNÍ 9.1 CNC program, stavba programu Definice programu Je to soubor geometrických a technologických informací, které vyžaduje řídící systém obráběcího stroje, program je zapsán pomocí jednotlivých bloků, každý blok má své číslo. Programové informace podrobně popisují požadavky na činnost stroje a zapisují se v tzv. strojovém kódu. Při programování číslicově řízených strojů se v principu vychází z toho, že se nástroj relativně pohybuje vůči nehybnému obrobku Stavba programu Každý řídící program obsahuje geometrické informace (přípravné funkce) - vyjadřují způsob pohybu nástroje (kruhový, lineární, posuvem, rychloposuvem..). Tvoří je funkce s adresou G. technologické informace - vyjadřují technologické podmínky obrábění (řeznou rychlost, otáčky, posuv..) pomocné technologické informace (pomocné funkce) - mají většinou charakter logických funkcí (zapínání a vypínání otáček, chlazení, výměny nástrojů..). Tvoří je funkce s adresou M. Směr pohledu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 47 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

49 Program se skládá z jednotlivých bloků, tzv. vět (řádků) N10 G00 X30 Y-40 Z50, N20 G01 X40 Y-50 Z50 F80 Blok se skládá z jednotlivých příkazů, tzv. slov: G00, X30, Y-40, Z50 Slova mohou mít rozměrový význam - vyjadřují fyzikální veličinu (rychlost, dráha... X30, S2000) bezrozměrový význam - vyjadřují programové funkce (M30, G0..) Každý příkaz se skládá z adresy a významové části: G, X, Y, Z adresa určuje druh instrukce 00, 30, -40, 50 významová část určuje konkrétní hodnotu adresy 9.2 Struktura programu Struktura NC programu je tvořena jednotlivými skupinami řídících bloků, jejichž obsah je závislý na konkrétním řídícím systému a CNC obráběcím stroji. Určuje ji norma ISO Formáty bloků mohou mít konstantní délku bloku (dnes již nepoužívaný) proměnnou délkou bloku (dovolují vynechat slova, která se nemění, není důležité pořadí slov, zápis malých či velkých písmen..) Výhodou dodržování jednotné programové struktury je především snadnější orientace v programu a pro řídící systém snadnější vyhledávání formálních chyb Členění programu Program je rozčleněn na: začátek programu (závislý na řídícím programu) standartní věty (volba počátku, posouvání souřadného systému, pracovní rovina...) věty pro opracování součásti (geometrické, technologické, pomocné, cykly) podprogramy konec programu (M30,.) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 48 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

50 9.3 Rozdělení programování Podle způsobu programování Ruční programovaní - programu je vypisován na klávesnici PC na externím pracovišti nebo přímo na stroji Strojni programování - při strojním programování nejprve definujeme obrys obrobku, dále jednotlivým dílům obrysu přiřazujeme způsob obrábění, nástroje a řezné podmínky. Vzniklý zdrojový program (editujeme v simulaci) postprocesor přeloží do programu konkrétního řídícího systému Podle způsobu vyjádření souřadnic Absolutni programování - programování dráhy se vztahuje k NBO. Zadávají se souřadnice, na které se nástroj pohybuje. Přírustkové programování - programuje se o jakou hodnotu a v jakém směru se má nástroj přesunout. Každá poloha se stává novým počátkem. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 49 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

51 9.4 Zadávání programu NC program lze vytvářet přímo na obráběcím stroji nebo jej lze vygenerovat a importovat do řídícího počítače z CAD/CAM pracoviště za pomoci notebooku či přenosného media (CD, flash disk) a pokud je ve firmě vytvořena počítačová síť, tak pomocí jí) 9.5 Kontrolní otázky 1. Jak je definován pohyb nástroj obrobek, nutný pro tvorbu programu? 2. Definuj pojem program pro ČŘS 3. Popiš strukturu programu pro ČŠS 4. Proveď rozdělení a charakteristiku jednotlivých způsobů programování 5. Vysvětli na příkladu pojmy rozměrové a bezrozměrové slovo 6. Jakými způsoby můžeme zadávat programy? OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 50 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

52 10. KOREKCE NÁSTROJŮ 10.1 Délková nástrojová korekce Poloha špičky nástroje v závislosti na poloze NBN je nazývána délkovou nástrojovou korekcí. Při obrábění je nutné, aby systém nenastavoval na programované souřadnice NBN, ale korigoval jeho dráhu o hodnoty korekcí tak, aby se po programované dráze pohybovala špička nástroje. Nástroje používané pro obrábění nemají stejné rozměry (břity se nachází v různých polohách), tudíž při programování by to znamenalo definovat dráhy každého jednotlivého nástroje. Funkce korekcí nástrojů umožňuje programovat bez ohledu na tento fakt, neboť hodnoty koncových bodů pojezdových drah si systém CNC dopočítá sám na základě zadaných hodnot uložených v paměti korekcí. Kz Kx Výměna nástroje je doprovázena načtením příslušných korekcí daného nástroje Způsoby zjišťování nástrojových korekci 1. Na Stroji pomocí elektrokontaktní sondy (Po spuštění běhu programu zcela automatické proměření korekcí sekvencí dotyků nástroje o měřící OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 51 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

53 plochy sondy, po automatickém proměření se vypíše tabulka s naměřenými hodnotami korekcí.) 1. pomocí mechanické sondy (Zásadní rozdíl oproti měření pomocí elektrokontaktní sondy spočívá v ručním najíždění nástrojem na měřící plochu sondy) 2. pomocí zkušebního kusu 2. Mimo stroj pomocí speciálních optických přístrojů 10.2 Korekce na poloměr špičky nástroje Poloha nástroje je dána polohou jeho teoretické špičky bodem P. Protože je špička nástroje zaoblena určitým poloměrem, není skutečný tzv. utvářející bod ostří totožný s bodem P. Jeho poloha na špičce se mění podle směru pohybu nástroje. K odchylce skutečného tvaru od tvaru programovaného dochází na kuželových a rádiusových plochách. Velikost vzniklé chyby závisí na poloměru špičky a na sklonu obráběné plochy. Programovaná Skutečná Eliminace zaoblení špičky nože Aby při obrábění nedocházelo tedy ke zkreslení skutečného tvaru musí se nástroj pohybovat po tzv. ekvidistantách (křivka v konstantní vzdálenosti od požadované kontury). K tomu nám může posloužit funkce G41 a G42. Tyto funkce rozlišují, zda tato ekvidistanta leží nalevo nebo napravo od programového tvaru. G41 - nástroj se nachází nalevo od obrysu obrobku G42 - nástroj se nachází napravo od obrysu obrobku OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 52 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

54 Pro zjištění pohybu musíme posuzovat polohu pohledem ve směru posuvu. Aby systém mohl využít těchto funkcí, musí být ještě informován o velikosti poloměru špičky a o poloze teoretické špičky, vyjádřené čísly 1-9. Tyto údaje je nutné zapsat do tabulky v režimu Korekce nástrojů. Pro bezchybnou činnost korekčních funkcí je třeba k obráběné ploše nástrojem přijet již se zařazenou korekcí a to z té strany obráběného obrysu, po které se nástroj bude dále pohybovat. Informace o nástrojových korekcí všech nástrojů jsou uloženy v paměti řídícího systému (režim Korekce nástrojů). CNC řídící systém obráběcího stroje s těmito informacemi pracuje a využívá je v průběhu obrábění při polohování nástrojů. Programovaná Ekvidistanta OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 53 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

55 10.3 Kontrolní otázky 1. Vysvětli pojem korekce nástrojů 2. Graficky znázorni délkovou nástrojovou korekci pro pravý stranový soustružnický nůž 3. Jakými způsoby můžeme zjišťovat nástrojovou korekci a popiš jednotlivé způsoby pro soustružení 4. Jak předáváme řídícímu systému informaci o velikosti nástrojové korekce, jak ji dále ŘS využívá? 5. Jak se na obrábění projevuje zaoblení špičky soustružnického nože? 6. Popiš způsob eliminace (odstranění) nežádoucího vlivu zaoblení špičky soustružnického nože na obrábění OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 54 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

56 11. SOUSTRUH SMT 160 CNC 11.1 Popis stroje Soustruh SMT 160 CNC je určen pro výrobu menších součástí z kovových materiálů, plastů případně dřeva. Vlastnosti soustruhu vyniknou především při obrábění tvarově složitých a přesných součástí. Soustruh je velmi vhodný pro výuku programování a obsluhy číslicově řízených obráběcích strojů. Rám stroje svařený z ocelových profilů a uzavřený odnímatelnými kryty tvoří tuhou prostorovou konstrukci pro upevnění lože stroje, a vřeteníku. Na šikmém loži soustruhu se po samostatných valivých vedeních pohybují suport a koník. Ovládání koníku je mechanické ruční (nožnost pneumatického ovládání s programovým řízením). Na příčném valivém vedení je upevněn upínač nástrojů - šestipolohová revolverová hlava pro automatickou výměnu nástrojů. Do upínače se vnější, vnitřní i osové nástroje upínají prostřednictvím speciálních držáků. Pohybové přesné kuličkové šrouby podélného i příčného posuvu jsou poháněny krokovými motory. Krajní poloha pohybů je na obou stranách jištěna přesnými koncovými spínači, které slouží zároveň jako spínač referenční. Pracovní vřeteno je uloženo v předepjatých kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem a je poháněno motorem s plynulou změnou otáček frekvenčním měničem. Pro přesné měření otáček nutné pro závitování je instalován rotační snímač. K upínání obrobků je stroj vybaven universální hlavou, alternativně je možné stroj vybavit kleštinovým upínačem ovládaným ručně nebo pneumaticky. Pracovní prostor stroje je osvětlen a dokonale krytován, tak že je možné chlazení nástrojů kapalinou. Chladící agregát a rozvod chladící kapaliny jsou součástí zvláštního příslušenství Umístění a popis řídícího systému CNC řídící systém stroje je umístěn na otočné konzole připevněné k rámu stroje. Napaječe motorů jsou umístěny v elektroskříni, která je zabudovaná v rámu stroje. Na čelním panelu systému jsou soustředěny všechny ovládací prvky. Systém je rovněž vybaven dostatečným počtem programovatelných vstupů a výstupů tak, aby umožnil připojení zákaznických periferii např. spouštění chladící kapaliny, elektrický upínač, referenční koncové spínače, připojení manipulátoru a.j. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 55 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

57 Zápis programů do řídícího systému je ve standardním ISO kódu, data jsou uložena ve formátu ASCII. Tím je zaručena vysoká kompatibilita s NC programy generovanými vyššími programovacími jazyky. Specialisovaný editor vhodným způsobem podporuje správný zápis programu (automatické číslování, formátování, testy, blokové operace...). Vytvořené programy je možno testovat kontrolním během a grafickou simulací obrábění. Řídící systém umožňuje přenos programů vytvořených jinými editory nebo programovacími jazyky, popřípadě je možno řídící systém přímo vybavit některým vyšším programovacím jazykem dle výběru zákazníka Standardní funkce řídícího systému absolutní a relativní souřadnice lineární a kruhová interpolace funkce owerride pro posuvy a rychloposuvy řezání závitů na válci a na kuželi konstantní řezná rychlost parametrické programování tvorba podprogramů pevné cykly pro obrábění standardních tvarů korekce na poloměr špičky nástroje výměna nástroje včetně korekce polohy špičky nástroje funkce pro práci s dotykovou sondou programově řízené výstupy pro spolupráci s periferiemi možnost zpracování uživatelských vstupů Kromě uvedených funkcí může být řídící systém vybaven dalšími funkcemi podle specifických přání zákazníka Základní technické údaje soustruhu SMT 160 CNC oběžný průměr nad ložem oběžný průměr nad suportem vzdálenost mezi hroty průměr průchozího otvoru vřetene 160 mm 100 mm 300 mm 16 mm OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 56 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

58 maximální hmotnost obrobku výkon hlavního motoru maximální otáčky maximální rychlost posuvu inkrement posuvu průřez tělesa nástroje v rychloupínací hlavě půdorysná plocha stroje (bez řídícího systému) největší výška stroje celková hmotnost stroje napájecí napětí 8 kg 2.2 kw /min 2000 mm/min mm max.15 x 15 mm 1000x780 mm 1700 mm 385 kg 3x400 V Souřadný systém stroje. Souřadný systém soustruhu je tvořen osami X a Z. Osa Z je totožná s osou vřetene stroje (tato definice platí pro všechny obráběcí stroje), osa X je kolmá na osu Z ve směru posuvu suportu. Počátek souřadného systému bod M je dán průsečíkem os X a Z. Tento tzv. nulový bod stroje leží na čele upínače obrobků. Informace o poloze zachovává řídící systém trvale i po vypnutí stroje. Pouze po výpadku napájení, po použití tlačítka centrál stop, po kolizi pohybu stroje dojde ke ztrátě souřadnic a jejich obnovení. K tomu slouží referenční (zároveň koncové) spínače na obou osách, které tvoří tzv. referenční bod R. (Ve většině případů je pro referenci používán spínač na nejvzdálenějším místě pracovního prostoru, ale ve speciálních případech je možno požít i spínače na opačné straně.) Protože přesné najetí na referenční spínače vyžaduje dodržet určitou sekvenci pohybů a nízkou rychlost je najetí možné pouze programově funkcí G98. Po najetí do referenčního bodu se okamžité souřadnice polohy přepíší souřadnicemi, které jsou uloženy v tabulce Strojní konstanty. Velikost konstant odpovídá dráze pohybu bodu T nástrojového držáku z nulového bodu stroje M do referenčního bodu R. Prvotní nastavení strojních konstant zajišťuje dodavatel stroje podle použitého upínače obrobků a upínače nástrojů. Pokud uživatel potřebuje zaměnit upínač obrobků za jiný s rozdílným vyložením musí být současně změněna hodnoty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 57 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

59 konstanty v ose Z. Pokud dojde ke změně upínače nástrojů, mohou se současně změnit konstanty v obou osách OBP na stroji SMT 160 CNC Všeobecné zásady pro práci na NC strojích 1. Umožnit pracovníkovi seznámit se s kompletní původní technickou dokumentací, dodávanou k jednotlivým strojům, zejména s částí "Bezpečností práce a ochrana zdraví". 2. Zabezpečit proškolení pracovníků. 3. Používat ochranné a pojistné elementy. 4. Důkladně se seznámit s příslušnými předpisy, zejména s přepisy normy ČSN Povinnosti obsluhy a) Podřídit se všem příkazům, vydaným nadřízenou osobou, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví, b) podřídit se všem ostatním nařízením a provozním předpisům, které jsou platné u provozovatele, c) postupovat při práci tak, aby nedošlo k ohrožení jiných osob a poškození stroje. Povinnosti obsluhy před zahájením práce na stroji Před zahájením práce musí obsluha stroje provést kontrolu a preventivní údržbu. Pokud zjistí závadu, ohlásí ji svému nadřízenému, který je pivinen zajistit její odstranění. Povinnosti obsluhy za provozu stroje a) Na stroji pracovat takovým způsobem, který je označen za bezpečný a správný. Je třeba dodržovat pokyny a poučení pro obsluhu, obsažené v návodu stroje, případně další provozně bezpečnostní předpisy. b) Není dovoleno vyřazovat ochranná zařízení z činnosti, např. koncový spínač pojizdného krytu. c) Při mazání, čištění nebo opuštění pracoviště musí byt stroj vypnut. d) Při výměně nástrojů, kontrole obrobku nebo ručním upínaní a odebrání obrobků se musí zastavit vřeteno stroje a odejít do bezpečné polohy. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 58 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

60 e) Při ručním zapnutí rychloposuvu nemusí obsluha sledovat přibližující se nástroj a v bezp. vzdálenosti od obrobku jej vypnout. f) Do upínacího zařízení je dovoleno upínat pouze předměty, pro které je konstruováno a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí. g) Při výměně nástrojů musí obsluha dbát na to, aby upínací plochy byly čisté a nepoškozené. h) K upínaní může být použito jen vhodné a nepoškozené nářadí. i) Nástroj a měřidla se musí odkládat pouze na vyhrazená místa. j) Ruční manipulace s hnacími agregáty za chodu stroje je zakázána. Povinnosti obsluhy po skončení směny Obsluha musí uvést do pořádku pracoviště, odtranit ze stroje třísky, zbytky řezné kapaliny, očistit nekryté vodící a upínací plochy, uklidit měřidla, nástroje, obrobky a pod. Ustrojení obsluhujícího pracovníka a) Obsluhující smí nosit jen nepoškozený přiléhavý pracovní oblek, blůza musí být zasunuta do pracovních kalhot, používat pláště je zakázáno. b) Není dovoleno pracovat v lehké plátěné obuvi nebo, otevřených sandálech. c) Při obsluze není dovoleno nosit prstýnky, řetízky hodinky, šálu a pod. nebo pracovat s nevhodným obvazem na rukou nebo prstenem. d) Při práci si obsluhující musí podle potřeby zajistit vlasy vhodnou pokrývkou hlavy. e) Ochranných rukavic se používá pouze při upínání nebo výměně obrobku a nástrojů. Vřeteno stroje při tom nesmí být v chodu. Odstranění Třísek a čištění stroje a) Při odstraňování třísek ze stroje se musí používat háčku s rukojetí a chráničem ruky, škrabek, smetáku atd. b) Hadry a čisticí vlna se smí používat pouze k čištění stroje v klidu, a to až po odstranění třísek c) Čistění stroje stlačeným vzduchem je zakázáno! OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 59 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

61 Bezpečnostní zařízení stroje Obsluhujícího pracovníka chrání před odletujícími třískami a odstřikem řezné kapaliny krytování pracovního prostoru. Správná poloha pojízdného krytu je kontrolována koncovým spínačem. Pokud není kryt úplně uzavřen, nelze ovládat start vřetene, posuvy suportů, otáčení nástrojové hlavy a odebírání obrobku. Při otevření krytu v režimech, ovládaných řídícím systémem, se pracovní cyklus zastaví. Pro seřizování je dovoleno vyřadit koncový spínač krytu z činnosti. Po ukončení seřizování se musí koncový spínač uvést opět do funkce. Vstup do paměti řídicího systému je umožněn jen po odemknutí uzamykatelného tlačítka. Signální světla na ovládacím panelu signalizují stav funkcí stroje a řídicího systému. V případě poruchy usnadňují diagnostiku. Za havarijní situace, vyvolané jakoukoliv příčinou je třeba co nejrychleji uvést stroj do klidu pomocí tlačítka CENTRAL STOP! Havárie musí být ihned ohlášena nadřízenému. Obsluha stroje nesmí závadu sama odstraňovat! Upozornění na nebezpečný pracovní prostor stroje Nebezpečné místo pro obsluhu: poloha suportu v zadní úvrati a jeho pojezd směrem ke vřetenu (při otevřeném krytu), manipulace s upínacím zařízením, obrobkem nebo nástrojem, kdy je obsluha nakloněna v pracovním prostoru, otevřené skříně elektroinstalace nebo řídicího systému, prostor pro manipulaci s materiálem, prostor hlavního pohonu stroje při otevřených krytech. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 60 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

62 11.3 Kontrolní otázky 1. Pro jaké práce je určen stroj SMT 160 CNC? 2. Vyjmenuj základní technické údaje stroje 3. Popiš souřadný systém stroje 4. Vyjmenuj všeobecné povinnosti obsluhy při práci na CNC stroji 5. Vyjmenuj nebezpečné prostory v pracovním prostoru stroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 61 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

63 12. DÍLENSKÉ PROGRAMOVÁNÍ V ISO KÓDU Ř.S. MIKROPROG 12.1 Dílenské programování v ISO kódu Dílensky orientované programování je způsob tvorby programu, který umožňuje tvořit jednotlivé programové řádky (bloky) přímo na panelu obráběcího stroje. Nejznámějším a nejstarším způsobem NC programování, je tvorba programu v ISO kódu, neboli tzv. G-kódu. Jedná se o způsob, při kterém je základní tvorba programových bloků psána v textovém editoru. Tvorba bloků je doplněna i grafickou nadstavbou pro podporu zápisu cyklů. Při tvorbě programu v ISO kódu plyne nutnost znalosti jednotlivých příkazů, znalosti struktury programu a posloupnosti bloků. I když tento charakterizovaný způsob programování je zdlouhavý a neobejde se bez chyb způsobených tvůrcem programu, stále má svůj význam a to hlavně při výuce začátečníků Řídící systémy MIKROPROG Řídící systémy MIKROPROG jsou určeny pro řízení strojů používajících krokové servopohony. K dispozici jsou systémy MIKROPROG ve čtyřech softwarově odlišných variantách: MIKROPROG S - určený pro stroje dvěma řízenými osami a odměřovaným vřetenem (nejčastěji soustruhy). MIKROPROG F - určený pro stroje se čtyřmi řízenými osami (nejčastěji frézky). MIKROPROG P - určený pro řezací a pálící stroje se třemi řízenými osami (třetí osa přímo nebo závisle řízená). MIKROPROG B - určený pro brousící stroje se čtyřmi řízenými osami. V rámci každé varianty mohou být systémy ještě přizpůsobeny konkrétním požadavkům uživatele například rozšířením souboru přípravných a pomocných funkcí o specifické funkce na základě požadavku, změnou v chování editoru a pod. Jejich jednoduchost je předurčuje právě pro výuku programování v ISO kódu Konstrukce řídících systémů MIKROPROG. Řídící systémy jsou postaveny modulově. Skládají se z NC části, PLC části, pohonů, případně pomocných bloků. Systémy jsou podle užití buď osazovány do samostatných rozvaděčů s vysokým krytím, nebo zabudovány přímo do strojů. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 62 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

64 NC část je tvořena 32 bitovým počítačem kompatibilním IBM/PC s operačním systémem WINDOWS. Počítač je vybaven pevným diskem, disketovou jednotkou 3.5", rozhraním RS 232 C a CENTRONIX, které jsou přístupné uživateli. Zobrazovací jednotka SVGA Color se dodává v provedení podle přání zákazníka. Klávesnice 101 PC kompatibilní se dodává buď v provedení kancelářském s ochranou folií nebo v průmyslovém provedení s krytím až IP 67. PLC část je tvořena samostatným výkonným počítačem, který obsahuje 64 binárních vstupů/výstupů. Uživateli je přístupných 12 opticky oddělených vstupů a 5 reléových výstupů přímo programovatelných z NC části. PLC část přímo řídí až 4 krokové servopohony a pohon vřetene či nepřímo řízené osy. Z PLC části je rovněž obsluhována uživatelská klávesnice, která je napojena na galvanicky oddělené vstupy a výstupy a může být proto umístěna až 20 m od systému Programování v řídícím systému MIKROPROG "S" Řídící systém Mikroprog "S" je určen pro pro ovládání strojů se dvěma osami - nejčastěji soustruhů. Tvorba programů v tomto řídícím systému je realizována zápisem v ISO kódu (tzv.g kódu) a řídí se níže uvedenými pravidly Ovládání řídícího systému Ovládání vychází ze zvyklostí operačního systému Windows. Požadovaná činnost se spouští stisknutím tlačítek F1 až F10, Enter a Esc. Systém je navržen tak, aby pro jeho ovládání nebyla nutná instalace myši, její užití však zvyšuje ovládací komfort, neboť většina funkcí je pomocí myši snadněji dostupná. Některé doplňkové rozšiřující funkce jsou přístupné pouze pomocí myši. Pokud myš není použita, slouží k ovládání funkční tlačítka, klávesové zkratky a pohyb po jednotlivých oknech v daném obraze je možný tlačítkem Tab (standardní funkce Windows) Režimy práce řídícího systému Pro komunikaci s uživatelem má řídící systém vytvořeno několik specifických obrazů určených vždy pro určité režimy práce. Výjimkou je režim ručního řízení, který nemá specifický obraz. Přechod do jiného režimu se uskuteční stisknutím některého z tlačítek podle výběru nabízeného ve spodním řádku nastaveného obrazu. Struktura OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 63 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

65 režimů řídícího systému a možných přechodů (kromě výjimek) je na následujícím schématu Schéma režimů řídícího systému Základní význam jednotlivých režimů Hlavní panel - Úvodní obraz, který informuje o průběhu inicializace a umožní výběr uživatele stroje. Obraz hlavní panel se objeví vždy po zapnutí řídícího systému OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 64 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

66 Archiv NC programů - Obsahuje seznam NC programů uložených v paměti, náhled NC programů a umožňuje operace s nimi. V levém okně je seznam všech programů ve zvoleném adresáři se zvolenou příponou. V pravém okně je náhled začátku programu označeného kursorem. S programy je možno pracovat podle nabídky na spodní liště. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 65 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

67 Editor - Režim pro tvorbu a editaci NC programů. Režim a obraz editor jsou určeny pro zápis a opravy NC programů. Zápis delšího programu je časově náročný a je proto vhodnější tuto činnost oddělit na samostatné programátorské pracoviště vybavené potřebnou výpočetní technikou a vhodným programovým vybavením. V tomto případě se režim editor využívá pouze k opravám a změnám programů přenesených z programátorského pracoviště. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 66 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

68 Simulace - Režim grafické simulace obrábění pro kontrolu správnosti programů. Simulace umožňuje odzkoušení zapsaného programu grafickou simulací pohybu nástroje bez spouštění stroje. Při této kontrole se zjistí jednak formální chyby, které nebylo možno zjistit již při zápisu programu, jednak další možné chyby, které sice běh programu umožňují ale vedou ke kolizím a zmetkům. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 67 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

69 CNC režim - Režim, ve kterém je možné spuštění automatického běhu stroje. CNC Režim slouží k přípravě hotového programu ke spuštění, vlastnímu spuštění programu a ke kontrole automatického běhu. V obraze jsou vypsány všechny důležité informace o stavu stroje, průběhu programu, dosažených souřadnicích, případně chybová hlášení o závadách v automatickém běhu programu. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 68 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

70 Tabulka nástrojů - Obsahuje seznam používaných nástrojů a jejich korekcí. Tabulka nástrojů obsahuje údaje o nástrojích používaných v NC programech. Údaje z tabulky jsou systémem využívány při výměně nástroje a v některých dalších funkcích pro výpočet drah nástroje korigovaných o rozměry nástroje. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 69 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

71 Nastavení systému - Umožňuje individuální nastavení všech režimů řídícího systému Nastavení systému je režim pro zadávání parametrů a nastavení pro jednotlivé režimy a obrazy řídicího systému stroje. Pro přehlednost jsou data rozdělena do osmi významových oblastí, tabulek, vypsaných v okně vlevo. Proti neoprávněnému zápisu jsou některé klíčové tabulky chráněny požadováním kódu. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 70 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

72 Servisní režim - Určený pro testování funkčnosti systému. Servisní režim slouží pro servisní a kontrolní činnosti a umožňuje editovat a nastavovat jinak nepřístupné parametry systému. Umožňuje sledovat stavy jednotlivých skupin stroje jako je např. klávesnice, odměřovací systém, koncové spínače apod. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 71 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

73 Uživatelské menu - Zvláštní režim pro snadné používání stroje např. v sériové výrobě méně kvalifikovanou obsluhou. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 72 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

74 Nastavení uživatele - Umožňuje nastavení uživatelských práv. Režim Nastavení uživatele slouží pro konfiguraci práv a možností jednotlivých uživatelů systému. Definuje jednak podmínky provozu a práv uživatele, dále povoluje užití jednotlivých součástí systému a nastavuje sdílení konstant a nastavení systému jednotlivými uživateli. Režim Ruční řízení - Režim Ruční řízení má vždy u NC stroje pomocný význam. Slouží především pro uvedení stroje do výchozí polohy před spuštěním automatického běhu. Pro vlastní obrábění se ruční řízení používá pouze zcela výjimečně. Režim Ruční řízení, který nemá svůj vlastní specifický obraz je aktivní v každém režimu řídícího systému. Jedinou výjimkou je stav, kdy stroj pracuje v automatickém cyklu. Pokud je třeba při ručním řízení sledovat nastavené souřadnice, je nutno ruční řízení použít v CNC režimu. Pokud je automatický běh přerušen v bloku či mezi bloky, je ruční řízení opět aktivní. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 73 Název projektu: Sbližování teorie s praxí

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje NC a CNC stroje číslicově řízené stroje Automatizace Automatizace je zavádění číslicových strojů do výroby. Výhody - malý počet zaměstnanců a přípravných operací, - rychlý náběh na výrobu a rychlý přechod

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ CNC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ CNC STROJŮ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ Ing. Petr KELLER, Ph.D. PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ CNC STROJŮ PREZENTACE PŘEDNÁŠEK 2. ČÁST 2005 Programování CNC strojů přehled témat

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů - 2 - Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Technologie III - OBRÁBĚNÍ 1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k základnímu popisu

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP8 Progresivní obráběcí stroje a nástroje ve výrobním procesu Moduly vzdělávacího programu: M81 Nové trendy v konstrukci progresivních

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. 10. Fréování Fréováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. Princip réování: Při réování používáme vícebřité nástroje réy. Fréa koná hlavní řený pohyb otáčivý. Podle polohy

Více

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění production_broch_2007_press.indd1 1 7.3.2007 16:23:59 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních CNC obráběcích

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

Učební text Obsluha CNC strojů

Učební text Obsluha CNC strojů Učební text Obsluha CNC strojů pro Integrovanou střední školu v Chebu Ing. Jan Homolka 1 Obsah Řídící systémy CNC... 4 Číslicová řídící technika... 4 Pohony... 4 Odměřovací systémy... 5 Funkce CNC řízení...

Více

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04 2012 / 04 Frézky Soustruhy Kombinované stroje Sloupové a převodové vrtačky Příslušenství ve světě Výrobce SIEG Industrial Group je významnou společností, která se zabývá vlastním vývojem a výrobou obráběcích

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

1 ÚVOD...1 2 OBSAH... 4 2.1 SEZNAM OBRÁZKŮ... 7 3 OBRÁBĚNÍ... 10

1 ÚVOD...1 2 OBSAH... 4 2.1 SEZNAM OBRÁZKŮ... 7 3 OBRÁBĚNÍ... 10 2 ÚVOD ÚVOD Tento text byl napsán s úmyslem žákům třetího a čtvrtého ročníku oboru Strojírenství, oboru Technické lyceum a případným zájemcům o programování počítačem řízených strojů (dále jen CNC - z

Více

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 PETR KŘÍŽ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Využití a rozdělení CNC obráběcích

Více

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Důležité tržní faktory... 3 Stávající specializované aplikace... 3 Nová generace flexibility... 4 Specializované operace pro lopatková

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT BLUM High-Tech-laserové systémy zaručují na celém světe nejvyšší přesnost a spolehlivost

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1) Zadavatel: ŠROUBY Krupka s.r.o Nádražní 124 417 41 Krupka Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kubáč - ředitel Email: z.kubac@sroubykrupka.cz http:// www.sroubykrupka.cz Sídlo společnosti a místo plnění: Nádražní

Více

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ 2. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství projektu Integrita Plzeň 2013 Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Kooperace v přípravě CIM učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Vytvořeno za podpory projektu: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

Návod na tvorbu výrobního postupu

Návod na tvorbu výrobního postupu Návod na tvorbu výrobního postupu Následující text je pomocný studijní materiál, který by měl pomoci studentům se sestavováním výrobního postupu zadaného v předmětu Technologie II. Rozsah a zaměření tohoto

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

1. ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ...1-1

1. ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ...1-1 Obsah 1. ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ...1-1 1.1. Základní pojmy...1-1 1.2. Kód vstupních informací...1-2 2. STAVBA PARTPROGRAMU...2-1 2.1. Slovo partprogramu...2-1 2.1.1. Stavba slova...2-1 2.1.2. Psaní obsahu

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Návody do cvičení předmětu CAD/CAM systémy v obrábění Marek Sadílek Ostrava 2010 2011

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro!

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Špeciálna ponuka... Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Táto ponuka platí od 2.1.2009 do 31.3.2009 Objednajte si násobné množstvo rovnakých frézovacích plátkov

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Operátor CNC strojů Autorský tým: Bc. Stanislav Bugáň Ing. Radovan Ondruš Ing. Miroslav Václavík Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO Obsah: VÝZNAM TEK A NORMALIZACE 1. Co je to technické kreslení? 2. Cíle výuky TEK. 3. Druhy platných norem v ČR 4. Vztah mezi ČSN, EN a ISO 5. Druhy technických výkresů 6. Formáty výkresů 7. Povinná výbava

Více

VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUHY. TDZ Turn s.r.o. PRODUKTOVÝ KATALOG

VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUHY. TDZ Turn s.r.o. PRODUKTOVÝ KATALOG VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUHY TDZ Turn s.r.o. PRODUKTOVÝ KATALOG VÝVOJ SPOLEČNOSTI TDZ Turn s.r.o. 2006 2008 2010 Vznikla jako společnost výhradně zaměřená na dodávku vertikálních soustruhů.

Více

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je modulárně uspořádán podle současných hlavních trendů nasazení CAM systémů

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt OPPA Systém elektronické podpory studia (SEPS) Řešen na FS ČVUT v Praze od 1. 4. 2011 Technologie II Strojní programování Přednáška

Více

The heart of engineering

The heart of engineering The heart of engineering BOHATÁ HISTORIE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST 2 3 1942 1962 2005 současnost ahájena výroba a montáž přesných vyvrtávacích strojů, soustruhů, konzolových frézek a speciálních strojů v nově

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců.

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců. Základním impulsem pro vznik společnosti v r. 1990 bylo uvolnění podnikatelského trhu v naší republice a uvolnění výrobních prostor za rodinným domem. Vzhledem k tomu, že současní vlastníci firmy (otec

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 INOVACE

INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 INOVACE INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 Od svého založení v roce 1938 společnost Kennametal vždy přesně chápala, jak zlepšit výrobní procesy a ziskovost svých zákazníků díky použití nejmodernějších

Více