XHTML 1. Značkovací jazyky (mark-up): Součastí prostředků je systém m značek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XHTML 1. Značkovací jazyky (mark-up): Součastí prostředků je systém m značek"

Transkript

1 XHTML 1 Jazyk HTML značkovací jazyk, speciálně vyvinutý pro popis Internetových dokumentů. HTML umožňuje popis: struktury dokumentu; obsahu dokumentu; způsobu zobrazení obsahu prohlížečem na displeji. Značkovací jazyky (mark-up): Součastí prostředků je systém m značek ek, které v informačním textu dokumentu označují strukturu dokumentu tak, že prohlížeč interpretuje tyto značky jako pokyn pro typografické formátování textu. Umožňuje na označená místa vkládat: barevné efekty, animační efekty, i jiné netextové a multimediální informace jako obrázky, videosekvence, zvuky a také i programové sekvence-aplety. Nejdůležitejším prvkem, který lze do web dokumentu vkládat jsou odkazy na jiné web dokumenty.

2 XHTML 2 Validní dokument musi obsahovat určité prvky. Validace- technický proces, jehož pomocí testujeme shodu s pravidly, což umožňuje nalez chyby a opravit omyly. Deklarace a označování dokumentu Kód deklarujicí typ dokumentu a označujicí verzi jazyka: deklarace DOCTYPE musi být použita v každem dokumentu. Příklad <! DOCTYPE html PUBLIC - //W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN > <! - vykřičnik znamena začatek deklarace DOCTYPE - vyjadřuje, že kód deklaruje typ dokumentu html - definuje, že je dokument vytvořen v HTML PUBLIC - jde o veřejný dokument

3 XHTML 3 Syntaxe: - //W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN definuje hostitele druhu a verze jazyka documentu (konsorcium W3C) určuje, že je dokument vytvářen podle definice XHTML 1.0 Transitional Document Type Definition (DTD) DTD seznam povolených elementů a atributů pro jazyk (XHTML) a jeho verzi. Kompletní URL pro DTD: Při této deklaraci na začatku documentu budete mocí zkontrolovat dokument Validátorem torem. Validátor- použivá informace uvedené v deklaraci a porovnáva váš dokument s DTD, který jste deklarovali.

4 XHTML 4 Element html html kořenový element (všechny dokumenty mají strom dokumentu) strom dokumentů HTML je důležitý pro nastavování stylů pomocí CSS (cascading style sheets = kaskádové styly). CSS jazyk sloužící k nastavování vzhledu stránky: rozvržení; barev; písem a všeho, co slouži k dekorativném účelům. Příklad. Kořenový element html <html>... </html>

5 XHTML 5 V XHTML, musime přidat do počateční značky ještě jmenný prostor XML pro XHTML. (To je pouze jiný způsob zadání jazyka (XHTML), použivaného v dokumentu) Příklad. Kořenový element html s atributem jmenného prostoru XML a jeho hodnotou. <html xmlns= xml:lang= en lang= en >.... </html> Atribut xmlns znamená XML namespace a jeho hodnotou je URL XHTML je kombinaci HTML a XML

6 XHTML 6 Element head head umístúje všechny věci potřebné pro zobrazení a načitání dokumentu, ale nejsou zobrazovány v okně prohlížeče. Příklad. Přídaní sekce head <! DOCTYPE > < html xmlns= > < head>..... </head> </html> Oblast záhlaví dokumentu Element head nepotřebuje žádné atributy, jen počateční <head> a koncovou </head> značku.

7 Elementy, které lze umístit do záhlaví dokumentu XHTML 7 Element title meta script style K čemu slouži Tento element umožňuje pojmenovat dokument. Název se zobrazuje v záhlaví okna prohlížeče. Tento element je povinný. Tento element se použivá k různým účelům, včetně zadání kličových slov a popisů, kódování znaků a autora dokumentu. Element je nepovinný a jeho použití se bude měnit podle konkretních potřeb. Tento element umožňuje vkládat skripty přímo do dokumentu nebo jako odkaz ze stránky na skript, který chcete použivat. Použivá se podle potřeby. Tento element umožňuje vkládat informace o kaskádových stylech prímo do stránky. Toto je známé jako vnořené styly. Použivá se podle potřeby.

8 XHTML 8 Element title title jediný povinný element záhlaví dokumentu. Zobrazuje v záhlaví okna prohlížeče text,společné s názvem prohlížeče. Příklad. Nadpis s názvem webu a místem pro orientací uživatele. <title> aston.com-computers-hw & SW </title> název webu sekce webu podsekce Element meta Kódování dokumentu: znamená nastavení znakové sady web stránky. UTF-8 (Unicode univerzalní formát). Dokument v angličtině ISO (široký rozsah jazyků) Příklad. Použivání meta pro deklarací kódování v Unicode a ISO <meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 /> <meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso /> Element meta může být použit k: - uvedení kličových slov; - popisu webu; - definování autora.

9 XHTML 9 Element body Příklad. Umísténí elementu body. <html> <head> <title> Přislušný nadpis stránky </title> </head> <body>.... </body> </html> Obsah stránky zobrazený v okně prohlížeče Komentáře HTML Komentáře umožňuje: - dočasné skrývat obsah dokumentu; - popisovat sekce dokumentu; - poskytovat direktivy pro jiné lidi. Syntax: <! - - Komentář- - >

10 XHTML 10 Šablona (struktura dokumentu XHTML) <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " <html xmlns=" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title> vas web: misto na webu: nazev tematu </title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="keywords" content="vase, klicova, slova" /> <meta name="description" content="popis vasi stranky" /> <meta name="author" content="vase jmeno" /> </head> <body> <!-- sekce s hlavnim obsahem --> </body> </html> Pojmenujte tento kód index.html Validátor: 1) ( sekce upload) 2) zadejte svůj soubor

11 XHTML 11 Přidávání textu a odkazů Šest úrovní nadpisů: od <h1>.. </h1> po <h6>.. </h6> Přidávání odstavců <p>... </p> s textem umístěným mezi značkami Mezi odstavcí prázdný řádek. Zalomenířádku Vynucený přechod na nový řádek ( <br/> ) <p> Text-1 <br/> Text-2 <br/> Text-3 </p> Číslovaný seznam - je seznam položek, které musí být uvedeny v konkretním pořadí. Povinné dva elementy: <ol>...</ol> a <li>... </li> <ol> <li> Krok 1 </li> <li> Krok 2 </li> </ol>

12 XHTML 12 Nečíslovaný seznam - je seznam, v němž nemusí být položky uvedeny v přesném pořadí. Povinné dva elementy: <ul>...</ul> a <li>... </li> <ul>... </ul> Značka umožňuje prohlížeči zobrazovat seznam položek s odzážkami místo čísel. <p> Web obsahuje sekce: </p> <ul> Web obsahuje sekce <li> Knihy </li> Knuhy <li> CD a DVD </li> CD a DVD <li> Elektronika </li> Elektronika </ul> Styl odrážek můžete měnit pomocí CSS Vnořený seznam je seznam v seznamu. Musite vložit seznam mezi počateční a koncovou značku položky seznamu. Při vnořování můžete použivat různé kombinace seznamů: - Nečíslované seznamy uvnitřčíslovaných; - Nečíslované seznamy uvnitř nečíslovaných; -Číslované seznamy uvnitř nečíslovaných; -Číslované seznamy uvnitřčíslovaných;

13 XHTML 13 Vnořený seznam Příklad. Vnořeníčíslovaného seznamu do jiného číslovaného seznamu. <ol> <li> Text </li> <li> Another text: 1. Text <ol> 2. Another text: <li> Čokolada </li> 1. Čokolada <li> Bombony </li> 2. Bombony </ol> 3. Next text </li> <li> Next text </li> </ol> Pomocí CSS můžete měnit styly číslování i odzážek ve vnořených seznamech.

14 XHTML 14 Defiiniční seznamy Definiční seznamy se skládají ze tří elementů: - prvním elementem je definiční seznam <dl> </dl> - následuje element definovaného termínu <dt> </dt> - a element popisu termínu <dd> </dd> Příklad. <dl> <dt> Termín 1 </dt> Termín 1 <dd> Popis termínu 1 </dd> Popis termínu 1 <dt> Termín 2 </dt> Termín 2 <dd> Popis termínu 2 </dd> Popis termínu 2 </dl>

15 XHTML 15 Odkaz Druhy odkazů: 1) Absolutní 2) Relativní V Absolutních odkazech se použivají přesné adresy souborů, na které chcete odkazovat. Absolutní adresa obsahují: - přenosový protokol; - doménu; - podadresáře; - název souboru. Příklad. Relativní odkazy odkazují na soubory spojené se stejným serverem. Na jiný dokument můžete odkazovat zadáním názvu souboru (např. springboard.html), nebo přejít o úroveň výše a pak vstoupit do jiné složky (např.../products/conc.html). Odkazy jsou generovány pomocí elementu <a>..... </a> Atribut href se použivá pro zadání adresy odkazu. Text mezi počáteční a koncovou značkou se objeví jako samotný odkaz.

16 XHTML 16 Odkaz Příklad. Odkaz na absolutní adresu. <a href = > HW a SW</a> Výsledek: HW a SW Atribut title, do néhož se vkladá podrobnější popis odkazu. <a href = title = informace o nové knize popisující HW a SW > Informace o HW a SW </a> Když je kurzor myši nad odkazem, objeví se nápověda s dalšími informacemi. Informace o HW a SW Informace o nové knize popisující HW a SW

17 XHTML 17 Odkazy na ové adresy Odkaz je stejný jako standardní odkaz, avšak místo toho, aby vás přenesl na jinou stránku, otevře se přislušná poštovná aplikace a adresa příjemce se vloží do pole pro příjemce. V href text mailto: následovaný ovou adresou příjemce. <a href = > napsat zprávu pro Kris </a> Vnitřní odkazy (#) Vnitřní odkazy umožňují vytvořet v dokumentu odkazy na jínou oblast téhož dokumentu. Odkaz s mřižkou (#), následovanou odpovidajicím názvem a definováním místa pomocí elementu <a> s atributem name, obsahujícím temto název.

18 XHTML 18 Vnitřní odkazy <p> <a href = # news > Přejít na novinky </a> </p> <h1> Vítejte </h1> <p> Tento odstavec vás vitá </p> <h2> Další text </h2> <p> Tento odstavec popisuje, kdo jsme </p> <h2> <a name = news > Novinky </a> </h2> <p> Toto je sekce, do níž povede odkaz </p> Přejít na novinky Tento odstavec popisuje, kdo jsme Vítejte Novinky Tento odstavec vás vitá Toto je sekce, do níž povede odkaz

19 XHTML 19 Odkaz na konkretní místo v jiném dokumentu Použivaní odkazu pro přechod na konkretní místo v jiném dokumentu: <p> <a href= #Sparta> Pomocí tohoto odkazu se můžete dozvědět o týmu Sparta</a></p> Nýní zadáte v cílovém dokumentu název místa: <h1> <a name = Sparta > Vše o týmu Sparta</a></h1> První dokument pak obsahuje odkaz na konkretní místo v jiném dokumentu. V XTML1.1 byl atribut name zcela nahrazen atributem id.

20 XHTML 20 Přidávání obsahu do šablony <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " <html xmlns=" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title> vas web: misto na webu: nazev tematu </title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="keywords" content="vase, klicova, slova" /> <meta name="description" content="popis vasi stranky" /> <meta name="author" content="vase jmeno" /> </head> <body> <h1> Vítejte! </h1> <p> Zde jsou některé věci, které mám rád. </p> <h2> Computerworld </h2> <p> Nejnovější výsledky výzkumu využívání <br/> videokonferencí v podnikové sfére v České republice <br/> poukazují na skutečnost, že videokonference nyní aktivně <br/> praktikuje více než jedna organizace z deseti. </p> <h2> Recept </h2> <p> Tento recept mám rád </p>

21 XHTML 21 Přidávání obsahu do šablony <h3> Šlehaný kávový desert </h3> <ol> <li> List 1 </li> <li> List 2 </li> <li> List 3 : <ul> <li> Another list 1 </li> <li> Another list 2 </li> </ul> </li> <li> List 4 </li> </ol> <h2> Neobvyklé pojmy </h2> <dl> <dt> Fuklid </dt> <dd> Zviřatko, s nimž zachazeli jako s ditětem. </dd> <dt> Letadlo </dt> <dd> Fighter, Jetbox </dd> </dl>

22 XHTML 22 Přidávání obsahu do šablony <h2> Spojení </h2> <p><a href= > zprávu pro Alba</a></p> </body> </html> Vítejte! Zde jsou některé věci, které mám rád. Computerworld Nejnovější výsledky výzkumu využívání videokonferencí v podnikové sfére v České republice poukazují na skutečnost, že videokonference nyní aktivně praktikuje více než jedna organizace z deseti. Recept Tento recept mám rád Šlehaný kávový desert 1. List 1 2. List 2 3. List 3 : Another list 1 Another list 2 4. List 4 Neobvyklé pojmy Fuklid Zviřatko, s nimž zachazeli jako s ditětem. Letadlo Fighter, Jetbox Spojení zprávu pro Alba

23 XHTML 23 Obrázky, multimedia a skripty Grafické formáty: GIF, JPEG GIF pro obrázky s malým počtem barev JPEG pro obrázky s velkým počtem barec (např. fotografie) Multimedia animované obrázky GIF, flashové animace, hudba, video a aplety jazyka Java. Skripty JavaScript, efekty DHTML. Element img img neobsahuje žádný text, nevyžaduje koncovou značku ( <img/> ) Atribut src umístuje název grafického souboru i jeho připonu. <body> <img src = images/photo.jpg /> </body> S obrázky je možně provádet: - pomáhat prohlížečům je lépe zobrazit; - poskytovat informace tém, kdo nebudou mocí obrázky zobrazit; - vytvářet odkazy s obrázky.

24 Zadávání šířkya výšky (atributy width, height) 1) zjístit ---- v prohlížečí šířku a výšku 2) zadat do obrázku (HTML) XHTML 24 <img src= photo.jpg width= 250 height= 188 /> Zadávání alternativního textu (atribut alt) <img src= photo.jpg alt= foto /> Podobně se objeví i při podržení kurzoru myši nad obrázkem. Odkazy s obrázky Provádí se stejným spůsobem jako při vytvaření textových odkazů. <a href= detail.html > <img src= photo.jpg width = 250 height = 188 /> </a>

25 XHTML 25 Odkazy na zvukové soubory nebo na video Uložtě multimediální soubory do nějaké podsložky (např. media). Příklad. Odkazy na hudební a video soubory. <body> <a href= media/audio-sample.mp3 title= Audiozáznam zpěvu >Odkaz na hudební soubor</a> Velikost: 1,300 kb <br/> <a href= media/video-sample.avi title= videozáznam filmu >Odkaz na soubor s videem</a> Velikost: 29,000 kb </body> Je dobré uvést velikost souboru. Popis souboru ---- pomocí atributu title.

26 XHTML 26 Vnoření souborů pomocí elementu Object Jiným spůsobém použití hudebních souborů, video souborů, flashové animace, appletů jazyka Java je jejích přímé vložení do stránky. Vkládání multimediálních souborů použití elementu Object pro přímé vložení souboru: <object data= media/video-sample.avi type= video/avi /> Objeví se aplikace přehrávače a video pak může být přehráno. Vkládání souboru Flash (SWF) <object classid= clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b width= 100 height= 100 codebase= flash/cabs/swflash.cab#version=6,0,0,0 > <param name= movie value= media/ava.swf /> <param name= play value= true /> <param name= loop value= true /> <param name= quality value= high /> </object>

27 XHTML 27 V XHTML 2.0 se element Object stavá všudypřitomným (použivá se pro všechny externí soubory). Pro konzistentnost v co nejvíce prohlížečích --- element embed (kombinovat Object a embed) <object classid= clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b width= 100 height= 100 codebase= flash/cabs/swflash.cab#version=6,0,0,0 > <param name= movie value= media/ava.swf /> <param name= play value= true /> <param name= loop value= true /> <param name= quality value= high /> <embed src= media/ava.swf width= 100 height= 100 play= true loop= true quality= high > </embed> </object>

28 XHTML 28 Přidávání skriptů (Java Script, DHTML) DHTML kombinace HTML, CSS, Java Script a DOM. DOM (Dokument Object Model) rozhraní v prohlížečích jež umožňuje spojovat skripty s konkretními elementy dokumentu. Vkládání skriptu K vložení Java Scriptu do záhlaví dokumentu se použivá element Script, obsahující kód skriptu. <head> <script type= text/javascript > function newwindow( ) { orlojwindow=window.open( images/orloj.jpg, orlojwin, width=100, hieght=100 ) } </script> </head> Účel skriptu otevření obrázku photo.jpg v novém okně po klepnutí na určitý odkaz. <a href= javascript:newwindow( ) >Orloj</a>

29 XHTML 29 Odkaz na skript Skripty umístěny jako externí soubory Stránka Stránka Stránka odkaz odkaz odkaz Soubor se skripty 1) Umístěte kód skriptu do samostatného souboru, uložte jej s připonou.js (např. popup.js) 2) Umístěte tento soubor do podadresáře s názvem scripts. 3) V HTML použite element script pro jeho připojení k dokumentu. <head> <script src= scripts/popup.js type= text/javascript > </script> </head> 4) Kód pro připojení funkce k odkazu v těle dokumentu ponechte jak je <a href= javascript:newwindow( ) >Orloj</a>

30 DTD List Deklarace a označování dokumentu HTML 4.01 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" " XHTML 1.0 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" " <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " XHTML 1.1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" " DTD for the CSS validator. transitional.dtd

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Jazyky XHTML, DHTML, CSS a WML

Jazyky XHTML, DHTML, CSS a WML Dodatky Petr Pexa 2007 pepe@pf.jcu.cz 1. Upravená kapitola 5.1 Vývojové verze jazyka XHTML Modularizace XHTML Modularizace je proces zařazení jednotlivých elementů do fiktivních modulů podle jejich funkce

Více

Základy HTML (2. přednáška)

Základy HTML (2. přednáška) Základy HTML (2. přednáška) WWW World Wide Web Sestává ze tří stavebních bloků Síť informačních zdrojů Universal Resource Identifier jednotný způsob jak adresovat zdroje, (URL) protokoly pro přístup ke

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

(X)HTML. Internetové publikování

(X)HTML. Internetové publikování (X)HTML Internetové publikování 1 Prohlížeč Obsluhuje přenos a interpretuje obsah Hlavní prohlížeče Microsoft Internet Explorer Firefox Opera Safari WWW stránka WWW stránka dokument (soubor) s informacemi

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

HTML. HyperText Markup Language. 25.9.2013 Josef Steinberger

HTML. HyperText Markup Language. 25.9.2013 Josef Steinberger HTML HyperText Markup Language 25.9.2013 Josef Steinberger HTML historie, verze Hypertext Jazyk popisující strukturu dokumentu SGML/XML Aplikace Verze: HTML 1 1990+ TBL, CERN HTML 2.0 1995 as RFC 1866

Více

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template

Více

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD CSS 1 Výhody: Udřování prezentace oddělené od dokumentu znamená, že můžete nastavit styly dokumentu pro různá média; Oddělení dokumentu od jeho prezentace znamená menší dokument, což dále znamená, že se

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Jak vytva r et webove stra nky pomocı XHTML a CSS.

Jak vytva r et webove stra nky pomocı XHTML a CSS. Jak vytva r et webove stra nky pomocı XHTML a CSS. K vytváření webových stránek se používají různé editory. Z pohledu tvůrce je nejednodušší způsob jak napsat stránku použít např. editor MS-Word a soubor

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Obsah Úvodem 9 KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Definice webového designu 12 Poznejte sedm pravidel webového designu 14 Pochopte tři přístupy k webovému designu 16 Shrnutí 24 KAPITOLA 2 Design

Více

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Základy programovacího jazyka HTML Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Tvorba jednoduchých WWW stránek RNDr. Daniela Ďuráková VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik - CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee cíl - infrastruktura

Více

Internet a tvorba WWW stránek

Internet a tvorba WWW stránek Internet a tvorba WWW stránek HTML hypertextový značkovací jazyk (HyperText Markup Language) označuje (značkuje) části dokumentu. Určuje např. která část textu se má zobrazit jako nadpis, který kus textu

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Grafika pro web Funkce grafiky na webu Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Funkce grafiky na webu Sekundární grafická informace Dekorace Zvýraznění Šipky Oddělovače Funkce

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014 Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech podpůrný text pro výuku M. Seménka, 2014 na příkladech se studenti seznámí se základními postupy tvorby www stránek Příklady je třeba důkladně prostudovat

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

HTML. PIA 2012/2013 Téma 1. P. Brada, O. Rohlík, J. Tichava, Západočeská univerzita

HTML. PIA 2012/2013 Téma 1. P. Brada, O. Rohlík, J. Tichava, Západočeská univerzita HTML PIA 2012/2013 Téma 1 P. Brada, O. Rohlík, J. Tichava, Západočeská univerzita HyperText Markup Language... a document structuring language hypertext SGML/XML aplikace http://www.w3.org/markup/ 2 Verze:

Více

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku:

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku: Co je HTML HTML HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro tvorbu www stránek. Jako například Český jazyk má svá slova, tak i HTML obsahuje slova, neboli tagy (značky), které dávají vlastnímu obsahu

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG4116 SEO, standardy, sémantika kódu, přistupnost

Název: VY_32_INOVACE_PG4116 SEO, standardy, sémantika kódu, přistupnost Název: VY_32_INOVACE_PG4116 SEO, standardy, sémantika kódu, přistupnost Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 09 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: webdesign, počítačová grafika Anotace:

Více

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB ÚTVAR ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB Ústav rozvoje hlavního města Prahy publikuje prostřednictvím ArcGIS Serveru mnohé webové mapové služby (v souřadnicovém

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby Co je potřeba Mozek, to zaprvé. Budete potřebovat počítač, na kterém běží alespoň nějaký jednoduchý textový editor (Poznámkový blok). Potřebujete webový prohlížeč. Hodí se připojení na internet. Kdo nemá

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Správnost XML dokumentu

Správnost XML dokumentu Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Správnost XML dokumentu Správně

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

Dokument ve formátu webové stránky vytvořený pomocí XHTML a CSS

Dokument ve formátu webové stránky vytvořený pomocí XHTML a CSS Výstupový indikátor 06.43.19 Motivační název: Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Tvorba webu I Petr

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a

Více

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML geocaktualizace:22.11.2004 Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML Pro formát vstupních dat je využit jazyk XML pro popis strukturovaných dat. Formát je definován v souladu s definicí jazyka

Více

Soubor index.html se nachází na stejné úrovni jako adresář obrazky. Měla bych použít relativní adresu, že? Hmm.

Soubor index.html se nachází na stejné úrovni jako adresář obrazky. Měla bych použít relativní adresu, že? Hmm. KAPITOLA 2 Úskalí jazyka HTML Soubor index.html se nachází na stejné úrovni jako adresář obrazky. Měla bych použít relativní adresu, že? Hmm. Počkat každou změnu adresáře doprovázel znak /. portfolio/obrazky

Více

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 12 Cvičení a příklady ke knize 12

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 12 Cvičení a příklady ke knize 12 Obsah Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 12 Cvičení a příklady ke knize 12 Kapitola 1 Než se pustíme do práce 15 Internet, web, WWW co to vlastně je? 15 Jak se tvoří internetové stránky 16

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Použití inteligentních značek s informačními službami

Použití inteligentních značek s informačními službami Použití inteligentních značek s informačními službami Jan Fransen Podokno úloh Zdroje informací v aplikacích sady Microsoft Office 2003 umožňuje uživatelům snadno prohledávat množství integrovaných či

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Základní práce v souborovém manažeru

Základní práce v souborovém manažeru Základní práce v souborovém manažeru 18-20-M/01 Informační technologie Základní pojmy a prostředky pro programování webových stránek Zvládnutí nástrojů typických pro programování webových aplikací Základní

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

Kapitola 5 Dynamický obsah načítaný

Kapitola 5 Dynamický obsah načítaný Dynamický obsah načítaný z databáze Kapitola 5 Dynamický obsah načítaný z databáze 5 Když už víme, jak vytvořit novou databázi a jak v ní vytvořit tabulky pro ukládání informací, můžeme přistoupit k dalšímu

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku!

Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku! Jemný úvod do HTML Redakční systém školního webu umožňuje formátovat text HTML značkami, tedy stejným způsobem, jakým se formátují webové stránky. Tento návod si dává za úkol seznámení se základními formátovacími

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Virtualizace HTTP serveru

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Virtualizace HTTP serveru BI-AWD Administrace Webového a Databázového serveru Virtualizace HTTP serveru Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru.

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru. Základy www Jak vytvořit webové stránky Návody a příklady najdete na adrese webowebu.phorum.cz Podrobný popis a další možnosti najdete na stránkách owebu.org Potřebný software Html editor PSPad, který

Více

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor Osnova XML v Office 2007 Michal Theodor XML obecně Co to je XML Příklad XML dokumentu Využití Office Open XML Struktura dokumentu MS Office 2007 Úprava dokumentu MS Office 2007 pomocí XML Přizpůsobení

Více