Kurs Firma a životní prostředí v rámci společenské odpovědnosti (CSR) VŠE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurs Firma a životní prostředí v rámci společenské odpovědnosti (CSR) VŠE 23.11.2007"

Transkript

1 Kurs Firma a životní prostředí v rámci společenské odpovědnosti (CSR) VŠE

2 Případová studie: Podnikat odpovědně se vyplácí Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

3 Program-Anotace 1. Kdo jsme - představení společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 2. Co je obsahem našeho podnikání -činnosti společnosti 3. Ekologické služby olověné baterie, elektroodpad, atd. 4. Společenská odpovědnost v Kovohutích Příbram 5. Ekologie a IPPC 6. Nejvýznamnější environmentální projekty výzkum a vývoj 7. Kovohutě Příbram v Ceně zdraví a bezpečného životního prostředí (BLF) a Evropské EkoCeně 8. Komu a jak sdělujeme svůj úspěch?

4 Představení společnosti formou POSLÁNÍ Službou šetrnou k životnímu a pracovnímu prostředí zhodnocujeme nejlepšími dostupnými technologiemi recyklace odpady olova odpady drahých kovů odpady z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) Jsme tradičním a spolehlivým dodavatelem výrobků a slitin na bázi olova, cínu a drahých kovů. Usilujeme o trvalé postavení uznávaného regionálního zaměstnavatele.

5 Historie 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z výstavba nové stříbrné a olověné hutě v místech, kde již v roce 1632 stávala huť stará 1994 vznik akciové společnosti Kovohutě Příbram, a. s transformace jediný akcionář 2005 Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

6 TRADICE 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě na Příbramsku P darovací listina z výstavba nové hutě v místech,kde m již v roce 1632 stávala huť stará Loni oslavy 220 let novodobé hutě

7 HISTORIE Kořeny úspěchu = 700letá tradice hutnictví

8 Činnosti společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 4 divize: Recyklace, Drahé kovy, Elektroodpad, Produkty synergie 3 recyklačních divizí výkup a recyklace odpadů olova, olověných baterií výrobky na bázi olova, cínu, stříbra a dalších kovů, mj. pájky (vč. bezolovnatých), plechy, střelivo elektroodpad zpracování odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) recyklace odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina) Skupina Drahé kovy Galmet, Kovohuty Slovakia vydavatel časopisu Xantypa

9 Základní informace (rok 2006) Výroba Tržby Zaměstnanci tun čistého olova z tun olověných odpadů 10 tun drahých kovů 1,4 mld. Kč 245 z toho 59 bílých límečků

10

11 Divize Recyklace výkup a recyklace odpadů olova a jeho slitin, olověných baterií výroba olova a jeho slitin tel.: , 386; fax: 210, bezplatná zelená linka

12 Divize Produkty výroba a prodej výrobků na bázi olova, cínu, stříbra, antimonu a dalších kovů olověné výrobky a polotovary - pájky pro elektroniku a elektrotechniku (vč. bezolovnatých), vzduchovkové střelivo a odlévané slitiny tel.: , 221; fax:

13 Divize Elektroodpad průmyslová technologie pro efektivní zpracování odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) zpracovávaný elektroodpad: například vyřazené malé domácí spotřebiče, počítače, monitory a ostatní kancelářská technika, televize, videa či ruční nářadí tel.: , 283; fax: bezplatná zelená linka

14 Divize Drahé kovy a Skupina Drahé kovy recyklace odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina) výkup průmyslových odpadů s obsahem drahých kovů ve formě slitků, stěrů, kalů, popelů, dentálních odpadů, fotopapírů a filmů synergie v obchodní činnosti a technologiích tel.: , 321; fax: bezplatná zelená linka

15 Kovohutě Příbram jsou také vydavatelem společenského měsíčníku Xantypa (www.xantypa.cz), který je v letech mediálním partnerem Českého olympijského výboru.

16 Ekologické služby společnosti výkup olověných baterií od občanů nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na vrátnici společnosti (aktuálně výkup klasické autobaterie 80,- Kč/ks) elektroodpad sběrné místo kolektivního systému Asekol v areálu společnosti Kovohutě Příbram (zdarma) také nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu zpracování odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina) sběr dalších odpadů baterie-suchéčlánky (tužkové, buřty, atd.; v Kovohutích Místo zpětného odběru Ecobatu), polypropylen spolupráce v oblasti ekologie a odpadů Projekt Školy, Projekt Organizace; příprava Projektu Obce

17 Výkup olověných baterií 1/7 Kovohutě již od ledna 1998 sedm dní v týdnu a 24 hodin denně nepřetr etržitě vykupují ve svém m areálu použit ité autobaterie od fyzických osob a poskytují tak ekologickou službu městu m Příbram P a celému regionu. Výkupní cena pro občany je 80 korun za jednu klasickou autobaterii, čímž chtějí Kovohutě motivovat občany, aby dovezli staré autobaterie k řádnému ekologickému zpracování. Vykupujeme i další velikosti olověných baterií

18 2/7 A máme také dny s vyššími akčními výkupními cenami

19 3/7

20 4/7 Výkup olověných baterií na vrátnici v kg v letech měsíců autobaterie = cca 15 kg

21 Externí svoz 5/7

22 Kontejnery na výměnu 6/7

23 Informační leták 7/7

24 Sběr r elektroodpadu 1/3 Na nově zřízeném m sběrn rném m místm stě kolektivního systému Asekol, mezi jehož zpracovatele Kovohutě patří,, v areálu firmy je možné odevzdat zdarma i vysloužil ilá elektrozařízen zení, nepřetr etržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

25 Sběr r elektroodpadu 2/3 Seznam zpětn tně odebíraných elektrozařízen zení na sběrn rném m místm stě kolektivního systému Asekol v areálu Kovohutí: Všechny druhy televizních přijp ijímačů Vešker kerá ostatní spotřebn ební elektronika včetnv etně příslušenství (např.. video přehrávače, DVD přehrp ehrávače, radiopřij ijímače, věžv ěže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkovd lkové ovladače, sluchátka apod.) Videokamery, digitáln lní a analogové fotoaparáty ty včetnv etně příslušenství (např. teleobjektivy, blesky apod.) Elektrické a elektronické hudební nástroje Všechny druhy počíta tačových monitorů Ostatní zařízen zení výpočetn etní techniky (např.. počíta tače, notebooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice) Telefonní přístroje (klasické,, bezdrátov tové i mobilní) Faxy a záznamnz znamníky Tiskárny, kopírky Kalkulačky ky Herní konzole, videohry včetnv etně ovladačů (joysticky, gamepady apod.) Elektrické hračky (např.. autodráhy, vláčky, RC modely apod.) Zdravotnická zařízen zení

26 Informační letáky 3/3

27 Podpora sběru elektroodpadu Šrotozemšťané 2006 a 2007 v Kovohutích

28 Společenská odpovědnost členství v pracovní skupině CSR-BLF důraz na: péči o zaměstnance ekologii environmentální management korektní obchodní vztahy, jakost partnerství Vstřícnost k lidem a životnímu prostředí certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000 certifikát environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001:2004 certifikát OHSAS 18001:1999 BOZP osvědčení Bezpečný podnik (které plně respektuje požadavky OHSAS 18001:1999 a ILO-OSH 2001) certifikát Odborný podnik pro nakládání s odpady (dle norem Entsorgungsfachbetrieb) osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC

29 Kvalita Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. zajišťují vysokou kvalitu všech činností prostřednictvím zavedeného systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2000, jehož certifikace je zajišťována firmou TÜV NORD.

30 Ekologie Pro systematickou minimalizaci negativních vlivů svého výrobního zařízení na životní prostředí zavedla společnost environmentální systém řízení (EMS) podle ČSN EN ISO (TÜV NORD). Ekologická smlouva sanace starých ekologických zátěží (SEZ)

31 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) Společnost opakovaně získala (v letech 2000, 2003 a 2007) osvědčení Bezpečný podnik, které vychází z osvědčených přístupů průmyslově vyspělých států. V roce 2007 byla firma certifikována dle OHSAS 18001:1999 = potvrzení kvality a úrovně systému managementu bezpečnosti práce v a.s.

32 Certifikát Odborný podnik pro nakládání s odpady Současně s recertifikací systému EMS v červnu 2003 proběhl kontrolní audit mapující odbornost a kvalitu služeb ve všech činnostech týkajících se nakládání s odpady. Výsledkem bylo získání certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady (dle norem Entsorgungsfachbetrieb) udělený Sdružením pro udělování certifikátu (SUCO), které společně založila Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) a Sdružení veřejně prospěšných služeb (SVPS). Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. získala tento celoevropsky uznávaný certifikát jako 1. v České republice.

33 Péče e o zaměstnance bezpečnost a ochrana zdraví při i práci (BOZP): 1/2 osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) mj. přilby p AH4 Airstream ochranné nápoje čaj s přídavkem dietického doplňku k posílen lení imunity pitného programu (Juwík k Forte) sledován n obsah olova v krvi - tzv. Plumbemie - průměrn rná hodnota Plumbemie u zaměstnanc stnanců olovářské divize Recyklace byla ke konci května 2006 pouze 260 µg/l krve, když vyhláš áškou stanovený limit je 400 µg/l; ze 185 zaměstnanc stnanců pracujících ch v riziku olova tento limit nepřekra ekračuje nikdo, a to ani v nejrizikovější ších provozech (Kovohutě jsou v tomto lepší nebo srovnatelné s obdobnými provozy v zahraničí) na úseku pracovně-léka kařské péče e jižčty tyři i roky spolupráce s Klinikou nemocí z povolání v Praze (KNP) - odborný personál l této t to kliniky zajišťuje pravidelné preventivní lékařské prohlídky (vstupní, preventivní,, periodické,, mimořádn dné a výstupní) ) tak, aby byla zajištěna zdravotní způsobilost u každého zaměstnance odpovídaj dající jeho pracovnímu zařazen azení a vykonávan vané pracovníčinnosti pro zlepšen ení pracovního prostřed edí společnost koncem roku 2004 uvedla do provozu nový systém m odsávání dávkování šachtové pece Varta

34 Péče e o zaměstnance 2/2 benefity: 5. týden dovolené navíc dosud 14 platů (přísp spěvek na letní dovolenou a vánov noční bonus; navýšen ení v případp padě dobrých výsledků hospodařen ení firmy) od roku 2008 nový motivační-mzdový mzdový systém příspěvek zaměstnanc stnancům m na penzijní připojištění a důchodové pojištění odměny při p i významných pracovních ch a životních výročích další benefity a akce sport (mj. Běh B h Kovohutěmi, permanentky I. fotbalová liga v Příbrami, P lyžařský výcvik, jízda j na koních), kultura (divadla, muzikály apod.), apod. organizace pravidelných setkání s bývalými zaměstnanci (důchodci) trvalá podpora vzdělávání a osobní růstu všech v zaměstnanc stnanců kolektivní smlouva se ZákladnZ kladní organizací OS KOVO Kovohutě Příbram

35 Ekologie a IPPC IPPC Kovohutě spadají pod působnost p zákona o integrované prevenci Soulad většiny v technologických parametrů s referenčními dokumenty (BREF) Soulad většiny v emisních parametrů s BREF Soulad většiny v parametrů čištění vod s BREF Schválený HP a POH společnosti

36 Zpracování žádosti o IP 2001 prezentace pilotní žádosti o IP na MŽPM spolupráce s CEMC v rámci r skupiny NŽK N května žádost podána na KÚK 2003 červen aža listopad vyjednávání s účastníky řízení a správn vními orgány (např.. KÚ, K ČIŽP, Povodí,, ORP, OÚ, O, AIP) závěrez rečné 5-ti hodinové jednání na KÚ K podmínky provozu května nabylo IP právn vní moci (po 367 dnech od podání žádosti) změny IP

37 Porovnání BREF výroby olova s technologií Kovohutě Příbram Předmět skladování- jemný prach suroviny - prašný materiál - kyselina - mat.s obs.rozp.sl. - baterie - proces. zůstatkyz recyklace surovin a vrat.m. filtrace rafinace - As,Sb,Sn - Zn BREF barely uzavřen ené sklady dvoustěnn nné nádrže či i tanky pod střechou zakrytý sklad zakrytéči i otevřen ené dle praš. celé baterie Kovohutě Příbram dle způsobu dodání* pod střechou jednost.nádr drže, zajišť.prostor pod střechou zakrytý sklad zakryté i otevřen ené + část zkrápění celé baterie i vytříděné des. návratnost více v než 90% návratnost více v než 90% šachtová pec systém m Varta krátk tké bubnové pece (možno obohacení kyslíkem) kem) tkaninové filtry NaOH, KOH, NaNO3, kyslík vakuově šachtová pec systém m Varta krátk tké bubnové pece (kyslíkov kové hořáky) tkaninové filtry kyslík vakuově (NaOH) * v záříz 2006 dokončeno zastřešen ení všech nakupovaných prachových odpadů

38 Porovnání emisních parametrů Šachtové pece s tzv. BREF technologiemi v roce 2006 Škodlivá látka Jednotka Doporučen ení BREF Předepsaný limit 2006 Poznámka Tuhé látky mg/m 3 < 1,0 10 1,45 Podm. C Olovo mg/nm 3 < 0,5 5 0,60 Kadmium < 0,05 nestanoven 0,02 SO 2 mg/nm 3 < Chloridy (Cl - ) mg/nm 3 < 5,0 10 0,75 NO 2 mg/nm 3 < ,70 TOC mg/nm 3 < ,40 CO mg/nm 3 < ,65

39 Šachtová pec - emise do ovzduší 2006 mg/m SO2 NO2 TOC CO BREF Limit Skutečnost

40 mg/m3 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Šachtová pec - emise do ovzduší 2006 TZL Olovo Kadmium Chloridy BREF Limit Skutečnost

41 Odpadní voda porovnání BREF s hodnotami a předepsaným limitem pro ČOV průmyslovou a dešťovou Složka (mg/l) BREF ČOV průmyslov myslová ČOV biologická Limit Skutečnost* Limit Skutečnost* Olovo < 0,1 0,2 0,029 0,5 0,038 Kadmium < 0,05 0,2 0,056 0,1 0,0026 Arsen < 0,05 0,1 0,032 0,5 0,053 Zinek < 0,2 1,4 0,086 2,0 0,160 * Směsný 24 hod. vzorek

42 ČOV technologicko - dešťová ,4 1,2 mg/l 1 0,8 0,6 0,4 BREF Limit Skutečnost 0,2 0 Olovo Kadmium Arsen Zinek

43 ČOV biologická mg/l 1,5 1 0,5 BREF Limit Skutečnost 0 Olovo Kadmium Arsen Zinek

44 Nejvýznamnější environmentální projekty výzkum a vývoj Odparné chlazení šachtové pece Využití strusky a kamínku na sanace Minimalizace vlivu skladování odpadů na okolí zastřešení boxů Loužení úletů eliminace NO Vakuové odzinkování Baterie suchéčlánky

45 Odparné chlazení šachtové pece 2003 Projekt postoupil do finále 14. ročníku soutěž ěže Cena zdraví a bezpečného životního prostřed edí 2004 (Business Leaders Forum) Řešení pak postoupilo do Evropské ceny životního prostřed edí v kategorii Proces (Technologie) širší finále Brusel-jaro 2006 Origináln lnířešení pomohlo odstranit významný ekologický a finančně náročný problém m podniku hromadění skládkových vod Účinnější chlazení spalin, vyšší trvanlivost filtračních hadic, možnost snížen ení emisí SO 2

46 Využit ití strusky a kamínku na sanace 2006 Do roku 1860 struska deponována na v areálu hutní odvaly skládkov dkování Od roku 2006 využit ití jako sanační materiál na rekultivaci uranových odkališť Od roku 2008 struskové kamenivo? Podmínkou drcení a separace kovového Pb Podmínka splněna na investicí do semimobilního drtiče Oproti skládkov dkování významný ekonomický přínosp

47 Minimalizace vlivu skladování odpadů na okolí zastřešen ení boxů 2006 Realizace do 10/2007 podle zákonaz o odpadech (soulad s BREF dle IPPC) Projektováno v roce 2005, výběr r dodavatele v 3/2006 Hlavní investiční akce podniku roku 2006 realizační cena 12 mil. KčK Realizace 9/2006 Snížen ení negativního vlivu skladovaných surovin a odpadů na okolí

48 Loužen ení úletů 2004 Ročně na filtrech zachyceny stovky tun olověných úletů s obsahem chlóru Dosavadní technologie s použit itím m sody byla zdrojem nebezpečného odpadu Vyhláš áška č.. 294/2005 Sb. zákaz jeho ukládání na skládku Nyní loužen ení s použit itím m alkáli lií (např.. skládkov dková voda) zbavení chlóru (vzniká NaCl) Výrazná eliminace nebezpečného odpadu, zvýšen ení zasolenosti odpadních vod výsledně pozitivní vliv na životní prostřed edí a významný ekonomický přínos

49 Vakuové odzinkování 2004 Zinek používán n při p i rafinaci drahých kovů ze surového olova Přebytečný Zn byl zpětn tně získáván n z olova oxidací hydroxidem sodným nebezpečná chemická látka Destilace Zn při p i nižší teplotě než u Pb v podmínk nkách vakua Zn se odpařuje a krystalizuje na chlazeném m víku v kotle Získaný Zn se vrací do procesu Eliminace nebezpečného odpadu

50 Baterie-such suchéčlánky 2007 Výstupem projektu Konsorcium (řešitelem( EKO VUK) drcení a tříděnít zinkových baterií do 4 produktů Zkoušky ky drcení pozitivní Ke zpracování produktů s obsahem zinku vhodné využit ití odpadní kyseliny sírovs rové z akumulátor torů Při i poplatku za odběr r Kč/kg K baterií bude proces profitabilní Odhad investičních nákladn kladů 2-33 mil. KčK Lze rozší šířit na zpracování kalů z galvanoven s obsahem zinku s využit itím m odpadní kyseliny (za její likvidaci platíme aža 4-55 mil. Kč/rok) K

51 Partnerství neziskové organizace BLF OHK CEMC ČAOH Junior Achievement SKP SAP GDMB AREO ČMA

52 Společensk enská odpovědnost dnost SPOLUPRÁCE Projekt Školy a Projekt Organizace spolupráce v oblasti ekologie, třídění a sběru odpadů mj. Střední průmyslová škola Příbram, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Svaz tělesně postižených; zvažujeme obdobně Projekt Obce Cech příbramských hutníků-olovářů fotbalisté TJ Kovohutě Příbram atletický oddíl Kovohutě Příbram pořadatel tradičního Běhu Kovohutěmi (letos 37. ročník) kuželkářský oddíl Kovohutě Příbram extraligový volejbalový klub VO Kocouři Vavex Příbram Rally Příbram

53 Kovohutě Příbram v Ceně zdraví a bezpečného životního prostřed edí (BLF) vítězství s projektem Modernizace technologie recyklace použitých automobilových baterií finále s projektem Odparné chlazení šachtové pece nominace do širšího finále Evropské ceny životního prostřed edí 2006 vítězství s Projektem Elektroodpad nominace do Evropské ceny životního prostřed edí 2008

54 Komu a jak sdělujeme svůj úspěch? tiskové zprávy ČTK a dalším regionálním i celostátním médiím a partnerským organizacím či odborné a P.R. články naše internetové stránky firemní časopis

55 Otázky a odpovědi tohoto semináře Proč se starají o životní prostředí, proč se chovají společensky odpovědně? Protože je to naše přirozenost a bez této starosti - samozřejmosti si naše podnikání nedokážeme vůbec představit. Navíc díky našíčinnosti v oblasti ekologické recyklace odpadů máme ochranu životního prostředí přímo ve svém poslání. Co jim to konkrétně přináší - zlepšení image, konkurenční výhodu? Je to třeba lepší při ucházení se o státní zakázky? Příspěvek pro naší image je značný. Jsme díky tomu respektováni našimi obchodními a dalšími partnery i novináři, což nám pomáhá při prezentaci v médiích. Náš úspěch je takto vidět i díky pozvánkám k přednáškám na seminářích BLF, VŠE či ČMA. Co je na ochraně životního prostředí, resp. na CSR, v jejich případě nejsložitější. Které státní omezení a normy se plní nejhůře, které jim nejvíce vadí v podnikání, které jim nejvíce zvyšují náklady, co by na nich změnili a jak vůbec měří úspěšnost svých aktivit v oblasti společenské odpovědnosti. Jak jsem jižřekl, ochrana životního prostředí je naším posláním a naše firma se díky úsilí a zkušenostem dokáže popasovat i s těmi obtížnějšími normami kolega ekolog by mohl vyprávět. Úspěšnost CSR přímo neměříme, ale efektivnost těchto aktivit je vidět mj. na pozitivních vztazích partnerů (obcí, organizací, atd.) k naší huti

56 Děkuji Vám V m za pozornost.

57

58

59

60

Historie. 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311. 1994 vznik akciové společnosti Kovohutě Příbram, a. s.

Historie. 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311. 1994 vznik akciové společnosti Kovohutě Příbram, a. s. Prezentace 2015 2 Historie 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311 1786-1793 výstavba nové stříbrné a olověné hutě v místech, kde již v roce 1632 stávala huť stará

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste)

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Markéta Mlčúchová Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Vytváření sdílených hodnot 2012

Vytváření sdílených hodnot 2012 Vytváření sdílených hodnot 2012 Zpráva o společenské odpovědnosti Nestlé v České a Slovenské republice OBSAH 1 Přístup Nestlé k podnikání a společenské odpovědnosti 2 Hodnotový řetězec Nestlé 3 Zemědělství

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování progenio 1/10 progenio časopis pro zákazníky a přátele AVE CZ Konec problémů s ucpaným potrubím Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování AKCE Uklízeli

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

10 let ArcelorMittal v Ostravě

10 let ArcelorMittal v Ostravě 10 let ArcelorMittal v Ostravě ArcelorMittal Ostrava, a.s. Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, www.arcelormittal.cz Úvodní slovo 10 let je významná doba i v podniku, který má více než šedesátiletou

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost.

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. . Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. Otázka Ano Ne Netý.. Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více