Kurs Firma a životní prostředí v rámci společenské odpovědnosti (CSR) VŠE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurs Firma a životní prostředí v rámci společenské odpovědnosti (CSR) VŠE 23.11.2007"

Transkript

1 Kurs Firma a životní prostředí v rámci společenské odpovědnosti (CSR) VŠE

2 Případová studie: Podnikat odpovědně se vyplácí Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

3 Program-Anotace 1. Kdo jsme - představení společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 2. Co je obsahem našeho podnikání -činnosti společnosti 3. Ekologické služby olověné baterie, elektroodpad, atd. 4. Společenská odpovědnost v Kovohutích Příbram 5. Ekologie a IPPC 6. Nejvýznamnější environmentální projekty výzkum a vývoj 7. Kovohutě Příbram v Ceně zdraví a bezpečného životního prostředí (BLF) a Evropské EkoCeně 8. Komu a jak sdělujeme svůj úspěch?

4 Představení společnosti formou POSLÁNÍ Službou šetrnou k životnímu a pracovnímu prostředí zhodnocujeme nejlepšími dostupnými technologiemi recyklace odpady olova odpady drahých kovů odpady z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) Jsme tradičním a spolehlivým dodavatelem výrobků a slitin na bázi olova, cínu a drahých kovů. Usilujeme o trvalé postavení uznávaného regionálního zaměstnavatele.

5 Historie 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z výstavba nové stříbrné a olověné hutě v místech, kde již v roce 1632 stávala huť stará 1994 vznik akciové společnosti Kovohutě Příbram, a. s transformace jediný akcionář 2005 Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

6 TRADICE 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě na Příbramsku P darovací listina z výstavba nové hutě v místech,kde m již v roce 1632 stávala huť stará Loni oslavy 220 let novodobé hutě

7 HISTORIE Kořeny úspěchu = 700letá tradice hutnictví

8 Činnosti společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 4 divize: Recyklace, Drahé kovy, Elektroodpad, Produkty synergie 3 recyklačních divizí výkup a recyklace odpadů olova, olověných baterií výrobky na bázi olova, cínu, stříbra a dalších kovů, mj. pájky (vč. bezolovnatých), plechy, střelivo elektroodpad zpracování odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) recyklace odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina) Skupina Drahé kovy Galmet, Kovohuty Slovakia vydavatel časopisu Xantypa

9 Základní informace (rok 2006) Výroba Tržby Zaměstnanci tun čistého olova z tun olověných odpadů 10 tun drahých kovů 1,4 mld. Kč 245 z toho 59 bílých límečků

10

11 Divize Recyklace výkup a recyklace odpadů olova a jeho slitin, olověných baterií výroba olova a jeho slitin tel.: , 386; fax: 210, bezplatná zelená linka

12 Divize Produkty výroba a prodej výrobků na bázi olova, cínu, stříbra, antimonu a dalších kovů olověné výrobky a polotovary - pájky pro elektroniku a elektrotechniku (vč. bezolovnatých), vzduchovkové střelivo a odlévané slitiny tel.: , 221; fax:

13 Divize Elektroodpad průmyslová technologie pro efektivní zpracování odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) zpracovávaný elektroodpad: například vyřazené malé domácí spotřebiče, počítače, monitory a ostatní kancelářská technika, televize, videa či ruční nářadí tel.: , 283; fax: bezplatná zelená linka

14 Divize Drahé kovy a Skupina Drahé kovy recyklace odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina) výkup průmyslových odpadů s obsahem drahých kovů ve formě slitků, stěrů, kalů, popelů, dentálních odpadů, fotopapírů a filmů synergie v obchodní činnosti a technologiích tel.: , 321; fax: bezplatná zelená linka

15 Kovohutě Příbram jsou také vydavatelem společenského měsíčníku Xantypa (www.xantypa.cz), který je v letech mediálním partnerem Českého olympijského výboru.

16 Ekologické služby společnosti výkup olověných baterií od občanů nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na vrátnici společnosti (aktuálně výkup klasické autobaterie 80,- Kč/ks) elektroodpad sběrné místo kolektivního systému Asekol v areálu společnosti Kovohutě Příbram (zdarma) také nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu zpracování odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina) sběr dalších odpadů baterie-suchéčlánky (tužkové, buřty, atd.; v Kovohutích Místo zpětného odběru Ecobatu), polypropylen spolupráce v oblasti ekologie a odpadů Projekt Školy, Projekt Organizace; příprava Projektu Obce

17 Výkup olověných baterií 1/7 Kovohutě již od ledna 1998 sedm dní v týdnu a 24 hodin denně nepřetr etržitě vykupují ve svém m areálu použit ité autobaterie od fyzických osob a poskytují tak ekologickou službu městu m Příbram P a celému regionu. Výkupní cena pro občany je 80 korun za jednu klasickou autobaterii, čímž chtějí Kovohutě motivovat občany, aby dovezli staré autobaterie k řádnému ekologickému zpracování. Vykupujeme i další velikosti olověných baterií

18 2/7 A máme také dny s vyššími akčními výkupními cenami

19 3/7

20 4/7 Výkup olověných baterií na vrátnici v kg v letech měsíců autobaterie = cca 15 kg

21 Externí svoz 5/7

22 Kontejnery na výměnu 6/7

23 Informační leták 7/7

24 Sběr r elektroodpadu 1/3 Na nově zřízeném m sběrn rném m místm stě kolektivního systému Asekol, mezi jehož zpracovatele Kovohutě patří,, v areálu firmy je možné odevzdat zdarma i vysloužil ilá elektrozařízen zení, nepřetr etržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

25 Sběr r elektroodpadu 2/3 Seznam zpětn tně odebíraných elektrozařízen zení na sběrn rném m místm stě kolektivního systému Asekol v areálu Kovohutí: Všechny druhy televizních přijp ijímačů Vešker kerá ostatní spotřebn ební elektronika včetnv etně příslušenství (např.. video přehrávače, DVD přehrp ehrávače, radiopřij ijímače, věžv ěže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkovd lkové ovladače, sluchátka apod.) Videokamery, digitáln lní a analogové fotoaparáty ty včetnv etně příslušenství (např. teleobjektivy, blesky apod.) Elektrické a elektronické hudební nástroje Všechny druhy počíta tačových monitorů Ostatní zařízen zení výpočetn etní techniky (např.. počíta tače, notebooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice) Telefonní přístroje (klasické,, bezdrátov tové i mobilní) Faxy a záznamnz znamníky Tiskárny, kopírky Kalkulačky ky Herní konzole, videohry včetnv etně ovladačů (joysticky, gamepady apod.) Elektrické hračky (např.. autodráhy, vláčky, RC modely apod.) Zdravotnická zařízen zení

26 Informační letáky 3/3

27 Podpora sběru elektroodpadu Šrotozemšťané 2006 a 2007 v Kovohutích

28 Společenská odpovědnost členství v pracovní skupině CSR-BLF důraz na: péči o zaměstnance ekologii environmentální management korektní obchodní vztahy, jakost partnerství Vstřícnost k lidem a životnímu prostředí certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000 certifikát environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001:2004 certifikát OHSAS 18001:1999 BOZP osvědčení Bezpečný podnik (které plně respektuje požadavky OHSAS 18001:1999 a ILO-OSH 2001) certifikát Odborný podnik pro nakládání s odpady (dle norem Entsorgungsfachbetrieb) osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC

29 Kvalita Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. zajišťují vysokou kvalitu všech činností prostřednictvím zavedeného systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2000, jehož certifikace je zajišťována firmou TÜV NORD.

30 Ekologie Pro systematickou minimalizaci negativních vlivů svého výrobního zařízení na životní prostředí zavedla společnost environmentální systém řízení (EMS) podle ČSN EN ISO (TÜV NORD). Ekologická smlouva sanace starých ekologických zátěží (SEZ)

31 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) Společnost opakovaně získala (v letech 2000, 2003 a 2007) osvědčení Bezpečný podnik, které vychází z osvědčených přístupů průmyslově vyspělých států. V roce 2007 byla firma certifikována dle OHSAS 18001:1999 = potvrzení kvality a úrovně systému managementu bezpečnosti práce v a.s.

32 Certifikát Odborný podnik pro nakládání s odpady Současně s recertifikací systému EMS v červnu 2003 proběhl kontrolní audit mapující odbornost a kvalitu služeb ve všech činnostech týkajících se nakládání s odpady. Výsledkem bylo získání certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady (dle norem Entsorgungsfachbetrieb) udělený Sdružením pro udělování certifikátu (SUCO), které společně založila Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) a Sdružení veřejně prospěšných služeb (SVPS). Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. získala tento celoevropsky uznávaný certifikát jako 1. v České republice.

33 Péče e o zaměstnance bezpečnost a ochrana zdraví při i práci (BOZP): 1/2 osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) mj. přilby p AH4 Airstream ochranné nápoje čaj s přídavkem dietického doplňku k posílen lení imunity pitného programu (Juwík k Forte) sledován n obsah olova v krvi - tzv. Plumbemie - průměrn rná hodnota Plumbemie u zaměstnanc stnanců olovářské divize Recyklace byla ke konci května 2006 pouze 260 µg/l krve, když vyhláš áškou stanovený limit je 400 µg/l; ze 185 zaměstnanc stnanců pracujících ch v riziku olova tento limit nepřekra ekračuje nikdo, a to ani v nejrizikovější ších provozech (Kovohutě jsou v tomto lepší nebo srovnatelné s obdobnými provozy v zahraničí) na úseku pracovně-léka kařské péče e jižčty tyři i roky spolupráce s Klinikou nemocí z povolání v Praze (KNP) - odborný personál l této t to kliniky zajišťuje pravidelné preventivní lékařské prohlídky (vstupní, preventivní,, periodické,, mimořádn dné a výstupní) ) tak, aby byla zajištěna zdravotní způsobilost u každého zaměstnance odpovídaj dající jeho pracovnímu zařazen azení a vykonávan vané pracovníčinnosti pro zlepšen ení pracovního prostřed edí společnost koncem roku 2004 uvedla do provozu nový systém m odsávání dávkování šachtové pece Varta

34 Péče e o zaměstnance 2/2 benefity: 5. týden dovolené navíc dosud 14 platů (přísp spěvek na letní dovolenou a vánov noční bonus; navýšen ení v případp padě dobrých výsledků hospodařen ení firmy) od roku 2008 nový motivační-mzdový mzdový systém příspěvek zaměstnanc stnancům m na penzijní připojištění a důchodové pojištění odměny při p i významných pracovních ch a životních výročích další benefity a akce sport (mj. Běh B h Kovohutěmi, permanentky I. fotbalová liga v Příbrami, P lyžařský výcvik, jízda j na koních), kultura (divadla, muzikály apod.), apod. organizace pravidelných setkání s bývalými zaměstnanci (důchodci) trvalá podpora vzdělávání a osobní růstu všech v zaměstnanc stnanců kolektivní smlouva se ZákladnZ kladní organizací OS KOVO Kovohutě Příbram

35 Ekologie a IPPC IPPC Kovohutě spadají pod působnost p zákona o integrované prevenci Soulad většiny v technologických parametrů s referenčními dokumenty (BREF) Soulad většiny v emisních parametrů s BREF Soulad většiny v parametrů čištění vod s BREF Schválený HP a POH společnosti

36 Zpracování žádosti o IP 2001 prezentace pilotní žádosti o IP na MŽPM spolupráce s CEMC v rámci r skupiny NŽK N května žádost podána na KÚK 2003 červen aža listopad vyjednávání s účastníky řízení a správn vními orgány (např.. KÚ, K ČIŽP, Povodí,, ORP, OÚ, O, AIP) závěrez rečné 5-ti hodinové jednání na KÚ K podmínky provozu května nabylo IP právn vní moci (po 367 dnech od podání žádosti) změny IP

37 Porovnání BREF výroby olova s technologií Kovohutě Příbram Předmět skladování- jemný prach suroviny - prašný materiál - kyselina - mat.s obs.rozp.sl. - baterie - proces. zůstatkyz recyklace surovin a vrat.m. filtrace rafinace - As,Sb,Sn - Zn BREF barely uzavřen ené sklady dvoustěnn nné nádrže či i tanky pod střechou zakrytý sklad zakrytéči i otevřen ené dle praš. celé baterie Kovohutě Příbram dle způsobu dodání* pod střechou jednost.nádr drže, zajišť.prostor pod střechou zakrytý sklad zakryté i otevřen ené + část zkrápění celé baterie i vytříděné des. návratnost více v než 90% návratnost více v než 90% šachtová pec systém m Varta krátk tké bubnové pece (možno obohacení kyslíkem) kem) tkaninové filtry NaOH, KOH, NaNO3, kyslík vakuově šachtová pec systém m Varta krátk tké bubnové pece (kyslíkov kové hořáky) tkaninové filtry kyslík vakuově (NaOH) * v záříz 2006 dokončeno zastřešen ení všech nakupovaných prachových odpadů

38 Porovnání emisních parametrů Šachtové pece s tzv. BREF technologiemi v roce 2006 Škodlivá látka Jednotka Doporučen ení BREF Předepsaný limit 2006 Poznámka Tuhé látky mg/m 3 < 1,0 10 1,45 Podm. C Olovo mg/nm 3 < 0,5 5 0,60 Kadmium < 0,05 nestanoven 0,02 SO 2 mg/nm 3 < Chloridy (Cl - ) mg/nm 3 < 5,0 10 0,75 NO 2 mg/nm 3 < ,70 TOC mg/nm 3 < ,40 CO mg/nm 3 < ,65

39 Šachtová pec - emise do ovzduší 2006 mg/m SO2 NO2 TOC CO BREF Limit Skutečnost

40 mg/m3 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Šachtová pec - emise do ovzduší 2006 TZL Olovo Kadmium Chloridy BREF Limit Skutečnost

41 Odpadní voda porovnání BREF s hodnotami a předepsaným limitem pro ČOV průmyslovou a dešťovou Složka (mg/l) BREF ČOV průmyslov myslová ČOV biologická Limit Skutečnost* Limit Skutečnost* Olovo < 0,1 0,2 0,029 0,5 0,038 Kadmium < 0,05 0,2 0,056 0,1 0,0026 Arsen < 0,05 0,1 0,032 0,5 0,053 Zinek < 0,2 1,4 0,086 2,0 0,160 * Směsný 24 hod. vzorek

42 ČOV technologicko - dešťová ,4 1,2 mg/l 1 0,8 0,6 0,4 BREF Limit Skutečnost 0,2 0 Olovo Kadmium Arsen Zinek

43 ČOV biologická mg/l 1,5 1 0,5 BREF Limit Skutečnost 0 Olovo Kadmium Arsen Zinek

44 Nejvýznamnější environmentální projekty výzkum a vývoj Odparné chlazení šachtové pece Využití strusky a kamínku na sanace Minimalizace vlivu skladování odpadů na okolí zastřešení boxů Loužení úletů eliminace NO Vakuové odzinkování Baterie suchéčlánky

45 Odparné chlazení šachtové pece 2003 Projekt postoupil do finále 14. ročníku soutěž ěže Cena zdraví a bezpečného životního prostřed edí 2004 (Business Leaders Forum) Řešení pak postoupilo do Evropské ceny životního prostřed edí v kategorii Proces (Technologie) širší finále Brusel-jaro 2006 Origináln lnířešení pomohlo odstranit významný ekologický a finančně náročný problém m podniku hromadění skládkových vod Účinnější chlazení spalin, vyšší trvanlivost filtračních hadic, možnost snížen ení emisí SO 2

46 Využit ití strusky a kamínku na sanace 2006 Do roku 1860 struska deponována na v areálu hutní odvaly skládkov dkování Od roku 2006 využit ití jako sanační materiál na rekultivaci uranových odkališť Od roku 2008 struskové kamenivo? Podmínkou drcení a separace kovového Pb Podmínka splněna na investicí do semimobilního drtiče Oproti skládkov dkování významný ekonomický přínosp

47 Minimalizace vlivu skladování odpadů na okolí zastřešen ení boxů 2006 Realizace do 10/2007 podle zákonaz o odpadech (soulad s BREF dle IPPC) Projektováno v roce 2005, výběr r dodavatele v 3/2006 Hlavní investiční akce podniku roku 2006 realizační cena 12 mil. KčK Realizace 9/2006 Snížen ení negativního vlivu skladovaných surovin a odpadů na okolí

48 Loužen ení úletů 2004 Ročně na filtrech zachyceny stovky tun olověných úletů s obsahem chlóru Dosavadní technologie s použit itím m sody byla zdrojem nebezpečného odpadu Vyhláš áška č.. 294/2005 Sb. zákaz jeho ukládání na skládku Nyní loužen ení s použit itím m alkáli lií (např.. skládkov dková voda) zbavení chlóru (vzniká NaCl) Výrazná eliminace nebezpečného odpadu, zvýšen ení zasolenosti odpadních vod výsledně pozitivní vliv na životní prostřed edí a významný ekonomický přínos

49 Vakuové odzinkování 2004 Zinek používán n při p i rafinaci drahých kovů ze surového olova Přebytečný Zn byl zpětn tně získáván n z olova oxidací hydroxidem sodným nebezpečná chemická látka Destilace Zn při p i nižší teplotě než u Pb v podmínk nkách vakua Zn se odpařuje a krystalizuje na chlazeném m víku v kotle Získaný Zn se vrací do procesu Eliminace nebezpečného odpadu

50 Baterie-such suchéčlánky 2007 Výstupem projektu Konsorcium (řešitelem( EKO VUK) drcení a tříděnít zinkových baterií do 4 produktů Zkoušky ky drcení pozitivní Ke zpracování produktů s obsahem zinku vhodné využit ití odpadní kyseliny sírovs rové z akumulátor torů Při i poplatku za odběr r Kč/kg K baterií bude proces profitabilní Odhad investičních nákladn kladů 2-33 mil. KčK Lze rozší šířit na zpracování kalů z galvanoven s obsahem zinku s využit itím m odpadní kyseliny (za její likvidaci platíme aža 4-55 mil. Kč/rok) K

51 Partnerství neziskové organizace BLF OHK CEMC ČAOH Junior Achievement SKP SAP GDMB AREO ČMA

52 Společensk enská odpovědnost dnost SPOLUPRÁCE Projekt Školy a Projekt Organizace spolupráce v oblasti ekologie, třídění a sběru odpadů mj. Střední průmyslová škola Příbram, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Svaz tělesně postižených; zvažujeme obdobně Projekt Obce Cech příbramských hutníků-olovářů fotbalisté TJ Kovohutě Příbram atletický oddíl Kovohutě Příbram pořadatel tradičního Běhu Kovohutěmi (letos 37. ročník) kuželkářský oddíl Kovohutě Příbram extraligový volejbalový klub VO Kocouři Vavex Příbram Rally Příbram

53 Kovohutě Příbram v Ceně zdraví a bezpečného životního prostřed edí (BLF) vítězství s projektem Modernizace technologie recyklace použitých automobilových baterií finále s projektem Odparné chlazení šachtové pece nominace do širšího finále Evropské ceny životního prostřed edí 2006 vítězství s Projektem Elektroodpad nominace do Evropské ceny životního prostřed edí 2008

54 Komu a jak sdělujeme svůj úspěch? tiskové zprávy ČTK a dalším regionálním i celostátním médiím a partnerským organizacím či odborné a P.R. články naše internetové stránky firemní časopis

55 Otázky a odpovědi tohoto semináře Proč se starají o životní prostředí, proč se chovají společensky odpovědně? Protože je to naše přirozenost a bez této starosti - samozřejmosti si naše podnikání nedokážeme vůbec představit. Navíc díky našíčinnosti v oblasti ekologické recyklace odpadů máme ochranu životního prostředí přímo ve svém poslání. Co jim to konkrétně přináší - zlepšení image, konkurenční výhodu? Je to třeba lepší při ucházení se o státní zakázky? Příspěvek pro naší image je značný. Jsme díky tomu respektováni našimi obchodními a dalšími partnery i novináři, což nám pomáhá při prezentaci v médiích. Náš úspěch je takto vidět i díky pozvánkám k přednáškám na seminářích BLF, VŠE či ČMA. Co je na ochraně životního prostředí, resp. na CSR, v jejich případě nejsložitější. Které státní omezení a normy se plní nejhůře, které jim nejvíce vadí v podnikání, které jim nejvíce zvyšují náklady, co by na nich změnili a jak vůbec měří úspěšnost svých aktivit v oblasti společenské odpovědnosti. Jak jsem jižřekl, ochrana životního prostředí je naším posláním a naše firma se díky úsilí a zkušenostem dokáže popasovat i s těmi obtížnějšími normami kolega ekolog by mohl vyprávět. Úspěšnost CSR přímo neměříme, ale efektivnost těchto aktivit je vidět mj. na pozitivních vztazích partnerů (obcí, organizací, atd.) k naší huti

56 Děkuji Vám V m za pozornost.

57

58

59

60

Historie. 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311. 1994 vznik akciové společnosti Kovohutě Příbram, a. s.

Historie. 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311. 1994 vznik akciové společnosti Kovohutě Příbram, a. s. Prezentace 2015 2 Historie 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311 1786-1793 výstavba nové stříbrné a olověné hutě v místech, kde již v roce 1632 stávala huť stará

Více

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZKUŠENOSTI SE SPOLUPRACÍ S KOLEKTIVNÍMI SYSTÉMY NAKLÁDÁNÍ SE SUROVINAMI VZNIKLÝCH Z ELEKTROODPADŮ NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 24.9.2015

Více

2016 Co řešíme u nás a jak v prevenci rizik

2016 Co řešíme u nás a jak v prevenci rizik 2016 Co řešíme u nás a jak v prevenci rizik 2 Historie 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311 1786-1793 výstavba nové stříbrné a olověné hutě v místech, kde již

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Zpracování použitých elektrozařízení

Zpracování použitých elektrozařízení Zpracování použitých elektrozařízení Základní informace o AREO AREO založeno 12.12.2001 Zájmové sdružení právnických osob Zpracovatelé elektroodpadu Současní členové AREO: AQUATEST, a.s. KOVOHUTĚ PŘÍBRAM

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů RNDr Petr Kratochvíl, ECOBAT s.r.o. 1. národní konference - Předcházení vzniku odpadů, CEMC 2.10.2014, Praha Suchdol 5200 Přenosné

Více

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZKUŠENOSTI SE SPOLUPRACÍ S KOLEKTIVNÍMI SYSTÉMY NAKLÁDÁNÍ SE SUROVINAMI VZNIKLÝCH Z ELEKTROODPADŮ NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 08.12.2015

Více

KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS

KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, (220-225) 220 KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s. INTEGROVANÁ RECYKLACE ODPADŮ TĚŽKÝCH A DRAHÝCH KOVŮ Kunický Z. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., 261 81 Příbram VI.,

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Vývoj technologie recyklace polypropylenu z vyřazených olověných baterií

Vývoj technologie recyklace polypropylenu z vyřazených olověných baterií Vývoj technologie recyklace polypropylenu z vyřazených olověných baterií Ing. Zdeněk Kunický, Ing. Ivo Oktábec, Ing. Lukáš Kroča Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Obecnická 530, 26181 Příbram VI., kunicky@kovopb.cz,

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

EKOR, s.r.o. Řešení pro Vaše odpady

EKOR, s.r.o. Řešení pro Vaše odpady Řešení pro Vaše odpady ODLOUČEN ENÍ HODNOTNÝCH SUROVIN zařízen zení pro látkovl tková využit ití aneb: CO DĚLÁME D S KOMUNÁLN LNÍM M ODPADEM NA JIŽNÍ MORAVĚ ZÁKLADNÍ ÚDAJE místo podnikání ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

kam patřím Nebezpečné složky PCB kondenzátory a tlumiče, rtuť, kadmium Využitelné suroviny zinek, nikl, mosaz, chromniklová ocel, železo a měď

kam patřím Nebezpečné složky PCB kondenzátory a tlumiče, rtuť, kadmium Využitelné suroviny zinek, nikl, mosaz, chromniklová ocel, železo a měď pračka pračka PCB kondenzátory a tlumiče, rtuť, kadmium zinek, nikl, mosaz, chromniklová ocel, železo a měď V domácnosti slouží průměrně 8 let. Je nejtěžším domácím elektrozařízením. Následují elektrický

Více

2.místo finanční odměna/věcná cena v hodnotě 4.000,- Kč, věcné ceny od partnerů

2.místo finanční odměna/věcná cena v hodnotě 4.000,- Kč, věcné ceny od partnerů SOUTĚŽ VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN PRO ŽAMBERSKÉ ŠKOLY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pro školní rok 2014/2015 8. ročník

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství

Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství Systém odpadového Systém odpadového Systém odpadového Likvidace odpadu na území města Valašské Meziříčí probíhá několika způsoby. Svozem komunálního odpadu vyprodukovaného obyvateli města a jeho přilehlých

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice č. 2/2011 Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a o stanovení systému nakládání se stavebním odpadem

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

ROLE STAVEBNÍHO ODPADU VINTEGROVANÉM SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ROLE STAVEBNÍHO ODPADU VINTEGROVANÉM SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ROLE STAVEBNÍHO ODPADU VINTEGROVANÉM SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, ek, CSc., Ing. František Piliar ECO Management, s.r.o. konference Znovupoužitie materiálov na stavebné účely Hotel

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

Zpráva o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí 2006 2007

Zpráva o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí 2006 2007 Zpráva o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí 2006 2007 údaje k 30.9.2007 1 SLOVO ÚVODEM 1.1. 2005 se společnost Kovohutě Příbram, a.s transformovala na Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. s kontinuálním

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

MONITOROVÁNÍ. Jan Prášek

MONITOROVÁNÍ. Jan Prášek MONITOROVÁNÍ Jan Prášek Monitoring Monitorování představuje víceúrovňový a účelový informační systém, který je souhrnem technického vybavení, programového vybavení, dat a obsluhy a který je určený k cílenému

Více

Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS

Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS Systém řízeníenvironmentu (EMS) přestavuje systematický přístup k ochraněživotního prostředíve všech činnostech organizace včetně prevence

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Energie AG Oberösterreich INFRASTRUKTURNÍ KONCERN ČÍSLO 1 Mateřský koncern ENERGIE AG Oberösterreich

Více

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe)

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) PROČ VE ŠKOLE TŘÍDÍME ODPADY? I my ovlivňujeme život na naší planetě. Každý z nás může pomáhat šetřit

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2 Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ing. Gajdacz Tomáš Ochrana ovzduší TŽ, a.s. 3 Cíl prezentace: Informovat o: Vývoji

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM Ing. Zdeněk Kunický T 5 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM 1. Úvod Kovohutě Příbram pokračují v tradici výroby stříbra a olova z příbramských rud,

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ

Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ Waste Electrical and Electronic Equipment - odpadní elektrická a elektronická za řízení Radovan Kukla, 6/2006, 3/2007 WEEE Forum je skupina zástupc ů reprezentujících

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ. Hodnota uložená v IP. Naměřená / vypočtená hodnota. bodu Hodnota uložená v IP

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ. Hodnota uložená v IP. Naměřená / vypočtená hodnota. bodu Hodnota uložená v IP ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) části IP 1.1. Ovzduší části 1.1.1. V souladu s ustanovením

Více

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s.

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. v systému nakládání s komunáln lními odpady v regionu Jihomoravského kraje Ing. Karel Peroutka, RNDr. Jana Suzová NEAPOL dlouhodobé neřešen ení problému

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. NOVĚ: hierarchie nakládání s odpady (Směr. 2006/12/ES): NUTNOST: nové systémy nakládání s odpady s

Více

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s.

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. SUEZ ready for the resource revolution zastoupení v 70 zemích 81 000 zaměstnanců obrat 15,1

Více

Libereckého kraje pro rozvoj venkova

Libereckého kraje pro rozvoj venkova Dotační programy Libereckého kraje pro rozvoj venkova ORVZŽP P administruje: GRANTOVÝ FOND 1. Program obnovy venkova neinvestiční (program č.. 17) 2. Zpracování urbanistických studií a územních plánů (program

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7 Havlíčkova 234/1 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571751811, fax. 571 613334 Zakázkové číslo 14034 Technická zpráva k projektové dokumentaci pro stavební povolení Název stavby : Odpadové centrum Rožnov pod

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

R o z h o d n u t í. provozovateli zařízení: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem Příbram IV č.p. 530, PSČ , IČ

R o z h o d n u t í. provozovateli zařízení: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem Příbram IV č.p. 530, PSČ , IČ V Praze dne: 22.6.2015 Číslo jednací: 066813/2015/KUSK OŢP/Vk Spisová značka: SZ_066813/2015/KUSK/9 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

Problematika výkupu kovů v ČR z pohledu ČIŽP Ing. Lukáš Kůs 28.4.2015, MPO ČR

Problematika výkupu kovů v ČR z pohledu ČIŽP Ing. Lukáš Kůs 28.4.2015, MPO ČR Problematika výkupu kovů v ČR z pohledu ČIŽP Ing. Lukáš Kůs 28.4.2015, MPO ČR Obsah prezentace Základní údaje o kontrolní činnosti. Plánování kontrolní činnosti. Vlastní kontrolní činnost. Spolupráce při

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Kontroly plnění povinností při nakládání s BRO

Kontroly plnění povinností při nakládání s BRO Kontroly plnění povinností při nakládání s BRO Ing. Veronika Jarolímová Konference biologicky rozložitelné odpady 2015 Náměšť nad Oslavou Obsah prezentace Úvod kontrolní činnost ČIŽP Výsledky kontrol zařízení

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Komplex otázek a problémů Největší znečisťovatel průmysl a energetika. Řešení od počátku (systematické a komplexní): optimální volba vhodných technologických

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s elektrozařízením a elektroodpady

Připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s elektrozařízením a elektroodpady Připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s elektrozařízením a elektroodpady připravovaný zákon o výrobcích s ukončenou životností v kontextu dlouhodobých problémů v této oblasti z pohledu Ministerstva

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004 Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004 PODPORA A PROPAGACE OBLASTI PODPORY 4.2 OSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 17. 18. 6. 2009, Dům kultury Kladno, Kladno - Sítná Hlavní témata

Více

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO

Více

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 1. Charakteristika společnosti Společnost Lach-Ner, s.r.o. je nástupnickou organizací společnosti Lachema a.s., závod Neratovice a

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Pavel Hrubý CENIA, česká informační agentura životního prostředí Podzimní škola NSZM, 2. 11. 2011 Hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby (USV) Identifikace

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 16 Rozeslána dne 12. 7. 2004 OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 16 Rozeslána dne 12. 7. 2004 OBSAH: Ročník 2004 Věstník právních předpisů Částka 16 Rozeslána dne 12. 7. 2004 OBSAH: 309. Vyhláška, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství Strana 712 Věstník právních předpisů částka

Více

REALIZACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V REGIONU ŠUMPERSKO

REALIZACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V REGIONU ŠUMPERSKO REALIZACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V REGIONU ŠUMPERSKO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Bc. Jiří Kalina, Ing. František Piliar, ECO Management, s.r.o. Mgr. Tomáš Chudárek SITA CZ Symposium

Více

Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení

Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení Číslo smlouvy kraj: Číslo smlouvy ASEKOL: Smluvní strany vsoa/ / OZZL f2 & $ l43 1. Jihočeský

Více