HiPath optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití"

Transkript

1 HiPath 1200 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití

2 K tomuto návodu k použití K tomuto návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony optipoint 500 economy, optipoint 500 basic, optipoint 500 standard a optipoint 500 advance ve spolupráci s HiPath Popisovány jsou všechny funkce prováděné prostřednictvím telefonu. Pokud zjistíte, že některé funkce nejsou na telefonu k dispozici, nejsou pro telefon zřízeny obraťte se prosím na správce systému. Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu! Používejte pouze originální příslušenství Siemens pro zajištění co nejlepšího výkonu a funkce! strana 95 Nikdy neotvírejte telefon přídavný modul! Pokud se vyskytnou problémy, obraťte se na správce systému. Telefon se nesmí dostat do styku s barvícími agresivními kapalinami, jako např. čajem, kávou, mošty jinými nápoji. Údržba telefonu strana 96. Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené formě popř. které se mohou v důsledku dalšího vývoje produktů změnit. Požadované funkce jsou závazné jen tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě. Použité značky jsou vlastnictvím Siemens AG popř. příslušných majitelů. Registrace a označení CE Shoda přístroje se směrnicí EU 1999/5/EG je potvrzena označením CE. Výrobce, Siemens AG, tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EG. Označení na ochranu životního prostředí Tento přístroj byl vyroben podle našeho certifikovaného systému na ochranu životního prostředí (ISO 14001). Tento proces zajišťuje minimální spotřebu primárních surovin a energie, jakož i minimální odpad. 2

3 K tomuto návodu k použití Všechna elektrická a elektronická zařízení je třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených. Odborná likvidace a oddělený sběr starých přístrojů slouží jako prevence potenciálních škod na zdraví a životním prostředí a jsou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Podrobné informace o likvidaci starých přístrojů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili, od svého konzultačního partnera v oblasti prodeje. Tyto výroky platí jen pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení. 3

4 Obsah Obsah K tomuto návodu k použití Důležitá upozornění Registrace a označení CE První seznámení s přístrojem Vlastnosti a možnosti připojení Vašeho optipoint Ovládací panel optipoint 500 economy/basic/standard Ovládací panel optipoint 500 advance s optipoint key module Průvodce návodem k použití Zobrazení na displeji Odborný personál Přístup k funkcím přímým dialogem prostřednictvím servisního menu pomocí tlačítka funkce Telefonování základní funkce Příjem volání Příjem volání pomocí sluchátka Příjem volání pomocí reproduktoru (hlasité telefonování a příposlech) Volba Volba Volba se zavěšeným sluchátkem Přepnutí na hlasité telefonování Přepnutí na sluchátko Hlasitý příposlech Ukončení hovoru Opakování volby Zapnutí/vypnutí mikrofonu Volání druhé(ho) účastnice/účastníka (zpětný dotaz) Střídání k právě čekající(mu) účastnici/účastníkovi (střídání mezi hovory) Sestavení konference tří účastnic/účastníků Předání hovoru Přesměrování volání Variabilní přesměrování Přesměrování volání v síti provozovatele/ přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Předání volání Zpětné volání Uložení zpětného volání

5 Obsah Příjem zpětného volání Kontrola/smazání uložených zpětných volání Uložení telefonních čísel na tlačítko Volba tlačítky cílové volby Nastavení telefonu Změna hlasitosti vyzvánění Změna melodie vyzvánění Přizpůsobení hlasitého telefonování akustice místnosti Změna hlasitosti příjmu během hovoru Přizpůsobení sklonu displeje Osvětlení displeje Nastavení kontrastu displeje Telefonování komfortní funkce Příjem volání Cílené převzetí volání pro spolupracovnici/spolupracovníka Odmítnutí volání Přímé hlasité oslovení Příjem volání náhlavní soupravou Příjem volání ze vstupního telefonu u dveří/otvírání dveří Převzetí volání ze záznamníku Volba Seznam volajících Zkrácená volba Volba z telefonního seznamu (alfanumerické vyhledávání) Přímé oslovení spolupracovnice/spolupracovníka přes reproduktor 44 Automatické sestavení spojení/horká linka Rezervace linky Přiřazení telefonního čísla/msn Během hovoru Druhé volání Zákaz/povolení druhého volání (automatické upozornění) (zábrana přenosu upozornění) Zapnutí/vypnutí signálního tónu (upozorňovacího tónu) Parkování hovoru Vedení konference Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF) Předání hovoru po ohlášení Pokud jste nebyli spojeni Upozornění - připomenutí Napojení vstup do hovoru

6 Obsah Noční zapojení Entry Voice Mail (EVM) Zřízení osobní hlasové schránky Zapnutí osobní hlasové schránky Prohlížení osobní hlasové schránky Zapnutí automatického spojovatelského pracoviště Ovládání/nastavení hlasové schránky a automatického spojovatelského pracoviště Uložení funkcí a postupů Uložení funkcí na tlačítko Signalizační hlášení uložených funkcí: Uložení postupu (obslužných kroků) na tlačítko Kontrola přiřazení tlačítek Skupinové funkce Zapnutí/vypnutí skupinového vyzvánění Převzetí volání pro spolupracovnici/spolupracovníka ve skupině Privátní oblast/zabezpečení Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Potlačení zobrazení telefonního čísla u volané(ho) účastnice/účastníka 70 Kontrola místnosti (sledování zvuku) Identifikace anonymního volajícího zachycení Zamknutí telefonu proti zneužití Uložení osobního identifikačního čísla Zobrazení/přiřazení hovorného Zobrazení hovorného pro Váš telefon Volba s přiřazením hovorného

7 Obsah Další funkce/služby Uložení termínu Uložení termínů Připomenutí termínu Hudba při čekání Smazání služeb/funkcí (smazání platné pro jeden telefon) Využití systémových funkcí ze vzdáleného pracoviště DISA (přímý přístup do systému) Funkce ISDN prostřednictvím volby pomocí kódu (volba pomocí klávesnice) Zapnutí spínačů (relé) Kontrola stavu spínačů/relé Potvrzení/vypnutí alarmu Vypnutí alarmu Odmítnutí při obsazeno, přepnutí telefonu na obsazeno Informace při příjmu faxu/zpráva na záznamníku Správa systému/aktualizace software Vzdálená správa (Remote Administration) a aktualizace software Servisní volání Aktualizace software Obnovení systémového hesla Nastavení jazyka/země Nastavení data a času Centrální čísla pro zkrácené volby Režim koncového zařízení - optipoint application module Popis, dokumentace a příslušenství Popisky k tlačítkům Umístění štítků s telefonním číslem Dokumentace Telefonní aplikace podporované PC Příslušenství

8 Obsah Rádce pro uživatele Údržba telefonu Odstraňování poruch funkcí Chybová hlášení na displeji Rejstřík Přehled funkcí a kódů

9 První seznámení s přístrojem První seznámení s přístrojem Vlastnosti a možnosti připojení Vašeho optipoint 500 optipoint economy basic standard advance Tlačítka funkcí Plně duplexní funkce hlasitého - - telefonování Osvětlení displeje Přípojka pro náhlavní hovorovou soupravu strana 95 integrované rozhraní adaptér - rozhraní sluchátka Rozhraní USB - Rozhraní pro přídavné moduly - Zásuvky pro adaptéry ) Na spodní části Vašeho telefonu je vytištěn název a typ. 9

10 První seznámení s přístrojem Ovládací panel optipoint 500 economy/basic/standard Reproduktor pro hlasitý příposlech a pro vyzvánění Sluchátko Displej, 2 řádky po 24 znacích Pevně přiřazená tlačítka funkcí: Servisní menu Opakování volby Mikrofon zap/vyp interní Reproduktor Tlačítková číselnice Signalizace LED Volně programovatelná tlačítka Tlačítka pro nastavení telefonu Dialogová tlačítka pro listování mezi funkcemi Přednastavené tlačítko funkce: rozpojení Dialogové tlačítko pro potvrzení funkce Mikrofon pro hlasité telefonování (jen pro optipoint 500 standard) 10

11 První seznámení s přístrojem Ovládací panel optipoint 500 advance s optipoint key module Reproduktor pro hlasitý příposlech a pro vyzvánění Sluchátko Osvětlený displej, 2 řádky po 24 znacích Pevně přiřazená tlačítka funkcí: Servisní menu Opakování volby Mikrofon zap/vyp interní Reproduktor Tlačítková číselnice Signalizace LED Volně programovatelná tlačítka Přednastavené tlačítko funkce: rozpojení optipoint key module s dalšími volně programovatelnými tlačítky Tlačítka pro nastavení telefonu Dialogová tlačítka pro listování mezi funkcemi Dialogové tlačítko pro potvrzení funkce Mikrofon pro hlasité telefonování 11

12 První seznámení s přístrojem Průvodce návodem k použití n t s o Obslužné kroky se graficky zobrazují v levém sloupci v logickém pořadí. Zobrazení mají následující významy: Zvedněte sluchátko. Položte/zavěšte sluchátko. Hovořte. Tento znak poukazuje na zvláštní upozornění a dodatečné informace! Zadejte telefonní číslo kód. dd Zadejte kód. u v Stiskněte na telefonu tlačítka pro nastavení. Servisní menu Reproduktor Stiskněte tlačítko. Stiskněte svítící tlačítko. Stiskněte blikající tlačítko. zpetny dotaz? : Na displeji se zobrazí nabízená funkce. Potvrďte tlačítkem :. > melodie vyzvaneni? : Výběr z nabízených funkcí. Pomocí dialogových tlačítek < > listujte k požadované funkci. Pak potvrďte tlačítkem :. Zobrazení na displeji volte prosim telefonni seznam? > V 1. řádku se podle aktuální situace zobrazují výzvy, chybová hlášení potvrzovací hlášení. V 2. řádku se zobrazují nabídky funkcí, které můžete potvrdit pomocí :. Je-li vpravo znak >, existují další nabídky, ve kterých můžete listovat pomocí < >. 12

13 První seznámení s přístrojem Odborný personál Při odkazu na kompetentní odborný personál je běžně míněna osoba, která odpovídá za programování systému HiPath Odborný personál má proto k dispozici odpovídající PC nástroje. 13

14 První seznámení s přístrojem Přístup k funkcím... přímým dialogem Některé funkce lze vybrat přímo v klidovém stavu, např.: > presmerovani zap.? : Listujte pomocí < > a výběr potvrďte dialogovým tlačítkem :. Jiné funkce lze vybrat při telefonování přímo v závislosti na aktuální situaci. Např. voláte, ale volaný má obsazeno: zpetne volani? : Potvrďte pomocí :. > volte prosim? : Pomocí < > listujte k požadované funkci a potvrďte pomocí :.... prostřednictvím servisního menu Stiskněte nejdříve tlačíko Servisní menu. Poté Vám budou nabídnuty dostupné funkce, např: : #0=aktiv. funkce vyp.? strana 78. Servisní menu Stiskněte tlačítko > #0=aktiv. funkce vyp.? : Vyberte pomocí < > a potvrďte pomocí :. rd Zadejte přímo kód. Kódy najdete v kapitole Přehled funkcí a kódů strana 103, ale jsou Vám nabízeny také na displeji s příslušnými funkcemi. V servisním menu najdete pod položkou další funkce další nabízené funkce, např. *97=NERUSIT zap?. Tyto funkce jsou nabízené také v klidovém stavu během telefonování, v tomto případě ovšem bez kódů. Servisní menu Stiskněte tlačítko. > dalsi funkce? : Vyberte pomocí < > a potvrďte pomocí :. > *97=NERUSIT zapnout? : Vyberte pomocí < > a potvrďte pomocí : 14

15 První seznámení s přístrojem... pomocí tlačítka funkce Funkci, kterou jste uložili na tlačítko strana 60, můžete vyvolat přímo, např.: Stiskněte tlačítko NERUSIT. Funkce se provede. 15

16 Telefonování základní funkce Telefonování základní funkce Příjem volání Při standardním nastavení vyzvání Váš telefon určitým signálem: V případě interního zpětného volání zazvoní Váš telefon jednou za čtyři vteřiny (jednotónové pořadí). V případě externího volání zazvoní dvakrát krátce po sobě za čtyři vteřiny (dvoutónové volání). V případě volání ze vstupního telefonu u dveří zazvoní Váš telefon krátce po sobě třikrát za čtyři vteřiny (třítónové pořadí). V případě druhého volání uslyšíte zhruba každých 6 vteřin krátký signální tón (pípnutí). V případě upozornění na termín zazvoní Váš telefon dvakrát po sobě (dlouze a krátce) za čtyři vteřiny (dvoutónové pořadí). Na displeji se zobrazuje telefonní číslo volající(ho), jestliže jeho zobrazení volající vědomě nepotlačí. Jestliže správce systému uložil jméno pro telefonní číslo volající(ho) do Vaší HiPath 1200, zobrazí se toto jméno rovněž na displeji. Správce systému může kromě toho nastavit telefon tak, aby se při externích voláních zobrazilo volené mnohonásobné telefonní číslo (MSN) jméno přiřazené MSN. Příjem volání pomocí sluchátka Telefon vyzvání. Zobrazí se volající účastník/účastnice. n Zvedněte sluchátko. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Stiskněte tlačítko tolikrát, dokud se nenastaví požadovaná hlasitost hovoru. 16

17 Telefonování základní funkce Reproduktor Příjem volání pomocí reproduktoru (hlasité telefonování a příposlech) Tato funkce není k dispozici u telefonů optipoint 500 economy a optipoint 500 basic. Telefon vyzvání. Zobrazí se volající účastník/účastnice. Stiskněte tlačítko. Rozsvítí se světelná signalizace. Hlasité telefonování a příposlech. u v Nastavte hlasitost. Stiskněte tlačítko tolikrát, dokud se nenastaví požadovaná hlasitost hovoru. Řekněte své(mu) telefonní(mu) partnerce/ partneru, že telefonujete hlasitě. Hlasité telefonování funguje lépe, pokud nastavíte hlasitost příjmu tišeji. Optimální vzdálenost od telefonu je při hlasitém telefonování asi 50 cm. 17

18 Telefonování základní funkce Volba Se všemi účastníky/účastnicemi připojenými k HiPath 1200 můžete provádět bezplatné interní hovory. Máte-li oprávnění, můžete provádět také externí volání s účastníky/účastnicemi veřejné telefonní sítě. Volba Interní telefonní čísla a kódy pro externí (volání zjistíte od správce systému. n Zvedněte sluchátko. o Pro interní volání zadejte interní telefonní číslo. Pro externí volání zadejte externí kód a externí telefonní číslo. Volaný(á) neodpovídá má obsazeno: Reproduktor t Položte sluchátko. Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Volba se zavěšeným sluchátkem o Pro interní volání zadejte interní telefonní číslo. Pro externí volání zadejte externí kód a externí telefonní číslo. 18

19 Telefonování základní funkce Účastník/účastnice se ohlásí přes reproduktor: n Zvedněte sluchátko. V případě zavěšeného sluchátka telefonujte hlasitě (není možné u telefonů optipoint 500 economy a optipoint 500 basic). Reproduktor Rozpojení Volaný(á) neodpovídá má obsazeno: Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítko. Vaše HiPath 1200 může být naprogramována také tak, že před volbou interního telefonního čísla musíte stisknout tlačítko Interní. Před volbou externího telefonního čísla pak nemusíte volit externí kód (je zapnuto automatické převzetí linky/obsazení linky; zeptejte se správce systému). Automatické převzetí linky je zapnuto, když po vyzvednutí sluchátka uslyšíte státní tón. Reproduktor a t n a s Přepnutí na hlasité telefonování Tato funkce není k dispozici u telefonů optipoint 500 economy a optipoint 500 basic. Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko. Držte tlačítko stisknuté a přitom položte sluchátko. Poté tlačítko uvolněte. Pokračujte v hovoru. Přepnutí na sluchátko Tato funkce není k dispozici u telefonů optipoint 500 economy a optipoint 500 basic. Přepoklad: Hovoříte pomocí hlasitého telefonování a příposlechu. Zvedněte sluchátko. Pokračujte v hovoru. 19

20 Telefonování základní funkce Reproduktor Hlasitý příposlech Můžete dovolit také jiným osobám v místnosti poslouchat Váš hovor. Řekněte svému partnerovi/své partnerce, že zapínáte reproduktor. Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko. Zapnutí: Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Vypnutí: Reproduktor Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Reproduktor Rozpojení t Ukončení hovoru Položte sluchátko. Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítko. 20

21 Telefonování základní funkce Opakování volby Opakování volby Deset naposledy volaných telefonních čísel se automaticky uloží a můžete je znovu volit stiskem tlačítka. Požadované telefonní číslo se na dvě vteřiny zobrazí a poté je zahájena volba. Stiskněte tlačítko (=naposledy volené telefonní číslo). Stiskněte 2x tlačítko (=druhé naposledy volené telefonní číslo). Stiskněte 3x tlačítko (= třetí naposledy volené telefonní číslo) atd. Zobrazení, volba, smazání uložených telefonních čísel jejich přesunutí do jiných seznamů Opakování volby Uložená telefonní čísla (externí a interní) můžete cíleně zobrazit, volit a také smazat. Kromě toho je můžete přesunout do jiných seznamů, např. do seznamů volání strana 38. Stiskněte tlačítko několikrát podle potřeby, ale minimálně 2x. Zobrazí se automaticky uložené telefonní číslo. listovat? : Zobrazte další uložené telefonní číslo. Vždy potvrďte. > kdy? : Vyberte a potvrďte. > volat? : > jine seznamy? : > smazat? : > ukoncit? : Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), uloží se také zadaná čísla projektů strana

22 Telefonování základní funkce Zapnutí/vypnutí mikrofonu Jestliže chcete zamezit tomu, aby volající poslouchal(a) Vaši konzultaci se spolupracovnicí/spolupracovníkem, můžete dočasně vypnout mikrofon sluchátka hlasitého telefonování. Právě tak můžete zapnout mikrofon hlasitého telefonování, abyste zodpověděli sdělení přes reproduktor Vašeho telefonu (přímé oslovení strana 35). Hlasité telefonování není k dispozici u telefonů optipoint 500 economy a optipoint 500 basic. Předpoklad: Existuje spojení, mikrofon je zapnut. Mikrofon zap/vyp Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Mikrofon zap/vyp Stiskněte svítící tlačítko. Signalizace zhasne. > mikrofon zap? : Vyberte a potvrďte. > mikrofon vyp? : Je-li Vaše HiPath 1200 nastavena na automatické obsazení linky (zeptejte se správce systému), není zřízeno tlačítko Mikrofon zap/vyp. Tlačítku je přiřazena funkce Interní strana

23 Telefonování základní funkce zpetny dotaz? Volání druhé(ho) účastnice/účastníka (zpětný dotaz) Během hovoru můžete zavolat druhého účastníka. První účastník čeká. : Potvrďte. o Zavolejte druhého účastníka. Zpět k první(mu) účastnici/účastníkovi: zpet k volajicimu? ukoncit a zpet? Servisní menu : Potvrďte. : qd Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Zadejte kód. Signalizace zhasne. Střídání k právě čekající(mu) účastnici/ účastníkovi (střídání mezi hovory) > stridani hovoru? : Vyberte a potvrďte. Servisní menu qf Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Zadejte kód. Signalizace zhasne. Sestavení konference tří účastnic/účastníků > konference? : Vyberte a potvrďte. Servisní menu qg Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Zadejte kód. Signalizace zhasne. Vzájemné spojení účastníků/účastnic > predani? : Vyberte a potvrďte. 23

24 Telefonování základní funkce Předání hovoru Chce-li Váš telefonní partner(ka) hovořit ještě s jiným spolupracovníkem/jinou spolupracovnicí, předejte spojení. zpetny dotaz? : Potvrďte. > predani provest? : o Zadejte číslo požadované(ho) účastnice/účastníka, které(mu) chcete předat hovor. Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete předat hovor také obsazené(mu) účastnici/účastníkovi. Obsazený účastník/obsazená účastnice je volán(a), poté co ukončí původní hovor. s Partnera(ku) popř. oznamte. t Položte sluchátko. > predani? : Vyberte a potvrďte. Je-li tato funkce uvolněna (zeptejte se správce systému), můžete pomocí funkce předání hovoru vytvořit spojení také mezi dvěma externími účastníky. Jestliže funkce uvolněna nebyla, lze externí účastníky/účastnice spojit jen tehdy, jestliže předtím potvrdíte bezpečnostní dotaz predani externe-externe, potvrdit predani. Jinak obdržíte zpětné volání od čekajícího spojení. Vezměte prosím do úvahy, že náklady za spojení externí-externí budou přiřazeny účastníkovi/ účastnici, který(a) hovor předal(a). Délku trvání spojení mezi účastníky/účastnicemi může nastavit správce systému 24

25 Telefonování základní funkce Přesměrování volání Variabilní přesměrování > presmerovani zap.? : Vyberte a potvrďte. qee Vyberte a potvrďte. Interní a/ externí volání můžete ihned přesměrovat k interním externím telefonům (cílům). ulozit? o Zadejte číslo cíle. Pro interní cíle zadejte interní telefonní číslo. Pro externí cíle zadejte externí kód a externí telefonní číslo. : Potvrďte. Vypnutí přesměrování: > presmerovani vyp.? : Vyberte a potvrďte. ree Zadejte kód. Je-li zapnuto přesměrování volání, zobrazí se na displeji vse k:... a při zvednutí sluchátka zazní zvláštní oznamovací tón. 25

26 Telefonování základní funkce Přesměrování volání v síti provozovatele/ přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete přesměrovat volání na své přidělené mnohonásobné telefonní číslo (MSN) (=číslo provolby) HiPath 1200 přímo v síti provozovatele. Takto můžete např. večer přesměrovat svou firemní telefonní přípojku do svého soukromého bytu. > presmer. EXT zap.? : Vyberte a potvrďte. qjh Zadejte kód. 1=ihned? : Vyberte a potvrďte požadovaný způsob přesměrování. > 2=po case? : Přesměrování po čase (může zřídit správce systému prostřednictvím MSN/prodlení ). > 3=pokud obsazeno? : e f g Zadejte kód. ulozit? ulozit? o Zadejte číslo externího cíle (bez kódu pro přestup do veřejné telefonní sítě). : Potvrďte. o Zadejte požadované MSN. : Potvrďte. Vypnutí přesměrování: > presmer. EXT vyp.? : Vyberte a potvrďte. rjh Zadejte kód. : Potvrďte zobrazený způsob přesměrování. e f g Zadejte zapnutý způsob přesměrování. o Zadejte přesměrované MSN. 26

27 Telefonování základní funkce ulozit? : Potvrďte. Je-li zapnuto přesměrování volání, zobrazí se na displeji MSN k:... a při zvednutí sluchátka zazní zvláštní oznamovací tón. Předání volání Volání, která nepřijmete po trojím vyzvánění (=standardně nastavitelné správcem systému) volání, která přicházejí na Váš telefon, zatímco telefonujete, můžete nechat automaticky předat na jiný telefon, který si sami určíte. Servisní menu Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. > dalsi funkce? : Vyberte a potvrďte. > *14 = presm. neodp. zap.? : Vyberte a potvrďte. qeh Zadejte kód. ulozit? o Zadejte číslo cíle. Pro interní cíle zadejte interní telefonní číslo. Pro externí cíle zadejte externí kód a externí telefonní číslo. : Potvrďte. Vypnutí předání volání: > #14 presm. neodp. vyp.? : Vyberte a potvrďte. reh Zadejte kód. Je-li předání volání zapnuto, na displeji se po zavěšení sluchátka krátce zobrazí RWS k:

28 Telefonování základní funkce Zpětné volání Má-li volaná interní přípojka obsazeno se nikdo nehlásí, můžete zadat žádost o zpětné volání. Tím si můžete ušetřit opakované pokusy volání. Zpětné volání obdržíte, jakmile již volaný(á) nemá obsazeno, jakmile účastník/účastnice, který(á) se neohlásil(a), provedl(a) opět nějaký hovor. Uložení zpětného volání zpetne volani? zavola zpet Předpoklad: Volaná interní přípojka má obsazeno se nikdo nehlásí. : Potvrďte. qil Zadejte kód. Vaše HiPath 1200 může být naprogramovaná také tak, že se zpětné volání automaticky uloží (reakce systému, je-li zapnuto Zpětné volání při obsazeném interním volání; zeptejte se správce systému). Vyčkejte (asi 3 vteřiny), dokud se na displeji nezobrazí zavola zpet a obsazovací oznamovací tón se krátce nepřeruší. Reproduktor n Příjem zpětného volání Předpoklad: Bylo uloženo zpětné volání. Váš telefon vyzvání a na displeji se zobrazí zavola zpet:. Zvedněte sluchátko. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Je slyšet vyzváněcí tón. 28

29 Telefonování základní funkce > zadosti o zpet. v.? : Vyberte a potvrďte. ril Zadejte kód. Kontrola/smazání uložených zpětných volání Smazání zobrazeného záznamu: smazat? : Potvrďte. Ukončení prohlížení: > ukoncit? : Vyberte a potvrďte. Servisní menu Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Reproduktor Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. 29

30 Telefonování základní funkce Uložení telefonních čísel na tlačítko Servisní menu > *91=programovani tlac.? : Vyberte a potvrďte. qme Zadejte kód. Na každé volné tlačítko svého telefonu přídavného zařízení můžete uložit často používané telefonní číslo. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. tlacitko zmenit? volaci cislo? Stiskněte tlačítko. Je-li odpovídající tlačítko již obsazeno, jeho přiřazení se zobrazí na displeji. : Potvrďte. : Potvrďte. o Zadejte telefonní číslo. U externích telefonních čísel zadejte prosím vždy kód pro přestup do veřejné telefonní sítě (např. 0). Pro přehrávání záznamníku lze např. vložit pauzy pro volbu a přepnutí na tónovou volbu. Tlačítkem Opakování volby lze mezi dvě číslice naprogramovat pauzu. Pomocí tlačítka r lze následné číslice vysílat jako tónovou volbu. ulozit? : Potvrďte. Jestliže jste zadali špatné číslo: > zpet? : Vyberte a potvrďte. Všechny zadané číslice se smažou. ukoncit? : Potvrďte. > jine tlacitko? : Vyberte a potvrďte. 30 Uložená telefonní čísla volte stiskem tlačítka strana 31. Pokud jste uložili interní telefonní číslo, signalizuje příslušná LED dioda různé stavy strana 61 Telefonní číslo můžete uložit také během hovoru.

31 Telefonování základní funkce Volba tlačítky cílové volby Předpoklad: Telefonní číslo jste uložili na tlačítku cílové volby strana 30. Stiskněte tlačítko s uloženým telefonním číslem. Tlačítko cílové volby můžete aktivovat také během hovoru, automaticky se zahájí zpětný dotaz strana

32 Telefonování základní funkce Nastavení telefonu hlasitost vyzvaneni? Změna hlasitosti vyzvánění u v V klidovém stavu telefonu stiskněte jedno z těchto tlačítek. : Potvrďte. u v Stiskněte tlačítko tolikrát, dokud se nenastaví požadovaná hlasitost. : Uložte. Změna melodie vyzvánění u v V klidovém stavu telefonu stiskněte jedno z těchto tlačítek. > melodie vyzvaneni? : Vyberte a potvrďte. u v Změňte melodii. Stiskněte tlačítko tolikrát, dokud se nenastaví požadovaná melodie. : Uložte. Přizpůsobení hlasitého telefonování akustice místnosti Aby Vám bylo co nejlépe rozumět, když hovoříte přes mikrofon, můžete nastavit svůj telefon v závislosti na svém okolí: pro tlumenou místnost, pro normální místnost a pro místnost s dozvukem. u v V klidovém stavu telefonu stiskněte jedno z těchto tlačítek. > hlasite telefonovani? : Vyberte a potvrďte. u v Nastavte typ místnosti. Stiskněte tlačítko tolikrát, dokud se nezobrazí požadované nastavení. : Uložte. Tato funkce není k dispozici u telefonů optipoint 500 economy a optipoint 500 basic. 32

33 Telefonování základní funkce Změna hlasitosti příjmu během hovoru Předpoklad: Hovoříte. u v Stiskněte tlačítko tolikrát, dokud se nenastaví požadovaná hlasitost. u v současně Uložte. Přizpůsobení sklonu displeje Displejovou jednotku můžete nastavit pro pohodlné čtení. Osvětlení displeje Tato funkce je k dispozici jen u telefonu optipoint 500 advance. Používáte-li optipoint 500 advance, např. při volbě telefonního čísla, zapne se automaticky osvětlení displeje. Osvětlení se automaticky vypne několik vteřin po ukončení poslední akce. Nastavení kontrastu displeje Kontrast displeje můžete přizpůsobit svým světelným poměrům pomocí čtyř stupňů. u v V klidovém stavu telefonu stiskněte jedno z tlačítek. > kontrast displeje? : Vyberte a potvrďte. u v Změňte kontrast displeje. Stiskněte tlačítko tolikrát, dokud se nenastaví požadovaný stupeň. : Uložte. 33

34 Telefonování komfortní funkce Telefonování komfortní funkce Servisní menu Příjem volání > *59=prevzeti, cilene? : Vyberte a potvrďte. qim Zadejte kód. Cílené převzetí volání pro spolupracovnici/ spolupracovníka Slyšíte vyzvánět jiný telefon. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. o Zadejte číslo vyzvánějícího telefonu. Převzetí volání ve skupině strana 69. Odmítnutí volání Rozpojení Volání, která nechcete přijmout, můžete odmítnout. Telefon vyzvání. Zobrazí se volající účastník/účastnice. Stiskněte tlačítko. Volající obdrží obsazovací tón. Pokud nelze volání odmítnout, vyzvání Váš telefon dále. Na displeji se zobrazí neni mozne. 34

35 Telefonování komfortní funkce Přímé hlasité oslovení Spolupracovnice spolupracovník Vás osloví přímo přes reproduktor. Před ohlášením uslyšíte upozorňovací tón. Na displeji se zobrazí jméno telefonní číslo partnera(ky). Odpovědět můžete přímo pomocí hlasitého telefonování. mikrofon vyp? Mikrofon zap/vyp Hlasité telefonování není k dispozici u telefonu optipoint 500 economy a optipoint 500 basic. n Zvedněte sluchátko a odpovězte. : Potvrďte a odpovězte. Stiskněte tlačítko a odpovězte. > primou odpov. zap.? : Vyberte a potvrďte. > primou odpov. vyp.? : qmj rmj Máte--li oprávnění (zeptejte se správce systému), můžete uvolnit přímou odpoveď (viz níže). Pak nemusíte při odpovědi na ohlášení zapínat mikrofon. Odpovědět můžete ihned pomocí hlasitého telefonování. Je-li přímá odpověď zablokována (standardní nastavení), postupujte podle výše uvedeného popisu. Přímé oslovení spolupracovnice/spolupracovníka strana 44. Uvolnění/zablokování přímé odpovědi Zadejte kód pro uvolnit zablokovat. 35

36 Telefonování komfortní funkce Příjem volání náhlavní soupravou prijmout? : Váš telefon vyzvání. Potvrďte. Ukončení hovoru: Rozpojení Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Příjem volání ze vstupního telefonu u dveří/ otvírání dveří Je-li zřízen vstupní telefon, můžete ze svého telefonu hovořit s návštěvníkem/návštěvnicí u dveří a zapnout otvírací mechanismus dveří. Následující ovládací postupy předpokládají, že vstupní telefon u dveří je zapnut přes adaptér TFE od firmy Siemens. Při používání jiných adaptérů je třeba dodržovat pokyny v dokumentaci výrobce. Zeptejte se správce systému. Rozhovor s návštěvníkem/návštěvnicí přes vstupní telefon u dveří: n n o Předpoklad: Váš telefon vyzvání. Zvedněte sluchátko do 30 vteřin. Jste okamžitě spojeni se vstupním telefonem. Zvedněte sluchátko po více jak 30 vteřinách. Zadejte číslo vstupního telefonu. dvere otevrit? Servisní menu Otvírání dveří během volání ze vstupního telefonu: : Potvrďte. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. > *61=otvirani dveri? : Vyberte a potvrďte. qje Zadejte kód. Je-li tato funkce zřízena, můžete zadat číslo vstupního telefonu u dveří a pak otevřít dveře. 36

37 Telefonování komfortní funkce Převzetí volání ze záznamníku Je-li k Vašemu systému připojen záznamník (zeptejte se správce systému) a Vy jste naprogramovali jeho interní telefonní číslo na tlačítko strana 60, můžete převzít volání ze záznamníku. Signalizace se rozsvítí. Stiskněte tlačítko. 37

38 Telefonování komfortní funkce Volba Seznam volajících > seznam volajicich? : rlf Je-li tato funkce zřízena, ukládájí se do tří seznamů volajících následující volání: 1=neprijata volani 2=prijata volani 3=odchozi volani Správce systému může určit, zda se budou ukládat jen externí externí i interní volání. Váš telefon ukládá až 10 volání v časovém pořadí pro jeden seznam volajících. Každé volání je opatřeno časovým údajem. Zobrazení začíná nejaktuálnějším, ještě neprohlédnutým záznamem v seznamu. V případě volání od stejného volajícího účastníka se v seznamu volání nevytvoří pokaždé nový záznam, nýbrž se pouze aktualizuje naposledy platný časový údaj pro tohoto volajícího a zvyšuje se číslo, vyjadřující počet volání. Prohlížení seznamu volání Zadejte kód. 1=neprijata volani? : Vyberte požadovaný seznam volajících a potvrďte. > 2=prijata volani? : > 3=odchozi volani? : e f g Zadejte kód. listovat? : Pro zobrazení volání vždy potvrďte. 38

39 Telefonování komfortní funkce Ukončení prohlížení > ukoncit? : Vyberte a potvrďte. Servisní menu Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Reproduktor Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Prohlížení okamžiku volání/dodatečné informace volající(ho) Předpoklad: Při prohlížení seznamu se zobrazí požadované volání. > kdy? : Vyberte a potvrďte. > zobrazit cislo? : > zobrazit jmeno? : > kdo? : Volba čísla ze seznamu volajících Předpoklad: Při prohlížení seznamu se zobrazí požadované volání. > volat? : Vyberte a potvrďte. Při vytvoření spojení se účastník/účastnice ze seznamu volajících automaticky smaže. Smazání záznamu ze seznamu volajících Předpoklad: Při prohlížení seznamu se zobrazí požadované volání. > smazat? : Potvrďte. 39

40 Telefonování komfortní funkce Servisní menu *7=volit zkrac. volbu? Zkrácená volba Často používaná telefonní čísla lze přiřadit individuálním i centrálním číslům pro zkrácené volby. Individuální čísla pro zkrácené volby (maximálně 10), která si sami zřídíte, jsou k dispozici pouze na Vašem telefonu. Centrální čísla pro zkrácené volby (maximálně 500) zřizuje správce systému ( strana 89) a lze je volit ze všech telefonů (máte-li příslušné oprávnění, zeptejte se správce systému). Volba pomocí idividuálních a centrálních čísel pro zkrácené volby Předpoklad: Uložili jste individuální čísla pro zkrácené volby (viz níže) a správce systému uložil centrální čísla pro zkrácené volby. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. : Potvrďte. qk Zadejte kód. o Zadejte číslo pro zkrácenou volbu. * 0 až * 9 = individuální čísla pro zkrácené volby. 001 až 500 = centrální čísla pro zkrácené volby (zeptejte se správce systému). 40

41 Telefonování komfortní funkce Uložení/změna/smazání individuálních čísel pro zkrácené volby a příslušných jmen Na číslicová tlačítka * 0 až * 9 můžete uložit 10 často používaných telefonních čísel a volit stiskem příslušného tlačítka (viz výše). Servisní menu Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. > *92=zmenit zkr. volby? : Potvrďte. qmf Zadejte kód. Je-li k Vašemu telefonu připojen optipoint application module, je po spuštění některých funkcí aktivní Terminal Modus strana 91. Nápověda se nyní zobrazuje na displeji optipoint application module, jehož tlačítka můžete používat. listovat? dalsi cil? o Zadejte požadované číslo zkrácené volby * 0 až * 9. : Potvrďte. : Potvrďte, dokud se nezobrazí požadované císlo zkrácené volby. Je-li telefonní číslo zkrácené volby již uloženo, zobrazí se jméno (je-li číslu přiřazeno) telefonní číslo. > zmenit? : Potvrďte. o Nejdříve zadejte kód pro přestup do veřejné telefonní sítě a pak externí telefonní číslo. Pro přehrávání záznamníku lze např. vložit pauzy pro volbu a přepnutí na tónovou volbu. Tlačítkem Opakování volby lze mezi dvě číslice naprogramovat pauzu pro volbu. Tlačítko r způsobí, že jsou následující číslice vysílány jako tónová volba. popř. K zadanému telefonnímu číslu můžete přiřadit jméno. To se pak zobrazí při volbě čísla zkrácené volby a převede do telefonního seznamu strana

42 Telefonování komfortní funkce > zadat jmeno? : Potvrďte. o Zadejte požadované jméno pomocí klávesnice. Tlačítkovou číselnici můžete používat jako alfnumerickou klávesnici a zadávat jména opakovaným stiskem příslušných tlačítek. Příklad: Jestliže stisknete třikrát tlačítko 7, zadáte písmeno R dvojím stisknutím tlačítka 3 zadáte E. Stejným způsobem zadáte další písmeno atd. 1 a # = naposledy zadaný znak se smaže. 0 = mezera * = další znak se napíše s velkým písmenem. ulozit? : Potvrďte. Jestliže jste zadali špatné číslo: > zpet? : Vyberte a potvrďte. Všechna zadání se smažou. Jestliže se zobrazí jméno, lze zobrazit i uložené telefonní číslo. > zobrazit cislo? : Vyberte a potvrďte. Jestliže se zobrazí telefonní číslo, lze zobrazit i uložené jméno. > zobrazit jmeno? : Vyberte a potvrďte. Smažte všechny záznamy k telefonnímu číslu pro zkrácené volby. > smazat? : Vyberte a potvrďte. > ukoncit? : Vyberte a potvrďte. 42

43 Telefonování komfortní funkce Reproduktor n Volba z telefonního seznamu (alfanumerické vyhledávání) V telefonním seznamu najdete všechna interní telefonní čísla, individuální i centrální čísla pro zkrácené volby (zeptejte se správce systému), pokud jim bylo přiřazeno jméno. Předpoklad: Uloženým číslům pro zkrácené volby byla přiřazena jména. Zvedněte sluchátko. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. telefonni seznam? : Potvrďte. Zobrazí se první záznam. Je-li k Vašemu telefonu připojen optipoint application module, je po spuštění některých funkcí aktivní Terminal Modus strana 91. Nápověda se nyní zobrazuje na displeji optipoint application module, jehož tlačítka můžete používat. > listovat vpred? : Pro zobrazení dalších záznamů vždy potvrďte. > listovat zpet? : Pro zobrazení dalších záznamů vždy potvrďte. o Zadejte požadované jméno jen počáteční písmeno pomocí klávesnice, jméno se hledá. Tlačítkovou číselnici můžete používat jako alfnumerickou klávesnici a zadávat jména opakovaným stiskem příslušných tlačítek. Příklad: Jestliže stisknete třikrát tlačítko 7, zadáte písmeno R dvojím stisknutím tlačítka 3 zadáte E. Zobrazí se první jméno se zadanými písmeny. Stejným způsobem zadáte další písmena atd. Není-li pro zadaná písmena k dispozici žádný záznam popř. zadávání písmen není momentálně možné, uslyšíte dvě krátká pípnutí. 43

44 Telefonování komfortní funkce Stiskem 0 zadáte mezeru. Stiskem 1 se automaticky zobrazí první záznam telefonního seznamu. Tlačítka * a # nemají žádný význam. popř. > smazat znak? : Vyberte a vždy potvrďte. Naposledy zadané písmeno se smaže. Jestliže jste smazali všechna písmena, zobrazí se v telefonním seznamu opět první záznam. popř. > smazat radek? : Vyberte a potvrďte. Všechna zadaná písmena se smažou, v telefonním seznamu se opět zobrazí první záznam. popř. > zobrazit cislo? : Vyberte a potvrďte. popř. > zobrazit jmeno? : Vyberte a potvrďte. Zobrazí se požadovaný záznam: > volat? : Vyberte a potvrďte. Servisní menu > *80=prime osloveni? : Vyberte a potvrďte. qld Zadejte kód. Přímé oslovení spolupracovnice/ spolupracovníka přes reproduktor Je-li tato funkce zřízena, můžete přímo oslovit interní(ho) účastnici/účastníka se systémovým telefonem. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. o Zadejte telefonní číslo. Reakce na přímé oslovení strana

45 Telefonování komfortní funkce Automatické sestavení spojení/horká linka n Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), vytvoří se po vyzvednutí sluchátka automatické spojení k definovanému internímu externímu cíli. Zvedněte sluchátko. Podle nastavení se provede spojení ihned až po určené době. rezervovat linku? Rezervace linky Obsazenou linku můžete rezervovat pro sebe. Jakmile se linka uvolní, obdržíte volání a na displeji se objeví upozornění. Předpoklad: Na displeji se zobrazí rezervovat linku?. : Potvrďte. qil Zadejte kód. Na displeji se zobrazí rezervace linky. Uvolnění rezervované linky: n o Váš telefon vyzvání a na displeji se zobrazí volna linka. Zvedněte sluchátko. Uslyšíte oznamovací tón veřejné přípojky. Zadejte externí telefonní číslo. Je-li ve Vaší HiPath 1200 nastavena reakce systému u obsazeného interního volání na zpětné volání (zeptejte se správce systému), není funkce rezervace linky k dispozici. 45

46 Telefonování komfortní funkce Servisní menu > dalsi funkce? : Vyberte a potvrďte. > *41=docasne MSN? : Vyberte a potvrďte. qhe Zadejte kód. Přiřazení telefonního čísla/msn Před volbou externího telefonního čísla můžete přiřadit cíleně své telefonní přípojce určité mnohonásobné telefonní číslo MSN (=číslo provolby). To se pak zobrazí na displeji volaného účastníka/volané účastnice místo MSN, které Vám bylo přiděleno standardně. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. o o Zadejte požadované MSN index MSN (zeptejte se správce systému; v Manager/nastavení systému/dočasné MSN lze určit, zda je třeba zadat celé MSN jen zkrácenou formu jako index MSN). Volte externí telefonní číslo. Tip: Jednotlivé obslužné kroky spolu s MSN lze uložit na tlačítko strana

47 Telefonování komfortní funkce Během hovoru Druhé volání Jestliže zůstáváte i během hovoru dosažitelní pro další volající účastníky/účastnice, ohlásí Vám upozorňovací tón druhé volání. To můžete buď ignorovat přijmout. Jestliže druhé volání přijmete, můžete první hovor ukončit také odstavit do čekání a pokračovat v něm později. Druhému volání upozorňovacímu tónu můžete také zabránit strana 48, strana 49. Příjem druhého volání (upozornění) Předpoklad: Při telefonování uslyšíte upozorňovací tón (asi každých šest vteřin). Ukončení prvního hovoru a příjem druhého volání t Položte sluchátko. Váš telefon vyzvání. n Přijměte druhé volání. Zvedněte sluchátko. Přidržení prvního hovoru a příjem druhého volání. > upozorn. prijmout? : Vyberte a potvrďte. Servisní menu Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Zadejte kód. qii ukoncit a zpet? Servisní menu Jste spojeni s druhým volajícím/druhou volající. První účastník/účastnice čeká. Ukončení druhého hovoru, pokračování v prvním: : Potvrďte. qd Jste spojeni s druhou volající/druhým volajícím. První účastník/účastnice čeká. t n Položte sluchátko. Váš telefon vyzvání. Na displeji se zobrazí Vola:.. Zvedněte sluchátko. 47

48 Telefonování komfortní funkce Střídání k právě čekající(mu) účastnici/účastníkovi > stridani hovoru? : Vyberte a potvrďte. Servisní menu qf Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Zadejte kód. Signalizace zhasne. Zapojení partnera(ky) do konference tří účastníků/ účastnic > konference? : Vyberte a potvrďte. Servisní menu qg Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Zadejte kód. Signalizace zhasne. Zákaz/povolení druhého volání (automatické upozornění) (zábrana přenosu upozornění) Signalizaci druhého volání během hovoru pomocí automatického upozornění můžete zakázat/povolit strana 47. Servisní menu Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. a > *490=upozorneni vyp? : Vyberte a potvrďte. > #490=upozorneni zap? : qhmd rhmd Zadejte kód pro zap (zákaz) vyp (povolení). Jsou-li koncová datová zařízení, jako např. fax PC, připojena k modemu záznamníku, měli byste pro tuto přípojku zapnout zábranu přenosu upozornění. 48

49 Telefonování komfortní funkce Zapnutí/vypnutí signálního tónu (upozorňovacího tónu) Signální tón (zhruba každých šest vteřin) můžete při druhém volání potlačit. Druhé volání je signalizováno pouze na displeji (upozorn. prijmout?) blikáním tlačítka Tiché volání strana 62, je-li zřízeno. Servisní menu Stisknout tlačítko. Signalizace se rozsvítí. > dalsi funkce? : Vyberte a potvrďte. > #87=upozorn. s tonem? : Vyberte a potvrďte. > *87=upozorn. bez tonu? : rlk qlk Zadejte kód pro s tónem bez tónu. 49

50 Telefonování komfortní funkce Servisní menu Parkování hovoru > *56=parkovani? : Vyberte a potvrďte. Můžete zaparkovat až 10 interních a/ externích hovorů. Zaparkovaná volání lze zobrazit a převzít na jiném telefonu. Tímto způsobem můžete např. pokračovat v hovoru na jiném telefonu. Předpoklad: Hovoříte. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Servisní menu d... m Zadejte a zapamatujte si číslo parkovací pozice 0-9. Pokud se zadané číslo parkovací pozice nezobrazí, znamená to, že je již obsazeno; zadejte prosím jiné číslo. Převzetí zaparkovaného hovoru > zpet z parkovani? : Vyberte a potvrďte. rij Zadejte kód. Předpoklad: Je zaparkován jeden více hovorů. Telefon je v klidovém stavu. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. d... m Zadejte číslo požadované parkovací pozice. Je-li zadané číslo parkovací pozice obsazeno, nemůžete hovor přijmout. Jestliže nebyl zaparkovaný hovor převzat, dostane se volání po určité době opět tam, kde bylo zaparkováno (= opakované volání). 50

51 Telefonování komfortní funkce o Vedení konference Při konferenčním zapojení můžete hovořit až se dvěma jinými partnery/partnerkami současně. Může se jednat o externí i interní účastníky/účastnice. Zavolejte první(ho) účastnici/účastníka. > zridit konferenci? : Vyberte a potvrďte. o Zavolejte druhého účastníka/druhou účastnici. Oznamte vytvoření konference. > konference? : Vyberte a potvrďte. Servisní menu qg Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Zadejte kód. Signalizace zhasne. Tón signalizuje každých 20 vteřin, že vzniklo konferenční spojení. Pokud se druhý účastník/druhá účastnice nehlásí: zpet k volajicimu? : Potvrďte. qd Zadejte kód. Kontrola účastníků konference > zobraz. uc. konfer.? : Vyberte a potvrďte. Zobrazí se první účastník/účastnice. listovat? : Potvrďte pro zobrazení jiného účastníka/účastnice. > zobr. uc. konf. vyp? : Uzavření seznamu: Vyberte a potvrďte. Odpojení z konference t Položte sluchátko. > konfer. ukoncit? : Vyberte a potvrďte. 51

52 Telefonování komfortní funkce Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF) o K ovládání zařízení, jako např. telefonního záznamníku automatických informačních systémů, můžete během spojení zadat příkazy v režimu dvoutónové vícefrekvenční dovolby. Tlačítky 0 až 9, * a # na tlačítkové číselnici můžete nyní zadat příkazy v režimu tónové dovolby. Předání hovoru po ohlášení zpetny dotaz? Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete již probíhající hovor skupiny účastníků strana 66 oznámit přímým oslovením (ohlášení strana 44). Jestliže člen(ka) skupiny přijme žádost o volání, můžete čekající hovor předat. Předpoklad: Hovoříte. : Potvrďte. Telefonní partner(ka) čeká. Servisní menu > *80=prime osloveni? : Vyberte a potvrďte. qld Zadejte kód. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. o s Zadejte telefonní číslo skupiny. Oznamte hovor ohlášením. Jestliže člen(ka) skupiny hovor přijme strana 35, jste s ní(m) spojeni. t Položte sluchátko. > predani? : Vyberte a potvrďte. 52

53 Telefonování komfortní funkce Pokud jste nebyli spojeni upozornujete! zpetne volani? Upozornění - připomenutí Předpoklad: Volaná interní přípojka má obsazeno. Musíte se naléhavě spojit se spolupracovnicí/spolupracovníkem. Vyčkejte (asi 6 vteřin), dokud se na displeji nezobrazí upozornujete! a obsazovací tón se změní na vyzváněcí. Vaše HiPath 1200 může být naprogramovaná také tak, že se upozornění nespustí automaticky ( aktivace pomocí časového limitu je nastavena na zpetné volání ; zeptejte se správce systému). : Potvrďte. qil Zadejte kód. Na displeji se zobrazí upozornujete! a obsazovací tón se změní na vyzváněcí tón. Volaný(á) účastník/účastnice může nyní reagovat strana 47. Napojení vstup do hovoru Napojení je možné pouze tehdy, je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému). Předpoklad: Volaná interní přípojka má obsazeno. Musíte se naléhavě spojit s volaným účastníkem/volanou účastnicí. > napojeni? : Vyberte a potvrďte. qjf Volaný(á) účastník/účastnice se může před automatickým upozorněním chránit strana 48. Zadejte kód. Volaný(á) účastník/účastnice a jeho/její telefonní partneři uslyší každé dvě vteřiny upozorňovací tón. Má-li volaný účastník/volaná účastnice systémový telefon s displejem, zobrazí se: napojeni (telefonní číslo jméno) a uvolnit:?. Můžete ihned hovořit. 53

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 3000 OpenStage 20 T www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Telefon přídavný modul nikdy neotvírete! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému.

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA www.telconnect.cz

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

HiPath 3000, HiPath 500

HiPath 3000, HiPath 500 HiPath 3000, HiPath 500 Gigaset M2 professional Gigaset M2 Ex professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Toto zařízení je určeno pro průmyslové použití. Před uvedením do provozu si přečtěte

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 4.3.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S645 Siemens

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Avaya telefony DECT 3720 připojené na telekomunikační systémy Avaya Integral Enterprise IE, nebo Integral I5

Avaya telefony DECT 3720 připojené na telekomunikační systémy Avaya Integral Enterprise IE, nebo Integral I5 Avaya telefony DECT 3720 připojené na telekomunikační systémy Avaya Integral Enterprise IE, nebo Integral I5 Zkrácený návod na obsluhu 2009 Avaya Všechna práva vyhrazena 2 Seznamte se s Vaším telefonem

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Dialog 4223 Professional Systémové telefony pro komunikační systém MD110 Návod k použití SYSTÉMOVÝ TELEFON DIALOG 4223 PROFESSIONAL NÁVOD K POUŽITÍ EN/LZT 103 61 R1A Copyright 2003. Ericsson Business Networks

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Digitální telefonní služba ACN. Obecné

Digitální telefonní služba ACN. Obecné Digitální telefonní služba ACN Obecné 1. Co potřebuji, abych mohl využívat digitální telefonní službu ACN? Zákazníci budou potřebovat širokopásmové připojení k internetu s minimální odchozí rychlostí (upload)

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon Avena 135/135 Duo Bezdrátový analogový DECT telefon 1 2 Obsah Vaše Avena 135 / 135 Duo je navržena pro připojení k analogové telefonní síti. Tento telefon je dostupný s jednou ručkou (Avena 135) nebo jako

Více

A300. Mobilní telefon. Návod k použití

A300. Mobilní telefon. Návod k použití A300 Mobilní telefon Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu. Bezpečnostní pokyny Nezapínejte a nepoužívejte

Více

HiPath Xpressions Compact V2.0 Integrovaná hlasová pošta pro HiPath 3000/5000 RSM

HiPath Xpressions Compact V2.0 Integrovaná hlasová pošta pro HiPath 3000/5000 RSM HiPath Xpressions Compact V2.0 Integrovaná hlasová pošta pro HiPath 3000/5000 RSM HiPath TM Xpressions Compact zajistí telefonickou dosažitelnost po celých 24 hodin a umožní Vašemu podniku pružně a rychle

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Smart Voip. eyebeam 1.11 Stručný návod

Smart Voip. eyebeam 1.11 Stručný návod eyebeam 1.11 Stručný návod Ovládání a nastavení eyebeamu verze Audio CounterPath Solutions, Inc. Floor 8, 100 West Pender St. Vancouver, BC CANADA V6B 1R8 Tel: 1.604.878.0440 sales@counterpath.com www.counterpath.com

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více