Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013"

Transkript

1 Číslo: QM Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: Verze: a

2 1 Obsah 1 Obsah Úvod Související dokumentace Externí dokumenty Dokumenty systému řízení kvality (interní dokumenty) Formuláře systému řízení kvality (interní dokumenty) Řízení příručky kvality Definice a zkratky Použité zkratky Informace o kalibrační laboratoři Systém managementu kvality Všeobecné požadavky Požadavky na dokumentaci Všeobecně Příručka kvality Řízení dokumentů Přezkoumání objednávek, poptávek, nabídek a smluv Odpovědnost managementu Osobní angažovanost a aktivita managementu Politika kvality Plánování Cíle kvality Plánovaní systému managementu kvality Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Interní komunikace Přezkoumání systému managementu Všeobecně Vstup do přezkoumání Výstup z přezkoumání Management zdrojů Poskytování zdrojů Lidské zdroje...11 Změněno: /22 Verze: a

3 9.3 Infrastruktura Realizace prací Plánování realizace prací Procesy týkající se zákazníka Služba zákazníkovi Komunikace se zákazníkem Systém zpracování stížností Řízení neshodných prací Zlepšování Opatření k nápravě Preventivní opatření Nakupování Subdodávky zkoušek a kalibrací Nakupování služeb a dodávek Interní audity Technické požadavky Všeobecně Osoby pracující v laboratoři Prostory a podmínky prostředí Kalibrační metoda Validace metody Odhad nejistoty měření Řízení údajů Zařízení Návaznost měření Zacházení s kalibračními položkami Zajišťování kvality výsledků kalibrací Uvádění výsledků Kalibrační list Změny kalibračních listů Vzorkování Seznam příloh...20 Změněno: /22 Verze: a

4 2 Úvod Cílem Příručky kvality je poskytnout všem zainteresovaným srozumitelný a úplný návod, jak postupovat v zájmu udržení a trvalého zvyšování kvality a tím i efektivity poskytovaných kalibrací. V minulosti, kdy byla činnost firmy navázána na úzký okruh zákazníků s převahou pouze jednoho významného zákazníka z oblasti farmaceutického průmyslu a kdy byly požadavky na kvalitu námi poskytovaných služeb definovány především interními předpisy našich zákazníků, nebyla potřeba vlastního systému kvality do té míry naléhavá jako dnes, kdy se snažíme oslovovat stále větší počet zákazníků. V současnosti usilujeme o to, aby náš vlastní systém řízení kvality byl dobře čitelný a mohl tak oslovit nové potenciální zákazníky. Do budoucna počítáme s tím, že prezentace dosaženého osvědčení o akreditaci bude tvořit součást marketingového plánu firmy. Kalibrační laboratoř je provozována v právním rámci společnosti ReguCon, s.r.o., která má obecně oprávnění podnikat v oblasti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej montáž a opravy měřící a regulační techniky v rozsahu do 1000 V v objektech třídy A, do výkonu 100 kw zprostředkování služeb zprostředkování obchodu montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu platného Oprávnění výroba, instalace a opravy elektronických zařízení projektování elektrických zařízení 3 Související dokumentace 3.1 Externí dokumenty viz. Příloha č Dokumenty systému řízení kvality (interní dokumenty) viz. Příloha č Formuláře systému řízení kvality (interní dokumenty) viz. Příloha č. 2 Změněno: /22 Verze: a

5 4 Řízení příručky kvality Příručka kvality je základním dokumentem kalibrační laboratoře, který souhrnně podává informaci o způsobu a procesech zajišťování systému managementu kvality v kalilbrační laboratoři. Dokumentuje shodu vykonávaných procesů s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Příručka kvality popisuje politiku a strategie kalibrační laboratoře v oblasti kvality jak ve vztahu k zákazníkům, tak i ve vztahu k pracovníkům a partnerům kalibrační laboratoře. Příručka kvality dokumentuje pravidla, dle kterých jsou řízeny činnosti kalibrační laboratoře postupy a procesy nebo na takto dokumentovaná pravidla odkazuje. Příručka kvality vymezuje povinnosti, odpovědnosti a pravomoci vedoucích pracovníků a dalších zaměstnanců, jejichž činnost ovlivňuje kvalitu prováděných prací. Příručka kvality je také určena k prezentaci kalibrační laboratoře a slouží jako základní informace o systému kvality a o provádění kalibrací pro zákazníky nebo řídící a akreditační orgány při ověřování způsobilosti kalibrační laboratoře. Příručka kvality včetně souvisejících dokumentovaných postupů a procesů je platným dokumentem pro všechny pracovníky kalibrační laboratoře. Příručka kvality je umístěna na serveru v lokální počítačové síti a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci kalibrační laboratoře. 5 Definice a zkratky 5.1 Použité zkratky Zkratka Význam ČIA Český institut pro akreditaci, o. p. s. ČMI Český metrologický institut KL kalibrační list 6 Informace o kalibrační laboratoři Právní a faktický rámec pro fungování kalibrační laboratoře poskytuje společnost ReguCon, s.r.o. Předmětem činnosti kalibrační laboratoře je kalibrace odporových snímačů s převodníkem a bez. Společnost ReguCon, s.r.o. je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Právní forma: společnost s ručením omezeným Statutární orgán: jednatel: Štěpán Vaněček prokurista: Mgr. Martin Hrnčíř Změněno: /22 Verze: a

6 Sídlo společnosti: Provozovna a pracoviště kalibrační laboratoře: ReguCon, s.r.o Lopatecká 219/9 Mezi Vodami 33/ Praha 4 Podolí Praha 4 - Modřany IČ: DIČ: CZ Pavel Pospíšil vedoucí kalibrační laboratoře Tel.: , Tel.: Internet: z Více o organizační struktuře viz Organizační řád. 7 Systém managementu kvality 7.1 Všeobecné požadavky Systém managementu kvality dokumentovaný v této příručce a souvisejících dokumentech je uspořádán dle noremy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Kalibrační laboratoř udržuje a uplatňuje systém managementu, odpovídajícící její struktuře vyjádřené v Organizačním řádu. Kalibrační laboratoř provádí činnost takovým způsobem, aby plnila požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, řídících orgánů a organizací zajišťujících uznání a aby vše vedlo k uspokojení potřeb zákazníka. Systém managementu zahrnuje kalibrační práce prováděné výhradně u zákazníka. Odpovědnosti všech osob, které se podílejí na činnosti kalibrační laboratoře, jsou vyjádřeny v Organizačním řádu. Činnost kalibrační laboratoře je organizačně a personálně oddělena od ostatních činností společnosti ReguCon, s.r.o., které nevyvolávají střet zájmů a neovlivňují soulad laboratoře s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Ředitel společnosti jmenuje vedoucího kalibrační laboratoře se všemi potřebnými právy a povinnostmi. Vedoucí kalibrační laboratoře jmenuje svého zástupce, kterým je ředitel společnosti. Vedoucí kalibrační laboratoře a jeho zástupce jsou členy vrcholového a současně technického vedení kalibrační laboratoře. Tyto osoby mají pravomoc a zdroje potřebné k uplatňování svých práv a plnění svých povinností, včetně uplatňování, udržování a zlepšování systému managementu, a k identifikaci výskytu odchylek od systému managementu nebo od postupů pro provádění kalibrací a k zavádění opatření vedoucích k prevenci nebo minimalizaci takových odchylek. Změněno: /22 Verze: a

7 Obchodní a finanční záležitosti jsou zcela zajištěny obchodním a ekonomickým oddělením a nejsou předmětem práce vedoucího kalibrační laboratoře, který je takto oproštěn od jakýchkoliv tlaků, které by mohly ovlivňovat kvalitu jeho činnosti. Kalibrační laboratoř má vytvořenou politiku a postupy k ochraně důvěrných informací a vlastnických práv zákazníků, včetně postupů pro ochranu, elektronické ukládání a přenosu výsledků, viz dále. Postavení laboratoře v rámci společnosti je vyjádřeno v Organizačním řádu. Kalibrační laboratoř zajišťuje přiměřený dohled nad techniky provádějícími kalibrace, včetně těch, kteří procházejí výcvikem. Dohled provádějí osoby obeznámené s metodou kalibrace a postupy, s účelem kalibrace a s posuzováním výsledků kalibrací, tedy vedoucí laboratoře, popř. jeho zástupce, který je proškolen vedoucím kalibrační laboratoře, viz Organizační řád. Odpovědnosti a pravomoci osob pracujících v kalibrační laboratoři jsou uvedeny v Organizačním řádu. Pracovníci kalibrační laboratoře se v Etickém kodexu zavázali, že jsou oproštěni od jakýchkoliv nepatřičných obchodních, finančních nebo jiných vnitřních a vnějších tlaků, které mohou nepříznivě ovlivňovat kvalitu jejich práce. Komunikace v laboratoři Vrcholové vedení provádí na svých pravidelných poradách vyhodnocování činnosti laboratoře a uplatňování systému managementu a podporuje neustálé zlepšování. Politikou kalibrační laboratoře je nesnížit důvěru ve způsobilost, nestrannost a důvěryhodnost kalibrační laboratoře. 7.2 Požadavky na dokumentaci Všeobecně Kalibrační laboratoř má dokumentován systém managementu kvality, který zahrnuje: a) Prohlášení o politice kvality a cílech kvality, viz Prohlášení o politice kvality. b) Příručku kvality (tento dokument). c) Dokumentované postupy související s Příručkou kvality. d) Dokumenty, které kalibrační laboratoř potřebuje k zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů (Záznamy). Postup pro provádění kalibrací je popsán v dokumentu Kalibrační postup. Tento dokumenty je v elektronické podobě přístupný technikům i vedoucímu laboratoře prostřednictvím počítačové a v tištěné podobě u sekretářky. Pracovníci kalibrační laboratoře jsou povinni se při kalibracích řídit zmíněnými dokumenty, o kterých jsou při školení informováni Příručka kvality Je základním dokumentem systému managementu kvality, který je nadřazený všem ostatním dokumentům vztahujícím se k tomuto systému. Stanovuje rámcové požadavky s odvolávkami na další dokumenty vedené v nižších úrovních systému řízení dokumentace. Změněno: /22 Verze: a

8 7.2.3 Řízení dokumentů Kalibrační laboratoř má zpracovány postupy pro řízení interní i externí dokumentace a záznamů, viz Řízení dokumentů a záznamů. Záznamy jsou dokumenty, které poskytují objektivní důkazy o účinné funkci systému managementu kvality, prokazují shodu s předepsanými požadavky a poskytují důkaz o prováděných činnostech. Zmíněný dokument obsahuje pravidla pro schvalování, přezkoumání, zajištění identifikace změn a revizí, zajištění dostupnosti, čitelnosti a identifikace dokumentů. Pravidla archivace a skartace dokumentace určuje Spisový, archivní a skartační řád. 7.3 Přezkoumání objednávek, poptávek, nabídek a smluv Poptávky, nabídky a smlouvy jsou součástí řízené dokumentace, jsou považovány za záznamy o kvalitě a jejich identifikace se tedy řídí dokumentem Řízení dokumentů a záznamů. Jejich přezkoumání je prováděno odpovědnou osobou a stvrzeno jejím podpisem a datem přezkoumání. Odpovědná osoba musí rozhodnout, zda je kalibrační laboratoř schopna splnit požadavky zákazníka a zda k tomu má veškeré nezbytné zdroje. Musí přitom vzít v úvahu hlediska časová, právní a finanční. Jsou-li odhaleny jakékoliv rozdíly mezi poptávkou nebo nabídkou a smlouvou, musí být dořešeny před zahájením prací. Svým podpisem a datem na patřičné objednávce, poptávce, nabídce nebo smlouvě příslušná osoba také stvrzuje, že byly pochopeny všechny požadavky zákazníka včetně požadavků na specifická prohlášení obsahující stanoviska a interpretace výsledků měření. Pokud je potřeba v průběhu prací smlouvu změnit, je opět provedeno její přezkoumání a změny musí být sděleny všem zainteresovaným osobám. Zákazník musí být informován o veškerých odchylkách od smlouvy. Politikou kalibrační laboratoře je vyjasnění podmínek a schopností kalibrační laboratoře splnit požadavky zákazníka. 8 Odpovědnost managementu K úspěšnému a systematickému řízení kalibrační laboratoře a zlepšování její výkonnosti využívá vedení kalibrační laboratoře těchto zásad: a) Zaměření na zákazníka: Splnění požadavků zákazníka i dalších zainteresovaných stran. Zjišťování současných i budoucích potřeb zákazníků. Předvídání jejich očekávání. b) Vedení a řízení zaměstnanců. c) Zapojení zaměstnanců. d) Procesní přístup. e) Systémový přístup k managementu. f) Neustálé zlepšování. g) Přístup k rozhodování zakládající se na faktech. h) Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy. Změněno: /22 Verze: a

9 i) Oznamování důležitosti plnění požadavků zákazníka stejně jako požadavků zákonných a předpisových j) Při zavádění změn v systému managementu zajišťuje zachování věrohodnosti systému managementu. 8.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu Vrcholové vedení kalibrační laboratoře, které je současně technickým vedením je tvořeno vedoucím a jeho zástupcem. Dokladem jsou dokumentované pravomoci a odpovědnosti pro jednotlivé kategorie funkcí v kalibrační laboratoři, viz dokument Organizační řád. 8.2 Politika kvality Vrcholové vedení kalibrační laboratoře si vytyčilo politiku kvality, která je záměrem a vizí kalibrační laboratoře, viz Prohlášení o politice kvality kalibrační laboratoře 8.3 Plánován Cíle kvality V dokumentu Prohlášení o politice kvality kalibrační laboratoře jsou zmíněny souhrnné cíle kvality, které jsou zaměřeny na splnění politiky kvality. Na souhrnné cíle kvality navazují dílčí cíle stanovené vždy pro období jednoho roku. Účinnost systému managementu kvality zajišťuje vedení kalibrační laboratoře, interní audity a přezkoumání systému managementu Plánovaní systému managementu kvality Smyslem plánování kvality je zajištění fungování procesů tak, aby bylo dosaženo splnění politiky a cílů kvality. Samoopravnost systému managementu kvality, jeho zlepšování a plánování jsou zajištěny interními audity a pravidelnými přezkoumáni systému managementu. 8.4 Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Kalibrační laboratoř má dokumentovány rozsahy pravomocí, odpovědností a pracovních povinností pro všechny kategorie funkcí, které mají vliv na kvalitu provedené práce. Rozsah pracovních povinností, odpovědností a pravomocí a kvalifikační kritéria jsou zřejmé z dokumentu Organizační řád. Organigram kalibrační laboratoře je znázorněn na Obrázku 1. Změněno: /22 Verze: a

10 Obrázek 1: Organigram společnosti ReguCon s.r.o Interní komunikace Správný chod kalibrační laboratoře a systému managementu kvality vyžaduje neustálou pružnou komunikaci. Komunikace mezi různými úrovněmi v kalibrační laboratoři probíhá dle druhu závažnosti informací na pracovních poradách, osobními jednáními a všemi dostupnými komunikačními prostředky. 8.5 Přezkoumání systému managementu Všeobecně V souladu s Plánem a programem přezkoumání systému managementu (F1) jsou prováděna jednou ročně přezkoumání systému managementu kalibračních prací. Odpovědnost za přípravu a zpracování programu má manažer kvality Vstup do přezkoumání Při přezkoumání se uvažují: vhodnost politiky a postupů, zprávy pracovníků a zprávy z auditů, opatření k nápravě a preventivní opatření, Změněno: /22 Verze: a

11 posouzení externími orgány, výsledky mezilaboratorního porovnávání, změny objemu a typu prováděných prací, zpětná vazba od zákazníků, stížnosti a doporučení pro zlepšení, jiné významné faktory, jako jsou nástroje řízení kvality, zdroje a výcvik osob Výstup z přezkoumání Zjištění z přezkoumání jsou zaznamenána do Zprávy z přezkoumání systému managementu (F2). Při zjištění jakýchkoliv nedostatků jsou přijata, zaznamenána a kontrolována opatření k nápravě. 9 Management zdrojů 9.1 Poskytování zdrojů Vedení kalibrační laboratoře zajišťuje: a) řízení dokumentů a záznamů, b) doškolování interního auditora a dalších odpovědných pracovníků, c) údržbu zařízení, dopravních prostředků a nářadí a udržování pracovního prostředí, d) programové vybavení, e) vytváření zásob. 9.2 Lidské zdroje Pracovnící, kteří provádějí práce ovlivňující kvalitu kalibračních prací, jsou kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Kalibrační laboratoř: a) určila nezbytnou odbornou způsobilost pro pracovníky, kteří provádějí práce ovlivňující kvalitu kalibračních prací (viz Organizační řád), b) poskytuje výcvik a provádí jiná opatření pro splnění těchto potřeb (viz Osoby pracující v laboratoři, odstavec 11.2), c) hodnotí efektivnost provedených opatření (viz Osoby pracující v laboratoři, odstavec 11.2), d) zajišťuje, aby si pracovníci byli vědomi závažnosti a důležitosti svých činností a toho, jak přispívají k dosažení cílů kvality a e) udržuje záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech (viz Záznamy o školení (F3)). Politikou kalibrační laboratoře je zajistit pracovníkům kalibrační laboratoře dostatečný výcvik a odborné znalosti pro práci v kalibrační laboratoři. 9.3 Infrastruktura Zdroje pro udržování a rozvoj infrastruktury jsou plánovány, viz Plány údržby zařízení. 10 Realizace prací 10.1 Plánování realizace prací Záměry kalibrační laboratoře jsou vypracovávány dle potřeby. Změněno: /22 Verze: a

12 10.2 Procesy týkající se zákazníka Služba zákazníkovi Požadavky na prováděné práce jsou určeny: požadavky specifikovanými zákazníkem požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené použití zákonnými požadavky a požadavky předpisů jakýmikoliv požadavky určenými kalibrační laboratoří Kalibrační laboratoř se zákazníky nebo jejich představiteli spolupracuje při vyjasňování jejich požadavků. Kalibrace a instalace měřícího systému jsou obvykle prováděny u zákazníka a ten má tedy možnost je sledovat a vyjadřovat se k nim. Samozřejmostí je zajištění důvěrnosti vůči ostatním zákazníkům. Stejně jako může být zákazník svědkem kalibrací svých zařízení, je mu na jeho žádost umožněn přístup do prostor kalibrační laboratoře. Zákazník je vždy informován o jakémkoliv zpoždění nebo závažnějších odchylkách v provádění kalibrací. Politikou laboratoře je zajištění orchrany důvěrných informací a vlastnických práv zákazníků včetně ochrany elektronického ukládání a přenosu výsledků kalibrací Komunikace se zákazníkem Kalibrační laboratoř usiluje o zpětnou vazbu od přímých zákazníků. Jakákoliv nespokojenost zákazníka je vždy podnětem k analýze a zlepšení systému managementu, kalibračních činností a služeb. Zpětnou vazbu kalibrační laboratoř registruje v neřízené formě z reakcí zákazníků a z jejich zkušeností s námi prováděných kalibrací. Nahodile přezkoumáváme na základě připomínek zákazníků i kalibrační listy. Dotazník o spokojenosti (F12) předkládáme zákazníkům po provedené kalibraci, pokud to dovolí situace. Výsledky jsou poté vyhodnoceny a uvedeny v Knize stížností a připomínek (F4), a jsou uvažovány při přezkoumání systému managementu Systém zpracování stížností Pokud se objeví stížnost zákazníka, dodavatele či jiné strany, je vždy vedoucím kalibrační laboratoře pověřena osoba, která vyšetří příčinu stížnosti a její opodstatněnost. V případě opodstatněnosti je pak příčina považována za neshodnou práci a je řešena podle postupu neshodných prací (odstavec 10.3) a případně jsou přijata opatření k nápravě. Záznamy o stížnostech jsou vedeny samostatně v Knize stížností a připomínek (F4), případná opatření k nápravě se zaznamenávají podle postupu v odstavci 10.5 Politikou kalibrační laboratoře je minimalizace počtu stížností. Změněno: /22 Verze: a

13 10.3 Řízení neshodných prací V případě, že jakékoliv hledisko kalibračních prací nebo jejich výsledky neodpovídají vlastním postupům nebo dohodnutým požadavkům zákazníka a pokud se objeví stížnosti některé strany na jakoukoliv činnost kalibrační laboratoře má být aplikován následující postup. Nejprve vedoucí kalibrační laboratoře pověří osobu, která bude zodpovídat za řízení neshodných prací a určí termín jejich odstranění. Určená osoba pak provede hodnocení závažnosti neshodných prací a rozhodne o dalším postupu, o přijatelnosti neshodných prací a jejich přerušení. Dále je v případě potřeby informován zákazník. Pověřená osoba nese odpovědnost za opětovné zahájení prací. Hodnotící škála závažnosti neshod: m - méně závažná neshoda / M- závažná neshoda V případě možnosti opětovného vzniku neshodných prací nebo pochybností o shodě činnosti kalibrační laboratoře s její vlastní politikou a jejími postupy, musí být okamžitě provedeny postupy opatření k nápravě (viz 10.5). O neshodných pracích je vždy zanesen záznam do Knihy neshodných prací (F5), která je uložena u sekretářky. Politikou kalibrační laboratoře je minimalizace počtu neshodných prací Zlepšování Kalibrační laboratoř neustále zlepšuje efektivitu svého systému managementu tak, aby systém co nejlépe plnil definované cíle a politiku kvality. K tomu se využívá poznatků získaných z výsledků auditů, přezkoumání systému managementu a analýzy dat. Uvažují se i provedená opatření k nápravě a preventivní opatření. Politikou kalibrační laboratoře je neustále zlepšování prováděných kalibrací Opatření k nápravě V případě identifikace neshodných opatření nebo zjištění odchylek od politiky kvality nebo postupů systému managementu nebo technických činností se nejprve zavede postup pro řízení neshodných prací (odstavec 10.3). Z něj pak vyplyne zda a jaká budou přijata nápravná opatření. Postup opatření k nápravě pak začíná pověřením osoby, která bude zodpovědná za uplatňování opatření. Pověření má na starosti vedoucí kalibrační laboratoře a pověřenou osobou je většinou osoba pracující na oddělení, na kterém neshoda vznikla. Pokračuje se vyšetřováním příčin problému a zvolením adekvátního opatření k nápravě. Opatření k nápravě je voleno tak, aby nejpravděpodobněji problém vyloučilo a zabránilo jeho opětovnému výskytu a odpovídalo rozsahu a riziku problému. Veškeré příčiny problému a z nich vycházející požadované změny jsou zaznamenané v Záznamu z opatření k nápravě a preventivních opatření (F6). Změněno: /22 Verze: a

14 Uplatňování opatření je monitorováno a je vyhodnocována úspěšnost provedených opatření. Ta je zapsána do Záznamu o vyhodnocení účinnosti nápravných a preventivních opatření (F7). Zodpovědnou osobou za vyhodnocení účinnosti nápravných a preventivních opatření je manažer kvality. V případě zpochybnění souladu kalibrační laboratoře s vlastní politikou a postupy či s ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 musí být co nejdříve proveden audit odpovídajících činností. Politikou kalibrační laboratoře je, aby jakákoliv opatření k nápravě byla stanovena tak, aby vedla k vyloučení příčin skutečných nebo možných neshod a byla přiměřená závažnosti problémů Preventivní opatření Potřebná zlepšení a potenciální zdroje neshod jsou zjišťovány z analýzy trendů a rizik, popřípadě vyplývají z auditů a přezkoumání managementu, z ohlasů zákazníků a pozorování zaměstnanců. Při zjištění potřeby procesního zlepšení se postupuje obdobně jako při aplikaci opatření k nápravě. Vedoucím kalibrační laboratoře jsou pověřeny osoby, které jsou zodpovědné za vytvoření a aplikaci preventivních opatření. Dále jsou identifikována a aplikována vhodná opatření a je a kontrolována jejich účinnost. monitorováno jejich dodržování Uplatňování opatření je monitorováno a je vyhodnocována úspěšnost provedených opatření. Ta je zapsána do Záznamu o vyhodnocení účinnosti nápravných a preventivních opatření (F7). Politikou kalibrační laboratoře je, aby jakákoliv preventivní opatření byla stanovena tak, aby vedla k vyloučení příčin skutečných nebo možných neshod a byla přiměřená závažnosti problémů Nakupování Subdodávky zkoušek a kalibrací Kalibrační laboratoř nevyužívá pro kalibrace žádné subdodavatele Nakupování služeb a dodávek Základní služba, ke které kalibrační laboratoř využívá externího dodavatele je kalibrace měřidel používaných při kalibracích. Kalibrační listy k etalonům jsou uloženy v provozovně kalibrační laboratoře samostatně v pořadači, který je k tomuto účelu určen a je vhodně označen. Seznam dodavatelů všech služeb a komponentů nutných k realizaci měření je uložen na serveru a je součástí řízené dokumentace. Hodnocení dodavatelů se provádí 1x ročně celkově a během roku operativně. Indikátorem spokojenosti s dodavatelem je cena, kvalita jeho produktů nebo služeb, kvalita spolupráce a způsobilost dodavatele (viz Hodnocení dodavatelů (F15)). Změněno: /22 Verze: a

15 Pro hodnocení existuje pětibodová škála: Škála 1 Velmi dobrý dodavatel 2 Dobrý dodavatel 3 Vyhovující dodavatel 4 Dodavatel s výhradami 5 Nevyhovující dodavatel Dále je u každého dodavatele uvedeno datum posledního hodnocení a to, zda je dodavatel akreditovaný podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 nebo ČSN EN ISO 9001:200x. Jediným spotřebním materiálem používaným při kalibracích je technický líh používaný jako teplonosná kapalina. Tento materiál je skladován na přesně vymezeném a k tomu určeném místě v originálním obalu. Jeho identifikaci umožňuje specifikace od výrobce uvedená na originálním obalu. Politikou kalibrační laboratoře je zajištění co nejkvalitnějších služeb a co nejkvalitnějšího vybavení k provádění kalibračních prací Interní audity Interní audity činností kalibrační laboratoře jsou prováděny s cílem prověřit všechny procesy v systému kvality a zjistit tak, zda systém vyhovuje nadále požadavkům ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, podle které je sepsána tato Příručka kvality. Provádění interních auditů se řídí Plánem a programem interních auditů (F8). Sestavení Plánu a programu interních auditů má na starosti Manažer kvality. Plán musí být schválen vedoucím kalibrační laboratoře a obsahuje auditované oblasti, okruh auditovaných činností v rámci těchto oblastí, frekvenci konání auditů a určení vedoucího auditora. Audit provádějí pouze osoby, které jsou mají k této čínnosti vyškolené, kvalifikované a jsou nezávislé na činnosti, která je předmětem auditu. Při provádění auditu auditor prověřuje, zda prováděná měření a celý systém managementu kvality odpovídají předpisům, postupům a politice kvality kalibrační laboratoře. Po prověření následuje zhodnocení zjištěných poznatků, stanovení slabých míst a případných odchylek. Celý průběh auditu a jeho zhodnocení jsou zaznamenány do Zprávy z interního auditu (F9). Při zjištění jakýchkoliv nedostatků jsou přijata a zaznamenána opatření k nápravě. Je kontrolována efektivnost přijatých opatření k nápravě. Změněno: /22 Verze: a

16 11 Technické požadavky 11.1 Všeobecně Správnost a spolehlivost měření je vyvolána faktory lidskými, podmínkami prostředí, kalibračními metodami a jejich validací, zařízením, návazností měření a zacházením s kalibračními položkami. Všechny tyto faktory jsou vzaty v úvahu při školení osob provádějících kalibrace a při výběru kalibračního zařízení a jsou dále rozvedeny v následujících odstavcích Osoby pracující v laboratoři Veškeré osoby provádějící kalibrace a hodnotící výsledky musí být pro tuto práci náležitě způsobilé, tzn. musí splňovat požadavky uvedené v Organizačním řádu a procházejí pravidelným školením podle Plánu a evidence školení (F10). Jsou vedeny Záznamy o školení (F3), a jsou řízeny i externí doklady o školení a výcviku zaměstnanců. Jsou ukládány veškeré doklady o způsobilosti pracovníků. Efektivnost provedených školení a výcviku je účastníky školení vždy po ukončení konkrétního školení vyhodnocována. Záznamy o školení (F3) V případě přijímání nového pracovníka pověří nejprve vedoucí kalibrační laboratoře osobu zodpovědnou za zácvik. V návaznosti na stanovenou dobu zácviku sestaví pověřený pracovník plán zácviku. Na konci zácviku provede pověřená osoba vyhodnocení efektivnosti zácviku, přezkoumáním teoretických znalostí i praktických dovedností nového pracovníka. Laboratoř využívá pouze zaměstnance ve stálém pracovním poměru. V případě, že by došlo k zaměstnání osoby v rámci jiného smluvního vztahu, musí tato osoba pracovat pod dohledem osoby ve stálém pracovním poměru pověřené vedoucím kalibrační laboratoře a musí splňovat kvalifikační požadavky definované Organizačním řádem. Laboratoř udržuje aktuální popisy pracovních funkcí a kvalifikačních předpokladů pracovníků, jejichž činnost jakkoliv souvisí s prováděnými kalibracemi, viz Organizační řád. V rámci "matice odpovědnosti" dokumentu Metrologický řád jsou přehledně definovány klíčové odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků kalibrační laboratoře spolu s jejich funkčním zařazením. Efektivnost pracovníků kalibrační laboratoře je vyhodnocována. Nástroje pro vyhodnocování efektivnosti pracovníků (postup vyhodnocování): vyhodnocování vyplněných formulářů o spokojenosti zákazníků (formulář F12) závěry interních auditů (formulář F9) přezkoumání systému managementu (formulář F2) 11.3 Prostory a podmínky prostředí Vlastní kalibrace se provádí výhradně u zákazníka. Způsob kalibrace je blíže popsán v dokumentu Kalibrační postup. Přístup do stálých prostor kalibrační laboratoře, kde jsou prováděny přípravné práce ke kalibracím, a kde je uloženo potřebné vybavení k provádění kalibrací, mají pouze pracovníci kalibrační laboratoře. V laboratoři je pravidelně zajišťován úklid. K úklidu není využíván externí dodavatel. Změněno: /22 Verze: a

17 Při prováděných kalibracích (Kalibrace jsou prováděny výhradně u zákazníků.) jsou vždy monitorovány podmínky prostředí, které by mohly ovlivnit výsledky kalibrací. Podrobněji je tato problematika popsána v dokumentu Kalibrační postup. Zodpovědná osoba zákazníka má přístup ke kalibracím Kalibrační metoda Veškeré kalibrace jsou prováděny dle dokumentu Kalibrační postup. Tento postup obsahuje zejména: vhodné označení, rozsah použití, popis typu kalibrované položky, používané přístroje a zařízení, požadované podmínky prostředí, popis postupu kalibrace včetně: kontrol před zahájení prací, kontrol, zda zařízení pracuje správně, metody zaznamenávání a pozorování a výsledků, požadavky pro schválení/zamítnutí, údaje, které mají být zaznamenávány, a metodu jejich prezentace a analýzy, postup pro odhad nejistoty měření. Jako součást řízené dokumentace je snadno dostupný všem pověřeným osobám. Ostatní dokumenty související s prací kalibrační laboratoře, konkrétně norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a Metrologický řád, jsou také snadno dostupné všem pracovníkům laboratoře, kteří jsou s nimi zároveň seznamováni na pravidelných metrologických školeních. Kalibrační laboratoř má odpovídající instrukce od výrobce k používání a provozu veškerého příslušného měřicího zařízení. Instrukce jsou umístěny u sekretářky a jsou dostupné všem pracovníkům Validace metody Při kalibracích laboratoř používá pouze jednu metodu vlastní porovnávací metodu popsanou v Kalibračním postupu. Metoda je validována pravidelnou účastí v mezilaboratorním porovnávacím měření s příslušným oborovým pracovništěm ČMI. Výsledky porovnávacích měření jsou uchovávány a jsou jedním z podkladů k pravidelnému přezkoumání systému managementu. Zároveň se posuzuje nejistota výsledků na základě vědecké znalosti teoretických principů metody a praktických zkušeností Odhad nejistoty měření Posouzení nejistoty měření je součástí kalibračního postupu. Nejistota je vypočtena v souladu s metodikou uvedenou v dokumentu EA- 4/02 a je uváděna v kalibračním listu. Zdroje podílející se na nejistotě zahrnují: standardní nejistotu typu A, standardní nejistoty typu B: (více v dokumentu Kalibrační postup) Změněno: /22 Verze: a

18 Řízení údajů Údaje zaznamenané při kalibračním měření (formuláře F17 a F18) a kopie vystavených kalibračních listů jsou uchovávány v prostorách provozovny kalibrační laboratoře a jsou přístupné pouze pověřeným zaměstnancům. Kalibrace u zákazníků jsou prováděny za použití měřicích přístrojů a přenosného PC. Veškeré vybavení potřebné ke kalibraci je vždy převáženo náležitým způsobem a je trvale pod dohledem technika měření Zařízení Společnost vlastní veškeré zařízení potřebné pro provádění kalibrací. Seznam těchto zařízení je uveden v dokumentu Plán údržby měřidel (formulář F15). Kalibrační protokoly zařízení, která jsou periodicky kalibrována, společně s informacemi o případných poruchách a opravách a dalšími dokumenty týkající se jejich provozu a údržby jsou umístěné u sekretářky v pořadači označeném "Kalibrace Digiterm ". Zařízení jsou kalibrována v periodicitě dle Metrologického řádu. Měřicí zařízení jsou umístěna ve stálých prostorách laboratoře v označené uzamykatelné oceloplechové skříni, do které mají přístup jen pověření pracovníci. Veškerá měřicí zařízení jsou opatřena identifikačními štítky. O každé položce zařízení jsou vedeny záznamy (viz Plán údržby zařízení - formulář F15), které obsahují: identifikaci položky, název výrobce, identifikaci typu a jednoznačné identifikační číslo, čísla kalibračních protokolů kalibrovaných položek, odkaz na informace o případném poškození a opravě zařízení, plán údržby. Tento záznam je pracovníkům k dispozici jdnak v elektronické podobě prostřednictvím počítačové sítě a rovněž v tištěné podobě u sekretářky. Dojde-li k poruše nebo přetížení zařízení nebo je se zařízením zacházeno nesprávně, je zařízení odstaveno z provozu a viditelně označeno textem NEPOUŽÍVAT, dokud není opraveno a znovu zkalibrováno. Dále je prošetřen vliv této vady či odchylky na předchozí kalibrace a je aplikován postup pro řízení neshodných prací (viz odstavec 10.3). Před navrácením vyřazeného zařízení do provozu je nejprve zkontrolován stav kalibrace zařízení a je provedena vizuální kontrola zařízení. Pravidelné mezikalibrační kontroly zařízení nejsou nutné, vizuální kontrola zařízení před každým použitím je považována za dostatečnou. Měřicí zařízení jsou vždy přepravována náležitým způsobem, aby se zabránilo jejich poškození. Změněno: /22 Verze: a

19 11.6 Návaznost měření Návaznost je znázorněna v Metrologickém řádu. Kalibrační laboratoř zajišťuje navázání měřidel na mezinárodní soustavu jednotek SI Zacházení s kalibračními položkami Nejprve je se zadavatelem vyjasněn předmět měření. Je dohodnuta spolupráce v oblasti demnontáže - montáže snímačů a zajištění bezpečnosti na pracovništi. V případě, že to povaha zařízení vyžaduje, je dohodnuta nezbytná doba odstávky. Po provedené kalibraci předá pracovník kalibrační laboratoře zařízení zadavateli ve funkčním stavu. Podpisem na pracovním listu stvrdí zadavatel, že kalibrace proběhla v souladu se zadávacími podmínkami a zařízení bylo předáno bez závad. Po přijetí objednávky je do souboru elektronické evidence "kódování" přiděleno objednávce jednoznačné evidenční číslo viz. (Řízení dokumentů) 11.8 Zajišťování kvality výsledků kalibrací Kalibrační laboratoř se pravidelně účastní mezilaboratorního porovnávacího měření s příslušnou oborovou laboratoří ČMI. Mezilaboratorní porovnávací měření jsou plánována. Laboratoř využívá i mezilhůtové kontroly měřidel porovnáním údajů více snímačů. Kalibrační laboratoř sleduje stabilitu etalonových měřidel. Zjištěné neshody jsou pravidelně analyzovány a jsou k nim provedena odpovídající nápravná opatření, jejichž cílem je udržet stálou kvalitu výsledků kalibrací Uvádění výsledků Kalibrační list Výsledky jsou uváděny v kalibračním listu. Kalibrační list obsahuje: a) název Kalibrační list b) umístění kalibrované položky (kalibrace je prováděna vždy u zákazníka) c) číslo kalibračního listu, čísla stran a počet stran d) název a adresu zákazníka e) identifikaci použité metody, tedy číslo kalibračního postupu f) popis a identifikaci kalibrované položky a teplotu a vlhkost okolí g) datum provedení kalibrace a datum vydání kalibračního listu h) výsledky měření i s jednotkami měření i) jméno, funkci a podpis osob: 1. provádějící měření, 2. vystvující KL, 3. schvalující KL. j) nejistotu měření k) použitý etalon, číslo jeho kalibračního listu a platnost kalibrace l) značku kalibrační laboratoře Změněno: /22 Verze: a

20 Změny kalibračních listů Jakékoliv změny kalibračního listu jsou možné pouze jeho novým vydáním pod novým číslem. Na kalibračním listu, který nahrazuje předchozí kalibrační list je vždy uvedeno: "Tento kalibrační list nahrazuje v plném rozsahu kalibrační list č. KL " Duplikát kalibračního listu lze vydat pouze zadavateli kalibrace. V tomto případě je kalibrační list vydán pod stejným číslem. Za číslo kalibračního listu se dále uvede: "DUPLIKÁT" Vzorkování Kalibrační laboratoř neprovádí vzorkování. 12 Seznam příloh Příloha č. 1 - Vzor kalibračního listu Příloha č. 2 - Seznam dokumentů Seznam změn : Číslo změny Strana Odstavec Popis změny Datum Změnil 1 vydán nový Podstatné změny v návaznosti na proces Hrnčíř dokument posuzování shody s normou 17025:2005 Změněno: /22 Verze: a

21 Číslo změny Strana Odstavec Popis změny Datum Změnil Seznam revizí Číslo revize Datum revize Podpis Změněno: /22 Verze: a

22 Číslo revize Datum revize Podpis Změněno: /22 Verze: a

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ Solartec MED s. r. o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, www.solartec.eu www.pvtest.cz, e-mail: pvtest@solartec.eu, tel.:+420 575 750

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová

Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová Příručka kvality MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality Zpracoval, dne, podpis: Jiří Jirsa, 28.4.2014 Přezkoumal, dne, podpis: Schválil,

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Kalibrační postup. Indikační teploměry, včetně měřících řetězců. Číslo: QM-17-054-2013 ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř

Kalibrační postup. Indikační teploměry, včetně měřících řetězců. Číslo: QM-17-054-2013 ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Indikační teploměry, včetně měřících řetězců Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Pavel Pospíšil Schválil: Štěpán Vaněček Vydáno: 20.2. 2013 Verze: 0 1. Obsah 1. Předmět kalibrace...3 2. Související normy

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 Atestační podmínky a postupy atestačního střediska při provádění atestací dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy leden 2009

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 Úřad městské části Praha 10 list č. 1/27 vydání: 3 Dokumentace QMS Městská část Praha 10 QS 42-01 PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013. M. Matýšková OKH FN Brno

POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013. M. Matýšková OKH FN Brno 1 POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013 M. Matýšková OKH FN Brno 2 AKREDITACE ZDRAVOTNICKÝCH LABORATOŘÍ ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zdravotnická laboratoř může být od 1.

Více

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4 0 ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT NORMY... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 5.1 PRÁVNÍ A SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI... 4 5.2 MANAGEMENT NESTRANNOSTI... 4 5.3 ZÁRUKY

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A : REFINANCOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ PLZEŇSKÉ ENERGETIKY A.S. JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM DLE UST. 22 ODST. 4 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více