OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA"

Transkript

1 Č.j.: 151 EX 5/ OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Náchodě pod č.j. 7 EXE 12/ dne , kterým byl nařízen výkon exekučního titulu, kterým je: notářský zápis, který sepsal Notářka - Ivana Tomsová dne pod č.j. NZ 528/2012, N 583/2012, k uspokojení pohledávky oprávněné(ho): 1. REALITY COMPANY, spol. s r. o., IČ: , sídlo: Limuzská 2110/8, Praha 10, zastoupen(a): Mgr. Jindřich Lev, advokát, sídlo: Murmanská 1475/4, Praha 10, proti povinné(mu): 1. Luboš Šroll, nar bydliště: Velké Poříčí 388, Velké Poříčí, tímto v souladu s ust. 336p odst. 1 o.s.ř. o z n a m u j e, že ve výše uvedené věci byly přihlášeny tyto pohledávky: Pohledávka oprávněného REALITY COMPANY, spol. s r. o., IČ: , se sídlem Limuzská 2110/8, Praha 10 a to pohledávka ve výši ,- Kč s přísl. ve výši - smluvní pokuta - 0.2% denně z částky ,00 Kč od do , - smluvní pokuta - 0.2% denně z částky ,00 Kč od do , - smluvní pokuta - 0.2% denně z částky ,00 Kč od do , - smluvní pokuta - 0.2% denně z částky ,00 Kč od do , - smluvní pokuta - 0.2% denně z částky ,00 Kč od do zaplacení, - odměna ve výši ,00 Kč ( příslušenství celkem ,- Kč ke dni dražby) z titulu: notářský zápis, který sepsal Notářka - Ivana Tomsová dne pod č.j. NZ 528/2012, N 583/2012. Jedná se o pohledávku třetí skupiny s pořadím určeným dnem (zahájení exekučního řízení). Pohledávky p. Šárky Pavlové, bytem Nahořany 60, , a to Pohledávka 1 Věřitel má pohledávku za povinným vyplývající z pravomocného a vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.j. 9 T 7/ , kterým bylo rozhodnuto, že povinný je vinen ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu dle 209 odst. 1 a 5 písm. a) trestního zákoníku, a odsuzuje se za to dle 209 odst. 5 trestního zákoníku za použití 58 odst. 1 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání tří (3) roků, když dle 81 odst. 1 trestního zákoníku a 82 odst. 1 trestního zákoníku byla povinnému stanovena zkušební doba v trvání čtyř (4) roků, a zároveň byla povinnému krom jiného uložena povinnost uhradit Věřiteli jako poškozené v předmětném trestním řízení na náhradu způsobené škody částku ve výši ,-Kč. Tento rozsudek nabyl právní moci ve výroku o vině a trestu dne , v ostatních výrocích dne a dne se stal se vykonatelným. Dle sdělení exekutora ze dne bylo na shora uvedenou pohledávku vymoženo v rámci exekuce vedené Exekutorským úřadem Náchod, JUDr. Kamilem Součkem, soudním exekutorem, pod sp. zn. 083 EX 13/14 celkem ,- Kč.

2 Tuto pohledávku tvoří ke dni dražby: - jistina ve výši celkem ,-Kč (dále jen pohledávka 1 ) 2/ Výše pohledávky 1 včetně příslušenství ke dni dražby Věřitel má za povinným pohledávku 1, jejíž výše včetně příslušenství vyčísleného ke dni konání dražby činí celkem ,- Kč. 3/ Zařazení pohledávky 1 do příslušné skupiny pohledávek Pohledávka 1 věřitele patří ve smyslu 337c OSŘ do skupiny pohledávek dle 337c odst. 1 písm. c), tj. pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, a pohledávky zajištěné zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva. Pohledávka 1 věřitele je zajištěna exekutorským zástavním právem zřízeným - exekučním příkazem o zřízení exekutorského zástavního práva na Nemovitostech Náchod 1 ze dne , č.j. 083 EX 13/14-29 soudního exekutora JUDr. Kamila Součka, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 56, Náchod. Právní účinky zápisu ke dni , zápis proveden Pořadí k :51. - exekučním příkazem o zřízení exekutorského zástavního práva na Nemovitostech Náchod 2 ze dne , č.j. 083 EX 13/14-34 soudního exekutora JUDr. Kamila Součka, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 56, Náchod. Právní účinky zápisu ke dni , zápis proveden Pořadí k :40. 4/ Skutečnosti významné pro pořadí pohledávky 1 Pořadí pohledávky 1 vyplývá z výše uvedeného, kdy pro pořadí pohledávky věřitele je tak ve smyslu 337c odst. 5 písm. d) rozhodující den vzniku zástavního práva, tj u Nemovitostí Náchod 1 a u Nemovitostí Náchod 2. 1/ Vyčíslení pohledávku ke dni dražby Pohledávka 2 Dle vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 38 Cm 191/2012 9, ze dne , ve znění a dle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 38 Cm 191/ , ze dne , a ve znění a dle vykonatelného rozsudku Vrchního soudu v Praze, č.j. 9 Cmo 471/ , ze dne , bylo povinnému uloženo, aby zaplatil Věřiteli: - směnečný peníz ,-Kč s 6% úrokem od do zaplacení - směnečnou odměnu 3 333,-Kč - náhradu nákladů směnečného řízení ve výši ,50 Kč - náhradu nákladů námitkového řízení ve výši ,20 Kč - náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši ,80 Kč Shora uvedený směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 38 Cm 191/2012 9, ze dne , nabyl právní moci ve výroku o jistině, příslušenství a odměně dne a ve výroku o nákladech řízení v rozsahu ,80 Kč dne a vykonatelnosti dne Shora uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 38 Cm 191/ , ze dne nabyl právní moci ve výroku I. o jistině, příslušenství, odměně a nákladech řízení v rozsahu 80750,80 Kč dne

3 Shora uvedený rozsudek Vrchního soudu v Praze, č.j. 9 Cmo 471/ , ze dne nabyl právní moci dne a vykonatelnosti dne směnečný peníz ,-Kč - směnečný úrok ve výši 6% z částky ,- Kč od do , tj ,- Kč - směnečná odměna 3 333,-Kč - náhrada nákladů směnečného řízení ve výši ,50 Kč - náhrada nákladů námitkového řízení ve výši ,20 Kč - náhrada nákladů odvolacího řízení ve výši ,80 Kč (dále jen pohledávka 2 ) 2/ Výše pohledávky 2 včetně příslušenství ke dni dražby Věřitel má za povinným pohledávku 2, jejíž výše včetně příslušenství vyčísleného ke dni konání dražby činí celkem ,50 Kč. 3/ Zařazení pohledávky 2 do příslušné skupiny pohledávek Pohledávka 2 věřitele patří ve smyslu 337c o.s.ř. do skupiny pohledávek dle 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř., tj. pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, a pohledávky zajištěné zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva. Pohledávka 2 věřitele je zajištěna exekutorským zástavním právem zřízeným - exekučním příkazem o zřízení exekutorského zástavního práva na Nemovitostech Náchod 1 ze dne , č.j. 083 EX 612/14-21 soudního exekutora JUDr. Kamila Součka, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 56, Náchod. Právní účinky zápisu ke dni , zápis proveden Pořadí k :30. - exekučním příkazem o zřízení exekutorského zástavního práva na Nemovitostech Náchod 2 ze dne , č.j. 083 EX 612/14-23 soudního exekutora JUDr. Kamila Součka, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 56, Náchod. Právní účinky zápisu ke dni , zápis proveden Pořadí k :17. 4/ Skutečnosti významné pro pořadí pohledávky 2 Pořadí pohledávky 2 vyplývá z výše uvedeného, kdy pro pořadí pohledávky věřitele je tak ve smyslu 337c odst. 5 písm. d) rozhodující den vzniku zástavního práva, tj u Nemovitostí Náchod 1 a u Nemovitostí Náchod 2. Pohledávka 3 Dle vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 38 Cm 192/2012 9, ze dne , ve znění a dle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 38 Cm 192/ , ze dne , a ve znění a dle vykonatelného rozsudku Vrchního soudu v Praze, č.j. 9 Cmo 473/ , ze dne , bylo povinnému uloženo, aby zaplatil oprávněné: - směnečný peníz ,-Kč s 6% úrokem od do zaplacení

4 - směnečnou odměnu 5 000,-Kč - náhradu nákladů směnečného řízení ve výši ,80 Kč - náhradu nákladů námitkového řízení ve výši ,40 Kč - náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši ,80 Kč Shora uvedený směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 38 Cm 192/2012 9, ze dne , nabyl právní moci ve výroku o jistině, příslušenství a odměně dne a ve výroku o nákladech řízení v rozsahu ,80 Kč dne a vykonatelnosti dne Shora uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 38 Cm 192/ , ze dne , nabyl právní moci ve výroku I. o jistině, příslušenství, odměně a nákladech řízení v rozsahu ,80 Kč dne Shora uvedený rozsudek Vrchního soudu v Praze, č.j. 9 Cmo 473/ , ze dne , nabyl právní moci dne a vykonatelnosti dne směnečný peníz ,-Kč - směnečný úrok ve výši 6% z částky ,- Kč od do , tj ,90 Kč - směnečná odměna 5 000,-Kč - náhrada nákladů směnečného řízení ve výši ,80 Kč - náhrada nákladů námitkového řízení ve výši ,40 Kč - náhrada nákladů odvolacího řízení ve výši ,80 Kč (dále jen pohledávka 3 ) 2/ Výše pohledávky 3 včetně příslušenství ke dni dražby Věřitel má za povinným pohledávku 3, jejíž výše včetně příslušenství vyčísleného ke dni konání dražby činí celkem ,90 Kč. 3/ Zařazení pohledávky 3 do příslušné skupiny pohledávek Pohledávka 3 patří ve smyslu 337c o.s.ř. do skupiny pohledávek dle 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř., tj. pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, a pohledávky zajištěné zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva. Pohledávka 3 je zajištěna exekutorským zástavním právem zřízeným - exekučním příkazem o zřízení exekutorského zástavního práva na Nemovitostech Náchod 1 ze dne , č.j. 083 EX 612/14-21 soudního exekutora JUDr. Kamila Součka, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 56, Náchod. Právní účinky zápisu ke dni , zápis proveden Pořadí k :30. - exekučním příkazem o zřízení exekutorského zástavního práva na Nemovitostech Náchod 2 ze dne , č.j. 083 EX 612/14-23 soudního exekutora JUDr. Kamila Součka, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 56, Náchod. Právní účinky zápisu ke dni , zápis proveden Pořadí k :17. 4/ Skutečnosti významné pro pořadí pohledávky 3 Pořadí pohledávky 3 vyplývá z výše uvedeného, kdy pro pořadí pohledávky věřitele je tak ve smyslu 337c odst. 5 písm. d) rozhodující den vzniku zástavního práva, tj u Nemovitostí Náchod 1 a u Nemovitostí Náchod 2. Pohledávka 4

5 Dle vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 38 Cm 193/2012 9, ze dne , ve znění a dle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 38 Cm 193/ , ze dne , a ve znění a dle vykonatelného rozsudku Vrchního soudu v Praze, č.j. 9 Cmo 472/ , ze dne , bylo povinnému uloženo, aby zaplatil Věřiteli: - směnečný peníz ,-Kč s 6% úrokem od do zaplacení - směnečnou odměnu 7 000,-Kč - náhradu nákladů směnečného řízení ve výši ,80 Kč - náhradu nákladů námitkového řízení ve výši ,40 Kč - náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši ,80 Kč Shora uvedený směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 38 Cm 193/2012 9, ze dne , nabyl právní moci ve výroku o jistině, příslušenství a odměně dne a ve výroku o nákladech řízení v rozsahu ,80 Kč dne a vykonatelnosti dne Shora uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 38 Cm 193/ , ze dne , nabyl právní moci ve výroku I. o jistině, příslušenství, odměně a nákladech řízení v rozsahu ,80 Kč dne Shora uvedený rozsudek Vrchního soudu v Praze, č.j. 9 Cmo 472/ , ze dne , nabyl právní moci dne a vykonatelnosti dne směnečný peníz ,-Kč - směnečný úrok ve výši 6% z částky ,- Kč od do , tj ,41 Kč - směnečná odměna 7 000,-Kč - náhrada nákladů směnečného řízení ve výši ,80 Kč - náhrada nákladů námitkového řízení ve výši ,40 Kč - náhrada nákladů odvolacího řízení ve výši ,80 Kč (dále jen pohledávka 4 ) 2/ Výše pohledávky 4 včetně příslušenství ke dni dražby Věřitel má za povinným pohledávku 4, jejíž výše včetně příslušenství vyčísleného ke dni konání dražby činí celkem ,41 Kč. 3/ Zařazení pohledávky 4 do příslušné skupiny pohledávek Pohledávka 4 patří ve smyslu 337c o.s.ř. do skupiny pohledávek dle 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř., tj. pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, a pohledávky zajištěné zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva. Pohledávka 4 je zajištěna exekutorským zástavním právem zřízeným - exekučním příkazem o zřízení exekutorského zástavního práva na Nemovitostech Náchod 1 ze dne , č.j. 083 EX 612/14-21 soudního exekutora JUDr. Kamila Součka, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 56, Náchod. Právní účinky zápisu ke dni , zápis proveden Pořadí k :30. - exekučním příkazem o zřízení exekutorského zástavního práva na Nemovitostech Náchod 2 ze dne , č.j. 083 EX 612/14-23 soudního exekutora JUDr. Kamila Součka, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 56, Náchod. Právní účinky zápisu ke dni , zápis proveden Pořadí k :17.

6 4/ Skutečnosti významné pro pořadí pohledávky 4 Pořadí pohledávky 4 vyplývá z výše uvedeného, kdy pro pořadí pohledávky věřitele je tak ve smyslu 337c odst. 5 písm. d) rozhodující den vzniku zástavního práva, tj u Nemovitostí Náchod 1 a u Nemovitostí Náchod 2. Pohledávka 5 Dne vydal Krajský soud v Hradci Králové usnesení, č.j. 9 T 7/ , kterým rozhodl, že povinný je povinen nahradit Věřiteli jako poškozené v předmětném trestním řízení náklady společného zmocněnce ve výši ,80 Kč. Toto usnesení, se spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze, č.j. 9 To 26/ , ze dne , nabylo právní moci a je vykonatelné dnem Tato pohledávka byla snížena vzájemným započtením pohledávek ze dne o částku ,- Kč - náhrada nákladů společného zmocněnce v trestním řízení ve výši ,80 Kč (dále jen pohledávka 5 ) 2/ Výše pohledávky 5 včetně příslušenství ke dni dražby Věřitel má za povinným pohledávku 5, jejíž výše včetně příslušenství vyčísleného ke dni konání dražby činí celkem ,80 Kč. 3/ Zařazení pohledávky 5 do příslušné skupiny pohledávek Pohledávka 5 patří ve smyslu 337c o.s.ř. do skupiny pohledávek dle 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., ostatní pohledávky. 4/ Skutečnosti významné pro pořadí pohledávky 5 Pořadí pohledávky 5 vyplývá z výše uvedeného, kdy pro pořadí pohledávky věřitele je tak ve smyslu 337c odst. 5 písm. c) rozhodující den podání této přihlášky, tj Pohledávka 6 Dle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Náchodě, č.j. 14C 125/ , ze dne , ve znění a dle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 26Co 476/ , ze dne , bylo povinnému uloženo, aby zaplatil Věřiteli: ,- Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 7,5 % ročně z částky ,- Kč jdoucím od do zaplacení, se zákonným úrokem z prodlení ve výši 7,5 % z částky ,- Kč jdoucím od do zaplacení - náhradu nákladů prvostupňového řízení ve výši ,- Kč - náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši ,- Kč Shora uvedený rozsudek Okresního soudu v Náchodě, č.j. 14C 125/ , ze dne , nabyl právní moci dne a vykonatelnosti dne

7 Shora uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 26Co 476/ , ze dne , nabyl právní moci rovněž právní moci dne a vykonatelnosti dne jistina ,-Kč - zákonný úrok z prodlení ve výši 7,5 % ročně z částky ,- Kč jdoucím od do , tj ,97 Kč - zákonným úrokem z prodlení ve výši 7,5 % z částky ,- Kč jdoucím od do , tj ,79 Kč - náhradu nákladů prvostupňového řízení ve výši ,- Kč - náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši ,- Kč (dále jen pohledávka 6 ) 2/ Výše pohledávky 6 včetně příslušenství ke dni dražby Věřitel má za povinným pohledávku 6, jejíž výše včetně příslušenství vyčísleného ke dni konání dražby činí celkem ,76 Kč. 3/ Zařazení pohledávky 6 do příslušné skupiny pohledávek Pohledávka 6 patří ve smyslu 337c o.s.ř. do skupiny pohledávek dle 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., ostatní pohledávky. 4/ Skutečnosti významné pro pořadí pohledávky 6 Pořadí pohledávky 6 vyplývá z výše uvedeného, kdy pro pořadí pohledávky věřitele je tak ve smyslu 337c odst. 6 písm. c) rozhodující den podání této přihlášky, tj Shrnutí přihlašovaných pohledávek p. Šarky Pavlové Šárka Pavlová přihlásila pohledávky v celkové výši ,37 Kč (z toho ,81 Kč (pohledávka 1 až 4) patří do skupiny pohledávek dle 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř., a ,56 Kč (pohledávka 5 a 6) do skupiny pohledávek dle 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř.), Pohledávky Jaroslava Procházky, bytem Masarykovo náměstí 40, Náchod, a to Pohledávka 1 Věřitel má pohledávku za povinným vyplývající z pravomocného a vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.j. 9 T 7/ , kterým bylo rozhodnuto, že povinný je vinen ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu dle 209 odst. 1 a 5 písm. a) trestního zákoníku, a odsuzuje se za to dle 209 odst. 5 trestního zákoníku za použití 58 odst. 1 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání tří (3) roků, když dle 81 odst. 1 trestního zákoníku a 82 odst. 1 trestního zákoníku byla povinnému stanovena zkušební doba v trvání čtyř (4) roků, a zároveň byla povinnému krom jiného uložena povinnost uhradit Věřiteli jako poškozenému v předmětném trestním řízení na náhradu způsobené škody částku ve výši ,-Kč. Tento rozsudek nabyl právní moci ve výroku o vině a trestu dne , v ostatních výrocích dne a dne se stal se vykonatelným. Dle sdělení exekutora ze dne bylo na shora uvedenou pohledávku vymoženo v rámci exekuce vedené Exekutorským úřadem Náchod, JUDr. Kamilem Součkem, soudním exekutorem, pod sp. zn. 083 EX 13/14 celkem ,- Kč.

8 Tuto pohledávku tvoří ke dni dražby: - jistina ve výši celkem ,-Kč (dále jen pohledávka 1 ) 2/ Výše pohledávky 1 včetně příslušenství ke dni dražby Věřitel má za povinným pohledávku 1, jejíž výše včetně příslušenství vyčísleného ke dni konání dražby činí celkem ,- Kč. 3/ Zařazení pohledávky 1 do příslušné skupiny pohledávek Pohledávka 1 věřitele patří ve smyslu 337c OSŘ do skupiny pohledávek dle 337c odst. 1 písm. c), tj. pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, a pohledávky zajištěné zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva. Pohledávka 1 věřitele je zajištěna exekutorským zástavním právem zřízeným - exekučním příkazem o zřízení exekutorského zástavního práva na Nemovitostech Náchod 1 ze dne , č.j. 083 EX 14/14-35 soudního exekutora JUDr. Kamila Součka, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 56, Náchod. Právní účinky zápisu ke dni , zápis proveden Pořadí k :53. - exekučním příkazem o zřízení exekutorského zástavního práva na Nemovitostech Náchod 2 ze dne , č.j. 083 EX 14/14-40 soudního exekutora JUDr. Kamila Součka, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 56, Náchod. Právní účinky zápisu ke dni , zápis proveden Pořadí k :53. 4/ Skutečnosti významné pro pořadí pohledávky 1 Pořadí pohledávky 1 vyplývá z výše uvedeného, kdy pro pořadí pohledávky věřitele je tak ve smyslu 337c odst. 5 písm. d) rozhodující den vzniku zástavního práva, tj Pohledávka 2 Dle vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 39 Cm 187/ , ze dne , ve znění a dle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 39 Cm 187/ , ze dne , bylo povinnému uloženo, aby zaplatil oprávněnému: - směnečný peníz ,-Kč s 6% úrokem od do zaplacení - směnečnou odměnu 2 000,-Kč - náhradu nákladů směnečného řízení ve výši ,-Kč - náhradu nákladů námitkového řízení ve výši 2 841,08 Kč Shora uvedený směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 39 Cm 187/ , ze dne , nabyl právní moci ve výroku o jistině i ve výroku o nákladech řízení a je vykonatelný dnem Shora uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 39 Cm 187/ , ze dne nabyl právní moci ve výroku I. a ve výroku II. dne a vykonatelnosti dne směnečný peníz ,-Kč - směnečný úrok ve výši 6% p. a. z částky ,- Kč od do , tj ,30 Kč - směnečná odměna 2 000,-Kč - náhrada nákladů směnečného řízení ve výši ,-Kč

9 - náhrada nákladů námitkového řízení ve výši 2 841,08 Kč (dále jen pohledávka 2 ) 2/ Výše pohledávky 2 včetně příslušenství ke dni dražby Věřitel má za povinným pohledávku 2, jejíž výše včetně příslušenství vyčísleného ke dni konání dražby činí celkem ,38 Kč. 3/ Zařazení pohledávky 2 do příslušné skupiny pohledávek Pohledávka 2 patří ve smyslu 337c o.s.ř. do skupiny pohledávek dle 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., ostatní pohledávky. 4/ Skutečnosti významné pro pořadí pohledávky 2 Pořadí pohledávky 2 vyplývá z výše uvedeného, kdy pro pořadí pohledávky věřitele je tak ve smyslu 337c odst. 5 písm. c) rozhodující den podání této přihlášky, tj Pohledávka 3 Dne vydal Krajský soud v Hradci Králové usnesení, č.j. 9 T 7/ , kterým rozhodl, že povinný je povinen nahradit Věřiteli jako poškozené v předmětném trestním řízení náklady společného zmocněnce ve výši ,-Kč. Toto usnesení, se spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze, č.j. 9 To 26/ , ze dne , nabylo právní moci a je vykonatelné dnem Tato pohledávka byla snížena vzájemným započtením pohledávek ze dne o částku ,- Kč - náhrada nákladů společného zmocněnce v trestním řízení ve výši ,-Kč (dále jen pohledávka 3 ) 2/ Výše pohledávky 3 včetně příslušenství ke dni dražby Věřitel má za povinným pohledávku 3, jejíž výše včetně příslušenství vyčísleného ke dni konání dražby činí celkem ,-Kč. 3/ Zařazení pohledávky 3 do příslušné skupiny pohledávek Pohledávka 3 věřitele patří ve smyslu 337c o.s.ř. do skupiny pohledávek dle 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., ostatní pohledávky. 4/ Skutečnosti významné pro pořadí pohledávky 3 Pořadí pohledávky 3 vyplývá z výše uvedeného, kdy pro pořadí pohledávky věřitele je tak ve smyslu 337c odst. 5 písm. c) rozhodující den podání této přihlášky, tj Pohledávka 4 Dle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Náchodě, č.j. 14C 124/ , ze dne , ve znění a dle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 26Co 475/ , ze dne , bylo povinnému uloženo, aby zaplatil Věřiteli:

10 - zákonný úrok z prodlení ve výši 7,75 % ročně z částky ,- Kč jdoucím od do zaplacení, - zákonný úrok z prodlení ve výši 7,5 % z částky ,- Kč jdoucím od do zaplacení Shora uvedený rozsudek Okresního soudu v Náchodě, č.j. 14C 124/ , ze dne , nabyl právní moci dne a vykonatelnosti dne Shora uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 26Co 475/ , ze dne , nabyl právní moci rovněž právní moci dne a vykonatelnosti dne zákonný úrok z prodlení ve výši 7,75 % ročně z částky ,- Kč jdoucím od do , tj ,67 Kč - zákonný úrok z prodlení ve výši 7,5 % z částky ,- Kč jdoucím od do , tj ,23 Kč (dále jen pohledávka 4 ) 2/ Výše pohledávky 4 včetně příslušenství ke dni dražby Věřitel má za povinným pohledávku 4, jejíž výše včetně příslušenství vyčísleného ke dni konání dražby činí celkem ,90 Kč. 3/ Zařazení pohledávky 4 do příslušné skupiny pohledávek Pohledávka 4 patří ve smyslu 337c o.s.ř. do skupiny pohledávek dle 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., ostatní pohledávky. 4/ Skutečnosti významné pro pořadí pohledávky 4 Pořadí pohledávky 6 vyplývá z výše uvedeného, kdy pro pořadí pohledávky věřitele je tak ve smyslu 337c odst. 4 písm. c) rozhodující den podání této přihlášky, tj Shrnutí přihlašovaných pohledávek p. Jaroslava Procházky Jaroslav Procházka tedy přihlásil pohledávky 1 až 3 za povinným v celkové výši ,28 Kč (z toho ,- Kč (pohledávka 1) patří do skupiny pohledávek dle 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř., a ,28 Kč (pohledávka 2 až 4) do skupiny pohledávek dle 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř.). Pohledávka JUDr. Marcela Smékala, soudního exekutora Exekutorský úřad Praha-západ a to pohledávka ve výši 7.865,- Kč z titulu příkazu k úhradě nákladů exekuce. Jedná se o pohledávku sedmé skupiny s pořadím určeným dnem Pohledávka Komerční banka, a.s., IČ: , se sídlem Na Příkopě 969/3, Praha 1, a to pohledávka ve výši ,57 Kč s přísl. z titulu rozsudku OS Náchod č.j. 10 C 447/ Vyčísleni ke dni dražby Jistina: ,57 Kč Úrok z úvěru: ,42 Kč Úrok z prodlení: ,59 Kč Náklady nalézacího řízení: ,60 Kč Celkem: ,18 Kč Jedná se o pohledávku třetí skupiny s pořadím určeným dnem (vznik exekutorského zástavního práva). Pohledávka Petra Pultara, bytem Komenského 1472, Náchod, a to pohledávka ve výši ,- Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ročně z částky ,- Kč jdoucím od do zaplacení, se

11 zákonným úrokem z prodlení ve výši 7,75 % z částky ,- Kč jdoucím od do zaplacení, se zákonným úrokem z prodlení ve výši 7,75 % z částky ,- Kč jdoucím od do zaplacení a nákladů nalézacího řízení před soudem prvého stupně ve výši ,- Kč a nákladů odvolacího řízení ve výši ,- Kč, a to dle rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne , čj. 64C 95/ ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , čj. 26 Co 478/ Rozsudek nabyl právní moci dne a vykonatelnosti dne Jedná se o pohledávku sedmé skupiny s pořadím určeným dnem (přihlášení pohledávky). Pohledávka Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem : Vinohradská 3218/169, Praha 10, IČ : a to pohledávka ve výši ,30 Kč, z toho jistina činí částku ,- Kč a 4,80% p.a. smluvní úrok z částky ,- Kč od do činí částku 100,30 Kč. Pohledávka oprávněné patří do třetí skupiny pohledávek. Rozhodujícím datem pro pořadí pohledávky je , den vzniku zástavního práva. Zástavní právo bylo zřízeno Smlouvou o zřízení zástavních práv k věcem nemovitým č /1 ze dne uzavřenou mezi věřitelem a zástavci. Právní účinky vkladu zástavního práva vznikly dne P o u č e n í : Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele a povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle 336p odst. 1 o.s.ř., nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží. Věřitel je povinen bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou. Soudní exekutor dále upozorňuje, že k žádosti dvou věřitelů bylo nařízeno jednání k rozvrhu rozdělované podstaty. Teprve v průběhu tohoto jednání budou přihlášené pohledávky s konečnou platností rozděleny do skupin a pořadí a bude vydáno usnesení o rozvrhu. Vyvěšeno dne V Praze dne JUDr. Filip Exner soudní exekutor

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech:

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech: TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 11.7.2011 A JE VYKONATELNÉ DNE: 11.7.2011 Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 16.8.2011 Podpis: č.j. 024 EX 287/07-214 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková,

Více

4 EX0305/08-51. Usnesení

4 EX0305/08-51. Usnesení 4 EX0305/08-51 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Exekutorský úřad Havlíčkův Brod Exekutorský úřad Havlíčkův Brod S o u d n í e x e k u t o r M g r. S t a n i s l a v M o l á k tel.: 569 420 480, fax.: 569 494 480, e-mail: podatelna@exekutor.cz, DS: 4w6g8q5

Více

Usnesení. proti povinnému: Martin Filištein, bytem Ves-Ke Školce 104, Vrábče, PSČ: 370 01, IČ: 01713060, nar. 15.08.1979,

Usnesení. proti povinnému: Martin Filištein, bytem Ves-Ke Školce 104, Vrábče, PSČ: 370 01, IČ: 01713060, nar. 15.08.1979, Obecnl éřad VráMe Došlo dne: :({! )s.,.:,j Přilohy: (-jr/ft C.clOP.1 lp,u. T f//-{'(~" _. 7Jz---'- U~I..n: Usnesení číslo jednací 017 EX 1304/13-36 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

USNESENÍ. Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, se sídlem Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Česká republika

USNESENÍ. Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, se sídlem Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Česká republika EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Sp. zn.

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

U S N E S E N Í. Michal Štěpánek bytem Nepilova 903/3, Praha 9, IČ: 73866245, nar.: 24.12.1978

U S N E S E N Í. Michal Štěpánek bytem Nepilova 903/3, Praha 9, IČ: 73866245, nar.: 24.12.1978 Č.j.: 148 EX 922/14-103 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. David Vybíral, LL.M., Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Praha 6, Česká republika pověřený k provedení exekuce

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00353/14-035 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 978/13-78 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

sp. zn. 021 EX 4489/11-171

sp. zn. 021 EX 4489/11-171 JUDr. Ivan Erben, soudní exekutor, Exekutorský úřad 021 Praha 8 U Okrouhlíku 1820/3, Praha 5, PSČ 150 00 tel: 222313203, fax: 257220225, e-mail: info@exekutor-praha8.cz, DS: ax3g8dn IČ: 49639200 Osoby,

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

sp. zn. 178 EX 14601/07-147

sp. zn. 178 EX 14601/07-147 JUDr. Jiří Janečka, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad 178 Plzeň-jih V Bezovce 1896/6, PSČ 301 00 tel: 377422737, fax: 377426074, e-mail: podatelna@eu178.cz, DS: greppib IČ: 62188178 sp. zn. 178

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 13063/11-97 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland Exekutorský úřad se sídlem Zborovská 3 v Praze 5 U S N E S E N Í 027 EX 03277/05 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 616/13-91 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 8048/11-240 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

Exekuční příkaz. bytem Mastník 49, Stařeč, RČ: 720830/4554

Exekuční příkaz. bytem Mastník 49, Stařeč, RČ: 720830/4554 Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 28802 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511243, e-mail: i.nfo@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DrČ: CZ6802090416 Osoby.

Více

číslo soudního exekutora: 147, IČ: 43 91 46 24, DIČ: CZ 7305080244 Usnesení

číslo soudního exekutora: 147, IČ: 43 91 46 24, DIČ: CZ 7305080244 Usnesení Exekutorský úřad Praha 5, Malátova 645/18, 150 00 Praha 5 S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. Tel.: 251 551 860, GSM : 604 873 829, e-mail: podatelna@eupraha5.cz, www.eupraha5.cz číslo

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A :

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A : EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, SOUDNÍ EXEKUTOR 181 EX 2300/14-222 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, Exekutorský úřad Karlovy Vary, pověřen vedením exekuce na základě

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863

č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863 č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863 E x e k u č n í p ř í k a z Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Poděbradova 41, pověřený k provedení exekuce usnesením Okresního

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 16615/12-69 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

Pešek Aleš, bytem Morašice 40, Morašice, PSČ: 538 02, IČ: 46462449, RČ: 681223/0535 USNESENÍ

Pešek Aleš, bytem Morašice 40, Morašice, PSČ: 538 02, IČ: 46462449, RČ: 681223/0535 USNESENÍ , JUDr. Arnošt Hofman, soudní exekutor se sídlem 9. května 215, 533 72 Moravany tel.: 466797880 fax: 466797890 e-mail: hofman@exek.cz Úřední deska: www.exek.cz ISDS: 5zzg8gj Bankovní spojení: GE Money

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 9465/12-145 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

č.j. 024 EX 2002/07-168 VS opr.: 245/26103903/07

č.j. 024 EX 2002/07-168 VS opr.: 245/26103903/07 TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 12.9.2011 A JE VYKONATELNÉ DNE: 12.9.2011 Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 7.10.2011 Podpis: č.j. 024 EX 2002/07-168 VS opr.: 245/26103903/07 U s n e s e n í Soudní

Více

Usnesení. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 Vinohradská 1188/58 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e- mail: glogrova@exekutor-praha4.cz ID datové schránky : r3kg8fa Usnesení Č.j. 126 EX 257/09-31 Soudní exekutor, Exekutorský

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba

Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u.

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u. Usnesení číslo jednací 017 EX 2299/14-51 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Tábor, pověřený k vedení exekuce na základě pověření vydaném Okresním soudem v Prachaticích ze dne 28.11.2014

Více

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, JUDr. Antonín Dohnal, soudní exekutor Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, tel: 581 112 200, 584 411 112, fax: 584 450 309, mobil: 774 093 073 e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 7461/11-90 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00

Více

USNESENÍ. t a k t o: Číslo jednací: 131 EX 2574/14-59

USNESENÍ. t a k t o: Číslo jednací: 131 EX 2574/14-59 Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,id

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 101 EX 03816/11-112 13.5.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 101 EX 03816/11-112 13.5.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 22.7.2015 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 22.7.2015 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz Spisová značka: 134 EX 03475/12-491

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1804/11-419 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1804/11,

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) Č.j. 0136 EX 167/10-142 Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

U s n e s e n í. o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

U s n e s e n í. o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba U s n e s e n í č. j. 068 EX 00028/13-162 Vyřizuje: Alena Beneszová Tel.: 552 532 434 Značka oprávněného: o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Juraj Polák, Exekutorský

Více

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny Sp.zn. 102 Ex 030/03-N U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, se sídlem Ostrava, Dlouhá ul. 3, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 91 Nc 10155/2002-9

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1311/08-451 Sp.zn. zást. opr.: 3456563649 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 427/10-256 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10,

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085EX 2743/09-137 085EX 2860/11-61 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2653/06-1205 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2653/06,

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 02509/11-400

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 101 EX 5518/13-275 13.1.2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 101 EX 5518/13-275 13.1.2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 138/10-1521 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 138/10,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2675/05-230 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2675/05,

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

U S N E S E N Í. Dražební vyhlášku o provedení opakované - odročené elektronické dražby nemovitých věcí (dražební vyhláška)

U S N E S E N Í. Dražební vyhlášku o provedení opakované - odročené elektronické dražby nemovitých věcí (dražební vyhláška) Mgr. Hynek Sekyrka Murmanská 1475/4, 10000 Praha 10 soudní exekutor posta@eupraha1 Exekutorský úřad Praha 1 www.eupraha1.cz ISDS: ieft5qt tel: 295560648 fax: 295033366 U S N E S E N Í č.j.: 145 EX 540/12-238

Více

na návrh oprávněného: Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, IČ: 45317054

na návrh oprávněného: Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, IČ: 45317054 Sp. zn. 070 Ex 5989/13-50 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk,

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 1230/10-445 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

U S N E S E N Í. proti Iveta Houdková, Moldava 23, Moldava, PSČ:417 81, r.č.: 805118/4174, IČ: 72019409

U S N E S E N Í. proti Iveta Houdková, Moldava 23, Moldava, PSČ:417 81, r.č.: 805118/4174, IČ: 72019409 Č.j. 162 EX 249/14-23 č.j. oprávněného: 249/14 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Pavel Ender, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava, pověřený Okresním soudem v Teplicích,

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Toto rozhodnutí ze dne 04.04.2013, č.j. 085 EX 6439/11-166, nabylo právní moci dne 26.04.2013. Připojení doložky právní moci provedl Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, dne 30.05.2013. U s n e s e n

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

t a k t o : I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. č.j. 024 EX 2/08-238 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce,

Více

PRACHATICE. Výzva. Číslo jednací: 040Ex 11001/09- Ve Zdíkově, dne 2.2.2015

PRACHATICE. Výzva. Číslo jednací: 040Ex 11001/09- Ve Zdíkově, dne 2.2.2015 Ve Zdíkově, dne 2.2.2015 Číslo jednací: 040Ex 11001/09- V exekuční věci pod č. 040Ex 11001/09 na základě exekučního titulu - rozhodnutí: č.j.9c137/2009-17, který vydal Okresní soud v Písku dne 10.3.2009

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-039 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti Usnesení Č. j. 099 EX 3574/10-110 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Liberci

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

U s n e s e n í. www.e-drazby.cz

U s n e s e n í. www.e-drazby.cz U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 1166/13-55 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 09/800/19 Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská

Více

U S N E S E N Í. č.j. 97EX 316/13-89 ev. č. opr.: 4003050781 č.j. ex. soudu: 53 EXE 152/2013-12

U S N E S E N Í. č.j. 97EX 316/13-89 ev. č. opr.: 4003050781 č.j. ex. soudu: 53 EXE 152/2013-12 U S N E S E N Í č.j. 97EX 316/13-89 ev. č. opr.: 4003050781 č.j. ex. soudu: 53 EXE 152/2013-12 Exekutorského úřadu Brno město, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Novém Jičíně

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) Č.j. 0136 EX 325/11-94 Č.j. opr.: 1038/2010 Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební

Více

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37 Usnesení Č. j. 121 EX 290/09-37 Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

Usnesení. Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6, Mgr. Zuzana Sobíšková,

Usnesení. Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6, Mgr. Zuzana Sobíšková, Číslo jednací: 180 Ex 9317/09-65 Usnesení Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6, Mgr. Zuzana Sobíšková, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal: Okresní

Více

vydává tuto dražební vyhlášku

vydává tuto dražební vyhlášku JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek Sp.zn. 143 EDC 03/10 5 Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek,

Více

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o Cpjn 202/2005 S t a n o v i s k o občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. dubna 2006 k rozhodování soudů ve věcech úroků z prodlení, požadovaných a přiznávaných

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Exekuční příkaz. exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí:

Exekuční příkaz. exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí: Toto rozhodnutí ze dne 26.01.2007, č.j. 120 EX 5347/06-5, nabylo právní moci dne 05.10.2007. Připojení doložky právní moci provedl JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. soudní exekutor, dne 04.03.2013. Sp. zn.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1430/05-945 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1430/05,

Více

U S N E S E N Í. Obec: 558044 Merklín Kat. území: 693197 Merklín u Přeštic List vlastnictví: 336

U S N E S E N Í. Obec: 558044 Merklín Kat. území: 693197 Merklín u Přeštic List vlastnictví: 336 Exekutorský úřad Plzeň sever, 312 00 Plzeň, Pod Vrchem 51 Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške Tel: 377 235 155, mobil: 728 135 509, e-mail: jpeske@volny.cz, www.exekutor-plzen.cz, ID DS: xy4g8ux U S N

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 4272/08/PO-RVP 1/Bj 101 EX 570/10-74 27.5.2015 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 4272/08/PO-RVP 1/Bj 101 EX 570/10-74 27.5.2015 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 003 EX 2691/13-34 Usnesení o nařízení elektronické dražby Mgr. Erik Smola, exekutorský kandidát pověřený soudním exekutorem Mgr. Richardem Bednářem, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Na Plískavě

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 6337/13-331 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07770/05 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více