ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s"

Transkript

1 Povinné predmety I. ročník Krmovinárstvo 5 2 2s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 3 0 2s Štatistika a základy výpočtovej techniky 4 1 2s Histológia a embryológia z 2 3s Anatómia I. * 6 2 3s Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Jazyk anglický/ nemecký 0 2z 0 2z Povinne voliteľné predmety Zoológia 3 2 2s Základy ekológie 3 2 2s Kynológia 3 0 3z Výberové predmety História UVLF v Košiciach 2 1 1z Telesná výchova * 0 2z 0 2z (P + PV) 18 (18 + 0) 36 (30 + 6) za ročník min. 48; úplne 54 hodín (13-týždňový semester) 21 (7 + 14) 21 (8 + 13) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov 4 / 0 / 2 4 / 0 / 1 ZS zimný semester z zápočet LS letný semester s skúška * - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

2 Povinné predmety II. ročník Zootechnika * 7 2 3s Verejné veterinárske lekárstvo 4 1 2s Chémia potravín * 4 2 3s Anatómia II. * z 1 3s Fyziológia z 2 3s Biochémia * z 2 3s Jazyk anglický/ nemecký 0 2z 0 2s Ekonomika a manažment 4 1 2s Veterinárska etika 4 1 2s Mikrobiológia * 2 2z Výživa a dietetika zvierat * 2 2z Povinne voliteľné predmety Radiobiológia potravín * 3 1 2s Základy vedeckej práce 3 0 2s Základy práva pre veterinárnych medikov 3 0 2s Základy účtovníctva a finančného riadenia 3 1 2s Výberové predmety Výcvik a rehabilitácia koní * 2 0 2z Rybárstvo 2 0 2s Telesná výchova * 0 2z 0 2z (P + PV) 18 (15 + 3) 48 (45 + 3) za ročník min. 60; úplne 66 hodín (13-týždňový semester) 29 ( ) 25 (9 + 16) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov 3 / 0 / 4 6 / 0 / 2 ZS zimný semester z zápočet LS letný semester s skúška * - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

3 Povinné predmety III. ročník Genetika * 4 2 3s Toxikológia * 4 2 3s Mikrobiológia * 7 2 3s Výživa a dietetika zvierat * 5 2 2s Hygiena chovu zvierat a welfare * 4 2 3s Veterinárna etológia 3 2 2s Imunológia * 4 2 3s Patologická fyziológia * 5 2 2z 2 2s Farmakológia 5 2 2z 2 2s Všeobecná hygiena a potravinárska technika * 6 1 2z 1 2s Hygiena a technológia rastlinných potravín * 7 1 3z 2 3s Klinická diagnostika * 2 2z Patologická anatómia * 2 3z 2 3z Diplomová práca 0 2z 0 2z Povinne voliteľné predmety Molekulová mikrobiológia v potravinách * 3 2 2s Patologická biochémia * 3 0 3s Základy génového inžinierstva 3 1 3s Základy veterinárnej hematológie * 3 1 2s Výberové predmety Telesná výchova 0 2z 0 2z (P + PV) 27 (24 + 3) za ročník min. 54; úplne 60 hodín (13-týždňový semester) 46 ( ) 33 (30 + 3) 36 ( ) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov 5 / 0 / 6 6 / 0 / 3 ZS zimný semester z zápočet LS letný semester s skúška * - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

4 Povinné predmety IV. ročník Prednášky cvičenia prednášky cvičenia Klinická diagnostika * 6 2 2s Patologická anatómia * s Farmácia a terapeutiká 4 2 2s Senzorické analýzy potravín * 3 1 2s Všeobecná chirurgia a anesteziológia * 4 2 3s Choroby rýb a včiel 3 2 3s Radiológia a zobrazovacie techniky * 2 1 1s Potravinárska mikrobiológia a alimentárne choroby * 4 1 2z 1 2s Epizootológia * 6 2 2z 2 3s Parazitológia * 6 2 2z 2 3s Pôrodníctvo, andrológia a poruchy rozmnožovania * 4 2 3s Ochrana životného prostredia 1 2z Choroby voľne žijúcich zvierat 2 2 2s Diplomová práca (nie je povinné prihlásenie sa na DP) 0 2z 0 2z Odborná prax Klinická prax ŠVPÚ Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat * Povinne voliteľné predmety 80 hodín / z 10 hodín / z Prednášky cvičenia prednášky cvičenia Výživa ľudí 3 1 2s Analýza kontaminantov v potravinách 3 1 2s Klinická biochémia 3 0 3s Chov a choroby plazov a terárijných zvierat 3 2 2s Klinická onkológia zvierat 3 1 2s Ochrana zdravia zvierat používaných v biomedicínskom výskume v zmysle platnej legislatívy EÚ 3 2 2s Aditívne látky v potravinách 3 1 2s Zoonózy 3 2 2s Choroby laboratórnych zvierat a manažment klinických experimentov 3 2 2s

5 Výberové predmety pokračovanie ŠP hygiena - 4. ročník Prednášky cvičenia Prednášky Cvičenia Sokoliarstvo a rehabilitácia voľne žijúcich živočíchov 3 1 3s Správne konanie procesné 2 2 0s Tropická veterinárna medicína 2 2 2s Telesná výchova 0 2z 0 2z (P+PV) 30 (27 + 3) za ročník min. 54; úplne 60 hodín (13 týždňový semester) 30 ( ) 30 (27 + 3) 36 ( ) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov 6 / 0 / 4 6 / 0 / 4 ZS zimný semester z zápočet LS letný semester s skúška * - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

6 Povinné predmety V. ročník Prednášky cvičenia prednášky Cvičenia Choroby koní 6 2 3s Choroby malých zvierat 6 2 3s Veterinárska legislatíva a súdne veterinárske lekárstvo 8 2 2s Preventívna veterinárna medicína 6 2 2s Ochrana životného prostredia a verejného zdravia 8 2 3s Diplomová práca 0 2z 0 2z PREDMETY Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva Nákazy zvierat 2 2z Ochrana životného prostredia 1 2z Veterinárska legislatíva 1 1z Choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat PREDMETY Choroby hydiny 2 2z Choroby exotických a zoo zvierat 1 2z PREDMETY Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov Hygiena a technológia rýb, vodných živočíchov a mraziarenstvo 4 2 3z Hygiena a technológia hydiny, vajec a zveriny 5 2 3z Prehliadka jatočných zvierat 2 3z P Odborné praxe Choroby prežúvavcov 8 2 2z 2 2kz Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov RVPS Potravinárske podniky 8 2 4z 80 hodín / z 40 hodín / z Klinické praxe Klinika prežúvavcov 30 hodín / z 20 hodín / z Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 20 hodín / z

7 Povinne voliteľné predmety pokračovanie ŠP hygiena potravín 5. ročník Prednášky cvičenia prednášky Cvičenia Potravinárska mykológia a mykotoxikológia 3 1 2s Diagnostika porúch vnútorného prostredia zvierat 3 1 2s Veterinárna oftalmológia 3 1 2s Veterinárna stomatológia a čeľustná ortopédia zvierat 3 1 2s Poľovníctvo * 3 0 3s Audit prevádzok na výrobu potravín 3 1 1s Manažment zdravia HD 3 1 2s Základy podkúvačstva a ortopedické podkutie 3 1 2s Klinická farmakológia 3 0 2s Výberové predmety Prednášky cvičenia prednášky Cvičenia Svetové mäsové špeciality 2 1 2s Veterinárna dermatológia malých zvierat 2 0 3s Autentifikácia potravinových komodít 2 1 2s Laboratórna diagnostika 2 0 2s Telesná výchova 0 2z 0 2z (P+PV) 25 (22 + 3) 39 (36 + 3) za ročník min. 58; úplne 64 hodín (13 týždňový semester) 32 ( ) 43 ( ) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov / 3 / 0 / 7 / 1 2 / 1 / 10 / 1

8 Povinné predmety štátnej skúšky VI. ročník Choroby prežúvavcov P Choroby prežúvavcov 4 4z Choroby ošípaných P Choroby ošípaných kz 3 4z P PREDMETY Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov 2 4z Prehliadka jatočných zvierat 5 2 3z Hygiena a spracovanie vedľajších potravinárskych produktov 2 1 2z Hygiena a technológia mäsa 6 2 3z 2 3z Úradná kontrola potravín 3 2 3z Diplomová práca - obhajoba 30 z Klinika prežúvavcov 30z Klinická prax - počet hodín za semester Klinika ošípaných 20z 20z Klinika malých zvierat Klinika koní Voliteľné predmety štátnej skúšky 20z 20z prednášky cvičenia Prednášky Cvičenia Choroby koní P Choroby koní 3 8z Choroby malých zvierat P Choroby malých zvierat 2 4z 2 6z za ročník 60 hodín (13 týždňový semester) 33 ( ) 17 (7 + 10) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov / 0 / 1 / 8 / 2 0 / 0 / 6 / 2

9 Klinická prax Klinika prežúvavcov Klinika ošípaných Klinika malých zvierat Klinika koní Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 80 hodín 40 hodín 20 hodín 20 hodín 30 hodín Povinné štátne skúšky pre ŠP HP Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov 429 hodín Hygiena a spracovanie vedľajších potr.produktov 1/2 Hygiena a technológia mäsa 2/3; 2/3 Úradná kontrola potravín 2/3 Hygiena a technológia hydiny, vajec a zveriny 2/3 Hygiena a tech rýb, vodných živočíchov a mraziarenstvo 2/3 Prehliadka jatočných zvierat 2/3, 2/3 Hygiena a technológia mlieka 143 hodín Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov 2/4; 2/4 Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva 117 hodín Nákazy zvierat 2/2 Ochrana životného prostredia 1/2 Veterinárska legislatíva 1/1 Choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 208 hodín Choroby hydiny 2/2 Choroby voľne žijúcich zvierat 2/2 Choroby exotických a zoo zvierat 1/2 Choroby rýb, obojživelníkov a plazov 1/2 Choroby včiel 1/1 Choroby prežúvavcov 182 hodín Vnútorné choroby prežúvavcov 1/1, 2/2 Chirurgia a ortopédia prežúvavcov 1/1 Reprodukcia prežúvavcov 2/2 Infekčné a parazitárne choroby prežúvavcov 2/2 Choroby ošípaných 169 hodín Vnútorné choroby ošípaných 2/2 Chirurgia a ortopédia ošípaných 1/1 Reprodukcia ošípaných 1/2 Infekčné a parazitárne choroby ošípaných 2/2 Voliteľné štátne skúšky pre ŠP HP Choroby koní 208 hodín Vnútorné choroby koní 2/2 Chirurgia a ortopédia koní 2/2

10 Reprodukcia koní 2/2 Infekčné a parazitárne choroby koní 2/2 Choroby malých zvierat 247 hodín Vnútorné choroby MZ 2/2; 2/2 Chirurgia a ortopédia MZ 2/2 Reprodukcia MZ 1/2 Infekčné a parazitárne choroby MZ 2/2

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2012

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2012 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2012 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Změny v curriculu v rámci přípravy na mezinárodní evaluaci veterinárního vzdělávání na univerzitě 1 prof. MVDr. Vladimír Večerek,

Více

Text a foto: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Grafická úprava a sazba: Core studio s.r.o.

Text a foto: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Grafická úprava a sazba: Core studio s.r.o. 1 2 3 Text a foto: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Grafická úprava a sazba: Core studio s.r.o. Propagační brožura vznikla v roce 2011 za finanční podpory MŠMT v rámci decentralizovaného rozvojového

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské doktorské vzdělání (kód oboru V) 11 Matematické obory V 11-01-V/005 Algebra, teorie čísel a matematická logika V 11-01-V/010 Geometrie a globální analýza V 11-01-V/012

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VÝZNAM BIOLOGIE_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Odborné kvalifikace. 01 Obecné otázky. Je odborná činnost [${FreeTextActivity}] součástí povolání [${Profession}] na území Vašeho státu?

Odborné kvalifikace. 01 Obecné otázky. Je odborná činnost [${FreeTextActivity}] součástí povolání [${Profession}] na území Vašeho státu? Otázky pro určení povolání Určení povolání 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Je povolání [${Profession}] na území Vašeho státu regulováno? - Ano - Ne Jaké odborné činnosti spadají do povolání [${Profession}]

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů 00 Věda. Všeobecnosti 004 Počítačová věda 004.6 Databáze 004.932 Digitální zpracování obrazu 005.51 Logistika 006 Metrologie 001 Věda a vědění 004.3 Hardware 004.7 Počítačové sítě 005 Management 005.91/.92

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Novinky vo fonde Ústrednej knižnice

Novinky vo fonde Ústrednej knižnice Novinky vo fonde Ústrednej knižnice (január - marec 2010) Sign.: K7402 12,26 Zittlau, Jörg: Jak se léčit vhodnou stravou Brno : Computer Press, 2009 Sign.: K7403 27,18 Grasgruber, Pave : Sportovní geny.

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

CEGEDIM - Multichannel marketing

CEGEDIM - Multichannel marketing CEGEDIM - Multichannel marketing This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright 2012 1 PROPAGAČNÍ KANÁLY TRADIČNÍ VS. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP A VÝVOJ INVESTIC This document

Více

Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov

Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Pravoslav Stránský,

Více

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy PROFIL ABSOLVENTA Kód a název oboru vzdělání: Název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: 53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184 344 01, Domažlice, Erbenova 184 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 344 01 Domažlice, Erbenova 184 Vzdělávací program Diplomovaná

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii M. Jirsa, P. Pecáková, J. Vávrová Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 upravená verze Podmínky pro zařazení do oboru Získání odborné

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Fakulta veterinární hygieny a ekologie INFORMACE O STUDIU. Akademický rok 2014/2015

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Fakulta veterinární hygieny a ekologie INFORMACE O STUDIU. Akademický rok 2014/2015 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie INFORMACE O STUDIU Akademický rok 2014/2015 Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno tel. 541 561 111 http://www.vfu.cz AKADEMICKÝ

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie Chemie Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze www.natur.cuni.cz/chemie 3 4 Jaká je moderní chemie? Chemie je už od dob svého vzniku jako vědního oboru nesmírně poutavá věda, která

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské Zápis z 10. zasedání Akreditační komise Herbertov, 26. a 27. října 1999 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Stanislav Procházka, Milan Sojka, Jiří Mareš, Pavel Holländer, Petr Kratochvíl, Petr

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00 Velké Meziříčí, 13. 14. června 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00 Velké Meziříčí, 13. 14. června 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00 Velké Meziříčí, 13. 14. června 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský,

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Pravoslav Stránský, Vladimír Křístek, Jan Štěpán, Jiří Sobota,

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím

Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím Vyplň úvodní hlavičku tabulky. Do každé kolonky zaznamenej 3 podstatné informace ze shlédnuté prezentace. ČLENOVÉ SKUPINY: TŘÍDA: DATUM: VĚDY V BIOLOGII ČLOVĚKA

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012. MUDr. Petr NAVRÁTIL

VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012. MUDr. Petr NAVRÁTIL VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012 MUDr. Petr NAVRÁTIL Organizační struktura Odboru vojenského zdravotnictví MO zastoupení VHPS HH MO 21 Ředitel odboru Asistent

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 28. LISTOPADU 2008 Cena: 134 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy BAKALÁŘSKÉ STUDIUM STUDIJNÍ PLÁNY Studijní programy BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 2011 2012 STUDIJNÍ PLÁNY http://www.af.czu.cz http:// www. fappz.czu.cz http://www.agrobiologie.cz 2011 kolektiv autorů České zemědělské univerzity v

Více

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy BAKALÁŘSKÉ STUDIUM STUDIJNÍ PLÁNY Studijní programy BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 2012 2013 STUDIJNÍ PLÁNY http://www.af.czu.cz http:// www. fappz.czu.cz http://www.agrobiologie.cz 2012 kolektiv autorů České zemědělské univerzity v

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2014 Předkládá: prof. MVDr. Alois

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM STUDIJNÍ PLÁNY Studijní programy NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM 2013 2014 STUDIJNÍ PLÁNY http://www.af.czu.cz http:// www. fappz.czu.cz http://www.agrobiologie.cz 2013 kolektiv autorů

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více

Organizace a řízení ambulantních laboratoří. Martin Radina SPADIA LAB

Organizace a řízení ambulantních laboratoří. Martin Radina SPADIA LAB Organizace a řízení ambulantních laboratoří Martin Radina SPADIA LAB INMED 2012 Pardubice, 22. 23.11.2012 Úvod Dramatické změny prostředí významně ovlivňuje laboratorní medicínu za posledních 20 let Legislativní

Více

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc Toto téma jsem si vybrala, protože chci po ukončení základní školy studovat na střední zdravotnické škole. Potom si chci udělat třeba i vysokou školu a dále pracovat v nemocničním personálu. OBSAH Lékařství

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Koperníkova 1429, tel/fax: 573338932, e mail: vetkm@vetkm.cz www.vetkm.cz Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011-1/125 - Výroční zpráva

Více

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2013

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2013 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2013 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Pavilon veřejného veterinářství, ochrany zvířat a chorob volně žijících zvířat 1 Vladimír Večerek Univerzita pod drobnohledem

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

FVHE VFU v Brně má akreditovaný 1 studijní program, který zahrnuje 7 studijních oborů, které jsou akreditovány jak v češtině, tak v angličtině:

FVHE VFU v Brně má akreditovaný 1 studijní program, který zahrnuje 7 studijních oborů, které jsou akreditovány jak v češtině, tak v angličtině: Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno duben 2013 O hodnocení doktorských

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Studijní opora pro kombinované studium. Fylogeneze a systém strunatců. RNDr. Eva Jozífková Ph.D.

Studijní opora pro kombinované studium. Fylogeneze a systém strunatců. RNDr. Eva Jozífková Ph.D. Studijní opora pro kombinované studium Fylogeneze a systém strunatců RNDr. Eva Jozífková Ph.D. Zdroje informací Základním zdrojem informací je povinná literatura a powerpointové prezentace. Prezentace

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd ČLK, Brno 15. 16. listopadu 2013 PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. MBA vedoucí odd. vzdělávání ČLK n n Aktuální stav CŽV Vzdělávací akce Systematizace

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 24.11.2011, Ostrava Ing. Michal Zahradníček, MBA předseda DR 1 FÓRUM HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN: Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje? Anotace: Bude

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví provádí státní zdravotní dozor v souladu

Více

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012)

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná výborem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve složení (uvedeno abecedně): MUDr. Jitka Částková, CSc.

Více

Pokyny ředitele VOŠ k I. ročníku zimnímu semestru 2015/16

Pokyny ředitele VOŠ k I. ročníku zimnímu semestru 2015/16 Pokyny ředitele VOŠ k I. ročníku zimnímu semestru 2015/16 Zápis do I. ročníku: 1. 9. 2015 Začátek výuky: 14. 9. 2015 Vánoční prázdniny: 21. 12. 2015 1. 1. 2016 Konec výuky. 17. 12. 2015 Zkouškové období:

Více

Charakteristika studijních oborů

Charakteristika studijních oborů Charakteristika studijních oborů Univerzita Tomáše Bati ve ě Fakulta technologická CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ Akademický rok 2011/2012 OBSAH BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů

Více