ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s"

Transkript

1 Povinné predmety I. ročník Krmovinárstvo 5 2 2s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 3 0 2s Štatistika a základy výpočtovej techniky 4 1 2s Histológia a embryológia z 2 3s Anatómia I. * 6 2 3s Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Jazyk anglický/ nemecký 0 2z 0 2z Povinne voliteľné predmety Zoológia 3 2 2s Základy ekológie 3 2 2s Kynológia 3 0 3z Výberové predmety História UVLF v Košiciach 2 1 1z Telesná výchova * 0 2z 0 2z (P + PV) 18 (18 + 0) 36 (30 + 6) za ročník min. 48; úplne 54 hodín (13-týždňový semester) 21 (7 + 14) 21 (8 + 13) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov 4 / 0 / 2 4 / 0 / 1 ZS zimný semester z zápočet LS letný semester s skúška * - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

2 Povinné predmety II. ročník Zootechnika * 7 2 3s Verejné veterinárske lekárstvo 4 1 2s Chémia potravín * 4 2 3s Anatómia II. * z 1 3s Fyziológia z 2 3s Biochémia * z 2 3s Jazyk anglický/ nemecký 0 2z 0 2s Ekonomika a manažment 4 1 2s Veterinárska etika 4 1 2s Mikrobiológia * 2 2z Výživa a dietetika zvierat * 2 2z Povinne voliteľné predmety Radiobiológia potravín * 3 1 2s Základy vedeckej práce 3 0 2s Základy práva pre veterinárnych medikov 3 0 2s Základy účtovníctva a finančného riadenia 3 1 2s Výberové predmety Výcvik a rehabilitácia koní * 2 0 2z Rybárstvo 2 0 2s Telesná výchova * 0 2z 0 2z (P + PV) 18 (15 + 3) 48 (45 + 3) za ročník min. 60; úplne 66 hodín (13-týždňový semester) 29 ( ) 25 (9 + 16) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov 3 / 0 / 4 6 / 0 / 2 ZS zimný semester z zápočet LS letný semester s skúška * - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

3 Povinné predmety III. ročník Genetika * 4 2 3s Toxikológia * 4 2 3s Mikrobiológia * 7 2 3s Výživa a dietetika zvierat * 5 2 2s Hygiena chovu zvierat a welfare * 4 2 3s Veterinárna etológia 3 2 2s Imunológia * 4 2 3s Patologická fyziológia * 5 2 2z 2 2s Farmakológia 5 2 2z 2 2s Všeobecná hygiena a potravinárska technika * 6 1 2z 1 2s Hygiena a technológia rastlinných potravín * 7 1 3z 2 3s Klinická diagnostika * 2 2z Patologická anatómia * 2 3z 2 3z Diplomová práca 0 2z 0 2z Povinne voliteľné predmety Molekulová mikrobiológia v potravinách * 3 2 2s Patologická biochémia * 3 0 3s Základy génového inžinierstva 3 1 3s Základy veterinárnej hematológie * 3 1 2s Výberové predmety Telesná výchova 0 2z 0 2z (P + PV) 27 (24 + 3) za ročník min. 54; úplne 60 hodín (13-týždňový semester) 46 ( ) 33 (30 + 3) 36 ( ) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov 5 / 0 / 6 6 / 0 / 3 ZS zimný semester z zápočet LS letný semester s skúška * - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

4 Povinné predmety IV. ročník Prednášky cvičenia prednášky cvičenia Klinická diagnostika * 6 2 2s Patologická anatómia * s Farmácia a terapeutiká 4 2 2s Senzorické analýzy potravín * 3 1 2s Všeobecná chirurgia a anesteziológia * 4 2 3s Choroby rýb a včiel 3 2 3s Radiológia a zobrazovacie techniky * 2 1 1s Potravinárska mikrobiológia a alimentárne choroby * 4 1 2z 1 2s Epizootológia * 6 2 2z 2 3s Parazitológia * 6 2 2z 2 3s Pôrodníctvo, andrológia a poruchy rozmnožovania * 4 2 3s Ochrana životného prostredia 1 2z Choroby voľne žijúcich zvierat 2 2 2s Diplomová práca (nie je povinné prihlásenie sa na DP) 0 2z 0 2z Odborná prax Klinická prax ŠVPÚ Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat * Povinne voliteľné predmety 80 hodín / z 10 hodín / z Prednášky cvičenia prednášky cvičenia Výživa ľudí 3 1 2s Analýza kontaminantov v potravinách 3 1 2s Klinická biochémia 3 0 3s Chov a choroby plazov a terárijných zvierat 3 2 2s Klinická onkológia zvierat 3 1 2s Ochrana zdravia zvierat používaných v biomedicínskom výskume v zmysle platnej legislatívy EÚ 3 2 2s Aditívne látky v potravinách 3 1 2s Zoonózy 3 2 2s Choroby laboratórnych zvierat a manažment klinických experimentov 3 2 2s

5 Výberové predmety pokračovanie ŠP hygiena - 4. ročník Prednášky cvičenia Prednášky Cvičenia Sokoliarstvo a rehabilitácia voľne žijúcich živočíchov 3 1 3s Správne konanie procesné 2 2 0s Tropická veterinárna medicína 2 2 2s Telesná výchova 0 2z 0 2z (P+PV) 30 (27 + 3) za ročník min. 54; úplne 60 hodín (13 týždňový semester) 30 ( ) 30 (27 + 3) 36 ( ) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov 6 / 0 / 4 6 / 0 / 4 ZS zimný semester z zápočet LS letný semester s skúška * - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

6 Povinné predmety V. ročník Prednášky cvičenia prednášky Cvičenia Choroby koní 6 2 3s Choroby malých zvierat 6 2 3s Veterinárska legislatíva a súdne veterinárske lekárstvo 8 2 2s Preventívna veterinárna medicína 6 2 2s Ochrana životného prostredia a verejného zdravia 8 2 3s Diplomová práca 0 2z 0 2z PREDMETY Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva Nákazy zvierat 2 2z Ochrana životného prostredia 1 2z Veterinárska legislatíva 1 1z Choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat PREDMETY Choroby hydiny 2 2z Choroby exotických a zoo zvierat 1 2z PREDMETY Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov Hygiena a technológia rýb, vodných živočíchov a mraziarenstvo 4 2 3z Hygiena a technológia hydiny, vajec a zveriny 5 2 3z Prehliadka jatočných zvierat 2 3z P Odborné praxe Choroby prežúvavcov 8 2 2z 2 2kz Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov RVPS Potravinárske podniky 8 2 4z 80 hodín / z 40 hodín / z Klinické praxe Klinika prežúvavcov 30 hodín / z 20 hodín / z Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 20 hodín / z

7 Povinne voliteľné predmety pokračovanie ŠP hygiena potravín 5. ročník Prednášky cvičenia prednášky Cvičenia Potravinárska mykológia a mykotoxikológia 3 1 2s Diagnostika porúch vnútorného prostredia zvierat 3 1 2s Veterinárna oftalmológia 3 1 2s Veterinárna stomatológia a čeľustná ortopédia zvierat 3 1 2s Poľovníctvo * 3 0 3s Audit prevádzok na výrobu potravín 3 1 1s Manažment zdravia HD 3 1 2s Základy podkúvačstva a ortopedické podkutie 3 1 2s Klinická farmakológia 3 0 2s Výberové predmety Prednášky cvičenia prednášky Cvičenia Svetové mäsové špeciality 2 1 2s Veterinárna dermatológia malých zvierat 2 0 3s Autentifikácia potravinových komodít 2 1 2s Laboratórna diagnostika 2 0 2s Telesná výchova 0 2z 0 2z (P+PV) 25 (22 + 3) 39 (36 + 3) za ročník min. 58; úplne 64 hodín (13 týždňový semester) 32 ( ) 43 ( ) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov / 3 / 0 / 7 / 1 2 / 1 / 10 / 1

8 Povinné predmety štátnej skúšky VI. ročník Choroby prežúvavcov P Choroby prežúvavcov 4 4z Choroby ošípaných P Choroby ošípaných kz 3 4z P PREDMETY Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov 2 4z Prehliadka jatočných zvierat 5 2 3z Hygiena a spracovanie vedľajších potravinárskych produktov 2 1 2z Hygiena a technológia mäsa 6 2 3z 2 3z Úradná kontrola potravín 3 2 3z Diplomová práca - obhajoba 30 z Klinika prežúvavcov 30z Klinická prax - počet hodín za semester Klinika ošípaných 20z 20z Klinika malých zvierat Klinika koní Voliteľné predmety štátnej skúšky 20z 20z prednášky cvičenia Prednášky Cvičenia Choroby koní P Choroby koní 3 8z Choroby malých zvierat P Choroby malých zvierat 2 4z 2 6z za ročník 60 hodín (13 týždňový semester) 33 ( ) 17 (7 + 10) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov / 0 / 1 / 8 / 2 0 / 0 / 6 / 2

9 Klinická prax Klinika prežúvavcov Klinika ošípaných Klinika malých zvierat Klinika koní Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 80 hodín 40 hodín 20 hodín 20 hodín 30 hodín Povinné štátne skúšky pre ŠP HP Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov 429 hodín Hygiena a spracovanie vedľajších potr.produktov 1/2 Hygiena a technológia mäsa 2/3; 2/3 Úradná kontrola potravín 2/3 Hygiena a technológia hydiny, vajec a zveriny 2/3 Hygiena a tech rýb, vodných živočíchov a mraziarenstvo 2/3 Prehliadka jatočných zvierat 2/3, 2/3 Hygiena a technológia mlieka 143 hodín Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov 2/4; 2/4 Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva 117 hodín Nákazy zvierat 2/2 Ochrana životného prostredia 1/2 Veterinárska legislatíva 1/1 Choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 208 hodín Choroby hydiny 2/2 Choroby voľne žijúcich zvierat 2/2 Choroby exotických a zoo zvierat 1/2 Choroby rýb, obojživelníkov a plazov 1/2 Choroby včiel 1/1 Choroby prežúvavcov 182 hodín Vnútorné choroby prežúvavcov 1/1, 2/2 Chirurgia a ortopédia prežúvavcov 1/1 Reprodukcia prežúvavcov 2/2 Infekčné a parazitárne choroby prežúvavcov 2/2 Choroby ošípaných 169 hodín Vnútorné choroby ošípaných 2/2 Chirurgia a ortopédia ošípaných 1/1 Reprodukcia ošípaných 1/2 Infekčné a parazitárne choroby ošípaných 2/2 Voliteľné štátne skúšky pre ŠP HP Choroby koní 208 hodín Vnútorné choroby koní 2/2 Chirurgia a ortopédia koní 2/2

10 Reprodukcia koní 2/2 Infekčné a parazitárne choroby koní 2/2 Choroby malých zvierat 247 hodín Vnútorné choroby MZ 2/2; 2/2 Chirurgia a ortopédia MZ 2/2 Reprodukcia MZ 1/2 Infekčné a parazitárne choroby MZ 2/2

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo I. rok Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 2 0 2s Zoológia 5 2 2s Biochémia * 2 3z Biomedicínska štatistika a informatika 4 1 2s Anatómia I. * 6 2 3s Krmoviny a jedovaté

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu Študijný program: zubné lekárstvo 1. rok S- skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie Anatómia 1 doc. Kubíková 48/36 HK - 6 Anatómia 2 doc. Kubíková - 48/60 S 9 Biológia

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium 1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium Název předmětu P/C P/C počet kreditů Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biologie a genetika RNDr. M. Pešta, Ph.D.,

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

ZUBNÉ LEKÁRSTVO. zimný semester. 2/2 S 5 Všeobecná a orálna biológia 1 2/2 4 2/3 S 6 3/4/1* 7 2/2/1* 4 0/2 S 2 1/3 3. letný semester 2/3 5 2/2 S 5

ZUBNÉ LEKÁRSTVO. zimný semester. 2/2 S 5 Všeobecná a orálna biológia 1 2/2 4 2/3 S 6 3/4/1* 7 2/2/1* 4 0/2 S 2 1/3 3. letný semester 2/3 5 2/2 S 5 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Lekárska biofyzika pre zubné lekárstvo doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. biológia 1 prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Lekárska chémia prof. Ing. Juraj Guzy, CSc. anatómia

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2012

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2012 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2012 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Změny v curriculu v rámci přípravy na mezinárodní evaluaci veterinárního vzdělávání na univerzitě 1 prof. MVDr. Vladimír Večerek,

Více

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012 Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY Akademický rok 2011 M 5133 Vojenské všeobecné lékařství (vojensko medicínská část) M 5134 Vojenské zubní lékařství (vojensko medicínská

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra naplňuje požadavky vycházející z Evropské strategie Světové zdravotnické

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium

1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium 1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biochemie I. prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. MUDr. J. Kotyza, CSc. Biologie

Více

Lekárske odborné špecializácie

Lekárske odborné špecializácie Nemocnica: Lekársky personál Kurz: Slovenčina pre zahraničných lekárov Tematická oblasť: 1. Nemocnica Časť:1.3. Lekársky personál Príloha Lekárske odborné špecializácie A - Lekár: 001 - vnútorné lekárstvo

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017 STUDIJNÍ PLÁNY pro akademický rok 2016/2017 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář (počet hodin za

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Základní klasifikace používané ve statistice VaV

Základní klasifikace používané ve statistice VaV Základní klasifikace používané ve statistice VaV Klasifikace oblastí vědy a technologií (Frascati manuál 2002, OECD 2007) Oblast vědy Podoblast vědy Příklady 1. PŘÍRODNÍ VĚDY 1.1 Matematika Čistá matematika,

Více

B-BIOPOT Študijný program: Biotechnológia a potravinárska technológia Študijný odbor: Biotechnológie Forma štúdia : denná 1.

B-BIOPOT Študijný program: Biotechnológia a potravinárska technológia Študijný odbor: Biotechnológie Forma štúdia : denná 1. B-BIOPOT Študijný program: Biotechnológia a potravinárska technológia Študijný odbor: 5.2.25 Biotechnológie Forma štúdia : denná 1. ročník Číslo predmetu Názov predmetu Týžden ný rozsah Ukončenie Počet

Více

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017. Výučba v jazyku anglickom

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017. Výučba v jazyku anglickom Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017 Výučba v jazyku anglickom študijný poradca: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. kód 1. r o k pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity prerekvizitné

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN pro ak. r. 2015/2016 1. úsek studia kreditů Základy zdravotnictví

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma studia POVINNÉ PŘEDMĚTY

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma studia POVINNÉ PŘEDMĚTY Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN pro ak. r. 2016/2017 POVINNÉ PŘEDMĚTY 1. úsek studia Povinné

Více

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ: DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ: DÉLKA / FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: ZPŮSOB UKONČENÍ: CERTIFIKACE: UČEBNÍ PLÁN Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. vyšší odborné vzdělání 3,5

Více

Číslo študijného odboru

Číslo študijného odboru Príloha č. 2: Zoznam hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov vydaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky z 28. februára 2006 v znení rozhodnutí Ministerstva

Více

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Zpracováno: červen červenec 2011 Autor: Mgr. Hana Hajnová Kontakt: hajnova@jic.cz 2 Úvod 3 Metodologie 4 Výsledky 5 Zdroje 11

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Sústava študijných odborov Slovenskej republiky (spravovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o vysokých školách)

Sústava študijných odborov Slovenskej republiky (spravovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o vysokých školách) pod 1. výchova a vzdelávanie 1.1. 2. humanitné vedy a umenie Sústava študijných Slovenskej republiky (spravovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o vysokých školách) učiteľstvo,

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia 1. úsek studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Předměty Přednášející ZS kreditů Základy

Více

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového Titul () Časové obmedzenie 1 LF UK 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 2 LF UK 7.1.4. vnútorné choroby 3 LF UK 7.1.7. chirurgia 4 LF UK 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 5 LF UK 7.1.10. pediatria 6

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr.

Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr. Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr. AVA22E Anatomie zvířat se základy histologie a embryologie

Více

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole název pracoviště Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Správa budov Dermatovenerologická klinika Dětská psychiatrická klinika Dětské kardiocentrum Farmakologický ústav Fotolaboratoř Gynekologicko-porodnická

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Koncept, infrastruktura a obsah portálu OPTIMED. Ladislav Dušek, Martin Komenda

Koncept, infrastruktura a obsah portálu OPTIMED. Ladislav Dušek, Martin Komenda Koncept, infrastruktura a obsah portálu OPTIMED Ladislav Dušek, Martin Komenda Cíl projektu OPTIMED Cíl: obsahová harmonizace a standardizace studia VL na LF MU zpracovaná v počítačově dostupné podobě

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Vysvětlivky ke studijnímu programu kombinovaná forma: P - přednášky C - cvičení nebo

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

Ostatní drobné úpravy vyplynuly z praktického používání námi sestavených ŠVP.

Ostatní drobné úpravy vyplynuly z praktického používání námi sestavených ŠVP. Dodatek č. 3 ke školním vzdělávacím programům Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč Agropodnikání verze 01, Veterinářství verze 01, Zdravotnický asistent verze

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika UČEBNÍ PLÁN Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika Délka vzdělávání: 4 Forma studia: denní forma vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika délka vzdělávání: 4 forma studia: denní forma vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů včetně zkratek

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika délka vzdělávání: 4 forma studia: denní forma vzdělávání Platnost: od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem Kategorie

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- ---

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- --- Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční bakalářské studium 5341R007 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Latina a lékařská terminologie

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

Text a foto: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Grafická úprava a sazba: Core studio s.r.o.

Text a foto: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Grafická úprava a sazba: Core studio s.r.o. 1 2 3 Text a foto: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Grafická úprava a sazba: Core studio s.r.o. Propagační brožura vznikla v roce 2011 za finanční podpory MŠMT v rámci decentralizovaného rozvojového

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2012

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2012 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2012 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Změny v curriculu v rámci přípravy na mezinárodní evaluaci veterinárního vzdělávání na univerzitě 1 prof. MVDr. Vladimír Večerek,

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická biochémia rozpracovaný na 5 rokov

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická biochémia rozpracovaný na 5 rokov Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická biochémia rozpracovaný na 5 rokov 1. rok štúdia 1. Realizácia povinnej odbornej praxe na oddelení klinickej biochémie 3 mesiace 2. Realizácia

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 1. ročník Základy obecné a vývojové psychologie Zobrazovací postupy 1 Nukleární medicína 1 Radiobiologie

Více

39/2005 Sb. VYHLÁKA. Předmět úpravy

39/2005 Sb. VYHLÁKA. Předmět úpravy 39/2005 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. ledna 2005, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání Změna: 129/2010 Sb. Změna:

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

c. 11 zneji; Cl. I VYHLASKA Strana 255 Castka 7 Sbfrka zakonu c. 21 / 2009

c. 11 zneji; Cl. I VYHLASKA Strana 255 Castka 7 Sbfrka zakonu c. 21 / 2009 Castka 7 Sbfrka zakonu c. 21 / 2009 Strana 255 21 VYHLASKA ze dne 12. ledna 2009, kterou se rnenf vyhlaska c. 29612003 Sb., 0 zdravf zvirat a jeho ochrane, 0 premfstovani a preprave zvirat a 0 opravneni

Více

Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Zemědělské inženýrství (v prezenční nebo kombinované formě)

Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Zemědělské inženýrství (v prezenční nebo kombinované formě) Všeobecné zemědělství prezenční nebo kombinovaná forma studia Charakteristika oboru: Obor je určen pro absolventy středních škol, kteří chtějí získat všeobecný přehled z oblasti živočišné výroby, rostlinné

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent Názov kvalifikácie: Úradný veterinárny asistent Kód kvalifikácie C3240002-01789 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov SK ISCO-08 3240002 Úradný veterinárny asistent SK

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské doktorské vzdělání (kód oboru V) 11 Matematické obory V 11-01-V/005 Algebra, teorie čísel a matematická logika V 11-01-V/010 Geometrie a globální analýza V 11-01-V/012

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

Studijní program Farmacie studijní obor farmacie

Studijní program Farmacie studijní obor farmacie Studijní program Farmacie studijní obor farmacie DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN 1. úsek studia Předměty Přednášející ZS Historie a organizace farmacie Dohnal, 3/0 ZK 3 Valášková Etika zdravotnického pracovníka

Více

Plán vzdelávacích aktivít IVVL Košice v roku A. Národný program vzdelávania zamestnancov orgánov veterinárnej správy

Plán vzdelávacích aktivít IVVL Košice v roku A. Národný program vzdelávania zamestnancov orgánov veterinárnej správy Plán vzdelávacích aktivít IVVL Košice v roku 2012 17.4.2012 A. Národný program vzdelávania zamestnancov orgánov veterinárnej správy I. Zdravie a ochrana zvierat Názov vzdelávacej Lektori Dátum ZD 1 Zdravie

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja

Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja Príloha k výnosu č. 1055/2003 11 z 5. augusta 2003 o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja Ev. ZÁKLADNÁ SKUPINA

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2011 Program: 1. program na podporu zvyšování kvality činnosti vysokých škol Podprogram: Název projektu: b) podprogram

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

Študijný plán po semestroch

Študijný plán po semestroch Študijný program: Študijný odbor: Garant: Stupeň: Forma: Dĺžka štúdia v rokoch: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 5.2.14 automatizácia, 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr.

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. 1 Studijní program: B5345 Specializace ve zdravotnictví Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. Studijní plán:

Více

praktické cvičenie PRC (14) 18(18) 32(32) Nepovinné vyučovacie predmety konverzácia v cudzom jazyku KCJ 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) športové h

praktické cvičenie PRC (14) 18(18) 32(32) Nepovinné vyučovacie predmety konverzácia v cudzom jazyku KCJ 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) športové h MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Učebný plán Študijný odbor: 5356 6 zdravotnícky asistent Denné štúdium absolventov základnej školy Kategórie a názvy Skratka Počet týždenných vyučovacích

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1971 Vyhlásené: 23.08.1971 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1971 do: 31.08.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 72 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

Úvaha o studiu na lékaøské fakultì

Úvaha o studiu na lékaøské fakultì Diskusní fórum Úvaha o studiu na lékaøské fakultì Z. Adam Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Předneseno na I.

Více

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava vybraných ch pracovníkov Strana: 1 /68 Kód povolanie KAT špecifikácia Názov 0 lekár A "A" lekár 801 lekár A študijný odbor pre "A" všeobecné lekárstvo 801 lekár 0 študijný odbor pre "A" 860 lekár A študijný

Více

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015 Předkládá: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D.,

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010 Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Základy obecné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990 Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990 l990 l. Doc. MUDr. Vlastimil SLOUKA, CSc. vedoucí ústavu biofyziky a nukleární mediciny 3.LF UK obor : biofyzika přednáška : "Koncepce klinické biofyziky"

Více