ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s"

Transkript

1 Povinné predmety I. ročník Krmovinárstvo 5 2 2s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 3 0 2s Štatistika a základy výpočtovej techniky 4 1 2s Histológia a embryológia z 2 3s Anatómia I. * 6 2 3s Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Jazyk anglický/ nemecký 0 2z 0 2z Povinne voliteľné predmety Zoológia 3 2 2s Základy ekológie 3 2 2s Kynológia 3 0 3z Výberové predmety História UVLF v Košiciach 2 1 1z Telesná výchova * 0 2z 0 2z (P + PV) 18 (18 + 0) 36 (30 + 6) za ročník min. 48; úplne 54 hodín (13-týždňový semester) 21 (7 + 14) 21 (8 + 13) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov 4 / 0 / 2 4 / 0 / 1 ZS zimný semester z zápočet LS letný semester s skúška * - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

2 Povinné predmety II. ročník Zootechnika * 7 2 3s Verejné veterinárske lekárstvo 4 1 2s Chémia potravín * 4 2 3s Anatómia II. * z 1 3s Fyziológia z 2 3s Biochémia * z 2 3s Jazyk anglický/ nemecký 0 2z 0 2s Ekonomika a manažment 4 1 2s Veterinárska etika 4 1 2s Mikrobiológia * 2 2z Výživa a dietetika zvierat * 2 2z Povinne voliteľné predmety Radiobiológia potravín * 3 1 2s Základy vedeckej práce 3 0 2s Základy práva pre veterinárnych medikov 3 0 2s Základy účtovníctva a finančného riadenia 3 1 2s Výberové predmety Výcvik a rehabilitácia koní * 2 0 2z Rybárstvo 2 0 2s Telesná výchova * 0 2z 0 2z (P + PV) 18 (15 + 3) 48 (45 + 3) za ročník min. 60; úplne 66 hodín (13-týždňový semester) 29 ( ) 25 (9 + 16) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov 3 / 0 / 4 6 / 0 / 2 ZS zimný semester z zápočet LS letný semester s skúška * - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

3 Povinné predmety III. ročník Genetika * 4 2 3s Toxikológia * 4 2 3s Mikrobiológia * 7 2 3s Výživa a dietetika zvierat * 5 2 2s Hygiena chovu zvierat a welfare * 4 2 3s Veterinárna etológia 3 2 2s Imunológia * 4 2 3s Patologická fyziológia * 5 2 2z 2 2s Farmakológia 5 2 2z 2 2s Všeobecná hygiena a potravinárska technika * 6 1 2z 1 2s Hygiena a technológia rastlinných potravín * 7 1 3z 2 3s Klinická diagnostika * 2 2z Patologická anatómia * 2 3z 2 3z Diplomová práca 0 2z 0 2z Povinne voliteľné predmety Molekulová mikrobiológia v potravinách * 3 2 2s Patologická biochémia * 3 0 3s Základy génového inžinierstva 3 1 3s Základy veterinárnej hematológie * 3 1 2s Výberové predmety Telesná výchova 0 2z 0 2z (P + PV) 27 (24 + 3) za ročník min. 54; úplne 60 hodín (13-týždňový semester) 46 ( ) 33 (30 + 3) 36 ( ) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov 5 / 0 / 6 6 / 0 / 3 ZS zimný semester z zápočet LS letný semester s skúška * - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

4 Povinné predmety IV. ročník Prednášky cvičenia prednášky cvičenia Klinická diagnostika * 6 2 2s Patologická anatómia * s Farmácia a terapeutiká 4 2 2s Senzorické analýzy potravín * 3 1 2s Všeobecná chirurgia a anesteziológia * 4 2 3s Choroby rýb a včiel 3 2 3s Radiológia a zobrazovacie techniky * 2 1 1s Potravinárska mikrobiológia a alimentárne choroby * 4 1 2z 1 2s Epizootológia * 6 2 2z 2 3s Parazitológia * 6 2 2z 2 3s Pôrodníctvo, andrológia a poruchy rozmnožovania * 4 2 3s Ochrana životného prostredia 1 2z Choroby voľne žijúcich zvierat 2 2 2s Diplomová práca (nie je povinné prihlásenie sa na DP) 0 2z 0 2z Odborná prax Klinická prax ŠVPÚ Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat * Povinne voliteľné predmety 80 hodín / z 10 hodín / z Prednášky cvičenia prednášky cvičenia Výživa ľudí 3 1 2s Analýza kontaminantov v potravinách 3 1 2s Klinická biochémia 3 0 3s Chov a choroby plazov a terárijných zvierat 3 2 2s Klinická onkológia zvierat 3 1 2s Ochrana zdravia zvierat používaných v biomedicínskom výskume v zmysle platnej legislatívy EÚ 3 2 2s Aditívne látky v potravinách 3 1 2s Zoonózy 3 2 2s Choroby laboratórnych zvierat a manažment klinických experimentov 3 2 2s

5 Výberové predmety pokračovanie ŠP hygiena - 4. ročník Prednášky cvičenia Prednášky Cvičenia Sokoliarstvo a rehabilitácia voľne žijúcich živočíchov 3 1 3s Správne konanie procesné 2 2 0s Tropická veterinárna medicína 2 2 2s Telesná výchova 0 2z 0 2z (P+PV) 30 (27 + 3) za ročník min. 54; úplne 60 hodín (13 týždňový semester) 30 ( ) 30 (27 + 3) 36 ( ) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov 6 / 0 / 4 6 / 0 / 4 ZS zimný semester z zápočet LS letný semester s skúška * - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

6 Povinné predmety V. ročník Prednášky cvičenia prednášky Cvičenia Choroby koní 6 2 3s Choroby malých zvierat 6 2 3s Veterinárska legislatíva a súdne veterinárske lekárstvo 8 2 2s Preventívna veterinárna medicína 6 2 2s Ochrana životného prostredia a verejného zdravia 8 2 3s Diplomová práca 0 2z 0 2z PREDMETY Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva Nákazy zvierat 2 2z Ochrana životného prostredia 1 2z Veterinárska legislatíva 1 1z Choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat PREDMETY Choroby hydiny 2 2z Choroby exotických a zoo zvierat 1 2z PREDMETY Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov Hygiena a technológia rýb, vodných živočíchov a mraziarenstvo 4 2 3z Hygiena a technológia hydiny, vajec a zveriny 5 2 3z Prehliadka jatočných zvierat 2 3z P Odborné praxe Choroby prežúvavcov 8 2 2z 2 2kz Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov RVPS Potravinárske podniky 8 2 4z 80 hodín / z 40 hodín / z Klinické praxe Klinika prežúvavcov 30 hodín / z 20 hodín / z Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 20 hodín / z

7 Povinne voliteľné predmety pokračovanie ŠP hygiena potravín 5. ročník Prednášky cvičenia prednášky Cvičenia Potravinárska mykológia a mykotoxikológia 3 1 2s Diagnostika porúch vnútorného prostredia zvierat 3 1 2s Veterinárna oftalmológia 3 1 2s Veterinárna stomatológia a čeľustná ortopédia zvierat 3 1 2s Poľovníctvo * 3 0 3s Audit prevádzok na výrobu potravín 3 1 1s Manažment zdravia HD 3 1 2s Základy podkúvačstva a ortopedické podkutie 3 1 2s Klinická farmakológia 3 0 2s Výberové predmety Prednášky cvičenia prednášky Cvičenia Svetové mäsové špeciality 2 1 2s Veterinárna dermatológia malých zvierat 2 0 3s Autentifikácia potravinových komodít 2 1 2s Laboratórna diagnostika 2 0 2s Telesná výchova 0 2z 0 2z (P+PV) 25 (22 + 3) 39 (36 + 3) za ročník min. 58; úplne 64 hodín (13 týždňový semester) 32 ( ) 43 ( ) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov / 3 / 0 / 7 / 1 2 / 1 / 10 / 1

8 Povinné predmety štátnej skúšky VI. ročník Choroby prežúvavcov P Choroby prežúvavcov 4 4z Choroby ošípaných P Choroby ošípaných kz 3 4z P PREDMETY Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov 2 4z Prehliadka jatočných zvierat 5 2 3z Hygiena a spracovanie vedľajších potravinárskych produktov 2 1 2z Hygiena a technológia mäsa 6 2 3z 2 3z Úradná kontrola potravín 3 2 3z Diplomová práca - obhajoba 30 z Klinika prežúvavcov 30z Klinická prax - počet hodín za semester Klinika ošípaných 20z 20z Klinika malých zvierat Klinika koní Voliteľné predmety štátnej skúšky 20z 20z prednášky cvičenia Prednášky Cvičenia Choroby koní P Choroby koní 3 8z Choroby malých zvierat P Choroby malých zvierat 2 4z 2 6z za ročník 60 hodín (13 týždňový semester) 33 ( ) 17 (7 + 10) skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov / 0 / 1 / 8 / 2 0 / 0 / 6 / 2

9 Klinická prax Klinika prežúvavcov Klinika ošípaných Klinika malých zvierat Klinika koní Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 80 hodín 40 hodín 20 hodín 20 hodín 30 hodín Povinné štátne skúšky pre ŠP HP Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov 429 hodín Hygiena a spracovanie vedľajších potr.produktov 1/2 Hygiena a technológia mäsa 2/3; 2/3 Úradná kontrola potravín 2/3 Hygiena a technológia hydiny, vajec a zveriny 2/3 Hygiena a tech rýb, vodných živočíchov a mraziarenstvo 2/3 Prehliadka jatočných zvierat 2/3, 2/3 Hygiena a technológia mlieka 143 hodín Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov 2/4; 2/4 Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva 117 hodín Nákazy zvierat 2/2 Ochrana životného prostredia 1/2 Veterinárska legislatíva 1/1 Choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 208 hodín Choroby hydiny 2/2 Choroby voľne žijúcich zvierat 2/2 Choroby exotických a zoo zvierat 1/2 Choroby rýb, obojživelníkov a plazov 1/2 Choroby včiel 1/1 Choroby prežúvavcov 182 hodín Vnútorné choroby prežúvavcov 1/1, 2/2 Chirurgia a ortopédia prežúvavcov 1/1 Reprodukcia prežúvavcov 2/2 Infekčné a parazitárne choroby prežúvavcov 2/2 Choroby ošípaných 169 hodín Vnútorné choroby ošípaných 2/2 Chirurgia a ortopédia ošípaných 1/1 Reprodukcia ošípaných 1/2 Infekčné a parazitárne choroby ošípaných 2/2 Voliteľné štátne skúšky pre ŠP HP Choroby koní 208 hodín Vnútorné choroby koní 2/2 Chirurgia a ortopédia koní 2/2

10 Reprodukcia koní 2/2 Infekčné a parazitárne choroby koní 2/2 Choroby malých zvierat 247 hodín Vnútorné choroby MZ 2/2; 2/2 Chirurgia a ortopédia MZ 2/2 Reprodukcia MZ 1/2 Infekčné a parazitárne choroby MZ 2/2

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2012

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2012 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2012 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Změny v curriculu v rámci přípravy na mezinárodní evaluaci veterinárního vzdělávání na univerzitě 1 prof. MVDr. Vladimír Večerek,

Více

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012 Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY Akademický rok 2011 M 5133 Vojenské všeobecné lékařství (vojensko medicínská část) M 5134 Vojenské zubní lékařství (vojensko medicínská

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Základní klasifikace používané ve statistice VaV

Základní klasifikace používané ve statistice VaV Základní klasifikace používané ve statistice VaV Klasifikace oblastí vědy a technologií (Frascati manuál 2002, OECD 2007) Oblast vědy Podoblast vědy Příklady 1. PŘÍRODNÍ VĚDY 1.1 Matematika Čistá matematika,

Více

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ: DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ: DÉLKA / FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: ZPŮSOB UKONČENÍ: CERTIFIKACE: UČEBNÍ PLÁN Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. vyšší odborné vzdělání 3,5

Více

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Zpracováno: červen červenec 2011 Autor: Mgr. Hana Hajnová Kontakt: hajnova@jic.cz 2 Úvod 3 Metodologie 4 Výsledky 5 Zdroje 11

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Vysvětlivky ke studijnímu programu kombinovaná forma: P - přednášky C - cvičení nebo

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2012

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2012 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 5 2012 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Změny v curriculu v rámci přípravy na mezinárodní evaluaci veterinárního vzdělávání na univerzitě 1 prof. MVDr. Vladimír Večerek,

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Text a foto: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Grafická úprava a sazba: Core studio s.r.o.

Text a foto: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Grafická úprava a sazba: Core studio s.r.o. 1 2 3 Text a foto: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Grafická úprava a sazba: Core studio s.r.o. Propagační brožura vznikla v roce 2011 za finanční podpory MŠMT v rámci decentralizovaného rozvojového

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- ---

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- --- Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční bakalářské studium 5341R007 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Latina a lékařská terminologie

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 1. ročník Základy obecné a vývojové psychologie Zobrazovací postupy 1 Nukleární medicína 1 Radiobiologie

Více

39/2005 Sb. VYHLÁKA. Předmět úpravy

39/2005 Sb. VYHLÁKA. Předmět úpravy 39/2005 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. ledna 2005, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání Změna: 129/2010 Sb. Změna:

Více

c. 11 zneji; Cl. I VYHLASKA Strana 255 Castka 7 Sbfrka zakonu c. 21 / 2009

c. 11 zneji; Cl. I VYHLASKA Strana 255 Castka 7 Sbfrka zakonu c. 21 / 2009 Castka 7 Sbfrka zakonu c. 21 / 2009 Strana 255 21 VYHLASKA ze dne 12. ledna 2009, kterou se rnenf vyhlaska c. 29612003 Sb., 0 zdravf zvirat a jeho ochrane, 0 premfstovani a preprave zvirat a 0 opravneni

Více

Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Zemědělské inženýrství (v prezenční nebo kombinované formě)

Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Zemědělské inženýrství (v prezenční nebo kombinované formě) Všeobecné zemědělství prezenční nebo kombinovaná forma studia Charakteristika oboru: Obor je určen pro absolventy středních škol, kteří chtějí získat všeobecný přehled z oblasti živočišné výroby, rostlinné

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské doktorské vzdělání (kód oboru V) 11 Matematické obory V 11-01-V/005 Algebra, teorie čísel a matematická logika V 11-01-V/010 Geometrie a globální analýza V 11-01-V/012

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

Studijní program Farmacie studijní obor farmacie

Studijní program Farmacie studijní obor farmacie Studijní program Farmacie studijní obor farmacie DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN 1. úsek studia Předměty Přednášející ZS Historie a organizace farmacie Dohnal, 3/0 ZK 3 Valášková Etika zdravotnického pracovníka

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2011 Program: 1. program na podporu zvyšování kvality činnosti vysokých škol Podprogram: Název projektu: b) podprogram

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr.

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. 1 Studijní program: B5345 Specializace ve zdravotnictví Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. Studijní plán:

Více

Úvaha o studiu na lékaøské fakultì

Úvaha o studiu na lékaøské fakultì Diskusní fórum Úvaha o studiu na lékaøské fakultì Z. Adam Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Předneseno na I.

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010 Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Základy obecné

Více

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990 Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990 l990 l. Doc. MUDr. Vlastimil SLOUKA, CSc. vedoucí ústavu biofyziky a nukleární mediciny 3.LF UK obor : biofyzika přednáška : "Koncepce klinické biofyziky"

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Hodnocení veterinárního vzdělávání. Self-evaluační zpráva. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Česká republika

Hodnocení veterinárního vzdělávání. Self-evaluační zpráva. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Česká republika Hodnocení veterinárního vzdělávání STAGE II Self-evaluační zpráva Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Česká republika 2013 Hodnocení veterinárního vzdělávání Self-evaluační zpráva Stage II Veterinární

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Poznámka (schváleno VR FVL 26. 6. 2012) Fyziologie a farmakologie 4 1. 11. 2013 návrh na prodlouţení. Doba studia

Poznámka (schváleno VR FVL 26. 6. 2012) Fyziologie a farmakologie 4 1. 11. 2013 návrh na prodlouţení. Doba studia Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno duben 2013 O hodnocení doktorských studijních

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Zoltán Szabó, Jan Münz

Zoltán Szabó, Jan Münz PŘÍPRAVA ROZŠÍŘENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA O OBOR BIOMEDICÍNCKÁ INFORMATIKA Zoltán Szabó, Jan Münz Anotace V současné době na ČVUT, Fakultě biomedicínského inženýrství

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 3 2011

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 3 2011 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 3 2011 OBSAH HLAVNÍ TÉMA 250 let od založení první zvěrolékařské školy na světě 1 Vladimír Večerek CELOUNIVERZITNÍ INFORMACE Vědecká a výzkumná činnost

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VÝZNAM BIOLOGIE_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002 Rozvoj bakalářských studijních programů v souladu s realizací zásad Boloňské deklarace Inovační záměr: Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotnické vyšetřovací metody Číslo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Odborné kvalifikace. 01 Obecné otázky. Je odborná činnost [${FreeTextActivity}] součástí povolání [${Profession}] na území Vašeho státu?

Odborné kvalifikace. 01 Obecné otázky. Je odborná činnost [${FreeTextActivity}] součástí povolání [${Profession}] na území Vašeho státu? Otázky pro určení povolání Určení povolání 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Je povolání [${Profession}] na území Vašeho státu regulováno? - Ano - Ne Jaké odborné činnosti spadají do povolání [${Profession}]

Více

5. METODICKÝ POKYN K VYHLÁŠCE č. 39/2005 Sb.

5. METODICKÝ POKYN K VYHLÁŠCE č. 39/2005 Sb. 12 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 6 Název studijního programu: 5. METODICKÝ POKYN K VYHLÁŠCE č. 39/2005 Sb. 5341 R, bakalářský studijní program 5341-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, vzdělávací program pro Vyšší

Více

N á v r h. Nařízení vlády ze dne

N á v r h. Nařízení vlády ze dne N á v r h Nařízení vlády ze dne kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a označení jejich odbornosti Vláda nařizuje podle 89 odst. 1 zákona č. /2002 Sb., o podmínkách

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 Systém ASPI stav k 18.9.013 do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k 1.10.013 X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15.

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. února 2013 Specializační vzdělávání nově na LF od r. 2011 27.9.2011 podpis veřejnoprávní

Více

Novinky vo fonde Ústrednej knižnice

Novinky vo fonde Ústrednej knižnice Novinky vo fonde Ústrednej knižnice (január - marec 2010) Sign.: K7402 12,26 Zittlau, Jörg: Jak se léčit vhodnou stravou Brno : Computer Press, 2009 Sign.: K7403 27,18 Grasgruber, Pave : Sportovní geny.

Více

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů 00 Věda. Všeobecnosti 004 Počítačová věda 004.6 Databáze 004.932 Digitální zpracování obrazu 005.51 Logistika 006 Metrologie 001 Věda a vědění 004.3 Hardware 004.7 Počítačové sítě 005 Management 005.91/.92

Více

VĚDECKÁ RADA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

VĚDECKÁ RADA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ VĚDECKÁ RADA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ Předseda Vědecké rady Interní grantové agentury Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Místopředseda Vědecké rady Interní grantové agentury

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

Za účasti všech zúčastněných byla dále pod vedením prof. Vašků diskutována tato témata:

Za účasti všech zúčastněných byla dále pod vedením prof. Vašků diskutována tato témata: Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze červen 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních programů

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 1918 2008 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 1918-2008

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 1918 2008 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 1918-2008 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 1918 2008 1 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 1918-2008 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO text prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. foto archiv

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Za účasti všech zúčastněných byla dále pod vedením prof. Vašků diskutována tato témata:

Za účasti všech zúčastněných byla dále pod vedením prof. Vašků diskutována tato témata: Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v Praze červen 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních programů (dále

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru soudní lékařství je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Fakulta veterinární hygieny a ekologie INFORMACE O STUDIU. Akademický rok 2014/2015

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Fakulta veterinární hygieny a ekologie INFORMACE O STUDIU. Akademický rok 2014/2015 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie INFORMACE O STUDIU Akademický rok 2014/2015 Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno tel. 541 561 111 http://www.vfu.cz AKADEMICKÝ

Více

Z Á P I S. Číslo: 21 2013 z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: 21 2013 z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/1 PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr.

Více

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011)

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) 1. doc. RNDr. Peter Andráš, CSc. pro obor ochrana životního prostředí na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské -

Více

Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov

Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Pravoslav Stránský,

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení lékařských fakult

Zpráva Akreditační komise o hodnocení lékařských fakult Zpráva Akreditační komise o hodnocení lékařských fakult únor 2006 Akreditační komise na svém zasedání, které se konalo ve dnech 1. a 2. února 2005, rozhodla, že v souladu s 84 odst. 1 písm. a) zákona č.

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

CEGEDIM - Multichannel marketing

CEGEDIM - Multichannel marketing CEGEDIM - Multichannel marketing This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright 2012 1 PROPAGAČNÍ KANÁLY TRADIČNÍ VS. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP A VÝVOJ INVESTIC This document

Více

1. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami... 1

1. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami... 1 Dodatek č. 2 ke školním vzdělávacím programům Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč Agropodnikání verze 01, Veterinářství verze 01, Zdravotnický asistent verze

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.10.2004 62 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Zdrojem dat pro tuto

Více

KODY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL. KOD programu KKOV INDX NAZEV programu cizojazyčný název Pozn. 1) 2) Změna

KODY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL. KOD programu KKOV INDX NAZEV programu cizojazyčný název Pozn. 1) 2) Změna KOD programu KKOV INDX NAZEV programu cizojazyčný název Pozn. 1) 2) Změna 1 1 0 PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY B 1001 *R 2 Přírodovědná studia ZU 23 236/04 11 11 1 Matematické obory B,M,N,P 1101 1101 R,T,V 2 Matematika

Více

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5 VYHLÁŠKA ze dne 03, kterou se mění vyhláška č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 36/00 Sb. Ministerstvo

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru DERMATOVENEROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní dermatovenerologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012 1. docent doktor medicíny Petr Bachleda, kandidát věd pro obor chirurgie 2. docent doktor medicíny Jiří Beneš, kandidát

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

Učební plány 2015/2016

Učební plány 2015/2016 Č. dokumentu: UPO-001-01092015 Strana 1/25 Dokument Učební plány 2015/2016 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru Seznam oborů specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků včetně přehledu uveřejněných "Rámcových 1. 1 1 Všeobecná sestra Ošetřovatelská péče v anesteziologii, Sestra pro intenzivní

Více

Vrozené vývojové vady, genetika

Vrozené vývojové vady, genetika UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Vrozené vývojové vady, genetika studijní opora pro kombinovanou formu studia Aplikovaná tělesná výchova a sport Doc.MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

Seznam jmenovaných profesorů s účinností od 1. března 2014

Seznam jmenovaných profesorů s účinností od 1. března 2014 Seznam jmenovaných profesorů s účinností od 1. března 2014 1. doc. MUDr. Věra ADÁMKOVÁ, CSc. pro obor: hygiena a epidemiologie 2. doc. akad. mal. Daniel BALABÁN pro obor: výtvarné umění - malířství na

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184 344 01, Domažlice, Erbenova 184 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 344 01 Domažlice, Erbenova 184 Vzdělávací program Diplomovaná

Více