C e s k ý s v a z ju d a C e s k y p o h a r - B r n o C u p Sunday, 20 September 2015 W eight category: M ladsi zaci -27 kg

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C e s k ý s v a z ju d a C e s k y p o h a r - B r n o C u p Sunday, 20 September 2015 W eight category: M ladsi zaci -27 kg"

Transkript

1 C e s k ý s v a z ju d a C e s k y p o h a r - B r n o C u p Sunday, September W eight category: M ladsi zaci - kg Games won Gameresults P l. B O D N Á R, O n d ř e j [ C z e J u d o P ř í b r a m ( P R I B) ] V A V E R K A, H y n e k [ C z e S l o v á c k á S l a v i a U h e r s k é H r a d i š t M R Á Z E K, J a n [ C z e T o r i J u d o B r n o ( T J B R) ]

2 C e s k ý s v a z j u d a C e s k y p o h a r - B r n o C u p MEŠA, Andrej SKPJ VENCLÙ, Zdenìk JKKL CIBÍK, Pavel SLOP NOVOBILSKÝ, Jan JUTE KRAUS, Jakub K OLHA, František JUPB STUCHLÍK, S. S u n d a y, S e p t e m b e r W e i g h t c a t e g o r y : M l a d s i z a c i - k g JOZS MEDEK, Vojtìch MEDEK, Vojtìch Judo Orel Žïár Nad Sáza. (JOZS) MEDEK, Vojtìch VTZC ZOUBEK, Pavel Judo Orel Žïár Nad Sáza. (JOZS) MEŠA, Andrej MEŠA, Andrej Katsudo Luèenec () MEDEK, Vojtìch JKKL CIBÍK, Pavel Judo Orel Žïár Nad Sáza. (JOZS) CIBÍK, Pavel FABIK, Alan JCLI FABIK, Alan Cze Judoclub Liberec (JCLI) FABIK, Alan SKPJ VENCLÙ, Zdenìk Cze Judoclub Liberec (JCLI) ROHÁÈEK, Šimon JKJN ROHÁÈEK, Šimon Judo Klub Jablonec. (JKJN) ROHÁÈEK, Šimon SLOP NOVOBILSKÝ, Jan Judo Klub Jablonec N. N. (JKJN) ROHÁÈEK, Šimon JUTE KRAUS, Jakub Judo Klub Jablonec N. N. (JKJN) KRAUS, Jakub Cze Judo Teplice (JUTE) ROHÁÈEK, Šimon SSJI RÚŽA, Lukáš Judo Klub Jablonec N. N. (JKJN) RÚŽA, Lukáš K OLHA, František RÚŽA, Lukáš JUPB STUCHLÍK, Sebastian R O H Á Č EK, Šim on STUCHLÍK, Sebastian M ED EK, Vojtěch Judo Pionýr Bohumín (JUPB) R Ú ŽA, Lukáš N O VO B ILSK Ý, Jan MEŠA, Andrej Katsudo Luèenec () CIBÍK, Pavel NOVOBILSKÝ, Jan OLHA, František Judo Košice () CIBÍK, Pavel RÚŽA, Lukáš NOVOBILSKÝ, Jan FABIK, Alan Cze Judoclub Liberec (JCLI) C IB ÍK, Pavel FAB IK, Alan M EŠA, Andrej O LH A, František RÚŽA, Lukáš Sport Judo Litomìøice (SSJI) NOVOBILSKÝ, Jan - k g ( c o m p e t it o r s) JK JN JO ZS SSJI SLO P JK K L JC LI K Printed at --, : by rom an-pc

3 C e s k ý s v a z j u d a C e s k y p o h a r - B r n o C u p JUTE ALBRECHT, Pavel SKJL HRUBAN, David SLOP TRUBKA, Jan UKRB BOIKO, Vladyslav JCB KUNC, Matìj MIOV VRŠEK, Jakub TJBR TESAØÍK, Václav TSCT CERMAN, David DDMBŠLAIS, Ondøej SKKP POSPÍŠIL, Tomáš ALBRECHT, Pavel Cze Judo Teplice (JUTE) BOIKO, Vladyslav JCB MEIXNER, Tomáš MEIXNER, Tomáš SOJI HOTOVEC, Ctibor. Judo Club Baník Ostrava (JCB) MEIXNER, Tomáš SOVP MIKEŠ, Matìj. Judo Club Baník Ostrava (JCB) MIKEŠ, Matìj JUCT HÜBL, Lukáš Tj Sokol Praha Vršovice (SOVP) VRŠEK, Jakub TESAØÍK, Václav ŠLAIS, Ondøej SSJI GABŠTÙR, Patrik GABŠTÙR, Patrik MIOV FRÁÒA, Patrik ROMANOVSKIY, Luka SKPZ MAJZLÍK, Daniel ROMANOVSKIY, Luka UKRB ROMANOVSKIY, Luka ROMANOVSKIY, Luka JOOZ PISK, Radek PISK, Radek B PRUTKAY, Filip Cze Judo Orel Židlochovice (JOOZ) HULA, Ondøej SLOP HULA, Ondøej HULA, Ondøej LOCL MORAVÍK, Jan MORAVÍK, Jan SJLI ÈAPKA, Èenìk Tj Lokomotiva Èeská Lípa. (LOCL) MORAVÍK, Jan JUJI SKLENÁØ, Alois Tj Lokomotiva Èeská Lípa. (LOCL) SKLENÁØ, Alois Cze Judo Jihlava (JUJI) MALACZYNSKI, Filip JKME RESUTÍK, Josef. Judo Club Baník Ostrava (JCB) MALACZYNSKI, Filip JCB MALACZYNSKI, Filip. Judo Club Baník Ostrava (JCB) MALACZYNSKI, Filip SKKP DOUPOVEC, Vít. Judo Club Baník Ostrava (JCB) DOUPOVEC, Vít JKJN SEGEŠ, Vojtìch BOIKO, Vladyslav VRŠEK, Jakub POSPÍŠIL, Tomáš POSPÍŠIL, Tomáš SLOP TRUBKA, Jan JUTE ALBRECHT, Pavel DDMBŠLAIS, Ondøej SKPZ MAJZLÍK, Daniel SSJI GABŠTÙR, Patrik JKME RESUTÍK, Josef SKKP DOUPOVEC, Vít S u n d a y, S e p t e m b e r W e i g h t c a t e g o r y : M l a d s i z a c i - k g BOIKO, Vladyslav POSPÍŠIL, Tomáš V R Š E K, J a k u b JUTE ALBRECHT, Pavel H U L A, O n d ře j ALBRECHT, Pavel JCB MEIXNER, Tomáš Cze Judo Teplice (JUTE) ALBRECHT, Pavel DDMBŠLAIS, Ondøej Cze Judo Teplice (JUTE) VRŠEK, Jakub MIOV VRŠEK, Jakub MALACZYNSKI, Filip SKPZ MAJZLÍK, Daniel. Judo Club Baník Ostrava (JCB) HULA, Ondøej SLOP HULA, Ondøej DOUPOVEC, Vít SKKP DOUPOVEC, Vít DOUPOVEC, Vít LOCL MORAVÍK, Jan POSPÍŠIL, Tomáš P rin te d a t - -, : b y ro m a n -p c BOIKO, Vladyslav ROMANOVSKIY, Luka ROMANOVSKIY, Luka R O M A N O V S K IY, L u k a B O IK O, V la d y s la v A L B R E C H T, P a v e l P O S P ÍŠ IL, To m á š M A L A C Z Y N S K I, F ilip D O U P O V E C, V ít ALBRECHT, Pavel Cze Judo Teplice (JUTE) U K R B U K R B J U T E J C B M IO V S L O P POSPÍŠIL, Tomáš Judo Sk Královo Pole. (SKKP) - k g ( c o m p e t i t o r s)

4 C e s k ý s v a z j u d a C e s k y p o h a r - B r n o C u p USKP KAÈÍREK, Jan USKP KAÈÍREK, Jan JUTE MAG, Petr JUTE MAG, Petr SPHU KIRILENKO, Matìj SPHU KIRILENKO, Matìj JCB TYCAR, Štìpán JCB TYCAR, Štìpán KRAL NOVÁK, Marek FEMA VAŠINA, Ondøej FEMA VAŠINA, Ondøej SOTA ZIVÈÁK, Samuel SOTA ZIVÈÁK, Samuel SKPP PAVLÁT, Matyáš SKPP PAVLÁT, Matyáš KIDS HAMOUZ, Vladimír KIDS HAMOUZ, Vladimír SOJI POULA, Patrik SOJI POULA, Patrik TAPR KOLÁØ, Jan TAPR KOLÁØ, Jan JUNE KRÁL, Ladislav JUNE KRÁL, Ladislav BAKA DURÈÁK, Filip SOZS ŠMÍDA, Jan SOZS ŠMÍDA, Jan JKJN VLASÁK, Jan JKJN VLASÁK, Jan LOTR VACH, Vojtìch LOTR VACH, Vojtìch JUS VOSTØEL, Jan JUS VOSTØEL, Jan SOVP VOJTA, Martin SOVP VOJTA, Martin SOHK SZATMÁRI, Mark SOHK SZATMÁRI, Mark JUUL RÁŽ, Filip LOTR BREZÁNI, Šimon LOTR BREZÁNI, Šimon JOOZ BLATNÝ, Vítek JOOZ BLATNÝ, Vítek SJLI KLÁTIL, Adam SJLI KLÁTIL, Adam B JANKOVIÈ, Juraj B JANKOVIÈ, Juraj SKKP KUPSKÝ, Michal SKKP KUPSKÝ, Michal JCB BULKA, Vojtìch JCB BULKA, Vojtìch JCKY THIROUARD, Antoine JCKY THIROUARD, Antoine JUNE VONDRÁÈEK, Jan JUNE VONDRÁÈEK, Jan SPVB BUDZINSKI, Marek SPVB BUDZINSKI, Marek KRAR KRETOV, Maxim KRAR KRETOV, Maxim SKPZ HOUŠ, Michael FEKIAÈ, Miroslav FEKIAÈ, Miroslav JKPA SLANINA, Jiøí JKPA SLANINA, Jiøí USKP SUCHÝ, Filip USKP SUCHÝ, Filip JUNB VÁVRA, Kristián JUNB VÁVRA, Kristián FEMA HYNÈICA, Roman FEMA HYNÈICA, Roman S u n d a y, S e p t e m b e r - k g KAÈÍREK, Jan W e i g h t c a t e g o r y : M l a d s i z a c i - k g Univerzitní Sportovní Klub Praha (USKP) ( c o m p e t i t o r s) KAÈÍREK, Jan Univerzitní Sportovní Klub Praha (USKP) TYCAR, Štìpán Cze. Judo Club Baník Ostrava (JCB) KAÈÍREK, Jan Univerzitní Sportovní Klub Praha (USKP) VAŠINA, Ondøej Judo Femax Engeneering Hranic. (FEMA) HAMOUZ, Vladimír Cze Judo Club Kidsport (KIDS) HAMOUZ, Vladimír Cze Judo Club Kidsport (KIDS) KAÈÍREK, Jan Univerzitní Sportovní Klub Praha (USKP) POULA, Patrik Cze T.J. Sokol Jihlava (SOJI) KRÁL, Ladislav Cze Judo Neratovice (JUNE) KRÁL, Ladislav Cze Judo Neratovice (JUNE) KRÁL, Ladislav Cze Judo Neratovice (JUNE) VACH, Vojtìch VACH, Vojtìch VOSTØEL, Jan Cze Judo Seddma Semily (JUS) KAÈÍREK, Jan Univerzitní Sportovní Klub. (USKP) SZATMÁRI, Mark Cze Sokol Hradec Králové (SOHK) SZATMÁRI, Mark Cze Sokol Hradec Králové (SOHK) BLATNÝ, Vítek Cze Judo Orel Židlochovice (JOOZ) KUPSKÝ, Michal Cze KUPSKÝ, Michal Cze KUPSKÝ, Michal Cze BULKA, Vojtìch Cze. Judo Club Baník Ostrava (JCB) KRETOV, Maxim Krasnodar (RUS) VONDRÁÈEK, Jan Cze Judo Neratovice (JUNE) R E S U L T S KRETOV, Maxim Krasnodar (RUS) K A Č Í R E K, J a n U S K P KRETOV, Maxim Krasnodar (RUS) K R E T O V, M a x i m K R A R KRETOV, Maxim Krasnodar (RUS) T Y C A R, Š t ě p á n J C B SUCHÝ, Filip S Z A T M Á R I, M a r k S O H K Univerzitní Sportovní Klub Praha (USKP) HYNÈICA, Roman K U P S K Ý, M i c h a l Judo Femax Engeneering Hranic. (FEMA) HYNÈICA, Roman K R Á L, L a d i s l a v J U N E Judo Femax Engeneering Hranic. (FEMA) P O U L A, P a t r i k S O J I JUTE MAG, Petr H Y N Č I C A, R o m a n F E M A JUTE MAG, Petr JCB TYCAR, Štìpán JCB TYCAR, Štìpán TYCAR, Štìpán BAKA DURÈÁK, Filip KIDS HAMOUZ, Vladimír Cze. Judo Club Baník Ostrava (JCB) SOZS ŠMÍDA, Jan TYCAR, Štìpán SOZS ŠMÍDA, Jan SOJI POULA, Patrik SOJI POULA, Patrik Cze. Judo Club Baník Ostrava (JCB) POULA, Patrik TYCAR, Štìpán LOTR VACH, Vojtìch Cze T.J. Sokol Jihlava (SOJI). Judo Club Baník Ostrava (JCB) B JANKOVIÈ, Juraj KUPSKÝ, Michal B JANKOVIÈ, Juraj B JANKOVIÈ, Juraj JCB BULKA, Vojtìch Cze SZATMÁRI, Mark SOHK SZATMÁRI, Mark Cze Sokol Hradec Králové (SOHK) FEKIAÈ, Miroslav SZATMÁRI, Mark FEKIAÈ, Miroslav JUNE VONDRÁÈEK, Jan JUNE VONDRÁÈEK, Jan Cze Sokol Hradec Králové (SOHK) HYNÈICA, Roman SZATMÁRI, Mark FEMA HYNÈICA, Roman Judo Femax Engeneering Hranic. (FEMA) Cze Sokol Hradec Králové (SOHK) KRÁL, Ladislav Cze Judo Neratovice (JUNE) P r i n t e d a t - -, : b y r o m a n - p c

5 C e s k ý s v a z j u d a C e s k y p o h a r - B r n o C u p JKKL BAREŠ, Pavel S u n d a y, S e p t e m b e r JKKL BAREŠ, Pavel BAREŠ, Pavel LTZZ KROPÍK, Vojtìch W e i g h t c a t e g o r y : M l a d s i z a c i - k g LTZZ KROPÍK, Vojtìch BAREŠ, Pavel SKKP SLÁMA, Marek SKKP SLÁMA, Marek UKR PAVLYUCHOK, Ivan SLÁMA, Marek SOZI PØÁDNÝ, Adam SOZI PØÁDNÝ, Adam Cze BAREŠ, Pavel SKPJ KOVANDA, Miroslav SKPJ KOVANDA, Miroslav TESAØ, Radek TESAØ, Radek TESAØ, Radek Cze Judo Strakonice () KOTLÁØ, Ondøej MIOV KOTLÁØ, Ondøej MIOV KOTLÁØ, Ondøej VTZC NOVOTNÝ, Jakub KOTLÁØ, Ondøej SPR MACÁK, Stanislav SPR MACÁK, Stanislav SKKP WALDSBERGER, Tomáš SKKP WALDSBERGER, Tomáš FEMA VYBÍRAL, Erik WALDSBERGER, Tomáš JKOL LEXA, Martin JKOL LEXA, Martin Cze WALDSBERGER, Tomáš SKPB KAHOUN, Josef SKPB KAHOUN, Josef Cze KAHOUN, Josef SOJI ŠLEJTR, Jan SOJI ŠLEJTR, Jan Cze Skp Benešov (SKPB) WALDSBERGER, Tomáš ZSSC TOBIŠKA, Jan ZSSC TOBIŠKA, Jan Cze TOBIŠKA, Jan LTZZ KOBZA, Richard LTZZ KOBZA, Richard Cze Judo Zš Sadová Èáslav (ZSSC) HRUŠKA, Jan JKJN HRUŠKA, Jan JKJN HRUŠKA, Jan Cze Judo Klub Jablonec N. N. (JKJN) HRUŠKA, Jan STKO VRBA, Viktor BORS JOZEYC, Domagoj Cze Judo Klub Jablonec N. N. (JKJN) BORS JOZEYC, Domagoj JDRG DVOØÁÈEK, Antonín JDRG DVOØÁÈEK, Antonín DVOØÁÈEK, Antonín MEFMHUTYRA, Alex JCLI SOLENSKÝ, Oliver Cze Judo Dragons (JDRG) JCLI SOLENSKÝ, Oliver DVOØÁÈEK, Antonín JKKL PAVLAS, Šimon JKKL PAVLAS, Šimon Cze Judo Dragons (JDRG) PAVLAS, Šimon JKOL FORMAN, Maxmilián JKOL FORMAN, Maxmilián DVOØÁÈEK, Antonín SKKP OHNISKO, Adam SKKP OHNISKO, Adam Cze Judo Dragons (JDRG) OHNISKO, Adam SOKOCSÁPAI, Dominik SOKOCSÁPAI, Dominik Cze OHNISKO, Adam SOVP PÉCHY, Marek SOVP PÉCHY, Marek Cze PÉCHY, Marek SKMV ONDRÙŠEK, Jakub SKMV ONDRÙŠEK, Jakub Cze Tj Sokol Praha Vršovice (SOVP) SOMOŠTÌPÁN, Ondøej SSJI NOVÁÈEK, Václav SSJI NOVÁÈEK, Václav SKKP LINDOVSKÝ, Jiøí NOVÁÈEK, Václav STRMEN, Dalibor STRMEN, Dalibor NOVÁÈEK, Václav SOTA POKORNÝ, Martin SOTA POKORNÝ, Martin POKORNÝ, Martin SSUH VAÏURA, Jáchym SSUH VAÏURA, Jáchym NOVÁÈEK, Václav SOHK PROCKERT, Vojtìch SOHK PROCKERT, Vojtìch PROCKERT, Vojtìch LOCL JANOUCH, Tomáš LOCL JANOUCH, Tomáš Cze Sokol Hradec Králové (SOHK) CHLÁDEK, Marian SPVB CHLÁDEK, Marian SPVB CHLÁDEK, Marian ZSSC TOBIŠKA, Jaroslav CHLÁDEK, Marian LTZZ BLAŽEK, Vojtìch LTZZ BLAŽEK, Vojtìch BAREŠ, Pavel NOVÁÈEK, Václav BAREŠ, Pavel LTZZ KROPÍK, Vojtìch L I N D O V S K Ý, J i ř í LTZZ KROPÍK, Vojtìch LTZZ KROPÍK, Vojtìch SKKP SLÁMA, Marek KOTLÁØ, Ondøej FEMA VYBÍRAL, Erik MIOV KOTLÁØ, Ondøej FEMA VYBÍRAL, Erik VYBÍRAL, Erik JKOL LEXA, Martin FEMA VYBÍRAL, Erik SKPB KAHOUN, Josef Judo Femax Engeneering Hranic. (FEMA) VYBÍRAL, Erik DVOØÁÈEK, Antonín JKJN HRUŠKA, Jan Judo Femax Engeneering Hranic. (FEMA) Cze Judo Dragons (JDRG) JCLI SOLENSKÝ, Oliver DVOØÁÈEK, Antonín JCLI SOLENSKÝ, Oliver JCLI SOLENSKÝ, Oliver JKKL PAVLAS, Šimon Cze Judo Dragons (JDRG) OHNISKO, Adam SKKP LINDOVSKÝ, Jiøí SKKP OHNISKO, Adam Cze SKKP LINDOVSKÝ, Jiøí OHNISKO, Adam STRMEN, Dalibor SKKP LINDOVSKÝ, Jiøí SOTA POKORNÝ, Martin Cze LINDOVSKÝ, Jiøí WALDSBERGER, Tomáš SPVB CHLÁDEK, Marian Cze WALDSBERGER, Tomáš Cze P r i n t e d a t - -, : b y r o m a n - p c B A R E Š, P a v e l N O V Á Č E K, V á c l a v R E S U L T S D V O Ř Á Č E K, A n t o n í n W A L D S B E R G E R, T o m á š V Y B Í R A L, E r i k O H N I S K O, A d a m K O T L Á Ř, O n d ř e j - k g ( c o m p e t i t o r s) J K K L S S J I J D R G F E M A M I O V

6 C e s k ý s v a z j u d a C e s k y p o h a r - B r n o C u p LOTR GOTTWALD, Radek JUCT SYNEK, Vladimír SOZI RÖDL, Matìj JCB KØÍŽEK, Šimon B BRUNA, David SLOP LHOTZKÝ, František PRIB HOLOBRADA, Stanislav TJBR LIBERILA, Vojtìch TJBR KRAUS, Michal TAPR NEVŠÍMAL, Vojtìch JKOL SEDLÁÈEK, Vít JKBR KULÍŠEK, Martin SKPJ SVOBODA, Patrik SOZI HOFMAN, Ondøej DDMBBLÁHA, Filip SSJI TOMKO, Ivan GOTTWALD, Radek RÖDL, Matìj LHOTZKÝ, František HOLOBRADA, Stanislav Cze Judo Pøíbram (PRIB) TJBR SUKAÈ, Ondøej SUKAÈ, Ondøej LOTR KRÈMÁØ, Matìj SUKAÈ, Ondøej SJLI TOMAŠTÍK, Jan SEJKORA, Adam CHLU SEJKORA, Adam Jk Ddm Chlumec Nad Cidli. (CHLU) LOBE BERGER, Tomáš BERGER, Tomáš BIHARY, Julius Cze Lokomotiva Beroun (LOBE) HYNÈICA, Tomáš SKKP OTRUBA, Filip Judo Femax Engeneering. (FEMA) HYNÈICA, Tomáš FEMA HYNÈICA, Tomáš Judo Femax Engeneering. (FEMA) SPVB MLADÝ, Petr MLADÝ, Petr SSJI LEGNER, Nicolas MLADÝ, Petr JKOL PELINKA, Michal PELINKA, Michal MLADÝ, Petr SKKP SYDORKIN, Roman SYDORKIN, Roman JUNE KRÁL, Matyáš SYDORKIN, Roman JUCB HOLEÈEK, Jakub RICHTER, Jakub SPHU RICHTER, Jakub Cze Spartak Hulín (SPHU) NEVŠÍMAL, Vojtìch Cze Tj Tatran Prachatice (TAPR) SEDLÁÈEK, Vít SVOBODA, Patrik BLÁHA, Filip JCB KØÍŽEK, Šimon LOTR GOTTWALD, Radek SSJI LEGNER, Nicolas JKOL PELINKA, Michal SSJI TOMKO, Ivan SKPJ SVOBODA, Patrik LOTR KRÈMÁØ, Matìj CHLU SEJKORA, Adam S u n d a y, S e p t e m b e r W e i g h t c a t e g o r y : M l a d s i z a c i - k g RÖDL, Matìj HOLOBRADA, Stanislav Cze Judo Pøíbram (PRIB) NEVŠÍMAL, Vojtìch Cze Tj Tatran Prachatice (TAPR) BLÁHA, Filip LOTR GOTTWALD, Radek PRIB HOLOBRADA, S. JKOL PELINKA, Michal SKKP SYDORKIN, Roman SSJI TOMKO, Ivan TAPR NEVŠÍMAL, Vojtìch LOTR KRÈMÁØ, Matìj FEMA HYNÈICA, Tomáš RÖDL, Matìj BLÁHA, Filip SUKAÈ, Ondøej MLADÝ, Petr SUKAÈ, Ondøej G O T T W A L D, R a d e k T O M K O, Iv a n GOTTWALD, Radek SYDORKIN, Roman SYDORKIN, Roman BLÁHA, Filip TOMKO, Ivan KRÈMÁØ, Matìj KRÈMÁØ, Matìj RÖDL, Matìj P rin te d a t - -, : b y ro m a n -p c M L A D Ý, P e tr S U K A Č, O n d ře j B L Á H A, F ilip R Ö D L, M a tě j MLADÝ, Petr Spartak Velká Bíteš (SPVB) S Y D O R K IN, R o m a n K R Č M Á Ř, M a tě j BLÁHA, Filip RÖDL, Matìj - k g ( c o m p e t i t o r s) S P V B T J B R D D M B S O Z I L o tr L o tr S S J I

7 C e s k ý s v a z j u d a C e s k y p o h a r - B r n o C u p SOZI KOTAN, Petr JKME CHYBA, Jakub JKOL ŠTÝBNAR, Jakub BEL PROT ŠACHL, Oliver BAKA BABIÈ, Jan DDMBGALIN, Maxim TJBR HANÁK, Dominik UKR KHREBTAN, Mark SKPZ KRAHULÍK, Pavel BIHÁRY, Adam SPR ROUBÍK, Matyáš BAKA PRZYBYLA, Adam SSLP TURÈEK, Štìpán JUCT ØEZNÍÈEK, Matìj TJBR JANEÈKA, Jindøich JUPR RAŠKA, Tomáš JKME JELÍNEK, Tobiáš KOTAN, Petr CHYBA, Jakub Cze JK DDM Mìlník (JKME) ŠACHL, Oliver Cze Pro Sport Teplice (PROT) HANÁK, Dominik KHREBTAN, Mark KRAHULÍK, Pavel Cze Skp Zlín (SKPZ) BIHÁRY, Adam Katsudo Luèenec () ROUBÍK, Matyáš Cze Sokol I Prostìjov (SPR) PRZYBYLA, Adam Cze Baník Karviná O.S. (BAKA) RAŠKA, Tomáš JELÍNEK, Tobiáš Cze JK DDM Mìlník (JKME) KOTAN, Petr BABIÈ, Jan Cze Baník Karviná O.S. (BAKA) BABIÈ, Jan Cze Baník Karviná O.S. (BAKA) GALIN, Maxim KHREBTAN, Mark KRAHULÍK, Pavel Cze Skp Zlín (SKPZ) ROUBÍK, Matyáš Cze Sokol I Prostìjov (SPR) TURÈEK, Štìpán Cze Judo Bivoj (SSLP) TURÈEK, Štìpán Cze Judo Bivoj (SSLP) ØEZNÍÈEK, Matìj JKME CHYBA, Jakub TJBR HANÁK, Dominik BIHÁRY, Adam JUCT ØEZNÍÈEK, Matìj JELÍNEK, Tobiáš Cze JK DDM Mìlník (JKME) JKME CHYBA, Jakub BEL TJBR HANÁK, Dominik S u n d a y, S e p t e m b e r W e i g h t c a t e g o r y : M l a d s i z a c i - k g BAKA BABIÈ, Jan BIHÁRY, Adam SPR ROUBÍK, Matyáš JUCT ØEZNÍÈEK, Matìj JKME JELÍNEK, Tobiáš KOTAN, Petr KHREBTAN, Mark KRAHULÍK, Pavel Cze Skp Zlín (SKPZ) TURÈEK, Štìpán Cze Judo Bivoj (SSLP) BABIÈ, Jan Cze Baník Karviná O.S. (BAKA) ROUBÍK, Matyáš Cze Sokol I Prostìjov (SPR) ØEZNÍÈEK, Matìj P rin te d a t - -, : b y ro m a n -p c KOTAN, Petr KRAHULÍK, Pavel Cze Skp Zlín (SKPZ) TURÈEK, Štìpán Cze Judo Bivoj (SSLP) ROUBÍK, Matyáš Cze Sokol I Prostìjov (SPR) KHREBTAN, Mark K R A H U L ÍK, P a v e l K O TA N, P e tr KRAHULÍK, Pavel Cze Skp Zlín (SKPZ) L E B L A N C, T h o m a s R O U B ÍK, M a ty á š T U R Č E K, Š tě p á n K H R E B TA N, M a rk B A B IČ, J a n Ř E Z N ÍČ E K, M a tě j ROUBÍK, Matyáš Cze Sokol I Prostìjov (SPR) - k g ( c o m p e t i t o r s) S K P Z S O Z I B E L S P R S S L P U K R B A K A J U C T

8 C e s k ý s v a z j u d a C e s k y p o h a r - B r n o C u p S u n d a y, S e p t e m b e r VTZC ZMÁTLO, Tomáš ZMÁTLO, Tomáš W e i g h t c a t e g o r y : M l a d s i z a c i - k g Cze Vtž Chomutov (VTZC) VERNER, Jakub JUCT VERNER, Jakub VERNER, Jakub IMRIŠEK, Viktor TJBR VOLNÝ, Jakub VOLNÝ, Jakub IMRIŠEK, Viktor B IMRIŠEK, Viktor IMRIŠEK, Viktor SVOBODA, Jakub CHLU BAKA, Jan BAKA, Jan Jk Ddm Chlumec Nad Cidli. (CHLU) BAKA, Jan SKKP TRÁVNÍÈEK, Dominik Jk Ddm Chlumec Nad Cidli. (CHLU) COGAN, Jan SKPJ COGAN, Jan SVOBODA, Jakub FEMA KOUBEK, Petr KOUBEK, Petr Judo Femax Engeneering. (FEMA) SVOBODA, Jakub JKOL SVOBODA, Jakub SVOBODA, Jakub USKP DUDY, David DUDY, David Univerzitní Sportovní Klub. (USKP) DUDY, David JOOZ VITULA, Petr Univerzitní Sportovní Klub. (USKP) VITULA, Petr Cze Judo Orel Židlochovice (JOOZ) DUDY, David SOJI CAKL, František Univerzitní Sportovní Klub. (USKP) CAKL, František Cze T.J. Sokol Jihlava (SOJI) CAKL, František FEMA ROTH, Jan Cze T.J. Sokol Jihlava (SOJI) ROTH, Jan Judo Femax Engeneering. (FEMA) DUDY, David JUCT IMRICH, Pavel Univerzitní Sportovní Klub. (USKP) IMRICH, Pavel IMRICH, Pavel JCB TURÈÍNEK, Tomáš TURÈÍNEK, Tomáš D U D Y, D a v id. Judo Club Baník Ostrava (JCB) IMRICH, Pavel STKO ROUŠAVÝ, Nikola S V O B O D A, J a k u b ROUŠAVÝ, Nikola IM R IC H, P a v e l Cze Tj Start Kolín (STKO) LAŠKAJ, Adam SOTA LAŠKAJ, Adam L A Š K A J, A d a m LAŠKAJ, Adam B A Ť K A, J a n IM R IŠ E K, V ik to r TJBR VOLNÝ, Jakub FEMA KOUBEK, Petr JOOZ VITULA, Petr JCB TURÈÍNEK, Tomáš V E R N E R, J a k u b TJBR VOLNÝ, Jakub C A K L, F ra n tiš e k VERNER, Jakub JUCT VERNER, Jakub BAKA, Jan FEMA KOUBEK, Petr Jk Ddm Chlumec Nad Cidli. (CHLU) BAKA, Jan CHLU BAKA, Jan Jk Ddm Chlumec Nad Cidli. (CHLU) IMRICH, Pavel JOOZ VITULA, Petr CAKL, František SOJI CAKL, František Cze T.J. Sokol Jihlava (SOJI) LAŠKAJ, Adam JCB TURÈÍNEK, Tomáš LAŠKAJ, Adam SOTA LAŠKAJ, Adam IMRIŠEK, Viktor P rin te d a t - -, : b y ro m a n -p c DUDY, David Univerzitní Sportovní. (USKP) IMRICH, Pavel Judo Èeská Tøebová (JUCT) LAŠKAJ, Adam - k g ( c o m p e t i t o r s) U S K P J K O L J U C T S O TA C H L U S V K B J U C T S O J I

9 C e s k ý s v a z j u d a C e s k y p o h a r - B r n o C u p SKPB MARŠÍÈEK, Jakub MAJOROŠ, Bruno MIOV ŠÈERBA, Sebastian SPHU DVORNÍK, Richard JUCT VOLESKÝ, Ondøej SODE RAJCI, Robert JDRG KORITENSKÝ, Š. UKR PYSHKA, Sergiy S u n d a y, S e p t e m b e r W e i g h t c a t e g o r y : M l a d s i z a c i - k g JUPR MIKEŠ, Roman MIKEŠ, Roman SKPB MARŠÍÈEK, Jakub MIKEŠ, Roman MAJOROŠ, Bruno MAJOROŠ, Bruno Katsudo Luèenec () URBÁNEK, Roman SPHU DVORNÍK, Richard Judo Ústí Nad Labem (JUUL) DVORNÍK, Richard Cze Spartak Hulín (SPHU) URBÁNEK, Roman JUUL URBÁNEK, Roman Judo Ústí Nad Labem (JUUL) URBÁNEK, Roman MIOV ŠÈERBA, Sebastian Judo Ústí Nad Labem (JUUL) LISÝ, Jan SPVB KABELKA, Martin Lokomotiva Trutnov (Lotr) KABELKA, Martin JUCT VOLESKÝ, Ondøej KABELKA, Martin SODE RAJCI, Robert RAJCI, Robert Cze Sokol Dìdice (SODE) LISÝ, Jan JDRG KORITENSKÝ, Šimon LISÝ, Jan LOTR LISÝ, Jan LISÝ, Jan JCKY ZVÌØINA, Jakub LISÝ, Jan PYSHKA, Sergiy U R B Á N EK, R om an UKR PYSHKA, Sergiy ŠČ ER B A, Sebastian M IK EŠ, R om an MARŠÍÈEK, Jakub Cze Skp Benešov (SKPB) ŠÈERBA, Sebastian RAJCI, Robert Cze Sokol Dìdice (SODE) KORITENSKÝ, Šimon Cze Judo Dragons (JDRG) ŠÈERBA, Sebastian KABELKA, Martin RAJCI, Robert Cze Sokol Dìdice (SODE) MIKEŠ, Roman K AB ELK A, M artin R AJC I, R obert M AR ŠÍČ EK, Jakub K O R ITEN SK Ý, Šim on ŠÈERBA, Sebastian MIKEŠ, Roman - k g ( c o m p e t it o r s) Lotr JU U L M IO V JU PR SPVB SO D E SK PB JD R G Printed at --, : by rom an-pc

10 C e s k ý s v a z j u d a C e s k y p o h a r - B r n o C u p S u n d a y, S e p t e m b e r SOZI ÈERMÁK, Boøivoj ÈERMÁK, Boøivoj YAWA ŠIRVANOV, Abdulla W e i g h t c a t e g o r y : M l a d s i z a c i + k g ÈERMÁK, Boøivoj SOMOKAŠPAR, Vojta KAŠPAR, Vojta Cze T.J. Sokol Mohelnice (SOMO) ÈERMÁK, Boøivoj GALIN, Maxim KULHÁNEK, Tomáš SKPJ KULHÁNEK, Tomáš KULHÁNEK, Tomáš LANTAJ, Matúš MEFM JEØÁBEK, Jiøí JEØÁBEK, Jiøí Sk Mìsto Frýdek-Místek (MEFM) JEØÁBEK, Jiøí SPTR CHALUPA, Ondøej Sk Mìsto Frýdek-Místek (MEFM) CHALUPA, Ondøej Cze Spartak Tøebíè (SPTR) LANTAJ, Matúš SOTA DOUBEK, Sebastián DOUBEK, Sebastián LANTAJ, Matúš B LANTAJ, Matúš LANTAJ, Matúš JCB MOTYKA, Dominik MOTYKA, Dominik JKJN JELÍNEK, Ludvík. Judo Club Baník Ostrava (JCB) MOTYKA, Dominik SEDLECKÝ, Jiøí Matyáš. Judo Club Baník Ostrava (JCB) SEDLECKÝ, Jiøí Matyáš Cze Judo Strakonice () MAAŠEJE, Benjamin D MAAŠEJE, Benjamin Dukla Banská Bystrica () MAAŠEJE, Benjamin Dukla Banská Bystrica () MAAŠEJE, Benjamin SOZI KOPIÈ, David Dukla Banská Bystrica () KOPIÈ, David MAAŠEJE, Benjamin JUCT CHROMÝ, Maxim Dukla Banská Bystrica () MITSODA, Roman UKR MITSODA, Roman HLUŠÍ, Vilém JUPR HLUŠÍ, Vilém HLUŠÍ, Vilém M A Ť A Š E J E, B e n ja m in RAICK, Eric BEL RAICK, Eric L A N TA J, M a tú š RAICK, Eric R A IC K, E ric RAICK, Eric B HOS, Hugo H L U Š Í, V ilé m PAØÍZEK, Daniel SSLP PAØÍZEK, Daniel K U L H Á N E K, To m á š Cze Judo Bivoj (SSLP) Č E R M Á K, B o řiv o j YAWA ŠIRVANOV, Abdulla SOMOKAŠPAR, Vojta SOTA DOUBEK, Sebastián SOZI KOPIÈ, David SSLP PAØÍZEK, Daniel SOMOKAŠPAR, Vojta SKPJ KULHÁNEK, Tomáš SOTA DOUBEK, Sebastián MEFM JEØÁBEK, Jiøí SOZI KOPIÈ, David JCB MOTYKA, Dominik SSLP PAØÍZEK, Daniel JUPR HLUŠÍ, Vilém KULHÁNEK, Tomáš DOUBEK, Sebastián KOPIÈ, David HLUŠÍ, Vilém P rin te d a t - -, : b y ro m a n -p c KULHÁNEK, Tomáš RAICK, Eric HLUŠÍ, Vilém ÈERMÁK, Boøivoj D O U B E K, S e b a s tiá n K O P IČ, D a v id MAAŠEJE, Benjamin Dukla Banská Bystrica () RAICK, Eric HLUŠÍ, Vilém + k g ( c o m p e t i t o r s) S V K D S V K B B E L J U P R S K P J S O Z I S O TA S O Z I

Pool A. Pool B FINAL ROUND. Cesky svaz juda. Velká cena České Třebové - III.ročník Weight category: Mladší žáci -30 kg. Pl. Pl.

Pool A. Pool B FINAL ROUND. Cesky svaz juda. Velká cena České Třebové - III.ročník Weight category: Mladší žáci -30 kg. Pl. Pl. Weight category: Mladší žáci - kg Pool A Games won Gameresults Pl. PEŠEK, Lukáš [] KRÁL, Ladislav [Judo Neratovice (STRC)] POSPÍŠIL, Tomáš [ HÜBL, Lukáš [Judo Česká Třebová (PARD)] Pool B Games won Gameresults

Více

Pl. Vytištěno prostřednictvím zkušební verze FinePrint - program zakoupíte na www.fineprint.com

Pl. Vytištěno prostřednictvím zkušební verze FinePrint - program zakoupíte na www.fineprint.com Saturday, June Weight category: Mladší žáci - kg Vytištěno prostřednictvím zkušební verze FinePrint - program zakoupíte na www.fineprint.com Games won Gameresults Pl. HÜBL, Lukáš [Judo Česká Třebová (PARD)]

Více

Pl. GIEDE, Jill. NOVOTNÁ, Michaela. SOUČKOVÁ, Marie. Český svaz juda Český pohár - Velká cena Chomutova. [KSC Stransberg (GER)]

Pl. GIEDE, Jill. NOVOTNÁ, Michaela. SOUČKOVÁ, Marie. Český svaz juda Český pohár - Velká cena Chomutova. [KSC Stransberg (GER)] Saturday, June Weight category: Mladší žákyně - kg Games won Gameresults Pl. GIEDE, Jill [KSC Stransberg (GER)] NOVOTNÁ, Michaela [Cze Judo Davle-Štěchovice (JDST)] SOUČKOVÁ, Marie [Cze Judo Ddm Hradec

Více

STARTOVNÍ LISTINA. Přebor ČR mladších žáků a žákyň. Poznámka: závodníci startují ve váze, ve které jsou na MČR odváženi při kontrolním vážení

STARTOVNÍ LISTINA. Přebor ČR mladších žáků a žákyň. Poznámka: závodníci startují ve váze, ve které jsou na MČR odváženi při kontrolním vážení Mladší žáci -27 kg Bodnár Ondřej Judo Příbram Mrázek Jan Tori Judo Brno Vaverka Hynek Slovácká Slavia Uherské Hradiště Tomek Vojtěch Judoklub Pardubice -30 kg Medek Vojtěch Judo Orel Žďár Nad Sázavou Roháček

Více

S u n d a y, 2 0 S e p t e m b e r 2 0 1 5 W e i g h t c a t e g o r y : M l a d s i z a k y n e -3 2 k g. Printed at 20-09-2015, 15:45 by roman-pc

S u n d a y, 2 0 S e p t e m b e r 2 0 1 5 W e i g h t c a t e g o r y : M l a d s i z a k y n e -3 2 k g. Printed at 20-09-2015, 15:45 by roman-pc C e s k ý s v a z ju d a C e s k y p o h a r - B r n o C u p LOŠKOVÁ, Michaela SKLENÁØOVÁ, Klotylda ŠTÌPÁNOVÁ, Karolína Judo Orel Žïár Nad Sázavou (JOZS) NOVOTNÁ, Michaela Cze Judo Davle-Štìchovice (JDST)

Více

Cesky svaz juda. Velká cena České Třebové - III.ročník Weight category: Starší žáci -34 kg. Pl. FILIPEC, Šimon. JANÁS, Petr. PREIS, Pavel. Pl.

Cesky svaz juda. Velká cena České Třebové - III.ročník Weight category: Starší žáci -34 kg. Pl. FILIPEC, Šimon. JANÁS, Petr. PREIS, Pavel. Pl. Weight category: Starší žáci - kg FILIPEC, Šimon [Skp Judo Ostrava (MSZL)] JANÁS, Petr [Judo Šsk Veselí Nad Moravou (JIHM) PREIS, Pavel [Judo Sk Královo Pole Brno (JIHM)] 6 PRCHAL, Filip [Sokol Dědice

Více

Ceský svaz judo. Tyn Cup - Cesky pohar Weight category: Juniori -55 kg. MAZAN, Jan. BONDARCHUK, Slávek. HOZÁK, David.

Ceský svaz judo. Tyn Cup - Cesky pohar Weight category: Juniori -55 kg. MAZAN, Jan. BONDARCHUK, Slávek. HOZÁK, David. Weight category: Juniori - kg Gameresults Pl. MAZAN, Jan [] BONDARCHUK, Slávek [] - - HOZÁK, David [Sport Judo Litoměřice O.S.] - - DVOŘÁK, Lukás [Tj Sokol Dědice] - - Weight category: Juniori - kg Gameresults

Více

Ceský svaz juda. Muži -60 kg -66 kg. Mistrovstvi CR muzu a zen 2015 - MEDAL WINNERS. -73 kg -81 kg. -90 kg -100 kg. +100 kg

Ceský svaz juda. Muži -60 kg -66 kg. Mistrovstvi CR muzu a zen 2015 - MEDAL WINNERS. -73 kg -81 kg. -90 kg -100 kg. +100 kg Mistrovstvi CR muzu a zen - MEDAL WINNERS Muži - kg - kg PULKRÁBEK, David ZAVADIL, Jan Sokol Žïár Nad Sázavou Tj Sokol Praha Vršovice KOVÁØ, Václav ÈERNÝ, Michal Skp Zlín Skp Judo Nový Bydžov BURIÁNEK,

Více

Pl. DEJMEK, Petr. MIHULA, Jakub. MAN, Marek

Pl. DEJMEK, Petr. MIHULA, Jakub. MAN, Marek th & th March Weight category: Juniori - kg DEJMEK, Petr [Tj Tatran Prachatice (PRAH)] MIHULA, Jakub [Sokol Žižkov Ii (PRAH)] MAN, Marek [Judo Klub Jablonec N.N. (LIBE)] th & th March Weight category:

Více

Cesky svaz juda. Pl. Mezinárodní velká cena Chomutova. Weight category: Mladší žákyně -32 kg. KAŘÍZKOVÁ, Nikola. KAŠUBOVÁ, Dagmar.

Cesky svaz juda. Pl. Mezinárodní velká cena Chomutova. Weight category: Mladší žákyně -32 kg. KAŘÍZKOVÁ, Nikola. KAŠUBOVÁ, Dagmar. Weight category: Mladší žákyně - kg KAŘÍZKOVÁ, Nikola [Tj Lokomotiva Česká Lípa O.S. (LO KAŠUBOVÁ, Dagmar [Škola Bojových Sportů Břeclav (SB MORAVCOVÁ, Denisa [Jc Litokan Litoměřice (LILI)] SKALKOVÁ, Daniela

Více

Pl. Český svaz juda. USK CUP 2013, Praha. Saturday, 2 February 2013 Weight category: MUŽI -60 kg. PULKRÁBEK, David. KOVÁŘ, Václav.

Pl. Český svaz juda. USK CUP 2013, Praha. Saturday, 2 February 2013 Weight category: MUŽI -60 kg. PULKRÁBEK, David. KOVÁŘ, Václav. USK CUP, Praha Saturday, February Weight category: MUŽI - kg Games won Gameresults Pl. PULKRÁBEK, David [Sokol Žďár nad Sázavou (CZE)] KOVÁŘ, Václav [SKP Zlín (CZE)] MAREK, Jan [Judoclub Plzeň (CZE)] JUMATAIE,

Více

Velká cena České Třebové 2014 - III. ročník

Velká cena České Třebové 2014 - III. ročník Sucharda Adam do 24kg 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 Judo ZŠ Sadová Čáslav Čech Roman Rott Jakub 0 0 0 0 2 2 0 4 FEMAX Hranice 100 100 0 200 2 2 2 6 Judo Kata Brno Paarová Martina 10 100 100 210 0 0 2 2 0 0 100 100

Více

Pl. 5th & 6th October 2013 Weight category: Muzi -60 kg. DEJMEK, Petr. MORONG, Dominik 300,5. HOCHMAN, Zdeněk. KOVÁŘ, Václav. ČERMÁK, Jakub 100,5

Pl. 5th & 6th October 2013 Weight category: Muzi -60 kg. DEJMEK, Petr. MORONG, Dominik 300,5. HOCHMAN, Zdeněk. KOVÁŘ, Václav. ČERMÁK, Jakub 100,5 th & th October Weight category: Muzi - kg Games won Gameresults Pl. DEJMEK, Petr [Tj Tatran Prachatice (JIHC)] MORONG, Dominik [Sk Kaplice (JIHC)], HOCHMAN, Zdeněk [Judo Orel Blučina (JIHM)] KOVÁŘ, Václav

Více

Pl. WIESNEROVÁ, Lucie. RAJNOHOVÁ, Kateřina. Cesky svaz juda. MCR junioru a juniorek - 2012 Weight category: Juniorky -44 kg.

Pl. WIESNEROVÁ, Lucie. RAJNOHOVÁ, Kateřina. Cesky svaz juda. MCR junioru a juniorek - 2012 Weight category: Juniorky -44 kg. MCR junioru a juniorek - Weight category: Juniorky - kg WIESNEROVÁ, Lucie [Judo Ddm Třinec] RAJNOHOVÁ, Kateřina [Judo Club Broumov] MCR junioru a juniorek - Weight category: Juniorky - kg ŠLAPNIČKOVÁ,

Více

Ceský svaz juda. Èeský pohár - Velká cena Chomutova - MEDAL WINNERS. Mladsi zaci -27 kg -30 kg. -34 kg -38 kg

Ceský svaz juda. Èeský pohár - Velká cena Chomutova - MEDAL WINNERS. Mladsi zaci -27 kg -30 kg. -34 kg -38 kg Mladsi zaci -27 kg -0 kg 1 BODNÁR, Ondøej 1 ROHÁÈEK, Šimon Judo Klub Jablonec N. N. 2 RÚŽA, Lukáš 2 CERMAN, David TOMEK, Vojtìch BELŠAN, Lukáš Judoklub Pardubice Pro Sport Teplice CIBÍK, Pavel Jk Kladno

Více

Ceský svaz juda. Èeský pohár - Grand Prix Ostrava - MEDAL WINNERS. Junioøi -60 kg -66 kg. -73 kg -81 kg

Ceský svaz juda. Èeský pohár - Grand Prix Ostrava - MEDAL WINNERS. Junioøi -60 kg -66 kg. -73 kg -81 kg Junioøi -60 kg -66 kg 1 ŽEMLA, Václav 1 SELECKÝ, Lukáš Judoclub Liberec 2 BURIÁNEK, Karel 2 MAREK, Jan Judoclub Liberec Judo Club Kidsport BERAN, Tomáš MORONG, Dominik Jc Železo Hranice 4 JANIŠ, Lukáš

Více

Best of Three. Cesky svaz juda. Velká cena České Třebové - III.ročník Weight category: Dorostenci -46 kg. MUSIL, Marek. ŠKRKOÒ, Vít.

Best of Three. Cesky svaz juda. Velká cena České Třebové - III.ročník Weight category: Dorostenci -46 kg. MUSIL, Marek. ŠKRKOÒ, Vít. Weight category: Dorostenci - kg Best of Three CHOC MUSIL, Marek CHOC MUSIL, Marek CHOC MUSIL, Marek MUSIL, Marek CHOC ADAMSKÝ, Filip NOVÁK, Michal TRUHLÁØ, František JUDO Choceò (PARD) FRANÌK, Jan 8 PROKOPIÈ,

Více

Výsledková listina. Memoriál Ing. Petra Radoše 2014. 22. ročník. Mláďata U9. Mláďata U11. Pořadatel: Judo-club Domažlice Datum: 29.11.

Výsledková listina. Memoriál Ing. Petra Radoše 2014. 22. ročník. Mláďata U9. Mláďata U11. Pořadatel: Judo-club Domažlice Datum: 29.11. Mláďata U9 Memoriál Ing. Petra Radoše. ročník 9.. Váha:, kg Váha: -, kg Jašek Viktor Sokol Tábor Weber Šimon Musilová Barbora Judo České Budějovice Utišil Jakub Zita Ondřej Univerzitní sportovní klub Praha

Více

Pořadí klubů 2012 dle kategorií

Pořadí klubů 2012 dle kategorií Muži 1 Univerzitní Sportovní Praha 4 4 5 2 Tj Sokol Praha Vršovice 1 0 1 3 Judo Club Havířov 1 0 0 3 Judo Club Hradec Králové 1 0 0 3 Judoclub Liberec 1 0 0 6 Judoclub Plzeň 0 2 0 7 Judo Sk Královo Pole

Více

STARTOVNÍ LISTINA. Přebor ČR - mladší žáci a žákyně

STARTOVNÍ LISTINA. Přebor ČR - mladší žáci a žákyně Mladší žáci -27 kg Kraus Jakub Judo Teplice Nguyen Vu Ngoc Lokomotiva Cheb Fiala Ondřej Judo Femax Engeneering Hranice Růžička Jakub Skp Benešov -30 kg Herman Jakub Judo Česká Třebová Kuncl Ondřej Judo

Více

Ceský svaz judo. Cesky pohar 2011 - Memorial Z.Navratila MEDALS PER CLUB PER GROUP

Ceský svaz judo. Cesky pohar 2011 - Memorial Z.Navratila MEDALS PER CLUB PER GROUP Cesky pohar 0 - Memorial Z.Navratila Juniori JC Železo Hranice, 569 Judoklub Olomouc, 560 3 UKJ 5 Warszawa 4 Judo Závišice, 595 4 UMB Banská Bystrica 6. Judo club Baník Ostrava, 566 6 Sokol Mohelnice,

Více

Cesky svaz juda. XVI. roèník O Pohár Josefa Verfla - MEDAL WINNERS. Starší žáci -38 kg 1 FILIP, Petr -42 kg 1 KLEIBER, David

Cesky svaz juda. XVI. roèník O Pohár Josefa Verfla - MEDAL WINNERS. Starší žáci -38 kg 1 FILIP, Petr -42 kg 1 KLEIBER, David Starší žáci -8 kg 1 FILIP, Petr -4 kg 1 KLEIBER, David Daitó Ryu Pardubice Judoring Wien 4 KUDRNA, Petr FLOSSMANN, Lukáš ÈEØOVSKÝ, Tadeáš KRPATA, Radim 4 MIHULA, Michal TÙMA, Otakar MAREK, Tomáš MUDRIK,

Více

TYNCUP 4.4.2015. mladší ž U13-(M Ž) + 60. pořadí záp. pořadí záp. pořadí záp. pořadí záp. Pořadí Pořadí. Pořadí

TYNCUP 4.4.2015. mladší ž U13-(M Ž) + 60. pořadí záp. pořadí záp. pořadí záp. pořadí záp. Pořadí Pořadí. Pořadí 4.4.05 kg jméno klub Lošková Michaela 0 0 0 0 0,0 Wiesinger Melanie UJZ Mühlviertel 0,0 m pořadí kg bod 0 0. Wiesinger Melanie UJZ Mühlviertel 0. Lošková Michaela 0,5 0 40 kg jméno klub Judo České Edelmanová

Více

Ceský svaz juda. Èeský pohár - Brno Cup - MEDAL WINNERS. MUŽI -60 kg 1 PULKRÁBEK, David -66 kg 1 POLIAK, Matej

Ceský svaz juda. Èeský pohár - Brno Cup - MEDAL WINNERS. MUŽI -60 kg 1 PULKRÁBEK, David -66 kg 1 POLIAK, Matej Èeský pohár - Brno Cup - MEDAL WINNERS MUŽI - kg PULKRÁBEK, David - kg POLIAK, Matej Sokol Žïár Nad Sázavou Slávia STU Bratislava Judo Sk Královo Pole Brno Skp Judo Nový Bydžov AZS Opole Tj Sokol Praha

Více

1 Kudrna Jakub USK Praha 26,5 mláďata U9 3 2 Chadim Ladislav Spartak Velká Bíteš 26,5 mláďata U9 2 3 Květoň Michal Sokol Žďár 26,5 mláďata U9 1

1 Kudrna Jakub USK Praha 26,5 mláďata U9 3 2 Chadim Ladislav Spartak Velká Bíteš 26,5 mláďata U9 2 3 Květoň Michal Sokol Žďár 26,5 mláďata U9 1 pořadí příjmení jméno oddíl kategorie vyhrané zápasy 1 Holcmanová Zuzana Sokol Žďár 19 mláďata U9 3 2 Podloucký Adam Sokol Žďár 19 mláďata U9 2 3 Badová Kristýna Spartak Velká Bíteš 19 mláďata U9 1 4 Šmída

Více

VELIKONOČNÍ TURNAJ TEPLICE 09.03.2013

VELIKONOČNÍ TURNAJ TEPLICE 09.03.2013 VELIKONOČNÍ TURNAJ TEPLICE 09.02013 30,0 kg 1. 34,0 kg 1. 38,0 kg 1. 42,0 kg 1. 46,0 kg 1. 50,0 kg 1. 55,0 kg 1. 60,0 kg 1. MLADŠÍ ŽÁCI 2001/2002 Beran Michael Prošek Tomáš Machanec Erik Richtr Matěj Novotný

Více

Hegedüs Jan 0 0 : 1 100 Binhak Tomáš. Lasík Petr 0 0 : 1 100 Zachoval Jakub. Novakovský Lukáš 0 0 : 1 100 Hruša Josef

Hegedüs Jan 0 0 : 1 100 Binhak Tomáš. Lasík Petr 0 0 : 1 100 Zachoval Jakub. Novakovský Lukáš 0 0 : 1 100 Hruša Josef Utkání č: 1 1 VTŽ Chomutov SKP Judo Jičín : Jméno: P. body Body P. body Jméno: 40430 Hegedüs Jan 0 0 : 1 100 Binhak Tomáš 32729 40424 Lasík Petr 0 0 : 1 100 Zachoval Jakub 39572 40697 Novakovský Lukáš

Více

Výsledky Obaly Morava halový mítink Otrokovice 26.-27.1.2007

Výsledky Obaly Morava halový mítink Otrokovice 26.-27.1.2007 Výsledky Obaly Morava halový mítink Otrokovice 26.-27.1.2007 Velká cena CONTINENTAL 40y překážek 1 Krejčí Michal 230181 USK Praha 5,30 5,27 10,57 2 Kouřil Jan 220686 Jiskra Otrokovice 5,34 5,26 10,60 3

Více

STARTOVNÍ LISTINA. PČR 2014 - starší žáci. Judo Sk Královo Pole Brno Prchal Filip. Sokol Dědice Ledvinka Matěj. Ddm Děčín Bauer Dominik

STARTOVNÍ LISTINA. PČR 2014 - starší žáci. Judo Sk Královo Pole Brno Prchal Filip. Sokol Dědice Ledvinka Matěj. Ddm Děčín Bauer Dominik Poznámka: diakritika ve jménech nemusí odpovídat skutečnosti! Váha Jméno Klub -34 kg Filipec Šimon Balák Jakub Prchal Filip Sokol Dědice Ledvinka Matěj Ddm Děčín Bauer Dominik Tj Tatran Prachatice Fiala

Více

Český svaz judo - Kolegium danů

Český svaz judo - Kolegium danů Seznam držitelů danů ČSJu - aktualizovaný k 31.12.2014 č. Příjmení jméno Datum narození DAN získal v roce zkušební komisař evid.číslo ZK oddíl/klub 1. Bauer Jindřich 3.dan Technika Brno 2. Benca Štěpán

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výsledky 5. ročníku běhu Zelenským údolím

Výsledky 5. ročníku běhu Zelenským údolím Výsledky 5. ročníku běhu Zelenským údolím Předškolní děti 1 dívky 2009 a ml. trať: 60m 1. Bechyňová Eliška 2009 Beruška Klatovy 0:21 2. Ouřadová Šárka 2009 Klatovy 00:22 3. Benešová Klára 2009 Brnířov

Více

Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav. 38. Cena Mladé Boleslavi a Memoriál Miroslava Tottera Mladá Boleslav, 26.09.2015

Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav. 38. Cena Mladé Boleslavi a Memoriál Miroslava Tottera Mladá Boleslav, 26.09.2015 Strana 1 z 46 Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav 38. Cena Mladé Boleslavi a Memoriál Miroslava Tottera Mladá Boleslav, Plavecký bazén: Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, 293 01 Bazén: 25m,

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

TJ Sokol Praha Vršovice VÁNOČNÍ ZÁVOD ve sportovní gymnastice žáků a žákyň Praha - Vršovice

TJ Sokol Praha Vršovice VÁNOČNÍ ZÁVOD ve sportovní gymnastice žáků a žákyň Praha - Vršovice 2008 a mladší chlapci 1 Drbohlav Štěpán 2008 Gymnastika Liberec Weinhold, Wollmann 5.2 9.500 0.0 14.700 5.2 9.000 0.0 14.200 1.5 9.600 0.0 11.100 5.2 8.000 0.0 13.200 53.200 2 Bitout Maxime 2008 SK Hradčany

Více

Seznam přihlášených na seminář Jeon Ki yong 13.12.2015 Praha Folimanka

Seznam přihlášených na seminář Jeon Ki yong 13.12.2015 Praha Folimanka 1 Matyáš Otto II. 1.Baník Ostrava 2 Pavel Olšovský II. 1.Baník Ostrava 3 Martin Holý II. 1.Baník Ostrava 4 Roman Martínek II. 1.Baník Ostrava 5 Martin Pavlica II. 1.Baník Ostrava 6 Jan Babinec II. 1.Baník

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Memoriál Jindřicha Valhy kord žáci TJ Lokomotiva Karlovy Vary 4. 2. 2012

Memoriál Jindřicha Valhy kord žáci TJ Lokomotiva Karlovy Vary 4. 2. 2012 6. 2. 2012 13:56:42 Poules, tour no 1, page 1/2 Poule no 1 0:00 Arbitre : KRUPAŘ Petr JURKA Jakub DUKLA OLOMOUC 3 V V 4 V 1 3/6 1 23 4 MOUCHA František LITOMĚŘICE V 3 2 1 V 0 2/6-8 16 6 ČERNÍK Bartoloměj

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Chebská běžecká zima 2011-2012 - 3.ročník - celkové výsledky poř. jméno rok nar sportovní oddíl body I.závod body II.závod body III.závod body IV.závod body celkem do 6ti let - 130 m 1. Novák Filip 2005

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - chlapci III.

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - chlapci III. REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - chlapci III. Pořadatel: Active - SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 a Cestovní kancelář BK Tour Termín: 18. října 2013 Místo konání: Hradec Králové,

Více

15.08.2009. VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10000 m Strana 1 z 5. Ztr. Poř 03:30 03:34 03:31 03:28 03:30 03:30 03:32 03:35 03:40 03:47

15.08.2009. VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10000 m Strana 1 z 5. Ztr. Poř 03:30 03:34 03:31 03:28 03:30 03:30 03:32 03:35 03:40 03:47 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 10000 m Strana 1 z 5 1 192 ADLT Adam 94 MB 1 CZE Iguana TJ BO Žďár n. Sáza 0:17:08.83 0:00:00.00 03:31 03:32 03:31 03:11 03:22 2 233 FIŠNAR Roman 83 MS 1 CZE SOKOL Šumperk 0:17:10.28

Více

City Triathlon Karlovy Vary

City Triathlon Karlovy Vary Místo konání: Karlovy Vary Datum konání: 16/08/2014 Kategorie: Dívky do 3 let Poř. St. č. Příjmení Jméno City Triathlon Karlovy Vary Oficiální výsledková listina Ročník Země Oddíl Duathlon 50m - 100m -

Více

1 Beskydská šachová škola z.s. 19 2 Klub šachistů Říčany 1925 10 3 SK Slavia Orlová 8 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 8 5 ŠK Kuřim 7 TJ Ostrava 7

1 Beskydská šachová škola z.s. 19 2 Klub šachistů Říčany 1925 10 3 SK Slavia Orlová 8 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 8 5 ŠK Kuřim 7 TJ Ostrava 7 Beskydská šachová škola z.s. 9 Klub šachistů Říčany 9 0 SK Slavia Orlová 8 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 8 ŠK Kuřim 7 TJ Ostrava 7 7 Mezinárodní šachová škola Interches 8 ŠK Polabiny QCC České Budějovice

Více

Memoriál Ing. Jiřího Fuchse

Memoriál Ing. Jiřího Fuchse Memoriál Ing. Jiřího Fuchse Datum konání: 20.9.2014 Místo konání: Praha Počet států: 2 Počet klubů: 20 Počet závodníků: 133 Počet startů: 187 Seznam zúčastněných klubů Název klubu Počet závodníků Počet

Více

Národní Golfová Tour mládeže - 3. major TV ÓČKO, 25.7.2009-25.7.2009, Nová Amerika Kategorie: A chlapci věk 7-12 Výsledková listina

Národní Golfová Tour mládeže - 3. major TV ÓČKO, 25.7.2009-25.7.2009, Nová Amerika Kategorie: A chlapci věk 7-12 Výsledková listina Kategorie: A chlapci věk 7-12 1 ZAPLETAL Matyáš GCAUS 0281117 10,8 84 / 31 84 10,9 2 ČAPEK Adam GCCMS 0680136 18,1 84 / 39 84 17,2 3 NÁVRATA Tomáš PGCMO 0060989 15,6 85 / 36 85 15,6 4 LÉBL Václav jr. GKLIS

Více

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015 U7 - ŽENY 1. 34 ČÁSTKOVÁ Agáta 1. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:12.72 00:36.29 00:36.43 2. 25 MATĚJKOVÁ Emma 2. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:16.20 00:37.56 00:38.64 00:03.48 3. 27 MUŽÍKOVÁ Eva 3. 2008

Více

Zpráva STK Středočeská oblast boxu

Zpráva STK Středočeská oblast boxu Zpráva STK Středočeská oblast boxu 12.oblastní kolo talentované mládeže Rakovník 18.6.2011 Pořadatel: Místo pořádání: Rozhodčí: Úř.lékař: BC TJ TZ Rakovník. p. Radek Červený 3.ZŠ Rakovník HL..Jaroslav

Více

Družstvo Hráč BRANEK Zápasů Průměr TJ Tatran Bohunice Szöke Patrik 30 5 6,0 TJ Rožnov p.r. A Michálek David 34 6 5,7 SK Žeravice Bajer Pavel 26 5 5,2

Družstvo Hráč BRANEK Zápasů Průměr TJ Tatran Bohunice Szöke Patrik 30 5 6,0 TJ Rožnov p.r. A Michálek David 34 6 5,7 SK Žeravice Bajer Pavel 26 5 5,2 Družstvo Hráč BRANEK Zápasů Průměr TJ Tatran Bohunice Szöke Patrik 30 5 6,0 TJ Rožnov p.r. A Michálek David 34 6 5,7 SK Žeravice Bajer Pavel 26 5 5,2 TJ Cement Hranice Rumian Jakub 22 5 4,4 Slovan Modra

Více

Mistrovství České republiky lightcontact, points fighting, fullcontact

Mistrovství České republiky lightcontact, points fighting, fullcontact Lightcontact Ml. žáci -28 kg Daniel Jelisejev KBK Fox Ústí n. L. Jelisejev Jan Šimon Fighter's Teplice Jelisejev RSC El Jaffar Schejbal's Lovosice Hudler Lukáš Lukáš Hudler KBC Krásná Lípa Hudler Alexej

Více

Mladší žákyně. 7 závodnic

Mladší žákyně. 7 závodnic Mladší žáci 16 závodníků 1. Vít Filip KOBU Mladá Boleslav Podroužek Libor SK Kesl Ryu Slanař Jakub SK Kesl Ryu Broda David KK Amfora tým 1 tým 1. KK Písek kumite -30 kg 3 závodníci 1. Kostrhon Jan NED

Více

Velká cena Hradce Králové, 16. - 17.4.2005

Velká cena Hradce Králové, 16. - 17.4.2005 Velká cena Hradce Králové, 16. - 17.4.2005 Kata žáci 7-11 let do 6. Kyu 33 závodníků 1. Andrle František Sport Relax 2. Brzák Tomáš Sport Relax Bandas Dominik SKR SU Ústí nad Labem Šumbera Pavel Karate

Více

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P Středočeský kraj 1. Michal Töpfer 1997 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav 6/8 3 3 3 3 12 Pavel Turinský 1997 Gymnázium Brandýs 6/8 3 3 3 9 Jonáš Vlasák 1998 Gymnázium Benešov 5/8 5 0 3 8 Richard Fleischhans

Více

Datum narození. Klub/oddíl

Datum narození. Klub/oddíl Jarní běh - 5.ročník Název akce: Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje Běžecký pohár dětí a mládeže Olomouckého kraje Místo a datum: Přerov, 28.3.2015 Pořadatel: SK Přerov Ředitel závodu: Bc. Jan Koňařík

Více

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Hnátek Marek Hnátek Marek Strnad Marek Strnad Marek Macek Josef Macek Josef Vondrášek Tomáš Vondrášek Tomáš Svoboda Jakub Svoboda Jakub Enanuel Viktor Enanuel

Více

Přebor Prahy ve sportovní gymnastice mužských složek v soutěži jednotlivců

Přebor Prahy ve sportovní gymnastice mužských složek v soutěži jednotlivců Pražský gymnastický svaz a Magistrát hl. města Prahy VS1 1 Černý Salamon 2006 SK Hradčany Praha Labonek 0.0 8.95 0.0 8.950 0.0 9.50 0.0 9.500 0.0 9.40 0.0 9.400 0.0 9.35 0.0 9.350 0.0 9.85 0.0 9.850 0.0

Více

MASTERS - běh individuálně Pořadí Jméno Příjmení Oddíl Soutěž Čas (s) 1 Jan Hrabec Třebíč Nuclears běh 12,8 2 Lukáš Olbort Pipas Brno běh 13,1 3

MASTERS - běh individuálně Pořadí Jméno Příjmení Oddíl Soutěž Čas (s) 1 Jan Hrabec Třebíč Nuclears běh 12,8 2 Lukáš Olbort Pipas Brno běh 13,1 3 MASTERS - běh individuálně Pořadí Jméno Příjmení Oddíl Soutěž Čas (s) 1 Jan Hrabec Třebíč Nuclears běh 12,8 2 Lukáš Olbort Pipas Brno běh 13,1 3 Michal Malát Hluboká nad Vltavou běh 13,2 4 Lukáš Přívozník

Více

Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon Reakce Body. 1 Vojtěch Svoboda 950323 AC Slovan Liberec, o.s. 11.22. 1 Áron Tóth 980225 HUNGARY 11.

Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon Reakce Body. 1 Vojtěch Svoboda 950323 AC Slovan Liberec, o.s. 11.22. 1 Áron Tóth 980225 HUNGARY 11. .5.04 Atletika - Výsledky Výsledky Olympic Hopes Svitavy (0. 5. 04) 00 m - Junioři (Běh) Vítr: -.6 m/s Vojtěch Svoboda 950 AC Slovan Liberec, o.s.. 00 m - Dorostenci (Běh) Celkem závodníků Vítr: -.6 m/s

Více

4. kolo Č eské ligy mládež e Praha 17.10.2004 INTERNET

4. kolo Č eské ligy mládež e Praha 17.10.2004 INTERNET 50 m PP hoš i E 1 Tobiáš David 93 Liberec 25,48 50 2 Peleš ka Oldřich 93 Most 26,22 46 3 Bučák Marek 93 Most 27,73 42 4 Král Vítek 93 Tábor 28,90 39 5 Š oltý s Václav 93 Liberec 29,20 36 6 Novák Marek

Více

Sezóna: 2009-2010. Sezóna: 2008-2009. Sezóna: 2007-2008. 2. liga sk. A. 2. liga sk. A. 2. liga sk. A

Sezóna: 2009-2010. Sezóna: 2008-2009. Sezóna: 2007-2008. 2. liga sk. A. 2. liga sk. A. 2. liga sk. A Sezóna: 2009-2010 liga sk. A 1 Sokol Králův Dvůr B Libín 1096 Prachatice B AŠ Mladá Boleslav Lázně Františkovy Lázně A CHSM Slavoj Praha Avia Čakovice Vilímek Miroslav 56:15 (79%) Sedláček Jan ml. 36:34

Více

Sattelite Youth Table Tennis Tournament

Sattelite Youth Table Tennis Tournament th August 04 Pl.No. Name Country Rank Konečný Lukáš TJ Chropyně 596 Vlach Michal TJ Sokol Němčice n.h. 00 STK Ivanka pri Dunaji 8 4 TJ Ostrava KST 8 5 Martinko Jiří TJ Ostrava KST 7 6 Vašíček Jan MSK Břeclav

Více

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2012.

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2012. P O Z V Á N K A na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce. Porada se uskuteční v úterý 17. ledna v 11:00 hod. v Praze 6 - Strahov, Atletická 100/2,

Více

Výsledky zpracoval Ski club Harrachov Sponzoři: : OPAVIA a BRUMÍK, Lissport, Wellness Hotel Centrum, Lyžařské školy JPK a Classic ski school

Výsledky zpracoval Ski club Harrachov Sponzoři: : OPAVIA a BRUMÍK, Lissport, Wellness Hotel Centrum, Lyžařské školy JPK a Classic ski school 1 Nikola Bisová a 18 19 17 54 2 Laura Laurichová a 20 19 15 54 3 Marie Grysniková a 18 18 16 52 4 Ema Mařáková a 17 16 12 45 5 Kateřina Hladíková a 20 20 40 6 Klára Faltusová a 20 19 39 7 Lucie Tůmová

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

dětský BADMINTONOVÝ TURNAJ

dětský BADMINTONOVÝ TURNAJ chlapci - U9 Jméno a příjmení oddíl datum narození 1. Jan Hora TJ Bílá Hora Plzeň 27.02.2003 2. Adam Ehm TJ Polabiny Pardubice 2003 3. Ondřej Kalina TJ SOKOL Dobruška 2003 4. Tomáš Jurča TJ Lanškroun 15.10.2003

Více

Oranžový minivolejbal

Oranžový minivolejbal Žlutý minivolejbal 1 Lanškroun A Brno 2 MSK Beskydy B Brno 3 Slovácká Slavia Uherské Hradiště Brno 4 Svitavy A Brno 5 Svitavy B Brno 6 ŠSK Ostrava C Brno 7 TJ Polička A Brno 8 TJ Polička B Brno 9 TJ Polička

Více

závod č. 67 1. Český pohár žáků + veřejný závod ve slalomu řeka Ploučnice ve Stružnici

závod č. 67 1. Český pohár žáků + veřejný závod ve slalomu řeka Ploučnice ve Stružnici PZ barva čísel: černá 31 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 PZZ KK Opava 32 119064 KNEBLOVÁ Klára 2005 PZZ Olomouc 33 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 PZZ Olomouc 34 119137 JANŮ Veronika 2005 PZZ Olomouc 35 60054 BEIER

Více

S O U P I S K A D R U Ž S T V A

S O U P I S K A D R U Ž S T V A 1 Sokol Praha-Kobylisy G 1 H-Z Škoda Adam 84 16238 1840 2--Z Ostrý Michal 99 33276 1647 3--Z Kubát Martin 00 37728 1799 4--Z Chloupek Petr 77 41501 1738 5 V-Z Mlejnek Stanislav 69 34310 1613 6--Z Adam

Více

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Tomáš Konečný 1997 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 6 16 2. Martin Povišer 1997 Gymnázium Česká, České Budějovice 8/8 6 6 Jihomoravský kraj 1. Jan Šorm 1996 Gymnázium

Více

DÍVKY 6. KYU 2-14 LET 1. Valentýna Janotová Vision 2. Adéla Trávníková Vision 3. Michaela Klušáčková ČM 3. Tea Zybatas MMA DÍVKY 7. KYU 10-11 LET 1.

DÍVKY 6. KYU 2-14 LET 1. Valentýna Janotová Vision 2. Adéla Trávníková Vision 3. Michaela Klušáčková ČM 3. Tea Zybatas MMA DÍVKY 7. KYU 10-11 LET 1. DÍVKY 6. KYU 2-14 LET 1. Valentýna Janotová Vision 2. Adéla Trávníková Vision 3. Michaela Klušáčková ČM 3. Tea Zybatas MMA DÍVKY 7. KYU 10-11 LET 1. Anežka Turanová TJ PRAHA 2. Anežka Firstová ZELENEČ

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY 2011-2. KOLO - DÍVKY 2002 Český Krumlov 17.4.2011

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY 2011-2. KOLO - DÍVKY 2002 Český Krumlov 17.4.2011 PŘÍPRAVKY 2011-2. KOLO - DÍVKY 2002 Český Krumlov 17.4.2011 1.Zemková Eliška (Sokol Doubravka), 7:1 (84:37) 21 b. (1) Márová Adéla (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:0 11:1); (2) Cibulková Eva (SKB Český

Více

poř. st. č. Příjmení/jméno ročník Oddíl čas závodu:

poř. st. č. Příjmení/jméno ročník Oddíl čas závodu: o.s. Jizerské Albrechtice 3. ročník Běhu přes Tanvaldský Špičák 7.6.2014 Albrechtice v Jizerských horách počasí: jasno, 26 C počet závodníků: 203 počet závodníků hlavní kategorie 9 km: 54 ředitel závodu:

Více

Mistrovství České republiky v boxu kadetů 15.-17.2.2008 Krnov. Bartoš Patrik 6 : 1 RSC 2

Mistrovství České republiky v boxu kadetů 15.-17.2.2008 Krnov. Bartoš Patrik 6 : 1 RSC 2 Mistrovství České republiky v boxu kadetů.-7..008 Krnov Pučík Jiří ABD kg Bartoš Patrik : Bartoš Patrik RAK Bambuch Jakub RSC Baláž René OLA Bambuch Jakub RSC Bambuch Jakub OVB Pučík Jiří Palaestra Praha

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

POHÁR ROZHLASU 2011. Republikové finále 7.6. 2011 Domažlice

POHÁR ROZHLASU 2011. Republikové finále 7.6. 2011 Domažlice POHÁR ROZHLASU 2011 Republikové finále 7.6. 2011 Domažlice pohár rozhlasu/žáci 1 ZŠ Englišova Opava ZŠ Englišova Opava 7275 2 ZŠ Liberecká Jablonec n. Nisou ZŠ Liberecká Jablonec n.n. 6623 3 ZŠ Zubří ZŠ

Více

XXII. Vánoční cena 21.11.2015 - Mladá Boleslav

XXII. Vánoční cena 21.11.2015 - Mladá Boleslav XXII. Vánoční cena 21.11.2015 - Mladá Boleslav startovalo 323 závodníků ze 42 klubů z ČR a Slovenska Kata žáci 8 let 27 závodníků 1. Houska Matyáš Keiko ryu Kladno 2. Studnička Jan SU SKR Ústí nad Labem

Více

Termíny. Účastníci. Muži. Ženy. Nadstavbová část. Základní část

Termíny. Účastníci. Muži. Ženy. Nadstavbová část. Základní část ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Sokolov, 24. října 2007 Termíny V souladu s ustanovením rozpisu Poháru ČKA, čl.4 odst. e), se upravují termíny jednotlivých kol nadstavbová části v kategorii žen. Přehled termínů:

Více

Zpráva STK ČNL Česká boxerská asociace středočeská oblast boxu Dne 15.6.2013..proběhla tato boxerská utkání:

Zpráva STK ČNL Česká boxerská asociace středočeská oblast boxu Dne 15.6.2013..proběhla tato boxerská utkání: Pořadatel: Miroslav Fajfrlík Pořádající oddíl: SAC Praga Praha Místo pořádání: Divadlo Gong, Sokolovská, Praha Úřední lékař:mudr. Margaritov Časoměřič a hlasatel : Mgr. Marek Šimák Počet odboxovaných utkání:

Více

Pavla AVRAMOVÁ Kateřina AVRAMOVÁ. Aleš RUCKÝ Ladislav HÁMORSKÝ. Tomáš NETERDA. Lucie SVĚRÁKOVÁ

Pavla AVRAMOVÁ Kateřina AVRAMOVÁ. Aleš RUCKÝ Ladislav HÁMORSKÝ. Tomáš NETERDA. Lucie SVĚRÁKOVÁ Vrchní rozhodčí : Michal MORAVEC FINA Vrchní oměřič : Iveta NOVÁKOVÁ II. Počítač : Jan BAŽIL FINA Startér : Michal KINDL FINA Pomocný startér : Ladislav HÁMORSKÝ III. Časoměřiči : Irena KNOTKOVÁ III. Lenka

Více

PODZIMNÍ CENA MOTORLETU 2. ročník

PODZIMNÍ CENA MOTORLETU 2. ročník 11. 4x 50 VZ ženy 1. PK Slávia VŠ Plzeň Mikulová Lucie 0:29.92 Janková Lucie 1:01.18 (0:31.26) Příhodová Kateřina 1:31.91 (0:30.73) Petráňová Aneta 2:02.56 (0:30.65) 2. SK Slávia Praha A Leiblová Nikola

Více

Ceský svaz juda. Èeský pohár - Brno Cup MEDAL WINNERS. 3 BURIÁNEK, Karel -1997 Judoclub Liberec 34608

Ceský svaz juda. Èeský pohár - Brno Cup MEDAL WINNERS. 3 BURIÁNEK, Karel -1997 Judoclub Liberec 34608 Muzi -60 kg PULKRÁBEK, David -99 Sokol Žïár Nad Sázavou 8 STOYANOV, Dimitar -997 Sliven BURIÁNEK, Karel -997 Judoclub Liberec 608 ZIEMBIKIEWICZ, Lukasz -99 AZS UAM Poznañ LACKOVIÈ, Lovro -998 Panda Zagreb

Více

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec ZPRÁVA č.5-2013/14 1) Výsledky krajských přeborů Mladší žactvo: 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec 11-12. Kuřík František Orel Studenec 25-32.

Více

Výsledky 23. ročníku Mikulášského běhu

Výsledky 23. ročníku Mikulášského běhu Výsledky 23. ročníku Mikulášského běhu I. třída - trať 250m Závod proběhl 3.12.2013 v okolí ZŠ Dobiášova 1 Klementová Veronika 2006 ZŠ Dobiášova 1:00 2 Zelinková Veronika 2006 ZŠ Dobiášova 1:01 3 Wachtwitzová

Více

VOLNÉ MODELY - za r. 2013

VOLNÉ MODELY - za r. 2013 VOLNÉ MODELY - za r. 2013 Jsou zpracované tyto žebříčky: Kategorie F1A (mž,sž,j,s); F1B (sž,j,s); F1C (s); F1D (s); F1E (j,s); F1G (s); F1H (mž,sž,j,s); F1J (s); F1L (s); F1N (ž,j,s); H (mž,sž,j,s); A3

Více

Oficiální výsledky. Počátek Konec Poř. Stč Jméno Ročník KLub Čas Ztráta. Celkové ženy 8:29.1 (10) 30:00.0 38:29.1 ( 1) 23:12.0 1:13.

Oficiální výsledky. Počátek Konec Poř. Stč Jméno Ročník KLub Čas Ztráta. Celkové ženy 8:29.1 (10) 30:00.0 38:29.1 ( 1) 23:12.0 1:13. OS Splašená lokomotiva Chlumec n/c ve spolupráci s Odborovým Sdružením Železničářů pod záštitou starosty města Chlumec nad Cidlinou finanční podpory Královéhradeckého kraje a Královéhradecké provozní a.s.

Více

Celkové výsledky Moravského poháru 2014

Celkové výsledky Moravského poháru 2014 Kategorie 1.soutěž Lo-46 2.soutěž LO-47 3.soutěž Lo-48 4.soutěž Lo-50 5.soutěž Lo-49 EX-500 Sedlejov Blansko - Palava Třinec - Kanaďanka Třebíč Kuchyňka Dolní Žleb 26. dubna 2014 10.5.2014 31.května 2014

Více

Czech Republic Players without a contract

Czech Republic Players without a contract Jan Kotěra Jan Růžička Lukáš Horváth Václav Ježdík Michal Zeman Roman Turek Lukáš Kubáň Zdeněk Koukal David Střihavka Martin Kotyza Mario Lička Tomáš Fryšták David Vacek Vojtěch Engelmann Marek Koštíř

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Sokolov, 24. října 2007 Termíny V souladu s ustanovením rozpisu Poháru ČKA, čl.4 odst. e), se upravují termíny jednotlivých kol nadstavbové části v kategorii žen. Muži Ženy Základní

Více

Krajské kolo Přeboru škol 2012/2013 1.-5.třída

Krajské kolo Přeboru škol 2012/2013 1.-5.třída 1.-5.třída chess-results Organizátor : KM ŠSZK a ŠK Zlín Ředitel turnaje : Pavel Růčka Hlavní nebo pomocný rozhodčí : Pavel Růčka Město : Zlín Datum : 30.01.2013 Konečné pořadí Poř. Družstvo Part. + =

Více

Kanadské bodování po 9 kolo 16 6 2015

Kanadské bodování po 9 kolo 16 6 2015 Kanadské bodování po 9 kolo 16 6 2015 1 Gabriška Michal 27 17 44 IHC Lvi Břeclav 2 Lechner Ondřej 19 23 42 IHC Lvi Břeclav 3 Klimovič Jakub 18 19 37 IHC Lvi Břeclav 4 Vinter Lukáš 16 16 32 IHC Olomouc

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Šumavský pohárek. 3. Superp ípravka dívky. Po adíjméno závodníka ro ník Sportovní oddíl 1.kolo 2.kolo Sou et Odstup

Šumavský pohárek. 3. Superp ípravka dívky. Po adíjméno závodníka ro ník Sportovní oddíl 1.kolo 2.kolo Sou et Odstup Superp ípravka dívky 1 Lebová Kristina 2007 SA Špi ák 34,88 33,25 1:08,13 0,00 15 2 Hojáková Sylvie 2007 Ski klub Železná Ruda 35,57 34,79 1:10,36 2,23 12 3 Kadlecová Tereza 2007 TJ Slavoj Plze 37,75 38,91

Více

RANKING LIST 2013 Dorostenci a dorostenky Poznámka: diakritika ve jménech nemusí odpovídat skutečnosti! Datum: 7.5.2013

RANKING LIST 2013 Dorostenci a dorostenky Poznámka: diakritika ve jménech nemusí odpovídat skutečnosti! Datum: 7.5.2013 Dorostenci -46 kg Binhak Tomáš Judoclub Liberec 12 13 10 35 Janiš Lukáš Skp Zlín 11 14 25 Vopat David Vtž Chomutov 10 9 3 22 Šatánek David Judo Femax Engeneering Hranice 8 9 17 LERACH Lukáš Judoclub Plzeň

Více

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. David Krška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 8 5 5 9 27 2. Filip Matzner Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 10 4 24 3. Tomáš Vazač SPŠ a VOŠ Karla Čapka, Písek

Více

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2015

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2015 Druh soutěže: Název ZONE4YOU Moravská Slavia Brno A název: Squash Moravská Slavia Brno o.s. ulice: Třída Generála Píky 2026/11 PSČ: 61300 jméno: aroslav příjmení: Kaleta ulice: V Újezdech 14 PSČ: 62100

Více

CHLAPCI 6.KYU - 7-10 LET - KATA

CHLAPCI 6.KYU - 7-10 LET - KATA CHLAPCI 6.KYU - 7-10 LET - KATA 5 1. Matyáš Toušek Vision 2. Adam Janek Karate Černošice 3. Eugene Nemna Černý Most 3. Antonín Štainbruch Černý Most 5. Jan Svoboda Karate Černošice CHLAPCI 6.KYU - 11-13

Více

Nejml.chlapci-do roč.2007 150m

Nejml.chlapci-do roč.2007 150m Nejml.chlapci-do roč.2007 150m 1 44 Ježek Adam 2007 TJ Klášterec 2 82 Šilhan Šimon 2007 Witte Bike Team 3 78 Uhlík Adam 2007 LK Nové Hamry 4 71 Lukáš Robert 2007 Karlovy 5 66 Tetur Jan 2007 LK Nové Hamry

Více

1. Mistrovství ČR RAW v silovém trojboji s mezinárodní účastí TJ Sokol Brno I, Kounicova 20, 602 00 Brno, CZE, 30.3.2013-31.3.2013

1. Mistrovství ČR RAW v silovém trojboji s mezinárodní účastí TJ Sokol Brno I, Kounicova 20, 602 00 Brno, CZE, 30.3.2013-31.3.2013 Juniorky do 72kg - sloučená 1. VRÁBLOVÁ Simona / 1992 / 59,2 / 38 SVK - ŠK SPC Častá 85,0 57,5 130,0 272,5 307,00 MVT 2. HORNÁ Ivana / 1990 / 61,3 / 48 SVK - Fit Južanka Trenčín 105,0 57,5 110,0 272,5

Více

Vánoční běh pod Černou věží 2013

Vánoční běh pod Černou věží 2013 Vánoční běh pod Černou věží 2013 Dorostenci 1995-1998 85 Lukáš Krýsl ŠAK Přeštice 08:15,0 1 70 Lukáš Svatoš AC Domažlice 08:23,0 2 51 Jiří Procházka TJ Klatovy 08:40,0 3 81 Jan Strnad Mílaři Domažlice

Více