Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15"

Transkript

1 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období Strana 5-8 Z pera kronikářky Strana 9-10 Z obecní kroniky Strana 11 Kulturní a sportovní aktivity Strana 12 Povodňový plán Strana 12 Slovo starostky Vážení spoluobčané, naposledy v letošním roce a zároveň poprvé v tomto volebním období píši úvodník do nevřeňského Zpravodaje. S podzimními volbami se uzavřela další kapitola v kronice historie obce Nevřeň a začala se psát další. Věřím, že bude méně dramatická, bouřlivá a hektická, než ta předchozí. Investiční akce a projekty, které byly z různých důvodů nezbytné a bezodkladné, bylo nutné zrealizovat v rekordně krátkém čase. Naprostá většina z nich je v současné době ukončena nebo pomalu končí. Toto by nebylo možné zvládnout bez pomoci řady ochotných a obětavých lidí, kterým patří velký dík za jejich pomoc i podporu. Děkuji bývalým zastupitelům obce za jejich práci v minulém volebním období, ale také všem občanům Nevřeně, kteří kandidovali do zastupitelstva pro současné volební období. Děkuji také Vám všem, kteří se účastníte brigád. Krásnou akcí byla podzimní výsadba ovocných stromků mezi Nevření a Novou Hospodou, které se účastnili hlavně rodiče s dětmi, a myslím, že si to všichni užili. Každý stromeček byl označen cedulkou s datem výsadby, odrůdou stromu a jménem toho, kdo ho vysadil. Akci bychom rádi pravidelně opakovali do té doby, než bude celá alej osázena novými ovocnými stromky. Teď to byly jabloně a hrušně, na jaře by to mohly být třešně nebo švestky. (pokračování ze straně 3) 1

2 Informace z obecního úřadu Složení nového zastupitelstva obce Ing. Štěpánka Bejčková - starostka Ing. Petr Holeček - místostarosta Bc. Luboš Kašpar - předseda finančního výboru Miroslava Sovová - předsedkyně kontrolního výboru Ing. Robert Korsa - zastupitel František Čečil - zastupitel Pavel Sova - zastupitel Nejbližší termín jednání zastupitelstva obce v budově obecního úřadu. Obecní úřad Nevřeň Administrativní pracovnice Lenka Raisová Telefon , mobil Datová schránka -2xmansf Veřejný internet, Czech Point, od úřední ověřování podpisů a dokumentů. Úřední hodiny obecního úřadu Pondělí hod Úterý hod Středa hod Čtvrtek hod Obecní knihovna Otevřena každý lichý pátek od hodin. Knihovnu vede paní Tomaszewská. Veřejný internet Kdykoli v době úředních hodin obecního úřadu a v době otevíracích hodin místní knihovny je vám k dispozici veřejný internet s jehož obsluhou vám případně rádi pomůžeme. Můžete zde nahlížet do dokumentů obce, do katastru nemovitostí, vyhledávat informace apod. Provozní doba prodejny smíšeného zboží Pondělí až pátek hod Sobota a neděle hod Provozní doba Nevřeňské hospůdky Pondělí až čtvrtek hod Pátek hod Sobota hod Neděle hod Nabídka pro sportovce Od letošního září začaly pravidelné úterní kurzy cvičení Pilates, s certifikovanou instruktorkou Monikou Kalašovou. Kurz obsahuje vždy 10 lekcí a cena kurzu je 50 Kč/hod. Cvičí se v Centru Caolinum každé úterý od hodin. V případě dostatečného zájmu lze zajistit i jiný druh cvičení (joga, zumba apod.). Máte-li o některý druh cvičení zájem, dějte nám to prosím vědět. Byly opraveny oba stoly na stolní tenis a jsou umístěny v tělocvičně budovy obecního úřadu. Tělocvičnu si lze pro individuální sportovní aktivity pronajmout za 40 Kč/hod. a je k dispozici v úředních hodinách obecního úřadu nebo po domluvě. 2

3 (dokončení ze strany 1) Ráda bych vás také pozvala na připravované kulturní a společenské akce a doufám, že si z nabídky vyberete alespoň některou. Vaše účast totiž motivuje organizátory k další aktivitě a novým nápadům. Přehled plánovaných akcí pro konec letošního a začátek nového roku najdete na zadní straně Zpravodaje. Přeji Vám všem krásné svátky vánoční. Pohoda, zdraví a láska ať Vás provází na každém kroku a hodně štěstí a vše dobré do nového roku. Naši jubilanti De druhé polovině roku 2014 oslavili významné životní jubileum tito občané: Štěpánka Bejčková, starostka Červenec- - Eva Kukeňová let- - Září- - Marie Uhrová let Anna Macháčová- 65 let MVDr. Jaroslava Bíbová - 65 let Vojtěch Vaněk let Dne oslavili zlatou svatbu manželé Růžena a Vlastimil Pechátovi. Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a spoustu dalších let v kruhu rodiny a přátel. Centrum Caolinum Nevřeň Expozice je otevřena v období v neděli od 10 do 17 hodin, případně po domluvě. Vedoucím Centra Caolinum je Bc. Soňa Holečková, mobil Vnitřní uspořádání Centra a multimediální forma expozice umožňuje mnohostranné využití objektu všemi věkovými skupinami obyvatel obce i návštěvníků. Již jsme měli možnost vyzkoušet přednášky, společenské večery, divadelní představení, ochutnávku čajů, cvičení pranayma jógy, hudební koncert a další. Pro akce pořádané obecním úřadem a místními spolky je pronájem objektu zdarma. Pro ostatní dle ceníku pronájmů, který je k dispozici na obecním úřadě, v Centru Caolinum nebo na internetových stránkách. Plán akcí a obsazenosti Centra je k nahlédnutí na internetových stránkách a na informační desce u hřiště. O činnosti a akcích v Centru můžete být pravidelně informováni, pokud se přihlásíte k odběru novinek přímo ze stránek Akce pořádané obcí jsou rozesílány newsletterem z adresy I zde se můžete přihlásit k odběru novinek. 3

4 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Bez vody není života! Malebnost a pestrost naší krajiny pomáhá dotvářet vodní hladina toků, jezer, tůní mokřadů nebo rybníků. Lidská činnost v nedávné minulosti znamenala zánik mnoha těchto lesklých diamantů krajiny. Regulace řek, potoků, odvodnění mokřadů, likvidace přirozených tůní a mnoho dalších aktivit bylo směřováno k účelu odvést vodu pryč z krajiny z důvodu efektivního zemědělského využití nebo ochrany před povodněmi. Bohužel sama příroda nám dnes ukazuje, že ne všechny aktivity v minulosti vedly správným směrem. Poznatky z předchozích desetiletí nás postupně navádějí právě k opačným krokům, které by měly směřovat k vhodnému zadržení vody v krajině a udržení její rozmanitosti. Voda pomáhala utvářet reliéf krajiny i na severním Plzeňsku. Malá meandrující říčka Třemošná v širokém údolí vytvořila životní prostor i pro vesnici, která se dnes nazývá Nevřeň. Její voda s mírným spádem pomáhala po staletí generacím našich předků v zemědělství, hornictví nebo mlynářství. Voda v nevřeňské krajině byla s člověkem vždy neodmyslitelně spjata a ulehčovala mu daleko těžší živobytí než máme my dnes Idea vybudovat vodní plochu tůň v Nevřeni vznikla zhruba před třemi lety. Lokalitu na levé straně komunikace z Nevřeně k Toflovu mlýnu navrhl bývalý starosta pan Josef Melichar. Cesta k jejímu vybudování však trvala tři roky a obecní úřad musel postoupit dlouhou cestu týkající se projektové přípravy, zhodnocení lokality, zpracování žádosti na dotaci a její podání na Ministerstvo životního prostředí. Samostatná výstavba tůně, která proběhla v listopadu letošního roku pak už byla jen třešničkou na dortu k umístění vodní hladiny tůně do terénu. Výstavbu dozorovali odborníci a prováděla ji společnost Šindlar Group, která se projekty revitalizace krajiny dlouhodobě na území České republiky a také v zahraničí zabývá. Celá stavba za zhruba 1 milion korun je podpořena 100% dotací z Ministerstva životního prostředí. Nevřeňská tůň je napájena vodou, která přirozeně přitéká z pozemků a polí nad tůní a zásobuje ji tak přirozeným přítokem. Při výstavbě samotné tůně nesměly být použity žádné stavební materiály jako beton nebo jiné technické prvky. Právě z důvodu, že se jedná o tůň a nikoli o rybník není vybavena vypouštěcím zařízením a tak může hladina v tůni přirozeně kolísat v závislosti na přírodních podmínkách. Její hloubka a mírné svahy nepotřebují stavební opevnění. Do budoucna toto umožní rozvinutí příbřežních zón s vytvářením mokřadních a vodních stanovišť a obnovení společenstva rostlin a živočichů. Odtok z tůně byl záměrně vytvořen mělkým příkopem s kamennou drtí v původním terénu okolí tůně. Odtékající voda je zaústěna do příkopu u komunikace. Současně čerstvě vytvarované okolí tůně do budoucna zaroste přirozenou vegetací a dojde tak k vytvoření přírodě blízkému prvku krajiny s vodní plochou. V tůni nesmějí být uměle vysazeny ryby a její oživení musí být ponecháno na přírodních procesech. Věřím, že výstavbou tůně jsme vytvořili jeden z prvních lesklých diamantů v okolí naší obce a přispěli tak ke zkvalitnění naší krajiny. Petr Holeček, místostarosta 4

5 Zpráva o vývoji obce v období (1/4) První dva roky minulého volebního období stál v čele obce pan starosta Josef Melichar, který spravoval obec celkem 18 let a patří mu velký dík, neboť funkce neuvolněného starosty na malé obci je především o práci a o obětování velké většiny volného času ve prospěch ostatních obyvatel. Dík patří také odstupujícímu zastupitelstvu obce, které pracovalo v nelehkém období a kterému se podařilo společnými silami zvládnout a vyřešit řadu problémů. Díky tomu můžeme dnes novému zastupitelstvu předat ke správě obec s rozvinutou infrastrukturou a bez dluhů. Ve volebním období se podařilo získat dotace z prostředků Plzeňského kraje a z fondů Evropské unie v celkové výši cca 15,6 mil. Kč na územní plán, demolici budovy pohostinství a hasičské zbrojnice, výstavbu Centra Caolinum, opravu kapličky, výstavbu místní komunikace Nevřeň-Vrchy, výstavbu kanalizace Nevřeň-Vrchy, na hospodaření v lesích, na stromky pro ovocnou alej k Nové hospodě, na vysílačky Motorola pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, na zateplení a výměnu oken objektu budovy obecního úřadu, na obnovu topolové aleje směrem na Všeruby a na výstavbu tůně. Kromě dotací byly nejvýznamnějšími zdroji příjmů ke krytí výdajů úspory minulých období (3 mil), příjem z těžby dřeva (2 mil), pojistného plnění z požáru pohostinství (2,16 mil. Kč), příspěvek na ekologické projekty v obci od Plzeňské teplárenské a.s. (11,7 mil. Kč) a také nové RUD (rozpočtové určení daní), které přineslo menším obcím více peněz do obecního rozpočtu. Majetek obce se z 13,9 mil. Kč (k ) zvýšil na 43,4 mil. Kč (k ). Stav finančních prostředků na účtech obce byl k cca 3,6 mil. Kč. Po čtyřletém období přebírá nové zastupitelstvo obec bez dluhů, na účtech obce bylo k mil. Kč. Většina projektů již byla zcela uhrazena, pouze projekt stavby pergoly a projekty obnovy aleje a tůně ještě budeme hradit. Z toho dotace na tůň bude 100% a na obnovu aleje 90% z celkových nákladů. Od března 2011 až do konce roku probíhala výstavba obchvatu Všerub, obec se účastnila projektu majetkoprávním vypořádáním pozemků v katastru obce, kdy je musela od majitelů vykoupit a poté prodat Plzeňskému kraji. Celý proces byl ukončen v říjnu letošního roku a obec získala investovaných necelých Kč nazpět. V roce 2011 byl také zadán nový územní plán obce Nevřeň (přípravné práce byly zahájeny již v roce 2008) a bylo požádáno o dotaci z prostředků Plzeňského kraje. Projekt nového územního plánu byl dokončen v říjnu 2013, kdy byl schválen zastupitelstvem. Celkové náklady na zpracování územního plánu byly Kč, z toho Kč uhradil Plzeňský kraj a částku 80 tis. Kč zajistil bývalý pan starosta u firmy Berger Bohemia jako dar obci. V roce 2011 také obec Nevřeň několikrát neúspěšně žádala o účast ve správním řízení v rámci projektu ZEVO Chotíkov. I přesto se obec aktivně zapojovala do celého projektu a výsledkem byl podpis dohody o investičním záměru s Plzeňskou teplárenskou a.s., díky které měla obec Nevřeň v případě pravomocně vydaného stavebního povolení na výstavbu spalovny získat příspěvek na ekologické projekty obce ve výši 11,7 milionu korun. 5

6 Zpráva o vývoji obce v období (2/4) Na podzim roku 2011 byla digitalizována kronika obce Nevřeň a je nyní ke stažení na internetových stránkách obce a dále je k dispozici všem občanům na několika DVD. Kroniku skenovali zaměstnanci sdružení Exodus ze Třemošné. Dále byl zakoupen nový nábytek pro kancelář obecního úřadu. Koncem roku 2011 bylo odsouhlaseno zadání II. etapy projektu kanalizace části obce Vrchy, tj. až po horní křižovatku. Současně probíhalo řízení o vydání stavebního povolení na výstavbu komunikace, kvůli složitému terénu a sklonu vozovky bylo nutno projekt několikrát upravovat a stavební povolení bylo vydáno až koncem roku Na výstavbu komunikace a kanalizace se v loňském a letošním roce podařilo získat dotace ve výši téměř půl milionu korun z prostředků Plzeňského kraje. Ke konci roku 2011 obec rozhodnutím zastupitelstva vystoupila ze sdružení Severní Plzeňsko a v roce 2012 se stala členem dobrovolného svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova a Svazku obcí Krašov. Díky tomuto členství bylo v roce 2014 v souvislosti s výstavbou nové cyklostezky financováno z dotace také umístění krytého sezení za mostem do Doliny, odpadkových košů a laviček u Křížku a u velkého dubu na Vrchách, odkud je krásný výhled na obec. Členstvím v těchto svazcích jsme tak zároveň členy Místní akční skupiny Náš region, díky které je možné čerpat některé dotace na projekty na území členských obcí. Každoročně také získáváme příspěvek na občerstvení na společný dubnový úklid obce v rámci akce Den pro náš region. Dle platného lesního plánu byl nejvyšší čas zahájit těžbu v některých lokalitách obecního lesa. Vzniklo tak množství pasek, které bylo nutné osázet a následně ošetřit. Některé práce byly realizovány dodavatelsky, spoustu práce ale udělali ve spolupráci s novým lesním hospodářem panem Petrem Hynkem místní lidé, zejména hasiči a ti, kteří využívají probírky dřeva. Pan Hynek vystřídal na pozici odborného lesního hospodáře svého předchůdce pana Václava Krále, kterému patří obrovský dík za jeho skvělou a dlouholetou péči o naše krásné nevřeňské polesí. Svépomocí byly postaveny všechny oplocenky a proveden omaz nových stromků. Ve výsadbě a ošetření lesa budeme i v nadcházejícím období dále pokračovat. Současně bylo zadáno a probíhá zpracování nového lesního plánu, neboť ten současný desetiletý plán je platný do konce roku V roce 2012 byl zpracován a schválen dlouhodobý strategický plán rozvoje obce a v návaznosti na něj bude každé zastupitelstvo schvalovat vlastní akční plán na volební období 4 let. Asi nejvýznamnější událostí minulého volebního období byl 23. březen 2012, kdy požár zničil budovu pohostinství, sálu a hasičské zbrojnice. Za dva a půl roku se podařilo s pomocí dotace z EU vybudovat objekt nový. Na budoucí podobu objektu byly od počátku různé názory. Vedle projektu Centra však nebyl navržen projekt jiný, který by zároveň řešil způsob financování a o kterém by mohlo zastupitelstvo rozhodovat. Po veřejné prezentaci studie projektu se názory obyvatel rozdělily na dvě poloviny a zastupitelstvo stálo před nelehkým úkolem rozhodnout, co dál. Po bouřlivých diskusích a při zohlednění všech rizik bylo rozhodnuto, že v projektu budeme 6

7 Zpráva o vývoji obce v období (3/4) dále pokračovat. Roky byly ve znamení příprav a realizace projektu a ti, kteří se na něm podíleli, ví, kolik to bylo práce. V souvislosti s projektem byla vybudována kanalizace, čistírna odpadních vod a úpravna vody pro Centrum, opravena komunikace, vybudováno malé parkoviště a postavena nová pergola. Centrum bylo slavnostně otevřeno Dík patří všem členům realizačního týmu, všem, kteří se na projektu jakkoliv podíleli a také bývalým zastupitelům za jejich odvahu a rozhodování, neboť díky jim má dnes obec důstojné místo pro setkávání všech skupin obyvatel od nejmenších dětí až po seniory. A i když budova budí emoce a názory na ni se různí, je pro všechny otevřená dokořán. Na zasedání zastupitelstva se vzdal funkce starosty i zastupitele obce ze zdravotních důvodů pan Josef Melichar a na období dvou let jeho funkci převzala paní Štěpánka Bejčková. Místo pana Melichara se novou zastupitelkou stala paní Dana Hanzlíková. Na zasedání zastupitelstva se funkce místostarosty i zastupitele obce vzdal pan Petr Tomaszewský a ve funkci místostarosty ho nahradila paní Jana Melicharová. Pan Radek Man se mandátu zastupitele vzdal a tak zastupitelstvo dokončilo své volební období v počtu šesti členů. Co se týče obecní legislativy, v letech 2013 a 2014 byl zadán nový lesní plán, schválen nový územní plán, nový požární řád obce, jednací řád zastupitelstva, obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů a o systému nakládání s odpady, kanalizační řád, nová pravidla pro samovýrobu v obecních lesích a plán zimní údržby obce. Byl schválen Sazebník za poskytování služeb, který vyplývá ze zákona o poskytování informací, ceník správních poplatků a krátkodobých pronájmů. Důležitým dokumentem je též nový povodňový plán obce, který nyní bude předán příslušným orgánům ke schválení. Byly též vytvořeny nové internetové stránky obce, kde jsou všechny tyto dokumenty zveřejněné. Z investičních akcí byla v letech 2013 a 2014 kromě výstavby Centra Caolinum realizována řada dalších projektů některé byly dlouho připravované, jako například výstavba kanalizace a komunikace do lokality Vrchy nebo výstavba tůně. Některé byly nutné, jako například demolice bývalé budovy pohostinství a hasičské zbrojnice nebo rekonstrukce stropu v budově obecního úřadu, některé byly nové, vyvolané zejména dotačními příležitostmi. Díky zjištění propadů budovy obecního úřadu byly nejprve provedeny sondy a kompletní odkliz stropu, při kterém bylo zjištěno rozsáhlé napadení dřevěné konstrukce stropu houbou, červotočem a dřevomorkou a statik nařídil okamžité podepření stropů a jejich bezodkladnou opravu. Protože v té době již byla podaná žádost o dotaci z OPŽP na zateplení celého objektu obecního úřadu, bylo rozhodnuto o okamžité rekonstrukci stropu a s tím související rekonstrukci budovy obecního úřadu. Byla provedena výměna starých elektrorozvodů a zrekonstruována místnost knihovny včetně nového nábytku a podlahy. Poté, co obec získala dotaci na zateplení celého objektu byla rekonstrukce budovy dokončena. Výsledkem budou výrazné úspory na energiích, které se ročně pohybovaly kolem 100 tis. korun. 7

8 Zpráva o vývoji obce v období (4/4) V listopadu 2013 byla dokončena rekonstrukce budovy smíšeného zboží, kde kromě vybudování nového pohostinství byl do budovy zaveden plyn, vyměněny elektrorozvody, upraven rozvod vody a vyměněny výlohy prodejny vč. vstupních dveří. Na kapličce na návsi bylo opraveno srdce zvonu a byly vyměněny dřevěné dveře a okna. Na Nové Hospodě byla instalována nová čekárna, stanoviště tříděného odpadu a úřední deska. Byla opravena moštárna a zpevněna příjezdová cesta do dvora obecního úřadu a moštárny. Velký dík za úspěšnou realizaci těchto akcí patří toho času asistentce starosty paní Michaele Melichar, bez jejíhož obrovského zápalu a pracovního nasazení by realizace všech těchto projektů byla těžko možná. Množství investičních akcí a neustále rostoucí zatížení obecních úřadů za strany kraje a státu však vedly k tomu, že již bylo i tak obtížné vše zvládnout při zaměstnání. Zastupitelstvo proto schválilo návrh vytvoření pracovního místa na zkrácený pracovní úvazek administrativní pracovnici, jíž se stala v únoru 2014 paní Lenka Raisová. Díky této změně byly mimo jiné rozšířeny úřední hodiny obecního úřadu, je možné plně využívat služeb Czech Pointu a od příštího roku bude obecní úřad nabízet i službu úředního ověřování podpisů a dokumentů. V době úředních hodin a v době, kdy je otevřena místní knihovna, případně po domluvě, je pro občany v knihovně k dispozici veřejný internet, s jehož obsluhou vám rádi pomůžeme (možnost nahlížení do dokumentů obce, nahlížení do katastru nemovitostí, vyhledávání informací apod.) V letošním roce byly opraveny zbylé dva křížky na katastru obce. Křížek u varské silnice na konci nevřeňského katastru byl hrazen z pojistky po pojistné události, kdy ho nabourala nepozorná řidička, oprava křížku naproti hostinci u Krystlů byl hrazen z rozpočtu obce. Nedávno byla dokončena obnova aleje směrem na Všeruby a byla dokončena dlouho plánovaná tůň. Oba projekty jsou financované z dotace z OPŽP. Odpadové hospodářství V oblasti odpadového hospodářství byla vytvořena nová místa pro ukládání tříděného odpadu a uzavřeny smlouvy na bezplatné umístění nádob na sběr použitého šatstva, obuvi a hraček a na sběr drobného elektroodpadu. Smlouvu má uzavřenu obec Nevřeň, výtěžek z elektroodpadu ale putuje místním hasičům, stejně tak, jako je tomu u rozměrného elektroodpadu, který můžete kdykoliv po domluvě umístit ve dvoře obecního úřadu. Místo pro sběr kovového šrotu je v lokalitě Na kopci, kde bude vytvořena zpevněná plocha pro tříděný odpad a klec na železný šrot. Svoz nebezpečného odpadu je organizován vždy na jaře a na podzim, velkoobjemový odpad je možné každou sobotu dopoledne od 9 do 10 hodin umístit do kontejneru naproti hřišti. Další činností tohoto volebního období byla příprava projektu ČOV, byla zpracována základní studie a provedena první jednání s Povodím Vltavy s.p. Realizace odkanalizování obce bude jedním z hlavních úkolů nového zastupitelstva obce. 8

9 Z pera kronikářky 1/2 13. dubna proběhla v prostorách budovy OÚ Velikonoční dílnička, kde byl připraven materiál pro výrobu vlastních velikonočních výrobků. Ti, kteří nechtěli tvořit, si mohli velikonoční výzdobu zakoupit. Děti využily možnosti zdobení napečených domácích perníčků. Příjemné nedělní odpoledne bylo zakončeno připraveným velikonočním občerstvením. 26. dubna jsme se sešli za přítomnosti členů Military Car Clubu Plzeň na návsi u Pomníku padlých a uctili památku nevřeňských občanů, kteří padli v obou světových válkách. Paní starostka v projevu připomněla útrapy obou válek. Poté předala slovo pamětníkovi konce války panu Václavu Královi z Nové Hospody. Na závěr byl u pomníku položen věnec a zazněla státní hymna. 30. dubna byla vzhledem k probíhající stavební činnosti na CCN postavena májka v místech před nově zrekonstruovanou hospůdkou. V pergole hrála country kapela Futrál. Předmájový večer provázelo praskání ohně, smích dětí a pohoda všech přítomných. 1. června proběhla na návsi oslava Dětského dne. Své taneční vystoupení předvedla dětem i dospělým taneční skupina Srdcové Eso, děti nadchly i ukázky soubojů skupiny historického šermu. Den byl plný soutěží, nechybělo ani oblíbené malování na obličej a skákací trampolína. Po splnění všech soutěžních úkolů děti získaly zaslouženou odměnu. 15. srpna byla slavnostně otevřena budova Centra Caolinum a hasičské zbrojnice Nevřeň. Díky sbírce iniciované občany byla na budově nové hasičárny umístěna soška patrona hasičů Svatého Floriána, vytvořená akademickým sochařem Jaroslavem Veselákem. Po slavnostním projevu byla celá budova i socha Svatého Floriána vysvěcena páterem Pavlem Petrašovským. Uvnitř budovy čekal na návštěvníky bohatý raut, jehož podstatnou část vytvořily vlastníma rukama místní hospodyňky. Program pokračoval dětským hudebním a tanečním vystoupením a představením expozice o nevřeňském podzemí. Tečku za oficiálním programem učinila hudební skupina Fénix, která pak přítomné bavila až do ranních hodin. 23. srpna proběhla za hojné účasti družstev hasičská soutěž O pohár starostů SDH Nevřeň. Soutěž se uskutečnila na hřišti před nově vybudovaným Centrem. 31. srpna se děti rozloučily s prázdninami. I přes nevlídné počasí se akce zúčastnila spousta dětí, jejichž úkolem bylo projít označenou trasu lesem, při které plnily různé úkoly. Všechny děti byly odměněny balíčkem sladkostí. Následovala volná zábava, společenské hry a dětská diskotéka. 6. září proběhlo v naší obci představení divadelního spolku Jezírko s názvem To jste tu správně. Představení odehrálo v Centru Caolinum, které poskytlo velmi příjemné prostředí pro hru i následné krátké posezení diváků i herců. 9

10 Z pera kronikářky 2/2 4. října se sešli děti a rodiče na podzimní akci Nevřeňská drakiáda. Akce byla zahájena vypuštěním malého létajícího balonu a poté z nedalekého pole vzlétlo na oblohu 22 draků. Soutěžilo se v kategoriích o nejmenšího draka, největšího draka a o nejdelší let. Po skončení soutěže si všichni zájemci mohli vyzkoušet pouštění letadýlek. 17. října si nevřeňské děti mohly zajezdit na francouzském magickém kolotoči na náměstí Republiky v Plzni. Vstupenky věnovala Plzeňská teplárenská a.s. a obecní úřad zajistil autobus. Dospělý doprovod zajistili vedoucí mladých hasičů. 25. října se konal zájezd na muzikál Kleopatra v divadle Broadway v Praze. 26.října zasadili děti a jejich rodiče a prarodiče celkem 30 ks stromků jabloní a hrušní u silnice směrem na Novou Hospodu. Stromky získala obec zdarma od Plzeňského kraje. Výsadby se zúčastnilo tolik brigádníků, že zakrátko bylo vše hotovo. Za odměnu pak čekalo na všechny pohoštění v Nevřeňské hospůdce. Guláš paní hostinská prostě umí a děti se těšily hlavně na pizzu. 1. listopad byl první zatěžkávací zkouškou pro nové Centrum Caolinum. Nevřeňské bloudění, které každoročně pořádají místní hasiči, totiž navštívilo kolem pěti set dětí a dospělých, kteří soutěží v různých disciplínách na trase po spoře osvětleném nevřeňském lese. Díky perfektní organizaci soutěže proběhlo vše hladce a děti si odvezly kromě zážitků i drobné dárky. 15. listopadu jsme jako každý rok společnými silami uklidili listí u mostu směrem do Doliny a na návsi a okolí. Pro účastníky bylo připraveno malé občerstvení. Počasí nám ten den přálo. Všichni se činili, práce jim šla od ruky a panovala tu bezva nálada. 23. listopadu se konalo adventní tvoření, tentokrát v nových prostorách Centra Caolinum, které umožnilo širší nabídku vánočního zboží. Za zvuku vánočních koled si mohli návštěvníci kromě tradičních vánočních ozdob a věnců zakoupit vánoční perníčky, pečené čaje, sirupy a netradiční domácí marmelády nebo si mohli pořídit první vánoční dárky v podobě stříbrných šperků. Pro děti byla připravena výroba vánočních přáníček, svíček ze včelího vosku a zdobení perníčků. 28. listopadu byl na návsi u kapličky slavnostně rozsvícen vánoční stromek. Rozzářila se také celá kaplička a betlém. Celá náves tak všem od tohoto dne zpříjemňuje večerní procházky obcí a adventní čas. Po krátkém úvodu paní starostky zahrál divadelní spolek Meluzína krátkou pohádku o narození Ježíška zakončenou několika vánočními koledami. Vánoční stromek se rozzářil při krásném zpěvu Aleny Stavařové. Pro všechny byl připraven čaj, káva a svařené víno. 6. prosince se v Centru Caolinum konala tradiční Mikulášská nadílka. Po divadelním mikulášském představení spolku Jezírko, byly dětem rozdány dárky a následovala dětská diskotéka. Poděkování patří všem, kteří s průběhem všech akcí pomáhali a hlavně organizátorům akcí. 10 Jarmila Rajšlová, kronikářka

11 Z obecní kroniky října se konaly volby do obecního zastupitelstva v Nevřeni, které dopadly předložením společné kandidátní listiny Strany sociálně demokratické a Republikánské strany venkova a starostou byl zvolen počtvrté pan Jan Rajšl, domkář a zedník, který byl zvolen v prvních volbách popřevratových dne 15.června 1919 a úřad ten dosud vykonává Dne 17. února byl podán návrh na zřízení obecní vozové váhy, která byla již v červenci zřízena nákladem Kč. Váhu dodala firma Červený, Praha za Kč, dalších 500 Kč činil dovoz váhy, materiál a postavení váhy. V říjnu 1932 byl podepsán závěrečný list Západočeským elektrárnám v Plzni o výstavbě sekundární sítě v obci Nevřeni a začala se stavbou transformační budky firma Kadlec z Plzně. V listopadu se začalo s dovážením sloupů pro stavbu primárního vedení z Horní Břízy přes Ledce, Příšov a do Nevřeně. Sekundérní (rozvodová síť) vnější a domovní přípojky prováděla firma J. K. Rudolf z Plzně, jakož i veřejné osvětlení, což si vyžádalo celkového nákladu skoro Kč, což uhradila obec svým nákladem (na tento obnos půjčilo honební společenstvo v Nevřeni obnos Kč, který po obdržení subvence bude společenstvu vrácen). Za poměrně krátkou dobu byla v obci provedena veškerá zařízení potřebná ke svícení a již 31.prosince (o Silvestru) bylo již několik čp. zapnuto a svítilo se elektrickým proudem - u čp. 29 (obecní úřad), v hostinci p. Marka a p. Dobrýho, u p. Vopata a v trafice p. Antonína Marka. Za 14 dní svítilo se elektrickým proudem všude v obci září konány obecní volby, starostou zvolen Václav Beneš zedník č. p. 87, obecní úřadovna pronajata v č. p. 78 u Václava Koudely, kde se úřadovalo až do jara 1940, pak bylo úřadováno v č.p. 87 u starosty Beneše května provedeny volby do Národního shromáždění. Z kandidujících stran obdrželi: čs. strana soc. demokratická - 96 hlasů, čs. komunistická - 74 hlasů, čs. strana národ. soc hlasů, čs. strana lidová - 38 hlasů. Protože podle výsledku voleb do Národního shromáždění mělo býti upraveno poměrné zastoupení pol. stran i v M.N.V. bylo toto provedeno následovně: strana čs. soc. demokr. 5 členů, strana čs. komunist. 3 členy, čs. národ. soc. 2 členy, a čs. strana lidová také 2 členy. Předsedou M.N.V. výboru byl opět zvolen za čs. stranu soc. demokr. František Vopat č.p

12 Kulturní a sportovní aktivity středa- Štědrovečerní setkání u kapličky (Nevřeňská náves) pátek- Bruslení s hasiči (Kooperativa aréna Plzeň) středa- Silvestrovský večer (Centrum Caolinum = CCN) čtvrtek- Nevřeňská novoroční procházka (Nevřeň a okolí) sobota- Ivan Mládek a Bio Trio (CCN) pátek- Petr Nazarov - cestovatel, fotograf Havajské ostrovy (CCN) neděle- Odpoledne s deskovými hrami (CCN) Všechny akce mohou být aktualizovány a doplňovány. Budeme také rádi za jakýkoliv tip na zajímavou akci nebo kontakt. Povodňový plán V nedávné době byl dokončen, projednán a schválen nový Povodňový plán obce Nevřeň a bude postoupen příslušným orgánům ke schválení. Plán je k nahlédnutí na internetových stránkách obce Nevřeň nebo na obecním úřadě. Je základním dokumentem pro řízení protipovodňové ochrany obce. Obsahuje podrobný popis úkolů a činností při provádění opatření na ochranu před povodněmi, zdrojů povodňového nebezpečí a druhů a rozsahu ohrožení. Jeho součástí je seznam ohrožených objektů při zvýšené hladině vodního toku, seznam ohrožených objektů při dešťové lokální a zimní povodni. V praxi byl nový povodňový plán vyzkoušen odpoledne, kdy při prudkých deštích opět hrozila kumulující se voda z polí v místě U křížku na počátku obce směrem od Plzně. Monokultura řepky je na posledních cca 10 metrech pole k silnice zaseta nevhodně po spádnici. Toto vyvolalo vytvoření erozních rýh a koncentraci přívalového průtoku vody z pole. Při nasáknutí polí nad Nevření z dlouhotrvajících dešťů při čerstvě zaseté monokultuře je doba kulminace záplavy při kritickém dešti odhadována na cca 30 minut. Díky tomu, že zástupci hasičů předtím včas pročistili vtoky do kanalizací a propustky, a díky tomu, že průkopem strouhy byla voda řízeně odpuštěna do jednotné kanalizace, nedošlo k nejmenšímu vylití vody na obecní komunikaci. Odtoku vody z polí také velmi pomohla nedlouho předtím účelně vyhloubená strouha. Odtokové poměry nad Nevření je potřeba do budoucnosti řešit koncepčně vytvořením projektu protipovodňového opatření, jehož součástí by byly např. tzv. horské vpusti (skvěle funguje např. u Vypichu). Všechny vpusti a propustky pak musí být místními hasiči pravidelně čištěny. Je lepší záplavám předcházet, než pak likvidovat jejich následky. Vydává Obec Nevřeň Nevřeň Povolení MK ev.č. MK ČR E

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, František Čečil, Luboš

Více

Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 27.11.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 27.11.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 27.11.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, František Čečil, Luboš

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 28.5.2015 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 28.5.2015 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 28.5.2015 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, Luboš Kašpar, František

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis z 43. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 20.5.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 43. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 20.5.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 43. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 20.5.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Pechát V., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne v hod. v Centru Caolinum.

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne v hod. v Centru Caolinum. Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 4.11.2014 v 18. 00 hod. v Centru Caolinum. Přítomní zastupitelé: Ing. Štěpánka Bejčková, Ing. Petr Holeček, Ing. Robert

Více

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan ZO-13-2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2011 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň konaného dne v hod. na obecním úřadě.

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň konaného dne v hod. na obecním úřadě. Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň konaného dne 20.6.2016 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Miroslava Sovová, Robert Korsa, Petr Holeček, Luboš

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis č. 9/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 9/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 9/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 27. 8. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 27. 8. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis z 35. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 03.09.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 35. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 03.09.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 35. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 03.09.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Omluveni: Hosté: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E., V.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 12.11.2013 v 18. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 12.11.2013 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 12.11.2013 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Omluveni: Hosté: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E., Pechát

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Zápis z 44. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 24.6.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 44. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 24.6.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 44. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 24.6.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Pechát V., Hanzlíková D., Melicharová J. Omluveni:

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 22.4.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 22.4.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 22.4.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Melicharová J., Pittr V., Pechát V. Hanzlíková D., Kukeňová

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 2. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne

Obec Nová Telib. Zápis č. 2. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne Zápis č. 2 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 28.11.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 26. dubna 2016

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 26. dubna 2016 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 26. dubna 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:30 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:30 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 29. 6. 2016, od 18:30 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, Klára Hanzlíková, Pavla

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Zápis č. 10 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 10 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 10 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 9. 2015 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí, Věra Brambůrková,

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. února 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

2. Komunitní plánování sociálních služeb pro Obec Těchobuz Předsedkyně sociální komise paní Simona Tomanová předložila zastupitelstvu závěry sociální

2. Komunitní plánování sociálních služeb pro Obec Těchobuz Předsedkyně sociální komise paní Simona Tomanová předložila zastupitelstvu závěry sociální O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00207/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2006 konaného

Více

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 10.9.2015 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 10.9.2015 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 10.9.2015 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Miroslava Sovová, Robert Korsa, Luboš Kašpar, Pavel

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen září 2013. Ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice červen, červenec, srpen

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen září 2013. Ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice červen, červenec, srpen OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen září 2013 Ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice červen, červenec, srpen Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje výběr dodavatele traktoru na

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

V Ř E S K O V Á K červenec 2003

V Ř E S K O V Á K červenec 2003 V Ř E S K O V Á K červenec 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již sedmé číslo Vřeskováka. Toto číslo obsahuje důležitá telefonní čísla pro případ mimořádných událostí požárů apod. Co se

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více