Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15"

Transkript

1 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období Strana 5-8 Z pera kronikářky Strana 9-10 Z obecní kroniky Strana 11 Kulturní a sportovní aktivity Strana 12 Povodňový plán Strana 12 Slovo starostky Vážení spoluobčané, naposledy v letošním roce a zároveň poprvé v tomto volebním období píši úvodník do nevřeňského Zpravodaje. S podzimními volbami se uzavřela další kapitola v kronice historie obce Nevřeň a začala se psát další. Věřím, že bude méně dramatická, bouřlivá a hektická, než ta předchozí. Investiční akce a projekty, které byly z různých důvodů nezbytné a bezodkladné, bylo nutné zrealizovat v rekordně krátkém čase. Naprostá většina z nich je v současné době ukončena nebo pomalu končí. Toto by nebylo možné zvládnout bez pomoci řady ochotných a obětavých lidí, kterým patří velký dík za jejich pomoc i podporu. Děkuji bývalým zastupitelům obce za jejich práci v minulém volebním období, ale také všem občanům Nevřeně, kteří kandidovali do zastupitelstva pro současné volební období. Děkuji také Vám všem, kteří se účastníte brigád. Krásnou akcí byla podzimní výsadba ovocných stromků mezi Nevření a Novou Hospodou, které se účastnili hlavně rodiče s dětmi, a myslím, že si to všichni užili. Každý stromeček byl označen cedulkou s datem výsadby, odrůdou stromu a jménem toho, kdo ho vysadil. Akci bychom rádi pravidelně opakovali do té doby, než bude celá alej osázena novými ovocnými stromky. Teď to byly jabloně a hrušně, na jaře by to mohly být třešně nebo švestky. (pokračování ze straně 3) 1

2 Informace z obecního úřadu Složení nového zastupitelstva obce Ing. Štěpánka Bejčková - starostka Ing. Petr Holeček - místostarosta Bc. Luboš Kašpar - předseda finančního výboru Miroslava Sovová - předsedkyně kontrolního výboru Ing. Robert Korsa - zastupitel František Čečil - zastupitel Pavel Sova - zastupitel Nejbližší termín jednání zastupitelstva obce v budově obecního úřadu. Obecní úřad Nevřeň Administrativní pracovnice Lenka Raisová Telefon , mobil Datová schránka -2xmansf Veřejný internet, Czech Point, od úřední ověřování podpisů a dokumentů. Úřední hodiny obecního úřadu Pondělí hod Úterý hod Středa hod Čtvrtek hod Obecní knihovna Otevřena každý lichý pátek od hodin. Knihovnu vede paní Tomaszewská. Veřejný internet Kdykoli v době úředních hodin obecního úřadu a v době otevíracích hodin místní knihovny je vám k dispozici veřejný internet s jehož obsluhou vám případně rádi pomůžeme. Můžete zde nahlížet do dokumentů obce, do katastru nemovitostí, vyhledávat informace apod. Provozní doba prodejny smíšeného zboží Pondělí až pátek hod Sobota a neděle hod Provozní doba Nevřeňské hospůdky Pondělí až čtvrtek hod Pátek hod Sobota hod Neděle hod Nabídka pro sportovce Od letošního září začaly pravidelné úterní kurzy cvičení Pilates, s certifikovanou instruktorkou Monikou Kalašovou. Kurz obsahuje vždy 10 lekcí a cena kurzu je 50 Kč/hod. Cvičí se v Centru Caolinum každé úterý od hodin. V případě dostatečného zájmu lze zajistit i jiný druh cvičení (joga, zumba apod.). Máte-li o některý druh cvičení zájem, dějte nám to prosím vědět. Byly opraveny oba stoly na stolní tenis a jsou umístěny v tělocvičně budovy obecního úřadu. Tělocvičnu si lze pro individuální sportovní aktivity pronajmout za 40 Kč/hod. a je k dispozici v úředních hodinách obecního úřadu nebo po domluvě. 2

3 (dokončení ze strany 1) Ráda bych vás také pozvala na připravované kulturní a společenské akce a doufám, že si z nabídky vyberete alespoň některou. Vaše účast totiž motivuje organizátory k další aktivitě a novým nápadům. Přehled plánovaných akcí pro konec letošního a začátek nového roku najdete na zadní straně Zpravodaje. Přeji Vám všem krásné svátky vánoční. Pohoda, zdraví a láska ať Vás provází na každém kroku a hodně štěstí a vše dobré do nového roku. Naši jubilanti De druhé polovině roku 2014 oslavili významné životní jubileum tito občané: Štěpánka Bejčková, starostka Červenec- - Eva Kukeňová let- - Září- - Marie Uhrová let Anna Macháčová- 65 let MVDr. Jaroslava Bíbová - 65 let Vojtěch Vaněk let Dne oslavili zlatou svatbu manželé Růžena a Vlastimil Pechátovi. Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a spoustu dalších let v kruhu rodiny a přátel. Centrum Caolinum Nevřeň Expozice je otevřena v období v neděli od 10 do 17 hodin, případně po domluvě. Vedoucím Centra Caolinum je Bc. Soňa Holečková, mobil Vnitřní uspořádání Centra a multimediální forma expozice umožňuje mnohostranné využití objektu všemi věkovými skupinami obyvatel obce i návštěvníků. Již jsme měli možnost vyzkoušet přednášky, společenské večery, divadelní představení, ochutnávku čajů, cvičení pranayma jógy, hudební koncert a další. Pro akce pořádané obecním úřadem a místními spolky je pronájem objektu zdarma. Pro ostatní dle ceníku pronájmů, který je k dispozici na obecním úřadě, v Centru Caolinum nebo na internetových stránkách. Plán akcí a obsazenosti Centra je k nahlédnutí na internetových stránkách a na informační desce u hřiště. O činnosti a akcích v Centru můžete být pravidelně informováni, pokud se přihlásíte k odběru novinek přímo ze stránek Akce pořádané obcí jsou rozesílány newsletterem z adresy I zde se můžete přihlásit k odběru novinek. 3

4 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Bez vody není života! Malebnost a pestrost naší krajiny pomáhá dotvářet vodní hladina toků, jezer, tůní mokřadů nebo rybníků. Lidská činnost v nedávné minulosti znamenala zánik mnoha těchto lesklých diamantů krajiny. Regulace řek, potoků, odvodnění mokřadů, likvidace přirozených tůní a mnoho dalších aktivit bylo směřováno k účelu odvést vodu pryč z krajiny z důvodu efektivního zemědělského využití nebo ochrany před povodněmi. Bohužel sama příroda nám dnes ukazuje, že ne všechny aktivity v minulosti vedly správným směrem. Poznatky z předchozích desetiletí nás postupně navádějí právě k opačným krokům, které by měly směřovat k vhodnému zadržení vody v krajině a udržení její rozmanitosti. Voda pomáhala utvářet reliéf krajiny i na severním Plzeňsku. Malá meandrující říčka Třemošná v širokém údolí vytvořila životní prostor i pro vesnici, která se dnes nazývá Nevřeň. Její voda s mírným spádem pomáhala po staletí generacím našich předků v zemědělství, hornictví nebo mlynářství. Voda v nevřeňské krajině byla s člověkem vždy neodmyslitelně spjata a ulehčovala mu daleko těžší živobytí než máme my dnes Idea vybudovat vodní plochu tůň v Nevřeni vznikla zhruba před třemi lety. Lokalitu na levé straně komunikace z Nevřeně k Toflovu mlýnu navrhl bývalý starosta pan Josef Melichar. Cesta k jejímu vybudování však trvala tři roky a obecní úřad musel postoupit dlouhou cestu týkající se projektové přípravy, zhodnocení lokality, zpracování žádosti na dotaci a její podání na Ministerstvo životního prostředí. Samostatná výstavba tůně, která proběhla v listopadu letošního roku pak už byla jen třešničkou na dortu k umístění vodní hladiny tůně do terénu. Výstavbu dozorovali odborníci a prováděla ji společnost Šindlar Group, která se projekty revitalizace krajiny dlouhodobě na území České republiky a také v zahraničí zabývá. Celá stavba za zhruba 1 milion korun je podpořena 100% dotací z Ministerstva životního prostředí. Nevřeňská tůň je napájena vodou, která přirozeně přitéká z pozemků a polí nad tůní a zásobuje ji tak přirozeným přítokem. Při výstavbě samotné tůně nesměly být použity žádné stavební materiály jako beton nebo jiné technické prvky. Právě z důvodu, že se jedná o tůň a nikoli o rybník není vybavena vypouštěcím zařízením a tak může hladina v tůni přirozeně kolísat v závislosti na přírodních podmínkách. Její hloubka a mírné svahy nepotřebují stavební opevnění. Do budoucna toto umožní rozvinutí příbřežních zón s vytvářením mokřadních a vodních stanovišť a obnovení společenstva rostlin a živočichů. Odtok z tůně byl záměrně vytvořen mělkým příkopem s kamennou drtí v původním terénu okolí tůně. Odtékající voda je zaústěna do příkopu u komunikace. Současně čerstvě vytvarované okolí tůně do budoucna zaroste přirozenou vegetací a dojde tak k vytvoření přírodě blízkému prvku krajiny s vodní plochou. V tůni nesmějí být uměle vysazeny ryby a její oživení musí být ponecháno na přírodních procesech. Věřím, že výstavbou tůně jsme vytvořili jeden z prvních lesklých diamantů v okolí naší obce a přispěli tak ke zkvalitnění naší krajiny. Petr Holeček, místostarosta 4

5 Zpráva o vývoji obce v období (1/4) První dva roky minulého volebního období stál v čele obce pan starosta Josef Melichar, který spravoval obec celkem 18 let a patří mu velký dík, neboť funkce neuvolněného starosty na malé obci je především o práci a o obětování velké většiny volného času ve prospěch ostatních obyvatel. Dík patří také odstupujícímu zastupitelstvu obce, které pracovalo v nelehkém období a kterému se podařilo společnými silami zvládnout a vyřešit řadu problémů. Díky tomu můžeme dnes novému zastupitelstvu předat ke správě obec s rozvinutou infrastrukturou a bez dluhů. Ve volebním období se podařilo získat dotace z prostředků Plzeňského kraje a z fondů Evropské unie v celkové výši cca 15,6 mil. Kč na územní plán, demolici budovy pohostinství a hasičské zbrojnice, výstavbu Centra Caolinum, opravu kapličky, výstavbu místní komunikace Nevřeň-Vrchy, výstavbu kanalizace Nevřeň-Vrchy, na hospodaření v lesích, na stromky pro ovocnou alej k Nové hospodě, na vysílačky Motorola pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, na zateplení a výměnu oken objektu budovy obecního úřadu, na obnovu topolové aleje směrem na Všeruby a na výstavbu tůně. Kromě dotací byly nejvýznamnějšími zdroji příjmů ke krytí výdajů úspory minulých období (3 mil), příjem z těžby dřeva (2 mil), pojistného plnění z požáru pohostinství (2,16 mil. Kč), příspěvek na ekologické projekty v obci od Plzeňské teplárenské a.s. (11,7 mil. Kč) a také nové RUD (rozpočtové určení daní), které přineslo menším obcím více peněz do obecního rozpočtu. Majetek obce se z 13,9 mil. Kč (k ) zvýšil na 43,4 mil. Kč (k ). Stav finančních prostředků na účtech obce byl k cca 3,6 mil. Kč. Po čtyřletém období přebírá nové zastupitelstvo obec bez dluhů, na účtech obce bylo k mil. Kč. Většina projektů již byla zcela uhrazena, pouze projekt stavby pergoly a projekty obnovy aleje a tůně ještě budeme hradit. Z toho dotace na tůň bude 100% a na obnovu aleje 90% z celkových nákladů. Od března 2011 až do konce roku probíhala výstavba obchvatu Všerub, obec se účastnila projektu majetkoprávním vypořádáním pozemků v katastru obce, kdy je musela od majitelů vykoupit a poté prodat Plzeňskému kraji. Celý proces byl ukončen v říjnu letošního roku a obec získala investovaných necelých Kč nazpět. V roce 2011 byl také zadán nový územní plán obce Nevřeň (přípravné práce byly zahájeny již v roce 2008) a bylo požádáno o dotaci z prostředků Plzeňského kraje. Projekt nového územního plánu byl dokončen v říjnu 2013, kdy byl schválen zastupitelstvem. Celkové náklady na zpracování územního plánu byly Kč, z toho Kč uhradil Plzeňský kraj a částku 80 tis. Kč zajistil bývalý pan starosta u firmy Berger Bohemia jako dar obci. V roce 2011 také obec Nevřeň několikrát neúspěšně žádala o účast ve správním řízení v rámci projektu ZEVO Chotíkov. I přesto se obec aktivně zapojovala do celého projektu a výsledkem byl podpis dohody o investičním záměru s Plzeňskou teplárenskou a.s., díky které měla obec Nevřeň v případě pravomocně vydaného stavebního povolení na výstavbu spalovny získat příspěvek na ekologické projekty obce ve výši 11,7 milionu korun. 5

6 Zpráva o vývoji obce v období (2/4) Na podzim roku 2011 byla digitalizována kronika obce Nevřeň a je nyní ke stažení na internetových stránkách obce a dále je k dispozici všem občanům na několika DVD. Kroniku skenovali zaměstnanci sdružení Exodus ze Třemošné. Dále byl zakoupen nový nábytek pro kancelář obecního úřadu. Koncem roku 2011 bylo odsouhlaseno zadání II. etapy projektu kanalizace části obce Vrchy, tj. až po horní křižovatku. Současně probíhalo řízení o vydání stavebního povolení na výstavbu komunikace, kvůli složitému terénu a sklonu vozovky bylo nutno projekt několikrát upravovat a stavební povolení bylo vydáno až koncem roku Na výstavbu komunikace a kanalizace se v loňském a letošním roce podařilo získat dotace ve výši téměř půl milionu korun z prostředků Plzeňského kraje. Ke konci roku 2011 obec rozhodnutím zastupitelstva vystoupila ze sdružení Severní Plzeňsko a v roce 2012 se stala členem dobrovolného svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova a Svazku obcí Krašov. Díky tomuto členství bylo v roce 2014 v souvislosti s výstavbou nové cyklostezky financováno z dotace také umístění krytého sezení za mostem do Doliny, odpadkových košů a laviček u Křížku a u velkého dubu na Vrchách, odkud je krásný výhled na obec. Členstvím v těchto svazcích jsme tak zároveň členy Místní akční skupiny Náš region, díky které je možné čerpat některé dotace na projekty na území členských obcí. Každoročně také získáváme příspěvek na občerstvení na společný dubnový úklid obce v rámci akce Den pro náš region. Dle platného lesního plánu byl nejvyšší čas zahájit těžbu v některých lokalitách obecního lesa. Vzniklo tak množství pasek, které bylo nutné osázet a následně ošetřit. Některé práce byly realizovány dodavatelsky, spoustu práce ale udělali ve spolupráci s novým lesním hospodářem panem Petrem Hynkem místní lidé, zejména hasiči a ti, kteří využívají probírky dřeva. Pan Hynek vystřídal na pozici odborného lesního hospodáře svého předchůdce pana Václava Krále, kterému patří obrovský dík za jeho skvělou a dlouholetou péči o naše krásné nevřeňské polesí. Svépomocí byly postaveny všechny oplocenky a proveden omaz nových stromků. Ve výsadbě a ošetření lesa budeme i v nadcházejícím období dále pokračovat. Současně bylo zadáno a probíhá zpracování nového lesního plánu, neboť ten současný desetiletý plán je platný do konce roku V roce 2012 byl zpracován a schválen dlouhodobý strategický plán rozvoje obce a v návaznosti na něj bude každé zastupitelstvo schvalovat vlastní akční plán na volební období 4 let. Asi nejvýznamnější událostí minulého volebního období byl 23. březen 2012, kdy požár zničil budovu pohostinství, sálu a hasičské zbrojnice. Za dva a půl roku se podařilo s pomocí dotace z EU vybudovat objekt nový. Na budoucí podobu objektu byly od počátku různé názory. Vedle projektu Centra však nebyl navržen projekt jiný, který by zároveň řešil způsob financování a o kterém by mohlo zastupitelstvo rozhodovat. Po veřejné prezentaci studie projektu se názory obyvatel rozdělily na dvě poloviny a zastupitelstvo stálo před nelehkým úkolem rozhodnout, co dál. Po bouřlivých diskusích a při zohlednění všech rizik bylo rozhodnuto, že v projektu budeme 6

7 Zpráva o vývoji obce v období (3/4) dále pokračovat. Roky byly ve znamení příprav a realizace projektu a ti, kteří se na něm podíleli, ví, kolik to bylo práce. V souvislosti s projektem byla vybudována kanalizace, čistírna odpadních vod a úpravna vody pro Centrum, opravena komunikace, vybudováno malé parkoviště a postavena nová pergola. Centrum bylo slavnostně otevřeno Dík patří všem členům realizačního týmu, všem, kteří se na projektu jakkoliv podíleli a také bývalým zastupitelům za jejich odvahu a rozhodování, neboť díky jim má dnes obec důstojné místo pro setkávání všech skupin obyvatel od nejmenších dětí až po seniory. A i když budova budí emoce a názory na ni se různí, je pro všechny otevřená dokořán. Na zasedání zastupitelstva se vzdal funkce starosty i zastupitele obce ze zdravotních důvodů pan Josef Melichar a na období dvou let jeho funkci převzala paní Štěpánka Bejčková. Místo pana Melichara se novou zastupitelkou stala paní Dana Hanzlíková. Na zasedání zastupitelstva se funkce místostarosty i zastupitele obce vzdal pan Petr Tomaszewský a ve funkci místostarosty ho nahradila paní Jana Melicharová. Pan Radek Man se mandátu zastupitele vzdal a tak zastupitelstvo dokončilo své volební období v počtu šesti členů. Co se týče obecní legislativy, v letech 2013 a 2014 byl zadán nový lesní plán, schválen nový územní plán, nový požární řád obce, jednací řád zastupitelstva, obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů a o systému nakládání s odpady, kanalizační řád, nová pravidla pro samovýrobu v obecních lesích a plán zimní údržby obce. Byl schválen Sazebník za poskytování služeb, který vyplývá ze zákona o poskytování informací, ceník správních poplatků a krátkodobých pronájmů. Důležitým dokumentem je též nový povodňový plán obce, který nyní bude předán příslušným orgánům ke schválení. Byly též vytvořeny nové internetové stránky obce, kde jsou všechny tyto dokumenty zveřejněné. Z investičních akcí byla v letech 2013 a 2014 kromě výstavby Centra Caolinum realizována řada dalších projektů některé byly dlouho připravované, jako například výstavba kanalizace a komunikace do lokality Vrchy nebo výstavba tůně. Některé byly nutné, jako například demolice bývalé budovy pohostinství a hasičské zbrojnice nebo rekonstrukce stropu v budově obecního úřadu, některé byly nové, vyvolané zejména dotačními příležitostmi. Díky zjištění propadů budovy obecního úřadu byly nejprve provedeny sondy a kompletní odkliz stropu, při kterém bylo zjištěno rozsáhlé napadení dřevěné konstrukce stropu houbou, červotočem a dřevomorkou a statik nařídil okamžité podepření stropů a jejich bezodkladnou opravu. Protože v té době již byla podaná žádost o dotaci z OPŽP na zateplení celého objektu obecního úřadu, bylo rozhodnuto o okamžité rekonstrukci stropu a s tím související rekonstrukci budovy obecního úřadu. Byla provedena výměna starých elektrorozvodů a zrekonstruována místnost knihovny včetně nového nábytku a podlahy. Poté, co obec získala dotaci na zateplení celého objektu byla rekonstrukce budovy dokončena. Výsledkem budou výrazné úspory na energiích, které se ročně pohybovaly kolem 100 tis. korun. 7

8 Zpráva o vývoji obce v období (4/4) V listopadu 2013 byla dokončena rekonstrukce budovy smíšeného zboží, kde kromě vybudování nového pohostinství byl do budovy zaveden plyn, vyměněny elektrorozvody, upraven rozvod vody a vyměněny výlohy prodejny vč. vstupních dveří. Na kapličce na návsi bylo opraveno srdce zvonu a byly vyměněny dřevěné dveře a okna. Na Nové Hospodě byla instalována nová čekárna, stanoviště tříděného odpadu a úřední deska. Byla opravena moštárna a zpevněna příjezdová cesta do dvora obecního úřadu a moštárny. Velký dík za úspěšnou realizaci těchto akcí patří toho času asistentce starosty paní Michaele Melichar, bez jejíhož obrovského zápalu a pracovního nasazení by realizace všech těchto projektů byla těžko možná. Množství investičních akcí a neustále rostoucí zatížení obecních úřadů za strany kraje a státu však vedly k tomu, že již bylo i tak obtížné vše zvládnout při zaměstnání. Zastupitelstvo proto schválilo návrh vytvoření pracovního místa na zkrácený pracovní úvazek administrativní pracovnici, jíž se stala v únoru 2014 paní Lenka Raisová. Díky této změně byly mimo jiné rozšířeny úřední hodiny obecního úřadu, je možné plně využívat služeb Czech Pointu a od příštího roku bude obecní úřad nabízet i službu úředního ověřování podpisů a dokumentů. V době úředních hodin a v době, kdy je otevřena místní knihovna, případně po domluvě, je pro občany v knihovně k dispozici veřejný internet, s jehož obsluhou vám rádi pomůžeme (možnost nahlížení do dokumentů obce, nahlížení do katastru nemovitostí, vyhledávání informací apod.) V letošním roce byly opraveny zbylé dva křížky na katastru obce. Křížek u varské silnice na konci nevřeňského katastru byl hrazen z pojistky po pojistné události, kdy ho nabourala nepozorná řidička, oprava křížku naproti hostinci u Krystlů byl hrazen z rozpočtu obce. Nedávno byla dokončena obnova aleje směrem na Všeruby a byla dokončena dlouho plánovaná tůň. Oba projekty jsou financované z dotace z OPŽP. Odpadové hospodářství V oblasti odpadového hospodářství byla vytvořena nová místa pro ukládání tříděného odpadu a uzavřeny smlouvy na bezplatné umístění nádob na sběr použitého šatstva, obuvi a hraček a na sběr drobného elektroodpadu. Smlouvu má uzavřenu obec Nevřeň, výtěžek z elektroodpadu ale putuje místním hasičům, stejně tak, jako je tomu u rozměrného elektroodpadu, který můžete kdykoliv po domluvě umístit ve dvoře obecního úřadu. Místo pro sběr kovového šrotu je v lokalitě Na kopci, kde bude vytvořena zpevněná plocha pro tříděný odpad a klec na železný šrot. Svoz nebezpečného odpadu je organizován vždy na jaře a na podzim, velkoobjemový odpad je možné každou sobotu dopoledne od 9 do 10 hodin umístit do kontejneru naproti hřišti. Další činností tohoto volebního období byla příprava projektu ČOV, byla zpracována základní studie a provedena první jednání s Povodím Vltavy s.p. Realizace odkanalizování obce bude jedním z hlavních úkolů nového zastupitelstva obce. 8

9 Z pera kronikářky 1/2 13. dubna proběhla v prostorách budovy OÚ Velikonoční dílnička, kde byl připraven materiál pro výrobu vlastních velikonočních výrobků. Ti, kteří nechtěli tvořit, si mohli velikonoční výzdobu zakoupit. Děti využily možnosti zdobení napečených domácích perníčků. Příjemné nedělní odpoledne bylo zakončeno připraveným velikonočním občerstvením. 26. dubna jsme se sešli za přítomnosti členů Military Car Clubu Plzeň na návsi u Pomníku padlých a uctili památku nevřeňských občanů, kteří padli v obou světových válkách. Paní starostka v projevu připomněla útrapy obou válek. Poté předala slovo pamětníkovi konce války panu Václavu Královi z Nové Hospody. Na závěr byl u pomníku položen věnec a zazněla státní hymna. 30. dubna byla vzhledem k probíhající stavební činnosti na CCN postavena májka v místech před nově zrekonstruovanou hospůdkou. V pergole hrála country kapela Futrál. Předmájový večer provázelo praskání ohně, smích dětí a pohoda všech přítomných. 1. června proběhla na návsi oslava Dětského dne. Své taneční vystoupení předvedla dětem i dospělým taneční skupina Srdcové Eso, děti nadchly i ukázky soubojů skupiny historického šermu. Den byl plný soutěží, nechybělo ani oblíbené malování na obličej a skákací trampolína. Po splnění všech soutěžních úkolů děti získaly zaslouženou odměnu. 15. srpna byla slavnostně otevřena budova Centra Caolinum a hasičské zbrojnice Nevřeň. Díky sbírce iniciované občany byla na budově nové hasičárny umístěna soška patrona hasičů Svatého Floriána, vytvořená akademickým sochařem Jaroslavem Veselákem. Po slavnostním projevu byla celá budova i socha Svatého Floriána vysvěcena páterem Pavlem Petrašovským. Uvnitř budovy čekal na návštěvníky bohatý raut, jehož podstatnou část vytvořily vlastníma rukama místní hospodyňky. Program pokračoval dětským hudebním a tanečním vystoupením a představením expozice o nevřeňském podzemí. Tečku za oficiálním programem učinila hudební skupina Fénix, která pak přítomné bavila až do ranních hodin. 23. srpna proběhla za hojné účasti družstev hasičská soutěž O pohár starostů SDH Nevřeň. Soutěž se uskutečnila na hřišti před nově vybudovaným Centrem. 31. srpna se děti rozloučily s prázdninami. I přes nevlídné počasí se akce zúčastnila spousta dětí, jejichž úkolem bylo projít označenou trasu lesem, při které plnily různé úkoly. Všechny děti byly odměněny balíčkem sladkostí. Následovala volná zábava, společenské hry a dětská diskotéka. 6. září proběhlo v naší obci představení divadelního spolku Jezírko s názvem To jste tu správně. Představení odehrálo v Centru Caolinum, které poskytlo velmi příjemné prostředí pro hru i následné krátké posezení diváků i herců. 9

10 Z pera kronikářky 2/2 4. října se sešli děti a rodiče na podzimní akci Nevřeňská drakiáda. Akce byla zahájena vypuštěním malého létajícího balonu a poté z nedalekého pole vzlétlo na oblohu 22 draků. Soutěžilo se v kategoriích o nejmenšího draka, největšího draka a o nejdelší let. Po skončení soutěže si všichni zájemci mohli vyzkoušet pouštění letadýlek. 17. října si nevřeňské děti mohly zajezdit na francouzském magickém kolotoči na náměstí Republiky v Plzni. Vstupenky věnovala Plzeňská teplárenská a.s. a obecní úřad zajistil autobus. Dospělý doprovod zajistili vedoucí mladých hasičů. 25. října se konal zájezd na muzikál Kleopatra v divadle Broadway v Praze. 26.října zasadili děti a jejich rodiče a prarodiče celkem 30 ks stromků jabloní a hrušní u silnice směrem na Novou Hospodu. Stromky získala obec zdarma od Plzeňského kraje. Výsadby se zúčastnilo tolik brigádníků, že zakrátko bylo vše hotovo. Za odměnu pak čekalo na všechny pohoštění v Nevřeňské hospůdce. Guláš paní hostinská prostě umí a děti se těšily hlavně na pizzu. 1. listopad byl první zatěžkávací zkouškou pro nové Centrum Caolinum. Nevřeňské bloudění, které každoročně pořádají místní hasiči, totiž navštívilo kolem pěti set dětí a dospělých, kteří soutěží v různých disciplínách na trase po spoře osvětleném nevřeňském lese. Díky perfektní organizaci soutěže proběhlo vše hladce a děti si odvezly kromě zážitků i drobné dárky. 15. listopadu jsme jako každý rok společnými silami uklidili listí u mostu směrem do Doliny a na návsi a okolí. Pro účastníky bylo připraveno malé občerstvení. Počasí nám ten den přálo. Všichni se činili, práce jim šla od ruky a panovala tu bezva nálada. 23. listopadu se konalo adventní tvoření, tentokrát v nových prostorách Centra Caolinum, které umožnilo širší nabídku vánočního zboží. Za zvuku vánočních koled si mohli návštěvníci kromě tradičních vánočních ozdob a věnců zakoupit vánoční perníčky, pečené čaje, sirupy a netradiční domácí marmelády nebo si mohli pořídit první vánoční dárky v podobě stříbrných šperků. Pro děti byla připravena výroba vánočních přáníček, svíček ze včelího vosku a zdobení perníčků. 28. listopadu byl na návsi u kapličky slavnostně rozsvícen vánoční stromek. Rozzářila se také celá kaplička a betlém. Celá náves tak všem od tohoto dne zpříjemňuje večerní procházky obcí a adventní čas. Po krátkém úvodu paní starostky zahrál divadelní spolek Meluzína krátkou pohádku o narození Ježíška zakončenou několika vánočními koledami. Vánoční stromek se rozzářil při krásném zpěvu Aleny Stavařové. Pro všechny byl připraven čaj, káva a svařené víno. 6. prosince se v Centru Caolinum konala tradiční Mikulášská nadílka. Po divadelním mikulášském představení spolku Jezírko, byly dětem rozdány dárky a následovala dětská diskotéka. Poděkování patří všem, kteří s průběhem všech akcí pomáhali a hlavně organizátorům akcí. 10 Jarmila Rajšlová, kronikářka

11 Z obecní kroniky října se konaly volby do obecního zastupitelstva v Nevřeni, které dopadly předložením společné kandidátní listiny Strany sociálně demokratické a Republikánské strany venkova a starostou byl zvolen počtvrté pan Jan Rajšl, domkář a zedník, který byl zvolen v prvních volbách popřevratových dne 15.června 1919 a úřad ten dosud vykonává Dne 17. února byl podán návrh na zřízení obecní vozové váhy, která byla již v červenci zřízena nákladem Kč. Váhu dodala firma Červený, Praha za Kč, dalších 500 Kč činil dovoz váhy, materiál a postavení váhy. V říjnu 1932 byl podepsán závěrečný list Západočeským elektrárnám v Plzni o výstavbě sekundární sítě v obci Nevřeni a začala se stavbou transformační budky firma Kadlec z Plzně. V listopadu se začalo s dovážením sloupů pro stavbu primárního vedení z Horní Břízy přes Ledce, Příšov a do Nevřeně. Sekundérní (rozvodová síť) vnější a domovní přípojky prováděla firma J. K. Rudolf z Plzně, jakož i veřejné osvětlení, což si vyžádalo celkového nákladu skoro Kč, což uhradila obec svým nákladem (na tento obnos půjčilo honební společenstvo v Nevřeni obnos Kč, který po obdržení subvence bude společenstvu vrácen). Za poměrně krátkou dobu byla v obci provedena veškerá zařízení potřebná ke svícení a již 31.prosince (o Silvestru) bylo již několik čp. zapnuto a svítilo se elektrickým proudem - u čp. 29 (obecní úřad), v hostinci p. Marka a p. Dobrýho, u p. Vopata a v trafice p. Antonína Marka. Za 14 dní svítilo se elektrickým proudem všude v obci září konány obecní volby, starostou zvolen Václav Beneš zedník č. p. 87, obecní úřadovna pronajata v č. p. 78 u Václava Koudely, kde se úřadovalo až do jara 1940, pak bylo úřadováno v č.p. 87 u starosty Beneše května provedeny volby do Národního shromáždění. Z kandidujících stran obdrželi: čs. strana soc. demokratická - 96 hlasů, čs. komunistická - 74 hlasů, čs. strana národ. soc hlasů, čs. strana lidová - 38 hlasů. Protože podle výsledku voleb do Národního shromáždění mělo býti upraveno poměrné zastoupení pol. stran i v M.N.V. bylo toto provedeno následovně: strana čs. soc. demokr. 5 členů, strana čs. komunist. 3 členy, čs. národ. soc. 2 členy, a čs. strana lidová také 2 členy. Předsedou M.N.V. výboru byl opět zvolen za čs. stranu soc. demokr. František Vopat č.p

12 Kulturní a sportovní aktivity středa- Štědrovečerní setkání u kapličky (Nevřeňská náves) pátek- Bruslení s hasiči (Kooperativa aréna Plzeň) středa- Silvestrovský večer (Centrum Caolinum = CCN) čtvrtek- Nevřeňská novoroční procházka (Nevřeň a okolí) sobota- Ivan Mládek a Bio Trio (CCN) pátek- Petr Nazarov - cestovatel, fotograf Havajské ostrovy (CCN) neděle- Odpoledne s deskovými hrami (CCN) Všechny akce mohou být aktualizovány a doplňovány. Budeme také rádi za jakýkoliv tip na zajímavou akci nebo kontakt. Povodňový plán V nedávné době byl dokončen, projednán a schválen nový Povodňový plán obce Nevřeň a bude postoupen příslušným orgánům ke schválení. Plán je k nahlédnutí na internetových stránkách obce Nevřeň nebo na obecním úřadě. Je základním dokumentem pro řízení protipovodňové ochrany obce. Obsahuje podrobný popis úkolů a činností při provádění opatření na ochranu před povodněmi, zdrojů povodňového nebezpečí a druhů a rozsahu ohrožení. Jeho součástí je seznam ohrožených objektů při zvýšené hladině vodního toku, seznam ohrožených objektů při dešťové lokální a zimní povodni. V praxi byl nový povodňový plán vyzkoušen odpoledne, kdy při prudkých deštích opět hrozila kumulující se voda z polí v místě U křížku na počátku obce směrem od Plzně. Monokultura řepky je na posledních cca 10 metrech pole k silnice zaseta nevhodně po spádnici. Toto vyvolalo vytvoření erozních rýh a koncentraci přívalového průtoku vody z pole. Při nasáknutí polí nad Nevření z dlouhotrvajících dešťů při čerstvě zaseté monokultuře je doba kulminace záplavy při kritickém dešti odhadována na cca 30 minut. Díky tomu, že zástupci hasičů předtím včas pročistili vtoky do kanalizací a propustky, a díky tomu, že průkopem strouhy byla voda řízeně odpuštěna do jednotné kanalizace, nedošlo k nejmenšímu vylití vody na obecní komunikaci. Odtoku vody z polí také velmi pomohla nedlouho předtím účelně vyhloubená strouha. Odtokové poměry nad Nevření je potřeba do budoucnosti řešit koncepčně vytvořením projektu protipovodňového opatření, jehož součástí by byly např. tzv. horské vpusti (skvěle funguje např. u Vypichu). Všechny vpusti a propustky pak musí být místními hasiči pravidelně čištěny. Je lepší záplavám předcházet, než pak likvidovat jejich následky. Vydává Obec Nevřeň Nevřeň Povolení MK ev.č. MK ČR E

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Olešnice. Zhodnocení volebního období let 2002 2006

Olešnice. Zhodnocení volebního období let 2002 2006 Olešnice Zhodnocení volebního období let 2002 2006 Příloha Olešnického zpravodaje - říjen 2006 Hodnocení volebního období 2002 2006 1 Vážení spoluobčané, čtenáři Olešnického zpravodaje, Ve dnech 20. a

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více