Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15"

Transkript

1 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období Strana 5-8 Z pera kronikářky Strana 9-10 Z obecní kroniky Strana 11 Kulturní a sportovní aktivity Strana 12 Povodňový plán Strana 12 Slovo starostky Vážení spoluobčané, naposledy v letošním roce a zároveň poprvé v tomto volebním období píši úvodník do nevřeňského Zpravodaje. S podzimními volbami se uzavřela další kapitola v kronice historie obce Nevřeň a začala se psát další. Věřím, že bude méně dramatická, bouřlivá a hektická, než ta předchozí. Investiční akce a projekty, které byly z různých důvodů nezbytné a bezodkladné, bylo nutné zrealizovat v rekordně krátkém čase. Naprostá většina z nich je v současné době ukončena nebo pomalu končí. Toto by nebylo možné zvládnout bez pomoci řady ochotných a obětavých lidí, kterým patří velký dík za jejich pomoc i podporu. Děkuji bývalým zastupitelům obce za jejich práci v minulém volebním období, ale také všem občanům Nevřeně, kteří kandidovali do zastupitelstva pro současné volební období. Děkuji také Vám všem, kteří se účastníte brigád. Krásnou akcí byla podzimní výsadba ovocných stromků mezi Nevření a Novou Hospodou, které se účastnili hlavně rodiče s dětmi, a myslím, že si to všichni užili. Každý stromeček byl označen cedulkou s datem výsadby, odrůdou stromu a jménem toho, kdo ho vysadil. Akci bychom rádi pravidelně opakovali do té doby, než bude celá alej osázena novými ovocnými stromky. Teď to byly jabloně a hrušně, na jaře by to mohly být třešně nebo švestky. (pokračování ze straně 3) 1

2 Informace z obecního úřadu Složení nového zastupitelstva obce Ing. Štěpánka Bejčková - starostka Ing. Petr Holeček - místostarosta Bc. Luboš Kašpar - předseda finančního výboru Miroslava Sovová - předsedkyně kontrolního výboru Ing. Robert Korsa - zastupitel František Čečil - zastupitel Pavel Sova - zastupitel Nejbližší termín jednání zastupitelstva obce v budově obecního úřadu. Obecní úřad Nevřeň Administrativní pracovnice Lenka Raisová Telefon , mobil Datová schránka -2xmansf Veřejný internet, Czech Point, od úřední ověřování podpisů a dokumentů. Úřední hodiny obecního úřadu Pondělí hod Úterý hod Středa hod Čtvrtek hod Obecní knihovna Otevřena každý lichý pátek od hodin. Knihovnu vede paní Tomaszewská. Veřejný internet Kdykoli v době úředních hodin obecního úřadu a v době otevíracích hodin místní knihovny je vám k dispozici veřejný internet s jehož obsluhou vám případně rádi pomůžeme. Můžete zde nahlížet do dokumentů obce, do katastru nemovitostí, vyhledávat informace apod. Provozní doba prodejny smíšeného zboží Pondělí až pátek hod Sobota a neděle hod Provozní doba Nevřeňské hospůdky Pondělí až čtvrtek hod Pátek hod Sobota hod Neděle hod Nabídka pro sportovce Od letošního září začaly pravidelné úterní kurzy cvičení Pilates, s certifikovanou instruktorkou Monikou Kalašovou. Kurz obsahuje vždy 10 lekcí a cena kurzu je 50 Kč/hod. Cvičí se v Centru Caolinum každé úterý od hodin. V případě dostatečného zájmu lze zajistit i jiný druh cvičení (joga, zumba apod.). Máte-li o některý druh cvičení zájem, dějte nám to prosím vědět. Byly opraveny oba stoly na stolní tenis a jsou umístěny v tělocvičně budovy obecního úřadu. Tělocvičnu si lze pro individuální sportovní aktivity pronajmout za 40 Kč/hod. a je k dispozici v úředních hodinách obecního úřadu nebo po domluvě. 2

3 (dokončení ze strany 1) Ráda bych vás také pozvala na připravované kulturní a společenské akce a doufám, že si z nabídky vyberete alespoň některou. Vaše účast totiž motivuje organizátory k další aktivitě a novým nápadům. Přehled plánovaných akcí pro konec letošního a začátek nového roku najdete na zadní straně Zpravodaje. Přeji Vám všem krásné svátky vánoční. Pohoda, zdraví a láska ať Vás provází na každém kroku a hodně štěstí a vše dobré do nového roku. Naši jubilanti De druhé polovině roku 2014 oslavili významné životní jubileum tito občané: Štěpánka Bejčková, starostka Červenec- - Eva Kukeňová let- - Září- - Marie Uhrová let Anna Macháčová- 65 let MVDr. Jaroslava Bíbová - 65 let Vojtěch Vaněk let Dne oslavili zlatou svatbu manželé Růžena a Vlastimil Pechátovi. Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a spoustu dalších let v kruhu rodiny a přátel. Centrum Caolinum Nevřeň Expozice je otevřena v období v neděli od 10 do 17 hodin, případně po domluvě. Vedoucím Centra Caolinum je Bc. Soňa Holečková, mobil Vnitřní uspořádání Centra a multimediální forma expozice umožňuje mnohostranné využití objektu všemi věkovými skupinami obyvatel obce i návštěvníků. Již jsme měli možnost vyzkoušet přednášky, společenské večery, divadelní představení, ochutnávku čajů, cvičení pranayma jógy, hudební koncert a další. Pro akce pořádané obecním úřadem a místními spolky je pronájem objektu zdarma. Pro ostatní dle ceníku pronájmů, který je k dispozici na obecním úřadě, v Centru Caolinum nebo na internetových stránkách. Plán akcí a obsazenosti Centra je k nahlédnutí na internetových stránkách a na informační desce u hřiště. O činnosti a akcích v Centru můžete být pravidelně informováni, pokud se přihlásíte k odběru novinek přímo ze stránek Akce pořádané obcí jsou rozesílány newsletterem z adresy I zde se můžete přihlásit k odběru novinek. 3

4 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Bez vody není života! Malebnost a pestrost naší krajiny pomáhá dotvářet vodní hladina toků, jezer, tůní mokřadů nebo rybníků. Lidská činnost v nedávné minulosti znamenala zánik mnoha těchto lesklých diamantů krajiny. Regulace řek, potoků, odvodnění mokřadů, likvidace přirozených tůní a mnoho dalších aktivit bylo směřováno k účelu odvést vodu pryč z krajiny z důvodu efektivního zemědělského využití nebo ochrany před povodněmi. Bohužel sama příroda nám dnes ukazuje, že ne všechny aktivity v minulosti vedly správným směrem. Poznatky z předchozích desetiletí nás postupně navádějí právě k opačným krokům, které by měly směřovat k vhodnému zadržení vody v krajině a udržení její rozmanitosti. Voda pomáhala utvářet reliéf krajiny i na severním Plzeňsku. Malá meandrující říčka Třemošná v širokém údolí vytvořila životní prostor i pro vesnici, která se dnes nazývá Nevřeň. Její voda s mírným spádem pomáhala po staletí generacím našich předků v zemědělství, hornictví nebo mlynářství. Voda v nevřeňské krajině byla s člověkem vždy neodmyslitelně spjata a ulehčovala mu daleko těžší živobytí než máme my dnes Idea vybudovat vodní plochu tůň v Nevřeni vznikla zhruba před třemi lety. Lokalitu na levé straně komunikace z Nevřeně k Toflovu mlýnu navrhl bývalý starosta pan Josef Melichar. Cesta k jejímu vybudování však trvala tři roky a obecní úřad musel postoupit dlouhou cestu týkající se projektové přípravy, zhodnocení lokality, zpracování žádosti na dotaci a její podání na Ministerstvo životního prostředí. Samostatná výstavba tůně, která proběhla v listopadu letošního roku pak už byla jen třešničkou na dortu k umístění vodní hladiny tůně do terénu. Výstavbu dozorovali odborníci a prováděla ji společnost Šindlar Group, která se projekty revitalizace krajiny dlouhodobě na území České republiky a také v zahraničí zabývá. Celá stavba za zhruba 1 milion korun je podpořena 100% dotací z Ministerstva životního prostředí. Nevřeňská tůň je napájena vodou, která přirozeně přitéká z pozemků a polí nad tůní a zásobuje ji tak přirozeným přítokem. Při výstavbě samotné tůně nesměly být použity žádné stavební materiály jako beton nebo jiné technické prvky. Právě z důvodu, že se jedná o tůň a nikoli o rybník není vybavena vypouštěcím zařízením a tak může hladina v tůni přirozeně kolísat v závislosti na přírodních podmínkách. Její hloubka a mírné svahy nepotřebují stavební opevnění. Do budoucna toto umožní rozvinutí příbřežních zón s vytvářením mokřadních a vodních stanovišť a obnovení společenstva rostlin a živočichů. Odtok z tůně byl záměrně vytvořen mělkým příkopem s kamennou drtí v původním terénu okolí tůně. Odtékající voda je zaústěna do příkopu u komunikace. Současně čerstvě vytvarované okolí tůně do budoucna zaroste přirozenou vegetací a dojde tak k vytvoření přírodě blízkému prvku krajiny s vodní plochou. V tůni nesmějí být uměle vysazeny ryby a její oživení musí být ponecháno na přírodních procesech. Věřím, že výstavbou tůně jsme vytvořili jeden z prvních lesklých diamantů v okolí naší obce a přispěli tak ke zkvalitnění naší krajiny. Petr Holeček, místostarosta 4

5 Zpráva o vývoji obce v období (1/4) První dva roky minulého volebního období stál v čele obce pan starosta Josef Melichar, který spravoval obec celkem 18 let a patří mu velký dík, neboť funkce neuvolněného starosty na malé obci je především o práci a o obětování velké většiny volného času ve prospěch ostatních obyvatel. Dík patří také odstupujícímu zastupitelstvu obce, které pracovalo v nelehkém období a kterému se podařilo společnými silami zvládnout a vyřešit řadu problémů. Díky tomu můžeme dnes novému zastupitelstvu předat ke správě obec s rozvinutou infrastrukturou a bez dluhů. Ve volebním období se podařilo získat dotace z prostředků Plzeňského kraje a z fondů Evropské unie v celkové výši cca 15,6 mil. Kč na územní plán, demolici budovy pohostinství a hasičské zbrojnice, výstavbu Centra Caolinum, opravu kapličky, výstavbu místní komunikace Nevřeň-Vrchy, výstavbu kanalizace Nevřeň-Vrchy, na hospodaření v lesích, na stromky pro ovocnou alej k Nové hospodě, na vysílačky Motorola pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, na zateplení a výměnu oken objektu budovy obecního úřadu, na obnovu topolové aleje směrem na Všeruby a na výstavbu tůně. Kromě dotací byly nejvýznamnějšími zdroji příjmů ke krytí výdajů úspory minulých období (3 mil), příjem z těžby dřeva (2 mil), pojistného plnění z požáru pohostinství (2,16 mil. Kč), příspěvek na ekologické projekty v obci od Plzeňské teplárenské a.s. (11,7 mil. Kč) a také nové RUD (rozpočtové určení daní), které přineslo menším obcím více peněz do obecního rozpočtu. Majetek obce se z 13,9 mil. Kč (k ) zvýšil na 43,4 mil. Kč (k ). Stav finančních prostředků na účtech obce byl k cca 3,6 mil. Kč. Po čtyřletém období přebírá nové zastupitelstvo obec bez dluhů, na účtech obce bylo k mil. Kč. Většina projektů již byla zcela uhrazena, pouze projekt stavby pergoly a projekty obnovy aleje a tůně ještě budeme hradit. Z toho dotace na tůň bude 100% a na obnovu aleje 90% z celkových nákladů. Od března 2011 až do konce roku probíhala výstavba obchvatu Všerub, obec se účastnila projektu majetkoprávním vypořádáním pozemků v katastru obce, kdy je musela od majitelů vykoupit a poté prodat Plzeňskému kraji. Celý proces byl ukončen v říjnu letošního roku a obec získala investovaných necelých Kč nazpět. V roce 2011 byl také zadán nový územní plán obce Nevřeň (přípravné práce byly zahájeny již v roce 2008) a bylo požádáno o dotaci z prostředků Plzeňského kraje. Projekt nového územního plánu byl dokončen v říjnu 2013, kdy byl schválen zastupitelstvem. Celkové náklady na zpracování územního plánu byly Kč, z toho Kč uhradil Plzeňský kraj a částku 80 tis. Kč zajistil bývalý pan starosta u firmy Berger Bohemia jako dar obci. V roce 2011 také obec Nevřeň několikrát neúspěšně žádala o účast ve správním řízení v rámci projektu ZEVO Chotíkov. I přesto se obec aktivně zapojovala do celého projektu a výsledkem byl podpis dohody o investičním záměru s Plzeňskou teplárenskou a.s., díky které měla obec Nevřeň v případě pravomocně vydaného stavebního povolení na výstavbu spalovny získat příspěvek na ekologické projekty obce ve výši 11,7 milionu korun. 5

6 Zpráva o vývoji obce v období (2/4) Na podzim roku 2011 byla digitalizována kronika obce Nevřeň a je nyní ke stažení na internetových stránkách obce a dále je k dispozici všem občanům na několika DVD. Kroniku skenovali zaměstnanci sdružení Exodus ze Třemošné. Dále byl zakoupen nový nábytek pro kancelář obecního úřadu. Koncem roku 2011 bylo odsouhlaseno zadání II. etapy projektu kanalizace části obce Vrchy, tj. až po horní křižovatku. Současně probíhalo řízení o vydání stavebního povolení na výstavbu komunikace, kvůli složitému terénu a sklonu vozovky bylo nutno projekt několikrát upravovat a stavební povolení bylo vydáno až koncem roku Na výstavbu komunikace a kanalizace se v loňském a letošním roce podařilo získat dotace ve výši téměř půl milionu korun z prostředků Plzeňského kraje. Ke konci roku 2011 obec rozhodnutím zastupitelstva vystoupila ze sdružení Severní Plzeňsko a v roce 2012 se stala členem dobrovolného svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova a Svazku obcí Krašov. Díky tomuto členství bylo v roce 2014 v souvislosti s výstavbou nové cyklostezky financováno z dotace také umístění krytého sezení za mostem do Doliny, odpadkových košů a laviček u Křížku a u velkého dubu na Vrchách, odkud je krásný výhled na obec. Členstvím v těchto svazcích jsme tak zároveň členy Místní akční skupiny Náš region, díky které je možné čerpat některé dotace na projekty na území členských obcí. Každoročně také získáváme příspěvek na občerstvení na společný dubnový úklid obce v rámci akce Den pro náš region. Dle platného lesního plánu byl nejvyšší čas zahájit těžbu v některých lokalitách obecního lesa. Vzniklo tak množství pasek, které bylo nutné osázet a následně ošetřit. Některé práce byly realizovány dodavatelsky, spoustu práce ale udělali ve spolupráci s novým lesním hospodářem panem Petrem Hynkem místní lidé, zejména hasiči a ti, kteří využívají probírky dřeva. Pan Hynek vystřídal na pozici odborného lesního hospodáře svého předchůdce pana Václava Krále, kterému patří obrovský dík za jeho skvělou a dlouholetou péči o naše krásné nevřeňské polesí. Svépomocí byly postaveny všechny oplocenky a proveden omaz nových stromků. Ve výsadbě a ošetření lesa budeme i v nadcházejícím období dále pokračovat. Současně bylo zadáno a probíhá zpracování nového lesního plánu, neboť ten současný desetiletý plán je platný do konce roku V roce 2012 byl zpracován a schválen dlouhodobý strategický plán rozvoje obce a v návaznosti na něj bude každé zastupitelstvo schvalovat vlastní akční plán na volební období 4 let. Asi nejvýznamnější událostí minulého volebního období byl 23. březen 2012, kdy požár zničil budovu pohostinství, sálu a hasičské zbrojnice. Za dva a půl roku se podařilo s pomocí dotace z EU vybudovat objekt nový. Na budoucí podobu objektu byly od počátku různé názory. Vedle projektu Centra však nebyl navržen projekt jiný, který by zároveň řešil způsob financování a o kterém by mohlo zastupitelstvo rozhodovat. Po veřejné prezentaci studie projektu se názory obyvatel rozdělily na dvě poloviny a zastupitelstvo stálo před nelehkým úkolem rozhodnout, co dál. Po bouřlivých diskusích a při zohlednění všech rizik bylo rozhodnuto, že v projektu budeme 6

7 Zpráva o vývoji obce v období (3/4) dále pokračovat. Roky byly ve znamení příprav a realizace projektu a ti, kteří se na něm podíleli, ví, kolik to bylo práce. V souvislosti s projektem byla vybudována kanalizace, čistírna odpadních vod a úpravna vody pro Centrum, opravena komunikace, vybudováno malé parkoviště a postavena nová pergola. Centrum bylo slavnostně otevřeno Dík patří všem členům realizačního týmu, všem, kteří se na projektu jakkoliv podíleli a také bývalým zastupitelům za jejich odvahu a rozhodování, neboť díky jim má dnes obec důstojné místo pro setkávání všech skupin obyvatel od nejmenších dětí až po seniory. A i když budova budí emoce a názory na ni se různí, je pro všechny otevřená dokořán. Na zasedání zastupitelstva se vzdal funkce starosty i zastupitele obce ze zdravotních důvodů pan Josef Melichar a na období dvou let jeho funkci převzala paní Štěpánka Bejčková. Místo pana Melichara se novou zastupitelkou stala paní Dana Hanzlíková. Na zasedání zastupitelstva se funkce místostarosty i zastupitele obce vzdal pan Petr Tomaszewský a ve funkci místostarosty ho nahradila paní Jana Melicharová. Pan Radek Man se mandátu zastupitele vzdal a tak zastupitelstvo dokončilo své volební období v počtu šesti členů. Co se týče obecní legislativy, v letech 2013 a 2014 byl zadán nový lesní plán, schválen nový územní plán, nový požární řád obce, jednací řád zastupitelstva, obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů a o systému nakládání s odpady, kanalizační řád, nová pravidla pro samovýrobu v obecních lesích a plán zimní údržby obce. Byl schválen Sazebník za poskytování služeb, který vyplývá ze zákona o poskytování informací, ceník správních poplatků a krátkodobých pronájmů. Důležitým dokumentem je též nový povodňový plán obce, který nyní bude předán příslušným orgánům ke schválení. Byly též vytvořeny nové internetové stránky obce, kde jsou všechny tyto dokumenty zveřejněné. Z investičních akcí byla v letech 2013 a 2014 kromě výstavby Centra Caolinum realizována řada dalších projektů některé byly dlouho připravované, jako například výstavba kanalizace a komunikace do lokality Vrchy nebo výstavba tůně. Některé byly nutné, jako například demolice bývalé budovy pohostinství a hasičské zbrojnice nebo rekonstrukce stropu v budově obecního úřadu, některé byly nové, vyvolané zejména dotačními příležitostmi. Díky zjištění propadů budovy obecního úřadu byly nejprve provedeny sondy a kompletní odkliz stropu, při kterém bylo zjištěno rozsáhlé napadení dřevěné konstrukce stropu houbou, červotočem a dřevomorkou a statik nařídil okamžité podepření stropů a jejich bezodkladnou opravu. Protože v té době již byla podaná žádost o dotaci z OPŽP na zateplení celého objektu obecního úřadu, bylo rozhodnuto o okamžité rekonstrukci stropu a s tím související rekonstrukci budovy obecního úřadu. Byla provedena výměna starých elektrorozvodů a zrekonstruována místnost knihovny včetně nového nábytku a podlahy. Poté, co obec získala dotaci na zateplení celého objektu byla rekonstrukce budovy dokončena. Výsledkem budou výrazné úspory na energiích, které se ročně pohybovaly kolem 100 tis. korun. 7

8 Zpráva o vývoji obce v období (4/4) V listopadu 2013 byla dokončena rekonstrukce budovy smíšeného zboží, kde kromě vybudování nového pohostinství byl do budovy zaveden plyn, vyměněny elektrorozvody, upraven rozvod vody a vyměněny výlohy prodejny vč. vstupních dveří. Na kapličce na návsi bylo opraveno srdce zvonu a byly vyměněny dřevěné dveře a okna. Na Nové Hospodě byla instalována nová čekárna, stanoviště tříděného odpadu a úřední deska. Byla opravena moštárna a zpevněna příjezdová cesta do dvora obecního úřadu a moštárny. Velký dík za úspěšnou realizaci těchto akcí patří toho času asistentce starosty paní Michaele Melichar, bez jejíhož obrovského zápalu a pracovního nasazení by realizace všech těchto projektů byla těžko možná. Množství investičních akcí a neustále rostoucí zatížení obecních úřadů za strany kraje a státu však vedly k tomu, že již bylo i tak obtížné vše zvládnout při zaměstnání. Zastupitelstvo proto schválilo návrh vytvoření pracovního místa na zkrácený pracovní úvazek administrativní pracovnici, jíž se stala v únoru 2014 paní Lenka Raisová. Díky této změně byly mimo jiné rozšířeny úřední hodiny obecního úřadu, je možné plně využívat služeb Czech Pointu a od příštího roku bude obecní úřad nabízet i službu úředního ověřování podpisů a dokumentů. V době úředních hodin a v době, kdy je otevřena místní knihovna, případně po domluvě, je pro občany v knihovně k dispozici veřejný internet, s jehož obsluhou vám rádi pomůžeme (možnost nahlížení do dokumentů obce, nahlížení do katastru nemovitostí, vyhledávání informací apod.) V letošním roce byly opraveny zbylé dva křížky na katastru obce. Křížek u varské silnice na konci nevřeňského katastru byl hrazen z pojistky po pojistné události, kdy ho nabourala nepozorná řidička, oprava křížku naproti hostinci u Krystlů byl hrazen z rozpočtu obce. Nedávno byla dokončena obnova aleje směrem na Všeruby a byla dokončena dlouho plánovaná tůň. Oba projekty jsou financované z dotace z OPŽP. Odpadové hospodářství V oblasti odpadového hospodářství byla vytvořena nová místa pro ukládání tříděného odpadu a uzavřeny smlouvy na bezplatné umístění nádob na sběr použitého šatstva, obuvi a hraček a na sběr drobného elektroodpadu. Smlouvu má uzavřenu obec Nevřeň, výtěžek z elektroodpadu ale putuje místním hasičům, stejně tak, jako je tomu u rozměrného elektroodpadu, který můžete kdykoliv po domluvě umístit ve dvoře obecního úřadu. Místo pro sběr kovového šrotu je v lokalitě Na kopci, kde bude vytvořena zpevněná plocha pro tříděný odpad a klec na železný šrot. Svoz nebezpečného odpadu je organizován vždy na jaře a na podzim, velkoobjemový odpad je možné každou sobotu dopoledne od 9 do 10 hodin umístit do kontejneru naproti hřišti. Další činností tohoto volebního období byla příprava projektu ČOV, byla zpracována základní studie a provedena první jednání s Povodím Vltavy s.p. Realizace odkanalizování obce bude jedním z hlavních úkolů nového zastupitelstva obce. 8

9 Z pera kronikářky 1/2 13. dubna proběhla v prostorách budovy OÚ Velikonoční dílnička, kde byl připraven materiál pro výrobu vlastních velikonočních výrobků. Ti, kteří nechtěli tvořit, si mohli velikonoční výzdobu zakoupit. Děti využily možnosti zdobení napečených domácích perníčků. Příjemné nedělní odpoledne bylo zakončeno připraveným velikonočním občerstvením. 26. dubna jsme se sešli za přítomnosti členů Military Car Clubu Plzeň na návsi u Pomníku padlých a uctili památku nevřeňských občanů, kteří padli v obou světových válkách. Paní starostka v projevu připomněla útrapy obou válek. Poté předala slovo pamětníkovi konce války panu Václavu Královi z Nové Hospody. Na závěr byl u pomníku položen věnec a zazněla státní hymna. 30. dubna byla vzhledem k probíhající stavební činnosti na CCN postavena májka v místech před nově zrekonstruovanou hospůdkou. V pergole hrála country kapela Futrál. Předmájový večer provázelo praskání ohně, smích dětí a pohoda všech přítomných. 1. června proběhla na návsi oslava Dětského dne. Své taneční vystoupení předvedla dětem i dospělým taneční skupina Srdcové Eso, děti nadchly i ukázky soubojů skupiny historického šermu. Den byl plný soutěží, nechybělo ani oblíbené malování na obličej a skákací trampolína. Po splnění všech soutěžních úkolů děti získaly zaslouženou odměnu. 15. srpna byla slavnostně otevřena budova Centra Caolinum a hasičské zbrojnice Nevřeň. Díky sbírce iniciované občany byla na budově nové hasičárny umístěna soška patrona hasičů Svatého Floriána, vytvořená akademickým sochařem Jaroslavem Veselákem. Po slavnostním projevu byla celá budova i socha Svatého Floriána vysvěcena páterem Pavlem Petrašovským. Uvnitř budovy čekal na návštěvníky bohatý raut, jehož podstatnou část vytvořily vlastníma rukama místní hospodyňky. Program pokračoval dětským hudebním a tanečním vystoupením a představením expozice o nevřeňském podzemí. Tečku za oficiálním programem učinila hudební skupina Fénix, která pak přítomné bavila až do ranních hodin. 23. srpna proběhla za hojné účasti družstev hasičská soutěž O pohár starostů SDH Nevřeň. Soutěž se uskutečnila na hřišti před nově vybudovaným Centrem. 31. srpna se děti rozloučily s prázdninami. I přes nevlídné počasí se akce zúčastnila spousta dětí, jejichž úkolem bylo projít označenou trasu lesem, při které plnily různé úkoly. Všechny děti byly odměněny balíčkem sladkostí. Následovala volná zábava, společenské hry a dětská diskotéka. 6. září proběhlo v naší obci představení divadelního spolku Jezírko s názvem To jste tu správně. Představení odehrálo v Centru Caolinum, které poskytlo velmi příjemné prostředí pro hru i následné krátké posezení diváků i herců. 9

10 Z pera kronikářky 2/2 4. října se sešli děti a rodiče na podzimní akci Nevřeňská drakiáda. Akce byla zahájena vypuštěním malého létajícího balonu a poté z nedalekého pole vzlétlo na oblohu 22 draků. Soutěžilo se v kategoriích o nejmenšího draka, největšího draka a o nejdelší let. Po skončení soutěže si všichni zájemci mohli vyzkoušet pouštění letadýlek. 17. října si nevřeňské děti mohly zajezdit na francouzském magickém kolotoči na náměstí Republiky v Plzni. Vstupenky věnovala Plzeňská teplárenská a.s. a obecní úřad zajistil autobus. Dospělý doprovod zajistili vedoucí mladých hasičů. 25. října se konal zájezd na muzikál Kleopatra v divadle Broadway v Praze. 26.října zasadili děti a jejich rodiče a prarodiče celkem 30 ks stromků jabloní a hrušní u silnice směrem na Novou Hospodu. Stromky získala obec zdarma od Plzeňského kraje. Výsadby se zúčastnilo tolik brigádníků, že zakrátko bylo vše hotovo. Za odměnu pak čekalo na všechny pohoštění v Nevřeňské hospůdce. Guláš paní hostinská prostě umí a děti se těšily hlavně na pizzu. 1. listopad byl první zatěžkávací zkouškou pro nové Centrum Caolinum. Nevřeňské bloudění, které každoročně pořádají místní hasiči, totiž navštívilo kolem pěti set dětí a dospělých, kteří soutěží v různých disciplínách na trase po spoře osvětleném nevřeňském lese. Díky perfektní organizaci soutěže proběhlo vše hladce a děti si odvezly kromě zážitků i drobné dárky. 15. listopadu jsme jako každý rok společnými silami uklidili listí u mostu směrem do Doliny a na návsi a okolí. Pro účastníky bylo připraveno malé občerstvení. Počasí nám ten den přálo. Všichni se činili, práce jim šla od ruky a panovala tu bezva nálada. 23. listopadu se konalo adventní tvoření, tentokrát v nových prostorách Centra Caolinum, které umožnilo širší nabídku vánočního zboží. Za zvuku vánočních koled si mohli návštěvníci kromě tradičních vánočních ozdob a věnců zakoupit vánoční perníčky, pečené čaje, sirupy a netradiční domácí marmelády nebo si mohli pořídit první vánoční dárky v podobě stříbrných šperků. Pro děti byla připravena výroba vánočních přáníček, svíček ze včelího vosku a zdobení perníčků. 28. listopadu byl na návsi u kapličky slavnostně rozsvícen vánoční stromek. Rozzářila se také celá kaplička a betlém. Celá náves tak všem od tohoto dne zpříjemňuje večerní procházky obcí a adventní čas. Po krátkém úvodu paní starostky zahrál divadelní spolek Meluzína krátkou pohádku o narození Ježíška zakončenou několika vánočními koledami. Vánoční stromek se rozzářil při krásném zpěvu Aleny Stavařové. Pro všechny byl připraven čaj, káva a svařené víno. 6. prosince se v Centru Caolinum konala tradiční Mikulášská nadílka. Po divadelním mikulášském představení spolku Jezírko, byly dětem rozdány dárky a následovala dětská diskotéka. Poděkování patří všem, kteří s průběhem všech akcí pomáhali a hlavně organizátorům akcí. 10 Jarmila Rajšlová, kronikářka

11 Z obecní kroniky října se konaly volby do obecního zastupitelstva v Nevřeni, které dopadly předložením společné kandidátní listiny Strany sociálně demokratické a Republikánské strany venkova a starostou byl zvolen počtvrté pan Jan Rajšl, domkář a zedník, který byl zvolen v prvních volbách popřevratových dne 15.června 1919 a úřad ten dosud vykonává Dne 17. února byl podán návrh na zřízení obecní vozové váhy, která byla již v červenci zřízena nákladem Kč. Váhu dodala firma Červený, Praha za Kč, dalších 500 Kč činil dovoz váhy, materiál a postavení váhy. V říjnu 1932 byl podepsán závěrečný list Západočeským elektrárnám v Plzni o výstavbě sekundární sítě v obci Nevřeni a začala se stavbou transformační budky firma Kadlec z Plzně. V listopadu se začalo s dovážením sloupů pro stavbu primárního vedení z Horní Břízy přes Ledce, Příšov a do Nevřeně. Sekundérní (rozvodová síť) vnější a domovní přípojky prováděla firma J. K. Rudolf z Plzně, jakož i veřejné osvětlení, což si vyžádalo celkového nákladu skoro Kč, což uhradila obec svým nákladem (na tento obnos půjčilo honební společenstvo v Nevřeni obnos Kč, který po obdržení subvence bude společenstvu vrácen). Za poměrně krátkou dobu byla v obci provedena veškerá zařízení potřebná ke svícení a již 31.prosince (o Silvestru) bylo již několik čp. zapnuto a svítilo se elektrickým proudem - u čp. 29 (obecní úřad), v hostinci p. Marka a p. Dobrýho, u p. Vopata a v trafice p. Antonína Marka. Za 14 dní svítilo se elektrickým proudem všude v obci září konány obecní volby, starostou zvolen Václav Beneš zedník č. p. 87, obecní úřadovna pronajata v č. p. 78 u Václava Koudely, kde se úřadovalo až do jara 1940, pak bylo úřadováno v č.p. 87 u starosty Beneše května provedeny volby do Národního shromáždění. Z kandidujících stran obdrželi: čs. strana soc. demokratická - 96 hlasů, čs. komunistická - 74 hlasů, čs. strana národ. soc hlasů, čs. strana lidová - 38 hlasů. Protože podle výsledku voleb do Národního shromáždění mělo býti upraveno poměrné zastoupení pol. stran i v M.N.V. bylo toto provedeno následovně: strana čs. soc. demokr. 5 členů, strana čs. komunist. 3 členy, čs. národ. soc. 2 členy, a čs. strana lidová také 2 členy. Předsedou M.N.V. výboru byl opět zvolen za čs. stranu soc. demokr. František Vopat č.p

12 Kulturní a sportovní aktivity středa- Štědrovečerní setkání u kapličky (Nevřeňská náves) pátek- Bruslení s hasiči (Kooperativa aréna Plzeň) středa- Silvestrovský večer (Centrum Caolinum = CCN) čtvrtek- Nevřeňská novoroční procházka (Nevřeň a okolí) sobota- Ivan Mládek a Bio Trio (CCN) pátek- Petr Nazarov - cestovatel, fotograf Havajské ostrovy (CCN) neděle- Odpoledne s deskovými hrami (CCN) Všechny akce mohou být aktualizovány a doplňovány. Budeme také rádi za jakýkoliv tip na zajímavou akci nebo kontakt. Povodňový plán V nedávné době byl dokončen, projednán a schválen nový Povodňový plán obce Nevřeň a bude postoupen příslušným orgánům ke schválení. Plán je k nahlédnutí na internetových stránkách obce Nevřeň nebo na obecním úřadě. Je základním dokumentem pro řízení protipovodňové ochrany obce. Obsahuje podrobný popis úkolů a činností při provádění opatření na ochranu před povodněmi, zdrojů povodňového nebezpečí a druhů a rozsahu ohrožení. Jeho součástí je seznam ohrožených objektů při zvýšené hladině vodního toku, seznam ohrožených objektů při dešťové lokální a zimní povodni. V praxi byl nový povodňový plán vyzkoušen odpoledne, kdy při prudkých deštích opět hrozila kumulující se voda z polí v místě U křížku na počátku obce směrem od Plzně. Monokultura řepky je na posledních cca 10 metrech pole k silnice zaseta nevhodně po spádnici. Toto vyvolalo vytvoření erozních rýh a koncentraci přívalového průtoku vody z pole. Při nasáknutí polí nad Nevření z dlouhotrvajících dešťů při čerstvě zaseté monokultuře je doba kulminace záplavy při kritickém dešti odhadována na cca 30 minut. Díky tomu, že zástupci hasičů předtím včas pročistili vtoky do kanalizací a propustky, a díky tomu, že průkopem strouhy byla voda řízeně odpuštěna do jednotné kanalizace, nedošlo k nejmenšímu vylití vody na obecní komunikaci. Odtoku vody z polí také velmi pomohla nedlouho předtím účelně vyhloubená strouha. Odtokové poměry nad Nevření je potřeba do budoucnosti řešit koncepčně vytvořením projektu protipovodňového opatření, jehož součástí by byly např. tzv. horské vpusti (skvěle funguje např. u Vypichu). Všechny vpusti a propustky pak musí být místními hasiči pravidelně čištěny. Je lepší záplavám předcházet, než pak likvidovat jejich následky. Vydává Obec Nevřeň Nevřeň Povolení MK ev.č. MK ČR E

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 22.4.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 22.4.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 22.4.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Melicharová J., Pittr V., Pechát V. Hanzlíková D., Kukeňová

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 15.10.2013 v 18. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 15.10.2013 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 15.10.2013 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Omluveni: Hosté: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E., Pechát

Více

Zápis z 41. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 18.3.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 41. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 18.3.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 41. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 18.3.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Melicharová J., Pittr V., Pechát V. Hnazlíková D., Kukeňová

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 3 Jaro 2014

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 3 Jaro 2014 Zpravodaj Občasník Číslo 3 Jaro 2014 Informace z obecního úřadu Strana 2 Z obce Strana 4 Financování projektů a dotace Strana 5 Hospodaření obce v 2013 Strana 6 O projektu CCN Strana 7 Obchod a hospůdka,

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Termín: středa 18.03.2015 od 20 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2015:

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

OBEC PŘÍLEPY NÁVRH R O Z P O Č T U

OBEC PŘÍLEPY NÁVRH R O Z P O Č T U OBEC PŘÍLEPY ( IČO 00639958 ) Přílepy čp.46, PSČ 27001 pošta Kněževes u Rakovníka NÁVRH R O Z P O Č T U na rok 2015 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obec Přílepy okres Rakovník IČ 00639958 Paragraf ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více