Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti"

Transkript

1 Jiříkovské noviny Číslo 2 Ročník XVIII Únor 201 Zdarma Veřejná výzva Čtěte na str. 2 Červené kontejnery v Jiříkově Čtěte na str. Nové služby pro občany Čtěte na str. 4 Kam za kulturou? Čtěte na str. 5 Citát Pečuj o blaho ostatních, ale nečti jim z očí každé přání. Francis Bacon DSO SEVER jednal v Jiříkově DŮVOD UZAVŘENÍ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE VE DVOŘÁKOVĚ ULICI MUDr. Lacinová Eliška ukončila soukromou praxi Paní MUDr. Eliška Lacinová městu před koncem loňského roku osobně oznámila, že ke dni ukončuje svoji soukromou praxi praktického lékaře z rodinných důvodů. Při jednání bylo sděleno, že ordinaci přebírá Lužická nemocnice s poliklinikou a v ordinaci bude svoji praxi vykonávat MUDr. Antonín Pečený (dopis k praxi v Jiříkově níže). K této záležitosti bylo jednáno s ředitelem Lužické nemocnice panem Darkem Švábem, který potvrdil převzetí zdravotní dokumentace od MUDr. Elišky Lacinové se zajištěním ordinace lékaři Lužické nemocnice s poliklinikou. V pátek 1. února 201 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov jednání starostů ze severní části Šluknovského výběžku. Na jednání byli pozváni zástupci Lesů ČR, Unilesu a.s. a Správy a údržby komunikací Ústeckého kraje (SÚS) ve věci jednání ničení komunikací při těžbě a převozu dřevní hmoty po místních komunikacích a komunikacích ve správě SÚS. Dále při jednání byl odsouhlasen vstup Města Krásné Lípy do DSO SEVER. Rovněž byl na jednání projednán možný vstup Města Rumburku do DSO za přítomnosti starosty pana Jaroslava Trégra, který danou možnost přislíbil projednat na Radě města Rumburku. Michal Maják, starosta města 1. kolo 2. kolo Kandidát číslo 6 9 Přímá volba prezidenta v Jiříkově Okrsky počet zprac. v % Voliči Vydané v seznamu obálky 100, ,00 0 přijmení, jméno, tituly Zeman Miloš ing. Schwarzenberg Karel Zeman Miloš Ing., 68,1 % Navrhující strana Občan Poslanci Volební účast v % 4,50 40,72 Politická) příslušnost SPOZ TOP kolo hlasy Odevzdané obálky % 22,64 12,1 Neplatné hlasy Schwarzenberg Karel, 1,9 % Platné hlasy kolo hlasy 8 91 % plat. hlasů 99,40 99,11 % 68,05 1,94 Starosta města poděkoval paní MUDr. Elišce Lacinové za dlouholetou péči pro občany města. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti Dobrý den, mé jméno bylo v poslední době často spojováno s ordinací v Jiříkově. Rád bych uvedl věci na pravou míru. O práci praktického lékaře v Jiříkově jsem vážně uvažoval a do Jiříkova se těšil. Z těchto důvodu jsem vedl jednání s MUDr. Lacinovou, která avizovala svůj odchod do penze. Výsledkem byla domluva o převzetí její praxe, za podmínek na kterých jsme se dohodli. Očekával jsem v daném termínu pouze její písemné vyjádření, nutné k jednání s pojišťovnami. V domluveném termínu jsem ale slíbený dokument neobdržel a paní doktorka se mnou přestala komunikovat. Až později jsem se dozvěděl, že dále jedná s ředitelem Lužické a.s. Teprve až z novin a od jiříkovských pacientů jsem se dozvěděl, že mám být poslán jako zaměstnanec do ordinace MUDr. Lacinové. Ani toto jsem zcela neodmítl, ale zdůraznil jsem vlastní cíl - provozování vlastní praxe. Výsledně, po laskavé nabídce zastupitelů města Varnsdorf, jsem začal budovat ordinaci ve Varnsdorfu, v Lesní ulici. Kohokoliv z jiříkovských tam kdykoliv rád ošetřím. Ordinace bude otevřena S pozdravem MUDr. Antonín Pečený, Rumburk

2 str. 2 POMNÍČKY NA ŠLUKNOVSKÉM KOPCI připomínka tragických událostí (pokračování) První článek o pomníčcích na Šluknovském kopci byl o pomníku Bohumila Kotena z roku 1947, v mapce uveden pod č. 1. další dva pomníky č. 2 a jsou opět na místech násilné smrti dvou mužů. Okolnosti jejich skonu jsou obestřeny pověstmi a dopídit se skutečných příčin by bylo možné jen z policejních archivů a ohledacích nálezů mrtvých. Pokud ještě existují. Po cestě z kopce od Kotenova pomníku asi 00 m vlevo uhýbá kolmo lesní pěšina k posedu. Od něj západně asi 100 m je další pomník (2). Spíš pomníček, vysoký jen 85 cm. Částečně je na okraji smrčiny, hledá se špatně. Dle tradovaného ústního podání zde byl zastřelen mladý, avšak nebezpečný pytlák. Na pomníčku stojí: FRANZ POHL, geb , verunglückt Stalo se to tedy před I. Světovou válkou a mladému muži ještě nebylo 22 let. Německé slovo verunglückt znamená postižený neštěstím, nebo také nehodou. Že by na něj padl strom? Dne bylo dle tehdejšího kalendáře pondělí, svátek Maura, tedy všední den. Pracovní neštěstí se tedy stát mohlo, i v zimě se v lese pracuje. Ovšem v té lednové době to pro nadílku sněhu ve zdejší krajině nebylo pravděpodobné. Zato zvěř v té době už strádala a byla snadnou kořistí. Zda padla v tomto místě ten nešťastný den nějaká upytlačená zvěř se nedozvíme. Pomník Franze Pohla Mladý Franz Pohl však určitě. Je-li pověst o pytlákovi pravdivá, musel být sepsán policejní protokol s popisem události i kdo střílel. Ale tomu bylo v lednu 2012 již 100 let. Zbývá ještě dobový tisk. Který? Před Černým rybníkem, asi 200 metrů vpravo, odbočuje lesní cesta na hřeben s hraničními kameny na hranici se Saskem. Asi 00 metrů od odbočky, již v vysokém lese, leží větší i menší žulové kameny. Jen jeden, asi 1,7 metru vysoký, je postaven (). Na něm něčí ruka vytesala dubovou větvičku s dvěma listy a žaludem s tímto textem: Rivier Förster, Franz Prinz Zde zahynul revírník, lesník ve svém revíru. Muž v nejlepších letech, bylo mu 44 let. O důvodu jeho smrti se uvádí, že byl zastřelen pytlákem. Tak mi to vyprávěl i hajný ze Šluknovského kopce pan Veselý, který občas vybarvil písmena, číslice a listy na kameni. Jak to zjistil či slyšel nevím, sdělil mi to při náhodném setkání v lese, někdy v roce Pachatel dopaden nebyl. Ale také je dost možné, že v době neklidné hranice v roce 197 bylo všechno jinak. Říšským kancléřem v Německu byl Adolf Hitler a štvavá kampaň proti Československu nabývala vrcholu. Místo cukerinu a fotoaparátů se více pašovaly zbraně pro sudetoněmecký Freikorps. Franz Prinz chtěl mít v revíru pořádek a to ho mohlo stát život. Pomník Franze Prinze Pocházel z Království, kde jsou na hřbitově pochováni jeho rodiče. Otec býval rovněž lesník, služebně nadlesní (Oberförster) na šluknovském panství. Zemřeli krátce po smrti syna, nejdříve matka Anna (65) a půl roku po ní otec Franz (7) v roce 198. Zřejmě v důsledku žalu ze ztráty syna. Poslední a nejmenší pomníček (4) je z doby nedávné. Je asi jen 50 cm vysoký a nachází se při hlavní silnici na Království na konci lesa. Vpravo, asi 40 metrů od silnice v průseku pod el. vedením vysokého napětí skončil život muže. Na pomníčku stojí: Josef Němec * Bylo mu tedy nedožitých 52 let. Co se stalo v ten únorový den? Pan Němec z Království byl členem mysliveckého spolku Jitrovník a ten den vyšel s loveckou puškou do lesa. V místě průseku, kde je pomníček, býval lehký posed. Zasedl na něj, aby zřejmě počkal na škodnou s nataženou a nezajištěnou zbraní. Zda usnul a sám, nebo nějaká součást výstroje uvolnila spoušť, nikdo nezjistí. Faktem bylo, že uvolněnou spoušť zbraň poslechla a vypálená rána ukončila jeho život. Pochován je na hřbitově v Království. Až se někdy jako turisté nebo houbaři k některému pomníčku dostanete, postůjte chvíli. Položte k němu třeba jen smrkovou větvičku a popřejte klid jejich duším, tam někde nad Vámi. Josef Nedomlel, člen letopis. komise Veřejná výzva Město Jiříkov, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov, v souladu se zákonem vyhlašuje VEŘEJNOU VÝZVU k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na 1 pracovní místo úředníka Druh práce: REFERENT ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Městského úřadu Jiříkov. Charakteristika vykonávané práce: příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic města včetně provádění technického dozoru. Místo výkonu práce: Město Jiříkov. Předpokládaný nástup: nebo dle dohody. Předpoklady dle 4 zákona č. 12/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Požadavky územního samosprávného celku: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební zaměření) praxe ve stavebnictví (zajištění provádění staveb) minimálně 7 let, která musí být splněna v průběhu 7 let bezprostředně předcházejících vyhlášení veřejné výzvy praxe ve veřejné správě - výhodou znalost práce na PC (Word, Excel, Internet) řidičské oprávnění skupiny B, schopnost aktivního užívání osobního vozidla. Zájemce podá písemnou přihlášku. Výčet dokladů, které zájemce připojí k písemné přihlášce na webových stránkách Města Jiříkov. Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 11. března 201 do hod. (touto lhůtou je stanoven datum a hodina, kdy musí být písemná přihláška doručena na níže uvedenou adresu, nikoliv odeslána zájemcem). Místo a způsob podání písemné přihlášky: písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů zasílejte v zalepené obálce s označením Veřejná výzva - k rukám tajemníka Městského úřadu Jiříkov - neotvírat nebo osobně předejte do stanovené lhůty na adresu: Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, Jiříkov Více informací na webových stránkách Města Jiříkov. Převzato z úřední desky Města Jiříkov. Redaktorka JN, Olga Flégrová

3 str. Krátce z Rady města Jiříkov konané dne 14. ledna 201 RM pověřuje vykonáváním kontrolní činnosti, během výstavby veřejného osvětlení ve Filipově a účastí při předání stavby, pana Jiřího Masopusta, člena Komise výstavby a životního prostředí. RM projednala odkup pozemků od firmy EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., IČO , 9. května 718/1, Jiříkov, zastoupené jednatelem Rudolfem Wanschurou. RM projednala dopis pana D. B., Cvikov ve věci Sdělení na nabídku převodu staveb a pozemků a doporučuje ZM zajistit demolici objektu (vyhořelého) Městem Jiříkov. RM projednala stanovení podmínek pro poskytování státních dotací na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení pro rok 201 a rozhodla vyhlásit výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na využití objektu bývalých Lustrů k sociálnímu bydlení - pečovatelské byty. Převzato z webových stránek města. O. F. redaktorka Jak správně třídit? Vážení spoluobčané, Třídění odpadů je nedílnou součástí moderní společnosti, ale hlavně jedním z mála způsobů, jak lze snižovat náklady na odstraňování odpadů. Důsledně vytříděný odpad umožňuje nejen správné nakládání, v souladu s principy ochrany životního prostředí, ale především jeho další využití. Využití odpadů znamená jejich další zhodnocování a tím lze dosáhnout značných úspor. Ale proto, aby bylo možné odpady dále využít, je potřeba, aby byly správně vytříděny a předány na příslušná místa. Na dalších řádcích (V dalších číslech) se proto dozvíte, jak správně třídit odpady a na která místa je lze odkládat. Do kontejnerů na tříděný odpad nepatří směsný komunální odpad! Takto znečištěný obsah kontejneru je znehodnocen. Jak správně třídit papír Mezi papírový odpad patří noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, lepenkové krabice, kartony, papírové obaly na potraviny a jiné zboží. Tento papírový odpad můžete odkládat do kontejnerů modré barvy nebo do barevných pytlů, které dostanete zdarma na Odboru výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov. Do kontejnerů nepatří papírové kelímky od nápojů, krabice od mléka a džusů, dehtovaný papír a papír, který je mastný, mokrý nebo jinak znečištěný. Do kontejnerů na tříděný odpad nepatří směsný komunální odpad! Takto znečištěný obsah kontejneru je znehodnocen. Lucie Lacheová, odbor výstavby a ŽP Pokračování příště Červené kontejnery v Jiříkově Všimli jste si? V Jiříkově se objevily červené kontejnery. Ty zjednodušují možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, totiž v ulicích města k tomuto účelu rozmístila celkem kontejnery. Ty mají občanům usnadnit třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou. Třídění elektroodpadu se u nás zlepšuje každým rokem. V roce 2006 odevzdal každý k recyklaci zhruba půl kilogramu nepotřebných elektrozařízení, loni už to bylo více než 4,5 kg, tedy devítinásobek. Stálým problémem však zůstávají drobné spotřebiče jako mobilní telefony, kalkulačky, elektrické hračky apod., které lidé kvůli malým rozměrům stále hází do běžných popelnic nebo je skladují doma. Červený kontejner ul. Liberecká Červené kontejnery mají i speciální kapsu na baterie, kam je mohou občané Jiříkova odkládat. Kontejnery jsou umístěné na stanovištích společně s kontejnery na separovaný odpad a to konkrétně v ul. Svobodova (naproti bývalé samoobsluze HOVA), dále v Liberecké ulici (parčík za základní školou) a ve Filipově u autobusové zastávky u bývalého kina. Občané mohou do těchto kontejnerů vhazovat drobné elektrospotřebiče (fény, žehličky, mixéry, kalkulačky, mobilní telefony, klávesnice, elektrické hračky apod.). Věřím, že se Jiříkovu podaří zvýšit počet vytříděného elektroodpadu, který by neměl končit v popelnicích. Lucie Lacheová, odb. výstavby a ŽP Drobná provozovna pro velkoobjemový a nebezpečný odpad ST: hod. SO + NE: hod. Svozové termíny / / zelené a žluté pytle odpad připravte na stanoviště do hod. Červený kontejner ul. Svobodova

4 str. 4 Nové služby pro občany Jiříkova Od ledna tohoto roku jsou pro občany v Jiříkově nabízeny nové sociální služby. Jde o službu terénní pracovnice, která může přímo v rodinách pomoci s rodinným rozpočtem, doučováním dětí, s hledáním práce i bydlení, ale také poskytnout doprovod k jednání na úřadech či pomoc při vyplňování formulářů. Další novou službou je odborné sociální poradenství poskytované Poradnou v kostce. Jde o pobočku poradny Komunitního centra Kostka Krásná Lípa. V čem a komu může poradna pomoci? Každému člověku, který se ocitl v nepříznivé nebo nové životní situaci a chce ji aktivně řešit. Takovou situací může být rozpad rodiny, náhlá nemoc či úmrtí, ztráta bydlení či zaměstnání, dluhy či nařízení exekuce apod. Pracovník poradny vám poskytne podporu, informace a radu např. v oblasti sociálních dávek, pomůže vám při řešení situace v rodině, při zpracování různých žádostí, při řešení dluhů, exekucí apod. Služba poradny je bezplatná. Kontakty: terénní pracovnice Lucie Kováčová, mobil: konzultační hodiny Poradny v kostce - pondělí a středa hodin, mobil do poradny: Kancelář pracovníka Poradny v kostce i kancelář terénní pracovnice jsou v budově bývalé ČS a.s. zadní vchod. Kamila Staňková, Poradna v kostce Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Pětiměstí Fünfgemeinde Hudba spojuje sousedy Sportovní hala v německém Sohlandu přivítala v sobotu 12. ledna 201 návštěvníky první sportovní akce v rámci projektu Hudba spojuje sousedy. Bylo jím utkání v sálové kopané, kterého se zúčastnilo osm mužstev reprezentujících příhraniční města a obce sdružené v rámci Pětiměstí - dva týmy za Sohland a po jednom za Oppach, Wehrsdorf, Neugersdorf, Ebersbach, Šluknov a Jiříkov. Přijeli je podpořit také starostové jmenovaných obcí. Výborné technické zázemí sportovní haly, kvalitně obsazený turnaj, organizačně skvěle zajištěný, utkání v duchu fair play, občerstvení a velký počet diváků, kteří přijeli podpořit své týmy jak z domácího Německa tak i z Čech - to vše přispělo ke skvělé atmosféře celého sportovního setkání. Městský úřad Jiříkov Náměstí 464, Jiříkov ve spolupráci s akreditovanou laboratoří zajišťuje za zvýhodněnou cenu v pondělí dne ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY domovní studny určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individuální.zásobování mikrobiologický a chemický rozbor cena včetně DPH 998 Kč (platba hotově při odběru) radiologický rozbor (radon 222) cena včetně DPH 49 Kč (platba hotově při odběru) veřejné zásobování pitnou vodou - vyhl. č. 252/2004 Sb. určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné studny, školy apod. krácený rozbor a odběr vzorku cena bez DPH 1186 Kč + 15 Kč zvýhodněné dopravné úplný rozbor a odběr vzorku cena bez DPH 9294 Kč + 15 Kč zvýhodněné dopravné (platba fakturou na základě závazné objednávky) Evidence objednávek do : MěÚ Jiříkov - odbor výstavby a ŽP Tel , odborné dotazy zodpoví: AQUATEST a.s. Úsek zkušebních laboratoří Geologická 4, Praha tel , Bojovnost a připravenost českých týmů se ukázala už v základní skupině jako velmi vysoká. Podle fotbalových fandů i odborníků šluknovské mužstvo hrálo nejlepší fotbal, všechna utkání korunovalo vítězstvím, pouze ve finále ho bezbranková remíza a následný penaltový rozstřel odsunuly na celkově druhé místo. Pro členy šluknovského týmu to možná znamenalo zklamání, ale určitě své město reprezentovali velmi dobře. První místo obsadil německý Oppach, třetím místem se může chlubit další zástupce české strany Jiříkov. Hodnotné ceny předal vítězům starosta Sohlandu a starostka města Šluknova. Akce se konala v rámci projektu Hudba spojuje sousedy, na kterou Město Šluknov dostalo dotaci od Euroregionu Nisa v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa v programu Ziel/Cíl SN-CZ. Projekt probíhá od do června 201 a v jeho rámci již bylo realizováno několik přeshraničních akcí v rámci. neformálního sdružení českých a německých měst tzv. Pětiměstí, které má u nás již více než desetiletou tradici. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje - Fond malých projektů Cíl ) prostřednictvím Euroregionu Nisa

5 str. 5 Životní jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let v měsíci únoru oslaví pan Josef Houf, pan František Pokorák, pan Josef Zajíček, pan Jiří Vávra, paní Helena Baňacká, pan Miroslav Braun, pan Václav Čermák, paní Emílie Koloušková, paní Květa Šimková, paní Jana Tesařová, paní Vlasta Hladíková, paní Olga Havránková a pan Eduard Kurej. Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce Rozloučili jsme se Rozloučili jsme se s panem Vladimírem Kyjovským, s panem Miloslavem Folprechtem, s panem Zdeňkem Daňkem, s paní Janou Knoblochovou, s paní Evou Rokosovou, s panem Jaroslavem Miadikem a s panem Jiřím Rulcem. Vzpomínka Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát Aniž jsi tušil, co to má znamenat. Nebylo Ti dopřáno, dále s námi být, Nebylo léku, abys mohl žít. Dne vzpomeneme nedožitých 80 narozenin, mého manžela, tatínka a dědečka Josefa Sekana. Vzpomíná manželka Květa, synové Josef a Zdeněk s rodinou a dcera Alena s rodinou. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi. Děkuji. Poděkování Drahy tatínku, Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil. Kdo jste znal pana Vladimíra Boháče, vzpomeňte s námi. Dcera Alena s rodinou Díky za to, čím jsi pro nás byla, za každý den, který jsi pro nás žila. Tvé zlaté srdce, zůstane navždy s námi! Žehná nám na cestu, po které jdeme sami. Dne uplynulo 11 dlouhých smutných let, co odešla do neznámého světa naše milovaná maminka paní Vladislava Jirásková. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou ti, co Tě tak milovali. Kdo jste jí znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Dne tomu budou dva roky, co nás opustila na věčnost moje manželka, svědomitá hospodyně, milující maminka a babička paní Eva Nedomlelová. Vzpomínají manžel, dcery Romana a Hana s vnoučaty Jménem svým i celé rodiny děkuji Městu Jiříkov, všem přátelům a známým za projevy soustrasti k úmrtí mého manžela Vladimíra Kyjovského, který zemřel dne Věra Kyjovská, manželka Touto cestou děkuji MěÚ, KD, ženám ze cvičení a všem za přání a dárky k mým narozeninám a přeji všem hodně zdraví a spokojenosti. Marie Ringelhánová Informace Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Kam za kulturou ZÁMECKÁ KINOKAVÁRNA S ČAJOVNOU Nedělě 17. února od hod. - AUTOPOHÁDKY (ČR 2011) Co mají společné princezna, víla, rybí král a vynálezce? Povídkový film je sestaven ze čtyř animovaných příběhů a hrané části. Každá z pohádek je zpracována jinou technikou a jiným tvůrčím týmem. Hrají: M. Malátný, O. Vetchý, P. Nárožný, V. Preiss, E. Holubová, P. Liška, L. Bílá. Vstupné: 0 Kč dospělí, 15 Kč dítě. Animovaný / Povídkový (8 min.). Úterý 19. února od hod. - DUŠE JAKO KAVIÁR (ČR 2004) Hvězdně obsazená česká hořká komedie plná peripetií, nadsázky a humoru o životních kotrmelcích třech sourozenců. Hrají: T. Vilhelmová, K. Kaiserová, J. Budař, V. Cibulková, A. Bendová, O. Vetchý, S. Rašilov. Vstupné: 0 Kč dospělí. Komedie (99 min). Úterý 26. února od hod. - O RODIČÍCH A DĚTECH (ČR 2008) Milovat je lidské, chybovat je dědičné. Nová česká komedie o otcích, synech a ženách jejich života. Hrají: D. Novotný, J. Somr, Z. Stivínová ml. L. Kostelní, L. Vlasáková, J. Lábus. Vstupné: 0 Kč dospělí. Poetický/Komedie/Drama (107 min.) převzato z NADAČNÍ FOND HRÁDEK - BURGSBERG Hrádek - od 12. ledna do 17. března VÝSTAVA STAROŽITNÝCH KOČÁRKŮ ze sbírky rodiny Krejčí CENTRUM PANORAMA VARNSDORF Sobota 16. února a neděle 17. února v hod. PAŘÍŽ-MANHATTAN - PREMIÉRA - FR - Komedie Vstupné: 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. České titulky. 77 min. Sobota 16. února a neděle 17. února v 17.0 hod. BÍDNÍCI - VB - Muzikál / Drama /Romantický Filmová adaptace slavného muzikálu. Vstupné: 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. České titulky. 160 min. Středa 20. února v 17.0 hod. HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA - USA/Nový Zéland - Fantasy Vstupné: 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. DABING. 164 min. Středa 20. února ve 20.0 hod. Čtvrtek 21. února v 18.0 hod. Pátek 22. února až neděle 24. února ve v hod. a ve 20.0 hod. BABOVŘESKY - PREMIÉRA - ČR - Komedie / Drama Vstupné: 10 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. 120 min. Čtvrtek 21. února ve 20.0 hod. Pátek 22. února až neděle 24. února ve v hod. LET - CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA - USA - Drama Vstupné: 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný. České titulky. 18 min. Středa 27. února v 18.0 hod. HAŠIŠBÁBA - PREMIÉRA - FR - Komedie Vstupné: 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný. České titulky. 87 min. Čtvrtek 28. února v 18.0 hod. Pátek 1. března až neděle. března v 16.0 a ve 20.0 hod. JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC - CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA - SRN/USA - Akční / Horor / Fantasy Vstupné: 150 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. České titulky. Městská knihovna Jiříkov otevírací doba pondělí :0 a úterý středa a čtvrtek zavřeno pátek zavřeno Městská knihovna Filipov otevírací doba pondělí úterý zavřeno středa zavřeno čtvrtek pátek zavřeno

6 STŘELCI Z JIŘÍKOVA NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ V sobotu 5. ledna se v tělocvičně ZŠ Jiříkov konala Novoroční cena ve střelbě ze vzduchových zbraní. Počasí přálo a tak se zúčastnilo 9 střelců ze širokého okolí. Ve vzduchové pušce 0 ran vleže v kategorii do 12 let zvítězil Josef Kubr z Ruprechtic vysokým nástřelem 297 b. Druhý byl Martin Husák z Chrastavy 278 b. a třetí byla Andrea Kymplová z Ruprechtic 274 b. Nejlepší domácí střelec Richard Jarábek byl šestý s nástřelem 20 b., nutno však podotknout, že střílí teprve od října a byl to jeho první závod. V Kategorii do 14 let na nejvyšší stupeň vystoupal Radek Mikulčík s 295 b., následovala ho Kateřina Šulcová 281 b. a Kateřina Kimáková 278 b všichni z Ruzprechtic. Poháry nejlepším střelcům předával místostarosta města Jiříkova pan Miroslav Horák. Nejlepší v disciplíně pistolářů VzPi 60 ran Vratislav Kočí z Liberce 550 b., druhý Ladislav Kratochvíl z Chrastavy 55 b. a třetí Vladimír Tesař z České Lípy také 55 b. Ve střelbě vstoje 60 ran z pušky se na prvním místě umístil Petr Klinger 549 b. a na druhém místě Josef Rajnoha 542 b. oba z Chrastavy. Třetí místo patřilo domácímu střelci Jiřímu Kafkovi s 56 b. V kategorii žen, juniorek a dorostu 40 ran vstoje si nejlépe vedla Markéta Nykrýnová s hezkými 82 b, následovaná Lucií Bajanovou 64 b. a Filipem Janouškem 60 b. všichni z Ruprechtic. Soutěže se zúčastnilo i několik pistolářů - nejlepší v disciplíně VzPi 60 ran byl Vratislav Kočí z Liberce 550 b., druhý byl Ladislav Kratochvíl z Chrastavy 55 b. a třetí Vladimír Tesař z České Lípy také 55 b. ale jen s 5 středovými desítkami. V disciplíně VzPi 40 byl pouze jeden dorostenec Jindřich Plíšek s nástřelem 257 b. 1. ledna se Jiříkovští střelci zúčastnili Krajského přeboru ve střelbě ze vzduchové pušky vstoje v Děčíně. Nejlépe si vedl Slávek Laštůvka, který se výkonem 52 b. stal třetím nejlepším střelcem Ústeckého kraje. SSK Jiříkov děkuje Městu Jiříkova za finanční podporu akce a činnosti střeleckého klubu a ZŠ Jiříkov za poskytnutí prostor pro pořádání soutěže a tréninků střeleckého kroužku mládeže. Roland Hase, trenér SKM VALENTÝNSKÁ AEROBIK SHOW Dne 24. února 201 se pořádá soutěž SK Viktorie Jiříkov od hodin v tělocvičně ZŠ Jiříkov Valentýnskou aerobik show. Všichni jste zváni. K. Mrázková, SK Viktorie Jiříkov PRVNÍ TRÉNINK NORTHERN KILLERS GANGU V rámci občanského sdružení Aktivní pes Jiříkov byla založena skupina bull sportů Northern Killers Gang. Jak už ze zaměření skupiny vyplívá, jsme parta lidí, která se zabývá chovem psů teriérů typu bull: Americký pitbulteriér APBT, Americký stafordširský teriér AST, Stafordširský bulteriér SBT a Anglický bulteriér ABT. Jedinečnost těchto psů je v jejich vlastnostech, pro které byli původně vyšlechtěni, a tím je především láska k lidem, chuť vítězit, atletická stavba silného propracovaného těla, dobrý pohyb a celkově veselá povaha, kterou tato plemena oplývají. Vhodnost bull sportů pro zmíněná plemena je hlavně a právě ve využití jejich nadměrné hyperaktivity a chuti po výkonu. Je to forma, jak tato plemena zákonodárně efektivně zaměstnat a hlavně je to přirozeně baví. Disciplíny bull sportů jsou: Monkey track (opičí dráha),weight pull sprint (sprint s břemenem), Weight pull (tah břemene), High jump (výskok), High time (zavěšení na čas), Long jump (skok do dálky), Tug of war (přetahování), Wall Climbing (šplh po stěně), Triatlon. Do prvního oficiálního tréninku naší skupiny jsme zařadili sprint s pneu, výskok a šplh, a nakonec přetahování. Dva psi už v tomto byli staří harcovníci, a to stafbul Natan a rotvajler Rambo - ten se měl asi původně narodit jako pitbul, toho ty sporty strašně baví. Ostatní - skoro pětiměsíční pitové Thor, Jessica, Roxy, Zigi, sedmiměsíční pitbulka Klea, osmiroční bull kříženec Rocky - vlastně se sportem začínají. I přes mrazivé počasí (bylo -5 C) všichni hafani bez vyjímky ukázali výše uvedené přednosti svých povah. Zvláště mimina překvapila a při tahání jim malá pneu byla málo, tak si zatahali s o trošku těžší. Menší problém měli při šplhu a výskoku, jelikož právě přezubují, ale šlo u nich hlavně o to seznámit je se zavěšeným peškem a manipulací s ním. Starší hafani se učili techniku výskoku na visícího peška, výdrž v zavěšení, v dalším případě pak i s pomocí opory stromu. U sprintu tahali už větší váhy, Rambo dokonce roztáhl všechny pneumatiky a příště s ním zkusíme něco už do těžkého pullingu. V závěru tréninku se Natan s Rambem půl hodiny přetahovali. Oba drželi a tahali a ač je mezi nimi váhový rozdíl cca 25kg, souboj byl doopravdy vyrovnaný. Poprvé se potom přetahovali Klea spolu s Rockym. Zde snad Rocky pochopil, že jestli chce vyhrávat, nesmí překusovat. Štěňata vzhledem k přezubování tuto disciplínu neabsolvovala, aspoň se tedy spolu vyblbli a užili si socializace. První trénink tedy máme za sebou, o další přípravě našich psů Northern Killers Gangu vás budeme pravidelně informovat. Jestli se svým bullem chcete sportovat s námi, kontakt: Jarda mob nebo Jarda ČTYŘNOZÍ SIROTCI V ROCE 2012 Během roku 2012 bylo do útulků pro opuštěná zvířata odvezeno dohromady 9 koček a 10 psů. Náklady na umístění zvířat, ke kterým se nikdo nehlásí, dosáhly v roce 2012 výše Kč. Pejsky z Jiříkova vozíme převážně do útulku pro opuštěná zvířata v Děčíně, kde máme výborné zkušenosti jak s personálem, tak s umístěním pejsků či koček do adopce. Je-li na území Jiříkova či Filipova odchycen volně pobíhající pes, snažíme se nejprve dopátrat jeho pána. Fotografie je zpravidla vyvěšena na webové stránky města a kontaktujeme i okolní obce, zda se náhodou nenajde majitel. Nejsme-li úspěšní, je zvíře následně převezeno do útulku, kde je mu poskytnuta veškerá péče a má-li štěstí, i nový páníček. V případě, že máte doma čtyřnohého miláčka, může se stát, že uteče. Je proto lepší, když je opatřen identifikační známkou nebo čipem, neboť nám to velmi usnadní dohledání jeho pána. V případě, že se vám pejsek ztratí, kontaktujte prosím MP Jiříkov ( ) nebo Odbor výstavby a ŽP ( ). Pokud uvažujete o adopci pejska z útulku, podívejte se na aktuální nabídku na Lucie Lacheová, odbor výstavby a ŽP - měsíčník pro občany Města Jiříkov - vydává město Jiříkov, Náměstí 464\1, Jiříkov. Tel , fax: , Registrační číslo MK ČR 11261, náklad 600 ks. Šéfredaktorka Olga Flégrová, grafické zpracování Iveta Dvořáková, tisk a knihařské zpracování Tiskárna Trio - Marek Dvořák. Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku o změně některých dalších zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte em, nebo na přenosných médiích. Uzávěrka dalšího čísla je ve hod. Termín distribuce

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci: zaměstnanci: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Agentura Pondělí vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je Agentura Pondělí zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Strana 1 z 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Vážená paní (pane), provedli jsme pro Vás zhodnocení nakládání s odpady, s chemickými látkami a přípravky.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 Novoroční turnaj Hugo Grafa 2.ročník disciplina - fleret, kord, šavle veteráni a veteránky 40-49 let, 50-59 let, 60 let a více pořadatel - š.o. TJ lokomotiva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009 6. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1 1. Kdo je vlastně pořadatel? AVE sběrné suroviny a.s. Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více