Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti"

Transkript

1 Jiříkovské noviny Číslo 2 Ročník XVIII Únor 201 Zdarma Veřejná výzva Čtěte na str. 2 Červené kontejnery v Jiříkově Čtěte na str. Nové služby pro občany Čtěte na str. 4 Kam za kulturou? Čtěte na str. 5 Citát Pečuj o blaho ostatních, ale nečti jim z očí každé přání. Francis Bacon DSO SEVER jednal v Jiříkově DŮVOD UZAVŘENÍ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE VE DVOŘÁKOVĚ ULICI MUDr. Lacinová Eliška ukončila soukromou praxi Paní MUDr. Eliška Lacinová městu před koncem loňského roku osobně oznámila, že ke dni ukončuje svoji soukromou praxi praktického lékaře z rodinných důvodů. Při jednání bylo sděleno, že ordinaci přebírá Lužická nemocnice s poliklinikou a v ordinaci bude svoji praxi vykonávat MUDr. Antonín Pečený (dopis k praxi v Jiříkově níže). K této záležitosti bylo jednáno s ředitelem Lužické nemocnice panem Darkem Švábem, který potvrdil převzetí zdravotní dokumentace od MUDr. Elišky Lacinové se zajištěním ordinace lékaři Lužické nemocnice s poliklinikou. V pátek 1. února 201 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov jednání starostů ze severní části Šluknovského výběžku. Na jednání byli pozváni zástupci Lesů ČR, Unilesu a.s. a Správy a údržby komunikací Ústeckého kraje (SÚS) ve věci jednání ničení komunikací při těžbě a převozu dřevní hmoty po místních komunikacích a komunikacích ve správě SÚS. Dále při jednání byl odsouhlasen vstup Města Krásné Lípy do DSO SEVER. Rovněž byl na jednání projednán možný vstup Města Rumburku do DSO za přítomnosti starosty pana Jaroslava Trégra, který danou možnost přislíbil projednat na Radě města Rumburku. Michal Maják, starosta města 1. kolo 2. kolo Kandidát číslo 6 9 Přímá volba prezidenta v Jiříkově Okrsky počet zprac. v % Voliči Vydané v seznamu obálky 100, ,00 0 přijmení, jméno, tituly Zeman Miloš ing. Schwarzenberg Karel Zeman Miloš Ing., 68,1 % Navrhující strana Občan Poslanci Volební účast v % 4,50 40,72 Politická) příslušnost SPOZ TOP kolo hlasy Odevzdané obálky % 22,64 12,1 Neplatné hlasy Schwarzenberg Karel, 1,9 % Platné hlasy kolo hlasy 8 91 % plat. hlasů 99,40 99,11 % 68,05 1,94 Starosta města poděkoval paní MUDr. Elišce Lacinové za dlouholetou péči pro občany města. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti Dobrý den, mé jméno bylo v poslední době často spojováno s ordinací v Jiříkově. Rád bych uvedl věci na pravou míru. O práci praktického lékaře v Jiříkově jsem vážně uvažoval a do Jiříkova se těšil. Z těchto důvodu jsem vedl jednání s MUDr. Lacinovou, která avizovala svůj odchod do penze. Výsledkem byla domluva o převzetí její praxe, za podmínek na kterých jsme se dohodli. Očekával jsem v daném termínu pouze její písemné vyjádření, nutné k jednání s pojišťovnami. V domluveném termínu jsem ale slíbený dokument neobdržel a paní doktorka se mnou přestala komunikovat. Až později jsem se dozvěděl, že dále jedná s ředitelem Lužické a.s. Teprve až z novin a od jiříkovských pacientů jsem se dozvěděl, že mám být poslán jako zaměstnanec do ordinace MUDr. Lacinové. Ani toto jsem zcela neodmítl, ale zdůraznil jsem vlastní cíl - provozování vlastní praxe. Výsledně, po laskavé nabídce zastupitelů města Varnsdorf, jsem začal budovat ordinaci ve Varnsdorfu, v Lesní ulici. Kohokoliv z jiříkovských tam kdykoliv rád ošetřím. Ordinace bude otevřena S pozdravem MUDr. Antonín Pečený, Rumburk

2 str. 2 POMNÍČKY NA ŠLUKNOVSKÉM KOPCI připomínka tragických událostí (pokračování) První článek o pomníčcích na Šluknovském kopci byl o pomníku Bohumila Kotena z roku 1947, v mapce uveden pod č. 1. další dva pomníky č. 2 a jsou opět na místech násilné smrti dvou mužů. Okolnosti jejich skonu jsou obestřeny pověstmi a dopídit se skutečných příčin by bylo možné jen z policejních archivů a ohledacích nálezů mrtvých. Pokud ještě existují. Po cestě z kopce od Kotenova pomníku asi 00 m vlevo uhýbá kolmo lesní pěšina k posedu. Od něj západně asi 100 m je další pomník (2). Spíš pomníček, vysoký jen 85 cm. Částečně je na okraji smrčiny, hledá se špatně. Dle tradovaného ústního podání zde byl zastřelen mladý, avšak nebezpečný pytlák. Na pomníčku stojí: FRANZ POHL, geb , verunglückt Stalo se to tedy před I. Světovou válkou a mladému muži ještě nebylo 22 let. Německé slovo verunglückt znamená postižený neštěstím, nebo také nehodou. Že by na něj padl strom? Dne bylo dle tehdejšího kalendáře pondělí, svátek Maura, tedy všední den. Pracovní neštěstí se tedy stát mohlo, i v zimě se v lese pracuje. Ovšem v té lednové době to pro nadílku sněhu ve zdejší krajině nebylo pravděpodobné. Zato zvěř v té době už strádala a byla snadnou kořistí. Zda padla v tomto místě ten nešťastný den nějaká upytlačená zvěř se nedozvíme. Pomník Franze Pohla Mladý Franz Pohl však určitě. Je-li pověst o pytlákovi pravdivá, musel být sepsán policejní protokol s popisem události i kdo střílel. Ale tomu bylo v lednu 2012 již 100 let. Zbývá ještě dobový tisk. Který? Před Černým rybníkem, asi 200 metrů vpravo, odbočuje lesní cesta na hřeben s hraničními kameny na hranici se Saskem. Asi 00 metrů od odbočky, již v vysokém lese, leží větší i menší žulové kameny. Jen jeden, asi 1,7 metru vysoký, je postaven (). Na něm něčí ruka vytesala dubovou větvičku s dvěma listy a žaludem s tímto textem: Rivier Förster, Franz Prinz Zde zahynul revírník, lesník ve svém revíru. Muž v nejlepších letech, bylo mu 44 let. O důvodu jeho smrti se uvádí, že byl zastřelen pytlákem. Tak mi to vyprávěl i hajný ze Šluknovského kopce pan Veselý, který občas vybarvil písmena, číslice a listy na kameni. Jak to zjistil či slyšel nevím, sdělil mi to při náhodném setkání v lese, někdy v roce Pachatel dopaden nebyl. Ale také je dost možné, že v době neklidné hranice v roce 197 bylo všechno jinak. Říšským kancléřem v Německu byl Adolf Hitler a štvavá kampaň proti Československu nabývala vrcholu. Místo cukerinu a fotoaparátů se více pašovaly zbraně pro sudetoněmecký Freikorps. Franz Prinz chtěl mít v revíru pořádek a to ho mohlo stát život. Pomník Franze Prinze Pocházel z Království, kde jsou na hřbitově pochováni jeho rodiče. Otec býval rovněž lesník, služebně nadlesní (Oberförster) na šluknovském panství. Zemřeli krátce po smrti syna, nejdříve matka Anna (65) a půl roku po ní otec Franz (7) v roce 198. Zřejmě v důsledku žalu ze ztráty syna. Poslední a nejmenší pomníček (4) je z doby nedávné. Je asi jen 50 cm vysoký a nachází se při hlavní silnici na Království na konci lesa. Vpravo, asi 40 metrů od silnice v průseku pod el. vedením vysokého napětí skončil život muže. Na pomníčku stojí: Josef Němec * Bylo mu tedy nedožitých 52 let. Co se stalo v ten únorový den? Pan Němec z Království byl členem mysliveckého spolku Jitrovník a ten den vyšel s loveckou puškou do lesa. V místě průseku, kde je pomníček, býval lehký posed. Zasedl na něj, aby zřejmě počkal na škodnou s nataženou a nezajištěnou zbraní. Zda usnul a sám, nebo nějaká součást výstroje uvolnila spoušť, nikdo nezjistí. Faktem bylo, že uvolněnou spoušť zbraň poslechla a vypálená rána ukončila jeho život. Pochován je na hřbitově v Království. Až se někdy jako turisté nebo houbaři k některému pomníčku dostanete, postůjte chvíli. Položte k němu třeba jen smrkovou větvičku a popřejte klid jejich duším, tam někde nad Vámi. Josef Nedomlel, člen letopis. komise Veřejná výzva Město Jiříkov, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov, v souladu se zákonem vyhlašuje VEŘEJNOU VÝZVU k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na 1 pracovní místo úředníka Druh práce: REFERENT ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Městského úřadu Jiříkov. Charakteristika vykonávané práce: příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic města včetně provádění technického dozoru. Místo výkonu práce: Město Jiříkov. Předpokládaný nástup: nebo dle dohody. Předpoklady dle 4 zákona č. 12/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Požadavky územního samosprávného celku: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební zaměření) praxe ve stavebnictví (zajištění provádění staveb) minimálně 7 let, která musí být splněna v průběhu 7 let bezprostředně předcházejících vyhlášení veřejné výzvy praxe ve veřejné správě - výhodou znalost práce na PC (Word, Excel, Internet) řidičské oprávnění skupiny B, schopnost aktivního užívání osobního vozidla. Zájemce podá písemnou přihlášku. Výčet dokladů, které zájemce připojí k písemné přihlášce na webových stránkách Města Jiříkov. Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 11. března 201 do hod. (touto lhůtou je stanoven datum a hodina, kdy musí být písemná přihláška doručena na níže uvedenou adresu, nikoliv odeslána zájemcem). Místo a způsob podání písemné přihlášky: písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů zasílejte v zalepené obálce s označením Veřejná výzva - k rukám tajemníka Městského úřadu Jiříkov - neotvírat nebo osobně předejte do stanovené lhůty na adresu: Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, Jiříkov Více informací na webových stránkách Města Jiříkov. Převzato z úřední desky Města Jiříkov. Redaktorka JN, Olga Flégrová

3 str. Krátce z Rady města Jiříkov konané dne 14. ledna 201 RM pověřuje vykonáváním kontrolní činnosti, během výstavby veřejného osvětlení ve Filipově a účastí při předání stavby, pana Jiřího Masopusta, člena Komise výstavby a životního prostředí. RM projednala odkup pozemků od firmy EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., IČO , 9. května 718/1, Jiříkov, zastoupené jednatelem Rudolfem Wanschurou. RM projednala dopis pana D. B., Cvikov ve věci Sdělení na nabídku převodu staveb a pozemků a doporučuje ZM zajistit demolici objektu (vyhořelého) Městem Jiříkov. RM projednala stanovení podmínek pro poskytování státních dotací na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení pro rok 201 a rozhodla vyhlásit výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na využití objektu bývalých Lustrů k sociálnímu bydlení - pečovatelské byty. Převzato z webových stránek města. O. F. redaktorka Jak správně třídit? Vážení spoluobčané, Třídění odpadů je nedílnou součástí moderní společnosti, ale hlavně jedním z mála způsobů, jak lze snižovat náklady na odstraňování odpadů. Důsledně vytříděný odpad umožňuje nejen správné nakládání, v souladu s principy ochrany životního prostředí, ale především jeho další využití. Využití odpadů znamená jejich další zhodnocování a tím lze dosáhnout značných úspor. Ale proto, aby bylo možné odpady dále využít, je potřeba, aby byly správně vytříděny a předány na příslušná místa. Na dalších řádcích (V dalších číslech) se proto dozvíte, jak správně třídit odpady a na která místa je lze odkládat. Do kontejnerů na tříděný odpad nepatří směsný komunální odpad! Takto znečištěný obsah kontejneru je znehodnocen. Jak správně třídit papír Mezi papírový odpad patří noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, lepenkové krabice, kartony, papírové obaly na potraviny a jiné zboží. Tento papírový odpad můžete odkládat do kontejnerů modré barvy nebo do barevných pytlů, které dostanete zdarma na Odboru výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov. Do kontejnerů nepatří papírové kelímky od nápojů, krabice od mléka a džusů, dehtovaný papír a papír, který je mastný, mokrý nebo jinak znečištěný. Do kontejnerů na tříděný odpad nepatří směsný komunální odpad! Takto znečištěný obsah kontejneru je znehodnocen. Lucie Lacheová, odbor výstavby a ŽP Pokračování příště Červené kontejnery v Jiříkově Všimli jste si? V Jiříkově se objevily červené kontejnery. Ty zjednodušují možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, totiž v ulicích města k tomuto účelu rozmístila celkem kontejnery. Ty mají občanům usnadnit třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou. Třídění elektroodpadu se u nás zlepšuje každým rokem. V roce 2006 odevzdal každý k recyklaci zhruba půl kilogramu nepotřebných elektrozařízení, loni už to bylo více než 4,5 kg, tedy devítinásobek. Stálým problémem však zůstávají drobné spotřebiče jako mobilní telefony, kalkulačky, elektrické hračky apod., které lidé kvůli malým rozměrům stále hází do běžných popelnic nebo je skladují doma. Červený kontejner ul. Liberecká Červené kontejnery mají i speciální kapsu na baterie, kam je mohou občané Jiříkova odkládat. Kontejnery jsou umístěné na stanovištích společně s kontejnery na separovaný odpad a to konkrétně v ul. Svobodova (naproti bývalé samoobsluze HOVA), dále v Liberecké ulici (parčík za základní školou) a ve Filipově u autobusové zastávky u bývalého kina. Občané mohou do těchto kontejnerů vhazovat drobné elektrospotřebiče (fény, žehličky, mixéry, kalkulačky, mobilní telefony, klávesnice, elektrické hračky apod.). Věřím, že se Jiříkovu podaří zvýšit počet vytříděného elektroodpadu, který by neměl končit v popelnicích. Lucie Lacheová, odb. výstavby a ŽP Drobná provozovna pro velkoobjemový a nebezpečný odpad ST: hod. SO + NE: hod. Svozové termíny / / zelené a žluté pytle odpad připravte na stanoviště do hod. Červený kontejner ul. Svobodova

4 str. 4 Nové služby pro občany Jiříkova Od ledna tohoto roku jsou pro občany v Jiříkově nabízeny nové sociální služby. Jde o službu terénní pracovnice, která může přímo v rodinách pomoci s rodinným rozpočtem, doučováním dětí, s hledáním práce i bydlení, ale také poskytnout doprovod k jednání na úřadech či pomoc při vyplňování formulářů. Další novou službou je odborné sociální poradenství poskytované Poradnou v kostce. Jde o pobočku poradny Komunitního centra Kostka Krásná Lípa. V čem a komu může poradna pomoci? Každému člověku, který se ocitl v nepříznivé nebo nové životní situaci a chce ji aktivně řešit. Takovou situací může být rozpad rodiny, náhlá nemoc či úmrtí, ztráta bydlení či zaměstnání, dluhy či nařízení exekuce apod. Pracovník poradny vám poskytne podporu, informace a radu např. v oblasti sociálních dávek, pomůže vám při řešení situace v rodině, při zpracování různých žádostí, při řešení dluhů, exekucí apod. Služba poradny je bezplatná. Kontakty: terénní pracovnice Lucie Kováčová, mobil: konzultační hodiny Poradny v kostce - pondělí a středa hodin, mobil do poradny: Kancelář pracovníka Poradny v kostce i kancelář terénní pracovnice jsou v budově bývalé ČS a.s. zadní vchod. Kamila Staňková, Poradna v kostce Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Pětiměstí Fünfgemeinde Hudba spojuje sousedy Sportovní hala v německém Sohlandu přivítala v sobotu 12. ledna 201 návštěvníky první sportovní akce v rámci projektu Hudba spojuje sousedy. Bylo jím utkání v sálové kopané, kterého se zúčastnilo osm mužstev reprezentujících příhraniční města a obce sdružené v rámci Pětiměstí - dva týmy za Sohland a po jednom za Oppach, Wehrsdorf, Neugersdorf, Ebersbach, Šluknov a Jiříkov. Přijeli je podpořit také starostové jmenovaných obcí. Výborné technické zázemí sportovní haly, kvalitně obsazený turnaj, organizačně skvěle zajištěný, utkání v duchu fair play, občerstvení a velký počet diváků, kteří přijeli podpořit své týmy jak z domácího Německa tak i z Čech - to vše přispělo ke skvělé atmosféře celého sportovního setkání. Městský úřad Jiříkov Náměstí 464, Jiříkov ve spolupráci s akreditovanou laboratoří zajišťuje za zvýhodněnou cenu v pondělí dne ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY domovní studny určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individuální.zásobování mikrobiologický a chemický rozbor cena včetně DPH 998 Kč (platba hotově při odběru) radiologický rozbor (radon 222) cena včetně DPH 49 Kč (platba hotově při odběru) veřejné zásobování pitnou vodou - vyhl. č. 252/2004 Sb. určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné studny, školy apod. krácený rozbor a odběr vzorku cena bez DPH 1186 Kč + 15 Kč zvýhodněné dopravné úplný rozbor a odběr vzorku cena bez DPH 9294 Kč + 15 Kč zvýhodněné dopravné (platba fakturou na základě závazné objednávky) Evidence objednávek do : MěÚ Jiříkov - odbor výstavby a ŽP Tel , odborné dotazy zodpoví: AQUATEST a.s. Úsek zkušebních laboratoří Geologická 4, Praha tel , Bojovnost a připravenost českých týmů se ukázala už v základní skupině jako velmi vysoká. Podle fotbalových fandů i odborníků šluknovské mužstvo hrálo nejlepší fotbal, všechna utkání korunovalo vítězstvím, pouze ve finále ho bezbranková remíza a následný penaltový rozstřel odsunuly na celkově druhé místo. Pro členy šluknovského týmu to možná znamenalo zklamání, ale určitě své město reprezentovali velmi dobře. První místo obsadil německý Oppach, třetím místem se může chlubit další zástupce české strany Jiříkov. Hodnotné ceny předal vítězům starosta Sohlandu a starostka města Šluknova. Akce se konala v rámci projektu Hudba spojuje sousedy, na kterou Město Šluknov dostalo dotaci od Euroregionu Nisa v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa v programu Ziel/Cíl SN-CZ. Projekt probíhá od do června 201 a v jeho rámci již bylo realizováno několik přeshraničních akcí v rámci. neformálního sdružení českých a německých měst tzv. Pětiměstí, které má u nás již více než desetiletou tradici. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje - Fond malých projektů Cíl ) prostřednictvím Euroregionu Nisa

5 str. 5 Životní jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let v měsíci únoru oslaví pan Josef Houf, pan František Pokorák, pan Josef Zajíček, pan Jiří Vávra, paní Helena Baňacká, pan Miroslav Braun, pan Václav Čermák, paní Emílie Koloušková, paní Květa Šimková, paní Jana Tesařová, paní Vlasta Hladíková, paní Olga Havránková a pan Eduard Kurej. Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce Rozloučili jsme se Rozloučili jsme se s panem Vladimírem Kyjovským, s panem Miloslavem Folprechtem, s panem Zdeňkem Daňkem, s paní Janou Knoblochovou, s paní Evou Rokosovou, s panem Jaroslavem Miadikem a s panem Jiřím Rulcem. Vzpomínka Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát Aniž jsi tušil, co to má znamenat. Nebylo Ti dopřáno, dále s námi být, Nebylo léku, abys mohl žít. Dne vzpomeneme nedožitých 80 narozenin, mého manžela, tatínka a dědečka Josefa Sekana. Vzpomíná manželka Květa, synové Josef a Zdeněk s rodinou a dcera Alena s rodinou. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi. Děkuji. Poděkování Drahy tatínku, Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil. Kdo jste znal pana Vladimíra Boháče, vzpomeňte s námi. Dcera Alena s rodinou Díky za to, čím jsi pro nás byla, za každý den, který jsi pro nás žila. Tvé zlaté srdce, zůstane navždy s námi! Žehná nám na cestu, po které jdeme sami. Dne uplynulo 11 dlouhých smutných let, co odešla do neznámého světa naše milovaná maminka paní Vladislava Jirásková. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou ti, co Tě tak milovali. Kdo jste jí znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Dne tomu budou dva roky, co nás opustila na věčnost moje manželka, svědomitá hospodyně, milující maminka a babička paní Eva Nedomlelová. Vzpomínají manžel, dcery Romana a Hana s vnoučaty Jménem svým i celé rodiny děkuji Městu Jiříkov, všem přátelům a známým za projevy soustrasti k úmrtí mého manžela Vladimíra Kyjovského, který zemřel dne Věra Kyjovská, manželka Touto cestou děkuji MěÚ, KD, ženám ze cvičení a všem za přání a dárky k mým narozeninám a přeji všem hodně zdraví a spokojenosti. Marie Ringelhánová Informace Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Kam za kulturou ZÁMECKÁ KINOKAVÁRNA S ČAJOVNOU Nedělě 17. února od hod. - AUTOPOHÁDKY (ČR 2011) Co mají společné princezna, víla, rybí král a vynálezce? Povídkový film je sestaven ze čtyř animovaných příběhů a hrané části. Každá z pohádek je zpracována jinou technikou a jiným tvůrčím týmem. Hrají: M. Malátný, O. Vetchý, P. Nárožný, V. Preiss, E. Holubová, P. Liška, L. Bílá. Vstupné: 0 Kč dospělí, 15 Kč dítě. Animovaný / Povídkový (8 min.). Úterý 19. února od hod. - DUŠE JAKO KAVIÁR (ČR 2004) Hvězdně obsazená česká hořká komedie plná peripetií, nadsázky a humoru o životních kotrmelcích třech sourozenců. Hrají: T. Vilhelmová, K. Kaiserová, J. Budař, V. Cibulková, A. Bendová, O. Vetchý, S. Rašilov. Vstupné: 0 Kč dospělí. Komedie (99 min). Úterý 26. února od hod. - O RODIČÍCH A DĚTECH (ČR 2008) Milovat je lidské, chybovat je dědičné. Nová česká komedie o otcích, synech a ženách jejich života. Hrají: D. Novotný, J. Somr, Z. Stivínová ml. L. Kostelní, L. Vlasáková, J. Lábus. Vstupné: 0 Kč dospělí. Poetický/Komedie/Drama (107 min.) převzato z NADAČNÍ FOND HRÁDEK - BURGSBERG Hrádek - od 12. ledna do 17. března VÝSTAVA STAROŽITNÝCH KOČÁRKŮ ze sbírky rodiny Krejčí CENTRUM PANORAMA VARNSDORF Sobota 16. února a neděle 17. února v hod. PAŘÍŽ-MANHATTAN - PREMIÉRA - FR - Komedie Vstupné: 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. České titulky. 77 min. Sobota 16. února a neděle 17. února v 17.0 hod. BÍDNÍCI - VB - Muzikál / Drama /Romantický Filmová adaptace slavného muzikálu. Vstupné: 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. České titulky. 160 min. Středa 20. února v 17.0 hod. HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA - USA/Nový Zéland - Fantasy Vstupné: 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. DABING. 164 min. Středa 20. února ve 20.0 hod. Čtvrtek 21. února v 18.0 hod. Pátek 22. února až neděle 24. února ve v hod. a ve 20.0 hod. BABOVŘESKY - PREMIÉRA - ČR - Komedie / Drama Vstupné: 10 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. 120 min. Čtvrtek 21. února ve 20.0 hod. Pátek 22. února až neděle 24. února ve v hod. LET - CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA - USA - Drama Vstupné: 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný. České titulky. 18 min. Středa 27. února v 18.0 hod. HAŠIŠBÁBA - PREMIÉRA - FR - Komedie Vstupné: 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný. České titulky. 87 min. Čtvrtek 28. února v 18.0 hod. Pátek 1. března až neděle. března v 16.0 a ve 20.0 hod. JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC - CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA - SRN/USA - Akční / Horor / Fantasy Vstupné: 150 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. České titulky. Městská knihovna Jiříkov otevírací doba pondělí :0 a úterý středa a čtvrtek zavřeno pátek zavřeno Městská knihovna Filipov otevírací doba pondělí úterý zavřeno středa zavřeno čtvrtek pátek zavřeno

6 STŘELCI Z JIŘÍKOVA NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ V sobotu 5. ledna se v tělocvičně ZŠ Jiříkov konala Novoroční cena ve střelbě ze vzduchových zbraní. Počasí přálo a tak se zúčastnilo 9 střelců ze širokého okolí. Ve vzduchové pušce 0 ran vleže v kategorii do 12 let zvítězil Josef Kubr z Ruprechtic vysokým nástřelem 297 b. Druhý byl Martin Husák z Chrastavy 278 b. a třetí byla Andrea Kymplová z Ruprechtic 274 b. Nejlepší domácí střelec Richard Jarábek byl šestý s nástřelem 20 b., nutno však podotknout, že střílí teprve od října a byl to jeho první závod. V Kategorii do 14 let na nejvyšší stupeň vystoupal Radek Mikulčík s 295 b., následovala ho Kateřina Šulcová 281 b. a Kateřina Kimáková 278 b všichni z Ruzprechtic. Poháry nejlepším střelcům předával místostarosta města Jiříkova pan Miroslav Horák. Nejlepší v disciplíně pistolářů VzPi 60 ran Vratislav Kočí z Liberce 550 b., druhý Ladislav Kratochvíl z Chrastavy 55 b. a třetí Vladimír Tesař z České Lípy také 55 b. Ve střelbě vstoje 60 ran z pušky se na prvním místě umístil Petr Klinger 549 b. a na druhém místě Josef Rajnoha 542 b. oba z Chrastavy. Třetí místo patřilo domácímu střelci Jiřímu Kafkovi s 56 b. V kategorii žen, juniorek a dorostu 40 ran vstoje si nejlépe vedla Markéta Nykrýnová s hezkými 82 b, následovaná Lucií Bajanovou 64 b. a Filipem Janouškem 60 b. všichni z Ruprechtic. Soutěže se zúčastnilo i několik pistolářů - nejlepší v disciplíně VzPi 60 ran byl Vratislav Kočí z Liberce 550 b., druhý byl Ladislav Kratochvíl z Chrastavy 55 b. a třetí Vladimír Tesař z České Lípy také 55 b. ale jen s 5 středovými desítkami. V disciplíně VzPi 40 byl pouze jeden dorostenec Jindřich Plíšek s nástřelem 257 b. 1. ledna se Jiříkovští střelci zúčastnili Krajského přeboru ve střelbě ze vzduchové pušky vstoje v Děčíně. Nejlépe si vedl Slávek Laštůvka, který se výkonem 52 b. stal třetím nejlepším střelcem Ústeckého kraje. SSK Jiříkov děkuje Městu Jiříkova za finanční podporu akce a činnosti střeleckého klubu a ZŠ Jiříkov za poskytnutí prostor pro pořádání soutěže a tréninků střeleckého kroužku mládeže. Roland Hase, trenér SKM VALENTÝNSKÁ AEROBIK SHOW Dne 24. února 201 se pořádá soutěž SK Viktorie Jiříkov od hodin v tělocvičně ZŠ Jiříkov Valentýnskou aerobik show. Všichni jste zváni. K. Mrázková, SK Viktorie Jiříkov PRVNÍ TRÉNINK NORTHERN KILLERS GANGU V rámci občanského sdružení Aktivní pes Jiříkov byla založena skupina bull sportů Northern Killers Gang. Jak už ze zaměření skupiny vyplívá, jsme parta lidí, která se zabývá chovem psů teriérů typu bull: Americký pitbulteriér APBT, Americký stafordširský teriér AST, Stafordširský bulteriér SBT a Anglický bulteriér ABT. Jedinečnost těchto psů je v jejich vlastnostech, pro které byli původně vyšlechtěni, a tím je především láska k lidem, chuť vítězit, atletická stavba silného propracovaného těla, dobrý pohyb a celkově veselá povaha, kterou tato plemena oplývají. Vhodnost bull sportů pro zmíněná plemena je hlavně a právě ve využití jejich nadměrné hyperaktivity a chuti po výkonu. Je to forma, jak tato plemena zákonodárně efektivně zaměstnat a hlavně je to přirozeně baví. Disciplíny bull sportů jsou: Monkey track (opičí dráha),weight pull sprint (sprint s břemenem), Weight pull (tah břemene), High jump (výskok), High time (zavěšení na čas), Long jump (skok do dálky), Tug of war (přetahování), Wall Climbing (šplh po stěně), Triatlon. Do prvního oficiálního tréninku naší skupiny jsme zařadili sprint s pneu, výskok a šplh, a nakonec přetahování. Dva psi už v tomto byli staří harcovníci, a to stafbul Natan a rotvajler Rambo - ten se měl asi původně narodit jako pitbul, toho ty sporty strašně baví. Ostatní - skoro pětiměsíční pitové Thor, Jessica, Roxy, Zigi, sedmiměsíční pitbulka Klea, osmiroční bull kříženec Rocky - vlastně se sportem začínají. I přes mrazivé počasí (bylo -5 C) všichni hafani bez vyjímky ukázali výše uvedené přednosti svých povah. Zvláště mimina překvapila a při tahání jim malá pneu byla málo, tak si zatahali s o trošku těžší. Menší problém měli při šplhu a výskoku, jelikož právě přezubují, ale šlo u nich hlavně o to seznámit je se zavěšeným peškem a manipulací s ním. Starší hafani se učili techniku výskoku na visícího peška, výdrž v zavěšení, v dalším případě pak i s pomocí opory stromu. U sprintu tahali už větší váhy, Rambo dokonce roztáhl všechny pneumatiky a příště s ním zkusíme něco už do těžkého pullingu. V závěru tréninku se Natan s Rambem půl hodiny přetahovali. Oba drželi a tahali a ač je mezi nimi váhový rozdíl cca 25kg, souboj byl doopravdy vyrovnaný. Poprvé se potom přetahovali Klea spolu s Rockym. Zde snad Rocky pochopil, že jestli chce vyhrávat, nesmí překusovat. Štěňata vzhledem k přezubování tuto disciplínu neabsolvovala, aspoň se tedy spolu vyblbli a užili si socializace. První trénink tedy máme za sebou, o další přípravě našich psů Northern Killers Gangu vás budeme pravidelně informovat. Jestli se svým bullem chcete sportovat s námi, kontakt: Jarda mob nebo Jarda ČTYŘNOZÍ SIROTCI V ROCE 2012 Během roku 2012 bylo do útulků pro opuštěná zvířata odvezeno dohromady 9 koček a 10 psů. Náklady na umístění zvířat, ke kterým se nikdo nehlásí, dosáhly v roce 2012 výše Kč. Pejsky z Jiříkova vozíme převážně do útulku pro opuštěná zvířata v Děčíně, kde máme výborné zkušenosti jak s personálem, tak s umístěním pejsků či koček do adopce. Je-li na území Jiříkova či Filipova odchycen volně pobíhající pes, snažíme se nejprve dopátrat jeho pána. Fotografie je zpravidla vyvěšena na webové stránky města a kontaktujeme i okolní obce, zda se náhodou nenajde majitel. Nejsme-li úspěšní, je zvíře následně převezeno do útulku, kde je mu poskytnuta veškerá péče a má-li štěstí, i nový páníček. V případě, že máte doma čtyřnohého miláčka, může se stát, že uteče. Je proto lepší, když je opatřen identifikační známkou nebo čipem, neboť nám to velmi usnadní dohledání jeho pána. V případě, že se vám pejsek ztratí, kontaktujte prosím MP Jiříkov ( ) nebo Odbor výstavby a ŽP ( ). Pokud uvažujete o adopci pejska z útulku, podívejte se na aktuální nabídku na Lucie Lacheová, odbor výstavby a ŽP - měsíčník pro občany Města Jiříkov - vydává město Jiříkov, Náměstí 464\1, Jiříkov. Tel , fax: , Registrační číslo MK ČR 11261, náklad 600 ks. Šéfredaktorka Olga Flégrová, grafické zpracování Iveta Dvořáková, tisk a knihařské zpracování Tiskárna Trio - Marek Dvořák. Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku o změně některých dalších zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte em, nebo na přenosných médiích. Uzávěrka dalšího čísla je ve hod. Termín distribuce

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

JIŘÍKOVSKÉ. NOVINY Číslo

JIŘÍKOVSKÉ. NOVINY Číslo 100 LET JIŘÍKOVSKÉ 1914 2014 NOVINY Číslo 100. výročí Jiříkova povýšení na město 06 Ročník 19 Červen 2014 Zdarma Mladí hasiči z Jiříkova čtěte na straně 2 V Jiříkově se slavilo čtěte na straně 3 a 4 Výstava

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl Novojicínský B rezen 2010 Mesícník mesta Nový Jicín se stal krajským Historickým mestem roku 2009 Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl g Nový Jičín zvítězil v krajském kole prestižní soutěže Historické

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu B Ř E Z E N 0 0 9 č í s l o 3 Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil obohacen o alchymistickou

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více