Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti"

Transkript

1 Jiříkovské noviny Číslo 2 Ročník XVIII Únor 201 Zdarma Veřejná výzva Čtěte na str. 2 Červené kontejnery v Jiříkově Čtěte na str. Nové služby pro občany Čtěte na str. 4 Kam za kulturou? Čtěte na str. 5 Citát Pečuj o blaho ostatních, ale nečti jim z očí každé přání. Francis Bacon DSO SEVER jednal v Jiříkově DŮVOD UZAVŘENÍ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE VE DVOŘÁKOVĚ ULICI MUDr. Lacinová Eliška ukončila soukromou praxi Paní MUDr. Eliška Lacinová městu před koncem loňského roku osobně oznámila, že ke dni ukončuje svoji soukromou praxi praktického lékaře z rodinných důvodů. Při jednání bylo sděleno, že ordinaci přebírá Lužická nemocnice s poliklinikou a v ordinaci bude svoji praxi vykonávat MUDr. Antonín Pečený (dopis k praxi v Jiříkově níže). K této záležitosti bylo jednáno s ředitelem Lužické nemocnice panem Darkem Švábem, který potvrdil převzetí zdravotní dokumentace od MUDr. Elišky Lacinové se zajištěním ordinace lékaři Lužické nemocnice s poliklinikou. V pátek 1. února 201 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov jednání starostů ze severní části Šluknovského výběžku. Na jednání byli pozváni zástupci Lesů ČR, Unilesu a.s. a Správy a údržby komunikací Ústeckého kraje (SÚS) ve věci jednání ničení komunikací při těžbě a převozu dřevní hmoty po místních komunikacích a komunikacích ve správě SÚS. Dále při jednání byl odsouhlasen vstup Města Krásné Lípy do DSO SEVER. Rovněž byl na jednání projednán možný vstup Města Rumburku do DSO za přítomnosti starosty pana Jaroslava Trégra, který danou možnost přislíbil projednat na Radě města Rumburku. Michal Maják, starosta města 1. kolo 2. kolo Kandidát číslo 6 9 Přímá volba prezidenta v Jiříkově Okrsky počet zprac. v % Voliči Vydané v seznamu obálky 100, ,00 0 přijmení, jméno, tituly Zeman Miloš ing. Schwarzenberg Karel Zeman Miloš Ing., 68,1 % Navrhující strana Občan Poslanci Volební účast v % 4,50 40,72 Politická) příslušnost SPOZ TOP kolo hlasy Odevzdané obálky % 22,64 12,1 Neplatné hlasy Schwarzenberg Karel, 1,9 % Platné hlasy kolo hlasy 8 91 % plat. hlasů 99,40 99,11 % 68,05 1,94 Starosta města poděkoval paní MUDr. Elišce Lacinové za dlouholetou péči pro občany města. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti Dobrý den, mé jméno bylo v poslední době často spojováno s ordinací v Jiříkově. Rád bych uvedl věci na pravou míru. O práci praktického lékaře v Jiříkově jsem vážně uvažoval a do Jiříkova se těšil. Z těchto důvodu jsem vedl jednání s MUDr. Lacinovou, která avizovala svůj odchod do penze. Výsledkem byla domluva o převzetí její praxe, za podmínek na kterých jsme se dohodli. Očekával jsem v daném termínu pouze její písemné vyjádření, nutné k jednání s pojišťovnami. V domluveném termínu jsem ale slíbený dokument neobdržel a paní doktorka se mnou přestala komunikovat. Až později jsem se dozvěděl, že dále jedná s ředitelem Lužické a.s. Teprve až z novin a od jiříkovských pacientů jsem se dozvěděl, že mám být poslán jako zaměstnanec do ordinace MUDr. Lacinové. Ani toto jsem zcela neodmítl, ale zdůraznil jsem vlastní cíl - provozování vlastní praxe. Výsledně, po laskavé nabídce zastupitelů města Varnsdorf, jsem začal budovat ordinaci ve Varnsdorfu, v Lesní ulici. Kohokoliv z jiříkovských tam kdykoliv rád ošetřím. Ordinace bude otevřena S pozdravem MUDr. Antonín Pečený, Rumburk

2 str. 2 POMNÍČKY NA ŠLUKNOVSKÉM KOPCI připomínka tragických událostí (pokračování) První článek o pomníčcích na Šluknovském kopci byl o pomníku Bohumila Kotena z roku 1947, v mapce uveden pod č. 1. další dva pomníky č. 2 a jsou opět na místech násilné smrti dvou mužů. Okolnosti jejich skonu jsou obestřeny pověstmi a dopídit se skutečných příčin by bylo možné jen z policejních archivů a ohledacích nálezů mrtvých. Pokud ještě existují. Po cestě z kopce od Kotenova pomníku asi 00 m vlevo uhýbá kolmo lesní pěšina k posedu. Od něj západně asi 100 m je další pomník (2). Spíš pomníček, vysoký jen 85 cm. Částečně je na okraji smrčiny, hledá se špatně. Dle tradovaného ústního podání zde byl zastřelen mladý, avšak nebezpečný pytlák. Na pomníčku stojí: FRANZ POHL, geb , verunglückt Stalo se to tedy před I. Světovou válkou a mladému muži ještě nebylo 22 let. Německé slovo verunglückt znamená postižený neštěstím, nebo také nehodou. Že by na něj padl strom? Dne bylo dle tehdejšího kalendáře pondělí, svátek Maura, tedy všední den. Pracovní neštěstí se tedy stát mohlo, i v zimě se v lese pracuje. Ovšem v té lednové době to pro nadílku sněhu ve zdejší krajině nebylo pravděpodobné. Zato zvěř v té době už strádala a byla snadnou kořistí. Zda padla v tomto místě ten nešťastný den nějaká upytlačená zvěř se nedozvíme. Pomník Franze Pohla Mladý Franz Pohl však určitě. Je-li pověst o pytlákovi pravdivá, musel být sepsán policejní protokol s popisem události i kdo střílel. Ale tomu bylo v lednu 2012 již 100 let. Zbývá ještě dobový tisk. Který? Před Černým rybníkem, asi 200 metrů vpravo, odbočuje lesní cesta na hřeben s hraničními kameny na hranici se Saskem. Asi 00 metrů od odbočky, již v vysokém lese, leží větší i menší žulové kameny. Jen jeden, asi 1,7 metru vysoký, je postaven (). Na něm něčí ruka vytesala dubovou větvičku s dvěma listy a žaludem s tímto textem: Rivier Förster, Franz Prinz Zde zahynul revírník, lesník ve svém revíru. Muž v nejlepších letech, bylo mu 44 let. O důvodu jeho smrti se uvádí, že byl zastřelen pytlákem. Tak mi to vyprávěl i hajný ze Šluknovského kopce pan Veselý, který občas vybarvil písmena, číslice a listy na kameni. Jak to zjistil či slyšel nevím, sdělil mi to při náhodném setkání v lese, někdy v roce Pachatel dopaden nebyl. Ale také je dost možné, že v době neklidné hranice v roce 197 bylo všechno jinak. Říšským kancléřem v Německu byl Adolf Hitler a štvavá kampaň proti Československu nabývala vrcholu. Místo cukerinu a fotoaparátů se více pašovaly zbraně pro sudetoněmecký Freikorps. Franz Prinz chtěl mít v revíru pořádek a to ho mohlo stát život. Pomník Franze Prinze Pocházel z Království, kde jsou na hřbitově pochováni jeho rodiče. Otec býval rovněž lesník, služebně nadlesní (Oberförster) na šluknovském panství. Zemřeli krátce po smrti syna, nejdříve matka Anna (65) a půl roku po ní otec Franz (7) v roce 198. Zřejmě v důsledku žalu ze ztráty syna. Poslední a nejmenší pomníček (4) je z doby nedávné. Je asi jen 50 cm vysoký a nachází se při hlavní silnici na Království na konci lesa. Vpravo, asi 40 metrů od silnice v průseku pod el. vedením vysokého napětí skončil život muže. Na pomníčku stojí: Josef Němec * Bylo mu tedy nedožitých 52 let. Co se stalo v ten únorový den? Pan Němec z Království byl členem mysliveckého spolku Jitrovník a ten den vyšel s loveckou puškou do lesa. V místě průseku, kde je pomníček, býval lehký posed. Zasedl na něj, aby zřejmě počkal na škodnou s nataženou a nezajištěnou zbraní. Zda usnul a sám, nebo nějaká součást výstroje uvolnila spoušť, nikdo nezjistí. Faktem bylo, že uvolněnou spoušť zbraň poslechla a vypálená rána ukončila jeho život. Pochován je na hřbitově v Království. Až se někdy jako turisté nebo houbaři k některému pomníčku dostanete, postůjte chvíli. Položte k němu třeba jen smrkovou větvičku a popřejte klid jejich duším, tam někde nad Vámi. Josef Nedomlel, člen letopis. komise Veřejná výzva Město Jiříkov, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov, v souladu se zákonem vyhlašuje VEŘEJNOU VÝZVU k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na 1 pracovní místo úředníka Druh práce: REFERENT ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Městského úřadu Jiříkov. Charakteristika vykonávané práce: příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic města včetně provádění technického dozoru. Místo výkonu práce: Město Jiříkov. Předpokládaný nástup: nebo dle dohody. Předpoklady dle 4 zákona č. 12/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Požadavky územního samosprávného celku: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební zaměření) praxe ve stavebnictví (zajištění provádění staveb) minimálně 7 let, která musí být splněna v průběhu 7 let bezprostředně předcházejících vyhlášení veřejné výzvy praxe ve veřejné správě - výhodou znalost práce na PC (Word, Excel, Internet) řidičské oprávnění skupiny B, schopnost aktivního užívání osobního vozidla. Zájemce podá písemnou přihlášku. Výčet dokladů, které zájemce připojí k písemné přihlášce na webových stránkách Města Jiříkov. Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 11. března 201 do hod. (touto lhůtou je stanoven datum a hodina, kdy musí být písemná přihláška doručena na níže uvedenou adresu, nikoliv odeslána zájemcem). Místo a způsob podání písemné přihlášky: písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů zasílejte v zalepené obálce s označením Veřejná výzva - k rukám tajemníka Městského úřadu Jiříkov - neotvírat nebo osobně předejte do stanovené lhůty na adresu: Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, Jiříkov Více informací na webových stránkách Města Jiříkov. Převzato z úřední desky Města Jiříkov. Redaktorka JN, Olga Flégrová

3 str. Krátce z Rady města Jiříkov konané dne 14. ledna 201 RM pověřuje vykonáváním kontrolní činnosti, během výstavby veřejného osvětlení ve Filipově a účastí při předání stavby, pana Jiřího Masopusta, člena Komise výstavby a životního prostředí. RM projednala odkup pozemků od firmy EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., IČO , 9. května 718/1, Jiříkov, zastoupené jednatelem Rudolfem Wanschurou. RM projednala dopis pana D. B., Cvikov ve věci Sdělení na nabídku převodu staveb a pozemků a doporučuje ZM zajistit demolici objektu (vyhořelého) Městem Jiříkov. RM projednala stanovení podmínek pro poskytování státních dotací na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení pro rok 201 a rozhodla vyhlásit výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na využití objektu bývalých Lustrů k sociálnímu bydlení - pečovatelské byty. Převzato z webových stránek města. O. F. redaktorka Jak správně třídit? Vážení spoluobčané, Třídění odpadů je nedílnou součástí moderní společnosti, ale hlavně jedním z mála způsobů, jak lze snižovat náklady na odstraňování odpadů. Důsledně vytříděný odpad umožňuje nejen správné nakládání, v souladu s principy ochrany životního prostředí, ale především jeho další využití. Využití odpadů znamená jejich další zhodnocování a tím lze dosáhnout značných úspor. Ale proto, aby bylo možné odpady dále využít, je potřeba, aby byly správně vytříděny a předány na příslušná místa. Na dalších řádcích (V dalších číslech) se proto dozvíte, jak správně třídit odpady a na která místa je lze odkládat. Do kontejnerů na tříděný odpad nepatří směsný komunální odpad! Takto znečištěný obsah kontejneru je znehodnocen. Jak správně třídit papír Mezi papírový odpad patří noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, lepenkové krabice, kartony, papírové obaly na potraviny a jiné zboží. Tento papírový odpad můžete odkládat do kontejnerů modré barvy nebo do barevných pytlů, které dostanete zdarma na Odboru výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov. Do kontejnerů nepatří papírové kelímky od nápojů, krabice od mléka a džusů, dehtovaný papír a papír, který je mastný, mokrý nebo jinak znečištěný. Do kontejnerů na tříděný odpad nepatří směsný komunální odpad! Takto znečištěný obsah kontejneru je znehodnocen. Lucie Lacheová, odbor výstavby a ŽP Pokračování příště Červené kontejnery v Jiříkově Všimli jste si? V Jiříkově se objevily červené kontejnery. Ty zjednodušují možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, totiž v ulicích města k tomuto účelu rozmístila celkem kontejnery. Ty mají občanům usnadnit třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou. Třídění elektroodpadu se u nás zlepšuje každým rokem. V roce 2006 odevzdal každý k recyklaci zhruba půl kilogramu nepotřebných elektrozařízení, loni už to bylo více než 4,5 kg, tedy devítinásobek. Stálým problémem však zůstávají drobné spotřebiče jako mobilní telefony, kalkulačky, elektrické hračky apod., které lidé kvůli malým rozměrům stále hází do běžných popelnic nebo je skladují doma. Červený kontejner ul. Liberecká Červené kontejnery mají i speciální kapsu na baterie, kam je mohou občané Jiříkova odkládat. Kontejnery jsou umístěné na stanovištích společně s kontejnery na separovaný odpad a to konkrétně v ul. Svobodova (naproti bývalé samoobsluze HOVA), dále v Liberecké ulici (parčík za základní školou) a ve Filipově u autobusové zastávky u bývalého kina. Občané mohou do těchto kontejnerů vhazovat drobné elektrospotřebiče (fény, žehličky, mixéry, kalkulačky, mobilní telefony, klávesnice, elektrické hračky apod.). Věřím, že se Jiříkovu podaří zvýšit počet vytříděného elektroodpadu, který by neměl končit v popelnicích. Lucie Lacheová, odb. výstavby a ŽP Drobná provozovna pro velkoobjemový a nebezpečný odpad ST: hod. SO + NE: hod. Svozové termíny / / zelené a žluté pytle odpad připravte na stanoviště do hod. Červený kontejner ul. Svobodova

4 str. 4 Nové služby pro občany Jiříkova Od ledna tohoto roku jsou pro občany v Jiříkově nabízeny nové sociální služby. Jde o službu terénní pracovnice, která může přímo v rodinách pomoci s rodinným rozpočtem, doučováním dětí, s hledáním práce i bydlení, ale také poskytnout doprovod k jednání na úřadech či pomoc při vyplňování formulářů. Další novou službou je odborné sociální poradenství poskytované Poradnou v kostce. Jde o pobočku poradny Komunitního centra Kostka Krásná Lípa. V čem a komu může poradna pomoci? Každému člověku, který se ocitl v nepříznivé nebo nové životní situaci a chce ji aktivně řešit. Takovou situací může být rozpad rodiny, náhlá nemoc či úmrtí, ztráta bydlení či zaměstnání, dluhy či nařízení exekuce apod. Pracovník poradny vám poskytne podporu, informace a radu např. v oblasti sociálních dávek, pomůže vám při řešení situace v rodině, při zpracování různých žádostí, při řešení dluhů, exekucí apod. Služba poradny je bezplatná. Kontakty: terénní pracovnice Lucie Kováčová, mobil: konzultační hodiny Poradny v kostce - pondělí a středa hodin, mobil do poradny: Kancelář pracovníka Poradny v kostce i kancelář terénní pracovnice jsou v budově bývalé ČS a.s. zadní vchod. Kamila Staňková, Poradna v kostce Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Pětiměstí Fünfgemeinde Hudba spojuje sousedy Sportovní hala v německém Sohlandu přivítala v sobotu 12. ledna 201 návštěvníky první sportovní akce v rámci projektu Hudba spojuje sousedy. Bylo jím utkání v sálové kopané, kterého se zúčastnilo osm mužstev reprezentujících příhraniční města a obce sdružené v rámci Pětiměstí - dva týmy za Sohland a po jednom za Oppach, Wehrsdorf, Neugersdorf, Ebersbach, Šluknov a Jiříkov. Přijeli je podpořit také starostové jmenovaných obcí. Výborné technické zázemí sportovní haly, kvalitně obsazený turnaj, organizačně skvěle zajištěný, utkání v duchu fair play, občerstvení a velký počet diváků, kteří přijeli podpořit své týmy jak z domácího Německa tak i z Čech - to vše přispělo ke skvělé atmosféře celého sportovního setkání. Městský úřad Jiříkov Náměstí 464, Jiříkov ve spolupráci s akreditovanou laboratoří zajišťuje za zvýhodněnou cenu v pondělí dne ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY domovní studny určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individuální.zásobování mikrobiologický a chemický rozbor cena včetně DPH 998 Kč (platba hotově při odběru) radiologický rozbor (radon 222) cena včetně DPH 49 Kč (platba hotově při odběru) veřejné zásobování pitnou vodou - vyhl. č. 252/2004 Sb. určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné studny, školy apod. krácený rozbor a odběr vzorku cena bez DPH 1186 Kč + 15 Kč zvýhodněné dopravné úplný rozbor a odběr vzorku cena bez DPH 9294 Kč + 15 Kč zvýhodněné dopravné (platba fakturou na základě závazné objednávky) Evidence objednávek do : MěÚ Jiříkov - odbor výstavby a ŽP Tel , odborné dotazy zodpoví: AQUATEST a.s. Úsek zkušebních laboratoří Geologická 4, Praha tel , Bojovnost a připravenost českých týmů se ukázala už v základní skupině jako velmi vysoká. Podle fotbalových fandů i odborníků šluknovské mužstvo hrálo nejlepší fotbal, všechna utkání korunovalo vítězstvím, pouze ve finále ho bezbranková remíza a následný penaltový rozstřel odsunuly na celkově druhé místo. Pro členy šluknovského týmu to možná znamenalo zklamání, ale určitě své město reprezentovali velmi dobře. První místo obsadil německý Oppach, třetím místem se může chlubit další zástupce české strany Jiříkov. Hodnotné ceny předal vítězům starosta Sohlandu a starostka města Šluknova. Akce se konala v rámci projektu Hudba spojuje sousedy, na kterou Město Šluknov dostalo dotaci od Euroregionu Nisa v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa v programu Ziel/Cíl SN-CZ. Projekt probíhá od do června 201 a v jeho rámci již bylo realizováno několik přeshraničních akcí v rámci. neformálního sdružení českých a německých měst tzv. Pětiměstí, které má u nás již více než desetiletou tradici. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje - Fond malých projektů Cíl ) prostřednictvím Euroregionu Nisa

5 str. 5 Životní jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let v měsíci únoru oslaví pan Josef Houf, pan František Pokorák, pan Josef Zajíček, pan Jiří Vávra, paní Helena Baňacká, pan Miroslav Braun, pan Václav Čermák, paní Emílie Koloušková, paní Květa Šimková, paní Jana Tesařová, paní Vlasta Hladíková, paní Olga Havránková a pan Eduard Kurej. Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce Rozloučili jsme se Rozloučili jsme se s panem Vladimírem Kyjovským, s panem Miloslavem Folprechtem, s panem Zdeňkem Daňkem, s paní Janou Knoblochovou, s paní Evou Rokosovou, s panem Jaroslavem Miadikem a s panem Jiřím Rulcem. Vzpomínka Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát Aniž jsi tušil, co to má znamenat. Nebylo Ti dopřáno, dále s námi být, Nebylo léku, abys mohl žít. Dne vzpomeneme nedožitých 80 narozenin, mého manžela, tatínka a dědečka Josefa Sekana. Vzpomíná manželka Květa, synové Josef a Zdeněk s rodinou a dcera Alena s rodinou. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi. Děkuji. Poděkování Drahy tatínku, Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil. Kdo jste znal pana Vladimíra Boháče, vzpomeňte s námi. Dcera Alena s rodinou Díky za to, čím jsi pro nás byla, za každý den, který jsi pro nás žila. Tvé zlaté srdce, zůstane navždy s námi! Žehná nám na cestu, po které jdeme sami. Dne uplynulo 11 dlouhých smutných let, co odešla do neznámého světa naše milovaná maminka paní Vladislava Jirásková. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou ti, co Tě tak milovali. Kdo jste jí znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Dne tomu budou dva roky, co nás opustila na věčnost moje manželka, svědomitá hospodyně, milující maminka a babička paní Eva Nedomlelová. Vzpomínají manžel, dcery Romana a Hana s vnoučaty Jménem svým i celé rodiny děkuji Městu Jiříkov, všem přátelům a známým za projevy soustrasti k úmrtí mého manžela Vladimíra Kyjovského, který zemřel dne Věra Kyjovská, manželka Touto cestou děkuji MěÚ, KD, ženám ze cvičení a všem za přání a dárky k mým narozeninám a přeji všem hodně zdraví a spokojenosti. Marie Ringelhánová Informace Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Kam za kulturou ZÁMECKÁ KINOKAVÁRNA S ČAJOVNOU Nedělě 17. února od hod. - AUTOPOHÁDKY (ČR 2011) Co mají společné princezna, víla, rybí král a vynálezce? Povídkový film je sestaven ze čtyř animovaných příběhů a hrané části. Každá z pohádek je zpracována jinou technikou a jiným tvůrčím týmem. Hrají: M. Malátný, O. Vetchý, P. Nárožný, V. Preiss, E. Holubová, P. Liška, L. Bílá. Vstupné: 0 Kč dospělí, 15 Kč dítě. Animovaný / Povídkový (8 min.). Úterý 19. února od hod. - DUŠE JAKO KAVIÁR (ČR 2004) Hvězdně obsazená česká hořká komedie plná peripetií, nadsázky a humoru o životních kotrmelcích třech sourozenců. Hrají: T. Vilhelmová, K. Kaiserová, J. Budař, V. Cibulková, A. Bendová, O. Vetchý, S. Rašilov. Vstupné: 0 Kč dospělí. Komedie (99 min). Úterý 26. února od hod. - O RODIČÍCH A DĚTECH (ČR 2008) Milovat je lidské, chybovat je dědičné. Nová česká komedie o otcích, synech a ženách jejich života. Hrají: D. Novotný, J. Somr, Z. Stivínová ml. L. Kostelní, L. Vlasáková, J. Lábus. Vstupné: 0 Kč dospělí. Poetický/Komedie/Drama (107 min.) převzato z NADAČNÍ FOND HRÁDEK - BURGSBERG Hrádek - od 12. ledna do 17. března VÝSTAVA STAROŽITNÝCH KOČÁRKŮ ze sbírky rodiny Krejčí CENTRUM PANORAMA VARNSDORF Sobota 16. února a neděle 17. února v hod. PAŘÍŽ-MANHATTAN - PREMIÉRA - FR - Komedie Vstupné: 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. České titulky. 77 min. Sobota 16. února a neděle 17. února v 17.0 hod. BÍDNÍCI - VB - Muzikál / Drama /Romantický Filmová adaptace slavného muzikálu. Vstupné: 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. České titulky. 160 min. Středa 20. února v 17.0 hod. HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA - USA/Nový Zéland - Fantasy Vstupné: 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. DABING. 164 min. Středa 20. února ve 20.0 hod. Čtvrtek 21. února v 18.0 hod. Pátek 22. února až neděle 24. února ve v hod. a ve 20.0 hod. BABOVŘESKY - PREMIÉRA - ČR - Komedie / Drama Vstupné: 10 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. 120 min. Čtvrtek 21. února ve 20.0 hod. Pátek 22. února až neděle 24. února ve v hod. LET - CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA - USA - Drama Vstupné: 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný. České titulky. 18 min. Středa 27. února v 18.0 hod. HAŠIŠBÁBA - PREMIÉRA - FR - Komedie Vstupné: 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný. České titulky. 87 min. Čtvrtek 28. února v 18.0 hod. Pátek 1. března až neděle. března v 16.0 a ve 20.0 hod. JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC - CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA - SRN/USA - Akční / Horor / Fantasy Vstupné: 150 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný. České titulky. Městská knihovna Jiříkov otevírací doba pondělí :0 a úterý středa a čtvrtek zavřeno pátek zavřeno Městská knihovna Filipov otevírací doba pondělí úterý zavřeno středa zavřeno čtvrtek pátek zavřeno

6 STŘELCI Z JIŘÍKOVA NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ V sobotu 5. ledna se v tělocvičně ZŠ Jiříkov konala Novoroční cena ve střelbě ze vzduchových zbraní. Počasí přálo a tak se zúčastnilo 9 střelců ze širokého okolí. Ve vzduchové pušce 0 ran vleže v kategorii do 12 let zvítězil Josef Kubr z Ruprechtic vysokým nástřelem 297 b. Druhý byl Martin Husák z Chrastavy 278 b. a třetí byla Andrea Kymplová z Ruprechtic 274 b. Nejlepší domácí střelec Richard Jarábek byl šestý s nástřelem 20 b., nutno však podotknout, že střílí teprve od října a byl to jeho první závod. V Kategorii do 14 let na nejvyšší stupeň vystoupal Radek Mikulčík s 295 b., následovala ho Kateřina Šulcová 281 b. a Kateřina Kimáková 278 b všichni z Ruzprechtic. Poháry nejlepším střelcům předával místostarosta města Jiříkova pan Miroslav Horák. Nejlepší v disciplíně pistolářů VzPi 60 ran Vratislav Kočí z Liberce 550 b., druhý Ladislav Kratochvíl z Chrastavy 55 b. a třetí Vladimír Tesař z České Lípy také 55 b. Ve střelbě vstoje 60 ran z pušky se na prvním místě umístil Petr Klinger 549 b. a na druhém místě Josef Rajnoha 542 b. oba z Chrastavy. Třetí místo patřilo domácímu střelci Jiřímu Kafkovi s 56 b. V kategorii žen, juniorek a dorostu 40 ran vstoje si nejlépe vedla Markéta Nykrýnová s hezkými 82 b, následovaná Lucií Bajanovou 64 b. a Filipem Janouškem 60 b. všichni z Ruprechtic. Soutěže se zúčastnilo i několik pistolářů - nejlepší v disciplíně VzPi 60 ran byl Vratislav Kočí z Liberce 550 b., druhý byl Ladislav Kratochvíl z Chrastavy 55 b. a třetí Vladimír Tesař z České Lípy také 55 b. ale jen s 5 středovými desítkami. V disciplíně VzPi 40 byl pouze jeden dorostenec Jindřich Plíšek s nástřelem 257 b. 1. ledna se Jiříkovští střelci zúčastnili Krajského přeboru ve střelbě ze vzduchové pušky vstoje v Děčíně. Nejlépe si vedl Slávek Laštůvka, který se výkonem 52 b. stal třetím nejlepším střelcem Ústeckého kraje. SSK Jiříkov děkuje Městu Jiříkova za finanční podporu akce a činnosti střeleckého klubu a ZŠ Jiříkov za poskytnutí prostor pro pořádání soutěže a tréninků střeleckého kroužku mládeže. Roland Hase, trenér SKM VALENTÝNSKÁ AEROBIK SHOW Dne 24. února 201 se pořádá soutěž SK Viktorie Jiříkov od hodin v tělocvičně ZŠ Jiříkov Valentýnskou aerobik show. Všichni jste zváni. K. Mrázková, SK Viktorie Jiříkov PRVNÍ TRÉNINK NORTHERN KILLERS GANGU V rámci občanského sdružení Aktivní pes Jiříkov byla založena skupina bull sportů Northern Killers Gang. Jak už ze zaměření skupiny vyplívá, jsme parta lidí, která se zabývá chovem psů teriérů typu bull: Americký pitbulteriér APBT, Americký stafordširský teriér AST, Stafordširský bulteriér SBT a Anglický bulteriér ABT. Jedinečnost těchto psů je v jejich vlastnostech, pro které byli původně vyšlechtěni, a tím je především láska k lidem, chuť vítězit, atletická stavba silného propracovaného těla, dobrý pohyb a celkově veselá povaha, kterou tato plemena oplývají. Vhodnost bull sportů pro zmíněná plemena je hlavně a právě ve využití jejich nadměrné hyperaktivity a chuti po výkonu. Je to forma, jak tato plemena zákonodárně efektivně zaměstnat a hlavně je to přirozeně baví. Disciplíny bull sportů jsou: Monkey track (opičí dráha),weight pull sprint (sprint s břemenem), Weight pull (tah břemene), High jump (výskok), High time (zavěšení na čas), Long jump (skok do dálky), Tug of war (přetahování), Wall Climbing (šplh po stěně), Triatlon. Do prvního oficiálního tréninku naší skupiny jsme zařadili sprint s pneu, výskok a šplh, a nakonec přetahování. Dva psi už v tomto byli staří harcovníci, a to stafbul Natan a rotvajler Rambo - ten se měl asi původně narodit jako pitbul, toho ty sporty strašně baví. Ostatní - skoro pětiměsíční pitové Thor, Jessica, Roxy, Zigi, sedmiměsíční pitbulka Klea, osmiroční bull kříženec Rocky - vlastně se sportem začínají. I přes mrazivé počasí (bylo -5 C) všichni hafani bez vyjímky ukázali výše uvedené přednosti svých povah. Zvláště mimina překvapila a při tahání jim malá pneu byla málo, tak si zatahali s o trošku těžší. Menší problém měli při šplhu a výskoku, jelikož právě přezubují, ale šlo u nich hlavně o to seznámit je se zavěšeným peškem a manipulací s ním. Starší hafani se učili techniku výskoku na visícího peška, výdrž v zavěšení, v dalším případě pak i s pomocí opory stromu. U sprintu tahali už větší váhy, Rambo dokonce roztáhl všechny pneumatiky a příště s ním zkusíme něco už do těžkého pullingu. V závěru tréninku se Natan s Rambem půl hodiny přetahovali. Oba drželi a tahali a ač je mezi nimi váhový rozdíl cca 25kg, souboj byl doopravdy vyrovnaný. Poprvé se potom přetahovali Klea spolu s Rockym. Zde snad Rocky pochopil, že jestli chce vyhrávat, nesmí překusovat. Štěňata vzhledem k přezubování tuto disciplínu neabsolvovala, aspoň se tedy spolu vyblbli a užili si socializace. První trénink tedy máme za sebou, o další přípravě našich psů Northern Killers Gangu vás budeme pravidelně informovat. Jestli se svým bullem chcete sportovat s námi, kontakt: Jarda mob nebo Jarda ČTYŘNOZÍ SIROTCI V ROCE 2012 Během roku 2012 bylo do útulků pro opuštěná zvířata odvezeno dohromady 9 koček a 10 psů. Náklady na umístění zvířat, ke kterým se nikdo nehlásí, dosáhly v roce 2012 výše Kč. Pejsky z Jiříkova vozíme převážně do útulku pro opuštěná zvířata v Děčíně, kde máme výborné zkušenosti jak s personálem, tak s umístěním pejsků či koček do adopce. Je-li na území Jiříkova či Filipova odchycen volně pobíhající pes, snažíme se nejprve dopátrat jeho pána. Fotografie je zpravidla vyvěšena na webové stránky města a kontaktujeme i okolní obce, zda se náhodou nenajde majitel. Nejsme-li úspěšní, je zvíře následně převezeno do útulku, kde je mu poskytnuta veškerá péče a má-li štěstí, i nový páníček. V případě, že máte doma čtyřnohého miláčka, může se stát, že uteče. Je proto lepší, když je opatřen identifikační známkou nebo čipem, neboť nám to velmi usnadní dohledání jeho pána. V případě, že se vám pejsek ztratí, kontaktujte prosím MP Jiříkov ( ) nebo Odbor výstavby a ŽP ( ). Pokud uvažujete o adopci pejska z útulku, podívejte se na aktuální nabídku na Lucie Lacheová, odbor výstavby a ŽP - měsíčník pro občany Města Jiříkov - vydává město Jiříkov, Náměstí 464\1, Jiříkov. Tel , fax: , Registrační číslo MK ČR 11261, náklad 600 ks. Šéfredaktorka Olga Flégrová, grafické zpracování Iveta Dvořáková, tisk a knihařské zpracování Tiskárna Trio - Marek Dvořák. Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku o změně některých dalších zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte em, nebo na přenosných médiích. Uzávěrka dalšího čísla je ve hod. Termín distribuce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 20. 04. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 20. 04. 2015 od 16:00

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Dne 6. ledna 2008 ve 14.00 hodin se bude konat v kostele sv. Jiljí v Úsově Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen

Dne 6. ledna 2008 ve 14.00 hodin se bude konat v kostele sv. Jiljí v Úsově Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov Dne: 20. 12. 2007 6/2007 Vážení a milí spoluobčané, považuji za velkou čest Vám už podruhé popřát na prahu nového roku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí,

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

P R O P O Z I C E Střelnice SSK PORUBA - SKALKA ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ. ČESKÉHO POHÁRU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE Morava 2.

P R O P O Z I C E Střelnice SSK PORUBA - SKALKA ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ. ČESKÉHO POHÁRU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE Morava 2. ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ RSCM OSTRAVA SSK PORUBA - SKALKA P R O P O Z I C E 2. KOLO ČESKÉHO POHÁRU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE Morava 6.7. 7.7.2013 Střelnice SSK PORUBA - SKALKA ČESKÝ POHÁR TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech Adresa a kontakty: NOVOBUD ATD v.o.s., Pražská 612, Česká Kamenice, 407 21 Kontakt. tel. a osoba: novobud@centrum.cz,

Více

KP VzPu, VzPi Liberec Pořadatel: SSK 0905 Liberec. Výsledkové listiny

KP VzPu, VzPi Liberec Pořadatel: SSK 0905 Liberec. Výsledkové listiny 21.2.2016 KP VzPu, VzPi Liberec 2016 21.2.2016-21.2.2016 Pořadatel: SSK 0905 Liberec Výsledkové listiny puškové disciplíny pistolové disciplíny VzPu 30 vleže Do 12 let VzPi 40 Dorost VzPu 30 vleže Do 14

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Historie úřední desky

Historie úřední desky Historie úřední desky - 2010 Oznámení o uložení písemnosti - Jan Němec Vydal: Celní úřad Praha D5 Protokol o zkoušce pitné vody z odběru vzorku dne 20.11.2010 OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

INFOKANÁL OBCE TVRDONICE

INFOKANÁL OBCE TVRDONICE INFOKANÁL OBCE TVRDONICE Obec Tvrdonice nám. Míru 96/31 691 53 Tvrdonice Tel.: 519 339 203 www.tvrdonice.cz OBECNÍ ÚŘAD Úřední hodiny: PO 8.00 11.30 12.30 17.00 UT 8.00 11.30 12.30 14.00 ST 8.00 11.30

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února 2015 2/2015/RM I. RM bere na vědomí: 02.2015/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Šluknovského výběžku na období let

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Šluknovského výběžku na období let příspěvková Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Šluknovského výběžku na období let 2013-2017 Proces konzultací návrhu KP v období 1. 3. 31. 3. 2013. 46 46 1 příspěvková Proces konzultací

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

Více

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Města Šluknov na rok 2014 Název organizace Způsob úhrady Název akce Kontaktní osoba Telefon e-mail Požadovaný příspěvek (v Kč) Schválený příspěvek v

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017.

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Pondělí 8:00-11:30 12:00-17:00 hod. Úterý Pro veřejnost ZAVŘENO Středa 8:00-11:30

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

obce Svépravice č.: 1/2007

obce Svépravice č.: 1/2007 Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svépravice č.: 1/2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-49-2016 Termín jednání 27. července 2016 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2016 Usnesení č. 8/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2016 Usnesení č. 8/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

BAREVNÝ SPORTOVNÍ TÝDEN

BAREVNÝ SPORTOVNÍ TÝDEN NESTŮJ! POJĎ SE PŘIDAT, MÁŠ PRÁVO MÍT KAMARÁDY! Základní školy v Děčíně: ZŠ Školní, ZŠ Dr. Miroslava Tyrše a ZŠ Vojanova spolu s Domem dětí a mládeže Teplická, Děčín IV Okresní radou AŠSK Děčín, BK Děčín

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

A-4191 VORDERWEISSENBACH STERNSTEINSTR. 6 HORNÍ RAKOUSKO

A-4191 VORDERWEISSENBACH STERNSTEINSTR. 6 HORNÍ RAKOUSKO P O Z V Á N K A NA MEZINÁRODNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ (5 + 1) ŽEN JAKO SOUČÁST FESTIVALU VE SLAVNOSTNÍM STANU OD PÁTKU 30. ČERVNA DO NEDĚLE 2. ČERVENCE 2017 MÍSTO KONÁNÍ: SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ UNION VORDERWEISSENBACH

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 4 členové rady města tajemnice

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov IČO: 270 49 752, bankovní spojení: ČSOB Rumburk: 232726230/0300 Tel: 777 733 022, e-mail: mrazkovakat@seznam.cz, skviktorie@seznam.cz

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více