VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, Dalovice, zapsaná u Krajského Soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11544, IČO: , DIČ: CZ , tímto vydává Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP). (Podrobný výpis můžete najít na serveru Vzorková prodejna: Botanická 238/3, Dalovice Otevírací doba: pondělí pátek: 9:00 18:00 hod. Sklad: Botanická 238/3, Dalovice Otevírací doba: pondělí - pátek: 9:00 17:00 hod. Obchodní a další oddělní: Botanická 238/3, Dalovice Otevírací doba: pondělí - pátek: 8:00 18:00 hod. Další kontakty: tel.: fax: GSM: Všeobecná ustanovení Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2 2. Vymezení pojmů Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel, dále jen spotřebitel, je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a je vymezen v ust. 2 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním em na zadaný , na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále pokud dojde k vlivu, který je způsoben zásahem vyšší moci, nebo pokud dojde k neúmyslnému chybnému přenosu dat do e-shopu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Registrace Každý kupující musí být u prodávajícího zaregistrován, případně musí do objednávky doplnit pravdivé kontaktní údaje. Pro řádnou registraci se využívá formulář Registrace nového uživatele. Výjimku tvoří osobní odběr zboží na vzorkové prodejně. Ceny a podmínky nakupování jsou shodné jak pro registrované, tak i pro neregistrované zákazníky. Registrace zákazníků je zdarma. Registrovaní kupující mají po přihlášení snadný přístup k přehledu svých objednávek, faktur, reklamací a dalších informací v Osobním menu. Při registraci uveďte následující údaje: přihlašovací , přihlašovací heslo, jméno a příjmení objednávajícího, platný telefonní kontakt (případně druhý telefonní kontakt), fakturační adresu, dodací adresu (pokud je jiná než fakturační), případně druhý , zvolte preferovaný jazyk. Kupující, který není konečným spotřebitelem, uvede navíc své obchodní jméno, IČO, DIČ, případně fax, doloží kopii Živnostenského listu, Osvědčení o registraci plátce DPH včetně bankovního spojení.

3 Po řádném vyplnění kontaktních údajů konečného spotřebitele probíhá registrace automaticky. U kupujícího, který není konečným spotřebitelem, registraci autorizuje provozovatel e-shopu po doložení a prověření požadovaných dokumentů kupujícího. Objednání zboží či služeb Objednání je možné následujícími způsoby: prostředky dálkové komunikace: telefonicky, faxem, em, formou SMS, písemně nebo elektronicky v e-shopu na osobně: na vzorkové prodejně prodávajícího, případně v dohodnutém odběrovém místě Při objednání uveďte následující údaje: Zkratka1 (objednací kód zboží), název (přesný název položky dle platného ceníku), počet, měrnou jednotku (např. kus, metr, sada, set), jednotkovou cenu a celkovou cenu. V případě požadavku kupujícího je možné sestavit individuální kupní smlouvu na dodání zboží s dalšími podmínkami. Objednávky v internetovém obchodě: Pokud se rozhodnete některý výrobek zakoupit, v podrobném popisu (detailu) produktu naleznete tlačítko Koupit (symbol košíku). Vyberete počet kusů, které chcete zaslat a stisknete tlačítko. Po stisku tlačítka Koupit se vybraná položka přidá do virtuálního nákupního košíku. Systém Vás vede až do úspěšného dokončení objednávky. Je potřeba pečlivě vyplnit požadované údaje. Každá objednávka je potvrzena na Váš , který jste uvedli v objednávce (v registraci zákazníka). Pokud tento nedostanete, objednávka nebyla přijata do našeho systému. Objednávka bude následně telefonicky potvrzena a náš pracovník s Vámi dohodne případné doručení. Bez možnosti potvrzení objednávky není možné tuto objednávku kladně vyřídit (Vaše objednávka nebyla správně dokončena). Vaši objednávku můžete stornovat zasláním u či telefonicky. Pokud zjistíme, že se již výrobek nevyrábí nebo není delší dobu dostupný, budeme Vás kontaktovat a domluvíme další postup, případně zrušení objednávky. Vyhledávání v internetovém obchodě V našem internetovém obchodě může každý zákazník použít vyhledávání či pokročilé vyhledávání, které slouží pro rychlý přístup k výběru zboží. Prohledávání je prováděno podle více kritérií (fulltextové vyhledávání, vyhledávání dle Zkratek 1, názvů zboží, výrobců/značek a technických parametrů). Dále mohou zákazníci využít selekci produktů podle: rozpadového stromu zboží, statistik nehledanějších/nejprodávanějších položek zboží a podle příznaků: Akce (zvýhodněná datumová akční cena), Novinka, Tipy (doporučené položky prodávajícím), Doprodej (zvýhodněný nákup zboží vyřazeného z běžné produktové nabídky) a Video (produkty s prezentačním videem). Ceny Všechny ceny prodávajícího jsou v Kč (Koruna česká) a jsou platné při odběru v místě vzorkové prodejny prodávajícího. Další náklady spojené s dopravou a balením zboží přechází automaticky na kupujícího. Informace o aktuálních cenách dopravného a balného jsou uvedeny na a zobrazí se v rámci formuláře virtuálního nákupního košíku před odesláním objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo, pokud již není sepsána kupní smlouva, na jakoukoliv změnu ceny s předchozím upozorněním kupujícího telefonickou, elektronickou či písemnou formou. Prodejní ceny: Všechny prodejní ceny, pokud není jinak uvedeno, jsou konečné prodejní ceny včetně DPH. Pro další slevy z prodejních cen je nutné kontaktovat prodejce. Aktuální prodejní ceny a ceníky ke stažení jsou k dispozici na

4 Recyklační poplatek Poplatek za likvidaci elektro-odpadu (recyklační poplatek) je součástí uvedených koncových cen zboží v e-shopu a cenících. K cenám objednaného zboží se tedy již nepřipočítává. Podrobné informace o recyklačním poplatku naleznete na stránkách www. asekol.cz a (světelné zdroje). Doprava Způsob dodání zboží bude plněn dle objednání kupujícího, resp. podle volby způsobu dopravy. Prodávající je schopen zajistit následující možnosti dodání zboží: autodopravní přepravní službou, vlakem, vlastní dopravou prodávajícího nebo osobním odběrem kupujícího v místě vzorkové prodejny prodávajícího. V rámci e-shopu jsou nabízené pouze některé z uvedených způsobů, kupující si další způsoby přepravy zboží může dohodnout individuálně. Kupující, který je spotřebitelem, může po dohodě s prodávajícím požadovat odbornou montáž či instalaci nebo proškolení k obsluze zakoupeného zboží. Tato služba není zahrnuta v ceně zboží. K objednanému zboží obdrží kupující příslušné dokumenty: daňový doklad a český návod k použití (pokud není dohodnuto jinak). Záznamy uvedené na daňovém dokladu, zejména množství zboží, druh zboží, případně výrobní čísla, dále pak stav a jakost dodaného zboží, si ve svém vlastním zájmu kupující pečlivě zkontroluje ihned při převzetí zboží. Ke většině druhů zboží není dodáván záruční list, ten je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura, prodejka) je dostačující pro uplatnění reklamace. Pokud kupující zjistí rozdíl mezi doklady a zbožím nebo jakýkoliv jiný problém či nesrovnalost s dodávkou, je povinen prodávajícímu neprodleně podat zprávu o zjištěných rozdílech následujícím způsobem: telefonicky, písemně, em či osobně v místě vzorkové prodejny prodávajícího. Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, je kupující oprávněn nepřevzít jej. V takovémto případě sepíše kupující s doručovatelem reklamační protokol či jiný zápis o škodě či vadě zásilky. Po vyřízení takovéto reklamace nebo v jejím průběhu kupující obdrží zboží nové či dohodne s prodávajícím jiný postup. V opačném případě pozdější reklamace vnějšího stavu zásilky bude posuzována na základě podepsaného přepravního dokladu, ve kterém kupující stvrzuje doručení z vnějšku bezvadné zásilky. Informace o průběhu či stavu reklamace je možné získat telefonicky od prodávajícího. Aktuální informace o cenách dopravného je možné získat na Dopravné již obsahuje i poplatek za balné. Skladové zboží se běžně doručuje do 48 hodin po celé ČR. Bližší informace o doručení je možné získat telefonicky u prodávajícího nebo u přepravce. Registrovaní zákazníci mohou sledovat přepravu objednaného zboží online v osobním menu jejich profilu na webu Platební podmínky Kupující uhradí prodávajícímu za dodávku zboží či služeb kupní cenu následujícím způsobem: hotovostně v místě sídla prodávajícího, hotovostně zaměstnanci prodávajícího na jiném dohodnutém místě, platební kartou pomocí platební brány, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího či dobírkou při převzetí zboží přepravní službou. Platba převodem na účet kupujícího se splatností pozdější než je den dodání zboží, je možná pouze v případě, je-li uzavřena dodavatelsko-odběratelská smlouva. V ostatních případech je nutné dodávku zboží uhradit nejpozději v den jejího dodání. Je-li kupující v prodlení s jakýmikoliv platbami, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje právo vymáhat svou pohledávku libovolným způsobem, který není v rozporu s platnými právními předpisy, včetně omezení či zákazu dalšího prodeje zboží kupujícímu. Upozorňujeme, že do úplného zaplacení zůstává zboží v majetku prodávajícího. Bankovní kontakt: Československá obchodní banka a.s., pobočka Karlovy Vary, Číslo účtu: / 0300 Ochrana osobních údajů Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

5 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Zpětný odběr elektrospotřebičů Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Adresy těchto prodejen jsou uvedeny v kontaktech prodávajícího na těchto webových stránkách. Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti a (světelné zdroje) uvedených na jejich webových stránkách. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti, pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám. 3. Uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě Předmět smlouvy Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP ) je úprava vzájemných práv a povinností z kupní smlouvy uzavřené podle ust an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Obč.Z. ) mezi obchodní společností HDT impex, s.r.o., IČ: , se sídlem Botanická 238/3, Dalovice, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11544, jakožto prodávající na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc v kupní smlouvě uvedenou (dále jen zboží ) a umožnit kupujícímu k ní nabýt vlastnické právo a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

6 Uzavření kupní smlouvy Prodávající je provozovatelem e-shopu na webových stránkách Ve smyslu ust odst. 2 Obč.Z. platí, že vystavené zboží v e-shopu, resp. na uvedených webových stránkách, je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Kupní smlouva se uzavírá elektronickou objednávkou dostupnou na webových stránkách Po vybrání zboží zvolí kupující nejprve požadované množství zboží (zadáním počtu kusů, předvyplněný počet má vždy hodnotu 1 ) a pomocí tlačítka košík (obojí ve spodní liště dlaždicového seznamu produktů, nebo v jeho detailu za položkou vaše cena bez DPH ) vloží kupující zboží do virtuálního košíku. Následně pak celý objednací proces zahájí stisknutím tlačítka ZOBRAZIT NÁKUPNÍ KOŠÍK pomocí tlačítka koupit (ikonka nákupního košíku popsaná výše). Následně dojde k přidání vybraného zboží v počtu zvoleném kupujícím do virtuálního nákupního košíku. Elektronický systém internetového obchodu provází kupujícího postupně až k úspěšnému dokončení objednávky. První krok objednávky, která se v nákupním košíku aktivuje pomocí tlačítka OBJEDNAT, umožňuje zákazníkovi výběr způsobu dodání zboží (zaslání nebo vlastní odběr), dále způsob platby (dobírkou, hotově, platební kartou nebo bankovním převodem v závislosti na zákaznickém profilu a zvoleném způsobu dodání zboží), způsob expedice (okamžité dodání zboží skladem a následné dodání zbytku objednávky po naskladnění, nebo dodávka kompletní objednávky). Registrovaný zákazník může v této fázi změnit kontaktní údaje, neregistrovaný je musí zadat k objednávce. Před dokončením objednacího procesu může kupující opravit již zadané údaje stisknutím tlačítka ZPĚT DO KOŠÍKU, tedy před závazným potvrzením objednávky má kupující právo měnit požadované zboží, jeho množství, dopravu i způsob úhrady. Kupní smlouva je uzavřena odesláním vyplněné objednávky kupujícím a přijetím objednávky ze strany prodávajícího. E-hop potvrdí odeslání objednávky prodávajícímu pomocí automatického u (rekapitulace objednávky). Prodávající potvrdí přijetí objednávky automatickou elektronickou zprávou na , který kupující v objednávce uvedl, při uzavření prodejního dokladu (faktury). Přílohou potvrzujícího u je uzavřená kupní smlouva (daňový doklad), odkaz na tyto VOP, formulář na odstoupení od smlouvy a reklamační řád. Potvrzujícím em e-shopu však prodávající nikterak nedeklaruje dostupnost objednaného zboží, nýbrž pouze dává kupujícímu na vědomí, že objednávku přijal ke zpracování do IS. Kupní smlouva je tedy uzavřena v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím do informačního systému, resp. potvrzením prodejního dokladu. Uzavřená kupní smlouva bude u prodávajícího uložena v elektronické podobě v jeho IS. Vzhledem ke skutečnosti, že jedno vyhotovení kupní smlouvy je vždy kupujícímu předáno v souladu s ust. čl. II. odst. 2 těchto VOP, slouží uložená kupní smlouva u prodávajícího výhradně pro potřeby prodávajícího a kupujícímu nebude dále zpřístupněna. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Smlouva (prodejní doklad) se vystavuje výhradně v elektronické podobě, na vyžádání zajistí prodávající fyzický doklad. Kupní cena Kupující je v souladu s ust Obč.Z. povinen zaplatit kupní cenu. Kupní cena zboží je uvedena na webových stránkách prodávajícího, a to vždy v korunách českých, kupní MO cena je uvedená vč. DPH a PHE. Všechny ceny jsou na webu také ke stažení v elektronických cenících v sekci Ke stažení. Kupující je povinen spolu s kupní cenou zaplatit též náklady na dodání zboží. V souladu s ust odst. 2 písm. e) Obč.Z. jsou náklady na dopravu zboží uvedeny na webových stránkách a to v rámci výběru způsobu dopravy v objednávce a v sekci Poprvé na HDT.cz. Kupující má právo před uzavřením kupní smlouvy provést volbu způsobu placení kupní ceny. Kupující je podle své volby povinen plnit kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u ČSOB, a.s., č. ú /0300, hotově tzv. na dobírku, hotově v případě osobního převzetí v sídle prodávající, nebo prostřednictvím platební karty kupujícího. V případě plnění kupní ceny tzv. na dobírku je kupující povinen plnit kupní cenu k rukám doručujícího přepravce před převzetím zboží. V případě plnění kupní ceny bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího je kupující povinen zaplatit kupní cenu do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokyny k provedení platby převodem jsou uvedeny na konci sjednávacího procesu v rekapitulaci objednávky v e-shopu (variabilní symbol, číslo bankovního účtu), kupující si je také může vyžádat elektronickou zprávou a nechat zaslat na zadaný v objednávce. V případě plnění kupní ceny bezhotovostním převodem nebo prostřed-

7 nictvím platební karty kupujícího odešle prodávající kupujícímu zakoupené zboží až poté, co na výše uvedený bankovní účet bude připsána celá kupní cena včetně nákladů na přepravu. V případě plnění kupní ceny hotově při osobním převzetí je kupující povinen plnit kupní cenu při převzetí zboží. Pro případ, že se kupující dostane s plněním kupní ceny do prodlení, je kupující povinen podle ust an. Obč.Z. zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky a to za každý, byť jen započatý den, pro který prodlení kupujícího trvá. Plněním smluvní pokuty nezaniká nárok prodávajícímu na náhradu škodu v plné výši. Prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny po dobu delší než 15 dní se ve smyslu ust Obč.Z. považuje za podstatné porušení kupní smlouvy opravňující prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit. Ve smyslu ust Obč.Z. platí, že vlastnické právo na kupujícího přejde teprve úplným zaplacením kupní ceny. 4. Práva a povinnosti Prodávající je povinen kupujícímu v přiměřené lhůtě odevzdat zboží a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo. Přiměřenou lhůtu je nutné určit zejména s přihlédnutím k tomu, zda se objednané zboží v době uzavření kupní smlouvy nachází ve skladu prodávajícího, či zda je objednané zboží nutné nejprve objednat. Objednané zboží je prodávající povinen kupujícímu odevzdat podle volby projevené kupujícím při uzavírání kupní smlouvy, resp. při vyplňování elektronické objednávky, a to: v případě osobního převzetí v sídle prodávajícího na adrese Botanická 238/3, Dalovice prostřednictvím přepravce do místa určeného kupujícím na území ČR Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit za to kupní cenu. Pro případ, že kupující ve smyslu ust odst. 2 Obč.Z. nepřevezme zboží, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění takového zboží ve výši 300,- Kč za každý byť jen započatý den úschovy. Prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než 10 dní se ve smyslu ust Obč.Z. považuje za podstatné porušení kupní smlouvy opravňující prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že kupující nebyl spokojen s vyřízením jeho objednávky, resp. v případě, kdy kupující má za to, že prodávající narušil svým jednáním práva kupujícího, je kupující oprávněn obrátit ve smyslu ust odst. 1. písm. j) Obč.Z. na prodávajícího se stížností. Prodávající vyřizuje stížnosti kupujícího ve lhůtě do 60 dnů. O vyřízení stížnosti a případně o přijatých opatřeních vyrozumí prodávající kupujícího em nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Toto ustanovení se nedotýká povinností prodávajícího a zákonných lhůt uvedených v ust. 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kupující je oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a v souladu se zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci obracet se stížnostmi též na Českou obchodní inspekci. Práva z vadného plnění Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal: má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

8 věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti věc vyhovuje požadavkům právních předpisů Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V případě doručování zboží prostřednictvím přepravce do místa určeného kupujícím je kupující povinen při dodání zboží zásilku překontrolovat (např. počet balíků, poškození krabice, poškození zboží). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je doporučeno poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Je-li zásilka poškozená, musí kupující sepsat s dopravcem škodní protokol, ve kterém bude poškození zásilky podrobně popsáno a protokol následně zaslat k rukám prodávajícího. Nedodržení tohoto postupu však kupujícího bez dalšího nezbavuje práv z vadného plnění. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vad či reklamovat zboží osobně v sídle prodávajícího, tj. obchodní společnosti HDT impex, s.r.o., IČ: , na adrese Botanická 238/3, Dalovice, nebo písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb rovněž na adrese obchodní společnosti HDT impex, s.r.o., IČ: , Botanická 238/3, Dalovice. Byla-li kupujícímu poskytnuta záruka a byla-li v potvrzení podle ust Obč.Z. uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího, nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je k provedení opravy určen. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vad či reklamovat zboží přímo v e-shopu a to prostřednictvím i-reklamace. Služba je poskytována výhradně registrovaným zákazníkům e-shopu. Modul i-reklamace je součástí osobního menu zákazníka, nebo má odkaz v zápatí webu. Po přihlášení registrovaného zákazníka se mu v modulu i-reklamace zobrazí mimo jiné přehled jeho faktur, vybere odpovídající a v detailu u reklamovaného zboží stiskne tlačítko REKLAMACE. Z prodejního dokladu se přenesou kontaktní a prodejní údaje, zákazník podrobně popíše závadu. Odeslání reklamace do IS prodávajícího potvrdí kupující aktivací tlačítka POTVRDIT. Po automatickém přijetí reklamace prodávajícím se vygeneruje informační , který na elektronickou adresu uvedenou kupujícím zašle číslo jeho reklamace. Kupující neprodleně zašle nebo zaveze na adresu prodávajícího reklamované zboží v odpovídajícím balení a zřetelně označí zásilku číslem reklamace z u. Následně může sledovat průběh reklamace ve svém osobním menu na webu po přihlášení registrovaného uživatele. Při uplatňování práv z vadného plnění, či při reklamaci zakoupeného zboží prodávající doporučuje podrobně popsat vadu zboží, uvést číslo objednávky, identifikaci kupujícího, a spolu s notifikací vady též prodávajícímu předat zboží za účelem posouzení vady. Zboží lze prodávajícímu předat buď osobně v sídle obchodní společnosti (Botanická 238/3, Dalovice), nebo jej zaslat na adresu prodávajícího - HDT impex, s.r.o., IČ: , Botanická 238/3, Dalovice.

9 Za účelem úspěšného uplatnění práv z vadného plnění kupujícím, resp. za účelem prokázání, že zboží bylo zakoupeno od prodávajícího, prodávající doporučuje při uplatňování těchto práv vždy doložit daňový doklad vystavený prodávajícím za zboží. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal. Prodávající si vyhrazuje právo na technickou kontrolu zboží před odesláním peněžních prostředků kupujícímu. V souladu s ust odst. 1. písm. g) Obč.Z. kupující nese náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a pokyny v návodu k použití. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

10 Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv: o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal o dodávce novin, periodik nebo časopisů o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem momentálně nedostupné v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet. 5. Závěrečná ustanovení Práva a povinnosti kupní smlouvou či těmito VOP výslovně neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Po prostudování těchto VOP je kupující na důkaz souhlasu s jejich obsahem oprávněn projevit svojí vůli být kupní smlouvou a těmito VOP vázán kliknutím na zaškrtávací políčko (checkbox) Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami HDT impex s.r.o.. V souladu s ust. 564 Obč.Z. platí, že vznik, změna či zánik právních následků zamýšlených kupní smlouvou a těmito VOP může být činěna toliko a výhradně jen v písemné formě. Jednání v jakékoli jiné formě nezakládá mezi stranami právních následků. Podle ust. čl. III. odst. 1 nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) platí, že veškeré právní vztahy plynoucí z kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

11 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10. března 2014.

12 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Spoločnosť HDT SK, s.r.o. (ďalej len predávajúci), so sídlom Borekova 37, Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vložka č /B IČO: , DIČ: SK , týmto vydáva Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP). Platnosť týchto VOP od: Všeobecné ustanovenie Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho ( prevádzkovateľ, dodávateľ ) a kupujúceho ( zákazník, spotrebiteľ ).Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmto VOP občianskym zákonníkom( č. 40/1964 Zb) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (číslo 634/1992 Zb.), všetko v platnom znení. Ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy, ktoré neupravuje tento VOP obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., všetko v platnom znení. 2. Vymedzenie pojmov Kupujúci je zákazníkom spoločnosti HDT SK, s.r.o. vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. Kupujúci spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako je podnikanie s týmito výrobkami alebo službami. Kupujúci ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či používa služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú obchodným zákonníkom. Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samostatná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho s týmto jeho návrhom ( záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Forma doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu: ústna, písomná, elektronická. Prostriedkami na diaľkovú komunikáciu sa rozumejú: telefónom, faxom, om, SMS, písomne alebo elektronicky na HDTSK.sk. Registráciou sa rozumie zavedenie do IS (informačného systému) predávajúceho alebo do systému fungujúcich na web stránkach predávajúceho. Údaje potrebné k registrácii nájdete v článku 3 týchto VOP. Kupujúci sa môže zaregistrovať aj sám na HDT- SK.sk, pričom jeho faktická registrácia do systému predávajúceho prebehne do 24 hod. od odoslania požiadavky na registráciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy je kupujúci viazaný obchodnými podmienkami a kupujúci s nimi vyjadruje súhlas. 3. Registrácia Každý kupujúci musí byť u predávajúceho zaregistrovaný, výnimku tvorí osobný odber tovaru na vzorkovej predajni. Ceny

13 a podmienky nakupovania sú zhodné ako pre registrovaných, tak aj pre neregistrovaných zákazníkov. Registrácia zákazníkov je zdarma. Pri registrácii uveďte hlavne nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávajúceho, telefónny kontakt, fakturačnú adresu, dodávaciu adresu (pokiaľ je iná než fakturačná). Kupujúci, ktorý nie je konečným spotrebiteľom uvedie najviac svoje obchodné meno a sídlo kupujúceho, IČO a DIČ, doloží kópiu Živnostenského listu, Osvedčenie o registrácii platcu DPH vrátane bankového spojenia. 4. Objednanie tovaru či služieb Objednanie je možné nasledujúcimi spôsobmi: a) prostriedky diaľkovej komunikácie: telefonicky, faxom, om, formou SMS, písomne alebo elektronicky na HDTSK.sk b) osobne Pri objednaní uveďte nasledujúce údaje: skratka1(kód tovaru), názov (presný názov položky podľa platného cenníku), počet, mernú jednotku(napr. kus. meter, sada, set), jednotkovú cenu, celkovú cenu. V prípade požiadavky kupujúceho je možné zostaviť individuálnu kúpnu zmluvu na dodanie tovaru s ďalšími podmienkami. V prípade že sa už výrobok nevyrába alebo nie je dlhšiu dobu dostupný, skontaktujte kupujúceho a dohodne sa ďalší postup, prípadne zrušenie objednávky. 5. Ceny Všetky ceny predávajúceho sú v Sk (Slovenská koruna) a sú platné pri odbere v mieste vzorkovej predajne predávajúceho. Ďalšie náklady spojené s dopravou a balením tovaru prechádzajú automaticky na kupujúceho. Informácie o aktuálnych cenách dopravného a balného sú uvedené na HDTSK.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo, pokiaľ nie je ešte spísaná kúpna zmluva na akúkoľvek zmenu ceny s predchádzajúcim upozornením kupujúceho telefonickou, elektronickou či písomnou formou. Predajné ceny: Všetky predajné ceny, pokiaľ nie je inak uvedené, sú konečné predajné ceny vrátane DPH (k niektorým druhom tovaru pribudne ešte cena za elektroodpad). Pre ďalšie zľavy z predajných cien je nutné kontaktovať predávajúceho. Aktuálne predajné ceny a cenníky sú k dispozícii na HDTSK.sk 6. Recyklačný poplatok Pokiaľ nie je uvedené inak, bude ku každej cene pripočítaný príslušný poplatok za likvidáciu elektroodpadu (recyklačný poplatok), Ďalšie informácie nájdete na stránkach Asekol a Ekolapm (svetelné zdroje). 7. Doprava Spôsob dodania tovaru bude plnený podľa objednania kupujúceho resp. podľa voľby spôsobu dopravy. Predávajúci je schopný zaistiť nasledujúce možnosti dodania tovaru: autodopravnou prepravnou službou, vlakom, vlastnou dopravou predávajúceho alebo osobným odberom kupujúceho v mieste vzorkovej predajne predávajúceho. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže po dohode s predávajúcim požadovať odbornú montáž či inštaláciu alebo preškolenie k obsluhe zakúpeného tovaru. Táto služba nie je zahrnutá v cene tovaru. K objednaniu tovaru dostane kupujúci príslušné dokumenty: daňový doklad a slovenský návod na použitie (pokiaľ nie je dohodnuté inak). Záznamy uvedené na daňovom doklade, hlavne množstvo tovaru, druh tovaru, prípadne výrobné čísla, ďalej potom stav a akosť daného tovaru, si vo svojom vlastnom záujme kupujúci dôkladne skontroluje hneď pri prevzatí tovaru. Ku väčšine druhov tovaru nie je dodaný záručný list, ten je nahradený predajným dokladom, kde je uvedené označenie výrobku a dátum predaja. Tento doklad o kúpe (faktúra) je dostačujúca pre uplatnenie reklamácie. Pokiaľ kupujúci zistí rozdiel medzi dokladmi a tovarom alebo akýkoľvek iný problém či nezrovnalosť s dodávkou, je povinný predávajúcemu okamžite podať správu o zistených rozdieloch výhradne nasledujúcim spôsobom: telefonicky, písomne, om či osobne v mieste vzorkovej predajne predávajúceho. Pokiaľ je tovar viditeľne poškodený prepravou, je kupujúci oprávnený neprevziať ho.

14 V takomto prípade spíše kupujúci s doručovateľom reklamačný protokol či iný zápis o škode či poškodení zásielky. Po vybavení takejto reklamácie alebo v jej priebehu kupujúci získa nový tovar alebo dohodne s predávajúcim iný postup. V opačnom prípade neskoršie reklamácie vonkajšieho stavu zásielok budú posudzované na základe podpísaného prepravného dokladu, v ktorom kupujúci potvrdzuje, že zásielky sú z vonkajšej strany v bezchybnom stave. Informácie o priebehu či stave reklamácie je možné získať telefonicky od predávajúceho. Dopravné už obsahuje aj poplatok za balné a riadí sa hmotnosťou zásielky. Skladový tovar sa bežne doručuje do 48 hodín po celej SR. Bližšie informácie o doručení je možné získať telefonicky u predávajúceho alebo u prepravcu. 8. Platobné podmienky Kupujúci uhradí predávajúcemu za dodávku tovaru či služieb kúpnu cenu nasledujúcim spôsobom: hotovostne v mieste sídla predávajúceho, hotovostne zamestnancovi predávajúceho na inom dohodnutom mieste, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho či dobierkou pri prevzatí tovaru prepravnou službou. Platba prevodom na účet kupujúceho so splatnosťou neskôr ako je deň dodania tovaru je možné len v prípade, že je uzatvorená dodávateľsko-odberateľská zmluva či zmluva o dielo. V ostatných prípadoch je nutné dodávku tovaru uhradiť najneskôr v deň jeho dodania. Ak sa kupujúci omešká s akýmikoľvek platbami, je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo vymáhať svoju pohľadávku ľubovoľným spôsobom, ktorý nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi, vrátane obmedzenia či zákazu ďalšieho predaja tovaru kupujúcemu. Do úplného zaplatenia tovaru kupujúcim, zostáva tovar v majetku predávajúceho. Banka: Československá obchodná banka a.s., pobočka Bratislava, Číslo účtu: / Podmienky a postup pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov diaľ kovej komunikácie. V súlade s 53 a 57 občianskeho zákonníku v znení neskorších predpisov môže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 10 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne kupujúci spotrebiteľ pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, musí dodržať nižšie uvedené podmienky. Pri ich splnení bude kupujúcemu vrátená kúpna cena. Informácie pre kupujúceho spotrebiteľa: - Kupujúci odošle list ( ) s textom o odstúpenie od zmluvy (číslo objednávky alebo daňového dokladu) so žiadosťou o vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (pokiaľ požaduje vrátenie peňazí za účet, je nutné uviesť číslo účtu). Alternatívne je možné uviesť text obdobného charakteru, z ktorého vyplýva prejav vôle odstúpiť od zmluvy v zákonnej 10-dňovej lehote. - Vrátený tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (môže byť poškodený úmerne nutnosti vybalenia veci), nesmie javiť známky užívania, nepoškodené, kompletné (vrátane príslušenstva, návodu, atď.) a dokladom o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame tovar pri preprave poistiť. - Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru kupujúcemu predávajúcim peniaze pošle zloženku alebo prevodom na účet, ktorý kupujúci uvedie v liste, najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom získaní tovaru a získaní potvrdeného dobropisu na vrátený tovar od kupujúceho, podľa toho čo nastane neskôr. Pokiaľ však už nie je kupujúci tovar schopný vrátiť v pôvodnom stave alebo jeho hodnota bola už znížená (došlo k častému spotrebovaniu či opotrebovaniu tovaru), je kupujúci povinný chýbajúcu hodnotu podľa ustanovenia 458 odst. 1 obč. zák. nahradiť v peniazoch v praxi sa to tak robí formou započítania na predávajúcim vystavený dobropis. Pôvodná kúpna cena je teda kupujúcemu vyplatená v zníženej hodnote. 10. Záruka na tovar: tento bod neplatí pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom Všetky výrobky sú schválené pre prevoz v SR a vzťahuje sa na nich minimálna záručná doba 2 roky. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Reklamácia vrátane poškodenia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Uplatnenie záruky sa riadi občianskym zákonníkom. Záručná lehota začína bežať prevzatím veci kupujúcim. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v špeciálnom záručnom liste.

15 11. Reklamácia tento bod neplatí pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom Reklamácie vzniknuté dopravu od predávajúceho ku kupujúcemu viď. Odst. 7 týchto VOP. Pre uplatnenie reklamácie poškodenia či nefunkčnosti tovaru je nutné dodať spoločne s výrobkom hlavne: doklad o nákupe (nevyhnutné v prípade záručnej reklamácie), vyhovujúci obal (pokiaľ možno originálny, ktorý zamedzí poškodenie výrobku pri doprave či inej manipulácií), písomný popis poškodenia, meno a adresu a ďalšie kontakty. Predávajúci v žiadnom prípade neuznáva záruku za poškodenia vzniknuté nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zaobchádzaním s tovarom, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s pokynmi v návode. Záruka sa rovnako nevzťahuje na škody v dôsledku živelných katastrov, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov a v prípadoch neoprávneného zásahu do tovaru. Reklamácia bude vybavená do 30 dní od jeho uplatnenia u predávajúceho. 12. Výpis z obchodného registra Podrobný výpis môžete nájsť na serveri webset.cz. 13. Zodpovednosť Predávajúci upozorňuje, že informácie na webových stránkach predávajúceho alebo v tlačových materiáloch sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či chyby a môžu byť aktualizované či zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach či vo svojich tlačovinách či iných ponukách a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. Obrázky uvedené v tlačových materiáloch či na internete sú len ilustračné. 14. Európska značka zhody CE Predávajúci prehlasuje, že predávané produkty, ktoré sú stanovenými výrobkami v zmysle zákona č.264/1999 Zb., o technických požiadavkách, v platnom znení, sú označené Európskou značkou zhody - CE. Táto značka nahrádza skoršiu povinnosť predajcu vydať na predávaný tovar tzv. Uistenie o vydaní prehlásenia o zhode. Značka CE na výrobku je zárukou, že daný produkt je v súlade s legislatívou Európskej únie.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti.

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Ogroup s.r.o., se sídlem Rokelská 50, Družec, 273 62. od 1.1. 2014. Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Obchodní podmínky Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Efteria, spol. s r.o. Jaromírova 146/59 128 00 Praha 2 Nusle IČO: 26763028 Veškeré smluvní vztahy

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaným společností Meyra ČR s.r.o. od 1.1. 2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaným společností Meyra ČR s.r.o. od 1.1. 2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaným společností Meyra ČR s.r.o. od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu od

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu  od 1 Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.cobra-cz.cz od 18.7.2013. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Vymezení pojmů. Kupní smlouva

Vymezení pojmů. Kupní smlouva Všeobecné obchodní podmínky společnosti Haico,spol.s.r.o. jakožto provozovatelem interentových obchodů www.kafeservis.cz a www.delognhi-kavovary.cz platné od 1.1.2014 upravované Novým občanským zákoníkem

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky 2014

Obchodní podmínky 2014 Obchodní podmínky 2014 Základní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PEKSPORT s.r.o. IČ 45797056, DIČ CZ45797056 se

Více

Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014

Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014 Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014 Obchodní řád platný do 31.12. 2013 naleznete zde Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Netretail,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Surflora s.r.o. od

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Surflora s.r.o. od Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Surflora s.r.o. od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup internetovém obchodě společnosti od 1.1. 2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup internetovém obchodě společnosti od 1.1. 2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup internetovém obchodě společnosti od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Guenerve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky. Vymezení smluvních stran. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Vymezení smluvních stran. Kupní smlouva Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.satickynamiru.cz provozovaném Veronikou Opatřilovou a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Všeobecné obchodní podmínky Stillea Europe s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Stillea Europe s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2014 Obsah Obsah... 2 Obchodní podmínky:... 3 Základní ustanovení... 3 Vymezení pojmů... 3 Objednávání... 5 Objednávka... 5 Kupní

Více

Doběrečné - 40 Kč Při objednávce nad 2001,- Kč a maximální váze 10kg poštovné neúčtujeme.

Doběrečné - 40 Kč Při objednávce nad 2001,- Kč a maximální váze 10kg poštovné neúčtujeme. Doručovací podmínky Poštovné a doprava ceny jsou uvedené s DPH Doběrečné - 40 Kč Při objednávce nad 2001,- Kč a maximální váze 10kg poštovné neúčtujeme. Česká pošta Balík do ruky Obchodní balík Česká pošta

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miloslava Krumlová Knihkupectví K+T

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miloslava Krumlová Knihkupectví K+T Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miloslava Krumlová Knihkupectví K+T Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.knihkupec.com provozovaném Fyzickou osobou podnikající - Miloslava

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

Organizační směrnice Obchodní podmínky pro internetový obchod KAYSER, s.r.o.

Organizační směrnice Obchodní podmínky pro internetový obchod KAYSER, s.r.o. Strana 1 (celkem 10) Rozsah platnosti Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností na internetových stránkách eshop.kayser.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Milena Smetanová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 12:44

Milena Smetanová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 12:44 Tyto obchodní podmínky platí od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Bc.Milena Smetanová, se sídlem Žernovník 55, pošta Černá Hora 67921, ičo:67044727,

Více

Obchodní a reklamační podmínky internetového obchodu společnosti Styrotrade, a.s.

Obchodní a reklamační podmínky internetového obchodu společnosti Styrotrade, a.s. Obchodní a reklamační podmínky internetového obchodu společnosti Styrotrade, a.s. I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Styrotrade,

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

eshop Mimidekor.cz - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 16:01

eshop Mimidekor.cz - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 16:01 Tyto obchodní podmínky platí od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ing. Jitka Šubíková, se sídlem Zolova 31/13, 783 01 Olomouc, IČ: 73301124, zapsané

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Judosport.cz od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Judosport.cz od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Judosport.cz od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jan Ubrý, se sídlem Ortenova 328,

Více

eshop Mimidekor.cz - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 17:27

eshop Mimidekor.cz - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 17:27 Tyto obchodní podmínky platí od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ing. Jitka Šubíková, se sídlem Zolova 31/13, 783 01 Olomouc, IČ: 73301124, zapsané

Více

eshop Mimidekor.cz - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 10:38

eshop Mimidekor.cz - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 10:38 PROVOZOVATEL: JOOL transport s.r.o. Slatinky 66 783 42 Slatinky jednatel společnosti: Ing. Jitka Šubíková IČO 036733359 DIČ CZ03673359 SPISOVÁ ZNAČKA: C86232 vedená u Krajského soudu v Brně Tyto obchodní

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Martin Štěpáník od 1.12. 2015.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Martin Štěpáník od 1.12. 2015. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Martin Štěpáník od 1.12. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Private

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNE OD

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNE OD OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNE OD 1.1.2014 1.Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě i na provozovně prodávajícího od 1.1. 2014 Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami

Více

Obchodní podmínky. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. Vymezení pojmů Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných níže uvedenou společností od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je:

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: www.labeli.cz Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: Petra Bellová Braunerova

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Všeobecné obchodní podmínky Stillea Europe s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Stillea Europe s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Obchodní podmínky:... 3 Základní ustanovení... 3 Vymezení pojmů... 3 Objednávání... 4 Objednávka... 4 Kupní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

Obchodní podmínky pro internetový obchod JELÍNEK

Obchodní podmínky pro internetový obchod JELÍNEK Obchodní podmínky pro internetový obchod JELÍNEK Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech firmy JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

ŠÁRKA ŠMÍDOVÁ - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 14:54

ŠÁRKA ŠMÍDOVÁ - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 14:54 Obchodní podmínky: Artemis - dřevěné hračky a dárkové zboží Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Artemis - dřevěné hračky a dárkové zboží. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Obchodní podmínky Základní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PEKSPORT s.r.o. IČ 45797056, DIČ CZ45797056 se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více.

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SalonValery jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti VIVANTIS a.s., se sídlem Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim, IČO: 25977687, DIČ: CZ25977687,

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. 1. Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek je zejména bližší úprava, vymezení a upřesnění smluvního vztahu mezi obchodní společností

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní podmínky obchodní společnosti NATUFAKTS, s.r.o. se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava, IČ: 030881061, DIČ: CZ030881061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Karel Malec, podnikající jako fyzická osoba, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha IČO 41885686 zapsaný v živnostenském rejstříku pod č.j. MU/OŽ/1789/2014/kh/3 1. Úvodní ustanovení 1.1

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

1) Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

1) Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách 1) Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Prohlašuji, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v e-shopu http://www.fler.cz/luci-e-0 a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak

Více

Obchodní podmínky MIPA s.r.o.

Obchodní podmínky MIPA s.r.o. Obchodní podmínky MIPA s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností MIPA s.r.o., se sídlem U Rajské zahrady 954/2, 130 00 Praha 3 od 1. 1. 2014. Podmínky

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě.  Obecná ustanovení Obchodní podmínky Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.stavebniny-janik.cz Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.stavebniny-janik.cz. Podmínky

Více

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov.

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Úvod Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hwczech.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.hw-czech.eu)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně

Více

Obchodní podmínky. Obchodní a montážní firma:

Obchodní podmínky. Obchodní a montážní firma: Obchodní podmínky Chráníme Vaše osobní data a uvědomujeme si, že bezpečnost osobních dat na internetu je jedno z nejdiskutovanějších témat a proto Vám zaručujeme, že všechna osobní data budeme používat

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Obchodní podmínky. I. Vymezení pojmů. II. Informace před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. I. Vymezení pojmů. II. Informace před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je AUTODÍLY PEMA s.r.o. se sídlem Ostrava Vítkovice, Šalounova 500/35, PSČ 703 00,

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

I.Základní ustanovení

I.Základní ustanovení VOP spol. MediSev, s.r. o., pro nákup zboží v internetovém obchodě www.nakrmime.cz I.Základní ustanovení Tyto všeobecné VOP (dále též VOP) spol. MediSev, s.r.o. se týkají internetového obchodu na adrese

Více

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky. Provozovatel internetového portálu. Odpovědná osoba a kontakt. Pracovní doba. I.

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky. Provozovatel internetového portálu. Odpovědná osoba a kontakt. Pracovní doba. I. Obchodní podmínky Provozovatel internetového portálu Zdravotní potřeby Pod Parkem 2566/34 Ústí nad Labem 400 11 Česká republika IČ: 74597531 DIČ: CZ7656252923 Odpovědná osoba a kontakt Pavla Müllerová

Více

Sdělení před uzavřením smlouvy

Sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky společnosti ASSEMBLY UNIT s.r.o. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.flexiobklady.cz.

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více