Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných a povrchových vodách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných a povrchových vodách"

Transkript

1 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných a povrchových vodách Anna Tlučáková Roman Cibulka

2 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Dusík a dusičnany N - Dôležitý biogénny prvok N - Štvrtý najrozšírenejší prvok v Slnečnej sústave NO 3- -Najvýznamnejšia zložky poľnohospodárskych odpadov NO 3- -samy o sebe málo škodlivé, škodia nepriamo, dusičnany redukujú na toxickejšie dusitany-dusičnanová alimentárna methemoglobinémia NO 3- -vysoká rozpustnosť vode, vysoká migračná schopnosť NO 3- -+V oxidačný stupeň dusičnanový dusík (N-NO3-)

3 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Dusičnany genéza, formy výskytu, vlastnosti a význam Vznik - sekundárne pri nitrifikácii amoniakálneho dusíka, kde sú konečným stupňom rozkladu dusíkatých organických látok v oxickom prostredí Zdroje dusičnanov anorganického pôvodu minerál čílsky liadok NaNO3 (vzácne) dusíkaté hnojivá atmosférické vody búrková činnosť oxidáciou z dusitanovvznikajú dusičnany emisie zo spaľovania pohonných látok a palív

4 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Dusičnany genéza, formy výskytu, vlastnosti a význam Obsah dusičnanov v prírodných vodách a v pôdach sa mení počas vegetačného obdobia Maximá a minimá závisia od spôsobu obrábania pôdy Zdroje dusičnanov v podzemných vodách: hnojenie poľnohospodársky obrábanej pôdy dusíkatými hnojivami komunálne odpadové vody živočíšna poľnohospodárska výroba (organická hmota) sklady dusíkatých hnojív Zdroje dusičnanov v povrchových vodách: Emisie zo spaľovanie fosílnych palív v zrážkach komunálne odpadové vody aplikácia dusíkatých hnojív priemyselného a živočíšneho pôvodu hromadenie dusíku v atmosfére Maximá zimné obdobie Minimá letné obdobie

5 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Plány monitorovania vôd v súvislosti s dusičnanmi Legislatívny rámec: - rámcová smernice o vode 2000/60/ES (RSV) - Smernica 91/676/EEC o ochrane podzemných vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskej výroby ( dusičnanová smernica ) - Plány monitorovania vôd 6 ročné intervaly, vodné organizácie rezortu životného prostredia SR Monitoring - povrchové vody NO3Stúpajúci počet monitorovacích bodov: monitorovacích bodov monitorovacích bodov 2015 (636); 171 monitorovacích bodov Monitoring podzemné vody - NO3NO3Stúpajúci počet monitorovacích bodov: monitorovacích bodov monitorovacích bodov 2015 (3314); 1454 monitorovacích bodov

6 rok Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava dusičnany v mg/l podzemné vody povrchové vody ,2 9, ,7 8, ,3 7,2 Obsah dusičnanov v podzemných a povrchových vodách Slovenska - história

7 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Postup monitorovacích prác podzemné vody Terénne parametre: Hladina podzemnej vody, hĺbka vrtu teplota vody (T vody - C) merná elektrická vodivosť (EK - µs/cm) reakcia vody (ph) teplota vzduchu okolia (T vzduch - C) Hĺbka odberu vzorky podzemnej vody

8 Výskumný ústav vodného Priemerná koncentrácia dusičnanov v Počet monitorovacích povrchových vodách (mg/l) 2004bodov v danej škále 2014 hospodárstva Bratislava > ,99 0 < Priemer celkom 8,60 mg/l 636 Percentuálny podiel v počte monitorovacích bodov 0,5% 2,0% 0,0% 97,5% Časový vývoj a priestorové rozšírenie obsahu dusičnanov v povrchových vodách Slovenska Trend Rastúci Klesajúci 1 odber Počet monitorovacích bodov Percentuálny podiel monitorovacích bodov 28,1% 38,4% 33,5% 100,0% 100,0%

9 Výskumný ústav vodného Priemerná koncentrácia dusičnanov v povrchových vodách (mg/l) hospodárstva Bratislava > ,99 <25 Priemer celkom 7,82 mg/l Percentuálny podiel v počte monitorovacích bodov 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% Počet monitorovacích bodov v danej škále Časový vývoj a priestorové rozšírenie obsahu dusičnanov v povrchových vodách Slovenska Trend Rastuci Klesajúci Počet monitorovacích bodov Percentuálny podiel monitorovacích bodov 33,3% 66,7% 100,0%

10 Priemerná koncentrácia dusičnanov Počet monitorovacích bodov v danej škále Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava v podzemných vodách (mg/l) ) > ,99 <25 Priemer celkom 17,6 Percentuálny podiel v počte monitorovacích bodov 8,1 % 2,6 % 7,2 % 82,1% 100% 100% Časový vývoj a priestorové rozšírenie obsahu dusičnanov v podzemných vodách Slovenska Trend Rastúci Stabilný Klesajúci 1 odber Počet monitorovacích bodov Percentuálny podiel monitorovacích bodov ,4 % 171 5,2 % ,3 % 271 8,2 % %

11 Výskumný ústav vodného Priemerná koncentrácia dusičnanov v podzemných vodáchbratislava (mg/l) hospodárstva > ,99 <25 Priemer celkom 20,19 Počet monitorovacích bodov v danej škále Percentuálny podiel v počte monitorovacích bodov 9,6 % 2,6 % 9,8 % 78,1 % 100% 100% Časový vývoj a priestorové rozšírenie obsahu dusičnanov v podzemných vodách Slovenska Trend Rastúci Stabilný Klesajúci Počet monitorovacích bodov Percentuálny podiel monitorovacích bodov 39,4 % 2,3 % 58,3 % 100%

12 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Závery

13 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Ďakujeme za pozornosť 02/

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Dusičnany v pitnej vode

Dusičnany v pitnej vode Dusičnany v pitnej vode Povolenú hodnotu dusičnanov v pitnej vode stanovuje NV SR č. 354/2006 Z.z. (platné znenie) a určuje medznú hodnotu pre ukazovateľ dusičnany najviac 50 mg.l -1. Prípustnú hodnotu

Více

Správa k chemickému rozboru podzemnej vody pre zákazku Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov, I etapa"

Správa k chemickému rozboru podzemnej vody pre zákazku Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov, I etapa PRÍL.Č.7 Správa k chemickému rozboru podzemnej vody pre zákazku Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov, I etapa" Číslo zákazky: 80020 Lab. evi. číslo: 1. Úvod V rámci uvedenej zákazky bolo odobratých

Více

Prípadová štúdia. RNDr. Jaroslav Schwarz. ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica

Prípadová štúdia. RNDr. Jaroslav Schwarz. ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica Prípadová štúdia RNDr. Jaroslav Schwarz ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica Obsah prednášky Úvod do problematiky prieskumu environmentálnych záťaží na príklade prípade prieskumu environmentálnej záťaže Pukanec

Více

Zhodnotenie stavu kontaminácie potravinového reťazca. Ing. Danka Šalgovičová

Zhodnotenie stavu kontaminácie potravinového reťazca. Ing. Danka Šalgovičová Zhodnotenie stavu kontaminácie potravinového reťazca Ing. Danka Šalgovičová Cudzorodé látky v požívatinách, Štrbské Pleso, 24. - 26. IX. 27 Parciálny informačný systém Cudzorodé látky MONITORING Koordinovaný

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

ZNEČISTENÉ ÚZEMIA. Integrácia obsahovo príbuzných registrov s Informačným systémom environmentálnych záťaží (OPŽP)

ZNEČISTENÉ ÚZEMIA. Integrácia obsahovo príbuzných registrov s Informačným systémom environmentálnych záťaží (OPŽP) ZNEČISTENÉ ÚZEMIA Integrácia obsahovo príbuzných registrov s Informačným systémom environmentálnych záťaží (OPŽP) Vysoké Tatry, Štrbské Pleso 23. - 25. apríla 2014 Slovenská agentúra životného prostredia

Více

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 Otázka: Prvky V. A skupiny Předmět: Chemie Přidal(a): kevina.h Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 valenční

Více

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 9: Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Koloběh dusíku Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků Hlavní zásobník : atmosféra, plynný

Více

PRÍLOHA 5: PODKLADY PRE OPATRENIE INTEGROVANÁ PRODUKCIA

PRÍLOHA 5: PODKLADY PRE OPATRENIE INTEGROVANÁ PRODUKCIA PRÍLOHA 5: PODKLADY PRE OPATRENIE 5.3.2.1.3.1.2 INTEGROVANÁ PRODUKCIA 5.3.2.1.3.1.2.2 INTEGROVANÁ PRODUKCIA V OVOCINÁRSTVE Rozsah zisťovaných údajov a zoznam technických zariadení na zisťovanie teploty

Více

Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca

Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca Lotta Blaškovičová, Martin Belan, Katarína Melová, Ľudovít Molnár, Valéria

Více

Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu (Slovenská časť plánu manažmentu správneho územia povodia Visly)

Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu (Slovenská časť plánu manažmentu správneho územia povodia Visly) Plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a u Správne územia povodí Slovenskej republiky a pôsobnosť oprávneného orgánu Mapa 1.1 Žilina Česká republika DUNAJEC a POPRAD 3-01 Trenčín VÁH 4-21 HORNÁD 4-32

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

PLÁN PRÁC (praktické skúsenosti)

PLÁN PRÁC (praktické skúsenosti) Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží konaný v rámci projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR PLÁN PRÁC (praktické skúsenosti) RNDr. Želmíra Greifová

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 30.06.2011 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 201 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Více

Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou

Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.com Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41

Více

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda: Monitoring vod Monitoring podzemní voda:...1 Předprovozní monitoring:...1 Monitoring v rámci provozu...2 Vyhodnocení monitoringu podzemních vod...3 Monitoring povrchová voda:...5 Profil Dubenecký potok

Více

1. KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH Kvalita vody v Piešťanoch Voda v Piešťanoch akú ju máme?

1. KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH Kvalita vody v Piešťanoch Voda v Piešťanoch akú ju máme? 1. KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH 2006 2. KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH 2007 1. Kvalita vody v Piešťanoch 2006 Voda v Piešťanoch akú ju máme? Monitorovanie kvality a vývoja vodných zdrojov vyplýva zo Stratégie

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Meteorologické merania na južných svahoch Vysokých Tatier. Skalnaté Pleso. Pavol Nejedlík, Svetlana Bičárová

Meteorologické merania na južných svahoch Vysokých Tatier. Skalnaté Pleso. Pavol Nejedlík, Svetlana Bičárová Meteorologické merania na južných svahoch Vysokých Tatier Skalnaté Pleso Pavol Nejedlík, Svetlana Bičárová Trocha histórie Začiatky meteorologických meraní v severných Karpatoch: -1717-1726 Ján Adam Rayman

Více

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015 Administrované testy Test z matematiky

Více

NOVÉ GEOTERMÁLNE PROJEKTY NA SLOVENSKU Nitriansky kraj a okolie

NOVÉ GEOTERMÁLNE PROJEKTY NA SLOVENSKU Nitriansky kraj a okolie NOVÉ GEOTERMÁLNE PROJEKTY NA SLOVENSKU Nitriansky kraj a okolie Ing. OTO HALÁS Győr 27.01.2010 Úvod Slovensko krajina s nadpriemernými geotermálnymi podmienkami Vysoký stupeň poznania a preskúmanosti geotermálnych

Více

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( )

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Vývoj spotreby tepla na ÚK v kwh: V roku pre potreby ústredného

Více

Projekt GreenWay - cesta pre elektromobilitu. Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Projekt GreenWay - cesta pre elektromobilitu. Miesto: Banská Bystrica Dátum: Projekt GreenWay - cesta pre elektromobilitu Miesto: Banská Bystrica Dátum: 16.10.2012 Príležitosti a otázniky elektromobility Príležitosti??? Keby bol automobilový priemysel štát, bol by 6. najväčšou

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent Názov kvalifikácie: Úradný veterinárny asistent Kód kvalifikácie C3240002-01789 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov SK ISCO-08 3240002 Úradný veterinárny asistent SK

Více

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice doc. Ing. Zuzana VRANAYOVÁ, PhD. Ing. František VRANAY, PhD. Ing. Anna Sedláková,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

HEP. od kw. (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/m 3 ) (euro/1 000 m 3 )

HEP. od kw. (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/m 3 ) (euro/1 000 m 3 ) Príloha č. 1 Údaje potrebné na výpočet cien za využívanie hydroenergetického potenciálu, za odber povrchovej vody a za odber energetickej vody Rok t Rok t-1 Rok t-2 PRHP Vážený HEP priemer T 1 T 2 T 3

Více

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ZEMNÍ PLYN Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

1. Aká je maximálna operačná hĺbka pre EAN38 podľa Aronnax tabuľky (blok 7 - žltá tabuľka MOD Table):

1. Aká je maximálna operačná hĺbka pre EAN38 podľa Aronnax tabuľky (blok 7 - žltá tabuľka MOD Table): 1. Aká je maximálna operačná hĺbka pre EAN38 podľa Aronnax tabuľky (blok 7 - žltá tabuľka MOD Table): a., 31,0 b., 29,5 c., 38,4 2. Poruchy videnia, nevoľnosť, zášklby svalov, svalové kŕče a spazmy sú

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Nejdůležitější kvalitativní parametry vody a jejich optimální nastavení

Nejdůležitější kvalitativní parametry vody a jejich optimální nastavení Nejdůležitější kvalitativní parametry vody a jejich optimální nastavení Hodnota ph Hodnota ph je nejdůležitější veličinou, která charakterizuje kvalitu vody. Udává, zda je voda alkalická nebo kyselá a

Více

Vplyv spôsobu regulácie spaľovac. ovacích ch kotlov na. Jozef Jandačka, Marian Mikulík. Žilinská univerzita v Žilině

Vplyv spôsobu regulácie spaľovac. ovacích ch kotlov na. Jozef Jandačka, Marian Mikulík. Žilinská univerzita v Žilině Vplyv spôsobu regulácie spaľovac ovacích ch kotlov na výkonové a emisné parametre Jozef Jandačka, Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žilině Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 21 Skalní

Více

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1 Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku CFA se detekcí

Více

Monitorovací kampaň v povodí Třešťského a Mlýnského potoka. Prosinec, 2015 Ing. Stanislav Ryšavý

Monitorovací kampaň v povodí Třešťského a Mlýnského potoka. Prosinec, 2015 Ing. Stanislav Ryšavý Monitorovací kampaň v povodí Třešťského a Mlýnského potoka Prosinec, 2015 Ing. Stanislav Ryšavý POVODÍ TŘEŠŤSKÉHO A MLÝNSKÉHO POTOKA 2 DŮVODY MONITOROVACÍ KAMPANĚ Nejvyšší koncentrace P celk v povodí Jihlavy

Více

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1. Mgr. Jan Holeček. jan.holecek@geology.

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1. Mgr. Jan Holeček. jan.holecek@geology. STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1 Mgr. Jan Holeček jan.holecek@geology.cz 1 Hydrochemické parametry ve vodách Běžnou součástí studia geochemie

Více

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions Finančné a účtovnícke semináre určené pre európske regióny Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu Martin Vejačka

Více

GEOTERMÁLNA ENERGIA. Ing. OTO HALÁS. Galanta

GEOTERMÁLNA ENERGIA. Ing. OTO HALÁS. Galanta GEOTERMÁLNA ENERGIA Perspektívne riešenie enie pre vybrané regióny Ing. OTO HALÁS Galanta 23.6.2010 1 Úvod Slovensko krajina s nadpriemernými geotermálnymi podmienkami Vysoký stupeň poznania a preskúmanosti

Více

Zoznam legislatívnych predpisov v kapitole Ovzdušie

Zoznam legislatívnych predpisov v kapitole Ovzdušie Zoznam legislatívnych predpisov v kapitole Ovzdušie Aktualizované k 15.1.2015 Zákon MŽP SR č. 318/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší Zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

OBSAH LEKCIÍ. vzdelávacieho programu. Ekologická stopa výchova k trvalo udržateľnému rozvoju

OBSAH LEKCIÍ. vzdelávacieho programu. Ekologická stopa výchova k trvalo udržateľnému rozvoju OBSAH LEKCIÍ vzdelávacieho programu Ekologická stopa výchova k trvalo udržateľnému rozvoju Vzdelávací program pozostáva z 12 tematických oblastí lekcií, rozdelených na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi ( 302 Trestného zákona )

Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi ( 302 Trestného zákona ) Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi ( 302 Trestného zákona ) TÓTH, K., KÁDEK, P., PAGÁČOVÁ, I. Katedra medicínskeho práva SZU, Vedúci: prof. JUDr. Karol TÓTH, PhD., MPH Súhrn Článok obsahuje

Více

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.

Více

Zbierka zákonov SR Predpis č. 269/2010 Z. z.

Zbierka zákonov SR Predpis č. 269/2010 Z. z. Zbierka zákonov SR Predpis č. 269/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd Zo dňa 25.05.2010 Čiastka 106/2010 Účinnosť od 15.06.2010

Více

UMÝVACIE A ČISTIACE PROSTRIEDKY

UMÝVACIE A ČISTIACE PROSTRIEDKY UMÝVACIE A ČISTIACE PROSTRIEDKY A) UMÝVACÍ PROSTRIEDOK pre umývačky riadu ACQUABRITE ECO Funkcie: umývanie + sanitácia!!! Pre klasické umývačky riadu, s čiastočnou úpravou tvrdej vody. Vhodný pre HACCP

Více

Technológia výroby metylesteru repkového oleja. Prednáška 8

Technológia výroby metylesteru repkového oleja. Prednáška 8 Technológia výroby metylesteru repkového oleja Prednáška 8 Výroba surového repkového oleja Čo je transesterifikácia? (preesterifikácia) Transesterifikácia je chemický proces založený na zmiešaní metanolu

Více

Vodárenstvo II. Úprava vody. Osnova. Obsah Predhovor Úvod. Terminológia Kvalita vody Úprava vody Prevádzka a údržba úpravní vôd Literatúra

Vodárenstvo II. Úprava vody. Osnova. Obsah Predhovor Úvod. Terminológia Kvalita vody Úprava vody Prevádzka a údržba úpravní vôd Literatúra Vodárenstvo II. Úprava vody Osnova Obsah Predhovor Úvod Terminológia Kvalita vody Úprava vody Prevádzka a údržba úpravní vôd Úprava vody vo vývoji ľudskej spoločnosti História úpravy vody Vývoj úpravy

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Vývoj jakosti pohonných hmot prodávaných v síti ČS ČR

Vývoj jakosti pohonných hmot prodávaných v síti ČS ČR Vývoj jakosti pohonných hmot prodávaných v síti ČS ČR PETROL summit 14 Praha 30. října 2014 Ing. Mojmír Bezecný ústřední ředitel České obchodní inspekce ČR Obsah Právní úprava monitorování jakosti pohonných

Více

Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov

Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov Konferencia Energetická efektivita pre biznis a verejnú správu 29. apríl 2014, hotel Sorea, Bratislava Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov Dr. Ing. Kvetoslava

Více

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Dekompozice, cykly látek, toky energií Dekompozice, cykly látek, toky energií Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: - Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků - Nejdůležitější C, O, N, H, P

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Ing. Juraj Novák MH SR

Ing. Juraj Novák MH SR Ing. Juraj Novák MH SR Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie zobnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe 10 % OZE v doprave Národný akčný plán pre energiu

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/17 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV

EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV VZOR EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV Rok: List č.: Počet listov: Odtlačok pečiatky úradu: VYPLNÍ ÚRAD Evidenčné číslo: Dátum doručenia: Doklad za úrad overil: ORGANIZÁCIA

Více

Sladovnícky priemysel na Slovensku súčasný stav a perspektíva

Sladovnícky priemysel na Slovensku súčasný stav a perspektíva SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE VÝROBCOV PIVA A SLADU Sladovnícky priemysel na Slovensku súčasný stav a perspektíva Mgr. Júlia Hurná, PhD. prezidentka Nitra/Košice, 3.-4. december 2013 SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE VÝROBCOV

Více

VODA KVALITA POVRCHOVÝCH VÔD EUTROFIZÁCIA POVRCHOVÝCH VÔD SPOTREBA POVRCHOVÝCH VÔD KVALITA PODZEMNÝCH VÔD SPOTREBA PODZEMNÝCH VÔD ODPADOVÉ VODY

VODA KVALITA POVRCHOVÝCH VÔD EUTROFIZÁCIA POVRCHOVÝCH VÔD SPOTREBA POVRCHOVÝCH VÔD KVALITA PODZEMNÝCH VÔD SPOTREBA PODZEMNÝCH VÔD ODPADOVÉ VODY VODA KVALITA POVRCHOVÝCH VÔD EUTROFIZÁCIA POVRCHOVÝCH VÔD SPOTREBA POVRCHOVÝCH VÔD KVALITA PODZEMNÝCH VÔD SPOTREBA PODZEMNÝCH VÔD ODPADOVÉ VODY KVALITA POVRCHOVÝCH VÔD Kvalita povrchových vôd je vyhodnocovaná

Více

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl Ústav

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů. Ing. Věra Očenášková +420 220 197 451 vera_ocenaskova@vuv.cz

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů. Ing. Věra Očenášková +420 220 197 451 vera_ocenaskova@vuv.cz Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů Ing. Věra Očenášková +420 220 197 451 vera_ocenaskova@vuv.cz Z historie ústavu 1919 zřízen jako Státní ústav hydrologický 1922 započaly výzkumné

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín. Vyhodnotenie projektu

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín. Vyhodnotenie projektu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín Vyhodnotenie projektu Záverečný seminár Košice 25.02.2016 Príprava projektu rok

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 15. 7. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 8.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 215 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy. Ing. Alfréd Gottas

Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy. Ing. Alfréd Gottas Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy Ing. Alfréd Gottas gottas@thermosolar.sk Skúsenosti z praxe a cieľ prezentácie Skúsenosti z praxe: Nerealistické očakávaniami investorov alebo projektantov,

Více

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Sdružení Flos Aquae Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Ing. Marcela Lagová Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Brno, květen 2013

Více

Hnojovicová technika. Systémová technológia pre poľnohospodárstvo

Hnojovicová technika. Systémová technológia pre poľnohospodárstvo Hnojovicová technika Systémová technológia pre poľnohospodárstvo Nerezové nádrže firmy Stallkamp Kompletné systémy nerezových nádrží - viac ako 300 štandardných typov Priemer nádrže (m) Výška nádrže (m)

Více

Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste

Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 3. 2015 Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O STAVU A SMĚRECH VÝVOJE VODNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSKÝCH POSTUPŮ PODLE ČLÁNKU 10 A PŘÍLOHY V SMĚRNICE RADY 91/676/EHS O OCHRANĚ VOD PŘED ZNEČIŠTĚNÍM ZPŮSOBENÉM DUSIČNANY ZE ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

VYKAZOVACIA POVINNOSŤ

VYKAZOVACIA POVINNOSŤ 1) Prehľad o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku za hospodársky rok 2013/2014 Hlásenie o skladovacích kapacitách hospodárskych hnojív za kalendárny rok 2014 Príloha č.9 (upravené ÚKSÚP) k vyhláške

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM. Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia IČO Obchodné meno:

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM. Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia IČO Obchodné meno: VZOR OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM Ohlásenie za rok/štvrťrok x: Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia IČO Obchodné meno: Adresa Ulica: Obec: Štatutárny

Více

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 United Energy, a.s. Teplárenská č.p.2 434 03 Komořany u Mostu IČO: 273 09 959 DIČ: CZ27309959 AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC

Více

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník)

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) Environmentálna výchova Ing. Viera Krotká Ciele Všeobecné Konkrétne Uvedomiť si hodnotu vzdelania Naučiť sa zodpovednosti Zvyknúť si na pravidelnosť činností Plniť si svoje

Více

INFORMÁCIE V ZMYSLE 33 ZÁKONA Č. 211/2000 Z.z.

INFORMÁCIE V ZMYSLE 33 ZÁKONA Č. 211/2000 Z.z. INFORMÁCIE V ZMYSLE 33 ZÁKONA Č. 211/2000 Z.z. Výsledky oprávnených meraní v r.2005 v Chemko, a.s. Výrobňa KD-2 (Hnojivá,a.s.) Eko-Term Servis spol. s r.o., Košice Dátum merania: 13.04.2005 NOx 214 mg.m

Více

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dodatok číslo 1 k Smernici rektora číslo 2/2013-SR z 13. 09. 2013 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dátum: 10. 09. 2014 Slovenská

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Ing.Jan Haering Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby. 15.11.2005,

Více

A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu.

A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu. A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu. Rok : 2014 Výpočet prevádzkový nákladov na obdobie odo dňa účinnosti tejto zmluvy od 17.02.2014 do 27.02.2014, a od 10.03.2014

Více

Priemysel PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Priemyselná produkcia

Priemysel PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Priemyselná produkcia Priemysel Priemyselná produkcia Do priemyselnej produkcie sa zahrňujú v zmysle odvetvovej klasifikácie činností (OKEČ) tri základné skupiny OKEČ: C - Ťažba nerastných surovín, D - Priemyselná výroba a

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 ČSN 75 5115. Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Wells for individual water supply

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 ČSN 75 5115. Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Wells for individual water supply ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ČSN 75 5115 Wells for individual water supply Puits pour l' approvisionnement individuel en eau Brunnen

Více

Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na. Bodík I., Sedláček S., Kubaská M. FCHPT STU Bratislava

Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na. Bodík I., Sedláček S., Kubaská M. FCHPT STU Bratislava Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na čistiarňach odpadových vôd Bodík I., Sedláček S., Kubaská M. FCHPT STU Bratislava ÚVOD závislosť na externých energetických zdrojoch kolísanie,

Více

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV WITNESS ASSESSMENT OF INSPECTION BODIES MSA I/03

Více

Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska

Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska Ing. František Zacharda, CSc, AGROBIOENERGIA, združenie pre poľnohospodársku biomasu Informačný deň k projektu GreenGasGrids Bratislava,

Více

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU IMPLEMENTACE BIOVENTINGU Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 envisan@vol.cz 1 CHARAKTERIZACE LOKALITY 1. Přehled existujících informací 2. Složení půdních plynů 3.

Více

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických

Více

Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření

Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření Chloridy (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické y v sedimentech permokarbonu,8,,6 6,,, 9 6 6 6,,66 9 9 6,6 96 8, 8 6 Sírany (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické

Více

Prehlásenie o Parametroch R4308IPCPR

Prehlásenie o Parametroch R4308IPCPR Prehlásenie o Parametroch 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPN, DDP-N, FKD, FKD C1 FKD C2, TW, WP, KP, KP/HB, DP-3, DPF-30, DDP-N, DDP-RT, DDP- RT BIT, DDP-RT BITF, Termotoit RT, Termotoit

Více

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 50. ročník, školský rok 2013/2014 Kategória C Školské kolo TEORETICKÉ ÚLOHY ÚLOHY ŠKOLSKÉHO KOLA Chemická olympiáda kategória C 50. ročník školský

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více