V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy

2 Osnova: 1. Základní údaje o škole str Přehled oborů vzdělání str Personální zabezpečení školy str Údaje o přijímacím řízení str Kritéria přijímacího řízení 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků str Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle poskytovaných oborů vzdělání 5.2 Maturitní zkoušky Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o prevenci rizikového chování 8. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Škola a praxe, projektové dny 8.2 Výsledky soutěží, olympiád a dalších aktivit žáků 8.3 Výchova ke zdraví a sportu 8.4 Exkurze, kulturní akce a zahraniční zájezdy 8.5 Výchovné poradenství 8.6 Humanitární a charitativní akce 8.7 Informace o činnosti školy pro veřejnost 8.8 Aktivity školy pro občany města a regionu 8.9 Významná ocenění 8.10 Environmentální vzdělávání a ochrana člověka za mimořádných situací 8.11 Činnost domova mládeže 8.12 Spolupráce s rodiči 8.13 Sebeevaluace školy 8.14 Školní vzdělávací programy 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti str Základní údaje o hospodaření školy str Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů - 2 -

3 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací - 3 -

4 l. Základní údaje o škole Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace je odborná škola, která vznikla na základě optimalizace sítě středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Došlo ke sloučení Obchodní akademie Šenov u Nového Jičína, SOŠ a SOU Tyršova 9, Nový Jičín a Střední zdravotnické školy Nový Jičín, která se stala přejímající organizací. Cílem optimalizace bylo snížení počtu škol a zvýšení průměrné velikosti, optimalizace oborové struktury vzdělávací nabídky a efektivní využití stávajících prostorových kapacit. Škola má v současné době 3 odloučená pracoviště: pracoviště Tyršova 9, Nový Jičín pracoviště Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína Domov mládeže při SOŠ, K Nemocnici, Nový Jičín Škole byl udělen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy čestný název Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Tento název používá škola od Statutárním zástupcem školy je ředitelka školy PhDr. Renata Važanská. Adresa pro dálkový přístup je Školská rada byla na další funkční období nově jmenována ke dni 1. září 2008, má 10 členů a ve své činnosti se řídí ustanovením 168 Odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Předseda: JUDr. Jaromír Kubis advokát Členové: MUDr. Radan Gocál lékař Ing. David Gotthard zástupce ředitelky pobočky KB v Novém Jičíně Mgr. Jan Bobek zástupce ředitelky školy Ing. Monika Kubiszová zástupkyně ředitelky školy Ing. Lenka Michalová učitelka školy Stanislava Šimíčková zástupce rodičů Ing. Ivana Plhalová zástupce rodičů Andrea Jorpalidisová zástupce rodičů Současná studijní nabídka sloučených škol je zastoupena čtyřletými studijními programy a dobíhajícím tříletým učebním oborem: Obchodní akademie denní čtyřleté studium Ekonomické lyceum denní čtyřleté studium Informatika v ekonomice denní čtyřleté studium (dobíhající obor) Informační technologie denní čtyřleté studium Veřejnosprávní činnost denní čtyřleté studium Zdravotnický asistent denní čtyřleté studium Zdravotnický asistent večerní pětileté studium Zdravotnické lyceum denní čtyřleté studium Obchodník čtyřletý učební obor s maturitou - 4 -

5 Podnikání denní dvouleté nástavbové studium Podnikání večerní tříleté nástavbové studium Cílem v přípravě studentů a učňů je především vychovat odborníky, kteří budou samostatně a iniciativně řešit pracovní úkoly, budou umět organizovat a samostatně řídit pracovní činnosti, mít cílevědomé, rozvážné a rozhodné jednání a společenské vystupování, budou umět jednat s lidmi a dokáží se vyrovnat se stresem v podmínkách zvýšené náročnosti, budou esteticky cítit, budou umět uplatňovat estetická hlediska a budou i nadále všestranně rozvíjet svou osobnost. V učebním systému střední zdravotnické školy je věnována velká pozornost etice a psychologii. Učební systém je obohacen o prvky křesťanského humanismu v předmětu občanská nauka. Škola spolupracuje s ČCE. Vybavenost školy Součástí Střední odborné školy je zdravotnická sekce, která se nachází v centru města v historické budově s mansardovou přístavbou. Nachází se zde 20 učeben (12 kmenových z toho 3 jsou vybaveny dataprojektory, 1 jazyková laboratoř, 2 učebny pro výuku PSP a l učebna pro výuku CJL s interaktivní tabulí, včetně vybavení audiovizuální technikou, 1 učebna pro přírodovědné předměty s fyzikální a chemickou laboratoří, tělocvična s nářaďovnou, lezeckou stěnou a posilovna. V rámci projektu ROP MSK se z prostředků SF podařilo modernizovat 3 odborné laboratoře včetně vybavení ICT pro výuku odborných ošetřovatelských předmětů, realizovat novou učebnu první pomoci, dále učebnu ICT s interaktivní tabulí a zbudovat moderní multifunkční vzdělávací centrum v prostorách bývalé auly. Součástí tohoto projektu je také modernizace studovny s akreditovanou knihovnou Ministerstva zdravotnictví a ICT knihovnou. Ve škole je kuchyň a školní jídelna. Odloučené pracoviště na Tyršově ulici využívá 2 budovy v centru města, je zde 20 učeben s dobrým technickým vybavením (4 učebny pro ICT a PEK, 1 dílna pro výuku ICT, 1 jazyková laboratoř, internet, fitcentrum). Odloučené pracoviště v Šenově je moderní zařízení s 22 učebnami (12 kmenových, učeben z toho 2 s interaktivními tabulemi a s 9 dataprojektory, v jedné je video a televize, 4 odborné učebny pro výuku ITE, UCE a PEK z toho 1 s dataporjektorem, 3 jazykové učebny s audiovizuální technikou, 1 odborná učebna CJL s audiovizuální technikou, 1 odborná učebna pro výuku přírodovědných předmětů, 3 učebny IKT (jedna vybavena z projektu),tělocvična s nářaďovnou, posilovna, 2 venkovní hřiště s asfaltovým povrchem, běžecká dráha s tartanovým povrchem, doskočiště a školní jídelna s výdejnou stravy). 2. Přehled oborů vzdělání SOŠ Obor, charakteristika Počet žáků Druh Schv. stud. kap M/01 Veřejnosprávní činnost podle ŠVP 113 denní č. j. MSŠ/ŠVP-VS/3/2009 ze dne s platností od

6 - jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obecních, městských či jiných orgánech státní správy. Odborné vzdělání zahrnuje okruhy jako je veřejná správa, právo, ekonomika a sociální politika, jazykové znalosti a práce s počítačem M/040 Informatika v ekonomice podle učebních 89 denní 120 dokumentů schválených MŠMT dne , č. j /05-21 s platností od dobíhající obor - jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Připravuje studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím výpočetní techniky a prací spojených s komunikační technikou. Absolventi získají potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Absolvent se orientuje v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní, což ho připraví k aktivní tvorbě ekonomického softwaru podle potřeb zákazníka M/01 Informační technologie podle ŠVP 32 denní 120 Č. j. MSŠ/ŠVP-IT/6/2010 ze dne s platností od jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Připravuje studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím výpočetní techniky, potřebných znalostí a dovedností z oblasti hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Absolvent má předpoklady pro vysokoškolské studium ekonomických i technických oborů L/01 Obchodník podle ŠVP 63 denní 120 Č. j. MSŠ/ŠVP-OB/4/2009 ze dne s platností od čtyřletý studijní obor bez výučního listu, ukončený maturitní zkouškou. Uplatnění zejména v obchodně provozních institucích, např. pracovník obchodního oddělení, asistent prodejních služeb, odborný pracovník nákupu a prodeje zboží, pracovník pro obchodní činnost a marketing, manažér nákupu a prodeje zboží, obchodní dealer, kontrolní pracovník, inspektor, vedoucí prodejny atd M/02 Obchodní akademie podle ŠVP 213 denní 260 č. j. MSŠ/ŠVP-OA/1/2009 ze dne s platností od 1. září jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolventi se uplatní zejména při výkonu skupiny povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Studium je zaměřeno na odbornou - 6 -

7 a jazykovou složku vzdělání M/02 Ekonomické lyceum podle ŠVP 118 denní 120 č. j. MSŠ/ŠVP-EL/2/2009 ze dne s platností od 1. září jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou Spojuje typ gymnaziálního a odborného studia. Absolventi jsou připraveni.k vysokoškolskému studiu ekonomických, právních případně jiných směrů. Vzdělávání je založeno na širším všeobecně vzdělávacím základě a obsahuje složku odborného vzdělání. Právě důraz na všeobecné vzdělání usnadňuje výběr dalšího vysokoškolského studia. Studenti mohou pracovat v mezinárodních evropských projektech, zúčastňují se odborných zahraničních stáží v podnicích, případně výměnných pobytů v zemích EU M/005 Zdravotnické lyceum podle učebních dokumentů 112 denní 120 schválených MŠMT dne 30. dubna 2005 č. j / s platností od 1. září jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou Spojuje typ gymnaziálního a odborného studia. Vzdělávací program poskytuje přípravu žáků ke studiu zdravotnických a medicínských oborů na vysokých školách a vyšších zdravotnických školách. Kvalitnější příprava pro studium na VŠ a VOŠ vybaví uchazeče nejen pro stránce vědomostní, ale také dovednostní M/007 Zdravotnický asistent podle učebních 159 denní 240 dokumentů schválených MŠMT, po dohodě s MZ, dne , č. j / , s platností od 1. září dobíhající obor - jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolventi jsou připraveni poskytovat ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a podílet se na preventivní, diagnostické, léčebné a dispenzární péči. Uplatní se v různých zdravotnických zařízeních léčebného a ambulantního charakteru, např. v nemocnicích, na poliklinikách a v zařízeních sociální péče a služeb. Odborné předměty jsou předpokladem k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese, všeobecné předměty poskytují širší všeobecné vzdělání nutné pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP 53 denní 240 Č. j. MSŠ/ŠVP-ZA/5/2010 ze dne s platností od 1. září jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolventi jsou připraveni poskytovat ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a podílet se na preventivní, diagnostické, léčebné a dispenzární péči. Uplatní se v různých zdravotnických zařízeních léčebného a ambulantního charakteru, např. v nemocnicích, na poliklinikách a v zařízeních sociální péče a služeb. Odborné předměty jsou předpokladem k získání vědomostí, - 7 -

8 dovedností a návyků potřebných k výkonu profese, všeobecné předměty poskytují širší všeobecné vzdělání nutné pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce M/007 Zdravotnický asistent - pětileté večerní studium pro absolventy 3letých učebních 45 večerní 60 oborů L/524 Podnikání 39 denní 60 - dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy 3letých učebních oborů L/524 Podnikání 40 večerní 90 - tříleté večerní nástavbové studium pro absolventy 3letých učebních oborů. Celkem za Mendelovu střední školu, Nový Jičín, p. o žáků 3. Přehled pracovníků školy a. Pedagogičtí pracovníci (viz přiložená tabulka) b. Provozní pracovníci (viz přiložená tabulka) - Pedagogičtí pracovníci Jméno Prac. zař. Vyučované předměty Kvalifikace Aprobace Važanská Renata PhDr Ř PSP FF/UK Praha učitelství pro SZŠ 31 Purmenský Lubomír Mgr. ZŘ MAT,INF,CHE PřF/UP Olomouc MAT,CHE 28 Šrámková Jaroslava Mgr. ZŘPV PSP,OSE FF/UK Praha ped-péče o nemocné 30 Bobek Jan Mgr. ZŘ MAT, INF UP Olomouc MAT, INF 16 Stanková Monika Mgr. ZŘ OBN, CJL, VSP, PRA UP Olomouc CJL, OBN 20 Kubiszová Monika Ing. ZŘ ANJ, SPJ VŠE Praha,SU Opava ANJ,SPJ,odb.předm. 22 Bravanský Jaromír Mgr. VU INF, EKO OU Ostrava odb. předm. 10 Abrahám Ladislav Ing. int. učitel PRA, EKO,HPE VŠE Praha odb. předm. 12 Adamcová Bronislava Mgr. int. učitel SOM,OSE,OSN VŠ Praha odb. předm. 5 Arnošt Jiří Ing. int. učitel ESP, MAN, INF VŠB Ostrava odb. předm. 8 Bajtková Ivana Mgr. int. učitel CJL, DEJ UJEP Brno CJL, DEJ 30 Baďurová Jana Mgr. int. učitel OBN, NEJ UP Olomouc NEJ, OBN, RUJ 15 Ballerová Magda Mgr. int. učitel CJL, NEJ OU Ostrava CJL, DEJ 33 Bártková Hana Mgr. Int. učitel ANJ Ped.F OU Ostrava TEV, BIO 13 Blahetová Hana Mgr. Int. učitel CJL, OBN MU Brno CJL, OBN 9 Blažková Marie Mgr. int. učitel SOM,OSE,OSN PedF/UP Olomouc OSE-SOM-PSP 11 Bambuchová Irena Ing. int. učitel INF, EKO, POF VŠE Praha odb. předm. 23 Boháčová Martina Mgr. int. učitel SOM,OSE,OSN PedF, UP Olomouc učitelství pro SZŠ 5 Brusová Lenka Mgr. int. učitel ANJ, RUJ, DEJ UP Olomouc,SU Opava RUJ, ANJ, DEJ 20 Brusová Václava Ing. Int.učitel EKO,UCE VŠE Praha učitelství ek.předm. 27 Budinská Lenka Ing. Int. učitel UCE, EKO OU Ostrava odb. předm. 16 Cejnková Eva Ing. int. učitel UCE,EKO VŠE Praha odb. předm. 30 Csengeová Karla Mgr. int. učitel SOM,OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 27 Délk a ped. prax e - 8 -

9 Dlouhý Ondřej Mgr. Int. učitel AGJ,CHE OU Ostrava CHE,AJ 3 Dobíáš Jaromír Mgr. Int. učitel NEJ, TEV UP Olomouc NEJ, TEV 20 Fedorová Kateřina Mgr. Int. učitel SPJ Ped.F OU Ostrava CJL, SPJ 8 Galiová Olga Ing. int. učitel ANJ VŠB Ostrava ANJ, odb. předm. 14 Glogar Čestmír Mgr. int. učitel TEV ZČU Plzeň TEV 8 Glogovská Renáta Mgr. int. učitel ANJ OU Ostrava CJL, ANJ, RUJ, HOZ 19 Hermanová Miroslava Mgr. int. učitel KLIN.PROP,OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 17 Hrachový Josef PhDr. int. učitel HOZ, PRA, DEJ, ZSV UP Olomouc DEJ, OBN 30 Jaluvková Zuzana Mgr. Int. učitel MAT,BIO UP Olomouc MAT,BIO 3 Jandl Roman Mgr. int. učitel MAT,MAS PF Ostrava MAT, ZTE 24 Jermář Martin Mgr. int. učitel INF, VSP, ZSV, OBN OU Ostrava OBN, ZTE 9 Jírová Lenka Mgr. int. učitel CJL, OBN UP Olomouc CJL, OBN 19 Janíčková Petra Mgr. Int. učitel SOM,OSE,OSN PedF, UP Olomouc učitelství pro SZŠ 6 Klementová Renáta Mgr. int. učitel AGJ,MAT PedF. Ostrava učitelství všerob.vzděl.př. 24 Klevarová Kateřina Mgr. int. učitel NEJ,DEJ Slezská univ. Opava DEJ-NJ 9 Klichová Blanka Mgr. int. učitel ZBO, ADP, EKO OU Ostrava odb. předm. 17 Kocůrková Alena Mgr. int. učitel ANJ, TEV, PEK PF Ostrava, SU Opava ANJ, RUJ, TEV 31 Koňaříková Ilona Mgr. int. učitel NEJ PF Olomouc NEJ, CJL 33 Kotulková Jindřiška Mgr. int. učitel OSE,OSN,PSP FF/UK Praha učitelství pro SZŠ 27 Koubková Jarmila Mgr. int. učitel NJ,ČJL FF/UP Olomouc Čjl-Nej 34 Kraciková Gabriela Mgr. int. učitel BIO,MAT,INF PřF/UP Olomouc Bi-M 12 Kupčák Petr Mgr. Int.učitel Mat, OU Ostrava MAT,ITE 1 Kubínová Kateřina MUDr. int. učitel KLIN.PROP LF/MU všeobecné lékařství 8 Kudělková Jarmila PhDr. int. učitel NEJ,OBN,PSY UP Olomouc NEJ, OBN 31 Küblová Jaroslava Ing. int. učitel EKO VŠB Ostrava odb. předm. 30 Lebeděv Věniamin int. učitel TEV UK Praha TEV 33 Lédr Zdeněk Mgr. int. učitel TEV,ČJL,DEJ PF Ostrava Čjl-D 25 Lenčešová Jiřina Ing. int. učitel UCE, EKO, DAS VŠE Praha odb. předm. 15 Macek Břetislav Mgr. Int. učitel MAT OU př.f Ostrava matematika v eko. 5 Marková Ivana Mgr. Int. učitel ZEM,TEV OU Ostrava ZEM,TEV 3 Masníková Drahomíra Mgr. int. učitel CJL, JAP, PSP UP Olomouc CJL, RUJ 33 Mašek Luboš Ing. int. učitel EKO, ZBO VŠZ Brno odb. předm. 16 Matúš Zdeněk Ing. int. učitel INF VŠB Ostrava odb. předm. 16 Michalová Lenka Ing. Int. učitel CHE VŠZe Brno CHE 20 Míkulenková Pavlína Mgr. Int. učitel CJL,OBN UP Olomouc CJL,OBN 7 Mílková Pavla Bc. int. učitel OSE,OSN Bakalář. stud. Ostrava Ose-Osn 20 Mišiková Sylva Mgr. int. učitel SOM,OSE,OSN PedF Olomouc učitelství pro SZŠ 8 Moravcová Lucie Mgr. Int. učitel AGJ SU Opava AGJ 3 Navrátilová Denisa Mgr. Int. učitel AGJ, HV UK Praha AGJ 7 Niklová Marie int. učitel OSE,OSN DPS+PSS Brno Ose-OSN 37 Nohel Milan Mgr. int. učitel INF, FYZ PF Ostrava FYZ, CHE,INF 23 Nováčková Jiřina Ing. int. učitel UCE, EKO VŠB Ostrava odb. předm. 30 Nurdin Šárka Mgr. Int. učitel AGJ, OV UP Olomouc AGJ 4 Oborná Hana Mgr. Int. učitel MAT,MAS,BIO PedF Ostrava všerob.vzděl.předm. 23 Olbrechtová Svatava Mgr. Int. učitel ANJ OU Ostrava, FF ANJ, CJL 9 Pagáčová Jana Ing. int. učitel PEK SU Opava odb. předm. 11 Pavlíková Zdeňka Mgr. int. učitel ZBO, PRO, OBP OU Ostrava odb. předm. 18 Pěchová Milada Mgr. Int. učitel SOM,OSE,OSN PedF UP Olomouc učitelství pro SZŠ 10 Rapčan Milan Mgr. int. učitel SOM,OSE,OSN UP Olomouc Učitelství SOM+zdrav.př. 16 Rušarová Andrea Mgr. int. učitel ANJ, NEJ OU Ostrava ANJ, NEJ 12 Skřivánek Radan Mgr. int. učitel ANJ, FRJ UP Olomouc ANJ, FRJ 15 Solanská Lenka Mgr. int. učitel OSE, OSN PedF UP Olomouc učitelství pro SZŠ 15 Spálová Marcela Ing. int. učitel UCE, ADP, VEF VŠB Ostrava odb. předm. 21 Staroňová Martina Ing. int. učitel UCE, EKO VŠE Praha odb. předm. 19 Sviderková Naděžda Mgr. int. učitel ANJ, PSY, DEJ UP Olomouc CJL, DEJ 28 Sýkorová Zita Mgr. int. učitel ANJ PedF/UP Olomouc učitelství pro SŠ AJ 12 Škyvarová Hana Mgr. Int. učitel MAT, MAS, ITE, PEK UP Olomouc, VŠB Ova MAT, ITE, PEK 15 Špačková Zdeňka Ing. int. učitel TEA, ADP, EKO VŠB Ostrava odb. předm. 15 Šuláková Alžběta Int. učitel AGJ Gymnázium

10 Tomančáková Lenka Ing. int. učitel EKO, HOK, ADP VŠB Ostrava odb. předm. 21 Tomek Dalibor Mgr. int. učitel HOZ, PEK PF Ostrava HOZ, RUJ 22 Týlová Jitka Mgr. int. učitel NEJ, OBN UJEP Brno TEV, OBN, NEJ 27 Tylová Simona Mgr. int. učitel OSE,OSN PedF a LF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 12 Vrána Ivan Mgr. int. učitel MAT,FYZ PřF/UP Olomouc M-F 39 Vránová Irina Mgr. int. učitel ČJL,OBN,LJ,RUJ FF/UP Olomouc Čjl-Ruj-Obn 32 Vránová Iva Mgr. int. učitel OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 22 Vrbková Radmila Mgr. int. učitel OSE,OSN,ZVZ PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 14 Vyštejnová Daniela Bc. int. učitel OSE,OSN Bakalář. stud. H. Králové Ose-OSN 20 Zacharová Eva PaedDr. int. učitel PSP,OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 23 Zapletal Petr Mgr. int. učitel CJL, FIL MU Brno CJL, FIL 8 Žlebek David Mgr. Int. učitel HOZ Ped.F OU ZEM, TEV 6 - Vychovatelky - DM Pelcová Zdeňka SPgŠ N. Jičín vychovatelství nad 32 Šajtarová Lenka SPŠ pedag. Nový Jičín učitelství nad 32 - Provozní zaměstnanci Jméno a příjmení Prac. zař. Délka praxe Úvazek Pozn. Fibichová Dagmar THP 31 8 Konvičná Šárka THP 27 8 Kremlová Renáta THP 19 8 MD Lazecká Marie THP nad 32 8 Londinová Věra THP 24 8 Martochová Helena THP 27 8 Tvrzníková Eva THP 29 8 Udvarosová Michaela THP 15 8 Bezděková Dana D 28 8 Cibulcová Marie D 32 8 Dostálová Marie D nad 32 8 Hájková Martina D 19 8 Hubrová Martina D 23 8 Jelen Přemysl D nad 32 8 Lišková Alžběta D nad 32 8 Lorencová Alena D nad 32 8 Masník Petr D nad Navrátilová Ludmila D nad 32 8 Novobilská Milena D 30 8 Palátová Božena D nad 32 8 Pšenicová Jana D nad Sedláková Jarmila D nad 32 8 Ševčíková Jana D nad 32 6 Šimíčková Dana D 31 8 Šuránková Marie D nad

11 Personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,17 61 více let ,17 celkem ,00 % x Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní ,50 vyučen ,50 střední odborné ,50 vysokoškolské ,50 celkem ,

12 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Pracoviště:Tyršova 9 odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % učitelé VVP učitelé OP výchovný poradce školní metodik prevence ICT koordinátor Aprobovanost výuky Pracoviště: Tyršova 9 Předmět Matematika MAT 100% Český jazyk a literatura CJL 100% Německý jazyk NEJ 100% Anglický jazyk ANJ 75% Ruský jazyk RUJ 100% Španělský jazyk SPJ 100% Občanská nauka OBN 100% Dějepis DEJ 100% Zeměpis ZEM 100% Tělesná výchova TEV 100% Základy přírodních věd ZPV 100% Veřejná správa VSP 100% Právo PRA 100% Ekonomika EKO 100% Informační a komunikační technologie ICT 100% Písemná a elektronická komunikace PEK 92% Zbožíznalství ZBO 100% Obchodní provoz OBP 100%

13 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Pracoviště:Divadelní 4 odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % učitelé VVP učitelé OP výchovný poradce školní metodik prevence ICT koordinátor vychovatel Aprobovanost výuky Pracoviště: Divadelní 4 Předmět Matematika MAT 100% Český jazyk a literatura CJL 100% Německý jazyk NEJ 100% Anglický jazyk ANJ 80% Občanská nauka OBN 100% Dějepis DEJ 100% Zeměpis ZEM 100% Tělesná výchova TEV 100% Chemie CH 100% Fyzika F 100% Biologie Bi 100% Informační a komunikační technologie IKT 100% Veřejné zdraví a výchova ke zdraví VZ 100% První pomoc PP 100% Psychologie a komunikace PSK 100% Somatologie SOM 100% Ošetřovatelství OSE 100% Ošetřování nemocných OSN 100% Latinský jazyk LJ 0% Klinická propedeutika KP 100% Základy epidemiologie a hygieny Zeh 100% Ekonomika Ek 100%

14 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Pracoviště: Dukelská 350 odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % učitelé VVP 15,9 0 15,9 100 učitelé OP 10,2 0 10,2 100 výchovný poradce 0 1 1,00 0 školní metodik prevence 0 1 1,00 0 ICT koordinátor 1 0 1, vychovatel Aprobovanost výuky Pracoviště: Dukelská 350 Předmět Matematika MAT 100% Český jazyk a literatura CJL 100% Německý jazyk NEJ 100% Anglický jazyk AGJ 100% Francouzský jazyk FRJ 100% Ruský jazyk RUJ 100% Španělský jazyk SPJ 100% Občanská nauka OBN 100% Dějepis DEJ 100% Zeměpis ZEM 100% Tělesná výchova TEV 100% Chemie CH 100% Fyzika F 100% Biologie Bi 100% Informační a komunikační technologie IKT 92% Ekonomika EKO 100% Účetnictví UCE 100% Písemná a elektronická komunikace PEK 100% Volitelné předměty 100%

15 4. Údaje o přijímacím řízení 4.1. Kritéria přijímacího řízení (viz příloha č. 1) 4.2. Výsledky přijímacího řízení Datum konání přijímací zkoušky: duben 2011 Počet přihlášených Přijato Proti rozhodnu tí se odvolalo Celkový počet zápis. lístků Celkový počet nepřijatých 1. kolo Informační technologie Veřenosprávní činnost Podnikání denní studium Podnikání večerní studium Zdravotnické lyceum Zdravotnický asistent Obchodní akademie Ekonomické lyceum Proti rozhodnu tí se odvolalo Celkový počet zápis. lístků Celkový počet nepřijatých 2. kolo a další kola Počet přihlášených Přijato Informační technologie Veřenosprávní činnost Podnikání denní studium Podnikání večer.studium Zdravotnické lyceum Zdravotnický asistent Obchodní akademie Ekonomické lyceum

16 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (viz přiložené tabulky) 5.1 Tabulka a) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 5.2 Tabulka b) Výsledky maturitních zkoušek

17 5.1 Přehledné údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání SOŠ Obor počet žáků celkem z toho dívek z toho chlapců vyznam enanýc h prospěl i nepros pěli průměr přestup /zanech ání studia opakují ročník vylouče ní ze studia Omluvená absence celkem průměr na ž. neomluvená absence 5341M/01 Zdravotnický asistent ŠVP , ,85 9 0, M/007 Zdravotnický asistent , , , M/007 Zdravotnický asistent-več , ,58 3 0, M/005 Zdravotnické lyceum , ,46 4 0, M/02 Ekonomické lyceum , , M/002 Ekonomické lyceum , , M/02 Obchodní akademie , , , M/004 Obchodní akademie , , M/001 Veřejnosprávní činnost , , M/01 Veřejnosprávní činnost , , M/01 Informační technologie , ,9 21 0,7 6341M/040 Informatika v ekonomice , ,8 18 0,2 CELKEM , , ,24 celke m průmě r na ž. Obor počet žáků celkem Přehledné údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání SOU z toho dívek z toho chlapců vyznamena ných prospě li nepro spěli prům ěr přestup/z anechání studia opakují ročník vylouč ení ze studia Omluvená absence celke m průmě r na ž. neomluvená absence 6641L/01 Obchodník/obchodnice , ,2 58 3,2 6641L/008 Obchodník/obchodnice , ,8 54 1,2 6441L/524 Podnikání-denní studium , ,0 47 1,2 6441L/524 Podnikání-večerní studium , ,0 0 0 CELKEM , , ,87 celkem průměr na ž

18 5.2 Maturitní zkoušky ve školním roce Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky pracoviště Tyršova 9 třída prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neuzavřený 4. ročník celkem VS IT OB PD PV Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky pracoviště Divadelní 4 třída prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neuzavřený 4. ročník celkem ZL ZA 4.A ZA 4.B Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky pracoviště Dukelská 350 prospěl s neuzavřený třída vyznamenáním prospěl neprospěl 4. ročník celkem EL 4.A OA 4.B OA 4.C

19 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků vychází ze směrnice ředitelky školy k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a z dvouletého plánu DVPP. Je významnou prioritou školy, podporuje rozvoj školy cestou učící se organizace a učitelé využívají veškeré formy vzdělávání samostudium, semináře a kurzy z nabídky vzdělávacích institucí a pedagogických center. V letošním roce došlo k otevření Mendelova vzdělávacích centra a škola sama se stala centrem odborného vzdělávání na škole. I v letošním školním roce pokračovalo vzdělávání k nové formě státní maturitní zkoušky učitelů českého jazyka a cizích jazyků. Dva vyučující ukončili studium magisterského studijního programu a jedna vyučující si rozšířila v bakalářském studijním programu učitelství anglického jazyka pro středoškolskou praxi. Celkem v tomto školním roce bylo vyčerpáno na vzdělávání ,- Kč. Na škole je dlouhodobě podporována oblast ICT. Této oblasti se věnuje koordinátor ICT a řídí tuto oblast napříč všemi pracovišti školy (viz příloha č. 2). Učitelé školy se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí Pracoviště Divadelní 4 Datum akce: Název vzdělávání: Vzdělávání šk. rok 2010/11 Datum akce Název vzdělávání PhDr. Renata Važanská Konference ředitelů SZŠ-Brno Fizioterapie neznamená jen masáže-ou Ova Ředitelská dílna-hranice, CDV Ostrava Konference vzděl.inst.sdružených v AIVD Setkání uživatelů SAS-Slavonice Seminář ředitelů MŠMT Praha Konference MŠMT k odb. vzděl. celoročně Jazykové vzdělávání NEJ Ukončení studia na UPOL-učitelství Mgr. Bronislava Adamcová srpen 2010 Mgr. Hana Blahetová Mgr. Marie Blažková odb.předm.pro zdravotnické školy - Olomouc Problematika psychosoc. onemocnění z pohledu celostní medicíny MSŠ Nový Jičín Školení o interaktivní tabuli MSŠ Nový Jičín Hodnotitel písemné a ústní práce pro ČJL Ostrava Jak učit o komunismu Ostrava (NIDV) Vzdělávací program: Intenzivní podpora pro pedagogické prac.,akreditováno MŠMT (org.mansio,didaktik) - Ostrava Islám a střet civilizací Ostrava (NIDV) ukončeno Zadavatel MZ e-learning Zadavatel pro žáky s PUP MZ e-learning ukončeno

20 ukončeno říjen-listopad 2010 Školní maturitní komisař MZ e- learning+prezenční studium Olomouc Fyzioterapie nejsou jen masáže MSŠ Nový Jičín Problematika psychosoc. onemocnění z pohledu celostní medicíny MSŠ Nový Jičín Prevence pro 3. tisíciletí MSŠ Nový Jičín 5leté magister.stud.- ukončeno Psychologie Filozofická fakulta UP Olomouc Školní psycholog a spec.pedagog na ZŠ a SŠ FF UP Olomouc obhajoba závěr.prácí ukončeno Mgr. Karla Csengeová celoročně Jazykové vzdělávání Aj Nový Jičín E-learningové školení k novým maturitám Psychosomatická medicína MSŠ Nový Jičín Seminář NLK portál MEDVIK Praha NLK únor,březen,duben 2011 E-learning. Kurs pro knihovníky Konference bioregulace a psychosomatika MSŠ Nový Jičín celoročně Anglický jazyk Nový Jičín celoročně Meditativní a relax.techniky N.Jičín, Pha Mgr.Jaromír Dobiáš Zadavatel e-laerning Zadavatel pro žáky s PUP MZ e-learning Hodnotitel ústní zkoušky něm.jazyk e- learning Rozvoj kompetencí učitelů 1 příprava na novou maturitu z CIJ NJ SU Opava Hodnotitel ústní MZ NJ Ostrava Hodnotitel pís.práce NJ - Ostrava Průběžně Anglický jazyk MSŠ Nový Jičín Mgr Renáta Glogovská září 2010 Posuzovatel otevřených úloh e-learning Ing. Václav Herman říjen 2010 říjen 2010 říjen 2010 Zadavatel pro žáky s PUM MZ TP,ZP,SP,SPU- O,III-SP e-learning Hodnotitel ústní zk.- RUJ e-learning, Ova Hodnotitel písemné zk. RUJ e-learning Ova Hodnotitel ústní zk. Pro žáky s PUP SPU-O-Elearning únor 2011 červen 2010 duben 2011 Studium pedagogiky KVIC Opava Odborná stáž v Anglii - MSŠ únor červen 2011 Mgr. et Mgr. Miroslava Hermanová Říjen-listopad 2010 Aktivizace seniorů s demencí-diakonie Val.Mez. Fyzioterapie nejsou jen masáže-nový Jičínzáštita OU

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2013/2014 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2013 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Zahradník - florista HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více