V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy

2 Osnova: 1. Základní údaje o škole str Přehled oborů vzdělání str Personální zabezpečení školy str Údaje o přijímacím řízení str Kritéria přijímacího řízení 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků str Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle poskytovaných oborů vzdělání 5.2 Maturitní zkoušky Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o prevenci rizikového chování 8. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Škola a praxe, projektové dny 8.2 Výsledky soutěží, olympiád a dalších aktivit žáků 8.3 Výchova ke zdraví a sportu 8.4 Exkurze, kulturní akce a zahraniční zájezdy 8.5 Výchovné poradenství 8.6 Humanitární a charitativní akce 8.7 Informace o činnosti školy pro veřejnost 8.8 Aktivity školy pro občany města a regionu 8.9 Významná ocenění 8.10 Environmentální vzdělávání a ochrana člověka za mimořádných situací 8.11 Činnost domova mládeže 8.12 Spolupráce s rodiči 8.13 Sebeevaluace školy 8.14 Školní vzdělávací programy 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti str Základní údaje o hospodaření školy str Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů - 2 -

3 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací - 3 -

4 l. Základní údaje o škole Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace je odborná škola, která vznikla na základě optimalizace sítě středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Došlo ke sloučení Obchodní akademie Šenov u Nového Jičína, SOŠ a SOU Tyršova 9, Nový Jičín a Střední zdravotnické školy Nový Jičín, která se stala přejímající organizací. Cílem optimalizace bylo snížení počtu škol a zvýšení průměrné velikosti, optimalizace oborové struktury vzdělávací nabídky a efektivní využití stávajících prostorových kapacit. Škola má v současné době 3 odloučená pracoviště: pracoviště Tyršova 9, Nový Jičín pracoviště Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína Domov mládeže při SOŠ, K Nemocnici, Nový Jičín Škole byl udělen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy čestný název Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Tento název používá škola od Statutárním zástupcem školy je ředitelka školy PhDr. Renata Važanská. Adresa pro dálkový přístup je Školská rada byla na další funkční období nově jmenována ke dni 1. září 2008, má 10 členů a ve své činnosti se řídí ustanovením 168 Odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Předseda: JUDr. Jaromír Kubis advokát Členové: MUDr. Radan Gocál lékař Ing. David Gotthard zástupce ředitelky pobočky KB v Novém Jičíně Mgr. Jan Bobek zástupce ředitelky školy Ing. Monika Kubiszová zástupkyně ředitelky školy Ing. Lenka Michalová učitelka školy Stanislava Šimíčková zástupce rodičů Ing. Ivana Plhalová zástupce rodičů Andrea Jorpalidisová zástupce rodičů Současná studijní nabídka sloučených škol je zastoupena čtyřletými studijními programy a dobíhajícím tříletým učebním oborem: Obchodní akademie denní čtyřleté studium Ekonomické lyceum denní čtyřleté studium Informatika v ekonomice denní čtyřleté studium (dobíhající obor) Informační technologie denní čtyřleté studium Veřejnosprávní činnost denní čtyřleté studium Zdravotnický asistent denní čtyřleté studium Zdravotnický asistent večerní pětileté studium Zdravotnické lyceum denní čtyřleté studium Obchodník čtyřletý učební obor s maturitou - 4 -

5 Podnikání denní dvouleté nástavbové studium Podnikání večerní tříleté nástavbové studium Cílem v přípravě studentů a učňů je především vychovat odborníky, kteří budou samostatně a iniciativně řešit pracovní úkoly, budou umět organizovat a samostatně řídit pracovní činnosti, mít cílevědomé, rozvážné a rozhodné jednání a společenské vystupování, budou umět jednat s lidmi a dokáží se vyrovnat se stresem v podmínkách zvýšené náročnosti, budou esteticky cítit, budou umět uplatňovat estetická hlediska a budou i nadále všestranně rozvíjet svou osobnost. V učebním systému střední zdravotnické školy je věnována velká pozornost etice a psychologii. Učební systém je obohacen o prvky křesťanského humanismu v předmětu občanská nauka. Škola spolupracuje s ČCE. Vybavenost školy Součástí Střední odborné školy je zdravotnická sekce, která se nachází v centru města v historické budově s mansardovou přístavbou. Nachází se zde 20 učeben (12 kmenových z toho 3 jsou vybaveny dataprojektory, 1 jazyková laboratoř, 2 učebny pro výuku PSP a l učebna pro výuku CJL s interaktivní tabulí, včetně vybavení audiovizuální technikou, 1 učebna pro přírodovědné předměty s fyzikální a chemickou laboratoří, tělocvična s nářaďovnou, lezeckou stěnou a posilovna. V rámci projektu ROP MSK se z prostředků SF podařilo modernizovat 3 odborné laboratoře včetně vybavení ICT pro výuku odborných ošetřovatelských předmětů, realizovat novou učebnu první pomoci, dále učebnu ICT s interaktivní tabulí a zbudovat moderní multifunkční vzdělávací centrum v prostorách bývalé auly. Součástí tohoto projektu je také modernizace studovny s akreditovanou knihovnou Ministerstva zdravotnictví a ICT knihovnou. Ve škole je kuchyň a školní jídelna. Odloučené pracoviště na Tyršově ulici využívá 2 budovy v centru města, je zde 20 učeben s dobrým technickým vybavením (4 učebny pro ICT a PEK, 1 dílna pro výuku ICT, 1 jazyková laboratoř, internet, fitcentrum). Odloučené pracoviště v Šenově je moderní zařízení s 22 učebnami (12 kmenových, učeben z toho 2 s interaktivními tabulemi a s 9 dataprojektory, v jedné je video a televize, 4 odborné učebny pro výuku ITE, UCE a PEK z toho 1 s dataporjektorem, 3 jazykové učebny s audiovizuální technikou, 1 odborná učebna CJL s audiovizuální technikou, 1 odborná učebna pro výuku přírodovědných předmětů, 3 učebny IKT (jedna vybavena z projektu),tělocvična s nářaďovnou, posilovna, 2 venkovní hřiště s asfaltovým povrchem, běžecká dráha s tartanovým povrchem, doskočiště a školní jídelna s výdejnou stravy). 2. Přehled oborů vzdělání SOŠ Obor, charakteristika Počet žáků Druh Schv. stud. kap M/01 Veřejnosprávní činnost podle ŠVP 113 denní č. j. MSŠ/ŠVP-VS/3/2009 ze dne s platností od

6 - jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obecních, městských či jiných orgánech státní správy. Odborné vzdělání zahrnuje okruhy jako je veřejná správa, právo, ekonomika a sociální politika, jazykové znalosti a práce s počítačem M/040 Informatika v ekonomice podle učebních 89 denní 120 dokumentů schválených MŠMT dne , č. j /05-21 s platností od dobíhající obor - jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Připravuje studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím výpočetní techniky a prací spojených s komunikační technikou. Absolventi získají potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Absolvent se orientuje v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní, což ho připraví k aktivní tvorbě ekonomického softwaru podle potřeb zákazníka M/01 Informační technologie podle ŠVP 32 denní 120 Č. j. MSŠ/ŠVP-IT/6/2010 ze dne s platností od jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Připravuje studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím výpočetní techniky, potřebných znalostí a dovedností z oblasti hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Absolvent má předpoklady pro vysokoškolské studium ekonomických i technických oborů L/01 Obchodník podle ŠVP 63 denní 120 Č. j. MSŠ/ŠVP-OB/4/2009 ze dne s platností od čtyřletý studijní obor bez výučního listu, ukončený maturitní zkouškou. Uplatnění zejména v obchodně provozních institucích, např. pracovník obchodního oddělení, asistent prodejních služeb, odborný pracovník nákupu a prodeje zboží, pracovník pro obchodní činnost a marketing, manažér nákupu a prodeje zboží, obchodní dealer, kontrolní pracovník, inspektor, vedoucí prodejny atd M/02 Obchodní akademie podle ŠVP 213 denní 260 č. j. MSŠ/ŠVP-OA/1/2009 ze dne s platností od 1. září jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolventi se uplatní zejména při výkonu skupiny povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Studium je zaměřeno na odbornou - 6 -

7 a jazykovou složku vzdělání M/02 Ekonomické lyceum podle ŠVP 118 denní 120 č. j. MSŠ/ŠVP-EL/2/2009 ze dne s platností od 1. září jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou Spojuje typ gymnaziálního a odborného studia. Absolventi jsou připraveni.k vysokoškolskému studiu ekonomických, právních případně jiných směrů. Vzdělávání je založeno na širším všeobecně vzdělávacím základě a obsahuje složku odborného vzdělání. Právě důraz na všeobecné vzdělání usnadňuje výběr dalšího vysokoškolského studia. Studenti mohou pracovat v mezinárodních evropských projektech, zúčastňují se odborných zahraničních stáží v podnicích, případně výměnných pobytů v zemích EU M/005 Zdravotnické lyceum podle učebních dokumentů 112 denní 120 schválených MŠMT dne 30. dubna 2005 č. j / s platností od 1. září jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou Spojuje typ gymnaziálního a odborného studia. Vzdělávací program poskytuje přípravu žáků ke studiu zdravotnických a medicínských oborů na vysokých školách a vyšších zdravotnických školách. Kvalitnější příprava pro studium na VŠ a VOŠ vybaví uchazeče nejen pro stránce vědomostní, ale také dovednostní M/007 Zdravotnický asistent podle učebních 159 denní 240 dokumentů schválených MŠMT, po dohodě s MZ, dne , č. j / , s platností od 1. září dobíhající obor - jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolventi jsou připraveni poskytovat ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a podílet se na preventivní, diagnostické, léčebné a dispenzární péči. Uplatní se v různých zdravotnických zařízeních léčebného a ambulantního charakteru, např. v nemocnicích, na poliklinikách a v zařízeních sociální péče a služeb. Odborné předměty jsou předpokladem k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese, všeobecné předměty poskytují širší všeobecné vzdělání nutné pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP 53 denní 240 Č. j. MSŠ/ŠVP-ZA/5/2010 ze dne s platností od 1. září jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolventi jsou připraveni poskytovat ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a podílet se na preventivní, diagnostické, léčebné a dispenzární péči. Uplatní se v různých zdravotnických zařízeních léčebného a ambulantního charakteru, např. v nemocnicích, na poliklinikách a v zařízeních sociální péče a služeb. Odborné předměty jsou předpokladem k získání vědomostí, - 7 -

8 dovedností a návyků potřebných k výkonu profese, všeobecné předměty poskytují širší všeobecné vzdělání nutné pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce M/007 Zdravotnický asistent - pětileté večerní studium pro absolventy 3letých učebních 45 večerní 60 oborů L/524 Podnikání 39 denní 60 - dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy 3letých učebních oborů L/524 Podnikání 40 večerní 90 - tříleté večerní nástavbové studium pro absolventy 3letých učebních oborů. Celkem za Mendelovu střední školu, Nový Jičín, p. o žáků 3. Přehled pracovníků školy a. Pedagogičtí pracovníci (viz přiložená tabulka) b. Provozní pracovníci (viz přiložená tabulka) - Pedagogičtí pracovníci Jméno Prac. zař. Vyučované předměty Kvalifikace Aprobace Važanská Renata PhDr Ř PSP FF/UK Praha učitelství pro SZŠ 31 Purmenský Lubomír Mgr. ZŘ MAT,INF,CHE PřF/UP Olomouc MAT,CHE 28 Šrámková Jaroslava Mgr. ZŘPV PSP,OSE FF/UK Praha ped-péče o nemocné 30 Bobek Jan Mgr. ZŘ MAT, INF UP Olomouc MAT, INF 16 Stanková Monika Mgr. ZŘ OBN, CJL, VSP, PRA UP Olomouc CJL, OBN 20 Kubiszová Monika Ing. ZŘ ANJ, SPJ VŠE Praha,SU Opava ANJ,SPJ,odb.předm. 22 Bravanský Jaromír Mgr. VU INF, EKO OU Ostrava odb. předm. 10 Abrahám Ladislav Ing. int. učitel PRA, EKO,HPE VŠE Praha odb. předm. 12 Adamcová Bronislava Mgr. int. učitel SOM,OSE,OSN VŠ Praha odb. předm. 5 Arnošt Jiří Ing. int. učitel ESP, MAN, INF VŠB Ostrava odb. předm. 8 Bajtková Ivana Mgr. int. učitel CJL, DEJ UJEP Brno CJL, DEJ 30 Baďurová Jana Mgr. int. učitel OBN, NEJ UP Olomouc NEJ, OBN, RUJ 15 Ballerová Magda Mgr. int. učitel CJL, NEJ OU Ostrava CJL, DEJ 33 Bártková Hana Mgr. Int. učitel ANJ Ped.F OU Ostrava TEV, BIO 13 Blahetová Hana Mgr. Int. učitel CJL, OBN MU Brno CJL, OBN 9 Blažková Marie Mgr. int. učitel SOM,OSE,OSN PedF/UP Olomouc OSE-SOM-PSP 11 Bambuchová Irena Ing. int. učitel INF, EKO, POF VŠE Praha odb. předm. 23 Boháčová Martina Mgr. int. učitel SOM,OSE,OSN PedF, UP Olomouc učitelství pro SZŠ 5 Brusová Lenka Mgr. int. učitel ANJ, RUJ, DEJ UP Olomouc,SU Opava RUJ, ANJ, DEJ 20 Brusová Václava Ing. Int.učitel EKO,UCE VŠE Praha učitelství ek.předm. 27 Budinská Lenka Ing. Int. učitel UCE, EKO OU Ostrava odb. předm. 16 Cejnková Eva Ing. int. učitel UCE,EKO VŠE Praha odb. předm. 30 Csengeová Karla Mgr. int. učitel SOM,OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 27 Délk a ped. prax e - 8 -

9 Dlouhý Ondřej Mgr. Int. učitel AGJ,CHE OU Ostrava CHE,AJ 3 Dobíáš Jaromír Mgr. Int. učitel NEJ, TEV UP Olomouc NEJ, TEV 20 Fedorová Kateřina Mgr. Int. učitel SPJ Ped.F OU Ostrava CJL, SPJ 8 Galiová Olga Ing. int. učitel ANJ VŠB Ostrava ANJ, odb. předm. 14 Glogar Čestmír Mgr. int. učitel TEV ZČU Plzeň TEV 8 Glogovská Renáta Mgr. int. učitel ANJ OU Ostrava CJL, ANJ, RUJ, HOZ 19 Hermanová Miroslava Mgr. int. učitel KLIN.PROP,OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 17 Hrachový Josef PhDr. int. učitel HOZ, PRA, DEJ, ZSV UP Olomouc DEJ, OBN 30 Jaluvková Zuzana Mgr. Int. učitel MAT,BIO UP Olomouc MAT,BIO 3 Jandl Roman Mgr. int. učitel MAT,MAS PF Ostrava MAT, ZTE 24 Jermář Martin Mgr. int. učitel INF, VSP, ZSV, OBN OU Ostrava OBN, ZTE 9 Jírová Lenka Mgr. int. učitel CJL, OBN UP Olomouc CJL, OBN 19 Janíčková Petra Mgr. Int. učitel SOM,OSE,OSN PedF, UP Olomouc učitelství pro SZŠ 6 Klementová Renáta Mgr. int. učitel AGJ,MAT PedF. Ostrava učitelství všerob.vzděl.př. 24 Klevarová Kateřina Mgr. int. učitel NEJ,DEJ Slezská univ. Opava DEJ-NJ 9 Klichová Blanka Mgr. int. učitel ZBO, ADP, EKO OU Ostrava odb. předm. 17 Kocůrková Alena Mgr. int. učitel ANJ, TEV, PEK PF Ostrava, SU Opava ANJ, RUJ, TEV 31 Koňaříková Ilona Mgr. int. učitel NEJ PF Olomouc NEJ, CJL 33 Kotulková Jindřiška Mgr. int. učitel OSE,OSN,PSP FF/UK Praha učitelství pro SZŠ 27 Koubková Jarmila Mgr. int. učitel NJ,ČJL FF/UP Olomouc Čjl-Nej 34 Kraciková Gabriela Mgr. int. učitel BIO,MAT,INF PřF/UP Olomouc Bi-M 12 Kupčák Petr Mgr. Int.učitel Mat, OU Ostrava MAT,ITE 1 Kubínová Kateřina MUDr. int. učitel KLIN.PROP LF/MU všeobecné lékařství 8 Kudělková Jarmila PhDr. int. učitel NEJ,OBN,PSY UP Olomouc NEJ, OBN 31 Küblová Jaroslava Ing. int. učitel EKO VŠB Ostrava odb. předm. 30 Lebeděv Věniamin int. učitel TEV UK Praha TEV 33 Lédr Zdeněk Mgr. int. učitel TEV,ČJL,DEJ PF Ostrava Čjl-D 25 Lenčešová Jiřina Ing. int. učitel UCE, EKO, DAS VŠE Praha odb. předm. 15 Macek Břetislav Mgr. Int. učitel MAT OU př.f Ostrava matematika v eko. 5 Marková Ivana Mgr. Int. učitel ZEM,TEV OU Ostrava ZEM,TEV 3 Masníková Drahomíra Mgr. int. učitel CJL, JAP, PSP UP Olomouc CJL, RUJ 33 Mašek Luboš Ing. int. učitel EKO, ZBO VŠZ Brno odb. předm. 16 Matúš Zdeněk Ing. int. učitel INF VŠB Ostrava odb. předm. 16 Michalová Lenka Ing. Int. učitel CHE VŠZe Brno CHE 20 Míkulenková Pavlína Mgr. Int. učitel CJL,OBN UP Olomouc CJL,OBN 7 Mílková Pavla Bc. int. učitel OSE,OSN Bakalář. stud. Ostrava Ose-Osn 20 Mišiková Sylva Mgr. int. učitel SOM,OSE,OSN PedF Olomouc učitelství pro SZŠ 8 Moravcová Lucie Mgr. Int. učitel AGJ SU Opava AGJ 3 Navrátilová Denisa Mgr. Int. učitel AGJ, HV UK Praha AGJ 7 Niklová Marie int. učitel OSE,OSN DPS+PSS Brno Ose-OSN 37 Nohel Milan Mgr. int. učitel INF, FYZ PF Ostrava FYZ, CHE,INF 23 Nováčková Jiřina Ing. int. učitel UCE, EKO VŠB Ostrava odb. předm. 30 Nurdin Šárka Mgr. Int. učitel AGJ, OV UP Olomouc AGJ 4 Oborná Hana Mgr. Int. učitel MAT,MAS,BIO PedF Ostrava všerob.vzděl.předm. 23 Olbrechtová Svatava Mgr. Int. učitel ANJ OU Ostrava, FF ANJ, CJL 9 Pagáčová Jana Ing. int. učitel PEK SU Opava odb. předm. 11 Pavlíková Zdeňka Mgr. int. učitel ZBO, PRO, OBP OU Ostrava odb. předm. 18 Pěchová Milada Mgr. Int. učitel SOM,OSE,OSN PedF UP Olomouc učitelství pro SZŠ 10 Rapčan Milan Mgr. int. učitel SOM,OSE,OSN UP Olomouc Učitelství SOM+zdrav.př. 16 Rušarová Andrea Mgr. int. učitel ANJ, NEJ OU Ostrava ANJ, NEJ 12 Skřivánek Radan Mgr. int. učitel ANJ, FRJ UP Olomouc ANJ, FRJ 15 Solanská Lenka Mgr. int. učitel OSE, OSN PedF UP Olomouc učitelství pro SZŠ 15 Spálová Marcela Ing. int. učitel UCE, ADP, VEF VŠB Ostrava odb. předm. 21 Staroňová Martina Ing. int. učitel UCE, EKO VŠE Praha odb. předm. 19 Sviderková Naděžda Mgr. int. učitel ANJ, PSY, DEJ UP Olomouc CJL, DEJ 28 Sýkorová Zita Mgr. int. učitel ANJ PedF/UP Olomouc učitelství pro SŠ AJ 12 Škyvarová Hana Mgr. Int. učitel MAT, MAS, ITE, PEK UP Olomouc, VŠB Ova MAT, ITE, PEK 15 Špačková Zdeňka Ing. int. učitel TEA, ADP, EKO VŠB Ostrava odb. předm. 15 Šuláková Alžběta Int. učitel AGJ Gymnázium

10 Tomančáková Lenka Ing. int. učitel EKO, HOK, ADP VŠB Ostrava odb. předm. 21 Tomek Dalibor Mgr. int. učitel HOZ, PEK PF Ostrava HOZ, RUJ 22 Týlová Jitka Mgr. int. učitel NEJ, OBN UJEP Brno TEV, OBN, NEJ 27 Tylová Simona Mgr. int. učitel OSE,OSN PedF a LF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 12 Vrána Ivan Mgr. int. učitel MAT,FYZ PřF/UP Olomouc M-F 39 Vránová Irina Mgr. int. učitel ČJL,OBN,LJ,RUJ FF/UP Olomouc Čjl-Ruj-Obn 32 Vránová Iva Mgr. int. učitel OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 22 Vrbková Radmila Mgr. int. učitel OSE,OSN,ZVZ PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 14 Vyštejnová Daniela Bc. int. učitel OSE,OSN Bakalář. stud. H. Králové Ose-OSN 20 Zacharová Eva PaedDr. int. učitel PSP,OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 23 Zapletal Petr Mgr. int. učitel CJL, FIL MU Brno CJL, FIL 8 Žlebek David Mgr. Int. učitel HOZ Ped.F OU ZEM, TEV 6 - Vychovatelky - DM Pelcová Zdeňka SPgŠ N. Jičín vychovatelství nad 32 Šajtarová Lenka SPŠ pedag. Nový Jičín učitelství nad 32 - Provozní zaměstnanci Jméno a příjmení Prac. zař. Délka praxe Úvazek Pozn. Fibichová Dagmar THP 31 8 Konvičná Šárka THP 27 8 Kremlová Renáta THP 19 8 MD Lazecká Marie THP nad 32 8 Londinová Věra THP 24 8 Martochová Helena THP 27 8 Tvrzníková Eva THP 29 8 Udvarosová Michaela THP 15 8 Bezděková Dana D 28 8 Cibulcová Marie D 32 8 Dostálová Marie D nad 32 8 Hájková Martina D 19 8 Hubrová Martina D 23 8 Jelen Přemysl D nad 32 8 Lišková Alžběta D nad 32 8 Lorencová Alena D nad 32 8 Masník Petr D nad Navrátilová Ludmila D nad 32 8 Novobilská Milena D 30 8 Palátová Božena D nad 32 8 Pšenicová Jana D nad Sedláková Jarmila D nad 32 8 Ševčíková Jana D nad 32 6 Šimíčková Dana D 31 8 Šuránková Marie D nad

11 Personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,17 61 více let ,17 celkem ,00 % x Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní ,50 vyučen ,50 střední odborné ,50 vysokoškolské ,50 celkem ,

12 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Pracoviště:Tyršova 9 odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % učitelé VVP učitelé OP výchovný poradce školní metodik prevence ICT koordinátor Aprobovanost výuky Pracoviště: Tyršova 9 Předmět Matematika MAT 100% Český jazyk a literatura CJL 100% Německý jazyk NEJ 100% Anglický jazyk ANJ 75% Ruský jazyk RUJ 100% Španělský jazyk SPJ 100% Občanská nauka OBN 100% Dějepis DEJ 100% Zeměpis ZEM 100% Tělesná výchova TEV 100% Základy přírodních věd ZPV 100% Veřejná správa VSP 100% Právo PRA 100% Ekonomika EKO 100% Informační a komunikační technologie ICT 100% Písemná a elektronická komunikace PEK 92% Zbožíznalství ZBO 100% Obchodní provoz OBP 100%

13 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Pracoviště:Divadelní 4 odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % učitelé VVP učitelé OP výchovný poradce školní metodik prevence ICT koordinátor vychovatel Aprobovanost výuky Pracoviště: Divadelní 4 Předmět Matematika MAT 100% Český jazyk a literatura CJL 100% Německý jazyk NEJ 100% Anglický jazyk ANJ 80% Občanská nauka OBN 100% Dějepis DEJ 100% Zeměpis ZEM 100% Tělesná výchova TEV 100% Chemie CH 100% Fyzika F 100% Biologie Bi 100% Informační a komunikační technologie IKT 100% Veřejné zdraví a výchova ke zdraví VZ 100% První pomoc PP 100% Psychologie a komunikace PSK 100% Somatologie SOM 100% Ošetřovatelství OSE 100% Ošetřování nemocných OSN 100% Latinský jazyk LJ 0% Klinická propedeutika KP 100% Základy epidemiologie a hygieny Zeh 100% Ekonomika Ek 100%

14 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Pracoviště: Dukelská 350 odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % učitelé VVP 15,9 0 15,9 100 učitelé OP 10,2 0 10,2 100 výchovný poradce 0 1 1,00 0 školní metodik prevence 0 1 1,00 0 ICT koordinátor 1 0 1, vychovatel Aprobovanost výuky Pracoviště: Dukelská 350 Předmět Matematika MAT 100% Český jazyk a literatura CJL 100% Německý jazyk NEJ 100% Anglický jazyk AGJ 100% Francouzský jazyk FRJ 100% Ruský jazyk RUJ 100% Španělský jazyk SPJ 100% Občanská nauka OBN 100% Dějepis DEJ 100% Zeměpis ZEM 100% Tělesná výchova TEV 100% Chemie CH 100% Fyzika F 100% Biologie Bi 100% Informační a komunikační technologie IKT 92% Ekonomika EKO 100% Účetnictví UCE 100% Písemná a elektronická komunikace PEK 100% Volitelné předměty 100%

15 4. Údaje o přijímacím řízení 4.1. Kritéria přijímacího řízení (viz příloha č. 1) 4.2. Výsledky přijímacího řízení Datum konání přijímací zkoušky: duben 2011 Počet přihlášených Přijato Proti rozhodnu tí se odvolalo Celkový počet zápis. lístků Celkový počet nepřijatých 1. kolo Informační technologie Veřenosprávní činnost Podnikání denní studium Podnikání večerní studium Zdravotnické lyceum Zdravotnický asistent Obchodní akademie Ekonomické lyceum Proti rozhodnu tí se odvolalo Celkový počet zápis. lístků Celkový počet nepřijatých 2. kolo a další kola Počet přihlášených Přijato Informační technologie Veřenosprávní činnost Podnikání denní studium Podnikání večer.studium Zdravotnické lyceum Zdravotnický asistent Obchodní akademie Ekonomické lyceum

16 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (viz přiložené tabulky) 5.1 Tabulka a) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 5.2 Tabulka b) Výsledky maturitních zkoušek

17 5.1 Přehledné údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání SOŠ Obor počet žáků celkem z toho dívek z toho chlapců vyznam enanýc h prospěl i nepros pěli průměr přestup /zanech ání studia opakují ročník vylouče ní ze studia Omluvená absence celkem průměr na ž. neomluvená absence 5341M/01 Zdravotnický asistent ŠVP , ,85 9 0, M/007 Zdravotnický asistent , , , M/007 Zdravotnický asistent-več , ,58 3 0, M/005 Zdravotnické lyceum , ,46 4 0, M/02 Ekonomické lyceum , , M/002 Ekonomické lyceum , , M/02 Obchodní akademie , , , M/004 Obchodní akademie , , M/001 Veřejnosprávní činnost , , M/01 Veřejnosprávní činnost , , M/01 Informační technologie , ,9 21 0,7 6341M/040 Informatika v ekonomice , ,8 18 0,2 CELKEM , , ,24 celke m průmě r na ž. Obor počet žáků celkem Přehledné údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání SOU z toho dívek z toho chlapců vyznamena ných prospě li nepro spěli prům ěr přestup/z anechání studia opakují ročník vylouč ení ze studia Omluvená absence celke m průmě r na ž. neomluvená absence 6641L/01 Obchodník/obchodnice , ,2 58 3,2 6641L/008 Obchodník/obchodnice , ,8 54 1,2 6441L/524 Podnikání-denní studium , ,0 47 1,2 6441L/524 Podnikání-večerní studium , ,0 0 0 CELKEM , , ,87 celkem průměr na ž

18 5.2 Maturitní zkoušky ve školním roce Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky pracoviště Tyršova 9 třída prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neuzavřený 4. ročník celkem VS IT OB PD PV Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky pracoviště Divadelní 4 třída prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neuzavřený 4. ročník celkem ZL ZA 4.A ZA 4.B Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky pracoviště Dukelská 350 prospěl s neuzavřený třída vyznamenáním prospěl neprospěl 4. ročník celkem EL 4.A OA 4.B OA 4.C

19 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků vychází ze směrnice ředitelky školy k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a z dvouletého plánu DVPP. Je významnou prioritou školy, podporuje rozvoj školy cestou učící se organizace a učitelé využívají veškeré formy vzdělávání samostudium, semináře a kurzy z nabídky vzdělávacích institucí a pedagogických center. V letošním roce došlo k otevření Mendelova vzdělávacích centra a škola sama se stala centrem odborného vzdělávání na škole. I v letošním školním roce pokračovalo vzdělávání k nové formě státní maturitní zkoušky učitelů českého jazyka a cizích jazyků. Dva vyučující ukončili studium magisterského studijního programu a jedna vyučující si rozšířila v bakalářském studijním programu učitelství anglického jazyka pro středoškolskou praxi. Celkem v tomto školním roce bylo vyčerpáno na vzdělávání ,- Kč. Na škole je dlouhodobě podporována oblast ICT. Této oblasti se věnuje koordinátor ICT a řídí tuto oblast napříč všemi pracovišti školy (viz příloha č. 2). Učitelé školy se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí Pracoviště Divadelní 4 Datum akce: Název vzdělávání: Vzdělávání šk. rok 2010/11 Datum akce Název vzdělávání PhDr. Renata Važanská Konference ředitelů SZŠ-Brno Fizioterapie neznamená jen masáže-ou Ova Ředitelská dílna-hranice, CDV Ostrava Konference vzděl.inst.sdružených v AIVD Setkání uživatelů SAS-Slavonice Seminář ředitelů MŠMT Praha Konference MŠMT k odb. vzděl. celoročně Jazykové vzdělávání NEJ Ukončení studia na UPOL-učitelství Mgr. Bronislava Adamcová srpen 2010 Mgr. Hana Blahetová Mgr. Marie Blažková odb.předm.pro zdravotnické školy - Olomouc Problematika psychosoc. onemocnění z pohledu celostní medicíny MSŠ Nový Jičín Školení o interaktivní tabuli MSŠ Nový Jičín Hodnotitel písemné a ústní práce pro ČJL Ostrava Jak učit o komunismu Ostrava (NIDV) Vzdělávací program: Intenzivní podpora pro pedagogické prac.,akreditováno MŠMT (org.mansio,didaktik) - Ostrava Islám a střet civilizací Ostrava (NIDV) ukončeno Zadavatel MZ e-learning Zadavatel pro žáky s PUP MZ e-learning ukončeno

20 ukončeno říjen-listopad 2010 Školní maturitní komisař MZ e- learning+prezenční studium Olomouc Fyzioterapie nejsou jen masáže MSŠ Nový Jičín Problematika psychosoc. onemocnění z pohledu celostní medicíny MSŠ Nový Jičín Prevence pro 3. tisíciletí MSŠ Nový Jičín 5leté magister.stud.- ukončeno Psychologie Filozofická fakulta UP Olomouc Školní psycholog a spec.pedagog na ZŠ a SŠ FF UP Olomouc obhajoba závěr.prácí ukončeno Mgr. Karla Csengeová celoročně Jazykové vzdělávání Aj Nový Jičín E-learningové školení k novým maturitám Psychosomatická medicína MSŠ Nový Jičín Seminář NLK portál MEDVIK Praha NLK únor,březen,duben 2011 E-learning. Kurs pro knihovníky Konference bioregulace a psychosomatika MSŠ Nový Jičín celoročně Anglický jazyk Nový Jičín celoročně Meditativní a relax.techniky N.Jičín, Pha Mgr.Jaromír Dobiáš Zadavatel e-laerning Zadavatel pro žáky s PUP MZ e-learning Hodnotitel ústní zkoušky něm.jazyk e- learning Rozvoj kompetencí učitelů 1 příprava na novou maturitu z CIJ NJ SU Opava Hodnotitel ústní MZ NJ Ostrava Hodnotitel pís.práce NJ - Ostrava Průběžně Anglický jazyk MSŠ Nový Jičín Mgr Renáta Glogovská září 2010 Posuzovatel otevřených úloh e-learning Ing. Václav Herman říjen 2010 říjen 2010 říjen 2010 Zadavatel pro žáky s PUM MZ TP,ZP,SP,SPU- O,III-SP e-learning Hodnotitel ústní zk.- RUJ e-learning, Ova Hodnotitel písemné zk. RUJ e-learning Ova Hodnotitel ústní zk. Pro žáky s PUP SPU-O-Elearning únor 2011 červen 2010 duben 2011 Studium pedagogiky KVIC Opava Odborná stáž v Anglii - MSŠ únor červen 2011 Mgr. et Mgr. Miroslava Hermanová Říjen-listopad 2010 Aktivizace seniorů s demencí-diakonie Val.Mez. Fyzioterapie nejsou jen masáže-nový Jičínzáštita OU

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2012 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2016 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2014 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Obory podle ŠVP platné od 1. 9. 2014, počínaje 1. ročníkem Obsah Asistent zubního technika...

Více

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Mgr. Ludmila Pavlátová, v. r. ředitelka školy MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika UČEBNÍ PLÁN Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika Délka vzdělávání: 4 Forma studia: denní forma vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika délka vzdělávání: 4 forma studia: denní forma vzdělávání Platnost: od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem Kategorie

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika délka vzdělávání: 4 forma studia: denní forma vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů včetně zkratek

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Učební plány. oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Učební plány. oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Učební plány oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Obory podle ŠVP platné od 1. 9. 2013, 4. ročníky a 1. 3. ročníky s platností od 1. 9. 2015 školní rok 2017/2018 Asistent

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více