Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou ZŠ a MŠ Grygov na jednání dne

2 Charakteristika školy Základní škola Grygov identifikační číslo zařízení byla ve školním roce 2013/2014 školou čtyřtřídní se spojenými ročníky 4. a 5. v jedné třídě. První ročník byl samostatný, 2. a 3. byl z větší části samostatný, ke spojení těchto ročníků docházelo v předmětech prvouka, pracovní činnosti, výtvarná a hudební výchova v celkovém rozsahu 5 vyučovacích hodin. Zřizovatelem školy je Obec Grygov. Do sítě škol byla zařazena od jako součást právního subjektu Základní škola Grygov, okres Olomouc, příspěvková organizace, IČO a identifikátorem zařízení Od nese příspěvková organizace název Základní škola a Mateřská škola Grygov, příspěvková organizace. Základní škola Podle výkazu o základní škole ke dni měla škola 64 žáků (31 chlapců a 33 děvčat) a jednu žákyni, která studuje v zahraničí podle 38 odst. 1a). Během školního roku nedošlo k žádné změně v počtu žáků. Výuka žáků probíhala ve 4 třídách. I. třídu na naší škole ukončilo 17 dětí, II. třídu 12 dětí, III. třídu 14 dětí a IV. třídu 21 dětí (9 ve 4. roč. a 12 v 5. roč.). Součástí školy byla 2 oddělení školní družiny, kde bylo zapsáno 58 dětí (25 chlapců a 33 děvčat) z ročníku. Za pobyt ve školní družině zůstal poplatek 50,Kč měsíčně na jedno přihlášené dítě. Ve škole pracovalo 7 kmenových pedagogických pracovníků (5 učitelů a 2 vychovatelky). Všichni pedagogičtí pracovníci měli od předepsanou kvalifikaci. Organizace výchovně vzdělávací práce: Učitelé: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka školy a třídní učitelka II. třídy (2. ročník), Mgr. Anna Škarabelová třídní učitelka I. třídy (1. ročník), která měla zkrácený úvazek 0,591, Mgr. Marie Křivánková třídní učitelka III. třídy (3. ročník), Mgr. Ivana Vávrová třídní učitelka IV. třídy (spojené ročníky 4. a 5.), Mgr. Jan Tetera učitel, který dobíral nad úvazkové hodiny v ročníku. Vychovatelky ve školní družině: Barbara Benešová a Kateřina Chramostová, která měla nejprve zkrácený úvazek 0,45 a od navýšený na 0,5. Provoz školy dále zabezpečoval pan František Pecháček ve funkci školníka s úvazkem 0,50. Paní Miroslava Kozáčková vykonávala práci uklízečky s úvazkem 1,00. Vytápění všech prostor Základní školy a Mateřské školy Grygov zabezpečoval zřizovatel. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Základní škola byla zařazena do sítě škol podle 13a odst. 2 a 13b odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., O státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne jako součást příspěvkové organizace Základní škola Grygov, okres Olomouc s identifikátorem zařízení , IČO , IZO součásti , školní družina IZO součásti s účinností od V ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu Zdravá škola.

3 Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení Jediným řízením na prvním stupni základní školy je zápis do budoucí 1. třídy. Ve školním roce 2013/2014 proběhl zápis 21. ledna 2014 a bylo zapsáno 21 dětí. Z tohoto počtu však celkem 6 zákonných zástupců podalo žádost o odklad povinné školní docházky. Všem žádostem bylo vyhověno. Údaje o zařazování dětí Zařazování integrovaných dětí V průběhu školního roku 2013/2014 byla u jednoho žáka 1. třídy navržena integrace. K ostatním dětem, které měly nějaké výukové problémy, jsme přistupovali formou individuální výuky. Žáci vedení v evidenci PPP a SPC V evidenci PPP a SPC v Olomouci byli 4 žáci, z nich 1 byl v průběhu roku integrován. U všech bylo přihlíženo k jejich potížím a při vyučovacím procesu jim byla věnována individuální péče. Reedukace výukových potíží a doučování prováděly po celý školní rok v 1. ročníku paní učitelka Mgr. Anna Škarabelová ve 2. ročníku paní učitelka Mgr. Ivana Vávrová ve 3. ročníku paní učitelka Mgr. Marie Křivánková. Prospěch Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků V prvním pololetí školního roku 2013/2014 bylo klasifikováno 64 žáků, všichni žáci prospěli, z nich 34 se samými jedničkami a 57 žáků s vyznamenáním. Na konci školního roku bylo klasifikováno opět 64 žáků, všichni žáci prospěli, z nich 32 žáků se samými jedničkami a 56 žáků s vyznamenáním. Prospěchové průměry jednotlivých ročníků byly následující: 1.pololetí: Ročník ČJ M AJ PRV PŘ VL CELKEM 1. 1,12 1,12 1,00 1, ,67 1,50 1,33 1, ,43 1,21 1,07 1,00 1, ,78 1,11 1,00 1,00 1,33 1,122

4 5. 1,67 1,58 1,17 1,42 1,42 1, pololetí: Ročník ČJ M AJ PRV PŘ VL CELKEM 1. 1,18 1,18 1,00 1, ,75 1,67 1,25 1, ,50 1,43 1,43 1,07 1, ,78 1,22 1,00 1,00 1,22 1, ,92 1,58 1,58 1,25 1,42 1,315 Všech 12 žáků 5. ročníku odešlo z naší školy a pokračují ve výuce (6. ročník). 9 žáků pokračuje na Základní škole ve Velkém Týnci, 1 žákyně na ZŠ Komenium Olomouc, 1 žák na FZŠ Olomouc, Hálkova 4 a 1 žák na ZŠ Olomouc, Stupkova 16. Chování V prvním pololetí bylo uděleno 11 pochval třídního učitele. Bylo uděleno 5 napomenutí třídního učitele. Další výchovná opatření nebyla udělena. Ve druhém pololetí bylo uděleno 8 pochval ředitele školy a 21 pochval třídního učitele. Napomenutí třídního učitele bylo uděleno 5 a 1 důtka ředitele školy. Zameškané hodiny Celkový počet zameškaných hodin v prvním pololetí byl 2043, z toho 0 neomluvených. Průměr zameškaných hodin na jednoho žáka 31,43 Celkový počet zameškaných hodin ve druhém pololetí bylo 1693, z toho 0 neomluvených. Průměr zameškaných hodin na jednoho žáka 26,05. Úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy K přijímacím zkouškám na střední školu se v tomto školním roce nikdo nepřihlásil. Záškoláctví a nejčastější kázeňské problémy Záškoláctví se na naší škole nevyskytovalo. Kázeňské přestupky byly drobnějšího charakteru. Šikana se na naší škole vzhledem k výchovnému záměru školy (vzájemná pomoc a tolerance) nevyskytla. Některá výchovná opatření byla uložena za nevhodné chování a za neplnění školních povinností (nejčastěji zapomínání).

5 Spolupráce Základní škola úzce spolupracovala s mateřskou školou (společné akce, vzájemné návštěvy, společná návštěva divadelních představení a koncertů, společné vycházky, veřejná vystoupení dětí). Nadále se snažíme o návaznost a vzájemnou propojenost obou škol. Se spádovou školou ve Velkém Týnci jsme si vzájemně předávali informace o žácích, snažili jsme se o propojení vzdělávacích programů, využívali jsme i další formy vzájemné spolupráce. Spolupracovali jsme také nadále se základní školou v Majetíně (některé společné akce, vzájemné kontakty ředitelů a třídních učitelů v průběhu roku). S psychology a pedagogickými pracovníky PPP a SPC v Olomouci jsme spolupracovali při řešení výchovně vzdělávacích potíží žáků. S rodiči škola tradičně spolupracovala celoročně. Pravidelně je informovala o prospěchu a chování jejich dětí, uspořádala pro ně tradiční Den otevřených dveří, umožňovala jim kdykoliv po domluvě se zúčastnit výuky. Společně se SRPŠ pořádala některé akce pro děti a veřejnost (maškarní dětské radovánky, oslavy MDD). Pedagogický sbor připravil s žáky několik vystoupení pro veřejnost. SRPŠ z vydělaných finančních prostředků hradilo žákům dopravu autobusem na různé akce, divadelní představení a koncerty a odměny pro žáky k různým příležitostem. Účast na soutěžích Sportovní: McDonald s CUP fotbalový turnaj (byli jsme pořadateli obou okrskových kol,): okrskové kolo (1. místo starší žáci, 5. místo mladší žáci) okresní kolo (5. místo starší žáci) Atletická olympiáda mikroregionu Království ve Velkém Týnci: 2. místo starší žáci, 3. místo mladší žáci 6 individuálních medailí Plavecká olympiáda mikroregionu Království v Majetíně: 2 individuální medaile Florbalový turnaj žáků i žákyň Netradiční olympiáda v Grygově Matematické: Matematický klokan (jedno 2. místo) Výtvarné: Výtvarná soutěž pořádaná ZŠ a MŠ Citov (4x umístění do 3. místa) Hasičská výtvarná soutěž Celorepublikové testování žáků 5. ročníku v letošním roce neproběhlo. Zájmové kroužy Byly vedeny pod záštitou Církevního gymnázia v Olomouci: Angličtina hrou 1. a 2. roč. Mgr. Marie Křivánková Anglická konverzace 4. a 5. roč. Mgr. Ivana Vávrová

6 Pohybové hry roč. Mgr. Jan Tetera Sportovní hry roč. Mgr. Hana Navrátilová Dále probíhaly na naší škole kroužky vedené externími pracovníky: Hra na hudební nástroj Šachový kroužek p.šiškov p. Fuksík Nejvýznamnější akce pro děti Kultura: 7 divadelní představení ve školce, kterých se zúčastnili i žáci 1. ročníku. 1 divadelní představení balet Broučci v Moravském divadle (2. 5.roč.). 1 divadelní představení v Divadle hudby (1. roč.). Návštěva Arcibiskupského paláce s adventním programem. Hudební představení (skupina MARBO). Andersenova noc (literární soutěže, přespání v knihovně obecního úřadu). Celodenní akce: Školní výlet do Šternberku (animační program na šternberském hradě, Expozice času) Veletrh vědy a výzkumu na UP v Olomouci Setkání s myslivci beseda, střelba ze vzduchové pistole, ukázka spolupráce myslivců a jejich vycvičených psů. Další akce výchovně vzdělávacího charakteru: Dental alarm (správné čištění zubů) Sdružení D program Méďové (vzájemné vztahy mezi dětmi) Beseda ne téma šikana s p. S. Dysmasem Návštěva knihovny v Grygově. Škola v přírodě: V letošním školním roce se škola v přírodě nekonala. Projekt: Celoškolní projekt Letem světem světadíly. Příroda, životní prostředí, ekologie Den Země. Třídění odpadů. Celoroční sběr starého papíru a PET víček. Aktivity v rámci projektu Recyklohraní (sběr baterií, starých mobilních telefonů,..). Pokojové rostliny ve všech prostorách školy a péče o ně. Péče o životní prostředí (udržování pořádku a čistoty). Používání ekologických čisticích prostředků. Po celý rok v rámci výuky vycházky do přírody pozorování změn, života zvířat a rostlin v průběhu ročních období (např. rozkvetlé koniklece).

7 Spolupráce s rodiči Slavnostní zahájení školního roku. Akce: Maškarní dětské radovánky. Den dětí. Den otevřených dveří. 4 třídní schůzky, individuální konzultace dle potřeby. Spolupráce s obcí Účast pana starosty na slavnostním zahájení školního roku. Pasování předškoláků na školáky a rozloučení s žáky 5. ročníku na obecním úřadě. Pravidelné konzultace při přípravě akcí obecního charakteru. Spolupráce při sestavování a čerpání rozpočtu školy. Pravidelné příspěvky do obecního časopisu a na internet. Účast na veřejném zasedání obecního zastupitelstva (Mgr. Hana Navrátilová). Lampiónový průvod ke vzniku samostatného čs. státu. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v obci. Zdobení obecní májky v sokolské zahradě. Veřejná vystoupení žáků Kulturní vystoupení u příležitosti vítání nových občánků obce. Kulturní vystoupení u příležitosti výročí vzniku samostatného ČSR. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Kulturní vystoupení ke Dni matek. Vystoupení žáků hudební školy pro rodiče a veřejnost (na Vánoce a na závěr šk. roku). Vystoupení dětí z kroužku Anglické konverzace (2x). Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium na UK Praha v rámci CŽV (úspěšně ukončeno studium pro získání kvalifikace pro 1. stupeň ZŠ p. ředitelka). Studium pro získání kvalifikace pro výuku Aj (p. uč. Křivánková). Sledování pedagogického tisku. Školení v různých vybraných oblastech. Samostudium odborné literatury, předávání získaných znalostí spolupracovníkům. Samostudium školské legislativy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády apod.) Seznamování se s novými trendy ve výuce a netradičními metodami a formami práce. Získávání nových znalostí a podnětů od kolegů i jiných pedagogických pracovníků. Materiální vybavení a opravy Díky rekonstrukci, která proběhla v loňském školním roce, byla škola zároveň v tomto období materiálně vybavena. V letošním školním roce tudíž nebylo zapotřebí doplnit zásadní materiální vybavení. Naši pozornost zaujala školní zahrada, kdy zastupitelstvo obce Grygov schválilo její rekonstrukci. Začala probíhat jednání o získání dotace a schůzky se zahradní architektkou, která udělala základní návrhy. K vlastní realizaci dojde pravděpodobně v příští školním roce. Školní družina

8 Školní družina je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Grygov příspěvková organizace, Komenského 72, Provoz školní družiny: hodin, 12:40 16:00, v pondělí rozšířené rukodělné odpoledne do hodin. Počet oddělení: 2 Počty dětí ve školní družině: stav žáků 58 dětí. Chlapců 25, dívek 33. Dva žáci odhlášeni v měsíci dubnu. Děti pracovaly ve dvou odděleních. I. oddělení mladší děti a II. oddělení starší děti. V daných časových úsecích bylo I. a II. oddělení spojováno. Školní družina pracovala dle Rámcového vzdělávacího plánu Veselým krokem celým školním rokem a činnost byla dále zaměřena na přípravu vystoupení ke Dni matek Vodnické putování. V měsíci červnu proběhla ve školní družině inspekce viz. níže. Od má ŠD vlastní třídu, která je rozdělena na hrací plochu a pracovní plochu. Na pracovní ploše je umístěna pracovní kuchyňská linka, kterou děti bohatě využívají během činnosti ŠD a v rozšířeném rukodělném odpoledni. Stále je postupně vybavována ruční hnětač, rychlovarná konvice. Během roku byla zakoupena televize a přehrávač s rádiem, který byl hojně využíván při nácvicích vystoupení. II. oddělení má k dispozici další třídu po skončení vyučování. Prostor je řešen tak, aby dětem školní družiny umožňoval provádět činnosti ŠD hrací plocha na koberci, úložné prostory pro materiály a hračky. Z akcí ŠD: Prostřeno, Obrázkový jídelníček, beseda se členkou mise v Afganistánu, Podzimní maraton, Bramborové závody, Dočesná, O největší a nejmenší jablko ŠD, Šoumen ŠD, Cukrářka, Adventní pexeso, Mikuláš ve ŠD, Vánoce ve ŠD, Masopustní průvod, Valentýnská párty ŠD, Hlas ŠD a podobně viz. RVP ŠD Grygov. MATEŘSKÁ ŠKOLA 1. Charakteristika školy Mateřská škola Grygov je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Grygov příspěvková organizace, Komenského 72, , IČO Provoz školy: 06:30 16:00 Počet tříd: 3 dopoledne 2 odpoledne (15:00 16:00) Počty dětí ve třídách: I. třída Broučci 23 dětí II. třída Myšky 20 dětí III. třída Sovičky 21 dětí Počet pedagogických zaměstnanců: 6 Z toho 5 pedagogických pracovníků pracovalo na úvazek 1,0 a 1 na částečný 0,2.

9 Počet provozních zaměstnanců : 2 (1 úvazek 1,0 a 1 částečný 0,5) Počet asistentů pedagoga: 1 2. Demograf. vývoj. změny zaznamenány v průběhu šk. roku V září nastoupilo do MŠ 64 dětí z toho 9 dětí navštěvovalo Mš 4 hodiny denně, popř. 5 dnů v měsíci. Od února 2014 začaly všechny děti navštěvovat MŠ celodenně. K zápisu do MŠ se dostavilo 17 dětí, z toho mohlo být z kapacitních důvodů přijato 15 dětí. Po dohodě se zřizovatelem budou dvě nepřijaté děti přijaty od dubna Do ZŠ odešlo 15 dětí, 14 do ZŠ v Grygově a 1 dítě do ZŠ v Olomouci. S odkladem povinné školní docházky nám v MŠ zůstalo 6 dětí. 3. Výchovně vzdělávací proces V letošním školním roce jsme pracovali podle školního vzdělávacího programu Školka dětem. Vycházíme z podmínek MŠ a naším cílem je vést děti ke zdravému životnímu stylu, který spočívá v úctě ke zdraví a k praktickým dovednostem chránícím zdraví. Snažíme se rozvíjet schopnosti dětí, osvojení si základních hodnot lidstva a respektování tradic. 4. Spolupráce s rodiči: Rodičům byla prezentována koncepce školy, záměry a změny formou schůzek, nástěnek, vystavených dětských prací, fotodokumentace, individuálních rozhovorů a společných tvořivých odpolední. 5. Aktivity školy, kultura, spolupráce: Maňáskové divadlo v MŠ Fotografování se zimní tematikou Cesta za pokladem Divadlo v MŠ Návštěva hospodářského dvora Účast a vystoupení na lampiónovém průvodě Návštěva hospodářského dvora Helloween u Broučků Tvořivé odpoledne s rodiči Divadlo v MŠ Návštěva předškoláků v 1. třídě Návštěva vánoční výstavky na OÚ Mikulášování v MŠ Rozsvěcení stromu vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, zpěv koled Projektový den Čertovská školka Divadlo v MŠ Vánoční nadílka v MŠ Návštěva Moravského divadla spolu s dětmi ze ZŠ Návštěva předškoláků v 1. třídě Fotografování předškoláků na tablo Leden únor Lyžařský kurs pro MŠ v Hlubočkách (jen některé děti) Karneval v MŠ

10 Skupina MARBO Logopedická depistáž Maňáskové divadlo v MŠ Vycházka na koniklece Divadlo v MŠ Fotografování v MŠ Vynášení Moreny Návštěva knihovny v Grygově Návštěva hospodářského dvora s mláďaty 1. a 8. 4.Tvořivé odpoledne s rodiči Vycházka do Království Divadlo v MŠ Návštěva svíčkárny RODAS předškoláci Den Země v Olomouci předškoláci Zápis do MŠ Čarodějnice v MŠ Vystoupení ke Dni matek Myšky Vystoupení ke Dni matek Broučci Vystoupení ke Dni matek v Sokolovně Sovičky 12. a Návštěva Divadla hudby v Olomouci 21., 22. a Exkurze u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Den dětí v MŠ cesta za pokladem Fotografování tříd Školní výlet do Střížova zahradní železnice Pasování na školáky Spaní v MŠ Sovičky Vystoupení dětí na Vítání občánků červen Schůzka s rodiči nově přijatých dětí 6. Údaje o pracovnicích MŠ Dvě paní učitelky kvůli nedostatečné kvalifikaci jsou nuceny doplnit odpovídající vzdělání. Obě jsou od září 2014 přijaty ke studiu v Boskovicích a Obratani. Učitelky se v průběhu roku zúčastňovaly školení a seminářů, které pořádala akreditovaná školící střediska. Změny pracovníků: Ve třídě Broučků pracovaly pí. učitelky Mgr. Jana Soukopová a Dominika Burešová, Dis., ve třídě Myšek Bc. Michaela Svobodová, kterou v březnu vystřídala Bc. Veronika Vránová a odpolední provoz před spojením tříd zabezpečovala paní Alena Hrochová. Ve třídě předškoláků Soviček pracovaly pí. učitelky Tereza Pospíšilová a Bc. Veronika Vránová, místo které se v lednu po dlouhodobé nemoci vrátila pí. učitelka Bc. Vladislava Švecová. V MŠ ve třídě Soviček pracovala i asistentka pedagoga pí. Kateřina Chramostová. 7. Materiální vybavení a opravy spolupráce s obcí Ve starší části budovy MŠ, jež nebyla součástí rekonstrukce, která proběhla v období 6/ /2012, proběhlo malování všech prostor a byly zakoupeny nové koberce.

11 Do školky byly zakoupeny nové hračky, knihy a pomůcky pro potřeby dětí. Všechny třídy byly v průběhu roku doplňovány výtvarným materiálem. Do tříd byla dokoupena nová povlečení na postýlky. 8. Závěry pro práci v příštím roce 1. Uplatňovat netradiční formy spolupráce s rodiči ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu a prezentace školy na veřejnosti. 2. Využívat možnosti sebevzdělávání. Školní jídelna Ve školní jídelně pracovali čtyři zaměstnanci, vedoucí školní jídelny p. Jana Lengálová, kuchařka p. Jitka Vaculová, Zdeňka Vašová a Dobromila Raková. V tomto školním roce bylo zapsaných strávníků: MŠ 64 dětí ZŠ 61 dětí zaměstnanci 19 ostatní 44 Celkem 188 Ve školním roce 2013/2014 se uvařilo celkem obědů (z toho 8103 obědů v rámci doplňkové činnosti), pro děti mateřské školy se udělalo během celého roku svačinek. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 na naší škole proběhla inspekční činnost České školní inspekce na základě šetření stížnosti pana Jaroslava Rákosníka. V průběhu kontroly nebyla zjištěna žádná pochybení z hlediska dodržování povinností školy. Stížnost byla Českou školní inspekcí shledána jako nedůvodná.

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Bohutíně 15. 9. 2014 zpracoval Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy 1 I. Základní údaje

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2014-2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014-2015 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva školy za rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za rok 2009/2010 Základní škola Hlubočky-Mariánské Údolí okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 355, Hlubočky 3 tel: 585 351 210, mob. 736 539 006 zs.mar.udolí@seznam.cz IČ: 70982031 č. j: 182 /2010 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Zpracovala: Jana Zábojniková Projednala: Pedagogická rada školy Základní údaje: Adresa, telefon e-mail: Základní škola a Mateřská škola Panenské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více