Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Říjen 2012 / 20. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Říjen 2012 / 20. ročník"

Transkript

1 Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Říjen 2012 / 20. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova

2 Vážení rodiče, milí žáci, ÚVODNÍK nový školní rok přinesl spoustu změn - tentokrát i v právních předpisech pro základní školství. Další přinesl pak život sám a jiné jsme udělali sami na základě zkušeností z předcházejícího školního roku. Dovolte, abych Vás informoval o těch nejzásadnějších. Do školy nastoupila nová paní učitelka Mgr. Pavla Ženčáková (třídní učitelka ve třetí třídě) místo Mgr. K. Suralové, která odešla na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Délka přestávek se u nás měnit nebude, také nebudeme na konci školní docházky vydávat výstupní hodnocení. Změna školního vzdělávacího programu přinesla úpravu učebního plánu: v 9. ročníku se rodinná výchova stala povinným předmětem a zavádíme nový předmět v témže ročníku mediální výchovu. V rámci aktivit Škol podporujících zdraví jsme zpracovali nový čtyřletý projekt. Nově je v něm i plán sexuální výchovy (k nahlédnutí v kanceláři školy). Letos budeme obhajovat titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Chceme upravit výuku pracovních činností především u chlapců v 6., 8. a 9. ročníku tak, aby byla více zaměřena na manuální dovednosti a práci s nářadím. Výuku plavání a dopravní výchovy chceme zachovat ve stávajícím rozsahu (plavání ve ročníku, DV ve 4. ročníku). Výuka volitelného předmětu německý jazyk je kvůli nízkému počtu žáků v 8. a 9. ročníku spojena. Lyžařský kurs budeme letos pořádat společně pro žáky 7. a 8. ročníku. Podařilo se dobudovat doskočiště pro skok daleký a boudu na nářadí na školním pozemku. Dobře letos funguje i spolupráce s rodiči. Všem, kteří škole a žákům pomáhají, patří velký dík. Věřím, že nám můžete pomoci i vy. V rámci volby povolání, předmětu v osmém ročníku, chceme realizovat projekt, který by žákům přiblížil radosti i strasti různých povolání. Hledáme tedy rodiče ochotné pomoci krátce povyprávět o své profesi, připravit ukázku - případně prosíme o dohodnutí exkurze v podniku, ve firmě atd. Víme, že děti přijímají velmi dobře informace od zkušeného člověka z praxe. Jsme teprve na začátku školního roku. Dovolte tedy, abych popřál vám všem, žákům, rodičům i učitelům, hodně trpělivosti a úspěchů. Mgr. Zdeněk Ballnér, ředitel školy 2

3 LETOŠNÍ PROJEKTY Čteme dětem a s námi CELÉ ČESKO! Projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí. Prvotní impuls přišel od amerického spisovatele J. Trelease, který se věnuje vlivu pravidelného předčítání na emoční zdraví dítěte. V České republice založila neziskovou organizaci CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM Eva Katrušáková v roce Cílem je zapojení dětí do čtení prostřednictvím dospělých, především rodičů. Důraz se klade na pravidelné předčítání alespoň dvacet minut denně. Díky němu se utváří mnohem silnější pouto mezi rodičem a jeho dítětem. Pravidelné čtení také podporuje psychický rozvoj dítěte, rozvíjí jazyk a slovní zásobu, formuje čtecí a písemné návyky, rozvíjí představivost, přináší všeobecné znalosti - a hlavně zabraňuje závislosti na televizi a počítači. Tuto bohulibou akci podporují mnohé slavné osobnosti - např. Zdeněk Svěrák, Dagmar Havlová, Aneta Langerová, Richard Krajčo, Michal Viewegh, Dominik Hašek a další. Naše škola se s chutí zapojila také. Učitelé budou předčítat dětem minimálně 10 minut denně, a to jak na prvním, tak i na druhém stupni. Budeme se snažit přichystat pro děti besedy se známou osobností, ale také zapojíme žáky druhého stupně k předčítání dětem v mateřských školách. Tím snad povedeme naše žáky k tomu, aby jednou v budoucnu předčítali i svým dětem. Rádi bychom také přizvali rodiče nebo prarodiče, aby přišli předčítat dětem do třídy. Doufáme, že tento náš malý krůček bude velkým krokem pro generaci dětí, která vyrůstá tak trošku zapomenutá u počítače a televize. Mgr. P. Pospíšilíková, garant projektu PS: Neváhejte a podívejte se na stránky Najdete zde tipy na knihy, rady a také spoustu zajímavostí. A pokud máte čas, přijďte číst dětem k nám do školy! 3

4 4 Recyklujeme! Máme tady další školní rok a s ním opět projekt Recyklohraní. Po úspěšném loňském sběru starých baterií a drobného elektra, při němž jsme nasbírali 151 kg baterií, 372 kg elektra a 27 ks mobilních telefonů, budeme v třídění elektroodpadu rozhodně pokračovat. První úkol už máte zadaný v rámci celoškolní soutěže (znovu vytvořit nebo poopravit baterkožrouta) a v říjnu nás čeká podzimní sběr elektroodpadu. Opět se bude bodovat množství baterií v kilogramech a množství drobného elektroodpadu na kusy. Získané body vám samozřejmě připíšeme do celoškolní soutěže, takže prozkoumejte zbytečné, nepoužívané nebo porouchané věci doma i po celé rodině, ať to stojí za to! Doufám, že letos překonáme výsledky z loňského školního roku a tím získáme ještě více odměn z katalogu. Pro inspiraci se mrkněte na Mgr. R. Rajnochová Jak na média aneb mediální výchova Děti, které vstoupí do dospělosti v plně rozvinutém 21. století, nestačí naučit jen číst a psát. Měly by si osvojit také další gramotnosti k nim patří ovládání digitálních technologií a také schopnost vyznat se v přehuštěném světě novin, televizí a internetu. Aby tuto nelehkou věc zvládli, zavedli jsme v 9. třídě od letošního roku nový volitelný předmět Mediální výchova. Žáci se v něm naučí mimo jiné rozpoznávat objektivní mediální sdělení a zdravě přistupovat k televizi a internetu jako zdroji zábavy. Kromě toho budou mediální svět také aktivně vytvářet, a to tím, že se zapojí do zpravodajství o dění na naší škole. Jejich práce pak budete moci najít v regionálním i místním tisku a také na školních webových stránkách. Mgr. M. Václavková Rada rodičů Drazí přátelé školy! I letos máme v plánu mnoho aktivit pro vaše děti a jsme rády, že můžeme počítat s vaší účastí a pomocí. Už jste se možná přišli pobavit na Drakiádu nebo Dýňobraní (o obojím se dočtete v prosincové Kaňce), a než se nadějeme, budou tady Vánoce. Určitě se potkáme na tradičním Jarmarku a my věříme, že jako každý rok se zapojí všechny šikovné maminky, babičky, tetičky, ale také třeba tatínci, dědečci či strýčci a pošlou vzorky toho, co umějí, abychom obohatily naše prodejní stánky. Jsme moc vděčné za vaši přízeň a energii, kterou práci pro své naše děti věnujete. Ani my rozhodně nezůstaneme pozadu! Maminky z Rady rodičů

5 AKCE SE ŠKOLOU A VE ŠKOLE Jaký byl konec loňského školního roku? Rozhodně skvělý. Proběhla spousta akcí, tak si alespoň některé připomeňme! Dobročinný blešák Na konci školního roku jsme se zapojili do veřejné charitativní sbírky na podporu Moničky Poláškové z Roštění, která trpí následky prodělané nemoci. Nápad uspořádat charitativní Blešák se nám zdál tou nejlepší cestou. Každý přece máme doma spoustu nepotřebných věcí, které už nepoužíváme, ale druhým by se mohly hodit. Proto jsme se školním parlamentem oslovili žáky naší školy, aby doma spolu s rodiči prohledali skříně a půdy. Každým dnem se nám pak plnily košíky a krabice hračkami, knihami, hrami, keramikou a dalšími předměty. Prodej se díky hezkému počasí uskutečnil na prostranství před školou. Účast byla hojná a od žaček-prodejců bylo radost nakupovat; nabízely, doporučovaly, zlevňovaly a hýřily dobrou náladou. Rodičům Moničky jsme tak po vydařené akci jménem naší školy předali 5 200,- Kč. Děkujeme všem, kteří pomáhali a podpořili dobrou věc - ať už posláním drobností (někdy i větších) nebo nákupem. Mgr. M. Kamencová a Mgr. P. Dítětová 5

6 Cesta do pravěku V závěru loňského školního roku si Rada rodičů připravila pro žáky II. stupně tradiční akci Spaní ve škole - tentokrát na téma pravěk. A tak se prostory školy proměnily v pravěkou krajinu a všichni účastníci v tlupy pravěkých lovců. Čekal na ně nelehký úkol: ulovit si svého mamuta. Nejdřív se lovci museli zabydlet, malbami vyzdobit své jeskyně, vymyslet pokřik tlupy a z kostí vyrobit náhrdelník pro štěstí. Když pak vyrazili na mamuta, zkoušeli třeba střelbu z luku, rozdělání ohně, pečení placek, poznávání zvěře podle srsti či stop. Také vyráběli keramické nádoby a sošky, malovali na kameny. Každý lovec získával za odměnu kamínky, které pak mohl v pravěkém obchůdku ŠUTRSHOP vyměnit za různé odměny. Tlupa jako celek navíc lovila části mamuta. Pravěké putování jsme si zpestřili i dalšími společnými hrami, stezkou odvahy a malou diskotékou. Vyhladovělí lovci si pochutnali na pomazánkách i napečených dobrotách od svých šikovných maminek. Není divu, že po tak náročném večeru všichni ulehali k zaslouženému spánku notně unaveni. Naše poděkování patří všem zúčastněným za jejich snahu i bojovnost a také všem organizátorům této zdařilé akce! Za Radu rodičů R. Votavová. 6 Celkové vzdělávací výsledky v 2. pololetí V 1. třídě, kterou měla na starost Mgr. M. Kamencová, všech 17 dětí prospělo s vyznamenáním. To je sen! 2. třída Mgr. P. Dítětové měla jen o trošku horší známky. Z 24 dětí jen jeden žáček prospěl bez vyznamenání (průměrná známka 1,06). 3. třída v čele s Mgr. Z. Belliovou to zvládla takto: s vyznamenáním prospělo 14 z 21žáků (průměr 1,46). Paní učitelka E. Doleželíková měla na povel celkem 14 dětí a z nich 6 prospělo s vyznamenáním (průměr 1,62). 5. třídu vedla Mgr. P. Pospíšilíková. Z 18 dětí prospělo 12 (celkový průměr byl 1,55. Na 2. stupni dosáhla 6. třída Mgr. J. Suraly s 23 žáky 9 vyznamenání (průměr 1,73). 7. třída Mgr. R. Hudcové už to měla těžší - z 19 žáků získali vyznamenání jen dva (průměr 1,81). 8. třída (23 žáků) s velitelkou Mgr. V. Dudíkovou dosáhla na 4 vyznamenání a průměrnou známku 2,02. Z 23 vycházejících žáků deváté třídy Mgr. A. Julinové mělo 5 vyznamenání a průměrná známka byla 1,75. Tak ať se nám všem v letošním školním roce daří co nejlíp! Michaela Ševčíková, 9.tř

7 Táborák na Starém hřišti V pátek se k zahájení školního roku konal tradiční táborák. Učitelky, maminky z Rady rodičů a také žáci z 2. stupně měli pro dovádivé děti připravenu nejednu zajímavou disciplínu. Užívali jsme si třeba tradiční střelbu ze vzduchovky nebo různé slalomy a házení, ale taky novinky, jako například rytířské hry. U každého stanoviště byly za odměnu bonbóny. A samozřejmě nechybělo opékání špekáčků a zpívání písniček. Počasí nám přálo a každý se určitě pořádně vyřádil, a že nás bylo plné hřiště! Přeju všem, aby byl stejně příjemný i zbytek školního roku! Tomáš Danielčík, 9. tř. Plavecká výuka Už druhý týden v září začal pro žáky třídy plavecký výcvik. Celkem 54 žáků každé úterý po 2. vyučovací hodině odjíždí na bazén do Holešova. Hned první hodinu byli rozděleni do družstev podle zdatnosti. Ti nejmladší se učí základní techniky plavání, starší zdokonalují, co se naučili v loňském roce vše s vyškolenými instruktory. Nechybí ani spousta vodních her, soutěží a závodů, tedy činností, které pomáhají překonat strach a upevňují fyzickou kondici dětí. Po 20 hodinách výuky je každý oceněn mokrým vysvědčením se stylem a počtem metrů, které dokáže plavat. Podle mých zkušeností si plavání díky tomuto výcviku oblíbí všichni! Eva Doleželíková Spolupráce Mysliveckého sdružení a naší školy Hned zezačátku školního roku jsme se vydali sbírat kukuřici. Proč? Poprosili nás o to myslivci použijí ji v zimě k dokrmování zvěře. A my jsme pomohli rádi, protože pro nás každý rok pořádají třeba mysliveckou olympiádu a další akce. A tak naběhl celý druhý stupeň i s učiteli na posečené pole a tam jsme posbírali skoro 40 pytlů klasů. Byl to dobrý zážitek plný srandy, moc jsme se u toho nasmáli. A taky nás hřál pocit, že v zimě bude mít z naší práce užitek i lesní zvěř. Jiří Šikula, 9. tř. 7

8 Když se vydáme Napříč školou Ve středu jsme měli projekt Napříč školou. Učitelé pro nás připravili velice zajímavý program. V jedenácti skupinkách jsme plnili různé úkoly. Nejdřív jsme zjišťovali, co kdo prožil o prázdninách a taky kolik knížek jsme stihli přečíst. Pak jsme na základě kapitoly z knížky O chytré kmotře lišce stavěli z obrazců obrázky, poskládali jsme básničku, malovali obrázky a vytvářeli poster. Všechno fungovalo skvěle, a to hlavně díky chuti malých i velkých spolupracovat. Celý den jsme si náramně užili. Na tuto akci se vždy moc těšíme, protože si myslíme, že je super, když žáci z nižších ročníků něco zjistí o těch starších a opačně. Prostě byl to povedený začátek školy. Jenom škoda, že to pro nás bylo letos naposled. Příští rok už budeme na jiné škole s jinými lidmi. V hlubokém lese žije liška, nedávno jí na hlavu spadla šiška. Rychle běžela na křižovatku, měla hlavu plnou zmatku. Kde se vzala v lese šiška, uvažuje kmotra liška. vždyť v lese plném hub, je to přece samý dub. Tohle jsou dvě ukázky našich básniček o chytré kmotře lišce. 8 Jedna liška chlupatá, lovila si zvířata. Při chytání zvěře, vrazila do keře. Za keřem byl dub, v něm byl pěkný duch. Který šunky rozdával, některým i prodával. Liška mu je sebrala, a všechny mu sežrala Žáci 9. třídy

9 Čtvrťáci na dopravním hřišti I letos jsme se vydali na dopravní hřiště, abychom se seznámili se značkami a situacemi na křižovatkách, s nebezpečnými místy na silnicích a se základním vybavením kola. Po teorii v učebně se druhá část dopoledne zaměřuje na techniku jízdy, na jízdu podle značek, světelných semaforů a pokynů příslušníků městské policie. Děti se učí bezpečně pohybovat silničním provozu jako chodci i jako cyklisté. Policisté je upozorňují na případné chyby a chválí ty, kteří se snaží jezdit podle předpisů. A v jarních měsících se žáci můžou těšit na Průkaz cyklisty, který obdrží na základě znalostí získaných během celého školního roku. E. Doleželíková Návštěva na Úřadu práce v Kroměříži Dne celá naše 9. třída navštívila Úřad práce v Kroměříži. Zde se nás ujaly dvě úřednice, které nám radily jak a podle čeho si vybrat naši budoucí školu, což nás čeká už na jaře. K tomuto tématu jsme dostali spoustu prospektů a letáků. Potom jsme si mohli udělat počítačový test a zjistit, který obor by nám vyhovoval. U této části exkurze jsme se docela pobavili. Někomu vyšly takové učební obory, že z toho měl oči navrch hlavy. Před odjezdem domů jsme ještě díky naší hodné paní učitelce měli rozchod po Kroměříži. Den jsme si náramně užili a dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací Marcela Spáčilová, 9. tř 9

10 10 Exkurze do zámku v Kroměříži Zkraje podzimu jsme se my, žáci 8. a 9. třídy vydali na exkurzi do kroměřížského zámku. Hned když jsme dorazili, ujala se nás milá a usměvavá paní průvodkyně, která nás provázela po celé dopoledne. Prohlídka začínala ve druhém patře. V každém sále jsme se dozvěděli mnoho zajímavého z jeho historie. Mě osobně zaujala krásná výzdoba všech místností a také úžasné obrazy na stěnách. Ti, kdo chtěli, si na závěr mohli vyšlápnout na věž a vidět náš kouzelný kraj z výšky. To byl pohled pro bohy! Celá exkurze byla moc zajímavá a myslím, že se všem žákům líbila. Vlastivědný výlet do Rymic V rámci vlastivědné exkurze navštívili žáci 4. a 5. třídy obec Rymice a připomenuli si, jak žili a bydleli lidé v 18. a 19. století. Soubor lidových staveb východní Hané představuje několik objektů situovaných v historickém jádru obce a v místní části Hejnice. Spolu s paní průvodkyní R. Opluštilovou jsme se vydali po stopách dávných časů, prohlédli si hanácké stavby s tradičním vybavením kuchyní, světnic a hospodářských místností, prozkoumali jsme větrný mlýn, o kterém se žáci dozvěděli, že sem byl přestěhován z nedalekých Bořenovic, a navštívili jsme i areál renesanční tvrze. Program byl zajímavý a poučný, své nové poznatky navíc žáci v závěru vlastivědného dopoledne shrnuli v pracovním listě a také si později ve výtvarné výchově chalupy s doškovou střechou vytvořili. Den jazyků Aneta Paštěková, 8. tř. E. Doleželíková V závěru září jsme si na naší škole připomněli Den jazyků. Přípravy probíhaly celý týden, žáci 2. stupně hledali a srovnávali potřebné informace a materiály o zemích, jejichž řeč ale též kulturu měli prezentovat. To byla ale jen polovina celodenního projektu. Nejdřív žáci ve skupinkách plnili na osmi stanovištích různé úkoly. Měli poznávat cizí jazyky podle zvukového záznamu, řešili zeměpisný i literární kvíz,

11 zkoušeli se domluvit u lékaře či restauraci v Alpách, pracovali s našimi i anglickými příslovími, vymýšleli synonyma nebo doplňovali písničku podle poslechu. V druhé polovině rychle plynoucího dne pak zjišťovali informace o některých evropských zemích. Letos to byly státy možná méně známé, ale o to zajímavější věci jsme se o nich dozvěděli. Při závěrečné prezentaci se pak každá z osmi skupin o svá zjištění podělila s ostatními a tato část dopoledne byla místy velmi zábavná, celou dobu rozhodně hodně poučná a taky dobrá a voňavá, to když jsme mohli ochutnat maďarskou čabajku nebo nám zavoněla vídeňská káva. Den jazyků byl úspěšný a už se těšíme, až zase za rok budeme oslavovat bohatství řečí, kultur a zvyků v Evropě. Mgr. M. Václavková Malý jazykový kvíz ze Dne jazyků zkuste odhadnout, jaký mají význam tyto novotvary našich žáků: ŠAŠKOSTAN a) iglú b) cirkus c) sněmovna ANTIŠKOL, ŠKODLIVÁK a) MŠMT b) pětka c) bacil BLESKOKRABIČKA a) fotoaparát b) hromosvod c) žákovská knížka TROJBAREVNÍK, DISKOSTOPKA, NERVOSTROJ a) semafor b) policie c) televize VŠEHOKNIHA a) třídnice b) encyklopedie c) jídelní lístek Na řešení se zeptejte potomků! Jakub Večeřa, Pavel Lajda, 9. tř. 11

12 7. ročník v kroměřížských zahradách jsme se vydali na exkurzi do kroměřížských zahrad. Nejdřív jsme zamířili do menší z nich, kde jsme prošli jeden ze dvou skleníků. Obdivovali jsme různé exotické rostliny, hlavně staré a velké banánovníky, orchideje, kaktusy a palmy. Všechno jsme zaznamenávali do pracovních listů. Také jsme se z kolonády podívali hezky shora na naše okresní město. Samozřejmě, že jsme nemohli minout bludiště, kde jsme se pěkně vyřádili (někteří dokonce skončili v hustých keřích). Pak jsme se přesunuli do mnohem větší zahrady parku u zámku, kde byly také nádherné stromy, třeba ginko, tulipánovník, obrovské platany a mnoho dalších. Paní učitelka Rajnochová, nám všechno komentovala. Informací bylo tolik, že ani nešlo si všechno zapamatovat. Viděli jsme i spoustu zvířat, třeba veverky, ale taky domácí mazlíčky (třeba osla nebo husy) spolu s exotickými druhy. Takový páv je naštěstí dobrý běžec, takže si zachránil život útěkem a holky si paví pera do klobouku musely posbírat samy. Výlet se nám líbil hlavně proto, že jsme se učili netradičním způsobem třeba i honičkou. Žáci 7. ročníku 12

13 Exkurze v ZP Moravan a.s. Díky slibně se rozvíjející spolupráci s rodiči nám umožnil pan Pavel Tkadlčík, tatínek Martina ze 4. třídy, nahlédnout do profese agronoma v ZP Moravan a.s. Kostelec u Holešova. V rámci výuky přírodovědy, kde se učíme o zemědělských plodinách, nás pozval na své pracoviště. Povyprávěl nám, co zdejší zemědělský podnik pěstuje, a ukázal nám různé druhy obilovin. Žáky hlavně zajímaly kombajny, secí stroje a traktory. Panu Tkadlčíkovi děkujeme za hezké povídání a ukázky strojů. Mgr. Z. Belliová 13

14 Soutěž zručnosti Hulín Šest žáků z 2. stupně si jelo vyzkoušet svou zručnost do ZŠ v Hulíně. Na rozdíl od dětí z družiny neháčkovali, ale hoši vyřezávali výrobky ze dřeva a vybojovali 4. místo a děvčata byla úspěšná v disciplíně aranžování květin umístila se na druhém místě! Moc gratulujeme a přinášíme malou anketu mezi našimi reprezentanty: Otázky: 1. Líbilo se Ti v Hulíně? 2. Naučil/a jsi se něco nového? 3. Jsi spokojený/á s výsledkem? Š. Zanášková (8.tř) R. Matula (6.tř) V. Šišková (6.tř) 1. Ano. 1. Ano 1. Ano, moc. 2. Aranžování květin 2. Jak se vyřezává 2. Práce se suchými květy 3. Ano. 3. Rozhodně ano 3. Docela ano K. Polýnek 1. Ano 2. Vyřezávání 3. Ano. Také reakce pana učitele Suraly, který žáky doprovázel, vyjadřuje spokojenost: 1. Líbilo se Vám na soutěži? 2. Líbilo se Vám, jak žáci spolupracovali? 3. Líbilo se Vám umístění? Odpověď: třikrát ANO! Zuzana Podlipná, 8.tř. 14 Tyto čtyři perokresby ukazují, jak si žáci 8. třídy představují květiny budoucnosti. (Nebo minulosti?)

15 Zprávy ze školní družiny II. oddělení školní družiny prodělalo po prázdninách změnu především v tom, že z krátké družiny se stala dlouhá. Stále ještě doplňujeme vybavení, ale to nám nebrání v našich aktivitách. Na začátku školního roku jsme začali s výrobou PET auta, které nám připomíná naše prázdninové cesty. Nejprve jsme si připravili potřebné stavební díly a pak jsme je pečlivě poslepovali do finálního tvaru. Na auto jsme ještě připevnili světla, kola Můžete ho a samozřejmě poznávací značku. vidět v galerii u hudebny. Ve dnech v rámci družiny proběhl kurz háčkování. Zapojila se především děvčata, ale někteří stateční kluci si to také vyzkoušeli a zjistili, že to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Dívky, které byly trpělivé a pokořily háček, vytvořily krásné náhrdelníky, i prstýnky. náramky Těšíme se na další podobná tvoření! Mgr.,Ing. E. Pospíšilíková a žáci ŠD II. oddělení Pomůžeš najít pilné včelce správnou cestu k soudkům s medem? 15

16 Prosba na závěr ale nikoli nedůležitá. Potřebujeme vaši pomoc! V každé době (zvlášť kdy ti nejvyšší se příliš nestarají o pěšáky v první linii), je vzájemná spolupráce to nejdůležitější, co vytváří zdravě fungující společenství. Nelekejte se, na brigádu nemusíte (i když i to by se občas hodilo ), stačí, když se porozhlédnete po zbytkovém materiálu, který by jinak skončil v odpadu, a pošlete ho nám. Možná vám to nepřijde jako světoborná věc, ale pro děti a učitele může znamenat poklad. Pokud máte přístup k něčemu z následujícího seznamu, případně i k jiným materiálům vhodným k využití ve škole, neváhejte a darujte nám je. Co hlavně uvítáme? - knoflíky, korálky - sítě i nitě - šanony, pořadače, složky - vlnu, bavlnky, přízi - látky (i zbytky) - kancl. potřeby - ruční nářadí - hřebíky, špendlíky -barvy (malířské, tiskařské) - korkové zátky - dřevo, dráty - kůži, pytlovinu - provazy, provázky - staré rámy od obrazů - prkýnka, válečky - babičkovské oblečení do školního divadla - nástěnné kalendáře - propagační předměty jako výhry do soutěží - prázdná CD nebo DVD - papíry bílé i barevné, čisté i z jedné strany popsané - dětské knihy či encyklopedie novější i starší Díky těmto věcem se budeme moci pouštět do mnoha experimentů a naši tvořivost a zručnost zajisté oceníte. A kdybyste raději podpořili některý z řady našich projektů finančně, obraťte se na vedení školy a my vás rádi přivítáme mezi podporovatele a sponzory naší školy. Mgr. M. Václavková Je libo vtip? Pepíček přijde domů celý nadšený a chlubí se mamince: "Maminko, dnes jsme se ve škole učili o výbušninách!" "A co se budete ve škole učit zítra?" "V jaké škole? 16 REDAKČNÍ RADA: Vendula Rajnochová, Andrea Úlehlová, Ondřej Václavek, Jakub Zeman, Jiří Václavek, Zuzana Podlipná, Tereza Pospíšilová, Vendula Weinlichová. Další číslo vyjde v prosinci.

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Městská vatra byla jako každý rok připravena na hřišti u Slovanského

Městská vatra byla jako každý rok připravena na hřišti u Slovanského číslo 5 ročník 25 ZDARMA DEN DĚTÍ v sobotu 30.5.2015 od 15.00 hodin v Ráji poutníků NOŽÍŘSKÉ SLAVNOSTI 21.6.2015 Nádvoří továrny Mikov od 11.00 h. U Slovanského domu od 14.00 hodin Mikulášovické pálení

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

LÉTO. Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Trávníčkova 1743, 155 00, PRAHA 5

LÉTO. Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Trávníčkova 1743, 155 00, PRAHA 5 LÉTO Ročník 3. číslo 8. Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Trávníčkova 1743, 155 00, PRAHA 5 Milí čtenáři, po několikaměsíční odmlce opět držíte v ruce časopis Dominik, který se

Více

http://www.zssenov.cz

http://www.zssenov.cz http://www.zssenov.cz V nedávné době se jednomu z Čechů podařil doslova husarský kousek. Stal se totiž výhercem pohádkové sumy cca 2,5 miliardy korun. Naši osmáci se zamýšleli, jak by oni s tolika penězi

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

školní rok 2009/2010 č. 1, září 2009 Rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Jiřinou Hereinovou

školní rok 2009/2010 č. 1, září 2009 Rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Jiřinou Hereinovou Amos K časopis, který informuje o dění ve škole, představuje pedagogy z jiného úhlu pohledu, vyplňuje volný čas žáků... školní rok 2009/2010 č. 1, září 2009 Rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Jiřinou Hereinovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ČERVENEC - SRPEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více