Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Říjen 2012 / 20. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Říjen 2012 / 20. ročník"

Transkript

1 Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Říjen 2012 / 20. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova

2 Vážení rodiče, milí žáci, ÚVODNÍK nový školní rok přinesl spoustu změn - tentokrát i v právních předpisech pro základní školství. Další přinesl pak život sám a jiné jsme udělali sami na základě zkušeností z předcházejícího školního roku. Dovolte, abych Vás informoval o těch nejzásadnějších. Do školy nastoupila nová paní učitelka Mgr. Pavla Ženčáková (třídní učitelka ve třetí třídě) místo Mgr. K. Suralové, která odešla na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Délka přestávek se u nás měnit nebude, také nebudeme na konci školní docházky vydávat výstupní hodnocení. Změna školního vzdělávacího programu přinesla úpravu učebního plánu: v 9. ročníku se rodinná výchova stala povinným předmětem a zavádíme nový předmět v témže ročníku mediální výchovu. V rámci aktivit Škol podporujících zdraví jsme zpracovali nový čtyřletý projekt. Nově je v něm i plán sexuální výchovy (k nahlédnutí v kanceláři školy). Letos budeme obhajovat titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Chceme upravit výuku pracovních činností především u chlapců v 6., 8. a 9. ročníku tak, aby byla více zaměřena na manuální dovednosti a práci s nářadím. Výuku plavání a dopravní výchovy chceme zachovat ve stávajícím rozsahu (plavání ve ročníku, DV ve 4. ročníku). Výuka volitelného předmětu německý jazyk je kvůli nízkému počtu žáků v 8. a 9. ročníku spojena. Lyžařský kurs budeme letos pořádat společně pro žáky 7. a 8. ročníku. Podařilo se dobudovat doskočiště pro skok daleký a boudu na nářadí na školním pozemku. Dobře letos funguje i spolupráce s rodiči. Všem, kteří škole a žákům pomáhají, patří velký dík. Věřím, že nám můžete pomoci i vy. V rámci volby povolání, předmětu v osmém ročníku, chceme realizovat projekt, který by žákům přiblížil radosti i strasti různých povolání. Hledáme tedy rodiče ochotné pomoci krátce povyprávět o své profesi, připravit ukázku - případně prosíme o dohodnutí exkurze v podniku, ve firmě atd. Víme, že děti přijímají velmi dobře informace od zkušeného člověka z praxe. Jsme teprve na začátku školního roku. Dovolte tedy, abych popřál vám všem, žákům, rodičům i učitelům, hodně trpělivosti a úspěchů. Mgr. Zdeněk Ballnér, ředitel školy 2

3 LETOŠNÍ PROJEKTY Čteme dětem a s námi CELÉ ČESKO! Projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí. Prvotní impuls přišel od amerického spisovatele J. Trelease, který se věnuje vlivu pravidelného předčítání na emoční zdraví dítěte. V České republice založila neziskovou organizaci CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM Eva Katrušáková v roce Cílem je zapojení dětí do čtení prostřednictvím dospělých, především rodičů. Důraz se klade na pravidelné předčítání alespoň dvacet minut denně. Díky němu se utváří mnohem silnější pouto mezi rodičem a jeho dítětem. Pravidelné čtení také podporuje psychický rozvoj dítěte, rozvíjí jazyk a slovní zásobu, formuje čtecí a písemné návyky, rozvíjí představivost, přináší všeobecné znalosti - a hlavně zabraňuje závislosti na televizi a počítači. Tuto bohulibou akci podporují mnohé slavné osobnosti - např. Zdeněk Svěrák, Dagmar Havlová, Aneta Langerová, Richard Krajčo, Michal Viewegh, Dominik Hašek a další. Naše škola se s chutí zapojila také. Učitelé budou předčítat dětem minimálně 10 minut denně, a to jak na prvním, tak i na druhém stupni. Budeme se snažit přichystat pro děti besedy se známou osobností, ale také zapojíme žáky druhého stupně k předčítání dětem v mateřských školách. Tím snad povedeme naše žáky k tomu, aby jednou v budoucnu předčítali i svým dětem. Rádi bychom také přizvali rodiče nebo prarodiče, aby přišli předčítat dětem do třídy. Doufáme, že tento náš malý krůček bude velkým krokem pro generaci dětí, která vyrůstá tak trošku zapomenutá u počítače a televize. Mgr. P. Pospíšilíková, garant projektu PS: Neváhejte a podívejte se na stránky Najdete zde tipy na knihy, rady a také spoustu zajímavostí. A pokud máte čas, přijďte číst dětem k nám do školy! 3

4 4 Recyklujeme! Máme tady další školní rok a s ním opět projekt Recyklohraní. Po úspěšném loňském sběru starých baterií a drobného elektra, při němž jsme nasbírali 151 kg baterií, 372 kg elektra a 27 ks mobilních telefonů, budeme v třídění elektroodpadu rozhodně pokračovat. První úkol už máte zadaný v rámci celoškolní soutěže (znovu vytvořit nebo poopravit baterkožrouta) a v říjnu nás čeká podzimní sběr elektroodpadu. Opět se bude bodovat množství baterií v kilogramech a množství drobného elektroodpadu na kusy. Získané body vám samozřejmě připíšeme do celoškolní soutěže, takže prozkoumejte zbytečné, nepoužívané nebo porouchané věci doma i po celé rodině, ať to stojí za to! Doufám, že letos překonáme výsledky z loňského školního roku a tím získáme ještě více odměn z katalogu. Pro inspiraci se mrkněte na Mgr. R. Rajnochová Jak na média aneb mediální výchova Děti, které vstoupí do dospělosti v plně rozvinutém 21. století, nestačí naučit jen číst a psát. Měly by si osvojit také další gramotnosti k nim patří ovládání digitálních technologií a také schopnost vyznat se v přehuštěném světě novin, televizí a internetu. Aby tuto nelehkou věc zvládli, zavedli jsme v 9. třídě od letošního roku nový volitelný předmět Mediální výchova. Žáci se v něm naučí mimo jiné rozpoznávat objektivní mediální sdělení a zdravě přistupovat k televizi a internetu jako zdroji zábavy. Kromě toho budou mediální svět také aktivně vytvářet, a to tím, že se zapojí do zpravodajství o dění na naší škole. Jejich práce pak budete moci najít v regionálním i místním tisku a také na školních webových stránkách. Mgr. M. Václavková Rada rodičů Drazí přátelé školy! I letos máme v plánu mnoho aktivit pro vaše děti a jsme rády, že můžeme počítat s vaší účastí a pomocí. Už jste se možná přišli pobavit na Drakiádu nebo Dýňobraní (o obojím se dočtete v prosincové Kaňce), a než se nadějeme, budou tady Vánoce. Určitě se potkáme na tradičním Jarmarku a my věříme, že jako každý rok se zapojí všechny šikovné maminky, babičky, tetičky, ale také třeba tatínci, dědečci či strýčci a pošlou vzorky toho, co umějí, abychom obohatily naše prodejní stánky. Jsme moc vděčné za vaši přízeň a energii, kterou práci pro své naše děti věnujete. Ani my rozhodně nezůstaneme pozadu! Maminky z Rady rodičů

5 AKCE SE ŠKOLOU A VE ŠKOLE Jaký byl konec loňského školního roku? Rozhodně skvělý. Proběhla spousta akcí, tak si alespoň některé připomeňme! Dobročinný blešák Na konci školního roku jsme se zapojili do veřejné charitativní sbírky na podporu Moničky Poláškové z Roštění, která trpí následky prodělané nemoci. Nápad uspořádat charitativní Blešák se nám zdál tou nejlepší cestou. Každý přece máme doma spoustu nepotřebných věcí, které už nepoužíváme, ale druhým by se mohly hodit. Proto jsme se školním parlamentem oslovili žáky naší školy, aby doma spolu s rodiči prohledali skříně a půdy. Každým dnem se nám pak plnily košíky a krabice hračkami, knihami, hrami, keramikou a dalšími předměty. Prodej se díky hezkému počasí uskutečnil na prostranství před školou. Účast byla hojná a od žaček-prodejců bylo radost nakupovat; nabízely, doporučovaly, zlevňovaly a hýřily dobrou náladou. Rodičům Moničky jsme tak po vydařené akci jménem naší školy předali 5 200,- Kč. Děkujeme všem, kteří pomáhali a podpořili dobrou věc - ať už posláním drobností (někdy i větších) nebo nákupem. Mgr. M. Kamencová a Mgr. P. Dítětová 5

6 Cesta do pravěku V závěru loňského školního roku si Rada rodičů připravila pro žáky II. stupně tradiční akci Spaní ve škole - tentokrát na téma pravěk. A tak se prostory školy proměnily v pravěkou krajinu a všichni účastníci v tlupy pravěkých lovců. Čekal na ně nelehký úkol: ulovit si svého mamuta. Nejdřív se lovci museli zabydlet, malbami vyzdobit své jeskyně, vymyslet pokřik tlupy a z kostí vyrobit náhrdelník pro štěstí. Když pak vyrazili na mamuta, zkoušeli třeba střelbu z luku, rozdělání ohně, pečení placek, poznávání zvěře podle srsti či stop. Také vyráběli keramické nádoby a sošky, malovali na kameny. Každý lovec získával za odměnu kamínky, které pak mohl v pravěkém obchůdku ŠUTRSHOP vyměnit za různé odměny. Tlupa jako celek navíc lovila části mamuta. Pravěké putování jsme si zpestřili i dalšími společnými hrami, stezkou odvahy a malou diskotékou. Vyhladovělí lovci si pochutnali na pomazánkách i napečených dobrotách od svých šikovných maminek. Není divu, že po tak náročném večeru všichni ulehali k zaslouženému spánku notně unaveni. Naše poděkování patří všem zúčastněným za jejich snahu i bojovnost a také všem organizátorům této zdařilé akce! Za Radu rodičů R. Votavová. 6 Celkové vzdělávací výsledky v 2. pololetí V 1. třídě, kterou měla na starost Mgr. M. Kamencová, všech 17 dětí prospělo s vyznamenáním. To je sen! 2. třída Mgr. P. Dítětové měla jen o trošku horší známky. Z 24 dětí jen jeden žáček prospěl bez vyznamenání (průměrná známka 1,06). 3. třída v čele s Mgr. Z. Belliovou to zvládla takto: s vyznamenáním prospělo 14 z 21žáků (průměr 1,46). Paní učitelka E. Doleželíková měla na povel celkem 14 dětí a z nich 6 prospělo s vyznamenáním (průměr 1,62). 5. třídu vedla Mgr. P. Pospíšilíková. Z 18 dětí prospělo 12 (celkový průměr byl 1,55. Na 2. stupni dosáhla 6. třída Mgr. J. Suraly s 23 žáky 9 vyznamenání (průměr 1,73). 7. třída Mgr. R. Hudcové už to měla těžší - z 19 žáků získali vyznamenání jen dva (průměr 1,81). 8. třída (23 žáků) s velitelkou Mgr. V. Dudíkovou dosáhla na 4 vyznamenání a průměrnou známku 2,02. Z 23 vycházejících žáků deváté třídy Mgr. A. Julinové mělo 5 vyznamenání a průměrná známka byla 1,75. Tak ať se nám všem v letošním školním roce daří co nejlíp! Michaela Ševčíková, 9.tř

7 Táborák na Starém hřišti V pátek se k zahájení školního roku konal tradiční táborák. Učitelky, maminky z Rady rodičů a také žáci z 2. stupně měli pro dovádivé děti připravenu nejednu zajímavou disciplínu. Užívali jsme si třeba tradiční střelbu ze vzduchovky nebo různé slalomy a házení, ale taky novinky, jako například rytířské hry. U každého stanoviště byly za odměnu bonbóny. A samozřejmě nechybělo opékání špekáčků a zpívání písniček. Počasí nám přálo a každý se určitě pořádně vyřádil, a že nás bylo plné hřiště! Přeju všem, aby byl stejně příjemný i zbytek školního roku! Tomáš Danielčík, 9. tř. Plavecká výuka Už druhý týden v září začal pro žáky třídy plavecký výcvik. Celkem 54 žáků každé úterý po 2. vyučovací hodině odjíždí na bazén do Holešova. Hned první hodinu byli rozděleni do družstev podle zdatnosti. Ti nejmladší se učí základní techniky plavání, starší zdokonalují, co se naučili v loňském roce vše s vyškolenými instruktory. Nechybí ani spousta vodních her, soutěží a závodů, tedy činností, které pomáhají překonat strach a upevňují fyzickou kondici dětí. Po 20 hodinách výuky je každý oceněn mokrým vysvědčením se stylem a počtem metrů, které dokáže plavat. Podle mých zkušeností si plavání díky tomuto výcviku oblíbí všichni! Eva Doleželíková Spolupráce Mysliveckého sdružení a naší školy Hned zezačátku školního roku jsme se vydali sbírat kukuřici. Proč? Poprosili nás o to myslivci použijí ji v zimě k dokrmování zvěře. A my jsme pomohli rádi, protože pro nás každý rok pořádají třeba mysliveckou olympiádu a další akce. A tak naběhl celý druhý stupeň i s učiteli na posečené pole a tam jsme posbírali skoro 40 pytlů klasů. Byl to dobrý zážitek plný srandy, moc jsme se u toho nasmáli. A taky nás hřál pocit, že v zimě bude mít z naší práce užitek i lesní zvěř. Jiří Šikula, 9. tř. 7

8 Když se vydáme Napříč školou Ve středu jsme měli projekt Napříč školou. Učitelé pro nás připravili velice zajímavý program. V jedenácti skupinkách jsme plnili různé úkoly. Nejdřív jsme zjišťovali, co kdo prožil o prázdninách a taky kolik knížek jsme stihli přečíst. Pak jsme na základě kapitoly z knížky O chytré kmotře lišce stavěli z obrazců obrázky, poskládali jsme básničku, malovali obrázky a vytvářeli poster. Všechno fungovalo skvěle, a to hlavně díky chuti malých i velkých spolupracovat. Celý den jsme si náramně užili. Na tuto akci se vždy moc těšíme, protože si myslíme, že je super, když žáci z nižších ročníků něco zjistí o těch starších a opačně. Prostě byl to povedený začátek školy. Jenom škoda, že to pro nás bylo letos naposled. Příští rok už budeme na jiné škole s jinými lidmi. V hlubokém lese žije liška, nedávno jí na hlavu spadla šiška. Rychle běžela na křižovatku, měla hlavu plnou zmatku. Kde se vzala v lese šiška, uvažuje kmotra liška. vždyť v lese plném hub, je to přece samý dub. Tohle jsou dvě ukázky našich básniček o chytré kmotře lišce. 8 Jedna liška chlupatá, lovila si zvířata. Při chytání zvěře, vrazila do keře. Za keřem byl dub, v něm byl pěkný duch. Který šunky rozdával, některým i prodával. Liška mu je sebrala, a všechny mu sežrala Žáci 9. třídy

9 Čtvrťáci na dopravním hřišti I letos jsme se vydali na dopravní hřiště, abychom se seznámili se značkami a situacemi na křižovatkách, s nebezpečnými místy na silnicích a se základním vybavením kola. Po teorii v učebně se druhá část dopoledne zaměřuje na techniku jízdy, na jízdu podle značek, světelných semaforů a pokynů příslušníků městské policie. Děti se učí bezpečně pohybovat silničním provozu jako chodci i jako cyklisté. Policisté je upozorňují na případné chyby a chválí ty, kteří se snaží jezdit podle předpisů. A v jarních měsících se žáci můžou těšit na Průkaz cyklisty, který obdrží na základě znalostí získaných během celého školního roku. E. Doleželíková Návštěva na Úřadu práce v Kroměříži Dne celá naše 9. třída navštívila Úřad práce v Kroměříži. Zde se nás ujaly dvě úřednice, které nám radily jak a podle čeho si vybrat naši budoucí školu, což nás čeká už na jaře. K tomuto tématu jsme dostali spoustu prospektů a letáků. Potom jsme si mohli udělat počítačový test a zjistit, který obor by nám vyhovoval. U této části exkurze jsme se docela pobavili. Někomu vyšly takové učební obory, že z toho měl oči navrch hlavy. Před odjezdem domů jsme ještě díky naší hodné paní učitelce měli rozchod po Kroměříži. Den jsme si náramně užili a dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací Marcela Spáčilová, 9. tř 9

10 10 Exkurze do zámku v Kroměříži Zkraje podzimu jsme se my, žáci 8. a 9. třídy vydali na exkurzi do kroměřížského zámku. Hned když jsme dorazili, ujala se nás milá a usměvavá paní průvodkyně, která nás provázela po celé dopoledne. Prohlídka začínala ve druhém patře. V každém sále jsme se dozvěděli mnoho zajímavého z jeho historie. Mě osobně zaujala krásná výzdoba všech místností a také úžasné obrazy na stěnách. Ti, kdo chtěli, si na závěr mohli vyšlápnout na věž a vidět náš kouzelný kraj z výšky. To byl pohled pro bohy! Celá exkurze byla moc zajímavá a myslím, že se všem žákům líbila. Vlastivědný výlet do Rymic V rámci vlastivědné exkurze navštívili žáci 4. a 5. třídy obec Rymice a připomenuli si, jak žili a bydleli lidé v 18. a 19. století. Soubor lidových staveb východní Hané představuje několik objektů situovaných v historickém jádru obce a v místní části Hejnice. Spolu s paní průvodkyní R. Opluštilovou jsme se vydali po stopách dávných časů, prohlédli si hanácké stavby s tradičním vybavením kuchyní, světnic a hospodářských místností, prozkoumali jsme větrný mlýn, o kterém se žáci dozvěděli, že sem byl přestěhován z nedalekých Bořenovic, a navštívili jsme i areál renesanční tvrze. Program byl zajímavý a poučný, své nové poznatky navíc žáci v závěru vlastivědného dopoledne shrnuli v pracovním listě a také si později ve výtvarné výchově chalupy s doškovou střechou vytvořili. Den jazyků Aneta Paštěková, 8. tř. E. Doleželíková V závěru září jsme si na naší škole připomněli Den jazyků. Přípravy probíhaly celý týden, žáci 2. stupně hledali a srovnávali potřebné informace a materiály o zemích, jejichž řeč ale též kulturu měli prezentovat. To byla ale jen polovina celodenního projektu. Nejdřív žáci ve skupinkách plnili na osmi stanovištích různé úkoly. Měli poznávat cizí jazyky podle zvukového záznamu, řešili zeměpisný i literární kvíz,

11 zkoušeli se domluvit u lékaře či restauraci v Alpách, pracovali s našimi i anglickými příslovími, vymýšleli synonyma nebo doplňovali písničku podle poslechu. V druhé polovině rychle plynoucího dne pak zjišťovali informace o některých evropských zemích. Letos to byly státy možná méně známé, ale o to zajímavější věci jsme se o nich dozvěděli. Při závěrečné prezentaci se pak každá z osmi skupin o svá zjištění podělila s ostatními a tato část dopoledne byla místy velmi zábavná, celou dobu rozhodně hodně poučná a taky dobrá a voňavá, to když jsme mohli ochutnat maďarskou čabajku nebo nám zavoněla vídeňská káva. Den jazyků byl úspěšný a už se těšíme, až zase za rok budeme oslavovat bohatství řečí, kultur a zvyků v Evropě. Mgr. M. Václavková Malý jazykový kvíz ze Dne jazyků zkuste odhadnout, jaký mají význam tyto novotvary našich žáků: ŠAŠKOSTAN a) iglú b) cirkus c) sněmovna ANTIŠKOL, ŠKODLIVÁK a) MŠMT b) pětka c) bacil BLESKOKRABIČKA a) fotoaparát b) hromosvod c) žákovská knížka TROJBAREVNÍK, DISKOSTOPKA, NERVOSTROJ a) semafor b) policie c) televize VŠEHOKNIHA a) třídnice b) encyklopedie c) jídelní lístek Na řešení se zeptejte potomků! Jakub Večeřa, Pavel Lajda, 9. tř. 11

12 7. ročník v kroměřížských zahradách jsme se vydali na exkurzi do kroměřížských zahrad. Nejdřív jsme zamířili do menší z nich, kde jsme prošli jeden ze dvou skleníků. Obdivovali jsme různé exotické rostliny, hlavně staré a velké banánovníky, orchideje, kaktusy a palmy. Všechno jsme zaznamenávali do pracovních listů. Také jsme se z kolonády podívali hezky shora na naše okresní město. Samozřejmě, že jsme nemohli minout bludiště, kde jsme se pěkně vyřádili (někteří dokonce skončili v hustých keřích). Pak jsme se přesunuli do mnohem větší zahrady parku u zámku, kde byly také nádherné stromy, třeba ginko, tulipánovník, obrovské platany a mnoho dalších. Paní učitelka Rajnochová, nám všechno komentovala. Informací bylo tolik, že ani nešlo si všechno zapamatovat. Viděli jsme i spoustu zvířat, třeba veverky, ale taky domácí mazlíčky (třeba osla nebo husy) spolu s exotickými druhy. Takový páv je naštěstí dobrý běžec, takže si zachránil život útěkem a holky si paví pera do klobouku musely posbírat samy. Výlet se nám líbil hlavně proto, že jsme se učili netradičním způsobem třeba i honičkou. Žáci 7. ročníku 12

13 Exkurze v ZP Moravan a.s. Díky slibně se rozvíjející spolupráci s rodiči nám umožnil pan Pavel Tkadlčík, tatínek Martina ze 4. třídy, nahlédnout do profese agronoma v ZP Moravan a.s. Kostelec u Holešova. V rámci výuky přírodovědy, kde se učíme o zemědělských plodinách, nás pozval na své pracoviště. Povyprávěl nám, co zdejší zemědělský podnik pěstuje, a ukázal nám různé druhy obilovin. Žáky hlavně zajímaly kombajny, secí stroje a traktory. Panu Tkadlčíkovi děkujeme za hezké povídání a ukázky strojů. Mgr. Z. Belliová 13

14 Soutěž zručnosti Hulín Šest žáků z 2. stupně si jelo vyzkoušet svou zručnost do ZŠ v Hulíně. Na rozdíl od dětí z družiny neháčkovali, ale hoši vyřezávali výrobky ze dřeva a vybojovali 4. místo a děvčata byla úspěšná v disciplíně aranžování květin umístila se na druhém místě! Moc gratulujeme a přinášíme malou anketu mezi našimi reprezentanty: Otázky: 1. Líbilo se Ti v Hulíně? 2. Naučil/a jsi se něco nového? 3. Jsi spokojený/á s výsledkem? Š. Zanášková (8.tř) R. Matula (6.tř) V. Šišková (6.tř) 1. Ano. 1. Ano 1. Ano, moc. 2. Aranžování květin 2. Jak se vyřezává 2. Práce se suchými květy 3. Ano. 3. Rozhodně ano 3. Docela ano K. Polýnek 1. Ano 2. Vyřezávání 3. Ano. Také reakce pana učitele Suraly, který žáky doprovázel, vyjadřuje spokojenost: 1. Líbilo se Vám na soutěži? 2. Líbilo se Vám, jak žáci spolupracovali? 3. Líbilo se Vám umístění? Odpověď: třikrát ANO! Zuzana Podlipná, 8.tř. 14 Tyto čtyři perokresby ukazují, jak si žáci 8. třídy představují květiny budoucnosti. (Nebo minulosti?)

15 Zprávy ze školní družiny II. oddělení školní družiny prodělalo po prázdninách změnu především v tom, že z krátké družiny se stala dlouhá. Stále ještě doplňujeme vybavení, ale to nám nebrání v našich aktivitách. Na začátku školního roku jsme začali s výrobou PET auta, které nám připomíná naše prázdninové cesty. Nejprve jsme si připravili potřebné stavební díly a pak jsme je pečlivě poslepovali do finálního tvaru. Na auto jsme ještě připevnili světla, kola Můžete ho a samozřejmě poznávací značku. vidět v galerii u hudebny. Ve dnech v rámci družiny proběhl kurz háčkování. Zapojila se především děvčata, ale někteří stateční kluci si to také vyzkoušeli a zjistili, že to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Dívky, které byly trpělivé a pokořily háček, vytvořily krásné náhrdelníky, i prstýnky. náramky Těšíme se na další podobná tvoření! Mgr.,Ing. E. Pospíšilíková a žáci ŠD II. oddělení Pomůžeš najít pilné včelce správnou cestu k soudkům s medem? 15

16 Prosba na závěr ale nikoli nedůležitá. Potřebujeme vaši pomoc! V každé době (zvlášť kdy ti nejvyšší se příliš nestarají o pěšáky v první linii), je vzájemná spolupráce to nejdůležitější, co vytváří zdravě fungující společenství. Nelekejte se, na brigádu nemusíte (i když i to by se občas hodilo ), stačí, když se porozhlédnete po zbytkovém materiálu, který by jinak skončil v odpadu, a pošlete ho nám. Možná vám to nepřijde jako světoborná věc, ale pro děti a učitele může znamenat poklad. Pokud máte přístup k něčemu z následujícího seznamu, případně i k jiným materiálům vhodným k využití ve škole, neváhejte a darujte nám je. Co hlavně uvítáme? - knoflíky, korálky - sítě i nitě - šanony, pořadače, složky - vlnu, bavlnky, přízi - látky (i zbytky) - kancl. potřeby - ruční nářadí - hřebíky, špendlíky -barvy (malířské, tiskařské) - korkové zátky - dřevo, dráty - kůži, pytlovinu - provazy, provázky - staré rámy od obrazů - prkýnka, válečky - babičkovské oblečení do školního divadla - nástěnné kalendáře - propagační předměty jako výhry do soutěží - prázdná CD nebo DVD - papíry bílé i barevné, čisté i z jedné strany popsané - dětské knihy či encyklopedie novější i starší Díky těmto věcem se budeme moci pouštět do mnoha experimentů a naši tvořivost a zručnost zajisté oceníte. A kdybyste raději podpořili některý z řady našich projektů finančně, obraťte se na vedení školy a my vás rádi přivítáme mezi podporovatele a sponzory naší školy. Mgr. M. Václavková Je libo vtip? Pepíček přijde domů celý nadšený a chlubí se mamince: "Maminko, dnes jsme se ve škole učili o výbušninách!" "A co se budete ve škole učit zítra?" "V jaké škole? 16 REDAKČNÍ RADA: Vendula Rajnochová, Andrea Úlehlová, Ondřej Václavek, Jakub Zeman, Jiří Václavek, Zuzana Podlipná, Tereza Pospíšilová, Vendula Weinlichová. Další číslo vyjde v prosinci.

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 číslo: 42

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 číslo: 42 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 číslo: 42 Obsah: Slovo ředitele školy. Tochováček má narozeniny. Co se do prosincového čísla nevešlo, co se stalo za 5 měsíců

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 4.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 4. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 4. Obsah 1. Osecká laťka 2. Masopust 3. Školský pohár 4. Exkurze - Iveco 5. Projektový den IX. třídy 6. Projektový den 7. Den bez elektrického proudu

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE Č. 8 HARRACHOV 16. 6. 2014 Realizační tým v rámci projektu ŽVP PaedDr.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže.

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže. ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže. Hlasité čtení dítěti: rozšiřuje znalosti, vytvářípevné pouto

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Neklidný spánek MV EVVO VDO VMEGS MKV OSV Proč jsme neklidně spali? MV Ing. Ivo Mikulášek, ředitel ZŠ a MŠ Dobronín:

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

ZŠ Speciální 2012/2013

ZŠ Speciální 2012/2013 měsíc třída aktivita popis zodpovídá hodnocení září 2012 říjen 2012 podzimní čas - barevný den 23.9. ZŠ Speciální 2012/2013 poučení o změnách v přírodě (oranžová, hnědá, červená) listopad 2012 5.11.2012

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Nadcházející události

Nadcházející události listopad 2015 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé naší školy, nacházíme se v období adventu, v období, kdy tmy v průběhu dne je více než světla a slunečního jasu, vše kolem nás

Více

17. prosince - Vánoční besídka

17. prosince - Vánoční besídka 17. prosince - Vánoční besídka Vánoční besídka, která se konala 17.12. v DIVADLE NA KOPEČKU, se vydařila. Obě představení byla plná tance, her, zpěvu a taky reklam. Účinkovali zde i herci ze souboru Studánka

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Září 2010 TOCHOVICE 76 262

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ZŠ KOSTELEC U HOLEŠOVA 2012/2013

ZŠ KOSTELEC U HOLEŠOVA 2012/2013 Poslední srpnový den se pracovníci školy vydali na společný zájezd do Velkých Losin. Navštívili zámek Velké Losiny a také papírnu, kde se vyrábí ruční papír. Po zajímavé a poučné exkurzi následovalo posezení

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Světový den Ekoškol na Základní škole Zbiroh

Světový den Ekoškol na Základní škole Zbiroh Světový den Ekoškol na Základní škole Zbiroh Dne 7. 11. 2014 se slavil Světový den Ekoškol i na Základní škole Zbiroh. Základní škola Zbiroh je Ekoškolou již pátým rokem a její dlouhodobé zapojení do programu

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

listopad prosinec 2013

listopad prosinec 2013 listopad prosinec 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu Jak jsme slibovali na konci 6. čísla, přinášíme drobnou obrazovou

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více